Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen Sollentuna Alle Hvidovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre"

Transkript

1 1

2 Om beretningen og generalforsamlingen Denne skriftlige beretning er et supplement til den mundtlige beretning, som aflægges af foreningens formand på generalforsamlingen den 29. januar Den mundtlige og skriftlige beretning udgør i et samlet hele formandens beretning. Medlemsstatistik HIF havde i medlemmer heraf 98 passive og 79 trænere/ledere, som ikke samtidig var aktive spillere. Medlemstallet er steget igen, og væksten er især sket i pigeafdelingen. Bestyrelsen Bestyrelsens sammensætning som valgt på generalforsamlingen 2014: Formand Erik Petersen Næstformand Poul Werner Odér Kasserer Lars J. Knudsen Breddeformand Allan Petersen Eliteformand Mads B. Søndergaard Sekretær Lars Cramer-Larsen Suppleant Søren Feddersen Bestyrelsen har holdt 11 ordinære møder i Bestyrelsens fokuspunkter har været: Udarbejdelse af ny forretningsorden for bestyrelsens arbejde Fordelingsprincipper for kunstgræsbanerne på Avedøre Stadion Strategisk forankring af 2. senior / talenttruppen Samarbejdsaftale med Hvidovre Fodbold A/S Udarbejdelse af kommissorium for udvalg Disse punkter omtales i denne skriftlige beretning, og der vil videre blive redegjort for punkterne i formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Forretningsorden I løbet af efteråret og vinteren 2014 var HIF tilknyttet et projekt i samarbejde med DBU København og DJØF, som skulle give ledige DJØF ere praktisk arbejdserfaring fra projektet i lokalunionens fodboldklubber. HIF benyttede muligheden til at få de to tilknyttede projektansatte til at udarbejde forslag til en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 2

3 Udvalg I begyndelsen af 2014 blev der nedskrevet et kommissorium for HIF s stående udvalg, og hvert udvalg blev knyttet til et bestyrelsesmedlem, hvilket blandt andet skal sikre en strategisk forankring i bestyrelsen. Herunder en kort beretning fra udvalgenes aktiviteter i 2014: Sponsorudvalget Udvalget har arbejdet med at sikre en strategisk transportleverandør, som dels kan garantere konkurrencedygtige priser på tværs af klubben, og dels levere sponsorater på kritiske områder. Sponsorudvalget har desuden arbejdet med en samlet sponsorstrategi for hele klubben, og udvalget forventer at udmønte denne strategi i løbet af Sponsorudvalget står desuden bag forsøget med et kampprogram til alle elitekampe, hvor en række af klubbens sponsorer har støttet. Hvert hold kan selv udfylde midtersiderne op til hver kamp og dermed få et opdateret program, der kan udleveres gratis til forældre og tilskuere. I 2015 forventes forsøget udbredt til resten af klubben. Formand for sponsorudvalget: Søren Feddersen. Reference i bestyrelsen: Lars J. Knudsen. Infoudvalget Udvalget har i en længere periode ønsket at ændre på design og struktur på hjemmesiden hif.dk herunder en udskiftning af det system (CMS), som hjemmesiden opdateres i. I begyndelsen af året, da det blev kendt, at DBU ville lancere et nyt CMS, blev det hurtigt klart, at HIF ville overgå til dette. En af de store fordele er integration til DBU s øvrige it-systemer, hvorfor vedligeholdelsen af en række områder på hjemmesiden vil ske automatisk. Udvalget forventer at kunne præsentere en første version af en ny hjemmeside inden begyndelsen af forårssæsonen. Som følge af begrænsede mandskabsmæssige resurser i infoudvalget, har fokus været på den nye hjemmeside, hvorfor en del opdatering på den nuværende hjemmeside har været sat i stå bortset fra en mindre nyhedsopdatering. Medlemmer: Poul Werner Odér (formand), Michael Hentrich, Vicki Petersen, Allan Petersen. Reference i bestyrelsen: Poul Werner Odér. Aktivitetsudvalget Udvalget har haft ét primært fokuspunkt i 2014, nemlig afholdelse af sæsonafslutningen, som i år blev ændret til en sæsonopstart og således flyttet fra juni til august blandt andet som følge af en tidlig sæsonafslutning. Sæsonopstarten omtales under Aktiviteter. Medlemmer: Janni Juhl-Petersen og Lotte Christiansen. Reference i bestyrelsen: Allan Petersen. Tøjudvalget 3

4 Har fortsat opgaven med kontakt til HIF s tøjleverandør Unisport ved bestilling m.v. HIF har i årets løb købt varer for omkring én million kroner beregnet i udsalgspriser. Unisport har sponseret beachflag til HIF. Medlemmer: Michael Weiss (formand), Henriette Marott, Jacob Rasmussen. Reference i bestyrelsen: Erik Petersen. Baneudvalg Udvalget har i 2014 haft til opgave at analysere og foreslå ændringer til den interne fordeling af træningstider på de anlæg, som HIF råder over. Medlemmer: Søren Feddersen, Richard Andersen, Casper Cleemann, Bo Larsen Vangsgaard, Jacob Kornerup. Reference i bestyrelsen: Erik Petersen. Kunstbanefordelingen HIF har som den eneste klub i Hvidovre Kommune nogle særlige udfordringer i forhold til tildeling af tider på kunstgræsbanerne. Med et seniorhold på divisionsniveau og en ungdomseliteafdeling med DBU B-licens er der krav og forventninger til et større antal træningspas på kunstgræs i vinterhalvåret, end det har været muligt at komme igennem med i den styregruppe, som har vedtaget fordelingsprincipperne. HIF har været en del af styregruppen, som fungerer i regi af Idrætsrådet, fra begyndelsen sammen med repræsentanter fra Avedøre IF, Rosenhøj Bk og FC Hvidovre. Vi har igen i denne sæson kunnet konstatere, at det især får betydning for HIF s breddehold, som ikke tilnærmelsesvis kan tilbydes de samme vinter-træningsforhold som de øvrige klubber i kommunen det gælder såvel plads som tidspunkter og antal træningspas. HIF fik nogle få ekstra tider ved dette års fordeling, men de ligger primært i ydertider og desuden er der kommet et ikke uvæsentligt krav, om at divisionsholdet under HFAS, der i denne sammenhæng også regnes som en del af HIF, skal have to gange ugentlig helbanetræning. Sammenlagt har det ikke givet en rimelig fordeling for HIF. HIF har endnu en gang officielt rejst dette spørgsmål over for de andre klubber og Idrætsrådet, og der kommer en ny behandling af fordelingsprincipperne i sommeren Samarbejdsaftale med HFAS Licensen til at spille divisionsfodbold er udlånt fra moderklubben Hvidovre IF til det professionelle selskab Hvidovre Fodbold A/S. Som følge af dette samarbejde skal der ifølge DBU's regler foreligge en samarbejdsaftale. Parterne Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen og Hvidovre Fodbold A/S har i 2014 ført forhandlinger om en ny aftale. HIF sæsonafslutning HIF har i de senere år samlet alle børne- og ungdomsspillere til HIF sæsonafslutning i juni. Blandt andet på grund af en tidlig sæsonafslutning blev det besluttet at flytte dagen til august som en 4

5 sæsonopstart. 360 af HIF's børne- og ungdomsmedlemmer samledes på Hvidovre Stadion. Det sædvanlige gruppefoto, hvor de unge var iført deres nye trøjer med delvis sponsorstøtte, var på programmet sammen med kampe med blandede hold, spisning, hygge og opvisningskamp mellem seniorer og trænere. Årets HIF er I forbindelse med den traditionelle træner-/lederjulefrokost blev Årets HIF er kåret. I år gik hæderen til Richard Andersen. Den 46-årige HIF er har siden 2002 haft en række poster i klubben blandt andet som breddechef, sportslig koordinator, gruppeleder årgang 95-96, og i de sidste fire år som afdelingsleder for drenge-ungdomsholdene. Desuden har han været træner for især drenge årgang 95, men også pigetræner for U15 og U18. HIF s Gamle Kæmper HIF s Gamle Kæmper har i 2014 ydet støtte til børne- og ungdomshold på kroner. Støtten er brugt til stævner og træningslejre samt tøj til talenttruppen. Samarbejdspartnere Bestyrelsen i HIF takker alle samarbejdspartnere for et konstruktivt og godt samarbejde. Det gælder: Hvidovre Kommune Hvidovre Stadion DBU og DBU København Idrætsråd Hvidovre Uddannelsesinstitutioner HIF s Gamle Kæmper Sponsorer på såvel enkelthold som bredere støtte Hvidovre Fodbold A/S Ekstern repræsentation For HIF er det vigtigt at dyrke de eksterne relationer og søge indflydelse, hvor beslutninger træffes. HIF har været repræsenteret her: Hvidovre Kommune, Folkeoplysningsudvalget: Erik Petersen. 5

6 Idrætsråd Hvidovre: Erik Petersen og Lars Cramer-Larsen. Styregruppen for kunstbanefordeling: Richard Andersen. DBU Københavns formandsklub: Erik Petersen. DBU Københavns ungdomsformandsklub: Richard Andersen. DBU Københavns børneudvalg: Bo Larsen Vangsgaard. Styregruppen for 2650-samarbejdet: Mads B. Søndergaard Idrætsråd Hvidovre Hvidovre Kommune har udarbejdet et oplæg til en ny kultur- og fritidspolitik for Hvidovre og afledt heraf en helhedsplan Idrætsrådet har deltaget i det forberedende arbejde blandt andre repræsenteret ved Lars Cramer-Larsen. Det videre arbejde bliver sat i gang i foråret, hvor foreningerne bliver del af en høring. På de følgende sider er beretninger fra henholdsvis bredde- og eliteformanden. 6

7 Beretning fra breddeformanden Organisation Breddeafdelingens ledelse bestod i 2014 af: Breddeformand, Allan Petersen Afdelingsleder senior og oldboys, Jacob Kornerup Afdelingsleder herreungdom, Richard Andersen Afdelingsleder piger/kvinder, Bo Larsen Vangsgaard Afdelingsleder drenge, Casper Cleemann Afdelingsleder mikro, Jack Nilaus Ud over ledelsen har breddeafdelingen omkring 125 trænere og holdledere. Breddeafdelingen havde i foråret tilmeldt 50 hold i DBU Københavns turneringer (enkelte i fællesrækker med DBU Sjælland). I efteråret var antallet af turneringshold 46. /. Bilag 1 viser breddeturneringshold og deres placeringer i turneringen i Status fra afdelingerne Oldboys og senior To afdelinger med status quo bortset fra, at der et tilgået et ekstra 7-mandsseniorhold. HIF har stadig kun ét 11-mandsseniorhold på breddeniveau, idet KS-holdet er overgået til eliteafdelingen. Ungdom herrer (U13-U19) På 1998-/1999-årgangene var der stor tilgang hen over foråret og sommeren. Det medførte, at HIF kunne mønstre fire U17-hold og et U16-hold på breddesiden i efterårsturneringen. Til gengæld mistede HIF desværre sit ene U19-breddehold i sommerens løb. HIF har i de seneste år haft en udfordring med at holde på de ældste ungdomsspillere og føre dem over i seniorafdelingen. Håbet er, at det med de store årgange på U17-siden nu vil blive muligt dels at få U19-hold tilbage på breddeniveau, men også gerne få tilført i hvert fald ét ekstra 11-mandsseniorhold på et fornuftigt niveau. HIF har i årgangene nogle dygtige breddespillere, hvorfor klubben kunne mønstre et U17- hold i 2. division i foråret og i 3. division i efteråret. I foråret 2015 er holdet tilbage i 2. division. Drenge (U10-U12) I disse årgange har der været ekstra fokus på at forberede dem til nogle af de færdigheder, som de skal have, hvis de skal klare sig godt på ungdomsårgangene blandt andet på HIF s førstehold. Derfor er der iværksat nye tiltag med ekstra teknisk træning for disse årgange. Dette arbejde ventes forstærket i 7

8 2015 blandt andet med hjælp fra eliteafdelingen samt gennem 2650-samarbejdet (træningssamarbejde mellem Hvidovres fodboldklubber styret af HIF s T+-træner). Mikro (U4-U9) De yngste drenge træner alle på Risbjergskolen. HIF s pigehold er til og med U12 trukket til Avedøre skole, hvilket har givet ekstra plads til drengenes træning, og det har givet et godt træningsmiljø. Der arbejdes på etablering af en miniarena med kunstgræs på Risbjergskolens område gennem midler fra DBU og Hvidovre Kommune. HIF s tilbud til de alleryngste, de 3-5-årige, er Pandabold. Indtil i foråret var dette tilbud et vintertilbud indendørs, men fra foråret rykkede aktiviteten udendørs på Risbjergskolen lørdag formiddage. Uden af have annonceret dette tilbud er det i løbet af en kort periode lykkedes at samle 3 piger og 36 drenge og deres forældre. I januar udbydes der nye pladser blandt andet til en ny årgang 2012, altså børn som fylder 3 i løbet af Pandabold er hold-i-hånden-fodbold. Det vil sige, at der altid er en forælder med i aktiviteten. Det består af en god blanding af leg og enkle boldøvelser. At få forældrene til at være aktive har i de seneste år vist sig at være en fantastisk måde at rekruttere nye forældretrænere ved overgangen til rigtig fodboldtræning. Pige-/dameafdelingen I 2014 rundede afdelingen 200 medlemmer og har nu 210 aktive pige- og damefodboldspillere fra de yngste på 5 år til de ældste i 40 erne, som får sved på panden til Fodbold Fitness. HIF kan som en af de få klubber i Danmark mønstre pigehold på næsten alle årgange (man mangler U19) og alle årgange er så store og har så mange trænere, at de kan træne årgangsvis. I mange andre klubber må man slå 2-3 årgange sammen for at få træningen til at hænge sammen. Sammen med en trænerstab, som gør meget ud af uddannelse, træningstilrettelæggelse og samarbejde, betyder det en høj kvalitet til træning og i kampe. Den stabile og positive udvikling betyder, at afdelingen har iværksat en strategi, hvor målet er at opnå elitelicens i 2018 (U17 Ligaen) og få spillere igennem til ungdomslandsholdene. Afdelingen er i gang med at sætte de første tiltag i gang og har blandt andet i løbet af året haft en fantastisk samarbejde med assisterende U19-landstræner og talentcentertræner Frank Johnsen, som blandt andet har været i HIF og demonstrere træning for HIF s trænere. Elitestrategien er vedtaget i HIF s bestyrelse i juni HIF er allerede godt på vej med resultaterne på flere fronter. Det nuværende U17-pigehold blev i foråret nummer to i den københavnske pokalturnering, hvor holdet dog måtte se sig slået af B93/HIK/Skjold, der ligger i U17 Ligaen. Efter en flot efterårssæson som ubesejret i København er U17-holdet fra foråret blevet indrangeret i U17 Øst, som er rækken lige under U17 Ligaen. På talentfronten har HIF haft to piger med på DBU s U14-talentcenter Øst. En af pigerne Claudia Hebo Rask Smith har klaret sig igennem de indledende udtagelser og er nu fast på talentcenteret. 8

9 Pigeafdelingen i HIF har et stort socialt sammenhold og var blandt andet i pinsen på en stor fællestur til stævne i Fredericia med 82 piger og 18 trænere og ledere. Uddannelse HIF lægger stor vægt på uddannelse af sine trænere, idet dygtige trænere giver dygtige fodboldspillere, men uddannelse giver også trænerne værktøjer til at fastholde børnene og de unge i fodboldmiljøet. 32 af klubbens breddetrænere har således været på et eller flere kurser i (Se en oversigt over DBU s uddannelser i bilag 2) DBU B2 3: Thomas Lemvig, Schott Skjoldborg Jørgensen og Mikael Andersen. DBU B1 9: Abdalla R. Abdalla, Henrik F. Nielsen, Jacob Rasmussen, Kenneth Valentin Petersen, Kenny Jensen, Lars Juul Knudsen, Martin Ladegaard-Mortensen, Michael Ljørring og Peter Lund Kirkegaard. DBU C-licenskurser og heraf har de 5 førstnævnte taget UEFA C-licensen: 13: Allan Petersen, Jack Nilaus, Mille Schøpzinsky, Thomas Mogensen Wolfram, Zarah Henriksen, Jannick Bremholm Kirkefeld, Jesper Wagner, Johnny Krogager-Jensen, Kenneth Valentin Petersen, Kenny Jensen, Kim Kupijbida, Michael Ljørring og, Thomas Verner Jørgensen. DBU M1 (målmandstræner): 2: Ibrahim Tasci og Lars Juul Knudsen. Andre kurser: 9: Bo Larsen Vangsgaard, Bo Nielsen, Jan Due Nielsen, Lars P. Hansen, Leander Magnussen, Martin Børgesen, Martin Munk Nielsen, Richard Andersen og Tonny Jørgensen. UEFA C-licensen er et forholdsvis nyt tiltag. Efter en overgangsordning i 2013 er det fra og med 2014 blevet til en 60 timers kursusrække sammensat af 12 forskellige kurser. C-licensen er målrettet børneog ungdomstrænere. DBU København havde i foråret valgt at tilbyde kurset over tre weekender, hvor 13 HIF-trænere altså deltog i kurserne. 5 af dem nåede alle kurserne og har senere bestået en onlineeksamen. B2 med mulighed for at tage UEFA B-licens er umiddelbart det højeste niveau, som HIF s breddeafdeling uddanner trænere på. Næste skridt er A-træneruddannelsen, som hører til på eliteniveau. Det høje uddannelsesniveau skal ud over at gavne den daglige træning på sigt også gerne kunne rekruttere trænere til HIF s elitehold, som det tidligere er set. 9

10 Aktiviteter HIF s breddeafdeling har som altid haft en række aktiviteter for sine børne- og ungdomsmedlemmer samt andre uden for klubben, som har tilmeldt sig. DBU Skattejagt Denne aktivitet har tidligere gået under navnet Mikro Fodbolskole og henvender sig til 5-7-årige, men har altså nu ændret navn og på nogle områder også form. HIF afviklede den i den første weekend i maj med mange deltagere. DBU s ændring af konceptet havde blandt andet som formål at rekruttere nye spillere til fodboldklubberne. Det var dog HIF s klare opfattelse, at denne aktivitet fortsat er noget, som primært appellerer til piger og drenge, som allerede spiller fodbold. DBU Pigeraketten 2 gange i løbet af året maj og august har HIF afviklet pigeraketten. Formålet er lade piger, som ikke i forvejen går til fodbold, få det prøvet af med sjove fodboldrelaterede aktiviteter over en eftermiddag. HIF kan som regel samle mellem 50 og 100 piger til denne begivenhed, men som med DBU Skattejagt er det primært klubbens egne medlemmer, som deltager. HIF s pigeafdeling arbejder derfor med andre ideer til rekrutteringen. DBU Fodboldskole I den første uge af juli var HIF atter en gang vært for DBU s fodboldskole, som tiltrækker deltagere primært fra HIF, men også fra andre klubber i Københavnsområdet. HIF kan med sin størrelse og mange frivillige afvikle en stor fodboldskole i år med 160 deltagere. Over fem dage får de unge fodboldspillere i alderen 8 til 15 år en masse god og inspirerende fodboldtræning, som flytter deres niveau op til en ny sæson. HIF kan således gøre sine fodboldspillere dygtigere, men det er også en mulighed for unge trænerassistenter fra 15 år og opefter at få prøvet sig af i den rolle sammen med erfarne og ældre trænere. Igen i år var Erik Jacobsen skoleleder med Schott Skjoldborg Jørgensen som trænerleder. Erik må nu stoppe efter jobskifte til Jylland, ligesom Schott heller ikke kan deltage i HIF takker dem begge, men har et nyt stærkt team klar til at afvikle fodboldskolen i Hvidovrestævnet Fodboldklubberne i Hvidovre har efterhånden fået en god tradition med flere gange i løbet af året at afvikle et stævne med deltagelse af de yngste hold. Fokus på er sjov og god fodbold og ikke resultater. HIF var også i år vært for den afsluttende runde med deltagelse af børn fra HIF, Friheden og Rosenhøj. Fælles udlandstur I påske havde klubben traditionen tro flere ungdomshold til en turnering i udlandet og kørte i 3 busser til Holland. I 2013 havde man prøvet med Tyskland, men vendte i 2014 tilbage til Holland, hvor man har været mange gange tidligere. 160 ungdomsspillere, trænere og ledere fra U12, U15 og U17-drenge samt U13 og U15-piger havde en god tur med flotte resultater. 10

11 Eliteformandens beretning til generalforsamlingen 2015 Opsummering på 2014 Genopbygning 2014 startede med to nye personer i eliteafdelingens ledelse samt nye trænere på både U13, U14 og U15. Foråret blev således brugt til at konsolidere de forskellige trænerteams på især yngste elite. Søren Feddersen overtog ansvaret som talentansvarlig fra Henrik Dau, medens Dan Brimsvik blev T+og U13-træner. Efter lidt omrokeringer var konsolideringen således på plads omkring sommerpausen, hvor vi bød velkommen tilbage til Henrik Dau på U13 samt Karsten Stiig som specifiktræner for de yngste spillere. Jeg nævnte ved seneste generalforsamling, at 2014 ville stå i konsolideringens tegn, og det har også været tilfældet. Vi har længe vidst, at vi ikke har mulighed for at holde på de allerbedste spillere, som søger mod A-licensklubberne. De senere år har vi også måtte indse, at vores trænerudvikling er i høj kurs, da vi til stadighed mister trænere til A-licensklubberne også trænere, som stadig er på kontrakt i klubben. Så længe der er tale om godtgørelsesaftaler, er det dog svært for os at holde på trænere, og i december måtte vi derfor sige farvel til Dan. I stedet for bliver Dennis Deleuran ny ansvarlig træner for U14A sammen med Steen Petersen og hjemvendte Magnus Larsen. Når vi byder en ny træner velkommen, skal de selvfølgelig passe ind i det samlede team. Derudover skal de også have en vist uddannelsesniveau for, at vi som klub lever op til DBU s licens. De ansvarlige trænere skal som minimum have en ambition om på kort sigt at starte på DBU s A-træneruddannelse, ligesom der er krav til trænere uden holdansvar. Eksempelvis skal T+-træneren, der er ansvarlig for at koordinere træningen på U13-U15 samt sikre overgangen fra børneafdelingen til U13, minimum have DBU s A-træneruddannelse. Det har vi selvfølgelig også med i overvejelserne, når vi ansætter trænere. Derudover blev ansvaret for talenttruppen igen lagt i Eliteafdelingen. Målsætningen for og formålet med talenttruppen er at have et konkurrencedygtigt udviklingsmiljø for de ungdomsspillere, der ikke er helt parat til at tage springet fra U19 til divisionsholdet. Mere om talenttruppen senere. Evaluering af holdene Ældste elite Som nævnt har der været tale om en konsolidering i 2014 oven på både træner- og spillerafgange. Det har også afspejlet sig rent resultatmæssigt for U17 og U19, hvis man sammenligner med forrige sæson, hvor de to hold sluttede i toppen af deres rækker, medens de i sidste sæson sluttede i midten af tabellen. Men det primære formål med vores talentsetup er at udvikle spillere til vores 1. senior, og derfor har det været glædeligt, at 2014 har budt på debut til hele fem spillere, der har spillet ungdomsfodbold i HIF, og en af disse er faktisk blevet videresolgt til en superligaklub, da Nicklas Halse i sommer skrev under på en kontrakt med Brøndby. 11

12 Yngste elite U15 spillede foråret i 1. division Øst, som de havde kvalificeret sig til i efteråret Det bliver dog sidste generalforsamling, hvor der tales om resultater på de yngste elitehold, da rækkerne her fremadrettet er licensrækker, hvilket vi har efterspurgt i mange år. Hidtil har man som U14-spiller skulle kæmpe resultatmæssigt om at deltage i fællesrækken på U15. Den udviklingsmodel, som vi har arbejdet efter de seneste seks år, ser på udviklingen i det lange perspektiv. Derfor er det også vigtigt, at resultater på de mindste årgange ikke tæller ligesom det ikke er tilfældet for U17 og U19. Derfor spiller U13 og U14 nu i fællesrækker med de øvrige sjællandske licensklubber, og U15 vil gøre det fra næste år. Det betyder selvfølgelig, at der matches med hold, der også har en udviklingsorienteret spillestil, og selvom der naturligvis er læring i at vinde, er det ikke hovedprioriteten for en årig spiller. På yngste elite opgraderede vi i 2014 også med en decideret specifiktræner foruden T+-træneren. Det gjorde vi, da vi havde mulighed for at tilknytte Karsten Stiig Nielsen igen. For et år siden blev Karsten forfremmet til landsholdssekretær i DBU, hvilket ikke var foreneligt med at være holdtræner i HIF, men heldigvis er han fortsat som specifiktræner cirka otte gange månedligt, hvor fokus er på den enkelte spillers færdigheder i form af afslutningstræning og teknisk træning. Afslutningstræningen har blandt andet haft fokus på afslutninger med begge ben og afslutninger under pres, medens den tekniske træning blandt andet har haft fokus på halvtliggende vristspark og vendinger. Talenttruppen Talenttruppen har haft endnu et turbulent år. For et år siden var målet overlevelse i Københavnsserien, hvilket Peter Lassen og Karsten Garde Madsen fik indfriet. Der har herefter hersket usikkerhed omkring prioriteten for talenttrupholdet. Som nævnt før er det primære mål med vores talentafdeling at udvikle spillere til vores eget 1. senior. Derudover er det vores målsætning at udvikle spillere, der er interessante for DBU's hold. Men i og med vi bruger en del midler på at udvikle spillere, er vi selvfølgelig også interesserede i at have et konkurrencedygtigt alternativ til de spillere, der måske har behov for et års udvikling mere, før de er klar til indgå i divisionstruppen. Men når det er sagt, kan det også være, at nogle spillere har behov for at udvikle sig i andre divisionsklubber. Det har vi blandt andet set med Mikkel Dahl, som efter et par succesfulde sæsoner i Avarta, hvor han i efteråret var topscorer, er vendt tilbage til HIF, som han spillede for i ungdomsårene. I efteråret 2014 formåede vi at integrere flere af de spillere fra 1995, som ikke kom direkte op i 1. seniortruppen, og nogle af disse spillere har trænet med 1. seniortruppen 1-2 gange om ugen, og det kræver uden tvivl fortsat velvilje fra HFAS, at spillerne kan få overmatchning igennem deltagelse i 1. seniors træning, hvis setupp et skal kunne holde. Men der er ingen tvivl om, at talenttrupholdet fortsat går en svær fremtid i møde. Dels går der i hvert fald et år, før truppen udelukkende kan bestå af spillere, der har potentialet til at udvikle sig til at 12

13 indgå i divisionstruppen. Dels er KS i år et blodbad af nedrykkere som følge af, at 2. division skæres ned, hvilket påvirker rækkerne nedad. Derfor kan der hurtigt komme 7-8 nedrykkere fra KS. Men målsætningen med holdet er i høj grad at have et setup, der giver mulighed for, at de spillere, der ikke direkte indgår i 1. seniortruppen, kan fortsætte deres udvikling fra ungdomsårene på seniorplan. Og derfor er det ikke en katastrofe, hvis vi ikke redder os selvom det naturligvis er den kortsigtede målsætning så længe vi formår at skabe udviklingsmiljø på holdet, der fortsætter spillernes udvikling fra deres ungdomstid. DBU s licens Klubben søgte igen om licens for denne sæson og blev som forventet tildelt en B-licens. HIF er dermed fortsat en af de 23 ungdomslicensklubber, som DBU har blåstemplet, og det er mit indtryk, at vi fortsat ligger godt til på talentsiden. Men vi kommer ikke uden om, at vi skal have et større budget, hvis vi fortsat skal være med helt fremme. Det vil sige, at vi skal have flere sponsorer til ungdomseliten, da det i forvejen er omkostningstungt at køre med et licenssetup. Vi indførte sidste år et elitekontingent, hvilket vi fortsætter med at have. Vi får rigtig meget ud af rigtig lidt set i forhold til andre B- licensklubbers budget, men hvis vi virkelig skal rykke talentudviklingen, skal det økonomiske grundlag øges væsentligt. Et af fokuspunkterne i licensen har været etablering af samarbejde med ikke-licensklubber. Det arbejde fortsætter også i 2650-regi, hvor vi i løbet af vinteren vil afholde træningspas for U11- og U12- spillere i samarbejde med de øvrige klubber. Samarbejde med Brøndby Gymnasium I løbet af efteråret initierede vi et formelt samarbejde med Brøndby Gymnasium, der har et kæmpe idrætsmæssigt fokus. Første del af samarbejdet var en introaften afholdt af Brøndby Gymnasium kun for Hvidovrespillere, og her deltog over 40 spillere og forældre på både drenge- og pigesiden. Det er første gang, at vi har holdt et fælles arrangement af den karakter på tværs af afdelingerne. Vi har store forventninger til samarbejdet med Brøndby Gymnasium, som bliver en væsentlig samarbejdspartner sammen med de øvrige uddannelsesinstitutioner, som vi har et samarbejde med. Kommunal støtte Vi blev i 2014 fortsat flot støttet af Hvidovre Kommunes elitemidler. Vi havde en forventning om at modtage et beløb af samme størrelsesorden som de foregående år, men tilskuddet er blevet nedsat en smule. Vi forventer, at vi for 2015 igen vil blive tilbudt det samme som de foregående år. Som nævnt tidligere er det omkostningstungt at have en talentudviklingsklub i kommunen, og derfor er det rigtig 13

14 positivt, at kommunen vil bakke om projektet ligesom kommunen også bakker op om andre idrætsklubber. Det er en kæmpe hjælp med kommunens opbakning, og derfor håber vi også på fortsat støtte fra kommunen. 14

15 Bilag 1. HIF turneringshold 2014 Årgang Række forår Nr. Række efterår Nr. GM Veteran 1 Veteran 1 8 GM Masters 2 Masters 2 5 GM Grand Old Masters 7M 4 Grand Old Masters 7M 8 Senior, herrer Serie 4 7 Serie 4 7 Senior, herrer Herre Senior 1 7M 6 Herre Senior 1 7M 9 Senior, herrer Herre Senior 3 7M 8 Herre Senior 3 7M (1) 3 Senior, herrer Herre Senior 3 7M (2) U19 Drenge M U17 drenge 2. division U17 Drenge M U17 Drenge U17 Drenge 3. division U17 Drenge M U17 Drenge U17 Drenge U15 Drenge 1 1 U16 Drenge M U15 Drenge U15 Drenge U14 Drenge M 5 U15 Drenge U14 Drenge 2 1 U15 Drenge U14 Drenge 5 3 U15 Drenge U13 Drenge 3 8 U14 Drenge U13 Drenge 5 4 U14 Drenge U12 Drenge 7M A U13 Drenge U12 Drenge 7M B U13 Drenge U12 Drenge 7M C 2003 U11 Drenge 7M A U12 Drenge 8M A 2003 U11 Drenge 7M B U12 Drenge 8M B 2003 U11 Drenge 7M C U12 Drenge 8M C 2004 U10 Drenge 5M B U11 Drenge 8M B 2004 U10 Drenge 5M C 2005 U9 Drenge 5M B U10 Drenge 5M B (1) 2005 U9 Drenge 5M B U10 Drenge 5M B (2) 2005 U10 Drenge 5M C 2006 U8 Drenge 5M A U9 Drenge 5M A 2006 U8 Drenge 5M B U9 Drenge 5M B 2006 U8 Drenge 3M C U9 Drenge 5M C 2007 U7 Drenge 3M U8 Drenge 5M B (1) 2007 U7 Drenge 3M U8 Drenge 5M B (2) 2007 U7 Drenge 3M 2008 U6 Drenge 3M U7 Drenge 3M 2008 U6 Drenge 3M Senior, kvinder Serie 1 5 Serie U17 Piger M U15 Piger U15 Piger 2 7M 3 15

16 U-15 piger U15 Piger 1 7M U13 Piger 2 9M U13 Piger 2 7M U12 Piger 7M A U13 Piger 1 8M U12 Piger 7M C U13 Piger 2 8M U11 Piger 5M A U12 Piger 8M A 2004 U10 Piger 5M A U11 Piger 8M A 2004 U10 Piger 5M B U11 Piger 5M 2004 U10 Piger 5M C 2005 U9 Piger 5M U10 Piger 5M A 2005 U10 Piger 5M B 2006 U8 Piger 5M U9 Piger 5M 2007 U7 Piger 3M U8 Piger 3M 16

17 Bilag 2. DBU s træneruddannelser grafisk oversigt 17

Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen Sollentuna Alle Hvidovre. Generalforsamling 2017 Skriftlig beretning

Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen Sollentuna Alle Hvidovre. Generalforsamling 2017 Skriftlig beretning Generalforsamling 2017 Skriftlig beretning 1 Om beretningen og generalforsamlingen Denne skriftlige beretning er et supplement til den mundtlige beretning, som aflægges af foreningens formand på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Generalforsamling

Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Punkt 2 - Beretninger

Læs mere

Generalforsamling Generalforsamling

Generalforsamling Generalforsamling Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Beretning a. Formanden b. Breddeformanden c. Eliteformanden 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg Dagsorden 6. Eventuelt Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2013. Generalforsamling

Generalforsamling 2013. Generalforsamling Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2013 Punkt 2 - Beretninger

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007

Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Formandens beretning Generalforsamling i Fodboldafdelingen Tirsdag den 20. januar 2007 Tilbageblik. Sæsonen 2008 var året, hvor man fra FBU s side valgte at vende turneringerne, så man nu spiller fra August

Læs mere

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2011 i Team Viborg Tirsdag, den 27. marts 2012, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang:

Også hvis man tager et kig på antallet af tilmeldt hold, vidner det om fremgang: Formandens beretning 2009 Det er efterhånden 9. gang jeg står foran forsamlingen som formand, og aflægger min beretning for det forløbne år, og stort set hver gang har jeg startet beretningen med "det

Læs mere

Randers Sportsklub Freja ATLETIK BORDTENNIS FODBOLD HAANDBOLD

Randers Sportsklub Freja ATLETIK BORDTENNIS FODBOLD HAANDBOLD Generalforsamling i Randers Freja Håndbold den Bestyrelsens beretning Det har igen været et spændende år for bestyrelsen, og vi har igen i år måtte tage nogle beslutninger med hensyn til vores økonomi,

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Generalforsamling. 6. februar 2013

Generalforsamling. 6. februar 2013 Generalforsamling 6. februar 2013 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 eller 4 stemmetællere 3. Formanden aflægger beretning 4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab 2012 til generalforsamlingens

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj.

Referat af medlemsmødet torsdag den kl i klubhuset på Spraglehøj. Referat af medlemsmødet torsdag den 19.03.2009 kl. 19.00 i klubhuset på Spraglehøj. Dagsorden for medlemsmødet: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Orientering om JFC s økonomiske resultat på

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Beretning for HG fodbold 2013

Beretning for HG fodbold 2013 Beretning for HG fodbold 2013 2012 blev endnu et travlt år for HG fodbold, hvor der er aktivitet hele året rundt, hvis ikke på banerne på idrætsanlægget, så i storhal, eller i indendørs haller rundt omkring

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Præsentation af U-center og konsulent gruppen.

Præsentation af U-center og konsulent gruppen. Præsentation af U-center og konsulent gruppen. Formålet med konsulent team og etablering af U-center: 1. 2. 3. 4. At skabe en elite BSF tråd med et godt trænings og udviklingsmiljø. Skabe en større fælles

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Fremad Valby. Formandens beretning 2015

Fremad Valby. Formandens beretning 2015 Fremad Valby Formandens beretning 2015 Hjulene drejer stadig rundt fremad valby kører i højt gear og der er i året blevet arbejdet på mange fronter Ungdoms afdelingen Senior afdelingen De gamle Svømme

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Præsentation af U-center og konsulent gruppen

Præsentation af U-center og konsulent gruppen Præsentation af U-center og konsulent gruppen Formålet med konsulent team og etablering af U-center: 1. At skabe en elite BSF tråd med et godt trænings og udviklingsmiljø. 2. Skabe en større fælles forståelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD Resultatmæssigt har vi løftet os for alle vores ungdomshold fra en plads omkring top 60 i Danmark, til at være top 20 for alle vores årgange (U14-U19). Dette på

Læs mere

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere.

Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Formandens beretning 2011 Mindeord Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person, der ikke er blandt os mere. Torsdag den 27. oktober afgik Lars Bo Schmidt ved døden.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv

Rekruttering og fastholdelse af fodboldpiger, ungtræner model, forældreinvolvering mv Præsentation for Pigeerfa-gruppen den 16. september 2014 Henriette Hansen, Ølstykke FC, helgesvej17@yahoo.dk Gift, 2 børn, arbejder på ScionDTU Træner ved et tilfælde da jeg var 16 år. Jeg vil dele mine

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017

Kolding Boldklub Visionsplan. År r 2017 Kolding Boldklub Visionsplan År r 2017 VISION Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får blot tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan bevæge verden. KB er en verden fuld

Læs mere

Tak til alle fremmødte i dag og tak til Ole Steen fordi du atter har sagt ja til at være dirigent.

Tak til alle fremmødte i dag og tak til Ole Steen fordi du atter har sagt ja til at være dirigent. HGF fodbold Generalforsamling den 16. januar 2013 Beretning for året 2012 Tak til alle fremmødte i dag og tak til Ole Steen fordi du atter har sagt ja til at være dirigent. I 2013 har vi haft et meget

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening Fodboldafdelingen, mandag den 31. januar 2011.

Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening Fodboldafdelingen, mandag den 31. januar 2011. Referat af Generalforsamling 31. januar 2011 01-02-2011 Dirigent: Arne Bech Referent: Lars Cramer-Larsen Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening Fodboldafdelingen, mandag den 31.

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

HF Mors Bestyrelsens beretning 2015

HF Mors Bestyrelsens beretning 2015 HF Mors Bestyrelsens beretning 2015 Så er det igen blevet tid til generalforsamling i HF Mors. Tak til alle jer, der mødt op. Det er dejligt at se, at der er interesse for vores forening. 2015 har været

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen Chang er tæt på målet Tekst og fotos: Niels Henriksen Alle kan huske Chang. Det var nemlig Aalborg Chang, der under stor mediebevågenhed måtte begynde helt forfra, da FC Nordjylland blev nødt til at lukke

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

SPIL FODBOLD I FRAUGDE

SPIL FODBOLD I FRAUGDE SPIL FODBOLD I FRAUGDE Besøg vores hjemmeside WWW.FRAUGDE-GIF.DK Fodbold i Fraugde Da jeg første gang satte mine fødder på græsset hos Fraugde GIF, var jeg blot fem år gammel. Nu godt 16 år senere kan

Læs mere

Referat af årsmøde i SIF fodbold søndag den 14. marts kl. 10.30

Referat af årsmøde i SIF fodbold søndag den 14. marts kl. 10.30 Referat af årsmøde i SIF fodbold søndag den 14. marts kl. 10.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v/peter Huusom 3. Godkendelse af regnskab og budget v/peter Jensen 4. Indkomne forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

VSF Drengeungdom. Den gule tråd version 2.0 Mere for de øvede. VSF Fodbold Drengeungdom 2014

VSF Drengeungdom. Den gule tråd version 2.0 Mere for de øvede. VSF Fodbold Drengeungdom 2014 VSF Drengeungdom Den gule tråd version 2.0 Mere for de øvede Den gule tråd version 2.0 U7 U13 Fastholdelse af 11-mands kultur i VSF Drengeungdom, gerne 2 hold i alle årgange. 1 e hold der spiller med i

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Formandens beretning Indledning

Formandens beretning Indledning Formandens beretning 2008 Indledning Da jeg første gang - i 1999 - aflagde beretning som formand, omtalte jeg, at Martin Laursen var blevet solgt til Hellas Verona. Man må sige, at der er sket meget i

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

DBU Fyn. Holdtilmelding forår 2015

DBU Fyn. Holdtilmelding forår 2015 Holdtilmelding forår 2015 Generelt om holdtilmelding På de følgende sider vil du få et overblik over det du skal vide i forbindelse med holdtilmelding til foråret 2015. Du finder bl.a. information om de

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Fastholdelse og fortsat hvervning er noget som bestyrelsen også vil fokusere på i 2015.

Fastholdelse og fortsat hvervning er noget som bestyrelsen også vil fokusere på i 2015. VSB Beretning 2014 Kære alle, Jeg har fået fornøjelsen af at skulle aflægge beretningen, da vi pt. Står uden formand med Carstens fratræden i løbet af 2014. Carsten og hans store indsats kommer jeg tilbage

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015

TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem. Når værdier giver. vækst SJÆLLANDSK FODBOLD NR. 2 2015 TEMA Fodbold for børn ned til 2 år vinder frem Når værdier giver vækst 18 Når værdier giver vækst TEMA Mens færre voksne statistisk set dyrker foreningsidræt i Danmark, så går det den modsatte vej i den

Læs mere

Fusionsplan for Nakskov Boldklub af 1919 Bregnevej Nakskov og Boldklubben Velo af 1927 Velovænget Nakskov

Fusionsplan for Nakskov Boldklub af 1919 Bregnevej Nakskov og Boldklubben Velo af 1927 Velovænget Nakskov Fusionsplan for Nakskov Boldklub af 1919 Bregnevej 57 4900 Nakskov og Boldklubben Velo af 1927 Velovænget 13 4900 Nakskov Fusionsplan side 1/8 Forside Bestyrelserne i undertegnede fodboldklubber Nakskov

Læs mere

Hedensted Idrætsforenings 86. Generalforsamling 18. september 2014 kl. 19.00 i mosen.

Hedensted Idrætsforenings 86. Generalforsamling 18. september 2014 kl. 19.00 i mosen. Hedensted Idrætsforenings 86. Generalforsamling 18. september 2014 kl. 19.00 i mosen. Formandens beretning Som formand for Hedensted If har det været et meget spændende år. Der har været mange udfordringer

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. januar 2013

Referat af Generalforsamling 28. januar 2013 04-02-2013 Referat af Generalforsamling 28. januar 2013 Dirigent: Arne Bech Referent: Poul Werner Odér Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen, mandag den 28.

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Beretning 2014. Seniorafdeling, ungdomsafdeling, Bevægelseshuset, Kies, Brugerbestyrelsen, tiltag projekter i Fremad Valby samt regnskabet.

Beretning 2014. Seniorafdeling, ungdomsafdeling, Bevægelseshuset, Kies, Brugerbestyrelsen, tiltag projekter i Fremad Valby samt regnskabet. GE Beretning 2014 Seniorafdeling, ungdomsafdeling, Bevægelseshuset, Kies, Brugerbestyrelsen, tiltag projekter i Fremad Valby samt regnskabet. Vedr. beretning for 2013 vil jeg komme ind på følgende pkt.

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Forældremøde. Lidt om klubben Udvalgsstruktur. Husk at følge i aktiviteterne i klubben på vores hjemmeside og vores facebookside

Forældremøde. Lidt om klubben Udvalgsstruktur. Husk at følge i aktiviteterne i klubben på vores hjemmeside og vores facebookside Forældremøde Lidt om klubben Udvalgsstruktur Husk at følge i aktiviteterne i klubben på vores hjemmeside og vores facebookside 1 Basketball er ikke bare en sport det er en livsstil Som spiller (og forældre)

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Vi håber på, at du finder nyhedsbrevet både nyttigt og interessant. DHF-Håndboldskole i Hammel

Vi håber på, at du finder nyhedsbrevet både nyttigt og interessant. DHF-Håndboldskole i Hammel #2, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Så er vi netop gået i gang med anden halvdel af turneringen og det er tid til sæsonens andet nyhedsbrev. Heri forsøger vi at komme med de mest

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

d. Ordfører og dirigent

d. Ordfører og dirigent 1) Velkomst og status ved Jesper Jesper bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen var samlet, og derudover var Lene Bengtson, Eskil Garner og Steen Madsen inviteret til at deltage, da det forventes, at

Læs mere

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Velkommen Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Brøndbyernes IF årsberetning har traditionen tro været et godt år for klubben, et år som vi kan kigge tilbage på med glæde og stolthed.

Brøndbyernes IF årsberetning har traditionen tro været et godt år for klubben, et år som vi kan kigge tilbage på med glæde og stolthed. Brøndbyernes IF årsberetning 2016 2016 har traditionen tro været et godt år for klubben, et år som vi kan kigge tilbage på med glæde og stolthed. 2016 har også været et år i forandringens tegn. 2016 har

Læs mere

Marienlyst og dagens KAMPSPONSOR fra BLUE WATER byder velkommen til dagens opgør i 2. Division Vest i mellem: Marienlyst vs.

Marienlyst og dagens KAMPSPONSOR fra BLUE WATER byder velkommen til dagens opgør i 2. Division Vest i mellem: Marienlyst vs. Marienlyst og dagens KAMPSPONSOR fra BLUE WATER byder velkommen til dagens opgør i 2. Division Vest i mellem: Marienlyst vs. Thisted Sportschefen har ordet: Velkommen til dagens kamp i 2. division vest,

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere