D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division"

Transkript

1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

2 Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske spørgsmål store som små om gruppens traditioner, regler og andet. Den er bygget op som en A til Z liste med relevante emner. Håndbogen henvender sig til ledere, forældre og bestyrelsesmedlemmer. Hvis det, du ønsker at vide om gruppen, ikke er med i håndbogen, så kontakt Gruppelederen på eller gennem vores grenledere på Hvis du har kommentarer eller forslag til ændringer bedes du kontakte gruppelederen. Håndbogen opdateres løbende af gruppens ledere. Den seneste version er altid tilgængelig på gruppens hjemmeside God fornøjelse med håndbogen :-) Spejderhilsner Lederne i 3.V.V. August Vesterbro Vildgæssene Azeleavej 26, baghuset 2000 Frederiksberg Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 2

3 Adresseændringer Afmelding til møder Aldersinddeling/grene Mikro: 6-8 år Mini: 8-10 år Junior: år Spejder/Trop: år Senior: over 16 år Alkoholdning Allergi og lign. Arbejdsweekend i spejderhuset Sker til den enkelte grenleder, der sørger for at opdatere Blåt Medlem. Afmelding til møder kan ske via telefon/mail/sms til de respektive ledere. Spejdermøder: Ingen alkohol Ledermøder: Alkohol tilladt med måde, så længe ingen spejdere er til stede. Ture/Lejre: Kun om aftenen, når spejderne er kommet i seng og da kun med måde. Der skal være minimum én leder uden alkohol, såfremt man skal på skadestue e.l. Senior arrangementer: Alkohol tilladt med måde. Klanleder (over 18 år) har ansvaret for seniorer under 18. Har spejderen allergi oplyses dette i indmeldelsesblanketten. Oplyses desuden på tilmeldingsblanketten til ture. Minimum 1 gang om året. Forslag til forbedringer og idéer kan afleveres til hytteridderen på mail som prioritere de indkommende forslag i samarbejde med ledergruppen. Alle forældre, ledere og spejdere opfordres til at deltage i denne weekend som ligger i april, men altid så det ikke rammer ind i påsken. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 3

4 Badning Badning foregår efter korpsets regler se nedenfor. Via indmeldelsesblanketten oplyses om spejderen kan svømme. Det oplyses desuden på tilmeldingsblanketten til ture, hvor dette er aktuelt. Korpsets baderegler: Det er vigtigt at have respekt for vandet, og derfor må badning kun foregå på sikre steder, som i forvejen er undersøgt, og som er under omhyggeligt opsyn. 1. Inden badningen må lederne sikre sig, at det er forsvarligt at bade det pågældende sted. 2. Badningen må kun foregå inden for et afgrænset område. Området skal være let at overskue, og alle børn skal kunne bunde. 3. Der skal være mindst to voksne ledere til stede. Den ene leder skal befinde sig på land på et sted, hvorfra han/hun har et sikkert overblik over alle de badende. Den anden leder deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. Mindst én af lederne skal kunne svømme og kunne foretage livredning. 4. Der må ikke være flere i vandet ad gangen, end at lederen på land kan holde øje med alle. 5. Bliv kun i vandet, så længe det er rart. Gå op, når du begynder at fryse, også selv om de andre stadig morer sig i vandet 6. Ved badning på lejre og ture bør forældrene forinden have tilladt badning. 7. Spring kun på hovedet, når du selv har undersøgt, at vandet er dybt nok. 8. Lad luftmadrasser og legetøj blive på stranden - og ikke i vandet. 9. Bad sikkert på de strande, som er godkendt med det internationale Du må ikke bade: - I havne, i nærheden af moler, bølgebrydere eller fiskernes bundgarnspæle. - I moser og småsøer. Her står vandet næsten altid stille og kan være meget, meget koldt lige under overfladen. - I søer og åer med andemad og vandplanter. - Alle de steder hvor der står: Badning forbudt. Bestyrelse Bestyrelsesmøder Blåt Medlem Brandmateriale Bestyrelsens sammensætning fastsættes på gruppens årlige grupperådsmøde. Som oftest vil bestyrelsen bestå af lige mange medlemmer og forældre. Bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence på alle sager og godkender drift og regnskab. Bestyrelsen skal godkende evt. større tilskud til lejre eller arrangementer. Ansvarlige: Bestyrelsesformand (BSF). Afholdes ca. én gang i kvartalet eller efter behov. Indkaldelsen skal es/ sendes 2 uger før afholdelse og skal indeholde en dagsorden. Forslag til dagsorden og gode ideer kan sendes til BSF på senest dagen før mødet. DDS s medlemssystem. Den enkelte grenleder har ansvaret for indmeldelser og opdateringer af information (adresse, tlf. nr., e.mail) om den enkelte spejder. Der hænger en pulverslukker i entreén samt i køkkenet. Der er opsat fire røgalarmer, en i det store rum, en i entréen, en på gangen på første salen og en i værkstedet. HUSK at slå dem fra ved optænding i pejsen. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 4

5 Budget Børneattest Datoplan Division/korps Divisionsarrangementer Divisionsrådsmøde El/strøm Ferielukning Flagregler Forkortelser Forsikring FOS Budget for gruppen laves af kassereren årligt og fremlægges på gruppestyrelsesmødet. Budget for den enkelte gren udarbejdes af lederne ligeledes på årsbasis. Alle ledere og spejdere, som har kontakt med børn under 16 år udfylder en børneattest. Den underskrevne attest indsendes til korpskontoret via GL. GL er samtidig ansvarlig for at ledere og spejdere har udfyldt attesten. Attesten kan downloades via DDS' hjemmeside. Se gruppens kalender på Absalon Division/ Det Danske Spejderkorps Arrangementer for alle divisionens spejdere. Der er ca. 2 årlige arrangementer for hver gren (se aldersinddeling). Grenen deltager så vidt muligt det er muligt. Afholdes en gang om året. Er i princippet det samme som vores Grupperådsmøde, blot for divisionen. Der udvælges 5 spejdere/forældre fra gruppen, på grupperådsmødet, som har stemmeret til divisionsrådsmødet. Måleren i hytten aflæses en gang om året af hytteridderen, når brevet fra Frederiksberg forsyning kommer. Generelt følger vi skoleferierne. Se i øvrigt gruppens kalender. Ofte bruges efterårsferien (uge 42) samt påskeferien til længerevarende arrangementer for storspejdere/ ledere/ seniorer. På ture hvor der er en flagstang hejses flaget inden kl og nedtages senest kl. 20, eller ved solnedgang hvis det er før kl. 20:00. Egern = Mikro = mikrogrenen Ulve = Mini = minigrenen Junior = juniorgrenen Trop/storspejder = spejdergrenen Klan/senior = seniorgrenen GL = Gruppeleder GA = Gruppeassistent BSF = Bestyrelsesformand PL/PA = Patruljeleder/assistent MIKL/MIKLA = Mikroleder/assistent ML/MA = Minileder/assistent JL/JA = Juniorleder/assistent TL/TA = Tropsleder/assistent KL/KA = Klanleder/assistent GK = Gruppe kasserer DC = Divisionschef DLM = Divisionsledelsesmedlem FOS = Kultur og fritid (før Folkeoplysnings-sekretariatet) GLBDT = Gruppe Ledelse og Bestyrelse Divisions Turnering. Korpset, DDS, har kollektivt tegnet: - en ansvarsforsikring - en arbejdsskadeforsikring - en ansvarsforsikring for søspejderfartøjer Korpset har desuden et abonnement på Falckassistance. Gennem Kultur og Fritid får vi tilskud til blandt andet aktivitetstimer og tilskud til hytteleje mm. Ansøgningsfrister: Tilskud næste regnskabsår: 1. juli året inden (Dvs. at hver gren skal aflevere budget, medlemstal, mødeantal, drift mm. og den seddel får man af kasseren) Regnskabsaflæggelse: 1. juli året efter (Dvs. at hver gren skal aflevere skemaer retur med deltagelse). Kassereren er ansvarlig (sammen med GL) Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 5

6 Fotos Via indmeldelsesblanketten tager forældrene stilling til om de ønsker at billeder af deres børn må offentliggøres på vores hjemmeside. Billeder fra ture og arrangementer vil som hovedregel være tilgængelige via hjemmesiden Hvis man ikke ønsker billeder af en selv, eller ens børn på hjemmesiden, skal man henvende sig til lederen og/eller webmaster. Ved valg af foto der vises på hjemmesiden skal lederen vurdere billedet ud fra følgende regler: Fælles gruppe ture Førstehjælp Gaver Gren Grenleder Grillaften GRO Fotoet må ikke vurderes som ydmygende eller krænkende på barnet eller pårørende. Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt. Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur. Alle portræt billeder der ligger på vores hjemmeside, har forældreunderskrift for tilladelse hertil. Det betyder også, at ingen billeder fra denne hjemmeside, må bruges i andre sammenhænge. Hertil kommer at gruppen følger DDS s retningslinier for offentliggørelse af billeder. De udførlige regler kan findes på Oprykningstur: Lørdag til søndag sidst i august. Juletur: Sidste weekend i november. Der er en førstehjælpskasse pr. gren i patruljekasserne. Førstehjælpskasse skal medbringes på alle ture. Der ligger en fælles førstehjælpskasse på hylden bag trappen. Denne må ikke fjernes fra huset. Det bestræbes at lederne gennemfører et førstehjælpskursus hvert 2. år. Gruppen giver normalt ikke gaver til medlemmer i gruppen. Hvis gruppen skal give gave/blomster tages det op i ledelsen/bestyrelsen fra gang til gang. Fællesbetegnelse for de forskellige aldersafdelinger, altså mikro (Egern), mini (Ulve), junior, storspejder og senior. Lederen i de enkelte grene, altså mikroleder, minileder, junioleder ovs. 1. fredag i juni holder hele gruppen den årlige grillaften for alle med tilknytning til gruppen og deres familier. Gruppe af kvindelige ledere, tidligere kvindelige medlemmer og mødre til spejdere. Grund 3. Vesterbro Vildgæssene ejer 60 % af matriklen, Azaleavej 26, Frederiksberg, hvilket omfatter baghuset og førstesal på forhuset. Gården mellem forhuset og baghuset er til fælles brug og efterlades ryddelig. Gruppekalender Gruppens forventninger til spejderne Laves af lederne på lederweekenden hvert år, og findes på hjemmesiden Gruppen forventer at alle spejdere overholder spejderloven som er: - at finde sin egen tro og have respekt for andres - at værne om naturen - at være en god kammerat - at være hensynsfuld og hjælpe andre - at være til at stole på - at høre andres meninger og danne sine egne - at tage medansvar i familie og samfund Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 6

7 Grupperådsmøde Gruppe ture Helligdage Ansvarlige: BSF + GL. Mødet er for alle med tilknytning til gruppen, spejdere over 15, ledere og forældre har stemmeret. Afholdes hvert år inden den 15. marts. Indkaldelse skal udsendes 3 uger før. Regnskab og budget for gruppen det kommende år godkendes på mødet. Der afleveres beretning for det forgangne år og næste år planlægges. Denne skriftlige beretning afleveres til GL senest en uge før mødet. Styrelsesmedlemmer/formand/kasserer/revisor vælges. Se Fælles gruppe ture Generelt er der ikke spejdermøder på helligdage. Tjek altid op med Gruppens kalender. Hjemmesiden-www.3vv.dk Ansvarlig: Webteamet. Kontakt Hyttefortegnelser Hytteindkøb Hyttenøgler Hytteridder Indmelding Kalender Kontingent Korpsrådsmøde Kursus Kursus Bestyrelsen KVÆK Kan findes via står også i hard copy under trappen i hytten. Køkkenruller, toiletpapir, affaldsposer/sække, pærer, kaffe, sukker mv. købes hvis man syntes at det mangler. Regning afleveres til kassereren Lederne samt patruljelederne hos storspejderne har nøgler til hytten. Disse personer er ansvarlige for nøglerne og hæfter for dem. Nøglerne udleveres af hytteridderen mod underskrift. Hytteridderen er ham der passer på vores hytte og materialer, sørger desuden for at lånt materialet efter brug, er afleveret tilbage i god stand. Kontakt: Spejderen skal indmeldes senest efter 1 måneds prøvetid. Indmeldelsesblanketter udleveres af grenlederen. Udfyldt indmeldelsesblanket afleveres til grenlederen. Grenlederen sørger for at oprette spejdere i Blåt Medlem. Se Gruppens kalender. Opkræves via girokort. Alle opfordres til at tilmelde betalingen til PBS. Aktive medlemmer:100 kr. pr måned Søskende: 50% rabat Passive medlemskab.: 50% rabat Møderne den første måned er prøvetid og derfor gratis.. Afholdes i november og svarer til gruppens grupperådsmøde. Gruppen betaler for deltagelsen. Deltagere: 2 deltagere vælges hvert år på grupperådsmødet. Lederne bør årligt deltage i min. 1 relevant kursus afholdt af divisionen og/eller korpset. Seniorer, bestyrelsesmedlemmer og tropsspejdere kan også deltage i de for dem relevante kurser. Man tilmelder sig til kurser igennem GL. Information om diverse kurser findes via divisionens eller korpsets hjemmesider, og Gruppen betaler for deltagelse i kurser for ledere og bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales at alle forældre og unge i Bestyrelsen deltager i Divisionens rejepiller-kursus, som er et kursus om hvad det vil sige at være i bestyrelsen m.m. Kurset er hvert år i april. KVÆK erne er en gruppe af mandlige ledere, tidligere leder samt fædre til spejdere i 3.V.V., og andre hankøn med tilknytning til 3.V.V. se også KVÆK ernes hjemmeside Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 7

8 Leder weekend Lederbetaling ture/lejre Ledermøder Grenhylder Lejr kasse Lodsedler Løbstilladelse i skove Mailadresser Materialeforvalter Materialer Afholdes for alle ledere, assistenter og medhjælpere 1 gang om året i marts-april. Arrangeres af GL. Prisen for ture og lejre for leder og hjælpere modsvarer prisen for maden. Afholdes ca. hver måned. Datoerne for det kommende ½ år meldes ud af GL ved opstart efter sommerferien og jul. Dagsorden for møderne varierer alt efter behov. Det forventes at alle aktive ledere deltagerer så vidt det er muligt. Hver gren har en hylde sektion inde i materialerummet. Her har den enkelte gren deres egne ting. Her kan også ligges evt. information fra korpset til grenen og mellem grenene. Information til lederne fra forældre eller andre foregår via mail, telefon eller mundtligt. Bruges på længerevarende turer og alle har ansvaret for de redskaber der er i kassen og kan bruge dem frit. Lillebrorlodder/Spejderlotteriet sælges for så vidt muligt hvert år. Overskuddet går til gruppen, f.eks. som opsparing til udlandsture. Man skal have en tilladelse for at lave løb i en skov. Den får man på følgende side. Den skal søges 14 dage før aktiviteten Der findes en række mailling lister i gruppen: mikro forældre mini forældre junior forældre trops forældre - lederne klanen - alle i gruppen, der har opgivet en mail. gruppestyrelsen - mikrolederne minilederne juniorlederne tropslederne KVÆK erne kassereren - gruppestyrelsesformanden hytteridderen GRO formandinden webmaster PRIK-redaktionen - gruppelederen Alle mailadresserne kan også findes på Rettelser/tilføjelser sker ved henvendelse til webmasteren. Se Hytteridder Ved lån af fælles materiale forventes det, at man leverer det retur i samme stand som ved udlån. Materialer udlånes kun til spejderarrangementer. Ved lån af andre grenes materialer skal dette aftales med lederen af den enkelte gren. Indkøb af nye materialer står hytteridderen for og ved fejl/mangler kontaktes hytteridderen. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 8

9 Mærker til uniform Mødetider Oprykning Opslagstavle Passivt medlemskab Patruljekasser Pjecer velkomst, PR brochurer, gruppeblad og lign. Udleveres af leder når barnet har fået uniform. Divisionsmærke, gruppemærke, grenmærke og duelighedstegn betaler gruppen. Mærker fra ture betales af spejderne selv evt. via deltagerbetalingen. Som hovedregel har de enkelte grene følgende mødetider: Mikro: torsdag kl. 17:30 18:45 Mini: mandag kl 18:00 20:00 Junior: torsdag kl Trop: torsdag kl. 18:00 20:00 Senior: mandag kl Ved specielle arrangementer, f.eks. oprykning vil der forekomme andre tider. Der afholdes oprykningsmøder 1 gange årligt efter sommerferien, typisk sidst i august. Her deltager alle grenene, også selvom der ikke er nogen oprykning til/fra den pågældende gren. I gangen: Her hænger relevant information til spejdere og forældre. Er ikke medlem af korpset. Passive medlemmer er selv ansvarlige for at holde kontakt til gruppen. Kontakt kasseren, ved start/ophør af passivt medlemskab. Kassen indeholder de redskaber som skal bruges på en weekendtur. Det er de enkelte grene, har brugt kasserne og indholdet der har ansvaret for at vedligeholde dem. Dette gælder også slibning samt oliering af materiel. Ved mangler i kassen kontaktes hytteridderen. Forefindes ved opslagstavlen i indgangen. Rabatkort til SpejderSport Kontakt grenlederen/ gruppelederen. Rafter Regninger/udlæg Regnskab ture mv. Regnskabsark Rengøring efter møder Står i skuret. Skal altid sættes ordentligt på plads efter brug. Afregnes med kassereren. Der skal hver gang bruges regneskabsarket, som kan hentes på 3vv.dk under download. Alle bonner skal vedhæftes ved aflevering til kasseren. Regnskab afregnes med kassereren hurtigst muligt efter turen vha. gruppens regnskabsark. Denne findes på hjemmesiden. Kan hentes på og bruges ved regnskab fra alle ture og arrangementer, og sendes til kasserne vedlagt evt. bilag se Regninger/udlæg. Efter brug rydder man lokalet så det kan bruges af andre. Vasker op efter sig og tømmer skraldespanden såfremt fordærvelige varer er smidt heri, samt fejer gulvet. Rengøring i Spejderhytten Der fejes efter hvert møde. Månedsrengøring går på tur mellem grenene. Huset rengøres efter udlån af låner. Kontaktperson: hytteridder. Renovation Rygepolitik Spejder Sport Skraldebøtter findes ved forhuset. Tømmes ugentligt. Der må ikke ryges indendørs i Spejderhytten. Her købes uniform og tilbehør. Rabatkort på 10% til Spejdersport til spejderne. Kontakt grenlederen for udlevering. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 9

10 Spejderbetaling ture/lejre Spejderblade Spejderideen Spejderloven Spejderløftet Spejdernavn Stormøde i Divisionen Styrkeliste Telt/rep. mv. Telttørring Tilskud Traditioner Tur budget/regnskab Spejderne kan ikke deltage i et arrangement, hvis ikke deltagerbetaling foreligger inden. Broen: ledere, seniorer og bestyrelsesmedlemmer. Spejdersnus og Track kommer per post til Spejderhytten og udleveres til spejderne på møderne og lægges i hytten på Azaleavej. DDS nyhedsbrev ses på og kan tilmeldes på samme side. Spejderidéen er det grundlag, som vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS) i grupper, divisioner og korps på. Med Spejderidéen får spejdere i DDS et værktøj, der kan være med til at udvikle os som spejder, patrulje, gruppe og korps. Se mere på Se: Gruppens forventninger til spejderne Løftet om at holde spejderloven Gives ved et lille ritual i den pågældende gren. Kan først fås når man har en uniform. Møde i Divisionen for alle ledere/seniorer, gerne med forskellige temaer og aktiviteter. Her holdes der også møder kun for de enkelte grene. Afholdes 1 om året. Det tilstræbes at der kommer minimum en leder pr. gren + seniorer. Invitation kommer via divisionens nyhedsbrev. Adresseliste over samtlige medlemmer i gruppen inklusive indmeldelsesdato, fødselsdato og funktion i gruppen. Styrkelisten styres via Blåt Medlem. Den enkelte grenleder har ansvaret for at holde listen opdateret med hensyn til adresseændringer og lignende. Telte repareres ved at kontakte hytteridderen Fugtige telte hænges op umiddelbart efter hjemkomst. Husk at fjerne det tørre telt inden der kommer spejdere i hytten til de ugentlige møder. Grenlederen kan aftale et tilskud til arrangementer med kassereren forud for turen i forbindelse med indsendelse af budgettet. Større tilskud skal godkendes af bestyrelsen Vi har mange traditioner i 3.V.V. Her er de fleste af dem Arbejdsweekend i Spejderhuset Fælles juletur Lederweekend Oprykningstur i august Salg af lodsedler Spejdernavngivning Tænkedag, 22.februar Grillfest, 1. fredag i juni Når der lægges budget for ture/lejre skal alle udgifter også for transport og kørsel deles ud på spejdernes betaling. For lederne: se lederbetaling. Følgende priser er vedtaget for ture og lejre. Weekendtur kr. 125,00 Regnskabet udarbejdes af den ansvarlige leder og skal indeholde: - Udfyldt regnskabsark (som findes på hjemmesiden) - Kvitteringer for samtlige udgifter (originaler) - (Turindbydelse) Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 10

11 Tørklæder Udgifter/indtægter Udlandsrejser Ved første spejdermøde får den nye spejder et prøve-tørklæde, hvidt med en blå kant. Dette byttes til et blåt tørklæde når spejderen bliver meldt ind. Mistede tørklæder skal man selv erstatte, de kan købes i Spejdersport. Farve: Mellemblå. Der skal afleveres regnskab for alle indkøb af materialer/aktiviteter/arrangementer/ture som der afholdes/deltages i. Det tilstræbes, at storspejderne tager på lejr udenlands 1 gang mellem hver Blå Sommer, som er hvert 5 år. Tilskud skal søges hos bestyrelsen mindst et halvt år i forvejen. Husk at det også er muligt at søge støtte fra fonde og legater fx Sct. Georgs gilderne Udlån af hytten Udlån af Spejderhytten: kontakt hytteridderen Spejderhytten lånes kun ud til spejdere i gruppen, matriklen og vejlauget. Alle udlån skal godkendes af hytteridder og GL. Ved tvivlspørgsmål træffes afgørelsen af ledergruppen og bestyrelsen, Dokument for regler ved udlån forefindes på Udlån af telte Udmeldelse Uniformer Vedligeholdelse Økonomi Teltene udlånes ikke ud til festivalbrug eller lignende. Udmelding skal altid ske til den enkelte grenleder. Udmeldelsen gælder fra modtagelsen af mailen hos kontingent kasseren. Alle også ledere/assistenter bærer uniform ved alle møder, arrangementer og ture, som minimum et tørklæde. Ved ønske til vedligeholdelse kontaktes hytteridderen Bestyrelsen har det økonomiske ansvar. I det daglige styres dette af kassereren. Ledere kan godkende udlæg. Større beløb skal godkendes af bestyrelsen. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene 11 side

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl. 7.00

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere