Indholdsfortegnelse 1/29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1/29"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Noter fra dagen...2 Kritik fase...2 Utopifase...4 Borgerløn/leve af din hobby...5 Global arbejdsdeling...6 Kritikfasen...6 Åben diskussion...6 Opsamling i plenum...9 Umyndiggørelse...9 Person overfor system er et skuespil...9 Løser regler konsekvenser går altid ud over den ledige...9 Utopifasen...9 Fælles diskussion i plenum...9 Bilag 2 - Indskrevende post-its...14 Kritikfasen Tema: Løse regler og konsekvenser er altid for den ledige...14 Tema 2: Umyndiggørelse...14 Tema 3: Person - system, et skuespil...15 Utopifase...16 Utopi 1: Global retfærdig arbejdsdeling...16 Utopi 2: Borgerløn...16 Realiseringsfasen...17 Borgerløn...17 Global retfærdig arbejdsdeling...18 Bilag 3 - Interviewguide...19 Program...19 Program for dagen...19 Programforklaring...19 Tjekliste til dagen...21 Bilag 4: Oversigt over arbejdsløsheds-/aktiveringspolitik - fra 2001 til Bilag 5: Den danske flexicurity-trekant...26 Den danske flexicurity-trekant...26 Bilag 6: Billeder fra fremtidsværkstedet /29

2 Bilag 1: Noter fra dagen Dette bilag indeholder samtlige post-its, der er blevet skrevet på dagen for fremtidsværkstedet. Postitsne er ordnet efter antal stemmer de fik og er samlet under de forskellige temaer der kom frem under fremtidsværkstedet. Kritik fase Det er ikke det ikke indholdet for indholdets skyld der er kontrolen og følgendes af at blive overvåget Noget fleksibilitet, efter man er endt dagpenge hvis man arbejder lidt ingen penge, hårdt når man ikke har råd til at arbejde, da de skære i mine For meget stil stand man har søgt alle jobs, så der er kun hovedlyst aktiviering. Alternativ aktivering? Mangler en praktikplads efter at have søgt gange. Manglende anerkendelse af jeg gerne vil være anlægsgarnter, jeg skal bare søge jobs Manglende på initiativ på jobcentert Der mangler konsionalitet tilfældigheder i forhold til medarbejderens der er på job, i forhold til hvad jeg får tilbudt En følgelse af at der ikke er tid til en den ledige de kan ikke huske mig eller gjort sig nogle tanker om min situation. Der er ikke konetonalitet mellem de forskellige medarbejder på jobcenteret Det virker som de er ikke er kompetente i jobcenteret Mine idéer og tanker kommer ikke frem, der virker som om at der er deres idé om hvor de kan styre mig hen - man skal passe ind i en kasse de sætter op. Tolkning af regler, det er fra person til person der er ikke nogen der kan overskue reglerne Manglende information 2/29

3 upersonligt, jeg er ikke Kasper jeg er bare endnu en arbejdsløs, der skal guides til en bestemt vej. Min nyeste frustration! Manglende kontakt mellem de forskellige instanser mellem kommunen og jobcenteret Der er som om vi spiller skuespil, vi ved hvad vi skal sige de ved godt der ikke er et job, men vi leger alligevel at der er og der er mulighed for et hvis man tager det de tilbyder Den manglende overblik over og systemfejl rammer den ledige Det er kun os der rammes af konsekvenserne Hvis du har tid til at lave frivilligt arbejde, har du også tid til at feje gader Kommunerne sælgere deres eget produkt og ikke hvad der er godt for den enkelte borger. Hvis du skal til job samtale i morgen, så kan du jo bare side på facebook - jeg er ikke stået tidligt op for at gå på facebook Hvis man vil lave noget andet end det Manglende anerkendelse af frivilligt arbejde børnene har jo godt af det jeg laver, jeg bude jo få penge for det Hvis man diskutere politik man bliver umyndiggjort på grund af min ledighed jeg bliver ikke anerkendt, er ikke noget problem for mig nu, men det er en irrietation Man bliver presset til at snyde systemet Man laver en masse for sjov job hæfte omkring verdens hårdeste job er en difinatation Hey jeg hedder Kamila hvad laver du det er et problem at folk ikke anerkende min tilstedeværelse når jeg siger jeg er arbejdsløs Man bliver presset i systemet, således at man bare bliver flyttet over til sygedagpenge Motivation forsvinger i de jobs jobcenteret giver en, jeg bliver jo motiveret af de områder jeg selv har interesse for. To forskellige verdener i forhold til offentligheden. I kan jo tage et job, politikerne har ikke nogen idé 3/29

4 om hvordan det er. Der er en følgelse af at kommunen gerne vil spare på deres resurser og derfor ikke gør hvad der er bedst for os. Jeg kan ikke få en virksomhedspraktik, hvis den ikke kan lede til et job. Selvom det er god erfaring for mig og det jeg gerne vil lave. Jeg har ikke det store med pengene men tiden mellem afsluttet studie og dagpenge, men skal selv henvende sig ellers er der ikke nogen penge Der er en følgelse af at der ikke er penge nok i systemet, som om de gerne vil spare på os De gør forskel på folk Man for ikke SU, så kan ikke bare starte på en uddannelse jeg kan ikke tage en ny indenfor samme område Det jeg mangler lige nu er en større lejlighed til min familie, men jeg kan ikke låne penge og har ikke penge til det De tror svaret for alle er en uddannelse jeg har uddannet mig indenfor det felt jeg gerne vil og der er jo heller ikke job på den anden side med den nye uddannelse Utopifase Bredt arbejdes forståelse Personlig kontakt, en vejleder der støtter og hjælper den ledige med deres ønsker. At man som ledig kan blive mødt med en forståelse for hvad man ønsker. (lige mulighed for deltagelse) Fælles ansvar for den arbejdsløse, at samfund/arbejdsgiver/medmennesker har en interesse i at skabe værdi i arbejdet Anerkend hvad der mine interesse og hvad jeg gerne vil lave Hvad har samfundet behov for, derefter fri leg til at gøre hvad man vil bedre offentlig styring af hvad der er brug for i samfundet ikke markedet! 4/29

5 En større fagforening der i samlet flok løfter ledigheds problematikken et modsvar til systemet En bredre forståelse for hvad der anerkendes som en kompetancer barsel osv. Benytte kommunikations mulighederne i det moderne samfund til at organisere lokalt (syndikater?) Ikke fra top, men fra bunden og op En global arbejdsdeling Borgerløn/leve af din hobby Erfaring er ikke nødvendigvis en styrke, men tænke i investeringer plads til unge på arbejdsmarkedet En anerkendelse af at du laver meget i marken også har en værdi på en anden måde end den økonomiske værdisættelse Langsigtende løsninger for samfundet Tidligere tilbagetrækning alle kan gøre hvad de vil Der er et større skuespil i samfundet (ref. Til det kapitalistiske samfund) der siger at du skal have et lønjob, andet anerkendes ikke Borgerløn fjerne det nuværende ledighedsbegreb således at det i bredere forstand bliver muligt at gøre og blive anerkendt for at gøre hvad de finder og giver mening og værdi for dem. Der er ikke en kassetænkning, der siger nu er du ledig, nu får du den her ydelse du er i højere grad frit stillet til at gøre hvad du finder som et vigtig arbejde for dig. Dog fremsættes der en kommentar omkring noget givere mere borgerløn end andet, måles på samfundets nødvendighed. Pension kan opspares (foruden borgerlønnen) så ældre kan give plads til unge der en mulighed for at lære videre, hvis du har lyst. Værdisætte personlig erfaring så ældre håndværker kan blive undervisser indenfor deres fagområde En borgerløn giver mulighed for at gøre hvad man har lyst til en arbejdsplads bliver betegnet som en gode der kan og skal omfordeles, så alle kan få et liv der giver mening for dem selv og ikke en resurse der skal/kan udnyttes. En større værdigsættelse af arbejdet, det er ikke nødvendigvis markedesværdien, men den menneskelige værdi/lyst/anerkendelse der skal til for at den gode ledighed kan realiseres Man har lige mulighed for at lave det du gerne vil ønsker du penge, flere end i basis, må du 5/29

6 omskifte til hvad der er nødvendigt for samfundet (og for dig selv, medicin, plads til børn, lægehjælp osv) Folk kan bruge sin erfaring, til at blivepersonlig vejledere der kan hjælpe andre ledige. Velfærdssystemet er en del af borgerlønnen Global arbejdsdeling udbud udbud, i stedet for udbud efterspørgelse så folk laver hvad de har lyst til, i stedet for hvad der bliver presset til at gøre for at nå udbudet Man beslutter selv hvad man har lyst til at lave ikke som det er nu de samfundsmæssige normer og diskurser der går mod en kapitalistisk forståelse af arbejdsets værdisættelse Værdien i arbejdet opnås også ved at gøre selve arbejdet mere tilfredstillende minearbejdet gøres således givende for arbejderene og ikke nedslidende men givende overfor arbejderen. f.eks. en minearbejder der er stolt af sit arbejde, både på grund af løn, faglig stolthed og samfundsnytte. Heltestatus af ledige og i arbejdet anerkendelse af hvad du laver og den funktion du bidrager med til samfundet som ledig, men også en (ikke nødvendigvis økonomisk) anerkendelse og værdisættelse af det arbejde man udføre. Du er ikke sygeplejerske alene på grund af din (økonomiske) lån, men også fordi du gerne vil hjælpe andre. Værdsættelsen af ledigheden og arbejdet ændres til en bredere forståelse af værdi der ikke kun bygger på det kapitalistiske samfundslogik Kritikfasen Åben diskussion Aktivering holdning omkring det. Ikke for indholdets skyld. Mistillid i systemet. DE vil gerne have styr på en! At man hele tiden snyder! Savner fleksibilitet! Efter at man har endt dagpenge. Jeg kan ikke arbejde. Har ikke råd til at arbejde. Du skal ud at tage dig et job, men har faktisk ikke tid til at optage et job! For meget stilstand! Man skal blive ved med at søge jobs! Men der kommer et tidspunkt hvor man har søgt alle de jobs man kan. Man køre død i det. Meningsfuld aktivering! Handler bare om at møde op og få jeres kryds! Skal søge en masse jobs, men søger en praktikplads. Har søgt steder. Skal søge arbejde selvom 6/29

7 han kun er interesseret i praktik. Der er ikke nogen der tager højde for hans situation. Anerkender ikke praktik. Initiativ og engagement. Mangler at der er nogen der tager fat i folk. For mange besværlige regler som man ikke bliver sat ind i. Manglende kontinuitet. Møder hele tiden en ny medarbejder. Skal hele tiden tilbage til begyndelsen. Ingen opfyldning. Ingen fast sagsbehandler. Det samme gentager sig på møderne. Har ikke tid til at sætte sig ind i den enkelte sag. hun kan ikke huske mig! Kender ikke alle sammen reglerne! Snakkede om virksomhedspraktik. Havde et sted fået at vid at han godt kunne optage en virksomhedspraktik selvom han et andet sted havde fået at vide at han ikke kunne komme i praktik. Manglende uddannelse. Frustreret coaching forløb. Ikke mine tanker, men i stedet for sagsbehandlerens dagsorden. Du skal passe ind i nogle kasser! Skjult agenda! Vurdering af reglen fra person til person. Har svært ved selv at overskue reglerne! Omskiftelige regler. Indkonsistent vejledning. Manglende information. En kamp mod kommunen! Demotiverende system. Systemet er meget upersonligt. Jeg er ikke Kasper inde på A-kassen. Bare endnu en arbejdsløs. Tager ikke udgangspunkt i den enkelte. Manglende kommunikation mellem de enkelte institutioner. Kommunen og Jobcentret taler ikke sammen. Vi spiller skuespil. Vi leger når vi mødes! Vi ved godt at det her ikke virker! Det her hjælper ikke noget som helst. Lige nu er der ikke et arbejde! Har store konsekvenser at reglerne er til tolkning. Jeg føler mig straffet når de laver fejl. Det er mig som sidder tilbage med konsekvensen. Det går altid ud over den ledige! Svært at klage over systemet Man må kun arbejde fire timer om ugen frivilligt! Det er strengt forbudt at arbejde mere! Ellers har du ikke tid til det rigtige arbejde! Hvorfor tager du ikke til Jylland eller Bornholm! Du kan jo godt! Det er dig der melder fra nu. For rigide krav til ansøgninger 7/29

8 Kommuner sælger meget deres eget job! Du kan bare sidde på Facebook, nu hvor du skal til jobsamtale i morgen. Hvad er arbejde? Skal man overhovedet ha et arbejde? Synes jeg laver rigtig mange ting som ikke bliver kategoriseret som arbejde! Ledige er dem der ikke vil lave en bestemt type arbejde. Meget snæver definition. Savner større anerkendelse af at det er okay at lave frivilligt arbejde. Skraver ikke penge ind til samfundet, men gør eksempelvis en række børn glade. I det mindste anerkende at det også er en samfundstjeneste. Du ved ikke noget om politik, da du er ledig! Du har ikke ret til at blande dig. Stigmatisering og umyndiggørelse. Man føler sig nødsaget til at snyde systemet. Tvunget til at snyde, fordi systemet er så rigid. Ideen er at man laver noget under dårlige vilkår og at man så efterfølgende får et bedre job, men sådan går det bare ikke. Se nærmere på: Verdens hårdeste job! Omdefinerer til at man er jobjæger! Hej jeg hedder Camilla. Men hvad laver du? Et meget vigtig spørgsmål. Man går ned på det! Mange oplever en form for despression. Motivationen forsvinder ved tvunget arbejde. Du er jo ikke rigtig uddannet, så du kan jo bare gå ned i Netto! Hvorfor får du ikke et job er diskursen i det omgivende samfund. Er en helt anden virkelighed på jobcentret. Det eneste som vi ikke har været rundt om i dag i forhold til hvad vi tænkte de ville komme ind på er mangel på penge. Der skal være en jobmulighed eller en praktikmulighed for at det gør sig gældende for virksomhedspraktik. Virker som om de ikke vil af med pengene. Jeg røg selv i karantæne. Chefen: Jeg kan få dig som jobprøvning og kun betale halvdelen for dig. Kan have nogle uheldige konsekvenser. Var ikke klog nok til at melde mig ind i en A-kasse. Hvorfor skal jeg have mindre bare fordi jeg er 8/29

9 ung? Jeg har aldrig haft så mange penge! Mangler en større lejlighed. Kan ikke få lov at låne penge til en ny lejlighed, nu hvor jeg ikke har et arbejde. Mangler det værelse til min datter. Gå ud og få noget mere uddanelse! Selvom det ikke gør at man har større jobmuligheder. Økonomisk stilstand! Man må ikke tage på nogen ferie! Føler mig tvunget ud i sort arbejde! Opsamling i plenum De tre temaer som har fået størst tilslutning er: Umyndiggørelse Mangel på jobs Lav ydelse til unge Person overfor system er et skuespil Mangel på jobs For meget uddannelse for lidt job Tvunget til at snyde systemet Mangle på praktikarbejde Løser regler konsekvenser går altid ud over den ledige Snæver definition af arbejde Tvunget til at snyde systemet Arbejdsløshed medfører begrænsninger Utopifasen Fælles diskussion i plenum Meget bredere begreb for arbejde! Leve af sin hobby Alt er arbejde 9/29

10 Et rummeligt system Personlig opkvalificering Mere politisk forståelse tvinge politikerne ned på jobcentret. Borgerløn! 100 % skat. Alt er gratis. Anerkendelse af at der er kritiske rammer Nedbrydning af regler. Gennemskuelige regler! Fuld accept fra samfundet i forhold til det at være ledig. Udgangspunkt i den enkeltes behov. En personlig vejleder! Der sikrer at alle kan deltage! Bedre uddannede jobkonsulenter. Et fælles ansvar at man er arbejdsløs. I stedet for at det bliver den enkeltes problem. Et samfundsproblem at der ikke er arbejde nok. Et fælles ansvar. Arbejdsgiverne har også et ansvar! Forhold os til hvad samfundet har brug for. Og lad resten være op til den enkelte! Bedre offentlig styring af hvad der er af arbejdsopgaver i stedet for at det i høj grad er det private arbejdsgivere der dikterer. Større stat. En større fælles fagforening en samlet organisering af de ledige! Således at de arbejdsløse ka kæmpe imod systemet. Større respekt for de ledige. I stedet for at de ledige kan En ændring i forhold til anerkendelse af ledighed. En anerkendelse af personlige erfaringer. Barsel er også en kompetence. Lad være med at hænge det op på alder. Fru Jensen kan godt hjælpe til selvom hun er 65. nedskæring af de regide regler. Plads til at lokale fællesskaber tager ansvar. Lokal selvorganisering. Organisering fra bunden og op. 10/29

11 En global lige levestandard. En retfærdig global arbejdsdeling. Det er dårligt at vi transporterer tingene rundt er dyrt. Erfaring er ikke nødvendigvis en styrke. Investerer i det enkelte menneske. Plads til unge på arbejdsmarkedet. Anerkendelse af job. Jeg knokler lige så meget i bunden som chefen gør i toppen. En ny rimelig værdisættelse af arbejdet. Mere langsigtede versioner for vores liv og samfund. Tænke længere og tænke at det er okay at der ikke lige nu er jobs til alle. Menneskelige globale visioner. Tidligere tilbagetrækning. Lad gamle mennesker trække sig tilbage. Kan bidrage med meget andet end lønarbejde. En del af et større skuespil. Det er direktøren som bestemmer. Hele billedet af at det er virksomheder og folk med penge som bestemmer hvad der har værdi. Mere ærlig agenda i samfundet! Vi må erkende at der lige nu ikke er så mange jobs. Kan vi finde på noget andet du kan lave i mellemtiden som du kan bidrage til? I stedet for at man får bonus for at tage en ledig ind, skulle i stedet vendes til at man tilgav virksomheder en bonus for at man holder og verner om sine medarbejdere. Fjern privatpensionsopsparing. Og sikrer alderdommen i form af offentlig opsparing. Hvad er det du som ledig har brug. Et system på de lediges præmisser. En kort men godt liv. Livskvalitet frem for kvantitet. Vi skal have et langt og lykkeligt liv. Når du har tjent et vis beløb, må du kradse af. Ingen økonomiske kriser! Praktikplads til alle! Opsamling i Plenum Borgerløn / leve af sin hobby Global retfærdig arbejdsdeling En global retfærdig arbejdsdeling Fremsætning af utopisk plan. 11/29

12 -alt kan lade sig gøre, men en konkret plan Udbud = med udbuddet. På arbejdernes præmisser Fjernelse af magtstrukturer. Arbejderne er herre over produktionsmidlerne De der laver noget har ret til at sige noget: Aktivt demokrati. Worker placement: Fælles ejerskab. Du har indflydelse på det du gør, men ingen magt. Der er det der er. Man er med tl at producere den pågældende vare om man gerne vil have mere af det. De aktive bestemmer, men bestemmer ikke over den enkelte. Vigtig med kommunikation. En fornuftig kommunikation. Vigtig med forum for kommunikation. Det foregående er ikke-systemsat. En bottom up. Hvad om vi i stedet tænker i system: Og i top down strukturer Hvis alle kan finde ud af at indordne sig behøver vi ikke et dømmende organ. Det dømmende organ: En naturlig fordeling. For at det er realistisk at man får produceret de forskellige ting, skal alle ting værdisættes ens. Penge behøver ikke at være indblandet. Ens ressourcer. En fagforening for alle lønmodtagere. Global organisering af de arbejdende og de arbejdsløse Af-normalisering af de globale strukturer. Uligheden mellem de rige og de fattige lande skal udlignes. Organisering i fagforeninger først lokalt og derefter globalt. En de-kapitalisering. En chef er i den pågældende position fordi han vil det, men skal ikke tjene mere end andre. Folk som rationelt tænkende. Kan selv vurdere hvad der er vigtigt. Man kunne forestille sig at det vil føre til en nedsættelse af arbejdstid, så vi ikke havde så meget spild. Empati som vigtig. Holdningsændringer. Mennesket i centrum frem for økonomi! Minus værdisættelse. Hvad vil du selv lave i sådan et type samfund. Svar: Lave det samme, men i en mere ekstrem grad. Uddannelse er om end stadig meget vigtig! Bedre arbejdsforhold, da det skal være et arbejde som alle har lyst til at optage. De hårde usunde arbejdsopgave skal reformeres. Mennesket skal i centrum. Global retfærdighed og arbejdsdeling som et præmis for borgerløn. Folk kan ikke blive tvunget ud i arbejde som de ikke har lyst til. 12/29

13 Heltestatus af ildsjæle gælder både ledige og beskæftigede. Folk bliver anerkendt for deres færdigheder. Handler ikke om hvor vidt du er lønarbejder eller ej. Gruppe for kontrol af ægte fairtrade. Støtte fairtrade.viden, retfærdighed og information. 13/29

14 Bilag 2 - Indskrevende post-its Dette bilag indeholder en tekstuel gengivelserne af plancherne, fra de forskellige facer Kritikfasen 1. Tema: Løse regler og konsekvenser er altid for den ledige 1.rang Snæver definition af arbejde Tvunget til at snyde systemet Arbejdsløshed => begrænsninger - hvis det ikke er gennem systemet må man ikke gøre det, selvom om det kunne have givet et job 2. rang Arbejdsgiver udnytter kommunens tilbud Perioder uden indkomst Virksomhedspraktik skal kunne føre til job Det er altid den lediges skyld, det er den ledige som skal rette op på det Meningsløs aktivering Kompleks system, mangler regler Reglerne er til fortolkning 3. rang Manglende initiativ fra systemet Økonomisk incitament ved at sende folk rundt i systemet Mangler flexibilitet fra systemet Kommunen og jobcenter kan ikke finde ud af at tale sammen En følelse af manglende tid og kræfter fra ansatte i systemet kommunerne sælger deres egne tilbud Inkonsistent vejledning Tidsbegrænsede tilbud Skal søge job - ingen tid til at søge andet Tema 2: Umyndiggørelse 14/29

15 1. rang Mangel på jobs Snæver definition af arbejde Forskel på offentlighedens verden og den verden som gør sig gældende på jobcentrene Demotiverende system Mangel på praktikplads 2. rang Lav ydelse til unge Afgrænset fra en hverdag Lediggang => depression Mistillid fra systemet Meningsløs aktivering Frataget borgerrettigheder 3. rang Motivationen forsvinder Ikke plads til politiske holdninger Mangel på anerkendelse af frivilligt arbejde Ingen mulighed for at låne penge Upersonligt system, tager ikke udgangspunkt i den enkelte Ingen mulighed for at få en større bolig Nødvendigt at udføre sort arbejde Ingen ferie om du er på ydelser Stilstand Grim tone fra samfundet Manglende mobilitet Tema 3: Person - system, et skuespil 1. rang For meget uddannelse for lidt job Mangel på jobs Tvunget til at snyde systemet Arbejdsløshed = begrænsning Mangel på praktikplads 2.rang Arbejdsgiver udnytter systemet Meningsløs aktivering Hård konkurrence 3. rang Alle kan tage grundforløb, men der er ingen praktikpladser når man kommer ud 15/29

16 Manglende konkurrence fra ansatte Manglende kontakt med politikerne Arbejde bliver set som det vigtigste for en selv Pseudo-jobs tvinger en rundt i manegen Skjult agenda Manglende kontinuitet og manglende opfølgning For mange penge på dagpenge Utopifase Utopi 1: Global retfærdig arbejdsdeling 1. rang: Ærlig agenda: Erkendelse af mangel på job Stærkere organisering af ledige Gennemskuelige regler Anerkendelse af at der er historiske rammer Plads til lokale fællesskaber tager ansvar 2. rang: Respekt fra systemet Menneskelige globale visioner Organisering fra bunden og op Langsigtede investeringer Systemet virker på de lediges præmisser Omprioritering af arbejde - hvad er der brug for Plads til unge på arbejdsmarkedet 3. rang Ingen økonomisk krise Tvinge politikere på jobcenter Penge er ikke magt Bedre uddannede jobkonsulenter Fokus på det større skuespil Fjern kransekagefigurerne Utopi 2: Borgerløn - Leve af min hobby 1.rang: Skab job ud fra evne og lyst Meget bredere definition af arbejde Alt er arbejde 16/29

17 Universelle regler der ikke er til fortolkning Rumligt system Alderdomssikring Kort men godt liv Relevant, personlig opkvalificering Mere magt til jobcenter-konsulenter Arbejdsløshed er et samfundsansvar Praktik til alle 2.rang: Tidligere pension Sats på unge, gamle ud Langsigtede samfundsvisioner Bedre offentlig styring af jobs 3.rang: 100% skat og alt er gratis Tilpasning af regler til den enkelte Arbejde i det omfang man kan Udgangspunkt i hvilket arbejde samfundet har brug for Ny værdi forståelse / anerkendelse Anerkendelse af personlige erfaringer Anerkendelse fra samfundet af lediggang Alternativ bonus til arbejdspladser ift udvikling + fastholdelse Fagforeninger tager ansvar for de ledige Nedbrydning af regler Politikker på arbejdsplads præmisser Realiseringsfasen I denne fase har vi skrevet post-itsne med realiseringsforslag op efter deres 2 utopi temaer. Herefter er post-itsne nævnt i rækkefølge efter tidslinjen, her gengivet med udgangspunkt i realiseringsforslag der er længst fra nutiden skrevet ind først. Borgerløn Fremtid Holdnings ændring Overgang fra privat til kollektiv/andelsvirksomhed 17/29

18 Opløsning af monopoler Politisk skoling fra barnsben Omfordeling af værdier Flertal i folketinger Gradvis overgang Alternativ økonomiske udregninger+ præsentation[af disse, red.] Ledige skal indkluderes i samfundstanken Statsoverføresel = borgerløn Frivilligt arbejde skal anerkendes Radikalisering af ledige Organisering af ledige ++[og andre, red.] Meld sig ind i solidaritet eller frit fald Global retfærdig arbejdsdeling Fremtid Holdningsændring Heltestatus til ildsjæle Fjernelse af monopoler og patenter Reform af uattraktivt eller farligt arbejde Ydelser = organisering Mere og ægte fairtrade Organisering af arbejdsløse internationalt Krav til producenter / boykot Viden, oplysning og information Købe / støtte fairtrade Lav gruppe for kontrol af ægte fairtrade 18/29

19 Bilag 3 - Interviewguide Dette bilag indeholder en oversigt over vores program for fremtidsværkstedet Program Program for dagen kl Velkomst og introduktion til dagens forløb kl Kort oplæg om ledighed samt icebreaker øvelse kl Kritikfasen kl Pause og frokost kl Utopifase - Plenum kl Utopifase - Gruppearbejde kl Pause og kage kl Realiseringsfase Programforklaring Dagen starter med en velkomst, hvor der er sat tid af til, at deltagerne kan komme på plads og kan blive sat ind i hvorledes dagen skal forløbe. Her vil vores projekt samt hensigten med fremtidsværkstedet også blive introduceret for deltagerne ved et kort oplæg. Efter oplægget vil vi kaste os ud i en såkaldt icebreaker øvelse, som har til formål, at få åbnet op for dialogen deltagerne i mellem. Kritikfasen I denne fase vil vi, i plenum, formulere kritikker i forhold til oplevelsen af ledigang. Formålet med fasen er at få skabt et rum hvor alle kritikker kan komme til orde, hvorfor det, i denne fase, ikke er tilladt at komme med indvendinger overfor hinandens formulerede kritikker. Alle de kritiske formuleringer vil blive skrevet på post-its og disse vil løbende blive samlet på en tavle. Til sidst i denne fase vil vi, i fællesskab, udvælge en række hovedkritikker. Dette vil ske gennem en afstemning, hvor hver deltager har tre stemmer. Disse skal kunne rumme hovedtrækkene i de øvrige kritikker, men der tages højde for, at nogle kan falde udenfor. Efter kritikfasen vil der være en pause hvor vi serverer en let frokost. I løbet af pausen vil vi, i projektgruppen, lave en plakat til hver hovedkritik, 19/29

20 hvor vi placerer de post-its som vi mener passer til. Vores inddeling præsenteres og diskuteres i plenum i starten af næste fase. Utopifasen Første del - Plenum I denne fase åbnes der op for visioner, utopier og drømme-scenarier for lediggang. Det er stadig ikke tilladt at stille sig kritik overfor de andre deltageres visioner. Det er hensigten, at deltagernes utopierne formuleres i forlængelse af de kritikker, der i forrige fase kom på bordet, dog uden at det skal virke begrænsende på den utopiske, visionære horisont. Ligesom i forrige fase, udvælges nogle utopier på baggrund af en afstemning, som vil blive taget videre til næste fase. Anden del - Gruppearbejde I denne fase inddeler plenum sig i mindre arbejdsgrupper tilsvarende til de utopier, der i forrige fase blev udvalgt. Hver gruppe arbejder videre med en specifik utopi med det formål at uddybe og styrke den utopiske vision. Det er stadig ikke tilladt at stille sig kritisk overfor utopierne, kun i det omfang, at det kan bidrage til at styrke dem. Realiseringsfasen Grupperne, der har diskuteret de forskellige utopier, skal nu fremlægge deres arbejde. Således skiftes grupperne nu til at skitsere deres utopier og give gensidig kritik med det formål, at få stillet skarpt på de forhindringer der måtte være i forbindelse med realiseringen af utopierne. Det er altså ikke meningen, at selve utopien skal kritiseres, men at der i stedet skal findes måder hvorpå deltagerne kan nærme sig deres utopi, et skridt ad gangen. Introduktionstale til fremtidsværkstedet til deltagerne Velkommen til alle sammen. Vi har bedt jer alle om at møde op her i dag for at vi kan diskutere det at være ledig og i særdeleshed hvad der kan betragtes som værende den gode ledighed - set med jeres øjne. Det vi, med andre ord, gerne vil diskutere med jer er hvad I anser som kritiske punkter iht. det at være ledig, både i forhold til strukturelle udfordringer (det lade sig være jobcentre/stat/arbejdsløshedspolitik osv), men også i forhold til de normer I møder i forbindelse med lediggang. F.eks. en manglende anerkendelse fra samfundets side omkring det at være ledig - som en udelukkende negativ fremstilling. Således vil vi i den første runde bede jer om at komme med alle de kritikpunkter, som I kan rettes mod de forhold der hindrer og besværliggør den gode ledighed ud fra jeres egen opfattelse af hvad 20/29

21 den gode ledighed måtte indebære og være. Det er med andre ord de frustrationer og udfordringer I oplever ved det at være ledig vi gerne vil forsøge at kortlægge i denne fase. I kontrast hertil vil vi den næste fase, netop gerne diskutere jeres drømmescenarie og forståelse af hvad i anser som den gode ledighed - med andre ord hvad der i en ude af denne verdens realiteter ville være at opfatte som den bedste form for ledighed. Tjekliste til dagen Tjeklisten har til formål at virke som en huskeliste; både i forhold til at få skabt et åbent rum, hvor det er muligt at formulere sig utopisk, men også i forhold til, at vi forventer nogle særlige emneområder afdækket med tanke på den videre analyse. Kritikfase Kritisér det at være ledig. Korte sætninger de skal kunne være på post-its Man må ikke kritisere hinandens forslag til kritik Der skal i fællesskab vælges nogle hovedkritikpunkter, som skal bruges i de videre faser. Ting vi kan snakke om indholdstjek-liste: Frivillighed Manglende penge i hverdagen? Selvtillid? Medindflydelse? Umyndiggørelse? Afstemning Utopi-fase: Plenum Der skal diskuteres utopier Utopierne skal relateres til de kritikpunkter der er blevet taget med fra forrige runde Hvilke drømme har du? Hvad kunne være det bedste du kunne forestille dig der skete ift. din ledighed Tjek-liste Grundforståelser, som du ønsker ændret. 21/29

22 Omfordeling / anerkendelse dette som vi søger en ændring på. Hvad er utopien for jeres ledighed Hvad ville det uopnåelige, gode, utopiske samfund være. Facilitator sørger for at trække de konkrete, personlige utopier op på et generelt/universelt plan. Afstemning om mest interessante utopier Opdeling i grupper til videre diskussion af utopier Utopi-fase: Grupper De valgte utopier skal uddybes Det skal stadig kun være positiv kritik At alt er muligt er i centrum for diskussionen Realiserings-fase Grupperne skitserer kort deres gennemarbejdede utopi De andre grupper kommer med kritik for at gøre utopien realistisk I denne fase er kritik tilladt, den oprindelige utopien skal der stadig ikke sættes spørgsmålstegn ved Tjekliste Hvilke barrierer er der i vejen for at realiserer utopier Hvordan kan man realiserer de ovenstående utopier Hvad kan man selv gøre? 22/29

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO

Variation i jobbet 9. Metoder og erfaring. Læring på jobbet. KL og KTO Variation i jobbet 9 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO Variation i jobbet 1 Metoder og erfaring Læring på jobbet KL og KTO, juni 2002 2 TEMA 2 Læring på jobbet Metoder og erfaring 1. udgave,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere