Indholdsfortegnelse 1/29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1/29"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Noter fra dagen...2 Kritik fase...2 Utopifase...4 Borgerløn/leve af din hobby...5 Global arbejdsdeling...6 Kritikfasen...6 Åben diskussion...6 Opsamling i plenum...9 Umyndiggørelse...9 Person overfor system er et skuespil...9 Løser regler konsekvenser går altid ud over den ledige...9 Utopifasen...9 Fælles diskussion i plenum...9 Bilag 2 - Indskrevende post-its...14 Kritikfasen Tema: Løse regler og konsekvenser er altid for den ledige...14 Tema 2: Umyndiggørelse...14 Tema 3: Person - system, et skuespil...15 Utopifase...16 Utopi 1: Global retfærdig arbejdsdeling...16 Utopi 2: Borgerløn...16 Realiseringsfasen...17 Borgerløn...17 Global retfærdig arbejdsdeling...18 Bilag 3 - Interviewguide...19 Program...19 Program for dagen...19 Programforklaring...19 Tjekliste til dagen...21 Bilag 4: Oversigt over arbejdsløsheds-/aktiveringspolitik - fra 2001 til Bilag 5: Den danske flexicurity-trekant...26 Den danske flexicurity-trekant...26 Bilag 6: Billeder fra fremtidsværkstedet /29

2 Bilag 1: Noter fra dagen Dette bilag indeholder samtlige post-its, der er blevet skrevet på dagen for fremtidsværkstedet. Postitsne er ordnet efter antal stemmer de fik og er samlet under de forskellige temaer der kom frem under fremtidsværkstedet. Kritik fase Det er ikke det ikke indholdet for indholdets skyld der er kontrolen og følgendes af at blive overvåget Noget fleksibilitet, efter man er endt dagpenge hvis man arbejder lidt ingen penge, hårdt når man ikke har råd til at arbejde, da de skære i mine For meget stil stand man har søgt alle jobs, så der er kun hovedlyst aktiviering. Alternativ aktivering? Mangler en praktikplads efter at have søgt gange. Manglende anerkendelse af jeg gerne vil være anlægsgarnter, jeg skal bare søge jobs Manglende på initiativ på jobcentert Der mangler konsionalitet tilfældigheder i forhold til medarbejderens der er på job, i forhold til hvad jeg får tilbudt En følgelse af at der ikke er tid til en den ledige de kan ikke huske mig eller gjort sig nogle tanker om min situation. Der er ikke konetonalitet mellem de forskellige medarbejder på jobcenteret Det virker som de er ikke er kompetente i jobcenteret Mine idéer og tanker kommer ikke frem, der virker som om at der er deres idé om hvor de kan styre mig hen - man skal passe ind i en kasse de sætter op. Tolkning af regler, det er fra person til person der er ikke nogen der kan overskue reglerne Manglende information 2/29

3 upersonligt, jeg er ikke Kasper jeg er bare endnu en arbejdsløs, der skal guides til en bestemt vej. Min nyeste frustration! Manglende kontakt mellem de forskellige instanser mellem kommunen og jobcenteret Der er som om vi spiller skuespil, vi ved hvad vi skal sige de ved godt der ikke er et job, men vi leger alligevel at der er og der er mulighed for et hvis man tager det de tilbyder Den manglende overblik over og systemfejl rammer den ledige Det er kun os der rammes af konsekvenserne Hvis du har tid til at lave frivilligt arbejde, har du også tid til at feje gader Kommunerne sælgere deres eget produkt og ikke hvad der er godt for den enkelte borger. Hvis du skal til job samtale i morgen, så kan du jo bare side på facebook - jeg er ikke stået tidligt op for at gå på facebook Hvis man vil lave noget andet end det Manglende anerkendelse af frivilligt arbejde børnene har jo godt af det jeg laver, jeg bude jo få penge for det Hvis man diskutere politik man bliver umyndiggjort på grund af min ledighed jeg bliver ikke anerkendt, er ikke noget problem for mig nu, men det er en irrietation Man bliver presset til at snyde systemet Man laver en masse for sjov job hæfte omkring verdens hårdeste job er en difinatation Hey jeg hedder Kamila hvad laver du det er et problem at folk ikke anerkende min tilstedeværelse når jeg siger jeg er arbejdsløs Man bliver presset i systemet, således at man bare bliver flyttet over til sygedagpenge Motivation forsvinger i de jobs jobcenteret giver en, jeg bliver jo motiveret af de områder jeg selv har interesse for. To forskellige verdener i forhold til offentligheden. I kan jo tage et job, politikerne har ikke nogen idé 3/29

4 om hvordan det er. Der er en følgelse af at kommunen gerne vil spare på deres resurser og derfor ikke gør hvad der er bedst for os. Jeg kan ikke få en virksomhedspraktik, hvis den ikke kan lede til et job. Selvom det er god erfaring for mig og det jeg gerne vil lave. Jeg har ikke det store med pengene men tiden mellem afsluttet studie og dagpenge, men skal selv henvende sig ellers er der ikke nogen penge Der er en følgelse af at der ikke er penge nok i systemet, som om de gerne vil spare på os De gør forskel på folk Man for ikke SU, så kan ikke bare starte på en uddannelse jeg kan ikke tage en ny indenfor samme område Det jeg mangler lige nu er en større lejlighed til min familie, men jeg kan ikke låne penge og har ikke penge til det De tror svaret for alle er en uddannelse jeg har uddannet mig indenfor det felt jeg gerne vil og der er jo heller ikke job på den anden side med den nye uddannelse Utopifase Bredt arbejdes forståelse Personlig kontakt, en vejleder der støtter og hjælper den ledige med deres ønsker. At man som ledig kan blive mødt med en forståelse for hvad man ønsker. (lige mulighed for deltagelse) Fælles ansvar for den arbejdsløse, at samfund/arbejdsgiver/medmennesker har en interesse i at skabe værdi i arbejdet Anerkend hvad der mine interesse og hvad jeg gerne vil lave Hvad har samfundet behov for, derefter fri leg til at gøre hvad man vil bedre offentlig styring af hvad der er brug for i samfundet ikke markedet! 4/29

5 En større fagforening der i samlet flok løfter ledigheds problematikken et modsvar til systemet En bredre forståelse for hvad der anerkendes som en kompetancer barsel osv. Benytte kommunikations mulighederne i det moderne samfund til at organisere lokalt (syndikater?) Ikke fra top, men fra bunden og op En global arbejdsdeling Borgerløn/leve af din hobby Erfaring er ikke nødvendigvis en styrke, men tænke i investeringer plads til unge på arbejdsmarkedet En anerkendelse af at du laver meget i marken også har en værdi på en anden måde end den økonomiske værdisættelse Langsigtende løsninger for samfundet Tidligere tilbagetrækning alle kan gøre hvad de vil Der er et større skuespil i samfundet (ref. Til det kapitalistiske samfund) der siger at du skal have et lønjob, andet anerkendes ikke Borgerløn fjerne det nuværende ledighedsbegreb således at det i bredere forstand bliver muligt at gøre og blive anerkendt for at gøre hvad de finder og giver mening og værdi for dem. Der er ikke en kassetænkning, der siger nu er du ledig, nu får du den her ydelse du er i højere grad frit stillet til at gøre hvad du finder som et vigtig arbejde for dig. Dog fremsættes der en kommentar omkring noget givere mere borgerløn end andet, måles på samfundets nødvendighed. Pension kan opspares (foruden borgerlønnen) så ældre kan give plads til unge der en mulighed for at lære videre, hvis du har lyst. Værdisætte personlig erfaring så ældre håndværker kan blive undervisser indenfor deres fagområde En borgerløn giver mulighed for at gøre hvad man har lyst til en arbejdsplads bliver betegnet som en gode der kan og skal omfordeles, så alle kan få et liv der giver mening for dem selv og ikke en resurse der skal/kan udnyttes. En større værdigsættelse af arbejdet, det er ikke nødvendigvis markedesværdien, men den menneskelige værdi/lyst/anerkendelse der skal til for at den gode ledighed kan realiseres Man har lige mulighed for at lave det du gerne vil ønsker du penge, flere end i basis, må du 5/29

6 omskifte til hvad der er nødvendigt for samfundet (og for dig selv, medicin, plads til børn, lægehjælp osv) Folk kan bruge sin erfaring, til at blivepersonlig vejledere der kan hjælpe andre ledige. Velfærdssystemet er en del af borgerlønnen Global arbejdsdeling udbud udbud, i stedet for udbud efterspørgelse så folk laver hvad de har lyst til, i stedet for hvad der bliver presset til at gøre for at nå udbudet Man beslutter selv hvad man har lyst til at lave ikke som det er nu de samfundsmæssige normer og diskurser der går mod en kapitalistisk forståelse af arbejdsets værdisættelse Værdien i arbejdet opnås også ved at gøre selve arbejdet mere tilfredstillende minearbejdet gøres således givende for arbejderene og ikke nedslidende men givende overfor arbejderen. f.eks. en minearbejder der er stolt af sit arbejde, både på grund af løn, faglig stolthed og samfundsnytte. Heltestatus af ledige og i arbejdet anerkendelse af hvad du laver og den funktion du bidrager med til samfundet som ledig, men også en (ikke nødvendigvis økonomisk) anerkendelse og værdisættelse af det arbejde man udføre. Du er ikke sygeplejerske alene på grund af din (økonomiske) lån, men også fordi du gerne vil hjælpe andre. Værdsættelsen af ledigheden og arbejdet ændres til en bredere forståelse af værdi der ikke kun bygger på det kapitalistiske samfundslogik Kritikfasen Åben diskussion Aktivering holdning omkring det. Ikke for indholdets skyld. Mistillid i systemet. DE vil gerne have styr på en! At man hele tiden snyder! Savner fleksibilitet! Efter at man har endt dagpenge. Jeg kan ikke arbejde. Har ikke råd til at arbejde. Du skal ud at tage dig et job, men har faktisk ikke tid til at optage et job! For meget stilstand! Man skal blive ved med at søge jobs! Men der kommer et tidspunkt hvor man har søgt alle de jobs man kan. Man køre død i det. Meningsfuld aktivering! Handler bare om at møde op og få jeres kryds! Skal søge en masse jobs, men søger en praktikplads. Har søgt steder. Skal søge arbejde selvom 6/29

7 han kun er interesseret i praktik. Der er ikke nogen der tager højde for hans situation. Anerkender ikke praktik. Initiativ og engagement. Mangler at der er nogen der tager fat i folk. For mange besværlige regler som man ikke bliver sat ind i. Manglende kontinuitet. Møder hele tiden en ny medarbejder. Skal hele tiden tilbage til begyndelsen. Ingen opfyldning. Ingen fast sagsbehandler. Det samme gentager sig på møderne. Har ikke tid til at sætte sig ind i den enkelte sag. hun kan ikke huske mig! Kender ikke alle sammen reglerne! Snakkede om virksomhedspraktik. Havde et sted fået at vid at han godt kunne optage en virksomhedspraktik selvom han et andet sted havde fået at vide at han ikke kunne komme i praktik. Manglende uddannelse. Frustreret coaching forløb. Ikke mine tanker, men i stedet for sagsbehandlerens dagsorden. Du skal passe ind i nogle kasser! Skjult agenda! Vurdering af reglen fra person til person. Har svært ved selv at overskue reglerne! Omskiftelige regler. Indkonsistent vejledning. Manglende information. En kamp mod kommunen! Demotiverende system. Systemet er meget upersonligt. Jeg er ikke Kasper inde på A-kassen. Bare endnu en arbejdsløs. Tager ikke udgangspunkt i den enkelte. Manglende kommunikation mellem de enkelte institutioner. Kommunen og Jobcentret taler ikke sammen. Vi spiller skuespil. Vi leger når vi mødes! Vi ved godt at det her ikke virker! Det her hjælper ikke noget som helst. Lige nu er der ikke et arbejde! Har store konsekvenser at reglerne er til tolkning. Jeg føler mig straffet når de laver fejl. Det er mig som sidder tilbage med konsekvensen. Det går altid ud over den ledige! Svært at klage over systemet Man må kun arbejde fire timer om ugen frivilligt! Det er strengt forbudt at arbejde mere! Ellers har du ikke tid til det rigtige arbejde! Hvorfor tager du ikke til Jylland eller Bornholm! Du kan jo godt! Det er dig der melder fra nu. For rigide krav til ansøgninger 7/29

8 Kommuner sælger meget deres eget job! Du kan bare sidde på Facebook, nu hvor du skal til jobsamtale i morgen. Hvad er arbejde? Skal man overhovedet ha et arbejde? Synes jeg laver rigtig mange ting som ikke bliver kategoriseret som arbejde! Ledige er dem der ikke vil lave en bestemt type arbejde. Meget snæver definition. Savner større anerkendelse af at det er okay at lave frivilligt arbejde. Skraver ikke penge ind til samfundet, men gør eksempelvis en række børn glade. I det mindste anerkende at det også er en samfundstjeneste. Du ved ikke noget om politik, da du er ledig! Du har ikke ret til at blande dig. Stigmatisering og umyndiggørelse. Man føler sig nødsaget til at snyde systemet. Tvunget til at snyde, fordi systemet er så rigid. Ideen er at man laver noget under dårlige vilkår og at man så efterfølgende får et bedre job, men sådan går det bare ikke. Se nærmere på: Verdens hårdeste job! Omdefinerer til at man er jobjæger! Hej jeg hedder Camilla. Men hvad laver du? Et meget vigtig spørgsmål. Man går ned på det! Mange oplever en form for despression. Motivationen forsvinder ved tvunget arbejde. Du er jo ikke rigtig uddannet, så du kan jo bare gå ned i Netto! Hvorfor får du ikke et job er diskursen i det omgivende samfund. Er en helt anden virkelighed på jobcentret. Det eneste som vi ikke har været rundt om i dag i forhold til hvad vi tænkte de ville komme ind på er mangel på penge. Der skal være en jobmulighed eller en praktikmulighed for at det gør sig gældende for virksomhedspraktik. Virker som om de ikke vil af med pengene. Jeg røg selv i karantæne. Chefen: Jeg kan få dig som jobprøvning og kun betale halvdelen for dig. Kan have nogle uheldige konsekvenser. Var ikke klog nok til at melde mig ind i en A-kasse. Hvorfor skal jeg have mindre bare fordi jeg er 8/29

9 ung? Jeg har aldrig haft så mange penge! Mangler en større lejlighed. Kan ikke få lov at låne penge til en ny lejlighed, nu hvor jeg ikke har et arbejde. Mangler det værelse til min datter. Gå ud og få noget mere uddanelse! Selvom det ikke gør at man har større jobmuligheder. Økonomisk stilstand! Man må ikke tage på nogen ferie! Føler mig tvunget ud i sort arbejde! Opsamling i plenum De tre temaer som har fået størst tilslutning er: Umyndiggørelse Mangel på jobs Lav ydelse til unge Person overfor system er et skuespil Mangel på jobs For meget uddannelse for lidt job Tvunget til at snyde systemet Mangle på praktikarbejde Løser regler konsekvenser går altid ud over den ledige Snæver definition af arbejde Tvunget til at snyde systemet Arbejdsløshed medfører begrænsninger Utopifasen Fælles diskussion i plenum Meget bredere begreb for arbejde! Leve af sin hobby Alt er arbejde 9/29

10 Et rummeligt system Personlig opkvalificering Mere politisk forståelse tvinge politikerne ned på jobcentret. Borgerløn! 100 % skat. Alt er gratis. Anerkendelse af at der er kritiske rammer Nedbrydning af regler. Gennemskuelige regler! Fuld accept fra samfundet i forhold til det at være ledig. Udgangspunkt i den enkeltes behov. En personlig vejleder! Der sikrer at alle kan deltage! Bedre uddannede jobkonsulenter. Et fælles ansvar at man er arbejdsløs. I stedet for at det bliver den enkeltes problem. Et samfundsproblem at der ikke er arbejde nok. Et fælles ansvar. Arbejdsgiverne har også et ansvar! Forhold os til hvad samfundet har brug for. Og lad resten være op til den enkelte! Bedre offentlig styring af hvad der er af arbejdsopgaver i stedet for at det i høj grad er det private arbejdsgivere der dikterer. Større stat. En større fælles fagforening en samlet organisering af de ledige! Således at de arbejdsløse ka kæmpe imod systemet. Større respekt for de ledige. I stedet for at de ledige kan En ændring i forhold til anerkendelse af ledighed. En anerkendelse af personlige erfaringer. Barsel er også en kompetence. Lad være med at hænge det op på alder. Fru Jensen kan godt hjælpe til selvom hun er 65. nedskæring af de regide regler. Plads til at lokale fællesskaber tager ansvar. Lokal selvorganisering. Organisering fra bunden og op. 10/29

11 En global lige levestandard. En retfærdig global arbejdsdeling. Det er dårligt at vi transporterer tingene rundt er dyrt. Erfaring er ikke nødvendigvis en styrke. Investerer i det enkelte menneske. Plads til unge på arbejdsmarkedet. Anerkendelse af job. Jeg knokler lige så meget i bunden som chefen gør i toppen. En ny rimelig værdisættelse af arbejdet. Mere langsigtede versioner for vores liv og samfund. Tænke længere og tænke at det er okay at der ikke lige nu er jobs til alle. Menneskelige globale visioner. Tidligere tilbagetrækning. Lad gamle mennesker trække sig tilbage. Kan bidrage med meget andet end lønarbejde. En del af et større skuespil. Det er direktøren som bestemmer. Hele billedet af at det er virksomheder og folk med penge som bestemmer hvad der har værdi. Mere ærlig agenda i samfundet! Vi må erkende at der lige nu ikke er så mange jobs. Kan vi finde på noget andet du kan lave i mellemtiden som du kan bidrage til? I stedet for at man får bonus for at tage en ledig ind, skulle i stedet vendes til at man tilgav virksomheder en bonus for at man holder og verner om sine medarbejdere. Fjern privatpensionsopsparing. Og sikrer alderdommen i form af offentlig opsparing. Hvad er det du som ledig har brug. Et system på de lediges præmisser. En kort men godt liv. Livskvalitet frem for kvantitet. Vi skal have et langt og lykkeligt liv. Når du har tjent et vis beløb, må du kradse af. Ingen økonomiske kriser! Praktikplads til alle! Opsamling i Plenum Borgerløn / leve af sin hobby Global retfærdig arbejdsdeling En global retfærdig arbejdsdeling Fremsætning af utopisk plan. 11/29

12 -alt kan lade sig gøre, men en konkret plan Udbud = med udbuddet. På arbejdernes præmisser Fjernelse af magtstrukturer. Arbejderne er herre over produktionsmidlerne De der laver noget har ret til at sige noget: Aktivt demokrati. Worker placement: Fælles ejerskab. Du har indflydelse på det du gør, men ingen magt. Der er det der er. Man er med tl at producere den pågældende vare om man gerne vil have mere af det. De aktive bestemmer, men bestemmer ikke over den enkelte. Vigtig med kommunikation. En fornuftig kommunikation. Vigtig med forum for kommunikation. Det foregående er ikke-systemsat. En bottom up. Hvad om vi i stedet tænker i system: Og i top down strukturer Hvis alle kan finde ud af at indordne sig behøver vi ikke et dømmende organ. Det dømmende organ: En naturlig fordeling. For at det er realistisk at man får produceret de forskellige ting, skal alle ting værdisættes ens. Penge behøver ikke at være indblandet. Ens ressourcer. En fagforening for alle lønmodtagere. Global organisering af de arbejdende og de arbejdsløse Af-normalisering af de globale strukturer. Uligheden mellem de rige og de fattige lande skal udlignes. Organisering i fagforeninger først lokalt og derefter globalt. En de-kapitalisering. En chef er i den pågældende position fordi han vil det, men skal ikke tjene mere end andre. Folk som rationelt tænkende. Kan selv vurdere hvad der er vigtigt. Man kunne forestille sig at det vil føre til en nedsættelse af arbejdstid, så vi ikke havde så meget spild. Empati som vigtig. Holdningsændringer. Mennesket i centrum frem for økonomi! Minus værdisættelse. Hvad vil du selv lave i sådan et type samfund. Svar: Lave det samme, men i en mere ekstrem grad. Uddannelse er om end stadig meget vigtig! Bedre arbejdsforhold, da det skal være et arbejde som alle har lyst til at optage. De hårde usunde arbejdsopgave skal reformeres. Mennesket skal i centrum. Global retfærdighed og arbejdsdeling som et præmis for borgerløn. Folk kan ikke blive tvunget ud i arbejde som de ikke har lyst til. 12/29

13 Heltestatus af ildsjæle gælder både ledige og beskæftigede. Folk bliver anerkendt for deres færdigheder. Handler ikke om hvor vidt du er lønarbejder eller ej. Gruppe for kontrol af ægte fairtrade. Støtte fairtrade.viden, retfærdighed og information. 13/29

14 Bilag 2 - Indskrevende post-its Dette bilag indeholder en tekstuel gengivelserne af plancherne, fra de forskellige facer Kritikfasen 1. Tema: Løse regler og konsekvenser er altid for den ledige 1.rang Snæver definition af arbejde Tvunget til at snyde systemet Arbejdsløshed => begrænsninger - hvis det ikke er gennem systemet må man ikke gøre det, selvom om det kunne have givet et job 2. rang Arbejdsgiver udnytter kommunens tilbud Perioder uden indkomst Virksomhedspraktik skal kunne føre til job Det er altid den lediges skyld, det er den ledige som skal rette op på det Meningsløs aktivering Kompleks system, mangler regler Reglerne er til fortolkning 3. rang Manglende initiativ fra systemet Økonomisk incitament ved at sende folk rundt i systemet Mangler flexibilitet fra systemet Kommunen og jobcenter kan ikke finde ud af at tale sammen En følelse af manglende tid og kræfter fra ansatte i systemet kommunerne sælger deres egne tilbud Inkonsistent vejledning Tidsbegrænsede tilbud Skal søge job - ingen tid til at søge andet Tema 2: Umyndiggørelse 14/29

15 1. rang Mangel på jobs Snæver definition af arbejde Forskel på offentlighedens verden og den verden som gør sig gældende på jobcentrene Demotiverende system Mangel på praktikplads 2. rang Lav ydelse til unge Afgrænset fra en hverdag Lediggang => depression Mistillid fra systemet Meningsløs aktivering Frataget borgerrettigheder 3. rang Motivationen forsvinder Ikke plads til politiske holdninger Mangel på anerkendelse af frivilligt arbejde Ingen mulighed for at låne penge Upersonligt system, tager ikke udgangspunkt i den enkelte Ingen mulighed for at få en større bolig Nødvendigt at udføre sort arbejde Ingen ferie om du er på ydelser Stilstand Grim tone fra samfundet Manglende mobilitet Tema 3: Person - system, et skuespil 1. rang For meget uddannelse for lidt job Mangel på jobs Tvunget til at snyde systemet Arbejdsløshed = begrænsning Mangel på praktikplads 2.rang Arbejdsgiver udnytter systemet Meningsløs aktivering Hård konkurrence 3. rang Alle kan tage grundforløb, men der er ingen praktikpladser når man kommer ud 15/29

16 Manglende konkurrence fra ansatte Manglende kontakt med politikerne Arbejde bliver set som det vigtigste for en selv Pseudo-jobs tvinger en rundt i manegen Skjult agenda Manglende kontinuitet og manglende opfølgning For mange penge på dagpenge Utopifase Utopi 1: Global retfærdig arbejdsdeling 1. rang: Ærlig agenda: Erkendelse af mangel på job Stærkere organisering af ledige Gennemskuelige regler Anerkendelse af at der er historiske rammer Plads til lokale fællesskaber tager ansvar 2. rang: Respekt fra systemet Menneskelige globale visioner Organisering fra bunden og op Langsigtede investeringer Systemet virker på de lediges præmisser Omprioritering af arbejde - hvad er der brug for Plads til unge på arbejdsmarkedet 3. rang Ingen økonomisk krise Tvinge politikere på jobcenter Penge er ikke magt Bedre uddannede jobkonsulenter Fokus på det større skuespil Fjern kransekagefigurerne Utopi 2: Borgerløn - Leve af min hobby 1.rang: Skab job ud fra evne og lyst Meget bredere definition af arbejde Alt er arbejde 16/29

17 Universelle regler der ikke er til fortolkning Rumligt system Alderdomssikring Kort men godt liv Relevant, personlig opkvalificering Mere magt til jobcenter-konsulenter Arbejdsløshed er et samfundsansvar Praktik til alle 2.rang: Tidligere pension Sats på unge, gamle ud Langsigtede samfundsvisioner Bedre offentlig styring af jobs 3.rang: 100% skat og alt er gratis Tilpasning af regler til den enkelte Arbejde i det omfang man kan Udgangspunkt i hvilket arbejde samfundet har brug for Ny værdi forståelse / anerkendelse Anerkendelse af personlige erfaringer Anerkendelse fra samfundet af lediggang Alternativ bonus til arbejdspladser ift udvikling + fastholdelse Fagforeninger tager ansvar for de ledige Nedbrydning af regler Politikker på arbejdsplads præmisser Realiseringsfasen I denne fase har vi skrevet post-itsne med realiseringsforslag op efter deres 2 utopi temaer. Herefter er post-itsne nævnt i rækkefølge efter tidslinjen, her gengivet med udgangspunkt i realiseringsforslag der er længst fra nutiden skrevet ind først. Borgerløn Fremtid Holdnings ændring Overgang fra privat til kollektiv/andelsvirksomhed 17/29

18 Opløsning af monopoler Politisk skoling fra barnsben Omfordeling af værdier Flertal i folketinger Gradvis overgang Alternativ økonomiske udregninger+ præsentation[af disse, red.] Ledige skal indkluderes i samfundstanken Statsoverføresel = borgerløn Frivilligt arbejde skal anerkendes Radikalisering af ledige Organisering af ledige ++[og andre, red.] Meld sig ind i solidaritet eller frit fald Global retfærdig arbejdsdeling Fremtid Holdningsændring Heltestatus til ildsjæle Fjernelse af monopoler og patenter Reform af uattraktivt eller farligt arbejde Ydelser = organisering Mere og ægte fairtrade Organisering af arbejdsløse internationalt Krav til producenter / boykot Viden, oplysning og information Købe / støtte fairtrade Lav gruppe for kontrol af ægte fairtrade 18/29

19 Bilag 3 - Interviewguide Dette bilag indeholder en oversigt over vores program for fremtidsværkstedet Program Program for dagen kl Velkomst og introduktion til dagens forløb kl Kort oplæg om ledighed samt icebreaker øvelse kl Kritikfasen kl Pause og frokost kl Utopifase - Plenum kl Utopifase - Gruppearbejde kl Pause og kage kl Realiseringsfase Programforklaring Dagen starter med en velkomst, hvor der er sat tid af til, at deltagerne kan komme på plads og kan blive sat ind i hvorledes dagen skal forløbe. Her vil vores projekt samt hensigten med fremtidsværkstedet også blive introduceret for deltagerne ved et kort oplæg. Efter oplægget vil vi kaste os ud i en såkaldt icebreaker øvelse, som har til formål, at få åbnet op for dialogen deltagerne i mellem. Kritikfasen I denne fase vil vi, i plenum, formulere kritikker i forhold til oplevelsen af ledigang. Formålet med fasen er at få skabt et rum hvor alle kritikker kan komme til orde, hvorfor det, i denne fase, ikke er tilladt at komme med indvendinger overfor hinandens formulerede kritikker. Alle de kritiske formuleringer vil blive skrevet på post-its og disse vil løbende blive samlet på en tavle. Til sidst i denne fase vil vi, i fællesskab, udvælge en række hovedkritikker. Dette vil ske gennem en afstemning, hvor hver deltager har tre stemmer. Disse skal kunne rumme hovedtrækkene i de øvrige kritikker, men der tages højde for, at nogle kan falde udenfor. Efter kritikfasen vil der være en pause hvor vi serverer en let frokost. I løbet af pausen vil vi, i projektgruppen, lave en plakat til hver hovedkritik, 19/29

20 hvor vi placerer de post-its som vi mener passer til. Vores inddeling præsenteres og diskuteres i plenum i starten af næste fase. Utopifasen Første del - Plenum I denne fase åbnes der op for visioner, utopier og drømme-scenarier for lediggang. Det er stadig ikke tilladt at stille sig kritik overfor de andre deltageres visioner. Det er hensigten, at deltagernes utopierne formuleres i forlængelse af de kritikker, der i forrige fase kom på bordet, dog uden at det skal virke begrænsende på den utopiske, visionære horisont. Ligesom i forrige fase, udvælges nogle utopier på baggrund af en afstemning, som vil blive taget videre til næste fase. Anden del - Gruppearbejde I denne fase inddeler plenum sig i mindre arbejdsgrupper tilsvarende til de utopier, der i forrige fase blev udvalgt. Hver gruppe arbejder videre med en specifik utopi med det formål at uddybe og styrke den utopiske vision. Det er stadig ikke tilladt at stille sig kritisk overfor utopierne, kun i det omfang, at det kan bidrage til at styrke dem. Realiseringsfasen Grupperne, der har diskuteret de forskellige utopier, skal nu fremlægge deres arbejde. Således skiftes grupperne nu til at skitsere deres utopier og give gensidig kritik med det formål, at få stillet skarpt på de forhindringer der måtte være i forbindelse med realiseringen af utopierne. Det er altså ikke meningen, at selve utopien skal kritiseres, men at der i stedet skal findes måder hvorpå deltagerne kan nærme sig deres utopi, et skridt ad gangen. Introduktionstale til fremtidsværkstedet til deltagerne Velkommen til alle sammen. Vi har bedt jer alle om at møde op her i dag for at vi kan diskutere det at være ledig og i særdeleshed hvad der kan betragtes som værende den gode ledighed - set med jeres øjne. Det vi, med andre ord, gerne vil diskutere med jer er hvad I anser som kritiske punkter iht. det at være ledig, både i forhold til strukturelle udfordringer (det lade sig være jobcentre/stat/arbejdsløshedspolitik osv), men også i forhold til de normer I møder i forbindelse med lediggang. F.eks. en manglende anerkendelse fra samfundets side omkring det at være ledig - som en udelukkende negativ fremstilling. Således vil vi i den første runde bede jer om at komme med alle de kritikpunkter, som I kan rettes mod de forhold der hindrer og besværliggør den gode ledighed ud fra jeres egen opfattelse af hvad 20/29

21 den gode ledighed måtte indebære og være. Det er med andre ord de frustrationer og udfordringer I oplever ved det at være ledig vi gerne vil forsøge at kortlægge i denne fase. I kontrast hertil vil vi den næste fase, netop gerne diskutere jeres drømmescenarie og forståelse af hvad i anser som den gode ledighed - med andre ord hvad der i en ude af denne verdens realiteter ville være at opfatte som den bedste form for ledighed. Tjekliste til dagen Tjeklisten har til formål at virke som en huskeliste; både i forhold til at få skabt et åbent rum, hvor det er muligt at formulere sig utopisk, men også i forhold til, at vi forventer nogle særlige emneområder afdækket med tanke på den videre analyse. Kritikfase Kritisér det at være ledig. Korte sætninger de skal kunne være på post-its Man må ikke kritisere hinandens forslag til kritik Der skal i fællesskab vælges nogle hovedkritikpunkter, som skal bruges i de videre faser. Ting vi kan snakke om indholdstjek-liste: Frivillighed Manglende penge i hverdagen? Selvtillid? Medindflydelse? Umyndiggørelse? Afstemning Utopi-fase: Plenum Der skal diskuteres utopier Utopierne skal relateres til de kritikpunkter der er blevet taget med fra forrige runde Hvilke drømme har du? Hvad kunne være det bedste du kunne forestille dig der skete ift. din ledighed Tjek-liste Grundforståelser, som du ønsker ændret. 21/29

22 Omfordeling / anerkendelse dette som vi søger en ændring på. Hvad er utopien for jeres ledighed Hvad ville det uopnåelige, gode, utopiske samfund være. Facilitator sørger for at trække de konkrete, personlige utopier op på et generelt/universelt plan. Afstemning om mest interessante utopier Opdeling i grupper til videre diskussion af utopier Utopi-fase: Grupper De valgte utopier skal uddybes Det skal stadig kun være positiv kritik At alt er muligt er i centrum for diskussionen Realiserings-fase Grupperne skitserer kort deres gennemarbejdede utopi De andre grupper kommer med kritik for at gøre utopien realistisk I denne fase er kritik tilladt, den oprindelige utopien skal der stadig ikke sættes spørgsmålstegn ved Tjekliste Hvilke barrierer er der i vejen for at realiserer utopier Hvordan kan man realiserer de ovenstående utopier Hvad kan man selv gøre? 22/29

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aarhus Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL SAMTALE

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken

Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Kør en bulldozer gennem arbejdsmarkedspolitikken Enhedslistens bud på en ny arbejdsløshedspolitik I Enhedslisten ved vi, at det er hårdt at være arbejdsløs, og at det i de sidste 10 år er blevet stadig

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk.

Indholdsfortegnelse. CV et din nøgle til dagpenge og job 4. Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4. Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. Dit CV på jobnet.dk 2 Indholdsfortegnelse CV et din nøgle til dagpenge og job 4 Derfor skal CV et på jobnet.dk... 4 Sådan lægger du CV et på jobnet.dk. 4 Undgå problemer med rådighed. 4 Dit CV på jobnet.dk

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Strategi og reorganisering

Strategi og reorganisering Strategi og reorganisering Informationsmøder september og oktober 2013 1 www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgen s reorganisering 2013-2016 Program 09.30 10.00 Ankomst og morgenmad 10.00 11.00 Velkomst

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat

Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat Indstilling til Kristian Dahls Mindelegat Kære kreds 1, Jeg indstiller hermed Klaus Buster Jensen, 26-årig journalist på Avisen.dk, til Kristian Dahls Mindelegat Lige fra vi lancerede Avisen.dk i september

Læs mere