Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro."

Transkript

1 D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste og mest miljøvenlige at købe et indbundet eksemplar i pejder port. God fornøjelse! Arbejdsstofudvalget

2 PL-intro D E T D A N K E P E J D E R K O R P

3 D E T D A N K E P E J D E R K O R P

4 P L - I N T R O Forord Denne bog er skrevet ud fra den overbevisning at du ikke bliver en god patruljeleder alene ved at læse en bog. Derimod kan du blive en god patruljeleder ved at kaste dig ud i rollen og løse opgaverne, som du ser dem. Ved at lægge mærke til hvad der går godt og hvad du må gøre bedre næste gang, finder du det du kan bygge videre på. Derfra kan du udvikle dig selv og patruljen. For at blive en god patruljeleder har du også brug for et tæt samarbejde med din tropsleder. PL-intro er skrevet med en praktisk tilgang, så indholdet kan bruges direkte på patruljemøderne og være en hjælp for dig når du kaster dig ud i opgaven. Bogen henvender sig både til dig og til din tropsleder, der vil støtte dig i at komme godt i gang som ny patruljeleder. PL-intro tager udgangspunkt i patruljelederens svære spørgsmål, som er hentet fra mange års erfaringer med patruljeledere på PLan-kursus. Hvert kapitel besvarer et spørgsmål i teorien og kommer med et forslag til hvordan I kan arbejde med emnet på patruljemøderne. Disse forslag er formuleret som forløb eller temamøder. Det er ikke nødvendigt at læse hele bogen for at få udbytte af den. Det er tænkt således at du kan udvælge det der er relevant for dig og patruljen. Det er en god idé at veksle mellem møder fra denne bog og møder fra Forløb eller møder I selv har planlagt. Det kan godt blive for meget at arbejde med udvikling af patruljen hele tiden. Held og lykke med dit arbejde som ny patruljeleder! 3

5 Indhold Hvad er PL s rolle? Hvad siger jeg JA til? 5 Hvem er jeg og hvad kan jeg? 7 Hvordan bliver jeg ved med at udvikle mig? 8 Hvad er et PL-team? 8 Temamøde: PL-start Hvem er min patrulje? Hvorfor arbejder vi i patruljer? 11 Hvorfor er det vigtigt at kende hinanden godt? 12 Hvordan lærer vi hinanden bedre at kende? 12 Hvad kan jeg gøre som patrujleleder? 13 Forløb: Kend din patrulje 13 Hvilken patruljestil skal vi have? Hvad er vigtigt for patruljen? 1 Hvordan gennemfører vi den stil vi har valgt? 2 Hvordan motiverer jeg min patrulje? Hvad kan jeg gøre for at motivere patruljen? 37 Hvordan giver jeg udfordringer til alle? 38 Hvordan bliver aktiviteter motiverende? 3 Hvordan opbygges et motiverende møde? 4 Temamøde: Fri helikopter 41 Hvordan styrker jeg samarbejdet? Hvordan bruger jeg patruljemedlemmernes evner til fordel for patruljen? 45 Hvordan arbejder vi målrettet med samarbejde? 46 Hvordan skaber jeg et godt samarbejdsklima? 47 Hvordan påvirker kommunikationen samarbejdet? 48 Hvordan løser jeg kriser i patruljen? 4 Forløb: At løfte i flok 5 Hvordan danner traditioner ramme om patruljens stil? 2 Forløb: Patruljestil 21 Hvordan laver jeg gode møder? Hvad er PL s rolle i planlægningen? 27 Hvordan planlægger jeg spejderåret? 27 Hvordan laver jeg mål for møderne? 28 Hvordan tager jeg imod nye i patruljen? Hvordan forbereder jeg modtagelsen af de nye? 55 Hvad skal vi lave på de første møder? 56 Patruljens Blå Time 57 Temamøde: Første møde efter oprykning 58 4 Hvilken mødeform skal jeg vælge? 2 Hvordan bruger jeg arbejdsstoffet? 31 Hvordan planlægger vi møder? 32 Hvordan planlægger vi patruljeture? 35 Efterskrift Efterskrift 61

6 N Y P L Hvad er PL s rolle? Når du sidder med denne bog i hånden, er det formentlig fordi du er blevet udpeget til patruljeleder. å opstår spørgsmålet: hvad er det egentlig jeg har sagt JA til? Ofte går rollen som PL i arv, og måske har du lagt mærke til hvordan den forrige PL løste opgaven. Måske var din tidligere PL meget erfaren, og det kan være svært at leve op til. Du skal huske at du kan meget og har mange erfaringer med dig. Erfaringer som du kan bruge i arbejdet som PL. Husk på at ingen forventer du er fejlfri, eller kan klare alle Hvad siger jeg JA til? situationer uden hjælp. Har jeg sagt ja til at være god til alting? Nej, det har du ikke! I er en hel patrulje der skal løse opgaverne sammen. Det vigtigste er at du brænder for at lede patruljen. Det er din opgave at være igangsætter og at opmuntre til at de andre kommer på banen. Opgaverne løses af den i patruljen der er bedst til det. Derfor er der i denne bog et kapitel der hedder Hvem er min patrulje, som hjælper dig til at lære din patrulje rigtigt godt at kende. Har jeg sagt ja til at stå med ansvaret alene? Nej, det har du ikke! Men du har som patruljeleder et ansvar. Du har et ansvar for at det der foregår på patruljemøder og ture, er forsvarligt. Forældrene og tropslederen regner med at du har styringen. Det har den betydning at du nogle gange skal være stærk nok til at gå imod patruljens idéer, selvom du står alene med din holdning. Det gør dog ikke at resten af patruljen kan fraskrive sig ansvar. De andre i patruljen bør have medbestemmelse, men i sidste ende er det dig der har ansvaret for at alt går rigtigt til. I de fleste patruljer er der også en patruljeassistent. Denne er tænkt som en vigtig sparringspartner for dig, så I sammen kan træffe nogle gode og ansvarlige beslutninger. Hvis du kommer i en situation du ikke kan klare, kan du altid kontakte din tropsleder. 5

7 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V A D E R P L R O L L E? Har jeg sagt ja til at være en god rollemodel? Ja, det har du! elvom du måske ikke tror det, vil din opførsel være en model til efterfølgelse for dine patruljemedlemmer. Du vil være en af dem de andre ser op til og lytter til. Det kan føles som en stor forpligtelse, men har også den positive side at du har mulighed for at gøre dit til at de andre i patruljen udvikler sig til at være ansvarlige mennesker. Har jeg sagt ja til at få alle idéerne og planlægge alle møderne? Nej, det har du ikke! Det er bedst for patruljen at I får idéerne i fællesskab. På den måde tager indholdet på møderne afsæt i hvad patruljen har lyst til og bliver dermed motiverende. Det er din og patruljeassistentens opgave at sørge for at idéerne bliver ført ud i livet. At der bliver en god struktur på møderne og at programmet bliver gennemført. Men du kan sagtens lade patruljemedlemmerne stå for en del af planlægningen. Læs om planlægning i kapitlet Hvordan laver jeg gode møder?. Har jeg sagt ja til at sørge for at alle i min patrulje har det godt? Ja, det har du på en måde! Du har i hvert fald et ansvar for at være opmærksom på at alle i patruljen føler sig godt tilpas og har det godt med at være medlem af patruljen. pecielt når man er ny i patruljen, kan det være svært at føle sig tryg. Derfor er der her i bogen et kapitel som handler om at modtage nye: Hvordan modtager jeg nye i patruljen?. For at have det godt sammen i patruljen, er det vigtigt at man samarbejder godt, taler pænt til hinanden og at der er en god stemning. Læs mere om dette i kapitlet Hvordan styrker jeg samarbejdet i patruljen?. Når man har det godt sammen i patruljen, betyder det at alle uanset alder synes at det er motiverende og sjovt at være spejder. Har jeg sagt ja til at føre patruljens traditioner videre? Ikke nødvendigvis! Det kan dog være en rigtig god idé, da traditioner er med til at skabe fællesskabsfølelse og adskille patruljen fra andre patruljer. Det er ikke gjort med traditioner alene. Det er væsentligt at patruljen er enige om hvilken stil patruljen skal have og hvad I vil være kendt for. Læs mere i kapitlet Hvilken patruljestil skal vi vælge?. 6

8 P L - I N T R O Har jeg sagt ja til at bruge al min tid på spejder? Nej, det har du ikke, men det tager tid at være PL. Til gengæld får du en unik mulighed for at udvikle dig som menneske. De færdigheder du tilegner dig som PL, vil du kunne drage nytte af resten af livet. amtidig kan opgaven som PL gøre det sjovt at fortsætte som spejder. Hvem er jeg og hvad kan jeg? Du har set andre være patruljeledere og har dannet dig en mening om hvad du synes var godt og mindre godt ved deres stil. Nu er det din tur til at være PL, med de drømme og idéer du har om hvilken type PL du vil være. Til opklaring af hvad du er god til som PL og hvad du gerne vil blive bedre til som PL, kan du udfylde PL-kompasset herunder. I kompashuset skriver du hvilke stærke sider du har som kan bruges i rollen som PL. Det kan fx handle om leder egen skaber, sociale færdigheder og praktisk kunnen. Ved marchpilen skriver du hvad du vil arbejde på at blive bedre til i rollen som PL. På den måde bliver marchpilen en vejviser for den udvikling som du gerne vil gennemgå som PL - en udvikling som din TL vil støtte dig i. H V A D E R P L R O L L E? PL-kompasset kan hjælpe dig til at finde ud af hvor du er og hvor du skal hen. Kan jeg stille krav til min TL? Patruljeleder og tropsleder er samarbejdspartnere og har gensidige forventninger til hinanden. Det er vigtigt for dig at din tropsleder støtter dig i de opgaver du som patruljeleder finder svære. Det er væsentligt for tropslederen at denne kan have tillid til at du opfylder de forventninger han/hun har til en patruljeleder. Derfor er det en god idé at I har en afklarende snak, så I ved hvilke krav I stiller til hinanden og hvad I hver især skal leve op til. Et sådant krav kan udmøntes i en form for kontrakt. 7

9 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V A D E R P L R O L L E? KONTRAKT Hvilke forventninger har patruljelederen til tropslederen? Hvilke forventninger har tropslederen til patruljelederen? Hvilke forventninger har patruljelederen til sig selv som PL? Hvilke forventninger har tropslederen til sig selv som TL? Hvad skal TL hjælpe PL med at blive bedre til? Hvor megen støtte har patruljelederen brug for? PL underskrift TL underskrift KURER FOR PL er - Plan 1 - Plan 2 - Plan 3 e spejder.dk/plan Hvordan bliver jeg ved med at udvikle mig? om patruljeleder er du både leder for jævnaldrende og for spejdere, der er yngre end dig selv. I starten vil det sikkert være udfordrende nok at være ny PL, men efterhånden får du brug for udfordring og inspiration for at fortsætte din udvikling som leder. Korpsets kurser er et godt sted at hente inspiration og gode oplevelser. Her mødes du med andre patruljeledere og får fornyet energi og glæde til dig selv, og nye ideer med hjem til patruljen. Et andet sted du kan hente sparring og udfordring er i PL-teamet, hvis I har sådan et i jeres trop. 8 Hvad er et PL-team? Et PL-team består af troppens ældste spejdere, patruljeledere, patruljeassistenter og tropslederen. Det kan være en god idé at holde møder jævnligt og tage på ture sammen i PL-teamet. Hvis I er mange, er det muligt at arbejde som en patrulje med TL som patruljeleder. Er I derimod en meget lille trop, kan I lave et PL-PAråd der er sammen om at tage beslutninger for troppen.

10 P L - I N T R O PL-teamet er det sted hvor du kan få indflydelse på hele troppens arbejde og kan hente sparring hvis du har problemer med patruljen, og samtidig dele ud af dine egne guldkorn. Det sjove ved at være i et PL-team er at du får nogle anderledes og mere udfordrende oplevelser sammen med andre på din alder, og du kan få nogle oplevelser du ikke selv er ansvarlig for. I PL-teamet kan I sammen afprøve metoderne fra denne bog med jer i deltagerrollen og jeres leder som ansvarlig og instruktør. Temamøde: PL-start Dette modul er skrevet til tropslederen, der kan bruge det hver gang han eller hun skal hjælpe en ny patruljeleder i gang. Modulet kan medvirke til at patruljelederen får en tryg begyndelse på arbejdet med patruljen. Det kan give tropslederen indblik i hvor patruljelederen er i sin udvikling og hvordan patruljelederen støttes bedst. Hvis TL og PL gør klart hvad de forventer af hinanden undgår de at der opstår for mange misforståelser. H V A D E R P L R O L L E? Modul 1: TL-PL samtaler Forberedelser: kriv sedler med spørgsmålene fra afsnittet Hvad siger jeg ja til? Tid Aktivitet Materialer Instruktør. Mødet startes som sædvanligt? TL.5 Hvad har jeg sagt ja til? pørgsmålskort TL.35 PL-kompas Kopi af PL-kompas TL.55 Kontrakt Kopi af kontrakt TL 1.1 Præsentation af PL-intro TL 1.3 Mødet sluttes som sædvanligt TL Hvad siger jeg ja til? Tropslederen anbringer syv kort på bordet foran patruljelederen. På kortene er skrevet syv spørgsmål der går på hvad patruljelederen har sagt ja til ved at påtage sig patruljelederrollen (se spørgsmål i begyndelsen af dette kapitel). Kortene danner udgangspunkt for en diskussion om hvad henholdsvis tropsleder og patruljeleder mener at patruljelederens opgaver er. Diskussionen skal gerne munde ud i en fælles forståelse af hvad patruljelederens opgaver består af.

11 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V A D E R P L R O L L E? PL-kompas Patruljelederen sættes til at udfylde PL-kompasset, som er beskrevet på side 7. Kompasset hjælper patruljelederen til at erkende sine stærke sider og finde sine udviklingspunkter. Når kompasset er udfyldt, taler tropslederen og patruljelederen om indholdet, og tropslederen får derved indblik i hvor det kan være væsentligt at støtte PL i den nye rolle, og hvilke kurser der kunne være relevante for PL. Du bør følge op på kompasset hvert år, så der sættes nye mål i takt med at patruljelederen udvikler sig. Kontrakt Kontrakten laves for at I som tropsleder og patruljeleder får en afklaring af hvilke krav I stiller til hinanden og hvad I skal leve op til. Det kan være godt at få denne afklaring skrevet ned, således at I senere i forløbet kan evaluere den og sætte nye mål og forventninger for samarbejdet. En sådan afklaring er med til at sikre at PL føler sig mere tryg ved sin nye rolle og ved at der altid er hjælp at hente. PL-intro Tropslederen gennemgår PL-intro og hvordan den kan anvendes bedst muligt. 1

12 N Y P L Hvem er min patrulje? Du er nu blevet patruljeleder og har dermed fået en anden rolle i forhold til dine gamle patruljekammerater. Måske er patruljen sammensat af nye personer og du er derfor ikke så tæt på patruljekammeraterne som tidligere. Det kan være at du i den første tid tager hjem fra møderne med en følelse af at patruljearbejdet ikke er nær så fedt som tidligere, og at der var andre og mere nære venner du hellere ville have tilbragt tiden sammen med. Det er hensigtsmæssigt at du i den første tid planlægger aktiviteter der hjælper patruljen til at lære hinanden at kende. I dette kapitel får du idéer og anvisninger til hvordan du kan gøre det. å kan det let gå sådan at patruljekammeraterne efterhånden bliver lige så vigtige for dig som de venner du selv har valgt. Hvorfor arbejder vi i patruljer? Patruljesystemet giver dig og dine kammerater øvelse i selv at tage initiativ, føre beslutninger ud i livet og arbejde sammen for at nå et mål. Patruljesystemet lærer jer også at arbejde sammen med personer I ikke selv har valgt. Dermed lærer I at tage hensyn til hinandens forskelligheder og respektere dem. Hvis I bruger hinandens styrker og svagheder til fordel for fællesskabet, vil I opdage at I ikke blot er en flok enkeltpersoner, men et fællesskab der kan yde mere end enkeltpersonerne tilsammen. 11

13 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V E M E R M I N P A T R U L J E? BEDTE- MOR LOV - Giv tre positive tilbagemeldinger - Giv én udfordring i positive vendinger - Forklar hvis modtageren ikke forstår Hvorfor er det vigtigt at kende hinanden godt? Der er mange ting som bliver lettere hvis I kender hinanden rigtigt godt i patruljen. Bedre samarbejde på grund af kendskab til styrker og svagheder Fælles forståelse muliggør at I kan nå længere og nå federe og vildere mål sammen I kan støtte og hjælpe hinanden gennem kriserne, hvad enten det er på natløbet, hjemme eller i skolen Fordi alle tør være åbne og ærlige om hvad de har lyst til, er det meget nemmere for dig at planlægge patruljemøder og ture som patruljen gider at deltage i. Hvordan lærer vi hinanden bedre at kende? Hvis du vurderer at din patrulje har brug for at lære hinanden bedre at kende, bør du planlægge aktiviteter der er sjove, træner samarbejde og giver mulighed for bagefter at snakke om hvad den enkelte synes er sjovt og interessant. I kan bruge Bedstemors Lov til at give hinanden personlige tilbagemeldinger. Tilbagemeldingerne bør lægge vægt på det positive i situationen og give udfordringer frem for kritik. I Bedstemors øjne er du altid dygtig og dejlig uanset hvad du gør. Det vigtige i Bedstemors Lov er at give ros. Hvis du er i tvivl om hvorvidt du kan styre den personlige evaluering med Bedstemors Lov så den bliver positiv, er det bedre at undlade at bruge den. Bliver stemningen negativ og kritiserende, kan det gøre mere skade end gavn for patruljens sammenhold. Hvis du ikke selv har prøvet Bedstemors Lov før, bør du prøve det sammen med en leder først. 12

14 P L - I N T R O Hvad kan jeg gøre som patruljeleder? om patruljeleder kan du være med til at skabe en stemning som giver grobund for at kammeratskabet kan vokse. En tryg og positiv stemning der gør at alle føler sig hjemme og derfor bidrager til patruljefællesskabet. Da bliver det virkelig fedt at være en patrulje, og du mærker at du får noget igen for dit arbejde som PL. Ved at være et godt eksempel for dine patruljekammerater, viser du dem hvordan du mener at tonen og stemningen i patruljen bør være. Det er vigtigt at du ikke undervurderer dine patruljemedlemmers behov for anerkendelse. Da du er lederen, har de enkelte behov for at mærke at du ser dem og lytter til dem. De skal mærke at de er betydningsfulde for patruljen, at deres idéer og meninger har vægt og at de er nogen som du vil betro dig til. Det kan give dem selvtillid til gavn for fællesskabet. H V E M E R M I N P A T R U L J E? Du er den positive PL som anerkender idéer selvom de ikke ligner dine egne taler positivt om sine kammerater også når de ikke er der lytter til alles meninger og tager dem alvorligt er en opmuntrer mere end en stopper roser når kammeraterne klarer sig godt og opmuntrer dem til at gøre det igen indrømmer når du begår fejl og lover at gøre det bedre en anden gang opbygger gode forbindelser til alle i patruljen stopper bagtaleri og mobning viser patruljen tillid og taler åbent om de ting der er vigtige for dig. Forløb: Kend din patrulje Kend din patrulje er et forløb som kan være godt at bruge når I har arbejdet sammen som patrulje i et stykke tid. Især hvis du føler at I har brug for at lære hinanden bedre at kende, for at få det rigtigt godt og sjovt sammen som patrulje. Forløbet kræver at alle skal være trygge ved at løse opgaver alene og fortælle om sig selv. Formålet med forløbet er at lære hinanden så godt at kende at I vil betro jer til hinanden under personlige fortællinger. 13

15 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V E M E R M I N P A T R U L J E? Modul 1: Hvem er vi? - Edderkoppespind - 1 ting der giver energi Modul 2: Patruljeudvikling - Bedstemors Lov - ms-løb Modul 3: Patruljelejrbål - Bålceremoni - Personlige fortællinger Edderkoppespindet Bed patruljen om at transportere alle medlemmer gennem edderkoppespindet uden at røre snorene. Der må kun komme en person gennem hvert hul. Når et hul er brugt eller snorene omkring hullet berørt, lukker du hullet ved at sætte en klemme fast som peger ind mod hullet. Hvis ikke alle i patruljen er kommet over Modul 1: Hvem er vi? Forberedelser: Lav edderkoppespind mellem to træer af reb og sisal. e tegning. Hullerne skal være af en størrelse så en person kan komme igennem med besvær og der skal være lidt flere huller end der er medlemmer i patruljen. Tid Aktivitet Materialer Instruktør. Mødet startes som sædvanligt?.5 Edderkoppespindet Reb, sisal, klemmer.35 nak om hvordan det gik.45 Leg?.55 1 ting der giver energi 1 A4-papir pr. patruljemedlem 1.1 nak to og to om 1 ting Tegnestifter/- der giver energi elefantsnot Musik 1.25 Praktiske oplysninger 1.3 Mødet sluttes som sædvanligt 14

16 N Y P L på den anden side inden alle huller er lukkede, kan opgaven ikke fuldføres. PL bør også deltage, men undgå at styre. om afslutning på samarbejdsøvelsen kan du spørge patruljen hvad de synes gik godt. Derefter hvad de mener de kunne gøre bedre. Det skal være en positiv snak om den fælles indsats frem for en kritik af enkelte i patruljen. om PL er det en god idé at du selv har tænkt over spørgsmålene og kan hjælpe patruljen på gled om nødvendigt. Ti ting som giver energi Vi er alle forskellige og det kan derfor være meget forskelligt hvad der giver os energi og motivation. Bed hvert patruljemedlem om at skrive ti ting som de godt kan lide at lave. Ting som giver dem energi og kan få dem i godt humør. Det drejer sig ikke kun om ting som foregår til spejdermøderne, men kan være alt fra at hoppe i vandpytter til at høre musik på sin mobiltelefon. H V E M E R M I N P A T R U L J E? Alle hænger deres papir op på væggen i patruljerummet. Lad patruljemedlemmerne gå rundt og læse hinandens sedler. pil eventuelt stille musik imens. Bed patruljemedlemmerne om at fortælle hinanden to og to om de ting der giver dem energi, og hvor ofte de laver de ting. Det er en god øvelse i at fortælle for andre i et lille forum. om patruljeleder kan du bruge sedlerne, når du skal i gang med at planlægge patruljemøder og ture som interesserer alle og giver alle energi. Derudover er det en god idé at huske hvad der kan motivere og opmuntre den enkelte når patruljen er i en presset situation. 15

17 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V E M E R M I N P A T R U L J E? Modul 2: Patruljeudvikling Forberedelser: Lav en kuvert til hvert patruljemedlem med et andet patruljemedlems navn indeni. Hæng poster op i området nær hytten med spørgsmålene til smsløbet. Posterne placeres i en cirkel. Bed patruljemedlemmerne om at huske deres telefoner. Tid Aktivitet Materialer Instruktør. Mødet startes som sædvanligt?.5 Forklar Bedstemors Kuvert til hvert Lov-opgave patruljemedlem.1 ms-løb Poster. Tre svarark til hver.5 To og to snakker om svar Tegnestifter/ elefantsnot Musik 1.5 Giv en Bedstemors Lov 1.3 Mødet sluttes sædvanligt Giv en Bedstemors Lov Ved mødets start gives hvert patruljemedlem en kuvert. I kuverten ligger et navn på en anden i patruljen. Opgaven er at give en Bedstemors Lov til den person ved mødets afslutning. Tilbagemeldingen kan fx tage udgangspunkt i hvordan personen klarede sig i øvelsen med edderkoppespindet i det forrige modul. Instruer grundigt i hvordan man giver en Bedstemors Lov i en positiv tone. e beskrivelsen tidligere i kapitlet. 16 ms-løb Denne aktivitet hjælper jer til at lære noget om jer selv og hinanden og træner jer i at fortælle om jer selv. Inden mødet laves seks døde poster. På hver post er der farveblyanter og et ark papir pr. patruljemedlem med en opgave skrevet øverst på siden. Opgaverne er: 1. kriv eller tegn hvad de andre i patruljen kan gøre for at gøre dig glad 2. kriv eller tegn tre vigtige grunde til at du er spejder 3. Hvad synes du er noget af det bedste du har udført som spejder? 4. Nævn tre ting du er god til

18 P L - I N T R O 4. Nævn tre ting du er god til og en ting du har kæmpet for at blive bedre til 5. kriv og tegn tre ting du godt kan lide ved din patrulje 6. Hvilke tre ting vil du gerne være kendt for? Patruljemedlemmerne starter ved hver sin post og ved ikke hvor de andre poster er. Hvis I er mere end seks i patruljen, må du finde på en ekstra post eller to. Ved løbets start laver I en telefonkæde. Det vil sige at alle udstyres med et mobilnummer på en anden i patruljen, så sms-beskederne vil kunne sendes videre fra person til person indtil alle har fået en besked. Når du vurderer at første post er løst eller at der ikke er mere tid, sender du en sms-besked til den næste i sms-kæden. I beskeden skal stå hvor den post er som du selv står på. Fx Ved flagstangen. Den næste sender videre hvor han står indtil alle ved hvor næste post er og fortsætter videre på løbet. Når alle er nået hele vejen rundt, er løbet slut, og patruljen samles i hytten. vararkene hænges op så svarene på de samme spørgsmål hænger samlet. Lad patruljemedlemmerne gå rundt og læse hinandens sedler. pil eventuelt stille musik imens. Bed patruljemedlemmerne om at fortælle hinanden to og to om deres svar. H V E M E R M I N P A T R U L J E? Modul 3: Patruljelejrbål Forberedelser: Hav bål gjort klar (eventuelt tændt). Medbring papirstrimler. Tid Aktivitet Materialer Instruktør. Mødet startes som sædvanligt?.5 Bålceremoni Bål, papirstrimler.2 ang angbøger.25 Personlige fortællinger Te, kage 1.25 Praktiske oplysninger 1.3 Mødet sluttes som sædvanligt? Bålceremoni Bålceremonien er et stemningsfuldt oplæg til den næste øvelse og understreger for patruljen at alle har et ansvar for patruljens fremtid. Det er bedst om aftenen på patruljeturen eller patrulje mødet hvor der er mulighed for en hyggelig, men seriøs og intens stemning. 17

19 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V E M E R M I N P A T R U L J E? Når bålet er tændt, starter bålceremonien med at du deler en papirstrimmel ud til hvert patruljemedlem. På strimlen skal de i stilhed nedskrive en handling som de personligt vil gøre til gavn for patruljen det næste år (ligesom et nytårsforsæt). Derefter vikles strimmelen om en pind. Når alle er færdige fortæller du dem stilfærdigt at I nu samtidigt skal lægge pindene på bålet og se dem brænde i stilhed og tænke på jeres ønsker. Når de er brændt, kan du fortælle om dit forsæt og lade dine patruljemedlemmer fortælle om deres. Personlige fortællinger Personlige fortællinger fortælles bedst i en hyggelig, afslappet stemning omkring et lejrbål. Lad hver enkelt spejder efter tur fortælle om sin bedste spejderoplevelse. velsen hjælper patruljen til at forstå hvad der er vigtigt for den spejder der fortæller, og spejderen selv oplever at blive lyttet til og taget alvorligt. Hvis øvelsen går fint, kan I gå endnu tættere på næste gang og fortælle om jeres værste spejderoplevelser. Det er sværere at fortælle om det der gik skidt end det der gik godt. Lyt uden at afbryde. 18

20 N Y P L Hvilken patruljestil skal vi have? Popidoler er kendt for gennemført tøjstil, dyre vaner og specielle væremåder. Hvad vil I gerne være kendt for som patrulje? om patruljeleder har du måske en drøm som du ønsker at gennemføre med patruljen. Det er bare ikke sikkert at dine patruljemedlemmer har de samme tanker om hvad patruljen skal være kendt for. Enighed om en patruljestil gør at patruljen får noget at være fælles om, noget at arbejde for og noget som gør patruljen til noget særligt. En patrulje har ofte særpræg og traditioner der går igen selvom patruljemedlemmerne skiftes ud. Det er vigtigt at holde fast i de gode traditioner der danner rammen om patruljearbejdet, og alligevel give plads til fornyelser og udvikling. Hvad er vigtigt for patruljen? om patrulje kan I sammen beslutte hvad jeres patruljestil skal være. Hvordan ønsker I at andre ser på jer som patrulje når året er omme? Vil I være dem der bygger de største pionerprojekter og tager på de seje natløb? Dem der har den mest outrerede påklædning eller den sejeste hjemmeside, eller vil I hellere være dem der har de sjoveste patruljeture? Det kan være godt for patruljen i fællesskab at vælge en patruljestil som alle er enige om og alle har lyst til at arbejde med. Det kan give indhold og form til patruljemøderne og virker motiverende. REGNORME- PATRULJEN TJEKTEGN Regnormepatruljen har et hemmeligt tegn som de altid skal have på sig. Tegnet skal til enhver tid kunne vises hvis en anden fra patruljen siger tjek! Kan man ikke vise tegnet, skal man betale bøde i form af flødeboller. idsel var fx fuldstændig på den, da hun blev tjekket af Hans i svømmehallen. 1

21 D E T D A N K E P E J D E R K O R P H V I L K E N P A T R U L J E T I L K A L V I H A V E? REGNORME- PATRULJEN TART- CEREMONI Regnormepatruljens tjektegn er gamle nøgler der passer til hver sin hængelås. Når mødet startes, låses ceremonikassen op den kan kun åbnes når samtlige er til stede. urt hvis der mangler én, så ceremonien ikke kan gennemføres. ymbolikken er at patruljen fungerer bedst hvis alle er til stede. Hvordan gennemfører vi den stil vi har valgt? En patruljestil kommer ikke af sig selv. Når I har valgt en stil, er det en god idé at lade den være gennemgående i planlægningen af møderne og omgangen med hinanden. Har I valgt at arbejde med kammeratskabet i patruljen, skal der være tid til samarbejdsøvelser og tilbagemeldinger til hinanden. I skal tænke på tonen når I taler sammen og huske at tænke på hvordan de andre har det. Tænk på at fremhæve det gode frem for det der ikke dur. Har I valgt at I vil være bedst på divisionsturneringen, bør I træne spejderfærdigheder på møderne, træne jer i at finde originale løsninger. I kan også dyste mod andre patruljer. Det ene udelukker selvfølgelig ikke det andet. Det er også vigtigt at være god til samarbejde når man vil vinde divi. Du kan bruge de samme aktiviteter med forskellige formål. Hvis I bygger køkkenbord, kan det være en træning i samarbejde eller en træning i pionérfærdigheder. Det afhænger blot af hvilken af delene I evaluerer bagefter. Hvilket fokus vil I prioritere med den patruljestil I har valgt? Hvordan danner traditioner ramme om patruljens stil? Traditioner er patruljens historie, der er skabt af de skøre ting patruljen har fundet på gennem tiden. Det fællesskab som traditioner giver, får I med som en gave fra tidligere patruljemedlemmer. Det er ikke noget som I skal arbejde for at udvikle, men noget som I blot kan vedligeholde og tage med jer. Patruljens hverdag kan være gennemsyret af traditioner. Ofte vil der være en særlig måde som mødet startes og afsluttes på og særlige optagelsesceremonier. Traditionerne har også andre funktioner. tartceremonien kan have den funktion at den kun kan gennem føres hvis alle er til stede og derfor understreger at patruljen er komplet. På den måde kan traditioner blive ramme for patruljestilen hvis de fremhæver det der er vigtigt for patruljen. 2

22 N Y P L Forløb: Patruljestil Dette forløb er velegnet til brug når der er sket forandringer i sammensætningen af patruljen, eller når man starter en ny patrulje op. Det kan bruges til at skabe en fælles identitet, så de nye medlemmer får indflydelse på patruljens stil. Forløbet tager udgangspunkt i de gamle traditioner der er i patruljen og giver mulighed for at finde på nye aktiviteter og traditioner og udvikle patruljens stil. Afslutningen på forløbet er fremstillingen af patruljens hjemmeside. Hjemmesiden fortæller patruljens historie, stil, dagbog, kalender, traditioner og hvad patruljen ellers vælger at lægge i den. Modul 1: Hvad vil vi være kendt for? Traditionsfoto Målsætningsøvelse Formulere patruljestil (mål) Modul 2: Hvordan bliver vi kendt? Idéløb Foto Modul 3: Hjemmeside Opstart af hjemmeside H V I L K E N P A T R U L J E T I L K A L V I H A V E? 21

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner:

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner: I spejderbevægelsen er det at være en god kammerat, et af de vigtigste elementer i det at være spejder. Det er en væsentlig del af vores identitet og det er derfor naturligt, at Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn

Loboratorium. Trin for trin. Løboratorium Niveau 2. De overordnede formål med mærket. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Årstid: Hele året Forløbets varighed: Tre trin + et døgn Loboratorium Trin for trin De overordnede formål med mærket Formålet med,, er at udvide pigernes horisont indenfor løb og løbsformer. Pigerne vil

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre

Deltagerbrev. Mødetid & -sted og sluttid & -sted. Underskrift fra forældre Deltagerbrev Tillykke! Zaxsez! I er blandt de 45 patruljer, der nåede gennem nåleøjet og dermed sikrede jer en plads på dette års Kære 1. Vi glæder os rigtig meget til at se jer i Sorø den 20.-22. februar!

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag

REDOK. Trin for trin. Overleveren. REDOK Niveau 1. Årstid: Hele året. Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Årstid: Hele året Forløbets varighed: 5 trin + en udfordring en dag Trin for trin Formål Formålet med dette mærke er at lære pigerne en specifik spejderfærdighed, som vil åbne deres øjne for en hemmelig

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet

SNEMÆND. Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet SNEMÆND Transmogrifferen er blevet lavet om til en tidsmaskine, og I er landet midt i en kold og snerig vinter udenfor Steens hus. Steen og Stoffer er helt vilde med at lave snemænd om vinteren. Men de

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde.

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde. Telt Spejdere på tur har sovet ude i naturen, lige så længe spejderbevægelsen har eksisteret. Det er en naturlig del af vores aktiviteter. Når vi sover i naturen, skærmer teltet fantastisk mod vind og

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

SJOVE TING FOR DRENGE En male/klippe/klistrebog for hele familien

SJOVE TING FOR DRENGE En male/klippe/klistrebog for hele familien Gratis prøveversion Agnes Ingersen SJOVE TING FOR DRENGE En male/klippe/klistrebog for hele familien Foto Claus Eliasen Forlaget Ingersen Sjove Ting For Drenge Copyright: 2008 Agnes Ingersen 1. udgave,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne

Anerkendende ledelse og kommunikation 01. blandt Børn og voksne Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt Børn og voksne Hvad er anerkendende ledelse Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Anerkendende ledelse

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Lejrarmbånd. Her er vist hvordan knobet laves. Alle materialer udleveres på lejren.

Lejrarmbånd. Her er vist hvordan knobet laves. Alle materialer udleveres på lejren. Lejrarmbånd Foruden lejrbadges kan alle også lave et lejrarmbånd. Armbåndet laves af enten sort eller brun lædersnor, der lukkes med en lille smykkelås. På midten af armbåndet skal der laves et Josefineknob.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Introduktion til færdighedsmærker Spejdere med færdighedsmærket bål kan følgende:

Introduktion til færdighedsmærker Spejdere med færdighedsmærket bål kan følgende: Bål Bål er en af de ting de allerfleste forbinder med at være spejder. Vi bruger bålet til madlavning og til hygge. Når vi laver mad på bål, er det en del af det at kunne klare sig uden de teknologiske

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Divisions-sommerlejr 2015

Divisions-sommerlejr 2015 Divisions-sommerlejr 2015 Evaluering: Gruppenavn: Erik Ejegod Afleveres ved morgenmadsafhentning lørdag, felter der ikke er relevant for gruppen efterlades blanke. De bedste tre ting på lejren var: De

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Peddersen og Findus: Tigergab og cirkusprinsesser

Peddersen og Findus: Tigergab og cirkusprinsesser Tema: Fag: Målgruppe: Sprog og talemåder Dansk Indskoling DR1, 2010, 20 min. Billedet er fra tv-udsendelsen. Cirkus kommer til byen og den store tiger bryder ud for at besøge den lille kat Findus, som

Læs mere