Skorstensfejeren. December årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejeren. December 2008 15. årgang"

Transkript

1 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December årgang 4

2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg Redaktionelt stof, annoncer/adressering: Sendes til Lars Michelsen Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med redaktøren. Tryk: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg ISSN Oldermand: Keld Lützhøft Jensen Rugvænget 16, 4100 Ringsted Sekretariatet: Vibeke Klitaa Jacobsen Ermelundsvej 126, 2820 Gentofte Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors Østre afdeling: Formand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse Hovedkasserer: Hugo Stjernholm Grønningen 30, 7550 Sørvad Fagligt Udvalg & Lærlingekontoret Formand: John Clemmesen Mellemvej 3, 6430 Nordborg Fagteknisk Udvalg Formand: Benny Lassen Vejlands Alle 45, 2300 Sundby Skorstensfejerskolen/EUC Syd Plantagevej 35A, 6270 Tønder Faglærer: Finn Hansen http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh Begravelseskassen Ib Kirkegaard Indhold Leder... 2 Hvid røg op af skorstenen... 3 Skrotningsordningen... 4 Nyt fra tilskudssekretariatet... 4 Frisk luft... 6 Blåflammebrændere... 6 Skorstensfejeruddannelsen... 8 Pas på bio-pejsen (TÆNK) I dialog med arbejdstilsynet Nye svende Mærkedage LEDER I miljøets tjeneste Skorstensfejerens vigtigste opgaver er at sikre mod brand, forgiftning, unødigt energiforbrug og så at værne om miljøet. Udviklingen er gået sådan, at skorstensfejerens arbejde i miljøets tjeneste med tiden er blevet forøget. Foruden den daglige fyringsvejledning til kunderne, har landets skorstensfejere i de senere år deltaget i flere kampagner for korrekt fyring med brænde. Prøvningsattester Ved årsskiftet trådte en ny bekendtgørelse i gang, den såkaldte brændeovnsbekendtgørelse, og fra 1. juni skal der foreligge en prøvningsattest hver gang, der bliver tilsluttet en brændeovn eller biobrændselskedel. Prøvningsattesten er dokumentation for, at ildstedet kan overholde de fastsatte emissionskrav. Her er skorstensfejeren blevet nøglefigur, idet han som bekendt skal påtegne prøvningsattesten. Der har været en smule indkøringsproblemer, idet enkelte producenter i starten ikke havde fyldestgørende prøvningsattester. De fleste lader nu til at have fundet deres ben, og ordningen fungerer efterhånden rimeligt uproblematisk. Skrotningsordningen Fra 1. juli kunne landets borgere få tilskud til at skrotte deres gamle brændekedler, når betingelserne i bekendtgørelsen er opfyldte. Her er skorstensfejeren igen blevet hovedperson, idet han skal påtegne ansøgningsskemaet og dermed bekræfte, at ansøgeren opfylder betingelserne for tilskud. Ordningen fungerer efter alt at dømme fint, og der er da også udbetalt tilskud for ca. halvdelen af det beløb, der er afsat til formålet. Der er ingen tvivl om, at det er de dårligt fungerende brændekedler, der er de største forurenere, så en målrettet indsats lige netop her er absolut formålstjenlig. Med disse tiltag er vi kommet langt i bestræbelserne på at begrænse den for tiden meget omtalte partikeludledning ved brændefyring. Vi er i Skorstensfejerfaget glade for og sætter en ære i at deltage i arbejdet for at værne om miljøet. Keld Lützhøft Jensen FORSIDEN Når næste fagblad udkommer, er vi i starten af foråret, den tid på året, hvor vi har de fleste allikereder i skorstenene. Vi bringer derfor som en husker et billede på forsiden af en allike og en skorstensfejer. Vi kan vel ikke sige, at vi generelt elsker hinanden, hvilket måske ses mest tydeligt på alliken. Skorstensfejeren viser en lidt større kærlighed. Spøg til side, fagbladet skal opfordre kollegerne til, at der i foråret gøres en indsats - måske gennem lokalaviser eller dagspressen - overfor forbrugerne om at være opmærksom på evt. aktivitet omkring deres skorstene, således at vi får sat de nødvendige riste op og dermed hindrer, at der bygges reder i skorstenen med fare for tilstopninger. Lars Michelsen 2

3 Fyringens etik og moral er ovnklar Hvid røg op af skorstenen Danskerne er vilde med brændeovne. Der er nu over en halv million ovne rundt omkring i hjemmene, og i takt med, at de er blevet mere og mere populære, er ovnene også blevet mere og mere omdiskuterede. Sikrer de en god CO 2 -neutral varme, eller forurener de tværtimod? Af skorstensfejermester Henrik B. Jensen Artiklen har været bragt i Samvirke, og vi har fået lov at gengive den her. Som mangeårig skorstensfejermester har jeg haft snuden dybt inde i tusindvis af brændeovne i mit distrikt i København. Jeg skal dels inspicere og godkende ovnene, dels rådgive og vejlede om, hvordan de bruges korrekt. Derfor har jeg både set skrækeksempler og mønstereksempler, men jeg kan roligt konstatere, at langt de fleste forbrugere virkelig forsøger at følge vejledningerne og bruge brændeovnen fornuftigt og forsvarligt. Mens fagfolk diskuterer tekniske detaljer om ovne, brændsel og partikelforurening, ser mange forbrugere undrende til. De fleste anskaffer sig nemlig en brændeovn, fordi de gerne vil have en god, stabil og forureningsfri varmekilde, og det er svært at forstå, at en moderne brændeovn kan være skadelig for både mennesker og miljø. Men i virkeligheden er det meget enkelt: den røg, der kommer ud af skorstenen, er dels skabt af det, som forbrugeren kommer ind i ovnen, og dels af den måde, de betjener ovnen på. Det er altså forbrugerens adfærd, der afgør resultatet. om en 20 procents begrænsning af CO 2 - udslippet inden I modsætning til kul, olie og naturgas er brænde CO 2 - neutralt, og brændefyring vil derfor være en nem og billig vej til et forbedret miljø. Jeg er sikker på, at Niels Heding har ret under forudsætning af, at brændeovnene ikke bliver brugt som hjemmekrematorier for alt muligt affald og ragelse, som burde være kildesorteret på en genbrugsplads eller i en affaldscontainer. Og her kommer forbrugernes adfærd altså ind i billedet igen, for hvis vi øger miljøbevidstheden i hjemmene og bruger ovnene korrekt, kan vi reducere de skadelige virkninger fra usund røg. At der er brug for at begrænse partikelforureningen, er der meget bred enighed om. For nylig viste tal fra Det Europæiske Miljøagentur, at brændeovne havde en negativ effekt i Danmark i de første år efter årtusindskiftet, men at nye krav til ovnene nu er begyndt at slå igennem. Denne udvikling skal naturligvis fastholdes, dels gennem skrappe krav til fabrikanterne, dels gennem rådgivning, vejledning og kontrol og dels gennem information og oplysningskampagner, som f.eks. fyrfornuftigt.dk, der hjælper forbrugere til korrekt brug af ovn. Miljøet er altafgørende for vores livskvalitet, og derfor er det kun godt, at der er opmærksomhed på de problemer, der kan knytte sig til brugen af brændeovne. Jeg vil dog advare imod, at man skærer alle brændeovnsbrugere over en kam, bare fordi nogle få forurener. Det er nemlig med ovne som med alt andet, der har med miljø og forbrugeradfærd at gøre: det er det lange, seje træk, der skaber resultaterne. Vi skal derfor arbejde målrettet for, at folk kun bruger rent, tørt brænde. På den måde kan vi forhindre sort partikelforurening. Det bør brændeovnsdebattens kamphaner kunne enes om - så der kan komme hvid røg op af skorstenen. SUND VARME Konklusionen er derfor klar: Hvis man bruger sin brændeovn korrekt og fodrer den med det rette brænde, skaber man god og sund varme. Men hvis man for eksempel fyrer op med reklametryksager og futter alt muligt imprægneret og malet træ af, er resultatet det stik modsatte. At korrekt brug af ovnen er alfa og omega, viser en klimapolitisk pointe, som kommer fra seniorforsker, dr.agro. Niels Heding fra Skov & Landskab ved Københavns Universitet. Han mener, at brændeovnene kan være med til at sikre, at Danmark opfylder EU-målsætningen 3

4 Ordningen, der ikke må skrottes Skrotningsordningen Af Lars Christensen Skrotningsordningen har nu virket siden juli, og den har fået mange husejere til at udskifte gamle anlæg med ringe udnyttelse af energien samt en utidssvarende emission af røggassen til stor gene for miljøet. Man startede denne kampagne med tilskudsmulighed på op til kr Kampagnen har efter tilskyndelse fra skorstensfejerne animeret lodsejerne til at investere i miljørigtige anlæg. Dette har stor betydning for udnyttelsen af vore ressourcer - og ikke mindst mindre udledning af CO 2. Ejere af de gamle gennemforbrændingskedler tilsluttet oliebrændere benytter også lejligheden til at udskifte de ikke tidssvarende anlæg til nye, højeffektive anlæg med stor oliebesparelse til følge. Antallet af ansøgninger til skrotningsordningen er heldigvis stigende. Nyt fra tilskudssekretariatet Af Birthe Eriksen Hanne Eriksen Birthe og Hanne Eriksen fra Tilskudssekretariatet. Tilskudsordningen for skrotning af brændekedler startede som bekendt 1. juli 2008, og i starten gik det lidt trægt. Få kendte til ordningen, og administrationen skulle på plads. I juli indkom 18 ansøgninger, i august 84. I september steg interessen - der kom godt 200, og i oktober fordobledes antallet igen. I november fik vi næsten 500 ansøgninger. Alt i alt har vi her med udgangen af november fået godt Der er endnu et godt stykke vej til de ca tilskud, som der er bevilling til på dette og næste års finanslov. Vi bestræber os på, at ansøgerne får deres tilskud hurtigt, og vi har udbetalt over 1100 tilskud på nuværende tidspunkt. Langt de fleste ansøgere opnår tilskud, da I jo har frasorteret hovedparten af de ikke tilskudsberettigede. Næsten alle, der ikke har fået tilskud, har haft for gamle fakturaer, eller har trods vores rykkere ikke sendt en komplet ansøgning. Ansøgningsblanketten samt bilagene volder en hel del problemer, selv om det er blevet meget bedre i den senere tid. Hvor vi i starten især manglede CPR-numre, er det store problem nu, at mange ansøgere glemmer at sende kopi af regninger for udgifter enten i forbindelse med skrotningen eller det nye varmesystem. Mange, både ansøgere og skorstensfejere, tror, at vi skal se godkendelsesdokumentation for den nye kedel; men det har I jo klaret ved jeres påtegning. Ud over et større antal originale prøvningsattester, som vi har skullet sende retur, var der også en ansøger, der ikke kunne finde ud af, hvilken prøvningsattest, skorstensfejeren havde sagt, vi skulle have, så vi fik en prøvelsesattest for det lykkelige kedelejerpar, udstedt i forbindelse med deres vielse! Altså venligst ingen prøvningsattester - hverken kopier eller originale - og hverken for kedler eller andet interessant. Og hvis I husker ansøgere på, at de skal vedlægge kopi af regninger, vil det være en stor hjælp. Det er vores opfattelse, at mange flere kunne have glæde af at kende skrotningsordningen. Mange ansøgere fortæller, at deres kendskab er opnået ved mund til øre-metoden. Det ses bl.a. ved, at der i nogle byer er 3-4 ansøgere fra samme vej. Miljøstyrelsen planlægger i løbet af januar en markedsføringskampagne for ordningen. I har fortsat en central rolle at spille, også i den planlagte kampagne. De gamle, luftforurenende kedler, der står i de bynære områder, har særlig høj prioritet, og her kan I være med til at inspirere til en hurtigere udskiftning. Ingen ved præcist, hvor de luftforurenende kedler er placeret, derfor er det svært at målrette informationen, og jeres viden og kontakt er derfor vigtig. Vi har lavet en lille oversigt over ansøgninger fordelt på skorstensfejerklubber. Ikke overraskende viser den, at der er få fastbrændselskedler i København City. Men der er også mange andre forskelle fra distrikt til distrikt og fra landsdel til landsdel. Om dette skyldes kedlernes placering, omfanget af tidligere renovering af huse eller særlig ihærdig lokal markedsføring, kan vi ikke sige noget om. Vedstående oversigt, der bygger på medlemsfortegnelsen for skorstensfejermestre i Håndbog for Bygningsindustrien 2008, viser ansøgningsfordelingen. Halvdelen af alle skorstensfejerfirmaer har påtegnet færre end 5 ansøgninger, mens 6 har påtegnet flere end 20. Ordningens topscorer er på 44 påtegninger. 4

5 Ordningen, der ikke må skrottes Antal påtegnede ansøgninger pr. 25. november - fordelt efter klub og skorstensfejerfirma Antal ansøgninger pr. skorstensfejerfirma Skorstensfejer Antal Flere Ansøgn. distrikter firmaer end 30 i alt Århus Bornholms Frederiksborg Fyn København København City Nordjylland Ribe Ringkøbing Roskilde Sønderjylland Vestsjælland Viborg Samlet antal Hvis I har spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os. Vi ønsker alle skorstensfejerfirmaer en glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem til at høre fra jer i det nye år. Især med nye, rigtige ansøgninger. Tilskudssekretariatet for skrotning af brændekedler, Birthe og Hanne Eriksen. SKORSTENS- FEJERTØJ Vi går ikke i gang, før vi får nyt tøj fra Vivi! Skorstensfejertøj i den velkendte kvalitet fra Grenaa Dampvæveri. Produceret i Danmark. Leveringstid 8 dage. For yderligere oplysninger kontakt: Vivi Klattrup Havrevænget 20, 4690 Haslev / (10-17) 5

6 Blåflammebrændere Frisk luft også til beboerne Skorstensfejerens nye fokusområde vil blive, at vi i forbindelse med tilmeldinger i nybyggede og nyrenoverede huse skal til at beskæftige os med tilførelse af frisk luft til forbrændingen. Af John Clemmesen, Nordborg Kravene til bygningers tæthed stiger indenfor de kommende år. I dag er kravet til luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen, at dette ikke må overstige 1,5 l/s pr. m 2. Hvis vi så samtidig tænker på, at der i mange nye boliger monteres emhætter, der er i stand til at suge mellem 600 og 1000 m 3 luft i timen, og i en del af de bygninger, hvor vi i den senere tid har fortaget tæthedsmålinger med Bloower-check, er luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen helt nede under 1 l/s pr. m 2. Så giver det vist lidt sig selv, at der ikke er meget luft tilbage til forbrændingen i en pejs eller brændeovn. Min anbefaling vil derfor være, at vi ved nytilmeldinger gør kunderne opmærksomme på, at der skal luft til forbrændingen. I modsat fald kan der ske kulilteforgiftningsulykker. De fleste nye ovne er jo efterhånden monteret med en studs, hvor man kan koble friskluftkanal på. Denne kanal kan så trække luften direkte fra det fri, og dermed sikres det, at der er nok luft til forbrændingen. Samtidig vil ildstedet være uafhængig af, om udluftning fra emhætte og baderumsudluftninger kører. Vi har i branchen mulighed for at gøre vores kunder opmærksomme på proble- met. Langt værre står det til de steder, hvor kunderne etablerer bioetanolpejse. Det er typisk ikke kunder, vi kommer hos. Forbrændingen fra bioetanolpejse forgår jo som bekendt uden skorsten, hvilket betyder, at de giftige kuliltegasser bliver i opholdsrummene, og kunderne risikerer kulilteforgiftning. Jeg vil håbe, at forhandlerne af disse ovne er deres ansvar meget bevidst og giver en udførlig rådgivning til deres kunder, hvor de også gør opmærksom på kulilteproblemet. Blåflammebrændere og kondenserende kedler Af John Clemmesen Der har været afholdt pilotkursus i blåflammebrændere og kondenserende kedler. Deltagerne var enige om, at det var et kursus, alle i faget burde tage på. Kurset tager sigte på at fjerne berøringsangsten med de nye kedler og skabe en forståelse for, hvordan man kan servicere kedlerne. Endvidere bliver der mulighed for at foretage målinger på kedler med balanceret aftræk. Kurset er tilrettelagt således, at der er teori og praktik indbygget, hvilket vil sige, at vi får lov til at skille kedler og brændere ad, som vi dagligt gør i vores praktiske arbejde. Skolen har et undervisningslokale med nogle af markedets nyeste kedler til kondenserende drift. Kurset er rigtig godt, og faget vil opfordre alle til at melde sig. Det giver et godt kendskab til kondenserende kedler og blåflammebrændere og er en nødvendighed, når vi skal servicere og rense de nye kedler, der kommer på markedet i denne tid. 6

7 Annonce 7

8 Fornyelser i grunduddannelsen Skorstensfejeruddannelsen er fornyet 1,5 år + 2,5 år = 4 års grunduddannelse som fejer Af John Clemmesen Som det nok efterhånden er blevet de fleste bekendt, er skorstensfejeruddannelsen blevet fornyet. Forløbet er blevet trindelt, så uddannelsen nu faktisk består af to uddannelser. Første trin er som kedelanlægstekniker, og denne uddannelse afsluttes efter 1 1/2 års læretid med afsluttende eksamen. Uddannelsen som kedelanlægstekniker sætter eleven i stand til at udføre arbejde som teknisk ekspert, hvilket vil sige, at eleven kan fortage kedelrensninger og kontrolmålinger på mindre olie- og fossile kedelanlæg. Endvidere er eleven i stand til at fortage mindre serviceopgaver på anlæggene. Han er endvidere i stand til at råde og vejlede kunder om, hvorledes de får mest muligt ud af deres anlæg, samt vejlede omkring etablering af nye anlæg. Eleven har i denne uddannelse et skoleforløb på 10 ugers grundforløb, og herefter har han en praktikperiode og afslutningsvis et 5 ugers hovedforløb. Der bliver i denne del af forløbet ikke erhvervet kompetencer som skorstensfejer. Disse kompetencer opnås først i specialet skorstensfejer. Det betyder blot, at der ikke er tale om en miniskorstensfejer, men til gengæld en hel uddannelse som kedelanlægstekniker, hvor eleven efterfølgende kan arbejde med oliefyrskedler og kedler til fossilt brændsel. Specialet skorstensfejer kan påbegyndes, når man har afsluttet sin kedelanlægsteknikereksamen efter 1 1/2 års læretid. Specialet som skorstensfejer tager 2 1/2 år og foregår dels i praktik og 3 gange 5 ugers hovedforløb med afsluttende svendeprøve. Der er ingen tvivl om, at de kompetencer, eleverne opnår, vil blive bredere og dybere, end det tidligere var tilfældet. Uddannelsen er også udvidet med 5 ugers ekstra undervisningstid. Vi kunne sagtens have brugt mere tid på skolen, da kravene til skorstensfejerens kompetencer stiger meget i denne tid. Det gælder både i relation til, hvad kunderne og myndighederne forventer af os. Som arbejdsgivere skal vi i fremtiden til at udfylde praktikerklæring forud for en skoleperiode, og dette skal sikre, at vi har bibragt vore elever den viden på området, der forventes af os som arbejdsgivere. Vi har en af de få uddannelser, der ikke har skolepraktik i uddannelsen, derfor er det meget vigtigt, at eleverne opnår deres praktikkompetencer hjemme i distriktet. Formen på praktikerklæringerne er endnu ikke helt fastlagt, men fagligt udvalg arbejder sammen med skolen på at lave et skema/formular, der bliver forholdsvis let at overskue. Værktøjslære? Praktikerklæringen kan bruges af skolen som pejling af, hvor langt eleverne er kommet i deres praktiske uddannelse, og naturligvis bliver vi som uddannelsesfirmaer bundet lidt op på, hvad vi skal lære vores elever i praktikperioderne. Alt i alt er vi udmærket tilfreds med skorstensfejernes nye uddannelse. Den sigter bredt og giver samtidig en dybdegående forståelse af de ting, vi beskæftiger os med. Endvidere er der i uddannelsen indbygget innovation og internationalisering, der i mere eller mindre grad kommer til at berøre alle faggrupper i fremtiden og vil være med til at skabe udvikling inden for faget. SKRUEBRÆKKER? - Nej, det er en skruetrækker! 8

9 Annonce 9

10 Biopejse og arbejdstilsyn Pas på bio-pejsen 16-årig pige og To mænd alvorligt forbrændt, den ene livsfarligt. Begge ulykker skete ved bio-pejse i Familie har fået hovedpine, ondt i brystet og kvalme efter at have haft en bio-pejs tændt i en halv time. Derfor advarer Forbrugerrådet mod at købe en bio-pejs. Kilde: Forbrugerbladet TÆNK. Det kræver ingen godkendelse at opstille en biopejs, men den skal leve op til produktsikkerhedslovens generelle krav. Pejsene er uden skorsten og brændslet er bioethanol. De mange ulykker med pejsene får nu Forbrugerrådet til at advare mod at købe dem, før der foreligger en generel sikkerhedsvurdering af pejsene fra Sikkerhedsstyrelsen. Forbrugerrådets finder det vigtigt, at der bliver fastsat sikkerheds- og sundhedsmæssige krav, som bio-pejse skal leve op til for at kunne sælges. Hvis du allerede har en bio-pejs, opfordrer Forbrugerrådet til at anvende den med stor forsigtighed Gå ikke fra pejsen, når der er ild i, og hold børn og kæledyr langt væk fra den, advarer Helen Amundsen, ingeniør i Forbrugerrådet. Sikkerhedsproblemerne er mange: Endvidere gøres der opmærksom på, at mange for nemheds skyld køber bioethanol hjem i 5-liters dunke. Det er helt uforsvarligt at opbevare så store mængder indendørs. Når ethanolen er næsten forbrugt, kan det være svært at se, om der stadig er ild i pejsen, og det er særdeles farligt at hælde ethanol på en pejs, hvis der stadig er ild i brændkarrene. I brugsanvisningerne skriver man da også, at påfyldning først må ske, når pejsen har været slukket i et kvarter. Man kan komme til at hælde ethanol ved siden af brændkarrene, og denne ethanol bliver også antændt og brænder ukontrollabelt, hvis der endnu er ild. Ulykken i efteråret 2007, hvor en 16-årig pige blev alvorligt forbrændt, skyldtes, at familiens bio-pejs faldt ned fra væggen, fordi ophænget ikke kunne tåle varmen fra pejsen. Man bør altså være opmærksom på pejsens ophæng. Dertil kommer en del usikkerhedsfaktorer, som er forbundet med selve forbrændingen. Sikkerhedsstyrelsens vurdering af pejsene bør indeholde en vurdering af, om der er tale om ren forbrænding, eller om der kan udvikles farlige stoffer under brugen af pejsene. Der kan måske også være forskel på, hvilken type bioethanol man køber, og hvad fugten betyder for indeklimaet, siger Helen Amundsen videre. En pejs vil altid påvirke indeklimaet, eftersom den forbruger ilten i lokalet, og der udvikles vanddamp. Derfor bør man sikre god udluftning, når bio-pejsen er i brug. Der er også meget forskellige retningslinjer for, hvor stort rummet skal være, for at det er forsvarligt at have en pejs. Et sted foreslår man 20 m 2, et andet sted 30 m 2, og et tredje sted skriver de om gode råd til udluftningstiden. Det er simpelhen en farlig jungle, der ikke er nem at finde rundt i for forbrugeren, siger Helen Amundsen og slutter med, at Forbrugerrådet meget gerne vil høre fra forbrugere, som har erfaringer - gode som dårlige - med bio-pejse. Skriv til Forbrugerrådets pressechef Bent Bøkman på I dialog med arbejdstilsynet Af Martin B. Hansen I forbindelse med udfasningen af BSTordningen for det danske arbejdsmarked skal alle virksomheder screenes af Arbejdstilsynet. Screeningsbesøgene skal for vort fags vedkommende være tilendebragt med udgangen af dette år. Det ser dog ud til, at det for nogens vedkommende ikke bliver nået før starten af det nye år. I Arbejdstilsynets Tilsynscenter 3, (Sydjylland og Fyn) valgte man i stedet for blot at dukke op som trold af en æske at indgå i en dialog med skorstensfejermestrene. Samtlige 37 mestre i Regionen var inviteret til et informationsmøde den 17. nov. i Kolding, og ikke færre end 35 mestre deltog. Det var en rigtig god ide, at man på den måde rakte hånden ud og åbent informerede om, hvad hele screeningsprocessen går ud på. Der var mulighed for at stille spørgsmål til de seks deltagere fra Arbejdstilsynet, og der var en livlig debat. Overordnet er det mit indtryk at både mestre og arbejdstilsynet fik et godt udbytte af mødet. Der var, - og man kan vel godt sige selvfølgelig - meget fokus på brugen af stiger og arbejdet i højden. Vi fik i hvert fald klarlagt nogle af reglerne og problemstillingerne omkring disse emner. Arbejdstilsynet har lovet at vende tilbage til os når screeningsbesøgene er overstået, således at vi i fællesskab kan drage nogle erfaringer af deres observationer. Mangelfulde APV er Det fremgik med al tydelighed, at et af Arbejdstilsynets største fokusområder var kontrol af virksomhedernes Arbejdspladsvurderinger (APV). På landsplan skal i alt 158 skorstensfejervirksomheder screenes. I skrivende stund (3/12) er 70 virksomheder blevet screenet. Af disse har 58 fået en grøn smiley, 11 har fået en gul, mens ingen har fået en rød. 11 gule smileys lyder umiddelbart som en meget stor procentdel, men af disse er 8 udstukket udelukkende på grund af manglelfulde APV er. Da det ikke kræ- 10

11 Nye skorstensfejersvende november 08 Skorstensfejerlauget har afholdt svendeprøver i Tønder, og Lauget ønsker til lykke med veloverståede prøver! Fra venstre: Elev & (læremester) Per Arne Olesen (Niels-Jørn Zepernick, Herlev) - Kevin Andersen (M. og K. Murel, Nykøbing F) - Henrik Krone Lebech (Niels-Jørn Zepernick, Herlev) - Simon Brems Gjørsig (Martin Holm Andersen, Årslev) - Bruno Majlund Jensen (Michael Klein Rasmussen, Holstebro) - Kenneth Nordstrøm Ingemann Petersen (Benny Blicher Hansen, Ruds Vedby) - Mikkel Haar (Viggo Hansen, Næstved) - Brian Mikke Mogensen (Søren Peter Thomsen, Langå) - Karsten Ellehammer Nielsen (Freddy Kræsing, Stege) - Bent Kristensen (Jens Peter Sally Pedersen, Sabro) - Mik Wøldicke Rossen (John Clemmesen, Nordborg) - Kevin René Nielsen (Jacob Lund, Broby) - Allan Lassen (John Clemmesen, Nordborg) - Nicolai Schack Poulsen (Knud Erik Christensen, Trustrup) - Tom Falkenhaven (Bent Olesen, Gråsten). ver meget mere end lidt forberedelsestid og et personalemøde af et par timers varighed, er det ærgerligt at skulle udstilles på AT s hjemmeside i 3 måneder. Jeg vil derfor anbefale alle at få kigget på Arbejdspladsvurderingen eller få lavet en, såfremt den mangler. Rygningen står også for skud Et andet stort fokusområde var virksomhedernes rygepolitik. Det blev pointeret, at det var vigtigt ikke alene at have en skriftlig defineret rygepolitik, men at der af denne også skulle fremgå, hvad konsekvenserne er, såfremt denne overtrædes. (Spørgsmål eller kommentarer til artiklen kan sendes til: Skorstensfejerlærling Har du lyst til at blive skorstensfejer? Vi kan tilbyde dig en uddannelse med gode fremtidsmuligheder. Skorstensfejerhåndværket er et arbejde med stor kundekontakt i forbindelse med selve skorstensfejningerne. Der er udfordringer i forbindelse med fyringsproblemer, herunder fyringstekniske vejledninger, godkendelser m.v. Som uddannet skorstensfejer planlægger man selv sin arbejdsdag og kundebesøg. Arbejdsforholdene er fleksible og varierede. Vi forestiller os, at du som minimum har en god 9. eller 10. klasses afgangseksamen. Du har et godt helbred, er udadvendt og i besiddelse af et godt humør - samt en ren straffeattest. Tiltrædelse efter aftale. Er du interesseret i at vide mere, kan du gå ind på Fik du nu mere lyst, er du meget velkommen til at kontakte Skorstensfejermester Peter Liin Galtenvej 19, 8670 Låsby el

12 Mærkedage Dødsfald Tidligere skorstensfejermester Ole Alvdahl Hansen, Hørsholm er død 70 år gammel. Ole var mester i Hørsholm fra 1. april 1973 til 31. december Ole bestred flere tillidsposter gennem tiden. I lauget var han valgt som amtsklubformand, hovedbestyrelsesmedlem og i en periode som medlem af fagteknisk udvalg. Uden for faget havde Ole interesse i bestyrelsesarbejde i sin lokale håndværkerforening, grundejerforening samt loge. Jeg husker med glæde tilbage til tiden midt i halvfjerdserne, da Ole var nystartet mester, og jeg var svend hos Niels Hansen i Fredensborg, som også var ny mester. Ole byggede nyt værksted i Hørsholm, og i den tid havde vi fælles værksted i Fredensborg, så vi, når vi var sammen fra begge værksteder, var mange sorte samlet. Det udvirkede forskellige arrangementer, som når en af os havde fødselsdag, skulle fødselsdagsbarnet give hakkebøf på Asminderød kro, og 1. maj havde vi gerne en Sverigestur med frokost på færgen og derefter en tur på Dyrehavsbakken i hyggeligt lag med kollegerne, ligesom vi nogle gange fik lov til at prøve Oles kogekunst hjemme i privaten hos Rita og Ole i deres nye hus i Hørsholm. Ole efterlader sig sin hustru, Rita, en søn og en datter og børnebørn. Æret være Oles minde. På klubbens vegne Lars 60 år Skorstensfejermester Poul-Otto Eriksen fejrede 4. oktober sin 60 års fødselsdag med familie og nærmeste venner. Du har deltaget i samtlige klubmøder i Århus, siden du blev skorstensfejermester i Det er godt, at der er stor tilslutning til møderne. Altid er du interesseret i fagligt stof. Det har dog irriteret mig en del, at du sjældent har haft ild i din åbne pejs, når du nu er bosat i det område, jeg renser. Derfor måtte jeg jo give min fulde støtte til din kone, da hun ønskede sig en pejseindsats. Og - vi vandt! I fik en indsats, som I også bruger. Sådan skal en god skorstensfejerhistorie ende. Håber, at din historie endnu er lang, og at vi kan nyde dit selskab til endnu mange klubmøder. Billedet af Poul-Otto er fra stuen hvor pejseindsatsen er monteret. Kolleger i Århus amtsklub ønsker dig hjertelig tillykke med dagen. Jørgen Keis år Skorstensfejermester Morten Bjørklund, Fredensborg kunne den 10 november fejre sin 50 års fødselsdag. Morten har været mester i Fredensborg siden 1. december Morten kender vi i klubben som en meget vidende kollega, der engagerer sig i sit fag med stor interesse. Han er medlem af amtsklubbens bestyrelse, skuemester ved svendeprøverne og har i eget regi fået udviklet et edb-system, som blandt andet kan bruges i bilerne med bærbare enheder. Stort tillykke med de 50 år fra kollegerne i det Nordsjællandske. På klubbens vegne Lars 50 år Skorstensfejermester Christen Støttrup kunne den 30. november fejre sin 50 års fødselsdag. Christen er ansat siden 1995 i tidligere Thyholm Kommune, som nu er lagt sammen med Struer Kommune. Christen er en aktiv og flittig kollega med gang i mange aktiviteter og er en sikker deltager ved vore klubmøder. På kolleger i klubbens og egne vegne ønskes du hjertelig tillykke. Jens Chr.

13 Mærkedage Jubilæum Skorstensfejermester Helge Christiansen, Aars, kunne den 14. november fejre sit 50 års jubilæum. Helge har arbejdet i området i alle årene. Først som lærling hos Aage Kristiansen, Aars, siden som svend frem til beskikkelsen som mester i Aalestrup-Tjele Kommuner til også at skulle betjene Aars-Farsø Kommuner. Helge har på bedste vis sammen med sine 6 svende løst de mange opgaver, der skulle løses. Faget har altid ligget Helge nær, han møder altid til vore klubmøder, deltager gerne i debatten for på den måde også her at give sit bidrag til at højne niveauet i branchen. Nordjyllands Amtsklub ønsker dig og Rita tillykke med jubilæet. Med venlig hilsen Lars Christensen klubformand 50 år som skorstensfejer Skorstensfejermester Helge Christiansen, Aars kunne den 14. november fejre jubilæum som skorstensfejer. Som trettenårig studerede Helge ved landbruget samtidig med, han passede sin skolegang, og da han var meget dygtig, kunne han nøjes med at gå i skole tre dage om ugen. Helge blev færdig med landbrugsstudiet i Da han er meget udadvendt, ville han gerne have et job, hvor man kunne møde en masse mennesker. Derfor valgte Helge den 14. november 1958 at studere videre, men nu som skorstensfejerlærling hos Aage Christiansen, der dengang var mester i Hobro. Lønnen var ikke noget at skrive hjem om, så når han var på lærlingeskolen i Sønderborg, foregik turen på knallert de 250 km. Da Helge havde udstået sin læretid, fortsatte han som svend hos Aage og fulgte med til Aars, da Aage blev ansat der som mester. Helge var i en periode i svendenes faglige udvalg og dermed skuesvend ved svendeprøverne. Da der altid har været ild i r... på ham, var det helt naturligt for ham at vide, hvordan man slukker en brand. Derfor har han studeret som frivillig i 37 år hos brandvæsenet. I 1981 blev Helge ansat som mester i Aalestrup, og med tiden voksede distriktet til som nu, indtil , at omfatte Aars, Tjele, Møldrup, Farsø og Aalestrup gamle kommuner. Helge er en dygtig, god og afholdt kollega og har i mange år været kasserer i Ringkøbing-Viborg Amtsklub. For øvrigt kan han ikke klare sig med at være i én amtsklub, men er også medlem i Nordjyllands Amtsklub. Helge er meget lun og har altid en spøjs bemærkning klar. Efter eget udsagn var han ikke hjemme på jubilæumsdagen, men på skiferie i Rebild Bakker. Personligt vil jeg sige tak for mange års rigtig godt samarbejde og venskab. På klubbens og egne vegne ønskes du hjertelig til lykke med jubilæet. Jens Chr. Sø 13

14 Annoncer Redaktionen, oldermanden og laugets kontor ønsker herved alle vore medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår med renere luft. Tak til alle vore annoncører og bidragydere. Tak til alle, der har fotograferet i årets løb. Bliv ved med det. Vi kan ofte bruge jeres billeder i bladet. Lars Michelsen 14

15 Efteruddannelse Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg

16 Returadresse: Lars G. Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige læs side 3 December 2009 16. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11.

Læs mere

Skorstensfejeren. Juli 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. Juli 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2008 15. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3-4. December 2011 18. årgang. Milani Franco, Italien Se side 8

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3-4. December 2011 18. årgang. Milani Franco, Italien Se side 8 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Milani Franco, Italien Se side 8 December 2011 18. årgang 3-4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening

Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Tlf. (+45) 22 81 10 27 Karp@env.dtu.dk Det Økologiske Råd Forurening fra

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2007 14. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2007 14. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3 Oktober 2007 14. årgang Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn?

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? De fleste brændeovnsejere nyder at tænde op i n og mærke varmen og hyggen brede sig. Men desværre er det ikke alle, der har styr på deres

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juni 2014 21. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 April 2010 17. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle Skorstensfejerens rolle Artikel i Fagbladet Skorstensfejeren Til alle skorstensfejere i Danmark Der er udarbejdet en ny branchestandard for skorstensfejere, der deltager i OR-ordningen. Det har efter udvalgets

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Forskrift for brug af fastbrændselsovne Forskrift for brug af fastbrændselsovne Rev. 2017 Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro 1. Valg af dirigent Jan Skov, Silkeborg PH blev valgt 2. Valg af referent Tina Kværnø, Næstved PH blev valgt 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Aftale om skorstensfejning

Aftale om skorstensfejning Aftale om skorstensfejning Nærværende aftale er indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Nørregade 4 5600 Faaborg (herefter kaldet kommunalbestyrelsen) og For aftalen gælder følgende

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og hyrdinderne Oktober 2008 15. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Skorstensfejeren. Juli 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Juli 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2009 16. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Det Økologiske Råds konference om brændefyring og alternative løsninger 15. marts 2010 på Christiansborg Oplægsholder Cand. scient. funktionsleder Vibeke

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME

Et lunt tilbud. er på vei. til dig... PIÅ Nordby - Mårup Wft LOKALVARME Et lunt tilbud er på vei til dig... w PIÅ Nordby - Mårup Wft ^ T Vil du give 100 kr. for at få uarmen nemmere og billigere P Muligheden er ikke så fjern som den lyder! Vi kalder den... Lokalvarme i Nordby

Læs mere

Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer:

Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer: Fra: Jane Redder Sendt: 23. juni 2017 13:40 Til: Anne Honoré Østergaard; Hans Thorup; Helle Frederiksen; Jens Toft-Nielsen; Mai- Britt Iversen; Per Clausen; Rose Marie Sloth Hansen; Anna Kirsten Olesen;

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015

Resultatliste - DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Side 1 af 8 01-03-2015 21:46:51 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen Ldm Senior 15m riffel 2015 Holdkonkurrence: Senior Ung Hold 1 Stege Ndr. Skytteforening 53091 Line N. With Klasse: 1 191/04

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for udledning

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Baggrund og lovgrundlag Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDEGRUPPEN DANMARK www.wachtelhunden.dk 1 FORMANDENS KLUMME Jagt sæsonen er godt og vel i gang, og året går mod enden, hvorfor jeg vil ønske jer alle er rigtig godt nytår.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2012 19. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn:

side 9 manden StilladsInformation nr. 116 - september 1015 Øgenavn / Kælenavn: StilladsInformation nr. 116 - september 1015 side 9 manden Navn: Bopæl: Alder: Øgenavn / Kælenavn: Firma: Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse: ERFA-linjen morten Olesen 9260 Gistrup 39 år På dating.dk

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009

Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Resultater fra Geværterrænskydning Øst & Vest I Hevring Søndag den 19 April 2009 Renskrevet og redigeret af: Benny Lykke Så var dagen kommet hvor DDS Østjyllands, Dobbelte Geværterrænskydning skulle løbe

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Resume af bekendtgørelsen Nedenfor gives et kortfattet resume af bekendtgørelsen. Bemærk: Det er alene bekendtgørelsens tekst, der er gældende.

Resume af bekendtgørelsen Nedenfor gives et kortfattet resume af bekendtgørelsen. Bemærk: Det er alene bekendtgørelsens tekst, der er gældende. Notat Erhverv J.nr. MST-523-00071 Ref. RALAS Den 30. september 2008 Spørgsmål og svar vedr. brændeovnsbekendtgørelsen Miljøministeriet får ofte henvendelser fra borgere og virksomheder om den nye brændeovnsbekendtgørelse

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere