Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil"

Transkript

1 Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskole 2011

2 Kontaktoplysninger Morsø Ungdomsskole Tranevej Nykøbing Mors Afdelingsleder Johs. Odgaard Ungdomsskoleinspektør John Landbo

3 Indhold 4 Formålet med Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 6 Baggrunden for Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 8 Præsentation af ansøger 10 Projektets målgruppe(r) 12 Unge og uddannelse 13 Aktiviteter gennem Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 15 Profilering af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 16 Organisering og samarbejdspartnere 17 Succeskriterier 18 Den langsigtede effekt 19 Evaluering og dokumentation 19 Forankring af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 20 Budget 24 Tidsplan 25 Kontaktoplysninger 3

4 Formålet med Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofils formål er at skabe naturformidling gennem oplevelser, sundhed og selvværd i de fri luftsaktiviteter vi tilbyder og præsenterer for kommunens børn og unge. På denne måde kan Ungdomsskolen være katalysator og styrke muligheden for at såvel skoler, institutioner og foreninger inddrager friluftslivet i deres tilgang til arbejdet med børn og unge. I mødet mellem natur, naturformidling, friluftsliv og sundhed, går Ungdomsskolen foran på en innovativ og ander ledes måde, hvor fokus er på den fantastiske natur, kyststrækning og fjord som omkranser Morsø Kommune. Ungdomsskolens opgave er bl.a. at virke som det styrende organ omkring fælleskommunale aktiviteter og projekter, og igennem dette fællesskab at gennemføre de aktiviteter som de enkelte skoler og foreninger ellers ikke vil have mulighed for. Samtidig har det til formål at gøre det logistisk let for brugerne at komme til grej og aktiviteter i lokalområdet, at således transportomkostningerne holdes nede på et minimum. Morsø Kommunale Ungdomsskole er, med sit brede netværk og samarbejde på tværs af skoler, institutioner, foreninger og kulturelle instanser, et naturligt omdrejningspunkt for, at alle interessenter kan få mulighed for at benytte og skabe frilufts aktiviteter for børn og unge i kommunen. Det er formålet: At skabe Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil med forank- 4

5 ring i Morsø Kommune, og med Ungdomsskolen som koordinator ifm. uddannelse af kommunale Superbrugere samt ved afvikling kurser for samtlige 6-10 klasser. At give Kommunens skoler, institutioner og foreninger let adgang til aktiviteter, ekspertise og udstyr. At skabe et nyt og kulturelt vigtigt samværs- og oplevelses miljø i skovene samt på og omkring strandene på øen. At alle borgere og turister får let adgang til at benytte de aktiviteter som et kystnært landskab naturligt lægger op til. At uddanne unge til jobs, som indeholder helt andre aspek ter end normale ungejobs. Vi ønsker, at de unge skal kunne give lokale og turister maksimalt udbytte af deres liv og besøg på øen, ved at modtage dem positivt og tilbyde aktiviteter. Samtidig skal de unge være en del af sikkerheden og livet på stranden. Gennem Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil får vi uddannet Superbrugere fra skoler, institutioner og foreninger som kompetente brugere/instruktører, der er medansvarlige for brugen af udstyr. 5

6 Baggrunden for Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil tænkes ind i en større udviklingsplan for Kommunens borgere ifm. brugen af naturen med et friluftsmæssigt udgangspunkt og hvor sundhed, oplevelse og velvære er i fokus. Heri tænkes skov- og kystområderne omkring Nykøbing Mors samt på Syd-, Vest- og Nordmors. Ungdomsskolen har udarbejdet projektet FOKUS på fjorden, hvor vi vil udvikle faciliteter og aktiviteter, der kan understøtte, at Kommunens børn og unge i alle aldre får erfaringer med at færdes i og benytte naturen/kysten til oplevelser og aktiviteter. Med Morsø Kommunes placering midt i Limfjorden, er det oplagt at fjorden og kystområderne benyttes mere, og at børn og unge får øjnene op for de værdier der ligger i at være bosiddende i et så naturskønt område. Det er erfaringer og oplevelser som efter tid vil føles som en helt naturlig del af ens hverdag, og dermed være med til at præge og sikre, at friluftslivet på øen vokser og bliver værdsat. Det giver en forståelse af at benytte og beskytte de naturskønne områder med entusiasme og omtanke. Denne opfattelse kan spredes som ringe i vandet blandt både børn, unge og voksne. Rundt langs øen er der anlagt shelterpladser, som kan nås fra fjorden eller ad veje og stier. Men det store problem er øens store areal samtidig med et spredt og begrænset indbyggertal og minimale offentlige transportmuligheder. Det bevirker 6

7 at kommunens skoler, institutioner og foreninger sjældent udnytter de faciliteter der findes på øen. Samtidig er det en økonomisk uoverskuelig opgave for en skole eller forening selv at skulle investere i friluftsudstyr herunder havkajakker, mountainbikes, klatregrej samt lejr- og turudstyr. De unge på Mors tænkes ind som en ny faktor i udviklingen, hvor de uddannes til at være Ambassadører for det naturskønne, sund hedsfremmende, oplevelses- og lærerige friluftsliv. De uddannes til at være livreddere og aktivitetsledere/ guider. Vi gør de unge bevidste om vigtigheden af at blive en aktiv bruger og formidler af den natur som omgiver dem; at man sælger øen og livet på og omkring øen på den rigtige måde. Det skal være en oplevelse at bo på og besøge Mors. Morsø Kommune har igangsat en ny udviklingsplan for øen. En udviklingsplan som omfatter strandene, havneområderne, samt faciliteterne i skovene. Der pumpes masser af sand ned på flere strande, så strandområderne bliver bredere og langt mere indbydende at benytte. Fjordbunden renses så badeoplevelsen bliver en helt anden. Desuden har Morsø Kommune vist stor interesse for, at opbygge et Naturcenter Mors i Legindbjerge, som skal være til brug for skoler og institutioner. Et omdrejningspunkt og mødested for aktiviteter af enhver art i skoven. Dette viser med alt tydelighed at Morsø Kommune og Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil vil profilere Mors, som et sted hvor erhvervsliv og Kommune vægter natur, sundhed og friluftsliv på en nytænkende måde. En Kommune hvor udvikling og velfærd opleves med alle sanser og med hele kroppen af både børn, unge og voksne. 7

8 Præsentation af ansøger Friluftsprofilen skabes med Morsø Kommunale Ungdomsskole som tovholder. Morsø Kommunale Ungdomsskole tilbyder unge alsidige fritidstilbud samt skræddersyr projekter for skolerne som f.eks. selvværdsfremmende aktiviteter for udsatte og marginaliserede unge. Ungdomsskolen afvikler årligt aktiviteter og projekter for ca unge samt mere procesorienterede og samarbejds-udviklende dage for hele skoleklasser. Morsø Kommunale Ungdomsskole har syv fuldtidsmedarbejdere ansat til bl.a. at dække følgende indsatsområder: Den almene Ungdomsskole, med faglig og kreativ undervisning Ungdomsskolen som forebyggende og kulturskabende institution Fritidsvejledning og SSP Nye og alternative ungdomsmiljøer Tovholder for den kommunale ungeindsats Iværksætteri og demokratisk dannelse Forebyggelse Friluftsaktiviteter for kommunens skoler og unge Støtte-/kontaktpersons-funktion for Familieafdelingen Projekter for udsatte og marginaliserede unge i kommunen Ungdomsskolen gennemfører små og store projekter med stor succes, hvilket er grundet i vores store netværk samt vores solide og kompetente personalegruppe. 8

9 Morsø Ungdomsskoles vision: Vi vil være det rum, fysisk og mentalt, hvor der gives unge mulighed for at søge/afprøve deres identitet og roller og hvor unge i et forpligtende fællesskab ud over at styrke deres valgog handlekompetencer, også styrker deres sociale, kulturelle og faglige kompetencer med særlig fokus på at styrke og vedligeholde deres lyst til vedvarende personlig og faglig udvikling i en stadig mere globaliseret verden. Morsø Ungdomsskoles menneskesyn: Alle mennesker er unikke og rummer i princippet et uendeligt potentiale. Ungdomsskolen respekterer forskellighed og værdsætter fællesskab. Ungdomsskolen er åben for alle, dog ikke overfor undertrykkende, diskriminerende eller voldelig adfærd. Ungdomsskolen bygger på demokratiske grundbegreber som: ligeværd, respekt, åbenhed, solidaritet, mulighed for fælles erfaringsdannelse! Desuden praktiserer vi en kom an - ungdomsskole, hvor unges egne initiativer støttes med fokus på involvering og innovation. 9

10 Projektets målgruppe(er) Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil bliver omdrejningspunktet for et stort lokalt samarbejde omkring friluftsaktiviteter på øen. Udstyr er placeret ved skov og strand - dér hvor det skal bruges, og i transportérbare enheder således det er let at fragte rundt. Hermed kan projektet også give skoler, institutioner og foreninger friluftsmæssige oplevelser der hvor de befinder sig. Superbrugere Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil uddanner Superbrugere blandt skolers, institutioners og foreningers medarbejdere. Vi følger de gældende instruktøruddannelser og prøver indenfor Klatresamrådet, og Dansk kano og kajakforbund samt følger Søfartstyrelsens retningslinier. Som samarbejdspartner i forbindelse med instruktøruddannelserne er Ungdomsringen og DGI. Derudover forestår vi inspirationsdage for såvel lærere, pædagoger og trænere samt andre interesserede. Det er et krav at brugere af Morsø Ungdomsskoles udstyr, har gennemgået Morsø Ungdomsskoles introduktionskurser, har de relevante instruktøruddannelser, samt følger de retningslinier vi udstikker i forbindelse med brug af udstyret. Skoler og skoleelever Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil afvikler friluftsdage i skoven eller på fjorden for alle klasser i Kommunen med fokus på natur, sundhed, oplevelse og friluftsliv. Der vil være en bred vifte af fagligt, kulturelt og socialt indhold, mens de enkelte klasser stadig kan præge dagene med deres individuelle ønsker. Ungdomsskolen står desuden for afholdelse af 8. klassernes kommunale idrætsdag, som afvikles som et AdventureRace 10

11 i fjorden og i Legindbjerge, hvor det gennemgående tema er oplevelse, samarbejde og friluftsliv. Institutionerne Mange institutioner og deres medarbejdere har ikke et fagligt overblik eller overskud til at bevæge sig ud i mere krævende friluftsmæssige oplevelser. Ungdomsskolen laver inspirationsdage for pædagoger, hvor målet er at give dem mod på og værktøjer til at skabe nye og anderledes friluftsaktiviteter. Unge i fritiden Vi giver de unge et indblik og forhåbentlig en interesse i at færdes i naturen og udfordre sig selv ved f.eks. træklatring, havkajak og overnatninger i shelter/bivuak/lavvu. De skal se muligheder frem for begrænsninger ved årstidernes skiften. Vi giver dem de fornødne færdigheder og uddannelse så de fastholdes som brugere af naturen. Udsatte unge Med en målrettet indsats overfor f.eks. Stille piger eller Vilde drenge, får vi gennem friluftslivet løftet de unges selvværdsopfattelse. De værktøjer som virker i naturen vil de kunne spejle sig i og bruge i deres normale dagligdag. Udgangspunktet er styrkelse af målgruppens selvværdsopfattelse, samt at give dem en interesse for positive og fremmende fællesskaber med naturen som sparringspartner. Et vigtigt fokus vil være netværksdannelse mellem deltagerne og derigennem en styrkelse af deres positive ressourcer. Relationsarbejdet gennem friluftsmæssige fællesoplevelser er væsentligt. 11

12 Unge og uddannelse Junior-friluftsvejledere I samarbejde med skolerne uddanner vi unge junior-friluftsvejledere. De unge er håndplukkede og vil i 14 dage have deres daglige gang på Ungdomsskolen. Det er et tilbud for unge som har svært ved at finde deres rolle og som har en meget lav selvværdsfølelse. De uddannes i basis-lejrliv og 1. hjælp, i turplanlægning og afvikling samt som kommende hjælpeinstruktører ved klatreaktiviteter. Efterfølgende skal de planlægge og afvikle en overnatningstur for deres klasse, hvor de vil være turledere. Junior-friluftsvejlederen skal være supervisor for klassekammeraterne i forbindelse med lejrslagning, bålmad, GPS-løb og andre friluftsaktiviteter. Et løft af dimensioner for disse unge pludseligt at stå som dem klassekammeraterne henvender sig til for at få hjælp, rådgivning og relevant viden fra. Livreddere Vi uddanner unge søsportslivreddere i samarbejde med Trygfonden, således der gennem sommeren vil være livreddere at finde på øens strande. Unge-ambassadører Unge med interesse i, at gøre noget særligt for øen Mors. Alt for få har kendskab til skovens og fjordens muligheder og begrænsninger, når man bruger den som legeplads. De unge skaber netværk ved det nyskabte ungdomsmiljø på strandene, og bliver bedre til at holde øje med og hjælpe hinanden. Det skal være trygt at færdes i naturen. Endvidere vil Unge-ambassadørerne være aktive ifm. branding af Mors udadtil i forhold til 12

13 turisme m.m. Her vil de blive brugt som guider/aktivitetsledere i forskellige sammenhænge. Det foreningsmæssige samarbejde Morsø Ungdomsskole har allerede igangsat projektet Fritids- Pas, hvor formålet er at skabe positive fritidsaktiviteter og fællesskaber for samtlige børn og unge i Morsø Kommune. Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil er en naturlig medspiller til dette ved at igangsætte en række inspirationsprojekter omkring f.eks. kajak og træklatring. Bl.a. SummerCamp 2012 der afholdes over tre dage på Østerstrand i Nykøbing. Vi forventer SummerCamp 2012 får en afsmittende effekt på foreningernes medlemstal og interessen for det aktive friluftsliv. Aktiviteter gennem Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil For skolerne 6. klasse: Skov eller stranddag 7. klasse: Teambuilding 8. klasse : Havkajak 9. klasse: Træklatring 10. klasse: Overnatningstur klasse: Havbiolog for en dag. Hvad gemmer fjorden? Mini Dykker med snorkel og våddragt AdventureRace for 8. klasserne - friluftsliv som idrætsdag Inspirationsdage for lærere 13

14 For institutionerne Sandslot konkurrence Mad over bål Friluftslege Træklatring Krabbevæddeløb Spis naturen. Tør du smage? Svømmekursus/sikkerhedskursus for børn Fjord-Gymnastik Inspirationsdage for pædagoger Unge i fritiden Is-hotel - vinterovernatning i lavvu med dukkert i fjorden Kajakeventyr ud fra Søfartsstyrelsens regler og retningslinjer Træklatring Fangerne på slottet - Weekend arrangement på Højriis Slot og i Legindbjerge GPS og geocaching Back to the Future -Race - Historieløb i det fantastiske kulturlandskab med udfordringer og samarbejde. Det handler om at se sammenhænge for at forstå nuancerne i kulturlandskabet....og meget andet..! Udsatte unge Forskellige projekter af kortere eller længere varighed hvor unge visiteres dertil og hvor friluftslivet vil spille en væsentlig rolle. I den kontekst at Ungdomsskolen allerede er tovholder på Ungeindsatsen i Morsø Kommune og har Familieafdelin- 14

15 gens støtte-/kontaktpersoner ansat og samtidig har kontakt til langt størstedelen af de unge i kommunen, vil et reelt relationsarbejde og selvværdsudviklende arbejde med de unge kunne udvikles. Junior-friluftsvejlederne og Unge-ambassadørerne vil i samarbejde med Ungdomsskolens friluftsvejleder m.fl. forestå forskellige friluftsmæssige aktiviteter hen over sommeren. Aktiviteter som henvender sig til såvel børn og familier som turister. Profilering af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil formidles via: Morsø Kommune Morsø Ungdomsskole Friluftsrådet Turistkontoret Facebook YouTube Aviser Film lavet af unge (Ung News) Lokal TV og radio Vi udarbejder selv markedsføringsmatriale, i form af brochurer, flyers, plakater og annoncer. Vi besøger alle skoler på øen og deler materiale ud samt fortæller om Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil. På den måde synliggør vi os for den primære 15

16 målgruppe. Vi forventer at markedsføre projektet i lokale medier, via vores samarbejdspartnere og selvfølgelig gennem vores egen hjemmeside og netværk (skoler, kommunen, klubber, foreninger m.fl.) Organisering og samarbejdspartnere Morsø Ungdomsskole har det overordnede ansvar og er projektkoordinator samt mentor for de unge friluftsvejledere, ambassadører og livreddere. Der vil blive indgået samarbejde med lokale foreninger og virksomheder. Desuden vil Ungdomsskolen afsætte timer til en materiel-forvalter, hvis primære opgave vil være at administrere og efterse samt vedligeholde alt udstyret. Følgende virksomheder og lokale foreninger indtænkes som samarbejdspartnere: Virksomheder: Morsø Kommune Morsø Turistkontor Dansk Skaldyr Center Morsø Folkeblad Falck Moler Museet/Ejerslev Havn Jesperhus Resort Sundhedscentret 16

17 Foreninger: Naturfredningsforeningen på Mors Morsø Naturklub Nykøbing Ro- og Kajak Klub Dykkerklubben Krabben Neessund Vandskiklub Løbeklubben Pinen og Plagen Morsø Svømmeklub NIF (Nykøbing Idræts Forening) Succeskriterier Formidling Gennem formidling vil der blive flere aktiviteter Skovens og strandens brugere vil være mere opdaterede omkring sikkerhed og sikker færden Foreninger vil opleve medlemstilgang og blive mere synlige Virksomhederne vil opleve genkendelseseffekt samt vækst Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil skal være almindelig kendt og udbredt blandt de lokale Oplevelser Befolkningen og turisterne vil mærke udbuddet af friluftsoplevelser og aktiviteter stiger Fælleskommunale events og udnyttelse af materiel Større samarbejde/sammenhæng mellem by og land Sundhed og velfærd En aktiv ungdomsgeneration i forhold til brugen af skov og strand 17

18 Den langsigtede effekt Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil vil skabe sammenhængskraft. Den vil styrke, samt skabe nye, ressourcestærke ungegrupper. Den vil styrke lokalsamfundet, både i befolkningen men også turistmæssigt. Den vil sætte fokus på friluftsliv som en naturlig medspiller i forhold til sundhed og velfærd. Kendskabet til naturen og kulturen vil vokse blandt lokalbe folkningen. Foreningerne på Mors vil opleve nyt liv og medlemstilgang. På sigt vil det i samspil med Kommunens andre tiltag aføde en befolkningstilvækst, da friluftsprofilen er med til at gøre Mors til at attraktivt sted at bosætte sig. Den vil ligeledes skabe nye uddannelses- og jobmuligheder for de unge Mors. 18

19 Evaluering og dokumentation Evalueringen vil foregå løbende og gennem dagbog/logbog, hvor aktiviteter, observationer og refleksioner nedfældes. Dokumentation vil ligeledes foregå løbende i form af bl.a. ovennævnte dagbog samt referater fra møder o.l. Vi vil benytte vores hold Ung-News, med dygtige amatørfotogra fer og journalister, til at optage små dokumentar- og reklamefilm som lægges ud på bl.a. facebook. Forankring af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil En udfordring for forankring er at sikre en bred opmærksomhed på Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil. Vi vil gøre det gennem involvering og opmærksomhed ved løbende at informere og diskutere Ungdomsskolens rolle som friluftskatalysator for Morsø Kommune. Desuden vil vi få: Et fast punkt på skoleledermøderne i forvaltningen Fast opslagsplads på bibliotek, Borgerservice, Kommunens hjemmeside, turistforeningen og dennes hjemmeside Nyhedsbreve fra Ungdomsskolens Friluftsprofil som intern og ekstern formidling Billeder fra friluftsaktiviteter til at skabe nysgerrighed og dialog om Friluftsprofilen Markedsføre Friluftsprofilen i lokale medier så der bliver skabt en naturlig genkendelseseffekt. 19

20 Budget Havkajakudstyr Udstyr Mærke Model Havkajakker Easky Easky 13 med finne Pagajer Pagaj, R 60 grader Spraydeck Palm Racing cockpitovertræk Paddlefloat POE Paddle float oppustelig 53x33cm Redningsveste Baltic Canoe vest, rød Pumper Smarttrack Håndpumpe med opdrift Cowtail Hiko Trækline "cowtail" 60cm Våddragt Våddragt 3mm Pagajline Pagajsikring med spiralline komplet Klatreudstyr Reb statisk Edelweiss Caving black low stretch rope 200m rulle Reb dynamisk Edelweiss On Sight 9,9mm 200m rulle Slynger Edelweiss Swen Sling Tubular 16 mm 60cm Edelweiss Swen Sling Tubular 16 mm 120cm Edelweiss Swen Sling Tubular 16 mm 240cm HMS karabiner Petzl William M36 TL Ekspres karabiner Petzl Spirit M15 A Symetriske karabiner Petzl OK TL M33 Hjelme Petzl Elios (Size 1 and 2) Instruktørseler Petzl Corax (size 1 and 2) Alm.seler Petzl Gym Helkropsseler Petzl Ouistiti / Simba / 8003(size 1 and 2) Grigri Petzl Grigri2 Ascender Petzl Ascension(L and R) Stitch Edelweiss Guru 8 tal Edelweiss S8 Enkelt talje Petzl Fixe Dobbelt talje Petzl Tandem Kastepose Kastepose 250 gr. Rød Basis tur og lejrudstyr Tur rygsække Tatonka Cima Di Basso 35 Regnslag Tatonka Rain Flop Small Soveposer Nordpol Celcius 15 Liggeunderlag Evazote Skumunderlag 9mm Trangia Trangia 25 1 UL Spritflasker Trangia Brændstofflaske 1,0 L Gasbrænder Trangia Gasbrænder Lavu (Tentipi 72) Tentipi Stratos 72 FR komplett Lavu (Tentipi 40) Tentipi Cirrus 40 FR komplett Lavu 8 10 pers. Tentipi Kvarts 9 lätt Bund til lavu Tentipi Comfort 9 Gulv Vandtætte sække Tatonka Stausack Large Pandelamper Petzl Tikkina 2 Tre fod til bålplads AB Camping Treben Ø30

21 Antal Stk.pris eksl. Moms Samlet rabat pris eksl. Moms ,2 kr 61191,84 kr ,2 kr 3255,84 kr ,2 kr 2439,84 kr ,2 kr 1605,12 kr ,2 kr 2020,20 kr kr 2244,00 kr 2 79,2 kr 128,70 kr ,2 kr 4071,84 kr kr 612,00 kr kr 2112,00 kr kr 2812,80 kr 15 27,2 kr 326,40 kr 20 40,8 kr 652,80 kr 5 67,2 kr 268,80 kr ,2 kr 2547,20 kr 10 79,2 kr 633,60 kr ,2 kr 2291,20 kr ,2 kr 3449,60 kr 2 479,2 kr 766,72 kr ,2 kr 2553,60 kr 2 447,2 kr 715,52 kr 2 503,2 kr 805,12 kr 2 319,2 kr 510,72 kr 4 64 kr 204,80 kr 2 68 kr 108,80 kr 5 151,2 kr 604,80 kr 2 271,2 kr 433,92 kr kr 172,80 kr ,2 kr 3371,52 kr 12 87,2 kr 837,12 kr ,2 kr 4984,32 kr ,2 kr 1374,72 kr 5 311,2 kr 1244,80 kr 5 38,4 kr 153,60 kr 5 319,2 kr 1276,80 kr kr 86400,00 kr kr 38736,00 kr ,2 kr 15202,08 kr ,8 kr 5728,32 kr 12 79,2 kr 760,32 kr ,2 kr 1297,92 kr 2 207,2 kr 331,52 kr 21

22 Gasbrænder Trangia Gasbrænder Lavu (Tentipi 72) Tentipi Stratos 72 FR komplett Lavu (Tentipi 40) Tentipi Cirrus 40 FR komplett Lavu 8 10 pers. Tentipi Kvarts 9 lätt Bund til lavu Tentipi Comfort 9 Gulv Vandtætte sække Tatonka Stausack Large Pandelamper Petzl Tikkina 2 Tre fod til bålplads AB Camping Treben Ø30 Bålgryde AB Camping Gryde i aluminium med låg 12,5L Bålpande AB Camping Bålpande Snitte kasse Basisværktøj i Plyfa kasse Ildstål/magnesium stang Coghlan's Magnesium firestarter Budget -fortsat Sikkerhedsudstyr VHF og AIS modtager Garmin Garmin VHF 200i + Garmin AIS 300 Fløjter Coghlan's Signalføljte med snor 1.hjælps kasse/taske Trekmates First aid kit "Wilderness" Nødblus Håndblus Rødt comet GPS Garmin Transport Mountainbikes Cykelvogne Kajaktrailer Udstyrstrailer lukket trailer Udstyrstrailer til den store lavvu Cykeltrailer til mountainbikes Cykel Anhænger 20 Hjul Midler fra Friuluftsrådet: Tips- Egenfinanciering og Lottomidler fra Friluftsrådet Morsø Kommune og Morsø Ungdomsskole kr. er: ,- Egenfinasiering fra Morsø Kommune og Morsø Ungdomsskole kr ,- Samlede udgifter til etablering af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil: Samlede udgifter til etablering af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil kr ,- 22

23 5 319,2 kr 1276,80 kr kr 86400,00 kr kr 38736,00 kr ,2 kr 15202,08 kr ,8 kr 5728,32 kr 12 79,2 kr 760,32 kr ,2 kr 1297,92 kr 2 207,2 kr 331,52 kr 2 447,2 kr 715,52 kr 2 127,2 kr 203,52 kr kr 2635,00 kr 5 103,2 kr 412,80 kr ,4 kr 3021,51 kr 12 23,2 kr 222,72 kr 2 143,2 kr 229,12 kr 5 80 kr 360,00 kr kr 7280,00 kr kr 31555,56 kr kr 3300,00 kr kr 5120,00 kr kr 7036,80 kr kr 14400,00 kr kr 4320,00 kr I alt : ,17 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 23

24 Tidsplan Allerede fra foråret 2012 vil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil være fuldt igangsat. Der er kontakt og fastlagte aftaler med flere samarbejdsparter. Udkast til skoleprojekter og projekter for lokalbefolkning og turister er allerede lavet, og driftsbudgettet, hvor Morsø Kommune er en væsentlig bidragsyder er ved at være på plads. Projektet kan dog ikke realiseres uden medfinansiering af udstyr fra Friluftsrådet vha. tips- og lottotilskud til friluftslivet. Ved udgangen af 2012 vil den første evalueringsrapport kunne skrives, og med Morsø Kommunes brandingstrategi gennem Ø-rige oplevelser bl.a. med fokus på vandet og naturen ser projektet ud til at kunne fortsætte i en årrække hvorefter der naturligt vil ske en forankring af projektet. Bilag: Sommer i Morsø Kommune (Folder) Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil tilbyder friluftsaktiviteter for alle 6. til 10. klasser i kommunen (Folder) Budget Link til Morsø Kommunes brandingstrategi, Ø-rige oplevelser: af%20mors%20-%20logo.aspx 24 Morsø Ungdomsskole 2011

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Hvad er Boys on Track?

Hvad er Boys on Track? Støttet af Hvad er Boys on Track? Boys on Track er et 3 årigt drengeprojekt organiseret i Morsø Ungdomsskole. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN og løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

For booking af udstyr - skriv til. KONTAKT

For booking af udstyr - skriv til. KONTAKT KONTAKT Grejbank Guldborgsund Ungdomsskole Thorsensvej 11, 2., 4800 Nykøbing Falster www.guldborgung.dk ungdomsskolen@guldborgsund.dk 5473 1422 / 5473 1423 / 2518 0315 For booking af udstyr - skriv til

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE Københavns Afdelings Bestyrelse Vedtægt og formål Vedtægt: Vedtægterne gældende for DVL Københavns Afdelings bestyrelse

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

skanderborg-ungdomsskole.dk

skanderborg-ungdomsskole.dk SKOLEPAKKER skanderborg-ungdomsskole.dk Forord Ungdomsskolen har med skolepakkerne sammensat en række aktive tilbud til skolerne i Skanderborg Kommune. Alle skolepakker gælder for 7.-9. klasse med undtagelse

Læs mere

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE BKO CHARLOTTENLUND FORT INTRODUKTIONSKURSER TEMAKURSER RETNINGSLINJER RESERVATION MEDLEMSSKAB MAJ 2013 Baggrund BKO Charlottenlund Fort er en udmøntning af Gentofte Kommunes Idrætsog Bevægelsespolitiks:

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 Niveauer og færdigheder Med udgangspunkt i EPP2 (EURO PADDLE PASS) som bliver brugt til frigivelse af nye havkajakroere

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

ller olkeskole Skole med vilje ørn En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati kultur udsyn 2020 livsduelighed kompetencer ansvar up

ller olkeskole Skole med vilje ørn En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati kultur udsyn 2020 livsduelighed kompetencer ansvar up Vision for fremtidens skole i Ballerup Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati ørn ologi kreativitet ller ansvar up olkeskole globalisering kompetencer fr emtid Indledning leg

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune

Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune 1 of 12 Fritids- og Friluftspolitik Frem mod 2020 Syddjurs som fritids- og friluftskommune Version 1 - marts 2016 Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune 2016. 2 of 12 INDHOLD Forord... 3 Fritid- og friluftliv

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Dit bibliotek. sammen kan vi mere.

Dit bibliotek. sammen kan vi mere. Dit bibliotek sammen kan vi mere Koldingbibliotekernes Vision 2014-2017 Dit bibliotek sammen kan vi mere Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og et nationalt forbillede i forhold

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere