D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division"

Transkript

1 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

2 Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske spørgsmål store som små om gruppens traditioner, regler og andet. Den er bygget op som en A til Z liste med relevante emner. Håndbogen henvender sig til ledere, forældre og bestyrelsesmedlemmer. Hvis det, du ønsker at vide om gruppen, ikke er med i håndbogen, så kontakt Gruppelederen på eller gennem vores grenledere på Hvis du har kommentarer eller forslag til ændringer bedes du kontakte gruppelederen. Håndbogen opdateres løbende af gruppens ledere. Den seneste version er altid tilgængelig på gruppens hjemmeside God fornøjelse med håndbogen :-) Spejderhilsner Lederne i 3.V.V. August Vesterbro Vildgæssene Azeleavej 26, baghuset 2000 Frederiksberg Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 2

3 Adresseændringer Afmelding til møder Aldersinddeling/grene Mikro: 6-8 år Mini: 8-10 år Junior: år Spejder/Trop: år Senior: over 16 år Alkoholdning Allergi og lign. Arbejdsweekend i spejderhuset Sker til den enkelte grenleder, der sørger for at opdatere Blåt Medlem. Afmelding til møder kan ske via telefon/mail/sms til de respektive ledere. Spejdermøder: Ingen alkohol Ledermøder: Alkohol tilladt med måde, så længe ingen spejdere er til stede. Ture/Lejre: Kun om aftenen, når spejderne er kommet i seng og da kun med måde. Der skal være minimum én leder uden alkohol, såfremt man skal på skadestue e.l. Senior arrangementer: Alkohol tilladt med måde. Klanleder (over 18 år) har ansvaret for seniorer under 18. Har spejderen allergi oplyses dette i indmeldelsesblanketten. Oplyses desuden på tilmeldingsblanketten til ture. Minimum 1 gang om året. Forslag til forbedringer og idéer kan afleveres til hytteridderen på mail som prioritere de indkommende forslag i samarbejde med ledergruppen. Alle forældre, ledere og spejdere opfordres til at deltage i denne weekend som ligger i april, men altid så det ikke rammer ind i påsken. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 3

4 Badning Badning foregår efter korpsets regler se nedenfor. Via indmeldelsesblanketten oplyses om spejderen kan svømme. Det oplyses desuden på tilmeldingsblanketten til ture, hvor dette er aktuelt. Korpsets baderegler: Det er vigtigt at have respekt for vandet, og derfor må badning kun foregå på sikre steder, som i forvejen er undersøgt, og som er under omhyggeligt opsyn. 1. Inden badningen må lederne sikre sig, at det er forsvarligt at bade det pågældende sted. 2. Badningen må kun foregå inden for et afgrænset område. Området skal være let at overskue, og alle børn skal kunne bunde. 3. Der skal være mindst to voksne ledere til stede. Den ene leder skal befinde sig på land på et sted, hvorfra han/hun har et sikkert overblik over alle de badende. Den anden leder deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. Mindst én af lederne skal kunne svømme og kunne foretage livredning. 4. Der må ikke være flere i vandet ad gangen, end at lederen på land kan holde øje med alle. 5. Bliv kun i vandet, så længe det er rart. Gå op, når du begynder at fryse, også selv om de andre stadig morer sig i vandet 6. Ved badning på lejre og ture bør forældrene forinden have tilladt badning. 7. Spring kun på hovedet, når du selv har undersøgt, at vandet er dybt nok. 8. Lad luftmadrasser og legetøj blive på stranden - og ikke i vandet. 9. Bad sikkert på de strande, som er godkendt med det internationale Du må ikke bade: - I havne, i nærheden af moler, bølgebrydere eller fiskernes bundgarnspæle. - I moser og småsøer. Her står vandet næsten altid stille og kan være meget, meget koldt lige under overfladen. - I søer og åer med andemad og vandplanter. - Alle de steder hvor der står: Badning forbudt. Bestyrelse Bestyrelsesmøder Blåt Medlem Brandmateriale Bestyrelsens sammensætning fastsættes på gruppens årlige grupperådsmøde. Som oftest vil bestyrelsen bestå af lige mange medlemmer og forældre. Bestyrelsen har den endelige beslutningskompetence på alle sager og godkender drift og regnskab. Bestyrelsen skal godkende evt. større tilskud til lejre eller arrangementer. Ansvarlige: Bestyrelsesformand (BSF). Afholdes ca. én gang i kvartalet eller efter behov. Indkaldelsen skal es/ sendes 2 uger før afholdelse og skal indeholde en dagsorden. Forslag til dagsorden og gode ideer kan sendes til BSF på senest dagen før mødet. DDS s medlemssystem. Den enkelte grenleder har ansvaret for indmeldelser og opdateringer af information (adresse, tlf. nr., e.mail) om den enkelte spejder. Der hænger en pulverslukker i entreén samt i køkkenet. Der er opsat fire røgalarmer, en i det store rum, en i entréen, en på gangen på første salen og en i værkstedet. HUSK at slå dem fra ved optænding i pejsen. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 4

5 Budget Børneattest Datoplan Division/korps Divisionsarrangementer Divisionsrådsmøde El/strøm Ferielukning Flagregler Forkortelser Forsikring FOS Budget for gruppen laves af kassereren årligt og fremlægges på gruppestyrelsesmødet. Budget for den enkelte gren udarbejdes af lederne ligeledes på årsbasis. Alle ledere og spejdere, som har kontakt med børn under 16 år udfylder en børneattest. Den underskrevne attest indsendes til korpskontoret via GL. GL er samtidig ansvarlig for at ledere og spejdere har udfyldt attesten. Attesten kan downloades via DDS' hjemmeside. Se gruppens kalender på Absalon Division/ Det Danske Spejderkorps Arrangementer for alle divisionens spejdere. Der er ca. 2 årlige arrangementer for hver gren (se aldersinddeling). Grenen deltager så vidt muligt det er muligt. Afholdes en gang om året. Er i princippet det samme som vores Grupperådsmøde, blot for divisionen. Der udvælges 5 spejdere/forældre fra gruppen, på grupperådsmødet, som har stemmeret til divisionsrådsmødet. Måleren i hytten aflæses en gang om året af hytteridderen, når brevet fra Frederiksberg forsyning kommer. Generelt følger vi skoleferierne. Se i øvrigt gruppens kalender. Ofte bruges efterårsferien (uge 42) samt påskeferien til længerevarende arrangementer for storspejdere/ ledere/ seniorer. På ture hvor der er en flagstang hejses flaget inden kl og nedtages senest kl. 20, eller ved solnedgang hvis det er før kl. 20:00. Egern = Mikro = mikrogrenen Ulve = Mini = minigrenen Junior = juniorgrenen Trop/storspejder = spejdergrenen Klan/senior = seniorgrenen GL = Gruppeleder GA = Gruppeassistent BSF = Bestyrelsesformand PL/PA = Patruljeleder/assistent MIKL/MIKLA = Mikroleder/assistent ML/MA = Minileder/assistent JL/JA = Juniorleder/assistent TL/TA = Tropsleder/assistent KL/KA = Klanleder/assistent GK = Gruppe kasserer DC = Divisionschef DLM = Divisionsledelsesmedlem FOS = Kultur og fritid (før Folkeoplysnings-sekretariatet) GLBDT = Gruppe Ledelse og Bestyrelse Divisions Turnering. Korpset, DDS, har kollektivt tegnet: - en ansvarsforsikring - en arbejdsskadeforsikring - en ansvarsforsikring for søspejderfartøjer Korpset har desuden et abonnement på Falckassistance. Gennem Kultur og Fritid får vi tilskud til blandt andet aktivitetstimer og tilskud til hytteleje mm. Ansøgningsfrister: Tilskud næste regnskabsår: 1. juli året inden (Dvs. at hver gren skal aflevere budget, medlemstal, mødeantal, drift mm. og den seddel får man af kasseren) Regnskabsaflæggelse: 1. juli året efter (Dvs. at hver gren skal aflevere skemaer retur med deltagelse). Kassereren er ansvarlig (sammen med GL) Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 5

6 Fotos Via indmeldelsesblanketten tager forældrene stilling til om de ønsker at billeder af deres børn må offentliggøres på vores hjemmeside. Billeder fra ture og arrangementer vil som hovedregel være tilgængelige via hjemmesiden Hvis man ikke ønsker billeder af en selv, eller ens børn på hjemmesiden, skal man henvende sig til lederen og/eller webmaster. Ved valg af foto der vises på hjemmesiden skal lederen vurdere billedet ud fra følgende regler: Fælles gruppe ture Førstehjælp Gaver Gren Grenleder Grillaften GRO Fotoet må ikke vurderes som ydmygende eller krænkende på barnet eller pårørende. Fotoet må ikke kunne skade barnet nu eller på længere sigt. Der skal tages hensyn til familiens religion og kultur. Alle portræt billeder der ligger på vores hjemmeside, har forældreunderskrift for tilladelse hertil. Det betyder også, at ingen billeder fra denne hjemmeside, må bruges i andre sammenhænge. Hertil kommer at gruppen følger DDS s retningslinier for offentliggørelse af billeder. De udførlige regler kan findes på Oprykningstur: Lørdag til søndag sidst i august. Juletur: Sidste weekend i november. Der er en førstehjælpskasse pr. gren i patruljekasserne. Førstehjælpskasse skal medbringes på alle ture. Der ligger en fælles førstehjælpskasse på hylden bag trappen. Denne må ikke fjernes fra huset. Det bestræbes at lederne gennemfører et førstehjælpskursus hvert 2. år. Gruppen giver normalt ikke gaver til medlemmer i gruppen. Hvis gruppen skal give gave/blomster tages det op i ledelsen/bestyrelsen fra gang til gang. Fællesbetegnelse for de forskellige aldersafdelinger, altså mikro (Egern), mini (Ulve), junior, storspejder og senior. Lederen i de enkelte grene, altså mikroleder, minileder, junioleder ovs. 1. fredag i juni holder hele gruppen den årlige grillaften for alle med tilknytning til gruppen og deres familier. Gruppe af kvindelige ledere, tidligere kvindelige medlemmer og mødre til spejdere. Grund 3. Vesterbro Vildgæssene ejer 60 % af matriklen, Azaleavej 26, Frederiksberg, hvilket omfatter baghuset og førstesal på forhuset. Gården mellem forhuset og baghuset er til fælles brug og efterlades ryddelig. Gruppekalender Gruppens forventninger til spejderne Laves af lederne på lederweekenden hvert år, og findes på hjemmesiden Gruppen forventer at alle spejdere overholder spejderloven som er: - at finde sin egen tro og have respekt for andres - at værne om naturen - at være en god kammerat - at være hensynsfuld og hjælpe andre - at være til at stole på - at høre andres meninger og danne sine egne - at tage medansvar i familie og samfund Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 6

7 Grupperådsmøde Gruppe ture Helligdage Ansvarlige: BSF + GL. Mødet er for alle med tilknytning til gruppen, spejdere over 15, ledere og forældre har stemmeret. Afholdes hvert år inden den 15. marts. Indkaldelse skal udsendes 3 uger før. Regnskab og budget for gruppen det kommende år godkendes på mødet. Der afleveres beretning for det forgangne år og næste år planlægges. Denne skriftlige beretning afleveres til GL senest en uge før mødet. Styrelsesmedlemmer/formand/kasserer/revisor vælges. Se Fælles gruppe ture Generelt er der ikke spejdermøder på helligdage. Tjek altid op med Gruppens kalender. Hjemmesiden-www.3vv.dk Ansvarlig: Webteamet. Kontakt Hyttefortegnelser Hytteindkøb Hyttenøgler Hytteridder Indmelding Kalender Kontingent Korpsrådsmøde Kursus Kursus Bestyrelsen KVÆK Kan findes via står også i hard copy under trappen i hytten. Køkkenruller, toiletpapir, affaldsposer/sække, pærer, kaffe, sukker mv. købes hvis man syntes at det mangler. Regning afleveres til kassereren Lederne samt patruljelederne hos storspejderne har nøgler til hytten. Disse personer er ansvarlige for nøglerne og hæfter for dem. Nøglerne udleveres af hytteridderen mod underskrift. Hytteridderen er ham der passer på vores hytte og materialer, sørger desuden for at lånt materialet efter brug, er afleveret tilbage i god stand. Kontakt: Spejderen skal indmeldes senest efter 1 måneds prøvetid. Indmeldelsesblanketter udleveres af grenlederen. Udfyldt indmeldelsesblanket afleveres til grenlederen. Grenlederen sørger for at oprette spejdere i Blåt Medlem. Se Gruppens kalender. Opkræves via girokort. Alle opfordres til at tilmelde betalingen til PBS. Aktive medlemmer:100 kr. pr måned Søskende: 50% rabat Passive medlemskab.: 50% rabat Møderne den første måned er prøvetid og derfor gratis.. Afholdes i november og svarer til gruppens grupperådsmøde. Gruppen betaler for deltagelsen. Deltagere: 2 deltagere vælges hvert år på grupperådsmødet. Lederne bør årligt deltage i min. 1 relevant kursus afholdt af divisionen og/eller korpset. Seniorer, bestyrelsesmedlemmer og tropsspejdere kan også deltage i de for dem relevante kurser. Man tilmelder sig til kurser igennem GL. Information om diverse kurser findes via divisionens eller korpsets hjemmesider, og Gruppen betaler for deltagelse i kurser for ledere og bestyrelsesmedlemmer. Det anbefales at alle forældre og unge i Bestyrelsen deltager i Divisionens rejepiller-kursus, som er et kursus om hvad det vil sige at være i bestyrelsen m.m. Kurset er hvert år i april. KVÆK erne er en gruppe af mandlige ledere, tidligere leder samt fædre til spejdere i 3.V.V., og andre hankøn med tilknytning til 3.V.V. se også KVÆK ernes hjemmeside Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 7

8 Leder weekend Lederbetaling ture/lejre Ledermøder Grenhylder Lejr kasse Lodsedler Løbstilladelse i skove Mailadresser Materialeforvalter Materialer Afholdes for alle ledere, assistenter og medhjælpere 1 gang om året i marts-april. Arrangeres af GL. Prisen for ture og lejre for leder og hjælpere modsvarer prisen for maden. Afholdes ca. hver måned. Datoerne for det kommende ½ år meldes ud af GL ved opstart efter sommerferien og jul. Dagsorden for møderne varierer alt efter behov. Det forventes at alle aktive ledere deltagerer så vidt det er muligt. Hver gren har en hylde sektion inde i materialerummet. Her har den enkelte gren deres egne ting. Her kan også ligges evt. information fra korpset til grenen og mellem grenene. Information til lederne fra forældre eller andre foregår via mail, telefon eller mundtligt. Bruges på længerevarende turer og alle har ansvaret for de redskaber der er i kassen og kan bruge dem frit. Lillebrorlodder/Spejderlotteriet sælges for så vidt muligt hvert år. Overskuddet går til gruppen, f.eks. som opsparing til udlandsture. Man skal have en tilladelse for at lave løb i en skov. Den får man på følgende side. Den skal søges 14 dage før aktiviteten Der findes en række mailling lister i gruppen: mikro forældre mini forældre junior forældre trops forældre - lederne klanen - alle i gruppen, der har opgivet en mail. gruppestyrelsen - mikrolederne minilederne juniorlederne tropslederne KVÆK erne kassereren - gruppestyrelsesformanden hytteridderen GRO formandinden webmaster PRIK-redaktionen - gruppelederen Alle mailadresserne kan også findes på Rettelser/tilføjelser sker ved henvendelse til webmasteren. Se Hytteridder Ved lån af fælles materiale forventes det, at man leverer det retur i samme stand som ved udlån. Materialer udlånes kun til spejderarrangementer. Ved lån af andre grenes materialer skal dette aftales med lederen af den enkelte gren. Indkøb af nye materialer står hytteridderen for og ved fejl/mangler kontaktes hytteridderen. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 8

9 Mærker til uniform Mødetider Oprykning Opslagstavle Passivt medlemskab Patruljekasser Pjecer velkomst, PR brochurer, gruppeblad og lign. Udleveres af leder når barnet har fået uniform. Divisionsmærke, gruppemærke, grenmærke og duelighedstegn betaler gruppen. Mærker fra ture betales af spejderne selv evt. via deltagerbetalingen. Som hovedregel har de enkelte grene følgende mødetider: Mikro: torsdag kl. 17:30 18:45 Mini: mandag kl 18:00 20:00 Junior: torsdag kl Trop: torsdag kl. 18:00 20:00 Senior: mandag kl Ved specielle arrangementer, f.eks. oprykning vil der forekomme andre tider. Der afholdes oprykningsmøder 1 gange årligt efter sommerferien, typisk sidst i august. Her deltager alle grenene, også selvom der ikke er nogen oprykning til/fra den pågældende gren. I gangen: Her hænger relevant information til spejdere og forældre. Er ikke medlem af korpset. Passive medlemmer er selv ansvarlige for at holde kontakt til gruppen. Kontakt kasseren, ved start/ophør af passivt medlemskab. Kassen indeholder de redskaber som skal bruges på en weekendtur. Det er de enkelte grene, har brugt kasserne og indholdet der har ansvaret for at vedligeholde dem. Dette gælder også slibning samt oliering af materiel. Ved mangler i kassen kontaktes hytteridderen. Forefindes ved opslagstavlen i indgangen. Rabatkort til SpejderSport Kontakt grenlederen/ gruppelederen. Rafter Regninger/udlæg Regnskab ture mv. Regnskabsark Rengøring efter møder Står i skuret. Skal altid sættes ordentligt på plads efter brug. Afregnes med kassereren. Der skal hver gang bruges regneskabsarket, som kan hentes på 3vv.dk under download. Alle bonner skal vedhæftes ved aflevering til kasseren. Regnskab afregnes med kassereren hurtigst muligt efter turen vha. gruppens regnskabsark. Denne findes på hjemmesiden. Kan hentes på og bruges ved regnskab fra alle ture og arrangementer, og sendes til kasserne vedlagt evt. bilag se Regninger/udlæg. Efter brug rydder man lokalet så det kan bruges af andre. Vasker op efter sig og tømmer skraldespanden såfremt fordærvelige varer er smidt heri, samt fejer gulvet. Rengøring i Spejderhytten Der fejes efter hvert møde. Månedsrengøring går på tur mellem grenene. Huset rengøres efter udlån af låner. Kontaktperson: hytteridder. Renovation Rygepolitik Spejder Sport Skraldebøtter findes ved forhuset. Tømmes ugentligt. Der må ikke ryges indendørs i Spejderhytten. Her købes uniform og tilbehør. Rabatkort på 10% til Spejdersport til spejderne. Kontakt grenlederen for udlevering. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 9

10 Spejderbetaling ture/lejre Spejderblade Spejderideen Spejderloven Spejderløftet Spejdernavn Stormøde i Divisionen Styrkeliste Telt/rep. mv. Telttørring Tilskud Traditioner Tur budget/regnskab Spejderne kan ikke deltage i et arrangement, hvis ikke deltagerbetaling foreligger inden. Broen: ledere, seniorer og bestyrelsesmedlemmer. Spejdersnus og Track kommer per post til Spejderhytten og udleveres til spejderne på møderne og lægges i hytten på Azaleavej. DDS nyhedsbrev ses på og kan tilmeldes på samme side. Spejderidéen er det grundlag, som vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS) i grupper, divisioner og korps på. Med Spejderidéen får spejdere i DDS et værktøj, der kan være med til at udvikle os som spejder, patrulje, gruppe og korps. Se mere på Se: Gruppens forventninger til spejderne Løftet om at holde spejderloven Gives ved et lille ritual i den pågældende gren. Kan først fås når man har en uniform. Møde i Divisionen for alle ledere/seniorer, gerne med forskellige temaer og aktiviteter. Her holdes der også møder kun for de enkelte grene. Afholdes 1 om året. Det tilstræbes at der kommer minimum en leder pr. gren + seniorer. Invitation kommer via divisionens nyhedsbrev. Adresseliste over samtlige medlemmer i gruppen inklusive indmeldelsesdato, fødselsdato og funktion i gruppen. Styrkelisten styres via Blåt Medlem. Den enkelte grenleder har ansvaret for at holde listen opdateret med hensyn til adresseændringer og lignende. Telte repareres ved at kontakte hytteridderen Fugtige telte hænges op umiddelbart efter hjemkomst. Husk at fjerne det tørre telt inden der kommer spejdere i hytten til de ugentlige møder. Grenlederen kan aftale et tilskud til arrangementer med kassereren forud for turen i forbindelse med indsendelse af budgettet. Større tilskud skal godkendes af bestyrelsen Vi har mange traditioner i 3.V.V. Her er de fleste af dem Arbejdsweekend i Spejderhuset Fælles juletur Lederweekend Oprykningstur i august Salg af lodsedler Spejdernavngivning Tænkedag, 22.februar Grillfest, 1. fredag i juni Når der lægges budget for ture/lejre skal alle udgifter også for transport og kørsel deles ud på spejdernes betaling. For lederne: se lederbetaling. Følgende priser er vedtaget for ture og lejre. Weekendtur kr. 125,00 Regnskabet udarbejdes af den ansvarlige leder og skal indeholde: - Udfyldt regnskabsark (som findes på hjemmesiden) - Kvitteringer for samtlige udgifter (originaler) - (Turindbydelse) Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene side 10

11 Tørklæder Udgifter/indtægter Udlandsrejser Ved første spejdermøde får den nye spejder et prøve-tørklæde, hvidt med en blå kant. Dette byttes til et blåt tørklæde når spejderen bliver meldt ind. Mistede tørklæder skal man selv erstatte, de kan købes i Spejdersport. Farve: Mellemblå. Der skal afleveres regnskab for alle indkøb af materialer/aktiviteter/arrangementer/ture som der afholdes/deltages i. Det tilstræbes, at storspejderne tager på lejr udenlands 1 gang mellem hver Blå Sommer, som er hvert 5 år. Tilskud skal søges hos bestyrelsen mindst et halvt år i forvejen. Husk at det også er muligt at søge støtte fra fonde og legater fx Sct. Georgs gilderne Udlån af hytten Udlån af Spejderhytten: kontakt hytteridderen Spejderhytten lånes kun ud til spejdere i gruppen, matriklen og vejlauget. Alle udlån skal godkendes af hytteridder og GL. Ved tvivlspørgsmål træffes afgørelsen af ledergruppen og bestyrelsen, Dokument for regler ved udlån forefindes på Udlån af telte Udmeldelse Uniformer Vedligeholdelse Økonomi Teltene udlånes ikke ud til festivalbrug eller lignende. Udmelding skal altid ske til den enkelte grenleder. Udmeldelsen gælder fra modtagelsen af mailen hos kontingent kasseren. Alle også ledere/assistenter bærer uniform ved alle møder, arrangementer og ture, som minimum et tørklæde. Ved ønske til vedligeholdelse kontaktes hytteridderen Bestyrelsen har det økonomiske ansvar. I det daglige styres dette af kassereren. Ledere kan godkende udlæg. Større beløb skal godkendes af bestyrelsen. Gruppehåndbog for 3. Vesterbro Vildgæssene 11 side

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1 Stjernekasteren, særnummer janur 2000 Indhold: Stjernegruppens handlingsplan 2000-02 page 1 Odense Fjord Division, Det Danske Spejderkorps Spejderarbejde for børn og unge i Skibhus og Risingekvarteret

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG Leder og adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Senoirerklanen (16-23 år): Tobias Tønnesen Troppen (Storspejdere) (12-16 år):

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018

Thistedspejdernes Udviklingsplan for 2016-2018 I Thistedspejderne har vi siden 2013 arbejdet for, at alle frivillige i foreningen kan have indflydelse på udviklingsplanen. Målet med dette har været at give alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, assistenter,

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 2 august 2015 65. ÅRGANG Velkommer tilbage efter sommerferien til efterårets aktiviteter. Til jer der var på sommerlejr på Møn kan i se videoklip og billeder på divisionens hjemmeside sgdspejder.dk

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS Ølstykkespejderne Erik Harefod Gruppe. Forældremøde. 11. oktober 2016 kl

DET DANSKE SPEJDERKORPS Ølstykkespejderne Erik Harefod Gruppe. Forældremøde. 11. oktober 2016 kl Forældremøde 11. oktober 2016 kl. 18.30 20.00 Dagsorden 1 Velkommen 2 3 4 5 At være Spejder At være Spejderleder Spejdermøder de ugentlige møder Spejderture endags eller med overnatning 6 Støtte - Aktiviteter

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 24. november kl. 19.00 Referat: 1. Indledning Sang: Regnvejrsdag i november. 2. Orientering: Enhedslederne fortæller om status i enhederne, afholdte og kommende arrangementer

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV...

MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING... 2 VORES FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE... 3 PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL FORÆLDRENE... 3 LEDERNE I LUPUS FLOKKEN... 3 BRUG AF KNIV... 3 FORÆLDRENE... 4 MØDETIDER... 4 KONTINGENT...

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Forår 2013 1 Redaktion DET DANSKE SPEJDERKORPS Klarup Gruppe - Klarup Skolevej 17. Hjemmeside: klarup.gruppe.dds.dk Deadline for næste nummer: 10. april 2013

Læs mere

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning.

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 6. september 2011 kl. 19.00 21.30 Tilstede: Jacob, Anders Pingo, Elmer, Janus, Drejer, Ane, Ole, Bo Fraværende:.. Referat baseret på noter fra Drejer og

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN januar 2016 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN Januar 2016 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formanden har ordet 2015 har været præget af en usikker start på året, hvor det var vanskeligt at finde en ny formand.

Læs mere

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1HELSINGOR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE BADEN- POWELL BESTYRELSEN Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders, Janus, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole, Bo, Kir Fraværende: Resten..

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders, Janus, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole, Bo, Kir Fraværende: Resten.. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders,, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole,, Kir Fraværende: Resten.. Status i grenene Mini: 26 minier, åbner

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Erik Harefod Junior. Forældremøde. 6. Oktober 2016 kl

Erik Harefod Junior. Forældremøde. 6. Oktober 2016 kl Erik Harefod Junior Forældremøde 6. Oktober 2016 kl. 18.30-20.30 Dagsorden Velkommen At være Spejder At være Spejderleder Spejdermøder de ugentlige møder Spejderlommen Spejderture endags eller med overnatning

Læs mere

Referat fra Ulkebøl spejdergruppe Grupperådsmødet Den 4. marts 2012 kl.13.00

Referat fra Ulkebøl spejdergruppe Grupperådsmødet Den 4. marts 2012 kl.13.00 Referat fra Ulkebøl spejdergruppe Grupperådsmødet Den 4. marts 2012 kl.13.00 Søndag den 4. marts kl. 13.00 i Ulkebøl spejderhytten Æ-hytt. Mødet startede med Kage, kaffe eller Te til alle, derefter startede

Læs mere

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 Januar - 2012 DDS 2. Lyngby Optaya Referat fra Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 DDS 2. Lyngby Optaya Grupperådsmøde 31. januar 2012 Side 1 Referat

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Grupperådsmøde Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Kom til det årlige grupperådsmøde og informationsmøde om Spejdernes Lejr onsdag den 22. februar fra 18.00 til 20.00 i Kantinen på Egebjergskolen.

Læs mere

REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE

REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE Fremmødte: Benny, Susanne, Kathrin, René, Henriette, Lene, Hans Henrik Afbud: Annegrete Udeblev: Steffen PROGRAM: KL. 19:05 20:05: GRUPPEUDVIKLING Der sættes i denne omgang fokus

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv...

LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv... LEDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1.HELSINGOR.DK 1.HELSINGØR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division under Det Danske

Læs mere

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelseskursus April 2016 { Bestyrelsens opgaver og ansvar DDS formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Guide til spejderarbejdet i Bække gruppe. Revideret 08.05.2009. Prøveudgave

Guide til spejderarbejdet i Bække gruppe. Revideret 08.05.2009. Prøveudgave Guide til spejderarbejdet i Bække gruppe Revideret 08.05.2009 Prøveudgave Brug af spejdernet: Brugernavn og password: Alle medlemmer har automatisk et brugernavn på spejdernet. Du kan få oplyst dit login

Læs mere

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 -

Bladet Hawerthi-1. Rødovre Jan-marts 2011-1 - Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre JanJan-marts 2011-1- Indhold Side 3 Grupperådsmøde 4 Mikro-/Mini, 4 Mærkedage mikro/mini 5 Mikro-/Miniprogram 6 Datoer til dine forældres planlægning 7 Juniorprogram

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

Spejderloven. Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for:

Spejderloven. Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: Trane håndbog 2014 Spejderloven Den, der er med i spejdernes fællesskab gør sit bedste for: At finde sin egen tro og have respekt for andres At værne om naturen At være en god kammerat At være hensynsfuld

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Referat af Stenlillespejderne Laurentius Grupperådsmøde 16. februar 2015 i Kulturhus Stenlille

Referat af Stenlillespejderne Laurentius Grupperådsmøde 16. februar 2015 i Kulturhus Stenlille Referat af Stenlillespejderne Grupperådsmøde 16. februar 2015 i Kulturhus Stenlille Til stede var: ikke en eneste forældre ud over dem i bestyrelsen og ledere. Ledere og bestyrelsesmedlemmer: Klaus (best.medl.),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1 Navn og hjemsted Korpsets navn er Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.v. (DSS). Korpset blev stiftet den 10. august 1919. Korpsets hjemsted er Tydal, Eggebek kommune.

Læs mere

Adresseoversigt: Nr. 2 september 2014 64. ÅRGANG

Adresseoversigt: Nr. 2 september 2014 64. ÅRGANG Adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Færgegårdsvej 70, 4760 Vordingborg Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Amalievej 8, 4760. Senoirerklanen (16-23 år): Tobias

Læs mere

Januar Februar Marts 2010

Januar Februar Marts 2010 Januar Februar Marts 2010 Indholdsfortegnelse: Side Kalender 3 5 km. vandretur 4 Andre lande 5 Sy projekt 6 Grupperådsmøde 8 Rengøring 9 Tænkedag 10 Hyttetur 11 Navne, telefonnumre og e-mails 12 Nu - kommer

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 1 januar 2017 67. ÅRGANG Velkommen tilbage efter jul og nytår til dette års forhåbentlig spændende spejderaktiviteter. Årets største begivenhed bliver nok den store sommerlejr Spejdernes Lejr i sønderjylland.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018

Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps. Cvr-nr: Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2016 og budget for 2017 og 2018 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Engtoften 80, 1.tv 8260 Viby J Hjemmeside:

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN

KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS DYBBØL DIVISION KNUDEN KNUDEN april 2015 BROAGER DRENGEGRUPPE KNUDEN April 2015 1 BROAGER DRENGEGRUPPE Formandens beretning Broager Drengegruppe er i den situation, at vi mangler en formand til bestyrelsen. Tirsdag den 17. april,

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016) Side 1 / 7 Dirigentvejledning til Divisionsrådsmøde Opdateret marts 2016 Generelt om afstemning Divisionsrådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Divisionsrådet er divisionens øverste

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3 2012 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Sommerlejrene Så er vi hjemme igen fra årets sommerlejre. Alle har

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager

KNUDEN januar 2009. Indkaldelse til grupperådsmøde. Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten. Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S KNUDEN januar 2009 Broager Drengegruppe - Uglekløften - 6310 Broager KNUDEN Indkaldelse til grupperådsmøde Søndag den 22. februar kl. 10.00 i Illerhytten Tilmelding

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 22. maj kl. 19.00 Mødet afholdes i hytten på Eriksvej. Afbud: Tina, Anders, Kent, Harry, Karina og Annette Tilstede: Mads, Max, Kenneth, Inge, Mikael, Ole, Lars, Louise, Elsebeth,

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning og brug af bogen Side 2 Grenene i Frydenborg Gruppe Side 2 Fælles mødestruktur for grenene Side 2 Gruppens Røde tråd Side 3 Idégrundlag og visioner Side 4 Udviklingsplaner

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Bestyrelsen er i vedtægterne for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop benævnt grupperåd. 1. Navn og hjemsted. Stk.1. Gruppens navn er

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

o n l i n e God Jul & Godt Nytår Førstehjælpskursus Indhold w w w. a b s a l o n d i v i s i o n. d k

o n l i n e God Jul & Godt Nytår Førstehjælpskursus Indhold w w w. a b s a l o n d i v i s i o n. d k Seglet o n l i n e Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 DL heldagsmøde 3 Shelter oprydning 4 Hej Fra DASEN erne 4 Lederdag 5 Nytårskur 2009 6 GL Møde 7 Billeder i Seglet 8 Absalondivision.dk

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Engtoften 14, 4900 Nakskov Tlf: Enghytten Tlf:

Engtoften 14, 4900 Nakskov Tlf: Enghytten Tlf: HOS Det Danske Spejderkorps Engtoften 14, 4900 Nakskov Tlf: 70261541 Enghytten Tlf: 54921541. www.nakskovspejderne.dk E-mail: Info@nakskovspejderne.dk Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Til nye spejdere

Læs mere

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe Kongslejre Divisionen af Det Danske Spejderkorps Mødereferat onsdag d. 10. februar 2016 Deltagere: Camilla, Kristina, Betina, Sara, Bitten, Henrik, Stine, John, Kirsten

Læs mere

Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2. opbevarer indmeldelsen under forsvarlige. bestemmelser herom.

Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2. opbevarer indmeldelsen under forsvarlige. bestemmelser herom. Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2 7 Medlemmer Ændringsforslag 2. Medlemskab af korpset kan ske gennem en gruppe, et distrikt eller, Den Grønne Gruppe eller direkte af korpset.

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro.

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro. Referat af grupperådsmødet d. 27/2 2016 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent: Carsten Vest b. Referent: Mette Petersen 2. Beretning fra formanden Jesper Petersen Beretningen er også sendt ud fra

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2011 PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Vintertiden

Læs mere