De studerendes pris. Neuromuskulær aktivitet i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De studerendes pris. Neuromuskulær aktivitet i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser"

Transkript

1 De studerendes pris 1 i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser Maria Højland Petersen, PT, Tanja Lærke Jensen, PT, Tine Cederkvist Viskær, PT, Mette K. Zebis, ph.d. Petersen MH, Jensen TL, Viskær TC, Zebis MK (1, 11. juni). i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser til forebyggelse af forreste korsbåndskader hos kvindelige eliteidrætsudøvere. Fag og Forskning, s Webadresse: fysio.dk/studerendes-pris-1 Baggrund Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der op mod 34. henvendelser på skadestuer årligt på grund af sportsulykker i håndbold og fodbold (1). Af disse udgør knæskader ca. 15 % (2). En af de alvorligste knæskader er ruptur af det forreste korsbånd (ACL, anteriore cruciate ligament). Der registreres årligt -25 ACLskader i Danmark, hvoraf hovedparten er opstået i forbindelse med sportsudøvelse (3). Incidensraten er højest på eliteniveau med,82 ACL-skader pr. 1 spiltimer (4). En ACL-skade har store konsekvenser for det enkelte individ. Det er en invaliderende skade med et rehabiliteringsforløb på 6-12 måneder og kun ca. 5 % af ACL-skadede eliteidrætsudøvere kan vende tilbage til samme niveau som før skaden. På længere sigt øges risikoen for osteoartrose med op til 1-15 gange (3). ACL-skader er desuden forbundet med store omkostninger for samfundet. En beregning fra Norge viser, at en ACL-skade kan koste op mod 1 million norske kroner i fravær fra idræt, rehabilitering og invalideerstatning (5). Håndbold og fodbold er sportsgrene, som indbefatter flere episoder med landinger, retningsskift og tempoændringer (6,7) og det er i disse situationer ACL-skader ofte sker (8,9). ACL-skader opstår kort efter fodisæt, 17-5 millisekunder, hvor spillerens fod står fast i underlaget, imens knæet, der er nær fuld ekstension, tvinges i valgus med tibia i indad- eller udadrotatation (3,8-1). Størstedelen af alle ACL-skader, 7-95 %, er non-kontaktskader, hvor spilleren er alene i skadesøjeblikket (8,9). Kvinder har 2-8 gange større risiko for at pådrage en ACL-skade end mænd (3,4,8,11). Dette kan skyldes de grundlæggende fysiologiske forskelle imellem kønnene, men også valget af neuromuskulære strategier. Flere studier har vist, at kvinder har en tendens til at lande på mere ekstenderet knæ med øget valgusvinkel samt udvikle et større valgusmoment under retningsskift og landing end mænd (8,9,12). Der er evidens for, at neuromuskulære træningsprogrammer kan nedsætte incidensen af ACLskader (13-16). Det er dog stadig ikke fuldt klarlagt, hvorfor programmerne virker forebyggende, men meget tyder på, at muskelaktiviteten i m. semitendinosus (ST) kan have en stor betydning (17,18). Zebis et al. og Wilderman et al. fandt, at muskelaktiviteten i ST under et retningsskift blev øget, som følge af en interventi- 1

2 on med et neuromuskulært træningsprogram (17,18). Zebis et al. (19) fandt desuden, at kvinder med en lav aktivering af ST under et retningsskift var i en øget risiko for at få en ACL-skade. Ud fra ovenstående kunne det være interessant at undersøge forskellige haseøvelsers aktivering af den mediale og laterale del af hasemuskulaturen, da vi som fysioterapeuter med denne viden kunne tilrettelægge mere specifikke træningsprogrammer. Nærværende studie undersøgte derfor muskelaktivering af m. semitendinosus (ST) og m. biceps femoris caput longum (BFcl) under syv kendte forebyggende/rehabiliterende øvelser og én i forebyggelsessammenhænge ukendt øvelse. Studiet benyttede sig af overflade-elektromyografi (EMG), som måler den elektriske aktivitet, der genereres i musklerne under en kontraktion (). Metoden er vist valid og reliabel i forhold til måling af muskelaktivitet (18,21) og kan bruges som et indirekte mål for muskelkraft (). Derudover blev ledkinematik opsamlet med Trakstar (model 3D Guidance Trakstar), en magnetisk tracking-enhed, som omfattede en elektronisk systemenhed, en transmitter og tre sensorer. Metoden er ny og endnu ikke validitetstestet. Data er derfor kun benyttet for at få et overordnet billede af ved hvilke knæ- og hoftevinkler, mean peak-emg 1 er forekommet. Materiale og metode Design Et deskriptivt kvantitativt studie blev udført på 16 kvindelige elite håndbold- og fodboldspillere fra fire klubber i Region Hovedstaden. Deltagerne var mellem -28 år og havde dyrket deres sport i gennemsnit 15,6 år (tabel 1). Inklusionskriterier: Kvindelige elitehåndbold- og fodboldspillere over 18 år Spilleniveau: 3F-ligaen for fodbold og 1. division eller ligaen for håndbold Skadesfri i venstre underekstremitet på testtidspunkt Eksklusionskriterier: Alvorlige knæskader i venstre knæ, f.eks. ligament- og meniskskader Skader i venstre underekstremitet inden for det sidste år Ingen anden træning før forsøget på testdagen Deltagerne udførte otte træningsøvelser (figur 1) i randomiseret rækkefølge, herunder fire funktionelle øvelser og fire styrketræningsøvelser. Tabel 1 Forsøgspersonernes stamdata - gennemsnit (mean) og standarddeviation (SD). Køn Alder (år) Højde (cm) Vægt (kg) Spilleår fod-/ håndbold Testprocedure Inden selve testdagen fik spillerne en introduktion af øvelserne ude i klubberne. Spillerne var således bekendt med øvelserne, da de skulle testes. Spillerne varmede op, hvorefter den maksimale voluntære isometriske kontraktion (MVIC, maximal voluntary isometric contraction) for haserne blev udført i et isokinetisk dynamometer. Inden hver øvelse fik spillerne et prøveforsøg, hvorefter træningsøvelsen blev udført. Mellem øvelserne var der indlagt en pause på 2 min. Til slut svarede testpersonen på graden af udmattelse i venstre underekstremitets hasemusk- Styrketræning (år) Træning pr. uge inkl. kamp Styrketræning pr. uge Skudarm/ -ben (antal hø/ve) Idrætsgren (antal fodbold/ håndbold) mean 22,8 17,2 66,2 15,6 5,4 4,7 1, (± SD) (±2,6) (±6,4) (±7,4) (±4,1) (±2,4) (±,7) (±,5) Mean peak-emg (gennemsnittet af det højest målte EMG) for hvert forsøg blev anvendt. Det normaliserede mean peak-emg er udtrykt som en procentdel af MVIC. 2

3 ler ud fra Borg-skalaen, samt et spørgeskema omkring træningsmængde, styrketræning og følelse af stabilitet i knæ og ankel under et retningsskift. Forsøget tog i alt to timer pr. person. Figur Hink frem Øvelsesinstruktionerne var standardiserede, så alle fik de samme instruktioner. Efter instruktionen måtte testpersonen dog gerne stille uddybende spørgsmål til øvelsen. Testansvarlige fejlrettede testpersonen, samt gav verbal opbakning under øvelserne. Alle forsøgspersoner blev testet på deres venstre ben. Figur 1 viser øvelsesbeskrivelsen for de otte træningsøvelser, deres udgangsstilling samt beskrivelse af deres udførelse. Øvelse 1-4 er funktionelle øvelser, og 5-8 er styrkeøvelserne. Øvelse otte er kettlebell, som vi betragter som ny i forebyggelsessammenhæng. Udgangsstilling: To krydsmarkeringer på gulvet med 7 cm s afstand.stå på venstre ben på krydsmarkeringen på gulvet. Udførelse: Hink frem mod den anden markeringen. Land nede i knæ med tæerne i bevægelsesretningen. Find balancen. Bliv stående i 3 sek. Land hver gang på venstre ben og find balancen. Antal godkendte øvelser: 3 2. Hink hen på måtte Udgangsstilling: Stå på venstre ben ved krydsmarkeringen på gulvet. Udførelse: Hink hen på Airex-balancepuden, placeret 7 cm fra markeringen. Land på venstre ben med let bøjet knæ og med knæ og tæer i bevægelsesretningen. Find balancen. Bliv stående i 3 sekunder. Antal godkendte øvelser: Dropjump Udgangsstilling: Stå på kassen (37,5 cm høj) på venstre ben med tæerne ud til kanten. Udførelse: Hop ned fra kassen og land på Airex-balancepuden på venstre fod og hop med det samme så højt som muligt lige op. Land igen på balancepuden med let bøjet knæ og find balancen. Knæ og tæer skal pege i samme retning. Bliv stående i 3 sek. Antal godkendte øvelser: 1. 3

4 4. Hink medialt 5. Tæppefliseøvelse Udgangsstilling: Stå på venstre ben på krydsmarkeringen. Udførelse: Hink til højre. Land nede i knæ på krydset med tæer og knæ i samme retning og find balancen. Bliv stående i 3. sek. Antal godkendte øvelser: 3. Udgangsstilling: ½rygkrogliggende med armene ned langs siden og højre ben strakt fremefter. Venstre fod placeres på en tæppeflise. Løft bækkenet fra gulvet, så hoften strækkes. Bækkenet holdes stabilt, så der er en vandret linje mellem de to spina iliaca anterior superior gennem hele øvelsen. Højre ben holdes parallelt med venstre femur. Udførelse: Venstre ben strækkes ved at glide på tæppeflisen. Benet bøjes igen så meget som muligt. Antal godkendte øvelser: Nordic hamstring Udgangsstilling: Knæstående på Airex-balancepude med håndfladerne fremefter og ud for skuldrene. Føderne holdes dorsalflekterede. Projektansvarlig fikserer underben ved fødderne. Udførelse: Læn dig langsomt frem i jævnt tempo. Hold igen ved at bruge muskulaturen på baglåret. Ryg og hofte holdes strakt under hele øvelsen. Tag imod med armene, når du ikke længere kan holde igen. Vend tilbage til udgangsstillingen. Antal godkendte øvelser: 3. 4

5 7. Dødløft 8. Kettlebell Udgangsstilling: Stå med hoftebreddes afstand mellem fødderne og hold ryggen ret. To projektansvarlige hjælper med at løfte vægtstang op til forsøgsperson. Hold vægtstangen tæt til kroppen. Vægt individuelt tilpasset (35-45 kg). Udførelse: Bøj hoften og før vægtstangen nedefter langs lårene. Bibehold den rette stilling i ryggen og lad bevægelsen udelukkende foregå i hofteleddet. Hold så vidt muligt knæene strakte. Når man ikke kan komme længere ned med korrekt udførelse, vendes hurtigt men kontrolleret tilbage til udgangsstillingen. Antal godkendte øvelser: 3. Udgangsstilling: Stå med skulderbreddes afstand mellem fødderne og tæerne pegende lige frem med kettlebell foran fødderne. Bøj knæene og grib kettlebell med ret ryg med begge hænder i overhåndsgreb. Hold kettlebell i oprejst stilling. Udførelse: Med ret ryg og bøjet hofte presses kettlebell bagud mellem benene. Herfra spændes i sædemusklerne, så hoften skydes eksplosivt frem og kettlebellen svinges opad-fremad. Armene er strakte og holdes så afslappede som muligt. Når kettlebellen er på vej ned og er nede ved knæene, bøjes hoften og kettlebellen svinges ind mellem knæene igen. Antal godkendte øvelser: 2 X 8 sving. Figur 2. Elektrodernes placering på caput longum på m. biceps femoris og på m. semitendinosus. EMG Data blev indsamlet med overflade-emg, med bipolær elektrodekonfiguration. Efter klargøring af huden, med shaving, afspritning samt peeling (skrubning), blev EMG-elektroderne placeret på den aktive muskelbug på m. semitendinosus og caput longum på m. biceps på venstre underekstremitet (figur 2). Desuden blev en referenceelektrode placeret på tuberositas tibia, som forskrevet af Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM) (22). 5

6 Trakstar - ledkinematik Tre sensorer blev fastgjort på venstre underekstremitets spina iliaca anterior superior, distalt lateralt på femur og på den proksimale del af fibula. Hofte- og knæfleksionsvinkler blev beregnet ud fra en roterende matrix af de tre sensorer. Isokinetisk dynamometer Til måling af MVIC for haserne blev der anvendt et isokinetisk dynamometer, der kan teste en legemsdels maksimale kraft ved forskellige hastigheder enten isokinetisk, isometrisk eller isotonisk (23). Testpersonen var fremliggende med hoftevinkel på 1 grader og knæledsvinklen indstillet på 45 grader (figur 3). Statistisk metode Den statistiske bearbejdning er foregået med statistikprogrammet SAS statistical software (SAS Institute, Cary, NC, version 9.1). Test af normalfordelingen blev foretaget med Shapiro- Wilk, som viste, at data var normalfordelt. Herefter blev en tosidet ANOVA (Analysis of Variance) anvendt til at undersøge, om variationen i mean peak-emg skyldes interaktionen mellem øvelser og/eller muskler. Post-hoc test blev udført for at undersøge forskellen imellem mean peak-emg for m. semitendinosus og m. biceps femoris caput longum i de enkelte øvelser. Signifikansniveauet blev fastsat til p,5. Etiske overvejelser De inkluderede spillere blev informeret mundtligt og skriftligt om projektets formål og omfang. Yderligere fik de udleveret Rettigheder for forsøgspersoner i et biovidenskabeligt forskningsprojekt og en samtykkeerklæring fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité. Forsøget var frivilligt og tilmeldingen var ikke bindende. Resultater Øvelsen kettlebell havde det højeste mean peak- EMG for m. semitendinosus (ST) og var signifikant bedre til at aktivere ST end de resterende øvelser. Kettlebell og dødløft havde begge en signifikant difference i peak-emg mellem ST og m. biceps femoris caput longum (BFcl) og kan derfor betegnes som værende ST-dominante. Tæppefliseøvelsen havde det højeste peak-emg for BFcl og var signifikant bedre til at aktivere BFcl end de resterende øvelser. Tæppefliseøvelsen havde desuden en signifikant difference i peak-emg mellem ST og BFcl og kan derfor betegnes som værende BFcl-dominant. Tabel 2 viser hver øvelses mean peak-emg, for ST og BFcl, i procent af MVIC, samt standard deviationen (SD). Derudover er det vist ved hvilken knæ- og hofteledsvinkel, mean peak-emg er fremkommet for hver øvelse. Figur 4 viser ST s mean peak-emg-værdier i de otte øvelser. Det ses, at de funktionelle øvelser ligger lavest, og de styrkeprægede øvelser ligger højst i forhold til at aktivere ST. Kettlebells mean peak-emg for ST er signifikant højere end tæppefliseøvelsens mean peak-emg for ST (p,5 (p =,435)) og dermed højere i forhold til de resterende øvelser. Figur 3. Måling af maksimal voluntær isometrisk kontraktion (MVIC). Figur 5 viser BFcl s mean peak-emg-værdier i de otte øvelser. De funktionelle øvelser ligger lavest og de styrkeprægede øvelser ligger højest, med undtagelse af dødløft som ligger næstlavest. Tæppefliseøvelsens mean peak-emg for BFcl er signifikant højere end kettlebells (p,5 (p =,9)), som har det næsthøjeste mean peak- EMG. Nordic hamstring var den øvelse, der havde den tredjehøjeste mean peak-emg for BFcl, 6

7 og var signifikant højere end hink hen på måtte (p,5 (p =,133)). Mean peak-emg for BFcl under tæppefliseøvelsen, kettlebell og nordic hamstring var således signifikant højere end ved de resterende øvelser. Figur 6 viser differencen i mean peak-emg for ST og BFcl i de otte øvelser. Kettlebell, dødløft og tæppefliseøvelsen har en signifikant forskel i differencen mellem peak-emg for ST og BFcl (pket =,91, pdød =,441, ptæe =,62). Tabel 2 Mean peak EMG for ST og BFcl i hver øvelse samt gennemsnittet (mean) for knæ- og hofteledsvinkler registreret på tidspunktet for mean peak-emg. mean peak-emg (%) mean knæledsvinkel mean hofteledsvinkel Øvelse muskel n peak ± SD knæ mean ± SD hofte mean ± SD dropjump BFcl ST hink frem BFcl ST hink hen på BFcl måtte ST hink medialt BFcl ST dødløft BFcl ST kettlebell BFcl ST nordic BFcl hamstring ST tæppeflise BFcl ST M. semitendinosus' peak-emg Figur 4. Mean peak-emg (%) for m. semitendinosus under hver øvelse. Her er der en signifikant forskel i peak-emg mellem kettlebell og de øvrige øvelser (p,5, p =,435). Den røde streg markerer 6 % af MVIC. Ket = kettlebell, tæe = tæppeflise, nor = nordic hamstring, død = dødløft, hih = hink hen på måtte, dro = dropjump, hft = hink frem, his = hink medialt. dro hih nor ket tæe his hft dro hih død nor tæe ket Peak EMG his hft ST-dominant 7

8 M. biceps femoris caput longums peak-emg Diff i peak EMG ST-BFcl Diff i peak EMG ST-BFcl Peak EMG Peak EMG tæe his hft nor dro hih død ket tæe his hft nor dro hih død ket ST-dominant ST-dominant BFcl-dominant BFcl-dominant Figur 5. Mean peak-emg (%) for m. biceps femoris caput longum under hver øvelse. Her er der en signifikant forskel i peak-emg mellem tæppe- fliseøvelse og de øvrige øvelser (p,5, p =,9) samt for nordic hamstring og øvrige øvelser med lavere peak-emg (p,5, p =,133). Den røde streg markerer 6 % af MVIC. Tæe = tæppflise, ket = kettlebell, nor = nordic hamstring, hih = hink hen på måtte, dro = dropjump, his = hink medialt, død = dødløft, hft = hink frem. hft død his dro hih nor ket tæe his hft dro hih død nor tæe ket hft død his dro hih nor ket tæe his hft dro hih død nor tæe ket ST-BFcl Difference his hft his hft Figur 6. Differencen mellem ST og BF's mean peak EMG for hver øvelse. Her er der en signifikant forskel imellem peak EMG af ST og BFcl (p,5, pket =,91, pdød =,441, ptæe =,62). Tæe = tæppeflise, his = hink medialt, hft = hink frem, nor = nordic hamstring, dro = drojump, hih = hink hen på måtte, død = dødløft, ket = kettlebell. Diskussion Der foreligger kun sparsomt med litteratur, der beskriver ST s og BFcl s funktion og muskelaktivitet under specifikke bevægelser og øvelser. Dette studie er derfor af betydning i forhold til fremtidig forskning på området. Studiet er et kvantitativt deskriptivt studie baseret på målinger af muskelaktivitet med overflade-emg. Overflade-EMG er en anerkendt og ofte brugt metode, der er vist valid og reliabel i forhold til måling af muskelaktivitet (18,21), hvilket styrker nærværende studie. Vi har i dette studie valgt at se på muskelaktiviteten i ST og BFcl under udførelsen af otte træningsøvelser. Materialet bestod af 16 kvindelige elite håndbold- og fodboldspillere. Antallet af inkluderede er i underkanten af, hvad der anbefales for at give studiet power (24). Resultaterne ligger generelt tæt, hvilket er en styrke for studiet. Kettlebell har dog umiddelbart en stor spredning (SD = ± 55) i mean peak-emg af ST, hvilket kan ses som en svaghed for studiets power. På trods af den store spredning ses stadig en signifikant forskel i mean peak-emg for ST i kettlebell i forhold til de andre øvelser, hvilket styrker resultatet. Spredningen kan skyldes, at kettlebell var en ny øvelse for forsøgspersonerne, og derfor blev udført med større variationen end de resterende øvelser, der var kendte for 8

9 dem. Der kunne derfor med fordel udføres et lignende studie på en gruppe, der var vant til kettlebell træning, for at se om resultaterne ville blive mere ensartede. Studiets resultater viste, at mean peak-emg for ST i forbindelse med kettlebell og dødløft begge var signifikant højere end BFcl. Dette kan skyldes, at øvelsernes udførelse var meget lig hinanden, og at ST har omtrent samme arbejdsforhold. Mean peak-emg for ST forekom i kettlebell og dødløft ved henholdsvis 86 grader og 9 graders fleksion i hoften og ved 25 grader og 22 grader i knæet (jf. tabel 2), det vil sige, at ST peakede derved i sin yderbane. Det høje EMG-resultat kan skyldes, at musklen har dårlige arbejdsvilkår, men også at den arbejder optimalt (). ST opbygning med få men lange fibre, som ligger parallelt, gør, at den er ideel til at kontrahere sig hurtigt over længere afstande, og den arbejder derved godt i yderbanen (25-27). Resultatet må derfor formodes at være fremkommet på baggrund af, at musklen har optimale arbejdsbetingelser og kettlebell og dødløft kan derfor betegnes som ST-dominante øvelser. Øvelsen tæppeflise havde det højeste mean peak-emg for BFcl. Mean peak-emg blev for BFcl målt ved en knæledsvinkel på 41 grader og en hofteledsvinkel på 16 grader (jf. tabel 2), hvilket gør, at musklen var i sin inderbane/midterbane. I denne del af bevægebanen har BFcl modsat ST gode arbejdsvilkår, da den er opbygget med mange, men korte pennate fibre (25-27). Da ingen af de andre koncentriske styrkeøvelser kom i en tilsvarende del af bevægebanen, kunne dette have betydning for, at øvelsen med tæppeflise lå højst på listen over peak-emg for BFcl (jf. figur 5). Tæppeflise-øvelsen aktiverede desuden BFcl signifikant mere end ST og kan derfor betegnes som værende BFcl-dominant. Et studie af Andersen et al. (28) undersøgte øvelsen bækkenløft på et ben, som til dels kan sammenlignes med tæppeflise-øvelsen. Der er dog den væsentlige forskel, at bevægelsen i denne øvelse både sker over knæ- og hofteled, og ikke kun over knæleddet, som i tæppefliseøvelsen. Muskelaktivering blev målt til 34 % i BFcl og 24 % i ST, hvilket er betydeligt lavere end resultatet i dette studie. Årsagen kunne være, at ST og BFcl havde andre arbejdsbetingelser og musklernes vilkår derfor ændres alt efter hvor i bevægebanen, de befinder sig. Nordic hamstring-øvelsen skilte sig ud ved at være den eneste styrkeøvelse, der har forholdet 1:1 imellem ST og BFcl (jf. tabel 2, figur 6). Øvelsen er udelukkende ekscentrisk, og det er derved sværere at opnå høje EMG-værdier end ved koncentrisk muskelarbejde (). På trods af dette har nordic hamstring-øvelsen høje mean peak- EMG-værdier for både ST og BFcl og vil således styrketræne begge muskler. Da øvelsen er ekscentrisk, vil den være særlig relevant at anvende i forebyggelsessammenhænge, ikke alene i forbindelse med forebyggelse af ACL-skader, men også i forbindelse med fiberskader, da disse skader typisk sker under ekscentrisk muskelarbejde. Nordic hamstring-øvelsen er let at udføre og kan laves som makkerøvelse på træningsbanen. Set ud fra studiets resultater er kettlebell en meget relevant øvelse for boldspillere. Den træner ST i en stor bevægebane med høj hastighed, samtidig med at den er en closed kinetic chain 2 øvelse, hvilket mindsker risikoen for at vride i knæene. Da ACL-skader typisk sker i forbindelse med hurtige, pludselige bevægelser, vil det være relevant at styrketræne musklen i en højhastighedsøvelse. Dette vil øge de neurale signaler til musklen og musklens kraftudvikling (3). Kettlebell ville være mulig at implementere i praksis, men den kræver indlæring. Flere af forsøgspersonerne syntes, at øvelsen var svær at udføre første gang, men de fik hurtigt lært at udføre den. Øvelsen er pga. sit høje krav til koordination samt høje hastighed ikke en øvelse, vi ville anbefale tidligt i et knærehabiliteringsforløb. 2 Closed kinetic chain (lukket ledkæde) er en øvelse hvor den distale ende (f.eks. foden) er fikseret (29). 9

10 Perspektivering ACl-skader er hyppige hos kvindelige elite håndbold- og fodboldspillere og har store omkostninger for den tilskadekomne og for samfundsøkonomien. Der er evidens for, at neuromuskulære træningsprogrammer kan nedsætte incidensen af ACL-skader, og at det er muskelaktiviteten i ST, der øges efter træning med disse programmer. Det vil derfor være interessant at se på, hvordan ST og BFcl aktiveres under forskellige haseøvelser. I dette studie har vi valgt at se på, hvordan ST og BFcl aktiveres under fire styrkeøvelser og fire funktionelle øvelser. Studiets resultater viste, at kettlebell aktiverede ST signifikant højere end de resterende øvelser og at øvelsen med tæppeflise havde det signifikant højeste mean peak-emg for BFcl blandt alle øvelserne. Kettlebell og dødløft aktiverede ST signifikant mere end Bfcl og kan derfor betragtes som ST-dominante øvelser, hvorimod tæppefliseøvelsen aktiverede BFcl signifikant mere end ST og derfor kan betegnes som BFcl-dominant. Set ud fra et fysioterapeutisk synspunkt er kettlebell særlig interessant, da det er en mere funktionel styrkeøvelse end de resterende styrkeøvelser (jf. diskussionsafsnit), og øvelsen har desuden det højeste peak-emg for ST. Det kunne derfor være interessant at gennemføre et interventionsstudie kun med kettlebell for at undersøge dens effekt på forebyggelse af ACL-skader. Der kunne desuden foretages et studie, der testede kettlebells evne til at øge muskelstyrken i ST, samt dens evne til at øge ST s aktivering i spillignende situationer som f. eks. retningsskift. Ved hjælp af dette og lignende studier kan vi som i vores valg af øvelser og på den måde tilpasse træning til den enkelte. Dette er til gavn for både den tilskadekomne, der opnår en optimal rehabilitering og for samfundet i form af færre sygedage. Referencer 1. Statens Institut for Folkesundhed, Ulykkesregistret, SDU. Antal skadestuekontakter efter sportsulykker fordelt på år 1-8 og sportsgren. [Online]. 9 [Lokaliseret 3. okt 9]; Tilgængelig på: URL:http:// da/spospohva.shtml 2. Jørgensen U. Skadesstatistik. [Online]. 7 marts 14 [Lokaliseret 1. okt 9]; Tilgængelig på: URL:http://www.dif.dk/Foridraetsudoeveren/Forside/Skader/Skadestatistik.aspx 3. Krogsgaard MR. Forreste korsbånd. Ugeskr Laeger 2;164(9): Renstrom P, Ljungqvist A, Arendt E, Beynnon B, Fukubayashi T, Garrett W et al. Noncontact ACL injuries in female athletes: an international olympic committee current concepts statement. Br. J. Sports Med 8;42(6): Myklebust G, Risberg MA. Forreste korsbåndsskader; Rehabilitering med hovedvægt på neuromuskulær træning. Dansk Sportsmedicin 2;2(6): Bangsbo J. The physiology of soccer--with special reference to intense intermittent exercise. Acta Physiol Scand Suppl 1994;619: Michalsik LB. Analysis of the physical demands in elite handball and of the physical capacity of elite handball players on different playing positions with special reference to muscle fatigue and the effect of intense strength training. PhD-afhandling. Odense: Syddansk Universitet; Alentorn-Geli E, Myer GD, Silvers HJ, Samitier G, Romero D, Lazaro-Haro C et al. Prevention of non-contact anterior cruciate ligament injuries in soccer players. Part 1: mechanisms of injury and underlying risk factors. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 9;17: Olsen OE, Myklebust G, Engebretsen L, Bahr R. Injury mechanisms for anterior cruciate ligament injuries in team handball: a systematic video analysis. Am J Sports Med 4;32(4): Krosshaug T, Nakamae A, Boden BP, Engebretsen L, Smith G, Slauterbeck JR et al. Mechanisms of anterior cruciate ligament 1

11 injury in basketball: video analysis of 39 cases. Am J Sports Med 7;35(3): Carlsson E. ACL-skader hos kvinder. Dansk Sportsmedicin 4;8(2): Hewett TE, Myer GD, Ford KR, Heidt RS, Colosimo AJ, McLean SG et al. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes: a prospective study. Am J Sports Med 5;33(4): Myklebust G, Engebretsen L, Braekken IH, Skjolberg A, Olsen OE, Bahr R. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in female team handball players: a prospective intervention study over three seasons. Clin J Sport Med 3;13(2): Caraffa A, Cerulli G, Projetti M, Aisa G, Rizzo A. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in soccer. A prospective controlled study of proprioceptive training. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 1996;4(1): Hewett TE, Stroupe AL, Nance TA, Noyes FR. Plyometric training in female athletes. Decreased impact forces and increased hamstring torques. Am J Sports Med 196;24(6): Myer GD, Ford KR, Palumbo JP, Hewett TE. Neuromuscular training improves performance and lower-extremity biomechanics in female athletes. J Strength Cond Res 5;19(1): Wilderman DR, Ross SE, Padua DA. Thigh muscle activity, knee motion, and impact force during side-step pivoting in agilitytrained female basketball players. J Athl Train 9;44(1): Zebis MK, Bencke J, Andersen LL, Dossing S, Alkjaer T, Magnusson SP. The effects of neuromuscular training on knee joint motor control during sidecutting in female elite soccer and handball players. Clin. J. Sport Med 8;18(4): Zebis MK, Andersen LL, Bencke J, Kjaer M, Aagaard P. Identification of athletes at future risk ofanterior cruciate ligament ruptures by neuromuscular screening. Am J Sports Med 9;37(1): Jensen BR. Elektromyografi. I: Simonsen EB, Hansen LK (red.). Lærebog i biomekanik. København: Munkgaard Danmark; 7. s Andersen LL, Andersen C, Mortensen OS, Poulsen OM, Bjørnlund IBT, Zebis MK. Muscle activation and perceived loading during rehabilitation exercises: comparions of dumbbells and elastic resistance. Phys Ther 1;9(4): SENIAM. Recommendations for sensor locations in hip or upper leg muscles. [online]. 9 [Lokaliseret 1. sept 9]; Tilgængelig på: URL:http://seniam.org/ 23. Grimshaw P, Lees A, Fowler N, Burden A. Sport & Exercise Biomechanics. U.S.: Taylor & Francis Group; Hicks CM. Research methods for clinical therapists applied project design and analysis. U.S.: Churchill Livingstone; Bojsen-Møller F. Bevægeapparatets anatomi. 12. udgave. København: Munksgaard Danmark; Lieber RL, Bodine-Fowler SC. Skeletal muscle mechanics: implications for rehabilitation. Phys Ther 1993;73: Makihara Y, Nishino A, Fukubayashi T, Kanamori A. Decrease of knee flexion torque in patients with ACL reconstruction: combined analysis of the architecture and function of the knee flexor muscles. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 6;14(4): Andersen LL, Magnusson SP, Nielsen M, Haleem J, Poulsen K, Aagaard P. Neuromuscular activation in conventional therapeutic exercises and heavy resistance exercises: implications for rehabilitation. Phys Ther 6;86 (5): Lindberg C, Källten V, Nyberg B. Træning med åben og lukket ledkæde. Fysioterapeuten 8;9(2): McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Muscular strength: training muscles to become stronger. I: McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology. 5th ed. Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins; 1. 11

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Bevægelsesanalyse-app er et validt måleredskab til vurdering af Drop-Jump-testen

Bevægelsesanalyse-app er et validt måleredskab til vurdering af Drop-Jump-testen Bevægelsesanalyse-app er et validt måleredskab til vurdering af Drop-Jump-testen Fysioterapeuterne Klaus Bredsgaard og Mikkel Tai Bisgaard og lektor Frank Lambreht Jensen. Bredsgaard K, Bisgaard TM Jensen

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Bevægelighedstræning af knæ Fig. 25.30. Træning af fleksion Bøj og stræk knæet ledet aktivt. Foden glider på tæppeflise. Bevægelighedstræning af knæ A B C Fig. 25.31. Træning af fuld passiv fleksion i

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Sådan træner du dine knæ

Sådan træner du dine knæ Sådan træner du dine knæ 45.000 patienter humper hvert år ind på skadestuen med skader i bentøjet i forbindelse med sport og motion. 15 procent af alle skader i løb og fodbold sker i knæet. I denne guide

Læs mere

Styrketræning Vintersæson 2013/14

Styrketræning Vintersæson 2013/14 Styrketræning Vintersæson 2013/14 Sæsonplan Forberedelse: Okt. Nov. Fokus: Grundstyrke at vedligeholde styrke og udholdenhed, og forberede kroppen til den hårdere træning i efterfølgende faser. Opbygning:

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

08-04-2014. Forskning i idrætsmedicin. Korsbåndsskader i håndbold hvor galt står det til? Long term consequences

08-04-2014. Forskning i idrætsmedicin. Korsbåndsskader i håndbold hvor galt står det til? Long term consequences Forskning i idrætsmedicin Korsbåndsskader i håndbold hvor galt står det til? Jesper Bencke, cand.scient, PhD Laboratorieleder Ganganalyse-Laboratoriet Ortopædkirurgisk Afdeling Hvidovre Hospital jesper.bencke@hvh.regionh.dk

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Træningsprogram Program titel: Lavet af: Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. DB SUMO SQUAT Prøv med 8-15 kg Stå med benene meget spredte. Lad tæerne pege let ud til siderne.

Læs mere

LookFIT. Frie vægte. Af: LookFIT Teamet

LookFIT. Frie vægte. Af: LookFIT Teamet 1 - Spark bagud med sjippetov set fra siden Start med nogle enkelt hop for at finde rytmen. Studs op og ned ved at bruge ankelleddet aktivet. Bevægelsen gennemføres ved at bøje i knæet på den passive fod,

Læs mere

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTUR

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTUR 1 ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTUR Baggrund En anterior cruciate ligament (ACL)-ruptur er en hyppig akut skade i knæleddet, der er forbundet med funktionel instabilitet i knæleddet, og uanset behandling

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive r 4 ekstra r Foto: Scanpix Forebyg løbeskader med 5 effektive r Af Mai Libach Hansen

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Fig. 22.11. M.transversus abdominis træning i rygliggende. Tænd og sluk m.transversus abdominis. Palper musklen lige over SIAS. Hold muskelspændingen i 5 sekunder. Gentag 3x25. Fig. 22.12. m.transversus

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER med rekonstruktion af knæskallens indvendige

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

Kinesiotapes effekt på neuromuskulær aktivitet i hasemuskulaturen et RCT studie

Kinesiotapes effekt på neuromuskulær aktivitet i hasemuskulaturen et RCT studie Kinesiotapes effekt på neuromuskulær aktivitet i hasemuskulaturen et RCT studie The effect of kinesiotape on the neuromuscular activity in the hamstrings - a RCT study Bachelorprojekt, juni 2012 Fysioterapeutuddannelsen,

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

UCIATE HOS , F09V. 7. SEMESTER. AFLEVERE 30.06.2006 DUL 14, 7

UCIATE HOS , F09V. 7. SEMESTER. AFLEVERE 30.06.2006 DUL 14, 7 A ANTERIOR CRU UCIATE LIGAMENT SKADER HOS KVINDER. KAN DET FOREBYGGES? AF LISA ALBÆK PEDERSEN, BACHELORPROJEKT, MOD DUL 14, 7, F09V. 7. SEMESTER. UNIVERSITYY COLLEGE NORDJYLLAND, PROFESSIONSBACHELOR I

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Træningsmanual. Hver lektion varer ca. 50 min.

Træningsmanual. Hver lektion varer ca. 50 min. 1 Træningsmanual Hver lektion varer ca. 50 min. Hver lektion indeholder følgende elementer: Opvarmning Kredsløbstræning Balance Styrke Stabilitet- og koordinationstræning Udspænding Kropsbevidsthedstræning

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013. Læs mere på Friløbet.dk

Nyhedsbrev juli 2013. Læs mere på Friløbet.dk Nyhedsbrev juli 01 Læs mere på Friløbet.dk Mandag 1. juli 01 Der er forskel på jakker Ron Hills Train Microlight Jacket Solomon S Lab Light Jacket Gore Magnitude Christian Friis, KIF Er der noget, man

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner Træningsvejledning til Trainingsanleitung für Kraftstation FITMASTER Fitmaster Axos Multitræner Art. No.: 7752-400 D GB F NL E I PL P DK CZ Auf 100 % Altpapier gedruckt! DK Træningsvejledning til FITMASTER

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte Sådan undgår du alpine skiskader foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte På ski uden skader foto: head Hvis du vil undgå at blive én af de 5.000 danske alpinløbere, der hvert år vender hjem

Læs mere

Styrketræning i praksis. - Et oplæg til inspiration og debat

Styrketræning i praksis. - Et oplæg til inspiration og debat Styrketræning i praksis - Et oplæg til inspiration og debat Dagens Program Introduktion Definition Guidelines og anbefalinger ved styrketræning til ældre Styrketræning i praksis RM-test / Powertræning

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test,

Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, Effekten af en ACL-forebyggende intervention på 13-15-årige håndboldpigers resultat i Dropjump-test, målt i 2D The effect of an ACL-preventive intervention on 13-15 years old female handball players score

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Crossfit. Guide. Gør din krop forårsklar med. Mød trænerne 10 effektive øvelser. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Crossfit. Guide. Gør din krop forårsklar med. Mød trænerne 10 effektive øvelser. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Kasper Palsnov Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Gør din krop forårsklar med Crossfit Mød trænerne 10 effektive øvelser Gør din krop forårsklar med Crossfit INDHOLD I

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Optræning. Af bækkenbunden. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Optræning Af bækkenbunden Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Indhold Bækkenbunden...3 Bughulen...4 Venepumpeøvelser...5 Træning af bækkenbunden...7 Knibeøvelser...9 Lette

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet

Program. Hoften Anatomi og massagecases. Hofteleddet Program Hoften Anatomi og massagecases Københavns Massageuddannelse Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Os coxae Crista iliaca Spina iliaca posterior superior Spina

Læs mere

Inspiration til bevægelse i naturen

Inspiration til bevægelse i naturen Inspiration til bevægelse i naturen Af Nina Schriver, fysioterapeut og ph.d., ejer af firmaet movementum. I Kærehave projektet blev move nnature konceptet, som jeg har udviklet, brugt i undervisningen

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

Balancetræning - brug af vippebræt. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken

Balancetræning - brug af vippebræt. Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Balancetræning - brug af vippebræt Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Generelt om brug af vippebræt Formål Træning på vippebræt medvirker til at forbedre din balance

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

ATK øvelseskatalog - Fysisk træning

ATK øvelseskatalog - Fysisk træning ATK øvelseskatalog - Fysisk træning Udarbejdet af Nathalie Ahl - redaktion Martin Wiuff 24-08-2014 Indholdsfortegnelse Før puberteten... 3 FUNdamentals (piger 6-8 år, drenge 6-9 år)... 3 Balance... 3 Koordination...

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

din guide til hurtigt resultat

din guide til hurtigt resultat din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Det er snart 20 år siden jeg startede med at arbejde med EF- FEKT. I den periode er der kommet og gået mange forskellige træningsformer og

Læs mere