Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil"

Transkript

1 Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskole 2011

2 Kontaktoplysninger Morsø Ungdomsskole Tranevej Nykøbing Mors Afdelingsleder Johs. Odgaard Ungdomsskoleinspektør John Landbo

3 Indhold 4 Formålet med Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 6 Baggrunden for Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 8 Præsentation af ansøger 10 Projektets målgruppe(r) 12 Unge og uddannelse 13 Aktiviteter gennem Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 15 Profilering af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 16 Organisering og samarbejdspartnere 17 Succeskriterier 18 Den langsigtede effekt 19 Evaluering og dokumentation 19 Forankring af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil 20 Budget 24 Tidsplan 25 Kontaktoplysninger 3

4 Formålet med Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofils formål er at skabe naturformidling gennem oplevelser, sundhed og selvværd i de fri luftsaktiviteter vi tilbyder og præsenterer for kommunens børn og unge. På denne måde kan Ungdomsskolen være katalysator og styrke muligheden for at såvel skoler, institutioner og foreninger inddrager friluftslivet i deres tilgang til arbejdet med børn og unge. I mødet mellem natur, naturformidling, friluftsliv og sundhed, går Ungdomsskolen foran på en innovativ og ander ledes måde, hvor fokus er på den fantastiske natur, kyststrækning og fjord som omkranser Morsø Kommune. Ungdomsskolens opgave er bl.a. at virke som det styrende organ omkring fælleskommunale aktiviteter og projekter, og igennem dette fællesskab at gennemføre de aktiviteter som de enkelte skoler og foreninger ellers ikke vil have mulighed for. Samtidig har det til formål at gøre det logistisk let for brugerne at komme til grej og aktiviteter i lokalområdet, at således transportomkostningerne holdes nede på et minimum. Morsø Kommunale Ungdomsskole er, med sit brede netværk og samarbejde på tværs af skoler, institutioner, foreninger og kulturelle instanser, et naturligt omdrejningspunkt for, at alle interessenter kan få mulighed for at benytte og skabe frilufts aktiviteter for børn og unge i kommunen. Det er formålet: At skabe Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil med forank- 4

5 ring i Morsø Kommune, og med Ungdomsskolen som koordinator ifm. uddannelse af kommunale Superbrugere samt ved afvikling kurser for samtlige 6-10 klasser. At give Kommunens skoler, institutioner og foreninger let adgang til aktiviteter, ekspertise og udstyr. At skabe et nyt og kulturelt vigtigt samværs- og oplevelses miljø i skovene samt på og omkring strandene på øen. At alle borgere og turister får let adgang til at benytte de aktiviteter som et kystnært landskab naturligt lægger op til. At uddanne unge til jobs, som indeholder helt andre aspek ter end normale ungejobs. Vi ønsker, at de unge skal kunne give lokale og turister maksimalt udbytte af deres liv og besøg på øen, ved at modtage dem positivt og tilbyde aktiviteter. Samtidig skal de unge være en del af sikkerheden og livet på stranden. Gennem Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil får vi uddannet Superbrugere fra skoler, institutioner og foreninger som kompetente brugere/instruktører, der er medansvarlige for brugen af udstyr. 5

6 Baggrunden for Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil tænkes ind i en større udviklingsplan for Kommunens borgere ifm. brugen af naturen med et friluftsmæssigt udgangspunkt og hvor sundhed, oplevelse og velvære er i fokus. Heri tænkes skov- og kystområderne omkring Nykøbing Mors samt på Syd-, Vest- og Nordmors. Ungdomsskolen har udarbejdet projektet FOKUS på fjorden, hvor vi vil udvikle faciliteter og aktiviteter, der kan understøtte, at Kommunens børn og unge i alle aldre får erfaringer med at færdes i og benytte naturen/kysten til oplevelser og aktiviteter. Med Morsø Kommunes placering midt i Limfjorden, er det oplagt at fjorden og kystområderne benyttes mere, og at børn og unge får øjnene op for de værdier der ligger i at være bosiddende i et så naturskønt område. Det er erfaringer og oplevelser som efter tid vil føles som en helt naturlig del af ens hverdag, og dermed være med til at præge og sikre, at friluftslivet på øen vokser og bliver værdsat. Det giver en forståelse af at benytte og beskytte de naturskønne områder med entusiasme og omtanke. Denne opfattelse kan spredes som ringe i vandet blandt både børn, unge og voksne. Rundt langs øen er der anlagt shelterpladser, som kan nås fra fjorden eller ad veje og stier. Men det store problem er øens store areal samtidig med et spredt og begrænset indbyggertal og minimale offentlige transportmuligheder. Det bevirker 6

7 at kommunens skoler, institutioner og foreninger sjældent udnytter de faciliteter der findes på øen. Samtidig er det en økonomisk uoverskuelig opgave for en skole eller forening selv at skulle investere i friluftsudstyr herunder havkajakker, mountainbikes, klatregrej samt lejr- og turudstyr. De unge på Mors tænkes ind som en ny faktor i udviklingen, hvor de uddannes til at være Ambassadører for det naturskønne, sund hedsfremmende, oplevelses- og lærerige friluftsliv. De uddannes til at være livreddere og aktivitetsledere/ guider. Vi gør de unge bevidste om vigtigheden af at blive en aktiv bruger og formidler af den natur som omgiver dem; at man sælger øen og livet på og omkring øen på den rigtige måde. Det skal være en oplevelse at bo på og besøge Mors. Morsø Kommune har igangsat en ny udviklingsplan for øen. En udviklingsplan som omfatter strandene, havneområderne, samt faciliteterne i skovene. Der pumpes masser af sand ned på flere strande, så strandområderne bliver bredere og langt mere indbydende at benytte. Fjordbunden renses så badeoplevelsen bliver en helt anden. Desuden har Morsø Kommune vist stor interesse for, at opbygge et Naturcenter Mors i Legindbjerge, som skal være til brug for skoler og institutioner. Et omdrejningspunkt og mødested for aktiviteter af enhver art i skoven. Dette viser med alt tydelighed at Morsø Kommune og Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil vil profilere Mors, som et sted hvor erhvervsliv og Kommune vægter natur, sundhed og friluftsliv på en nytænkende måde. En Kommune hvor udvikling og velfærd opleves med alle sanser og med hele kroppen af både børn, unge og voksne. 7

8 Præsentation af ansøger Friluftsprofilen skabes med Morsø Kommunale Ungdomsskole som tovholder. Morsø Kommunale Ungdomsskole tilbyder unge alsidige fritidstilbud samt skræddersyr projekter for skolerne som f.eks. selvværdsfremmende aktiviteter for udsatte og marginaliserede unge. Ungdomsskolen afvikler årligt aktiviteter og projekter for ca unge samt mere procesorienterede og samarbejds-udviklende dage for hele skoleklasser. Morsø Kommunale Ungdomsskole har syv fuldtidsmedarbejdere ansat til bl.a. at dække følgende indsatsområder: Den almene Ungdomsskole, med faglig og kreativ undervisning Ungdomsskolen som forebyggende og kulturskabende institution Fritidsvejledning og SSP Nye og alternative ungdomsmiljøer Tovholder for den kommunale ungeindsats Iværksætteri og demokratisk dannelse Forebyggelse Friluftsaktiviteter for kommunens skoler og unge Støtte-/kontaktpersons-funktion for Familieafdelingen Projekter for udsatte og marginaliserede unge i kommunen Ungdomsskolen gennemfører små og store projekter med stor succes, hvilket er grundet i vores store netværk samt vores solide og kompetente personalegruppe. 8

9 Morsø Ungdomsskoles vision: Vi vil være det rum, fysisk og mentalt, hvor der gives unge mulighed for at søge/afprøve deres identitet og roller og hvor unge i et forpligtende fællesskab ud over at styrke deres valgog handlekompetencer, også styrker deres sociale, kulturelle og faglige kompetencer med særlig fokus på at styrke og vedligeholde deres lyst til vedvarende personlig og faglig udvikling i en stadig mere globaliseret verden. Morsø Ungdomsskoles menneskesyn: Alle mennesker er unikke og rummer i princippet et uendeligt potentiale. Ungdomsskolen respekterer forskellighed og værdsætter fællesskab. Ungdomsskolen er åben for alle, dog ikke overfor undertrykkende, diskriminerende eller voldelig adfærd. Ungdomsskolen bygger på demokratiske grundbegreber som: ligeværd, respekt, åbenhed, solidaritet, mulighed for fælles erfaringsdannelse! Desuden praktiserer vi en kom an - ungdomsskole, hvor unges egne initiativer støttes med fokus på involvering og innovation. 9

10 Projektets målgruppe(er) Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil bliver omdrejningspunktet for et stort lokalt samarbejde omkring friluftsaktiviteter på øen. Udstyr er placeret ved skov og strand - dér hvor det skal bruges, og i transportérbare enheder således det er let at fragte rundt. Hermed kan projektet også give skoler, institutioner og foreninger friluftsmæssige oplevelser der hvor de befinder sig. Superbrugere Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil uddanner Superbrugere blandt skolers, institutioners og foreningers medarbejdere. Vi følger de gældende instruktøruddannelser og prøver indenfor Klatresamrådet, og Dansk kano og kajakforbund samt følger Søfartstyrelsens retningslinier. Som samarbejdspartner i forbindelse med instruktøruddannelserne er Ungdomsringen og DGI. Derudover forestår vi inspirationsdage for såvel lærere, pædagoger og trænere samt andre interesserede. Det er et krav at brugere af Morsø Ungdomsskoles udstyr, har gennemgået Morsø Ungdomsskoles introduktionskurser, har de relevante instruktøruddannelser, samt følger de retningslinier vi udstikker i forbindelse med brug af udstyret. Skoler og skoleelever Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil afvikler friluftsdage i skoven eller på fjorden for alle klasser i Kommunen med fokus på natur, sundhed, oplevelse og friluftsliv. Der vil være en bred vifte af fagligt, kulturelt og socialt indhold, mens de enkelte klasser stadig kan præge dagene med deres individuelle ønsker. Ungdomsskolen står desuden for afholdelse af 8. klassernes kommunale idrætsdag, som afvikles som et AdventureRace 10

11 i fjorden og i Legindbjerge, hvor det gennemgående tema er oplevelse, samarbejde og friluftsliv. Institutionerne Mange institutioner og deres medarbejdere har ikke et fagligt overblik eller overskud til at bevæge sig ud i mere krævende friluftsmæssige oplevelser. Ungdomsskolen laver inspirationsdage for pædagoger, hvor målet er at give dem mod på og værktøjer til at skabe nye og anderledes friluftsaktiviteter. Unge i fritiden Vi giver de unge et indblik og forhåbentlig en interesse i at færdes i naturen og udfordre sig selv ved f.eks. træklatring, havkajak og overnatninger i shelter/bivuak/lavvu. De skal se muligheder frem for begrænsninger ved årstidernes skiften. Vi giver dem de fornødne færdigheder og uddannelse så de fastholdes som brugere af naturen. Udsatte unge Med en målrettet indsats overfor f.eks. Stille piger eller Vilde drenge, får vi gennem friluftslivet løftet de unges selvværdsopfattelse. De værktøjer som virker i naturen vil de kunne spejle sig i og bruge i deres normale dagligdag. Udgangspunktet er styrkelse af målgruppens selvværdsopfattelse, samt at give dem en interesse for positive og fremmende fællesskaber med naturen som sparringspartner. Et vigtigt fokus vil være netværksdannelse mellem deltagerne og derigennem en styrkelse af deres positive ressourcer. Relationsarbejdet gennem friluftsmæssige fællesoplevelser er væsentligt. 11

12 Unge og uddannelse Junior-friluftsvejledere I samarbejde med skolerne uddanner vi unge junior-friluftsvejledere. De unge er håndplukkede og vil i 14 dage have deres daglige gang på Ungdomsskolen. Det er et tilbud for unge som har svært ved at finde deres rolle og som har en meget lav selvværdsfølelse. De uddannes i basis-lejrliv og 1. hjælp, i turplanlægning og afvikling samt som kommende hjælpeinstruktører ved klatreaktiviteter. Efterfølgende skal de planlægge og afvikle en overnatningstur for deres klasse, hvor de vil være turledere. Junior-friluftsvejlederen skal være supervisor for klassekammeraterne i forbindelse med lejrslagning, bålmad, GPS-løb og andre friluftsaktiviteter. Et løft af dimensioner for disse unge pludseligt at stå som dem klassekammeraterne henvender sig til for at få hjælp, rådgivning og relevant viden fra. Livreddere Vi uddanner unge søsportslivreddere i samarbejde med Trygfonden, således der gennem sommeren vil være livreddere at finde på øens strande. Unge-ambassadører Unge med interesse i, at gøre noget særligt for øen Mors. Alt for få har kendskab til skovens og fjordens muligheder og begrænsninger, når man bruger den som legeplads. De unge skaber netværk ved det nyskabte ungdomsmiljø på strandene, og bliver bedre til at holde øje med og hjælpe hinanden. Det skal være trygt at færdes i naturen. Endvidere vil Unge-ambassadørerne være aktive ifm. branding af Mors udadtil i forhold til 12

13 turisme m.m. Her vil de blive brugt som guider/aktivitetsledere i forskellige sammenhænge. Det foreningsmæssige samarbejde Morsø Ungdomsskole har allerede igangsat projektet Fritids- Pas, hvor formålet er at skabe positive fritidsaktiviteter og fællesskaber for samtlige børn og unge i Morsø Kommune. Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil er en naturlig medspiller til dette ved at igangsætte en række inspirationsprojekter omkring f.eks. kajak og træklatring. Bl.a. SummerCamp 2012 der afholdes over tre dage på Østerstrand i Nykøbing. Vi forventer SummerCamp 2012 får en afsmittende effekt på foreningernes medlemstal og interessen for det aktive friluftsliv. Aktiviteter gennem Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil For skolerne 6. klasse: Skov eller stranddag 7. klasse: Teambuilding 8. klasse : Havkajak 9. klasse: Træklatring 10. klasse: Overnatningstur klasse: Havbiolog for en dag. Hvad gemmer fjorden? Mini Dykker med snorkel og våddragt AdventureRace for 8. klasserne - friluftsliv som idrætsdag Inspirationsdage for lærere 13

14 For institutionerne Sandslot konkurrence Mad over bål Friluftslege Træklatring Krabbevæddeløb Spis naturen. Tør du smage? Svømmekursus/sikkerhedskursus for børn Fjord-Gymnastik Inspirationsdage for pædagoger Unge i fritiden Is-hotel - vinterovernatning i lavvu med dukkert i fjorden Kajakeventyr ud fra Søfartsstyrelsens regler og retningslinjer Træklatring Fangerne på slottet - Weekend arrangement på Højriis Slot og i Legindbjerge GPS og geocaching Back to the Future -Race - Historieløb i det fantastiske kulturlandskab med udfordringer og samarbejde. Det handler om at se sammenhænge for at forstå nuancerne i kulturlandskabet....og meget andet..! Udsatte unge Forskellige projekter af kortere eller længere varighed hvor unge visiteres dertil og hvor friluftslivet vil spille en væsentlig rolle. I den kontekst at Ungdomsskolen allerede er tovholder på Ungeindsatsen i Morsø Kommune og har Familieafdelin- 14

15 gens støtte-/kontaktpersoner ansat og samtidig har kontakt til langt størstedelen af de unge i kommunen, vil et reelt relationsarbejde og selvværdsudviklende arbejde med de unge kunne udvikles. Junior-friluftsvejlederne og Unge-ambassadørerne vil i samarbejde med Ungdomsskolens friluftsvejleder m.fl. forestå forskellige friluftsmæssige aktiviteter hen over sommeren. Aktiviteter som henvender sig til såvel børn og familier som turister. Profilering af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil formidles via: Morsø Kommune Morsø Ungdomsskole Friluftsrådet Turistkontoret Facebook YouTube Aviser Film lavet af unge (Ung News) Lokal TV og radio Vi udarbejder selv markedsføringsmatriale, i form af brochurer, flyers, plakater og annoncer. Vi besøger alle skoler på øen og deler materiale ud samt fortæller om Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil. På den måde synliggør vi os for den primære 15

16 målgruppe. Vi forventer at markedsføre projektet i lokale medier, via vores samarbejdspartnere og selvfølgelig gennem vores egen hjemmeside og netværk (skoler, kommunen, klubber, foreninger m.fl.) Organisering og samarbejdspartnere Morsø Ungdomsskole har det overordnede ansvar og er projektkoordinator samt mentor for de unge friluftsvejledere, ambassadører og livreddere. Der vil blive indgået samarbejde med lokale foreninger og virksomheder. Desuden vil Ungdomsskolen afsætte timer til en materiel-forvalter, hvis primære opgave vil være at administrere og efterse samt vedligeholde alt udstyret. Følgende virksomheder og lokale foreninger indtænkes som samarbejdspartnere: Virksomheder: Morsø Kommune Morsø Turistkontor Dansk Skaldyr Center Morsø Folkeblad Falck Moler Museet/Ejerslev Havn Jesperhus Resort Sundhedscentret 16

17 Foreninger: Naturfredningsforeningen på Mors Morsø Naturklub Nykøbing Ro- og Kajak Klub Dykkerklubben Krabben Neessund Vandskiklub Løbeklubben Pinen og Plagen Morsø Svømmeklub NIF (Nykøbing Idræts Forening) Succeskriterier Formidling Gennem formidling vil der blive flere aktiviteter Skovens og strandens brugere vil være mere opdaterede omkring sikkerhed og sikker færden Foreninger vil opleve medlemstilgang og blive mere synlige Virksomhederne vil opleve genkendelseseffekt samt vækst Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil skal være almindelig kendt og udbredt blandt de lokale Oplevelser Befolkningen og turisterne vil mærke udbuddet af friluftsoplevelser og aktiviteter stiger Fælleskommunale events og udnyttelse af materiel Større samarbejde/sammenhæng mellem by og land Sundhed og velfærd En aktiv ungdomsgeneration i forhold til brugen af skov og strand 17

18 Den langsigtede effekt Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil vil skabe sammenhængskraft. Den vil styrke, samt skabe nye, ressourcestærke ungegrupper. Den vil styrke lokalsamfundet, både i befolkningen men også turistmæssigt. Den vil sætte fokus på friluftsliv som en naturlig medspiller i forhold til sundhed og velfærd. Kendskabet til naturen og kulturen vil vokse blandt lokalbe folkningen. Foreningerne på Mors vil opleve nyt liv og medlemstilgang. På sigt vil det i samspil med Kommunens andre tiltag aføde en befolkningstilvækst, da friluftsprofilen er med til at gøre Mors til at attraktivt sted at bosætte sig. Den vil ligeledes skabe nye uddannelses- og jobmuligheder for de unge Mors. 18

19 Evaluering og dokumentation Evalueringen vil foregå løbende og gennem dagbog/logbog, hvor aktiviteter, observationer og refleksioner nedfældes. Dokumentation vil ligeledes foregå løbende i form af bl.a. ovennævnte dagbog samt referater fra møder o.l. Vi vil benytte vores hold Ung-News, med dygtige amatørfotogra fer og journalister, til at optage små dokumentar- og reklamefilm som lægges ud på bl.a. facebook. Forankring af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil En udfordring for forankring er at sikre en bred opmærksomhed på Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil. Vi vil gøre det gennem involvering og opmærksomhed ved løbende at informere og diskutere Ungdomsskolens rolle som friluftskatalysator for Morsø Kommune. Desuden vil vi få: Et fast punkt på skoleledermøderne i forvaltningen Fast opslagsplads på bibliotek, Borgerservice, Kommunens hjemmeside, turistforeningen og dennes hjemmeside Nyhedsbreve fra Ungdomsskolens Friluftsprofil som intern og ekstern formidling Billeder fra friluftsaktiviteter til at skabe nysgerrighed og dialog om Friluftsprofilen Markedsføre Friluftsprofilen i lokale medier så der bliver skabt en naturlig genkendelseseffekt. 19

20 Budget Havkajakudstyr Udstyr Mærke Model Havkajakker Easky Easky 13 med finne Pagajer Pagaj, R 60 grader Spraydeck Palm Racing cockpitovertræk Paddlefloat POE Paddle float oppustelig 53x33cm Redningsveste Baltic Canoe vest, rød Pumper Smarttrack Håndpumpe med opdrift Cowtail Hiko Trækline "cowtail" 60cm Våddragt Våddragt 3mm Pagajline Pagajsikring med spiralline komplet Klatreudstyr Reb statisk Edelweiss Caving black low stretch rope 200m rulle Reb dynamisk Edelweiss On Sight 9,9mm 200m rulle Slynger Edelweiss Swen Sling Tubular 16 mm 60cm Edelweiss Swen Sling Tubular 16 mm 120cm Edelweiss Swen Sling Tubular 16 mm 240cm HMS karabiner Petzl William M36 TL Ekspres karabiner Petzl Spirit M15 A Symetriske karabiner Petzl OK TL M33 Hjelme Petzl Elios (Size 1 and 2) Instruktørseler Petzl Corax (size 1 and 2) Alm.seler Petzl Gym Helkropsseler Petzl Ouistiti / Simba / 8003(size 1 and 2) Grigri Petzl Grigri2 Ascender Petzl Ascension(L and R) Stitch Edelweiss Guru 8 tal Edelweiss S8 Enkelt talje Petzl Fixe Dobbelt talje Petzl Tandem Kastepose Kastepose 250 gr. Rød Basis tur og lejrudstyr Tur rygsække Tatonka Cima Di Basso 35 Regnslag Tatonka Rain Flop Small Soveposer Nordpol Celcius 15 Liggeunderlag Evazote Skumunderlag 9mm Trangia Trangia 25 1 UL Spritflasker Trangia Brændstofflaske 1,0 L Gasbrænder Trangia Gasbrænder Lavu (Tentipi 72) Tentipi Stratos 72 FR komplett Lavu (Tentipi 40) Tentipi Cirrus 40 FR komplett Lavu 8 10 pers. Tentipi Kvarts 9 lätt Bund til lavu Tentipi Comfort 9 Gulv Vandtætte sække Tatonka Stausack Large Pandelamper Petzl Tikkina 2 Tre fod til bålplads AB Camping Treben Ø30

21 Antal Stk.pris eksl. Moms Samlet rabat pris eksl. Moms ,2 kr 61191,84 kr ,2 kr 3255,84 kr ,2 kr 2439,84 kr ,2 kr 1605,12 kr ,2 kr 2020,20 kr kr 2244,00 kr 2 79,2 kr 128,70 kr ,2 kr 4071,84 kr kr 612,00 kr kr 2112,00 kr kr 2812,80 kr 15 27,2 kr 326,40 kr 20 40,8 kr 652,80 kr 5 67,2 kr 268,80 kr ,2 kr 2547,20 kr 10 79,2 kr 633,60 kr ,2 kr 2291,20 kr ,2 kr 3449,60 kr 2 479,2 kr 766,72 kr ,2 kr 2553,60 kr 2 447,2 kr 715,52 kr 2 503,2 kr 805,12 kr 2 319,2 kr 510,72 kr 4 64 kr 204,80 kr 2 68 kr 108,80 kr 5 151,2 kr 604,80 kr 2 271,2 kr 433,92 kr kr 172,80 kr ,2 kr 3371,52 kr 12 87,2 kr 837,12 kr ,2 kr 4984,32 kr ,2 kr 1374,72 kr 5 311,2 kr 1244,80 kr 5 38,4 kr 153,60 kr 5 319,2 kr 1276,80 kr kr 86400,00 kr kr 38736,00 kr ,2 kr 15202,08 kr ,8 kr 5728,32 kr 12 79,2 kr 760,32 kr ,2 kr 1297,92 kr 2 207,2 kr 331,52 kr 21

22 Gasbrænder Trangia Gasbrænder Lavu (Tentipi 72) Tentipi Stratos 72 FR komplett Lavu (Tentipi 40) Tentipi Cirrus 40 FR komplett Lavu 8 10 pers. Tentipi Kvarts 9 lätt Bund til lavu Tentipi Comfort 9 Gulv Vandtætte sække Tatonka Stausack Large Pandelamper Petzl Tikkina 2 Tre fod til bålplads AB Camping Treben Ø30 Bålgryde AB Camping Gryde i aluminium med låg 12,5L Bålpande AB Camping Bålpande Snitte kasse Basisværktøj i Plyfa kasse Ildstål/magnesium stang Coghlan's Magnesium firestarter Budget -fortsat Sikkerhedsudstyr VHF og AIS modtager Garmin Garmin VHF 200i + Garmin AIS 300 Fløjter Coghlan's Signalføljte med snor 1.hjælps kasse/taske Trekmates First aid kit "Wilderness" Nødblus Håndblus Rødt comet GPS Garmin Transport Mountainbikes Cykelvogne Kajaktrailer Udstyrstrailer lukket trailer Udstyrstrailer til den store lavvu Cykeltrailer til mountainbikes Cykel Anhænger 20 Hjul Midler fra Friuluftsrådet: Tips- Egenfinanciering og Lottomidler fra Friluftsrådet Morsø Kommune og Morsø Ungdomsskole kr. er: ,- Egenfinasiering fra Morsø Kommune og Morsø Ungdomsskole kr ,- Samlede udgifter til etablering af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil: Samlede udgifter til etablering af Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil kr ,- 22

23 5 319,2 kr 1276,80 kr kr 86400,00 kr kr 38736,00 kr ,2 kr 15202,08 kr ,8 kr 5728,32 kr 12 79,2 kr 760,32 kr ,2 kr 1297,92 kr 2 207,2 kr 331,52 kr 2 447,2 kr 715,52 kr 2 127,2 kr 203,52 kr kr 2635,00 kr 5 103,2 kr 412,80 kr ,4 kr 3021,51 kr 12 23,2 kr 222,72 kr 2 143,2 kr 229,12 kr 5 80 kr 360,00 kr kr 7280,00 kr kr 31555,56 kr kr 3300,00 kr kr 5120,00 kr kr 7036,80 kr kr 14400,00 kr kr 4320,00 kr I alt : ,17 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr 23

24 Tidsplan Allerede fra foråret 2012 vil Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil være fuldt igangsat. Der er kontakt og fastlagte aftaler med flere samarbejdsparter. Udkast til skoleprojekter og projekter for lokalbefolkning og turister er allerede lavet, og driftsbudgettet, hvor Morsø Kommune er en væsentlig bidragsyder er ved at være på plads. Projektet kan dog ikke realiseres uden medfinansiering af udstyr fra Friluftsrådet vha. tips- og lottotilskud til friluftslivet. Ved udgangen af 2012 vil den første evalueringsrapport kunne skrives, og med Morsø Kommunes brandingstrategi gennem Ø-rige oplevelser bl.a. med fokus på vandet og naturen ser projektet ud til at kunne fortsætte i en årrække hvorefter der naturligt vil ske en forankring af projektet. Bilag: Sommer i Morsø Kommune (Folder) Morsø Ungdomsskoles Friluftsprofil tilbyder friluftsaktiviteter for alle 6. til 10. klasser i kommunen (Folder) Budget Link til Morsø Kommunes brandingstrategi, Ø-rige oplevelser: af%20mors%20-%20logo.aspx 24 Morsø Ungdomsskole 2011

Hvad er Boys on Track?

Hvad er Boys on Track? Støttet af Hvad er Boys on Track? Boys on Track er et 3 årigt drengeprojekt organiseret i Morsø Ungdomsskole. Projektet er finansieret af VELUX FONDEN og løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

NORDVEST SAFARI THY-MORS

NORDVEST SAFARI THY-MORS NORDVEST SAFARI THY-MORS VISIONER - YDELSER - KOMPETENCE Nordvest Safari vi i fremtiden blive en stor bidragyder til tankerne om NCOA - National Center of Outdoor Activities i Thy og på Mors. 1 Nordvest

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE Københavns Afdelings Bestyrelse Vedtægt og formål Vedtægt: Vedtægterne gældende for DVL Københavns Afdelings bestyrelse

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Miljø, sikkerhed og gode oplevelser. med Blå Flag på havnen

Miljø, sikkerhed og gode oplevelser. med Blå Flag på havnen Miljø, sikkerhed og gode oplevelser med Blå Flag på havnen Hvad er Blå Flag? Blå Flag er en global miljømærkningsordning, der er med til at sikre vores fælles natur og beskytte miljøet ved havne og kyster.

Læs mere

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION

Børnehuset Æblehuset Dalbugten 30 2730 Herlev 4452 5992 ÆBLEHUSETS VISION ÆBLEHUSETS VISION At skabe en inspirerende ramme, med fagligt engagerede og kompetente voksne, der arbejder på et højt fagligt niveau med at, udvikle børnenes personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

KFD s programmer: Overordnet vision:

KFD s programmer: Overordnet vision: KFD s programmer: Overordnet vision: KFD s samlede programmer har til formål at give KFD identitet og legitimitet, fælleskab for KFD s medlemmer samt skabe de muligheder for KFD s dommere, som vore samarbejdspartnere

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Klimasikring i Låsby

Klimasikring i Låsby Klimasikring i Låsby Hvorfor valgte vi at inddrage borgerne i processen? o Hvad kan vi opnå med borgerinddragelse? Ejerskab og engagement Løsninger, der er brug for Forankring Sikring af drift efterfølgende

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere