lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í="

Transkript

1 lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 21. januar, 2010 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=NNK=ã ÇÉ= ÇK=ONK=à~åì~êI=OMNM= Mødet afholdtes d. 21. januar, 2010 fra kl. 13:00 15:30 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og Telestyrelsen, Holsteinsgade 63. Til stede: Cecile Christensen, ITST, formand Søren Peter Nielsen, ITST, fast medlem Peter Falkenberg, KL Benjamin Ronmey Rasmussen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Mette Jørgensen, Økonomistyrelsen Anders Bo Nielsen, Rigsarkivet Frank Carvalho, SKAT Flemming Nissen, KMS Willy Kofoed, Undervisningsministeriet Franci Johansen, FødevareErhverv Helge Frederiksen, Beskæftigelsesministeriets IT Henrik Hvid, Devoteam Søren Sørup Hansen, Tinglysningsretten Michael Bang Kjeldgaard, ITST Karina Velling Olesen, ITST Camilla Grynnerup Fisker, ITST Martin Ege Nielsen, ITST Brian Nielsen, ITST Per de Place Bjørn, ITST, referat = a~öëçêçéå= = 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden og referat (B) Referatet godkendt uden kommentarer; dagsordenen med ændret rækkefølge godkendt. 3. Meddelelser Kontorerne KIP og KAP i It- og telestyrelsen er blevet sammenlagt til Center For Digitalisering (CDI). Cecile Christensen er én af de to kontorchefer i centeret. Den anden kontorchefstilling er opslået. Cecile Christensen er herefter formand for OIO-komitéen, den anden CDI-kontorchef bliver næstformand. Der ud over bliver CDIs chefarkitekt (Søren Peter Nielsen) fast medlem af komitéen. OIO-komitéen for it-arkitektur og standardisering koordinerer offentlige initiativer inden for standardisering og it-arkitektur, og består af repræsentanter fra ministerier, kommuner og regioner. Digitalisér.dk/group/11917

2 OIO-komitéen : Referat Standardisering af referencearkitekturer (D) Michael Bang Kjeldgaard, ITST, fremlagde sekretariatets forslag om at iværksætte en evalueringsprocedure, hvorigennem komitéen kan bidrage til kvalitetssikring af referencearkitekturer. Komitéen er generelt interesseret i, at det offentlige udvikler referencearkitekturer, men mener ikke at der er behov for at komitéen forholder sig formelt til dem. Blandt andet fordi de referencearkitekturer som kan tænkes at bliver udviklet efter de første to sag og dokument samt geodata vil have mindre tværgående karakter, og således bedre kan evalueres i deres respektive domæner. Der var interesser for de foreslåede best practice-anbefalinger - det blev foreslået at skabe diskussion om dem på Digitalisér.dk 5. e-tinglysning orientering om ibrugtagning (O) Søren Sørup Hansen, Retspræsident, Tinglysningsretten i Hobro, og Henrik Hvid, Devoteam, orienterede om arkitekturen i e-tinglysningen samt kommenterede de vanskeligheder systemet har haft i forbindelse med ibrugtagning. Præsentationen er vedlagt. Systemet har teknisk set været en succes, men den lidt for hurtige ibrugtagning uden overgangsordning har resulteret i en sagspukkel for de sager, som ikke kan afgøres automatisk. Systemet håndterer i øjeblikket 70 % af alle sager automatisk denne fraktion forventes at stige, når flere sager indrapporteres korrekt. E-tinglysningen omfatter en række komponenter, som kan genbruges i andre it-systemer: Fuldmagtsbog, Bilagsbank, Underskriftmappe samt et Generelt kontrolrammeværk for objektiv sagsbehandling E-tinglysningens snitflader forventes formuleret som OIOXML i løbet af Generel hændelsesbesked (B) Brian Nielsen, ITST, orienterede præsentationen er vedlagt. Indstillingen godkendtes uden kommentarer 7. Begrebsmodel for brugerstyring (B) Søren Peter Nielsen, ITST, orienterede. Indstillingen godkendtes uden kommentarer 8. edag 3 - krav til myndigheder (O) Martin Ege Nielsen, ITST, orienterede om målene i edag3 præsentationen er vedlagt. Komitéen diskuterede blandt andet hvilke incitamenter, borgerne kunne have i forhold til, at anvende dokumentboks 9. edag 3 - kampagnen (O) Karina Velling Olesen orienterede om edag3-kampagnen præsentationen er vedlagt. Der er stadig mulighed for, at flere myndigheder kan deltage. 10. Konference om Cloud computing i Danmark (O) Camilla Grynnerup Fisker orienterede præsentationen er vedlagt. 2

3 OIO-komitéen : Referat Konferencen indeholdt både overordnede temaer og præsentationer af konkrete Cloud Computing projekter. Komitéen diskuterede fremtiden for Cloud computing og lagde vægt på, at der stadig er uafklarede spørgsmål, især i forhold til sikkerhed. Det blev bemærket, at de projekter som indtil videre er under udvikling, ikke har tungtvejende sikkerhedsproblematikker. ITST er dog i gang med, at udvikle pilot-projekter som skal afprøve forskellige måder at øge sikkerheden i cloud-løsninger. 11. Referencegrupper til OIO-komitéen (D) Per de Place Bjørn, ITST, fremlagde sekretariatets forslag om at tilknytte referencegrupper til OIO-komitéen. Komitéen diskuterede det formålstjenlige i at oprette denne kategori af tilknytning og fremhævede, at der skulle være en reel nytte for komitéens formål for at det kunne komme på tale. Alternativt kunne forslagets målsætning måske nås ad anden vej. Der blev lagt vægt på, at referencegrupper skulle være fri for særinteresser. Sekretariatet fik mandat til, at formulere et konkret kommissorium for en referencegruppe til fremlæggelse for komitéen ved et senere møde. 12. Eventuelt Cecile Christensen gjorde opmærksom på konferencen om offentlige data i spil den 4. februar Punkter mærket B, D, E, O er til henholdsvis (B) Beslutning (D) Drøftelse (E) Efterretning (O) Orientering = 3

4 Genbrugelige komponenter i Digital Tinglysning OIO-Komiteen Januar 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

5 Dagsorden 7 min: Komponenter i Digital Tinglysning (SSH) 5 min: Hvad betyder serviceorienteringen for Digital Tinglysning (HHJ) 13 min: Genbrugelige komponenter i Digital Tinglysning (HHJ) 15 min: Spørgsmål (Alle) C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 2 Copyright

6 Komponenter i digital tinglysning 3 Fx ansatte i realkredit institutter Interne skærmbilleder Ekstern service snitflade Klient system Klient system Klient system Processer Hændelser Services Begrebsmodel Browser Bruger skærmbilleder Ekstern e-tl portal Fx almindelig borger eller mindre virksomhed Browser Intern e-tl portal e-tl motor e-tl akt Database Ansatte i Tinglysningen Eksternt system Eksternt system Eksternt system Fx CPR, CVR, KMS, SVUR C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y

7 E-TL er opbygget efter serviceorienterede principper Eksternt rettet serviceorientering Krav om enighed om service-grænseflader Involvering af tredjepart Test i multipartsmiljø Høringer og kommenteringer af eksterne parter Krav til eksterne parters organisering Kommunikation til eksterne parters kunder/interessenter Ligebehandling af såvel store som små Hvilken betydning vil løsningen have for konkurrencesituationen indenfor området Hændelser, så alle kan få information øjeblikkeligt Genbrug Hvordan har vi opbygget genbrugelige forretnings-services, som kan indgå som generelle komponenter i det offentliges infrastruktur 4 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

8 Genbrugelige komponenter i e-tl Fuldmagtsbog Bilagsbank Generelt kontrolrammeværk for objektiv sagsbehandling Underskriftmappe 5 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

9 Fuldmagtsbog Opbevaring af digitale fuldmagter Webservices til at tilføje en fuldmagt til at forespørge på om en fuldmagt eksisterer Kontrolrammeværk til at kontrollere indholdet i en fuldmagt overholder myndighedens krav Myndighed kan udstille egen kontrolservice, der bruges til at kontrollere indholdet af fuldmagter til myndighedens domæne Indskanning af papirfuldmagter og manuel behandling er på plads Den enkelte myndighed kan selv etablere skærmbilleder og services, der passer i dets kontekst 6 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

10 Fuldmagter består af tre dele Kan udskiftes Født med: Ejendom, stelnummer Kan f.eks. udvides til CVR, pakkenummer Kan udskiftes Født med: Tinglysningsekspeditioner Kan f.eks. udvides til Hente pakke på posthuset Indberette regnskab 7 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

11 Bilagsbanken Opbevaring af bilag der skal bruges i forbindelse med en sagsbehandling Webservices til Indlæggelse af bilag i bilagsbanken Hentning af bilag fra bilagsbank Sikkerhed er bestemt ud fra ikke-gætbar identifikator UUID = 550e8400-e29b-41d4-a Kun dem som ejeren af bilaget har fortalt om identifikatoren, kan finde bilaget Ikke søgbart Security through obscurity Der behøves altså ikke være fælles sikkerhed-arkitektur I dag PDF, XML Vi ønsker ikke dokumenter med virus-risici Klar i dag, alle kan bruge den Bruger Digital Signatur til at identificere den som lægger et bilag ind C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright 8

12 Kontrolrammeværket til automatisering af objektiv sagsbehandling Begrebet objektiv sagsbehandling dækker over de kommunale opgaveområder, hvor kommunen ikke skal foretage et forvaltningsretsligt skøn. Boligstøtte, folkepension, økonomisk friplads, barseldagpenge og forskudsvist udbetalt børnebidrag Tinglysningen kan også karakteriseres som objektiv sagsbehandling Centralisering i Hobro Digitalisering af anmeldelser gennem services Automatisering af sagsbehandlingen gennem kontrolrammeværket 9 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

13 Der ligger en færdig infrastruktur til objektiv sagsbehandling XML Modtagelse af digitale dokumenter med digital signatur Kontrol af om ansøgning opfylder de objektive kriterier (Motoren) Automatisk behandlet (Over 60 % af tinglysningerne) Manuel behandling (Hvis maskinen er i tvivl ) Kontrollerne kan implementeres senere, hvis man ikke ønsker både digitalisering og automatisering samtidigt Manuel behandling kan foretages overalt i Danmark Det kræver blot en browser Sammenhæng med sikkerhedsløsning (Typisk en AD-integration) Svar retur til anmelder og andre interessenter Abonnement løsning er klar Infrastrukturen er stabil, sikker og kan skalere Gennemtestet Afvisning Anmelder Modtag e-tl-dok Kontroller digital signatur Indledende kontroller, løbenr, tidsstempling Foretag prøvelse Registrer i e-tl akten Signer og Send information 10 C O N N E C T I N G B U S I N E S S Manuel prøvelse & T E C H N O L O G Y Abonnent Copyright

14 Eksempel: Folkepension indgår i kontrolrammeværket Definition af XML-anmeldelse af folkepension Webservices til anmeldelse, forespørgsel og modtagelse af svar Underskrive med digital signatur (evt. fuldmagt) Definition af kontroller til kontrol af folkepension-anmeldelsen Genbrug af tinglysningskontroller: KontrolCPR, KontrolCVR Vi har ca. 200 kontroller i e-tl Opbygning af skærmbilleder Eksterne hjemmesider Sagsbehandlings-skærmbilleder Andet Fysiske breve, hændelser Indenfor et ½ år er folkepensionen Digitaliseret Automatiseret 11 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

15 Kan også brugs til semiobjektiv sagsbehandling Ansøgning om tilskud til boligforbedringer F.eks. automatisk godkendelse hvis: Underskrevet af en husejer og en håndværker Gælder nye vinduer Beløbet er under kr. (Parameter) Ellers udtages til manuel behandling 12 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

16 Underskriftmappen Lægger et dokument til digital underskrift i borgers underskriftmappe Log på med digital signatur og du får vist hvilke dokumenter du skal underskrive Webservices Læg dokument i underskriftmappe Forespørg på egne dokumenter Påfør underskrift Send dokument til behandling Måske som en del af dokumentboks? 13 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright

17 Andre mulige genbrugelige komponenter Tidsstemplings-service En domstol tidsstempler som tredje part et dokument Hændelsesmodul Abonnerer på hændelser på mange forskellige objekter C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 14 Copyright

18 Spørgsmål? C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y 15 Copyright

19 Anbefaling for en generel hændelsesbesked OIO Komitéen Torsdag den 21. januar 2010 Brian Nielsen, CDI-U

20 Disposition Baggrund, proces og høring Anvendelse Indstilling Spørgsmål Lidt mere om EDA

21 Baggrund Første høringsudkastudkast fra webservice pilotprojekt for Integration af Sager og Dokumenter (WSI-SD) 2008 Blev ikke godkendt af OIO-komitéen, der savnede en tydeliggørelse af relationer til internationale standarder på området. Ny process med inddragelse af relevante nationale og internationale erfaringer, med nyt udkast i 2009.

22 Proces Der er identificeret to WS-standard som omhandler hændelser og som begge har deres bud på et format - WS-Eventing og WS-Notification. Halvdags workshop lige før sommerferien gav vurderingen ingen af disse var entydige kandiater. Forventet anvendelsekontekst er vigtig. Generelle egenskaber for services på sags- og dokumentområde. Standard i December. Reference Arkitekturen for Sag & Dokument har stort fokus på anvendelser af hændelser til at skabe en løskoblet arkitektur som proces integration.

23 Høring I høring via høringsportalen sammen med de øvrige standarder for Sag & Dokument okt-nov. Halvdags workshop lige før sommerferien gav vurderingen ingen af disse var entydige kandiater. Forventet anvendelse kontekst er vigtig. Generelle egenskaber for services på sags- og dokumentområde. Standard i December. Reference Arkitekturen for Sag & Dokument har stort fokus på anvendelser af hændelser til at skabe en løskoblet arkitektur som proces integration.

24 20 svar uden kommentarer. 8 høringssvar Datatilsynet Region Hovedstaden Region Sjælland Digital Sundhed CSC SKAT KMD KL Høringssvar

25 Indstilling Det indstilles til OIO-komitéen at gøre den generelle hændelsesbesked til en anbefalet standard for det videre arbejde med generel hændelsesbaseret proces integration for Sag & Dokument. For øvrige områder og sektorer anbefales det, at de overvejer anvendelsen hvis det passer anvendelsesområdet. Således skal eksisterende hændelsesformater og integrationer IKKE ændres med mindre det vurderes at ville give yderligere værdi.

26 Spørgsmål? Anbefaling for en generel hændelsesbesked Brian Nielsen IT-Arkitekt Center for digitalisering (CDI) - Udvikling IT- og Telestyrelsen

27 Programming Without a Call Stack:Event-driven Architectures, Gregor Hohpe

28

29

30

31 edag3 Nem adgang til det offentlige på nettet Formålet med edag3 er at give borgerne en væsentligt mere effektiv og fleksibel service på internettet edag3 er d. 1. november 2010 Martin Ege Nielsen Fuldmægtig, projektleder edag3 - målsætning 2 IT- og Telestyrelsen, Center for digitalisering Oplæg for OIO-komité d. 21. januar 2010

32 edag3 - målsætningerne 1. Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med Digital Signatur. 2. Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen. 3. Alle myndigheder kan kontaktes og svare via dokumentboksen, og alle myndigheder skal afsende alle relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder.

33 Hvilke løsninger omfattet? Borgerrettet: Nationalt udbredt: Anvendes af borgere Statslig eller mindst 20 kommuner Selvbetjening: Løsningen svarer indholdsmæssigt til en blanket, hvorigennem der sker udveksling af en eller anden form for personhenførbare oplysninger mellem borger og det offentlige Borgere kan indberette oplysninger til, ansøge, eller bestille noget hos det offentlige Borgere får adgang til egne data, f.eks. persondata eller matrikelspecifikke data og lignende

34 edag3 målsætning 1 Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med Digital Signatur.

35 edag3 målsætning 1 Udfasning af pinkodeløsninger Løsninger på Nem Log-in (før ny signatur - Nem ID idriftsættes => fordel) Driften håndteres af det fælles projekt SSO føderation => nemmere for borgeren Samme indgang som bankerne

36 edag3 målsætning 2 Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse skal integreres visuelt i borgerportalen.

37 edag3 målsætning 2 iframe: kræver direkte URL til løsning OIM og OIM CSS: Fælles krav, standarder og stylesheet Mere ensartet og sammenhængende oplevelse Større tryghed hos bruger øge anvendelse Integration af samme løsning i flere portaler

38 edag3 målsætning 3 Alle myndigheder kan kontaktes og svare via dokumentboksen, og alle myndigheder skal afsende alle relevante masseforsendelser via dokumentboksen til tilsluttede borgere og virksomheder.

39 edag3 målsætning 3 3a Kontaktbarhed: Registrere sikker e-postadresse Svare: svar går til borgers dokumentboks 3b Masseforsendelse: Computergenereret En eller anden grad af personalisering af indholdet

40 edag3 målsætning 3 Borger skriver fra sin dokumentboks Myndighed svarer til borgers dokumentboks Dokumentboks sørger for sikker kanal Myndighed bestemmer selv én eller flere adresser Mulighed for at medsende metadata til intern kanalisering

41 Mere information edag3: Martin Ege Nielsen Fuldmægtig, projektleder edag3 - målsætning 2 IT- og Telestyrelsen, Center for digitalisering

42 edag3-kampagnen Markedsføringskampagne for digital forvaltning anno 2010

43 Kan I huske Søren og Lars?

44 Det er godt nok smart Det er nemt at kontakte det offentlige på nettet

45 Kampagne i forlængelse af edag3 I forlængelse af edag3 afholdes en fællesoffentlig informationskampagne. Kampagnen afvikles ultimo 2010, 1. nov. Baggrunden for kampagnen er, at anvendelsesgraden og kendskabet til de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger er for lavt. Samtidig henvender for mange borgere sig personligt eller telefonisk. Undersøgelser viser, at personlig henvendelse er 50 gange dyrere end en digital transaktion. Undersøgelser viser endvidere, at borgerne er mere end parate til at kommunikere digitalt. Fx har 83 % af alle danske familier adgang til internet hjemmefra og ca. 3 mio. danskere bruger i dag netbank.

46 Formål med kampagnen? Øge anvendelsen af de konkrete løsninger. Øge kendskabet til løsningerne. Brande det offentlige som en moderne, digital og servicebevidst koncern. Positiv påvirkning af holdninger ved at fremhæve specifikke services på borger.dk.

47 Fællesoffentlig kampagne Relevante myndigheder går sammen og puljer kommunikationsmidler - og sikrer mest mulig effekt og en bredere forankring. For langt de fleste partnere vil det ikke være muligt at producere og indrykke tv-spots med tilstrækkelig antal visninger, hvis de selv skulle indrykke en kampagne. Det er erfaringerne fra Betragtelige økonomiske fordele ved at bruge samme kreative koncept og købe stort ind i forhold til f.eks. indrykning i medierne.

48 Status Seks myndigheder har fået tilsendt kontrakter: 1. ATP (1 mio. = 1 løsning) 2. Økonomistyrelsen (1. mio. = løsning) 3. KL (2 mio. = 2 løsninger) 4. Styrelsen for Bibliotek og Medier (1. mio. = 1 løsning) 5. borger.dk (1 mio. = 1 løsning) 6. SKAT (1 mio. = 1 løsning) Afventer svar fra yderligere to myndigheder; DanID og Elsparefonden I forvejen medfinansierer STS kampagnen med 5 millioner

49 Potentiel fremadrettet indsats På baggrund af det fællesoffentlige e2012-program har IT- og Telestyrelsen fået til opgave at afdække, hvorvidt der er behov for at lave en fremadrettet koordineret markedsføringsindsats af digital kommunikation over for borgerne frem mod Det skal ske i form af en analyse, som skal kortlægge, hvorvidt etableringen af en fællesoffentlig informationsindsats kan drage en række fordele, der ikke umiddelbart vil kunne opnås uden et samarbejde på tværs af flere forskellige myndigheder. IT- og Telestyrelsen afholder den 28. januar dialogmøde med relevante myndigheder om holdningen til en fælles fremadrettet informationsindsats.

50 Skal I være med? Kontakt sekretariatet i ITST: Projektleder Rikke Akselbo Holm: eller kampagne og konferencemedarbejder Karina Velling Olesen:

51 Spørgsmål?

52 Cloud computing OIO-komitéen 21. januar 2010 Camilla Grynnerup Fisker, ITST

53 Initiativer indtil videre Samarbejde med KL Diskussionspapir sommer 2009 Aktiv dialog med interessenter Tematiseret dialog på digitaliser.dk Konference 13. januar 2010

54 Cloud computing er It ressourcer leveret som en service, som leveres og betales efter behov og forbrug, tilgås via internettet, leveres fra en platform af fælles computer ressourcer, let kan skaleres op og ned efter behov.

55 Cloud computing - i det offentlige Afholdt 13. januar deltagere Offentlige it-chefer og it-medarbejdere, beslutningstagere samt cloud leverandører Program: Formiddag: Visioner og det store billede Eftermiddag: Konkrete cases og hvordan gør jeg

56 Program Velkommen - Marie Munk, ITST Cloud Computing - The Big Picture - Professor Michael R. Nelson, Georgetown University. Scenen er sat - Fem spørgsmål til cloud computing - Michael Hald, KL. Den fulde cloud-løsning - Magnus Andersen, PodcastMachine. Sikkerhed: Mere af det samme klarer ikke opgaven- Jens Roed Andersen, Arla Foods og Jakob Illeborg Pagter, Alexandra Instituttet. Erfaringer fra virkeligheden i skyen - Simon Kaastrup-Olsen, Københavns Kommune, og Kasper Pedersen, Process 2 ebusiness Er det sikkert at bygge sikkerhedsløsninger i skyen? - Søren Maigaard, Inspekt. Hvordan gør du? - Migration til skyen - Martin Høegh Mortensen, ITST og Heinrich Clausen, Hothouse Cph Hvordan får vi tal på potentialet i cloud computing? - Bjarne Kohl, partner, Implement Consulting Group Cloud computing - hvilke tanker gør man sig i andre lande?- Martin Bellamy, Office of the Government CIO & SIRO. Hvor modent er cloud computing og hvor kan vi starte? - Søren Peter Nielsen, ITST, Camilla G. Fisker, ITST og Michael Hald, KL

57 Budskaber Cloud computing er fremtiden, men er stadig i de første stadier Udviklingen kan gå mange veje Det er den vej det går -> vi skal have styr på sikkerheden Der skal nye sikkerhedsmodeller til Det var ikke så svært som forventet Økonomisk fordelagtigt Start i det små og skab erfaringer

58 Omtale Højhastighedskommitéen: Danmark som cloud nation Harddisken på P1 i uge 2 og 3 Computerworld: Kommuner kan score kassen ved at skifte til Google Version2: Det offentlige skal satse massivt på cloud computing Børsen: Skyen skal trækkes i gang af det offentlige

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010 E-TL workshop for de små bøger 13. Januar 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden 9:30-9:45 Velkomst (HHJ) 9:45-10:05 Introduktion til e-tl (HHJ) Komponenter i e-tl S2S

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå=

lfljâçãáí Éå=Ó=a~ÖëçêÇÉå= lfljâçãáí ÉåÓa~ÖëçêÇÉå Dagsorden, OIO-komitéens møde den 12. november, 2009 a~öëçêçéå lfljhçãáí ÉåëNMKã ÇÉ ÇKNOKåçîÉãÄÉêIOMMV Mødet afholdes d. 12. november, 2009 fra kl.13 i Direktionens mødelokale, 4

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Borger.dk. Natascha Dexters. Kontorchef IT- og Telestyrelsen Borgerkommunikationskontoret Center for borger.dk nd@itst.dk

Borger.dk. Natascha Dexters. Kontorchef IT- og Telestyrelsen Borgerkommunikationskontoret Center for borger.dk nd@itst.dk Borger.dk er din indgang til hele det offentlige Danmark. På borger.dk kan du finde information og betjene dig selv over for det offentlige. Borger.dk Natascha Dexters Kontorchef IT- og Telestyrelsen Borgerkommunikationskontoret

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

E-TL teknisk møde. Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk. C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y

E-TL teknisk møde. Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk. C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y E-TL teknisk møde Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y Formål At diskutere den eksterne kommunikation med de eksterne parter for: At forstå

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Elektronisk tinglysning i Danmark

Elektronisk tinglysning i Danmark Elektronisk tinglysning i Danmark DaVinci seminar, Hennie Onstad Kunstsenter, torsdag 9. november 2006 Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O

Læs mere

Elektronisk tinglysning

Elektronisk tinglysning Elektronisk tinglysning Arkitekturkonferencen Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden

Læs mere

Tinglysningens it-arkitektur

Tinglysningens it-arkitektur Tinglysningens it-arkitektur Kortdage 2006, Herning Messecenter, tirsdag 7. november 2006 Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O N N E C T I

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

borger.dk Tom Bøgeskov udviklingschef IT- og Telestyrelsen Borgerkommunikationskontoret Center for borger.dk tob@itst.dk

borger.dk Tom Bøgeskov udviklingschef IT- og Telestyrelsen Borgerkommunikationskontoret Center for borger.dk tob@itst.dk borger.dk Tom Bøgeskov udviklingschef IT- og Telestyrelsen Borgerkommunikationskontoret Center for borger.dk tob@itst.dk Agenda Grundlag Hvad er borger.dk? Hvor er vi Hvad kommer Hvorfor borger.dk Borgerne

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Til stede: Dagsorden

Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Til stede: Dagsorden Referat, OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdtes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal,,. Til stede: Mette Jørgensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B)

7. Forslag om optagelse af standarden OVF i OIO Kataloget (B) Et emne, som allerede har affødt en del debat, er den obligatoriske brug af elektronisk kommuni kation, som blandt andet sidestiller en e mailhenvendelse med en henvendelse modtaget med pa pirpost, hvilket

Læs mere

Digitalisering på tværs af den offentlige sektor konkrete tiltag og deres betydning for itafdelingen. Kontorchef Michael Busk-Jepsen

Digitalisering på tværs af den offentlige sektor konkrete tiltag og deres betydning for itafdelingen. Kontorchef Michael Busk-Jepsen Digitalisering på tværs af den offentlige sektor konkrete tiltag og deres betydning for itafdelingen Kontorchef Michael Busk-Jepsen Dagsorden 1. Retningen: e2012 2. Milepælen i 2010: edag3 3. Dokumentboks/NemSMS

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner

DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner Møde 28. april 08 START: 24. november 2008 Systemkrav, specielt banker 21.5.08 Ekstern portal, færdig beskrevet Indeholder 53 typer skærmbilleder

Læs mere

Kommunernes e2012-projekt. Astrid Marie Starck, konsulent KL s Center for Borgerbetjening og It-politik ams@kl.dk - 3370 3583

Kommunernes e2012-projekt. Astrid Marie Starck, konsulent KL s Center for Borgerbetjening og It-politik ams@kl.dk - 3370 3583 Kommunernes e2012-projekt Astrid Marie Starck, konsulent KL s Center for Borgerbetjening og It-politik ams@kl.dk - 3370 3583 e2012 og hvad så? 1) Vente og lade tingene komme til os? 2) Mulighed? Borgmester

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

NemID - den nye digitale signatur. Lars Møller Kristensen Mail:

NemID - den nye digitale signatur. Lars Møller Kristensen Mail: NemID - den nye digitale signatur Lars Møller Kristensen Mail: lmk@danid.dk NemID vision og ønsker Effektiviserings gevinst Besparelse/ økonomisk gevinst Bedre kundeservice Rationaliserings gevinst én

Læs mere

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í=

lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= lfljâçãáí Éå=Ó=oÉÑÉê~í= Referat, OIO-komitéens møde den 23. april 2010 = oéñéê~íi= lfljhçãáí Éåë=NOK=ã ÇÉ= ÇK=OPK=~éêáä=OMNM= Mødet afholdtes d.23. april fra kl. 13 til 15:30 i Direktionens mødelokale,

Læs mere

e-boks kort fortalt Trends Løsninger fra e-boks Værdi for afsendere Værdi for brugere Cases

e-boks kort fortalt Trends Løsninger fra e-boks Værdi for afsendere Værdi for brugere Cases Præsentation 1 e-boks kort fortalt Trends Løsninger fra e-boks Værdi for afsendere Værdi for brugere Cases 2 e-boks kort fortalt 3 Vi gør det nemt, trygt og effektivt at kommunikere og agere i et digitalt

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Arkitekturkonferencen 2009 Kommunal Digitaliseringsinfight. Allan Bager Funktionsleder IT-arkitektur, udvikling og løsninger asb@odense.

Arkitekturkonferencen 2009 Kommunal Digitaliseringsinfight. Allan Bager Funktionsleder IT-arkitektur, udvikling og løsninger asb@odense. Arkitekturkonferencen 2009 Kommunal Digitaliseringsinfight Allan Bager Funktionsleder IT-arkitektur, udvikling og løsninger asb@odense.dk Digitaliseringschef - infight Fra Web 2.0 til Gov 2.0 Styr på systemerne

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018

Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018 1 Den fællesoffentlige digitale arkitektur Rammearkitektur (UDKAST) FDA-Talk 30. januar 2018 AGENDA RUNDT OM FDA RAMMEARKITEKTUR Strategi og styring Indhold og metode Anvendelse og værdi Status og næste

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

e2012 Kommunerne har en plan

e2012 Kommunerne har en plan e2012 Kommunerne har en plan Astrid Marie Starck KL s Center for borgerbetjening og it-politik Microsofts Kommuneseminar 2009 22-10-2009 Effektivisering gennem digitalisering Har vi hørt den før? 500.000.000

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder.

Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor på Udbetaling Danmarks områder November 1 Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur

Styregruppen for data og arkitektur Styregruppen for data og arkitektur Review-rapport for: Indhold Arkitekturreview af referencearkitektur for 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume 2 Indstilling 3 Anbefalinger 3 Anbefalinger til det nuværende

Læs mere

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm.

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. KL s syn på digitalisering Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. direktør i KL Kommunalreformen gik på to ben: 1) Borgeren i centrum o o

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

Sikker udstilling af data

Sikker udstilling af data Sikker udstilling af data Digitaliseringsstyrelsen 8. oktober 2012 Thomas Gundel Agenda Baggrund hvorfor udstille data? OWSA Model T Identitetsbaserede Web Services NemLog-in s fuldmagtsløsning OAuth 2.0

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Dagsorden. OIO-Komitéens 11. møde d. 21. januar, 2010

Dagsorden. OIO-Komitéens 11. møde d. 21. januar, 2010 OIO-komitéen Dagsorden Dagsorden, OIO-komitéens møde den 21. januar, 2010 Dagsorden OIO-Komitéens 11. møde d. 21. januar, 2010 Mødet afholdes d. 21. januar, 2010 fra kl. 13 i Direktionens mødelokale, 4

Læs mere

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet Digital signatur og XML Karsten Munk, Videnskabsministeriet Indledning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling tidligere IT- og Forskningsministeriet + universiteterne + innovationspolitikken

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation Digital Tinglysning Sekretariatschef Brian Pedersen Tinglysningsretten Brian Pedersen en præsentation Uddannet jurist Tidligere jobindhold Ejendomskonsulent landbruget Dommerfuldmægtig Advokat Retsasssor,

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Vision om digitale signaturer i Danmark

Vision om digitale signaturer i Danmark Vision om digitale signaturer i Danmark Yih-Jeou Wang kontorchef, IT-sikkerhedskontoret IT- og Telestyrelsen, Danmark Ministerrådet for informationsteknologi (MR-IT) Konferencen Demokratiets fremtid i

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads

Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fredericia Kommune Den sammenhængende arbejdsplads Fra vision til virkelighed www.traen.dk Dem du skal høre på Mary Larsen Kommunikationschef Fredericia Kommune Michael Ibsen Manager Traen Lab Århus Gothersgade

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Teknologi vurderingsmodel

Teknologi vurderingsmodel Teknologi vurderingsmodel Version 1.1 Dato 13. januar 2010 Status Færdig udfyldt Produkt IBM Udarbejdet af Kurt Hansen Indhold 1. Forside Dette faneblad 2. Vurderingsguide Kort vejledning i vurdering af

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Forfatter og Projektchef, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk, Blogs, nyhedsbrev og konferencetilbud

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen v Michael Bang Kjeldgaard

Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen v Michael Bang Kjeldgaard FDA2018 2 Fra hvidbog til rammearkitektur FDA konferencen 2018 v Michael Bang Kjeldgaard Agenda Strategi Begreber Indhold Anvendelse Styring 3 4 FDA Rammearkitekturs rolle Understøtte fælles forretningsmål

Læs mere

Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede dagens program.

Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede dagens program. Notat 5. oktober 2016 KDK/Peter Hjuler Christensen Leverandørmøde vedr. Næste generation Digital Post 26. september 2016, Hotel Scandic, København Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef,

Læs mere

Umbrella Blanketløsning

Umbrella Blanketløsning 12. januar 2012 Umbrella Blanketløsning Opdateret beskrivelse af løsningen Umbrella Blanketløsningen er en digital selvbetjeningsløsning, der omfatter blanketforløb inden for borgerserviceområdet og Teknik

Læs mere

28-04-2011 Side 2. Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland

28-04-2011 Side 2. Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland 28-04-2011 Side 2 Dagsorden punkt 4: > Spørgsmål fra Greve Kommune ved Lasse Kjemstrup GeoSjælland 28-04-2011 Side 3 Dagsorden punkt 3: > Oplæg om status på sidste års arbejdsprogram samt præsentation

Læs mere

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor v. Michael Bang Kjeldgaard IT- og Telestyrelsen Oslo 11. september 2008 Lessons learned Velfungerende ramme for koordinering Tilgang der matcher modenhedsniveau

Læs mere

Nasjonal arkitektur Danske erfaringer. difi.no/arkitektur Klaus Vilstrup Pedersen

Nasjonal arkitektur Danske erfaringer. difi.no/arkitektur Klaus Vilstrup Pedersen Nasjonal arkitektur Danske erfaringer difi.no/arkitektur 31.08.16 Klaus Vilstrup Pedersen Arkitektur Guide (DK) http//arkitekturguiden.digitaliser.dk/ Rammeværk OIO-EA / EIF-EIRA Tjeklister til brug i

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017 ADGANG TIL EGNE DATA Den 17.maj 2017 1 Drøftelse Drøfter den fælleskommunale vision for adgang til egen data Drøfter udvælgelsen af type af pilotprojekt samt evt. ønsker til det videre arbejde med handleplanen

Læs mere

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS 15. september 2009 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent 2948 7726, tra@e-boks.dk Dagsorden Dokumentboks / NemSMS. En hjørnesten i digitaliseringen Integration og snitflader

Læs mere

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration

Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration 1. april 2009 Integration for forretningen - værdien af fælles retningslinjer for portalintegration Kristian Hjort-Madsen Den Digitale Taskforce Integration for forretningen Integration skaber bedre digital

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive)

På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) På vej mod e2012: Har du en plan? Borgerkommunikation der gør en forskel (Aalborg Kommune & ProActive) Agenda Indledning og velkomst Tilgængelighed på SharePoint for internet, introduktion Bedre borgerkommunikation.

Læs mere

OIO komiteens 3. møde,

OIO komiteens 3. møde, BILAG 1 Referat, -komitéens møde den 21. maj 2008 Referat komiteens 3. møde, den 21. maj - 2008. Mødet afholdtes den 21. maj -2008 fra kl.12-14:45 i Direktionens mødelokale, 4. sal, ITog Telestyrelsen,

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Referat. UngSlagelses bestyrelse

Referat. UngSlagelses bestyrelse Referat UngSlagelses bestyrelse Mødedato 15. december 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale UngSlagelse, Willemoesvej 2b, Slagelse, 1. sal, personaleloungen. Fraværende Anne Knudsen, Hanne B. Mejlstrøm, Daniel

Læs mere

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010

Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Referat af 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet 21.09.2010 Referat 9. møde i OIO-udvalget for sags- og dokumentområdet den 21. september 2010 Mødested:, Holsteinsgade 63, 2100 Kbh. Ø, kl.

Læs mere