Fra kælder til kvist. Når skolebiblioteket inkluderer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra kælder til kvist. Når skolebiblioteket inkluderer"

Transkript

1 Fra kælder til kvist Når skolebiblioteket inkluderer Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2012

2 Folkeskolen skal rumme alle og alt I dette katalog er der bragt billeder fra: Asgård Skole, Ringsted Kommune Benløse Skole, Ringsted Kommune Bøgelundskolen, Middelfart Kommune Der er i øjeblikket en tendens til, at folkeskolen bevæger sig mod at være en skole, der inkluderer flere elever end tidligere, og den skal dermed ud over almindelige elever også rumme elever med særlige forudsætninger, herunder elever med socio-emotionelle problemer, autisme og fysiske handicap. Det stiller store krav skolen, men også til dens læringscenter. Men det skal også være sjovt! Ganske ofte gør detaljen en stor forskel. Der er talrige eksempler. Brårup Skole, Skive Kommune Christinelystskolen, Lemvig Kommune Dalmose Skole, Slagelse Kommune Digeskolen, Tønder Kommune Endrupskolen, Fredensborg Kommune Fjordskolen, Aabenraa Kommune Hastrupskolen, Køge Kommune Hjørring Private Realskole, Hjørring Kommune Kingoskolen, Frederikssund Kommune Munkekærskolen, Solrød Kommune Oehlenschlægersgades Skole, Københavns Kommune Peder Lykke Skolen, Københavns Kommune Rødding Skole, Vejen Kommune Sanderum Skole, Odense Kommune Skipper Clement Skolen, Aalborg Kommune Skolen i midten, Hedensted Kommune Skolen ved Stadion, Haderslev Kommune Skovvangskolen, Allerød Kommune Skrillingeskolen, Middelfart Kommune Utterslev Skole, Københavns Kommune Vesterbakkeskolen, Randers Kommune Værebro Skole, Gladsaxe Kommune Øresundsskolen, Københavns Kommune Inklusion af læserne: Anderledes og meget klogt. Ørstedskolen, Langeland Kommune Det gælder om at strikke det rigtigt sammen. Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening Vartov Farvergade 27 D 1463 København K. Tlf Grafisk arbejde: Tina Bligaard, Glumsø Bogtrykkeri Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening, Billedtekst og redaktion: Anette Grønholt Andersen og Gitte Frausing. Fotos: Anette Grønholt Andersen, Maria Britt, Gitte Frausing. 2

3 Forord Folkeskolen er under forandring. Brug af digitale undervisningsressourcer er i kraftig fremmarch. Inklusion af specialelever er på dagsordenen. For skolebiblioteket, skolens pædagogiske læringscenter, giver dette nogle ganske særlige udfordringer. En bredere gruppe skal serviceres, og der skal vejledes i brug af mere og mere komplekse undervisningsmidler. Nogle steder vil der komme flere elever med fysiske handicap, andre steder vil der blive tale om inklusion af elever med autisme, socio-emotionelle problemer eller generelle indlæringsvanskeligheder. Samtidig øges brugen af Internettet, så frit tilgængelige og ikke-didaktiserede ressourcer kommer i spil. Tablets og mobiltelefoner er en del af hverdagen, og de skal også finde deres plads i skolens læringscenter. Det stiller ikke blot krav til læringscentres personale; skolebibliotekarer, it- og andre vejledere, men også til de fysiske rammer, hvor tilgængelighed er et nøgleord. Hvordan griber man alt dette an? På nogle skoler er rammerne små, så det kan være svært at rumme det hele, på andre er de store, men fælles for dem alle er, at det handler om at udnytte pladsen rigtigt. Rundt om i landet findes der talrige eksempler på vellykkede indretninger, der formår at inkludere netop de børn, der er på den skole. Det gælder om at bringe de gode eksempler frem i lyset. For at give inspiration til, hvordan man kan gøre sit eget skolebibliotek spændende og inkluderende, har Kommunernes Skolebiblioteksforening sammensat dette katalog, der viser, hvordan man nogle steder har fundet succesfulde løsninger. Med kataloget ønsker vi at kunne give inspiration til både indretning, detaljer og fremme af digitale hjælpe- og læringsmidler. Vi håber, kataloget vil være til god nytte ude omkring i landet. Rigtig god fornøjelse. Kommunernes Skolebiblioteksforening Vi skal have glade børn i skolen, og der skal være udfordringer til alle, så de ikke keder sig og mister koncentrationen. (Fotos fra Irland.) 3

4 Kælder, kvist og kosteskab Skolebiblioteket udfolder sig under meget forskellige forhold og betingelser. Kreativitet og idérigdom kan sprænge rammerne og gøre begrænsninger til muligheder. En visuel rejse gennem forskellige miljøer viser spændvidden, og hvordan potentialet kan bringes i spil. I kælderen er der skabt et rum med noget for alle sanser. Hjælp! Biblioteket er i kælderen. Skolebiblioteket er for alle Selv et mørkt, mørkt skab kan byde på mange muligheder. Nede i fru Hansens kælder. findes dybets hemmeligheder. Hulebo og hanebjælker. Specialbyggede reoler og skabe kan give kviste bedre muligheder. 4

5 Der kan være formidling i hver en krog. Kvist med kvalitet. Udnyt hver m 2, lad hænge, hvad ikke kan stå. Studenten på kvisten: Beskedne vilkår kan også give læring. Med udsigt til både gården og gaden. En kvist kan udnytte konstruktivt. 5

6 De små ting tæller Af Anette Grønholt Andersen og Gitte Frausing, Kommunernes Skolebibliotkesforening Fremtidens pædagogiske læringscenter har plads til alle! Det vigtigste for at skabe et inkluderende skolebibliotek er at være åben for nye muligheder, og her er der god inspiration at hente fra andre. Kommunernes Skolebiblioteksforening har i forbindelse med udarbejdelsen af denne publikation besøgt en række skolebiblioteker i hele landet, både specialskoler og almenskoler med specialklasserækker, hvor man med stor succes har arbejdet med inklusion af elevgrupper med særlige behov. Der er dog også en lang række af de skoler, vi har besøgt i andre anledninger, der kan bidrage med eksempler på inkluderende tiltag, og derfor har vi også medtaget billeder fra nogle af disse. Fælles for alle de skoler, der har bidraget til udgivelsen, er en kultur og en tilgang, hvor man til enhver tid er positiv og åben for nye idéer og muligheder, og dette har været forudsætningen for at kunne skabe de betingelser, der giver liv og næring til nytænkning. Bygger på engagement Skønt forskelligheden er stor, og vilkårene derfor også i høj grad individuelle det spænder lige fra kælder til kvist, fra kosteskab til balsal er der noget, der går igen hos de mennesker, der gør skoleudvikling og udvikling af det pædagogiske læringscenter til en succes. Verden ændrer sig, forandring er et blivende vilkår, og for den, der ser potentiale og udviklingsmuligheder, skaber forandring hele tiden nye åbninger og andre universer. For den, der selv skaber fremtiden, står alle veje åbne. Det er mennesker, der løser opgaven i fællesskab, på det sted og i den virkelighed, der er deres, mennesker, der vælger se frem, og som har modet, idéerne og handlekraften. Det er levende og engagerede mennesker, der hver dag, her og nu, flytter grænser og giver drømmene liv og forankrer dem i hverdagen og virkeligheden. Det er alle disse mennesker, der tegner billedet og skaber nye muligheder for at rumme og inkludere i fremtidens skolebibliotek. Opgaven er omfattende, men de mange fremsynede tiltag, vi har set, og de mange engagerede mennesker, vi har mødt, ser for os ud til at være den bedste garanti for, at fremtidens skolebibliotek har plads til alle. Videndeling sikrer future practice Det er de små enkle ting, der tæller. Den lille opdagelse i hverdagen, der i al sin beskedenhed alligevel ændrer vilkårene de tiltag, der hver dag testes af virkeligheden, indtil man finder dét, der virker. Opfindsomhed og snilde, de selvopfundne og selvgjorte ting, der lige passer ind, netop her og specifikt tilrettet, kan gøre hele forskellen. De mange små ting tilsammen skaber et helt nyt fysisk læringsunivers, hvor alle behov og fordringer er søgt indtænkt og medtænkt, til gavn for alle, også brugere med særlige behov. Løsningerne kan være meget individuelle, men kan ofte bruges af andre eller inspirere til nytænkning andre steder. Videndeling og formidling af erfaringer og tiltag, der demonstrerer lovende resultater og derved peger fremad mod udviklingen af en kvalificeret future practice, er et must i fremtidens skole. Et enkelt menneske rækker kun så langt armene når, tager vi hinanden i hånden, kan vi i fællesskab nå så meget længere. Ikke enten/eller, men både/og Forskellige behov udfordrer i høj grad den måde, vi indretter vores skolebiblioteker, eller pædagogiske læringscentre, på. Det inkluderende skolebibliotek må derfor være fleksibelt og kunne omskabes efter behov. Skolebiblioteket er på hjul og i bevægelse, hvor biblioteksrummets udformning som helhed kan ændres i forhold til de aktiviteter, det skal rumme, og hvor også rummene i rummet opstår og afvikles efter behov. Analogt og digitalt går hånd i hånd. 6

7 Det mobile skolebibliotek med flytbare elementer skaber nye måder og nye muligheder. Fremtidens skolebibliotek er for alle. Der skal både være luft til de frie fugle, der ubesværet navigerer rundt i store åbne landskaber, og ly for de endnu ikke flyvefærdige, der har brug for tryghed, forudsigelighed, overskuelighed og et filter, der beskytter mod for mange forstyrrende indtryk udefra. Der stilles store krav, som synes at trække i forskellige retninger, og vi skal holde fokus på, at skolebiblioteket ikke er et enten/eller, men altid et både/og, for fremtidens skolebibliotek skal have plads til alle. Noget at tænke over Udfordringer til indretning, der inkluderer, kan bl.a. være, at læringscentret skal: Tage hensyn til det enkelte barns forudsætninger. Motivere og stimulere elevernes lyst til at lære. Tage udgangspunkt i skolens overordnede pædagogiske målsætning. Tilbyde læring med mange medier og mulitimodale læringsressourcer. Integrere digitale læremidler. Imødekomme mange læringsstile og -metoder. Udfordre de særligt dygtige elever. Skabe faste, velkendte rammer, som kan give tryghed og tilbyde trøst. Være overskueligt og stemningsfyldt. Sikre let adgang for bevægelseshæmmede. Være et sted med plads til forundring. Opdeles i mindre rum, så flere aktiviteter kan foregå samtidig. Tilføre sanselighed i form af farver, former og dufte. Tilbyde et eventyrligt univers med opmærksomhedsskabende oplevelser. Kunne være fleksibelt uden at bryde de faste rammer op. Inspirere til den enkelte elevs personlige og faglige udvikling. Tilbyde mangeartede aktiviteter og samtidig give ro til fordybelse. Være visuelt indbydende. Der er stadig bøger i skolebiblioteket. Der skal være plads til hygge. Tablets er en del af det nye penalhus. Tal til telefonen, og den skriver. Udfordrende og differentierende tilbud. 7

8 For alle sanser Mærk verden ræk ud. Fremtidens skolebibliotek inddrager alle sanser og læringsprofiler. Eleverne har behov for indlæringsmuligheder, der tilgodeser et bredt spekter af læringsstile og imødekommer elevernes behov for sansning. Der skal vækkes forundring, og nysgerrigheden skal pirres. Byen, man kan tage og føle på. Andre veje til matematik. 8

9 Flyv fugl flyv en lysende idé. Lille spejl på væggen der Til at tage og føle på. Prinsesse for en dag. Føl bogen. Noget for enhver smag. Duften af noget ukendt. 9

10 Læring kræver leg. Dinosaurus på mange måder. Spil og bøger alt er læremidler. Naturen er altid et hit. Ud af bogens verden. Hvad er der inde bagved? Musikken i mit eget rum der er indbygget musik i stolen. 10

11 Alt er lige ved hånden. Teknikken skal finde sin plads. Noget at kigge på. Hvad er en fugl? Noget at føle på. Den naturfaglige dimension skal også med. 11

12 Det digitaliserede multirum Af John Klesner, pædagogisk konsulent Favrskov Kommune og formand for Danmarks it-vejlederforening En meningsfyldt undervisning tager udgangspunkt i den teknologi, eleven kender fra sit hverdagsliv. Antikverede avmidler og fagbøger spiller i denne sammenhæng ikke længere en afgørende rolle, da netbaserede multimodale ressourcer tilbyder opdateret indhold gennem et sammensat medieudbud. Det styrker faglig relevans og øger elevens motivation. En fysisk og mental oprydning i skolebiblioteksrummet bliver nødvendig, og det giver en tiltrængt mulighed for at skabe løsninger for nuværende uløste udfordringer, hvor rummelighed for alle trænger sig på. It rummer et stort potentiale til at understøtte elevens læring på egen måde, i eget tempo og på det niveau, der passer til den enkelte. Skolen skal skabe rum for læring på mange måder, der hvor klasselokalets rammer ikke slår til i forhold til eksempelvis taktil og motorisk relateret indlæring. Et multirum Der er behov for at skabe en hybrid mellem gymnastiksal og klasselokale i form af et multirum, hvor oplevelser og eksperimenter i digitaliserede omgivelser gøres mulige. Skolebiblioteket er på langt de fleste skoler et stort lokale, og når en stor del af reolerne med indhold kasseres, vil det være oplagt at udvikle multirummet. Interaktive whiteboards knyttet sammen med teknologier som Kinnect, hvor musen er erstattet af kropsbevægelser, kan give et fingerpeg om, hvordan fysisk bevægelse i digitaliserede rum er mulig gennem sansende og eksperimenterende aktiviteter på basis af virtueller flader i gulv, loft og på vægge. Der vil fortsat være et udlånsbehov, men behov for ipads, interaktive borde, virtuelle briller, tablets og netbooks vil supplere og minimere bogudlån. Udlånsfunktionen skal sikre tilstedeværelse af en bred vifte af ny relevant teknologi. Udlån skal sikre, at elever, der af økonomiske eller holdningsmæssige forhold i hjemmet er afskåret fra tilgang til it, sikres adgang til tidssvarende udstyr. Forandringspiloter Erfaringer fra folkebibliotekerne har vist, at udlånsrutiner kan automatiseres, og at vejledning af brugerne i vid udstrækning virtualiseres. Denne udvikling vil også sætte præg på skolebiblioteket, men det ændrer ikke behov for ressourcepersoner. Opgaverne vil bare blive anderledes. Nødvendigheden af at fremme en selvudviklende skole kræver, at skoleledelsens strategi skal faciliteres. Skolebibliotekarers, it-vejlederes og faglige vejlederes erfaring i vejledningsopgaver vil i stedet blive udviklet til en rolle som skolens forandringspilot. Hovedopgaven består i at støtte skoleudvikling gennem konkret facilitering i fagudvalg og årgangsteam. Fotos i denne artikel er forfatterens egne. Samarbejde gennem eksperimenter på interaktive brugerflader. 12

13 Virtuelle briller, tablets og bøger udlånes på lige fod. Bevægelse og læring knyttet til interaktive whiteboards. Sansning og fordybelse i boghytten. Formidling i inspirerende omgivelser. Men husk en grundig oprydning! 13

14 Brug digitale hjælpemidler Computere er en selvfølgelighed. Digitale hjælpemidler er uundværlige i forhold til læring, formidling og inklusion. Den digitale tavle bringer andre verdener ind og føjer nye dimensioner til oplevelsen. Hvilket medie skal man vælge? Videokamera med tilbehør til udlån. Projektoren som mobilt tryllemiddel. Arbejde eller fornøjelse? Skærm i analogt selskab 14

15 Et vindue til alverdens viden. Sanserummet bliver levende. Det er smart! (board). Eleverne har ofte egen teknik. Alt kan bruges til læring. Mord for åben skærm digitalt selvfølgelig. Tavlen kigger igen Fjernsyn om fjernsyn. 15

16 Tablets er fremtiden. Robotten styres med mobilen. Stor skrift hjælper svagere seende. Den digitale rygsæk kan inkludere mange. Kan man ikke skrive, må man tale. Skrift oversættes til lydfil. 16

17 Rum i rum Rum i rummet skaber tryghed og overskuelighed. Små indbydende møbelgrupper, bløde hyggekroge eller en lille verden, hvor børnene træder ind i et særligt forundrings- og oplevelsesunivers, en læsehule eller en scenografi. Træd indenfor i den magiske cirkel og verden. Velkommen i et nyt univers. Fanget i nettet. Virtuelle rum sammen og alene. Ved vinduet giver trappen rum. Det digitale rum tilføjer en ny dimension skaber nyt rum og giver nyt liv. Tiltrækning og fordybelse. Find Holger han står på hjørnet. 17

18 En verden af nye rum. Med gardinet trukket for bliver rummet digitalt. Få sjælen med. Gå på opdagelse. Hvad er bag næste hjørne? Kom indenfor. Læseklassen har egen indgang. En trappe forbinder og deler. Gå op, gå ind, kryb i skjul. Fred og ro. En hyggekrog giver rum for samvær. Gulvet guider fra rum til rum og afgrænser. 18

19 Reollandet labyrinten indbyder til at gå på opdagelse og finde skatte. En centralt placeret hems giver mange rum. Frirum i enrum. Fleksibel rummelighed. Auditorium og værested. Stationær og flytbar rumdeling. 19

20 Det tilgængelige skolebibliotek Må jeg være her! Tegn først med kridt, prøv med kørestol så står reolerne med den afstand, de skal have. Omtanke i forhold til fysisk handicappede elever er vigtig, både med henblik på at give eleven den størst mulige grad af selvstændighed og i forhold til oplevelsesmuligheder. Biblioteket skal være tilgængeligt, og de nødvendige hjælpemidler skal være til stede. Tilbud i alle højder; kravl, kør, gå. Tomgangshylder ingen bøger på nederste hylde. Det kan være nødvendigt med specialudstyr. Husk plads til køretøjerne! 20

21 Fra øjenhøjde til nåhøjde. Med hæve/sænkeborde kan kørestolen komme ind. Med en lille rampe kan alle komme med på scenen. 21

22 Gennem hullet ind i læsehulen. Kørestolen kan også komme ind. Naturen kan bringes ind i skolebiblioteket. Alt lige ved hånden. Ingen døre tak! 22

23 Hygge Pædagogisk læringscenter skal i høj grad være hyggeligt og indbydende et dejligt sted at være, så børnene får lyst til at komme. Den enkelte elev skulle gerne tænke: Skolebiblioteket er også for mig. Der er en klar sammenhæng mellem arkitektur, rum og muligheden for at tilgodese vidt forskellige læringsstile. Blandt uformelle mødesteder er sofaen en klassiker. 23

24 Blød hygge giver trygge rammer. På rette hylde. Stol eller pude? Drømmezonen. Det er hyggeligt af hænge ud på skolebiblioteket. Et blødt sted. Vennepunktet. Fristedet. 24

25 Småt er også godt. I ly af markedsparasollen. Krog til indsigt med udsigt. Et sted til fordybelse. Den hjemlige dagligstue? Henslængt læring. 25

26 Arbejdspladser Total fleksibilitet højder er afpasset forskellige fysiske størrelser. Læringscentret skal tilbyde inspirerende arbejdspladser til alle elever. Mange læringsstile skal tilgodeses, og forskelligartede behov imødekommes. Nogle elever afledes let og har derfor behov for individuelle arbejdspladser eller kroge indrettet til mindre gruppefællesskaber. Indretningen skal afspejle en tydelig markering af arbejdsrummets fysiske grænser. Det er en god idé at kombinere høje og lave arbejdspladser. Høje stoleben tilgodeser nogle læringsstile og afgrænser med sin benlængde. Arbejdspladsen i hjørnet giver ro og plads til det lille fællesskab. 26

27 En sofa kan også være en arbejdsplads. Stol eller vindueskarm? Skolebiblioteket rummer alle læringsstile. Afskærmet i hjørnet er der trygt reolen kan trækkes for og lukke. Trappen giver ly for spændende it-projekter. Arbejdspladsen i hjørnet giver og ro og plads til det lille fællesskab. Stole på hjul giver bevægelsesfrihed. Skulder ved skulder for sig selv. Hvem siger, det ikke må være hyggeligt? 27

28 Læsetrapper Plads til rigtig mange. Med brug af læsetrapper er der let adgang til et fleksibelt auditorium. Læsetrapper findes i mange udformninger, både stationære, trapper på hjul, trapper, der er sammenklappelige, og små trapper eller hjørner tilpasset små elevgrupper. Specialbygget med kørestolsvenlig højde og hjul. Unik trappe kan bruges i flere plan. Den er i vinkel. 28

29 Med plads til forundring. Plads til få. Til fortrolighed og underholdning. Plads til flere. Sammenklappelig. Som rumafgrænsning. Læsetrappe med egen bogsamling. 29

30 Fleksibilitet og afskærmning Hvem sidder dér bag skærmen? Kombinationen af stationære og let flytbare grundelementer; skærmvægge, reoler og bogkrybber med hjul, giver øget fleksibiliteten og giver et utal af muligheder for ny møblering og afskærmning efter behov. HyldeMor reoler danner rum og kan flyttes og give nye rum. Et hjulmærke på gulvet sikrer, at alt kommer tilbage på plads. Hyldehulen i sin egen verden med overblik. Fleksibel undervisning. Gardinet: Enkelt, fleksibelt, afskærmende, rumgivende. Skærmplanter. 30

31 Læsetrappen er helt fleksibel; den kan åbnes, toppen kan drejes, og den har hjul. Både borde og skole kan være på hjul. Reoler, bogkrybber og udstillingsskabe kan også være på hjul. 31

32 Tætte rum Rød stol med trøstegris tid til timeout. Det lille tætte rum, undertiden blot en afskærmet stol, giver tryghed for elever, der i den store sammenhæng får brug for en timeout. Det er min kasse, mit rum her er der helle. Farver kan være med til at skabe nærhed. Du kan ikke fange mig! En pude er nok til at skabe sit eget rum. Drej stolen og vend ryggen til verden. 32

33 En krog til fordybelse er ikke det værste. Heller ikke, hvis man er to Der skal ikke meget til for at skabe tætte rum. Man kan indrette særlige rum, hvor man kan arbejde i fred. Stolen giver ly mod omverdenen. Tætte rum kan også være sofarum. 33

34 Opstilling på reoler Det er afgørende for elevernes interesse og for formidlingen, at bøger og konkrete materialer præsenteres på en overskuelig og tilgængelig måde. Det udfordrer den opstilling på reoler, vi kender. Nogle elevgrupper tiltrækkes bedst af overskuelige temaudstillinger og -kasser og de allerfleste af bøger, hvor forsiden er vendt ud, så forsideillustrationen er synlig. Reolens nederste hylder afsøges derimod sjældent. Vi tager den forfra. En udfordrende opstilling. Et skab omkring bøgerne kan gøre dem lidt mere spændende. Jeg ved, hvor mine bøger er biblioteksopstilling efter temaer og mærket med farvekode for aldersgruppe. 34

35 Opstillet efter kategori, serier eller genre. Iøjnefaldende og overskueligt. 35

36 Der er forklaring på, hvad det handler om. Opstilling efter lix kan gøre det lettere at finde det rigtige niveau. Orden på tingene med kasser. Alternative former udfordrer til udforskning. 36

37 At skabe sammenhæng på langs og på tværs Af Karin Gaardsted, MF, Viborg Fremtiden indebærer et udvidet samarbejde mellem biblioteksformer og stiller også krav til skolebiblioteket om at skabe sammenhæng på langs og på tværs i skolens hverdag. Det betyder et øget fokus på tværfagligheden og meningsgivende samarbejde henover traditionelle faggrænser. I en kommune har man to søjler, der arbejder med biblioteksbetjening af børn. Den ene er skolebiblioteket og den anden folkebiblioteket. De to søjler er der en politisk interesse i at få til i fællesskab at opfylde de mål, som byrådet har sat for børns og unges udvikling på dette felt. Øgede krav til læringscentret Eventuelle territoriale grænser mellem fagkompetancer udfordres i den nære fremtid, og også skolebiblioteket er et felt under stærk ombrydning. Det stiller øgede krav til skolebiblioteket; udfordringen er et læringscenter, der skaber meningsfuld sammenhæng mellem læring, oplevelse, formidling og udvikling for både elever og kolleger. Skolebiblioteksteamets aktører skal fungere som synlige og innovative læringskonsulenter, kollegavejledere og aktive vidensformidlere i konkrete læringssammenhænge. Skolebiblioteket er ikke længere bundet til et fysisk rum og sted bl.a. it-udviklingen er medvirkende til at muliggøre et læringscenter, der er nærværende og tilstedeværende overalt. Det er afgørende, at det brede spekter af indsatser, der sættes i værk, trækker i samme retning, så de støtter og beriger hinanden. Med udgangspunkt i barnet Vi skal huske, at barnet til enhver tid er det centrale omdrejningspunkt. Målet er at skabe de bedste vilkår for børnenes læring og derigennem bidrage til, at så mange som muligt får en ungdomsuddannelse. Det er vigtigt, at læringsmidlerne er inden for barnets rækkevidde, og at barnet i sin nære hverdag har muligheden for at se, bruge og hjemlåne bøger og andre materialer samt få den undervisning, der skal til for at stimulere lærelyst og nysgerrighed. Barnets oplevelse op gennem skolen skal være, at der skabes sammenhæng. Også i forhold til inklusion af børn med særlige forudsætninger og vilkår, ligger der en udfordring for fremtidens skole og for fremtidens skolebibliotek. Det er i høj grad nødvendigt at tage udgangspunkt i barnets forudsætninger. Her har specialskolerne en værdifuld viden, der med fordel kan deles med almenskolerne. Arkivfoto. Fællesskab for fremtiden Skolebibliotekets formelle grundlag er en bekendtgørelse, der daterer sig tilbage til en tid og et årtusinde, hvor bl.a. it-baseret læring ikke er nævnt. Vi har brug for en ny bekendtgørelse, og det vil jeg naturligvis være med til at anbefale vores børne- og undervisningsminister. En ny bekendtgørelse skal skitsere overordnede mål og være rammen om de udviklingsinitiativer og det tværfaglige samarbejde, der udspiller sig i kommunerne og på den enkelte skole. Et samspil mellem forskellige aktører og forskellige fagligheder er en forudsætning for at opfylde de forventninger, der er til biblioteksområdet kommunalpolitisk og landspolitisk og et øget samarbejde mellem biblioteksorganisationer er derfor også en helt naturlig fremtidig følge. Udviklingen stiller store krav, men det skal være udvikling med mennesket i centrum. Rammerne spiller en rolle, men det væsentligste er de mennesker, der bemander skolebiblioteket, og deres kompetencer. 37

38 Alternativ indlæring Forforståelse: Fra ting til billede til begreb. Elever med særlige vilkår og forudsætninger, f.eks. elever med autisme, socio-emotionelle problemer eller generelle indlæringsvanskeligheder, kan have behov for andre tilgange til undervisning eller særlige støtteforanstaltninger. Også specielt dygtige kan have brug for særlige tiltag. Bogens personer komme ud og inviterer ind. Til emnet kat kan knyttes fysiske undervisningsmidler til støtte af begrebsdannelse og til at dimse med. Små ting at undre sig over skrivebord med bort. En afskærmet arbejdsplads. 38

39 Her må man gerne føle sig frem. Hvilket ben skal jeg stå på? Styr på motorikken igennem leg. Skabet er fyldt med trøstebamser. 39

40 Når plakaten bliver for meget, kan den hægtes op og måske bruges som lærred? Det specialbyggede bord kan også bruges til andet. Udfordringer med f.eks. LEGO-robotter er velegnet til de dygtige. 40

41 Gennemsigtighed Indkik og indblik. Indkik og gennemsigtighed skaber nysgerrighed hos alle elever og indbyder til et besøg på skolebiblioteket. Krybber med huller er imødekommende for de mindre børn. Glas giver gennemsigtighed og samtidig mulighed for at holde det onde ude. Skolebiblioteket skal åbne døre til verden. Alt kan gro og trives i skolebiblioteket, og et kig gennem vandet giver nye dimensioner. 41

42 Inde eller ude to sider af samme sag. Filtreret gennem vandet. Borte, borte, tit, tit. God plads giver mulighed for mange aktiviteter. Med højt til loftet. 42

43 Skillevæggen er en udstilling. En plads i solen. 43

44 For fulde sejl Overdækning kan omskabe rummet, bryde linjerne, gøre det spændende og hyggeligt. Samtidig bliver rummet mere trygt ved at sænke loftshøjden. Børnene søger naturligt ind under sejlene. Der er mange muligheder for udformning, farver og materiale. Et sejl kan også være udstilling af elevernes arbejde. 44

45 Scenen er sat. En havepavillon kan også bruges. Kun fantasien sætter grænser. 45

46 Andre aktiviteter Skolebiblioteket har ingen grænser eller begrænsninger. Bordfodbold er sikker scoring! Wii udfordrer digitalt og motorisk. Så er der fest! Der skal være noget for enhver også spillefugle. 46

47 En duft af lavendler og timian. Et uderum kan skabe oplevelse for alle sanser. Vi ses i skuret Når musikken flytter udendørs. 47

48 Der skal være noget at gruble over. Hvorfor ligger A et ned på skriften på kassen? Noget for hestepiger at tage og føle på. Drenge vil have farlig læsning dino hjælper. Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2012 Vartov, Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K. Tlf Sådan cirka kan man føle sig hjemme i skolebiblioteket.

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

INDRETNINGSTANKER... REOLER

INDRETNINGSTANKER... REOLER INDRETNINGSTANKER... REOLER Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2005 FORORD Af Maria Eriksen, Kommunikations- og administrationsmedarbejder og Karin Gaardsted, Udviklingschef Kommunernes Skolebiblioteksforening

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

INDRETNINGSTANKER... INFO-PUNKTER OG HYGGEMILJØER

INDRETNINGSTANKER... INFO-PUNKTER OG HYGGEMILJØER INDRETNINGSTANKER... INFO-PUNKTER OG HYGGEMILJØER Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2005 FORORD Af Maria Eriksen, Kommunikations- og administrationsmedarbejder og Karin Gaardsted, Udviklingschef Kommunernes

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

DET INKLUDERENDE KLASSEVÆRELSE

DET INKLUDERENDE KLASSEVÆRELSE Cand.pæd.psyk Jan Soelberg Inklusion der virker DET INKLUDERENDE KLASSEVÆRELSE Et nyt læringskoncept under udvikling til at imødegå inklusion i folkeskolen og skabe et godt læringsmiljø for alle eleverne.

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES

FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES HVORFOR SKAL DIT BARN VÆRE EN DEL AF RAVSTED BØRNEUNIVERS? FORDI HER ER PLADS TIL AT ALLE ER FORSKELLIGE OG INGEN ER ANDERLEDES SKOLEN DAGPLEJEN BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN SFO/FRITTER Vores dagplejere er professionelle

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Lyst Nysgerrighed Glæde

Lyst Nysgerrighed Glæde Tilbagemeldinger fra gruppearbejdet Mandag den 9. februar 2009 Gruppe 1: Vidensdeling: På langs på tværs i og af afdelingerne Interaktive tavler (fx Smartsbord) Rød tråd Sundhed: Fælles kost og bevægelsespolitik

Læs mere

HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK

HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK 1 Indledning Baggrunden for at lave en mediepolitik i Hadbjerg SFO har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i uddannelsessektoren. Som underlagt folkeskoleloven

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM

nyheder inspiration videndeling oplæg - workshops netværk - ideer 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM 1.-6. klasse, udvidet hold 1, (12056) DANSK PROGRAM UDDANNELSESFORUM Onsdag den 8. november 2011, kl. 15-18 i Bella Center November 2011 Kære lærere i Helsingør Kommune Vi har gjort Uddannelsesforum 2011

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit!

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Hvem er jeg? René Arnold Knudsen, skoleleder Leder i 16 år (værdi- og kompetenceledelse) Engagement og lederfokus (EVA, samarbejde mm.) Organisationsarbejde,

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1

Fremtidens it-læring. konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013. Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 Fremtidens it-læring 1 Fremtidens it-læring konference på Nationalmuseet torsdag den 25. april 2013 2 Fremtidens it-læring Velkommen!

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere