Askerød Tidende. Tur til Hildesheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Askerød Tidende. Tur til Hildesheim"

Transkript

1 Askerød Tidende September 2009 nr årgang Tur til Hildesheim

2 Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende...side 2 Formandens Hjørne side 3 Referat fra beboermøde af 23. august side 4 Nyt fra ejendomskontoret......side 7 Indkaldelse til budgetbeboermøde, månedens beboer.. side 8 Café Ask..... side 9 Det sker i september....side 12 Genoptræningscenter ved Hundigeskolen side 13 Fra Greve Nord Projektet...side 14 Jobbutik med succes i Askerød......side 16 Pensionisternes sensommertur side 17 Klubber og aktiviteter...side 18 Generelle oplysninger side 20 Fra redaktionen Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte eller helt udelade læserbreve fremsendt til Askerød Tidende. Læserbreve, som af pladsmangel ikke er optaget i AT, vil blive lagt ud på Askerøds hjemmeside. Redaktionen skal i øvrigt bede vore mange læsere begrænse deres indlæg til max. 2 håndskrevne A4 sider, svarende til en halv side i bladet her. Redaktionsudvalget. ATs redaktion Ansvarshavende redaktør: Gert Keilow Redaktionsudvalg: Tonni Rosendahl Erna Romero Fotograf: Jørgen Fahlgren Lisbeth Tønnov Hvis du vil have et indlæg med i bladet, kan du: Aflevere det i Kernehuset, eller give det til et medlem af redaktionen. Eller, som vi foretrækker : Sende det til: Helst som Word eller Publisher som vedhæftet fil. Deadline for indlæg er den 20. i måneden Læs også Askerød Tidende på hjemmesiden: Hvis du ikke har fået AT, kontakt ejendomskontoret. Har du lyst til at være med i ATs redaktion, så kontakt Gert Keilow. 2

3 Formandens hjørne Bilbrande og uro i Askerød søndag d. 23. August om aftenen Det er svært at spå især om fremtiden! sagde Stom P. Det måtte undertegnede sande sent søndag aften, da omkring 50 unge i alderen år afbrændte en lastbil og en personbil mellem Digehuset og Godsvej på den offentlige vej. Ind- og udgange til Askerød var barrikaderet med Bilkavogne, cykler, barnevogne og andet. De fleste beboere hørte eksplosioner, da benzintankene på bilerne blev antændt, røg og flammer oplyste himlen. Kanonslag bidrog til urolighederne. Politi og brandvæsen blev alarmeret kl Politiet afspærrede Godsvej mellem Anders Plougs Allé og Hundigevej. Og forholdsvis afventende. Det samme gjorde brandvæsenet. De unge var aktive. Ingen anholdelser blev foretaget, ingen personer kom til skade. Søndagen startede ellers roligt med beboermøde på Hundigeskolen, hvor Formanden gav de fremmødte beboere en orientering om situationen i Askerød, og glædede sig over den ro, der har været i flere måneder. Hvordan kan man måle trygheden i Askerød?, spurgte jeg forsamlingen, og fortalte historien om glarmesteren, der ringede til Askerøds ejendomskontor og spurgte, om vi havde fået ny leverandør!! Det havde vi ikke, men vi havde været forskånet for hærværk og knuste ruder i længere tid. Askerøds administrationsselskab Bo-Vest har en kommunikations- og udviklingschef Annesophie Hansen, som om mandagen kl sender en mail til afdelingsbestyrelsen i Askerød. Heri skriver hun: Beboerne har oplevet det som voldsomt, men der er en oplevelse af, at det hovedsageligt var unge mennesker udefra. Der er ro nu. Lidt senere skriver Annesophie Hansen : Lastbilen og personbilen, som er brændt af, stod på den offentlige vej uden om Askerød. Det foregik således ikke på vores område. Det er lige før de unge fra Askerød er blevet forført af nogle slemme fyre fra nabokommunen Ishøj, og helt sikkert er det, at afbrændingen af bilerne sker uden for Askerød. Mange af de unge var hætteklædte, men det var sikkert dem fra Ishøj! Dem uden hætter kender vi heldigvis heller ikke. Kort sagt: Vi kan ikke identificere én eneste! 3 Tænk om Askerød havde den videoovervågning af offentlige stier og veje samt overvågning af parkeringspladserne, som justitsministeren og politiets øverste ledelse lovede Askerød og de andre udsatte boligområder i Hundige i efteråret Politireformen er forfejlet. Det er beboerne i de almene boligområder, der er de store tabere. Det ved politiet, Greve Kommune og Bo-Vest naturligvis godt. Det er jo derfor, de får flere og flere informationsmedarbejdere. Kan man ikke gøre virkeligheden bedre for beboerne, kan man prøve at beskrive virkeligheden på en god måde: Udefra og Uden for. Hvis dette projekt skal lykkes for Bo -Vest, er det nødvendigt at begrænse afdelingsbestyrelsens ytringsfrihed. Hver gang, der er problemer i Askerød, forsøger Bo-Vest at lukke munden på de folkevalgte i Askerød. Denne formand og den tidligere formand Niels Kjøller har gennem årene forsvaret ytringsfriheden, når Bo- Vest ønskede sig monopol på at udtale sig til presse og medier. Bo-Vest oplyser i brevet til afdelingsbestyrelsen: Vi taler med en del fra pressen, og I er meget velkomne til at henvise til Danny Andersen (direktøren) eller undertegnede (Annesophie Hansen), hvis I bliver kontaktet. Tidligere kampe for censuren skete med saks og blyant, det er længe siden. Nu sker det med klæbende sirup. Ytringsfrihed for mig som formand for afdelingsbestyrelsen i Askerød er en helt grundlæggende rettighed for mit fremtidige arbejde for at skabe større tryghed og fremgang for Askerød. Undertegnede er alene ansvarlig for ovenstående indlæg. Jørgen Fahlgren Formand for Afdelingsbestyrelsen i Askerød

4 Referat fra beboermøde i Askerød onsdag den 23. august 2009 kl , på Hundigeskolen i Gymnestiksalen, indgang ved Klyngen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden 3. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyldestgørende referat) Valg af stemmeudvalg Indkomne forslag: A. Medlemskab af LLO B. Nedsættelse af IT-udvalg C. Oprettelse af kunstforening D. Ændring af langtidsplan for indeværende år grundet indkøb af traktor og ombygning af pulterrum E. Storskrald 6. Handlingsplan 7. Valg til Aktivbestyrelsen: - Formand - kasserer - 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Per Rosendahl er på valg) - 1 bestyrelsesmedlem for 1 år - 2 suppleanter 8. Valg til Miljø udvalg 9. Valg til AT s redaktion 10. Beslutningsreferat til godkendelse 1. Valg af dirigent Afdelingsbestyrelsens formand, Jørgen Fahlgren, bød velkommen og foreslog Søren Thomassen fra BL som dirigent. Yrsa Söth Jaeger foreslog Peter Andersen fra LLO. Derefter var der afstemning om de 2 kandidater. Peter Andersen fik 4 stemmer og Søren Thomassen 32 stemmer. Søren Thomassen takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 11 eventuelt. 3. Valg af 2 referenter (beslutningsreferat og fyldestgørende referat) Lisbeth Tønnov blev foreslået til beslutningsreferat og Susanne Kristensson til fyldestgørende referat. De blev valgt. 4. Valg af stemmeudvalg Connie Skovbro-Rasmussen og Villy Madsen opstillede og blev valgt. 5. Indkomne forslag: A. Medlemskab af LLO Yrsa Söth Jaeger fremlagde sit forslag. Jørgen Fahlgren sagde, at afdelingsbestyrelsen ikke gik ind for forslaget, da de mente afdelingen var rigeligt dækket ind m.h.t. rådgivning udover at det også er en udgift for beboerne på kr om året. Bent Salvesen spurgte hvad det ville koste for et enkelt medlem. Peter Andersen LLO svarede, at det kostede kr. 350,- pr. ½ år. Yrsa Söth Jaeger sagde, at hun ikke ønskede at genere nogle, men at mødet var indkaldt på et dårligt tidspunkt p.g.a. Ramadanen. Bent Salvesen bad dirigenten meddele Yrsa Söth Jaeger at holde sig til punktet. Herefter var der afstemning om punktet. Peter Andersen fra LLO spurgte om han måtte få ordet. Herefter spurgte dirigenten forsamlingen, om de ville give Peter Andersen taletid. Et stort flertal stemte imod. Afstemning om indmeldelse i LLO: 4 stemte ja og 32 stemte nej til forslaget. Dermed faldt forslaget. 4

5 B. Nedsættelse af IT-udvalg Yrsa Söth Jaeger ønskede punktet flyttet ned under valg punkterne, da hun mente at punktet var fejlformuleret der skulle have stået: Valg til IT-udvalg. Jørgen Fahlgren fortalte, at afdelingsbestyrelsen ønskede at nedsætte et kommunikationsudvalg der dækkede både IT, beboerblad og hjemmeside. Kommissorium for dette udvalg vil blive fremlagt på beboermødet den 20. september Jørgen Fahlgren inviterede Yrsa Söth Jaeger til at deltage i udarbejdelsen af kommissoriet. Yrsa Söth Jaeger sagde at der ikke sker noget og pointerede at IT udvalget eksisterer og kun kan nedlægges på et beboermøde. Finn Sørensen fortalte, at han er administrationens repræsentant i IT udvalget, og at der ikke har været indkaldt til nogle møder i de sidste 2 år. Bent Salvesen sagde, at punktet ikke kunne flyttes ned under valg. Yrsa Söth Jaeger ønskede ført til referat, at punktet var blevet omformuleret af afdelingsbestyrelsen og at IT-udvalget eksisterer. Herefter var der afstemning om afdelingsbestyrelsens kompromisforslag - nedsættelse af et kommunikationsudvalg samt udarbejdelse af kommissorium dette blev vedtaget. C. Oprettelse af kunstforening Yrsa Söth Jaeger sagde, at det var en unødvendig ekstraudgift at oprette en kunstforening og ønskede en uddybning. Jørgen Fahlgren svarede, at det var den tidligere afdelingsbestyrelse der var kommet med forslaget og at mulighederne for indtægter nu var væk. Bent Salvesen sagde, at det var vigtigt af få udbredt kultur og viden. Lisbeth Tønnov sagde, at afdelingsbestyrelsen ikke støttede forslaget. Afstemning om oprettelse af kunstforening: 2 stemte for og 34 stemte nej til forslaget. Dermed faldt forslaget. D. Ændring af langtidsplan for indeværende år grundet indkøb af traktor og ombygning af pulterrum Morten Bergstrøm fremlagde forslaget og sagde, at det ikke ville medføre huslejestigning at indkøbe traktor og ombygge pulterrum, da pengene var afsat på langtidsplanen, det var blot en fremskyndelse, da den gamle traktor trængte til udskiftning. Bent Salvesen spurgte, hvorfor der ikke var økonomi på. Hertil svarede Morten Bergstrøm, at det var der på langtidsplanen, som fulgte budget Afstemning om ændring af langtidsplan for indeværende år grundet indkøb af traktor og ombygning af pulterrum: enstemmigt vedtaget. E. Storskrald Morten Bergstrøm fremlagde forslaget og begrundede det med at der ikke så særlig godt ud med storskrald rundt omkring, og at nogle beboere havde svært ved at holde sig til de fastsatte datoer. Da ordningen således ikke fungerer, ønskede ejendomskontoret at afskaffe ordningen. Når den nye containergård bliver færdiggjort, vil alle beboere få adgang til denne, så de kan komme af med storskrald. Claus Andersen spurgte om Morten Bergstrøm troede på en sådan ordning. Hertil svarede Morten Bergstrøm at der jo ikke rigtig var noget alternativ. Bent Salvesen sagde at det var et godt forslag og spurgte til hvornår det ville træde i kraft. Hertil svarede Morten Bergstrøm, at det skulle være så hurtigt som muligt og at der var 2 beboere der ville være behjælpelig med sortering i den gamle containergård og at der ville komme mere information, hvis forslaget blev vedtaget. Claus Andersen spurgte til aflåsning og Morten Bergstrøm svarede, at ejendomskontoret ville være åben over for alle muligheder. Lisbeth Tønnov sagde at det var en god indstilling. Afstemning om ophør af storskraldsordning: enstemmigt vedtaget. 6. Handlingsplan Jørgen Fahlgren fremlagde handlingsplanen og fortalte at man følte sig svigtet af politiet med hensyn til den lovede videoovervågning af det offentlige rum. Dette var Bent Salvesen enig i og mente at tingene i Askerød var sat i stå p.g.a. dette. Yrsa Söth Jaeger sagde, at der var lovet maling af opgangene for mange år siden og at der ønskes mere information til beboerne. Yrsa Söth Jaeger spurgte afdelingsbestyrelsen om ParkZone ville blive forsøgt indført igen. 5

6 Morten Bergstrøm sagde, at Helhedsplanen var undervejs og tæt på start. Der foregår ingen forhaling af sagen. Med hensyn til flere P-pladser, har rådgiver lavet et forslag som er sendt til Greve Kommune. Med hensyn til parkering, arbejder afdelingsbestyrelsen på at forbedre parkerings situationen. Jørgen Fahlgren sagde, at der arbejdes på at det bliver billigt og at der pt. Ikke er lagt noget fast. Det er ikke meningen at beboerne i Askerød skal jagtes, men at de bilejere der bor udenfor Askerød, ikke får mulighed for at parkere her. Claus Andersen sagde, at den tidligere ordning hjalp, men ikke tilfredsstillende nok der mangler pladser. Yrsa Söth Jaeger spurgte om der kommer flere P-pladser og ønskede referatført at afdelingsbestyrelsen arbejder på at indføre parkeringsordning. Morten Bergstrøm sagde, at man ville finde den rigtige løsning, som er blevet valgt af beboerne samt at der ville blive informeret, når der var nyt. Jørgen Fahlgren lovede også at afdelingsbestyrelsen ville informere så hurtigt som muligt. Lisbeth Tønnov sagde, at det er den gamle afdelingsbestyrelse der har sat ting i gang, og at der arbejdes på at skabe flere P-pladser. En eventuel P-ordning vil blive fremlagt på et beboermøde. Herefter blev handlingsplanen taget til efterretning. 7. Valg til Aktivbestyrelsen: Valg af Formand Per Rosendahl blev foreslået og valgt. Valg af kasserer Benny Nymand blev foreslået og valgt. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år Grethe Hansen blev foreslået og valgt. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år Yrsa Söth Jaeger opstillede og blev valgt. Valg af 2 suppleanter Tove Andersen blev foreslået og valgt. Den 2. suppleant plads kunne ikke besættes. 8. Valg til Miljø udvalg Yrsa Söth Jaeger opstillede og blev valgt. De tidligere medlemmer af miljøudvalget fortsætter. 9. Valg til AT s redaktion Ingen ønskede at opstille. 10. Beslutningsreferat til godkendelse Beslutningsreferat oplæst og godkendt. 11. Eventuelt Bent Salvesen sagde, at det var synd, at der ikke kom flere beboere til beboermøderne, samt takkede af for denne gang, da han flytter fra Askerød. Den nye formand for Aktivbestyrelsen, Per Rosendahl, mindede om høstfesten den 2. oktober 2009 samt bankospil den 25. oktober Dirigenten roste Askerøds hjemmeside og sagde at den fungerer godt samt takkede for god ro og orden. Møde sluttede kl Dirigent, Søren Thomassen Referent, Susanne Kristensson 6

7 Nyt fra Ejendomskontoret Vagttelefon Da vi flere gange har været udsat for, at der ringes til et vagtselskab, som vi ikke har nogen aftale med, skal vi hermed præcisere at vores vagtselskab hedder SSG A/S. Vagttelefon til firmaet uden for normal kontortid er og må kun bruges ved svigt af vand, varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til You- See på telefon Vi gør opmærksom på, at hvis der ringes til andre vagtselskaber, vil regningen blive fremsendt til beboeren for betaling. Fra IT-supporteren Hvis I bruger Outlook eller Outlook Express til jeres , skal jeres udgående postserver hedde noget andet end den gør i dag. Der skal fremover for udgående post på en linie stå: smtp-relay.ip.nianet.dk Hvis I ikke på den måde kan komme ind i det, må i ringe til mig, Gert Keilow Tlf Storskraldsordningen ophører! Et enigt beboermøde besluttede, at ordningen skal ophøre. Derfor vil der pr. 1. oktober 2009, ikke blive afhentet storskrald ved opgangene. Dette betyder, at vore beboere skal aflevere deres storskrald i containergården ved Stamhuset. Containergården vil være åben mandag til torsdag fra kl og fredag fra kl Der vil også være åbent i containergården onsdag fra kl samt søndag fra kl Der vil være mulighed for at låne trækvogn eller sækkevogn. Pulterrum! I forbindelse med helhedsplanen skal de udvendige skure fjernes. Vi går snart i gang med at etablere pulterrum på 1. sal i de 10 opgange, der mangler. Når de er færdige skal alle pulterrum registreres og tilknyttes rette lejemål. Pulterrum, hvis bruger ikke giver sig til kende, vil blive tømt. Efterårsrengøring! Nu er det ved at være tid til hækklipning igen. Samtidigt opfordrer vi til generel oprydning i haver og på terrasser. Beboerne kan allerede nu aflevere storskrald på containerpladsen man-tors kl Vi bliver også nødt til at minde om, at man ikke må smide brød og andet ud til fuglene, da det tiltrækker rotter. Med venlig hilsen Ejendomskontoret. Bo-Vest Vort administrationsselskab, Bo-Vest, er beliggende på Malervangen 1, 2600 Glostrup. Der er åbent for personlig kontakt mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl Torsdag fra kl Administrationsselskabets hjemmeside har følgende adresse: Her er henvisninger til mange ting, bl.a. muligheden for byttelejligheder. 7

8 Sæt X i kalenderen Dagsorden Indkaldelse til Budget beboermøde. Søndag den 20. september 2009 kl på Hundigeskolen i gymnastiksalen 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden 3. Valg af referenter - beslutningsreferat og fyldestgørende referat 4. Valg af stemmeudvalg 5. Orientering fra afdelingsbestyrelsen 6. Indkomne forslag 7. Budget 2010 Bemyndigelse til afdelingsbestyrelsen Bemyndigelse til Aktivbestyrelsen 9. Oplæsning og godkendelse af beslutningsreferat 10. Evt. Hvem kan deltage i beboermødet? Alle beboere i afdelingen, der har en huslejekontrakt med VA, kan deltage i beboermødet. Det samme gælder de pågældendes samlevere og hjemmeboende børn. Under henvisning til Boligministeriets bekendtgørelse angående afstemninger på beboermøder tildeles den enkelte husstand 2 stemmer - uanset husstandens størrelse. Vi er derfor forpligtet til at afkrydse beboerlisten ved udlevering af stemmesedler. Medbring derfor legitimation. Vi gør opmærksom på, at alle skal fremvise legitimation i form af huslejekontrakt eller sygesikringsbevis, for at få adgang til beboermødet. Dørene åbnes kl Ifølge VA s vedtægter kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Der vil være børnepasning under mødet. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Månedens Beboerpris Denne måneds beboer er Connie Skovbro Rasmussen, der er formand for Askerøds Pensionistklub. Connie gør et stort stykke arbejde for klubben, som er en af Askerøds bedst fungerende klubber. Der bliver f.eks holdt banko i klubben en gang om måneden, og hver anden tirsdag er der frokost. 8 Under vores tur til Hildesheim blev alle serviceret med kaffe i bussen, også med øl og vand. Connie er en meget hjælpsom person, der springer rundt for alle, der har brug for det, og er der ikke så pænt, når vi skal i klubben, så vasker hun da bare gulvet. Selv efter sidste hærværk i klubben brugte hun 2½ time på at gøre rent. Har nogen fortjent at blive månedens beboer er det Connie. Stort tillykke til Connie!

9 DIN BEBOERCAFE I STAMHUSET Cafè Ask Åbningstider: Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Fredag Mandag til torsdag: Frokost buffet Tirsdag og torsdag aften: Telefon Varm mad Der er stadig åbent i Café Ask Selv om der tidligere er informeret om, at Café Ask ville lukke ned her i efteråret, holder vi åbent til sædvanlig tid i hvert fald år 2009 ud. Dette skyldes, at det trækker lidt ud med renovering af Stamhuset. Så kom en tur ned i Cafeen og nyd en frokost eller middag i rolige og hyggelige omgivelser. PS! Vi har fået lavet indendørs rygerum. Venlig hilsen Cafe personalet Aktivbestyrelsen afholder Høstfest fredag den 2. oktober Husk at købe billetter senest torsdag den 24. september 2009 hos Susanne på ejendomskontoret eller hos Inge i Café Ask. Menuen til Høstfesten i Stamhuset er: Forret: Rejecocktail m/flutes Hovedret: Kalvesteg stegt som vildt med Waldorfsalat, surt, sødt, kartofler og vildtsovs Dessert: Frugttærte m/flødeskum samt kaffe/te. Der bliver serveret en lækker middag og der er levende dansemusik ved orkesteret Ten-Four. Prisen for dette storslåede arrangement er kun: For Askerød beboere Kr. 125,- For gæster ifølge med Askerød beboer Kr. 175,- Program: Dørene åbnes kl Middag kl Musik fra kl NB! Kun 80 pladser så først til mølle først malet 9 Beløbet skal betales ved tilmelding.

10 Cafeens muligheder for dig CAFE ASK TAKE-AWAY Hvis du hellere vil spise din mad hjemme i dit hjem, men har for travlt til at lave den, så er der nu mulighed for at bestille og hente din varme mad i Cafe Ask tirsdag og torsdag aften fra kl Udbringning LÆKKER VARM MAD bragt direkte til dig i din stue tirsdage og torsdage kl til beboerne i Askerød, Klyngen og Gudekvartererne. Du skal bare ringe dagen forinden mellem kl på cafeens telefon nummer Priser Varm mad (afhængig af retten) kr. Rabatordning (betalt for 5 og få 6.måltid gratis) 170 kr. Dessert 18 kr. Du er velkommen til at ringe og høre om dagens menu eller nærmere om ordningen. Hold pause fra den daglige madlavning. Beboercafeen CAFE ASK i Stamhuset tilbyder aftensmad. Hver tirsdag og torsdag fra kl til Til den almindelige sultne kr. Til den sultne (genopfyldning/ spis så meget du kan) kr. Til familien 2 voksne og 2 børn incl. 2 ø l /2 vand el. 4 vand 120 kr. Til den økonomiske : Rabatkort 5 x mad og den 6. gratis 170 kr. Dessert el. forret Kaffe Kage 18 kr. 5 kr. 5 kr. Priserne varierer efter dagens menu, som kan ses på opslag ved cafeen, eller på Askerøds hjemmeside, www. Askeroed.dk under Cafe Ask. Tag din nabo med og få en hyggelig aften. Vi glæder os til at se dig. HUSK! Vi modtager Dankort Sommerfesten 2009 i Askerød blev desværre aflyst grundet manglende tilslutning Så vi bringer et dejligt billede fra sidste års sommerfest! 10

11 September Cafeens lækre menuer Tirs.d.1. Fiskelasagne m/salat kr. 34,00 Budding m/bærsovs kr. 18,00 Tors.d.3. Tirs.d.8. Tors.d.10. Tirs.d.15. Tors.d.17. Tirs.d.22. Tors.d.27. Tirs. d.29. Kyllingebryst m/bacon, ris m/ærter & rød pebersovs kr. 34,00 Røget laks m/flødepeberrod kr. 18,00 Skinkemignongryde m/abrikos & kartofler kr. 34,00 Hytteostkage kr. 18,00 Glaseret andebryst m/rodfrugter & røsti kr. 34,00 Pandekage m/is kr. 18,00 Stegt flæsk m/persillesovs, Kartofler & rødbeder kr. 30,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Kalverullesteg m/persille, skysovs, persillekartofler & grønt kr. 35,00 Frugtterrine m/cremefraiche kr. 18,00 Svinekam m/æblesalsa & ovnstegte kartofler Kr. 34,00 Rejecocktail m/brød kr. 18,00 Æggekage m/bacon, tomatchutney & rugbrød Kr. 30,00 Frisk frugtsalat m/ymersovs kr. 18,00 Kalkunsnitzel m/flødestuvede spinat & kartofler kr. 34,00 Marengsdessert m/chokolade - bær kr Oktober Cafeens lækre menuer Tors.d.1. Paprikakylling m/kart.både,salat Kr. 32,00 Frb. m/røget laks,fl.peberrod kr. 18,00 Tirs. d.6. Bøf-bourguignon m/kart.mos m/rodfrugter kr. 34,00 Appelsinfromage kr. 18,00 Tors.d.8. Boller i karry m/løse ris,ærter kr. 32,00 Mandelpære m/ fl.skum kr. 18,00 Tirs. d.13. Hvidkålsrouletter m/muskatsovs Kart., rødbeder kr. 32,00 Makrontrifli kr. 18,00 Tors.d.15. Lasagne m/salat kr. 30,00 Chokoladekage m/is kr. 18,00 Tirs.d.20. Tors d 22. Tirs.d.27. Tors.d.29. Stegt flæsk m/persillesovs Kart.,rødbeder kr. 30,00 Solbærsoufle kr. 18,00 Fiskefrikadeller m/remouladesovs Kart.,gulerødder kr. 34,00 Chokolademousse kr. 18,00 Hamburgerryg m/grøntsager Kart.,beanaice kr. 34,00 Rejecocktail m/brød kr. 18,00 Wienersnitsel m/stegte kart. Ærter,smørsovs 11 kr. 36,00 Kejserinderis kr. 18,00

12 Det sker i september 9/9 Tivoli Pensionistklubben 13/9 Fisketur Fiskeklubben 20/9 Budgetbeboermøde kl på Hundigeskolen 30/9 Hyggearrangement Øl og Vinlauget, i pavillonen kl Arrangementer først i oktober måned 2/10 Høstfest Aktivbestyrelsen arrangerer høstfest i Stamhuset 5/10 Indvielse af Netcafé v/janne Jønck kl For klubbernes faste programmer se side 18 og 19 Powersport På Hundigeskolen i den store hal et idrætstilbud Tirsdage kl for Askerødder Søndage kl Powersport er et idrætstilbud under Askerødprojektet, hvor skolesøgende børn fra Askerød tilbydes træning i og introduktion til en række forskellige idrætsgrene såsom fodbold, håndbold og badminton. Powersport drives af en frivillig voksenansvarlig og syv frivillige trænere. Vi har sponsoreret frugt hver tirsdag, for at give børnene et sundt alternativ til sukkerdrikke og slik. Kender du nogle, der bor i Askerød, og som kunne have lyst til at deltage, så bed dem kontakte Hanne. Formål: Powersport ønsker blandt andet At introducere børn til sport bredt set for siden at sluse dem videre til etablerede tilbud. At øge de deltagende børns trivsel gennem fysisk aktivitet At danne venskaber på tværs af nationalitet ud fra mottoet: Hvis vi er holdkammerater på banen, slås vi ikke i den resterende tid. Kontaktperson: Hanne Olsen Mobil: Eller

13 Genoptræningscenter ved Hundigeskolen 16. februar 2009 indviede Sundhedsministeren Greve Kommunes Genoptræningscenter i den tidligere blå fløj på Hundigeskolen. Tidligere foregik en stor del af genoptræningen på Hedebo Plejecenter i Greve Landsby. I Genoptræningscenteret genoptrænes mennesker, der har været indlagt på hospitalet. Det kan f.eks. være pga. et brækket ben, et slagtilfælde, udskiftning af et knæ, operation for diskus prolaps eller kræft. Til venstre ses Rosa, som i september fik amputeret sit venstre underben. Rosa træner flittigt med fysioterapeuten og får snart en protese, så hun kan gå igen og være sammen med sine børn og børnebørn. Når lægen på hospitalet mener, at mennesket har brug for genoptræning, sender hospitalet en såkaldt Genoptræningsplan til Genoptræningscenteret. Det er altså lægen på hospitalet, der vurderer om et menneske har brug for genoptræning. En stor del af genoptræningen foregår på hold, så man kan se andre i samme situation som sig selv. Det hjælper på humøret, når man ikke er alene. Mennesker i alle aldre modtager genoptræning, men langt de fleste er pensionister. Desværre bliver yngre mennesker også syge og kan have brug for genoptræning Vi har årligt 800 borgere i Greve Kommune, som får en Genoptræningsplan og i Træningsenheden er vi meget glade for de flotte og gode rammer, som gør det muligt, at give en rigtig god genoptræning. Vi synes, at området er dejligt centralt, åbent og grønt og vi er blevet taget godt imod her i Hundige. Genoptræningscenteret og nogle af de fysioterapeuter og ergoterapeuter, der arbejder der. Venlig hilsen Pouline Gringer, leder 13

14 fra Greve Nord projektet PowerSommer Sommeren igennem har der været en række tilbud til de børn i Askerød og Gersagerparken, som ikke har været ude at rejse i sommerferien. Disse aktivitetstilbud er blevet døbt Powersommer. Som ordet tydeligt illustrerer, var formålet at lave aktiviteter af aktiv karakter, så hver uge blev der lavet et aktivitetsskema, hvorpå man kunne se alle de forskellige tilbud, man kunne kaste sig ud i. En af ugerne stod den på Cirkus Panik, hvor der var et stort opbud af børn hver dag. De andre uger var der forskellige arrangementer at vælge i mellem. Der var både tur til Albertslund Badesø, fælles grillarrangement - på Greve Nord projektets dertil indkøbte lækre gasgrill, boldlege af forskellig art og så selvfølgelig den røde hoppepude, som Nordeafonden har doneret til Askerøds børn. Aktiviteterne var altid under opsyn og deltagelse af en voksen eller to, enten fra Greve Nord Projektet eller af én af de frivillige, Hanne O. eller Basharat. Ifølge dem har det været en succes, og særligt det, at børnene fra både Gersagerparken og Askerød har deltaget i aktiviteterne på tværs af boligområderne. Rygtet siger jo, at børnene holder sig hver for sig, men det har altså ikke været tilfældet i denne forbindelse - heldigvis. Det var ikke alle aktiviteter, der trak lige meget i børnene, men der dukkede da nogle op hver dag. Hvis man spørger børnene, er der ingen tvivl, turen til Albertslund Badesø var det største hit! De andre ting var nu også sjove, men hvis vi skal vælge bliver det Albertslund Badesø, det var Hver dag var der opsamling foran Stamhuset i Askerød, så de børn, der havde lyst, kunne bare dukke op og deltage i ét af de to arrangementer, der blev udbudt. Det krævede dog en underskrift fra forældrene, hvis turen gik væk fra området. Alle børn mellem 10 og 14 år var velkomne, børn under 10 år var også velkomne, så længe de var ifølge af en voksen. 14 supersjovt, siger børnene nærmest i kor. Alt i alt har Powersommer været en stor succes, og vi vil gøre alt for, at det bliver gentaget til næste år! Stine Hartmann Greve Nord Projektet

15 fra Askerødprojektet Indvielse af Netcafé i Askerød mandag d. 5. oktober kl I Januar måned sendte vi en ansøgning til Sallingfonden (Bilka), med det for øje at etablere en Netcafé i Askerød for børn i aldersgruppen 10 til 14 år. Det er derfor med den største fornøjelse, at vi nu kan meddele, at de har bevilliget kr til åbning af en Netcafé. For at få et brugerkort, skal de møde op i Stamhuset sammen med deres mor eller far. De skal medbringe pas og sygesikringsbevis. På brugerkortet vil der være et billede af barnet, navn, adresse, tlf. nr. hjem til. Dette kort skal de aflevere, hver gang de kommer, dels fordi vi så ved, hvem der er i Cafeen, og dels vil det blive brugt til at lægge i pant, hvis de skal låne et spil. Netcafeén vil være åben hver mandag og onsdag fra kl til Vi håber, at så mange som muligt vil deltage i en lille festlighed når vi indvier Netcaféen mandag d. 5. oktober kl Mange hilsner fra Janne Jønck Aktivitetskoordinator Askerødprojektet Vi har sammen med et par unge fra Askerød brugt lidt af sommerferien på at sætte lokalerne under Café Ask i stand, så der er blevet pænt og hyggeligt. 4 unge i aldersgruppen 10 til 14 år har været til møde hos direktøren fra Bilka (Claus), hvor de fremkom med ønsker om indkøb af 6 stk. computere samt div. spil og x-boks. Alle børn fra 10 til 14 år som ønsker at benytte NetCaféen, vil helt gratis blive udstyret med et Netcafe brugerkort. Unge sætter Netcafeen i stand, sammen med Janne Jønck Liste over Greve Nord Projektets medarbejdere Tværgående medarbejdere Bente Larsen Heidi Dahl Mail Mobil Job og uddannelsesbutikken Katja Giebel Charlie Gornitzka Askerød Janne Jønck Askerød og SYD-BO Erdogan Aslan Stine Hartmann Gersagerparken Lennart Theilgaard Charlotte Fromberg

16 Jobbutik med succes i Askerød Det går faktisk så godt med jobbutikken i Askerød, at man har besluttet at evaluere jobbutikkens arbejde med de jobsøgende. Mellem 1/3 og1/2 af beboerne, som får hjælp i jobbutikken, lykkes det at komme i job. Interview med Kaja og Charlie fra jobbutikken. Jobbutikken har kontor i Stamhuset, og på kontoret sidder Katja Giebel og Charlie Gornitza. De er begge ansat i jobbutikken i Askerød. Katja på fuld tid og Charlie på halv tid. Her er ingen kontrol. Du bliver ikke registreret i forhold til myndighederne. Du kan komme, uanset hvem du er. Både som almindelig beboer eller måske som beboer med midlertidige sociale probl em er e l le r m ås ke ballademager. Alle fra Greve nord er lige velkomne. Og det er der rigtig mange i Askerød, der benytter sig af. I det første halvår af 2009, har der således været 62 beboere, som er kommet i jobbutikken. Nogle kommer 2 gange, andre måske op til 10 gange. Og hvad er det så, at jobbutikken kan gøre for dig, som er arbejdsløs? Vores vigtigste opgave er at yde hjælp med beboernes kompetence afklaring, d.v.s. afklare, hvilke ressourcer eller kvalifikationer, den enkelte rent faktisk har i forhold til at søge og få et job, oplyser Katja. Vi skaffer ikke beboerne et job. Det skal de selv gøre. Men vi klæder dem på til at gå ud at søge job. Charlie og Katja Det kan være hjælp til at skrive en ansøgning på den rigtige måde, lave et CV, eller måske hjælp til at søge på de rigtige job databaser. Det kan f.eks. også være træning i at gå til jobsamtale dvs. lære, hvordan man præsenterer sig selv, og hvordan man optræder overfor arbejdsgiveren i jobsamtalen. Det kan også være, at beboeren måske mangler en uddannelse eller et kursus, for at forbedre sine chancer på jobmarkedet. Alt dette får vi afklaret sammen med beboeren. Det er i høj grad beboeren selv, der sætter dagsordenen, siger Charlie. Jobbutikken er en hjælp til selvhjælp. Beboeren skal selv opnå en ejerskabsfølelse for processen. Vi har ingen magisk kiste fyldt med ledige jobs, som vi kan dele ud, siger Katja. Desuden bliver folk ikke henvist hertil, beboerne kommer her ganske frivilligt. Vi er ikke en offentlig myndighed. Det vigtigste er, at folk får nogle redskaber, så de selv kan træffe beslutninger vedrørende det at søge og skaffe sig et 16 arbejde eller en uddannelse. Og hvem er det så, der kommer i jobbutikken? Katja oplyser, at brugerne er mellem 13 og 60 år. Der kommer mange forskellige mennesker Hvad er positivt ved arbejdet i jobbutikken, vil jeg gerne vide? Katja synes, det er en tillidserklæring, hver gang, der træder et nyt menneske ind i butikken. Det er en spændende proces hver gang, at se folk få selvtillid og blomstre op, når de bliver bevidste om deres egne kompetencer, og at de får lyst til at tage et ansvar for deres situation. Når folk kommer og siger: Jeg fik det! (jobbet), er det en stor sejr, siger hun. Er der noget, der er svært? Ja, at se på, hvis folk får mange afslag, siger Katja. I jobbutikken kan man også mærke, at finanskrisen ændrer jobsituationen på arbejdsmarkedet. Men det gælder om at støtte folk til at tro på, at det vil lykkes, og når de bliver bevidste om deres kompetencer, kan man også støtte dem i at søge job. Hvis du har brug for en samtale i jobbutikken, kan du ringe til Katja eller Charlie på telefon nr eller maile på eller kigge forbi i Stamhuset om dagen på deres kontor og lave en aftale. Begge har uddannelser i at støtte op om jobsøgning. Charlie er uddannet socialformidler, og Katja har en uddannelse i samfundsfag og som voksenvejleder Lisbeth Tønnov

17 Fra Pensionistklubbens sensommertur i august 4. dag gik turen hjemover med et besøg på et skibshæveværk i Scharnebeck. Vi havde en dejlig tur med ca. 30 graders varme hver dag, og en fantastisk god chauffør, der kunne fortælle en masse ting om det, vi så undervejs. Den 15.august 2009 drog 22 glade pensionister fra Askerød Pensionistklub på deres årlige bustur, denne gang til Hildesheim i Tyskland. Den første dag gjorde vi et kort ophold i Hamburg inden vi kørte videre mod Hildesheim. Vi blev indkvarteret på et skønt hotel midt på torvet i Hildesheim. 2.dag var vi på byrundtur i Celle, en fantastisk flot by med mange gamle bindingsværkshuse. 3. dag gik turen til Hannover hvor vi besøgte Herrenhaüser haverne med flotte springvand og pragtfulde barokhaver. Tonni Rosendahl. 17

18 Klubber og aktiviteter Aktivitet/klub Kontaktperson Åbningstider Fodbold Basharat Mahmood Man, ons 18, Kampe hver week-end Powersport Hanne Olsen Tirsd eller Lør Bosnisk Klub Refik Bajrektarevic Ons, fre, lør Agerhuset 6, 1.tv Pensionistklub Connie Skovbro Rasmussen Tirs, tors Krathuset 8, 2 sal Motion Tove Andersen Man, tirs, tors for Askerødder Grøftehuset 1, 2.th. Man, ons, tors Tirs, fre mænd Ons, fre 9-11 mænd Lør,søn begge køn Arabisk Nadia Ismail lektiehjælp Krathuset 7 1.th. Lør Askerød Øl- og Vinlaug Charlotte Birkved Agerhuset 9, 3,th Kurdisk Klub Parshang Fatahi Man, ons, fre Agerhuset 4, st.1 Lør Musik Franz Heinemeier Alle dage Kildehuset 2, 3.th. efter aftale Male-aktivitet Frank Langholm, Tove Andersen, Billarden Villy Madsen Mand Tirs & tors Tirs & tors Lør & søn Askerød John Tofteng, Digehuset, Fiskeklub Åben efter aftale. NB: Der må i ingen af klubberne udskænkes alkohol efter kl

19 Klubber og aktiviteter Nyt fra pensionistklubben. Vi starter alle tirsdage kl (bankodage kl.12.30) Pensionistklubbens formand: Connie Skovbro Rasmussen Krathuset 8, 2 sal Tlf.: Åbningstider i pensionistklubben er: Tirs. og tors. kl Aktiviteter i klubben: Program for september 1. sep. Banko 8. sep. Frokost 9. sep. Tur til Tivoli 15. sep. Hygge dag 22. sep. Frokost. 29. sep. Hygge dag På bestyrelsens vegne. Connie Skovbro Rasmussen Aktiviteter i klubben: Program for oktober 6. okt. Banko 13. okt. Frokost 20. okt. Hygge dag 27. okt. Frokorst Tillykke til: 24. sep. Anita Schoc. 19. okt. Ingelise Krisstensen Nyt fra fiskeklubben Fiskeklubben er åben i billard lokalerne den første torsdag i hver måned, fra kl til kl Næste møde torsdag den 3. september Vi har været på fisketur den 30. august fra Nivå Havn. Så er næste fisketur arrangeret: Søndag den 13. September, her har Frank været heldig at kunne leje en hel båd, en hel dag. Vi sejler med MS Kastrup ll, fra Dragør havn (for enden af broen v/dansehallen), kl til kl , 12 personer. Transport til Dragør er ikke arrangeret endnu, men det kan vi snakke om den 3. September. I kan se mere om MS Kastrup ll, bla. Fangst rapporter, osv. på nedenstående adresse: Da turene blev lidt dyre end beregnet, må vi desværre bede om en ekstra betaling på 20 kr. pr. person. HUSK FISKETEGN Husk for resten at tjekke jeres kontingent, med Frank, om I er lige med. Er der stadig nogle beboere, der er interesseret i at fiske, er I meget velkommen til at møde op til mødet torsdag den 3. september kl , og melde jer ind. Vi ses den 3. september. John Tofteng Tlf

20 AFDELINGSBESTYRELSEN Formand: Jørgen Fahlgren Næstform: Tonni Rosendahl Medlem: Gert Keilow Grøftehuset 5. Krathuset 2, 3,tv Krathuset 1, st Kasserer : Lisbeth Tønnov Medlem: Abdul Kareem Krathuset 9, 2.mf. Digehuset 7, st Suppl: Jørn Ellehave Suppl: Basharat Mahmood Dalhuset 5, 1. th Ønsker du at snakke med afdelingsbestyrelsen: Kontakt Susanne på tlf UDLEJNING af stamhussal Kontakt Inge i Cafe Ask personligt eller via telefon PRISER : Stamhussal: Depositum : ved reservation kr. 500 Leje: ved nøgleudlevering kr. 600 Aflysning: kr. 300 Musikanlæg: Depositum: kr. 200 Leje: kr. 50 Udlån Trækvogn, wienerstige, skruemaskine, græsslåmaskine, grensaks og boremaskine Depositum 200 kr. Henvendelse: Ejendomskontoret i åbningstiden Aktivbestyrelsen Formand: Per Rosendahl, mobil: Aktivbestyrelsen holder møde 2. tirsdag i hver måned. Der er åbent i bestyrelseslokalet 2. tirsdag i måneden i Stamhuset fra kl til VAGTTELEFON til firmaet SSG A/S Uden for normal kontortid Må kun bruges ved svigt i el, vand og varme samt brud på faldstammer m.m. Ved antennesvigt ringes til YouSee på telefon Telefontavle for Askerød Ejendomskontoret (telefontid 7-9) Afd.leder Morten Bergstrøm Driftsassistent Finn Sørensen Greve Nord Projektet Café, Inge Nielsen Sekretær Susanne Kristensson Aktivitetskoordinator Afdelingsbestyrelsen Aktivbestyrelsen Ejendomskontoret holder åbent : Sekretær træffes: Mandag - fredag Mandag - torsdag Tirsdag tillige Tirsdag efter aftale Telefontid: 7-9 Fredag

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej

Askerød Tidende. April 2009 nr. 335-34. årgang. Foråret er på vej Askerød Tidende April 2009 nr. 335-34. årgang Foråret er på vej 1 Pensionistklubben. Program for marts 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset

Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset AFDELINGSBESTYRELSEN I ASKERØD 16. marts 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Indkaldelse til ordinært beboermøde onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.00 i Stamhuset 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Læs mere

Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang

Askerød Tidende. Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød. Særudgave. Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang Askerød Tidende Juli/august 2009 nr. 336 34. årgang Årsberetning 2008/2009 Afdelingsbestyrelsen i Askerød Særudgave Indholdfortegnelse Indlæg til Askerød Tidende....side 2 Nyt fra ejendomskontoret......side

Læs mere

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset.

April 2010 nr. 343 35. årgang. Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Askerød Tidende April 2010 nr. 343 35. årgang Husk Regnskabs beboermøde d. 19. april Café Ask har stadig åbent, nu i pavillonen, bag ved Stamhuset. Borgmester Hans Barlach og Vinie Hansen, Formand VA og

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206

AFDELING 11 ASKERØD Referat 206 Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 28. august 2008 kl. 16.30, i bestyrelseslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Danny Andersen under pkt. 0, Morten Bergstrøm til

Læs mere

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. Oktober 2008 nr. 330-33. årgang. Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød Askerød Tidende Oktober 2008 nr. 330-33. årgang Askerøds pensionistklub i Thüringen. Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for oktober 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning

Askerød Tidende. Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang. Vinterstemning Askerød Tidende Dec./Jan. 2008/09 nr. 332-33. årgang Vinterstemning 1 Pensionistklubben. Program for december 2008 og januar 2009. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Alles øjne er rettet mod Askerød

Alles øjne er rettet mod Askerød Askerød Tidende Marts 2010 nr. 342 35. årgang Informationsmøde mandag den 22. marts 2010 i Stamhuset kl. 19.00 - Se inde i bladet side 4. Husk beboermøde den 19. april 2010, se side 12. UG-Udvalg - se

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

December 2011 nr. 358 36. årgang

December 2011 nr. 358 36. årgang Askerød Tidende December 2011 nr. 358 36. årgang Et læserbrev om internet tilgang på side 14 Julebuffet i Café Ask Prisen for arrangementet er kun 120 kr. En billig penge i forhold til menuen. Husk at

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Marts 2012 nr. 360 37. årgang

Marts 2012 nr. 360 37. årgang Askerød Tidende Marts 2012 nr. 360 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent.

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 19. juni 2012 kl. 19.00, der afholdtes i telt på boldbanen ved gavlen af Murskeen 28 Til stede fra bebyggelsen: 131 husstande Endvidere

Læs mere

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet.

HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerød Tidende Maj 2011 nr. 352 36. årgang HUSK!! Estraordinært beboermøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 19.00 i Stamhuset. Se side 16 i bladet. Askerøds midtvejsfest blev en god fest for dem der mødte

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228

AFDELING 11 ASKERØD Referat 228 Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. juni 2010 kl. 17.00, i mødelokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Vinie Hansen, Lisbeth Tønnov, Jørgen Fahlgren, Pernille Haugenæs,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202

AFDELING 11 ASKERØD Referat 202 Nævnsmøde torsdag den 24. april 2008 kl. 17.00, i nævnslokalet, Kernehuset, Krathuset 10. Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Referent: Kira Gilling Hansen under pkt. 0, Jørgen Fahlgren, Niels Kjøller, Gert Keilow,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen

December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang. Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Askerød Tidende December 2009/Januar 2010 nr. 340 34. årgang Stor glæde ved licitationen til Hedhedsplanen Se inde i bladet: Beboermøde den 9.december på Hundige skolen Helhedsplanen Trygheden i Askerød

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

April 2012 nr. 361 37. årgang

April 2012 nr. 361 37. årgang Askerød Tidende April 2012 nr. 361 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Juni 2012 nr. 363 37. årgang

Juni 2012 nr. 363 37. årgang Askerød Tidende Juni 2012 nr. 363 37. årgang Er du bagud med huslejen? Er du bagud med huslejen og har du behov for oprydning i økonomien? Der kan være mange grunde til, at man ikke får betalt sin husleje

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød

Askerød Tidende. September 2008 nr. 329-33. årgang. Dialog i Askerød Askerød Tidende September 2008 nr. 329-33. årgang Dialog i Askerød 1 Pensionistklubben. Program for september 2008. Vi gør også opmærksom på, at klubben har sin egen hjemmeside på adressen : www.askeroed.k-nettet.dk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2

Oktober 2010 nr. 346 35. årgang. Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Askerød Tidende Oktober 2010 nr. 346 35. årgang Disse fire stolte Brandkadetter slukkede selv en brand i Askerød. Se side 2 Basharat Mahmood fik Askerød prisen 2010. Se side 5 Askerøds nye brandkadetter

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev.

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. DIRIGENT: TINA LAURSEN Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere