Billund og Grene. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene. marts"

Transkript

1 Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Gitte Jørgensen, Vagn Hansen. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Vagn Hansen Billeder i bladet i øvrigt er taget af Vagn Hansen, Erik Noer, Mogens Gabs og Niels Helbo. Fotos side 3, 5 og 13 er arkivfotos. Personale ved begge kirker: Kordegn: Maria Friis Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen, tlf Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Organistvikar: Lone Skovgaard-Petersen, kontor tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 NU HAR Grene Sogn fået en ny hjemmeside! Se selv på 2

3 Fra præsteværelset Tiden og det religiøse Som det sikkert vil være en del bekendt, har jeg haft fornøjelsen af at have studieorlov de sidste 3 måneder af Det, jeg ønskede at gå i dybden med, var religionens rolle i det 21. årh. i Danmark. Det førte mig vidt omkring. Men det har bl.a. bragt mig på sporet af nogle tendenser, vi særligt møder i vores tid og samfundskultur i forhold til det religiøse. For mange af os har 11. september og Muhammed-krisen ført et forstemmende ubehag med sig. Angrebet på Oslo og den lille, fredelige norske ø, Uttøya, i 2011 ligeså. Hvis ikke vi var klar over det før, så blev vi det nu: Religion, politik, kristendom og ideologi i små, hårde og firkantede kasser fører så nemt til konflikt og til vold. Til terror. Til afbrænding af flag og ambassader. Ja, til drab og mord. Af den grund er vi måske særligt i vores tid pr. instinkt blevet mistænksomme over for (alt for) faste livssyn. For enhver fundamentalisme bærer kimen til vold i sig. Og derfor vender vi os mod den. Om så det på selvironisk vis sker som hos tegneseriefiguren Steen i Steen og Stoffer, der et sted kan ses med en sten i den ene hånd og et banner i den anden, hvorpå der står: Død over fundamentalisterne! For vi bryder os ikke om det. Ikke kun fordi det kan føre vold med sig i bogstavelig forstand, men også fordi faste livssyn har noget voldeligt over sig i overført forstand. I overført forstand sprætter de faste livssyn tilværelsen op og presser den derefter ned i sort-hvide kasser: f.eks. sandt/falsk, rigtigt/forkert, dem/os og indenfor/udenfor. Og de fører gerne til at vi udstøder hinanden: er det ikke sandt, så er det falsk! Er det ikke rigtigt, så er det forkert! Er du ikke kirkelig, så er du ugudelig! Er du ikke missionsk, så er du ukristelig! Er du ikke grundtvigsk, så er du umenneskelig! Er du ikke indenfor, så er du udenfor! Der er praktisk talt ingen grænser for vores kasse-tænkning. Og for nogle af os er det næsten blevet for meget. Ordet Gud kan virke på samme måde på os. Især når det bliver brugt som begreb for et overnaturligt væsen, der siges at have patent på livet, spillereglerne og sand heden. Det står ofte i ledtog med en kasse-tænkning i stil med ovenstående. Meget af nutidens religiøsitet står derfor i opposition til dette. Gud er i dag mere blevet en upersonlig kraft i naturen og i vores eget indre, som det gælder om at finde ind til og forlige sig med. Livet kan ikke presses ned i firkantede kasser. Det er tværtimod ét stort patchwork af godt/ondt, lykke/ulykke og Yin/Yang, og deri er rigdommen. Der findes ikke én sandhed, men mange sandheder. Gud sætter ingen grænser. Gud er hævet over godt/ondt og sandt/falsk. Gud rummer alt, og alt rummer Gud. Denne tendens finder man ikke kun hos ultra-nyreligiøse sekter. Den er gået i blodet på de fleste af os. Den er udgangspunkt for nyspirituelle kurser i erhvervslivet og på aftenskoler. Den er også baggrunden for en del af den forkyndelse, man kan høre i kirken, ligesom undertegnede sognepræst selv er en del af denne tendens. Der er bare et enkelt aber dabei : hvis Gud kun forstås som en indbygget, upersonlig kraft i naturen og inden i os, så tror jeg, vi får mere end svært ved at høre kristendommens ord om, at Gud elsker os. Elsker, ja! Som kun én, der er forskellig fra os selv, kan gøre det. Elsker! Som én, der ret beset kunne (og burde) gøre det modsatte. Vel er der meget besnærende i tanken om, at Gud ikke er universets almægtige Skaber og Herre, men mere er universets Sjæl og Kraft, som er hinsides godt og ondt, og som gennemstrømmer os alle. En sådan Gud kan bare ikke blive ét menneske i Jesus Kristus sådan som julen fortæller det. Ikke dø og opstå sådan som påsken fortæller det. Og ikke vejlede os eller føre os ind i et person-forhold til sig sådan som pinsen fortæller det. Derfor holder jeg mig tusinde gange hellere til kristendommens Gud, selvom han skulle have patent på sandheden, mit liv og dets spilleregler, end til en upersonlig kraft, der ikke har det fjerneste begreb om hvad det vil sige at elske! Det kunne der i øvrigt siges meget mere om. Derfor fremlægger jeg et mere sammenhængende oplæg til samtale og diskussion på baggrund af min studieorlov torsdag den 28. februar kl i Å-fløjen. Her er alle meget velkomne. Peter Fredensborg 3

4 Nyt fra formanden Farvel og tak! - og velkommen tilbage Julesøndag den 30. december holdt Peter Ruge sine sidste gudstjenester i Grene og Billund Kirker. Han har i perioden 1. oktober til 31. december 2012 vikarieret for Peter Fredensborg, der har haft studieorlov. Det er ikke nogen nem opgave at skulle lære et sogn at kende på så kort tid. Ud over sognet, menigheden og de mange arbejdsopgaver er der også provst, kolleger, menighedsråd og kirkens medarbejdere at forholde sig til. Peter Ruge er på sin stille måde gået til opgaverne med stor imødekommenhed og venlighed. Jeg vil gerne sige dig tak Peter Ruge for dit virke i Grene Sogn og ønske dig alt godt i tiden fremover. Samtidig vil jeg ønske dig velkommen tilbage, Peter Fredensborg. Vi glæder os til, at du er tilbage i embedet. Vi håber, du har haft glæde og udbytte af din studieorlov. Tak for træet De mange mennesker, der har besøgt Billund Kirke i julen, har kunnet glæde sig over et stort og smukt juletræ. Træet har ind til for ganske nylig stået og pyntet i min nabos have. Men nu var tiden kommet, hvor det skulle fældes. Menighedsrådet blev tilbudt at få træet som dette års juletræ. Vi vil gerne sige tak til Elva og Hans Hansen, Plougslundvej 147 for gaven. Det har glædet os meget. Tak til Elva og Hans Hansen for årets juletræ På den anden side af valget Menighedsrådsvalget er nu overstået og det nye menighedsråd er trukket i arbejdstøjet. Som noget helt nyt og meget glædeligt var der stor fokus omkring valget fra mediernes side. Vort eget sogn var i den forbindelse blevet valgt som en study-case af P4 Trekanten, P4 Syd og TV Syd. Formålet var at skabe større interesse blandt vælgerne omkring valget og skabe større opmærksomhed omkring kirken og det kirkelige liv og give et indblik i et menighedsråds mangeartede opgaver. Sidst - men ikke mindst ville de tre medier løfte stemmeprocenten fra 23,2 % i 2008 til 30 %. Et ambitiøst mål når man tager i betragtning, at vi i forvejen har èn af landets højeste stemmeprocenter. Vi nåede ikke helt i mål, men landede på 27,04 % (landsgennemsnittet var 15 %). Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til P4 Trekanten, P4 Syd og TV Syd for initiativet. Det har været et meget interessant samarbejde. Selv om vi ikke nåede en stemmeprocent på 30, kan vi konstatere, at det havde en effekt på valgdeltagelsen at være synlig i medierne. Jeg vil også gerne sige tak til alle i sognet, der har benyttet den demokratiske ret/pligt til at stemme til menighedsrådsvalget. Personligt vil jeg også gerne sige tak for den tillid, der blev vist mig ved valget. Else Marie Madsen, formand 4

5 En beretning... Det skete en mørk december nat Sådan kan man læse i en beretning skrevet af tidligere murer og landpostbud Thorvald Hansen fra Billund, og historien er denne: I et indlæg i Vejle Amts Folkeblad skiver han: Jeg har med interesse læst Fra det gamle Grindsted, af pastor Sommers optegnelser og som et lille supplement kan jeg meddele, at i året 1891 da den nye kirke her i Grene Sogn var under opførelse, døde her i sognet en ung pige (Nielsine Mikkelsen), datter af den gamle pottekone Ellen Bjerg. Nielsine var en søster til pottekone Mathilde Nielsen, Elkjær. Hun blev begravet nede på den gamle kirkegård i Grene, men skulle flyttes over på den nye, når kirken var blevet indviet i efteråret Dette skulle foregå efter solnedgang, og pastor Sommer skulle jo være til stede. Det skete så en mørk december nat, i regn og storm, at et lille følge samledes i Grene hos daværende sognefoged Niels Christensen. Pastor Sommer var kommet gående fra Grindsted gennemblødt til skindet. Niels Chr. Christensen (Tiphede), som senere blev sognefoged efter Niels Christensen, skulde køre med liget. Men forinden var de inde hos sognefogeden og få en kop kaffe, og bagefter en kaffepunch. De tog så ud på den gamle kirkegård, og fik kisten gravet op, og kørt over på den nye kirkegård, og fik kisten sat i graven. Derefter gik pastor Sommer til Grindsted igen. Der var andre kår for præster den gang! Fakta: Thorvald (Robert) Hansen, født den og død den i Billund, Grene sogn gift den i St. Jakobs Kirke, København med Anna Oline Schlütter. De fik 3 børn. Nielsine Mikkelsen, født den på Elkjær mark, Grene Sogn og død s.s Hun var datter af Niels Mikkelsen og Ellen Marie Christensen (pottekone Ellen Bjerg), som fik 8 børn i alt. Jeg har ikke fundet ud af, hvorfor hun tilsyneladende blev kaldt Ellen Bjerg! Mathilde Nielsen = Petrea Mathilde Mikkelsen født den på Elkjær mark, Grene Sogn, død den i Billund. Gift med Niels Kristian Nielsen fra Ringive. Jeg har selv flere gange været sammen med pastor Sommer. Sidst jeg så ham, var i oktober 1907, da gamle Anders Ovesen, Billund Kro, blev begravet. Da vartede jeg op til begravelsen. Jeg husker, at da suppen blev serveret, efter at de var kommet hjem fra kirken, sad pastor Sommer sammen med pastor Hørlyck, Grindsted, og lærer Jensen, Billund. Pastor Sommer hældte da en ordentlig slat rødvin i sin suppe, hvad der undrede pastor Hørlyck meget. Men pastor Sommer sagde: Jeg skal sige Dem, pastor Hørlyck, jeg er af dem gamle skole!. Jeg kan også huske, at pastor Sommer engang sagde: Ja, jeg har et meget bedre embede nu end da jeg var i Grindsted (han var præst i Veflinge på Fyn), men jeg er lige så fattig, som jeg var dengang! Pastor Sommer kunne jo give alt væk til den sidste hvid. Når han ikke selv havde penge at give, lånte han hos sin karl, Kristen. Pastor Sommer havde en søn, der blev præst. Han skrev engang til pastor Brus, om han ikke måtte komme og holde gudstjeneste her i sin faders gamle kirke. Senere skrev han, at han var blevet syg, og han døde kort efter. Thorvald Hansen, Billund Pastor Knud Mortensen Hørlyck født den i Vamdrup Sogn, død Præst i Grindsted-Grene sogn Pastor Carl Otto Frederik Sommer f i Slesvig, død i Skt. Knuds Sogn, Odense. Præst i Grindsted/Grene Sogn Præst i Veflinge Sogn, Fyn 1893 til sin død i 1914 (læs evt. mere i kirkebladet juni/juli 2010). Pastor Johannes Otto Kofoed Brus født , død Han var præst i Grene Sogn Niels Chr. Christensen (Tiphede) f I Grene Sogn, død s.s. Han var sognefoged og lægmand i Grene Sogn. 5

6 Sket i Grene Sogn Koncert med Trine Gadeberg Det blev en forrygende julekoncert med Trine Gadeberg, som sammen med trioen LAH (lidt af hvert) gæstede Billund Kirke søndag aften den 9. december, hvor man kunne opleve en særdeles veloplagt sangerinde, der på sin egen humoristiske facon introducerede de forskellige numre til stor morskab for koncertgæsterne. Hendes klare, rene og fyldige stemme fyldte en næsten fyldt kirkesal. Hun var ledsaget af Carl-Aage Eliasson, Jørgen Heick og datteren Andrea, som på en meget overbevisende måde viste, at hun havde arvet sine musikalske talenter fra forældrene. En god times dejlig sang og musik sluttede med at alle stående sang Dejlig er Jorden og trioen kvitterede for det store bifald med i en næsten mørk kirkesal trestemmigt at synge Når jeg ser et stjerneskud, som en stemningsfuld afslutning på en skøn musikalsk oplevelse. Foto og tekst: Niels Helbo Trine Gadeberg var ledsaget af sin datter Andrea, Carl-Aage Eliasson og Jørgen Heick ved koncerten i december. 6

7 Det sker i Grene Sogn Med tanke på forfulgte kristne i verden holdes der forbønsgudstjeneste i Ribe Domkirke Søndag den 24. februar 2013 kl Over hundrede millioner kristne lever i lande, hvor de bliver forfulgt på grund af deres tro. Det kalder på med-lidelse og eftertanke for os, der deler deres kristne tro og stadig lever i et land med grundlæggende åndsog religionsfrihed. Derfor indbyder Biskop Elisabeth Dons Christensen i samarbejde med Ribe Stifts mellemkirkelige råd og Stiftsudvalget for Mission og Religionsmøde til denne forbønsgudstjeneste, hvor alle er velkomne. Der arrangeres fælles kørsel i private biler. Henvendelse kan ske til Peter Fredensborg (tlf / Tanker fra en studieorlov Torsdag den 28. februar kl i Å-fløjen fremlægger Peter Fredensborg et oplæg til samtale og diskussion på baggrund af sin studieorlov om religionens rolle i det 21. årh. i Danmark. Familiegudstjeneste Søndag den 17. marts sluttes vinterens minikonfirmandforløb for BillundSkolens 3.C og D af med familiegudstjeneste for alle familier. Det foregår i Billund Kirke kl ved Solvej Paabøl Andersen. Børnekoret medvirker. Efter gudstjenesten er der et lille traktement for minikonfirmanderne og deres familier i Å-fløjen. Tilmelding gennem underviser Kirsten Brandt. PULS-gudstjeneste Hverdagsgudstjeneste Tirsdag den 19. marts kl i Billund Kirke ved Solvej Paabøl Andersen Temaet er: Undervejs Søndag den 10. marts kl er der PULS-gudstjeneste i Billund Kirke ved Peter Fredensborg. Temaet er: Lykke og lækkert liv? Ja tak! 7

8 Efter valget Grene Menighedsråd Solvej Paabøl Andersen: Jeg har været præst i Den danske Folkekirke siden Først i et vikariat i Århus Stift. Derefter 7½ år på landet ved Tønder. Efter to år med vikariater blev jeg den lykkelige indehaver af embedet i Grene Sogn. Lykkelig, fordi jeg her oplever en naturlig kirkelighed, hvor ligegyldighed er langt værre end uenighed. Jeg er vokset op med det grundtvigske og ser frem til endnu en periode med et godt og fordomsfrit samarbejde med et menighedsråd, der vil kirkens liv og vækst, og viser det ved ikke kun at sætte rammerne for det men også ved at være med til at udfylde dem. Karna Baungaard: Jeg hedder Karna Baungaard, bor her i Billund og er gift med Esben (Christensen). Vi har to voksne børn. Siden 2001 har jeg arbejdet som lærer på Enggaardskolen, og er nu ansat på den nye BillundSkolen. Siden 2008 har jeg været medlem af Grene Menighedsråd, og ser nu frem til en ny periode med nye rådsmedlemmer, men heldigvis også sammen med en del fra det gamle menighedsråd. Jeg er især optaget af at være med til at gøre vores kirke til et sted, hvor vi signalerer åbenhed og imødekommenhed, og hvor børn og unge lærer om det, kristendommen og vores kirke står for, så de kan få nogle dejlige værdier med sig. Laila Fasterholdt Busborg: Jeg er 35 år og gift med Jens. Vi har Josefine på 7 og Jens Christian på 5 år. Som nyvalgt i menighedsrådet glæder jeg mig særligt til at arbejde med arrangementer og forskelligartede gudstjenesters form og udtryk. Jeg er meget interesseret i den musikalske dimension. Det er selvsagt ikke budskabet der skal ændres på; men modtagerne (dvs. os som menighed) kan jo mødes på mange måder. Jeg glæder mig til et konstruktivt og dynamisk samarbejde i det nye menighedsråd. Vi skal jo først i arbejdstøjet nu! Peter Fredensborg: Jeg har været sognepræst i Grene Sogn siden 2002, og har været (født) medlem af menighedsrådet siden da. Generelt håber jeg på at få endnu en periode, hvor vi kan have en fælles glæde over i fællesskab at være en kristen folkekirke i Grene Sogn og at vi derfor også kan arbejde kreativt sammen om at lade dét komme til udtryk på bedst mulig måde i netop vores tid, på vores sted og til vores generation. Else Marie Gunderlund: Dette er min anden periode i menighedsrådet, og jeg er glad for, at få fire år mere. Jeg glæder mig især til at få den nye kirkegård indviet i foråret. Jeg er meget glad for at være med i kirkeog kirkegårdsudvalget, og synes, det har været spændende at være med i processen omkring færdiggørelsen af hele kirkegården. Vagn Hansen: Jeg er 69 år, tidligere afdelingsleder af lønkontoret i LEGO System og kontrollør i LEGO- LAND i hhv. 29 år og 11 sæsoner. Jeg er gift med Mie siden 1966 og vi havde to drenge John og Palle, idet vi havde den store sorg at miste Palle i 2006 under en ½-maraton i Malmö. Vi har 6 børnebørn mellem 2½ og 19 år. Jeg blev genvalgt på Den Grundtvigske Liste for en ny 4 års periode i det nye menighedsråd og valgt som kasserer (igen) og vil tillige gerne fortsætte i kirkebladsudvalget. "Fritiden" går bl.a. med hus/have, rejser, fotografering, Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn og Odd Fellow logen i Grindsted. Gitte Jørgensen: Jeg er valgt for Den Grundtvigske Liste til min anden periode i menighedsrådet. Jeg er sikker på, at det inspirerende samarbejde med gensidig respekt, der har været kendetegnende for min første periode, vil fortsætte i det nye menighedsråd. Jeg glæder mig til at kunne arbejde for mine hjertesager, hvor nøgleordene bl.a. er: livsoplysning frihed til forskellighed - en kirke i dialog med dagens samfund - menneske først, 8

9 Herunder følger en præsentation af det nyvalgte menighedsråd og nogle af de tanker, de gør sig for indeværende valgperiode. Opstillet i alfabetisk orden: kristen så. Og så har jeg en stor kærlighed til højmessen, som ikke må glemmes i den megen fokus på alternative gudstjenesteformer. Jeg oplever højmessen som et helt enestående frirum, hvor vi alle modtages, nøjagtig som vi er, og som giver ro, fordybelse og frimodighed til at gå ud i hverdagen. Jørgen Klausen: Jeg er pensionist, og gift med Jette. Vi har 3 børn og 6 børnebørn. Jeg har arbejdet på LEGO fra 1970 til 1996, sidst som Vice President i LEGO Overseas, og herefter hos Nilfisk Advance fra 1996 til 2006 som direktør for Internationale Markeder. Som nyvalgt med arbejdsopgaven kontaktperson glæder jeg mig til at formidle samarbejdet mellem menighedsrådet og medarbejderne forhåbentlig lige så godt som min forgænger Ingrid Zeuthen Løkkegaard. Sven Erik Kristensen: Jeg er 63 år, gift med Linda, og vi bor på Brunbjerggård. Vi har 3 sønner, Max, Kim og Jan. Eller havde! For vi havde den store sorg at miste Kim ved en tragisk bilulykke i dec Derudover har vi også en datter, Miriam. Hun kom til os som 3-årig, er vores plejedatter, og er lige blevet student sidste sommer. Grunden til at jeg lod mig opstille til menighedsrådet var, at jeg gerne vil være med til at bevare vores dejlige folkekirke og højmesse, og samtidig håber jeg på at få et meget bedre indblik i, hvad folkekirken indeholder og hvilke pligter det medfører. Jeg vil også utroligt gerne være med til at gøre kirken mere attraktiv for børn og unge mennesker, selvfølgelig uden at det bliver på bekostning af de gode gamle værdier. Brian Skjøt Madsen: Jeg har nu startet min 3. periode i Grene Menighedsråd, og jeg forventer at fortsætte den linje som er lagt for at sikre at der er gode forhold for sognes medlemmer af folkekirken samt at der er gode arbejdsforhold for de ansatte. Der skal arbejdes for at skabe kvalitet frem for kvantitet i de tilbud som vi udbyder. Og så ser jeg også gerne at kirken i større udstrækning kan benyttes til andre kulturelle arrangementer så som koncerter, men altid med respekt for det kirkelige. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i det nye menighedsråd. Else Marie Madsen: Jeg er 66 år, og har været medlem af Grene Menighedsråd de sidste 24 år, hvoraf jeg har været formand i de 16. Jeg glæder mig over fortsat at være med i et meningsfyldt arbejde for vores folkekirke og at have medindflydelse på udviklingen. Det bliver en spændende periode, vi skal tage hul på. Især bliver det spændende, hvad den nedsatte strukturkommissionen barsler med. Jeg vil fortsat arbejde for at styrke det fællesskab, som folkekirken tilbyder gennem undervisning og diverse arrangementer til glæde for alle i sognet. Lis Mogensen: Jeg er kirketjener ved Billund Kirke og afløser ved Grene Kirke. Jeg er valgt som medarbejder-repræsentant. Jeg håber, at vi kommer godt i gang med det nye menighedsråd til gavn for både børn, unge og ældre, og at medarbejderne fortsætter med at arbejde godt sammen, både indbyrdes og sammen med præsterne. Kim Søndergaard: Jeg er 48 år og gift med Irene. Vi har 4 børn sammen i alderen år. Jeg er selvstændig og driver 3 minkfarme, samt 200 ha jord med korn og kartofler. I mine unge år var jeg aktiv i KFUM og KFUK og i dag er mit ståsted i Indre Mission. Jeg har siddet i Grene Menighedsråd i 20 år og 4 år i Grene Provsti. Jeg vil gerne arbejde for en aktiv kirke, med plads til alle og øje for de ensomme i sognet. Rytmisk musik og lovsang må gerne få mere plads i gudstjeneste og ved koncerter. Kirken skal ikke være et kulturcenter, men en levende troskirke med Jesus i centrum. 9

10 Det sker i Grene Sogn Meld dig allerede nu som indsamler! Sogneindsamling søndag den 10. marts Søndag den 10 marts kl har Grene Sogn og Folkekirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult! Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er stadig meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids. Den 10. marts 2013 vil Grene Sogn og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles indsats i kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så mange døre i sognet som muligt. Vi er med i Sogneindsamlingen igen for 15. gang, fordi det giver rigtig god mening. Dels vil vi gerne være med til at bekæmpe sulten i verden og dels bliver kirken synlig på en helt særlig måde, når indsamlerne kommer rundt i hele sognet, siger indsamlingsleder Ole Sørensen. Sidste år nåede vi rundt til rigtig mange husstandene i sognet. Næste år håber vi at banke på alle døre i sognet. For at nå det, har vi brug for mindst 40 indsamlere, så vi håber, at endnu flere vil give et par timer i en god sags tjeneste. De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende for arbejdet med at bekæmpe sult: Sidste år samlede indsamlere godt 15 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. I Grene Sogn kom der næsten ,- kroner i de knap 30 indsamleres bøsser. Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler den 10. marts kl Du kan melde dig som indsamler ved at kontakte indsamlingsleder Ole Sørensen på tlf / eller kirkekontoret på tlf / 10

11 I Grene Sogn Døbte 1. november til 31. december 2012: Phillip Bahr Olesen Laurits Elias Kondal Hansen Nanna Lucca Bæk Albertsen Emma Krogstrup Ida Marie Friis Noah Carlsbæk Olesen Julie Møller Mortensen Viede og kirkeligt velsignede 1. november til 31. december 2012: Døde og begravede 1. november til 31. december 2012: William Bahr Olesen Phillip Bahr Olesen Elva Alice Kristoffersen Edvard Rafn Zeuthen Mads Krogh Martensen Peter Adolf Søgaard Kristensen Hans Henning Bergholt Herdis Kruse Leif Soelberg Lisbeth Nielsen Louise Rashid Løkkegaard og Alex Rashid Løkkegaard Den nye kirkegård 11

12 Klokkespil 1. februar februar Min Jesus, lad mit hjerte få Den signede dag Spurven sidder stum bag kvist 24. februar marts Her vil ties, her vil bies Hil dig Frelser og Forsoner Jens vejmand 24. marts marts Vor Herres Jesu mindefest Det hellige kors Se, vi gå op til Jerusalem 31. marts Sing hallelujah to the Lord Påskeblomst, hvad vil du her Krist stod op af døde Indsamlede kollekter november og december 2012 Danske Sømands- og Udlandskirker 510,00 kr. KFUM s Soc. Arbejde i Danmark 912,50 kr. Kirkelig forening for Den indre mission i Danmark 1.009,00 kr. Grundtvigsk Forum 219,00 kr. Børnesagens Fællesråd 1.531,00 kr. Menighedsrådsmøder Tirsdag den 5. februar kl Tirsdag den 5. marts kl Menighedsrådet arrangerer Foredrag Onsdag den 30. januar kl Foredrag i Å-fløjen ved valgmenighedspræst Keld Dahlmann: Kirken i vores tid skal noget gøres anderledes i folkekirken i dag? Arr.: KLF Kirke & Medier og Grene Menighedsråd Lysfest Søndag den 3. februar kl Gudstjeneste i Billund Kirke efterfulgt af middag (forloren hare og isdessert) i Café Bonita. Middagen koster 50,- kr. pr. voksen og 25,- kr. pr. barn under 12 år, og tilmelding til denne skal ske senest tirsdag den 29. januar kl til kirkekontoret ( / Gudstjeneste og foredrag et familieforetagende Søndag den 24. februar kl er der gudstjeneste i Billund Kirke, hvor cand.theol. Thea Laukamp prædiker. Derefter går vi over i Å-fløjen og får kaffe og foredrag ved Anne Klara Bom, som arbejder på en ph.d.-afhandling ved Syddansk Universitet om H.C. Andersen som lokal, national og global kulturarv. Hun skriver om sit foredrag: Kulturfænomenet H.C. Andersen : H.C. Andersen er måske den danske forfatter, der er kendt flest steder i verden. Hans eventyr anvendes i mange forskellige kulturer, og hver eneste gang Kejserens Nye Klæder, Den Lille Havfrue eller Den Grimme Ælling finder anvendelse i en ny kulturel sammenhæng, tillægges kulturfænomenet H.C. Andersen nye betydninger. Fejringen af H.C. Andersens 200-års fødselsdag i 2005 og flytningen af Den Lille Havfrue i 2010 er to begivenheder, der i dette foredrag vil blive anvendt til at illustrere, hvad der er på spil for almindelige mennesker, når et kulturfænomen tildeles indhold og funktion i hverdagslig praksis. 12

13 Menighedsrådet arrangerer Sogneeftermiddagene finder sted på tirsdage kl i Å-fløjen. Alle er velkomne. Der er gratis adgang, men man betaler 20,- kr. for kaffe og hjemmebag. Kirkebilen kan bestilles. Tirsdag den 5. februar kl Benny Blumensaat, som er katolsk præst i Esbjerg, kommer og fortæller om sit liv. Han kalder foredraget Fra fængsel til alterbord. Så noget kunne tyde på, at han ikke er gået den mest sædvanlige vej. Tirsdag den 12. marts kl Sognepræst Egil Hvid-Olsen, Grindsted, fortæller og viser billeder fra sin meget flot anmeldte bog med kirkehistoriske fortællinger, Bondedrengens mareridt. Foredrag ved sogne- og sygehuspræst Preben Kok: Skæld ud på Gud Onsdag den 20. marts 2013 kl er der foredrag i Å-fløjen ved Preben Kok, der udover at være sognepræst i Engum ved Vejle også er sygehuspræst på Vejle Sygehus. I 2008 udgav han bogen Skæld ud på Gud, hvori han fortæller om sit arbejde og sin tro. Med troen som udgangspunkt går Preben Kok i clinch med parforhold, skyld, magtesløshed, stress og illusionen om det perfekte menneske. Han giver mennesker i krise mulighed for at dele ansvaret og sorgen med Gud, når livet gør ondt, og meningen hører op. Preben Kok superviserer også præster, læger og sygeplejersker ikke for at gøre dem bedre til deres arbejde, men for at give dem kræfter til at leve med de ofte vanskelige udfordringer og uundgåelige nederlag, de møder i deres arbejdsliv. Måske kan vi denne aften også få lejlighed til at høre Preben Kok uddybe, hvad han mener, når han i et interview i Kristeligt Dagblad den 25. februar 2012 udtaler: Hver tid har sine fortrængninger, og i vores tid er det magtesløsheden vi har fortrængt, men det er nu ved at ændre sig. Koncert Grene Kirke søndag den 17. marts kl med ensemblet Sonus. Sonus er en blandet stryger- og blæserkvartet med en smagfuld blanding af inspirationer fra den rytmiske musik og den danske folkemusik. Daniel Nielsen spiller saxofon på MGK s rytmsike linje i Kolding, mens Martin Lorenzen på klarinet, Maja Freese på cello og Jonas Clausen på violin alle er talentfulde folkemusikere på Danmarks pt. eneste MGK-folkemusiklinje i Kolding. Sonus vil i deres debutkoncert have skarpt fokus på danskskrevet musik, som kan være højskoleviser, folkedanse fra tidlige århundreder og egenkomponerede melodier af saxofonisten Daniel Nielsen. Lone Skovgaard-Petersen 13

14 Det sker i Grene Sogn Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: KLF - Kirke & Medier inviterer til Forårsfest torsdag den14. marts kl i Billund Missionshus. ved generalsekretær i KLF Mikael A. Laursen: KLF Kirke & Medier: Hvordan bliver vi flere? Efter kaffen vil der være en kort generalforsamling. Alle er velkommen! Bestyrelsen v/rita Dahlmann Mandag den 18. kl : Ældreeftermiddag m/per Dyrholm, Skarrild. Onsdag den 20. kl : Bibelkreds. Kom og vær med! Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf Februar 2013 Onsdag den 13. kl : Bibelkreds Onsdag den 20. kl : Peter Fredensborg taler. Efter kaffen er der generalforsamling for Billund Missionshus. Onsdag den 27. Kvindestævne i Vorbasse, kl : m/ingrid Markussen Kl :m/Ingrid Markussen Torsdag den 28. Kvindestævne i Vorbasse, kl : m/per Weber Kl : m/per Weber Kl : for alle! Per Weber taler. Marts 2013 Torsdag den 7. kl Møde m. Gideonitterne v/kaj Jensen, Brande Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4. Billund Y s Men s Club: Henny Sørensen, Frederikshåbvej 44, 7183 Randbøl, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Billund FDF Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4. 14

15 Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Generalforsamling og forårsmøde onsdag den 13. marts 2013, kl i Å-fløjen. Mødet starter med foredraget: "Et myndigt folk?" v/ Torsten Johannesen, som er landsformand for Grundtvigsk Forum. Derefter kaffe og generalforsamling. Kaffe med brød 25 kr. Alle er velkomne til foredraget! Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf Løvlund Missionshus Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf Februar Mandag den 4. februar: Niels Albinus, Åbne Døre, Vejle Fredag den 15. februar kl : Pakkefest med fællesspisning: Afrika in Touch Marts Mandag den 4. marts: Missionsuge ved Lillian Nygaard Andersen, Tarm Onsdag den 6. marts: Missionsuge ved Ellen Margrethe & Carsten Jørgensen, Skjern Fredag den 8. marts kl : J4U -klubben inviterer til en anderledes aften med Gospel Magic - præsten fra Hejnsvig i Kærhuset Mandag den 18. marts: Fællesskabsaften Onsdag den 27. marts kl : Påskemåltid KFUM & KFUK Løvlund Fredagsklubben "J4U" Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Kærhuset, Kærhusvej 4, hver fredag kl til i månederne fra oktober til april. Kirkens Korshær Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Bibelkredsene Februar 2013 Onsdag den 6. februar kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: 1. søndag i fasten: Matt 4,1-11. I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Ida Lund 4. Vera & Søren Hansen 6. Søren Ottesen 8. Ellen & Hans Staunkær 10. Knud Ærbo Jakobsen 13. Gudrun & Kaj Faurby Marts 2013 Onsdag den 13. marts kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: Palmesøndag: Matt 21,1-9. I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Ruth & Johs. Jensen 4. Else & Karsten Nielsen 6. Boye Christensen 8. Tove & Georg Jensen 10. Arne Thomsen 13. Dora & Erik Thimsen 15

16 Gudstjenester Februar Billund Grene Indsamlinger Søn 3. Seksagesima PF Lysfest / UK SPA KLF Kirke og Medier Søn 10. Fastelavn SPA 9.00 SPA Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Søn s. i fasten 9.00 PF PF Y s Men Søn s. i fasten TL Foredrag SPA VK Marts Søn s. i fasten PF 9.00 PF Søn 10. Midfaste PF PULS / UK SPA VK Søn 17. Mariæ bebud SPA Mini / BK Koncert Tirs 19. Hverdagsgudstj SPA - - Søn 24. Palmesøndag PF Tors 28. Skærtorsdag SPA SPA Samvirkende Menigheds-plejer Fre 29. Langfredag PF Musik / UK + VK PF Søn 31. Påskedag PF 9.00 PF KFUM/K April Man påskedag SPA VK = Voksenkoret medvirker. UK = Ungdomskoret medvirker. BK = Børnekoret medvirker. Mini = Minikonfirmandafsl.gudstjeneste. Musik = Musikgudstjeneste. TL = Thea Laukamp Nielsen. Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag den 7. februar Torsdag den 21. februar Torsdag den 7. marts Torsdag den 21. marts kl Solvej Paabøl Andersen, altergang kl Peter Fredensborg kl Peter Fredensborg, altergang kl Solvej Paabøl Andersen

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i anlægget Billund og Grene august september 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli Kirke sogn Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april Billund og Grene juni juli 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2008 AFSKEDSRECEPTION FOR EGON 2 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Billund og Grene. August September

Billund og Grene. August September KIRKE SOGN Billund og Grene Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro.... August September 2005

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Billund og Grene. marts. Menighedsrådsmedlem om aktiv dødshjælp. Se mere på side 3. Bibelhistorie for de mindste i december. >

Billund og Grene. marts. Menighedsrådsmedlem om aktiv dødshjælp. Se mere på side 3. Bibelhistorie for de mindste i december. > Kirke sogn Bibelhistorie for de mindste i december. > Billund og Grene Laila Fasterholdt Busborg Menighedsrådsmedlem om aktiv dødshjælp Se mere på side 3. februar marts 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2008 SOGNEUDFLUGT DEN 4. JUNI drog 107 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Hotel Arnbjerg i Varde, Tambours Have, Aal kirke og til sidst

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli

Billund og Grene. Sigurd besøgte Billund. Se side 4. juni juli Kirke sogn Billund og Grene Sigurd besøgte Billund. Se side 4 juni juli 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. oktober november 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke:

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Gudstjeneste i det fri ved Kærhuset. Se side 8. Billund og Grene. oktober november

Gudstjeneste i det fri ved Kærhuset. Se side 8. Billund og Grene. oktober november Kirke sogn Gudstjeneste i det fri ved Kærhuset. Se side 8 Billund og Grene oktober november 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere