/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB"

Transkript

1 /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

2 II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen mrdhltt;l NORD-ALS BOLDKLUBS BESTYRELSE formand : P. SØndergård, Mågevej 17, tl-f Næstformand : Chr. Larsen, Østermarken 21, Stevnlng Kasserer : Peter Hansen, Lærkevej 30' tlf Sekretær : Chr. Kronborg, SprogØvej 5, tif Medlem : Peter Glock, Mosevang 28,. LLf språpuovar,cer T'NGDqMSAPDELING :.Verner Petersen, Sprogøvej 10, tlf : Vlggo Nlelsen, Th.Brorsensvej 74 : Johnny Nielsen, Egevej 62 Formand : Børge Neesgård, uågevej 50, tlf olp-boys BESTYRELSE TESTUDVALG : Knud, Poulsen, Hvedemarken 12, tlf : R. Paustian, Th.Brorsensvej 54, tlf : Nis Buchholt, Tranebætvej 6 Formand : Peter Glock, ltosevang 28, tlf $shrmlffi* SYDH#IKS I a."th Yort cafeteria, venlige modested ) o N Udgiver : Nord.Als Boldklub Redoktpr : Perer Glock Loy-out : Lors,Bpcher Tryk : E. Lorenzen Nr. 10 Oktober L årgang TRÆNERE SøGES Ungdomsafdelingen mangter 5-6 personer, som kan fænke sig at give et nap med i form af træning I ungdomshold i Interesserede bedes henvende sig tit BQrge Neesgård. YNGLINGE SE HER: Hvem vil med til Sydtyskland i påskeferien '74 i fem dage? Der er tale om en genvisit ti1 den tyske klub S.V. Wasseralfengen, som har været på Nordals i august. De første aktiviteter ang. denne rejse bliver startet, så snart vi har fundet 16 spillere og to ledere, som kunne tænke sig at komme med. Deltagerne må være villige til at, en indsats for at skaffe pengene ti1 kassen Vi har tænkt osrat arrangere forskellige aktiviteter i løbet af de næste måneder, hvor overskuddet går i en fælles kasse. Desuden er der tænkt på en opsparingssllan, hvor jqdbetaler hver spiller månedligt f.eks. 30.-kr. J det noget for dig og er du yngtingsspiller L- L974t så meld. dig ti1 p. cloåk-indån den Ib. oktober. OFFSETTRYKNING DUPLIKERING FOTOKOPIERING udføres hurtlgt og lll rimellge priser E. [oretzelt STOREGADE 79 TLF r0rslirlil0 tegncr man hc IITIT IONEilZH TLF. r STOREGADE 79

3 Bogltring, rla[ nuirion og momsloglshl GITN. KROTBORG SprogcveJ: 5 =.NordborS TeU. (u) {5 00 aa NORMANNIA FORSIKRING Jes Christensen Th. Brorsensvei 78 Telefon RE.FERAT.F,R zu SP_r_Lr,EJU'1ø_-p.qr!EJ$, _2 I :.+uc,usg. En diskussion om årsagen til de mange afbud som spilleudvalget modtager hver uge var op- \\ takt til et for engangs skyld meget livligt» spillermøde. Det var talsmanden for spillerne, Bent Riemer, som Ønskede sagen behandlet. Der,-kom mange synspunkter frem, og forsamlingen var enig omrat der skal gøres noget ved det. Jeg vi1 med at gentage Christian Larsens forslag til af dette problem. Han mente, at hver for sig skulle gøre en personlig indsats for at bidrage til bedre kammeratsab blandt spillerne. Hvis spillerne på holdet fdler at de andre har brug for dem, vil de ikke svigte holdet så tit, som det har været tilfæidet i den sidst,etid. MØdet fortsatte med et par interessante oplysninger fra formanden, Per SØndergaard. Han bekendtgjorde bl.a. trænernes tilsaen om eventuel qenansættelse ti1 L97 4. At Neesgård vil være fri for alt ledels- ',, esarbejde i NB efter slutningen af L973 er nu ) ingen hemmelighed merei men helt mist,er vi ham ikke - han træner ynglingene næste år. Sktgtertometni,ngen Fa. J. r. JENSEN Nordborg telefon ER ALTID VELKOI,II.,{EN PÅ TELEFON tlilr lensea Olblyr. Crntnlvrrro o1 rrild.ul og vrndrodor Lærkevei 87 - Longesø - Tlf ALS MObil eri.t Service ArtT(, Sra(lP ---r,.t.r D. Anda"!a^ v Løltertoft -.Nordborg - Tll. 45 is 4Z Til sidst spurgte Chr. Larsen spillerne, om man igen skal tilmelde sig til den kommende indendørsturnering, eller om man vil -ed at d.elta$e i åtævner i stedet for', og LiIIerne foretrak sidstnævnte. (llere om indendørsfodbold et andet sted i }:1adet) Som nævnt før var mødet meget livligt og mange af de 3l deltagere kom frem med deres synspunkter. Næste er torsdag den 4.10.L973 ki. 2L.00 i Nordalshallen. om. EL Hplt_p_s_oJf LIi"GSER MEG-EI v.ægr_ P4 På grund af pladsmangel var jeg desværre nødt tii at droppe fortsættelsen fra sidste SPORTEN. IØvrigt mener jeg at 3.holdet har "rehabiliteret" sig i kampen mod topholdet B 67, som de vandt 2-L. Fortsætter holdet på denne måde, sir bliver det igen et hold. MAN LÆGGER MÆRKE TIL. Bebrejdelsen, åt noqle spillere for Iidt, blev jo fejet af bordet allerede for to uger siden, da en spiller gik 14 km. før kampen og pste dag igen 14 km. ved Als-Marchen. at han ikke havde Iuft til selve fodboldkampen er en anden sag. +t o K I KøBMANDEN Bent Lauslon Købmand Tlf. 4s ls 03 (04)

4 FORSIKRINGSAKTIESELSKABENE KAJ LASSEN Løkkcn 4 - Nordborg NyE DANSKE LLOyD NYE DANSKE LIV Kontor: Jernbonesode 46 Sønderborg Telefon I ae AøB }{TIVITETER 73 -, '74 (Chr. Larsen) For seniorafd. og ynglinge vedtoges d.et jo som bekendt på sidste spillermøde at droppe årets * indend/rsturnering. Argumenterne for dette er både sportslige og )) Økonomiske. Vi har jo stadig mulighed for at deltage i stævner rundt omkring. Indbydelser fra klubberne vi1 blive sat op i hailen. Holdgebyr samt kørsel betales af spillerne. ArQTer kan Iånes af klubben. AlIe seniorer og ynglinge kan melde sig, blot et hold kan stilles. Nordalshallen er tii rådighed mandag ki fra turneringen slutter og indtil L.L.'74. Herefter overtages tiden som tidlj-gere af old-boys afdelingen. Det er meningenrat den time skal biuges tit skudtræning og De sidste to timer spilles tii to må1. Torsdag aften råder vi over SaI I i Nordborg skole fra ki Det er trænernes mening at føre træningen igennem uden pause bortset fra juleferien. I Nordborg skal hvis vejrguderne er medrtrænes udendørs. Efter juleferien træn-* es tirsdag og torsdag i Nordborg ihvertfald ) for seniorafd. vedkommende. Ynglinge får jo egen træner igen. VEL MøD1' TIL VINTERSÆSONEN. m Mekonrker V ggo Louster Hounblerq Telef on 45 l4 60 JIRGENSEil IE -,\ EIIRASMUSSET{ ) Mahrfonatning ot(sbøl XoRDBORG - TELF a5 0{ 58 ltlrgtsg BAGTRI o9 CONDITOR I ]I. WER]IER T1f Langesø Havnbierg Slalionskro Prcv vor bcecmle rnrelning. irillsregie kyllinger og forårsrul ler ) Anna og Viggo Bomberg Tl{ (04.) 4s 1o 19 c/vo'>l o- g & o' i f u a clc, i v7 Erik Rudbeck Tcll.l Ridcpladren 3 Der er også sport i at hunne køre bil på den rigtige måde! Lær det nemt bg bekvemt i ilorit.åls [ønes[ote J. BRODERSEN Mågevej 4 - Langesø - Tlf UAtlUFAXTUn xoxfexirox rordaorg Alt i el-køkkenudrtyr *.. t trr;lr keber del hos VIL DE I KONDI' DA KøR "LYN" RULL ESKøJT E R P EHAMA, MJELS U43O NM w E] Storegade 29 Nordborg tlr KAMPER STOREGADE 77o NORDBORG TELEFON

5 I HAF]IIA.FORSIKRI]IG Peter Mattcsen Mads Clausensvej Nordborg - ring ll5 YNGLINGEKAMP TLF den 2.9. var jeg i for at se ynglingenes turneringskamp mod topholdet SB. \r SB vandt 3-2, men NB, som ligger i bunden, )» gjorde en meget fin indsats i denne kamp. Efter at vi havde været bagud 2-A, kom vi- op O^ på 2-2, men i kampens sidste minutter lykkedes det alligevel for SB at score sejrsmåiet. Men der skal ihvertfald tildeles roser til holdet for den kæmpe indsats, de viste hele kampen. Dog kritik skal der også til. Der er to ting de gjorde forkert efter min mening. Den,fØrste err dt de glemte at bruge indersiden af hovedet også. Med lidt mere ro i de sidste minutter af kampen, kunne vi nemt have fået det ene point med hjem. Det andet er - Iad være med. at ryge i pausenl Ved mit besøg i omklædningsrummet var det første jeg studsede over, at to spillere begyndte at ryge. Selv om de måske synes, de havde 1uft nok til anden halvlegrså er det usportsligt over for de andre. Jeres anfører vår af sanrme \ menj-ng, men de to hørte ikke på ham - det er )) for ringe. Det skulle helst ikke ske en anden gang I ANt GYNTHER T4OOS AUTOYÆRKSTED NORDBORG IIH M Storeg.de66 - XORDBOnG - IGll. t503t9 T[ ET HELT HUS FYLDT MED SKO f I f l I{ANDELSBAhIICEN - ogsd ungdommens fll if-(-ta r mo lermester Tl( psterhoven l1 - Nordborg WESTON lrr v;g tll v:g TOIIY PETENSET MøBLER Slegtcrt & Pøkcmtgerl K. STERN BERG Storegode 56 - Nordborg - Telf Søt vore o annoncører Storegode Nordborg-Ilf.45 l9 3 I Vi seeller kvalilelen i høisædel TELF. 45 l5 49 TTEFTET'TETFEXAET. f,onoborg RUTE BILSTATIONENS l. )rn - BLADE Tlf. 4s 1428 TOBAK & CHOKOLADE Åb.n.ondog til kl. 14. I{ORDB()RG KAI HøLLER Tclf. (04)45.l462 BOGHANDET RAS'TAXI TLF

6 Helmuth Hønsen Blikkcnglat rmater - Centralvarmc ot renitct aut. 8tt- og vaodocstcr IJUS.INSIALLATOR Bcklade 2. Nordborg. tlf.45 l6 54 MEDDELELSER FRA UNGDOMSAFD. MÅNEDENS HOLD,,chiki,, LÆDERVARER NORDBORG TLF.45O{29 Valget faldt denne gang på Puslinge B p.g.a. den fine indsats de har vist her i efteråretl De startede med et nederlag men er siden ubesejrede. Ttlykke med detl MÅNEDENS SPILLERE For piger blev det Conni Nielsen fra piger II og for drenge blev det Torben Jensen fra puslinge AI. Begge Ønskes hjertelig tillykke. HUSK AFSLUTNINGSFESTEN SØndag den.ll., denne dag skal du jo have far og mor med, men også dine søskende er velkomne. VIND EN FODBOLD Vil du vinde en fodbold, så sæt hovedet i gæt de seks her og aflever de 6 tige til din træner senest den '73. Den heldige vinder findes ved lodtrækning afslutningsfesten. A1Ie er fra den I. sept" L973. )r) blød, rigved )) LQrdag \ iltils chtldt Ure og optih - Gald og sølo Løjtertoft 8a - Nordborg - Tlf. 45 OO 15 Hvad var det for et NB ho1d, som vandt 15"- som tabte o - dom vandt 13 sor0 tabte 1 som vandt 2 - som tabte 0-1 NYE TRÆNINGSTIDER I UNGDOMSAFD. TRA I INP_ENP9BSr.RÆN-ING :. HOLD DAG TTD STED Miniput Lilleput Puslinge Drenge/Junior Piger 0? 1? 0? 4? 12 0? tirsd tirsd I skole L7.30-I8.30 Nordboro sal T mand torsd L NordaIshaIIen Nordborq sal I t,irsd EIE 6430 NORDBOt IG Tt F, O.1 t.1!>18 skole mand L torsd NordalshaIlen dst-erl rrnd skol e tirsd Nordborg sal I _UnE D9-R TS4NING ved Nord-Alshallen : 'r-åsdag ki Drenge Junior Torsdag k Piger Slot$hropn Korrn o9 Svend Jessen Storegodc Nordborg 1 ^ -Tolefon {0d) To KRANSEKAGE med hiem {ro HovnbIerg But i k scenfer Ttf. 4s litrrto"nn. Nordborg Ttf t NøRGAARD TRICOTAGEHUSET Sloregade 31 - Nordborg Ss[y lrro STEOET HYOR STORE l,tavne UNOERHOLDER OG GIIDE TENIiIESKEB iiødes - telelon.l5 lo {6 B

7 1o TIL IORIIBORG FIRUEIIITDEL HENNING LARSEN Storesode 62 tl{ Jepronr Llllebllor og Turirtåuror Lrvedy Ring - når De skol kpre - ril rlf STOF TIL SPORTEN Stof optaget i SPORTEN, skal være redaktøren i hænde senest den 20. i hver månedl N.O RpAJ,S - SÆ-p r NG G UI,pAGER, ETSR_ S ØNpAg_ 8. pr.. -p..., _E Vi startede kl. 7 sammen med. vore meget tro Iedere, så far og mor kunne vælte rolige ved at Iade os tage afsted. Vejret var dejligt og humøret lnfit " Vi blev godt modtagetrog måtte så igang med at spille fodbold, det var jo d.erfor vi var så langt. Vi havde jo en d.ei at leve op til, for sidste gang måtte vi ned med nakken t2-0. Starten af kampen var ikke så god, men da vj_ var bagud med 3-0 måtte vi ti1 at ærmerne op og rigtig tage fat. Resultatet blev da også 4-3 til osr så vi var glade. Efter kampen måtte vi gøre hvad vi ville, der var en stor swimming-pooi, så der var jo nogle der blev våde. Inden vi skulle hjem fik vi sodavand og wienerbrød af vore.værter. vi var hjemme ki. L9,nogret trætte efter en god dag. Med sportslig hilsen og» tak til NB Fj-nn fra "Lilleputterne" TI. PERREGAARD A.S 6430 NORDBORG 6474 SKOYBY Tll Tll. 4{ 44 æ Korn - Fodersioffor Brrndscl - Byggemotcrioler \opdbonc )) R rl3io)i G NIO KIOSK no. nl"ut tan,. Telc{on 1S09 a9.ugeblåde.aviser.tobak.t!ps. SDorlsarliklor rtrarr"ril*"tøt rrilh Sønderborg - 'Ilf. (c4),ll Nordborg - Tlf. (04) 45 l6 58 LILLE BEI,ITERKNING TIL F]NNIS INDLÆG Fdrst tak for det fine brev du har sltrevet her )sporten. Det er d.ejligt at s r at de små også ved hvad vores medlemsblad skal bruges tii. Samtidig Ønskes Lilleput A tillykke med den kæmpe indsats de viste i Sædding/Guldager efter at være bagud 0-3 og så vinde kampen 4-3. Jo, der er krudt i de små, når de ærr merne op. MÅYI HORETDINIMENING? ---SPORTEN stiller aktuelle spørgslnåi--- Idag til : DIG i SPORTEN : Hvordan skal efter din mening problemffiomkring L2. manden på holdet behandles i NB? At det er et problemrh.ar de mange diskussioner i den sidste tid bevist. Hvornår )s? SkaI han overhovedet bruges SkaI man i fremtiden spille uden Skriv din mening til SPORTEN. ffinarsierbelr Storegade 4 - Nordborg - Tlf Søndergade 7 - Guderup - Tlf lo e skal han bru-? E1ler 12.mand? O.S.V. Knudse ERRE- OG DRENGET xoiololc IIOiEGADC A TELF. (0,4)45 I975

8 I Frugt - Gnnt Konrervcs Thorvald JENSEN rresode 7- NORDBORG- Telf AL FLYTXING med [ukkede llyltevogne udløres, såvel i ind- som udland. - Vi har gode, lørre lokaler til rådighed lil møbelopbevaring. E'VIN BURKAL Godkcndt T.l. n. yogne Købingsmarkvei 7 - Pøl Ttf I FA LINIER O"" GODT TTLBUD Et par fodboldstøvler PUMA MILAN, (eller 42), med to sæt skrupropper (hård og lføa bane), brugt 3 måneder, så1ges for kun 75.-kr. (nypris L75.-kr. ) Henvend. til Bjarne Knudsen, Lærkevej 47 AFSLUTNINGSFEST L973 Festudvalget minder igen om seniorafdelingens afslutningsfest den 3. november på NØrherredhus. Der er et program under forberedelse, som fortjener en ilod-ti1slutni"g. Du får en personlig indbydelse - men råserv", dagen allerede nu, E II4IIF,FN F:3$,EFNrlIriq Jeg vil gerne her sige atrle puslinge, trænere og Ungdomsafd. tak for de fine gaver jeg har fåe!, mens jeg har været syg. oåt er å"jrigt at føle at man ikke er glemt selv om man hår brækket et ben r og jeg håber snart at være spilleklar igen. FIND INSPIRATION TIL DERES HJEM HOS: votcwø{br tøjtel.to.ft 26-30, Nordborg Telf. (or) Hilsen og tak Henning Larsen Man går da ind til.... crlqrrr DAA/IE](ONFEKNON» ) l<1=*=;r aoo"ri ora,ror, ffin D <Qaedee ll"i:ii:iltj,f''u % KURT MADSEN Holmsode I t [ m HOLM BALTIGA- KJELD ANDRESEN Assurondor Storegode 4 Nordborg Tele{on 45 l5 35 ffi Jjnar Lorenzen købmand Turøvei 12 Kirkeby KøRESKOLE Velegnet skolevogn og egei TEORILOKALE x. BOY3Eil KøRELÆRER S/bokken 2 Nordborg Telefon MALERFORRETNING TELEFON 45 I395 Støt vore o annor]-gøret ANDELSBANKEN - NORDBORG AFDELING en bonk De kon regne med! Srøogodo 33 Nordborg Toll. (01)45 14 tlo Støt vore O annoncører

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001

TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 TEN Nord-Als BoldklubJs klubblad - 32. årgang - Nr. 4 - sept. 2001 Jørnehavedag 2001 Tirsdag den 21. aug. blev den årlige bømehaveda; afviklet på stadion ved Nord-Als Idrætscenter. 290 børn fra 7 af kommunens

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 Sankt Hans - i år med båltale Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 Næstformand Egon Madsen Tlf. 48 21 02 09 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010

KLUBBLADET 34. ÅRGANG JUNI 2010 Klubbladets redaktion Lone Andersen tlf.: 48 21 00 12 elith.lone@mail.dk Henrik Keck tlf.: 27 21 19 64 keck@webspeed.dk Annonceansvarlig Per Lyngsie tlf.: 48 21 00 49 raly@post.tele.dk KLUBBLADET 34. ÅRGANG

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN

RTEN NORDALS BOLDKLUB NORDALS HALLEN SP RTEN NORDALS HALLEN NORDALS BOLDKLUB DET BEDSTE ER BILLIGST I v TBICA MARKED.. DANBO TELF.51109 KIRKEGADE TELF. 51420 SPORTEN Nr. B rrugust IllO S Udsiver: NORD-ALS BOLDKLUB Redoktion og loy-out: Chr"

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG

FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FBG S BESTYRELSE OG UDVALG FORMAND: Anne-Kristine Jansen Tlf. 97 36 46 10 ak.jansen@mail.tele.dk SEKRETÆR: Trine Hansen Tlf. 97 33 37 87 puls@besked.com KASSERER: Anna-Mette Jacobsen Tlf. 97 36 40 87 am.h@jubii.dk

Læs mere

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011

FARRE. fælles NYT. juni juli august. Nr. 2 25. årgang år 2011 FARRE fælles NYT Nr. 2 25. årgang år 2011 juni juli august Redaktionen Foreninger i Farre Antenneforeningen v/niels-chr. Tingsager, Bakkevej 15 75 73 30 97 Borgerforeningen v/britta Winther, Anlægsvej

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007

Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007 Vitalitet Morud Idrætsforening 38. årgang febuar. 2007 nr.1 logo tegnet af Morten Andersen. Morud Idrætsforening afholder Sponsorcykelløb. Lørdag d. 2. Juni 2007 Vi håber på godt vejr ligesom sidste gang

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Brydebladet. 17. Udgave April 2010. 12-mandsforeningen fylder 15 år

Brydebladet. 17. Udgave April 2010. 12-mandsforeningen fylder 15 år Brydebladet 17. Udgave April 12-mandsforeningen fylder 15 år Redaktionen består af: Redaktør: Kasserer/distribution: Majbritt Mærsk Lis Blaabjerg Skolevej 18, Brøns Tingvej 26, Brøns Mobil: 61 70 48 32

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

50 år i FREM. November 2012 32. årgang nr. 4 FREM

50 år i FREM. November 2012 32. årgang nr. 4 FREM 50 år i FREM November 2012 32. årgang nr. 4 FREM Benzin, benzin og atter billig benzin Gråsten Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Hovedsponsor. Eksklusiv sponsore. Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HOVEDSPONSOR

Hovedsponsor. Eksklusiv sponsore. Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HOVEDSPONSOR HIC-NYT Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - November 2011 HIC igen i divsionerne Igen kan vi i HIC bryste os af at have et hold i divisionerne. På aller sidste spilledag (og samtidig dagen for dealine

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen

Sære historier. Husk at klæde børnene på efter vejret. Rigtig god efterårsferie til jer alle. Søren Sørensen Sære historier For ca. 400 år siden blev et nyfødt drengebarn efterladt udenfor porten til et munkekloster. Munkene fandt ham og tog ham ind i klostret. Her voksede han op og levede som en almindelig glad

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere