Kærlighedshormonet Oxytocin nedsætter Aldringsklokken Telomere SUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kærlighedshormonet Oxytocin nedsætter Aldringsklokken Telomere SUND"

Transkript

1 Kærlighedshormonet Oxytocin nedsætter Aldringsklokken Telomere SUND Mads Eg Andersen GRINDSTED GYMNASIUM & HF FORSKERSPIRER 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering og formål... 2 Baggrund... 3 Telomeren defineret som aldringsklokke... 3 Psykosociale effekter af OT... 3 Paralleller imellem OT og telomeren... 3 Metodisk tilgang... 4 Laboratorie Stress Test... 4 Intranasal Administration af OT... 4 Telomere analyse... 5 Projektets udførelse... 5 Human Cellekultur... 5 Laboratorie Stress Test... 6 Tidsplan... 8 Budget... 8 Konklusion... 8 Kontakter... 9 Referencer... 9 Bilag Bilag Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Side 1 af 15

3 Indledning Fænomenet om vækst, nedbrydning og død aldring har været kilden til længerevarende spekulationer gennem tiden. Aldring er på mange måder et diffust begreb, som den almene befolkning ikke har yderligere kendskab til, men som blot er en accepteret størrelse. For de små er aldring spændende; det fører til senere sovetider og udgangsforbud, og mere frihed. For den middel aldrende ses det blot som endnu et lys på fødselsdagskagen. Det er svært ikke at bemærke de harmløse kosmetiske ændringer, så som gråt hår og rynker. Denne grupper befinder sig ligeledes i den tid, hvor folk begynder at bemærke en reel nedgang i den fysiske tilstand. Gennem længerevarende forskning, har det vist sig, at der på enderne af vores kromosomer, sidder en lang sekvens af repeteret DNA, kendt som telomeren. Telomerene spiller en central rolle i cellernes normale udvikling og aldring ved at justere cellernes respons på stress og vækststimulering på grundlag af tidligere celledelinger og DNA-skade. Videnskabelig forskning foretaget af den Nobelpris-vindende Elizabeth Blackburn, har vist, at intensiv meditation har en fordelagtig effekt på telomerase aktiviteten og derved telomerens længde (Blackburn et al., 2010). Derfor kan der drages paralleller mellem meditation og kærlighedshormonet oxytocins psykosociale effekter (Lee et al., 2009). På baggrund af oxytocins specielle betingelser, her i blandt, at det er relateret til den psykosociale tilstand, kan oxytocin (OT) muligvis også ligge til grund for de fordele, der tilskrives behandlingsformer såsom hypnose og meditation. Ideen med OT udsprang af kliché-historien, omkring det ældre ægtepar, hvor den ene dør kort tid efter den anden, efter et længerevarende ægteskab (se bilag 1). Problemformulering og formål Dette studie har til formål at undersøge, hvorledes OT kan decelerere telomerens gradvise forkortelse. Studiet bygger bl.a. på tidligere forskning vedrørende meditations påvirkning på telomerase-aktiviteten, samt hvilke psykosociale effekter, der tilskrives OT. Hovedhypotesen er, at der kan findes kausal sammenhæng mellem koncentrationen af OT og telomerens længde (TL), ved eksponering af OT. Der drages derved brug af den hypotetisk-deduktive metode. Det vil derfor være favorabelt, at observere en længere TL ved eksponering af OT. Side 2 af 15

4 Baggrund Telomeren defineret som aldringsklokke De eukaryote kromosomer er lineære, og i enderne optræder en særlig struktur kaldet telomeren. Telomerene består af repeterede DNA-sekvenser, i mennesket af gentagelser af sekvensen 5 TTAGGG3. Den telomeriske region folder til en loop-struktur, som genkendes og bindes af specifikke proteiner. Telomerstrukturen er nødvendig for bevarelse af kromosomets integritet, bl.a. fordi, at der for hver replikation af kromosomet, sker en gradvis forkortelse af kromosomenerne. Da de mange repeterede basesekvenser i telomererne ikke indeholder gener, fungerer de telomeriske DNA-sekvenser som en buffer mod tab af vigtige kodede sekvenser. Længden af telomeret har derfor betydning for det antal af replikationer og derved det antal delinger, en celle kan gennemløbe (Blackburn, 1991). Når telomersekvensen bliver for kort, vil cellen gå ind i en aldringsfase, hvor den stopper med at dele sig. Den gradvise telomerforkortelse menes at spille en rolle i individets aldringsprocesser (Aubert et al., 2008). Psykosociale effekter af OT Studier viser, at OT stimulerer den seksuelle opførsel i rotter og udløses som respons af seksuel interaktion i både rotter og mennesker. Det er derfor muligt, at OT er involveret i nogle af de psykologiske og adfærdsmæssige tilpasninger, som fremgår under seksuel adfærd (Carter et al., 1992). OT menes at være involveret i mindre specifikke typer af social interaktion og er blevet demonstreret til at øge den sociale kontakt i rotter (Witt et al., 1992). Det er blevet bevist, at eksponering af OT øger den sociale kontakt i forskellige dyrearter (Carter et al., 1995 og Witt et al., 1992). Desuden er OT essentiel i selektiv social adfærd og dannelsen af pardannelse i monogame markmus (Williams et al. 1994). Et godt ægteskab og adgang til et støttende socialt netværk reducerer risikoen for nogle sygdomme, især disse, som er relaterede til hjerte-kar funktion og blodtryk. Beviset for, at kronisk OT er i stand til at producere langtidsvarende reduktioner i blodtryk og hjertefrekvens (Petersson et al., 1996), giver en mekanisme baggrund for, at social support kan direkte gavne helbredet (Uvnäs-Moberg, 1997a,b). Massage udløser også OT i både mennesker og dyr (Ågren et al., 1995). Sådanne terapier kan muligvis bruges som erstatning, til de fordelagtige effekter af sociale forhold. Paralleller imellem OT og telomeren Et studium viser, at telomerase aktiviteten var betydeligt forøget, efter et 3-måneders intensiv meditations forløb (Blackburn et al. 2010). Som tidligere nævnt, kan OT muligvis også ligge til grund for de fordele, der tilskrives behandlingsformer såsom hypnose og meditation. Det er derfor uforklarligt, hvorfor den direkte effekt af OT ikke er sat i scene med telomerene. Et aspekt som dette forskningsprojekt vil tage i betragtning og som muligvis vil føre til yderligere spekulationer. Side 3 af 15

5 Metodisk tilgang Laboratorie Stress Test Det er ikke muligt, at genskabe den type stress, der forekommer under de menneskelige betingelser i en dyremodel. Dog findes der testsituationer, der kan kombinere fysiske og emotionelle udfordringer. Derfor benyttes en metode kaldet; shaker stress 1 (Hashiguchi et al., 1997 og Hirasawa et al., 1990 og Morris, et al., 1995 og Nakata et al., 1993). Rotterne udsættes for shaker stress i et bestemt tidsrum, som bør vise en drastisk forkortelse af telomerene (Blackburn et al., 2004). Dette matches med rotter som eksponeres OT (pre-spray og postspray 2 ), hvor der vil blive analyseret på, hvorvidt OT har en beskyttende effekt på telomerenes gradvise forkortelse. Derudover testes placeboeffekt, med en fysiologisk saltvandsopløsning (Saline), som ligeledes eksponeres med Intranasal Administration. Under eksperiment-sessionen udtages løbende blodprøver, som bruges til efterfølgende analyse. Intranasal Administration af OT Tilsvarende til forsøg på mennesker, administreres OT til rotterne ved hjælp af intranasal overlevering. Der benyttes 40 IU af OT eller Saline i en 100 µl opløsning 3, som bliver næse-administreret til rotterne ved hjælp af en hånd-kompressions-spraydåse. Tidligere studier har med fordel benyttet sig af denne metode, både for mennesker og dyr. Det er blandt andet blevet bevist at OT forstærker hjernens belønningssystems responser i mænd, når de ser ansigtet af deres kvindelige partner, efter intranasal overlevering af OT (Scheele et al., 2013). Da studiet er rettet imod mennesker, vil der blive foretaget human cellekultur. Denne cellekultur, vil blive startet op før Laboratorie Stress Testen, da det tager længere tid. Human cellekultur hud fibroblaster Der foretages human cellekultur parallelt med stress testene på rotter. Her bruges en normal diploid fibroblast cellelinje, udvundet af hud fra øjenlåget på en 65 årig mand 4. Formålet med dette er, at underbygge stress testene fra rotte eksperimentet, med et mere humant eksperiment. Cellekultur kan overordnet inddeles i 2 grupper: - Primær kultur er den første gruppe. Her har cellerne formeret sig under de rette betingelser, hvormed de har indtaget al den tilgængelige næring i substratet. I denne gruppe skal cellerne 1 Rotterne udsættes i en kortvarig periode for uventede bevægelsesmønstre. 2 Der foretages Intranasal administration af OT 3 Der administreres med relativt høj dosis af OT, for at sikre en absorption 4 Da den gennemsnitlige koncentration af OT er lavest hos mænd (Petersson, M. et al og Yamaguchi, K. 1979), vil det være ideelt at foretage cellekultur ud fra mandelige hud fibroblaster. Side 4 af 15

6 subkultureres (se bilag 2 5 ), ved at overføre dem til en ny beholder, med frisk dyrkningsmedium som giver cellerne mere plads til videre formering. - Cellelinje er den gruppe som indtræder efter den første subkultur, den primære kultur bliver kaldet en cellelinje. Cellelinjen, der er afledt af den primære kultur, har en begrænset levetid, hvilket resulterer i, at som de dør hen. Dette medfører, at kun de celler med den højeste dyrkningsevne overlever (dominans). Hud fibroblasterne dyrkes som monolag på et kunstigt substrat tilført serum 6, da dette skaber forhold for cellerne, der er tæt på dem, der findes i organismen. Dette substrat er det vigtigste i celle miljøet, da det forsyner cellerne med de nødvendige nærringsstoffer, vækstfaktorer og hormoner for cellevækst, ligeledes kan der reguleres i ph og det osmotiske tryk i kulturen (Rattan et al., 2014). Kulturene dyrkes i dyrkningskamre, som placeres i et varmeskab, med forhold svarende til den temperatur og luftsammensætning der findes i legemets væv (Celledyrkning, DSD). Telomere analyse Da analyse af TL kræver en meget bekostelig metode, udføres denne analyse af den belgiske virksomhed; StratiCELL. Dette vil blive mindre bekosteligt, med en pris på ca. 500 DKK pr. prøve. Da større internationale virksomheder ikke deler deres analytiske metoder offentligt, kender man ikke den specifikke metode, hvormed TL bestemmes. Disse målinger kan eksempelvis udføres med bl.a. QIAcube workstation med QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen). Efterfølgende vil TL måles ved hjælp af en multikrom multikompleks kvantitativ Real-Time PCR analyse med et såkaldt Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR detektionssystem (Blackburn et al. 2011). Projektets udførelse Forinden studiets udførelse er det nødvendigt, at foretage en ansøgning til den nationale videnskabsetiske komité. Dette kræves, da sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter ikke må udføres i praksis, uden etisk godkendelse. 7 Human Cellekultur I samarbejde med Laboratoriet for Cellulær Aldring, Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet, kan den humane cellekultur udføres i praksis. Dette vil foregå med undertegnede (projektlederen) og Dr. Suresh Rattan, Ph.D.; Dr.scient. Prøven fra den 65 årige mand indsamles, hvorefter cellerne dyrkes som monolag i en plastik vævskulturflaske. Denne vævskulturflaske inkuberes under normale kulturbetingelser ved 37 C, 95% relativ luftfugtighed og 5% CO 2. 5 Illustrerer det forventede vækstmønster for subkulturen 6 Serum kan være en ulempe, da det inkluderer høj pris, problemer med justering, specificitet etc. 7 Ansøgning til en regional komité Side 5 af 15

7 - Der benyttes Reduced-Serum Media 8 til dyrkning af hudcellerne. Fremgangsmåde: 1. Oprensning af hud fibroblaster 2. Dyrkning som monolag i en plastik vævskulturflaske (herefter inkuberes flaskerne) 3. Prøve til videre analyse af TL 4. Subkulturering når cellerne er næsten sammenflydende (90-95%) 5. Cellerne vaskes med PBS 6. Celler fjernes ved hjælp af en 0,25% trypsin/edta opløsning i 5 min 7. Kulturen opdeles til 3 nye flasker 9 8. Bestemmelse af celleantal med Countess automatiske celletæller Flaske 1: OT tilsættes cellekultur substratet (0,25 IU) Flaske 2: OT tilsættes cellekultur substratet (0,10 IU) Flaske 3 (kontrol): Dyrkes som tidligere, blot uden OT Cellerne dyrkes og der udtages én prøve til TL analyse fra hver af de 3 flasker. 10 Der vil ydermere bliver målt på cellernes vækst, overlevelse, væksthastighed og levetid. Laboratorie Stress Test I samarbejde med Center for Psykiatrisk Forskning på Aarhus Universitetshospital, er der givet accept af Dr. Ove Wiborg, Cand. Et lic.scient., til udførelse af eksperimenterne i dyremodeller. Forinden stress testen kan udføres, skal de 7 rotter anskaffes 11. Dette vil ske i samarbejde med Dr. Ove Wiborg, der ligeledes vil udføre stress testen sammen med undertegnede. 7 han rotter (360 g-400 g, med en alder på 1,5-2 år) 12 Rotterne opbevares individuelle ved 22 C i en kontrolleret 12 timers dag-nat cyklus, med fri adgang til vand og mad. I mellemtiden anskaffes den ønskede mængde OT. 8 Dette reducerer mængden af serum (FBC), hvilket sænker udgifterne 9 Hud fibroblaster foretrækker et svagt basisk miljø; ph Her ønskes en relativ kortere TL for flaske 3, i forhold til flaske 1 og 2 11 Et ideelt eksperiment vil kræve mindst 3 rotter for hver forsøgstilstand, samt mindst 3 blodprøver. Da dette vil forøge udgifterne yderligere er antallet minimeret 12 Gennem hele studiet benyttes hankønsvæsener Side 6 af 15

8 Fremgangsmåde; rotte 1 (se bilag 3): - Rotten placeres i en cylinderformet plastik-kasse - 1 times ligevægtsperiode - Blodprøve (1 ml), 15 min inden stress (basal) - Shaker Stress (110 perioder/min i 10 min) - Blodprøve (1 ml), umiddelbart efter Shaker Stress (restitution) - Blodet erstattes med en tilsvarende volumen af isotonisk saline og opbevares ved -20 C Fremgangsmåde; rotte 2 og 4 (se bilag 3): - Rotten placeres i en cylinderformet plastik-kasse - 1 times ligevægtsperiode - Der udtages basal blodprøve (3 min før intranasal overlevering) - Prespray OT (rotte 2)/prespray Saline (rotte 4) - Shaker Stress (110 perioder/min i 10 min) - Der udtages restitutionsblodprøve - Blodet erstattes med en tilsvarende volumen af isotonisk saline og opbevares ved -20 C Fremgangsmåde; rotte 3 og 5 (se bilag 3): - Rotten placeres i en cylinderformet plastik-kasse - 1 times ligevægtsperiode - Der udtages basal blodprøve - Shaker Stress (110 perioder/min i 10 min) - Postspray OT (rotte 3)/postspray Saline (rotte 5) - Der udtages restitutionsblodprøve 15 min efter intranasal overlevering 13 - Blodet erstattes med en tilsvarende volumen af isotonisk saline og opbevares ved -20 C Fremgangsmåde; rotte 6 og 7 (se bilag 3): - Rotten placeres i en cylinderformet plastik-kasse - 1 times ligevægtsperiode - Der udtages en blodprøve (for rotte 6; 3 min før intranasal overlevering) - Rotte 6 eksponeres OT 13 En ideel eksperimental udførelse, ville kræve omkring 6 blodprøver taget hvert 15 min efter intranasal overlevering, over et tidsrum på 90 min Side 7 af 15

9 - Rotte 6 får taget restitutionsblodprøve 10 min efter intranasal overlevering - Blodet erstattes med en tilsvarende volumen af isotonisk saline og opbevares ved -20 C Tidsplan Studiet opdeles i tre faser, med en samlet tidsvurdering på 4 måneder og 1 uge (se bilag 4). Denne tidsvurdering er forudsat, at kapital haves. Budget Emne Pris [DKK] Human cellekultur Rotter (7 stk.) Telomere analyse Oxytocin Lokal transport, fragt + uforudsete udgifter Samlede udgifter *Budgettet er et overslag, da de eksakte priser ikke kendes på nuværende tidspunkt. Da projektets budget overstiger de DKK som præmieres vinderen, vil det vil forinden studiet være nødvendigt at anskaffe omkring DKK yderligere for at kunne realisere projektet. Det vil være muligt at indgå en samarbejdsaftale med en større virksomhed, som vil være i stand til at finansiere projektet, eller søge om sponsorat. Ydermere er der visse lovkrav om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som skal overholdes. 14 Konklusion Dette forskningsprojekt kan gå hen og blive det første bevis for, at OT har flere effekter end hidtil anset. OT bør ifølge dette studie være relateret til telomerens gradvise forkortelse. Det forventes, at en intranasal overlevering af OT har indflydelse på den gradvise forkortelse af telomeren, hvilket undersøges gennem en dyremodel og en human cellekultur. Hvis disse eksperimenter stemmer overens med hypotesen, vil der være belæg for en effekt i mennesket. Dette kan føre til yderligere forskning på området, som vil kunne vise, hvilken sammenhæng, der kan findes i menneskekroppen. OT er kun ét af syv neurologiske systemer, som menes at have forbindelse til kærlighed (Boer et al. 2012), og som muligvis også vil kunne relateres til dette projekt. Som tidligere nævnt, må OT udløse en række langtidsvarende effekter ved at fremprovokere en sekundær mekanisme. Derfor fokuserer dette forskningsprojekt udelukkende på OT. 14 Se kapitel 2 i; Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Side 8 af 15

10 Det kunne tænkes, at yderligere forskning vil tage fat på nogle af de andre neurologiske systemer, som muligvis kan sættes i kontrast til effekten af OT. Kontakter En særlig tak til min forskerkontakt; Dr. Suresh Rattan for al hans tid, i tide og utide. Suresh I.S. Rattan Editor-in-Chief, Biogerontology Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet Derudover skal der også lyde en tak til nedenstående personer: Ove Wiborg Cand. Et lic.scient. Institut for Klinisk Medicin Translational Neuropsychiatry Unit Aarhus Universitet Peter Aasted Paulsen Ph.d.-studerende Institut for Molekylærbiologi og Genetik Strukturel Biologi Aarhus Universitet Referencer Videnskabelige artikler: Argiolas, A. and Gessa, G. L. (1991). Central function of oxytocin. Neuroscience and Biobehavior 15, Aubert, G., Lansdorp, P. M. (2008): Telomeres and Aging. Vol. 88 no. 2, DOI: /physrev Blackburn, E. H. (1991): Structure and function of telomeres. Nature; Apr 18, 1991; 350, 6319; Platinum Periodicals pg. 569 Blackburn, E. H., Elep, E. S., Lin, J., Dhabhar, F. S., Adler, N. E., Morrow, J. D., Cawthon, R. M. (2004): Accelerated telomere shortening in response to life stress. Blackburn, E. H., Jacobs, T. L., Epel, E. S., Lin, J., Wolkowitz, O. M., Bridwell, D. A., Zanesco, A. P., Aichele, S. R., Sahdra, B. K., MacLean, K. A., King, B. G., Shaver, P. R., Rosenberg, E. L., Ferrer, E., Wallace, B. A., Saron, C. D. Intensive meditation training, immune cell telomerase activity, and psychological mediators. Psychoneuroendocrinology (2010), doi: /j.psyneuen Blackburn, E. H., Steptoe, A., Hamer, M., Butcher, L., Lin, J., Brydon, L., Kivimäki, M., Marmot, M., Erusalimsky, J. D. (2011) Educational attainment but not measures of current socioeconomic circumstances are associated with leukocyte telomere length in healthy older men and women. Brain Behav Immun 25(7): Boer A De, Buel E M Van, Horst G J Ter (2012). Love is more than just a kiss: a neurobiological perspektive on love and affection. Neuroscience 201: Side 9 af 15

11 Carter, C. S. (1992). Oxytocin and sexual behavior. Neuroscience and Biobehavior 16, Carter, C. S., DeVries, A. C. and Getz, L. L. (1995) Physiological substrates of mammalian monogamy: The prairie vole model. Neuroscience and Biobehavior Reviews 19, Grundy, E. M., Tomassini, C. (2010): Marital history, health and mortality among older men and women in England and Wales. BMC Public Health, 10, p. 554 Guan, W., Li, X., Jin, D., He, X., Pu, Y., Zhao, Q., Lu, T., Bai, C., Wu, S., Su, X., Ma, Y. (2011): Stem Cell Culture Collection Promising Strategy for Animal Genetic Resource Preservation. DOI: /23973 Hashiguchi, H., Ye, S.H., Morris, M., Alexander, N. Single and repeated environmental stress: Effect on plasma oxytocin, corticosterone, catecholamines and behavior, Brain Behavior 61 (1997) Hirasawa, R., Hashimoto, K., Ota, Z. Role of central angiotensinergic mechanism in shaking stressinduced ACTH and catecholamine secretion, Brain Res Kirk H. (1994). Da alderen blev en diagnose. Konstruktionen af kategorien alderdom i 1800-tallets lægelitteratur. En medicinsk-historisk analyse. Lee Heon-Jin, Macbeth Abbe H., Pagani Jerome, Young W. Scott (2009). Oxytocin: The Great Faciliator of life. Prog Neurobiol. 88(2): Morris, M., Lucion, A.B., Li, P., Callahan, M.F. Central oxytocin mediates stress-induced tachycardia, J. Neuroendocrinol. 7 (1995) Nakata, T., Berard, W., Kogosov, E., Alexander, N. Cardiovascular change and hypothalamic norepinephrine release in response to environmental stress, Am. J. Physiol R784 R789 Petersson, M. Alster, P., Lundeberg, T. and Uvnäs-Moberg, K. (1996a). Oxytocin causes a long-term decrease of blood pressure in female and male rats. Physiology and Behavior 60, Petersson M, Lundeberg T, Uvnäs-Moberg K. (1999). Oxytocin enhances the effects of clonidine on blood pressure and locomotor activity in rats. J Auton Nerv Syst 1999;78: Petersson, M., Lundeberg, T., Wiberg U., Uvnäs-Moberg, K. (in press a). Oxytocin increases the survival of musculocutaneous flaps. Naunyn-Schmiedeberg s Archives in Pharmacology (Berlin). Rattan, S., Jørgensen, P. (2014). Cell culture: Extracellular Matrix Modulates Morphology, Growth, Oxidative Stress Response and Functionality of Human Skin Fibroblasts during Aging In Vitro. Vol. 2 Issue Scheele, D., Wille, A., Kendrick, K. M., Stoffel-Wagner, B., Becker, B., Güntürkün, O., Maier, W., Hurlemann, R. (2013): Oxytocin enhances brain reward system responses in men viewing the face of their female partner. Vol. 110, no. 50: Uvnäs-Moberg, K. (1997a). Physiological and endocrine effects of social contacts with special reference to oxytocin. In: Carter, C. S., Lederhendler, I., Kirkpatrick, B. (Eds.) The integrative Neurobiology of Affiliation. Annals of the New York Academy of Science 807, Uvnäs-Moberg, K. (1997b). Oxytocin linked antistress effects-the relaxation and growth response. Acta Physiologica Scandinavica 161, Uvnäs-Moberg, K. (1998): Oxytocin may mediate the benefits of positive social interaction and emotions. Psychoneuroendocrinology, Vol. 23, No. 8, pp Williams, J. R., Insel, T. R., Harbaugh, C. R. and Carter, C. S. (1994). Oxytocin centrally administered facilitates formation of a partner preference in female prairie voles (Microtus ochrogaster). Journal og Neuroendocrinology 6, Witt, D. M., Winslow, J. T. and Insel, T. (1992). Enhanced social interaction in rats following chronic, centrallt infused oxytocin. Pharmalogy and Biochemical behavior 43, Side 10 af 15

12 Yamaguchi K, Akaishi T, Negoro H. Effect of estrogen treatment on plasma oxytocin and vasopressin in ovariectomized rats. Endocrinol Japan 1979;26: Ågren, G., Lundeberg, T., Uvnäs-Moberg, K. and Sato, A. (1995). The oxytocin antagonist 1-deamino- 2-D-Tyr (Oet)-4-Thr-8-Orn oxytocin reverses the increase in the withdrawal response latency to thermal, but not mechanical noceceptive stimuli following oxytocin administration or massage-like stroking in rats. Neuroscience Letters 187, Websites: Ansøgning til en regional komité - (set den ) Celledyrkning Den Store Danske: en_histologi/celledyrkning (set den ) Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (set den ) Side 11 af 15

13 Bilag Bilag 1 Tabel 1: Kilde: Grundy et al Det kan konkluderes ud fra tabellen, at civilstanden har en betydningsfuld effekt på en persons helbred og dødelighed. Det viser sig, at ugifte viser dårligere helbred og har derved en større dødelighedsrisiko, end de gifte. For de fleste voksne, spiller ægteskab en central rolle i deres liv. Ægteskab giver fysisk berøring som at holde i hånd, kramme hinanden, have sex og generelt bare røre ved hinanden. Alle disse faktorer, udløser OT, hvilket må være en mangelvare hos de ugifte. Derfor kan det tænkes, at OT har en betydningsfuld rolle for en persons dødelighedsrisiko. Dette underbygger teorien om, at en højere mængde frigjort OT, har betydning for en persons dødelighedsrisiko og helbred. Hvilket muligvis kan forårsage, en beskyttende effekt på telomerenes gradvise forkortelse. Tabel 1 Side 12 af 15

14 Bilag 2: Kilde: Guan et al, 2011 Side 13 af 15

15 Bilag 3: Side 14 af 15

16 Bilag 4: *Dette er et overslag, da tidsrummet kan varierer meget i forhold til hastigheden af analyse og anskaffelse af det fornødne materiale. Side 15 af 15

Danskerne: Vi vil have flere kys og kram i hverdagen.

Danskerne: Vi vil have flere kys og kram i hverdagen. Analyseresultater VALENTINSDAG 2014 Følgende resultater er baseret på en undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov for Anthon Berg. Der er i alt gennem- ført 1505 CAWI- interview med danskere

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Mindfulness forskning

Mindfulness forskning http://www.cfmm.dk/mindfulnessforskning Mindfulness forskning Forskning om mindfulness og meditations indvirkning på helbred og fysiologi Forbedret ordning i hjernens funktion EEG betyder Elektroencefalografi.

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Fakta ca. 15.000 skilsmisser om året i Danmark. ca. 40% af alle ægteskaber opløses ved skilsmisse. ca.

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Jagten på Hjernens Hemmeligheder

Jagten på Hjernens Hemmeligheder - DENMARK Jagten på Hjernens Hemmeligheder Leif Østergaard Overlæge, professor, dr. med., centerleder Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab & MINDLab Neuroradiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Nu viden om lysets betydning for ældres

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til?

1. Hvad er et survey-eksperiment? og hvad kan de bruges til? Hvad er survey-eksperimenter og hvad kan de bruges til? Rune Slothuus Institut for Statskundskab Aarhus Universitet E-mail: slothuus@ps.au.dk Web: ps.au.dk/slothuus Dansk Selskab for Surveyforskning 20.

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv

AT Synopsis. Titel. Kampen for det gode liv AT Synopsis Titel Fagkombination Problemformulering Metode Kampen for det gode liv Bioteknologi A og psykologi C Flere og flere får diagnosticeret depression, og man regner med, at hele fem procent af

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

UDVIKLING OG OPHÆVELSE AF FROSTHÅRDFØRHED I PLANTER

UDVIKLING OG OPHÆVELSE AF FROSTHÅRDFØRHED I PLANTER 16. JANUAR 2013 UDVIKLING OG OPHÆVELSE AF FROSTHÅRDFØRHED I PLANTER DANSKE PLANTESKOLERS VINTERMØDE 2013 POST DOC MAJKEN PAGTER, AARHUS Oversigt Frosthårdførhed i planter Hvad kræver succesfuld overvintring

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag

KOST & ERNÆRING. Idræt. Biologi KEMI. Fysik. Matematik. Samfundsfag Idræt Biologi KEMI Molekylestruktur - fordøjelse - energiindhold Matematik Energiindtag - Energiforbrug Præstation Helbred, Fedme Energiforbrug & undervægt KOST & ERNÆRING Fysik Energibalance Måling af

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst

Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Frisættende Ledelse I en pædagogisk kontekst Hvorfor lethed? Min lederhistorie og udgangspunktet for arbejdet med frisættende ledelse Situationen på Heimdal i 2009: Stor udvikling og vækst MEN også voldsomt

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Ulighed i at blive syg og i konsekvenser af at være det

Ulighed i at blive syg og i konsekvenser af at være det Ulighed i at blive syg og i konsekvenser af at være det Finn Diderichsen Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for socialmedicin Københavns Universitet FCFS030414 Dias 1 Uddannelsesulighed i middellevetid

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk

Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk LED fremtidens lyskilde som forbedrer sundhed og trivsel. Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Belysning er globalt ansvarlig for 20% af al elektricitetsforbrug.

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Ethirfin og relaterede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Dæmpning af immunsystemet hjælper HSmus CB2-aktiverende lægemiddel forbedrer overlevelse og symptomer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning Moderne sprøjtemidler og hjernens udvikling Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning CeHos - Oktober 2015 Gartnerbørn-undersøgelsen Undersøgelse af danske børn, hvis mødre

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitregulering Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitreguleringen, det vil sige, hvor meget man spiser, hvornår man holder op med at spise, og hvornår man begynder at spise igen, er styret

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

1 SEKUND FORAN STØRRE ARBEJDSGLÆDE OG EFFEKTIVITET MED MINDFULNESS

1 SEKUND FORAN STØRRE ARBEJDSGLÆDE OG EFFEKTIVITET MED MINDFULNESS 1 SEKUND FORAN STØRRE ARBEJDSGLÆDE OG EFFEKTIVITET MED MINDFULNESS AGENDA Hvorfor mindfulness i en travl hverdag? Neurologien bag mindfulness træning Mindfulness træning Hvad siger videnskaben? At arbejde

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere