/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB"

Transkript

1 /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

2 II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen mrdhltt;l NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE formand : P. SØndergård, Mågevej 17, tl-f Næstformand : Chr. Larsen, Østermarken 21, Stevnlng Kasserer : Peter Hansen, Lærkevej 30' tlf Sekretær : Chr. Kronborg, SprogØvej 5, tif Medlem : Peter Glock, Mosevang 28,. LLf språpuovar,cer T'NGDqMSAPDELING :.Verner Petersen, Sprogøvej 10, tlf : Vlggo Nlelsen, Th.Brorsensvej 74 : Johnny Nielsen, Egevej 62 Formand : Børge Neesgård, uågevej 50, tlf olp-boys BESTYRELSE TESTUDVALG : Knud, Poulsen, Hvedemarken 12, tlf : R. Paustian, Th.Brorsensvej 54, tlf : Nis Buchholt, Tranebætvej 6 Formand : Peter Glock, ltosevang 28, tlf $shrmlffi* SYDH#IKS I a."th Yort cafeteria, venlige modested ) o N Udgiver : Nord.Als Boldklub Redoktpr : Perer Glock Loy-out : Lors,Bpcher Tryk : E. Lorenzen Nr. 10 Oktober L årgang TRÆNERE SøGES Ungdomsafdelingen mangter 5-6 personer, som kan fænke sig at give et nap med i form af træning I ungdomshold i Interesserede bedes henvende sig tit BQrge Neesgård. YNGLINGE SE HER: Hvem vil med til Sydtyskland i påskeferien '74 i fem dage? Der er tale om en genvisit ti1 den tyske klub S.V. Wasseralfengen, som har været på Nordals i august. De første aktiviteter ang. denne rejse bliver startet, så snart vi har fundet 16 spillere og to ledere, som kunne tænke sig at komme med. Deltagerne må være villige til at, en indsats for at skaffe pengene ti1 kassen Vi har tænkt osrat arrangere forskellige aktiviteter i løbet af de næste måneder, hvor overskuddet går i en fælles kasse. Desuden er der tænkt på en opsparingssllan, hvor jqdbetaler hver spiller månedligt f.eks. 30.-kr. J det noget for dig og er du yngtingsspiller L- L974t så meld. dig ti1 p. cloåk-indån den Ib. oktober. OFFSETTRYKNING DUPLIKERING FOTOKOPIERING udføres hurtlgt og lll rimellge priser E. [oretzelt STOREGADE 79 TLF r0rslirlil0 tegncr man hc IITIT IONEilZH TLF. r STOREGADE 79

3 Bogltring, rla[ nuirion og momsloglshl GITN. KROTBORG SprogcveJ: 5 =.NordborS TeU. (u) {5 00 aa NORMANNIA FORSIKRING Jes Christensen Th. Brorsensvei 78 Telefon RE.FERAT.F,R zu SP_r_Lr,EJU'1ø_-p.qr!EJ$, _2 I :.+uc,usg. En diskussion om årsagen til de mange afbud som spilleudvalget modtager hver uge var op- \\ takt til et for engangs skyld meget livligt» spillermøde. Det var talsmanden for spillerne, Bent Riemer, som Ønskede sagen behandlet. Der,-kom mange synspunkter frem, og forsamlingen var enig omrat der skal gøres noget ved det. Jeg vi1 med at gentage Christian Larsens forslag til af dette problem. Han mente, at hver for sig skulle gøre en personlig indsats for at bidrage til bedre kammeratsab blandt spillerne. Hvis spillerne på holdet fdler at de andre har brug for dem, vil de ikke svigte holdet så tit, som det har været tilfæidet i den sidst,etid. MØdet fortsatte med et par interessante oplysninger fra formanden, Per SØndergaard. Han bekendtgjorde bl.a. trænernes tilsaen om eventuel qenansættelse ti1 L97 4. At Neesgård vil være fri for alt ledels- ',, esarbejde i NB efter slutningen af L973 er nu ) ingen hemmelighed merei men helt mist,er vi ham ikke - han træner ynglingene næste år. Sktgtertometni,ngen Fa. J. r. JENSEN Nordborg telefon ER ALTID VELKOI,II.,{EN PÅ TELEFON tlilr lensea Olblyr. Crntnlvrrro o1 rrild.ul og vrndrodor Lærkevei 87 - Longesø - Tlf ALS MObil eri.t Service ArtT(, Sra(lP ---r,.t.r D. Anda"!a^ v Løltertoft -.Nordborg - Tll. 45 is 4Z Til sidst spurgte Chr. Larsen spillerne, om man igen skal tilmelde sig til den kommende indendørsturnering, eller om man vil -ed at d.elta$e i åtævner i stedet for', og LiIIerne foretrak sidstnævnte. (llere om indendørsfodbold et andet sted i }:1adet) Som nævnt før var mødet meget livligt og mange af de 3l deltagere kom frem med deres synspunkter. Næste er torsdag den 4.10.L973 ki. 2L.00 i Nordalshallen. om. EL Hplt_p_s_oJf LIi"GSER MEG-EI v.ægr_ P4 På grund af pladsmangel var jeg desværre nødt tii at droppe fortsættelsen fra sidste SPORTEN. IØvrigt mener jeg at 3.holdet har "rehabiliteret" sig i kampen mod topholdet B 67, som de vandt 2-L. Fortsætter holdet på denne måde, sir bliver det igen et hold. MAN LÆGGER MÆRKE TIL. Bebrejdelsen, åt noqle spillere for Iidt, blev jo fejet af bordet allerede for to uger siden, da en spiller gik 14 km. før kampen og pste dag igen 14 km. ved Als-Marchen. at han ikke havde Iuft til selve fodboldkampen er en anden sag. +t o K I KøBMANDEN Bent Lauslon Købmand Tlf. 4s ls 03 (04)

4 FORSIKRINGSAKTIESELSKABENE KAJ LASSEN Løkkcn 4 - Nordborg NyE DANSKE LLOyD NYE DANSKE LIV Kontor: Jernbonesode 46 Sønderborg Telefon I ae AøB }{TIVITETER 73 -, '74 (Chr. Larsen) For seniorafd. og ynglinge vedtoges d.et jo som bekendt på sidste spillermøde at droppe årets * indend/rsturnering. Argumenterne for dette er både sportslige og )) Økonomiske. Vi har jo stadig mulighed for at deltage i stævner rundt omkring. Indbydelser fra klubberne vi1 blive sat op i hailen. Holdgebyr samt kørsel betales af spillerne. ArQTer kan Iånes af klubben. AlIe seniorer og ynglinge kan melde sig, blot et hold kan stilles. Nordalshallen er tii rådighed mandag ki fra turneringen slutter og indtil L.L.'74. Herefter overtages tiden som tidlj-gere af old-boys afdelingen. Det er meningenrat den time skal biuges tit skudtræning og De sidste to timer spilles tii to må1. Torsdag aften råder vi over SaI I i Nordborg skole fra ki Det er trænernes mening at føre træningen igennem uden pause bortset fra juleferien. I Nordborg skal hvis vejrguderne er medrtrænes udendørs. Efter juleferien træn-* es tirsdag og torsdag i Nordborg ihvertfald ) for seniorafd. vedkommende. Ynglinge får jo egen træner igen. VEL MøD1' TIL VINTERSÆSONEN. m Mekonrker V ggo Louster Hounblerq Telef on 45 l4 60 JIRGENSEil IE -,\ EIIRASMUSSET{ ) Mahrfonatning ot(sbøl XoRDBORG - TELF a5 0{ 58 ltlrgtsg BAGTRI o9 CONDITOR I ]I. WER]IER T1f Langesø Havnbierg Slalionskro Prcv vor bcecmle rnrelning. irillsregie kyllinger og forårsrul ler ) Anna og Viggo Bomberg Tl{ (04.) 4s 1o 19 c/vo'>l o- g & o' i f u a clc, i v7 Erik Rudbeck Tcll.l Ridcpladren 3 Der er også sport i at hunne køre bil på den rigtige måde! Lær det nemt bg bekvemt i ilorit.åls [ønes[ote J. BRODERSEN Mågevej 4 - Langesø - Tlf UAtlUFAXTUn xoxfexirox rordaorg Alt i el-køkkenudrtyr *.. t trr;lr keber del hos VIL DE I KONDI' DA KøR "LYN" RULL ESKøJT E R P EHAMA, MJELS U43O NM w E] Storegade 29 Nordborg tlr KAMPER STOREGADE 77o NORDBORG TELEFON

5 I HAF]IIA.FORSIKRI]IG Peter Mattcsen Mads Clausensvej Nordborg - ring ll5 YNGLINGEKAMP TLF den 2.9. var jeg i for at se ynglingenes turneringskamp mod topholdet SB. \r SB vandt 3-2, men NB, som ligger i bunden, )» gjorde en meget fin indsats i denne kamp. Efter at vi havde været bagud 2-A, kom vi- op O^ på 2-2, men i kampens sidste minutter lykkedes det alligevel for SB at score sejrsmåiet. Men der skal ihvertfald tildeles roser til holdet for den kæmpe indsats, de viste hele kampen. Dog kritik skal der også til. Der er to ting de gjorde forkert efter min mening. Den,fØrste err dt de glemte at bruge indersiden af hovedet også. Med lidt mere ro i de sidste minutter af kampen, kunne vi nemt have fået det ene point med hjem. Det andet er - Iad være med. at ryge i pausenl Ved mit besøg i omklædningsrummet var det første jeg studsede over, at to spillere begyndte at ryge. Selv om de måske synes, de havde 1uft nok til anden halvlegrså er det usportsligt over for de andre. Jeres anfører vår af sanrme \ menj-ng, men de to hørte ikke på ham - det er )) for ringe. Det skulle helst ikke ske en anden gang I ANt GYNTHER T4OOS AUTOYÆRKSTED NORDBORG IIH M Storeg.de66 - XORDBOnG - IGll. t503t9 T[ ET HELT HUS FYLDT MED SKO f I f l I{ANDELSBAhIICEN - ogsd ungdommens fll if-(-ta r mo lermester Tl( psterhoven l1 - Nordborg WESTON lrr v;g tll v:g TOIIY PETENSET MøBLER Slegtcrt & Pøkcmtgerl K. STERN BERG Storegode 56 - Nordborg - Telf Søt vore o annoncører Storegode Nordborg-Ilf.45 l9 3 I Vi seeller kvalilelen i høisædel TELF. 45 l5 49 TTEFTET'TETFEXAET. f,onoborg RUTE BILSTATIONENS l. )rn - BLADE Tlf. 4s 1428 TOBAK & CHOKOLADE Åb.n.ondog til kl. 14. I{ORDB()RG KAI HøLLER Tclf. (04)45.l462 BOGHANDET RAS'TAXI TLF

6 Helmuth Hønsen Blikkcnglat rmater - Centralvarmc ot renitct aut. 8tt- og vaodocstcr IJUS.INSIALLATOR Bcklade 2. Nordborg. tlf.45 l6 54 MEDDELELSER FRA UNGDOMSAFD. MÅNEDENS HOLD,,chiki,, LÆDERVARER NORDBORG TLF.45O{29 Valget faldt denne gang på Puslinge B p.g.a. den fine indsats de har vist her i efteråretl De startede med et nederlag men er siden ubesejrede. Ttlykke med detl MÅNEDENS SPILLERE For piger blev det Conni Nielsen fra piger II og for drenge blev det Torben Jensen fra puslinge AI. Begge Ønskes hjertelig tillykke. HUSK AFSLUTNINGSFESTEN SØndag den.ll., denne dag skal du jo have far og mor med, men også dine søskende er velkomne. VIND EN FODBOLD Vil du vinde en fodbold, så sæt hovedet i gæt de seks her og aflever de 6 tige til din træner senest den '73. Den heldige vinder findes ved lodtrækning afslutningsfesten. A1Ie er fra den I. sept" L973. )r) blød, rigved )) LQrdag \ iltils chtldt Ure og optih - Gald og sølo Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO 15 Hvad var det for et NB ho1d, som vandt 15"- som tabte o - dom vandt 13 sor0 tabte 1 som vandt 2 - som tabte 0-1 NYE TRÆNINGSTIDER I UNGDOMSAFD. TRA I INP_ENP9BSr.RÆN-ING :. HOLD DAG TTD STED Miniput Lilleput Puslinge Drenge/Junior Piger 0? 1? 0? 4? 12 0? tirsd tirsd I skole L7.30-I8.30 Nordboro sal T mand torsd L NordaIshaIIen Nordborq sal I t,irsd EIE 6430 NORDBOt IG Tt F, O.1 t.1!>18 skole mand L torsd NordalshaIlen dst-erl rrnd skol e tirsd Nordborg sal I _UnE D9-R TS4NING ved Nord-Alshallen : 'r-åsdag ki Drenge Junior Torsdag k Piger Slot$hropn Korrn o9 Svend Jessen Storegodc Nordborg 1 ^ -Tolefon {0d) To KRANSEKAGE med hiem {ro HovnbIerg But i k scenfer Ttf. 4s litrrto"nn. Nordborg Ttf t NøRGAARD TRICOTAGEHUSET Sloregade 31 - Nordborg Ss[y lrro STEOET HYOR STORE l,tavne UNOERHOLDER OG GIIDE TENIiIESKEB iiødes - telelon.l5 lo {6 B

7 1o TIL IORIIBORG FIRUEIIITDEL HENNING LARSEN Storesode 62 tl{ Jepronr Llllebllor og Turirtåuror Lrvedy Ring - når De skol kpre - ril rlf STOF TIL SPORTEN Stof optaget i SPORTEN, skal være redaktøren i hænde senest den 20. i hver månedl N.O RpAJ,S - SÆ-p r NG G UI,pAGER, ETSR_ S ØNpAg_ 8. pr.. -p..., _E Vi startede kl. 7 sammen med. vore meget tro Iedere, så far og mor kunne vælte rolige ved at Iade os tage afsted. Vejret var dejligt og humøret lnfit " Vi blev godt modtagetrog måtte så igang med at spille fodbold, det var jo d.erfor vi var så langt. Vi havde jo en d.ei at leve op til, for sidste gang måtte vi ned med nakken t2-0. Starten af kampen var ikke så god, men da vj_ var bagud med 3-0 måtte vi ti1 at ærmerne op og rigtig tage fat. Resultatet blev da også 4-3 til osr så vi var glade. Efter kampen måtte vi gøre hvad vi ville, der var en stor swimming-pooi, så der var jo nogle der blev våde. Inden vi skulle hjem fik vi sodavand og wienerbrød af vore.værter. vi var hjemme ki. L9,nogret trætte efter en god dag. Med sportslig hilsen og» tak til NB Fj-nn fra "Lilleputterne" TI. PERREGAARD A.S 6430 NORDBORG 6474 SKOYBY Tll Tll. 4{ 44 æ Korn - Fodersioffor Brrndscl - Byggemotcrioler \opdbonc )) R rl3io)i G NIO KIOSK no. nl"ut tan,. Telc{on 1S09 a9.ugeblåde.aviser.tobak.t!ps. SDorlsarliklor rtrarr"ril*"tøt rrilh Sønderborg - 'Ilf. (c4),ll Nordborg - Tlf. (04) 45 l6 58 LILLE BEI,ITERKNING TIL F]NNIS INDLÆG Fdrst tak for det fine brev du har sltrevet her )sporten. Det er d.ejligt at s r at de små også ved hvad vores medlemsblad skal bruges tii. Samtidig Ønskes Lilleput A tillykke med den kæmpe indsats de viste i Sædding/Guldager efter at være bagud 0-3 og så vinde kampen 4-3. Jo, der er krudt i de små, når de ærr merne op. MÅYI HORETDINIMENING? ---SPORTEN stiller aktuelle spørgslnåi--- Idag til : DIG i SPORTEN : Hvordan skal efter din mening problemffiomkring L2. manden på holdet behandles i NB? At det er et problemrh.ar de mange diskussioner i den sidste tid bevist. Hvornår )s? SkaI han overhovedet bruges SkaI man i fremtiden spille uden Skriv din mening til SPORTEN. ffinarsierbelr Storegade 4 - Nordborg - Tlf Søndergade 7 - Guderup - Tlf lo e skal han bru-? E1ler 12.mand? O.S.V. Knudse ERRE- OG DRENGET xoiololc IIOiEGADC A TELF. (0,4)45 I975

8 I Frugt - Gnnt Konrervcs Thorvald JENSEN rresode 7- NORDBORG- Telf AL FLYTXING med [ukkede llyltevogne udløres, såvel i ind- som udland. - Vi har gode, lørre lokaler til rådighed lil møbelopbevaring. E'VIN BURKAL Godkcndt T.l. n. yogne Købingsmarkvei 7 - Pøl Ttf I FA LINIER O"" GODT TTLBUD Et par fodboldstøvler PUMA MILAN, (eller 42), med to sæt skrupropper (hård og lføa bane), brugt 3 måneder, så1ges for kun 75.-kr. (nypris L75.-kr. ) Henvend. til Bjarne Knudsen, Lærkevej 47 AFSLUTNINGSFEST L973 Festudvalget minder igen om seniorafdelingens afslutningsfest den 3. november på NØrherredhus. Der er et program under forberedelse, som fortjener en ilod-ti1slutni"g. Du får en personlig indbydelse - men råserv", dagen allerede nu, E II4IIF,FN F:3$,EFNrlIriq Jeg vil gerne her sige atrle puslinge, trænere og Ungdomsafd. tak for de fine gaver jeg har fåe!, mens jeg har været syg. oåt er å"jrigt at føle at man ikke er glemt selv om man hår brækket et ben r og jeg håber snart at være spilleklar igen. FIND INSPIRATION TIL DERES HJEM HOS: votcwø{br tøjtel.to.ft 26-30, Nordborg Telf. (or) Hilsen og tak Henning Larsen Man går da ind til.... crlqrrr DAA/IE](ONFEKNON» ) l<1=*=;r aoo"ri ora,ror, ffin D <Qaedee ll"i:ii:iltj,f''u % KURT MADSEN Holmsode I t [ m HOLM BALTIGA- KJELD ANDRESEN Assurondor Storegode 4 Nordborg Tele{on 45 l5 35 ffi Jjnar Lorenzen købmand Turøvei 12 Kirkeby KøRESKOLE Velegnet skolevogn og egei TEORILOKALE x. BOY3Eil KøRELÆRER S/bokken 2 Nordborg Telefon MALERFORRETNING TELEFON 45 I395 Støt vore o annor]-gøret ANDELSBANKEN - NORDBORG AFDELING en bonk De kon regne med! Srøogodo 33 Nordborg Toll. (01)45 14 tlo Støt vore O annoncører

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB

sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB q -7J sp0rqen NOR,D-ALS BOLDITLUB Ir - Gsl som llete og llale - g0 l... ri I rf, NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE, Formand : P. SØndergård, Mågevej 17 Næstformand : Chr. Larsen, Østermarken Kasserer : Peter

Læs mere

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU

I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I -73 SP0RTEN NOB,DIAL BOLDITLU I ffi supermarxeoe II - Esr som llele og ll:le - gi i... rrl trrttm0 - hyor hele I - 1^ r:= lnwiij;l@3'* ibuilllgillieb- Æ n'mllleniundtar!..j e,rqen ill**' ' i:ili$å.i.,

Læs mere

z -7/ Medlernsblad fon i'"ir,,..".r'" i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB

z -7/ Medlernsblad fon i'ir,,...r' i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB z -7/ Medlernsblad fon i'"ir,,..".r'" i..,i/.1..e!^ NOBD-ALS BOLDITLUB - Est som llele og llrrs - gt l...iil.i.ta SUPERMARKEDE rrltmll - huor hele lsmll rul'iffi!ir;l@l'* ililtffhi! g SP Udgiver: Nord-Als

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974.

5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne. Formandsberetning 1974. Formandsberetning 1974. Kor 5. gang skal der gives en orientering om arbejdet i Nord-Als boldklub. For 5. gang er det regnskabets time for en bestyrelse i Nord-Als boldklub. Hvordan ser det ud sportsligt/

Læs mere

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i>

-f:sh.jtr1il1gsfest~n1994i> Nord-Als Boldklub/s JUBILÆUMSSTÆVNE 5. og 6. Nov. i Nordalshallen INDEND0RSFODBOLD pa "STORE MAL" For klubhold(senior - ynglinge - junior) om lørdagen For gadehold, firmahold, kortklubber og lign. om søndagen

Læs mere

Ungdomsafd. Beretning I973:

Ungdomsafd. Beretning I973: Ungdomsafd. Beretning I973: Vi har før haft en bedre sæson end i år, vi fik kun to II pladse haler hjem, og det er vel ikke for godt i betrakning af alle de unge talenter vi har. Vi har nok også for enkelte

Læs mere

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN

E R - J U N IO R UNGDOMSAFDELINGEN D A M E RID A M. Formand ERIK NØRSKOV. Kasserer LEIF KJÆRGAARD SVEND WRANG KJELD ANDRESEN D A M E RID A M (fra 18 år 115 E R - J U N IO R - 17 årige) UNGDOMSAFDELINGEN SVEND WRANG Træner. Jeg har været træner i NB i ca. 14 år, og det kun i ungdomsafd. Det begyndte på følgende milde; jeg var

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

NOBD-ALS BOLDI(LUB. Medlernsblad fon /2-73 ,..'',"",,..,.'"..,,,..&!,,\...,'\',,.\'}1&,..M. \,fu^#,."',,^."...'t',".,..!"'..w

NOBD-ALS BOLDI(LUB. Medlernsblad fon /2-73 ,..'',,,..,.'..,,,..&!,,\...,'\',,.\'}1&,..M. \,fu^#,.',,^....'t',.,..!'..w /2 73 Medlernsblad fon q.æ/.i!""',,.,.],.,"..,,.tfu.*'ffia.".'.i,j,..,l..".,i'!'...?,.1r',',&l.!."æ^e/v*ur'#q,..'',"",,..,.'"..,,,..&!,,\...,'\',,.\'}1&,..m \,fu^#,."',,^."...'t',".,..!"'..w \.",..."',...',,,,,.#!.,.,*

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\ /f} ("!'f"!l lr "\> NCRD50RG Drttttl'SFOREjN' ; llv_"- L:; 'f' \ l " '''''; ' FJ:&J' lfl ::-(:;;'Y 4_ al8"i:lh nr 12 dec 165 - 'Jinsvarshred AJønseil db 1 ''U' 'Sl

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

? J1 A /L-1-) sporqen ORD-ALS OLDITLUB

? J1 A /L-1-) sporqen ORD-ALS OLDITLUB ? J1 A /L1) sporqen ORDALS OLDITLUB aal G6r som flere og flere 9å i..,iil Il.ll'Iltlg,?! Udgiver: NordAls Boldklub Redoktør: Peter Glock Loyoui: Lors Bpcher Tryk: E. Lorenzen Nr. 2 Februar L973 4. årgang./'.,.,

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 5 okt. 2002 Tillykke! Miniputholdet blev suveræn vinder af deres række og i denne anledning har træneren Alfred sendt et indlæg til klubbladet

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

( l ) Men inden vi åbner gaveposen vil jeg gerne berette lidt om, hvad der er sket i NBå ungdomsafdeling i 1971

( l ) Men inden vi åbner gaveposen vil jeg gerne berette lidt om, hvad der er sket i NBå ungdomsafdeling i 1971 ( l ) Afslutningsfest 1911 Jeg vil gerne byde jer velkommen til Nordals Boldklubs afslutningsfest. Ved festen idag vil vi fra ungdomsudvalget gerne sige tak for sæson 1917 til vor spillere, deres forældre

Læs mere

NORD.ALS BOLDITLUB. Medlernsb

NORD.ALS BOLDITLUB. Medlernsb /-7r Medlernsb.",æ,øe@w s/\!,,r,'!\ev&"\.'./'^!&v/\t.,r'r'^"!""&,,i'.,./'!"^"'/,\å.'"./e\!.,wv!,"/#"',,""t.,.,..1.!^../9\'^"/,r\",",/..a #"..."",r.e,'^...,''"l,,''æ'",//'1..'"?'.\4!./v'.\"'/,!t,'.,,.],"'","}?,,^,,i\'''./?v..e,',.,,./...".,,.,"''**

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold

Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Nyhedsbrev fra Aars IK Fodbold Vi kan lige nå et nyhedsbrev fra Aars IK inden 2015 rinder ud.det har været en sæson med masser af aktiviteter på vores anlæg. Her kan bl.a. nævnes: En hulens masse fodboldkampe

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad årgang - Nr. 7 - dec. 2003

Nord-Als Boldklub s klubblad årgang - Nr. 7 - dec. 2003 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 34. årgang - Nr. 7 - dec. 2003 Nord-Als Boldklub ønsker en glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie, venner af klubben, alle annoncører

Læs mere

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst:

Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen. Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Morten Larsen Steen Mogensen Fraværende Kopi Sted Morten Nielsen Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner

TEN. NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af NB Skole-Cup var det 36. i rækken af indendørs fodboldstævner " s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 35. årgang - Nr. 2 - april 2004 Nordborg S.b, et af mange 'tetvetiqe" hold der deltog i årets NB-SKOLECUP NB Skole-Cup, stadig populær efter 36 år Arets udgave af

Læs mere

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-=

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-= .. ~ o tf) s::: oq. tf) 0):.. o >-& en' c:.a a:: c:::::a 1:1:I 1:::1 a:: c:::::a L-_-==========='~=-= Helmuth SKJOLD BURNE VINE Hansen blikkenslagermester aut. gas- & Danmarks vandmester vinhandel Velegnet

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

RTEN NOR,D-ALS BOLDITLUB. Medlernsblad fon

RTEN NOR,D-ALS BOLDITLUB. Medlernsblad fon SP RTEN Medlernsblad fon NOR,D-ALS BOLDTLUB ffilillfiri;i trrttl[0 - hvor hele lmlllen htndlatruf ALS.CUP l-974 j!!ji',j'iiis' E-dti,o Ale alsiske serie 3 og serie 4 hold har sagt ffat deltage i årets

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Formandens Beretning

Formandens Beretning Formandens Beretning Evaluering af sæsonen 2012 + intro til sæsonen 2013 2012 Masser af fodbold i 2012 Stadig positiv udvikling i børne/ungdomsafdelingen Kontinuitet i seniorafdelingen Masser af aktiviteter

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 3 / 2 o 14 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

April 2010 21. ÅRGANG

April 2010 21. ÅRGANG April 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

Orienteringshæfte til ungdomstrænere

Orienteringshæfte til ungdomstrænere Orienteringshæfte til ungdomstrænere 2008 Telefon- og kørselsgodtgørelse Hvert hold tildeles 3000 kr. til dækning af kørsel og telefon. Beløbet skal deles mellem træneren/trænerne og hjælpetrænerne. Træner-tur

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002

Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 33. årgang - Nr. 4 august 2002 Pølsegilde Hvert år i august holder NB det såkaldte pølsegilde ved klubhuset med forskellige aktiviteter, hyggeligt samvær - og

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Mine oplysninger: Velkommen i klubben. Baneplan over stadion. Min træner er. Træner, telefon nr. Træner, e-mail adr. Jeg spiller på hold

Mine oplysninger: Velkommen i klubben. Baneplan over stadion. Min træner er. Træner, telefon nr. Træner, e-mail adr. Jeg spiller på hold Baneplan over stadion Velkommen i klubben Mine oplysninger: Min træner er 0BTil nye medlemmer Træner, telefon nr. Træner, e-mail adr. Jeg spiller på hold Sidst opdateret: maj 2009 Mine træningstider Jeg

Læs mere

ma ti on to fr lø sø

ma ti on to fr lø sø Ventilen-nyt N ovember ma ti on to fr lø sø 1 Bowling 14-16.45 2 Hal 14-16 3 AFTEN Pigeklub (alle) 4 Svømning 5 6 7 AFTEN Hjemmehyg 8 9 Hal 14-16 10 AFTEN Svømmehal 11 Overnatning til lørdag 4-5 klasse

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester Damer 18 + Slagspil 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F.

Læs mere

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen

Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen Dronningborg Boldklub Håndbold afdelingen LØRDAG AFTEN 18 24 Velkommen til Håndboldevent 2012 for Vi byder velkommen til en stor håndboldweekend for alle interesserede. Vi håber at rigtig mange børn og

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe.

Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. Sport: Nordals Boldklub tager på lørdag imod 44 pigehold, der i løbet af dagen skal spille 109 kampe. ne. For præmier til de bedste hold, så er der også en præmie på højkant til det mest fairspillende

Læs mere

/o/zo. /u. Med ernsblad fon. :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB

/o/zo. /u. Med ernsblad fon. :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB /u. /o/zo Med ernsblad fon :lt;:l'ri;::tt:.:.t.;:,:t: #1.::::t:,::i::,,rii NORD-ALS BOLDITLUB E o HAVNBJERG!%nmsTrilsEr Storegade 4 - Nordborg -'flf. 45 14 26 Søndcrgade 7 - Guderup - Tlf. 45 81 1O Sporlsarlillsr

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner:

Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: PEDERSKER IF 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Mobil nr. 22222358 Sekretær: Irene Espersen, Dr. Glavens Vej

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2013/2014. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2013/2014 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til FS Fodbold...... 3 Sponsor i FS Fodbold........

Læs mere

Håndbold. Kampprogram 2010-2011

Håndbold. Kampprogram 2010-2011 Der er også en annonceplads til din virksomhed - pris 800 kr. Kontakt Bente A. Nielsen På tlf. 74 69 31 50 eller bente.nielsen@arvidnilsson.com Håndbold Hovedsponsorer for RIF håndbold: Kampprogram 2010-2011

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene.

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene. Hej med dig! BUM 2006 Vi har netop modtaget et brev fra Ahorn, Ringsted, som denne gang er vært for BUM 2006 i den 3.-5. november for Teenager BUM 14-18 år og 17.-19. november for Junior BUM 10-13 år.

Læs mere

Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. JBU s Ungdomsstævne. Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011

Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. JBU s Ungdomsstævne. Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011 Jysk Bowling Union indbyder hermed alle ungdomsbowlere til JBU s Ungdomsstævne Holstebro Bowling Center 12. 13. februar 2011 Sæsonens 7. rankingstævne Præmiepulje på kr. ca. 20.000,00 Indbydelse - Proportioner

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC VELKOMMEN TIL SÆSONEN 16/17 I ABC Dette er et introduktionsbrev angående arrangementer, træninger, hold, trænere og nye tiltag, så gør jer selv den tjeneste at læse det hele igennem! Målsætninger og nye

Læs mere

Klubmester junior Piger Slagspil

Klubmester junior Piger Slagspil Klubmester junior Piger Klubmester Damer 18 + 2008 Shari Siewertsen 1991 Hanne F. Michelsen 2009 Nicole Ruhlmann Hoeck 1992 Hanne F. Michelsen 2010 Nicole Ruhlmann Hoeck 1993 Hanne F. Michelsen 2011 Nicole

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg

Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Formandens Beretning 2014 i Fortuna- Svendborg Så er det endnu engang blevet tid til en beretning i Fortuna Svendborg Først vil jeg fortælle lidt om vores hold. U10 Piger Det har egentlig været to vidt

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub - ungdomsafdelingen byder alle velkommen til årets skolefodbold-stævne. Interessen

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

V I N T E R T I D E N

V I N T E R T I D E N F R A B 2. HALVAR ø R G E I V I N T E R T I D E N 1989 NU I VINTERTIDEN - TÆNDERKLAPRENDE OG MED KOLDE TÆER, HVOR ALLE'UDENDØRS AKTIVITETER ER LAGT pa HYLDEN FOR 1989 BLIVER DER TID TIL ET TILBAGEBLIK

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR SUPERVETERANERNE NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR Kvartalets side 2 mand G O D Man tror det er løgn, når nogen siger at manden T bliver 52 til januar, men det er rigtigt. Jeg vil vove at påstå at

Læs mere

overlader jeg hermed til den kommende bestyrelse

overlader jeg hermed til den kommende bestyrelse Indledning. For l. gang bliver der aflagt en formandsberetning i Nordals Boldklub og for 4. gang er det mig, der har fornøjelsen. Efter min vurdering har de gode og positive ting i klubben været i overvægt

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere