Billund og Grene. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billund og Grene. marts"

Transkript

1 Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Gitte Jørgensen, Vagn Hansen. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Vagn Hansen Billeder i bladet i øvrigt er taget af Vagn Hansen, Erik Noer, Mogens Gabs og Niels Helbo. Fotos side 3, 5 og 13 er arkivfotos. Personale ved begge kirker: Kordegn: Maria Friis Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen, tlf Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Organistvikar: Lone Skovgaard-Petersen, kontor tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 NU HAR Grene Sogn fået en ny hjemmeside! Se selv på 2

3 Fra præsteværelset Tiden og det religiøse Som det sikkert vil være en del bekendt, har jeg haft fornøjelsen af at have studieorlov de sidste 3 måneder af Det, jeg ønskede at gå i dybden med, var religionens rolle i det 21. årh. i Danmark. Det førte mig vidt omkring. Men det har bl.a. bragt mig på sporet af nogle tendenser, vi særligt møder i vores tid og samfundskultur i forhold til det religiøse. For mange af os har 11. september og Muhammed-krisen ført et forstemmende ubehag med sig. Angrebet på Oslo og den lille, fredelige norske ø, Uttøya, i 2011 ligeså. Hvis ikke vi var klar over det før, så blev vi det nu: Religion, politik, kristendom og ideologi i små, hårde og firkantede kasser fører så nemt til konflikt og til vold. Til terror. Til afbrænding af flag og ambassader. Ja, til drab og mord. Af den grund er vi måske særligt i vores tid pr. instinkt blevet mistænksomme over for (alt for) faste livssyn. For enhver fundamentalisme bærer kimen til vold i sig. Og derfor vender vi os mod den. Om så det på selvironisk vis sker som hos tegneseriefiguren Steen i Steen og Stoffer, der et sted kan ses med en sten i den ene hånd og et banner i den anden, hvorpå der står: Død over fundamentalisterne! For vi bryder os ikke om det. Ikke kun fordi det kan føre vold med sig i bogstavelig forstand, men også fordi faste livssyn har noget voldeligt over sig i overført forstand. I overført forstand sprætter de faste livssyn tilværelsen op og presser den derefter ned i sort-hvide kasser: f.eks. sandt/falsk, rigtigt/forkert, dem/os og indenfor/udenfor. Og de fører gerne til at vi udstøder hinanden: er det ikke sandt, så er det falsk! Er det ikke rigtigt, så er det forkert! Er du ikke kirkelig, så er du ugudelig! Er du ikke missionsk, så er du ukristelig! Er du ikke grundtvigsk, så er du umenneskelig! Er du ikke indenfor, så er du udenfor! Der er praktisk talt ingen grænser for vores kasse-tænkning. Og for nogle af os er det næsten blevet for meget. Ordet Gud kan virke på samme måde på os. Især når det bliver brugt som begreb for et overnaturligt væsen, der siges at have patent på livet, spillereglerne og sand heden. Det står ofte i ledtog med en kasse-tænkning i stil med ovenstående. Meget af nutidens religiøsitet står derfor i opposition til dette. Gud er i dag mere blevet en upersonlig kraft i naturen og i vores eget indre, som det gælder om at finde ind til og forlige sig med. Livet kan ikke presses ned i firkantede kasser. Det er tværtimod ét stort patchwork af godt/ondt, lykke/ulykke og Yin/Yang, og deri er rigdommen. Der findes ikke én sandhed, men mange sandheder. Gud sætter ingen grænser. Gud er hævet over godt/ondt og sandt/falsk. Gud rummer alt, og alt rummer Gud. Denne tendens finder man ikke kun hos ultra-nyreligiøse sekter. Den er gået i blodet på de fleste af os. Den er udgangspunkt for nyspirituelle kurser i erhvervslivet og på aftenskoler. Den er også baggrunden for en del af den forkyndelse, man kan høre i kirken, ligesom undertegnede sognepræst selv er en del af denne tendens. Der er bare et enkelt aber dabei : hvis Gud kun forstås som en indbygget, upersonlig kraft i naturen og inden i os, så tror jeg, vi får mere end svært ved at høre kristendommens ord om, at Gud elsker os. Elsker, ja! Som kun én, der er forskellig fra os selv, kan gøre det. Elsker! Som én, der ret beset kunne (og burde) gøre det modsatte. Vel er der meget besnærende i tanken om, at Gud ikke er universets almægtige Skaber og Herre, men mere er universets Sjæl og Kraft, som er hinsides godt og ondt, og som gennemstrømmer os alle. En sådan Gud kan bare ikke blive ét menneske i Jesus Kristus sådan som julen fortæller det. Ikke dø og opstå sådan som påsken fortæller det. Og ikke vejlede os eller føre os ind i et person-forhold til sig sådan som pinsen fortæller det. Derfor holder jeg mig tusinde gange hellere til kristendommens Gud, selvom han skulle have patent på sandheden, mit liv og dets spilleregler, end til en upersonlig kraft, der ikke har det fjerneste begreb om hvad det vil sige at elske! Det kunne der i øvrigt siges meget mere om. Derfor fremlægger jeg et mere sammenhængende oplæg til samtale og diskussion på baggrund af min studieorlov torsdag den 28. februar kl i Å-fløjen. Her er alle meget velkomne. Peter Fredensborg 3

4 Nyt fra formanden Farvel og tak! - og velkommen tilbage Julesøndag den 30. december holdt Peter Ruge sine sidste gudstjenester i Grene og Billund Kirker. Han har i perioden 1. oktober til 31. december 2012 vikarieret for Peter Fredensborg, der har haft studieorlov. Det er ikke nogen nem opgave at skulle lære et sogn at kende på så kort tid. Ud over sognet, menigheden og de mange arbejdsopgaver er der også provst, kolleger, menighedsråd og kirkens medarbejdere at forholde sig til. Peter Ruge er på sin stille måde gået til opgaverne med stor imødekommenhed og venlighed. Jeg vil gerne sige dig tak Peter Ruge for dit virke i Grene Sogn og ønske dig alt godt i tiden fremover. Samtidig vil jeg ønske dig velkommen tilbage, Peter Fredensborg. Vi glæder os til, at du er tilbage i embedet. Vi håber, du har haft glæde og udbytte af din studieorlov. Tak for træet De mange mennesker, der har besøgt Billund Kirke i julen, har kunnet glæde sig over et stort og smukt juletræ. Træet har ind til for ganske nylig stået og pyntet i min nabos have. Men nu var tiden kommet, hvor det skulle fældes. Menighedsrådet blev tilbudt at få træet som dette års juletræ. Vi vil gerne sige tak til Elva og Hans Hansen, Plougslundvej 147 for gaven. Det har glædet os meget. Tak til Elva og Hans Hansen for årets juletræ På den anden side af valget Menighedsrådsvalget er nu overstået og det nye menighedsråd er trukket i arbejdstøjet. Som noget helt nyt og meget glædeligt var der stor fokus omkring valget fra mediernes side. Vort eget sogn var i den forbindelse blevet valgt som en study-case af P4 Trekanten, P4 Syd og TV Syd. Formålet var at skabe større interesse blandt vælgerne omkring valget og skabe større opmærksomhed omkring kirken og det kirkelige liv og give et indblik i et menighedsråds mangeartede opgaver. Sidst - men ikke mindst ville de tre medier løfte stemmeprocenten fra 23,2 % i 2008 til 30 %. Et ambitiøst mål når man tager i betragtning, at vi i forvejen har èn af landets højeste stemmeprocenter. Vi nåede ikke helt i mål, men landede på 27,04 % (landsgennemsnittet var 15 %). Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til P4 Trekanten, P4 Syd og TV Syd for initiativet. Det har været et meget interessant samarbejde. Selv om vi ikke nåede en stemmeprocent på 30, kan vi konstatere, at det havde en effekt på valgdeltagelsen at være synlig i medierne. Jeg vil også gerne sige tak til alle i sognet, der har benyttet den demokratiske ret/pligt til at stemme til menighedsrådsvalget. Personligt vil jeg også gerne sige tak for den tillid, der blev vist mig ved valget. Else Marie Madsen, formand 4

5 En beretning... Det skete en mørk december nat Sådan kan man læse i en beretning skrevet af tidligere murer og landpostbud Thorvald Hansen fra Billund, og historien er denne: I et indlæg i Vejle Amts Folkeblad skiver han: Jeg har med interesse læst Fra det gamle Grindsted, af pastor Sommers optegnelser og som et lille supplement kan jeg meddele, at i året 1891 da den nye kirke her i Grene Sogn var under opførelse, døde her i sognet en ung pige (Nielsine Mikkelsen), datter af den gamle pottekone Ellen Bjerg. Nielsine var en søster til pottekone Mathilde Nielsen, Elkjær. Hun blev begravet nede på den gamle kirkegård i Grene, men skulle flyttes over på den nye, når kirken var blevet indviet i efteråret Dette skulle foregå efter solnedgang, og pastor Sommer skulle jo være til stede. Det skete så en mørk december nat, i regn og storm, at et lille følge samledes i Grene hos daværende sognefoged Niels Christensen. Pastor Sommer var kommet gående fra Grindsted gennemblødt til skindet. Niels Chr. Christensen (Tiphede), som senere blev sognefoged efter Niels Christensen, skulde køre med liget. Men forinden var de inde hos sognefogeden og få en kop kaffe, og bagefter en kaffepunch. De tog så ud på den gamle kirkegård, og fik kisten gravet op, og kørt over på den nye kirkegård, og fik kisten sat i graven. Derefter gik pastor Sommer til Grindsted igen. Der var andre kår for præster den gang! Fakta: Thorvald (Robert) Hansen, født den og død den i Billund, Grene sogn gift den i St. Jakobs Kirke, København med Anna Oline Schlütter. De fik 3 børn. Nielsine Mikkelsen, født den på Elkjær mark, Grene Sogn og død s.s Hun var datter af Niels Mikkelsen og Ellen Marie Christensen (pottekone Ellen Bjerg), som fik 8 børn i alt. Jeg har ikke fundet ud af, hvorfor hun tilsyneladende blev kaldt Ellen Bjerg! Mathilde Nielsen = Petrea Mathilde Mikkelsen født den på Elkjær mark, Grene Sogn, død den i Billund. Gift med Niels Kristian Nielsen fra Ringive. Jeg har selv flere gange været sammen med pastor Sommer. Sidst jeg så ham, var i oktober 1907, da gamle Anders Ovesen, Billund Kro, blev begravet. Da vartede jeg op til begravelsen. Jeg husker, at da suppen blev serveret, efter at de var kommet hjem fra kirken, sad pastor Sommer sammen med pastor Hørlyck, Grindsted, og lærer Jensen, Billund. Pastor Sommer hældte da en ordentlig slat rødvin i sin suppe, hvad der undrede pastor Hørlyck meget. Men pastor Sommer sagde: Jeg skal sige Dem, pastor Hørlyck, jeg er af dem gamle skole!. Jeg kan også huske, at pastor Sommer engang sagde: Ja, jeg har et meget bedre embede nu end da jeg var i Grindsted (han var præst i Veflinge på Fyn), men jeg er lige så fattig, som jeg var dengang! Pastor Sommer kunne jo give alt væk til den sidste hvid. Når han ikke selv havde penge at give, lånte han hos sin karl, Kristen. Pastor Sommer havde en søn, der blev præst. Han skrev engang til pastor Brus, om han ikke måtte komme og holde gudstjeneste her i sin faders gamle kirke. Senere skrev han, at han var blevet syg, og han døde kort efter. Thorvald Hansen, Billund Pastor Knud Mortensen Hørlyck født den i Vamdrup Sogn, død Præst i Grindsted-Grene sogn Pastor Carl Otto Frederik Sommer f i Slesvig, død i Skt. Knuds Sogn, Odense. Præst i Grindsted/Grene Sogn Præst i Veflinge Sogn, Fyn 1893 til sin død i 1914 (læs evt. mere i kirkebladet juni/juli 2010). Pastor Johannes Otto Kofoed Brus født , død Han var præst i Grene Sogn Niels Chr. Christensen (Tiphede) f I Grene Sogn, død s.s. Han var sognefoged og lægmand i Grene Sogn. 5

6 Sket i Grene Sogn Koncert med Trine Gadeberg Det blev en forrygende julekoncert med Trine Gadeberg, som sammen med trioen LAH (lidt af hvert) gæstede Billund Kirke søndag aften den 9. december, hvor man kunne opleve en særdeles veloplagt sangerinde, der på sin egen humoristiske facon introducerede de forskellige numre til stor morskab for koncertgæsterne. Hendes klare, rene og fyldige stemme fyldte en næsten fyldt kirkesal. Hun var ledsaget af Carl-Aage Eliasson, Jørgen Heick og datteren Andrea, som på en meget overbevisende måde viste, at hun havde arvet sine musikalske talenter fra forældrene. En god times dejlig sang og musik sluttede med at alle stående sang Dejlig er Jorden og trioen kvitterede for det store bifald med i en næsten mørk kirkesal trestemmigt at synge Når jeg ser et stjerneskud, som en stemningsfuld afslutning på en skøn musikalsk oplevelse. Foto og tekst: Niels Helbo Trine Gadeberg var ledsaget af sin datter Andrea, Carl-Aage Eliasson og Jørgen Heick ved koncerten i december. 6

7 Det sker i Grene Sogn Med tanke på forfulgte kristne i verden holdes der forbønsgudstjeneste i Ribe Domkirke Søndag den 24. februar 2013 kl Over hundrede millioner kristne lever i lande, hvor de bliver forfulgt på grund af deres tro. Det kalder på med-lidelse og eftertanke for os, der deler deres kristne tro og stadig lever i et land med grundlæggende åndsog religionsfrihed. Derfor indbyder Biskop Elisabeth Dons Christensen i samarbejde med Ribe Stifts mellemkirkelige råd og Stiftsudvalget for Mission og Religionsmøde til denne forbønsgudstjeneste, hvor alle er velkomne. Der arrangeres fælles kørsel i private biler. Henvendelse kan ske til Peter Fredensborg (tlf / Tanker fra en studieorlov Torsdag den 28. februar kl i Å-fløjen fremlægger Peter Fredensborg et oplæg til samtale og diskussion på baggrund af sin studieorlov om religionens rolle i det 21. årh. i Danmark. Familiegudstjeneste Søndag den 17. marts sluttes vinterens minikonfirmandforløb for BillundSkolens 3.C og D af med familiegudstjeneste for alle familier. Det foregår i Billund Kirke kl ved Solvej Paabøl Andersen. Børnekoret medvirker. Efter gudstjenesten er der et lille traktement for minikonfirmanderne og deres familier i Å-fløjen. Tilmelding gennem underviser Kirsten Brandt. PULS-gudstjeneste Hverdagsgudstjeneste Tirsdag den 19. marts kl i Billund Kirke ved Solvej Paabøl Andersen Temaet er: Undervejs Søndag den 10. marts kl er der PULS-gudstjeneste i Billund Kirke ved Peter Fredensborg. Temaet er: Lykke og lækkert liv? Ja tak! 7

8 Efter valget Grene Menighedsråd Solvej Paabøl Andersen: Jeg har været præst i Den danske Folkekirke siden Først i et vikariat i Århus Stift. Derefter 7½ år på landet ved Tønder. Efter to år med vikariater blev jeg den lykkelige indehaver af embedet i Grene Sogn. Lykkelig, fordi jeg her oplever en naturlig kirkelighed, hvor ligegyldighed er langt værre end uenighed. Jeg er vokset op med det grundtvigske og ser frem til endnu en periode med et godt og fordomsfrit samarbejde med et menighedsråd, der vil kirkens liv og vækst, og viser det ved ikke kun at sætte rammerne for det men også ved at være med til at udfylde dem. Karna Baungaard: Jeg hedder Karna Baungaard, bor her i Billund og er gift med Esben (Christensen). Vi har to voksne børn. Siden 2001 har jeg arbejdet som lærer på Enggaardskolen, og er nu ansat på den nye BillundSkolen. Siden 2008 har jeg været medlem af Grene Menighedsråd, og ser nu frem til en ny periode med nye rådsmedlemmer, men heldigvis også sammen med en del fra det gamle menighedsråd. Jeg er især optaget af at være med til at gøre vores kirke til et sted, hvor vi signalerer åbenhed og imødekommenhed, og hvor børn og unge lærer om det, kristendommen og vores kirke står for, så de kan få nogle dejlige værdier med sig. Laila Fasterholdt Busborg: Jeg er 35 år og gift med Jens. Vi har Josefine på 7 og Jens Christian på 5 år. Som nyvalgt i menighedsrådet glæder jeg mig særligt til at arbejde med arrangementer og forskelligartede gudstjenesters form og udtryk. Jeg er meget interesseret i den musikalske dimension. Det er selvsagt ikke budskabet der skal ændres på; men modtagerne (dvs. os som menighed) kan jo mødes på mange måder. Jeg glæder mig til et konstruktivt og dynamisk samarbejde i det nye menighedsråd. Vi skal jo først i arbejdstøjet nu! Peter Fredensborg: Jeg har været sognepræst i Grene Sogn siden 2002, og har været (født) medlem af menighedsrådet siden da. Generelt håber jeg på at få endnu en periode, hvor vi kan have en fælles glæde over i fællesskab at være en kristen folkekirke i Grene Sogn og at vi derfor også kan arbejde kreativt sammen om at lade dét komme til udtryk på bedst mulig måde i netop vores tid, på vores sted og til vores generation. Else Marie Gunderlund: Dette er min anden periode i menighedsrådet, og jeg er glad for, at få fire år mere. Jeg glæder mig især til at få den nye kirkegård indviet i foråret. Jeg er meget glad for at være med i kirkeog kirkegårdsudvalget, og synes, det har været spændende at være med i processen omkring færdiggørelsen af hele kirkegården. Vagn Hansen: Jeg er 69 år, tidligere afdelingsleder af lønkontoret i LEGO System og kontrollør i LEGO- LAND i hhv. 29 år og 11 sæsoner. Jeg er gift med Mie siden 1966 og vi havde to drenge John og Palle, idet vi havde den store sorg at miste Palle i 2006 under en ½-maraton i Malmö. Vi har 6 børnebørn mellem 2½ og 19 år. Jeg blev genvalgt på Den Grundtvigske Liste for en ny 4 års periode i det nye menighedsråd og valgt som kasserer (igen) og vil tillige gerne fortsætte i kirkebladsudvalget. "Fritiden" går bl.a. med hus/have, rejser, fotografering, Lokalhistorisk Forening for Grene Sogn og Odd Fellow logen i Grindsted. Gitte Jørgensen: Jeg er valgt for Den Grundtvigske Liste til min anden periode i menighedsrådet. Jeg er sikker på, at det inspirerende samarbejde med gensidig respekt, der har været kendetegnende for min første periode, vil fortsætte i det nye menighedsråd. Jeg glæder mig til at kunne arbejde for mine hjertesager, hvor nøgleordene bl.a. er: livsoplysning frihed til forskellighed - en kirke i dialog med dagens samfund - menneske først, 8

9 Herunder følger en præsentation af det nyvalgte menighedsråd og nogle af de tanker, de gør sig for indeværende valgperiode. Opstillet i alfabetisk orden: kristen så. Og så har jeg en stor kærlighed til højmessen, som ikke må glemmes i den megen fokus på alternative gudstjenesteformer. Jeg oplever højmessen som et helt enestående frirum, hvor vi alle modtages, nøjagtig som vi er, og som giver ro, fordybelse og frimodighed til at gå ud i hverdagen. Jørgen Klausen: Jeg er pensionist, og gift med Jette. Vi har 3 børn og 6 børnebørn. Jeg har arbejdet på LEGO fra 1970 til 1996, sidst som Vice President i LEGO Overseas, og herefter hos Nilfisk Advance fra 1996 til 2006 som direktør for Internationale Markeder. Som nyvalgt med arbejdsopgaven kontaktperson glæder jeg mig til at formidle samarbejdet mellem menighedsrådet og medarbejderne forhåbentlig lige så godt som min forgænger Ingrid Zeuthen Løkkegaard. Sven Erik Kristensen: Jeg er 63 år, gift med Linda, og vi bor på Brunbjerggård. Vi har 3 sønner, Max, Kim og Jan. Eller havde! For vi havde den store sorg at miste Kim ved en tragisk bilulykke i dec Derudover har vi også en datter, Miriam. Hun kom til os som 3-årig, er vores plejedatter, og er lige blevet student sidste sommer. Grunden til at jeg lod mig opstille til menighedsrådet var, at jeg gerne vil være med til at bevare vores dejlige folkekirke og højmesse, og samtidig håber jeg på at få et meget bedre indblik i, hvad folkekirken indeholder og hvilke pligter det medfører. Jeg vil også utroligt gerne være med til at gøre kirken mere attraktiv for børn og unge mennesker, selvfølgelig uden at det bliver på bekostning af de gode gamle værdier. Brian Skjøt Madsen: Jeg har nu startet min 3. periode i Grene Menighedsråd, og jeg forventer at fortsætte den linje som er lagt for at sikre at der er gode forhold for sognes medlemmer af folkekirken samt at der er gode arbejdsforhold for de ansatte. Der skal arbejdes for at skabe kvalitet frem for kvantitet i de tilbud som vi udbyder. Og så ser jeg også gerne at kirken i større udstrækning kan benyttes til andre kulturelle arrangementer så som koncerter, men altid med respekt for det kirkelige. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i det nye menighedsråd. Else Marie Madsen: Jeg er 66 år, og har været medlem af Grene Menighedsråd de sidste 24 år, hvoraf jeg har været formand i de 16. Jeg glæder mig over fortsat at være med i et meningsfyldt arbejde for vores folkekirke og at have medindflydelse på udviklingen. Det bliver en spændende periode, vi skal tage hul på. Især bliver det spændende, hvad den nedsatte strukturkommissionen barsler med. Jeg vil fortsat arbejde for at styrke det fællesskab, som folkekirken tilbyder gennem undervisning og diverse arrangementer til glæde for alle i sognet. Lis Mogensen: Jeg er kirketjener ved Billund Kirke og afløser ved Grene Kirke. Jeg er valgt som medarbejder-repræsentant. Jeg håber, at vi kommer godt i gang med det nye menighedsråd til gavn for både børn, unge og ældre, og at medarbejderne fortsætter med at arbejde godt sammen, både indbyrdes og sammen med præsterne. Kim Søndergaard: Jeg er 48 år og gift med Irene. Vi har 4 børn sammen i alderen år. Jeg er selvstændig og driver 3 minkfarme, samt 200 ha jord med korn og kartofler. I mine unge år var jeg aktiv i KFUM og KFUK og i dag er mit ståsted i Indre Mission. Jeg har siddet i Grene Menighedsråd i 20 år og 4 år i Grene Provsti. Jeg vil gerne arbejde for en aktiv kirke, med plads til alle og øje for de ensomme i sognet. Rytmisk musik og lovsang må gerne få mere plads i gudstjeneste og ved koncerter. Kirken skal ikke være et kulturcenter, men en levende troskirke med Jesus i centrum. 9

10 Det sker i Grene Sogn Meld dig allerede nu som indsamler! Sogneindsamling søndag den 10. marts Søndag den 10 marts kl har Grene Sogn og Folkekirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult! Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er stadig meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids. Den 10. marts 2013 vil Grene Sogn og Folkekirkens Nødhjælp gøre en fælles indsats i kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så mange døre i sognet som muligt. Vi er med i Sogneindsamlingen igen for 15. gang, fordi det giver rigtig god mening. Dels vil vi gerne være med til at bekæmpe sulten i verden og dels bliver kirken synlig på en helt særlig måde, når indsamlerne kommer rundt i hele sognet, siger indsamlingsleder Ole Sørensen. Sidste år nåede vi rundt til rigtig mange husstandene i sognet. Næste år håber vi at banke på alle døre i sognet. For at nå det, har vi brug for mindst 40 indsamlere, så vi håber, at endnu flere vil give et par timer i en god sags tjeneste. De frivillige indsamleres fælles indsats er afgørende for arbejdet med at bekæmpe sult: Sidste år samlede indsamlere godt 15 mio. kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. I Grene Sogn kom der næsten ,- kroner i de knap 30 indsamleres bøsser. Derfor: Meld dig allerede nu som indsamler den 10. marts kl Du kan melde dig som indsamler ved at kontakte indsamlingsleder Ole Sørensen på tlf / eller kirkekontoret på tlf / 10

11 I Grene Sogn Døbte 1. november til 31. december 2012: Phillip Bahr Olesen Laurits Elias Kondal Hansen Nanna Lucca Bæk Albertsen Emma Krogstrup Ida Marie Friis Noah Carlsbæk Olesen Julie Møller Mortensen Viede og kirkeligt velsignede 1. november til 31. december 2012: Døde og begravede 1. november til 31. december 2012: William Bahr Olesen Phillip Bahr Olesen Elva Alice Kristoffersen Edvard Rafn Zeuthen Mads Krogh Martensen Peter Adolf Søgaard Kristensen Hans Henning Bergholt Herdis Kruse Leif Soelberg Lisbeth Nielsen Louise Rashid Løkkegaard og Alex Rashid Løkkegaard Den nye kirkegård 11

12 Klokkespil 1. februar februar Min Jesus, lad mit hjerte få Den signede dag Spurven sidder stum bag kvist 24. februar marts Her vil ties, her vil bies Hil dig Frelser og Forsoner Jens vejmand 24. marts marts Vor Herres Jesu mindefest Det hellige kors Se, vi gå op til Jerusalem 31. marts Sing hallelujah to the Lord Påskeblomst, hvad vil du her Krist stod op af døde Indsamlede kollekter november og december 2012 Danske Sømands- og Udlandskirker 510,00 kr. KFUM s Soc. Arbejde i Danmark 912,50 kr. Kirkelig forening for Den indre mission i Danmark 1.009,00 kr. Grundtvigsk Forum 219,00 kr. Børnesagens Fællesråd 1.531,00 kr. Menighedsrådsmøder Tirsdag den 5. februar kl Tirsdag den 5. marts kl Menighedsrådet arrangerer Foredrag Onsdag den 30. januar kl Foredrag i Å-fløjen ved valgmenighedspræst Keld Dahlmann: Kirken i vores tid skal noget gøres anderledes i folkekirken i dag? Arr.: KLF Kirke & Medier og Grene Menighedsråd Lysfest Søndag den 3. februar kl Gudstjeneste i Billund Kirke efterfulgt af middag (forloren hare og isdessert) i Café Bonita. Middagen koster 50,- kr. pr. voksen og 25,- kr. pr. barn under 12 år, og tilmelding til denne skal ske senest tirsdag den 29. januar kl til kirkekontoret ( / Gudstjeneste og foredrag et familieforetagende Søndag den 24. februar kl er der gudstjeneste i Billund Kirke, hvor cand.theol. Thea Laukamp prædiker. Derefter går vi over i Å-fløjen og får kaffe og foredrag ved Anne Klara Bom, som arbejder på en ph.d.-afhandling ved Syddansk Universitet om H.C. Andersen som lokal, national og global kulturarv. Hun skriver om sit foredrag: Kulturfænomenet H.C. Andersen : H.C. Andersen er måske den danske forfatter, der er kendt flest steder i verden. Hans eventyr anvendes i mange forskellige kulturer, og hver eneste gang Kejserens Nye Klæder, Den Lille Havfrue eller Den Grimme Ælling finder anvendelse i en ny kulturel sammenhæng, tillægges kulturfænomenet H.C. Andersen nye betydninger. Fejringen af H.C. Andersens 200-års fødselsdag i 2005 og flytningen af Den Lille Havfrue i 2010 er to begivenheder, der i dette foredrag vil blive anvendt til at illustrere, hvad der er på spil for almindelige mennesker, når et kulturfænomen tildeles indhold og funktion i hverdagslig praksis. 12

13 Menighedsrådet arrangerer Sogneeftermiddagene finder sted på tirsdage kl i Å-fløjen. Alle er velkomne. Der er gratis adgang, men man betaler 20,- kr. for kaffe og hjemmebag. Kirkebilen kan bestilles. Tirsdag den 5. februar kl Benny Blumensaat, som er katolsk præst i Esbjerg, kommer og fortæller om sit liv. Han kalder foredraget Fra fængsel til alterbord. Så noget kunne tyde på, at han ikke er gået den mest sædvanlige vej. Tirsdag den 12. marts kl Sognepræst Egil Hvid-Olsen, Grindsted, fortæller og viser billeder fra sin meget flot anmeldte bog med kirkehistoriske fortællinger, Bondedrengens mareridt. Foredrag ved sogne- og sygehuspræst Preben Kok: Skæld ud på Gud Onsdag den 20. marts 2013 kl er der foredrag i Å-fløjen ved Preben Kok, der udover at være sognepræst i Engum ved Vejle også er sygehuspræst på Vejle Sygehus. I 2008 udgav han bogen Skæld ud på Gud, hvori han fortæller om sit arbejde og sin tro. Med troen som udgangspunkt går Preben Kok i clinch med parforhold, skyld, magtesløshed, stress og illusionen om det perfekte menneske. Han giver mennesker i krise mulighed for at dele ansvaret og sorgen med Gud, når livet gør ondt, og meningen hører op. Preben Kok superviserer også præster, læger og sygeplejersker ikke for at gøre dem bedre til deres arbejde, men for at give dem kræfter til at leve med de ofte vanskelige udfordringer og uundgåelige nederlag, de møder i deres arbejdsliv. Måske kan vi denne aften også få lejlighed til at høre Preben Kok uddybe, hvad han mener, når han i et interview i Kristeligt Dagblad den 25. februar 2012 udtaler: Hver tid har sine fortrængninger, og i vores tid er det magtesløsheden vi har fortrængt, men det er nu ved at ændre sig. Koncert Grene Kirke søndag den 17. marts kl med ensemblet Sonus. Sonus er en blandet stryger- og blæserkvartet med en smagfuld blanding af inspirationer fra den rytmiske musik og den danske folkemusik. Daniel Nielsen spiller saxofon på MGK s rytmsike linje i Kolding, mens Martin Lorenzen på klarinet, Maja Freese på cello og Jonas Clausen på violin alle er talentfulde folkemusikere på Danmarks pt. eneste MGK-folkemusiklinje i Kolding. Sonus vil i deres debutkoncert have skarpt fokus på danskskrevet musik, som kan være højskoleviser, folkedanse fra tidlige århundreder og egenkomponerede melodier af saxofonisten Daniel Nielsen. Lone Skovgaard-Petersen 13

14 Det sker i Grene Sogn Besøgstjeneste: Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: KLF - Kirke & Medier inviterer til Forårsfest torsdag den14. marts kl i Billund Missionshus. ved generalsekretær i KLF Mikael A. Laursen: KLF Kirke & Medier: Hvordan bliver vi flere? Efter kaffen vil der være en kort generalforsamling. Alle er velkommen! Bestyrelsen v/rita Dahlmann Mandag den 18. kl : Ældreeftermiddag m/per Dyrholm, Skarrild. Onsdag den 20. kl : Bibelkreds. Kom og vær med! Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf Februar 2013 Onsdag den 13. kl : Bibelkreds Onsdag den 20. kl : Peter Fredensborg taler. Efter kaffen er der generalforsamling for Billund Missionshus. Onsdag den 27. Kvindestævne i Vorbasse, kl : m/ingrid Markussen Kl :m/Ingrid Markussen Torsdag den 28. Kvindestævne i Vorbasse, kl : m/per Weber Kl : m/per Weber Kl : for alle! Per Weber taler. Marts 2013 Torsdag den 7. kl Møde m. Gideonitterne v/kaj Jensen, Brande Billund KFUM og KFUK Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4. Billund Y s Men s Club: Henny Sørensen, Frederikshåbvej 44, 7183 Randbøl, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Billund FDF Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4. 14

15 Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Generalforsamling og forårsmøde onsdag den 13. marts 2013, kl i Å-fløjen. Mødet starter med foredraget: "Et myndigt folk?" v/ Torsten Johannesen, som er landsformand for Grundtvigsk Forum. Derefter kaffe og generalforsamling. Kaffe med brød 25 kr. Alle er velkomne til foredraget! Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf Løvlund Missionshus Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf Februar Mandag den 4. februar: Niels Albinus, Åbne Døre, Vejle Fredag den 15. februar kl : Pakkefest med fællesspisning: Afrika in Touch Marts Mandag den 4. marts: Missionsuge ved Lillian Nygaard Andersen, Tarm Onsdag den 6. marts: Missionsuge ved Ellen Margrethe & Carsten Jørgensen, Skjern Fredag den 8. marts kl : J4U -klubben inviterer til en anderledes aften med Gospel Magic - præsten fra Hejnsvig i Kærhuset Mandag den 18. marts: Fællesskabsaften Onsdag den 27. marts kl : Påskemåltid KFUM & KFUK Løvlund Fredagsklubben "J4U" Kontaktperson: Irene Søndergård, Annexvej 2A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Kærhuset, Kærhusvej 4, hver fredag kl til i månederne fra oktober til april. Kirkens Korshær Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Annelise Rehmeier, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Bibelkredsene Februar 2013 Onsdag den 6. februar kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: 1. søndag i fasten: Matt 4,1-11. I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Ida Lund 4. Vera & Søren Hansen 6. Søren Ottesen 8. Ellen & Hans Staunkær 10. Knud Ærbo Jakobsen 13. Gudrun & Kaj Faurby Marts 2013 Onsdag den 13. marts kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: Palmesøndag: Matt 21,1-9. I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Ruth & Johs. Jensen 4. Else & Karsten Nielsen 6. Boye Christensen 8. Tove & Georg Jensen 10. Arne Thomsen 13. Dora & Erik Thimsen 15

16 Gudstjenester Februar Billund Grene Indsamlinger Søn 3. Seksagesima PF Lysfest / UK SPA KLF Kirke og Medier Søn 10. Fastelavn SPA 9.00 SPA Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler Søn s. i fasten 9.00 PF PF Y s Men Søn s. i fasten TL Foredrag SPA VK Marts Søn s. i fasten PF 9.00 PF Søn 10. Midfaste PF PULS / UK SPA VK Søn 17. Mariæ bebud SPA Mini / BK Koncert Tirs 19. Hverdagsgudstj SPA - - Søn 24. Palmesøndag PF Tors 28. Skærtorsdag SPA SPA Samvirkende Menigheds-plejer Fre 29. Langfredag PF Musik / UK + VK PF Søn 31. Påskedag PF 9.00 PF KFUM/K April Man påskedag SPA VK = Voksenkoret medvirker. UK = Ungdomskoret medvirker. BK = Børnekoret medvirker. Mini = Minikonfirmandafsl.gudstjeneste. Musik = Musikgudstjeneste. TL = Thea Laukamp Nielsen. Gudstjenester på Billund Plejehjem: Torsdag den 7. februar Torsdag den 21. februar Torsdag den 7. marts Torsdag den 21. marts kl Solvej Paabøl Andersen, altergang kl Peter Fredensborg kl Peter Fredensborg, altergang kl Solvej Paabøl Andersen

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

irkebladet Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Sdr. Bjert Sogn 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Se side 4-5 og side 12 Fotocollage

irkebladet Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Sdr. Bjert Sogn 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Se side 4-5 og side 12 Fotocollage K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Fotocollage Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Se side 4-5 og side 12 Fællesskabet bærer os Vi er også en kristen organisation,

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund marts, april og maj 2011 / Nr. 2 / 40. årgang De store hænder af Arne Haugen Sørensen. Fra Søren Nielsen s bog: Meditationer, Kirke- & Kunstguide Og der blev

Læs mere