ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, ITMF projekt 506

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506"

Transkript

1 Elevernes egne data i undervisningen Slutrapport af Claus Herbert,

2 1. Perioden Denne rapportering omfatter perioden august 2003 til og med maj Resumé Projektet har sat fokus på betydningen af elektronisk dataopsamling i folkeskolens ældste klasser, og hvilken betydning denne har fået for såvel lærerens undervisningspraksis som elevernes tilhørsforhold til de to fag fysik/kemi og biologi. Vores tese har været, at eleverne opnåede et større ejerskab, interesse og engagement i naturfagene, hvis undervisningen tog udgangspunkt i de data, eleverne selv har indsamlet, systematiseret og tolket frem for at undervisningen tager udgangspunkt i eksisterende teorier og begreber. Fordelene ved at benytte dataloggerne i undervisningen, er at man kan lave forsøg som ikke før var mulige med det traditionelle måleudstyr. Med baseenheden (Pasco Explorer), kan der påsættes mange forskellige sensorer, som kan foretage målinger fastsat efter specifikke krav (eks. hvert tiende sekund over fire dage). Da udstyret er kostbart, må det medtænkes at der ikke pt. er udstyr nok til alle. Enkelte lærere finder det problematisk, at ikke alle eleverne kan få fingrene i det når der er få loggere. Det kan derfor være svært for eleverne at få ejerskab og mulighed for at eksperimentere. 3. Projektets bæredygtighed 3.1 Projektresultater/-erfaringer Fastholdelse Der har været behov for en fastholdelse af lærerne i forhold til, at de aktivt skal ind og planlægge undervisningsforløb som fordrer brugen af datalogning. Netop de konkrete undervisningsaftaler, har afhjulpet nogle af de barrierer som enkelte lærere har stået overfor.

3 Efterhånden som de enkelte undervisningsforløb er blevet færdige, er disse lagt ind i vores videndelingskonference på Skolekom, og har kunnet tjene som inspiration lærerne imellem. Endvidere har lærerne holdt oplæg for hinanden når vi har mødtes i projektgruppen At skolerne har bestilt individuelle senor-pakker betyder, at vi i kommunen råder over mange forskellige målemuligheder, og ved at låne af hinanden og den fælles kasse der er lavet på PC, er der rig mulighed for at få udstyr nok. Det har været en svær proces for mange af lærerne at frigøre sig fra tankegangen om at dataloggerne bare er et instrument til at foretage enkelt-værdi målinger. Det skal ikke være dén som udgør hele forsøget, og dermed omdrejningspunktet frem for et redskab som et led i en undervisning som ikke før har været mulig. Dataloggerne er et værdifuldt redskab til at videreudvikle naturskoleaktiviteterne for de store elever henmod mere en mere selvstændig eksperimentende form, og det er i det store hele det vi bruger dem til. De er nu fast inventar på naturskolen og vil blive flittigt anvendt. Organisering Undervisningens organisering skal tænkes anderledes, da der ikke er udstyr nok til hele klassen. Enkelte lærere syntes at det er problematisk, at ikke alle eleverne kan få fingrene i det, når der er få loggere. Det er svært for eleverne at få ejerskab og mulighed for at eksperimentere Lærerne skal blive bedre til at låne udstyr af hinanden eller fra PC s udlånssamling. Der har været gennemført undervisningsforløb som har været tværfaglige, og har involveret flere lærere og klasser på samme tid. Det viser sig i disse, at fordi lærerne kommer med forskellige faglige kompetencer bliver der udtænkt forsøg, og nye vinkler på målemetoder som ikke var tiltænkt fra starten. At være fælles om planlægningen og gennemførelsen disse tværfaglige forløb fysik/kemi og biologi, bidrager positivt til undervisningen. Forløbene har dog kun kunnet gennemføres idet to lærere (én biologi lærer, og én fysik/kemi lærer) har undervist to klasser på samme tid, i samme lokale. Teknikfacination (Følgende er hentet fra forskerdagbøger lavet af 8a på Lindegårdsskolen) Eleverne har arbejdet med ph-måling, samt tempraturmåling. De skulle foretage målinger på traditionel-vis, og med Pasco senosorerne. Mange af eleverne ser på den elektroniske datalogning, som værende mere pålidelig end den mere traditionelle. fordi computeren måler mere præcis. Vi skal have arbejdet

4 på at eleverne ikke blindt stoler på computerens resultater, men lærer at stole på deres sunde fornuft og dømmekraft.

5 I samtlige naturfagsområder er der opstillet computere med programmet Datastudio installeret. På enkelte skoler har man med stor succes brugt bærbare i stedet, og dermed har kunnet udføre eksperimenterne direkte ved elev-arbejdspladserne. Som computerne er sat op nu, er der ikke mulighed for at printe data ud direkte. Dette kan godt virke som en hindring for elevernes arbejde, at de skal gemme data på en diskette, for at gå ned i datalokalet og printe ud. Hvis flere elever arbejder mere, og de gør det på et seriøst grundlag - ja så tror jeg også de lærer mere...men det er vigtigt at stille kvalitetskrav til deres arbejde - for de er i virkeligheden ikke ret reflekterende og kritiske overfor deres resultater - men resultaterne skaber en god platform for dialog. Som lærer tror jeg man skal være meget bevidst om de led man 'springer over' når resultaterne så le t kommer på grafisk form. Hvordan måler apparate t, hvordan fungerer det - hvordan er koordinatsystemet konstrueret osv. 3.2 Netværk Deltagerne har mødtes både fysisk via vores workshops og virtuelt via vores skolekomkonference. Da sensorne er bekostelige, er det derfor også nødvendigt at skolerne indbyrdes kan låne udstyr af hinanden. At låne udstyr til hinanden bygger i høj grad på tillid derfor er den fysiske kontakt vigtigt, så deltagerne kan få sat ansigter på de andre. Jeg syntes at det var mere problematisk at organisere naturfagsundervisningen. Dette faktum skyldtes praktiske årsager, da der ikke er nok udstyr til alle og man derfor var nødt til at organisere undervisningen som stationsarbejde. Jeg syntes også at eleverne skulle have en del hjælp til bearbejdning af deres resultater. Dette resulterede i en skæv fordeling af tiden, da de elever der ikke arbejdede med dataloggeren måtte klare sig selv.

6 Antallet af indlæg på vores skolekomkonference har til tider været meget lav, for nogle lærere er det kommet som en overraskelse at det er nødvendigt at melde tilbage til de andre hvad man går og laver. Der har været behov for at sende brev ud til skolelederne, for at minde dem på at deres lærere er med i dette ITMF projekt. 3.3 Forskning Forskningen er foretaget af naturfagdidaktisk enhed ved DPU. De to forskere, Søren Breiting og Jan Sølberg har deltaget i samtlige af vores netværksmøder, har interviewet såvel lærere som elever og deltaget i undervisningsforløb. Undervejs er de kommet med deres delkonklusioner på projektet, og har været medvirkende til at lærerne i deres undervisningsaftaler har vi fik udarbejdet de forskellige undervisningsaftaler. 3.4 Forankring af projektresultater - fra projekt til drift I PC regi er der udbudt kursus i brugen af datalogning i naturfagsundervisningen. Til disse workshops var firmaet Søren Frederiksen inviteret til at komme og holde oplæg. Endvidere er der til skoleåret 2004/2005 søgt om, at starte et udviklingsarbejde i kommunen, med fokus på at integrere biologi og fysik/kemi på niende klassetrin. Der kunne desværre ikke findes midler internt i kommunen til dette. Det er klar, at denne udvikling som er sket på skolerne i dette skoleår, skal fastholdes. Meget af dette arbejde ligger i de enkelte skolers fagudvalg. Projektdeltagerne har talt om at dette kan gøre ved: Holde interne kurser på skolen Planlægge og udføre undervisningsforløb sammen Bruge dataloggerne i naturteknik (dog kun de større klasse ) 3.5 Evaluering Gennem en Internet baseret spørgeskemaundersøgelse, har lærerne meldt tilbage om projektets indvirken på deres undervisning. Denne evaluering er hovedsageligt brugt til forskerne. Spørgeskemaundersøgelsen kan ses på https://www.inquisiteasp.dk/surveys/wd95z5

7 Skærmbillede fra Internetbaseret spørgeskema undersøgelse 3.6 Formidling og "genbrug" Projektet har fået offentliggjort artikler i fagbladet Fysikemi som er et landsdækkende blad for fysik/kemi lærere i Danmark. Endvidere har der været offentliggjort en artikel i kommunens interne blad Om skolen, og uddeles til skolelærere i LyngbyTaarbæk kommune. At organisere undervisningen i naturfag, således at den spænder over fag og tidsrum er svært at beskrive skriftligt Det skal opleves. Derfor har vi indgået i et samarbejde med TV/MIDT-vest, som inden 18. juni udvikler et interaktivt web-site, hvor de besøgende har mulighed for at opleve live hvordan undervisningen kan tilrettelægges.

8 Med sitet ønsker vi, at fortælle historien om forskellen mellem den rigtige voksne forskers arbejdsmetoder og børnenes således, at der laves en krydsklipning mellem de to verdener og bruger de krydshenvisninger og forskelle der følger med. Idéen er at sitet bliver bygget op med: Videoklip fra undervisningen o Børn der arbejder med at forske o Lærerens kommentarer o Forskernes kommentarer Undervisningseksempler til udprint. Elevproduceret materiale. 4. Sammenfattende kommentarer Grundet den meget korte tidsperiode har det været svært at nå alle aspekter af projektet. Det er først her sidst på året, at lærerne føler sig sikre i selv at bruge dataloggerne, og det er også tydeligt at se, at de undervisningsforløb som bliver lavet med eleverne op mod sommerferien er mere i projektets ånd, end de som blev lavet i starten. Lærerne kan nu begynde at se flere muligheder og aspekter i brugen af dataloggerne, hvor de forløb de lavede først på året var meget låste i deres opbygning. Der er blevet lavet forløb hvor: Eleverne selv definerer og opstiller hypoteser i forhold til hvilke forsøg der skal laves Lærerne ser muligheder for at samarbejde som et gode Eleverne får en større interesse i naturfagene, fordi de er blevet præsenteret for tidssvarende udstyr Eleverne kan gennem et forsøg følge udviklingen hele tiden via dataloggeren. Det skaber større forståelse for hvordan og hvorfor forsøget udspiller sig som det gør. Der er mulighed for at gøre forsøg mere til elevens egne, fremfor at have et lærerforsøg. Desværre er der også nogle problemstillinger som skal fremhæves i denne forbindelse: Selve Pasco-enhedens menusystem kan være svær at finde rundt i De måler ikke altid præcis, hvorved det opleves at de gamle målemetoder er mere præcise

9 Udstyret har nogle begrænsninger. Fx er det ikke velegnet at bruge i felten, da mange målinger her bliver plukmålinger, og så kommer udstyre t ikke til sin ret. Der er også opstået troværdigheds problemer, pga. tekniske fe jl, besvær med kalibrering, opbevaringsvæske der gør elevbrug meget besværlig, for korte ledninger osv. Til tider synes udstyre t ikke at være hel t så velegnet til folkeskolebrug. 5. Henvisning til net-ressourcer projekt Fem gode erfaringer til andre At arbejde med elektronisk datalogning gør eleverne mere motiverede. Når man selv får lov til at opstille forsøg, og tænke over betingelser for disse, ser de pludselig en mening med at skulle måle eks. CO 2 indholdet i en flaskehave Det kræver en ændret tankegang blandt lærerne, mest fordi at faggrænser skal nedbrydes for at integrationen mellem biologi og fysik/kemi kan lykkedes. Når faggrænserne nedbrydes åbnes der også op for et inspirationssamarbejde mellem to faggrupper. Det opleves at de to fag på bedstevis godt kan supplere hinanden. Man skal ikke lade sig skræmme over teknikken Kan man ikke selv, kan eleverne godt finde ud af udstyret ved prøve-sig-frem metoden. 7. Underskrift fra projektleder Claus Herbert, Projektleder ITMF 506 Dato - underskrift

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere