Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 128. årgang. 2007-01-24 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BuildaBread Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STRIX OPTICAN (730) Indehaver: Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske, naturmedicinske og diætetiske præparater samt kosttilskud til medicinsk brug, herunder præparater og tilskud til oftalmologiske formål, herunder præparater og tilskud mod lysfølsomhed og behandling af og forebyggelse mod trætte eller tørre øjne; øjendråber og øjenbadepræparater baseret på planteekstrakter. (511) Klasse 29: Kosttilskud og helsekost (ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser) hovedsageligt bestående af tørrede, pulveriserede, og ekstraherede blomster, bær, rødder og blade samt tørrede urter, fisk og kød. (511) Klasse 30: Helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser) hovedsageligt bestående af tørrede krydderurter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HENRY GROCER (730) Indehaver: Axel Kaufmann ApS, Søndergade 53, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail- og engroshandel, også via nettet, med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning og lædervarer; import- og eksportagenturer, også via nettet. (730) Indehaver: RiberCater ApS, Tingstedet 63, 7190 Billund, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STARLIKE (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MinkOsan (730) Indehaver: MAACH PELSDYRARTIKLER A/S, Burskovvej 15, 9870 Sindal, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske stoffer til brug i landbrugsbrugsøjemed. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, nemlig rensemidler til stalde, herunder pelsdyrfarme. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr og svampe, sanitære præparater til medicinske formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Incoming Denmark ApS, Færøvej 4, 4681 Herfølge, Danmark (511) Klasse 39: Arrangering og formidling af sightseeing/udflugter og rundture, befordring af rejsende; turist- og rejseguide. (511) Klasse 41: Pladsreservation til shows og underholdning. (511) Klasse 43: Reservation af midlertidig indkvartering samt restaurationsbesøg. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 93

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEC LOGIXNET (730) Indehaver: NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Agenturbistand ved import og eksport; bistand ved toldklarering og eksport, nemlig beregning af told og skat, screening af afviste partier, harmoniseret systemklassifikation, eksportkontrolklassificering, bestemmelse af eksportkontrolklassifikationsnummer og eksportlicens; bistand ved forretningsledelse indenfor transport og levering; rådgivningsbistand indenfor ruteføring og tidsplanlægning i forbindelse med befordringsmidler; tilvejebringelse af computerstyret sporing og eftersøgning vedrørende opsamling og levering af passagerers ejendele og personlige ejendele verden over med fly, jernbane, skib og motorkøretøjer; tilvejebringelse af computerstyret sporing og eftersøgning af pakker under transit; tilvejebringelse af information og sporing af information af tredjemand vedrørende afhentnings- og leveringsstatus via internetadgang og telefon; tilvejebringelse af pakkesporingstjenester vedrørende information om afhentning, levering og returnering af pakker og personlige ejendele med fly, jernbane, skib og motorkøretøjer over globale computernetværk; logistikstyring indenfor transport og levering; tilvejebringelse af automatiseret registrering for kunder til identificering af information om speditionsopgørelser over globale computernetværk; forretningsledelse af transportnetværk for andre; bistand ved arrangering af afhentning, opbevaring, transport og levering; pakkesporing under anvendelse af globale computernetværk; bistand ved sortering, håndtering og modtagelse af post. (511) Klasse 36: Mæglervirksomhed ved toldklarering, bistand ved toldkautionering. (511) Klasse 38: Elektronisk overførsel af data og information, og især elektronisk overførsel af speditionsinformation under dokumenterings-, paknings- og fragttransportprocessen. (511) Klasse 39: Afhentning, opmagasinering, transport og levering af post, breve, dokumenter, pakker og fragtgods til lands, til vands og i luften; bistand ved fragtforsendelse; pakning af genstande til transport; transport af breve, dokumenter, kommunikationsmateriale, trykt kommunikationsmateriale, tryksager og andet gods og genstande med fly, skib, jernbane og motorkøretøjer; opbevaring af dokumenter, pakker og fragtgods; transport og levering af passagerers ejendele og personlige ejendele med fly, jernbane, skib og motorkøretøjer; chartring af skibe for andre; leje af opbevaringscontainere inklusive dokumentbokse; forsendelse af dokumenter samt modtagelse og levering af dokumenter for andre; opmagasinering, opbevaring, pakning til forsendelse, levering med fly, skib, jernbane og motorkøretøjer, samt afhentning til returnering vedrørende ovenstående; tilvejebringelse af information om international transport og leveringstjenester, transport, levering og returnering af pakker og personlige ejendele med fly, jernbane, skib og motorkøretøjer; bistand ved fragthåndtering ved import og eksport. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LOGIXNET (730) Indehaver: NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Agenturbistand ved import og eksport; bistand ved toldklarering og eksport, nemlig beregning af told og skat, screening af afviste partier, harmoniseret systemklassifikation, eksportkontrolklassificering, bestemmelse af eksportkontrolklassifikationsnummer og eksportlicens; bistand ved forretningsledelse indenfor transport og levering; rådgivningsbistand indenfor ruteføring og tidsplanlægning i forbindelse med befordringsmidler; tilvejebringelse af computerstyret sporing og eftersøgning vedrørende opsamling og levering af passagerers ejendele og personlige ejendele verden over med fly, jernbane, skib og motorkøretøjer; tilvejebringelse af computerstyret sporing og eftersøgning af pakker under transit; tilvejebringelse af information og sporing af information af tredjemand vedrørende afhentnings- og leveringsstatus via internetadgang og telefon; tilvejebringelse af pakkesporingstjenester vedrørende information om afhentning, levering og returnering af pakker og personlige ejendele med fly, jernbane, skib og motorkøretøjer over globale computernetværk; logistikstyring indenfor transport og levering; tilvejebringelse af automatiseret registrering for kunder til identificering af information om speditionsopgørelser over globale computernetværk; forretningsledelse af transportnetværk for andre; bistand ved arrangering af afhentning, opbevaring, transport og levering; pakkesporing under anvendelse af globale computernetværk; bistand ved sortering, håndtering og modtagelse af post. (511) Klasse 36: Mæglervirksomhed ved toldklarering, bistand ved toldkautionering. (511) Klasse 38: Elektronisk overførsel af data og information, og især elektronisk overførsel af speditionsinformation under dokumenterings-, paknings- og fragttransportprocessen. (511) Klasse 39: Afhentning, opmagasinering, transport og levering af post, breve, dokumenter, pakker og fragtgods til lands, til vands og i luften; bistand ved fragtforsendelse; pakning af genstande til transport; transport af breve, dokumenter, kommunikationsmateriale, trykt kommunikationsmateriale, tryksager og andet gods og genstande med fly, skib, jernbane og motorkøretøjer; opbevaring af dokumenter, pakker og fragtgods; transport og levering af passagerers ejendele og personlige ejendele med fly, jernbane, skib og motorkøretøjer; chartring af skibe for andre; leje af opbevaringscontainere inklusive dokumentbokse; forsendelse af dokumenter samt modtagelse og levering af dokumenter for andre; opmagasinering, opbevaring, pakning til forsendelse, levering med fly, skib, jernbane og motorkøretøjer, samt afhentning til returnering vedrørende ovenstående; tilvejebringelse af information om international transport og leveringstjenester, transport, levering og returnering af pakker og personlige ejendele med fly, jernbane, skib og motorkøretøjer; bistand ved fragthåndtering ved import og eksport. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DELTA (730) Indehaver: Dansk Supermarked A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 28: Isskøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nordic Environment (730) Indehaver: Nordic Enviroment ApS, L E Bruuns Vej 16, 2920 Charlottenlund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: A4 ADVOKATFIRMA I/S, Østergade 16, 1100 København K, Danmark (511) Klasse 11: Vandforsyningsanlæg og anlæg til rensning af spildevand. (511) Klasse 37: Installation af vandforsyningsanlæg og anlæg til rensning af spildevand. 94

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ABAS Miljøservice (730) Indehaver: ABAS Miljøservice, Vævervej 16, 7490 Aulum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advodan Silkeborg A/S, Søndergade 2 B, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 39: Transport, indsamling, lagring, genanvendelse og bortskaffelse af affald, herunder farligt, afleveringspligtigt og miljøbelastende affald og affaldsstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEMPATHANE (730) Indehaver: Hempel A/S, Lundtoftevej 150, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Bruun's Galleri, Værkmestergade 25, 8., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 02: Maling, inklusive grundings- og forseglingsmidler, maling med begroningshindrende egenskaber, emulsionsmaling, strukturmaling, maling med specielle effekter, spartelfarver (fillers), nemlig masse og maling til udfyldning og reparation til malerformål, fernis og lakker, emaljelakker, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, fortyndere til lak og maling, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ASSEMBLE A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Benefits People (730) Indehaver: LogBuy ApS, Ny Kongensgade 9, 2., 1472 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: KTH Clothing Company v/keld Hansen, Algade 35, 5500 Middelfart, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning til kvinder. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Sort / Hvid / Rød / sølv (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Eurocrypt Denmark v/kurt Panduro Olesen, Åbenråvej 1, 6340 Kruså, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 95

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THE POINT (730) Indehaver: 2 the point v/jesper Koch, Byagervej 109 B, 8330 Beder, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning, herunder konsulentvirksomhed vedrørende organisationsudvikling, ledertræning, medarbejderudvikling, kommunikation, analyser og evalueringer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, personlig udvikling og ledelsesudvikling; undervisning i forbindelse med implementering af itbaserede værktøjer. (511) Klasse 42: Forskning, metodeudvikling, der relaterer sig til forretningsudvikling, strategi og erhvervspsykologi; udarbejdelse og implementering af itbaserede værktøjer. (511) Klasse 44: Psykologvirksomhed, nemlig gruppe og individuel terapi. (730) Indehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af sygdomme og lidelser i centralnervesystemet, farmaceutiske præparater til behandling af søvnforstyrrelser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ebbe Nymand Andersen, Engsvinget 2B, 5250 Odense SV, Danmark (511) Klasse 02: Maling, træimprægnering, bejdsemidler. (511) Klasse 06: Beslag af metal til døre, vinduer og porte; hængsler til døre, vinduer og porte af metal; forsatsrammer til vinduer og døre af metal. (511) Klasse 19: Vinduer, døre og porte i træ; vinduer, døre og porte i kombination træ/aluminum. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: 2 the point v/jesper Koch, Byagervej 109 B, 8330 Beder, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning, herunder konsulentvirksomhed vedrørende organisationsudvikling, ledertræning, medarbejderudvikling, kommunikation, analyser og evalueringer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, personlig udvikling og ledelsesudvikling; undervisning i forbindelse med implementering af itbaserede værktøjer. (511) Klasse 42: Forskning, metodeudvikling, der relaterer sig til forretningsudvikling, strategi og erhvervspsykologi; udarbejdelse og implementering af itbaserede værktøjer. (511) Klasse 44: Psykologvirksomhed, nemlig gruppe og individuel terapi. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Evighedslys (730) Indehaver: NORDIC BRANDS A/S, Gammel Strand 42, 1202 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: Pt. Polymindo Permata, Jl. Industri 2 Blok F No. 8, Komp. Industri Jakata, Kec, Jatiuwung Tangerang 15135, Indonesien (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Henning Klee ApS, Store Kongensgade 49, 1022 København K, Danmark (511) Klasse 17: Plasticmaterialer i halvforarbejdet tilstand til brug for andre varer nemlig møbler og køkkenredskaber. (511) Klasse 20: møbler af plastic; bænke indbefattet taburetter, arbejdsbænke; billedrammer; papirkurve (ikke af metal), lågkurve (ikke af metal), æsker(ikke af metal) og be-holdere(ikke af metal); borde indbefattet toiletborde, skriveborde, spiseborde; skabe indbefattet garderobeskabe, buffeter; sofaer; tøjknager og håndklædeknager (ikke af metal); sengestel af træ; reoler(møbler); møbelbeslag(ikke af metal); vægdekoratio-ner ikke af tekstil; stativer(møbler) til opbevaring af magasiner og blade; skostativer; senge; vugger; kurvevarer, herunder kurve til husholdningsbrug; kunstgenstande af træ eller plastic. (511) Klasse 21: Specielt udformede beholdere af træ eller plastic til pedalskraldespande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 96

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TALENTERNE (730) Indehaver: Foreningen af Registrerede Revisorer Dansk Revisorforening, Åmarkvej 1, 2, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 35: Forening som udfører medlemsmæssig service i form af annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Tjenester ydet af en forening til deres egne medlemmer, i form af juridisk bistand. (511) Klasse 45: Tjenester ydet af en forening til deres egne medlemmer, inden for personlige og sociale tjenesteydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DELFOL (730) Indehaver: BACK11BASICS A/S, Dianavej 9, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 30: Konfekturevarer, pebermyntebolsjer og pebermyntepastiller, tyggegummi (ikke til medicinsk brug), halspastiller (konfekturevarer), slik, mints, bolcher og bolchemasse samt varer til fremstilling heraf (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: smslån (730) Indehaver: Party Uarting ApS, Peder Hvitfeldts Stræde 17, 1173 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIND DET (730) Indehaver: Jydske Vestkysten A/S, Norgesgade 1, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier. (511) Klasse 16: Aviser, trykte publikationer, tryksager, tidsskrifter, nyhedsbreve, bøger, undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 45: Tjenester ydet af en forening til deres egne medlemmer, inden for personlige og sociale tjenesteydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: lifesciencejob (730) Indehaver: Successiv v/jan Thomsen, Slotsvænget 8, 4400 Kalundborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MORTON S (730) Indehaver: Morton's of Chicago, Inc., a corporation of the State of Illinois, 350 West Hubbard Street, Suite 350, Chicago, Illinois 60610, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed og barer samt tilvejebringelse af mad og drikke. (730) Indehaver: NagPeople ApS, Esromgade 15 4 opg2, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tandplejemidler. (511) Klasse 09: Videnskabelige, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, briller, solbriller. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser); juvelerarbejder, smykker, ædelstene; ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser); senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detailhandel med vaske- og rengøringsmidler, kosmetiske artikler, parfumerivarer, elektriske og elektroniske apparater, databehandlingsudstyr, optiske apparater, guld- og sølvsmedevarer, ure, lædervarer, tekstilvarer, beklædningsgenstande. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DanskDækkenDesign (730) Indehaver: Anette Hvolbøl, Lille Havdrupvej 1, 4622 Havdrup, Danmark (511) Klasse 18: Skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller, spadserestokke og piske. 97

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: StatHost (730) Indehaver: Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware til brug for et databanksystem (511) Klasse 35: Kompilering af statistikker (511) Klasse 42: Udvikling af computersoftware til brug for et databanksystem (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bilbutikken A/S, Kristrupvej 168, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hansen, Sønderby og Co Advokatinteressentskab, c/ o Advokat Per Hansen, Middelgade 1, 1, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 35: Detailhandel med køretøjer. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: By Malene Birger A/S, Klampenborgvej 50, 2930 Klampenborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Briller, solbriller, brilleetuier, brillestel. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel; annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forrtningsledelse og forretningsadministration (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NASPRENA (730) Indehaver: Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 05: ANALGETISKE PRÆPARATER (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BELTONE ACCESS (730) Indehaver: GN Resound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 10: Høreapparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PORTA (730) Indehaver: Viñedos y Bodegas Córpora S.A., Avda. Andrés Bello 2777, Floor 28. Of. 2801, Las Condes, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Vin. (730) Indehaver: Torsten Davidsen, Irisvej 1 B, 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ART-innovator (730) Indehaver: CEU Kolding Center for Erhverv og Uddannelse, Skovvangen 28, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 98

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: L2013 (730) Indehaver: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DGI, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten, Danmark (511) Klasse 41: Sportslige og kulturelle arrangementer i form af landsstævner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Solgar Holdings, Inc., 90 Orville Drive, Bohemia, New York 11716, USA (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 05: Vitaminer, mineraler til ernæringsmæssige formål og kosttilskud. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SOLGAR (730) Indehaver: F. Uhrenholt Holding A/S, Teglgårdsparken 106, 5500 Middelfart, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Ost. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Solgar Holdings, Inc., 90 Orville Drive, Bohemia, New York 11716, USA (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 05: Vitaminer, mineraler til ernæringsmæssige formål og kosttilskud. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: GTech Rhode Island Corporation, 55 Technology Way, West Greenwich, RI 02817, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til spil og lotteri til brug udelukkende i forbindelse med fjernsynsapparater. (511) Klasse 28: Apparater til spil og lotteri som ikke bruges udelukkende i forbindelse med fjernsynsapparater. (511) Klasse 41: Spilvirksomhed; lotterivirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Nordic Enviroment ApS, L E Bruuns Vej 16, 2920 Charlottenlund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: A4 ADVOKATFIRMA I/S, Østergade 16, 1100 København K, Danmark (511) Klasse 11: Vandforsyningsanlæg og anlæg til rensning af spildevand. (511) Klasse 37: Installation af vandforsyningsanlæg og anlæg til rensning af spildevand. (511) Klasse 42: Rådgvining og projektledelse vedrørende miljøbeskyttelse herunder vandrensning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: L2009 (730) Indehaver: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DGI, Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten, Danmark (511) Klasse 41: Sportslige og kulturelle arrangementer i form af landsstævner. 99

10 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: Westlife (730) Indehaver: BLuenet Limited, Charlotte House Charlotte Quay, Limerick, Irland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Optagne lydplader, billede- og dataplader, lydplader, billedplader og dataplader, herunder sådanne til interaktiv brug. (511) Klasse 16: Tryksager, nyhedsbreve, bøger, brochurer, plakater, overføringsbilleder, klistermærker, noder og partiturer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder T-shirts, sweatshirts, jakker, hatte og baseball kaskettter. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed tilvejebragt af et musikalsk band, herunder fjernsynsprogrammer, radioprogrammer og elektronisk offentliggørelse, fremskaffelse af information i relation til musik, koncerter og kunstnere og underholdningsvirksomhed både via internettet og andre kommunikationsnetværk, organisering af koncerter og andre forestillinger. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU varemærkeansøgning EU (730) Indehaver: Worldcare v/jasminika S.Dolfi, Prinsesse Charlottes Gade 23, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 35: Samling af et udvalg af varer så andre får mulighed for, på nem måde, at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: INTRO (730) Indehaver: Løvenskiold Handel AS, Postboks 38, Skøyen, NO 0212 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikkeelektriske kabler og tråd af metal (uædelt), låsesmedearbejder, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbeknive, barberblade, elektriske og ikke-elektriske barberrmaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitære formål. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: ferrofoss (730) Indehaver: Christian Wolf-Petersen, Bytoften 3, 4600 Køge, Danmark (511) Klasse 06: Støbejern i rå eller halvforarbejdet form; støbestål; jern i rå eller halvforarbejdet form; stål i uforarbejdet eller delvis forarbejdet form. (511) Klasse 35: Samling af et udvalg af varer i støbegods og elektriske lyskilder, så andre får mulig-hed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, import- og eksport-agentur samt engrossalg af støbegods og elektriske lyskilder. 100

11 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

12 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arista Records LLC, a Delaware limited liability company, 550 Madison Avenue, New York, New York, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Strada Financial Services International Limited, c/o Clonmel Healthcare Limited, Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperery, Irland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IP Holdings LLC a Delaware limited liability company, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IP Holdings LLC a Delaware limited liability company, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Strada Financial Services International Limited, c/o Clonmel Healthcare Limited, Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperery, Irland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cale Access AB, Box 1307, SE Solna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IP Holdings LLC a Delaware limited liability company, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SUNTECH NORDIC ApS, Stenvad 1, 6000 Kolding, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pierre Lang Management GmbH, Kolbegasse 70B, A-1230 Wien, Østrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: STMicroelectronics S.r.l., Via C. Olivetti 2, I Agrate Brianza MI, Italien (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Parfums Christian Dior, société anonyme, 33, avenue Hoche, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: EJA Limited, Pitfield, Kiln Farm, Milton Keynes MK11 3DR, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Phibro Animal Health Corporation a corporation of the State of New York, 65 Challenger Road, Third Floor, Ridgefield Park, New Jersey 07660, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: DeltaSelect GmbH, Otto-Hahn-Str , Dreieich, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Audio Products International Corp., 3641 McNicoll Avenue, Scarborough, Ontario, M1X 1G5, Canada (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: McDonald's International Property Company Ltd., a corporation of the State of Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ingersoll Rand International Limited, 170/175 Lakeview Drive, Airside Business Park, Swords Dublin, Irland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ingersoll Rand International Limited, 170/175 Lakeview Drive, Airside Business Park, Swords Dublin, Irland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: McDonald's International Property Company Ltd., a corporation of the State of Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Käte Magdalene Gjørup Petersen, Stevnsvej 101, Strøby Egede, 4600 Køge, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ease.dk A/S, Torneåvej 16, 7430 Ikast, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ease.dk A/S, Torneåvej 16, 7430 Ikast, Danmark 102

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ease.dk A/S, Torneåvej 16, 7430 Ikast, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tampico Beverages Inc., 3106 N. Campbell Avenue, Chicago, IL 60618, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tampico Beverages Inc., 3106 N. Campbell Avenue, Chicago, IL 60618, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tampico Beverages Inc., 3106 N. Campbell Avenue, Chicago, IL 60618, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Box 30035, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Geijersgatan 4C, S Limhamn, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Box 30035, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Box 30035, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wienerberger NV, Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Box 30035, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Polytype Holding AG, Route de la Glâne 26, CH-1701 Switzerland, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NordDesign Produktion AB, Holmagårdsvägen 1, S Flakenberg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Patentbyrån Y Wallengren AB, Box 116, S VÄRNAMO, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ABB ENTRELEC, rue Léon Blum, F Villeurbanne, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Geijersgatan 4C, S Limhamn, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Geijersgatan 4C, S Limhamn, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Box 30035, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Box 30035, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Box 30035, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Box 30035, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Box 30035, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordic Drugs AB, Box 30035, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Setterwalls advokatbyrå Malmö AB, Stortorget 23, SE Malmö, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BSN medical Limited, Brierfield Mills, Brierfield, Nelson, Lancashire BB9 5NJ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co., Scholtzstrasse 3, D Reinbek, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Belstaff International Ltd., Radcliffe New Road Whitefield, Manchester (Lancs), Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Limited Stores, LLC, a Delaware limited liability company, Three Limited Parkway, Columbus, Ohio 43230, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Berentzen-Gruppe AG, Ritterstrasse 7, D Haselünne, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark 103

14 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 16: Albummer, aviser, fotografier, magasiner, nyhedsbreve, tryksager. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; uddannelsesvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 42. (511) Klasse 43: hotel- og restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Computer software til styring af shipping, transport og transport af fragtgods. (511) Klasse 42: Design af computer software og computer hardware til brug for styring af shipping, transport og transport af fragtgods. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Computer software til styring af shipping, transport og transport af fragtgods. (511) Klasse 42: Design af computer software og computer hardware til brug for styring af shipping, transport og transport af fragtgods. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 31: Næringsmidler til dyr, herunder fugle, gnavere og vildtfugle. 104

15 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

16 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

17 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

18 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

19 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

20 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VA

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 131. årgang. 2010-12-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2063 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1515 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 107 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 INDHOLD Del A... 2 Del B... 17 Del C... 141 Del D... 164 Del M... 166 L A A.1. 8585895 3/9/29 bottelpack kocher-plastik Maschinenbau GmbH Talstr. 22-3 79 Sulzbach-Laufen BARTELS & PARTNER Lange Str. 51

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 INDHOLD Del A... 2 Del B... 15 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 DEL A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁØ

Læs mere

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 21. 2007-05-21-2007-05-27 Varemærke Ugeliste, DK

Dansk Patent Tidende. Ugeliste Danske Varemærker. Nr. 21. 2007-05-21-2007-05-27 Varemærke Ugeliste, DK Dansk Patent Tidende Ugeliste Danske Varemærker Nr. 21. 2007-05-21-2007-05-27 Varemærke Ugeliste, DK Ugeliste Danske Varemærker kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. på tlf. 43 50 85 35 Ansvarlig

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Årsregister 2006 REGISTER over DANSKE VAREMÆRKER registreret i 2006 Udgivet af Patent- og Varemærkestyrelsen Ansvarlig efter presseloven: Keld Nymann Jensen Taastrup ISSN 1602-6683

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Patenttidende. Nr. 41. 116. årgang. 2010-10-11 Dansk Patenttidende, Dk

Dansk. Dansk Patent Tidende. Patenttidende. Nr. 41. 116. årgang. 2010-10-11 Dansk Patenttidende, Dk Dansk Patent Tidende Dansk Patenttidende Nr. 41. 116. årgang. 2010-10-11 Dansk Patenttidende, Dk Dansk Patenttidende Indholdsfortegnelse Almindelige tilgængelige patentansøgninger 22 stk 2... 1937 Navneregister...

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Erhvervsstruktur og definitioner

Erhvervsstruktur og definitioner 0001 Olie og gas 0500 Olie og gas 0530 Olie- og gasproducenter 0533 Efterforskning og produktion Virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning og boring efter, produktion, raffinering og forsyning

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen april 2003 2 Forord Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under

Læs mere

Rigtig prisbasker! Pr. flaske kr. 69,95. 99,Marstal. Tlf. 62 53 19 26. Se flere gode tilbud her i avisen. Dortheadalsvej 3 5960 Marstal

Rigtig prisbasker! Pr. flaske kr. 69,95. 99,Marstal. Tlf. 62 53 19 26. Se flere gode tilbud her i avisen. Dortheadalsvej 3 5960 Marstal Til samtlige husstande, kontorer og butikker Vi rådgiver om incasso. Vråvejen 2 Ærøskøbing Telefon 6252 1077 www.g-w.dk Kirkestræde 15A Marstal Telefon 6253 1198 www.g-w.dk Ærø Ugeavis - Tirsdag den 9.

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Til modtagere af Varemærke & Designs brugerbrev 20. november 2013 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Styrelsen har i det seneste 1½ år indgået i et samarbejde

Læs mere

27.-29. januar 2011. Odense Congress Center PROGRAM

27.-29. januar 2011. Odense Congress Center PROGRAM 27.-29. januar 2011 Odense Congress Center PROGRAM 05-01-2011 09:22:52 27.-29. januar 2011 Odense Congress Center PROGRAM 1 Forord FORORD Jeg er glad for, at der også er konkurrencer for 9. klasserne i

Læs mere

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret

AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm <fig> - Adm. Ophævelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2013 00014 VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm - Adm. Ophævelse - Brugsret Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af varemærket VR 2007 04784 ALARM Dan Group Alarm .

Læs mere

Velfærdsteknologi på verdensplan. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune

Velfærdsteknologi på verdensplan. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Velfærdsteknologi på verdensplan Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Desk Research Velfærdsteknologi på verdensplan Denne undersøgelse, er lavet af udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet

Læs mere

Præsentation 2014 /15

Præsentation 2014 /15 w Præsentation 2014 /15 Indholdsfortegnelse 1 Industri Udvkling overblik 2 Nye virksomheder 3 Præsentation af Industri Udvikling 5 Kvist Industries A/S produktion af dansk møbeldesign 6 PcP En værdiskabende

Læs mere