Kærlighedshormonet Oxytocin nedsætter Aldringsklokken Telomere SUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kærlighedshormonet Oxytocin nedsætter Aldringsklokken Telomere SUND"

Transkript

1 Kærlighedshormonet Oxytocin nedsætter Aldringsklokken Telomere SUND Mads Eg Andersen GRINDSTED GYMNASIUM & HF FORSKERSPIRER 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering og formål... 2 Baggrund... 3 Telomeren defineret som aldringsklokke... 3 Psykosociale effekter af OT... 3 Paralleller imellem OT og telomeren... 3 Metodisk tilgang... 4 Laboratorie Stress Test... 4 Intranasal Administration af OT... 4 Telomere analyse... 5 Projektets udførelse... 5 Human Cellekultur... 5 Laboratorie Stress Test... 6 Tidsplan... 8 Budget... 8 Konklusion... 8 Kontakter... 9 Referencer... 9 Bilag Bilag Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Side 1 af 15

3 Indledning Fænomenet om vækst, nedbrydning og død aldring har været kilden til længerevarende spekulationer gennem tiden. Aldring er på mange måder et diffust begreb, som den almene befolkning ikke har yderligere kendskab til, men som blot er en accepteret størrelse. For de små er aldring spændende; det fører til senere sovetider og udgangsforbud, og mere frihed. For den middel aldrende ses det blot som endnu et lys på fødselsdagskagen. Det er svært ikke at bemærke de harmløse kosmetiske ændringer, så som gråt hår og rynker. Denne grupper befinder sig ligeledes i den tid, hvor folk begynder at bemærke en reel nedgang i den fysiske tilstand. Gennem længerevarende forskning, har det vist sig, at der på enderne af vores kromosomer, sidder en lang sekvens af repeteret DNA, kendt som telomeren. Telomerene spiller en central rolle i cellernes normale udvikling og aldring ved at justere cellernes respons på stress og vækststimulering på grundlag af tidligere celledelinger og DNA-skade. Videnskabelig forskning foretaget af den Nobelpris-vindende Elizabeth Blackburn, har vist, at intensiv meditation har en fordelagtig effekt på telomerase aktiviteten og derved telomerens længde (Blackburn et al., 2010). Derfor kan der drages paralleller mellem meditation og kærlighedshormonet oxytocins psykosociale effekter (Lee et al., 2009). På baggrund af oxytocins specielle betingelser, her i blandt, at det er relateret til den psykosociale tilstand, kan oxytocin (OT) muligvis også ligge til grund for de fordele, der tilskrives behandlingsformer såsom hypnose og meditation. Ideen med OT udsprang af kliché-historien, omkring det ældre ægtepar, hvor den ene dør kort tid efter den anden, efter et længerevarende ægteskab (se bilag 1). Problemformulering og formål Dette studie har til formål at undersøge, hvorledes OT kan decelerere telomerens gradvise forkortelse. Studiet bygger bl.a. på tidligere forskning vedrørende meditations påvirkning på telomerase-aktiviteten, samt hvilke psykosociale effekter, der tilskrives OT. Hovedhypotesen er, at der kan findes kausal sammenhæng mellem koncentrationen af OT og telomerens længde (TL), ved eksponering af OT. Der drages derved brug af den hypotetisk-deduktive metode. Det vil derfor være favorabelt, at observere en længere TL ved eksponering af OT. Side 2 af 15

4 Baggrund Telomeren defineret som aldringsklokke De eukaryote kromosomer er lineære, og i enderne optræder en særlig struktur kaldet telomeren. Telomerene består af repeterede DNA-sekvenser, i mennesket af gentagelser af sekvensen 5 TTAGGG3. Den telomeriske region folder til en loop-struktur, som genkendes og bindes af specifikke proteiner. Telomerstrukturen er nødvendig for bevarelse af kromosomets integritet, bl.a. fordi, at der for hver replikation af kromosomet, sker en gradvis forkortelse af kromosomenerne. Da de mange repeterede basesekvenser i telomererne ikke indeholder gener, fungerer de telomeriske DNA-sekvenser som en buffer mod tab af vigtige kodede sekvenser. Længden af telomeret har derfor betydning for det antal af replikationer og derved det antal delinger, en celle kan gennemløbe (Blackburn, 1991). Når telomersekvensen bliver for kort, vil cellen gå ind i en aldringsfase, hvor den stopper med at dele sig. Den gradvise telomerforkortelse menes at spille en rolle i individets aldringsprocesser (Aubert et al., 2008). Psykosociale effekter af OT Studier viser, at OT stimulerer den seksuelle opførsel i rotter og udløses som respons af seksuel interaktion i både rotter og mennesker. Det er derfor muligt, at OT er involveret i nogle af de psykologiske og adfærdsmæssige tilpasninger, som fremgår under seksuel adfærd (Carter et al., 1992). OT menes at være involveret i mindre specifikke typer af social interaktion og er blevet demonstreret til at øge den sociale kontakt i rotter (Witt et al., 1992). Det er blevet bevist, at eksponering af OT øger den sociale kontakt i forskellige dyrearter (Carter et al., 1995 og Witt et al., 1992). Desuden er OT essentiel i selektiv social adfærd og dannelsen af pardannelse i monogame markmus (Williams et al. 1994). Et godt ægteskab og adgang til et støttende socialt netværk reducerer risikoen for nogle sygdomme, især disse, som er relaterede til hjerte-kar funktion og blodtryk. Beviset for, at kronisk OT er i stand til at producere langtidsvarende reduktioner i blodtryk og hjertefrekvens (Petersson et al., 1996), giver en mekanisme baggrund for, at social support kan direkte gavne helbredet (Uvnäs-Moberg, 1997a,b). Massage udløser også OT i både mennesker og dyr (Ågren et al., 1995). Sådanne terapier kan muligvis bruges som erstatning, til de fordelagtige effekter af sociale forhold. Paralleller imellem OT og telomeren Et studium viser, at telomerase aktiviteten var betydeligt forøget, efter et 3-måneders intensiv meditations forløb (Blackburn et al. 2010). Som tidligere nævnt, kan OT muligvis også ligge til grund for de fordele, der tilskrives behandlingsformer såsom hypnose og meditation. Det er derfor uforklarligt, hvorfor den direkte effekt af OT ikke er sat i scene med telomerene. Et aspekt som dette forskningsprojekt vil tage i betragtning og som muligvis vil føre til yderligere spekulationer. Side 3 af 15

5 Metodisk tilgang Laboratorie Stress Test Det er ikke muligt, at genskabe den type stress, der forekommer under de menneskelige betingelser i en dyremodel. Dog findes der testsituationer, der kan kombinere fysiske og emotionelle udfordringer. Derfor benyttes en metode kaldet; shaker stress 1 (Hashiguchi et al., 1997 og Hirasawa et al., 1990 og Morris, et al., 1995 og Nakata et al., 1993). Rotterne udsættes for shaker stress i et bestemt tidsrum, som bør vise en drastisk forkortelse af telomerene (Blackburn et al., 2004). Dette matches med rotter som eksponeres OT (pre-spray og postspray 2 ), hvor der vil blive analyseret på, hvorvidt OT har en beskyttende effekt på telomerenes gradvise forkortelse. Derudover testes placeboeffekt, med en fysiologisk saltvandsopløsning (Saline), som ligeledes eksponeres med Intranasal Administration. Under eksperiment-sessionen udtages løbende blodprøver, som bruges til efterfølgende analyse. Intranasal Administration af OT Tilsvarende til forsøg på mennesker, administreres OT til rotterne ved hjælp af intranasal overlevering. Der benyttes 40 IU af OT eller Saline i en 100 µl opløsning 3, som bliver næse-administreret til rotterne ved hjælp af en hånd-kompressions-spraydåse. Tidligere studier har med fordel benyttet sig af denne metode, både for mennesker og dyr. Det er blandt andet blevet bevist at OT forstærker hjernens belønningssystems responser i mænd, når de ser ansigtet af deres kvindelige partner, efter intranasal overlevering af OT (Scheele et al., 2013). Da studiet er rettet imod mennesker, vil der blive foretaget human cellekultur. Denne cellekultur, vil blive startet op før Laboratorie Stress Testen, da det tager længere tid. Human cellekultur hud fibroblaster Der foretages human cellekultur parallelt med stress testene på rotter. Her bruges en normal diploid fibroblast cellelinje, udvundet af hud fra øjenlåget på en 65 årig mand 4. Formålet med dette er, at underbygge stress testene fra rotte eksperimentet, med et mere humant eksperiment. Cellekultur kan overordnet inddeles i 2 grupper: - Primær kultur er den første gruppe. Her har cellerne formeret sig under de rette betingelser, hvormed de har indtaget al den tilgængelige næring i substratet. I denne gruppe skal cellerne 1 Rotterne udsættes i en kortvarig periode for uventede bevægelsesmønstre. 2 Der foretages Intranasal administration af OT 3 Der administreres med relativt høj dosis af OT, for at sikre en absorption 4 Da den gennemsnitlige koncentration af OT er lavest hos mænd (Petersson, M. et al og Yamaguchi, K. 1979), vil det være ideelt at foretage cellekultur ud fra mandelige hud fibroblaster. Side 4 af 15

6 subkultureres (se bilag 2 5 ), ved at overføre dem til en ny beholder, med frisk dyrkningsmedium som giver cellerne mere plads til videre formering. - Cellelinje er den gruppe som indtræder efter den første subkultur, den primære kultur bliver kaldet en cellelinje. Cellelinjen, der er afledt af den primære kultur, har en begrænset levetid, hvilket resulterer i, at som de dør hen. Dette medfører, at kun de celler med den højeste dyrkningsevne overlever (dominans). Hud fibroblasterne dyrkes som monolag på et kunstigt substrat tilført serum 6, da dette skaber forhold for cellerne, der er tæt på dem, der findes i organismen. Dette substrat er det vigtigste i celle miljøet, da det forsyner cellerne med de nødvendige nærringsstoffer, vækstfaktorer og hormoner for cellevækst, ligeledes kan der reguleres i ph og det osmotiske tryk i kulturen (Rattan et al., 2014). Kulturene dyrkes i dyrkningskamre, som placeres i et varmeskab, med forhold svarende til den temperatur og luftsammensætning der findes i legemets væv (Celledyrkning, DSD). Telomere analyse Da analyse af TL kræver en meget bekostelig metode, udføres denne analyse af den belgiske virksomhed; StratiCELL. Dette vil blive mindre bekosteligt, med en pris på ca. 500 DKK pr. prøve. Da større internationale virksomheder ikke deler deres analytiske metoder offentligt, kender man ikke den specifikke metode, hvormed TL bestemmes. Disse målinger kan eksempelvis udføres med bl.a. QIAcube workstation med QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen). Efterfølgende vil TL måles ved hjælp af en multikrom multikompleks kvantitativ Real-Time PCR analyse med et såkaldt Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR detektionssystem (Blackburn et al. 2011). Projektets udførelse Forinden studiets udførelse er det nødvendigt, at foretage en ansøgning til den nationale videnskabsetiske komité. Dette kræves, da sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter ikke må udføres i praksis, uden etisk godkendelse. 7 Human Cellekultur I samarbejde med Laboratoriet for Cellulær Aldring, Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet, kan den humane cellekultur udføres i praksis. Dette vil foregå med undertegnede (projektlederen) og Dr. Suresh Rattan, Ph.D.; Dr.scient. Prøven fra den 65 årige mand indsamles, hvorefter cellerne dyrkes som monolag i en plastik vævskulturflaske. Denne vævskulturflaske inkuberes under normale kulturbetingelser ved 37 C, 95% relativ luftfugtighed og 5% CO 2. 5 Illustrerer det forventede vækstmønster for subkulturen 6 Serum kan være en ulempe, da det inkluderer høj pris, problemer med justering, specificitet etc. 7 Ansøgning til en regional komité Side 5 af 15

7 - Der benyttes Reduced-Serum Media 8 til dyrkning af hudcellerne. Fremgangsmåde: 1. Oprensning af hud fibroblaster 2. Dyrkning som monolag i en plastik vævskulturflaske (herefter inkuberes flaskerne) 3. Prøve til videre analyse af TL 4. Subkulturering når cellerne er næsten sammenflydende (90-95%) 5. Cellerne vaskes med PBS 6. Celler fjernes ved hjælp af en 0,25% trypsin/edta opløsning i 5 min 7. Kulturen opdeles til 3 nye flasker 9 8. Bestemmelse af celleantal med Countess automatiske celletæller Flaske 1: OT tilsættes cellekultur substratet (0,25 IU) Flaske 2: OT tilsættes cellekultur substratet (0,10 IU) Flaske 3 (kontrol): Dyrkes som tidligere, blot uden OT Cellerne dyrkes og der udtages én prøve til TL analyse fra hver af de 3 flasker. 10 Der vil ydermere bliver målt på cellernes vækst, overlevelse, væksthastighed og levetid. Laboratorie Stress Test I samarbejde med Center for Psykiatrisk Forskning på Aarhus Universitetshospital, er der givet accept af Dr. Ove Wiborg, Cand. Et lic.scient., til udførelse af eksperimenterne i dyremodeller. Forinden stress testen kan udføres, skal de 7 rotter anskaffes 11. Dette vil ske i samarbejde med Dr. Ove Wiborg, der ligeledes vil udføre stress testen sammen med undertegnede. 7 han rotter (360 g-400 g, med en alder på 1,5-2 år) 12 Rotterne opbevares individuelle ved 22 C i en kontrolleret 12 timers dag-nat cyklus, med fri adgang til vand og mad. I mellemtiden anskaffes den ønskede mængde OT. 8 Dette reducerer mængden af serum (FBC), hvilket sænker udgifterne 9 Hud fibroblaster foretrækker et svagt basisk miljø; ph Her ønskes en relativ kortere TL for flaske 3, i forhold til flaske 1 og 2 11 Et ideelt eksperiment vil kræve mindst 3 rotter for hver forsøgstilstand, samt mindst 3 blodprøver. Da dette vil forøge udgifterne yderligere er antallet minimeret 12 Gennem hele studiet benyttes hankønsvæsener Side 6 af 15

8 Fremgangsmåde; rotte 1 (se bilag 3): - Rotten placeres i en cylinderformet plastik-kasse - 1 times ligevægtsperiode - Blodprøve (1 ml), 15 min inden stress (basal) - Shaker Stress (110 perioder/min i 10 min) - Blodprøve (1 ml), umiddelbart efter Shaker Stress (restitution) - Blodet erstattes med en tilsvarende volumen af isotonisk saline og opbevares ved -20 C Fremgangsmåde; rotte 2 og 4 (se bilag 3): - Rotten placeres i en cylinderformet plastik-kasse - 1 times ligevægtsperiode - Der udtages basal blodprøve (3 min før intranasal overlevering) - Prespray OT (rotte 2)/prespray Saline (rotte 4) - Shaker Stress (110 perioder/min i 10 min) - Der udtages restitutionsblodprøve - Blodet erstattes med en tilsvarende volumen af isotonisk saline og opbevares ved -20 C Fremgangsmåde; rotte 3 og 5 (se bilag 3): - Rotten placeres i en cylinderformet plastik-kasse - 1 times ligevægtsperiode - Der udtages basal blodprøve - Shaker Stress (110 perioder/min i 10 min) - Postspray OT (rotte 3)/postspray Saline (rotte 5) - Der udtages restitutionsblodprøve 15 min efter intranasal overlevering 13 - Blodet erstattes med en tilsvarende volumen af isotonisk saline og opbevares ved -20 C Fremgangsmåde; rotte 6 og 7 (se bilag 3): - Rotten placeres i en cylinderformet plastik-kasse - 1 times ligevægtsperiode - Der udtages en blodprøve (for rotte 6; 3 min før intranasal overlevering) - Rotte 6 eksponeres OT 13 En ideel eksperimental udførelse, ville kræve omkring 6 blodprøver taget hvert 15 min efter intranasal overlevering, over et tidsrum på 90 min Side 7 af 15

9 - Rotte 6 får taget restitutionsblodprøve 10 min efter intranasal overlevering - Blodet erstattes med en tilsvarende volumen af isotonisk saline og opbevares ved -20 C Tidsplan Studiet opdeles i tre faser, med en samlet tidsvurdering på 4 måneder og 1 uge (se bilag 4). Denne tidsvurdering er forudsat, at kapital haves. Budget Emne Pris [DKK] Human cellekultur Rotter (7 stk.) Telomere analyse Oxytocin Lokal transport, fragt + uforudsete udgifter Samlede udgifter *Budgettet er et overslag, da de eksakte priser ikke kendes på nuværende tidspunkt. Da projektets budget overstiger de DKK som præmieres vinderen, vil det vil forinden studiet være nødvendigt at anskaffe omkring DKK yderligere for at kunne realisere projektet. Det vil være muligt at indgå en samarbejdsaftale med en større virksomhed, som vil være i stand til at finansiere projektet, eller søge om sponsorat. Ydermere er der visse lovkrav om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som skal overholdes. 14 Konklusion Dette forskningsprojekt kan gå hen og blive det første bevis for, at OT har flere effekter end hidtil anset. OT bør ifølge dette studie være relateret til telomerens gradvise forkortelse. Det forventes, at en intranasal overlevering af OT har indflydelse på den gradvise forkortelse af telomeren, hvilket undersøges gennem en dyremodel og en human cellekultur. Hvis disse eksperimenter stemmer overens med hypotesen, vil der være belæg for en effekt i mennesket. Dette kan føre til yderligere forskning på området, som vil kunne vise, hvilken sammenhæng, der kan findes i menneskekroppen. OT er kun ét af syv neurologiske systemer, som menes at have forbindelse til kærlighed (Boer et al. 2012), og som muligvis også vil kunne relateres til dette projekt. Som tidligere nævnt, må OT udløse en række langtidsvarende effekter ved at fremprovokere en sekundær mekanisme. Derfor fokuserer dette forskningsprojekt udelukkende på OT. 14 Se kapitel 2 i; Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Side 8 af 15

10 Det kunne tænkes, at yderligere forskning vil tage fat på nogle af de andre neurologiske systemer, som muligvis kan sættes i kontrast til effekten af OT. Kontakter En særlig tak til min forskerkontakt; Dr. Suresh Rattan for al hans tid, i tide og utide. Suresh I.S. Rattan Editor-in-Chief, Biogerontology Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet Derudover skal der også lyde en tak til nedenstående personer: Ove Wiborg Cand. Et lic.scient. Institut for Klinisk Medicin Translational Neuropsychiatry Unit Aarhus Universitet Peter Aasted Paulsen Ph.d.-studerende Institut for Molekylærbiologi og Genetik Strukturel Biologi Aarhus Universitet Referencer Videnskabelige artikler: Argiolas, A. and Gessa, G. L. (1991). Central function of oxytocin. Neuroscience and Biobehavior 15, Aubert, G., Lansdorp, P. M. (2008): Telomeres and Aging. Vol. 88 no. 2, DOI: /physrev Blackburn, E. H. (1991): Structure and function of telomeres. Nature; Apr 18, 1991; 350, 6319; Platinum Periodicals pg. 569 Blackburn, E. H., Elep, E. S., Lin, J., Dhabhar, F. S., Adler, N. E., Morrow, J. D., Cawthon, R. M. (2004): Accelerated telomere shortening in response to life stress. Blackburn, E. H., Jacobs, T. L., Epel, E. S., Lin, J., Wolkowitz, O. M., Bridwell, D. A., Zanesco, A. P., Aichele, S. R., Sahdra, B. K., MacLean, K. A., King, B. G., Shaver, P. R., Rosenberg, E. L., Ferrer, E., Wallace, B. A., Saron, C. D. Intensive meditation training, immune cell telomerase activity, and psychological mediators. Psychoneuroendocrinology (2010), doi: /j.psyneuen Blackburn, E. H., Steptoe, A., Hamer, M., Butcher, L., Lin, J., Brydon, L., Kivimäki, M., Marmot, M., Erusalimsky, J. D. (2011) Educational attainment but not measures of current socioeconomic circumstances are associated with leukocyte telomere length in healthy older men and women. Brain Behav Immun 25(7): Boer A De, Buel E M Van, Horst G J Ter (2012). Love is more than just a kiss: a neurobiological perspektive on love and affection. Neuroscience 201: Side 9 af 15

11 Carter, C. S. (1992). Oxytocin and sexual behavior. Neuroscience and Biobehavior 16, Carter, C. S., DeVries, A. C. and Getz, L. L. (1995) Physiological substrates of mammalian monogamy: The prairie vole model. Neuroscience and Biobehavior Reviews 19, Grundy, E. M., Tomassini, C. (2010): Marital history, health and mortality among older men and women in England and Wales. BMC Public Health, 10, p. 554 Guan, W., Li, X., Jin, D., He, X., Pu, Y., Zhao, Q., Lu, T., Bai, C., Wu, S., Su, X., Ma, Y. (2011): Stem Cell Culture Collection Promising Strategy for Animal Genetic Resource Preservation. DOI: /23973 Hashiguchi, H., Ye, S.H., Morris, M., Alexander, N. Single and repeated environmental stress: Effect on plasma oxytocin, corticosterone, catecholamines and behavior, Brain Behavior 61 (1997) Hirasawa, R., Hashimoto, K., Ota, Z. Role of central angiotensinergic mechanism in shaking stressinduced ACTH and catecholamine secretion, Brain Res Kirk H. (1994). Da alderen blev en diagnose. Konstruktionen af kategorien alderdom i 1800-tallets lægelitteratur. En medicinsk-historisk analyse. Lee Heon-Jin, Macbeth Abbe H., Pagani Jerome, Young W. Scott (2009). Oxytocin: The Great Faciliator of life. Prog Neurobiol. 88(2): Morris, M., Lucion, A.B., Li, P., Callahan, M.F. Central oxytocin mediates stress-induced tachycardia, J. Neuroendocrinol. 7 (1995) Nakata, T., Berard, W., Kogosov, E., Alexander, N. Cardiovascular change and hypothalamic norepinephrine release in response to environmental stress, Am. J. Physiol R784 R789 Petersson, M. Alster, P., Lundeberg, T. and Uvnäs-Moberg, K. (1996a). Oxytocin causes a long-term decrease of blood pressure in female and male rats. Physiology and Behavior 60, Petersson M, Lundeberg T, Uvnäs-Moberg K. (1999). Oxytocin enhances the effects of clonidine on blood pressure and locomotor activity in rats. J Auton Nerv Syst 1999;78: Petersson, M., Lundeberg, T., Wiberg U., Uvnäs-Moberg, K. (in press a). Oxytocin increases the survival of musculocutaneous flaps. Naunyn-Schmiedeberg s Archives in Pharmacology (Berlin). Rattan, S., Jørgensen, P. (2014). Cell culture: Extracellular Matrix Modulates Morphology, Growth, Oxidative Stress Response and Functionality of Human Skin Fibroblasts during Aging In Vitro. Vol. 2 Issue Scheele, D., Wille, A., Kendrick, K. M., Stoffel-Wagner, B., Becker, B., Güntürkün, O., Maier, W., Hurlemann, R. (2013): Oxytocin enhances brain reward system responses in men viewing the face of their female partner. Vol. 110, no. 50: Uvnäs-Moberg, K. (1997a). Physiological and endocrine effects of social contacts with special reference to oxytocin. In: Carter, C. S., Lederhendler, I., Kirkpatrick, B. (Eds.) The integrative Neurobiology of Affiliation. Annals of the New York Academy of Science 807, Uvnäs-Moberg, K. (1997b). Oxytocin linked antistress effects-the relaxation and growth response. Acta Physiologica Scandinavica 161, Uvnäs-Moberg, K. (1998): Oxytocin may mediate the benefits of positive social interaction and emotions. Psychoneuroendocrinology, Vol. 23, No. 8, pp Williams, J. R., Insel, T. R., Harbaugh, C. R. and Carter, C. S. (1994). Oxytocin centrally administered facilitates formation of a partner preference in female prairie voles (Microtus ochrogaster). Journal og Neuroendocrinology 6, Witt, D. M., Winslow, J. T. and Insel, T. (1992). Enhanced social interaction in rats following chronic, centrallt infused oxytocin. Pharmalogy and Biochemical behavior 43, Side 10 af 15

12 Yamaguchi K, Akaishi T, Negoro H. Effect of estrogen treatment on plasma oxytocin and vasopressin in ovariectomized rats. Endocrinol Japan 1979;26: Ågren, G., Lundeberg, T., Uvnäs-Moberg, K. and Sato, A. (1995). The oxytocin antagonist 1-deamino- 2-D-Tyr (Oet)-4-Thr-8-Orn oxytocin reverses the increase in the withdrawal response latency to thermal, but not mechanical noceceptive stimuli following oxytocin administration or massage-like stroking in rats. Neuroscience Letters 187, Websites: Ansøgning til en regional komité - (set den ) Celledyrkning Den Store Danske: en_histologi/celledyrkning (set den ) Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= (set den ) Side 11 af 15

13 Bilag Bilag 1 Tabel 1: Kilde: Grundy et al Det kan konkluderes ud fra tabellen, at civilstanden har en betydningsfuld effekt på en persons helbred og dødelighed. Det viser sig, at ugifte viser dårligere helbred og har derved en større dødelighedsrisiko, end de gifte. For de fleste voksne, spiller ægteskab en central rolle i deres liv. Ægteskab giver fysisk berøring som at holde i hånd, kramme hinanden, have sex og generelt bare røre ved hinanden. Alle disse faktorer, udløser OT, hvilket må være en mangelvare hos de ugifte. Derfor kan det tænkes, at OT har en betydningsfuld rolle for en persons dødelighedsrisiko. Dette underbygger teorien om, at en højere mængde frigjort OT, har betydning for en persons dødelighedsrisiko og helbred. Hvilket muligvis kan forårsage, en beskyttende effekt på telomerenes gradvise forkortelse. Tabel 1 Side 12 af 15

14 Bilag 2: Kilde: Guan et al, 2011 Side 13 af 15

15 Bilag 3: Side 14 af 15

16 Bilag 4: *Dette er et overslag, da tidsrummet kan varierer meget i forhold til hastigheden af analyse og anskaffelse af det fornødne materiale. Side 15 af 15

Danskerne: Vi vil have flere kys og kram i hverdagen.

Danskerne: Vi vil have flere kys og kram i hverdagen. Analyseresultater VALENTINSDAG 2014 Følgende resultater er baseret på en undersøgelse gennemført af analyseinstituttet YouGov for Anthon Berg. Der er i alt gennem- ført 1505 CAWI- interview med danskere

Læs mere

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Ensomhed Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Lektor Rikke Lund cand.med. Ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Dias 1 Ensomhed Den subjektive følelse af at være uønsket alene

Læs mere

Hvad betyder socioøkonomisk status og sociale relationer for tab af funktionsevne?

Hvad betyder socioøkonomisk status og sociale relationer for tab af funktionsevne? Hvad betyder socioøkonomisk status og sociale relationer for tab af funktionsevne? Charlotte Juul Nilsson Cand.med., phd-studerende Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns

Læs mere

Proteinfoldning og chaperoner

Proteinfoldning og chaperoner Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Et lægemiddel, som påvirker protein-foldning, hjælper HD-mus...i et stykke tid Et lægemiddel,

Læs mere

Habenula og depression. Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning

Habenula og depression. Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning Habenula og depression Trine Christensen Post doc. Center for Psykiatrisk Forskning Habenula (Hb) hvad, hvor??? Saggitalt rottesnit MHb: 5 subkerner LHb: 10 subkerner Coronalt rottesnit Medial/lateral

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER Protokolresume - LUCELLI INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER 6. oktober 2014 Version 1 Forfattere og afdelinger: Birgitte Brinkmann Olsen, Nuklearmedicinsk

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling

Forhøjet blodtryk. Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling 4 HIGH BLOOD PRESSURE Forhøjet blodtryk Dr. Raths Cellular Health anbefalinger for forebyggelse og supplerende behandling Fakta om forhøjet blodtryk: Dr. Raths Cellular Health anbefalinger - Dokumenteret

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Anne Illemann Christensen

Anne Illemann Christensen 7. Sociale relationer Anne Illemann Christensen Kapitel 7 Sociale relationer 7. Sociale relationer Tilknytning til andre mennesker - de sociale relationer - har fået en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben.

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Gennemgang af genetikken

Gennemgang af genetikken Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab ASO-genhæmning spredes bedre i hjernen og virker længere Hæmning af huntingtingenet med ASO'er

Læs mere

Hvad er så vigtigt ved målinger?

Hvad er så vigtigt ved målinger? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Spændende opdagelse i blodceller fra patienter med Huntingtons Sygdom Mængden af huntingtinprotein

Læs mere

Overgreb i barndommen og sundhed i voksenalderen V. Nina Beck Hansen

Overgreb i barndommen og sundhed i voksenalderen V. Nina Beck Hansen Overgreb i barndommen og sundhed i voksenalderen V. Nina Beck Hansen 1 Disposition 1. Hvad ved vi om sammenhængen mellem overgreb i barndommen og sundhed i voksenalderen? 2. Ny viden/to studier 3. Hvad

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

3.32 Stress. Baggrund

3.32 Stress. Baggrund 3.32 Stress Baggrund I 2006 definerede Arbejdsmiljøinstituttet stress således: Tilstanden viser sig ved anspændthed og ulyst. Man er meget anspændt og parat til handling. Men samtidig føler man ulyst og

Læs mere

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed

Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Hjerne-krop-natur og fællesskaber en helhed Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har været lektor (læge, hjerneforsker) ved Århus

Læs mere

Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning

Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper Ved psykolog og Videnscenterkoordinator Børne- og Ungeteamets Temadag 7. September 2015 1 Indhold Baggrund og tidligere forskning Design Kvantitative og kvalitative

Læs mere

Genbrug af behandlingsformer

Genbrug af behandlingsformer Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Genbrug af et lægemiddel giver os ny indsigt i HS Et eksisterende lægemiddel kan booste HS-hjernecellerne

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Fosfodiesterase-hæmmere: nyt HSlægemiddel testes snart CHDI og Pfizer annoncerer spændende dyreforskning

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Biomarkører. Lars P. Nielsen Professor, overlæge Speciallæge i klinisk mikrobiologi, Statens Serum Ins>tut, Biomarkørlaboratoriet. LPN@ssi.

Biomarkører. Lars P. Nielsen Professor, overlæge Speciallæge i klinisk mikrobiologi, Statens Serum Ins>tut, Biomarkørlaboratoriet. LPN@ssi. Biomarkører Lars P. Nielsen Professor, overlæge Speciallæge i klinisk mikrobiologi, Statens Serum Ins>tut, Biomarkørlaboratoriet. LPN@ssi.dk Biomarkører Molekyler, som afspejler forekomst og udvikling

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Ofte stillede spørgsmål, januar 2011 Svar på ofte stillede spørgsmål om HD - den første i en

Læs mere

Ulighed i sundhed - set i et livsforløb

Ulighed i sundhed - set i et livsforløb Ulighed i sundhed - set i et livsforløb Finn Diderichsen Speciallæge i socialmedicin Professor dr.med. Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Dias 1 Voksende ulighed i middellevetid

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk Tilbyder evidensbaserede kurser, uddanner internationalt certificerede undervisere, forsker i mental sundhed, mindfulness, compassion, stress

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B):

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Lipidomsætning ved nonalkoholisk fedtlever. Effekt af resveratrol på leverfedtindhold samt basal og insulinstimuleret FFA og

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr

Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr NOTAT 8. september 2008 J.nr. ER 2005-2.5-209, dok.: 273 ALY Supplerende udtalelse om mulige etiske problemer ved transgene, humaniserede dyr På mødet mellem medlemmerne af Det Etiske Råd og af Det Dyreetiske

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown

Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...2 2 Ståsted.2 3.1 Samfundet....2 3.2 Individet.....3 3.3 Hvordan kundskab videregives... 4

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Nu viden om lysets betydning for ældres

Læs mere

Malin Tygesen & Hans Ranvig Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (LIFE)

Malin Tygesen & Hans Ranvig Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (LIFE) Fede lam - Hvorfor? -Konsekvenser af over- og underfodring på forskellige tidspunkter i drægtigheden for afkommets produktivitet med fokus på fedtaflejring Malin Tygesen & Hans Ranvig Det Biovidenskabelige

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Uafhængighedstestet Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Uafhængighedstestet Eksempel: Bissau data Data kommer fra Guinea-Bissau i Vestafrika: 5273 børn blev undersøgt da de var yngre end 7 mdr og blev

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne

DELTAGERINFORMATION. Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne DELTAGERINFORMATION Bypassoperation vejledt af trykmåling i kranspulsårerne (FFR-guided revaskulariseringsstrategi forud for CABG) Vi vil hermed spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg/projekt.

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives Positiv psykologi 1954 A. Maslow Motivation & Personality 1998 Positiv psykologi M. Seligman, formand APA M. Csikszentmihalyi Brugbar viden om, hvad der gør livet værd at leve Positiv psykologi Det videnskabelige

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling.

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling. Vækstspurt Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Lav konc. Høj konc. Proteinsyntese Hjæ lpehormon (Somatomedin) Ce ledeling - Forbening VÆKST VÆKSTSTANDSNING

Læs mere

FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE

FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE Workshop 2 Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer Forhold mellem fysisk aktivitet og kognition. Fysiologiske og biologiske mekanismer

Læs mere

Siden 2006 har godt danskere været med i et forskningsprojekt om høj levealder og sund aldring sammen med ca amerikanere.

Siden 2006 har godt danskere været med i et forskningsprojekt om høj levealder og sund aldring sammen med ca amerikanere. Siden 2006 har godt 1.250 danskere været med i et forskningsprojekt om høj levealder og sund aldring sammen med ca. 3.600 amerikanere. Deltagerne er blevet udvalgt fra familier, hvor mange har opnået en

Læs mere

Biomarkører (Biomarkers)

Biomarkører (Biomarkers) https://www.eupati.eu Biomarkører (Biomarkers) Introduktion En biologisk markør er et pålideligt målepunkt, der kan sige noget om en persons helbred eller udviklingen i en sygdom. For eksempel om der er

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Huntingtinproteinet: lad os komme til sagens kerne

Huntingtinproteinet: lad os komme til sagens kerne Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab På fisketur: nye lægemiddelmål for Huntingtons Sygdom identificeret ved screening af proteinnetværk

Læs mere

Øvelse med tarmkræftceller i kultur.

Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Øvelse med tarmkræftceller i kultur. Baggrund Hver 3. dansker bliver ramt af kræft, inden de er blevet 75 år. Tyktarmskræft er den 3. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder, hvor henholdsvis 7.3

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 RESUMÉ Den tætte kobling mellem blodgennemstrømning, O 2 tilførsel og metabolisme er essentiel da denne sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 tilførsel. Identificering

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2014 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov OCD foreningen Århus Universitetshospital Skejby 23/2/2010 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov Kognitiv terapeutisk model for tvangssymptomer Udløsende

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice 28. januar 2015 De videnskabsetiske komiteer Anmeldelsespligtigt: Forsøg hvor man ønsker at opnå viden om menneskets biologi

Læs mere

Charles Kromann, læge, ph.d.

Charles Kromann, læge, ph.d. Charles Kromann, læge, ph.d. Center for Klinisk Uddannelse Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Rigshospitalet De næste 20 min Hvad er test- forstærket læring (TFL)? Anbefalinger Spørgsmål Herbert

Læs mere

Ph.d. studiet. For molekylær medicinere. Kris-ne Raaby Jakobsen Ins-tut for Biomedicin, Aarhus Universitet gen.au.dk

Ph.d. studiet. For molekylær medicinere. Kris-ne Raaby Jakobsen Ins-tut for Biomedicin, Aarhus Universitet gen.au.dk Ph.d. studiet For molekylær medicinere Kris-ne Raaby Jakobsen Ins-tut for Biomedicin, Aarhus Universitet kraaby@hum- gen.au.dk 3 hur-ge om ph.d. en Betegnelsen kommer fra det græske Philosophiae Doctor

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Sociale relationer betydningen for vores helbred og aldring

Sociale relationer betydningen for vores helbred og aldring Sociale relationer betydningen for vores helbred og aldring Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab DGS Årsmøde 2015 Dias 2 DGS Årsmøde 2015

Læs mere

Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer. Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Skilsmisse - Alvorlige tal om bløde temaer Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Fakta ca. 15.000 skilsmisser om året i Danmark. ca. 40% af alle ægteskaber opløses ved skilsmisse. ca.

Læs mere

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt

Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt Lærervejledning til power point: Småtspisende ældre vidste du at småt er godt 1. Småtspisende ældre Med alderen sker der en række ændringer i menneskets anatomiske, fysiologiske og psykiske for hold, ændringer

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Hvad dør vi af? 1) Hjertesygdomme 2-3-4) Cancer, blodpropper, diabetes

Læs mere

Fiskevelfærd - Smerte/stress

Fiskevelfærd - Smerte/stress Fiskevelfærd - Smerte/stress Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske

Læs mere

Hvad kan knurhår og haler fortælle os om HS?

Hvad kan knurhår og haler fortælle os om HS? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Mus eller mand: brug af dyremodeller til at studere Huntingtons Sygdom Dyremodeller for HS: hvad

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø (SkoleStøj 2) Jesper Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø (SkoleStøj 2) Jesper Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø (SkoleStøj 2) Jesper Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Videnskabelig baggrund Virkninger af dårlige akustiske forhold: Læreren taler

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET

AARHUS AU UNIVERSITET AU UNIVERSITET VELKOMMEN TIL HEALTH INTRODUKTIONSSEMINAR DITTE JUEL ADOLFSEN LØHMANN Læge siden 2010 Ph.d. studerende ved børneafdelingen, AUH Forsker i børneleukæmi, bivirkninger og genetik. PROGRAMMET

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Arbejdskrav og fitness

Arbejdskrav og fitness Arbejdskrav og fitness Resultater fra et 4 måneders interventionsprojekt med konditionstræning blandt rengøringsassistenter Gå-hjem møde på NFA den 8. oktober 2015 Mette Korshøj Baggrund Lav fysisk aktivitet

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution HF VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi C Karsten

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet?

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? + Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? Anne Sophie Hensgen Projektleder, Region Syd Merete Labriola Forskning og udvikling CFK Folkesundhed og Udvikling MarselisborgCenteret + Mål for workshopen

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model

Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model - Blot en tom frase? Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Den bio-psyko-sociale model The

Læs mere

Historien om HS og kræft

Historien om HS og kræft Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Hvad er sammenhængen mellem Huntingtons Sygdom og kræft? HS-patienter har mindre risiko for at

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Findes der social ulighed i rehabilitering?

Findes der social ulighed i rehabilitering? Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016, 120916 Findes der social ulighed i rehabilitering? Henrik Bøggild Lektor, speciallæge i samfundsmedicin Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi Institut for

Læs mere