De studerendes pris. Neuromuskulær aktivitet i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De studerendes pris. Neuromuskulær aktivitet i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser"

Transkript

1 De studerendes pris 1 i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser Maria Højland Petersen, PT, Tanja Lærke Jensen, PT, Tine Cederkvist Viskær, PT, Mette K. Zebis, ph.d. Petersen MH, Jensen TL, Viskær TC, Zebis MK (1, 11. juni). i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser til forebyggelse af forreste korsbåndskader hos kvindelige eliteidrætsudøvere. Fag og Forskning, s Webadresse: fysio.dk/studerendes-pris-1 Baggrund Ifølge Statens Institut for Folkesundhed er der op mod 34. henvendelser på skadestuer årligt på grund af sportsulykker i håndbold og fodbold (1). Af disse udgør knæskader ca. 15 % (2). En af de alvorligste knæskader er ruptur af det forreste korsbånd (ACL, anteriore cruciate ligament). Der registreres årligt -25 ACLskader i Danmark, hvoraf hovedparten er opstået i forbindelse med sportsudøvelse (3). Incidensraten er højest på eliteniveau med,82 ACL-skader pr. 1 spiltimer (4). En ACL-skade har store konsekvenser for det enkelte individ. Det er en invaliderende skade med et rehabiliteringsforløb på 6-12 måneder og kun ca. 5 % af ACL-skadede eliteidrætsudøvere kan vende tilbage til samme niveau som før skaden. På længere sigt øges risikoen for osteoartrose med op til 1-15 gange (3). ACL-skader er desuden forbundet med store omkostninger for samfundet. En beregning fra Norge viser, at en ACL-skade kan koste op mod 1 million norske kroner i fravær fra idræt, rehabilitering og invalideerstatning (5). Håndbold og fodbold er sportsgrene, som indbefatter flere episoder med landinger, retningsskift og tempoændringer (6,7) og det er i disse situationer ACL-skader ofte sker (8,9). ACL-skader opstår kort efter fodisæt, 17-5 millisekunder, hvor spillerens fod står fast i underlaget, imens knæet, der er nær fuld ekstension, tvinges i valgus med tibia i indad- eller udadrotatation (3,8-1). Størstedelen af alle ACL-skader, 7-95 %, er non-kontaktskader, hvor spilleren er alene i skadesøjeblikket (8,9). Kvinder har 2-8 gange større risiko for at pådrage en ACL-skade end mænd (3,4,8,11). Dette kan skyldes de grundlæggende fysiologiske forskelle imellem kønnene, men også valget af neuromuskulære strategier. Flere studier har vist, at kvinder har en tendens til at lande på mere ekstenderet knæ med øget valgusvinkel samt udvikle et større valgusmoment under retningsskift og landing end mænd (8,9,12). Der er evidens for, at neuromuskulære træningsprogrammer kan nedsætte incidensen af ACLskader (13-16). Det er dog stadig ikke fuldt klarlagt, hvorfor programmerne virker forebyggende, men meget tyder på, at muskelaktiviteten i m. semitendinosus (ST) kan have en stor betydning (17,18). Zebis et al. og Wilderman et al. fandt, at muskelaktiviteten i ST under et retningsskift blev øget, som følge af en interventi- 1

2 on med et neuromuskulært træningsprogram (17,18). Zebis et al. (19) fandt desuden, at kvinder med en lav aktivering af ST under et retningsskift var i en øget risiko for at få en ACL-skade. Ud fra ovenstående kunne det være interessant at undersøge forskellige haseøvelsers aktivering af den mediale og laterale del af hasemuskulaturen, da vi som fysioterapeuter med denne viden kunne tilrettelægge mere specifikke træningsprogrammer. Nærværende studie undersøgte derfor muskelaktivering af m. semitendinosus (ST) og m. biceps femoris caput longum (BFcl) under syv kendte forebyggende/rehabiliterende øvelser og én i forebyggelsessammenhænge ukendt øvelse. Studiet benyttede sig af overflade-elektromyografi (EMG), som måler den elektriske aktivitet, der genereres i musklerne under en kontraktion (). Metoden er vist valid og reliabel i forhold til måling af muskelaktivitet (18,21) og kan bruges som et indirekte mål for muskelkraft (). Derudover blev ledkinematik opsamlet med Trakstar (model 3D Guidance Trakstar), en magnetisk tracking-enhed, som omfattede en elektronisk systemenhed, en transmitter og tre sensorer. Metoden er ny og endnu ikke validitetstestet. Data er derfor kun benyttet for at få et overordnet billede af ved hvilke knæ- og hoftevinkler, mean peak-emg 1 er forekommet. Materiale og metode Design Et deskriptivt kvantitativt studie blev udført på 16 kvindelige elite håndbold- og fodboldspillere fra fire klubber i Region Hovedstaden. Deltagerne var mellem -28 år og havde dyrket deres sport i gennemsnit 15,6 år (tabel 1). Inklusionskriterier: Kvindelige elitehåndbold- og fodboldspillere over 18 år Spilleniveau: 3F-ligaen for fodbold og 1. division eller ligaen for håndbold Skadesfri i venstre underekstremitet på testtidspunkt Eksklusionskriterier: Alvorlige knæskader i venstre knæ, f.eks. ligament- og meniskskader Skader i venstre underekstremitet inden for det sidste år Ingen anden træning før forsøget på testdagen Deltagerne udførte otte træningsøvelser (figur 1) i randomiseret rækkefølge, herunder fire funktionelle øvelser og fire styrketræningsøvelser. Tabel 1 Forsøgspersonernes stamdata - gennemsnit (mean) og standarddeviation (SD). Køn Alder (år) Højde (cm) Vægt (kg) Spilleår fod-/ håndbold Testprocedure Inden selve testdagen fik spillerne en introduktion af øvelserne ude i klubberne. Spillerne var således bekendt med øvelserne, da de skulle testes. Spillerne varmede op, hvorefter den maksimale voluntære isometriske kontraktion (MVIC, maximal voluntary isometric contraction) for haserne blev udført i et isokinetisk dynamometer. Inden hver øvelse fik spillerne et prøveforsøg, hvorefter træningsøvelsen blev udført. Mellem øvelserne var der indlagt en pause på 2 min. Til slut svarede testpersonen på graden af udmattelse i venstre underekstremitets hasemusk- Styrketræning (år) Træning pr. uge inkl. kamp Styrketræning pr. uge Skudarm/ -ben (antal hø/ve) Idrætsgren (antal fodbold/ håndbold) mean 22,8 17,2 66,2 15,6 5,4 4,7 1, (± SD) (±2,6) (±6,4) (±7,4) (±4,1) (±2,4) (±,7) (±,5) Mean peak-emg (gennemsnittet af det højest målte EMG) for hvert forsøg blev anvendt. Det normaliserede mean peak-emg er udtrykt som en procentdel af MVIC. 2

3 ler ud fra Borg-skalaen, samt et spørgeskema omkring træningsmængde, styrketræning og følelse af stabilitet i knæ og ankel under et retningsskift. Forsøget tog i alt to timer pr. person. Figur Hink frem Øvelsesinstruktionerne var standardiserede, så alle fik de samme instruktioner. Efter instruktionen måtte testpersonen dog gerne stille uddybende spørgsmål til øvelsen. Testansvarlige fejlrettede testpersonen, samt gav verbal opbakning under øvelserne. Alle forsøgspersoner blev testet på deres venstre ben. Figur 1 viser øvelsesbeskrivelsen for de otte træningsøvelser, deres udgangsstilling samt beskrivelse af deres udførelse. Øvelse 1-4 er funktionelle øvelser, og 5-8 er styrkeøvelserne. Øvelse otte er kettlebell, som vi betragter som ny i forebyggelsessammenhæng. Udgangsstilling: To krydsmarkeringer på gulvet med 7 cm s afstand.stå på venstre ben på krydsmarkeringen på gulvet. Udførelse: Hink frem mod den anden markeringen. Land nede i knæ med tæerne i bevægelsesretningen. Find balancen. Bliv stående i 3 sek. Land hver gang på venstre ben og find balancen. Antal godkendte øvelser: 3 2. Hink hen på måtte Udgangsstilling: Stå på venstre ben ved krydsmarkeringen på gulvet. Udførelse: Hink hen på Airex-balancepuden, placeret 7 cm fra markeringen. Land på venstre ben med let bøjet knæ og med knæ og tæer i bevægelsesretningen. Find balancen. Bliv stående i 3 sekunder. Antal godkendte øvelser: Dropjump Udgangsstilling: Stå på kassen (37,5 cm høj) på venstre ben med tæerne ud til kanten. Udførelse: Hop ned fra kassen og land på Airex-balancepuden på venstre fod og hop med det samme så højt som muligt lige op. Land igen på balancepuden med let bøjet knæ og find balancen. Knæ og tæer skal pege i samme retning. Bliv stående i 3 sek. Antal godkendte øvelser: 1. 3

4 4. Hink medialt 5. Tæppefliseøvelse Udgangsstilling: Stå på venstre ben på krydsmarkeringen. Udførelse: Hink til højre. Land nede i knæ på krydset med tæer og knæ i samme retning og find balancen. Bliv stående i 3. sek. Antal godkendte øvelser: 3. Udgangsstilling: ½rygkrogliggende med armene ned langs siden og højre ben strakt fremefter. Venstre fod placeres på en tæppeflise. Løft bækkenet fra gulvet, så hoften strækkes. Bækkenet holdes stabilt, så der er en vandret linje mellem de to spina iliaca anterior superior gennem hele øvelsen. Højre ben holdes parallelt med venstre femur. Udførelse: Venstre ben strækkes ved at glide på tæppeflisen. Benet bøjes igen så meget som muligt. Antal godkendte øvelser: Nordic hamstring Udgangsstilling: Knæstående på Airex-balancepude med håndfladerne fremefter og ud for skuldrene. Føderne holdes dorsalflekterede. Projektansvarlig fikserer underben ved fødderne. Udførelse: Læn dig langsomt frem i jævnt tempo. Hold igen ved at bruge muskulaturen på baglåret. Ryg og hofte holdes strakt under hele øvelsen. Tag imod med armene, når du ikke længere kan holde igen. Vend tilbage til udgangsstillingen. Antal godkendte øvelser: 3. 4

5 7. Dødløft 8. Kettlebell Udgangsstilling: Stå med hoftebreddes afstand mellem fødderne og hold ryggen ret. To projektansvarlige hjælper med at løfte vægtstang op til forsøgsperson. Hold vægtstangen tæt til kroppen. Vægt individuelt tilpasset (35-45 kg). Udførelse: Bøj hoften og før vægtstangen nedefter langs lårene. Bibehold den rette stilling i ryggen og lad bevægelsen udelukkende foregå i hofteleddet. Hold så vidt muligt knæene strakte. Når man ikke kan komme længere ned med korrekt udførelse, vendes hurtigt men kontrolleret tilbage til udgangsstillingen. Antal godkendte øvelser: 3. Udgangsstilling: Stå med skulderbreddes afstand mellem fødderne og tæerne pegende lige frem med kettlebell foran fødderne. Bøj knæene og grib kettlebell med ret ryg med begge hænder i overhåndsgreb. Hold kettlebell i oprejst stilling. Udførelse: Med ret ryg og bøjet hofte presses kettlebell bagud mellem benene. Herfra spændes i sædemusklerne, så hoften skydes eksplosivt frem og kettlebellen svinges opad-fremad. Armene er strakte og holdes så afslappede som muligt. Når kettlebellen er på vej ned og er nede ved knæene, bøjes hoften og kettlebellen svinges ind mellem knæene igen. Antal godkendte øvelser: 2 X 8 sving. Figur 2. Elektrodernes placering på caput longum på m. biceps femoris og på m. semitendinosus. EMG Data blev indsamlet med overflade-emg, med bipolær elektrodekonfiguration. Efter klargøring af huden, med shaving, afspritning samt peeling (skrubning), blev EMG-elektroderne placeret på den aktive muskelbug på m. semitendinosus og caput longum på m. biceps på venstre underekstremitet (figur 2). Desuden blev en referenceelektrode placeret på tuberositas tibia, som forskrevet af Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles (SENIAM) (22). 5

6 Trakstar - ledkinematik Tre sensorer blev fastgjort på venstre underekstremitets spina iliaca anterior superior, distalt lateralt på femur og på den proksimale del af fibula. Hofte- og knæfleksionsvinkler blev beregnet ud fra en roterende matrix af de tre sensorer. Isokinetisk dynamometer Til måling af MVIC for haserne blev der anvendt et isokinetisk dynamometer, der kan teste en legemsdels maksimale kraft ved forskellige hastigheder enten isokinetisk, isometrisk eller isotonisk (23). Testpersonen var fremliggende med hoftevinkel på 1 grader og knæledsvinklen indstillet på 45 grader (figur 3). Statistisk metode Den statistiske bearbejdning er foregået med statistikprogrammet SAS statistical software (SAS Institute, Cary, NC, version 9.1). Test af normalfordelingen blev foretaget med Shapiro- Wilk, som viste, at data var normalfordelt. Herefter blev en tosidet ANOVA (Analysis of Variance) anvendt til at undersøge, om variationen i mean peak-emg skyldes interaktionen mellem øvelser og/eller muskler. Post-hoc test blev udført for at undersøge forskellen imellem mean peak-emg for m. semitendinosus og m. biceps femoris caput longum i de enkelte øvelser. Signifikansniveauet blev fastsat til p,5. Etiske overvejelser De inkluderede spillere blev informeret mundtligt og skriftligt om projektets formål og omfang. Yderligere fik de udleveret Rettigheder for forsøgspersoner i et biovidenskabeligt forskningsprojekt og en samtykkeerklæring fra Den Centrale Videnskabsetiske Komité. Forsøget var frivilligt og tilmeldingen var ikke bindende. Resultater Øvelsen kettlebell havde det højeste mean peak- EMG for m. semitendinosus (ST) og var signifikant bedre til at aktivere ST end de resterende øvelser. Kettlebell og dødløft havde begge en signifikant difference i peak-emg mellem ST og m. biceps femoris caput longum (BFcl) og kan derfor betegnes som værende ST-dominante. Tæppefliseøvelsen havde det højeste peak-emg for BFcl og var signifikant bedre til at aktivere BFcl end de resterende øvelser. Tæppefliseøvelsen havde desuden en signifikant difference i peak-emg mellem ST og BFcl og kan derfor betegnes som værende BFcl-dominant. Tabel 2 viser hver øvelses mean peak-emg, for ST og BFcl, i procent af MVIC, samt standard deviationen (SD). Derudover er det vist ved hvilken knæ- og hofteledsvinkel, mean peak-emg er fremkommet for hver øvelse. Figur 4 viser ST s mean peak-emg-værdier i de otte øvelser. Det ses, at de funktionelle øvelser ligger lavest, og de styrkeprægede øvelser ligger højst i forhold til at aktivere ST. Kettlebells mean peak-emg for ST er signifikant højere end tæppefliseøvelsens mean peak-emg for ST (p,5 (p =,435)) og dermed højere i forhold til de resterende øvelser. Figur 3. Måling af maksimal voluntær isometrisk kontraktion (MVIC). Figur 5 viser BFcl s mean peak-emg-værdier i de otte øvelser. De funktionelle øvelser ligger lavest og de styrkeprægede øvelser ligger højest, med undtagelse af dødløft som ligger næstlavest. Tæppefliseøvelsens mean peak-emg for BFcl er signifikant højere end kettlebells (p,5 (p =,9)), som har det næsthøjeste mean peak- EMG. Nordic hamstring var den øvelse, der havde den tredjehøjeste mean peak-emg for BFcl, 6

7 og var signifikant højere end hink hen på måtte (p,5 (p =,133)). Mean peak-emg for BFcl under tæppefliseøvelsen, kettlebell og nordic hamstring var således signifikant højere end ved de resterende øvelser. Figur 6 viser differencen i mean peak-emg for ST og BFcl i de otte øvelser. Kettlebell, dødløft og tæppefliseøvelsen har en signifikant forskel i differencen mellem peak-emg for ST og BFcl (pket =,91, pdød =,441, ptæe =,62). Tabel 2 Mean peak EMG for ST og BFcl i hver øvelse samt gennemsnittet (mean) for knæ- og hofteledsvinkler registreret på tidspunktet for mean peak-emg. mean peak-emg (%) mean knæledsvinkel mean hofteledsvinkel Øvelse muskel n peak ± SD knæ mean ± SD hofte mean ± SD dropjump BFcl ST hink frem BFcl ST hink hen på BFcl måtte ST hink medialt BFcl ST dødløft BFcl ST kettlebell BFcl ST nordic BFcl hamstring ST tæppeflise BFcl ST M. semitendinosus' peak-emg Figur 4. Mean peak-emg (%) for m. semitendinosus under hver øvelse. Her er der en signifikant forskel i peak-emg mellem kettlebell og de øvrige øvelser (p,5, p =,435). Den røde streg markerer 6 % af MVIC. Ket = kettlebell, tæe = tæppeflise, nor = nordic hamstring, død = dødløft, hih = hink hen på måtte, dro = dropjump, hft = hink frem, his = hink medialt. dro hih nor ket tæe his hft dro hih død nor tæe ket Peak EMG his hft ST-dominant 7

8 M. biceps femoris caput longums peak-emg Diff i peak EMG ST-BFcl Diff i peak EMG ST-BFcl Peak EMG Peak EMG tæe his hft nor dro hih død ket tæe his hft nor dro hih død ket ST-dominant ST-dominant BFcl-dominant BFcl-dominant Figur 5. Mean peak-emg (%) for m. biceps femoris caput longum under hver øvelse. Her er der en signifikant forskel i peak-emg mellem tæppe- fliseøvelse og de øvrige øvelser (p,5, p =,9) samt for nordic hamstring og øvrige øvelser med lavere peak-emg (p,5, p =,133). Den røde streg markerer 6 % af MVIC. Tæe = tæppflise, ket = kettlebell, nor = nordic hamstring, hih = hink hen på måtte, dro = dropjump, his = hink medialt, død = dødløft, hft = hink frem. hft død his dro hih nor ket tæe his hft dro hih død nor tæe ket hft død his dro hih nor ket tæe his hft dro hih død nor tæe ket ST-BFcl Difference his hft his hft Figur 6. Differencen mellem ST og BF's mean peak EMG for hver øvelse. Her er der en signifikant forskel imellem peak EMG af ST og BFcl (p,5, pket =,91, pdød =,441, ptæe =,62). Tæe = tæppeflise, his = hink medialt, hft = hink frem, nor = nordic hamstring, dro = drojump, hih = hink hen på måtte, død = dødløft, ket = kettlebell. Diskussion Der foreligger kun sparsomt med litteratur, der beskriver ST s og BFcl s funktion og muskelaktivitet under specifikke bevægelser og øvelser. Dette studie er derfor af betydning i forhold til fremtidig forskning på området. Studiet er et kvantitativt deskriptivt studie baseret på målinger af muskelaktivitet med overflade-emg. Overflade-EMG er en anerkendt og ofte brugt metode, der er vist valid og reliabel i forhold til måling af muskelaktivitet (18,21), hvilket styrker nærværende studie. Vi har i dette studie valgt at se på muskelaktiviteten i ST og BFcl under udførelsen af otte træningsøvelser. Materialet bestod af 16 kvindelige elite håndbold- og fodboldspillere. Antallet af inkluderede er i underkanten af, hvad der anbefales for at give studiet power (24). Resultaterne ligger generelt tæt, hvilket er en styrke for studiet. Kettlebell har dog umiddelbart en stor spredning (SD = ± 55) i mean peak-emg af ST, hvilket kan ses som en svaghed for studiets power. På trods af den store spredning ses stadig en signifikant forskel i mean peak-emg for ST i kettlebell i forhold til de andre øvelser, hvilket styrker resultatet. Spredningen kan skyldes, at kettlebell var en ny øvelse for forsøgspersonerne, og derfor blev udført med større variationen end de resterende øvelser, der var kendte for 8

9 dem. Der kunne derfor med fordel udføres et lignende studie på en gruppe, der var vant til kettlebell træning, for at se om resultaterne ville blive mere ensartede. Studiets resultater viste, at mean peak-emg for ST i forbindelse med kettlebell og dødløft begge var signifikant højere end BFcl. Dette kan skyldes, at øvelsernes udførelse var meget lig hinanden, og at ST har omtrent samme arbejdsforhold. Mean peak-emg for ST forekom i kettlebell og dødløft ved henholdsvis 86 grader og 9 graders fleksion i hoften og ved 25 grader og 22 grader i knæet (jf. tabel 2), det vil sige, at ST peakede derved i sin yderbane. Det høje EMG-resultat kan skyldes, at musklen har dårlige arbejdsvilkår, men også at den arbejder optimalt (). ST opbygning med få men lange fibre, som ligger parallelt, gør, at den er ideel til at kontrahere sig hurtigt over længere afstande, og den arbejder derved godt i yderbanen (25-27). Resultatet må derfor formodes at være fremkommet på baggrund af, at musklen har optimale arbejdsbetingelser og kettlebell og dødløft kan derfor betegnes som ST-dominante øvelser. Øvelsen tæppeflise havde det højeste mean peak-emg for BFcl. Mean peak-emg blev for BFcl målt ved en knæledsvinkel på 41 grader og en hofteledsvinkel på 16 grader (jf. tabel 2), hvilket gør, at musklen var i sin inderbane/midterbane. I denne del af bevægebanen har BFcl modsat ST gode arbejdsvilkår, da den er opbygget med mange, men korte pennate fibre (25-27). Da ingen af de andre koncentriske styrkeøvelser kom i en tilsvarende del af bevægebanen, kunne dette have betydning for, at øvelsen med tæppeflise lå højst på listen over peak-emg for BFcl (jf. figur 5). Tæppeflise-øvelsen aktiverede desuden BFcl signifikant mere end ST og kan derfor betegnes som værende BFcl-dominant. Et studie af Andersen et al. (28) undersøgte øvelsen bækkenløft på et ben, som til dels kan sammenlignes med tæppeflise-øvelsen. Der er dog den væsentlige forskel, at bevægelsen i denne øvelse både sker over knæ- og hofteled, og ikke kun over knæleddet, som i tæppefliseøvelsen. Muskelaktivering blev målt til 34 % i BFcl og 24 % i ST, hvilket er betydeligt lavere end resultatet i dette studie. Årsagen kunne være, at ST og BFcl havde andre arbejdsbetingelser og musklernes vilkår derfor ændres alt efter hvor i bevægebanen, de befinder sig. Nordic hamstring-øvelsen skilte sig ud ved at være den eneste styrkeøvelse, der har forholdet 1:1 imellem ST og BFcl (jf. tabel 2, figur 6). Øvelsen er udelukkende ekscentrisk, og det er derved sværere at opnå høje EMG-værdier end ved koncentrisk muskelarbejde (). På trods af dette har nordic hamstring-øvelsen høje mean peak- EMG-værdier for både ST og BFcl og vil således styrketræne begge muskler. Da øvelsen er ekscentrisk, vil den være særlig relevant at anvende i forebyggelsessammenhænge, ikke alene i forbindelse med forebyggelse af ACL-skader, men også i forbindelse med fiberskader, da disse skader typisk sker under ekscentrisk muskelarbejde. Nordic hamstring-øvelsen er let at udføre og kan laves som makkerøvelse på træningsbanen. Set ud fra studiets resultater er kettlebell en meget relevant øvelse for boldspillere. Den træner ST i en stor bevægebane med høj hastighed, samtidig med at den er en closed kinetic chain 2 øvelse, hvilket mindsker risikoen for at vride i knæene. Da ACL-skader typisk sker i forbindelse med hurtige, pludselige bevægelser, vil det være relevant at styrketræne musklen i en højhastighedsøvelse. Dette vil øge de neurale signaler til musklen og musklens kraftudvikling (3). Kettlebell ville være mulig at implementere i praksis, men den kræver indlæring. Flere af forsøgspersonerne syntes, at øvelsen var svær at udføre første gang, men de fik hurtigt lært at udføre den. Øvelsen er pga. sit høje krav til koordination samt høje hastighed ikke en øvelse, vi ville anbefale tidligt i et knærehabiliteringsforløb. 2 Closed kinetic chain (lukket ledkæde) er en øvelse hvor den distale ende (f.eks. foden) er fikseret (29). 9

10 Perspektivering ACl-skader er hyppige hos kvindelige elite håndbold- og fodboldspillere og har store omkostninger for den tilskadekomne og for samfundsøkonomien. Der er evidens for, at neuromuskulære træningsprogrammer kan nedsætte incidensen af ACL-skader, og at det er muskelaktiviteten i ST, der øges efter træning med disse programmer. Det vil derfor være interessant at se på, hvordan ST og BFcl aktiveres under forskellige haseøvelser. I dette studie har vi valgt at se på, hvordan ST og BFcl aktiveres under fire styrkeøvelser og fire funktionelle øvelser. Studiets resultater viste, at kettlebell aktiverede ST signifikant højere end de resterende øvelser og at øvelsen med tæppeflise havde det signifikant højeste mean peak-emg for BFcl blandt alle øvelserne. Kettlebell og dødløft aktiverede ST signifikant mere end Bfcl og kan derfor betragtes som ST-dominante øvelser, hvorimod tæppefliseøvelsen aktiverede BFcl signifikant mere end ST og derfor kan betegnes som BFcl-dominant. Set ud fra et fysioterapeutisk synspunkt er kettlebell særlig interessant, da det er en mere funktionel styrkeøvelse end de resterende styrkeøvelser (jf. diskussionsafsnit), og øvelsen har desuden det højeste peak-emg for ST. Det kunne derfor være interessant at gennemføre et interventionsstudie kun med kettlebell for at undersøge dens effekt på forebyggelse af ACL-skader. Der kunne desuden foretages et studie, der testede kettlebells evne til at øge muskelstyrken i ST, samt dens evne til at øge ST s aktivering i spillignende situationer som f. eks. retningsskift. Ved hjælp af dette og lignende studier kan vi som i vores valg af øvelser og på den måde tilpasse træning til den enkelte. Dette er til gavn for både den tilskadekomne, der opnår en optimal rehabilitering og for samfundet i form af færre sygedage. Referencer 1. Statens Institut for Folkesundhed, Ulykkesregistret, SDU. Antal skadestuekontakter efter sportsulykker fordelt på år 1-8 og sportsgren. [Online]. 9 [Lokaliseret 3. okt 9]; Tilgængelig på: URL: da/spospohva.shtml 2. Jørgensen U. Skadesstatistik. [Online]. 7 marts 14 [Lokaliseret 1. okt 9]; Tilgængelig på: URL: 3. Krogsgaard MR. Forreste korsbånd. Ugeskr Laeger 2;164(9): Renstrom P, Ljungqvist A, Arendt E, Beynnon B, Fukubayashi T, Garrett W et al. Noncontact ACL injuries in female athletes: an international olympic committee current concepts statement. Br. J. Sports Med 8;42(6): Myklebust G, Risberg MA. Forreste korsbåndsskader; Rehabilitering med hovedvægt på neuromuskulær træning. Dansk Sportsmedicin 2;2(6): Bangsbo J. The physiology of soccer--with special reference to intense intermittent exercise. Acta Physiol Scand Suppl 1994;619: Michalsik LB. Analysis of the physical demands in elite handball and of the physical capacity of elite handball players on different playing positions with special reference to muscle fatigue and the effect of intense strength training. PhD-afhandling. Odense: Syddansk Universitet; Alentorn-Geli E, Myer GD, Silvers HJ, Samitier G, Romero D, Lazaro-Haro C et al. Prevention of non-contact anterior cruciate ligament injuries in soccer players. Part 1: mechanisms of injury and underlying risk factors. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 9;17: Olsen OE, Myklebust G, Engebretsen L, Bahr R. Injury mechanisms for anterior cruciate ligament injuries in team handball: a systematic video analysis. Am J Sports Med 4;32(4): Krosshaug T, Nakamae A, Boden BP, Engebretsen L, Smith G, Slauterbeck JR et al. Mechanisms of anterior cruciate ligament 1

11 injury in basketball: video analysis of 39 cases. Am J Sports Med 7;35(3): Carlsson E. ACL-skader hos kvinder. Dansk Sportsmedicin 4;8(2): Hewett TE, Myer GD, Ford KR, Heidt RS, Colosimo AJ, McLean SG et al. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict anterior cruciate ligament injury risk in female athletes: a prospective study. Am J Sports Med 5;33(4): Myklebust G, Engebretsen L, Braekken IH, Skjolberg A, Olsen OE, Bahr R. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in female team handball players: a prospective intervention study over three seasons. Clin J Sport Med 3;13(2): Caraffa A, Cerulli G, Projetti M, Aisa G, Rizzo A. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in soccer. A prospective controlled study of proprioceptive training. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 1996;4(1): Hewett TE, Stroupe AL, Nance TA, Noyes FR. Plyometric training in female athletes. Decreased impact forces and increased hamstring torques. Am J Sports Med 196;24(6): Myer GD, Ford KR, Palumbo JP, Hewett TE. Neuromuscular training improves performance and lower-extremity biomechanics in female athletes. J Strength Cond Res 5;19(1): Wilderman DR, Ross SE, Padua DA. Thigh muscle activity, knee motion, and impact force during side-step pivoting in agilitytrained female basketball players. J Athl Train 9;44(1): Zebis MK, Bencke J, Andersen LL, Dossing S, Alkjaer T, Magnusson SP. The effects of neuromuscular training on knee joint motor control during sidecutting in female elite soccer and handball players. Clin. J. Sport Med 8;18(4): Zebis MK, Andersen LL, Bencke J, Kjaer M, Aagaard P. Identification of athletes at future risk ofanterior cruciate ligament ruptures by neuromuscular screening. Am J Sports Med 9;37(1): Jensen BR. Elektromyografi. I: Simonsen EB, Hansen LK (red.). Lærebog i biomekanik. København: Munkgaard Danmark; 7. s Andersen LL, Andersen C, Mortensen OS, Poulsen OM, Bjørnlund IBT, Zebis MK. Muscle activation and perceived loading during rehabilitation exercises: comparions of dumbbells and elastic resistance. Phys Ther 1;9(4): SENIAM. Recommendations for sensor locations in hip or upper leg muscles. [online]. 9 [Lokaliseret 1. sept 9]; Tilgængelig på: URL: 23. Grimshaw P, Lees A, Fowler N, Burden A. Sport & Exercise Biomechanics. U.S.: Taylor & Francis Group; Hicks CM. Research methods for clinical therapists applied project design and analysis. U.S.: Churchill Livingstone; Bojsen-Møller F. Bevægeapparatets anatomi. 12. udgave. København: Munksgaard Danmark; Lieber RL, Bodine-Fowler SC. Skeletal muscle mechanics: implications for rehabilitation. Phys Ther 1993;73: Makihara Y, Nishino A, Fukubayashi T, Kanamori A. Decrease of knee flexion torque in patients with ACL reconstruction: combined analysis of the architecture and function of the knee flexor muscles. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 6;14(4): Andersen LL, Magnusson SP, Nielsen M, Haleem J, Poulsen K, Aagaard P. Neuromuscular activation in conventional therapeutic exercises and heavy resistance exercises: implications for rehabilitation. Phys Ther 6;86 (5): Lindberg C, Källten V, Nyberg B. Træning med åben og lukket ledkæde. Fysioterapeuten 8;9(2): McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Muscular strength: training muscles to become stronger. I: McArdle WD, Katch FI, Katch VL. Exercise physiology. 5th ed. Philadelphia (PA): Lippincott Williams & Wilkins; 1. 11

Et kvantitativt deskriptivt studie baseret på EMG målinger. A quantitative descriptive study based on EMG measurements

Et kvantitativt deskriptivt studie baseret på EMG målinger. A quantitative descriptive study based on EMG measurements Neuromuskulær aktivitet i hasemusklerne under udvalgte træningsøvelser til forebyggelse af forreste korsbåndsskader hos kvindelige eliteidrætsudøvere Et kvantitativt deskriptivt studie baseret på EMG målinger

Læs mere

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010 Træningsprogram Programtitel: 22-10-2010 Behandler: Anja Stampe Bemærkninger: Styrkeøvelser for aldersgruppen er 15 gentagelser. Det skal altid være sådan, at det er 15 gentagelser udført med korrekt teknik,

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Indsættelse af nyt hofteled

Indsættelse af nyt hofteled Information og øvelsesprogram Indsættelse af nyt hofteled uden restriktioner Fysioterapien SVS Indholdsfortegnelse Information side 2 Bilkørsel side 3 Øvelsesprogram side 4 Liggende øvelser side 5 Stående

Læs mere

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ#

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# 3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# Funktionstest af hele bevægelseskæden med store krav til mobilitet, styrke og stabilitet af fod, knæ og core, men mest test af styrken i hofte- og lårmuskulatur. Udførsel:) Udøveren

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Træning ved hofte-/lyskeskader

Træning ved hofte-/lyskeskader Vi anbefaler, at du udfører øvelserne efter vejledning af en fysioterapeut Hvad er en hofte-/lyskeskade Hofte-/lyskeskader er ofte komplicerede og langvarige. Det er ikke ualmindeligt, at genoptræningen

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik Generel information Det er vigtigt, at du hele tiden tager hensyn til smerter i forbindelse med træning og dagligdags aktiviteter. Dvs. du må gerne mærke ømhed og let smerte under træningen, men ikke opleve

Læs mere

Skadesforebyggelse i eliteidrætten

Skadesforebyggelse i eliteidrætten 7-11-212 Seminar om forsknings- og udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 212 Skadesforebyggelse i eliteidrætten MSc, PhD Mette Kreutzfeldt Zebis Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics,

Læs mere

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 VELKOMMEN... INDHOLD Kære læser Denne folder introducerer dig til stepøvelser, hvor du bruger en stepbænk eller et trappetrin. Folderen er udarbejdet

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

Sådan træner du, når du er opereret i knæet

Sådan træner du, når du er opereret i knæet Sådan træner du, når du er opereret i knæet Du skal træne efter din knæoperation for at styrke musklerne omkring knæet. Det er nødvendigt for at du kan opnå normal bevægelighed i knæleddet, og for at du

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Bevægelighedstræning af knæ Fig. 25.30. Træning af fleksion Bøj og stræk knæet ledet aktivt. Foden glider på tæppeflise. Bevægelighedstræning af knæ A B C Fig. 25.31. Træning af fuld passiv fleksion i

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Fysioterapi-faglig retningslinje og milestones til genoptræning af børn og unge under 18 år der har fået rekonstrueret ACL

Fysioterapi-faglig retningslinje og milestones til genoptræning af børn og unge under 18 år der har fået rekonstrueret ACL Fysioterapi-faglig retningslinje og milestones til genoptræning af børn og unge under 18 år der har fået rekonstrueret ACL Børn og unge op til 18 år, der har fået foretaget rekonstruktion af ACL, følger

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone. Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere

Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone. Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere Indholdsfortegnelse Bilag 1 Opvarmningsprogram... 3 Armsving... 3

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter hasesutur fra 6. uge

Træningsprogram. Træningsprogram efter hasesutur fra 6. uge Træningsprogram Program titel: Lavet af: Træningsprogram efter hasesutur fra 6. uge Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Formålet med træningen er at forebygge, lindre og/eller afhjælpe graviditetsbetingede smerter og gener i bækken, ryg og underliv.

Læs mere

Education purposes only Thomas van Elst

Education purposes only Thomas van Elst 1 - Firefodsstående skuldpres Brostående med strakte arme og ben. Sænk overkroppen til hovedet er i kontakt med underlaget og pres op igen. 2 - Spider push-ups Stå på tæer og strakte arme med skulderbreddes

Læs mere

Træningsprogram. Øvelser for smerter i achillessenen

Træningsprogram. Øvelser for smerter i achillessenen Træningsprogram Øvelser for smerter i achillessenen Træning af kroniske smerter i achillessenen Kroniske smerter i achillessenen kan afhjælpes med regelmæssig styrketræning af senen, hvor senen belastes

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med indsættelse af hofteprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Copyright Caddi.dk - Øvelsesmateriale fra Træningsprogram. Terapiafdelingen,Regionshospital Horsens Side 1

Copyright Caddi.dk - Øvelsesmateriale fra  Træningsprogram. Terapiafdelingen,Regionshospital Horsens Side 1 Træningsprogram Programtitel: Chondromalasi Behandler: Fysioterapien Terapiafdelingen,Regionshospital Horsens Side 1 Trin 1. Styrke og stabilitet for yderside af hoften Udgangsposition: Sideliggende med

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET FORRESTE KORSBÅND (ACL)

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET FORRESTE KORSBÅND (ACL) ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER MED REKONSTRUERET FORRESTE KORSBÅND (ACL) Ophavsretten

Læs mere

Præstationsforbedrende Træning

Præstationsforbedrende Træning Præstationsforbedrende Træning FLO ORBALL SPILLEREN Forfattere: Rikke Petersen og Michael Kock Foto: IFF INDHOLD Introduktion 4 Sæson trappe 5 Definition af begreber 7 Øvelsebeskrivelse 8 - Skulderpres

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Udgangsposition: Rygliggende med underbenene på en bold, bolden placeret under hælene.

Udgangsposition: Rygliggende med underbenene på en bold, bolden placeret under hælene. Boldøvelse 03 3 Rygliggende med underbenene på en bold, bolden placeret under hælene. Spænd muskelkorsettet og løft bagdelen fri af gulvet, lad tæerne pege opefter. Bliv oppe med kroppen, løft den ene

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

Korsbåndsprogram - genoptræning efter ACL-rekonstruktion

Korsbåndsprogram - genoptræning efter ACL-rekonstruktion Korsbåndsprogram - genoptræning efter ACL-rekonstruktion Navn Operation Operationsdato Dato efter operation Fokusområde Uge 3: Uge 5: Uge 7: Uge 11: Uge 13: Uge 16: Forventet slutdato: Roskilde kommune.

Læs mere

Nederste del af ryggen Stræk

Nederste del af ryggen Stræk Stretching fitnessfaq.info Nederste del af ryggen Stræk Denne øvelse er designet til at forbedre fleksibilitet og fremme afslapning. Lig på ryggen med benene udvidet og dine arme på dine sider. Træk vejret

Læs mere

Træningsprogram. Stabilitetsøvelser for hofte og knæ

Træningsprogram. Stabilitetsøvelser for hofte og knæ Træningsprogram Program titel: Stabilitetsøvelser for hofte og knæ Lavet af: Hospitalenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 7847800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Styrketræning med frie vægte

Styrketræning med frie vægte Styrketræning med frie vægte Er det bedst at styrketræne i maskiner, eller bedre at bruge løse vægte? Der er fordele og ulemper ved begge dele. I maskinerne er bevægelserne mere kontrollerede, det er nemmere

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

Send bagdelen 5 cm. i vejret. guide. sider. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria. August Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Send bagdelen 5 cm. i vejret. guide. sider. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria. August Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider TRÆNINGSPROGRAM: Vær go - ved din popo Send bagdelen 5 cm. i vejret Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Krisztina Maria

Læs mere

Sådan træner du i bassin efter fitboneoperation

Sådan træner du i bassin efter fitboneoperation Bassintræning i varmtvandsbassin: har smertedæmpende effekt gør svære bevægelser lettere har en afslappende effekt udnytter vandmodstanden reducerer din kropsvægt på grund af opdriften giver dig en øget

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

EKSPERTEN Henrik Johansen er uddannet fysioterapeut og underviser Instruktørskolen.

EKSPERTEN Henrik Johansen er uddannet fysioterapeut og underviser Instruktørskolen. EKSPERTEN Henrik Johansen er uddannet fysioterapeut og underviser på nstruktørskolen. Han er personlig træner i fitness dk Frisko i Aarhus og Kettlebell-instruktør fitness. dk Viby. i FOKUS - ARME Drømmer

Læs mere

Bevægelsesanalyse-app er et validt måleredskab til vurdering af Drop-Jump-testen

Bevægelsesanalyse-app er et validt måleredskab til vurdering af Drop-Jump-testen Bevægelsesanalyse-app er et validt måleredskab til vurdering af Drop-Jump-testen Fysioterapeuterne Klaus Bredsgaard og Mikkel Tai Bisgaard og lektor Frank Lambreht Jensen. Bredsgaard K, Bisgaard TM Jensen

Læs mere

10-11-2015. DAF/DGI/SDU løberseminar

10-11-2015. DAF/DGI/SDU løberseminar DAF/DGI/SDU løberseminar Løbeanalyse Hvorfor funktionel styrketræning? Hvorfor overhovedet styrketræning? Coretræning Muskeludholdenhedstræning og plyometrisk træning Cirkeltræning Tak for i dag 1 Lægmuskulatur

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Foto: colourbox. Navn. Operation og dato. Fokusområde

Foto: colourbox. Navn. Operation og dato. Fokusområde Foto: colourbox Navn Operation og dato Fokusområde 1 Styrke 1. Grundtræning a. Lig på siden med begge ben bøjede. Sæt elastikken om det øverste lår. Løft øverste knæ op og ned, men fødderne holdes samlede.

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med total knæprotese

Patientvejledning. Træningsprogram efter operation med total knæprotese Patientvejledning Træningsprogram efter operation med total knæprotese Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Genoptræningen

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Øvelsesprogram til knæ-opererede

Øvelsesprogram til knæ-opererede Patientinformation Øvelsesprogram til knæ-opererede www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Øvelsesprogram til knæ-opererede Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der er blevet opereret i knæet.

Læs mere

Til patienter og pårørende. Knæet. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Knæet. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Knæet Træningsprogram Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Knæet Udleveret af: Tlf.nr.: 79 97 61 63 Træningen begynder med det samme, hvis ikke andet er

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET. Nr.8846 Nr.8840 Benøvelse med Armstrækning viskestykke Fokus: Styrke, arme og core. Fokus: udholdenhed. Viskestykke eller lignende som let kan glide over trægulv. Start i armstræk position og sænk dig

Læs mere

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. DB SUMO SQUAT Prøv med 8-15 kg Stå med benene meget spredte. Lad tæerne pege let ud til siderne.

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER DER HAR FÅET FORETAGET TRILLAT-OPERATION I KNÆET

TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER DER HAR FÅET FORETAGET TRILLAT-OPERATION I KNÆET ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER DER HAR FÅET FORETAGET TRILLAT-OPERATION I

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

UGE 3, TRÆNING 1 OPVARMNING ELEVATED LUNGES. TRICEP OVERHEAD 3 runder á 15 gentagelser. Pause ca. 60 sek. SUMO SQUAT

UGE 3, TRÆNING 1 OPVARMNING ELEVATED LUNGES. TRICEP OVERHEAD 3 runder á 15 gentagelser. Pause ca. 60 sek. SUMO SQUAT UGE 3, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. ELEVATED LUNGES 2 runder á 15 gentagelser (på hvert ben). Kig lige ud ikke på din fod. Tag et

Læs mere

Til patienter og pårørende. Knæskinne. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken

Til patienter og pårørende. Knæskinne. Træningsprogram. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Rehabiliteringsklinikken Til patienter og pårørende Knæskinne Træningsprogram Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Knæskinne Udleveret af: Tlf.nr.: 79 97 61 63 I denne folder kan du læse om, hvordan du forholder

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Træningsprogram Program titel: Lavet af: Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Brud på anklen. - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver behandling. Formålet

Læs mere

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1 Åndedrætsøvelse 7 Rygliggende med bøjede ben. Placér hænderne på maven. Mærk efter hvor bevægelsen sker under vejrtrækningen. Koncentrér om at trække vejret ned i maven, brystkassen skal helst ikke bevæge

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 2-6 uger. www.terapiafdelingen.dk

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 2-6 uger. www.terapiafdelingen.dk Træningsprogram Program titel: Lavet af: Træningsprogram efter bruskskade i knæet 2-6 uger Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Motorikken 2. Klasse

Motorikken 2. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning forlår. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning forlår. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Inderside lår 4 Stå med spredte ben og lad benene glide langsomt fra hinanden til det strækker på indersiderne af lårene. Hold 15-20 sek. 2 - Yderside lår 2 Stå med siden til væggen og støt dig med

Læs mere

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2 Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2 Øvelser efter hofteartroskopi uge 3-5 Dette program indeholder progression af de indledende øvelser, som du har udført de første uger efter operationen. I de

Læs mere

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive r 4 ekstra r Foto: Scanpix Forebyg løbeskader med 5 effektive r Af Mai Libach Hansen

Læs mere

Bedre håndbold uden skader!

Bedre håndbold uden skader! Bedre håndbold uden skader! Indledning Oversat og gengivet fra norsk efter tilladelse fra E-post: ostrc@nih.no Hjemmeside: www.klokeavskade.no Træningsprogrammet er lavet for at forbedre præstationen og

Læs mere

Information og træningsprogram til hjertepatienter

Information og træningsprogram til hjertepatienter Patientinformation Information og træningsprogram til hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Rev. okt. 2010 Information om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram for smerter i achillessenen

Patientvejledning. Træningsprogram for smerter i achillessenen Patientvejledning Træningsprogram for smerter i achillessenen Træning af kroniske smerter i achillessenen Kroniske smerter i achillessenen kan afhjælpes med regelmæssig styrketræning af senen, hvor senen

Læs mere

Integreret Motion på Arbejdspladsen

Integreret Motion på Arbejdspladsen Integreret Motion på Arbejdspladsen Slutrapport til Arbejdsmiljøforskningsfonden (projekt 48-1-3) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 12 Forord Denne slutrapport indeholder hovedfund fra undersøgelsen

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Fig. 22.11. M.transversus abdominis træning i rygliggende. Tænd og sluk m.transversus abdominis. Palper musklen lige over SIAS. Hold muskelspændingen i 5 sekunder. Gentag 3x25. Fig. 22.12. m.transversus

Læs mere