Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro."

Transkript

1 D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste og mest miljøvenlige at købe et indbundet eksemplar i pejder port. God fornøjelse! Arbejdsstofudvalget

2 PL-intro D E T D A N K E P E J D E R K O R P

3 D E T D A N K E P E J D E R K O R P

4 P L - I N T R O Forord Denne bog er skrevet ud fra den overbevisning at du ikke bliver en god patruljeleder alene ved at læse en bog. Derimod kan du blive en god patruljeleder ved at kaste dig ud i rollen og løse opgaverne, som du ser dem. Ved at lægge mærke til hvad der går godt og hvad du må gøre bedre næste gang, finder du det du kan bygge videre på. Derfra kan du udvikle dig selv og patruljen. For at blive en god patruljeleder har du også brug for et tæt samarbejde med din tropsleder. PL-intro er skrevet med en praktisk tilgang, så indholdet kan bruges direkte på patruljemøderne og være en hjælp for dig når du kaster dig ud i opgaven. Bogen henvender sig både til dig og til din tropsleder, der vil støtte dig i at komme godt i gang som ny patruljeleder. PL-intro tager udgangspunkt i patruljelederens svære spørgsmål, som er hentet fra mange års erfaringer med patruljeledere på PLan-kursus. Hvert kapitel besvarer et spørgsmål i teorien og kommer med et forslag til hvordan I kan arbejde med emnet på patruljemøderne. Disse forslag er formuleret som forløb eller temamøder. Det er ikke nødvendigt at læse hele bogen for at få udbytte af den. Det er tænkt således at du kan udvælge det der er relevant for dig og patruljen. Det er en god idé at veksle mellem møder fra denne bog og møder fra Forløb eller møder I selv har planlagt. Det kan godt blive for meget at arbejde med udvikling af patruljen hele tiden. Held og lykke med dit arbejde som ny patruljeleder! 3

5 Indhold Hvad er PL s rolle? Hvad siger jeg JA til? 5 Hvem er jeg og hvad kan jeg? 7 Hvordan bliver jeg ved med at udvikle mig? 8 Hvad er et PL-team? 8 Temamøde: PL-start Hvem er min patrulje? Hvorfor arbejder vi i patruljer? 11 Hvorfor er det vigtigt at kende hinanden godt? 12 Hvordan lærer vi hinanden bedre at kende? 12 Hvad kan jeg gøre som patrujleleder? 13 Forløb: Kend din patrulje 13 Hvilken patruljestil skal vi have? Hvad er vigtigt for patruljen? 1 Hvordan gennemfører vi den stil vi har valgt? 2 Hvordan motiverer jeg min patrulje? Hvad kan jeg gøre for at motivere patruljen? 37 Hvordan giver jeg udfordringer til alle? 38 Hvordan bliver aktiviteter motiverende? 3 Hvordan opbygges et motiverende møde? 4 Temamøde: Fri helikopter 41 Hvordan styrker jeg samarbejdet? Hvordan bruger jeg patruljemedlemmernes evner til fordel for patruljen? 45 Hvordan arbejder vi målrettet med samarbejde? 46 Hvordan skaber jeg et godt samarbejdsklima? 47 Hvordan påvirker kommunikationen samarbejdet? 48 Hvordan løser jeg kriser i patruljen? 4 Forløb: At løfte i flok 5 Hvordan danner traditioner ramme om patruljens stil? 2 Forløb: Patruljestil 21 Hvordan laver jeg gode møder? Hvad er PL s rolle i planlægningen? 27 Hvordan planlægger jeg spejderåret? 27 Hvordan laver jeg mål for møderne? 28 Hvordan tager jeg imod nye i patruljen? Hvordan forbereder jeg modtagelsen af de nye? 55 Hvad skal vi lave på de første møder? 56 Patruljens Blå Time 57 Temamøde: Første møde efter oprykning 58 4 Hvilken mødeform skal jeg vælge? 2 Hvordan bruger jeg arbejdsstoffet? 31 Hvordan planlægger vi møder? 32 Hvordan planlægger vi patruljeture? 35 Efterskrift Efterskrift 61

6 N Y P L Hvad er PL s rolle? Når du sidder med denne bog i hånden, er det formentlig fordi du er blevet udpeget til patruljeleder. å opstår spørgsmålet: hvad er det egentlig jeg har sagt JA til? Ofte går rollen som PL i arv, og måske har du lagt mærke til hvordan den forrige PL løste opgaven. Måske var din tidligere PL meget erfaren, og det kan være svært at leve op til. Du skal huske at du kan meget og har mange erfaringer med dig. Erfaringer som du kan bruge i arbejdet som PL. Husk på at ingen forventer du er fejlfri, eller kan klare alle Hvad siger jeg JA til? situationer uden hjælp. Har jeg sagt ja til at være god til alting? Nej, det har du ikke! I er en hel patrulje der skal løse opgaverne sammen. Det vigtigste er at du brænder for at lede patruljen. Det er din opgave at være igangsætter og at opmuntre til at de andre kommer på banen. Opgaverne løses af den i patruljen der er bedst til det. Derfor er der i denne bog et kapitel der hedder Hvem er min patrulje, som hjælper dig til at lære din patrulje rigtigt godt at kende. Har jeg sagt ja til at stå med ansvaret alene? Nej, det har du ikke! Men du har som patruljeleder et ansvar. Du har et ansvar for at det der foregår på patruljemøder og ture, er forsvarligt. Forældrene og tropslederen regner med at du har styringen. Det har den betydning at du nogle gange skal være stærk nok til at gå imod patruljens idéer, selvom du står alene med din holdning. Det gør dog ikke at resten af patruljen kan fraskrive sig ansvar. De andre i patruljen bør have medbestemmelse, men i sidste ende er det dig der har ansvaret for at alt går rigtigt til. I de fleste patruljer er der også en patruljeassistent. Denne er tænkt som en vigtig sparringspartner for dig, så I sammen kan træffe nogle gode og ansvarlige beslutninger. Hvis du kommer i en situation du ikke kan klare, kan du altid kontakte din tropsleder. 5

7 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V A D E R P L R O L L E? Har jeg sagt ja til at være en god rollemodel? Ja, det har du! elvom du måske ikke tror det, vil din opførsel være en model til efterfølgelse for dine patruljemedlemmer. Du vil være en af dem de andre ser op til og lytter til. Det kan føles som en stor forpligtelse, men har også den positive side at du har mulighed for at gøre dit til at de andre i patruljen udvikler sig til at være ansvarlige mennesker. Har jeg sagt ja til at få alle idéerne og planlægge alle møderne? Nej, det har du ikke! Det er bedst for patruljen at I får idéerne i fællesskab. På den måde tager indholdet på møderne afsæt i hvad patruljen har lyst til og bliver dermed motiverende. Det er din og patruljeassistentens opgave at sørge for at idéerne bliver ført ud i livet. At der bliver en god struktur på møderne og at programmet bliver gennemført. Men du kan sagtens lade patruljemedlemmerne stå for en del af planlægningen. Læs om planlægning i kapitlet Hvordan laver jeg gode møder?. Har jeg sagt ja til at sørge for at alle i min patrulje har det godt? Ja, det har du på en måde! Du har i hvert fald et ansvar for at være opmærksom på at alle i patruljen føler sig godt tilpas og har det godt med at være medlem af patruljen. pecielt når man er ny i patruljen, kan det være svært at føle sig tryg. Derfor er der her i bogen et kapitel som handler om at modtage nye: Hvordan modtager jeg nye i patruljen?. For at have det godt sammen i patruljen, er det vigtigt at man samarbejder godt, taler pænt til hinanden og at der er en god stemning. Læs mere om dette i kapitlet Hvordan styrker jeg samarbejdet i patruljen?. Når man har det godt sammen i patruljen, betyder det at alle uanset alder synes at det er motiverende og sjovt at være spejder. Har jeg sagt ja til at føre patruljens traditioner videre? Ikke nødvendigvis! Det kan dog være en rigtig god idé, da traditioner er med til at skabe fællesskabsfølelse og adskille patruljen fra andre patruljer. Det er ikke gjort med traditioner alene. Det er væsentligt at patruljen er enige om hvilken stil patruljen skal have og hvad I vil være kendt for. Læs mere i kapitlet Hvilken patruljestil skal vi vælge?. 6

8 P L - I N T R O Har jeg sagt ja til at bruge al min tid på spejder? Nej, det har du ikke, men det tager tid at være PL. Til gengæld får du en unik mulighed for at udvikle dig som menneske. De færdigheder du tilegner dig som PL, vil du kunne drage nytte af resten af livet. amtidig kan opgaven som PL gøre det sjovt at fortsætte som spejder. Hvem er jeg og hvad kan jeg? Du har set andre være patruljeledere og har dannet dig en mening om hvad du synes var godt og mindre godt ved deres stil. Nu er det din tur til at være PL, med de drømme og idéer du har om hvilken type PL du vil være. Til opklaring af hvad du er god til som PL og hvad du gerne vil blive bedre til som PL, kan du udfylde PL-kompasset herunder. I kompashuset skriver du hvilke stærke sider du har som kan bruges i rollen som PL. Det kan fx handle om leder egen skaber, sociale færdigheder og praktisk kunnen. Ved marchpilen skriver du hvad du vil arbejde på at blive bedre til i rollen som PL. På den måde bliver marchpilen en vejviser for den udvikling som du gerne vil gennemgå som PL - en udvikling som din TL vil støtte dig i. H V A D E R P L R O L L E? PL-kompasset kan hjælpe dig til at finde ud af hvor du er og hvor du skal hen. Kan jeg stille krav til min TL? Patruljeleder og tropsleder er samarbejdspartnere og har gensidige forventninger til hinanden. Det er vigtigt for dig at din tropsleder støtter dig i de opgaver du som patruljeleder finder svære. Det er væsentligt for tropslederen at denne kan have tillid til at du opfylder de forventninger han/hun har til en patruljeleder. Derfor er det en god idé at I har en afklarende snak, så I ved hvilke krav I stiller til hinanden og hvad I hver især skal leve op til. Et sådant krav kan udmøntes i en form for kontrakt. 7

9 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V A D E R P L R O L L E? KONTRAKT Hvilke forventninger har patruljelederen til tropslederen? Hvilke forventninger har tropslederen til patruljelederen? Hvilke forventninger har patruljelederen til sig selv som PL? Hvilke forventninger har tropslederen til sig selv som TL? Hvad skal TL hjælpe PL med at blive bedre til? Hvor megen støtte har patruljelederen brug for? PL underskrift TL underskrift KURER FOR PL er - Plan 1 - Plan 2 - Plan 3 e spejder.dk/plan Hvordan bliver jeg ved med at udvikle mig? om patruljeleder er du både leder for jævnaldrende og for spejdere, der er yngre end dig selv. I starten vil det sikkert være udfordrende nok at være ny PL, men efterhånden får du brug for udfordring og inspiration for at fortsætte din udvikling som leder. Korpsets kurser er et godt sted at hente inspiration og gode oplevelser. Her mødes du med andre patruljeledere og får fornyet energi og glæde til dig selv, og nye ideer med hjem til patruljen. Et andet sted du kan hente sparring og udfordring er i PL-teamet, hvis I har sådan et i jeres trop. 8 Hvad er et PL-team? Et PL-team består af troppens ældste spejdere, patruljeledere, patruljeassistenter og tropslederen. Det kan være en god idé at holde møder jævnligt og tage på ture sammen i PL-teamet. Hvis I er mange, er det muligt at arbejde som en patrulje med TL som patruljeleder. Er I derimod en meget lille trop, kan I lave et PL-PAråd der er sammen om at tage beslutninger for troppen.

10 P L - I N T R O PL-teamet er det sted hvor du kan få indflydelse på hele troppens arbejde og kan hente sparring hvis du har problemer med patruljen, og samtidig dele ud af dine egne guldkorn. Det sjove ved at være i et PL-team er at du får nogle anderledes og mere udfordrende oplevelser sammen med andre på din alder, og du kan få nogle oplevelser du ikke selv er ansvarlig for. I PL-teamet kan I sammen afprøve metoderne fra denne bog med jer i deltagerrollen og jeres leder som ansvarlig og instruktør. Temamøde: PL-start Dette modul er skrevet til tropslederen, der kan bruge det hver gang han eller hun skal hjælpe en ny patruljeleder i gang. Modulet kan medvirke til at patruljelederen får en tryg begyndelse på arbejdet med patruljen. Det kan give tropslederen indblik i hvor patruljelederen er i sin udvikling og hvordan patruljelederen støttes bedst. Hvis TL og PL gør klart hvad de forventer af hinanden undgår de at der opstår for mange misforståelser. H V A D E R P L R O L L E? Modul 1: TL-PL samtaler Forberedelser: kriv sedler med spørgsmålene fra afsnittet Hvad siger jeg ja til? Tid Aktivitet Materialer Instruktør. Mødet startes som sædvanligt? TL.5 Hvad har jeg sagt ja til? pørgsmålskort TL.35 PL-kompas Kopi af PL-kompas TL.55 Kontrakt Kopi af kontrakt TL 1.1 Præsentation af PL-intro TL 1.3 Mødet sluttes som sædvanligt TL Hvad siger jeg ja til? Tropslederen anbringer syv kort på bordet foran patruljelederen. På kortene er skrevet syv spørgsmål der går på hvad patruljelederen har sagt ja til ved at påtage sig patruljelederrollen (se spørgsmål i begyndelsen af dette kapitel). Kortene danner udgangspunkt for en diskussion om hvad henholdsvis tropsleder og patruljeleder mener at patruljelederens opgaver er. Diskussionen skal gerne munde ud i en fælles forståelse af hvad patruljelederens opgaver består af.

11 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V A D E R P L R O L L E? PL-kompas Patruljelederen sættes til at udfylde PL-kompasset, som er beskrevet på side 7. Kompasset hjælper patruljelederen til at erkende sine stærke sider og finde sine udviklingspunkter. Når kompasset er udfyldt, taler tropslederen og patruljelederen om indholdet, og tropslederen får derved indblik i hvor det kan være væsentligt at støtte PL i den nye rolle, og hvilke kurser der kunne være relevante for PL. Du bør følge op på kompasset hvert år, så der sættes nye mål i takt med at patruljelederen udvikler sig. Kontrakt Kontrakten laves for at I som tropsleder og patruljeleder får en afklaring af hvilke krav I stiller til hinanden og hvad I skal leve op til. Det kan være godt at få denne afklaring skrevet ned, således at I senere i forløbet kan evaluere den og sætte nye mål og forventninger for samarbejdet. En sådan afklaring er med til at sikre at PL føler sig mere tryg ved sin nye rolle og ved at der altid er hjælp at hente. PL-intro Tropslederen gennemgår PL-intro og hvordan den kan anvendes bedst muligt. 1

12 N Y P L Hvem er min patrulje? Du er nu blevet patruljeleder og har dermed fået en anden rolle i forhold til dine gamle patruljekammerater. Måske er patruljen sammensat af nye personer og du er derfor ikke så tæt på patruljekammeraterne som tidligere. Det kan være at du i den første tid tager hjem fra møderne med en følelse af at patruljearbejdet ikke er nær så fedt som tidligere, og at der var andre og mere nære venner du hellere ville have tilbragt tiden sammen med. Det er hensigtsmæssigt at du i den første tid planlægger aktiviteter der hjælper patruljen til at lære hinanden at kende. I dette kapitel får du idéer og anvisninger til hvordan du kan gøre det. å kan det let gå sådan at patruljekammeraterne efterhånden bliver lige så vigtige for dig som de venner du selv har valgt. Hvorfor arbejder vi i patruljer? Patruljesystemet giver dig og dine kammerater øvelse i selv at tage initiativ, føre beslutninger ud i livet og arbejde sammen for at nå et mål. Patruljesystemet lærer jer også at arbejde sammen med personer I ikke selv har valgt. Dermed lærer I at tage hensyn til hinandens forskelligheder og respektere dem. Hvis I bruger hinandens styrker og svagheder til fordel for fællesskabet, vil I opdage at I ikke blot er en flok enkeltpersoner, men et fællesskab der kan yde mere end enkeltpersonerne tilsammen. 11

13 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V E M E R M I N P A T R U L J E? BEDTE- MOR LOV - Giv tre positive tilbagemeldinger - Giv én udfordring i positive vendinger - Forklar hvis modtageren ikke forstår Hvorfor er det vigtigt at kende hinanden godt? Der er mange ting som bliver lettere hvis I kender hinanden rigtigt godt i patruljen. Bedre samarbejde på grund af kendskab til styrker og svagheder Fælles forståelse muliggør at I kan nå længere og nå federe og vildere mål sammen I kan støtte og hjælpe hinanden gennem kriserne, hvad enten det er på natløbet, hjemme eller i skolen Fordi alle tør være åbne og ærlige om hvad de har lyst til, er det meget nemmere for dig at planlægge patruljemøder og ture som patruljen gider at deltage i. Hvordan lærer vi hinanden bedre at kende? Hvis du vurderer at din patrulje har brug for at lære hinanden bedre at kende, bør du planlægge aktiviteter der er sjove, træner samarbejde og giver mulighed for bagefter at snakke om hvad den enkelte synes er sjovt og interessant. I kan bruge Bedstemors Lov til at give hinanden personlige tilbagemeldinger. Tilbagemeldingerne bør lægge vægt på det positive i situationen og give udfordringer frem for kritik. I Bedstemors øjne er du altid dygtig og dejlig uanset hvad du gør. Det vigtige i Bedstemors Lov er at give ros. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du kan styre den personlige evaluering med Bedstemors Lov så den bliver positiv, er det bedre at undlade at bruge den. Bliver stemningen negativ og kritiserende, kan det gøre mere skade end gavn for patruljens sammenhold. Hvis du ikke selv har prøvet Bedstemors Lov før, bør du prøve det sammen med en leder først. 12

14 P L - I N T R O Hvad kan jeg gøre som patruljeleder? om patruljeleder kan du være med til at skabe en stemning som giver grobund for at kammeratskabet kan vokse. En tryg og positiv stemning der gør at alle føler sig hjemme og derfor bidrager til patruljefællesskabet. Da bliver det virkelig fedt at være en patrulje, og du mærker at du får noget igen for dit arbejde som PL. Ved at være et godt eksempel for dine patruljekammerater, viser du dem hvordan du mener at tonen og stemningen i patruljen bør være. Det er vigtigt at du ikke undervurderer dine patruljemedlemmers behov for anerkendelse. Da du er lederen, har de enkelte behov for at mærke at du ser dem og lytter til dem. De skal mærke at de er betydningsfulde for patruljen, at deres idéer og meninger har vægt og at de er nogen som du vil betro dig til. Det kan give dem selvtillid til gavn for fællesskabet. H V E M E R M I N P A T R U L J E? Du er den positive PL som anerkender idéer selvom de ikke ligner dine egne taler positivt om sine kammerater også når de ikke er der lytter til alles meninger og tager dem alvorligt er en opmuntrer mere end en stopper roser når kammeraterne klarer sig godt og opmuntrer dem til at gøre det igen indrømmer når du begår fejl og lover at gøre det bedre en anden gang opbygger gode forbindelser til alle i patruljen stopper bagtaleri og mobning viser patruljen tillid og taler åbent om de ting der er vigtige for dig. Forløb: Kend din patrulje Kend din patrulje er et forløb som kan være godt at bruge når I har arbejdet sammen som patrulje i et stykke tid. Især hvis du føler at I har brug for at lære hinanden bedre at kende, for at få det rigtigt godt og sjovt sammen som patrulje. Forløbet kræver at alle skal være trygge ved at løse opgaver alene og fortælle om sig selv. Formålet med forløbet er at lære hinanden så godt at kende at I vil betro jer til hinanden under personlige fortællinger. 13

15 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V E M E R M I N P A T R U L J E? Modul 1: Hvem er vi? - Edderkoppespind - 1 ting der giver energi Modul 2: Patruljeudvikling - Bedstemors Lov - ms-løb Modul 3: Patruljelejrbål - Bålceremoni - Personlige fortællinger Edderkoppespindet Bed patruljen om at transportere alle medlemmer gennem edderkoppespindet uden at røre snorene. Der må kun komme en person gennem hvert hul. Når et hul er brugt eller snorene omkring hullet berørt, lukker du hullet ved at sætte en klemme fast som peger ind mod hullet. Hvis ikke alle i patruljen er kommet over Modul 1: Hvem er vi? Forberedelser: Lav edderkoppespind mellem to træer af reb og sisal. e tegning. Hullerne skal være af en størrelse så en person kan komme igennem med besvær og der skal være lidt flere huller end der er medlemmer i patruljen. Tid Aktivitet Materialer Instruktør. Mødet startes som sædvanligt?.5 Edderkoppespindet Reb, sisal, klemmer.35 nak om hvordan det gik.45 Leg?.55 1 ting der giver energi 1 A4-papir pr. patruljemedlem 1.1 nak to og to om 1 ting Tegnestifter/- der giver energi elefantsnot Musik 1.25 Praktiske oplysninger 1.3 Mødet sluttes som sædvanligt 14

16 N Y P L på den anden side inden alle huller er lukkede, kan opgaven ikke fuldføres. PL bør også deltage, men undgå at styre. om afslutning på samarbejdsøvelsen kan du spørge patruljen hvad de synes gik godt. Derefter hvad de mener de kunne gøre bedre. Det skal være en positiv snak om den fælles indsats frem for en kritik af enkelte i patruljen. om PL er det en god idé at du selv har tænkt over spørgsmålene og kan hjælpe patruljen på gled om nødvendigt. Ti ting som giver energi Vi er alle forskellige og det kan derfor være meget forskelligt hvad der giver os energi og motivation. Bed hvert patruljemedlem om at skrive ti ting som de godt kan lide at lave. Ting som giver dem energi og kan få dem i godt humør. Det drejer sig ikke kun om ting som foregår til spejdermøderne, men kan være alt fra at hoppe i vandpytter til at høre musik på sin mobiltelefon. H V E M E R M I N P A T R U L J E? Alle hænger deres papir op på væggen i patruljerummet. Lad patruljemedlemmerne gå rundt og læse hinandens sedler. pil eventuelt stille musik imens. Bed patruljemedlemmerne om at fortælle hinanden to og to om de ting der giver dem energi, og hvor ofte de laver de ting. Det er en god øvelse i at fortælle for andre i et lille forum. om patruljeleder kan du bruge sedlerne, når du skal i gang med at planlægge patruljemøder og ture som interesserer alle og giver alle energi. Derudover er det en god idé at huske hvad der kan motivere og opmuntre den enkelte når patruljen er i en presset situation. 15

17 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V E M E R M I N P A T R U L J E? Modul 2: Patruljeudvikling Forberedelser: Lav en kuvert til hvert patruljemedlem med et andet patruljemedlems navn indeni. Hæng poster op i området nær hytten med spørgsmålene til smsløbet. Posterne placeres i en cirkel. Bed patruljemedlemmerne om at huske deres telefoner. Tid Aktivitet Materialer Instruktør. Mødet startes som sædvanligt?.5 Forklar Bedstemors Kuvert til hvert Lov-opgave patruljemedlem.1 ms-løb Poster. Tre svarark til hver.5 To og to snakker om svar Tegnestifter/ elefantsnot Musik 1.5 Giv en Bedstemors Lov 1.3 Mødet sluttes sædvanligt Giv en Bedstemors Lov Ved mødets start gives hvert patruljemedlem en kuvert. I kuverten ligger et navn på en anden i patruljen. Opgaven er at give en Bedstemors Lov til den person ved mødets afslutning. Tilbagemeldingen kan fx tage udgangspunkt i hvordan personen klarede sig i øvelsen med edderkoppespindet i det forrige modul. Instruer grundigt i hvordan man giver en Bedstemors Lov i en positiv tone. e beskrivelsen tidligere i kapitlet. 16 ms-løb Denne aktivitet hjælper jer til at lære noget om jer selv og hinanden og træner jer i at fortælle om jer selv. Inden mødet laves seks døde poster. På hver post er der farveblyanter og et ark papir pr. patruljemedlem med en opgave skrevet øverst på siden. Opgaverne er: 1. kriv eller tegn hvad de andre i patruljen kan gøre for at gøre dig glad 2. kriv eller tegn tre vigtige grunde til at du er spejder 3. Hvad synes du er noget af det bedste du har udført som spejder? 4. Nævn tre ting du er god til

18 P L - I N T R O 4. Nævn tre ting du er god til og en ting du har kæmpet for at blive bedre til 5. kriv og tegn tre ting du godt kan lide ved din patrulje 6. Hvilke tre ting vil du gerne være kendt for? Patruljemedlemmerne starter ved hver sin post og ved ikke hvor de andre poster er. Hvis I er mere end seks i patruljen, må du finde på en ekstra post eller to. Ved løbets start laver I en telefonkæde. Det vil sige at alle udstyres med et mobilnummer på en anden i patruljen, så sms-beskederne vil kunne sendes videre fra person til person indtil alle har fået en besked. Når du vurderer at første post er løst eller at der ikke er mere tid, sender du en sms-besked til den næste i sms-kæden. I beskeden skal stå hvor den post er som du selv står på. Fx Ved flagstangen. Den næste sender videre hvor han står indtil alle ved hvor næste post er og fortsætter videre på løbet. Når alle er nået hele vejen rundt, er løbet slut, og patruljen samles i hytten. vararkene hænges op så svarene på de samme spørgsmål hænger samlet. Lad patruljemedlemmerne gå rundt og læse hinandens sedler. pil eventuelt stille musik imens. Bed patruljemedlemmerne om at fortælle hinanden to og to om deres svar. H V E M E R M I N P A T R U L J E? Modul 3: Patruljelejrbål Forberedelser: Hav bål gjort klar (eventuelt tændt). Medbring papirstrimler. Tid Aktivitet Materialer Instruktør. Mødet startes som sædvanligt?.5 Bålceremoni Bål, papirstrimler.2 ang angbøger.25 Personlige fortællinger Te, kage 1.25 Praktiske oplysninger 1.3 Mødet sluttes som sædvanligt? Bålceremoni Bålceremonien er et stemningsfuldt oplæg til den næste øvelse og understreger for patruljen at alle har et ansvar for patruljens fremtid. Det er bedst om aftenen på patruljeturen eller patrulje mødet hvor der er mulighed for en hyggelig, men seriøs og intens stemning. 17

19 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V E M E R M I N P A T R U L J E? Når bålet er tændt, starter bålceremonien med at du deler en papirstrimmel ud til hvert patruljemedlem. På strimlen skal de i stilhed nedskrive en handling som de personligt vil gøre til gavn for patruljen det næste år (ligesom et nytårsforsæt). Derefter vikles strimmelen om en pind. Når alle er færdige fortæller du dem stilfærdigt at I nu samtidigt skal lægge pindene på bålet og se dem brænde i stilhed og tænke på jeres ønsker. Når de er brændt, kan du fortælle om dit forsæt og lade dine patruljemedlemmer fortælle om deres. Personlige fortællinger Personlige fortællinger fortælles bedst i en hyggelig, afslappet stemning omkring et lejrbål. Lad hver enkelt spejder efter tur fortælle om sin bedste spejderoplevelse. velsen hjælper patruljen til at forstå hvad der er vigtigt for den spejder der fortæller, og spejderen selv oplever at blive lyttet til og taget alvorligt. Hvis øvelsen går fint, kan I gå endnu tættere på næste gang og fortælle om jeres værste spejderoplevelser. Det er sværere at fortælle om det der gik skidt end det der gik godt. Lyt uden at afbryde. 18

20 N Y P L Hvilken patruljestil skal vi have? Popidoler er kendt for gennemført tøjstil, dyre vaner og specielle væremåder. Hvad vil I gerne være kendt for som patrulje? om patruljeleder har du måske en drøm som du ønsker at gennemføre med patruljen. Det er bare ikke sikkert at dine patruljemedlemmer har de samme tanker om hvad patruljen skal være kendt for. Enighed om en patruljestil gør at patruljen får noget at være fælles om, noget at arbejde for og noget som gør patruljen til noget særligt. En patrulje har ofte særpræg og traditioner der går igen selvom patruljemedlemmerne skiftes ud. Det er vigtigt at holde fast i de gode traditioner der danner rammen om patruljearbejdet, og alligevel give plads til fornyelser og udvikling. Hvad er vigtigt for patruljen? om patrulje kan I sammen beslutte hvad jeres patruljestil skal være. Hvordan ønsker I at andre ser på jer som patrulje når året er omme? Vil I være dem der bygger de største pionerprojekter og tager på de seje natløb? Dem der har den mest outrerede påklædning eller den sejeste hjemmeside, eller vil I hellere være dem der har de sjoveste patruljeture? Det kan være godt for patruljen i fællesskab at vælge en patruljestil som alle er enige om og alle har lyst til at arbejde med. Det kan give indhold og form til patruljemøderne og virker motiverende. REGNORME- PATRULJEN TJEKTEGN Regnormepatruljen har et hemmeligt tegn som de altid skal have på sig. Tegnet skal til enhver tid kunne vises hvis en anden fra patruljen siger tjek! Kan man ikke vise tegnet, skal man betale bøde i form af flødeboller. idsel var fx fuldstændig på den, da hun blev tjekket af Hans i svømmehallen. 1

21 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V I L K E N P A T R U L J E T I L K A L V I H A V E? REGNORME- PATRULJEN TART- CEREMONI Regnormepatruljens tjektegn er gamle nøgler der passer til hver sin hængelås. Når mødet startes, låses ceremonikassen op den kan kun åbnes når samtlige er til stede. urt hvis der mangler én, så ceremonien ikke kan gennemføres. ymbolikken er at patruljen fungerer bedst hvis alle er til stede. Hvordan gennemfører vi den stil vi har valgt? En patruljestil kommer ikke af sig selv. Når I har valgt en stil, er det en god idé at lade den være gennemgående i planlægningen af møderne og omgangen med hinanden. Har I valgt at arbejde med kammeratskabet i patruljen, skal der være tid til samarbejdsøvelser og tilbagemeldinger til hinanden. I skal tænke på tonen når I taler sammen og huske at tænke på hvordan de andre har det. Tænk på at fremhæve det gode frem for det der ikke dur. Har I valgt at I vil være bedst på divisionsturneringen, bør I træne spejderfærdigheder på møderne, træne jer i at finde originale løsninger. I kan også dyste mod andre patruljer. Det ene udelukker selvfølgelig ikke det andet. Det er også vigtigt at være god til samarbejde når man vil vinde divi. Du kan bruge de samme aktiviteter med forskellige formål. Hvis I bygger køkkenbord, kan det være en træning i samarbejde eller en træning i pionérfærdigheder. Det afhænger blot af hvilken af delene I evaluerer bagefter. Hvilket fokus vil I prioritere med den patruljestil I har valgt? Hvordan danner traditioner ramme om patruljens stil? Traditioner er patruljens historie, der er skabt af de skøre ting patruljen har fundet på gennem tiden. Det fællesskab som traditioner giver, får I med som en gave fra tidligere patruljemedlemmer. Det er ikke noget som I skal arbejde for at udvikle, men noget som I blot kan vedligeholde og tage med jer. Patruljens hverdag kan være gennemsyret af traditioner. Ofte vil der være en særlig måde som mødet startes og afsluttes på og særlige optagelsesceremonier. Traditionerne har også andre funktioner. tartceremonien kan have den funktion at den kun kan gennem føres hvis alle er til stede og derfor understreger at patruljen er komplet. På den måde kan traditioner blive ramme for patruljestilen hvis de fremhæver det der er vigtigt for patruljen. 2

22 N Y P L Forløb: Patruljestil Dette forløb er velegnet til brug når der er sket forandringer i sammensætningen af patruljen, eller når man starter en ny patrulje op. Det kan bruges til at skabe en fælles identitet, så de nye medlemmer får indflydelse på patruljens stil. Forløbet tager udgangspunkt i de gamle traditioner der er i patruljen og giver mulighed for at finde på nye aktiviteter og traditioner og udvikle patruljens stil. Afslutningen på forløbet er fremstillingen af patruljens hjemmeside. Hjemmesiden fortæller patruljens historie, stil, dagbog, kalender, traditioner og hvad patruljen ellers vælger at lægge i den. Modul 1: Hvad vil vi være kendt for? Traditionsfoto Målsætningsøvelse Formulere patruljestil (mål) Modul 2: Hvordan bliver vi kendt? Idéløb Foto Modul 3: Hjemmeside Opstart af hjemmeside H V I L K E N P A T R U L J E T I L K A L V I H A V E? 21

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år.

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forløb 10-13 år Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kryptiske meddelelser, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelser...14 Hvordan kan det gøres?...15

Kryptiske meddelelser, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelser...14 Hvordan kan det gøres?...15 F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 GUL KERNE UNDERHOLDNING OG KOMMUNIKATION Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Indhold...2 Hvorfor underholdning og kommunikation?...2 Opbygningen af et modul...3

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere