ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mandag 31. marts kl Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus

2 Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1., Aarhus C. Dagsorden: 1. Valg af to dirigenter 2. Forhandlingsbogen 3. Regnskab 4. Beretning 5. Forslag til pengebevillinger 6. Forslag til ændringer af vedtægter 7. Andre forslag 8. Valg: a) Fire medlemmer til forretningsudvalget for en toårig periode: På valg: Verne K. Pedersen, Socialpædagogerne Østjylland. Dorthe Hindborg, Teknisk Landsforbund Østjylland. Morten Rasmussen, 3F Transport, Logistik og Byg. Leo Jensen, HK Stat Østjylland. b) 1. To suppleanter for en toårig periode:på valg: Frederik Vester, HK Privat Østjylland. Jesper Frid, 3F Rymarken Århus. b) 2. To suppleanter for en etårig periode (vakant) c) En bilagskontrollant for en toårig periode: På valg: Ove Mikkelsen, FOA Århus d) En suppleant for bilagskontrollant for en toårig periode: På valg: Jesper Priskorn, FOA Århus. e) Valg af statsautoriseret revisor for en toårig periode: På valg: Revisionsselskabet Beierholm. f) Fire medlemmer af stemmeudvalget for en toårig periode: På valg: Per Kahr Jensen, Dansk Elforbund. Klaus Jensen, 3F Transport, Logistik og Byg. Klaus Poulsen, Dansk Metal. Hans Hebsgaard, HK Stat Østjylland. g) Tre suppleanter til stemmeudvalget for en toårig periode: På valg: Gert Landegren Due, Socialpædagogerne Østjylland. Hanne Vinther, HK Østjylland. Flemming Rasmussen, Dansk Metal h) Godkendelse af indstillinger fra LOkal Skanderborg, LOkal Odder og LOkal Samsø Indhold: Forretningsudvalgets beretning... 3 Udvalgsberetninger... 7 Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)... 8 Udvalget mod misbrug af udenlandsk arbejdskraft LO Miljøudvalget Kommunalpolitisk udvalg Arbejderbevægelsens Internationale Forum LO Seniorer Aarhus LOkalerne (Skanderborg, Odder, Samsø) Skolekontaktudvalget Forretningsorden (repræsentantsk.mødet, stemmeudv.) Gæster og tilhørere Medlemsorganisationer Næste års repræsentantskabsmøde i LO Århus holdes mandag d. 23. marts i Aarhussalen, Skt Knuds Torv 3, 1., Aarhus C. 2

3 Beretning for LO Århus 2013 Af Forretningsudvalget ved Anders Munk formand for LO Århus Generelt politisk S, SF, R regeringen har holdt stand i 2013, trods dalende opbakning i befolkningen og gentagne angreb fra oppositionen, med løftebrud som det altoverskyggende mantra og skældsord. Det er selvfølgelig ærgerligt at man ikke kan få gennemført alle de gode og fornuftige forslag som man gik til valg på, men den politiske virkelighed sætter visse rammer for mulighederne. Ikke mindst når regeringssamarbejdet består af både borgerlige og venstreorienterede partier. Men udviklingen i 2013 har ikke resulteret i et mere positivt samarbejde mellem regering og fagbevægelse, hvilket vi jo ellers havde håbet på når nu to af regeringspartierne har rødder i vore rækker. Vi har set den ene reform efter den anden rulle ind over os. Vi skal have Danmark i gennem krisen bedst muligt, er vi blevet belært om. Førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og SU har alle tre haft den store fællesnævner, at de har øget uligheden hos dem der har de laveste indkomster, med besparelser som mål, mens der samtidig blev givet indrømmelser til virksomheder og kapitalejere, med det formål at skabe flere arbejdspladser. Vi har stadig til gode at opleve boomet af job, men fattigdommen stiger og den sociale nedtur for kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse, studerende og langtidssygemeldte er til at få øje på. Så taler regeringen ganske vist om, at uligheden i virkeligheden ikke bliver så stor, fordi det forventes, at folk kommer i arbejde på grund af reformerne. Men det er svært at se, hvordan en lav kontanthjælp skal skabe flere arbejdspladser. Så var der skattereformen, som koster staten syv milliarder på grund af skattelettelser hvoraf kun halvdelen er finansieret af andre stigninger. Billedet er også her, at dem der har mest også får mest ud af reformen, mens overførselsindkomsterne sakker agterud på grund af lavere stigningstakt. Vi var meget tæt på at få en finanslov, som indeholdt positive elementer for fagbevægelsen, men i sidste sekund svigtede samarbejdet og Enhedslisten kendte tilsyneladende ikke sin besøgelsestid, hvilket resulterede i en finanslov med Venstre og Konservative. Der er kommet mange forskellige bud på hvorfor det gik galt, men uanset hvem der fejlede, er det nu vores opgave at presse på for at få de positive ting fra det strandede finanslovsforslag til diskussion igen. Hvis Socialdemokraterne og SF dengang syntes at det var en god ide med højere fradrag for faglige kontingenter, så synes de det vel stadig?? Og bl.a. det skal vi holde dem fast i. Det er selv sagt op ad bakke, men vi må påtage os den gammelkendte rolle, at understøtte de svageste så meget som muligt, og ikke mindst præge udviklingen på arbejdsmarkedet ved overenskomstforhandlingerne både nu og i fremtiden. Til gengæld blev det besluttet at anvende tre milliarder på offentlige investeringer, hvilket giver et anseligt antal arbejdspladser og det skal vi naturligvis være glade for. Og selv om vore venner i regeringen har haft det svært er der alligevel positive resultater at hæfte sig ved: Indsats mod social dumping, ekstra skat på Nordsøolien, bolig jobordningen, renovering af almene boliger, uddannelsesgaranti i erhvervsuddannelserne, bedre voksen og efteruddannelse, bedre voksenlærlingeordning, en forstærket indsats for ordblinde. Og flere andre resultater, som af og til fortoner sig, når journalisterne bedømmer regeringens duelighed. Men også resultater, som det er mere end tvivlsomt om en ren borgerlig regering, med Lars Løkke i spidsen, ville have arbejdet for. Internationalt er EU stadig anledning til store diskussioner om suverænitetsafgivelse, økonomiske spændetrøjer og bestemmelser om bevægelse på tværs af grænser, når det handler om kapital, serviceydelser og arbejdskraft. Interesserne er forskellige og vi får muligheden for at gøre vores indflydelse gældende d. 25. maj når der er valg til parlamentet. EU er måske også langt væk, men det kan ikke siges tydeligt nok! Hvis vi overhovedet skal have en chance for at påvirke politikken i det Europæiske fællesskab, så skal der STEMMES. Kommunal/regionsvalg På mange måder har hele 2013 stået i kommunalvalgets tegn. Vi har ført talrige diskussioner med hinanden, Rejsegilde i det nye Multimediehus i Århus,

4 med medlemmerne og med politikerne om hvor meget og hvordan vi i LO Århus skulle blande os. Nogle gange har debatten også været ført i pressen og det har helt klart været i mediernes interesse at problematisere, at fagbevægelsen bruger resurser på, og i det hele taget blander sig i politik. Vi har ikke været i tvivl om vi skulle deltage, men har hen ad vejen haft mange overvejelser om hvordan og med hvilke midler det skulle ske. Indsatsen endte med at blive en kommunalpolitisk aftale som forpligter LO Århus og de tre venstrefløjspartier (S,SF,Ø) til at samarbejde tæt omkring nogle politiske fokuspunkter, som er af stor betydning for os i LO. Vi har aftalt at mødes 2 3 gange årligt for at følge op på udviklingen på disse områder. Herudover støttede vi politikerne i nogle aktiviteter og var værter for nogle valgmøder hen over efteråret. Resultatet blev et fortsat flertal til den venstre side i byrådssalen, dog med en lidt anden fordeling end før valget. Ikke alle var tilfredse, men overordnet set skal vi ikke være kede af at det gik som det gik. Vores støtte til nogle af de politiske parter blev forsøgt brugt af medierne til at mistænkeliggøre vores motiver i forbindelse med valgkampen og flere aviser, samt ikke mindst to af tvkanalerne, var meget interesserede i at lave en historie om vores aktiviteter. Det løb dog ud i sandet da det viste sig, at der ikke var noget suspekt at komme efter. OK-manden viste fl aget ved Marselisløbet i Århus Arbejdsmarkedspolitik Konsekvenserne af dagpengereformen er i 2013 blevet tydeligere og tydeligere. Vores medlemmer falder ud af systemet til en tilværelse der for manges vedkommende kan ende med en social deroute. Principperne i arbejdsmarkedspolitikken kan ikke siges at tage udgangspunkt i hensynet til de svageste på arbejdsmarkedet, hverken når det gælder unge eller ældre som bliver arbejdsløse, eller dem der allerede har været uheldige og er landet i ledighedskøen. En af de allervigtigste forudsætninger for den førte politik, er, at der er job at få og så længe der ikke er det, hjælper det ikke at svinge pisken eller ramme folk økonomisk. Det skaber udelukkende ulighed og sociale problemer for de berørte. Det var dog et tiltrængt plaster på såret da regeringen kom til fornuft og vedtog en bedre indfasning af dagpengereformen, med fokus på uddannelse og et bedre økonomisk sikkerhedsnet. Vi havde gerne set, at man ændrede beskæftigelsespolitikken, som i grove træk går ud på, at holde de ledige hen med snak, aktiveringskurser, tilskudsjob og andre aktiviteter der pynter på statistikken. Til gengæld bliver der ikke sørget for en uddannelsesmæssig og opkvalificerende indsats, som på sigt vil resultere i varige og ordinære job. Det vi har brug for er en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som samtænker behovene for både de arbejdsløse, virksomhederne, samfundsøkonomien og ikke mindst dynamikken på arbejdsmarkedet. Derfor håber vi at arbejdsmarkedspolitikken vil tage højde for den utryghed, som arbejdsløse, folk i utrygge job og unge der endnu ikke har bidt sig fast på arbejdsmarkedet, blive udsat for. Især når dagpengeperioden bliver kortere, genoptjeningskravet større, jobrotation og virksomhedspraktik ikke tæller med og ikke mindst, med en dagpengesats der igen og igen sakker agterud. Vi skal af med kontrol og sanktioner, til fordel for respekt, tillid og indflydelse. Og så skal a-kasserne spille en meget større rolle, i sær i den første periode af arbejdsløshed. Det er her den faglige ekspertise, som a-kasserne og fagforeningerne besidder, gør den store forskel i forhold til jobcentrene. LO Danmark, regionen, LO-kalerne, storbyerne LO Danmark koordinerer det landsdækkende faglige arbejde på tværs af forbund og sektioner og det er selvfølgelig her, vi skal prøve at påvirke fællesindsatsen på overenskomstområdet, arbejdsmiljøet og det politiske plan mv. Det er også her man enes om udmeldingerne, når der har været forhandlet overenskomster, eller når regeringens reformer skal have et par ord med på vejen. Men selv om der altid satses på enighed, kan det ikke undgås at der af og til kommer forskellige udmeldinger. Og det er naturligvis fordi de enkelte forbund e suveræne og selvfølgelig føler sig særligt forpligtet overfor deres egne medlemmer. Derfor har vi også set og hørt enkelte forbund tage afstand fra fællesskabets holdninger, men det overordnede sammenhold fungerer stadig og bliver forhåbentligt ved med det. I det forløbne år har der været røster fremme om, at HK Kommunal vil skifte fra LO til FTF, hvilket har udmøntet sig i et forslag om at undersøge mulighederne for at samle LO og FTF i ên hovedorganisation. Men på det seneste har vi set tilnærmelser mellem netop LO og FTF, så måske ender vi alligevel med en ho- 4

5 vedorganisation som kan varetage alle lønmodtageres interesser. Der er dog lang vej endnu og måske er der for meget modstand, men alene det at man vil diskutere problematikken, er dog tegn på bevægelse. Vi fortsætter også det gode samarbejde med de andre sektioner i Region Midt, hvilket har resulteret i flere gode fælles konferencer, samt ikke mindst et godt samarbejde omkring hjemmesiderne. Særlig vægt skal vi lægge på den gode kontakt vi har med det politiske system i Regionen. Dette giver os muligheder for indflydelse på arbejdsmarkedspolitik, arbejdsklausuler og den politiske situation ved f.eks. valget i november. I LO storbysamarbejdet har vi ligeledes oplevet vilje og muligheder for et godt samarbejde, men selv om vi bliver hørt, både af LO Danmark og politikerne, er der en tendens til at dette samarbejde ikke har samme status som før i tiden. Måske råbte vi for højt. Måske har vi glemt at forny os. Det er nogle af de spørgsmål vi er nødt til at drøfte, for vi er stadig overbeviste om at der er brug for dette forum, som repræsenterer en betragtelig del af medlemmerne. Vores lokalpolitiske udvalg (LOkalerne) i Skanderborg, Odder og på Samsø fungerer også ganske fint og i 2013 var en af hovedopgaverne, at sikre det bedst mulige valgresultat for de almindelige lønmodtagere i områderne. Det kostede stort arbejde og en del penge, men både Skanderborg og Samsø blev sikret en rød borgmester, hvilket vi er meget tilfredse med, mens vi i Odder måtte konstatere at vores samarbejde på venstrefløjen ikke fungerede godt nok, samtidig med at stemningen i kommunen tydeligt var vendt til fordel for de borgerlige. Synlighed, OK kampagnen Vi er nu ved at vænne os til det grønne look i vores landsdækkende kampagne og det har været tydeligt, at den også har slået igennem i både medier og i medlemmernes bevidsthed. Desuden har medlemsforbundene taget initiativet til sig og bruger det rigtig fornuftigt. Kampagnen har bl.a. været fulgt op af TR Topmøder landet rundt hvilket ligeledes har været med til at synliggøre fagbevægelsen, ikke mindst hos vore egne medlemmer ude i virksomhederne. Successen med kampagnen har medført mange røster om at vi skal fortsætte ud over den planlagte kampagneperiode, så man også i fremtiden bliver mødt med, at det er OK at have overenskomst og være medlem af en rigtig fagforening osv. Aktiviteter 21. marts gennemførte vi endnu en gang en markering af FN s internatonale antiracismedag. Det skete ligesom tidligere i samarbejde med AIF udvalget og Aarhus Kommunes Integrationsråd og selv om vi ikke denne gang var udfordret af manifestationer fra den ekstreme højrefløj, blev det alligevel en god dag med bl.a. tegnekonkurrence for folkeskolerne hvor emnet selv sagt havde noget med integration og sameksistens at gøre. Overskriften var Lige Børn leger bedst og der blev sat fokus på netop det at ikke alle får lov at være lige og derfor ofte bliver skubbet ud af fællesskabet p.g.a. race og kulturforskelle. 28. april var vi igen på gaden med en markering af problemerne omkring dårligt arbejdsmiljø. Denne gang havde vi forlagt aktiviteten til Store Torv, foran Domkirken. Ikke fordi der er noget religiøst over vores kamp for et bedre arbejdsmiljø, men mest fordi dagen var en søndag og vurderingen gik på, at det ville være muligt at møde flere mennesker på Store Torv, end på Gå Gaden. Vi må dog erkende at det ikke blev noget tilløbsstykke selv om vi kom i snak med en del af kirkegængerne og nogle få andre forbipasserende. Første maj blev til gengæld et af de helt store og meget omtalte arrangementer i allerede da vi offentliggjorde programmet med Statsminister Helle Thorning Schmidt som taler på Tangkrogen, blev vi meget interessante for både fjernsyn og den trykte presse. Det var jo umiddelbart efter afslutningen på lockouten af lærerne og det medførte stor modstand mod overhovedet at invitere statsministeren. Men det afstedkom samtidig en del aktivitet i forhold til sikkerhedsforanstaltninger ved arrangementet. Som følge af disse omstændigheder, og en voldsom fløjtekoncert under statsministerens tale blev vi meget synlige i mediebilledet længe efter 1. maj. Desuden blev det en af de mest vellykkede markeringer af kamp og festdagen i mange år. Marselisløbet trak også flere deltagere end de foregående år, hvilket sikkert kan tilskrives at fagforeningerne er blevet mere opmærksomme på denne gode aktivitet og i højere grad opfordrer medlemmerne til at deltage. Flot ser det ud med vore grønne OK trøjer, men det kan blive endnu bedre når vi fået flere med. Flot ser det også ud når skolestafetten afvikles og en meget stor del af de Århusianske skolebørn løber frem og tilbage på Tangkrogen, næsten alle iført disse grønne OK trøjer. Nytårskur er ikke et begreb forbeholdt de kongelige og politikere højt på strå, så vi forsøgte at starte 2014 med en nytårskur for vore udvalgsmedlemmer og andre som i forskellige sammenhæng yder en indsats for LO Århus og repræsenterer os i skolebestyrelser, råd, nævn og andre foreninger. Det blev til et par hyggelige timer hvor snakken gik livligt og hvor lidt fællessang sammen med baggrundsmusik leveret af RAM og SJANG skabte en rigtig god ramme for nytårskuren, som helt sikkert skal forsøges udviklet til en tradition. Social Dumping Det er lykkedes at gøre begrebet social dumping til et endnu vigtigere og tydeligere emne i dagligdagen. Ikke mindst i forbindelse med valgkampen op til kommunalvalget i 2013, men i høj grad også ved fagforeningernes ihærdige arbejde for at bringe dette uvæsen frem i lyset og få 5

6 sat en stopper for misbruget. Det gik ret tidligt op for en stor del af kommunalpolitikerne at der kunne være stemmer i at tage afstand fra misbruget af i sær udenlandsk arbejdskraft og derfor lød det på flere valgmøder at dette ville blive en af de allervigtigste opgaver for de nye byråd efter 1. januar f.eks. blev det udtalt på et meget velbesøgt vælgermøde i Odder, fra samtlige opstillede partier, at kampen mod social dumping skulle øverst på dagsordenen. Men også på vort eget valgmøde i Aarhussalen, hvor der godt nok kun var repræsentanter fra S, SF og Ø til stede, var der entydige meldinger om at gøre alt hvad der er muligt for at imødegå truslen fra plattenslagere og underbetalere. Disse holdninger har siden udmøntet sig i en klar byrådsbeslutning, som ikke bare tager afstand fra udnyttelsen, men direkte indfører arbejds- og uddannelsesklausuler, samt kædeansvar, ved offentlige udbud af anlægs og driftsopgaver. Stemningen var vel blevet ekstra aktualiseret af det tragiske forløb, som vi var vidner til på nogle af havnebyggerierne, hvor entreprenørfirmaet Pihl og Søn i gennem lang tid havde benyttet sig af underentreprenører, som groft udnyttede udenlandsk arbejdskraft. Overgrebene handlede både om løndumping og ekstremt dårligt arbejdsmiljø, hvilket flere gange blev afsløret og medførte både bøder og store erstatninger til en del af de ansatte. Desværre blev Pihl s konkurs samtidig en økonomisk bet, for en del af de danske underentreprenører, hvilket så igen gik ud over en masse danske håndværkere. I sidste ende vil Lønmodtagernes Garantifond, (altså staten som en del af fællesskabet) være dem der skal betale for Pihl s uansvarlighed. Ikke kun med hensyn til Navitas i Aarhus, men også i forhold til en del andre projekter. Vores fokus på social dumping og arbejdet for at forhindre misbrug af udenlandsk arbejdskraft, har i perioden afdækket mange andre områder end byggesektoren og vi har i samarbejdet med Politi, SKAT, Arbejdstilsynet og arbejdsgiverne rettet opmærksomheden mod andre flere brancher. Det bliver mere og mere åbenlyst at denne grove udnyttelse florerer inden for hele arbejdsmarkedet, hvilket gør det ekstra vigtigt at vi forstærker indsatsen og samarbejdet for at beskytte arbejdstagere generelt og Den Danske Model specielt. Aarhussalen 2013 bød ikke på det store opsving for Aarhussalen, hvilket dog heller ikke var ventet. LO Århus medlemsorganisationer har igennem de sidste mange år, valgt at indrette sig på lokaliteter som bl. a. opfylder kravene til større møder, kurser og konferencer. Derfor er behovet for at benytte fællesskabets faciliteter dalet kraftigt og der er nu kun et par af fagforeningerne som stadig benytter sig af vore gode lokaler. Denne udvikling har krævet øget fokus på andre eksterne kunder og det er lykkedes for Katrine Jensen at opveje det meste af indtægtstabet ved at tiltrække andre brugere og derved fortsat præstere sorte tal på bundlinjen. Det har dog også medført reduktion i medarbejderstaben, samt administrative besparelser, som i sidste ende resulterer i et øget arbejdspres på ledelsen. Der bliver også stillet store krav til Aarhussalens faciliteter, hvilket naturligvis medfører omkostninger, der også sætter sit præg på vores økonomi, men foreløbig altså stadig med plus på bundlinjen. Fremtidigt arbejde Der er ingen tvivl om vi får nok at se til i den nærmeste fremtid og såmænd også på længere sigt. Fagbevægelsen er under konstant pres fra især borgerligt hold, og vi ser mange eksempler på, at vores indflydelse søges stækket ad politisk vej. Arbejdsgivernes holdninger til a-kassernes rolle i de arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål er et tydeligt tegn på deres tro på at fagforeningernes styrke vil blive svækket, hvis a-kasserne minimeres eller fjernes. Derfor er det af ekstrem stor betydning at vi værner om denne del af Den Danske Model og gerne udvikler den til, at være et endnu bredere samarbejde mellem lønmodtagerne uanset om de er offentligt eller privat ansatte. Vi var vidner til et skrækeksempel med lærerlockouten sidste år. Den slags skal vi have dæmmet op for, så det ikke breder sig til større dele af arbejdsmarkedet. Vi har ligeledes en opgave, som går ud på at afsløre de gule fagforretningers bedrag overfor arbejdere som lader sig lokke til at tro, at et medlemskab hos dem er lige så godt og tilmed meget billigere end i den rigtige fagbevægelse. Denne øvelse kan lykkes, hvis vi kommer i dialog med folk. De fleste mennesker er nemlig modtagelige for sund fornuft, så det handler altså bl.a. om at komme ud på arbejdspladserne med det gode budskab. Det er ligeledes vigtigt at vi bakker op om de partier i folketinget, som vi trods alt har størst chance for at påvirke når det gælder social dumping, skabelse af nye og flere arbejdspladser, en ordentlig vej ud af krisen, barnets reform og sociale 2020 mål, den kommende togfond og tillidsreformen. Forretningsudvalget: Anders Munk, formand Kresten Vendelbo, Malernes Fagforening Dorthe Hindborg, Teknisk Landsforbund Ole V.- Christiansen, 3F Århus Rymarken Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Leo Jensen, HK Østjylland Morten Rasmussen, 3F Transport, Logistik og Byg Verne K Pedersen, Socialpædagogerne Østjylland Finn Andersen, Metal Århus Inge Jensen Pedersen, LOkal Odder Palle Langkjær, LOkal Skanderborg Holger Sørensen, LOkal Samsø 6

7 Det regionale Beskæftigelsesråd (RBR) 2013 Af Dorthe Hindborg, TL Østjylland, udpeget af LO Århus til RBR LO har udpeget flg. medlemmer og suppleanter til RBR for perioden ; Medlemmer Ole Jepsen 3FMidtjylland (næstformand/udtrådt pr. 1. januar 2014 pga. valg til regionsrådet), Karin Østerby HK MidtVest, Ib Ø. Poulsen 3F Holstebro, Jørgen Hansen Dansk Metal Randers,. Gert Erik Boller FOA Viborg Suppleanter: Dorthe Hindborg TL Østjylland, Helge Albertsen Dansk Metal Ringkøbing-Skjern, Steen Hartman Nielsen NNF Midt Vestjylland, Lars Ørgård Rasmussen Dansk Metal Grenaa. DA v/ John Hermansen har formandspladsen i nuværende periode Generelt 2013 har været præget af bl.a. fokus på akutindsatsen, ungeindsatsen, fokus på jobrotation, som er kommet godt i gang også ift. det private, virksomhedskontakten, kampagner ift. bla. voksenlærlinge, implementering af førtids- og flexjobreform med mere. Analyserapport 2014 Rådet skal hvert år udarbejde en analyserapport, der beskriver resultater og effekter af jobcentrenes beskæftigelsesindsats i indeværende år og de udfordringer og problemstillinger, der bør sættes fokus på det kommende år. Rådet skal i rapporten komme med anbefalinger til beskæftigelsesministeren om de beskæftigelsespolitiske mål i Analyserapporten skal danne grundlaget for Rådets kontrakt for 2015 og jobcentrenes beskæftigelsesplaner for En ny begyndelse en fælles indsats er overskriften for de midtjyske synspunkter og ønsker til den fremtidige beskæftigelsesindsats - og baggrund for rådets anbefalinger til ministeren. Det handler om at droppe det der ikke virker og bruge det vi ved der virker. Anbefalingerne har derfor fokus på at styrke virksomhedskontakten og opkvalificere arbejdsstyrken med fokus på job. Og at det fordrer en fælles indsats med et bredt og styrket samspil mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitikken både lokalt, regionalt og nationalt.jobcentrenes dialog med virksomhederne skal styrkes, de skal kende virksomhedernes behov for kompetencer og arbejdskraft bedre. Formidling af ordinære job skal styrkes og jobåbninger skal være synlige.beskæftigelsesindsatsen skal koncentreres om dem som har brug for støtte for at komme i uddannelse og job. Fokus på bl.a. kompetenceafklaring samt koordinering af samtaleforløb mellem jobcentret og a- kassen. Og ikke mindst vejledning frem for refusioner og kontrol!udfordringer ifm. kontanthjælpsreformen og førtidspensions- og fleksjobreformen skal løses i tæt samarbejde mellem alle de beskæftigelsespolitiske aktører. Ministerens fire mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 anbefales videreført i 2014 Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland har anbefalet det nationale Beskæftigelsesråd at anbefale ministeren, at de fire ministermål i 2014 videreføres i Rådet anbefaler dog, at mål 2 sætter fokus på at nedbringe antallet af personer, der modtager længerevarende offentlig forsørgelse, i stedet for at nedbringe tilgangen til førtidspension. Rådet pointerer samtidig, at indsatsen skal ses som en helhed også på tværs af målene. 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Lønmodtagergruppen ønsker mere fokus på de nyuddannede og fokus på målinger der, der viser, hvor mange unge der kommer i uddannelse. 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Jobcentrene skal nedbringe antallet af personer, der modtager længerevarende offentlig forsørgelse. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes ledige skal hurtigt i job Jobcentrene skal nedbringe antallet af langtidsledige. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Rådet har besluttet to overliggere for de fire beskæftigelsespolitiske mål i 2015: Virksomhederne kan kun skabe nye arbejdspladser, hvis arbejdsstyrken har de kvalifikationer, der er brug for. Det stiller krav om en målrettet og offensiv beskæftigelsespolitik, der fungerer i samspil med erhvervs-og uddannelsespolitikken. Rådet har derfor valgt at arbejde med to overliggere for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2015: Arbejdsstyrken skal opkvalificeres. Samarbejdet på tværs af politikområder skal styrkes. Fokus på Fremtidens kompetencebehov Der er de kommende år behov for flere faglærte. Rådet prioriterer derfor, at skabe overblik og synlighed omkring hvilke kompetencer, der er behov for erhvervsuddannelsesområdet. Derfor har rådet søsat Et godt redskab, som fortjener stor synlighed. Landsdækkende voksenlærlingekampagne Kampagnen startede 4. juni 2012 og sluttede med udgangen af Resultatet har været godt. Kampagnen måltal var 805. Slutresultatet blev 1026 fordelt på: 3F 502 (mål:400), HK: 306 (mål: 275), Dansk Metal: 52 (mål:50), AK-Samvirke: 162 (mål:50) og Dana: 4 (mål:6). Midtjylland tegnende sig for 213 (mål: 177). Styrket samarbejde mellem Rådet og Vækstforum I regeringens partnerskabsaftale med Vækstforum fremhæves Rådets samarbejde med Vækstforum på Byggeog anlægsområdet. I aftalen er der 7

8 desuden fokus på at styrke parternes samarbejde og den virksomhedsrettede indsats og understøtte udviklingen af kompetent, dansk arbejdskraft for dermed at fremme dansk beskæftigelse ved etableringen af større anlægsprojekter. Og der er fokus på styrket koordination og samarbejde om det virksomhedsopsøgende arbejde. Kommunernes beskæftigelsesplaner Kommunerne har indsendt deres beskæftigelsesplan for 2014 til Rådet til orientering inden den 31. oktober Kommunerne skal offentliggøre planen senest den 31. januar Det Lokale Beskæftigelses Råd Aarhus (LBR) 2013 Af Viggo Thinggård (HK Østjylland), næstformand i LBR Aarhus udpeget af LO Århus Den lokale arbejdsmarkedspolitiske indsats er primært forankret i arbejdsmarkedspolitiks netværk samt LBR: Ledigheden i Aarhus Fra Beskæftigelsesregion Midtjylland oplyses det, at bruttoledigheden i oktober 2013 (oktober 2012 i parentes) i Aarhus var 5,6 (5,9). Der har i Aarhus har været en faldende ledighed og det er positivt. Men faldet i brutto-arbejdsløsheden i løbet af 2013 skyldes primært konsekvenserne af dagpengereformen fra På landsplan har det medført, at over personer har mistet dagpengeretten i år (ifølge tal fra AK- Samvirke). Lokale tal viser at 914 personer er ramt af de nye regler om forkortelse af dagpengeperioden og derfor har mistet deres dagpengeret i Kigger man isoleret set på ledigheden blandt LO medlemmer er den højere end det totale gennemsnit. Ledighedsprocenten ligger på 6,9 % og en del af LO s A-kasser ligger over gennemsnittet, så tallet dækker over en skæv fordeling af ledigheden og selvom der i Aarhus er stor ledighed blandt de højt uddannede er LO gruppen hårdt ramt. Det er især indenfor LO s A-kasser på det private område såsom HK, NNF, TL og 3F mens ledigheden indenfor det offentlige er stagneret. For langtidsledigheden i Aarhus ser der ud til en bedring for forsikrede ledige, dog skal den nye reform tages med i betragtning inden man tager de mest positive briller på. I oktober er der registret 2425 langtidsledige. Der er ved at skabe sig et helt nyt billede efter dagpengereformen og det er at antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtager stiger. Det giver en ny udfordring i den fremadrettede beskæftigelsespolitik især skal screening og en individuel indsats styrkes. Langtidsledighed er meget vigtigt fokusområde set lyset af den forkortede dagpengeperiode og den forlængede optjeningsperiode. Ministermål Aarhus kommuner havde følgende lokale mål i forhold til ministermål for 2013: 1. Flere unge uden uddannelse skal starte på en erhvervskompetencegivende uddannelse Uddannelsesgraden for unge skal pr. december 2013 ligge højere i Aarhus end i gennemsnittet af 6-byerne. Der foreligger ikke måltal for dette ministermål. 2. Flere skal have mulighed for at bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 2013 ligge lavere i Aarhus end i gennemsnittet af 6-byerne målt som andelen af befolkningen. Måltal 2013: 1946 personer Status november: 2379 personer 3. Antallet af langtidsledige personer skal begrænses mest muligt Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de sene- ste 52 uger - skal pr. december 2013 ligge lavere i Aarhus end i gennemsnittet af de øvrige 6-byer målt som andel af befolkningen. Måltal 2013: 2067 fuldtidspersoner Status oktober:2425 fultidspersoner 4. Samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen skal styrkes yderligere Andelen af praktik/løntilskud på private virksomheder skal pr. december 2013 være højere i Aarhus end i gennemsnittet af 6-byerne. Der foreligger ikke måltal for dette ministermål. Ud fra status på ministermålene kan det konkluderes at kommunen er tæt på at kunne nå de regionale måltal, dog bliver det interessant når målene i forhold til 6 byerne gøres op. Det arbejdsmarkedspolitiske netværk Det arbejdsmarkedspolitiske netværk Aarhus har følgende LO repræsentanter: Bo Hamburger (SL), Inge Jensen Pedersen (FOA) og Viggo Thinggård (HK) som er ordinære medlemmer af LBR samt Anders Munk (LO), Klaus Poulsen (Metal) og Klaus Jensen (3F) som er suppleanter. Det arbejdsmarkedspolitiske netværket afvikler formøder forud for hvert LBR-møde, her gennemgås dagsorden til LBR-mødet og her drøftes lokale arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål set ud fra lønmodtagersynspunkter. Selve det arbejdsmarkedspolitiske netværk Århus-Samsø består i øvrigt af 21 personer, som kommer fra AC, DH, FTF og Aarhus kommune. 8

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) LBR s formand er Rådmand Hans Halvorsen, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen derudover er sammensætningen LO, DA, AC, PLO, FTF, Integrationsrådet, DH, Erhverv Aarhus og Landsforeningen Ligeværd Der har været afviklet 6 LBR møder i 2013, samt en dagskonference hvor beskæftigelsesplan 2014 var hovedtemaet. LBR besluttede i Handlingsplan 2013 følgende overordnede fokusområder: Strategisk virksomhedssamarbejde Unge Funktionsnedsættelse og nedsat erhvervsevne Strategisk virksomhedssamarbejde LBR har været høringspart i Aarhus kommunes nye Strategi for samarbejde med virksomhederne, Her har LO peget på nødvendigheden af partssamarbejdet og er enig i nødvendigheden i at samarbejde med de lokale virksomheder. Samarbejdet skal være med til at løfte beskæftigelsesindsatsen, så flere borgere bliver en del af det Aarhusianske arbejdsmarked. Et andet væsentligt initiativ der er startet op i 2013 er 4. parts samarbejdet hvor kommunen, uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer har sat sig sammen for at lave konkrete aftaler til gavn for arbejdsmarkedet i Aarhus kommune. Unge Her var et af de rigtige store indsatsområder i 2013 afviklingen af DM i Skills hvor Aarhus var værtsby. Her var LBR og mange lokale fagforeninger med som sponsorer og deltagere. Det blev afholdt den Januar 2013, her kæmpede i alt 266 unge fra hele landet, der allerede var i gang med en erhvervsuddannelse om at blive Danmarksmestre og dermed de/ den bedste inden for netop deres fag. Arrangementet blev besøgt af knap besøgende hovedsageligt grundskole- og erhvervsskoleelever fra hele landet. Funktionsnedsættelse og nedsat erhvervsevne LBR støttede i 2013 projektet Undersøgelse og udviklingsforløb for arbejdsmarkedsparate ledige med funktionsnedsættelse. Arbejdsmarkedsparate ledige med funktionsnedsættelse: Hvem er de? Hvilke funktionsnedsættelser har de? Hvordan vurderer de deres muligheder på arbejdsmarkedet? A-kasserne har været med i projektet, som er afsluttet her i december med en afsluttende temadag. Derudover har LO arbejdet med følgende fokusområder i 2013 Jobrotation Langtidsledige der risikerer at ryge helt ud af forsørgelse (Akutledige) Ufaglærte og faglærte med forældede uddannelser får et kompetenceløft Unge nyuddannede som ikke kan få job og på den måde mister deres netop indhøstede kompetencer Unge der mangler en praktikplads Følge anvendelsen af virksomhedspraktik og løntilskud Fleksjobaftale og aftale om sygemeldte ledige med Aarhus kommune DM Skills parts drøftelser Afslutning Som afslutning vil jeg benytte lejligheden til at takke alle vores samarbejdspartnere for samarbejdet i 2013, det være sig øvrige lønmodtagerorganisationer, arbejdsgiverrepræsentanter, beskæftigelse og jobcenteransatte, politiske kontakter samt øvrige interesseorganisationer. Jeg vil især sige tak til afgående rådmand Hans Halvorsen. Det har været fire gode år for beskæftigelsespolitikken i Aarhus kommune og der er i denne fire års periode blevet skabt spændende nye initiativer og resultater. Nogle gode initiativer såsom at sikre Aarhus værtsskabet for DM i Skills, opstart af 4. parts drøftelser, et tværkommunalt samarbejde med øvrige LBR og et bredt samarbejde med andre kommuner om at sikre ledige i arbejde på de store byggeprojekter der sker i Østjylland og Aarhus skal nævnes. Jeg ser frem til et udfordrende 2014, med et velkommen til en ny rådmand, fortsat styrkelse af det udvidede tværkommunale LBR samarbejde om bygge boomet i Aarhus. Et LBR der skal arbejde et år uden projektmidler og derfor får mulighed for at drøfte en anden metode til at understøtte beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitik og vi vil stadig følge konsekvenserne af dagpengereformen, den nye kontanthjælpsreform, fleks- og førtidspension samt den kommende beskæftigelsesreform. Jeg har stor tiltro til på baggrund af det nuværende samarbejde, at vi i Aarhus kan forsætte dette konstruktivt til gavn for vores medlemmer. 9

10 Misbrugsudvalget - Udvalget mod misbruget af udenlandsk arbejdskraft - beretning 2013 Af Paul Jentzsch, formand Misbruget af udenlandsk arbejdskraft er desværre fortsat et stort problem i stort set alle brancher. Der har løbende gennem året været mange sager og også mange sager der har fyldt godt i pressen. Men det er desværre kun toppen af isbjerget vi ser. Der er derfor konstant brug for opmærksomhed på problemet. Og der er brug for mange kræfter til at løse problemet. De faglige organisationer tager en stor del af slæbet gennem virksomhedsbesøg, kampagner mv. Vores dialog med myndighederne - Skat, AT og Politi samt arbejdsgiverorganisationer og politikere er fortsat god. I 2013 blev Center mod Menneskehandel koblet på vores faste ½-årlige dialogmøder. Baggrunden for dette er den sørgelige kendsgerning, at mange ikke bare har elendige løn- og arbejdsforhold, men også er truet og presset med tvang og vold. Helt op til 70 % af de der er udsat for menneskehandel, har job i byggeri, service eller landbrug. Samarbejdet giver et godt netværk, som er en af forudsætningerne for at vi kan dæmme op for de mange eksempler på grov udnyttelse i jagten på hurtig profit. Det skal slås fast, at de største syndere er de der profiterer på den grove udnyttelse, både bygherrer og entreprenører. Politisk har vi, sammen med andre gode kræfter, presset på for at få indført arbejdsklausuler i kommuner og regioner. Arbejdet tegner til at bære frugt. Senest har Aarhus Kommune taget beslutning om indførelse af kædeansvar ved offentlig aktivitet. Vi har været i god dialog med politikere mv i dette arbejde. Vores fokus er ikke bare indførelse af regler, men i høj grad at sikre kontrol med, at reglerne overholdes samt sikre konsekvens for de der misbruger. Der arbejdes ligeledes med indførelse af klausuler i boligforeningerne, der stort set alle er i gang med store renoveringer og/eller nybyggerier. Også aktiviteterne i region Midt er der fokus på. Der har traditionelt været størst fokus på problemerne med misbrug indenfor byggefagene. Men problemerne er også gevaldige i andre brancher: Det grønne område, transport, handel og service mv. Vi arbejder løbende i udvalget med at inspirere og støtte hinanden på tværs af fag og organisationer. Med dette udgangspunkt vil vi fortsætte vores arbejde det kommende år. Vi har fast møde sidste torsdag i hver måned. Alle fra de faglige organisationer, der har kontakt med disse problemstillinger i deres dagligdag, er velkomne. Kontakt LO kontoret hvis I vil deltage! Udvalgets medlemmer er: Paul Jentzsch, 3F TLB Dorthe Hindborg, TL Hans Christian Lund, Metal Hans Schmidt, 3F Samsø Randi Smidtsdorf, 3F Rymarken Morten M. Petersen, 3F TLB Olla Carlsen, BAT Thomas Lang Pedersen, Malerne Bo Hansen, 3F Søhøjlandet Kai Høstrup, 3F Søhøjlandet Søren Fisker, 3F Claus Salomon Ørskou, BAT Ervind F. Poulsen, DEF Hans Hovmann Olsen, Blik&Rør Henri Bøje Amissah, TL Kresten Vendelboe, Malerne Ole Vagn Christiansen, 3F Rymarken Thomas Møller, 3F Rymarken Anders Munk, LO Carsten Jervil, Sanitørerne Ole Thorup, 3F TLB Jan Sylvest, 3F TLB 10

11 Beretning LO Miljøudvalget 2013 Udvalgets aktiviteter Vi har afholdt fire udvalgsmøder. Den 28. april blev sædvanen tro markeret med uddeling af pjecer og kors opsat foran domkirken.. Dagen i år var også lidt anderledes, da LO Danmark ikke mere markerer dagen, men udvalget er glade for, at LO Århus har valgt fortsat, at prioritere dette fremadrettet lokalt. Der kommer fortsat alt for mange til skade og der dør fortsat alt for mange på arbejdet. Udvalgsmedlemmerne har deltaget i diverse konferencer i løbet af året. Der har også i løbet af året været fokus på, hvordan den nye arbejdsmiljølov virker. Udvalget har i samarbejde med Arbejdsmedicinsk klinik afholdt to møder for arbejdsmiljøansvarlige/faglige sagsbehandlere. Elvira Rizvanovic er indtrådt i udvalget i stedet for Dorthe Hindborg og Jacob Lindblom er udtrådt af udvalget. Udvalget vil gerne byde velkommen til Elvira og sige tak for godt samarbejde og en stor indsats til Dorthe og Jacob. Der har været afholdt to møder i år i det Rådgivende udvalg ved Arbejdsmedicinsk klinik. På mødet i marts blev der drøftet, hvordan der formidles fra og til de arbejdsmedicinske klinikker smat tænkt tanker til en formidlingsstrategi. Efterfølgende var der planlagt det årlige temamøde, hvor temaet i år var det inkluderende og ekskluderende arbejdsmarked. Mødet blev desværre aflyst på grund af meget få tilmeldinger. Udvalget fastholder temaet til næste temamøde. På mødet i det Rådgivende udvalg i oktober blev nøgletallene fra klinikkerne gennemgået. Nøgletal for klinikken i Aarhus Følgende bemærkninger blev bl.a. fremhævet fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus: Økonomi: Regnskabsresultat var nul grundet en korrektion i DRG-taksten som følge af en stigning i produktionen Det besværliggør budgettering, at man ikke fra årets start kan beregne en DRG-taksten gives der ikke refusion for stigning i produktion, det betyder, at man er nødsaget til at prioritere, hvilke patienter de kan modtage. Patientgruppen: Flere og flere patienter henvises fra praktiserende læger. Flest tilfælde af skulder/bevægeapparat, men også en stigning i patienter med psykiske problemer. Udvikling: Ny allergiklinik på AUH: Udredning med deltagelse fra flere specialer og afdelinger, hvilket harmonerer dårligt med DRG-systemet. Praktiserende læger kan henvise til klinikken. Gruppen efterspurgte kriterier for henvisning, når disse foreligger. Klinikken oplever generelt en underrapportering specielt ved cancertilfælde. Konference om de Arbejdsmedicinske klinikker afholdes årligt i LOhuset på Islands Brygge, hvor vi deltager fra udvalgets side, så vidt det er muligt. LO-fagbevægelsens interesse for de arbejdsmedicinske klinikker går helt tilbage til klinikkernes etablering for årtier siden og LO ønsker kontinuerligt gennem konferencernes oplæg og debat at bidrage til et overblik over de arbejdsmedicinske klinikkers situation, muligheder og udfordringer. Det gælder klinikkernes oprindelige kerneopgaver med forebyggelse, forskning og støtte til de arbejdsskadede, men også klinikkernes samspil med nye, samfundsmæssige udfordringer. LO ønsker, at klinikkerne opretholder en solid forankring i regionerne. Det skal ske i et tæt samspil med de øvrige aktører som har til opgave at klare udfordringerne i arbejdsmiljøet, i arbejdsfastholdelsen og i sundhedsfremmeindsatsen. Fagbevægelsen har derfor lokale og regionale opgaver med fortsat at påvirke udviklingen, så der skabes gode rammer for klinikkerne og deres samarbejde med de faglige organisationer m.fl. Samtidig er det LO s mål, at der tages flere centrale politiske initiativer som kan understøtte klinikkernes virke. Klinikkerne har både formelt og uformelt et ben i flere ressortområder, og de har mulighed for virksomhedskontakt. Denne unikke placering kunne samfundet få langt mere gavn af, end det er tilfældet i dag når det gælder samspillet imellem den primære forebyggelse, sundhedssystemet, forskningen samt erstatnings- og fastholdelsessystemet. Ulykker og anmeldelser Ud over de anmeldte arbejdsulykker, forekommer der desuden rigtig mange arbejdsskader der aldrig anmeldes! Det gælder på fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt også at sætte fokus på disse mange uanmeldte arbejdsskader, både for at sikre tilskadekomne medarbejdere ret til eventuel erstatning i forbindelse med foreliggende eller potentielt fremtidige mén, men også fordi forebyggelsen af arbejdsskader tager udgangspunkt i viden om de situationer, der afføder skader. I 2013 har der igen været alt for mange dødsulykker, 38 personer er døde af, at gå på arbejde i Dette er lidt færre end i 2012, men det er stadig uacceptabelt, at der sker dødsulykker på danske arbejdspladser. Det er ikke acceptabelt, at folk kommer til skade, bliver syge, bliver nedslidt eller endog mister livet af at gå på arbejde. Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og en god konkurrenceevne er hinandens gensidige forudsætninger og ikke hinandens modsætninger. Et godt arbejdsmiljø baseret på et tillidsfuldt og retfærdigt samarbejde mellem ledelse og ansatte er vejen til at styrke den sociale kapital, og vejen til at styrke konkurrenceevne og produktivitet. Citat: LO Udvalgets medlemmer er: Lis Udengaard Rasmussen, FOA Århus udvalgsformand Andre Nielsen, Metal Århus Elvira Rizvanovic, Teknisk Landsforbund Østjylland Jens Lavdal, Socialpædagogerne Østjylland Palle Ulriksen, NNF Østjylland Per Thorendal, 3f TLB Århus 11

12 Kommunalpolitisk Udvalg skriftlig beretning 2013 Af Verne Pedersen, formand Kommunevalget 19. november har naturligt fyldt meget i udvalgets arbejde og diskussioner i Med udgangspunkt i beslutning og en principiel positiv holdning i FU LO Århus arbejdede vi gennem hele foråret både internt og i dialog med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten om at lave en forlængelse af vores lokalpolitiske samarbejdsaftale. Processen for tilblivelse af en ny aftale var som for 4 år siden at kommunalpolitisk udvalg, med LO formanden som deltager, har haft mandat til at tage diskussionerne og lave det overordnede konkrete arbejde. Det fungerede godt dengang, men flere var passive under forløbet i Det var ikke en let proces, hverken internt eller i forhold til partierne. Der er forskellige prioriteringer og mindst lige så vigtigt: der er ikke på alle områder den nødvendige gensidige tillid. Vi fik landet en aftale, der lægger op til tæt samarbejde de kommende 4 år. Under overskrifterne Aarhus fremtid og Flere i arbejde er aftalen er bygget op om en række fokuspunkter: Der skal Styr på løn- og arbejdsforhold ved alle kommunale udbud og udliciteringer. Der skal sikres gode medarbejderforhold. Vi skal have en aktiv arbejdsmarkedspolitik med fokus på beskæftigelse under ordnede vilkår. Stor fokus på uddannelse, ikke mindst erhvervsuddannelser og 95 % målsætningen. Integration er stadig et vigtigt fokusområde. Den kommunale service overfor borgerne skal sikres. Sidst men ikke mindst skal vi gennem dialog aktivt forholde os til overskrifterne Borgerinddragelse og Frivillighed. Det centrale element er, at de 4 parter vil indgå i et forpligtigende samarbejde om udvikling, handling og ageren under disse overskrifter. Aftalen er altså ikke en kontrakt eller en overenskomst., men et arbejdspapir. Valget 19. november gav os som bekendt en ny 4-årig periode med et rødt flertal i Aarhus Byråd, med Jacob Bundsgaard som borgmester. Dette giver os et godt udgangspunkt for arbejdet og samarbejdet de kommende år. Men der sker ikke noget, hvis vi ikke er aktive. Vi har gennem hele den forgangne periode afholdt planlagte dialog møder med partierne. Politikerne har været meget tro mod den tidligere aftale, men vi har ikke selv fra LO fagforeningerne i samme grad leveret varen ved fremmøde og aktiv deltagelse i dialogen. Vi har opfordret alle til at deltage og gøres der indflydelse gældende. Og netop denne aktive deltagelse er jo forudsætningen for indflydelse og påvirkning af det politiske arbejde i byrådet. Vores aftale med politikerne har kun værdi, hvis vi fra alle fagforeningerne deltager aktivt ind i dialogen. Både internt og med politikerne kan meget passende rundes af med samme opfordring som vi kom med ved udgangen af 2012: Skal samarbejdet med politikerne på skinner, er det også vigtigt vi internt i LO fagbevægelsen prioriterer at stå sammen og bakke hinanden op. Vi skal blive bedre til at diskutere åbent med hinanden. Og vi skal blive bedre til at samles om fælles mål og indsats til gavn for vores medlemmer. Fra vores politiske samarbejdspartnere efterlyses også større engagement og deltagelse fra alle organisationer i dialogen hvor vanskelig den end måtte være. Tag aktiv del i arbejdet i Lad os i fælleskab arbejde for, at Århus bliver en by hvor resultaterne taler for sig selv, så det er tydeligt for alle at der er en positiv gevinst ved et rødt flertal og ved et tæt samarbejde mellem de politiske partier og fagbevægelsen. Vi ser frem til arbejdet og samarbejdet i 2014 og håber flere fagforeninger vil være aktivt med på banen. Udvalgets medlemmer er: Verne Pedersen, SL Morten Rasmussen, 3F TLB Flemming Rasmussen, Metal Henri Bøje, TL Hans Henrik Hansen, HK Lone Skov Hansen, 3F Rymarken Anders Munk, LO 12

13 AIF Arbejderbevægelsens Internationale Forum Beretning 2013 Af Bo Hamburger, formand AIF Århus varetager det internationale solidaritetsarbejde i LO Århus. FU i LO Århus er repræsenteret i AIF s bestyrelse. AIF Århus er fortsat involveret i projekter og aktiviteter i Tanzania. I samarbejde med FIC (Fagbevægelsens Internationale Center) arbejder vi blandt andet med undervisning af kvinder samt børnearbejdere i mineindustrien. Sidst på året har vi prioriteret støtte til 2 kvindeprojekter i Tanzania, bl.a. en aktivitet med opbygning af en restaurant. Vi har ligeledes, gennem foreningen AMPO, sendt 520 overskydende Jobpatrulje T-shirts til Burkina Faso. Alt sammen små tiltag, men som alligevel gør gavn og er med til at gøre en forskel. I Aarhus deltog vi traditionen tro med en bod på 1. maj pladsen i Tangkrogen. Ligeledes snart traditionen tro var med i afholdelsen af FN s Antiracismedag den 21. marts. Arrangementet blev i samarbejde med Aarhus Kommunes Integrationsråd afholdt i Rådhushallen. Under overskriften Lige børn leger bedst havde mere end 500 skolebørn lavet flotte tegninger der blev udstillet. Mange, primært børn og unge, deltog i arrangementet, som blandt andet også bød på foredrag og paneldebat. I festugen arrangerede vi sammen med O3V Verdensbilleder i Klostergade. En lang række organisationer deltog med boder, musik og mad fra forskellige verdensdele. AIF arrangerede debat og filmforevisninger i de dage arrangementet varede. Samlet set var vi mere synlige i Aarhus end de foregående år. Men det skal ikke skjules at arbejdet med international solidaritet stadig lider under de nedprioriteringer der er sket og fortsat sker, primært på centralt hold. Og det skal heller ikke være nogen hemmelighed at vi med kyshånd vil tage imod nye (og gerne yngre) kræfter i arbejdet. For en ting er sikkert: International Solidaritet og engagement er der stadig stor brug for. Både i forhold til aktiv støtte til projekter og aktiviteter rundt om i verden og til debat og oplysnings arbejde i Danmark. Udvalgets medlemmer er: LO Seniorer Aarhus - Beretning 2013 Bo Hamburger, SL Jørgen Mørck Iris Kasper Søren Noe Nygaard Henrik Pedersen Morten Rasmussen, 3F Transport, Logistik og Byg (FU LO Århus) Kontakt: Søren Qvist, LO Århus Ja så kom udvalget ud af året 2013,med et program, hvor der bliver afholdt 6 mødet om året på Skovvangsvej Århus N. Det første møde blev holdt den 11. februar 2013 KL , hvor mødet starter med en sang og velkomst og 2 stk. smørrebrød derefter kaffe og småkager. Derefter var der møde med en debat med Flemming Knudsen medlem af Regionsrådet. Mødet den 11. marts 2013 startede på samme måde med foredrag og debat med Jens Joel medlem af Folketinget. Mandag den 22. april 2013 orientering med beretning og hvor der kan indstilles til Bestyrelsen igennem LO Århus derefter med underholdning. Indimellem får vi tilbud at komme på Kokkeskolen / Erhvervs på Dollerupvej i Åbyhøj, hvor eleverne laver 2 retter mad med kaffe og eleverne lærer, hvordan der skal dækkes bord, som er med i deres uddannelse. Opstart i Efteråret 2013 er på samme måde, som først omtalt, med datoen 9.september, med Byrådsmedlem Thomas Medum fra SF med et oplæg og derefter en debat fra salen. Mandag den 7. oktober 2013 var mødet med Bjarne Schmidt Nielsen fra Regionen, som stillede op til Byrådet i Aarhus den 19. november Det sidste møde i året 2013 var den 18. november, hvor det mest var et hygge jule møde, som der også skal være plads til, hvor vi havde underholdning med Annie, Egil og Merethe ved klaveret, det var et dejligt møde med sang og glade medlemmer fra de forskellige klubber under LO, det er så dejligt, at der bliver mødt frem med godt humør og omkring en møder op. Byrådsvalget den 19. november 2013 gik så fint i Aarhus og Skanderborg tillykke til de valgte. Tak til alle i LO, som er med en hjælpende hånd. Tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde i året Husk at udvalget er med til 1. maj i Ældreteltet, kom og vær med, hvor vi er der glade mennesker. LO Seniorer Aarhus: Lis Søballe Jensen formand Bent Vagn Olsen kasserer NNF Metha Pedersen Næstformand 3F Rymarken Arne Christensen Bestyrelsesmedlem 3 F Rymarken Jytte Kristensen bestyrelsesmedlem NNF Mogens Udengaard, Supp, FOA Klavs Elvig Hansen, Supp, NNF Bjarne Nielsen, Supp, 3F Sommervej 13

14 LOkal Skanderborg Af Palle Langkjær, LOkal Skanderborg Af Hans Schmidt, LO Samsø Igen i 2013 har flere større begivenheder og arrangementer præget årets arbejde i LO Samsø og her tænker jeg først og fremmest på kommunevalget hvor 45 års borgerlig styre på Samsø omsider blev brudt og vi fik valgt en socialdemokratisk borgmester. Desuden var LO Samsø en aktiv medspiller sammen med Socialdemokraterne, SF LO Skanderborg har i 2013 på mange måde udviklet dialogen med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Vi har lavet en samarbejdsaftale med de 3 partier. En samarbejdsaftale der dannede grundlag for vores aktive deltagelse i valgkampen og som samtidig danner grundlag for et samarbejde de kommende 4 år. I marts måned afholdt vi et fællesmøde med en række faglige repræsentanter samt kandidater fra de 3 partier. Mødet var arrangeret som et mini kandidatkursus hvor vi gennem forskellige oplæg præsenterede alle kandidater for LO fagbevægelsens synspunkter og mærkesager. Valgresultatet gav genvalg til Jørgen Gaarde som borgmester, endda med mandatmæssig fremgang. Vi ser frem til de kommende 4 år men beklager samtidig, at Jens Sønderskov, SF, ikke blev genvalgt. Jens har været én af de bærende kræfter i arbejdet med at skabe en god dialog og et godt samarbejde i Skanderborg. Det centrale i aftalen er at vi holder fast i en løbende åben dialog. Vi vil gennem dialog fremme LOs og dermed medlemsorganisationernes interesse omkring hele den kommunale drift. Overskrifterne er: Kommunal service, Arbejdsmarkedspolitik beskæftigelse, Styr på løn- og arbejdsforhold ved alle kommunale udbud og udliciteringer, Medarbejderforhold og Aktivt medborgerskab. Dialogen skal både føres med politikerne og med kommunens embedsfolk. Kommunaldirektøren inviterede sidst i 2013 repræsentanter fra medarbejder organisationerne, herunder LO, til åben debat. Vi møder åbenhed og imødekommenhed, men samtidig står det også klart, at vi skal sørge for hele tiden at være aktivt til stede, hvis vi skal fastholde gode løn og arbejdsvilkår for medarbejderne i Skanderborg samt sikre en god service for borgerne. Konkret har vi deltaget i en konstruktiv dialog med både politikere, embedsmænd og arbejdsgivere om igangsætningen at Rådhusbyggeriet på Fælleden. Der er fuld opbakning til at byggeriet skal gennemføres på ordentlige vilkår og der er også indgået aftaler om uddannelse, blandt andet gennem oprettelse af en virksomhedsskole. Sidst i november blev valget hovedentreprenør offentliggjort. I 2014 vil vi arbejde for at de gode principper kommer til at gælde overalt hvor Skanderborg Kommune er involveret ligesom fokus skal rettes på boligforeningernes store byggeprojekter. På det arbejdsmarkedspolitiske område har udfordringerne været koncentreret om de unge og de langtidsledige. Dialogen har været god og til tider skarp, når det har handlet om hvordan håndteringen og samarbejdet udmøntes. Dialogen har resulteret i. at der i starten af 2014 indgås en samarbejdsaftale mellem LO/FTF og Jobcentret. 1. maj afholdt vi for andet år i træk hos 3F på Villavej. Opbakningen viste sig stigende og stemningen var rigtig god. Vi satser på, vi nu har fundet de rigtige rammer for et arrangement, der holder LOkal Samsø og Enhedslisten til det største 1. majarrangementet på Samsø i nyere tid. Men tilbage til kommunevalget, hvor LO Samsø på flere områder var på banen sammen med de røde partier. For første gang stillede Enhedslisten op til kommunevalget på Samsø (det er mindre end 2 år siden den lokale partiforening på øen blev stiftet). Med tre røde partier opstillet, var der en - godt nok lille - mulighed for at får et rødt flertal godt ud i fremtiden. Der er i FU enighed om vigtigheden af at fastholde en fælles 1. maj markering i Skanderborg! LOs tilbud om gratis socialrådgivning er fortsat og fortsætter i Vi vil i den kommende periode aktivt søge at skabe større opmærksomhed om dette tilbud til medlemmer der kommer i klemme i systemerne. Til slut en tak til alle LOkal Skanderborgs samarbejdspartnere for indsatsen i Udvalgets medlemmer er: Palle Langkjær, Metal Skanderborg-Odder Lars Olsen, Metal Skanderborg- Odder Ulla Gram, FOA Silkeborg-Skanderborg Per Brobæk, FOA Silkeborg- Skanderborg Kai Høstrup, 3F Søhøjlandet Kai Skov Rasmussen, 3F Søhøjlandet Erik Borring, SL Østjylland Dorthe Hindborg, TL Østjylland Hans Henrik Hansen, HK Østjylland Det Arbejdsmarkedspolitiske netværk Skanderborg: Ulla Gram, FOA Silkeborg-Skanderborg. Palle Langkjær, Metal Skanderborg-Odder. Berit Hansen, 3F Søhøjlandet. Erik Borring, Socialpædagogerne Østjylland. Leo Jensen, HK Stat Østjylland. Dorthe Hindborg, Teknisk Landsforbund Østjylland. på øen og få valgt en socialdemokratisk borgmester. Jo nærmere vi kom valgdagen steg spændingen for et politisk skifte, men spændingen blev tidligt udløst, da Enhedslisten ved en menneskelig fejl ikke fik afleveret stillerlisten til kommunen i tide. En absolut utilgivelig fejl, som enhedslisten beklagede i høje toner. Op til valgdagen opfordrede Enhedslisten deres vælgere til at stemme på Socialdemokraterne og SF. 14

15 Med Enhedslisten ude af billedet, styrtdykkede forventningerne til valgresultatet. Der skulle virkelig flyttes stemmer hvis vi fortsat skulle ændre på det borgerlige styre. Der blev indgået et styrket samarbejde med socialdemokraterne, hvor LO Samsø stod for meget af det praktiske arbejde ved valget, som f.eks. medvirke ved opsætning af valgplakater, tryk af valgmateriale, medvirke ved gadearrangementer m.m. For at gøre en god historie kort, gik socialdemokraterne frem fra ét til tre mandater og fik borgmesterposten. SF gik desværre ét mandat tilbage fra to til ét. Valgaftenen blev fejret i fællesskab og her var humøret højt, trods glemsomheden forud for valget. I LO Samsø har vi en forventning om, at med en socialdemokratisk borgmester, vil det blive nemmere at få faglige mærkesager bragt igennem. 1. maj på Samsø blev afviklet på Festpladsen i Ballen i et samarbejde mellem Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og LO Samsø. Et strålende solskinsvejr, gode politiske og faglige talere, god musik og underholdning og de kendte sange, fik ikke mindre end 150 personer til at besøge arrangementet. Det er det største 1. maj arrangement på Samsø i nyere tid. Som faglig taler var det Flemming Rasmussen fra Metal, der gæstede øen. På opfordring fra LO Samsø traf kommunalbestyrelsen i efteråret beslutning om sociale klausuler og kædeansvar ved kommende anlægsarbejder i kommunen. Med uventet hjælp fra den tidligere konservative borgmester, blev der endda indført krav om lokal beskæftigelse og lærlinge ved anlægsarbejder over 10 mio. kr. Aftalen om sociale klausuler trådte hurtigt i kraft, da Samsø Kommune er påbegyndt byggeri af en ny trafikhavn med tilhørende vejanlæg syd for Ballen. Efterfølgende har spildevandsselskabet på øen også indført tilsvarende sociale klausuler ved arbejde og udbygning af kloaknettet. Efter at BAT-Kartellet i de senere år har været på Samsø en del gange for at aflægge besøg på byggepladser med østeuropæiske byggefirmaer, er vi i dag 150 personer til at besøge 1. maj arrangementet på festpladsen i Ballen i den situation, at der stort set ikke længere kommer østeuropæiske byggefirmaer til øen. Et finmasket netværk der hurtigt melder ind om byggeaktiviteter og en lokale presse der gerne skriver om BATs besøg på øen, har formentlig fået både lokale og fritidsfolket til at anvende lokale håndværkere. Hvor der tidligere har været problemer med mange østeuropæere i landbruget og øens store grønsagsproduktion, har landbruget i dag skåret kraftigt ned på antallet af udlændinge. Årsagen er både en omlægning af produktionen og mere maskineri på markerne. I 2013 har vi oplevet, at mange østeuropæere der tidligere har arbejdet på øen i sommerhalvåret, har valgt at bosætte sig fast på øen med kone og børn. Og mange er blevet medlem af både fagforening og a-kasse. Mange medlemmer fra de forskellige fagforbund havde valgt at deltage i årsmødet i LO Samsø. Herudover deltog politikere og repræsentanter fra socialdemokratiet og SF samt repræsentanter fra Jobcenteret. Årsmødet har gennem årene udviklet sig til god aften hvor der bliver diskuteret på livet løs og i alle mulige retninger. Midt på sommeren var Jobpatruljen igen på Samsø hvor fire friske piger besøgte en række kiosker, butikker og andre virksomheder der har unge ansat. Hvor Jobpatruljen tidligere har konstateret flere overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, hvor unge - især indenfor butiksområdet - havde for lange arbejdsdage, tunge løft, tunge skub med palleløftere og arbejde med stærke rengøringsmidler, var pigerne fra Jobpatruljen godt tilfredse med hvad de havde set og de havde haft en god dialog med både virksomhederne og de ansatte. Kun et enkelt sted var Jobpatruljen ikke ønsket. LO Samsø er repræsenteret i LBR med 3 repræsentanter fra HK, FOA og 3F. Det er et spændende arbejde hvor LO tydeligt præger arbejdet - med god støtte fra Søren Larsen, LO Århus. LO Samsø uddelte igen i 2013 legatet på 500 kr. til en afgangselev til demissionsfesten på Tranebjerg Skole. Udvalgets medlemmer er: Hans Schmidt, 3F Samsø, formand Gerda Larsen, FOA, næstformand Holger Sørensen, Metal - repr. i FU LO Århus Jens Vadstrup, 3F TLB Stig Brandt, 3F Samsø, 1. supp. Knud Beck, 3F Samsø, 2. supp. 15

16 Af Inge Jensen Pedersen, LOkal Odder Kommunevalget og valgkampen fyldte meget i LOkal Odder i Allerede i slutning af 2012 stod det klart at de politiske partier, med SF i spidsen, ikke kunne eller ville stå sammen om fremtiden. I stedet opstillede LO en række fokus overskrifter for de kommende 4 års politik i Odder og vi deltog i valgkampen med 3 konkrete overskrifter: Stem mod udliciteringer, der flytter penge fra borgere og ansatte til private firmaer, der skal indregne profit til ejere eller aktionærer. Stem for tillid. Kommunen og regionen bør spare på bureaukrati og kontrol, så der bliver flere ressourcer til at hjælpe borgerne. Stem for ordentlige jobs og mod social dumpning. Kommunen og regionen må kræve, at private firmaer lønner efter danske overenskomster, hvis de skal udføre arbejde for kommunen eller regionen. LOkal Odder Vi holdt løbende fast i vores samarbejde med de 4 partier, inviterede til fælles rundstykke uddeling på Banegården forud for valget 19. november og deltog aktivt i det store fælles valgmøde i Spectrum. Valget førte som bekendt til skifte i Borgmesterstolen. Vi vil selvfølgelig den kommende periode stadig søge indflydelse gennem dialog med politikere. Konkret vil vi bl.a. følge op på et tilsagn fra alle politikere i valgkampen om, at sikre indførelse af arbejdsklausuler i Odder Kommune. Vi fortsætter også med at gøre vores indflydelse gældende i Erhvervsrådet og i de lokale uddannelsesinstitutioner. Arbejdet for LO s repræsentanter i LBR Odder og LO, har koncentreret sig om at sikre de bedst mulige betingelser for de ledige i Odder Kommune. Samarbejdet med jobcentret har været tæt og konstruktivt og sikret, at der for første gang i mange år er etableret et samarbejdsforum med Jobcentret og de faglige a-kasser. Ledigheden har i 2013 været støt faldende og endt på 3,5 procent, men af den samlede gruppe af ledige, er de 23,7 % berørte af langtidsledighed og dermed i risiko for at miste deres forsørgelsesgrundlag. Mange er i 2013 faldt ud af dagpengesystemet og LO opgave er derfor at arbejde for - at forbedre vores medlemmer tilbydes uddannelse og en hurtig vej tilbage på arbejdsmarked. Ikke alt er forandret i Odder heldigvis. 1. maj i Pakhuset er en del af årshjulet i Odder. Vi samler ca. 150 mennesker til en festligt traditionsrig markering og vi kan hvert år glæde os over stor interesse fra politikere for at deltage i denne fælles markering. LO er også blevet en fast deltager i byens stor Kræmmermarked første lørdag i august. Fra vores bod kommer vi i løbet af dagen i dialog med rigtig mange mennesker. OK symbolet vil også i 2014 danne vores fælles ramme for disse aktiviteter. Beretning 2013 skal også indeholde en appel til medlemsorganisationerne: Vi savner nyt blod i LOkal Odder. Vi opfordrer derfor til at flere (og gerne nye) kræfter kommer på banen. Vi kan aldrig blive for mange der er masser at spændende udfordringer vi kan kaste os over, hvis vi har ressourcerne. Afslutningsvis en stor tak til alle LOkal Odders mange samarbejdspartnere for indsatsen i Udvalgets medlemmer er: Inge Jensen Pedersen, FOA (formand mdl. af FU ) Bjarne Bent Bertelsen, Dansk El-Forbund Jytte Breum Hansen, 3F Rymarken Jens Møller, 3F Rymarken Lars Olsen, Dansk Metal Skanderborg/Odder Jan Leth, Socialpædagogerne Østjylland Viggo Thinggaard, HK Østjylland Det arbejdsmarkedspolitiske netværk Odder: Inge Jensen Pedersen, FOA Århus Linda Raufort, HK Østjylland Jytte Breum Hansen, 3F Rymarken Susanne Rohde, Teknisk Landsforbund Mogens Pedersen, Socialpædagogerne Østjylland Lars Olsen, Dansk Metal Skanderborg-Odder. Desuden deltager FTF i netværket. 16

17 Beretning for skolekontaktudvalget i LO-Århus, 2013 Skolekontakt udvalgets indsats i det forgangne år har været præget af reformerne på grundskoleområdet. For at understøtte de unge, der skal vælge uddannelse og efterfølgende job, har skolekontaktudvalget samarbejdet med et bredt udsnit af uddannelsesstederne for unge, det være sig folkeskoler, privatskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og ikke mindst erhvervsskoler. I folkeskolen og privatskolerne, er gæstelærerne en aktiv del af mange skolers undervisning i uddannelses-erhvervs-og arbejdsmarkedsorientering, samt i arbejdsmiljø. Udviklingen har vist, at hvis Aarhus skal lykkes med at få 95% af en årgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2013, som der er besluttet i byrådet, skal der helt andre midler til. Der er en alt for stor gruppe af unge, der ikke engang får en afgangsprøve fra grundskolen. Dette forhold har gjort, at skolekontaktudvalget har engageret sig i forløb der er rettet mod denne gruppe af udsatte børn og unge. Vi har initiativer i vest byen fx på Toveshøjskolen. Her har udvalget, i tæt samarbejde med FUcenteret og erhvervsskolerne, udviklet et undervisningsforløb, som vi sammen afvikler som produktionsspil. Det er et godt projekt, det er givende for eleverne, med god læring om job og arbejdsmarkedet. Skolekontakt-udvalgets udvikler nye initiativer, der skal understøtte og kvalificere der vejledning de unge får, frem mod en ungdomsuddannelse. Der har bl.a. været, projekt Jobsnuser Havn. Et initiativ der, støttet af LBR, er udviklet og gennemført som forløb for grundskolernes udskolingselever ( klassetrin). Udvalget har gennemført projektet, der har åbnet virksomheder på Aarhus Havn, herunder de Bynærehavnearealer, med Dokk1 som basis, for eleverne i udskolingen. Jobsnuser Havn er et projekt, der skal udfolde uddannelser og job, der er relateret til arbejdspladsen Aarhus Havn incl. de Bynærehavnearealer. Projektet er et initiativ, der har givet op mod 1000 unge, fra hele Aarhusområdet, en bredere mulighed for at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Projektet havde særlig fokus på erhvervsuddannelserne. Vi finder det naturligt, at den offentlige sektor, som en stor kunde hos de virksomheder, der udfører store offentlige anlægs-og byggeopgaver, kan stille krav om, at de virksomheder der udføre de opgaver, er med til at uddanne unge mennesker. Virksomhederne skal påtage sig den samfundsgavnlige opgave. Via sociale klausuler i udbuddene, der stiller krav til både at uddanne unge indenfor byggefagene, så der sikres en veludannet arbejdskraft. Opgaven er også at være til rådighed for unge elever der klassevis eller i mindre grupper kan få et indblik i de uddannelser, der er i byggebranchen. Endvidere kan de store og ofte tidsmæssige langstrakte offentlige byggerier, bruges i vejledningen som undervisning af unge i grundskolen. Udvalget har, i tæt samarbejde med byggeriets organisationer, konkrete planer om at få iværksat forløb for eleverne i grundskolen, der på en praktisk måde skal følge byggeriet, og vejledes om de uddannelser og de jobs, der er indenfor byggebranchen. Ikke mindst fordi de samme virksomheder i mange tilfælde, har et stort behov for at kunne ansætte veluddannet arbejdskraft på sigt. Samme situation er i øvrigt gældende i en del andre brancher. I oktober afholdt Skolekontaktudvalget det årlige seminar. Her havde vi oplægsholdere, der fremlagde reformerne på grundskolen og erhvervsuddannelserne, var emner der ivrigt blev diskuteret Deltagerne drøfter, diskutere og videns deler om emner der er oppe i tiden. Udvalget har særdeles gode erfaringer med seminarerne, der er en aktivitet vi vil gentage årligt. Udvalget har været nødt til at begrænse den medfinansiering af undervisningsforløb, der har været en del af de aftaler, vi har haft med skolerne i en årrække. I årets løb blev de budgetmæssige udfordringer der viste sig, efter forhandlinger med forvaltningerne, løst. Det er, efter aftale med Aarhus Kommune, lykkedes at få en fornuftig ordning om indsatsen på folkeskolerne, så gæstelærerne kan kvalificerer undervisningen i uddannelses-erhvervs-og arbejdsmarkeds orientering, til gavn for eleverne og kvaliteten i vejledningen. Udvalgets medlemmer og samarbejdspartnere skal have en stor tak for endnu et givende år, med store udfordringer og allehånde opgaver. Det gode samarbejde er en virkelig stor hjælp for udvalget, og i sidste ende, til gavn for de unge. Udvalgets medlemmer er: Søren Høj Eggers, formand Alfred Kristensen, 3f Jan Normann Pedersen, El forbundet, Jack Hougaard Kristensen, FOA Århus Jan Volmer Rasmussen, TL Leo Thinesen, HK 17

18 Forretningsorden For repræsentantskabsmødet 1. Ved mødets begyndelse vælges 2 dirigenter. Valget foretages ved håndsoprækning. 2. Dirigenten oplæser dagsordenens punkter, som efter godkendelse sættes under debat i den vedtagne rækkefølge. 3. Dirigenten giver de indtegnede talere ordet i den rækkefølge, de lader sig indtegne. 4. Valgene afvikles senest kl Taleren bør altid henvende sig til forsamlingen, ikke til de enkelte medlemmer, og erindre sig, at forhandlingerne drejer sig om sagen, ikke om personerne. Bruger en taler utilbørlige udtryk, skal dirigenten gøre opmærksom på, at dette ikke kan tillades; nægter taleren at rette sig herefter, kan han fratages ordet. 6. En taler kan midlertidig afbrydes af ordensmeddelelse fra dirigenten, af forespørgsel fra et medlem angående forret-ningsordenen, af et forslags tilbagekaldelse og endelig af forslag fra såvel medlemmer som fra dirigenten om indskrænkning af taletiden. 7. Alle afstemninger foregår på den i vedtægterne foreskrevne måde; er intet andet krævet, sker afstemninger ved håndsoprækning. 8. Forslag om en debats afslutning skal straks sættes under afstemning. Vedtages forslaget, gives der lejlighed til indtegning af talere. Forslagsstilleren eller sagens ordfører samt formanden får - om ønsket - ordet som sidste taler. Efter afslutning er vedtaget, kan der ikke stilles mod- eller ændringsforslag. Alle forslag kan forlanges indleveret skriftligt til dirigenten. For Stemmeudvalget 1. Stemmeudvalget vælges i henhold til LO Århus vedtægter, som stemmeudvalget i enhver henseende er underkastet. Stemmeudvalget vælger selv sin formand og næstformand. Valget gælder for en 2-årig periode. 2. Formanden eller dennes stedfortræder leder og tilrettelægger arbejdet samt kvitterer for modtaget stemmemateriale. 3. Til repræsentantskabsmødet i LO Århus gives for stemmeberettigede, kun adgang mod fremvisning af gyldigt adgangskort, som stemples, og stemmesedler udleveres. Indbudte gæster afkrydses på fremlagt liste 4. Mindst 1/2 time før repræsentantskabsmødets begyndelse skal der ved indgangen være placeret mindst 4 stemmeudvalgsmedlemmer (2 borde á 2 medlemmer) samt yderligere 1 medlem. På intet tidspunkt må der være mindre end 2 stemmeudvalgsmedlemmer ved indgangen. Efter mødets begyndelse skal stemmeudvalget i påkommende tilfælde være til rådighed for de valgte dirigenter ved afstemninger, som foregår ved håndsoprækning. Ingen af stemmeudvalgets medlemmer må forlade de dem betroede poster, med mindre stemmeudvalgets formand eller dennes stedfortræder har givet tilladelse og sørget for nødvendig afløsning. 5. Såfremt der opstår spørgsmål, som berører stemmeudvalgets funktion, kan et sådant spørgsmål midlertidigt afgøres af stemmeudvalgets formand eller dennes stedfortræder, men spørgsmål skal forelægges det samlede stemmeudvalg til afgørelse. Stemmeudvalgets beslutninger skal i så henseende meddeles forretningsudvalget for LO Århus. Gæster Har taleret, men ikke stemmeret. Folketingsmedlemmer: Fra Socialdemokraterne: Jens Joel Kirsten Brosbøl, Leif Lahn Jensen. Fra SF: Eigil Andersen Jonas Dahl Fra Enhedslisten: Nikolai Willumsen Byråds- og kommunalpolitikere: Fra Socialdemokraterne, Aarhus: Jacob Bundsgaard, borgmester. Hans Halvorsen. Kristian Würtz, rådmand. Camilla Fabricius. Fra Socialdemokraterne, Skanderborg: Jørgen Gaarde, borgmester. Fra Socialdemokraterne, Odder: Elvin Hansen. Fra SF, Århus: Thomas Medum, rådmand. Fra SF, Skanderborg: Fra SF, Odder: Sanne Rubinke, viceborgmester. Gæster og tilhørere Fra Enhedslisten, Aarhus: Jette Jensen. Fra Enhedslisten, Skanderborg: Henrik Qvist Fra Enhedslisten, Odder: Jens Erik Buur LO Danmark: Lizette Risgaard, LO næstformand. Andre LO-sektioner: Repræsentanter for LO Djursland, Randers, Silkeborg-Favrskov og Horsens-Hedensted. Andre: Jørgen Hansen, formand for Det kooperative Fællesråd. Torben Andersen, direktør i Arbejdernes Landsbank. Thor Jensen, FTF. Henning Truelsegaard, Den Kommunale Fællesrepræsentation. Udvalgsformænd i LO Århus. Tilhørere Har hverken taleret eller stemmeret. Klaus Kristiansen, Beierholm Revisor Peter Kjær, Erhverv Aarhus. Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregionen Midtjylland. Niels Højbjerg, stadsdirektør, Århus Kommune. Gitte Nørgaard, direktør, Århus Købmandsskole. Annette Ernst Lauridsen, direktør, Aarhus tekniske Skole. Susanne Dombernowsky, konst. forstander, VUC. Claus Christensen, direktør, Dansk Center for Jordbrugsuddannelse. Jørgen Thyde, AOF Midtjylland. Lise Milling, Jobvækst. Knud Poulsen, tidl. Historisk Udvalg. Thorben Jørgensen, tidl. Historisk Udvalg. Peter Ølgaard Torben Dreier, Jobvækst Anne Hegelund Ansatte/konsulenter hos LO Århus: Lene Pind. Søren Qvist. Søren Larsen. Rune Kristensen. Katrine Jensen Søren Sø 18

19 Medlemsorganisationer Medlemstal, kontingentindbetaling og adgangsberettigede. Opgjort 1. januar Aarhus Sats 52,00 Ny Skanderborg Sats 52,00 Samsø Sats 52,00 Odder Sats 52,00 Samlet Antal Medlemmer 2014 Samlet kontingent for 2014 Adgangsberettigede til repr.skabsmødet 2014 LO Aarhus 3F Rymarken Århus F Transport, Logistik og Byg Århus HK Privat Østjylland HK Kommunal Østjylland HK Handel Østjylland HK Stat Østjylland Blik og Rørarbejderforbundet kreds Østjylland Dansk El-forbund Afdeling Østjylland Dansk El-forbund Vestsjælland Vagt og sikkerhedsfunktionærernes fagforening Syd- og Midtjylland Sanitørernes Fagforening i Jylland Ejendomsfunktionærernes Fagforening Midtjylland Dansk Jernbaneforbund Malernes Fagforening Øst Vest Teknisk Landsforbund Østjylland Århus Dansk Metal Århus Dansk Metal Skanderborg-Odder Fødevareforbundet NNF Østjylland Socialpædagogerne Østjylland Dansk Metal Tele Vest FOA Fag og Arbejde Århus I alt LO Randers 3F Randers I alt LO Silkeborg 3F Bjerringbro F Søhøjlandet FOA Silkeborg I alt LO Djursland 3F Djursland Dansk Metal Grenå I alt LO Aarhus Forretningsudvalg Forretningsudvalget - Adgangsberettigede I alt LO Aarhus i alt

20 Århus Skt. Knuds Torv Aarhus C Tlf

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard -afbud Viceborgmester Jesper Würtzen mødte LO Næstformand Karen

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Nordvestjylland. Beretning 2014

Nordvestjylland. Beretning 2014 Beretning 2014 Arbejdsmarkedets situation Endnu et år er gået og i dette år begyndte arbejdsmarkedet at ændre sig positivt. Vi ser en stigning i beskæftigelsen, vi har endda områder, hvor vi ikke kan skaffe

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

6-27-60. UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele sitet - Navigationssti - Footer - 3 kolonner:

6-27-60. UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele sitet - Navigationssti - Footer - 3 kolonner: DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD DET REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD DA LBR RBR > DA LBR RBR Admin > Forsiden Indhold» Indhold 02» UDKAST Hjemmesiden er oprettet med: - Topgrafik med gennemgående menu for hele

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere