Bilag 2: Abstract. Title: The Toolbox Copenhagens mobile repair café

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2: Abstract. Title: The Toolbox Copenhagens mobile repair café"

Transkript

1 Indhold Bilag 1: Resumé... 2 Bilag 2: Abstract... 3 Bilag 3: Projektbeskrivelse... 4 Bilag 5: Logbog... 7 Bilag 4: Billeder af Værktøjskassen Bilag 6: Interview Claus Bech Schmidt, embedsmand i Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 7: Interview med Steen Andersen, daglig Koordinator på PB Bilag 8: Deltagerobservationer og etnografiske interviews d Bilag 9: Deltagerobservationer og etnografiske interviews d Bilag 10: Deltagerobservationer og etnografiske interviews d Bilag 11: Deltagerobservationer og etnografiske interviews d Bilag 12: Screenshot af Værktøjskassens Facebookside... 57

2 Bilag 1: Resumé Dette projekt vil, gennem et aktionsforskningsstudie af projekt Værktøjskassen, undersøge hvordan sociale byrumsinitiativer kan udfordre den gængse forståelse af det offentlige rum i Københavns Kommune. Værktøjskassen er et mobilt værksted indrettet i en campingvogn, der rulles ud på forskellige pladser i København, hvor det vil facilitere offentlige arbejdsdage. Værktøjskassen drives af blandt andre forskerne bag projektet og har den eksplicitte ambition at promovere bæredygtighed og opstille et alternativ, til den måde vi normalt bruger det offentlige rum. Projektets analyse er delt op i tre dele, der undersøger hhv. den kommunale planlægningspraksis i forhold til byrumsinitiativer i Københavns Kommune, Værktøjskassens rumlige sammenspil med omgivelserne på pladserne og det sociale rum der opstår omkring Værktøjskassen. Den første analyse tager udgangspunkt i interviews med embedsmand fra Teknik- og Miljøforvaltningen Claus Bech Schmidt og projektmager Steen Andersen, der giver hver deres blik på den kommunale administration af det offentlige rum. Henri Lefebvres triade benyttes her til at forsøge at belyse, hvorvidt man, i forhold til byrumsinitiativer, kan tale om en opblødning af den kommunale suverænitet over det offentlige rum. Anden analysedel undersøger med udgangspunkt i Henri Lefebvres rytmeanalyse, den gensidige påvirkning mellem det rum der etableres omkring værktøjskassen og det offentlige rum. Det empiriske grundlag for analysen dannes hovedsageligt af billedeempiri og deltagende observationer fortaget omkring værkstedet. Tredje analysedel beskæftiger sig med det sociale rum omkring Værktøjskassen. Michel Maffesoli og Zygmund Baumann bidrager her med teoretiske perspektiver på postmoderne socialitet der benyttes til at analysere deltagende observationer og interviews foretaget i felten. Analysen følges op af en diskussion, der forsøger at opstille dilemmaer vores erfaringer med Værktøjskassen, og diskutere sig frem til mulige forbedringer af vores praksis. Projektet forsøger slutteligt i tråd med aktionsforskningens principper, at brede vores kvalificerede erfaringer ud til sociale byrumsinitiativer i et bredere, anvendelsesorienteret perspektiv. Konklusionen understreger nødvendigheden af sammenhæng mellem vision og praksis, for at sociale byrumsinitiativer kan konstituere et modum, der kan siges at udfordre den etablerede forståelse af byrum i Københavns Kommune.

3 Bilag 2: Abstract Title: The Toolbox Copenhagens mobile repair café This study sets out to investigate how social urban initiatives can challenge the common understanding and usage of the metropolitan public space in the municipality of Copenhagen. The main focus will be on Værktøjskassen (the toolbox), a camper rebuild as a mobile workshop with adequate tools for woodworks and bike repair, that shall work in the study as an exemplary case by means of exemplifying a distinct kind of social initiatives in Copenhagen. Værktøjskassen is set up as an open and free-to-all workshop in different public location throughout Copenhagen and has an explicit ambition of opposing the consumption-culture by facilitating and teaching bike and woodworks repair and agitating for reuse and repairprinciples instead of buying new. The project is initiated amongst others by the researchers themselves, and methods and principles of the actions research methodic approach will be drawn upon in the study. The empirical foundation of the study consists primarily of participatory observations around and interviews with participants of Værktøjskassen and interviews with an employee of the Copenhagen municipality s administration of public space and an experienced urban project initiator. The analysis will be split into three parts, inspired by the process of Værktøjskassen from the permission phase to the interaction with public space and the social sphere that is created, thereby staying true to the principles of the action research method. The first part of the analysis will investigate the role of social urban initiatives in the Copenhagen municipality s planning of the public space. Here, the interviews will be viewed through Henri Lefebvre s triad of common space power, giving an understanding whether potential openings can be seen in public space planning of the municipality, in terms of involving the prime project initiators of the city. The second part will investigate the mutual influence between the workshop and the public space and potential dependence of Værktøjskassen on established public spaces of the city, drawing upon Lefebvres rhythmic analytic tools and the observations in the analysis. The third part of the analysis the theoretical views from Bauman and Maffesoli will be used to identify the social space created around Værktøjskassen with primary empirical backing in the participatory observations as well. The analysis will be followed by a discussion, focusing on the possible future improvements for Værktøjskassen, in regard to challenging the common understanding of urban space, establishing a sense of community around the workshop, and spreading the ideas of repairingculture. The conclusion of the study emphasizes the importance of the connection between ideas and practices within the urban social initiatives, in order to create counter-spaces and constitute alternatives to the established spatial planning and practices within the municipality of Copenhagen.

4 Bilag 3: Projektbeskrivelse Værktøjskassen Københavns mobile reparationscafé Projektbeskrivelse 2014

5 Kort om Værktøjskassen Værktøjskassen er en opskaleret værktøjskasse indrettet i en campingvogn, der i perioden fra april-juni vil fungere som en mobil reparationscafé/værksted og dermed skabe rammerne for offentlige arbejdsdage på pladser i København. I forbindelse med arbejdsdagene vil vi arrangere en række workshops med forskellige temaer, som bliver afholdt sammen med relevante fagkyndige personer. Det drejer sig f.eks. om en træworkshop med besøg af tømrere og snedkere, et cykelværksted, hvor cykelsmede hjælper til i Værktøjskassen og et syværksted, der afholdes sammen med sykyndige københavnere. Meningen er, at lokale beboere kan komme og benytte Værktøjskassens faciliteter og værktøj samt få hjælp af andre brugere og af tilknyttede hjælpere. Værktøjskassen er et forsøg på at bygge et socialt rum op omkring et åbent værkstedsfællesskab, hvori medborgere kan mødes for at udveksle tid og kvalifikationer og være sammen om at yde hjælp til selvhjælp. Sammen med campingvognen vil arbejdsdage, der normalt gemmer sig i de københavnske baggårde, rulle ud i det offentlige byrum og skabe social interaktion over praktisk aktivitet. Formål og visioner Værktøjskassen er et forsøg på at udfordre den gængse brug af det offentlige rum ved at muliggøre socialt samvær og kompetenceudveksling mellem forskellige aktører, både beboere og fagkyndige. Ofte bruges pladser som gennemgang eller afslapningsområder, og det er sjældent, man kommunikerer mere end højest nødvendigt med folk, man ikke kender, selvom man bruger det samme rum på samme tid og samme måde. Værktøjskassen vil skabe et socialt rum, hvor folk mødes og er aktive sammen. Det vil bidrage til større social sammenhængskraft hos beboerne i et lokalområde. Forhåbentlig kan det inspirere beboere til at tage ansvar for deres lokalområde ved mere aktivt brug af byrummet, f.eks. ved at arrangere arbejdsdage el.lign. Tankerne om genbrug og reparation i Værktøjskassen bidrager aktivt til den grønne omstilling og udviklingen af en urban bæredygtig livsstil med en transformation fra forbrugskultur mod selvforsyning, uafhængighed og et reduceret ressourceforbrug. Vi er i løbet af processen også blevet opmærksomme på, hvordan Værktøjskassen kan ses som en del af en større Fixer-bevægelse (ifixit.com) med bl.a. reparationscaféer, der, som modspil til brug-og-smid væk-kulturen, bygger på vidensdeling omkring reparation og vedligehold. Der er altså både en social, byudviklende og bæredygtighedsorienteret dimension i Værktøjskassen. Projektet er finansieret gennem støtte fra EUs Youth in Action pulje, og er derigennem tilknyttet en rådgivende konsulent, Anette Køhlert, fra Styrelsen for Videregående Uddannelser. Hvad går brugerne hjem med? Brugerne vil gå hjem med en eller flere positive oplevelser; man har måske hjulpet en underbo, som man ikke endnu kender så godt, med at skifte en cykelslange, eller man har sammen med sin familie eller bofæller endelig fået repareret det gamle spisebord. Man kan have mødt gamle og nye venner og lavet noget meningsfuldt sammen med dem, eller man har hjulpet kvarterets børn med at lave en sæbekassebil. Alt i alt kan Værktøjskassen danne rammen om mange positive sociale oplevelser. Især i de større byer arbejder stadigt flere inden for informations- og servicebrancherne mm. og for mange er hverdagens arbejde dermed fjernt fra den materialitet vores liv også er bygget op om. For mange Københavnere (inklusiv os selv) opleves det ofte frustrerende, at man ikke har de fornødne færdigheder og know-how til simple reparationer og vedligeholdelse. Derfor er det en rigtig fed fornemmelse at føle, at man med sine egne hænder har udrettet og produceret et helt konkret produkt, som man ellers ville ordne med sit

6 kreditkort. Det vil forhåbentlig også give brugerne mod på selv at give sig i kast med mindre gør-det-selv projekter og reparationer. Hvordan kommer pladsen til at se ud? Værktøjskassens (campingvognen) ene side kan åbnes fuldt op og inviterer således indenfor. Værktøjskassen er indrettet som et fuldt udstyret værksted, hvor du kan finde alt fra powertools og småværktøj til slagbænke og byggematerialer. Når Værktøjskassen åbner; åbnes siderne op på vognen og bænke, borde og cykelstandere stilles ud på pladsen. Hermed er banen kridtet op til reparationscafé, byg-selv, leg og socialt samvær. Afrapportering Værktøjskassen kommer til at forløbe i månederne april, maj og juni. Efter denne periode vil vi evaluere processen med henblik på at vurdere, hvordan vi evt. kan forlænge Værktøjskassens levetid og dermed implementere den som en vedvarende bestanddel af det københavnske byliv. Desuden vil evalueringen indeholde en revurdering af projektets forløb, workshops, målgruppe og Værktøjskassen indretning af campingvogn og byrum. Afslutningsvist vil projektets placering i den foregående periode også gentænkes med henblik på at inddrage andre og mindre centrale byrum i en fremtidig proces. Tidsplan Værktøjskassens åbningstider: April: uge 17 (d ) - kl Maj: uge 18 (d. 3-4) og uge 21(d ) - kl Juni: uge 22 (d. 31-1) og uge 25 (d ) og uge 26 (d ) - kl *2 sidste weekender i hver måned hhv. lørdag og søndag i tidsrummet kl

7 Bilag 5: Logbog Følgende logbog er fremstillet som en månedlig tidslinje med korte beskrivelser af processen i et forsøg på at overskueliggøre projekt Værktøjskassens praktiske forløb fra ansøgningsproces til åbningsdage. September I September 2013 bestod projektet af medlemmerne: Louis, Waagner, Søren og Tora, defineret som arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen havde et personligt ønske om et værksted. Her blev vi opmærksomme på, at vi måske ikke var det eneste, der manglede et værksted. Det var udgangspunktet for en fremadrettet diskussion om projektets indhold: Hvordan kunne vi lave et offentligt værksted? I forlængelse af dette kom ideerne om, at inddrage visioner om bæredygtig forbrugskultur og bruge offentlige pladser til et offentligt værksted. På baggrund af denne (kort fortalte) brainstorm mødtes vi en gang om ugen i September og udformede en ansøgning til EU-fonden Aktive Unge, der i dansk kontekst hører ind under Uddannelses- og forskningsministeriet. I September blev ansøgning færdigskrevet. Oktober Deadline for at søge Aktive Unge fonden var d. 1. Oktober - ansøgningen blev sendt afsted. I perioden Oktober til slut December blev der afventet svar fra Aktive Unge og Uddannelsesog forskningsministeriet. December Slut december godkendelse af ansøgning. Projektet blev fondet med 6900 EURO omkring dkk. Januar I starten af Januar modtog vi fondsmidlerne fra Aktive Unge. Arbejdsgruppen mødtes en gang om ugen for, at planlægge projektets forløb mere nøje. Her blev undersøgt muligheder omkring muligheden for et transportabelt værksted, herunder trailer, skurvogn og andre køretøjer der samtidig kunne åbnes op i en af siderne. Vigtigheden i at køretøjet kunne åbnes op bestod i ideen om, at det ville skabe et mere inkluderende rum i samspil med det eksisterende offentlige rum. Desuden en blev der udformet en indkøbsliste over det værktøj m.fl, der var nødvendigt i et fuldt ekviperet værksted. Endvidere blev det diskuteret hvilke workshops, der kunne indgå i værktøjskassens værkstedsdage samt hvilke fagkyndige vi kunne invitere. Arbejdsgruppen kontaktede Prags Boulevard 43 (PB43) og blev en del af arbejdsfællesskabet, så vi kunne parkere vores værksted derude, mens vi byggede det indvendige værksted. Februar I Februar måned mødtes arbejdsgruppen stadig en gang om ugen. Rasmus og Jonathan blev en del af projektet. Vi uddelegerede arbejdsopgaver imellem de to grupper hhv. arbejdsgruppen og ruc-gruppen. Arbejdsgruppen tog sig af de praktiske ting omkring projektet: indkøb af værktøj, køb af køretøj osv. Ruc-gruppen tog sig af de mere formidlingsmæssige teknikaliteter: formidling, ansøgning om tilladelser hos KK osv. Arbejdsgruppen købte en campingvogn, der kunne, hvor den ene side kan åbnes op. Efterfølgende blev der købt værktøj og materiale ind til renovering af campingvognen. Den 19. Januar kørte arbejdsgruppen til Horsens og hentede den købte den gamle campingvogn. Sidenhen er samtlige weekender fra uge 8 til 16 (2014) blevet brugt til, at bygge campingvognen om til et værksted. Ingen af medlemmerne i arbejdsgruppen er fagudlærte håndværkere, så processen

8 omkring ombygningen tog tid, men til gengæld blev der lært en hel del og erhvervet en del erfaring ift. håndværksmæssig praksis. Marts Arbejdsweekender ifb. med renovering af campingvognen. Den 3. Marts modtager vi et afslag fra bylivsrådgiver Peter Dam (på telefon) på vores ansøgning om pladser hos KK. Vi havde ansøgt om hhv. Den Røde Plads, Sønder Boulevard og Festpladsen i Fælledparken. Den primære begrundelse at projektet: dels ville kolliderede med det travle metrobyggeri, dels havde projektet ikke en bred nok værdi for lokalbefolkningen. I forlængelse heraf fik vi arrangeret et møde med Peter Dam d. 25. Marts. I mellemtiden kontaktede vi lokaludvalg, kulturhuse og områdefornyelsesprojekter på hhv. Vesterbro, Nørrebro, Valby og Nordvest (se bilag om projektbeskrivelse). Alle vi kontaktede viste stor interesse for projektet. Tirsdag d. 25. marts: Møde med bylivsrådgiver Peter Dam Mødet med Peter Dam fra Teknik og Miljøforvaltningen kom ikke til at forløbe helt som vi regnede med. Med udgangspunkt i hans tidligere fuldstændige afvisning af projektets offentlige værdi og dermed ret til at bruge byrummet, havde vi forberedt os på at skulle forsvare projektet hårdnakket. Stik mod vores forventning åbnede han mødet som en ren diskussion om placering, og dermed væk fra selve projektet. Der må altså tydeligvis være sket noget i løbet af den forgangne måned, på trods af at vi slet ikke har været i kontakt med kommunen. Han havde vores projektbeskrivelse foran sig til mødet, selvom vi aldrig har sendt ham den - det tyder altså på at nogen fra Nørrebro Lokaludvalg har snakket med ham og videresendt projektbeskrivelsen. Hans pludseligt forandrede attitude tog os lidt på sengen, og det betød også at vi havde svært ved at være særlig kritiske overfor de placeringer han foreslog, og de argumenter han brugte for at udelukke andre. Han havde en underforstået position som den gavmilde uddeler af offentligt rum og vi burde være glade for de pladser vi blev tilbudt. Foreslagene gik hovedsageligt på relativt perifære placeringer, der ville gøre det svært for at skabe tilstrømning nok og det synes dermed svært at projektet ville kunne udefolde sig succesfuldt i praksis. Vi vil derfor udarbejde et modforslag med nye placeringer, eller alternativt forsøge at alliere os med andre aktører der kan gøre vores krav stærkere. Men overordnet er det selvfølgelig positivt at vi er i dialog. April Arbejdsgruppen arbejdede i denne måned intenst på, at få bygget værkstedet færdigt. Vi blev kontaktet af Nørrebro lokaludvalg og projektakademiet Imagine Nørrebro, der havde arrangeret to-dagsfestivalen 48-timers festival. Projekt Værktøjskassen blev en del af programmet til festivalen. Det betød at vi i weekenden uge 17 skulle afholde vores første åbne værkstedsdag på Den Røde Plads på Nørrebro. Desuden fik vi tilladelse af KK og bylivsrådgiver til, at parkere Værktøjskassen på Korsgade i weekenden uge 18. Den 26. April afholdte vi den første åbningsdag for Værktøjskassen, som nævnt på Den Røde Plads. På dagen lejede vi en bil og åbnede Værktøjskassen kl.10 (Se bilag om weekend uge 17). Maj I begyndelsen af Maj afholdte vi den anden åbne værkstedsdag med Værktøjskassen. Lørdag d. 3. Maj var vi blevet inviteret til Visionstræsfestival arrangeret af det grønne netværk Omstilling.nu. Søndag d. 4. Maj var vi på Korsgade (Se bilag om weekend uge 18). I midten af Maj kommunikerede vi med projektleder Trine Malm fra Områdefornyelsen Vesterbro om et muligt samarbejde i forbindelse med at få Værktøjskassen til Vesterbro. Områdefornyelsen kunne ikke ansøge om pladser for os, men Trine Malm gav os en kontakt til Connie, en

9 bylivsrådgiver fra KK. Vi kontaktede hende på mail (dvs. udenom den officielle ansøgning på KK s hjemmeside). Connie sendte os videre til bylivsrådgiver René Andersen. Vi ansøgte om en pladsen ved Sønder Boulevard/Dybbølsgade. Den 21. Maj fik vi afslag (på telefon) på ansøgningen med en begrundelse i tekniske forklaringer (metrobyggeri, ikke plads til passage, græs osv.). I stedet henviste han os til Brønshøj torv, hvilket vi takkede nej til. Afslaget forårsagede at vi ikke kom ud i weekenden uge 21. Vi fik lavet aftale med René Andersen om, at sende materiale om andre pladser (foto og opmålinger) direkte til ham istedet for den officielle ansøgning på hjemmesiden. I weekenden uge 21 tog vi ud og målte op. Det resulterede i at vi onsdag d. 28 fik tilladelse til Liva Weels plads på Vesterbro i weekenderne uge 22 og 23. Desuden er vi blevet inviteret med til MADE-festival af Orange Innovation i August og Kulturnatten i Oktober.

10 Bilag 4: Billeder af Værktøjskassen

11 Den Røde Plads

12 Den Røde Plads

13 Den Røde Plads

14

15 Visionstræsfestival

16 Korsgade

17 Prags Boulevard

18 Værktøjskassen hentes i Horsens

19

20

21 Visionstræsfestival

22 Korsgade

23

24

25

26

27 Bilag 6: Interview Claus Bech Schmidt, embedsmand i Teknik- og Miljøforvaltningen Foretaget den 22. maj 2014 over telefon. Parenteser er benyttet i transskriberingen til at klaregøre indforståetheder, når det synes nødvendigt. (...) repræsenterer talepauser og skråstillet til at markere særlige tryk og vægtning. Forkortelser: KK = Københavns Kommune På linjen er Claus Bech Schmidt (CS) og Rasmus Bjerring Larsen (RL) Vigtigt at bemærke er at interviewet er foretaget in persona tidligere, men at tekniske problemer desværre bevirkede at det gik tabt. Spørgsmålene er derfor ikke de samme som i det oprindelige interview, da de er blevet kvalificeret på baggrund af erfaringen derfra. Spørgsmålene afviger flere steder fra interviewguiden, grundet dialogen og den løbende erfaringer som intervieweren har opnået igennem interviewet (for uddybning, se eventuelt afsnittet semi-struktueret eliteinterview) Interview: RL: Har du et indtryk af på hvilken baggrund bylivsrådgiverne foretager beslutninger om tilladelser (til brug af det offentlige rum)? CS: De foretages på baggrund af nogen retningslinjer (..) og de retningslinjer (..) altså tiden forandrer sig jo, og de retningslinjer kan hurtigt blive forældede. RL: Men de retningslinjer, hvad er det præcis de omhandler? CS: Hvor ting rent fysisk må placeres og at det gerne op skal bidrage til byen med et eller andet (..) den med at det skal bidrage er selvfølgelig svær, for der kommer selvfølgelig nogle subjektive skøn ind over der, det er klart. Der bliver myndighedsrollen svær. Man skal huske at man har en myndighedsrolle og den skal man selvfølgelig leve op til. RL: Hvad er det præcis den myndighedsrolle dækker over? CS: At sagsbehandlingen skal være ensartet (..) og træffe nogen afgørelse der ikke forfordeler.

28 RL: Så det her med at man har en målsætning om, at man skal give tilladelser til projekter der har en værdi. Hvor meget giver det egentlig mening når man holder det sammen med myndighedsrollen? CS: Puh, ja (..) den er svær (..) myndighedsrollen sigter jo mere på at tingene bliver ensartede og du har en administrationsrolle der er ensartet. Den sigter ikke meget på at skabe udvikling kan man sige. Det ligger ikke i selve myndighedsrollen at tilgodese en bestemt udvikling (..) eller nogen strategier. Der er jo vedtaget mange strategier i KK. Man har opgjort det til over 200 forskellige strategier. Hvis man som myndighed skulle træffe nogen afgørelse og samtidigt tage hensyn til alle de strategier, så ville det jo blive lidt svært. RL: Hvad er så kommunalpolitikernes muligheder for at få indflydelse? Ligger det at gå ned i nogen enkeltsager og danne præcedens om hvad der er ønskeligt på den vis? CS: Det kan jo være meget forskelligt. Tit tages der jo udgangspunkt i en enkelt sag. Egentlig burde politikerne bruge mere af deres tid på at skabe de overordnede rammer. Det kan jo godt tage udgangspunkt i en enkeltsag, det bliver bare et problem hvis politikerne blander sig i for meget i myndighedernes sagsbehandling, for så får du et myndighedsapparat som beskytter sig meget mod politikerne. RL: Hvordan det? CS: De (administrationen) gør jo nærmest hvad de kan for at de (politikerne) ikke blander sig (..) og hvis de blander sig har vi folk siddende, som er gode til at strikke svar sammen, hvor man svarer så det (kort udfald i optagelsen) reglerne, så det ikke lugter alt for problematisk. Der kan godt have været nogen sager der ikke har set alt for gode ud, men man kan godt få det til at se ud sådan, at der ikke er nogen problemer her, det er klart. RL: Så hvis der begynder at gå politik i en sag, så beskytter embedsværket sig mod politikerne? CS: Ja det er klart, det er jo mega farligt for embedsværket. Det er jo ikke nemt at have alle mulige politikere rendende der stiller tusindvis af spørgsmål. Så får du arbejde (..) er du gal mand. RL: Lad os sige der sidder en kommunalpolitiker i borgerrepræsentationen, der har en holdning til hvad der sker i det offentlige rum. Hvordan kan den kommunalpolitiker få indflydelse på det? CS: Det nemmeste ville jo være hvis den her politiker ledte de her folk videre til embedsværket. Du skal jo have et embedsværk der kan rumme det, hvis nogen kommer med noget helt nyt.

29 RL: Nu tænker jeg hvad en kommunalpolitiker konkret kan gøre for at ændre på administrationens praksis? CS: Så skal de jo ind og ændre i de retningslinjer (..) altså i administrationsgrundlaget. Men der er selvfølgelig også noget med kulturen i embedsværket. Jeg ved godt det er meget vanskeligt at ændre, men det er meget afgørende. Hvis man har en kultur i et embedsværk, der betinger at man ikke tør at tage nogen chancer så er det klart at i har oplevet det som i har oplevet (se evt. logbog, bilag x). RL: Tænker du her på det du talte om, med at det falder tilbage på den enkelte myndighedsperson, hvis en bestemt tilladelse viser sig at skabe problemer? CS: Ja. Så hvis jeres idé endte med at give problemer derude, ville det være den myndighedsperson der endte med at sidde med hatten til sidst. Højst sandsynligt. Det er det som politikerne burde forsøge at ændre, hvis du spørger mig (..) at arbejde med at prøve at ændre kulturen helt ned i systemet. Det er også det man har lagt frem med at prøve at kigge i tillidsreformer (..) hvilke intentioner der ligger i den. RL: Altså man har prøvet at gøre kulturen mere risikovillig? CS: Ja det skulle gerne gøre at topembedsværket viser mere tillid til resten af systemet (..) så skulle de gerne blive mere risikovillige. Jeg ved også at i Kultur og Fritidsforvaltningen, med den nye tillidsreform, bliver nogen chefer ligefrem belønnet for at begå fejl. Der arbejdes aktivt med at redegøre for strategiske fejl, der har bevirket at man har lært noget nyt. RL: Ja okay, det en meget ny måde at gøre det på. CS: Ja præcis, så bliver de simpelthen belønnet for det (..) med bonus og sådan. Den er god nok. Jeg tror det er nogen af dem der er længst fremme i KK. Men der skal I huske på at de forskellige forvaltninger arbejder på hver deres måde i KK. RL: Ved du, kan man med vores projekt, gå via Kultur- og Fritidsforvaltningen og søge om pladstilladelse? CS: Ja det kan man godt. Hvis man får økonomisk støtte derfra, vel at mærke. Sådan noget som Distortion (..) da de begyndte at få støtte derovre fra (Kultur- og Fritidsforvaltningen), var det meget nemmere for dem at få tilladelse hos os (Teknik- og Miljøforvaltingen), for nu var der jo en anden forvaltning med andre politikere, der synes de var værd at støtte, og så måtte vi hellere følge trop og give tilladelse. Den vej rundt kan man jo sagtens (...) det er der nogen der udnytter bevidst, det er helt sikkert.

30 RL: Det kunne være vi skulle have gjort det, haha. CS: Det ved jeg dem fra Distortion ville sige. RL: En sidste ting. Kan du klargøre din relation til bylivsrådgivningen? CS: Jeg håndterer mange af de klager der kommer ind over de arrangementer som de giver tilladelse til (..) Der er jo naturligt noget der (..) og så har jeg jo prøvet at gå ind og lægge en ramme om nogen af de nye ting, for at beskytte det lidt. Så det kan få lov til at vokse, ligesom Distortion. RL: Ja det er jo egentlig lidt sjovt, når det er dig der håndterer de sure klager og du så samtidigt argumentere for at man skal give nogen af de her nye ting en chance? CS: Det er fordi det interesserer mig (..) jeg synes vi har en dårlig kultur her i KK. Jeg foreslår jo at vi prøve at arbejde mere innovativt med kulturen. Det er nok også grunden til at i møder de problemer som i har mødt (se evt. logbog, bilag x). Jeg arbejder for en kultur i KK som kan beskytte nogen af de nye ting, så de kan få lov at vokse. Vi skulle nødigt være dem der slår det ihjel. Det er jo et problem når problem når København proklamerer at de vil vækste, og vi så slet ikke har en kultur der understøtter det. RL: Hvordan vækste? I kulturel forstand? CS: Økonomisk, men også kulturelt ja. Mange af de kreative ting der vokser frem, dem har vi det sku lidt med at slå ihjel, fordi vi ikke har en kultur i KK, som kan understøtte dem og få dem til at vokse. Det er ikke til at sige, nogengange får det også lov at voske (..) ellers var der jo ikke noget liv på denne jord (..) måske jeres projekt er noget helt andet om fem år. I skal bare ikke møde modstand fra KK hvis i spørger mig. (samtalen afbrydes og genoptages) RL: Vi har faktisk med Værktøjskassen netop fået et afslag på vores ansøgning om at stå på Vesterbro i den kommende weekend. CS: Men der var vel en god begrundelse for det. RL: Jah, det var nogen praktiske hensyn, de mente ikke at der var plads, og den måtte ikke stå på noget græs.

31 CS: Der er desværre ofte nogen praktiske problemer, ja. RL: Nu bevæger jeg mig måske ud på noget dybt vand, men i forlængelse af det du sagde tidligere, men er de tekniske argumenter nemmere at bruge, fordi der måske ligger noget andet bag? CS: Ja det kan det godt. Den rigtige grund kan godt være så problematisk, at den vil man ikke bruge. Det kunne jeg sagtens forestille mig forekom. Men hvad skal man gøre? RL: Måske det samme som du siger: være lidt mere risikovillig? Prøve nogen ting af? CS: Det er også det jeg siger. Men så er man også nødt til at udvikle en kultur der kan det. En form for innovationskultur, der kan se på tingene på den måde de bør ses. Det hjælper ikke noget når kommunen udadtil forsøger at støtte innovation, når de inde i systemet ikke fatter en skid af hvad det er. RL: Jeg tænker da også at den nemme tilgang i virkeligheden er at give lidt mere rum til dem der prøver at lave noget, i stedet for selv at skulle sætte en masse igang? CS: Det er en del af det ja. Vi kan jo slet ikke finde ud af at lave evnents i KK. Der er nok nogen få i Kultur- og Fritidsforvaltningen der kan, de får sat gang i nogen ting. RL: Ja der sker jo også gode ting. Den 48-timers festival vi var med i fungerede godt. CS: Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen er sku friske nok. De har også en anderledes kultur internt derovre. Man kunne hente noget inspiration der. Hvis man spørger mig skulle det ligge lige under borgerrepræsentationen, en slags innovationspanel. Der kunne sidde nogen folk, der tænker mere innovativt (..) gerne nogen helt ude fra frontlinjen, hvor jeg også selv sidder (..) så man kan få virkeligheden helt ind til politikerne. RL: Kunne det være det med at få indarbejdet et rum til at kunne lave fiaskoer for eksempel? CS: Ja, men det er jo bare en lille ting. Hvis man virkelig er innovationsmindet så lærer man sig selv at arbejder med prototyper. Det tænker jeg meget i. Hvis der kommer nogen og spørger mig om de kan lave en fest for eksempel (..) så sidder jeg jo på vagt, og skal overvære og handle på de reaktioner der kommer på festen. Distortion har jo hold fest i på Carlsberg og i Den Brune Kødby. Københavns Universitet hold jo også en fest for nylig, ude ved Universitetsparken. Var i med der? (..) Nårh nej, I er jo RUC studerende. RL: Haha jo altså, vi fik faktisk sneget os med der.

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef.

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Transcription Eva: Så tror jeg bare vi starter nu.. Så tror jeg gerne vi vil høre hvordan du fik ideen til Slotssøbadet?

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Hvorfor fristeder i Danmark? En bruger af fristedet Gaderummet fortæller..

Hvorfor fristeder i Danmark? En bruger af fristedet Gaderummet fortæller.. Kvalitativ forskningsmetode, hold 3, onsdag, v. Liv Os Stiilan Hvorfor fristeder i Danmark? En bruger af fristedet Gaderummet fortæller.. afleveret d. 04.12.02. på Københavns Universitet, Amager af studerende:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Vesterbro vil altid være vores!

Vesterbro vil altid være vores! M,mnjj54888 Vesterbro vil altid være vores! (- Hasad) - En interviewundersøgelse om byrum og ungdomsliv på Vesterbro foretaget med unge fra FISKENs Værested og Fritidsjobformidling Udarbejdet af Hanna

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere