Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil"

Transkript

1 Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskole 2011

2 Kontaktoplysninger Morsø Ungdomsskole Tranevej Nykøbing Mors Afdelingsleder Johs. Odgaard Ungdomsskoleinspektør John Landbo

3 Indhold 4 Formålet med Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 6 Baggrunden for Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 8 Præsentation af ansøger 10 Projektets målgruppe(r) 12 Unge og uddannelse 13 Aktiviteter gennem Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 15 Profilering af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 16 Organisering og samarbejdspartnere 17 Succeskriterier 18 Den langsigtede effekt 19 Evaluering og dokumentation 19 Forankring af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 20 Budget 24 Tidsplan 25 Kontaktoplysninger 3

4 Formålet med Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofils formål er at skabe naturformidling gennem oplevelser, sundhed og selvværd i de fri luftsaktiviteter vi tilbyder og præsenterer for kommunens børn og unge. På denne måde kan Ungdomsskolen være katalysator og styrke muligheden for at såvel skoler, institutioner og foreninger inddrager friluftslivet i deres tilgang til arbejdet med børn og unge. I mødet mellem natur, naturformidling, friluftsliv og sundhed, går Ungdomsskolen foran på en innovativ og ander ledes måde, hvor fokus er på den fantastiske natur, kyststrækning og fjord som omkranser Morsø Kommune. Ungdomsskolens opgave er bl.a. at virke som det styrende organ omkring fælleskommunale aktiviteter og projekter, og igennem dette fællesskab at gennemføre de aktiviteter som de enkelte skoler og foreninger ellers ikke vil have mulighed for. Samtidig har det til formål at gøre det logistisk let for brugerne at komme til grej og aktiviteter i lokalområdet, at således transportomkostningerne holdes nede på et minimum. Morsø Kommunale Ungdomsskole er, med sit brede netværk og samarbejde på tværs af skoler, institutioner, foreninger og kulturelle instanser, et naturligt omdrejningspunkt for, at alle interessenter kan få mulighed for at benytte og skabe frilufts aktiviteter for børn og unge i kommunen. Det er formålet: At skabe Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil med forank- 4

5 ring i Morsø Kommune, og med Ungdomsskolen som koordinator ifm. uddannelse af kommunale Superbrugere samt ved afvikling kurser for samtlige 6-10 klasser. At give Kommunens skoler, institutioner og foreninger let adgang til aktiviteter, ekspertise og udstyr. At skabe et nyt og kulturelt vigtigt samværs- og oplevelses miljø i skovene samt på og omkring strandene på øen. At alle borgere og turister får let adgang til at benytte de aktiviteter som et kystnært landskab naturligt lægger op til. At uddanne unge til jobs, som indeholder helt andre aspek ter end normale ungejobs. Vi ønsker, at de unge skal kunne give lokale og turister maksimalt udbytte af deres liv og besøg på øen, ved at modtage dem positivt og tilbyde aktiviteter. Samtidig skal de unge være en del af sikkerheden og livet på stranden. Gennem Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil får vi uddannet Superbrugere fra skoler, institutioner og foreninger som kompetente brugere/instruktører, der er medansvarlige for brugen af udstyr. 5

6 Baggrunden for Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil tænkes ind i en større udviklingsplan for Kommunens borgere ifm. brugen af naturen med et friluftsmæssigt udgangspunkt og hvor sundhed, oplevelse og velvære er i fokus. Heri tænkes skov- og kystområderne omkring Nykøbing Mors samt på Syd-, Vest- og Nordmors. Ungdomsskolen har udarbejdet projektet FOKUS på fjorden, hvor vi vil udvikle faciliteter og aktiviteter, der kan understøtte, at Kommunens børn og unge i alle aldre får erfaringer med at færdes i og benytte naturen/kysten til oplevelser og aktiviteter. Med Morsø Kommunes placering midt i Limfjorden, er det oplagt at fjorden og kystområderne benyttes mere, og at børn og unge får øjnene op for de værdier der ligger i at være bosiddende i et så naturskønt område. Det er erfaringer og oplevelser som efter tid vil føles som en helt naturlig del af ens hverdag, og dermed være med til at præge og sikre, at friluftslivet på øen vokser og bliver værdsat. Det giver en forståelse af at benytte og beskytte de naturskønne områder med entusiasme og omtanke. Denne opfattelse kan spredes som ringe i vandet blandt både børn, unge og voksne. Rundt langs øen er der anlagt shelterpladser, som kan nås fra fjorden eller ad veje og stier. Men det store problem er øens store areal samtidig med et spredt og begrænset indbyggertal og minimale offentlige transportmuligheder. Det bevirker 6

7 at kommunens skoler, institutioner og foreninger sjældent udnytter de faciliteter der findes på øen. Samtidig er det en økonomisk uoverskuelig opgave for en skole eller forening selv at skulle investere i friluftsudstyr herunder havkajakker, mountainbikes, klatregrej samt lejr- og turudstyr. De unge på Mors tænkes ind som en ny faktor i udviklingen, hvor de uddannes til at være Ambassadører for det naturskønne, sund hedsfremmende, oplevelses- og lærerige friluftsliv. De uddannes til at være livreddere og aktivitetsledere/ guider. Vi gør de unge bevidste om vigtigheden af at blive en aktiv bruger og formidler af den natur som omgiver dem; at man sælger øen og livet på og omkring øen på den rigtige måde. Det skal være en oplevelse at bo på og besøge Mors. Morsø Kommune har igangsat en ny udviklingsplan for øen. En udviklingsplan som omfatter strandene, havneområderne, samt faciliteterne i skovene. Der pumpes masser af sand ned på flere strande, så strandområderne bliver bredere og langt mere indbydende at benytte. Fjordbunden renses så badeoplevelsen bliver en helt anden. Desuden har Morsø Kommune vist stor interesse for, at opbygge et Naturcenter Mors i Legindbjerge, som skal være til brug for skoler og institutioner. Et omdrejningspunkt og mødested for aktiviteter af enhver art i skoven. Dette viser med alt tydelighed at Morsø Kommune og Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil vil profilere Mors, som et sted hvor erhvervsliv og Kommune vægter natur, sundhed og friluftsliv på en nytænkende måde. En Kommune hvor udvikling og velfærd opleves med alle sanser og med hele kroppen af både børn, unge og voksne. 7

8 Præsentation af ansøger Friluftsprofilen skabes med Morsø Kommunale Ungdomsskole som tovholder. Morsø Kommunale Ungdomsskole tilbyder unge alsidige fritidstilbud samt skræddersyr projekter for skolerne som f.eks. selvværdsfremmende aktiviteter for udsatte og marginaliserede unge. Ungdomsskolen afvikler årligt aktiviteter og projekter for ca unge samt mere procesorienterede og samarbejds-udviklende dage for hele skoleklasser. Morsø Kommunale Ungdomsskole har syv fuldtidsmedarbejdere ansat til bl.a. at dække følgende indsatsområder: Den almene Ungdomsskole, med faglig og kreativ undervisning Ungdomsskolen som forebyggende og kulturskabende institution Fritidsvejledning og SSP Nye og alternative ungdomsmiljøer Tovholder for den kommunale ungeindsats Iværksætteri og demokratisk dannelse Forebyggelse Friluftsaktiviteter for kommunens skoler og unge Støtte-/kontaktpersons-funktion for Familieafdelingen Projekter for udsatte og marginaliserede unge i kommunen Ungdomsskolen gennemfører små og store projekter med stor succes, hvilket er grundet i vores store netværk samt vores solide og kompetente personalegruppe. 8

9 Morsø Ungdomsskoles vision: Vi vil være det rum, fysisk og mentalt, hvor der gives unge mulighed for at søge/afprøve deres identitet og roller og hvor unge i et forpligtende fællesskab ud over at styrke deres valgog handlekompetencer, også styrker deres sociale, kulturelle og faglige kompetencer med særlig fokus på at styrke og vedligeholde deres lyst til vedvarende personlig og faglig udvikling i en stadig mere globaliseret verden. Morsø Ungdomsskoles menneskesyn: Alle mennesker er unikke og rummer i princippet et uendeligt potentiale. Ungdomsskolen respekterer forskellighed og værdsætter fællesskab. Ungdomsskolen er åben for alle, dog ikke overfor undertrykkende, diskriminerende eller voldelig adfærd. Ungdomsskolen bygger på demokratiske grundbegreber som: ligeværd, respekt, åbenhed, solidaritet, mulighed for fælles erfaringsdannelse! Desuden praktiserer vi en kom an - ungdomsskole, hvor unges egne initiativer støttes med fokus på involvering og innovation. 9

10 Projektets målgruppe(er) Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil bliver omdrejningspunktet for et stort lokalt samarbejde omkring friluftsaktiviteter på øen. Udstyr er placeret ved skov og strand - dér hvor det skal bruges, og i transportérbare enheder således det er let at fragte rundt. Hermed kan projektet også give skoler, institutioner og foreninger friluftsmæssige oplevelser der hvor de befinder sig. Superbrugere Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil uddanner Superbrugere blandt skolers, institutioners og foreningers medarbejdere. Vi følger de gældende instruktøruddannelser og prøver indenfor Klatresamrådet, og Dansk kano og kajakforbund samt følger Søfartstyrelsens retningslinier. Som samarbejdspartner i forbindelse med instruktøruddannelserne er Ungdomsringen og DGI. Derudover forestår vi inspirationsdage for såvel lærere, pædagoger og trænere samt andre interesserede. Det er et krav at brugere af Morsø Ungdomsskoles udstyr, har gennemgået Morsø Ungdomsskoles introduktionskurser, har de relevante instruktøruddannelser, samt følger de retningslinier vi udstikker i forbindelse med brug af udstyret. Skoler og skoleelever Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil afvikler friluftsdage i skoven eller på fjorden for alle klasser i Kommunen med fokus på natur, sundhed, oplevelse og friluftsliv. Der vil være en bred vifte af fagligt, kulturelt og socialt indhold, mens de enkelte klasser stadig kan præge dagene med deres individuelle ønsker. Ungdomsskolen står desuden for afholdelse af 8. klassernes kommunale idrætsdag, som afvikles som et AdventureRace 10

11 i fjorden og i Legindbjerge, hvor det gennemgående tema er oplevelse, samarbejde og friluftsliv. Institutionerne Mange institutioner og deres medarbejdere har ikke et fagligt overblik eller overskud til at bevæge sig ud i mere krævende friluftsmæssige oplevelser. Ungdomsskolen laver inspirationsdage for pædagoger, hvor målet er at give dem mod på og værktøjer til at skabe nye og anderledes friluftsaktiviteter. Unge i fritiden Vi giver de unge et indblik og forhåbentlig en interesse i at færdes i naturen og udfordre sig selv ved f.eks. træklatring, havkajak og overnatninger i shelter/bivuak/lavvu. De skal se muligheder frem for begrænsninger ved årstidernes skiften. Vi giver dem de fornødne færdigheder og uddannelse så de fastholdes som brugere af naturen. Udsatte unge Med en målrettet indsats overfor f.eks. Stille piger eller Vilde drenge, får vi gennem friluftslivet løftet de unges selvværdsopfattelse. De værktøjer som virker i naturen vil de kunne spejle sig i og bruge i deres normale dagligdag. Udgangspunktet er styrkelse af målgruppens selvværdsopfattelse, samt at give dem en interesse for positive og fremmende fællesskaber med naturen som sparringspartner. Et vigtigt fokus vil være netværksdannelse mellem deltagerne og derigennem en styrkelse af deres positive ressourcer. Relationsarbejdet gennem friluftsmæssige fællesoplevelser er væsentligt. 11

12 Unge og uddannelse Junior-friluftsvejledere I samarbejde med skolerne uddanner vi unge junior-friluftsvejledere. De unge er håndplukkede og vil i 14 dage have deres daglige gang på Ungdomsskolen. Det er et tilbud for unge som har svært ved at finde deres rolle og som har en meget lav selvværdsfølelse. De uddannes i basis-lejrliv og 1. hjælp, i turplanlægning og afvikling samt som kommende hjælpeinstruktører ved klatreaktiviteter. Efterfølgende skal de planlægge og afvikle en overnatningstur for deres klasse, hvor de vil være turledere. Junior-friluftsvejlederen skal være supervisor for klassekammeraterne i forbindelse med lejrslagning, bålmad, GPS-løb og andre friluftsaktiviteter. Et løft af dimensioner for disse unge pludseligt at stå som dem klassekammeraterne henvender sig til for at få hjælp, rådgivning og relevant viden fra. Livreddere Vi uddanner unge søsportslivreddere i samarbejde med Trygfonden, således der gennem sommeren vil være livreddere at finde på øens strande. Unge-ambassadører Unge med interesse i, at gøre noget særligt for øen Mors. Alt for få har kendskab til skovens og fjordens muligheder og begrænsninger, når man bruger den som legeplads. De unge skaber netværk ved det nyskabte ungdomsmiljø på strandene, og bliver bedre til at holde øje med og hjælpe hinanden. Det skal være trygt at færdes i naturen. Endvidere vil Unge-ambassadørerne være aktive ifm. branding af Mors udadtil i forhold til 12

13 turisme m.m. Her vil de blive brugt som guider/aktivitetsledere i forskellige sammenhænge. Det foreningsmæssige samarbejde Morsø Ungdomsskole har allerede igangsat projektet Fritids- Pas, hvor formålet er at skabe positive fritidsaktiviteter og fællesskaber for samtlige børn og unge i Morsø Kommune. Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil er en naturlig medspiller til dette ved at igangsætte en række inspirationsprojekter omkring f.eks. kajak og træklatring. Bl.a. SummerCamp 2012 der afholdes over tre dage på Østerstrand i Nykøbing. Vi forventer SummerCamp 2012 får en afsmittende effekt på foreningernes medlemstal og interessen for det aktive friluftsliv. Aktiviteter gennem Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil For skolerne 6. klasse: Skov eller stranddag 7. klasse: Teambuilding 8. klasse : Havkajak 9. klasse: Træklatring 10. klasse: Overnatningstur klasse: Havbiolog for en dag. Hvad gemmer fjorden? Mini Dykker med snorkel og våddragt AdventureRace for 8. klasserne - friluftsliv som idrætsdag Inspirationsdage for lærere 13

14 For institutionerne Sandslot konkurrence Mad over bål Friluftslege Træklatring Krabbevæddeløb Spis naturen. Tør du smage? Svømmekursus/sikkerhedskursus for børn Fjord-Gymnastik Inspirationsdage for pædagoger Unge i fritiden Is-hotel - vinterovernatning i lavvu med dukkert i fjorden Kajakeventyr ud fra Søfartsstyrelsens regler og retningslinjer Træklatring Fangerne på slottet - Weekend arrangement på Højriis Slot og i Legindbjerge GPS og geocaching Back to the Future -Race - Historieløb i det fantastiske kulturlandskab med udfordringer og samarbejde. Det handler om at se sammenhænge for at forstå nuancerne i kulturlandskabet....og meget andet..! Udsatte unge Forskellige projekter af kortere eller længere varighed hvor unge visiteres dertil og hvor friluftslivet vil spille en væsentlig rolle. I den kontekst at Ungdomsskolen allerede er tovholder på Ungeindsatsen i Morsø Kommune og har Familieafdelin- 14

15 gens støtte-/kontaktpersoner ansat og samtidig har kontakt til langt størstedelen af de unge i kommunen, vil et reelt relationsarbejde og selvværdsudviklende arbejde med de unge kunne udvikles. Junior-friluftsvejlederne og Unge-ambassadørerne vil i samarbejde med Ungdomsskolens friluftsvejleder m.fl. forestå forskellige friluftsmæssige aktiviteter hen over sommeren. Aktiviteter som henvender sig til såvel børn og familier som turister. Profilering af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil formidles via: Morsø Kommune Morsø Ungdomsskole Friluftsrådet Turistkontoret Facebook YouTube Aviser Film lavet af unge (Ung News) Lokal TV og radio Vi udarbejder selv markedsføringsmatriale, i form af brochurer, flyers, plakater og annoncer. Vi besøger alle skoler på øen og deler materiale ud samt fortæller om Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil. På den måde synliggør vi os for den primære 15

16 målgruppe. Vi forventer at markedsføre projektet i lokale medier, via vores samarbejdspartnere og selvfølgelig gennem vores egen hjemmeside og netværk (skoler, kommunen, klubber, foreninger m.fl.) Organisering og samarbejdspartnere Morsø Ungdomsskole har det overordnede ansvar og er projektkoordinator samt mentor for de unge friluftsvejledere, ambassadører og livreddere. Der vil blive indgået samarbejde med lokale foreninger og virksomheder. Desuden vil Ungdomsskolen afsætte timer til en materiel-forvalter, hvis primære opgave vil være at administrere og efterse samt vedligeholde alt udstyret. Følgende virksomheder og lokale foreninger indtænkes som samarbejdspartnere: Virksomheder: Morsø Kommune Morsø Turistkontor Dansk Skaldyr Center Morsø Folkeblad Falck Moler Museet/Ejerslev Havn Jesperhus Resort Sundhedscentret 16

17 Foreninger: Naturfredningsforeningen på Mors Morsø Naturklub Nykøbing Ro- og Kajak Klub Dykkerklubben Krabben Neessund Vandskiklub Løbeklubben Pinen og Plagen Morsø Svømmeklub NIF (Nykøbing Idræts Forening) Succeskriterier Formidling Gennem formidling vil der blive flere aktiviteter Skovens og strandens brugere vil være mere opdaterede omkring sikkerhed og sikker færden Foreninger vil opleve medlemstilgang og blive mere synlige Virksomhederne vil opleve genkendelseseffekt samt vækst Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil skal være almindelig kendt og udbredt blandt de lokale Oplevelser Befolkningen og turisterne vil mærke udbuddet af friluftsoplevelser og aktiviteter stiger Fælleskommunale events og udnyttelse af materiel Større samarbejde/sammenhæng mellem by og land Sundhed og velfærd En aktiv ungdomsgeneration i forhold til brugen af skov og strand 17

18 Den langsigtede effekt Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil vil skabe sammenhængskraft. Den vil styrke, samt skabe nye, ressourcestærke ungegrupper. Den vil styrke lokalsamfundet, både i befolkningen men også turistmæssigt. Den vil sætte fokus på friluftsliv som en naturlig medspiller i forhold til sundhed og velfærd. Kendskabet til naturen og kulturen vil vokse blandt lokalbe folkningen. Foreningerne på Mors vil opleve nyt liv og medlemstilgang. På sigt vil det i samspil med Kommunens andre tiltag aføde en befolkningstilvækst, da friluftsprofilen er med til at gøre Mors til at attraktivt sted at bosætte sig. Den vil ligeledes skabe nye uddannelses- og jobmuligheder for de unge Mors. 18

19 Evaluering og dokumentation Evalueringen vil foregå løbende og gennem dagbog/logbog, hvor aktiviteter, observationer og refleksioner nedfældes. Dokumentation vil ligeledes foregå løbende i form af bl.a. ovennævnte dagbog samt referater fra møder o.l. Vi vil benytte vores hold Ung-News, med dygtige amatørfotogra fer og journalister, til at optage små dokumentar- og reklamefilm som lægges ud på bl.a. facebook. Forankring af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil En udfordring for forankring er at sikre en bred opmærksomhed på Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil. Vi vil gøre det gennem involvering og opmærksomhed ved løbende at informere og diskutere Ungdomsskolens rolle som friluftskatalysator for Morsø Kommune. Desuden vil vi få: Et fast punkt på skoleledermøderne i forvaltningen Fast opslagsplads på bibliotek, Borgerservice, Kommunens hjemmeside, turistforeningen og dennes hjemmeside Nyhedsbreve fra Ungdomsskolens Friluftsprofil som intern og ekstern formidling Billeder fra friluftsaktiviteter til at skabe nysgerrighed og dialog om Friluftsprofilen Markedsføre Friluftsprofilen i lokale medier så der bliver skabt en naturlig genkendelseseffekt. 19

20 Budget Havkajakudstyr Udstyr Mærke Model Havkajakker Easky Easky 13 med finne Pagajer Pagaj, R 60 grader Spraydeck Palm Racing cockpitovertræk Paddlefloat POE Paddle float oppustelig 53x33cm Redningsveste Baltic Canoe vest, rød Pumper Smarttrack Håndpumpe med opdrift Cowtail Hiko Trækline "cowtail" 60cm Våddragt Våddragt 3mm Pagajline Pagajsikring med spiralline komplet Klatreudstyr Reb statisk Edelweiss Caving black low stretch rope 200m rulle Reb dynamisk Edelweiss On Sight 9,9mm 200m rulle Slynger Edelweiss Swen Sling Tubular 16 mm 60cm Edelweiss Swen Sling Tubular 16 mm 120cm Edelweiss Swen Sling Tubular 16 mm 240cm HMS karabiner Petzl William M36 TL Ekspres karabiner Petzl Spirit M15 A Symetriske karabiner Petzl OK TL M33 Hjelme Petzl Elios (Size 1 and 2) Instruktørseler Petzl Corax (size 1 and 2) Alm.seler Petzl Gym Helkropsseler Petzl Ouistiti / Simba / 8003(size 1 and 2) Grigri Petzl Grigri2 Ascender Petzl Ascension(L and R) Stitch Edelweiss Guru 8 tal Edelweiss S8 Enkelt talje Petzl Fixe Dobbelt talje Petzl Tandem Kastepose Kastepose 250 gr. Rød Basis tur og lejrudstyr Tur rygsække Tatonka Cima Di Basso 35 Regnslag Tatonka Rain Flop Small Soveposer Nordpol Celcius 15 Liggeunderlag Evazote Skumunderlag 9mm Trangia Trangia 25 1 UL Spritflasker Trangia Brændstofflaske 1,0 L Gasbrænder Trangia Gasbrænder Lavu (Tentipi 72) Tentipi Stratos 72 FR komplett Lavu (Tentipi 40) Tentipi Cirrus 40 FR komplett Lavu 8 10 pers. Tentipi Kvarts 9 lätt Bund til lavu Tentipi Comfort 9 Gulv Vandtætte sække Tatonka Stausack Large Pandelamper Petzl Tikkina 2 Tre fod til bålplads AB Camping Treben Ø30

21 Antal Stk.pris eksl. Moms Samlet rabat pris eksl. Moms ,2 kr 61191,84 kr ,2 kr 3255,84 kr ,2 kr 2439,84 kr ,2 kr 1605,12 kr ,2 kr 2020,20 kr kr 2244,00 kr 2 79,2 kr 128,70 kr ,2 kr 4071,84 kr kr 612,00 kr kr 2112,00 kr kr 2812,80 kr 15 27,2 kr 326,40 kr 20 40,8 kr 652,80 kr 5 67,2 kr 268,80 kr ,2 kr 2547,20 kr 10 79,2 kr 633,60 kr ,2 kr 2291,20 kr ,2 kr 3449,60 kr 2 479,2 kr 766,72 kr ,2 kr 2553,60 kr 2 447,2 kr 715,52 kr 2 503,2 kr 805,12 kr 2 319,2 kr 510,72 kr 4 64 kr 204,80 kr 2 68 kr 108,80 kr 5 151,2 kr 604,80 kr 2 271,2 kr 433,92 kr kr 172,80 kr ,2 kr 3371,52 kr 12 87,2 kr 837,12 kr ,2 kr 4984,32 kr ,2 kr 1374,72 kr 5 311,2 kr 1244,80 kr 5 38,4 kr 153,60 kr 5 319,2 kr 1276,80 kr kr 86400,00 kr kr 38736,00 kr ,2 kr 15202,08 kr ,8 kr 5728,32 kr 12 79,2 kr 760,32 kr ,2 kr 1297,92 kr 2 207,2 kr 331,52 kr 21

22 Gasbrænder Trangia Gasbrænder Lavu (Tentipi 72) Tentipi Stratos 72 FR komplett Lavu (Tentipi 40) Tentipi Cirrus 40 FR komplett Lavu 8 10 pers. Tentipi Kvarts 9 lätt Bund til lavu Tentipi Comfort 9 Gulv Vandtætte sække Tatonka Stausack Large Pandelamper Petzl Tikkina 2 Tre fod til bålplads AB Camping Treben Ø30 Bålgryde AB Camping Gryde i aluminium med låg 12,5L Bålpande AB Camping Bålpande Snitte kasse Basisværktøj i Plyfa kasse Ildstål/magnesium stang Coghlan's Magnesium firestarter Budget -fortsat Sikkerhedsudstyr VHF og AIS modtager Garmin Garmin VHF 200i + Garmin AIS 300 Fløjter Coghlan's Signalføljte med snor 1.hjælps kasse/taske Trekmates First aid kit "Wilderness" Nødblus Håndblus Rødt comet GPS Garmin Transport Mountainbikes Cykelvogne Kajaktrailer Udstyrstrailer lukket trailer Udstyrstrailer til den store lavvu Cykeltrailer til mountainbikes Cykel Anhænger 20 Hjul Midler fra Friuluftsrådet: Tips- Egenfinanciering og Lottomidler fra Friluftsrådet Morsø Kommune og Morsø Ungdomsskole kr. er: ,- Egenfinasiering fra Morsø Kommune og Morsø Ungdomsskole kr ,- Samlede udgifter til etablering af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil: Samlede udgifter til etablering af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil kr ,- 22

23 5 319,2 kr 1276,80 kr kr 86400,00 kr kr 38736,00 kr ,2 kr 15202,08 kr ,8 kr 5728,32 kr 12 79,2 kr 760,32 kr ,2 kr 1297,92 kr 2 207,2 kr 331,52 kr 2 447,2 kr 715,52 kr 2 127,2 kr 203,52 kr kr 2635,00 kr 5 103,2 kr 412,80 kr ,4 kr 3021,51 kr 12 23,2 kr 222,72 kr 2 143,2 kr 229,12 kr 5 80 kr 360,00 kr kr 7280,00 kr kr 31555,56 kr kr 3300,00 kr kr 5120,00 kr kr 7036,80 kr kr 14400,00 kr kr 4320,00 kr I alt : ,17 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 23

24 Tidsplan Allerede fra foråret 2012 vil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil være fuldt igangsat. Der er kontakt og fastlagte aftaler med flere samarbejdsparter. Udkast til skoleprojekter og projekter for lokalbefolkning og turister er allerede lavet, og driftsbudgettet, hvor Morsø Kommune er en væsentlig bidragsyder er ved at være på plads. Projektet kan dog ikke realiseres uden medfinansiering af udstyr fra Friluftsrådet vha. tips- og lottotilskud til friluftslivet. Ved udgangen af 2012 vil den første evalueringsrapport kunne skrives, og med Morsø Kommunes brandingstrategi gennem Ø-rige oplevelser bl.a. med fokus på vandet og naturen ser projektet ud til at kunne fortsætte i en årrække hvorefter der naturligt vil ske en forankring af projektet. Bilag: Sommer i Morsø Kommune (Folder) Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil tilbyder friluftsaktiviteter for alle 6. til 10. klasser i kommunen (Folder) Budget Link til Morsø Kommunes brandingstrategi, Ø-rige oplevelser: af%20mors%20-%20logo.aspx 24 Morsø Ungdomsskole 2011

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere