D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division"

Transkript

1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

2 Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske spørgsmål store som små om gruppens traditioner, regler og andet. Den er bygget op som en A til Z liste med relevante emner. Håndbogen henvender sig til ledere, forældre og bestyrelsesmedlemmer. Hvis det, du ønsker at vide om gruppen, ikke er med i håndbogen, så kontakt Gruppelederen på eller gennem vores grenledere på Hvis du har kommentarer eller forslag til ændringer bedes du kontakte gruppelederen. Håndbogen opdateres løbende af gruppens ledere. Den seneste version er altid tilgængelig på gruppens hjemmeside God fornøjelse med håndbogen :-) Spejderhilsner Lederne i 3.V.V. August Vesterbro Vildgæssene Azeleavej 26, baghuset 2000 Frederiksberg Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 2

3 Adresseændringer Afmelding til møder Aldersinddeling/grene Mikro: 6-8 år Mini: 8-10 år Junior: år Spejder/Trop: år Senior: over 16 år Alkoholdning Allergi og lign. Arbejdsweekend i spejderhuset Sker til den enkelte grenleder, der sørger for at opdatere Blåt Medlem. Afmelding til møder kan ske via telefon/mail/sms til de respektive ledere. Spejdermøder: Ingen alkohol Ledermøder: Alkohol tilladt med måde, så længe ingen spejdere er til stede. Ture/Lejre: Kun om aftenen, når spejderne er kommet i seng og da kun med måde. Der skal være minimum én leder uden alkohol, såfremt man skal på skadestue e.l. Senior arrangementer: Alkohol tilladt med måde. Klanleder (over 18 år) har ansvaret for seniorer under 18. Har spejderen allergi oplyses dette i indmeldelsesblanketten. Oplyses desuden på tilmeldingsblanketten til ture. Minimum 1 gang om året. Forslag til forbedringer og idéer kan afleveres til hytteridderen på mail som prioritere de indkommende forslag i samarbejde med ledergruppen. Alle forældre, ledere og spejdere opfordres til at deltage i denne weekend som ligger i april, men altid så det ikke rammer ind i påsken. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 3

4 Badning Badning foregår efter korpsets regler se nedenfor. Via indmeldelsesblanketten oplyses om spejderen kan svømme. Det oplyses desuden på tilmeldingsblanketten til ture, hvor dette er aktuelt. Korpsets baderegler: Det er vigtigt at have respekt for vandet, og derfor må badning kun foregå på sikre steder, som i forvejen er undersøgt, og som er under omhyggeligt opsyn. 1. Inden badningen må lederne sikre sig, at det er forsvarligt at bade det pågældende sted. 2. Badningen må kun foregå inden for et afgrænset område. Området skal være let at overskue, og alle børn skal kunne bunde. 3. Der skal være mindst to voksne ledere til stede. Den ene leder skal befinde sig på land på et sted, hvorfra han/hun har et sikkert overblik over alle de badende. Den anden leder deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. Mindst én af lederne skal kunne svømme og kunne foretage livredning. 4. Der må ikke være flere i vandet ad gangen, end at lederen på land kan holde øje med alle. 5. Bliv kun i vandet, så længe det er rart. Gå op, når du begynder at fryse, også selv om de andre stadig morer sig i vandet 6. Ved badning på lejre og ture bør forældrene forinden have tilladt badning. 7. Spring kun på hovedet, når du selv har undersøgt, at vandet er dybt nok. 8. Lad luftmadrasser og legetøj blive på stranden - og ikke i vandet. 9. Bad sikkert på de strande, som er godkendt med det internationale Du må ikke bade: - I havne, i nærheden af moler, bølgebrydere eller fiskernes bundgarnspæle. - I moser og småsøer. Her står vandet næsten altid stille og kan være meget, meget koldt lige under overfladen. - I søer og åer med andemad og vandplanter. - Alle de steder hvor der står: Badning forbudt. Bestyrelse Bestyrelsesmøder Blåt Medlem Brandmateriale Bestyrelsens sammensætning fastsættes på gruppens årlige grupperådsmøde. Som oftest vil bestyrelsen bestå af lige mange medlemmer og forældre. Bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence på alle sager og godkender drift og regnskab. Bestyrelsen skal godkende evt. større tilskud til lejre eller arrangementer. Ansvarlige: Bestyrelsesformand (BSF). Afholdes ca. én gang i kvartalet eller efter behov. Indkaldelsen skal es/ sendes 2 uger før afholdelse og skal indeholde en dagsorden. Forslag til dagsorden og gode ideer kan sendes til BSF på senest dagen før mødet. DDS s medlemssystem. Den enkelte grenleder har ansvaret for indmeldelser og opdateringer af information (adresse, tlf. nr., e.mail) om den enkelte spejder. Der hænger en pulverslukker i entreén samt i køkkenet. Der er opsat fire røgalarmer, en i det store rum, en i entréen, en på gangen på første salen og en i værkstedet. HUSK at slå dem fra ved optænding i pejsen. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 4

5 Budget Børneattest Datoplan Division/korps Divisionsarrangementer Divisionsrådsmøde El/strøm Ferielukning Flagregler Forkortelser Forsikring FOS Budget for gruppen laves af kassereren årligt og fremlægges på gruppestyrelsesmødet. Budget for den enkelte gren udarbejdes af lederne ligeledes på årsbasis. Alle ledere og spejdere, som har kontakt med børn under 16 år udfylder en børneattest. Den underskrevne attest indsendes til korpskontoret via GL. GL er samtidig ansvarlig for at ledere og spejdere har udfyldt attesten. Attesten kan downloades via DDS' hjemmeside. Se gruppens kalender på Absalon Division/ Det Danske Spejderkorps Arrangementer for alle divisionens spejdere. Der er ca. 2 årlige arrangementer for hver gren (se aldersinddeling). Grenen deltager så vidt muligt det er muligt. Afholdes en gang om året. Er i princippet det samme som vores Grupperådsmøde, blot for divisionen. Der udvælges 5 spejdere/forældre fra gruppen, på grupperådsmødet, som har stemmeret til divisionsrådsmødet. Måleren i hytten aflæses en gang om året af hytteridderen, når brevet fra Frederiksberg forsyning kommer. Generelt følger vi skoleferierne. Se i øvrigt gruppens kalender. Ofte bruges efterårsferien (uge 42) samt påskeferien til længerevarende arrangementer for storspejdere/ ledere/ seniorer. På ture hvor der er en flagstang hejses flaget inden kl og nedtages senest kl. 20, eller ved solnedgang hvis det er før kl. 20:00. Egern = Mikro = mikrogrenen Ulve = Mini = minigrenen Junior = juniorgrenen Trop/storspejder = spejdergrenen Klan/senior = seniorgrenen GL = Gruppeleder GA = Gruppeassistent BSF = Bestyrelsesformand PL/PA = Patruljeleder/assistent MIKL/MIKLA = Mikroleder/assistent ML/MA = Minileder/assistent JL/JA = Juniorleder/assistent TL/TA = Tropsleder/assistent KL/KA = Klanleder/assistent GK = Gruppe kasserer DC = Divisionschef DLM = Divisionsledelsesmedlem FOS = Kultur og fritid (før Folkeoplysnings-sekretariatet) GLBDT = Gruppe Ledelse og Bestyrelse Divisions Turnering. Korpset, DDS, har kollektivt tegnet: - en ansvarsforsikring - en arbejdsskadeforsikring - en ansvarsforsikring for søspejderfartøjer Korpset har desuden et abonnement på Falckassistance. Gennem Kultur og Fritid får vi tilskud til blandt andet aktivitetstimer og tilskud til hytteleje mm. Ansøgningsfrister: Tilskud næste regnskabsår: 1. juli året inden (Dvs. at hver gren skal aflevere budget, medlemstal, mødeantal, drift mm. og den seddel får man af kasseren) Regnskabsaflæggelse: 1. juli året efter (Dvs. at hver gren skal aflevere skemaer retur med deltagelse). Kassereren er ansvarlig (sammen med GL) Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 5

6 Fotos Via indmeldelsesblanketten tager forældrene stilling til om de ønsker at billeder af deres børn må offentliggøres på vores hjemmeside. Billeder fra ture og arrangementer vil som hovedregel være tilgængelige via hjemmesiden Hvis man ikke ønsker billeder af en selv, eller ens børn på hjemmesiden, skal man henvende sig til lederen og/eller webmaster. Ved valg af foto der vises på hjemmesiden skal lederen vurdere billedet ud fra følgende regler: Fælles gruppe ture Førstehjælp Gaver Gren Grenleder Grillaften GRO Fotoet må ikke vurderes som ydmygende eller krænkende på barnet eller pårørende. Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt. Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur. Alle portræt billeder der ligger på vores hjemmeside, har forældreunderskrift for tilladelse hertil. Det betyder også, at ingen billeder fra denne hjemmeside, må bruges i andre sammenhænge. Hertil kommer at gruppen følger DDS s retningslinier for offentliggørelse af billeder. De udførlige regler kan findes på Oprykningstur: Lørdag til søndag sidst i august. Juletur: Sidste weekend i november. Der er en førstehjælpskasse pr. gren i patruljekasserne. Førstehjælpskasse skal medbringes på alle ture. Der ligger en fælles førstehjælpskasse på hylden bag trappen. Denne må ikke fjernes fra huset. Det bestræbes at lederne gennemfører et førstehjælpskursus hvert 2. år. Gruppen giver normalt ikke gaver til medlemmer i gruppen. Hvis gruppen skal give gave/blomster tages det op i ledelsen/bestyrelsen fra gang til gang. Fællesbetegnelse for de forskellige aldersafdelinger, altså mikro (Egern), mini (Ulve), junior, storspejder og senior. Lederen i de enkelte grene, altså mikroleder, minileder, junioleder ovs. 1. fredag i juni holder hele gruppen den årlige grillaften for alle med tilknytning til gruppen og deres familier. Gruppe af kvindelige ledere, tidligere kvindelige medlemmer og mødre til spejdere. Grund 3. Vesterbro Vildgæssene ejer 60 % af matriklen, Azaleavej 26, Frederiksberg, hvilket omfatter baghuset og førstesal på forhuset. Gården mellem forhuset og baghuset er til fælles brug og efterlades ryddelig. Gruppekalender Gruppens forventninger til spejderne Laves af lederne på lederweekenden hvert år, og findes på hjemmesiden Gruppen forventer at alle spejdere overholder spejderloven som er: - at finde sin egen tro og have respekt for andres - at værne om naturen - at være en god kammerat - at være hensynsfuld og hjælpe andre - at være til at stole på - at høre andres meninger og danne sine egne - at tage medansvar i familie og samfund Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 6

7 Grupperådsmøde Gruppe ture Helligdage Ansvarlige: BSF + GL. Mødet er for alle med tilknytning til gruppen, spejdere over 15, ledere og forældre har stemmeret. Afholdes hvert år inden den 15. marts. Indkaldelse skal udsendes 3 uger før. Regnskab og budget for gruppen det kommende år godkendes på mødet. Der afleveres beretning for det forgangne år og næste år planlægges. Denne skriftlige beretning afleveres til GL senest en uge før mødet. Styrelsesmedlemmer/formand/kasserer/revisor vælges. Se Fælles gruppe ture Generelt er der ikke spejdermøder på helligdage. Tjek altid op med Gruppens kalender. Hjemmesiden-www.3vv.dk Ansvarlig: Webteamet. Kontakt Hyttefortegnelser Hytteindkøb Hyttenøgler Hytteridder Indmelding Kalender Kontingent Korpsrådsmøde Kursus Kursus Bestyrelsen KVÆK Kan findes via står også i hard copy under trappen i hytten. Køkkenruller, toiletpapir, affaldsposer/sække, pærer, kaffe, sukker mv. købes hvis man syntes at det mangler. Regning afleveres til kassereren Lederne samt patruljelederne hos storspejderne har nøgler til hytten. Disse personer er ansvarlige for nøglerne og hæfter for dem. Nøglerne udleveres af hytteridderen mod underskrift. Hytteridderen er ham der passer på vores hytte og materialer, sørger desuden for at lånt materialet efter brug, er afleveret tilbage i god stand. Kontakt: Spejderen skal indmeldes senest efter 1 måneds prøvetid. Indmeldelsesblanketter udleveres af grenlederen. Udfyldt indmeldelsesblanket afleveres til grenlederen. Grenlederen sørger for at oprette spejdere i Blåt Medlem. Se Gruppens kalender. Opkræves via girokort. Alle opfordres til at tilmelde betalingen til PBS. Aktive medlemmer:100 kr. pr måned Søskende: 50% rabat Passive medlemskab.: 50% rabat Møderne den første måned er prøvetid og derfor gratis.. Afholdes i november og svarer til gruppens grupperådsmøde. Gruppen betaler for deltagelsen. Deltagere: 2 deltagere vælges hvert år på grupperådsmødet. Lederne bør årligt deltage i min. 1 relevant kursus afholdt af divisionen og/eller korpset. Seniorer, bestyrelsesmedlemmer og tropsspejdere kan også deltage i de for dem relevante kurser. Man tilmelder sig til kurser igennem GL. Information om diverse kurser findes via divisionens eller korpsets hjemmesider, og Gruppen betaler for deltagelse i kurser for ledere og bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales at alle forældre og unge i Bestyrelsen deltager i Divisionens rejepiller-kursus, som er et kursus om hvad det vil sige at være i bestyrelsen m.m. Kurset er hvert år i april. KVÆK erne er en gruppe af mandlige ledere, tidligere leder samt fædre til spejdere i 3.V.V., og andre hankøn med tilknytning til 3.V.V. se også KVÆK ernes hjemmeside Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 7

8 Leder weekend Lederbetaling ture/lejre Ledermøder Grenhylder Lejr kasse Lodsedler Løbstilladelse i skove Mailadresser Materialeforvalter Materialer Afholdes for alle ledere, assistenter og medhjælpere 1 gang om året i marts-april. Arrangeres af GL. Prisen for ture og lejre for leder og hjælpere modsvarer prisen for maden. Afholdes ca. hver måned. Datoerne for det kommende ½ år meldes ud af GL ved opstart efter sommerferien og jul. Dagsorden for møderne varierer alt efter behov. Det forventes at alle aktive ledere deltagerer så vidt det er muligt. Hver gren har en hylde sektion inde i materialerummet. Her har den enkelte gren deres egne ting. Her kan også ligges evt. information fra korpset til grenen og mellem grenene. Information til lederne fra forældre eller andre foregår via mail, telefon eller mundtligt. Bruges på længerevarende turer og alle har ansvaret for de redskaber der er i kassen og kan bruge dem frit. Lillebrorlodder/Spejderlotteriet sælges for så vidt muligt hvert år. Overskuddet går til gruppen, f.eks. som opsparing til udlandsture. Man skal have en tilladelse for at lave løb i en skov. Den får man på følgende side. Den skal søges 14 dage før aktiviteten Der findes en række mailling lister i gruppen: mikro forældre mini forældre junior forældre trops forældre - lederne klanen - alle i gruppen, der har opgivet en mail. gruppestyrelsen - mikrolederne minilederne juniorlederne tropslederne KVÆK erne kassereren - gruppestyrelsesformanden hytteridderen GRO formandinden webmaster PRIK-redaktionen - gruppelederen Alle mailadresserne kan også findes på Rettelser/tilføjelser sker ved henvendelse til webmasteren. Se Hytteridder Ved lån af fælles materiale forventes det, at man leverer det retur i samme stand som ved udlån. Materialer udlånes kun til spejderarrangementer. Ved lån af andre grenes materialer skal dette aftales med lederen af den enkelte gren. Indkøb af nye materialer står hytteridderen for og ved fejl/mangler kontaktes hytteridderen. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 8

9 Mærker til uniform Mødetider Oprykning Opslagstavle Passivt medlemskab Patruljekasser Pjecer velkomst, PR brochurer, gruppeblad og lign. Udleveres af leder når barnet har fået uniform. Divisionsmærke, gruppemærke, grenmærke og duelighedstegn betaler gruppen. Mærker fra ture betales af spejderne selv evt. via deltagerbetalingen. Som hovedregel har de enkelte grene følgende mødetider: Mikro: torsdag kl. 17:30 18:45 Mini: mandag kl 18:00 20:00 Junior: torsdag kl Trop: torsdag kl. 18:00 20:00 Senior: mandag kl Ved specielle arrangementer, f.eks. oprykning vil der forekomme andre tider. Der afholdes oprykningsmøder 1 gange årligt efter sommerferien, typisk sidst i august. Her deltager alle grenene, også selvom der ikke er nogen oprykning til/fra den pågældende gren. I gangen: Her hænger relevant information til spejdere og forældre. Er ikke medlem af korpset. Passive medlemmer er selv ansvarlige for at holde kontakt til gruppen. Kontakt kasseren, ved start/ophør af passivt medlemskab. Kassen indeholder de redskaber som skal bruges på en weekendtur. Det er de enkelte grene, har brugt kasserne og indholdet der har ansvaret for at vedligeholde dem. Dette gælder også slibning samt oliering af materiel. Ved mangler i kassen kontaktes hytteridderen. Forefindes ved opslagstavlen i indgangen. Rabatkort til SpejderSport Kontakt grenlederen/ gruppelederen. Rafter Regninger/udlæg Regnskab ture mv. Regnskabsark Rengøring efter møder Står i skuret. Skal altid sættes ordentligt på plads efter brug. Afregnes med kassereren. Der skal hver gang bruges regneskabsarket, som kan hentes på 3vv.dk under download. Alle bonner skal vedhæftes ved aflevering til kasseren. Regnskab afregnes med kassereren hurtigst muligt efter turen vha. gruppens regnskabsark. Denne findes på hjemmesiden. Kan hentes på og bruges ved regnskab fra alle ture og arrangementer, og sendes til kasserne vedlagt evt. bilag se Regninger/udlæg. Efter brug rydder man lokalet så det kan bruges af andre. Vasker op efter sig og tømmer skraldespanden såfremt fordærvelige varer er smidt heri, samt fejer gulvet. Rengøring i Spejderhytten Der fejes efter hvert møde. Månedsrengøring går på tur mellem grenene. Huset rengøres efter udlån af låner. Kontaktperson: hytteridder. Renovation Rygepolitik Spejder Sport Skraldebøtter findes ved forhuset. Tømmes ugentligt. Der må ikke ryges indendørs i Spejderhytten. Her købes uniform og tilbehør. Rabatkort på 10% til Spejdersport til spejderne. Kontakt grenlederen for udlevering. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 9

10 Spejderbetaling ture/lejre Spejderblade Spejderideen Spejderloven Spejderløftet Spejdernavn Stormøde i Divisionen Styrkeliste Telt/rep. mv. Telttørring Tilskud Traditioner Tur budget/regnskab Spejderne kan ikke deltage i et arrangement, hvis ikke deltagerbetaling foreligger inden. Broen: ledere, seniorer og bestyrelsesmedlemmer. Spejdersnus og Track kommer per post til Spejderhytten og udleveres til spejderne på møderne og lægges i hytten på Azaleavej. DDS nyhedsbrev ses på og kan tilmeldes på samme side. Spejderidéen er det grundlag, som vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS) i grupper, divisioner og korps på. Med Spejderidéen får spejdere i DDS et værktøj, der kan være med til at udvikle os som spejder, patrulje, gruppe og korps. Se mere på Se: Gruppens forventninger til spejderne Løftet om at holde spejderloven Gives ved et lille ritual i den pågældende gren. Kan først fås når man har en uniform. Møde i Divisionen for alle ledere/seniorer, gerne med forskellige temaer og aktiviteter. Her holdes der også møder kun for de enkelte grene. Afholdes 1 om året. Det tilstræbes at der kommer minimum en leder pr. gren + seniorer. Invitation kommer via divisionens nyhedsbrev. Adresseliste over samtlige medlemmer i gruppen inklusive indmeldelsesdato, fødselsdato og funktion i gruppen. Styrkelisten styres via Blåt Medlem. Den enkelte grenleder har ansvaret for at holde listen opdateret med hensyn til adresseændringer og lignende. Telte repareres ved at kontakte hytteridderen Fugtige telte hænges op umiddelbart efter hjemkomst. Husk at fjerne det tørre telt inden der kommer spejdere i hytten til de ugentlige møder. Grenlederen kan aftale et tilskud til arrangementer med kassereren forud for turen i forbindelse med indsendelse af budgettet. Større tilskud skal godkendes af bestyrelsen Vi har mange traditioner i 3.V.V. Her er de fleste af dem Arbejdsweekend i Spejderhuset Fælles juletur Lederweekend Oprykningstur i august Salg af lodsedler Spejdernavngivning Tænkedag, 22.februar Grillfest, 1. fredag i juni Når der lægges budget for ture/lejre skal alle udgifter også for transport og kørsel deles ud på spejdernes betaling. For lederne: se lederbetaling. Følgende priser er vedtaget for ture og lejre. Weekendtur kr. 125,00 Regnskabet udarbejdes af den ansvarlige leder og skal indeholde: - Udfyldt regnskabsark (som findes på hjemmesiden) - Kvitteringer for samtlige udgifter (originaler) - (Turindbydelse) Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 10

11 Tørklæder Udgifter/indtægter Udlandsrejser Ved første spejdermøde får den nye spejder et prøve-tørklæde, hvidt med en blå kant. Dette byttes til et blåt tørklæde når spejderen bliver meldt ind. Mistede tørklæder skal man selv erstatte, de kan købes i Spejdersport. Farve: Mellemblå. Der skal afleveres regnskab for alle indkøb af materialer/aktiviteter/arrangementer/ture som der afholdes/deltages i. Det tilstræbes, at storspejderne tager på lejr udenlands 1 gang mellem hver Blå Sommer, som er hvert 5 år. Tilskud skal søges hos bestyrelsen mindst et halvt år i forvejen. Husk at det også er muligt at søge støtte fra fonde og legater fx Sct. Georgs gilderne Udlån af hytten Udlån af Spejderhytten: kontakt hytteridderen Spejderhytten lånes kun ud til spejdere i gruppen, matriklen og vejlauget. Alle udlån skal godkendes af hytteridder og GL. Ved tvivlspørgsmål træffes afgørelsen af ledergruppen og bestyrelsen, Dokument for regler ved udlån forefindes på Udlån af telte Udmeldelse Uniformer Vedligeholdelse Økonomi Teltene udlånes ikke ud til festivalbrug eller lignende. Udmelding skal altid ske til den enkelte grenleder. Udmeldelsen gælder fra modtagelsen af mailen hos kontingent kasseren. Alle også ledere/assistenter bærer uniform ved alle møder, arrangementer og ture, som minimum et tørklæde. Ved ønske til vedligeholdelse kontaktes hytteridderen Bestyrelsen har det økonomiske ansvar. I det daglige styres dette af kassereren. Ledere kan godkende udlæg. Større beløb skal godkendes af bestyrelsen. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene 11 side

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1HELSINGOR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE BADEN- POWELL BESTYRELSEN Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning og brug af bogen Side 2 Grenene i Frydenborg Gruppe Side 2 Fælles mødestruktur for grenene Side 2 Gruppens Røde tråd Side 3 Idégrundlag og visioner Side 4 Udviklingsplaner

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv...

LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv... LEDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1.HELSINGOR.DK 1.HELSINGØR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division under Det Danske

Læs mere

Spejderloven. Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for:

Spejderloven. Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: Trane håndbog 2014 Spejderloven Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: At finde sin egen tro og have respekt for andres At værne om naturen At være en god kammerat At være hensynsfuld

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i medlemsdelen

Blåt Medlem. Vejledning i medlemsdelen Blåt Medlem Vejledning i medlemsdelen 1 Indhold Færdselsregler i Blåt Medlem... 4 Frem og tilbage... 4 Ikoner... 4 Det blå spørgsmålstegn... 4 Organisationsdata (gruppens forside)... 5 Faneblade... 6 2

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Dansk Sejlunion November 2013 Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning,

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 24. november kl. 19.00 Referat: 1. Indledning Sang: Regnvejrsdag i november. 2. Orientering: Enhedslederne fortæller om status i enhederne, afholdte og kommende arrangementer

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Fra sommerlejr på Spejdernes Lejr i Holstebro Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Troppen EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder!

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! I denne lille folder har vi samlet en lang række nyttige informationer specielt til gavn for nye medlemmer af Grib Skov Trop. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30

Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30 Referat fra: Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30 Sted: Skjoldhøj Gruppens lækre område: Trueholmvej 10, True, 8381 Tilst Tilstede: Helle (Marius Efterskole),

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej PR K EN Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej Spejder for en Dag - september 09 Den 19. september holdt vi spejder for en dag.

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde GRUPPERÅDSMØDE på Farmen v/klinteby Tonkawa-Stammen Søndag 23. februar 2014 kl. 10-12 (+ frokost kl. 12.30-13.30) (i forbindelse med gruppetur 22.-23.2. 2014 for alle spejderne) Dagsorden 1. Velkomst,

Læs mere

En ny gruppe - hvordan gribes det an

En ny gruppe - hvordan gribes det an En ny gruppe - hvordan gribes det an 22 trin på vejen til en ny spejdergruppe. En ny gruppe - hvordan gribes det an 1 Henvendelser fra forældre eller tidligere ledere, der ønsker at starte en DDS-gruppe.

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Å R H U S S K O V D I V I S I O N

Å R H U S S K O V D I V I S I O N Referat af, mikrogrenmøde 27/08/13 Sted: Holmespejdernes Hytte, Pottemagertoften 203 A, 8270 Højbjerg. Tid: Tirsdag d. 27. august kl. 19-21 Tilstede: Grupper repræsenteret: Giber Å, Erik Den Røde og Holmespejderne.

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bjælken 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015 1 Sådan bliver du spejder i 1. Otterup... Hvis du vil være spejder, skal du komme til et spejdermøde, du er meget velkommen.

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Vi har valgt 4 indsatsområder for gruppens udvikling det kommende år. Indsatsområderne evalueres i efteråret 2012. Indsatsområde Hjemmesiden Hjemmesiden skal

Læs mere

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision.

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision. Seglet online Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Senior/Leder dag 3 Bøfaften 2009 4 Nyt fra DAJUN en 5 JuniorTræf 6 Info fra DASP en 7 Info fra DASEN en 8 Slange på

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl. 18.30

Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl. 18.30 Absalon Divisions Rådsmøde 19.april2012 Kl.18.30 Kæredeltageridivisionsrådsmødet Hermedfremsendesindbydelsentilåretsdivisionsrådsmøde torsdagd.19.april2012kl.18:30 Mødetafholdesiårpå: SpejdercenterHolmen

Læs mere

Bladet. AugustAugust-Oktober 2011

Bladet. AugustAugust-Oktober 2011 Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre AugustAugust-Oktober 2011-1- Indhold Side 2 Ny sæson starter! 3 Kasserer 5 Pakning af patruljekasser 5 Mikro-/Mini 5 Mærkedage mikro/mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Juniorprogram

Læs mere

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s de grå Antvorskov division nr. 3 november 2008 D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s indkaldelse til Divisionsrådsmøde vi glæder os til at se jer til divisionsrådsmødet

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 5. oktober 2005, kl. 2010 på Birkeholt. Dagsorden Tilstede Ivan, Sune, Rolf, Boff, Karen, Helle, Per Grove, Ruth, og Christian. Afbud Elisabeth, Bjørn, Sten, Morten,

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul Turneringer Forretnings-udvalg Ledertræf Korpsstyrelses-møder Korpsråd Måned Forretningsudvalg Arrangementer Januar Februar Marts Godkendelse

Læs mere

Den aktive indsats i den kommende periode skal fokusere på leder/assistent-rekruttering.

Den aktive indsats i den kommende periode skal fokusere på leder/assistent-rekruttering. Cimbrernes udviklingsplan Mål 2015-16 1. Rekruttering af nye ledere og spejdere 2. Understøtning af lederkompetencer 3. Forbedring af de indendørs såvel som udendørs fysiske rammer 4. Bedre intern kommunikation

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam 1. PL/PA-kurser Divisionsledelsen har aflyst PL/PA-kursus for mini og junior, da de frivillige i planlægningsgruppen var kommet for sent på banen, og der var ikke

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Velkommen i. Det Danske Spejderkorps

Velkommen i. Det Danske Spejderkorps Velkommen i Det Danske Spejderkorps Velkommen som Blå spejder er udgivet af Det Danske Spejderkorps Tekst Jeanette Hedegaard Tine Lind Troels Lorenzen Foto Anders Rostgaard Bystrup Anders Finderup Andreas

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Billeder fra sommerlejren Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Emilie indvier vores indgangsportal på sommerlejren Farvel og tak for denne gang til de små

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S p e j d e r n e p å A z a l e a v e j. Gruppebl ad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S p e j d e r n e p å A z a l e a v e j. Gruppebl ad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S S p e j d e r n e p å A z a l e a v e j Gruppebl ad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej Troppen igang med samarbejdsopgave på juleturen Juleturen

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

VELKOMMEN SOM BLÅ SPEJDER

VELKOMMEN SOM BLÅ SPEJDER VELKOMMEN SOM BLÅ SPEJDER Hvad finder jeg i denne folder 3 Udfordringer 4 Hvornår kan mit barn blive spejder? 5 Værdierne bag spejder 6 Uniform 7 Hvor køber jeg udstyr? 11 Sådan er dit barn forsikret 12

Læs mere

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division

de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå Divisionsrådsmøde & hytterne antvorskov division nr. 1 marts 2012 Invitation til divisionsrådsmøde Det Danske så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde.

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej

DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej. Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejderne på Azaleavej PR K EN Gruppeblad for 3. Vesterbro Vildgæssene - Spejderne på Azaleavej Gruppen tjente 50.000,- under COP15 mødet i december Vi passede 2 1 ton mindre balloner

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere