@le+"ar le+iesryf \Z. Kinemato gr afiens udviklingshi storie - og filmens fsdsel. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@le+"ar le+iesryf \Z. Kinemato gr afiens udviklingshi storie - og filmens fsdsel. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr."

Transkript

1 @le+"ar le+iesryf \Z Nr. 71 December 1995 Kinemato gr afiens udviklingshi storie - og filmens fsdsel Dansk Fotohistorisk Selskab

2

3 I'aat pv I a itn llra /o OpWu") ( ;'.il,,; /..r' It.L. tl,vu.,.t,,,. r nir*t obterve,cl rolr, oci/ curiua,.4 ce qtt'll vott.te prcl,.ran.t,nala',' Zz-i "tu Z"U*na,{o &)u,.lqzta,/q[a"',.fm I'un *;firr^rto, Jttgc La,tauq 1uz//c art /,u ptrtd -Uouur_,t. Forside: Naturprofessor Emile Reynauds Praxinoskop er det farste vellykkede forsag pd at skabe bevegelige animerede billeder - et skridt pd vej mod filmens opfindelse.

4 Tak for bidrag til Objektiv. NORDISK FILM

5 Kinematografiens udviklingshistorie r og filmens fsdsel Temanummer Af Flemming Berendt Computerudskrift : Niels-Ove Rolighed

6 De historiske informationer, som denne beretning bygger pir, stammer fra boger, dokumenter og fotografier tilhsrende autor suppleret af nedennrevnte institutioner og privatpersoner: Det Danske Filmmuseum Danmarks Tekniske Museum Danmarks Fotomuseum Det kgl. Biblioteks kort- og Billedsamling Flemming Anholm Janus Barfod Hans Bonnesen Cote Cuculiza Leif Hammelev Peter Haagen Niels R. Jensen Tune Laug Sigfred Lsvstad Uffe Lomholt Madsen Bjarne Meldgird Ib Monty Andreas T. Msrch Kurt Petersen John Philipp Mogens Svane Filmhistorikerne har indtil dato kun villet acceptere begrebet film til at grelde episk skildring optaget pi en cellutoidstrimmel. Denne skarpe akademiske adskillelse mellem stroboskopiske billedserier og den projicerede celluloidfilms frie lrengde, bsr ikke vrere normgivende. Begrebet film bsr omfatte alle mekaniske og visuelle "levende" billeder, herunder TV-mediet, video, disc, samt hvad fremtiden mitte bringe. Dansk Fotohistorisk Selskab

7 Indholdfortegnelse 6 B B4 Prahistorie Laterna Magica Fantasmagori Vort oje Thaumatropen Dioramaet Praxinoskopet Kinematografien Brsdrene Lumidre Filmen kommer til Danmark Nordisk Films Kompagni - Ole Olsen Noter Litteratur

8 Mindetavle pd 160 Wood House Lane i Leeds. Den 28. december 1995 vil man pi Institut Lumi6re i Lyon og Mus6e du Cin6ma i Paris fejre filmens 100-irs jubilreum - som den syvende kunstart. Denne franske manifestering er dog udelukkende for dens fsrste kommercielle fremfsrelse og ikke dens opfinder. Brsdrene August og Louis Lumiire erklrerede da ogsfr umiddelbart efter prresentationen i det parisiske blad L'Illustration, Journal Universal, at de ikke var filmens opfindere, men dens t'fsdselshjrelpere". Kendsgerningen var, at de fsrste "levende" billeder allerede blev forevist 7 ir tidligere af en anden franskmand i byen Leeds, England. Pi grund af sin tragiske skrebne og omverdenens trang til at give reren til brsdrene Lumiire, som var de fsrste til udnytte opfindelsen kommercielt, er opfinderen og kinegrafkonstruktsren Louis-Aim6 Le Prince forblevet en mere eller mindre ukendt person i filmhistorien. Filmens ttopfindertt Le Prince blev fodt 28. august 1842 i byen Metz. Faderen var officersven med fotografiets opfinder Louis Mand6 Daguerre. Det kunstneriske og teknisk videnskabelige trjem var en god grobund for den videbegrerlige og talentfulde Le Prince. Efter endt skolegang begyndte han at lese kemi og fysik i Leipzig, samtidig var han sterkt optaget af maleri ph lertaj og metalplade. Den fotografiske metode indgik i hans utallige eksperimenter, som pi et tidspunkt skaffede ham mange bestillinger og serpregede kunstneriske opgaver. Det blev ham en stor rlre at fremstille portretter af dronning Victoria og William Gladstone pi guldbelagte metalplader, disse blev i 1878 indemuret i obelisken "Kleopatras Nil" pa Thames Embankment i hjertet af London. Den initiativrige og alsidige Le Prince havde pi dette tidspunkt etableret et mekanisk vrerksted i byen Leeds, n&rmere betegnet 160 Woodhouse Lane, et hus som stadig eksisterer. Den succesfulde mekanikus og konstruktor havde 2. november 1886 fiet udtaget amerikansk patent pi et apparatil at frembringe "levende" billeder. Den 10. januar 1888 far han det fsrste "kinematografiske patent". Det gjaldt anvendelsen af gelatinefilm til projektion af "levende" billeder. I 6rene forinden havde Le Prince udfort omfattende forsog med at konstruere en filmoptager og projektor. I sommerhalvaret 1888 var den ferdigkonstrueret, med malteserkors og objektiv, hvorefter han i oktober optog verdens forste "levende" billeder (1). Filmmaterialet var amerikaneren 4

9 Hannibal Goodwins ( ), celluloidfilm, patenteret 2. maj De legendariske optagelser blev forevist i 1988, hvor englrenderne fejrede filmens 100-irs jubilreum. Filmen blev optaget fra et butiksvindue i hans hjemby, og viser bl.a. trafikken over en bro i Leeds. Le Princes konstruktsr J.W. Longley skrev i sin dagbog: "Jeg var forblaffit over at se Billederne af hestetrulcne Sporvogne paa vej over Broen, og over at der kom Rog op af en af Personernes pibe,,. En ond skebne skulle imidlertid ramme denne geniale opfinder. I august 1890 begav den sunde og raske, samt okonomisk velstillede Le prince sig pi en rejse, forst til broderen i Dijon. Derefter fortsatte han til Paris for at fa patenterne gjort retsgyldige. Med sig havde han den fardigbyggede optager og projektor, patenttegninger og planer. Den i6. december steg han pi toget i Dijon, hvorefter han forsvandt sporlost. Alle politiets efterforskninger forblev resultatlsse. Hukommelsestab eller udsat for et rovmord? Vi ved det ikke! Le Prince blev dog ikke helt glemt. 40 ir senere, i 1930, blev der opsat en mindetavle pi huset 160 Woodhouse Lane, hvor byens magistrat mindes den geniale opfinder i folgende ord: Louis Aimd Augustin Le Prince had a workship on this site, where he made a one-lens Camera and with it photographed - animated pictures - Some were taken on Leeds Bridge in He also made a projecting machine and thus initiated the art of cinematography. He was assisted by his son & by Joseph Whitley, James WV Longley, Frederic Mason of Leeds. This tablet was placed here by public subcription. Filmens ttgenfodelse" De bevegelige billeder fik derfor fsrst deres officielle fremforelse 7 5r senere af tre andre franskmrend, Antonie Lumidre og brodrene August og Louis Lumidre. Filmen blev for fsrste gang fremvist mod betaling lardag den 28. december 1895 i den nyindrettede biograf Cin6matographe Lumidre. Her kunne fotografen Cl6ment Maurice, pi brodrene Auguste og Louis Lumidres vegne, byde velkommen i Grand Caf6s Salon Indien pa 14, Boulevard des Capucines i Paris. pi en veg i det hotel, som i dag findes pa stedet, har byens magistrat opsat en beskeden marmortavle: " Her fandt ved hjelp af Cindm.atografen de for s t e offe nt I i ge fr e mv i s nin ge r af levende billeder sted'. Filmens endelige og succesfulde presentation var kulminationen pa utallige personers opfindsomme og ihrerdige bestrebelser pa at levendegsre deres billeddromme. Det er denne kinematografiens udviklinsshistorie som her skal fortrelles. 5

10 Prrehistorie,2' Med markerod jordfarve blev vildsvinejagten foreviget, ikke blot i Altamiragrotten, men overalt i middelhwsomrddet. Begyndelsen Fra tidernes morgen har mennesket snsket at fastholde og videregive dets handlinger. Bevregelse, mimik, gestus og dans har veret dets udtryksmide. Allerede fra slutningen af den reldre stenalder finder vi spor i den spanske Altamira grotte, hvor cro-magnonfolket for ar siden afbildede springende vildsvin med 8 fsdder, m6- ske et forsog pa at illudere bevregelse. I Norden kendes tilsvarende billeder i form af helleristninger som bl.a. viste jregerens kamp for at nedlregge en hjort. Pi v ggene i Tutankhamons grav i Egypten, skildres jagten ph laver fra krigsvogn. I Grakenland ser vi veg- og gulvmosaikker med precise gengivelser af livet i det gamle Athen. Med tiderne endredes udtryk og midler. For mere end tusind ar siden udvikledes forskellige former for skyggespil og bevregelseskunst pi det asiatiske kontinent, forst og fremmest i Kina, Indien og pi Java. Under Sung dynastiet ( ) blev det kinesiske skyggespil fremfsrt som en blanding af lysspil, dukketeater og mimisk bevregelse. Skyggespillene handlede om herskernes hofliv, Kinas op- og nedgangsperioder, krig og fred, men ogs6 om kerlighed, had, jalousi, mord og hevntogt. Den ledsagende musik underbyggede illusionen af bevregelse og liv. I det indiske skyggeteater fandtes de samme dramatiske motiver, dog med udprreget religiost islet. p6 Java udvikledes en serlig variant af skyggeteatret. Her var figurerne fremstillet siledes, at lyset faldt p6 figurenes bagside, som var forgyldt eller sslvbelagt. Hensigten var ogsi her, at illudere bevregelse. Takket vrere de krigeriske mongoler niede skyggeteatretil Persien og de arabiske lande, for endelig at dukke op i Tyrkiet og Europa. 6

11 De bersmte Kiwik-helleristninger i sverige blev hugget totusinde dr far Kristi fodsel. Motivets gentagelse skal tydeligvis illudere bevregelse, "$'fi 'Y..:::::: f1,rii De eg,tptiske legioner i taktfast Frise fra en grcv i det vestlige Theben ca f.lv. Her opleves en tydelig bevegelsesfase i motivet.

12 Laterna Magica Tryllelampen - laterna magica De forste forsog, vi kender med billeddannelse ved brug af laterna magica, blev gjort omkring 6r En Laterna Magica (2) er konstrueret som en lukket kasse af tre eller metal pa hvis ene side, der er pasat en tubus. Inde i kassen sidder en klart lysende lampe, bagved findes et hulspejl, som forstrerker lyset og ensretter det. I rsret er der anbragt en bikonveks linse, og i linsernes frelles brendpunkt findes en spalte, hvori der kan indskydes glasplader eller lignende. Billedet kastes op pi en hvid veg i et msrkt verelse. t6+ {pr(o):ft$risrrs,rmiusdieitt,quim oroximi cxcqurns z, Lzmprt A ellychnio eoifvpino Ads fpiffo, olivis &prcfo olco, birris'.(uc /piraculiii lircrc, inftni&r & ft,ccolo- cavo propiis ad' mora I D ua lenrcr vfu rca E F 6c H Gclus pretcrproptcr atnplitu(linb 6< ccnvcxirat;s-.cuius crant duortmotiora oculrrtt Telcfcopii rroftri rertii, Ph:err. XIII.Tentam. prrccd. dcfcri' pte. binis tubisd lamiria tcrrca confc&is fibidric mutudinferiis cbnclufa; ita ut jungirnagis vcl disjungi piotbiru poll"cnq Roger Bacon Roger Bacon Denne Laterna Magica passer fint pd ove:nnevnte beslvivelse Den engelske franciskanermunk Roger Bacon ( ) fremstillede forskellige kombinationer, hvori der indgik hulspejle, han skrev bl.a.: "Ved hjelp af et spejlarrangement kan man frembringe lysbilleder paa en mur". 8

13 Q* p7t1-&'&. $c"& /aa'8 h*,f tf-" fft"w0tsr' I lr*ura *dlff+ r gw *'51t1 -h E+Eml* 4n"'; Jlfirai-]. ttr/./:'esp 6. Y- n, S;* ikll,a op". O cr Pa.'Fo aa.lil"nl rbc. io'rub-,n t*r;r- 4TFry,L {q4"1qllsya. 4--+Ls1 lau-jfuei.* <q*al+r oj'qz Jllaq /Tltro*tt!E/+44tc StrTp.l4qtLd JIH+J &N,&.; o->'fl+zev- ' Tysk verl<sted for Laterna Magica. Dateret I 392! Den magiske lygte har fremmanet djevelen i forstorret skikkelse. En "mekanisme" gjorde den bevegelig. Hdndslviftillustration af Giovanni Fontana I420. Det er dog uvist, om han fik fremstillet en egentlig projektor. I et h6ndskrift fra 1420 tegnede italieneren Giovanni Fontana en Laterna Magica som projicerede en natlig ibenbarelse til beskuerens radsel. Billedet forestillede djevelen. Effekten forstrerkedes yderligere ved en "drejemekanisme", som gjorde billedet bevregeligt. Florantineren Leonardo da Vinci ( ) beskriver Camera Obscura og setter en linse ind i lygten for at forsterke lyset fra lygten. Leonardo ben vner det "Oculus artificialis" - "det kunstige oje" eller "tyrens oje". Omkring 1650 introducerede venetianeren Giuseppe Cavazza sine "italienske skyggebilleder" pa en rekke torve i de italienske byer. De meget populere forestillinger spredte sig som ringe i vandet. I hundredvis af markedsgoglere varierede deres fremvisninger, nogle gode, andre dirlige. I 1760'erne blev gogleren Lorrain Sdraphin ( ) den fsrende. Hans forestillinger "Kinesiske skyggebilleder" vakte sa stor begejstring, at han i 1172 drog til Paris, hvor han etablerede et skyggeteater i Hotel Lannion i forstaden Versailles. Her havde S6raphin lykken med sig, idet det blev ham bevilget at fremfore sit skyggespil for dronning Marie- Antoinette og hendes son. Den 22. aprll 1781 flyttede skyggeteatret til Palais Royal i centrum af Paris. Snart strsmmede aristokratiet og det hojere bourgeoisi til hans forestillinger. Under den franske revolution fik den et politisk preg. Den altid rebelske S6raphin kaldte fra l79l sit teater for "De sande revolutionrres teater". I

14 En djevlefigur Qdeligfremstillet med "bevegelige" led til anvendelse i Camerq Obscura eller tryllelygte. Hdndslviftillustration af Giovanni Fontana lo

15 yyhe <'^It ^ tt,rrtar+r yta r,, I n'ijtrnru t L. '.ral{4'1a 4\ I.l'lt + if -'f.t n t l Jt,ldL. # * l,l1$ltcl 1t1N *-.Nl*n l,! t", l,'- *- { -ln*,rd,g l*,,{41.1..{.r r I,l*^lf. Den magiske lygte har fremmanet djevelen i forstarret skikkelse. En "mekanisme" gjorde den bevegelig. Hdndskriftillustration af Giovanni Fontana ll

16 De tre kobberstik er fra en lerebog skrevet af den lerde munk, Johannes Zahn ( ). Med en olieflamme som lyskilde forsogte man at lose projektionens oroblemer. l2

17 Gogleren Lorrain Sdraphin. ;f,':#:::; Middelalderlig dukkespil. Det var en kunstalt at gar figurerne bevegelige og "levende". Skyggeteatret, filmens forfuder, havde et stort publikum i de arabiske lande. Opstillingen er meget lig vore dages biograf. l3

18 r. '" t.,.- *"- G o gl er en L orr ain S 6r ap h i n s p I akat for " Kines i s ke s lgt ggeb i I I e der,,. r4

19 = - - t = - t / = l =l - l -l :\ : \ : \ ih \- C o,/, IN A B c I a I0' 1( B T tlt,i\ /\rr C.F.M. Dechales viser i sin matematiske lerebog "Cursus seu Mundus Mathematicus" (vol, ii,p. 666) fra 1674 en skitse til Laterna Magica tegnet af Thomas l(algensten; N lampe, GH hulspejl der kaster lyset mod et papirbillede, AB de to linser, CB og EF danner sd en lyslveds med et forstarret billede KL pd en Bemerk en tegnefejl CB skal vere CD. En dansk Laterna Magica En dansk videnskabsmand og naturforsker, Thomas Walgensten Rasmussen (ca ), arrangerede i 1665 en forevisning af lysbilleder i den sydfranske by Lyon. Stedet, hvor brsdrene Lumidre 230 ttr senere skal prresentere deres Cin6mathographe. Det havde vakt srerlig opmrerksomhed, at Walgensten i sin "spejlskrivekunst" bl.a. gjorde brug af linser og hulspejle. Derfor mi opfindelsen af Laterna Magica nok nermere tilskrives den opfindsomme dansker end jesuitterprasten Athanasius Kircher ( ), som hidtil antaget. Kircher fremviste ganske vist allerede i i646 lysbilleder pi et lrerred for kardinalkollegiet i Rom, men angiver Thomas Walkenstens Laterna'er som de bedste. I 1670 konstruerede Kircher et enormt apparat kaldet Catoptric til fremvisning af "bevregelige" billeder, og i et skrift: "Lyset og skyggens store Kunst" udgivet i Amsterdam 1671, nnvner Kircher Walgensten og tryllelygten, som benevntes "nova lucerna". Adskillige undersogelser peger da ogs6 pi Walkensten som den egentlige opfinder. I 1888 foretog dr. Reinhardt Meissen en grundig undersogelse og konkluderer folgende: "Danskeren Thomas Walgensten tilkommer eren, fremover at blive betragtet som opfinderen af Laterna Magica og proj ektionskunsten". t5

20 Jesuittermunken Athanasius Kircher's opstilling til fremvisning af "bevegelige" billeder, det sdkatdte "livshjul", besltrevet i "Art Magna" anno Walgensten rejste i de folgende Ar rundt i Europa, hvor han i adelige og fyrstelige kredse fremviste lysbilledserier med Laterna Magica. I byerne Rom, Venedig og Firenze opfsrte han serier af legemsstore billeder i klare farver, med komiske og tragiske indslag. Adskillige fyrster "gjorde bestillinger" pfl hans tryllelygte. Hjemvendt til Danmark i 6ret 1670 viste Walgensten sine lysbilleder for kong Frederik III ( ) og det danske hof. Han forrerede kongen en tryllelygte, som desvrerre er forsvundet. Et lysbillede af "Doden med sit Timeglas" behagede majestreten si meget, at det blev forevist tre gange. Hoffolkene opfattede det som et ondt varsel. Kongen dode ulykkeligvis kort efter den 9. februar. Arsagen var en kombination af lungebetrendelse og et svagt hjerte.

21 F r q-,-. 27-), (' Denfromme abbed Jean-Antoine Nollet konstruerede i 1777 et legemsstort solmikroskop, som via et s p ej I ar r an gem ent kunn e fr emv i s e I at er nq m a gi c a- b i I I e der. t7

22 Laterna Magica blev forst gang beslvevet af Giambattista della Porta i verket "Magia naturalis,, i Denne kavqlkade af "Tryllelygter" viser hvilkenfantasi og skabertrang tidens fremstillere har lagt i deres apparater. De forste koger og syder, en magisk udstrdling som har vakt opsigt. De senere modeller stammer fra Det Danske Filmmuseums samling, pt. deponeret pd Danmarks Tekniske Museum. 1B

23 -7{3J Forskellige konstruktioner i metal af laterna magicafra beg,,ndelsen af 1700'tallet. I lygtens tubus var indsqt en primitiv linse. l9

24 20

25 En "rigtig" kineser fffi t.x V.\l.LlSTtl, $AXUtrClUntiC olttct X,{xAltlg tttttt.t,t, seasolq OF 187a-1A79. REDUCTION IN PRICES ot l lagic Lantern Views, ALr, rhf,,*r, qooiirr,,,nr roro*ro rro- TOGRAPIIIC SLIDEfi,,u p,,1;cs t3 lo 56olCrl!l)xrt',lrc'l')l curh ult[, rl,r; 1..r,, ]l,l,rtricrl llortrurnti, rt r(h of '.'Ann $.60 Etch, S 8.OO Po. Doron. o! lte abole treu; ca^ bt lur^tsh.d UIIQLORED' ot,qno," jlnt',i D! ', inci?r, u^lrdhed,4t t^1. qf 60 Conts Each, S5O.OO P6r IOO' ALL TEt) uxcolonm*-vlbws oo r"r"" 5?!o 68 or Oatalo*ue, obrrcidg Americon coil Foreign Seuor;r, Cloud EtLcts; Crryon TrnnsPrrcncies, otc., 0t lste ol 6() Conts Each, S5O.q) Po' too' ALL TEE COUIC Vmfri''n(*Jile motioo, or lugor 1A?3 of Crlaloguo at nto of 75 Cante Eachr tt7.5l,_pcr Doton' STATUARY, *ilh blocl bochgrouod, oo rqorn glur' lf f,r-l-t""f,*, t"frunoj, crrl'rrcing o tull liuo ol Rogon' a'."';,".;;,i n,,,ov,l tl,o,,rl,cr rul'joctr on pr3o 0d, nl nlc ol el.'oo Each, $e.oo Po' Dorcn' ALL TEE ECIDNTIf IfBLIDES-Aratoml' Boloav' CJrrr, I'i'"',"*y,,ih.-.ro Piso, 74lo 70 or cahl'rst'' ol trl4 ol fl.oo Ercll, $9'oo Pot Doron' Ita.t l,ti.s'll':lt, MAN(ll.,\{ l Iilili'i(l ol'i lt;lan, Reklame for Laterna Magica til "netto" priser. 2l

26 Fantasmagori ttteatermagit' Robertsons mobile Fantaskop, patenteret Efterhflnden begyndte teaterdirektsrer og markedsgoglere at udnytte de muligheder, som li i de primitive tekniske frembringelser. En belgisk fysiker, Etienne Gaspard Robert ( ), etablerede i l790'erne et storslaet showteater i Paris. Denne kendte aeronaut og opfinder af faldskermen var bekendt med livets "op- og nedture". Hans hensigt var bl.a. ved hjrelp af Laterna Magica at opfare skrrekindjagende okulte og spiritistiske seancer, kort sagt, at tilbyde det parisiske teaterpublikum mere gys - som "dessert" til den franske revolution. Under artistnavnet Robertson gjorde han udtrykket "Fantasmagori" - spogelsesscener fremkaldt ad optisk vej - til et skrakfyldt begreb. Hans "teater" 16 i Rue de la Provence, hvor publikum efter en behorig entre blev fsrt ad morke og kringlede gange ind i et dunkelt rum, som var delt i to af et hvidt lrerred fra gulv til loft. Forestillingen begyndte med lyden af silende regn, buldrende torden, akkompagneret af f.eks. hylende ulve. Pludselig dukkede et magisk lysbillede frem pi det hvide lrerred visende doden med sin le eller et fantom. Effekten af billedet var oveffaskende og skrremmende. Et srerligt raffinement var det, nar en medhjelper ved hjelp af Laterna Magica fra et skummelt hjorne i lysglimt viste svrevende flagermus eller dodningehoveder. Forestillingen afsluttedes ofte med, at de tilstedeverende blev indhyldet i hvide rogskyer, efterfulgt af moralske besvrergelser 22

27 *lr)' o )r!, rr,,,, /lrl/n' l t,) "t ) t,' { rt lr t r'.',// ",'jt / Det finere borgerskab ser pd Laterna Magica-biileder fremvist aj'en,,hel<seagtig,, person, over menneskets udsvavende sksrlevned. En anden af Robertsons opfindelser kaldte han Fantaskop, patenteret i 7799, en Laterna Magica monteret pi hjul. Denne fantasirige showman havde enorm succes, turnerede overalt i Europa og tjente mange penge, med hvilke han finansierede sin store hobby, ballonopstigning. Robinson Crusoes hdndfaste "befrielse" fra de indfodte Laterna Magica forestillingerne havde dog, pi grund af olielampens ringe lyseffekt, visse begrensninger. Men i 1825 blev problemet lsst ved opf,rndelsen af Drummonds kalklys, frembragt ved glodning af kridt i en ilt-brint-flamme. Det var strerkt, skarpt og hvidt og i 1880'erne kom den elektriske buelampe, hermed var alle begransninger overnrndet. Langsomt endrede man repertoire, publikum krrevede mere indhold, bl.a. sprendende eventyr og romantiske fortrellinger. Der blev fremstillet billedserier pi glasplader med Gullivers rejse og Robinson Crusoes eventyr. 25

28 ffi d.i tt f$ 1,, /i'!r 'f/. i' -tts R K * t r tt S. ; '{ Ai >-{, t * N Y a \ S l * s ss xs -*.x * R x h:.f* s s x -xs ^..\ X > G S "<1 > E \ 'ii.s s co\ ->t-\ : * N \ s -. 1 : x ^H-S " RSF Ms s d i\.: F {4"r3 s " F i : sns \ s \!i! 24

29 q) { $) oo n.$ P^ Ro t \.B \ {^ s 'Ds \ \ A? r tsx - F X ) ni O N * \ d \ S x " Y = \. S \ +: n, 9 -ri \ s - \ R R h S -as o \ < Q J R = A*t \ h 25

30 Vort sje \ -.1/-z -\\rr -_r1 JJe'afl, -ltld- rr -r t) -r-o.irfr,.{,:*n I 1550 foresldr Hieronymus Cardano at udnytte den sknrphedseffekt, som brillelinsen harfor det menneskelige oje, til hulkamerqet. Daniele Barbaro anbefaler i 1568 at indsette en samlelinse i det lille hul i camera obscura. Den store grreske naturforsker Klaudios Ptolemaios ca. ttr 130 efter kr.f. omtaler i sit vrerk "Optik", hvorledes en hvid skive, hvoraf blot et enkelt udsnit er farvelagt, fir denne farve, nir skiven bringes i hurtig omdrejning. Mange tenkere har siden beskeftiget sig med ojets "besynderlige" opforsel bl.a. den store astronom Alhazen (-1038), Leonardo da Vinci ( ), samt Isaac Newton ( ). Vi vil derfor, inden vi gir videre i beskrivelsen af de mange opfindelser, som fsrte frem til filmen, beskrive hvorledes den menneskelige hjerne kan opleve indtrykket af "levende" billeder. Det er ojets evne til at fastholde lysindtryk, eller rettere hjernens treghed - dens manglende evne til at adskille flere efter hinanden folgende synsindtryk - som er grundlaget for oplevelsen. Ojets nethinde fastholder det visuelle billede i ca. 1/10 sek. efter at lysindtrykket er ophort. Iagttagelsen kunne vrere en svingende fakkel eller et ildhjul. Nar nethinden treffes af flere, kortvarige billedglimt, opfatter ajet det som 6t uafbrudt billede, en rrekke kontinuerlige stadier af en bevregelse, kaldet den stroboskopiske effekt (3). Dette bekreftedes videnskabeligt i 1765 af franskmanden Chevalier d'arcy, han milte ojets treghed til 1/ sek. I videnskabelige kredse blev fenomenet ofte diskuteret og ved en sammenkomst i The Royal Society udspilledes folgende lille hrendelse mellem den beromte engelske astronom Sir John William Herschel ( ) og matematikeren Charles Babbage ( )(10). Sir Herschel, som havde en shilling i hinden, spurgte Babbage: "Kan De sige mig, hvordan jeg skal bere mig ad med pd 6n gang at se bdde forsiden og bagsiden af denne mont?" Babbage tsvede et ojeblik og svarede'. "Hold den op foran et spejl!". "Indrommef" sagde Herschel, "men her ser De en endnu simplere metode" - samtidig med, at han satte monten i en snurrende bevegelse pi bordet og lod Babbage holde ojet i hajde med den snurrende man! hvorved denne si begge sider af pengestykket samtidig! 26

31 Thaumatropen Med fortryllende elegance fremfores en "bevegelse" med Thaumatropen Medens de unge damer er betaget af Zoetropens snurren, demonstreres troldskiven af husets san. 27

32 i#l'u-, * l - ' " ' l ;r :i Thaumatropen eller troldskiven, her forsynet med en lille elektromotor, var det tilte srykke legetoj, som for farste gang gav indtrykket af et,,levend",, bfllndn. Danmarl<s Tekniske Museum, Hels ingar. ' \\. k Troldskiven Det fsrste kendte apparat, som gengav et billede i bevegelse var et stykke legetaj. Opfindelsen blev giort af to personer samtidig. Dr. W.H. Fitton ( ) og Dr. John Ayrton paris (17g5_ 1865) i De kaldte det lille stykke legetoj for Thaumatropen (4) eller troldskiven. Det var ganske enkelt virkeliggorelsen af Sir. William Herschels trick med en mont. En papskive pa_ malet en fugl pi den ene side og et fuglebur med pind pi den anden. Hvis man snor traden os trekker hurtigt til, vil skiven rulle mellem fingrel ne - nu ser ojet begge sider afpapskiven, og bil_ lederne falder sammen - fuglen sidder inde i bu_ ret - et s6kaldt efterbillede. Mange pudsige pafund sa dagens lys. lg32 op_ fandt to personer uafhengig af hinanden slags billedteater. Den belgiske fysiker Joseph A. plau_ teau ), fremstillede phenakistoskopet, ogsi kaldet Phantaskop eller Troposkop (5), og professor Simon von Stamfer (1792-1g64) pre_ senterede den7. maj 1833 i Wien Stroboskopet, _ i folkemunde kaldet "det levende hiul". phena_ kistoskopet bestod af to overfor hinanden sidden_ de roterende papskiver, den ene med kighuller i, den anden med 5-10 billeder. Skiverne skulle dreje ca. 6n gang pr. sekund for at illudere be_ vregelse - her var et spejl overflodigt. Stamfer kaldte det "billedteater". I 1g39 lanceiede Henry Langdon Childs overblrendingsbilleder (tagebille_ der). Det blev muligt at synkronisere billederne, dvs. arbejde med to projektorer, samt mekanisk at fremkalde enkle bevregelser i lysbilledfrem_ visninsen. 28

33 Forslrellige stroboskopiske billedhjul. Dqnmarks Tekniske Museum, Helsingor. De "Optische Zauberscheiben" (trylleskiver) konstrueret af professor Stamfer 29

34 Folioskopet opfundet af franskmanden M. Watilliaux i De "levende billeder" fremkommer ved at bladre. Flipperbog pd stativ. D.T.M. 30

35 Amerikansk Mutoskop. Danmarl$ Tekniske Museum. En forlystelsessyg dame kigger i Mutoskop. Mutoskopet er en avanceret formfor "Flip-bog", hvor man ser "levende" billeder. Ved at dreje pd et hdndtag akliveres en mekanisk "motor" som gennembladrer de tusinder af smd fotografier. 3l

36 Et engelsk Mutoskop. Science museum, London Engelsk Mutoskop med forstonelseslinse. Opfundet af Herman Cqsler i Science Museum, London. 32

37 Englenderen W.G. Horner fremstillede i 1832 treforskellige udgaver af Zoetropen. 33 Zoetropen Det naste slaidt var en videreudvikling af Phenakistoskopet, det s6kaldte Zoetropen (6) ogsa kaldet "trylletromlen" eller "djevelens hjul". En billedstrimmel med 12 billedfelter anbragtes pa indersiden af en cylinder, overst forsynet med 12 lodrette sprrekker. Cylinderen drejedes rundt, og ved at se igennem spalteebningerne kom der bevegelse i billederne. Zoetropen blev i ovrigt opfundet ikke mindre end tre gange. I 1833 af amerikaneren William Horner ( ), som gav den navnet Dredaleum (gr. kunstfrerdig), og i 1860 af Pierre Desvigne, for endelig i 1867 at blive patenteret af E. Lincoln i Amerika. Zoetropen blev uhyre populer som underholdning i de borgerlige hjem, men den blev ogsi grundlaget for den videre udvikling. Allerede i 1854 fremstillede Horner den fsrste kendte tegnede filmstrimmel. Den blev efterfulgt i 1856 af "Parkesin" en kollodium/gelatinefilm, navngivet efter sin opfinder, Alexander Parkes ( ) fra Birmingham, senere aflsst af celluloidfilm.

38 S =S == l----:-. -N il \Fl rel Ei ts S\ { "Kukkassemanden" har taget opstilling pd markedspladsen i en italiensk by Kobberstik af Pinelli Roma, I8l 5. o. jt.it "Kukkassemanden" fremviser skibskatastrofer, brandkatastrofer, kendte pladser og bygningsverker i mdnelys. Prospekterne er udfort af Balthasar Proebst i Augsburg. Alwarel af Anton Haas

39 ---..,-,.* #$ 3. % Den 12. juli 1824 blev denne akvarel udfort af tegneren Georg Dill. Vi ser den astriske kaptajn Franz Uchatius demonstere sin billedmaskine eller "hjemmekino". ---;- _--:- F-:: - -1:r -v+ JD

40 "Kuk-kasse" pd markedsplads. Kobberstik af J. Dauville, efter maleri af J.B.M. Pierre Ofte var det umoralske billeder, som blev fremvist. Engelsk kobberstikfra det 18. drhundrede.

41 Omrejsende "kuk-kasse-trup" fra det 18. drhundrede. Hdndmalet kobberstik. Transportabel "kuk-kasse". Litografi af F. Grenier J/

42 En "kuk-kasse" kunne ofte vere levebrod for krigsinvalider. Lilografi af Theodor Hosemann (l 807- I 87 5), Tyskland. 38

43 Lysbilledprojekiion I

44 Dioramaet Det store teater-diorama (7) er ligeledes et forsog pi at levendegare tilskuernes opfattelse af drama og skuespil. Paris blev teater- og dioramaernes mekka. I 1822 installeredes gaslys i den traditionelle pariseropera, prremiereforestillingen hed: "Aladdins vidunderlige lampe". Teatret blev gjort til en pragtfuld billedbog. Den tydelige forvandlingseffekt fremkom ved lysets virkning, og de stadig forbedrede optiske muligheder. Transparente skrerme manovreredes ved hjelp af et kompliceret teatermaskineri. Dioramaet var opstiet, og en af de fsrende blev den hojt begavede illusionist, teatermaler og opfinder Louis Mand6 Daguerre, som den 11. juli 1822 etablerede sit eget "Maison du Diorama" p6 rue des Marais i Paris. Daguerre ville skabe et alternativ til det fransk-klassiske hofteater med dets litterere eksklusivitet og intellektuelle kolighed. Det folkelige publikum skulle have underholdning, romantik og melodrama. Det blev straks en forrygende succes, som det forste itr indbragte franc. Pengene blev bl.a. brugt til hans eksperimenter med fotografiets opfindelse. Daguerre forbloffede i 1830'erne det parisiske publikum med en fornyelse. Et diorama med dobbelteffekt. Metoden var den, at store hindmalede kulisseagtige trepper af groft bomuldsstof blev ophangt i flere lag. Nar en grsn og rod del af treppet blev belyst af rcdt lys, forsvandt de rodmalede partier, medens de gronne fremtridte msrkere. Pi denne made kunne de malede figurer pi forsiden, gennem lyseffekten, langsomt tones bort, medens bagsidens billeder blev synlige. Dette var en markant fornyelse i forhold til det hidtidige statiske tableau. Alt blev gjort for at skabe "bevegelse" i oplevelsen. Fotografiets opfindelse Louis Daguerre dramte om og eksperimenterede med at finde en kemisk metode til at fastholde det eksakte farvebillede i hans Camera Obscura. Forsogene var mange, omkostningeme store og forst efter indgielse af et forskningssamarbejde i 1829 med Joseph Nic6phore Niepce (1765-1S33) begyndte mulighederne at vise sig. Desverre da- Joseph Niepce og Louis Daguerre arbejdede pd at filrsere Camera Obscura billedet. Det lykkedes - ogfotografiet var opfundet. de Niepce i 1833, men i august 1839 kunne Videnskabernes Selskab i Paris prresentere 6rhundredets opfindelse: daguerreotypiet, det fotografiske billede. Fi maneder senere var tredimensionale stereoskopiske optagelser en mulighed og med englrenderen Fox Talbots opfindelse af papirnegativet i 1841, blev det muligt at mangfoldigore billeder i et ubegrrenset antal. Nreste slaidt blev, at den belgiske professor Joseph Platau ( ) foreslog at anvende den nye kunst i de bevregelige billeders tjeneste. Vi kender desverre ikke noget til resultaterne, men ved hjelp af hans Anorthoskop (8), hvortil han anvendte 16 modellerede gibsmodeller, 32 daguerreotypier samt 32 tegninger, lykkedes det at vise billeder pa et lerred, omend indtrykket af bevagelse var ringe. 40

Mennesket vil ikke komme til at flyve de næste tusind år. Willbur Wright efter et skuffende forsøg på at flyve (1901)

Mennesket vil ikke komme til at flyve de næste tusind år. Willbur Wright efter et skuffende forsøg på at flyve (1901) Brødrene Wilbur og Orville Wright udførte sammen historiens første kontrollerede motorflyvning 17. december 1903 ved Kill Devil Hills nær Kitty Hawk i North Carolina. Flyvningens hastighed var 30 km/t.

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

y' Mikro Varkstedet Programmerne fra Mikro Varkstedet, som er nordens storste producent af it-programmer til undervisning.

y' Mikro Varkstedet Programmerne fra Mikro Varkstedet, som er nordens storste producent af it-programmer til undervisning. Kare foreldre FormAlet med denne folder er ai gare foraldre opmerksomme pi skolens tilbud om, at deres born kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne fra Mikro Varkstedet, som

Læs mere

Øjets Nethinde. Historien om at kunne se. I FLERE TUSINDE ÅR har mennesker stræbt efter at kunne se ind

Øjets Nethinde. Historien om at kunne se. I FLERE TUSINDE ÅR har mennesker stræbt efter at kunne se ind Historien om at kunne se Øjets Nethinde Jørgen Bruun-Jensen Øjenlæge I FLERE TUSINDE ÅR har mennesker stræbt efter at kunne se ind i det levende øjes indre. Men først i 1850 lykkedes det for en genial

Læs mere

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse

BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009. l.klasse - S.klasse BILLEDKUNST/FORMNING 2008-2009 l.klasse - S.klasse Formil for faget billedkunst Formilet med undervisningen i billedkunster, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at

Læs mere

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE LEKTION 1 INDLEDNING Bridgens oprindelse fortaber sig i det uvisse. Man har kendskab til, at der allerede i det 16. århundrede var et spil, der svagt mindede om nutidens bridge.

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

I'W. irlil. tj G',,' Vekselstrommen i vore boliger. l&'

I'W. irlil. tj G',,' Vekselstrommen i vore boliger. l&' ( Aff bade Det gir Men ledn er de alle r Den til r krer ogn ver i Billed ind i et Den gv og me Vekselstrommen i vore boliger Normale stikkontakter har en spending ph220 voit. I de fleste moderne boliger

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3 Jean Voigt - Mørkets og Lysets Mester 1 4/09-20/1 0 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Jean Voigt lørdag den

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma bolig skovshoved 25A KARISMATISKE KV DRATMETER en smykkedesigner, der lave fingerringe: Hun kan sammensatte mobler og farver, sd hver kvadratmeter oser af personlig karisma mykkedesigneten Rebecca Elbek

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling E14a.4t4,t /4... DEN GLEMTE INDVANDRING Svenskere pi Amager gennem 350 Ar Det er som regel kun den hollandske

Læs mere

Se en verden fra oven

Se en verden fra oven Se en verden fra oven En helt speciel oplevelse! Den bog, du nu holder i hænderne, har et budskab: personen, som forærede den til dig, ønsker at give dig en speciel gave - en oplevelse. Hvilken oplevelse

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

til refugium Fra kirke

til refugium Fra kirke Fra kirke til refugium I den historiske by Arles i Sydfrankrig har parret Anne-Laurence og Phillippe Schiepan omdannet en tidligere kirke til et utroligt hjem, hvor de selv bor på toppen. Resten af kirken

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning 49 6 Plasmadiagnostik Plasmadiagnostik er en fællesbetegnelse for de forskellige typer måleudstyr, der benyttes til måling af plasmaers parametre og egenskaber. I fusionseksperimenter er der behov for

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jorden placeres i centrum

Jorden placeres i centrum Arkimedes vægtstangsprincip. undgik konsekvent at anvende begreber om det uendeligt lille eller uendeligt store, og han udviklede en teori om proportioner, som overvandt forskellige problemer med de irrationale

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Newfoundlænder. Atelier

Dansk Kennel Klub. Newfoundlænder. Atelier Dansk Kennel Klub Newfoundlænder Atelier 2004 For la get Ate li er, Bogen er udsendt som ebog 2013 ISBN 978-87-7857-724-5 Boger er forfattet af Dansk Kennelklub En stor tak til Newfoundlandklubben Danmarks

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Da morbror Hans sagde, at Jeg har læst værre bras end det, forstod jeg, at bogen var lykkedes.

Da morbror Hans sagde, at Jeg har læst værre bras end det, forstod jeg, at bogen var lykkedes. Da morbror Hans sagde, at Jeg har læst værre bras end det, forstod jeg, at bogen var lykkedes. Den hundredårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt er en feel good-bog med en stor dosis humor, men

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Beckers. Farvekort. Beton- & 'il'i "'i"'i. : i. I'ii. -l'i'l. ,i'.ij. *;l. r,:ill;t

Beckers. Farvekort. Beton- & 'il'i 'i'i. : i. I'ii. -l'i'l. ,i'.ij. *;l. r,:ill;t Beckers Farvekort Beton- & 'il'i "'i"'i. : i I'ii -l'i'l,i'.ij *;l r,:ill;t -l rll I "j,' Det er de smi detaljer, der gor det, selv om gulvet miske ikke regnes for en lille detalje i et rum. Med detaljer

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, mandag 16. apr 2012 17/04/2012 10:24. 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Side 1 Uge 16, mandag 16. apr 2012 21:25 Horisont: De virtuelle massemordere Ny tekst Når sagen mod norske Anders Breivik begynder mandag, vil der være fokus på hans syn på indvandrere og højreekstremisme.

Læs mere

Objektivet er i øvrigt næsten identisk med 55mm f/1,8 eneste forskel er, at f/2 eren er fysisk begrænset imod at åbne blænden til 1,8.

Objektivet er i øvrigt næsten identisk med 55mm f/1,8 eneste forskel er, at f/2 eren er fysisk begrænset imod at åbne blænden til 1,8. Generelt indtryk Asahi Takumar objektiver er for mig efterhånden gået hen og blevet lidt af en udfordring. En udfordring, fordi jeg har så svært ved at lade være med at købe dem, når jeg ser et objektiv

Læs mere

SsllerodKommune. TekniskForvaltning,

SsllerodKommune. TekniskForvaltning, SsllerodKommune TekniskForvaltning, august1998 llovedregel For de fleste af kommunens byomrflder gelder, at der langs veje og stier skal plantes levende hegn i form afhrkke eller buske, hvis man snsker

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2012-2013. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2012-2013. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2012-2013 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Ved karaktergivning vægtes hver opgave med 50 % OPGAVE 1 Hans

Læs mere

Projekt 3.8. Månens bjerge

Projekt 3.8. Månens bjerge Projekt 3.8. Månens bjerge Introduktion til hvordan man kan arbejde med dette projekt. Det følgende kan integreres i et projekt om verdensbilleder, hvor man både kommer ind på diskussioner om at opnå erkendelse,

Læs mere

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Når kunst gør en forskel Mange af de kunstnere, som udstiller på Museum Ovartaci, har fået det bedre af at male eller skabe

Læs mere

PANTOMIMETEATRET. Udarbejdet af Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen.

PANTOMIMETEATRET. Udarbejdet af Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen. PANTOMIMETEATRET Pantomimeteatret er noget helt for sig. Der findes ikke magen til i hele verden. Bygningen er da også fredet, så den må ikke rives ned eller forandres; den skal forblive, som den er. Bygningen

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Billedserie om Paris - til inspiration eller gensynsglæde - om bl.a.:

Billedserie om Paris - til inspiration eller gensynsglæde - om bl.a.: Billedserie om Paris - til inspiration eller gensynsglæde - om bl.a.: Louvre - Tuilerihaven Concordepladsen Champ Élysée - Napoleons Triumfbue - La Defence 1 P A R I S DEN HISTORISKE AKSE Inspiration Gensynsglæde

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil helt som vores forfædre gjorde. Næsten da. For der er

Læs mere

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Læs selv om KORTTRICKS. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana

Læs selv om KORTTRICKS. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om KORTTRICKS Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Læs selv om KORTTRICKS Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Mañana Korttricks 3 Magi eller matematik? Findes magi? Kan en tryllekunstner

Læs mere

Tekster: 1 Kong 8,1.12-13.22-30; 1. joh 2,28-3,3, Joh 4,5-26

Tekster: 1 Kong 8,1.12-13.22-30; 1. joh 2,28-3,3, Joh 4,5-26 Tekster: 1 Kong 8,1.12-13.22-30; 1. joh 2,28-3,3, Joh 4,5-26 Salmer: Lihme 10.30 410 Som tørstige hjort 298 Helligånden trindt på jord 277 Herre når din time kommer 305 Kom Gud Helligånd 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Landlige tekstiler. 'drfidil. tirdfi. [* F $+rrlt. h.-* ffi. Fra Himmerland og Ki xr Herred

Landlige tekstiler. 'drfidil. tirdfi. [* F $+rrlt. h.-* ffi. Fra Himmerland og Ki xr Herred Landlige tekstiler 'drfidil tirdfi [* F $+rrlt h.-* ffi Fra Himmerland og Ki xr Herred Gitte Nodskov Landlige tekstiler fra Himmerland og Kix,r Herred fra midten af 1,700-hrene til midten af 1800-irene

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

Stephanie S. Gregersen Frederik M. Klausen Christoffer Paulsen. Ballonprojekt 2010. Matematik Fysik Kemi Teknologi. HTX Roskilde 1.

Stephanie S. Gregersen Frederik M. Klausen Christoffer Paulsen. Ballonprojekt 2010. Matematik Fysik Kemi Teknologi. HTX Roskilde 1. Ballonprojekt 2010 Matematik Fysik Kemi Teknologi 2 0 1 0 HTX Roskilde 1.5 1 Indholdsfortegnelse: Ballonprojekt 2010...1 Indholdsfortegnelse:...2 Ballonens historie...3 Indledning/formål...4 Brainstorm

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, torsdag 19. apr 2012 16/04/2012 10:23

Side 1. Rettelser foretaget fredag 13. apr 2012. Uge 16, torsdag 19. apr 2012 16/04/2012 10:23 Side 1 Uge 16, torsdag 19. apr 2012 20:30 Arkitektens Hjem: Nils Holscher (1:8) Nyt program. 23:15 Ordkraft: Peter Øvig Knudsen Ny tid. At kortlægge hippietiden og livet i Thy-lejren viste sig at blive

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 Kill Your Darling Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 1 Scene 1 INT. FORHAL På SGI (STATENS GENINSTITUT) - DAY Lægen (30) går gennem forhallen og hilser på

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN

BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN Stefan Brockhoff Kriminalromanens ti bud En kriminalroman er et spil. Et spil mellem romanens enkelte figurer og et spil mellem forfatteren

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

BREHIMA KRAVER RETTIGHEDER TIL ALLE BaRN

BREHIMA KRAVER RETTIGHEDER TIL ALLE BaRN TEMA: BORNERETTIGHEDER BREHIMA KRAVER RETTIGHEDER TIL ALLE BaRN Et tidligere SOS-barn har stillet Malis regering til ansvar og krever bsrns rettigheder opfyldt i det fattige fand. De fsrste lafter blev

Læs mere

Stilren enkelhed og herlig hygge i Haderslev

Stilren enkelhed og herlig hygge i Haderslev Stilren enkelhed og herlig hygge i Haderslev Salon Lindedal Deluxe i Haderslev har været åben i to måneder, og allerede nu har man et godt kundegrundlag. Bag salonen står Janne Lei og Charlotte Bork Kristensen,

Læs mere

Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK

FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK K A N O N FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK Flora Danica 2 Flora Danica er et middags- og dessertservice af porcelæn, udført på Den Kongelige Porcelainsfabrik 1790-1802. Det særlige ved Flora Danica-stellet

Læs mere

Manual. Trail Cam Basic

Manual. Trail Cam Basic Manual Trail Cam Basic 1 Laserstråle til kamera orientering 7 infrarød blitz LED "Batteristatus" LED Hægter 2 LED lyser orange for at advare om lav batteristyrke 8 3 "Driftsstatus" LED. LED lyser rødt,

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

MBP netblad nr. 26, forår 2009

MBP netblad nr. 26, forår 2009 en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 26,

Læs mere

Har vi skubbet Kristus ud af krybben og lagt os selv ned i den?

Har vi skubbet Kristus ud af krybben og lagt os selv ned i den? Har vi skubbet Kristus ud af krybben og lagt os selv ned i den? Prædiken til 2. søndag i advent 2015 Af præst Kristine Stricker Hestbech Salmer: 78, 66 v1-3, 66 v 4-6, 87, 69 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Aagaarden tidl. Skovlyst

Aagaarden tidl. Skovlyst Aagaarden tidl. Skovlyst I 2004 skriver Poul Tibæk følgende om Aagaarden (Rideskolen): Efter landbrugsreformen blev mose- og søområdet i Lille Værløse Overdrev i 1774 opdelt i 14 lodder, der blev tildelt

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER PETER LUNDBERG OLIEMALERIER 2 Oliemaleri str. 150 x 150 cm. 2012. Millingbæk fantasi / A Closer Look A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg håndteret lærred, farver og

Læs mere

Christopher Hewitt: "The Performance Art Jukebox" 5. maj 2007

Christopher Hewitt: The Performance Art Jukebox 5. maj 2007 Christopher Hewitt: "The Performance Art Jukebox" 5. maj 2007 Christopher Hewitt præsenterer et udvalg fra sit personlige arkiv for dokumentation af performance kunst. Tag en drink med ham, få en snak,

Læs mere

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Lege på legepladsen Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Rytmik Gå tur Rytmik Spise i frokoststuen Aktiv Spille spil INTRODUKTION Offentlig Intimitet Privat Aktivitet Se på legeplads Passiv Alene Lytte Fællesskab

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

[15] Cyklen i Kunst, Litteratur og Musik. [16] Cykelmuseer [17] Cyklister i Trafikken i 1890èrne [18] Cykelkuriositeter. [19] Cyklernes Oldtid.

[15] Cyklen i Kunst, Litteratur og Musik. [16] Cykelmuseer [17] Cyklister i Trafikken i 1890èrne [18] Cykelkuriositeter. [19] Cyklernes Oldtid. Cykelhistorisk Tidende December 1967 til Juli 2001 Nr 1-15 Alle hele numre samt alle hovedartikler fås i fotokopi Startgebyr kr 25,- derefter kr 10,- pr side A [1] Anglo Dane, En Dansk Fabrikation Af de

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere