BRUGSVEJLEDNING. ARG 100 Mobil ARG 130 ARG 130 TK ARG 130 K ARG 180 M ARG 200 Plus M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSVEJLEDNING. ARG 100 Mobil ARG 130 ARG 130 TK ARG 130 K ARG 180 M ARG 200 Plus M"

Transkript

1 BRUGSVEJLEDNING ARG 00 Mobil ARG 0 ARG 0 TK ARG 0 K ARG 80 M ARG Plus M Pilous pásové pily, spol. s r.o., Kšírova 8 b, 9 00 Brno, Czech Republic tel.: , fax: , e

2

3 Kære kunde, Tak fordi De købte vort produkt, som De ønskes held og lykke med. De bedes læse manualen omhyggeligt for at sætte dem ind i maskinens betjening. Ingen del af denne brugsvejledning må mangfoldiggøres under nogen form (tryk, film, kopiering og andet) eller distribueres til andre uden PILOUS udtrykkelige tilladelse. Indhold: 0. Generelt 0.. Sikkehedsforanstaltninger 0.. Anvendelse 0.. Krav til operatør 0.. Krav vedr. maskinen - sikkerhedsudstyr 0.5. Afskærmning. Transport og opbevaring.. Overfladebehandling.. Emballage.. Installation.. Nedtagning.5. Bortskaffelse. Maskindata. Tekniske data. Installation.. Pladskrav - maskindimensioner.. Installation af maskinen.. El-tilslutning 5. Beskrivelse af maskinen 5.. Klingestyr 5.. Udskiftning, spænding og justering af klinge 5.. Styrehoveder - justering 5.. Skruestik - emnefastspænding 5... Indstilling af skærevinkel 5.5. Kontrolpanel 5.. Køling. Klinger.. Klingedesign.. Valg af tænder.. Bespænding.. Indkøring af klinge.5. Faktorer der indvirker på klingens levetid.. Anbefalede skæredata 7. Ibrugtagning 7.. Sikkerhedscheck 7.. Første savning 8. Vedligeholdelse 8.. Vedligeholdelse og eftersyn 8.. Reparation 9. Fejlfinding og udbedring 0. El-skema og oversigt 0.. El-skema ARG 00 Mobil, ARG 0 (TK), ARG 0 K 0.. El-skema ARG 80 M, ARG Plus M 0.. El-udstyr oversigt ARG 80 M, ARG Plus M. Montage.. Styrehoveder.. Tomgangshjul... Tomgangshjul ARG 00 Mobil, ARG 0 (TK)(K)... Tomgangshjul ARG 80 M, ARG Plus M.. B o r d, t a p o g s k r u e s t i k... Bord, tap og skruestik ARG 00 Mobil... Bord, tap og skruestik ARG 0 (TK)(K)... Bord, tap og skruestik ARG 80 M... Bord, tap og skruestik ARG Plus M..5. Skruestik ARG Plus M.. Drev... Drev ARG 00 Mobil... Drev ARG 0 (TK)(K), ARG 80 M, ARG Plus M.5. Kølemiddelsystem ARG 0, ARG 80 M, ARG Plus M

4 0. Generelt Denne brugsvejledning giver brugeren information om PILOUS båndsavene og deres brug i henhold til formål. Manualen indeholder vigtige oplysninger om sikker, passende og økonomisk effektiv drift. Overholdelse af instruktionerne vil forebygge uheld, mindske reparationer og omkostninger og øge maskinens sikkerhed og levetid. Manualen skal altid forefindes ved maskinen. Vejledningen skal være læst og forstået af personale, der tager sig af transport og opbevaring, drift, vedligeholdelse og bortskaffelse af maskinen. Udover brugsvejledningen skal alle lokale regler og vedtægter overholdes for at undgå ulykker. Garanti - service Garantibeviset er en selvstændig del af manualen. Garantiperiode: se garantibevis Omfang og gyldighed af garantien: Maskintransport, håndtering og opbevaring i henhold til brugervejledningen. Maskinanvendelse, drift og vedligeholdelse i henhold til brugervejledningen. Nettilslutning af maskinen i henhold til brugervejledningen. *Garantien omfatter IKKE: Brugers eller tredjepersons ødelæggelse af maskinen ved vold eller andre overlagte handlinger violent and mechanical machine damage. Force majeur Maskinskader under transport Opbevaring eller anbringelse af maskinen i kemikaliefyldte eller på anden måde farlige/skadelige omgivelser. Kommentarer til garantibeviset faxes eller mailes til adressen på beviset. Data der skal opgives i forbindelse med garantisager og reparation: Maskintype Garantinummer (samme som maskinens serienummer) Udstedelsesdato for garantibevis 0.. Sikkerhedsforanstaltninger Maskinens design er i overensstemmelse med den tekniske status og de godkendte regler for sikkerhed og teknik. Alligevel kan brugeren eller tredjeperson komme til skade, maskinen eller andre forhåndenværende emner kan blive uhensigtsmæssigt påvirket ved bearbejdning med maskinen. For at forebygge sådanne uheld er det ubetinget nødvendigt at overholde sikkerhedsforskrifterne i manualen. Disse skal læses og forstås af de involverede personer, før maskinen tages i brug. Overholdes disse instruktioner ikke, kan det medføre alvorlig skade på ting eller helbred! Sikkerhedsinstruktionerne er i manualen angivet med sikkerheds- og faresymboler. Fareområde - vær forsigtig! Fare højspænding! Brug sikkerhedsbriller og høreværn Brug beskyttelseshandsker! Brug sikkerhedssko med stålindlæg i snuden og skridsikre såler Læs manualen grundigt og vær sikker på, at indholdet er forstået, inden maskinen tages i brug!

5 0.. Anvendelse Maskinen er udelukkende beregnet på savning i metal. Al anden brug anses for at være uhensigtsmæssig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader opstået ved uhensigtsmæssig brug. Under brug svarende til formålet hører også, at instruktionerne i manualen følges og at maskinen vedligeholdes som foreskrevet. Eksempler på emnematerialer: strukturstål pakhærdet stål automatstål varmebehandlet stål antifriktions lejestål fjederstål værktøjsstål HS-stål kobber messing stålstøbt støbejern aluminium plastmaterialer 0.. Krav til operatør Maskinen må kun betjenes af personer med teknisk træning instrueret i sikkerhedsforskrifterne! Maskinen må kun anvendes, hvis den er i perfekt stand og overholder de tekniske sikkerhedskrav. Brugeren skal mindst een gang pr. skift kontrollere, at der ikke er synlige skader eller fejl. Enhver forandring, svigt eller fejl i forbindelse med afskærmning og andre ændringer ved maskinen skal straks meldes til den foresatte. Maskinen må ikke bruges, før der er taget stilling til evt. reparation og givet grønt lys for at fortsætte arbejdet. Ingen afskærmninger må fjernes, flyttes, sættes ud af drift eller ændres, når maskinen er i drift. I så fald gælder garantien ikke. Hvis en afskærmning skal fjernes under drift eller vedligeholdelse, skal det sikres, at hovedkontakten er låst i OFF position eller at strømforsyningen til maskinen er afbrudt. Kun elektrikere eller personer instrueret i elektroteknisk arbejde og overvåget af en specialist må åbne el-skabet og arbejde med det elektriske udstyr! Når der arbejdes med maskinen, fjernes alt løstsiddende tøj og langt hår dækkes til eller sættes op. Det kontrolleres, at øvrige personer er mindst 5 m væk fra savklingen, og at de er beskyttet mod spåner og evt. stumper fra ødelagte klinger. Sørg for, at alle hjælpere er bekendt med sikkerhedsreglerne Sikkerhedsreglerne skal være tydeligt angivet i arbejdsområdet Hold hænderne i tilstrækkelig afstand fra klingen og juster aldrig klingen, når motoren kører. Inden der foretages indgreb på klingen, slukkes for motoren og det sikres, at den ikke kan starte. 0.. Krav til maskinen - sikkerhedsudstyr ADVARSEL- FARE FOR SKADE! Klingen er ikke afskærmet i bearbejdningszonen! Vent til klingen står stille, før afskærmningen åbnes. FARE i svingarmens arbejdszone! Maskinen må ikke betjenes af en operatør, der er træt, overanstrengt, under indflydelse af alkohol el. andet! Den horisontale båndsav er en værktøjsmaskine. For bearbejdning skal savklingen trænge ind i emnet i det spåntagende område. Afskærmningen, som beskytter mod kontakt med klingen, må derfor kun installeres udenfor spåntagningszonen 0.5. Afskærmning Udenfor det spåntagende område er savklingen og savklingehjulene beskyttet mod kontakt. Beskyttelsesskærmene må kun fjernes, når der er slukket for hovedafbryderen eller strømmen til maskinen er afbrudt. Nødstop af maskinen foretages ved at trykke på TOTAL STOP knappen. Maskinen kan kun startes igen, efter at STOP-knappen manuelt er trykket ud igen og låst op. Manuel rengøring af maskinen og fjernelse af spåner er forbudt, når maskinen kører. Der skal forefindes en førstehjælpskasse ved maskinen. Når der arbejdes ved maskinen, skal tøj og fodtøj være sikkert og der skal anvendes beskyttelsesbriller, høreværn og handsker. Desuden skal luften være ren og der skal være tilstrækkelig plads rundt om maskinen.

6 . Transport og opbevaring RISIKO FOR SKADE Maskinen må kun løftes og transporteres med en gaffeltruck. Der må ikke anvendes kran! Standard tilbehør: bimetal klinge M (monteret) kølemiddelenhed med spånbakke længdestop 500 mm.. Overfladebehandling Maskinen leveres med primer og en to-komponent polyetanlak. Bevægelige overflader er smurt med anti-rustolie. Andre maskindele er forzinkede eller malede... Emballage Maskinen leveres i en træramme og evt. yderligere trækasse afhængig af forsendelsesmetode. Der skal beregnes ca. 00 mm frihøjde til transport og lastning med gaffeltruck. Maskinen er endvidere pakket i strækfolie for at beskytte den mod vejrlig... Installation Trærammen fjernes. Maskinen anbringes på underlaget. Maskinen justeres ved hjælp af et vaterpas og de fire stilskruer M i hjørnerne. Anti-rustbeskyttelse og støv fjernes fra de bevægelige overflader og der påføres et nyt lag olie. Længdestoppet monteres. Det kontrolleres, at strømmen er korrekt tilsluttet (se afs..). Lågen for neden åbnes og det kontrolleres, at kølemiddelslangen er monteret på tankens låg og korrekt tilsluttet. Fyld kølemiddel i maskinens tank (ca. 5 liter) Der er risiko for fare ved håndtering af kølemiddel. Derfor skal producentens og firmaets anbefalinger - i egen interesse - overholdes med hensyn til håndtering af kølemiddel... Nedtagning Spånbakke og kølemiddeltank tømmes og rengøres. Maskinen rengøres. Bevægelige overflader smøres med anti-rustolie. Det sikres, at maskinen ikke er tilsluttet el-nettet. Svingarmen beskyttes for transport. Maskinen løftes op på trærammen og skrues fast. Der sørges for ca. 00 mm frihøjde til transport og lastning med gaffeltruck. Det kontrolleres, at alle beskyttelsesskærme er skruet fast. Maskintilbehøret vedlægges. ADVARSEL: brugt kølemiddel er specialaffald! Frakobling af maskinen fra el-nettet må kun foretages af elektrikere!.5. Bortskaffelse Når maskinen skal tages helt ud af drift, skal den bortskaffes i henhold til gældende lokale regler. Det anbefales at kontakte et firma, der er specialiseret i bortskaffelse af affald.

7 . Maskindata Denne horisontale båndsav anvendes til savning af forskellige materialer. Løft af svingarm, emnetilspænding, fastspænding og fjernelse sker manuelt. En endeløs svejset klinge fungerer som saveværktøj. Klingen strammes mekanisk ved hjælp af et tilspændingshjul. Hjulet drives af et drivhjul, der igen drives af en to-trins indbygget gearkasse (ARG 00 Mobil via planet gearkasse) I saveområdet styres klingen præcist af to klingestyrehoveder. A svingarm B klinge C styrestang med fast klingestyr D gearkasse E motor F G H I skruestik drejeligt arbejdsbord konsol kølemiddelbakke/ pumpe J lås for bord ARG 00 Mobil N L O M C B K L M N O bevægelig kæbe lås for bev. klingestyr klingeopstramning kontrolhåndtag styrestang med bevægeligt klingestyr ARG 0 (TK) A E D M N L O B C A ARG 0 K D E M N L O C B A D K J F F H K J G J I K F G H G H I ARG 80 M N M K J L O B C ARG Plus M A D E N M K G J G F F H H I I L O B C A D E E

8 . Tekniske data HOVEDMOTOR PUMPEMOTOR BÅNDHASTIGHED KLINGESTØRRELSE ARM UDSVING KLINGESTØRRELSE KLINGESTYR DIAMETER SKRUESTIK ARBDJESHØJDE KØLEMIDDELTANK KAPACITEY MASKIN DIMENSIONER MASKIN VÆGT [mm] a a a a b b a 0 ARG 00 Mobil 0 V, 50 Hz 0,7 kw 90 m/min x90 5x ,5 0 mm kg ARG 0 (TK) 0 V, 50 Hz 0,55 kw 0 V, 50 Hz 0,09 kw 95 m/min x0 00x ,5 80 mm approx. 5 litres kg ARG 0 K 0 V, 50 Hz 0,55 kw 0 V, 50 Hz 0,09 kw 95 m/min x0 00x ,5 80 mm 900 mm approx 5 litres kg ARG 80 M 00 V, 50 Hz 0, / 0,5 kw 00 V, 50 Hz 0,09 kw 50 / 95 m/min x0 50x ,9 5 mm 900 mm approx 5 litres kg ARG Plus M 00 V, 50 Hz 0,75 / 0,95 kw 00 V, 50 Hz 0,09 kw 0 / 80 m/min x50 0x90 0x5 90x x0x0,9 00 mm 895 mm approx. 5 litres kg

9 . Installation.. Pladskrav Maskinen kan installeres på ethvert passende plant halgulv (betonoverflade). Vær opmærksom på max. tilladelig gulvbelastning. Maskinen fastgøres med de skruer i hjørnerne (undtaget ARG 00 og ARG 0 (TK)). Anbefalinger/forudsætninger: a) Der skal være tilstrækkelig plads til at hndtere emnematerialet og vedligeholde maskinen - the operatørens arbejdsområde bør være ca. meter rundt om maskinen og 0,5 meter rundt om rullebåndet. b) Der bør monteres rullebånd eller en kasse til afskårne stykker for at hindre ulykker i forbindelse me, at de afsavede stykker falder ned. c) Der bør installeres en løfteanordning til tunge emner. d) Sørg for godt arbejdslys. ARG 00 Mobil D A ARG 0 (TK), ARG 0 K ARG Plus M ARG 80 M 5 E F B F E H G B E F B C 0 F E 0 B ARG 0 (TK) B ARG 0 K A ARG 0 (TK) A ARG 0 K 0 0 A A ARG 00 Mobil ARG 0 (TK) ARG 0 K ARG 80 M ARG Plus M A B C D E F G H x x x x x x x x

10 .. Maskin installation Beskyt maskinen mod regn, fugt og støv! Maskinen kan benyttes ved en rumtemperatur på mellem +5 og +0 C. Gennemsnitstemperaturen må ikke overstige +5 C over en periode på timer. Ved temperaturer under +5 C skal det almindelige kølemiddel udskiftes med et kølemiddel beregnet til lavere temperaturer... Tilslutning til strømforsyning Dette arbejde må kun udføres af elektrikere! Sørg for, at den lokale netspænding, sikringer osv. svarer til kravene i afs.. Når maskinen tilsluttes til det lokale netværk NPe, 50 Hz. 00 V, TN-S skal man være meget opmærksom på farverne på kablerne : L sort, L brun, L sort, N blå, P/E gul/grøn. I tilfælde af forkert tilslutning af kablerne, kan de elektriske dele blive ødelagt og der kan ske personskade! Maskinens strømkabel skal forbindes til et beskyttet A-stik. I tilfælde af direkte tilslutning til hovedstrømforsyningen, bør kablet være forsynet med en aflåselig hovedkontakt. I tilfælde af forkert omdrejningsretning ombyttes kablerne L sort og L brun. Hvis ikke dette overholdes løber båndsavens drivmotor og kølepumpe i forkert retning og maskinen kan blive ødelagt! 5. Maskinbeskrivelse 5.. Klingestyr På begge sider af bearbejdningsområdet styres klingen af to klingestyr med excentriske lejer, der letter indstillingen af klingen i forhold til klingestyr på bevægelige hjul og hårdmetalstyr på begge sider og for oven på klingen. Det højre klingestyr er fast. Det venstre klingestyr er monteret på en bevægelig styrestang, der anbringes så tæt på emnet som muligt. Klingen er udstyret med afskærmning udenfor bearbejdningsområdet. I selve bearbejdningsområdet er klingen ikke beskyttet! 5.. Udskiftning, stramning og justering af klingen For at opnå perfekt savefunktion, overfladekvalitet og korrekte mål på emnerne er det vigtigt at udskifte klingen i rette tid. En sløv klinge giver et højere strømforbrug, skæve savninger og ruheder på savefladerne. En af de vigtigste faktorer i forbindelse med klingens levetid og savekvalitet er korrekt og tilstrækkelig klingespænding. KORREKT KLINGESTYRING FORKERT KLINGESTYRING KONTROLHUL TIL KLINGESTYR ca. 0,5- mm 0 mm SPÆNDINGSHÅNDTAG BELLEVILLE SKIVER SPÆNDINGSHJUL SKRUE KLINGEN STRAMMES KLINGEN LØSNES SKRUEN STRAMMES SKRUEN LØSNES

11 ADVARSEL! Klingeskift kan kun foretages, når der er slukket på hovedkontakten og denne er låst, eller maskinen er koblet fra hovedstrømforsyningen. ADVARSEL! Pas på de skarpe tænder. Brug beskyttelseshandsker. Rør ikke styrehjul og klinge med hænderne. TOTAL STOP knappen må ikke være blokeret. Kontakt for klingearm skal stå i position 0. Efter at HOVEDKONTAKTEN er sat på ON, trykkes på START-knappen for den hydrauliske enhed. Kontrolventilen for oliedæmper (se afs. 5.7.) aktiveres og klingearmen køres i øverste position. (se afs. 5.5.). Tryk på start-knappen og kør armen ned med kontrolventilen til den er ca. 0mm over den faste skruestik. Herefter lukkes kontrolventilen igen. Hovedkontakten drejes på OFF eller maskinen kobles fra hovedstrømforsyningen og låses. Luk for ventilen (se afs. 5.). Armen køres i øverste position og afskærmningen bagpå fjernes. Håndtaget for klingespænding og spændehjulet løsnes, hvorefter klingen løsnes. Klingen tages af hjulene og af klingestyrshovederne(se afs. 5..). En ny klinge monteres på styrene og derefter på hjulene, hvorefter håndtaget strammes igen, så bellevile skiverne presses helt sammen (ingen lysgennemtrængning). Afskærmningen lukkes, hovedkontakten drejes på ON eller maskinen tilsluttes til strømforsyningen igen. Klingehastigheden sættes på minimum. Tryk på startknappen, så klingen roterer en omgang. Sluk på hovedkontakten og lås maskinen. Luk afskærmningen op og kontroller at klingen løber rigtigt på hjulene (se foto nedenfor). Hvis ikke klingen løber rigtigt på hjulene, løsnes spændehåndtaget og med hjulet indstilles skruen rigtigt. (se nedenfor). Stram håndtaget igen. Sæt afskærmningen på plads. Kontroller igen, at klingen kører korrekt. Hovedkontakten drejes på OFF, afskærmningen åbnes og klingens løb kontrolleres. Proceduren gentages efter behov indtil klingen løber korrekt. Derefter tændes på hovedkontakten og første savning foretages. 5.. Justering af styrehoveder Korrekt justering af lejer og hårdmetalstyr har principielt indvirkning på klingens levetid og savekvaliteten. De excentriske lejer og styrehoveder skal indstilles, så klingens overflade er parallel med overfladen på hårdmetalskiverne og afstanden mellem klinge og skiver er så lille som mulig. skrue for styrehoved Fast hårdmetalstyr justerbar styreblok hårdmetalskrue styrehoved fast styreblok Excentrisk skrue fast hårdmetal styr klinge korrekt klingestyr mellem lejerne i midten Forkert klingestyr Excentriske lejer Hårdmetalskrue Hårdmetalstyr med stilskrue Justering af styrehoveder Der slukkes på hovedkontakten eller maskinen kobles fra hovedstrømforsyningen. Den hydrauliske ventil lukkes (se afs. 5..) og armen hæves 0 mm over skruestikken. Det justerbare styrehoved stilles så langt fra det faste som muligt ca. 0 cm. Kølemiddelslangerne afmonteres fra styrehovederne. Styrehovederne skrues af den faste og justerbare styrestang og drejes 80 (lejer og hårdmetalstyr vender opad) og de skrues igen på styrestængerne. Det sikres, at hovederne er lodrette og monteret i samme højde. Det kontrolleres, at hårdmetaltætningen er tæt. Tag ca. 0 cm af den gamle klinge og anbring stykket i styrehovederne mellem lejer og hårdmetalstyr. Indstil trykket på stilskruerne, så klingen glider mellem styrene uden slør og uden at gå på. Indstil lejerne, så klingen, når den føres gennem dem, rører dem uden at gå på og uden at være for løs. Lejerne skal kunne bevæge sig med klingen. Sørg for, at alle skruer er strammet korrekt. Styrehovederne afmonteres igen og monteres rigtigt på styrestængerne.klingeafskærmningen lukkes og der tændes på hovedkontakten. Kontroller, hvordan klingen løber på hjulene. Hvis ikke klingen sidder som den skal, justeres den.

12 5.. Skruestik - emnebespænding Maskinens design gør det muligt at save i flere vinkler uden at ændre bespændingen. Emnet forbliver bespændt mellem den faste og bevægelige skruestik. Justering af savevinklen foretages ved at dreje hele armen med arbejdsbord efter at håndtaget er løsnet (på vinkelmåleren).bordet og armen låses fast igen ved at stramme armen igen. Stopskruerne sikrer armen mod at svinge ud over de maximalt tilladelige skærevinkler. På maskiner af PLUS-typen kan der saves vinkler i begge retninger. Den bevægelige skruestik løsnes ved at løsne låsemøtrikkerne. Herefter kan den flyttes langs T sporet til venstre eller højre alt efter armens stilling. Kontroller altid, om emnet er korrekt bespændt inden savning. I modsat fald kan emnet blive skudt ud under savning.! 5... Indstilling af savevinkel ARG 00 Mobil Stop for arm drejning 0 Drejevinkel for arm Greb for indstilling af arbejdsbord 90-0 Vinkelskala Drejning af bord Stop for arm drejning 90 ARG 0 (TK), ARG 0 K Stop for arm drejning 0 Drejevinkel for arm Greb for arbejdsbord Vinkelskala 90-0 Stop for arm drejning 90 Drejning af bord ARG 80 M Stop for arm drejning 0 Drejevinkel for arm Vinkelskala Greb for arbejdsbord 90-0 Drejning af bord Stop for arm drejning 90

13 ARG Plus M Drejevinkel for arm Drejning af arbejdsbord 90-0 Låsegreb for arbejdsbord Vinkelskala 90-5 Greb for arbejdsbord stopskrue 5.5. Kontrolpanel Grundfunktioner Inden motoren startes, kontrolleres det, atklingen ikke berører emnets overflade. TOTAL STOP Nødstopknap for klingemotor og kølemiddelmotor. Maskinen kan kun genstartes efter at knappen er udløst (træk). På ARG 80 M og ARG PLUS M sidder knappen for nedenpå maskinen. På de andre modeller sidder den på motoren. KLINGE START - STOP START - STOP knap - Starter klingemotoren. På ARG 0 K, 0 TK, 80M og ARG PLUS modellerne styrer denne knap også kølemiddelpumpen. NB: Fare for skade! Brug beskyttelseshandsker! KONTAKT FOR SKIFT AF SAVEHASTIGHED Savehastigheden kan ændres på knappen på el-boksen på motoren (kun model ARG 80 M og ARG PLUS M) Speeds switch NB : Skærehastigheden kan kun ændres når klingen står stille ARG 80 M og ARG PLUS M har en sik- A ring for styrekredsløbet påmotorens el-box

14 5.. Kølesystem (kun ARG 0 TK, ARK 0 K, ARG 80 M og ARG Plus M modeller) Kølesystemet består af pumpe og bakke placeret i maskinens konsol. Kølemiddelbakken kan tges ud separat. Ved hjælp af pumpen ledes kølemiddel gennem slagner, ventiler og styrehoveder til klingen. Kølemiddelmængden kontrolleres af disse ventiler. Kølemidlet nedkøler klingen, smører og fjerner spåner. Pumpen starter og slukker samtidig med at klingemotoren startes og slukkes. På kølemiddeltanken er et overløbshul, der sikrer korrekt kølemiddelmængde. Samtidig beskyttes pumpen mod oversvømmelse og ødelæggelse. Hvis kølemiddelmængden bliver for stor, løber kølemidlet ud og ned under maskinen. Ved håndtering af kølemiddel er der risiko for at komme til skade. Producentens og firmaets instruktioner og anvisninger med hensyn til håndtering af kølemiddel skal overholdes. slange hane pumpe si kølemiddelbeholder overløbshul slange til fraløb bundfældningskar

15 . Savklinger.. Design HS STÅL LEGERET VARMEBEHANDLET STÅLBÆREBÅND BIMETALKLINGE For at opnå høj savestyrke anbefales det at bruge bimetalklinger. Bærebåndet er varmebehandlet stål med en høj elasticitetsgrænse. Tænderne er af HS stål i M kvalitet. M - Klinge til universel brug til savning af metal og ikke-jernholdige metaller med en hårdhed op til 5 Hrc. Klingen er velegnet til savning af massive materialer med alle tværsnit og diametre, profiler, rør og bundter. M 5 - Denne type er beregnet til materialer med en hårdhed op til 50 Hrc, stål i højere klasser, rustfri stål og syrefast stål. Også velegnet til nikkel, titan og specielle bronzelegeringer. Hårdmetal -God skæreevne i forhold til bimetalklinger. Egnet til savning af stål og metaller med et højt indhold af nikkel, krom, wolfram, titanium, rustfri stål og overfladehærdede materialer med en hårdhed op til of Hrc. Klingerne kan anvendes til alle typer materialer inkl. rustfri stål, støbejern, plastmaterialer og materialer med træfibre God varmelederevne og slidstyrke øger klingernes standtid, savehastighed og produktivitet i forhold til bimetalklinger. Design: M - Struktur: W %, Mo 0%, V %, CO 8%, tandhårdhed: 8 HRC. Til materialer med en hårdhed op til 5 HRC. Design: M 5 - Struktur: W0%, Mo %, V %, CO 0%, tandhårdhed 9 HRC. Til materialer med en hårdhed op til 50 HRC. Design: Hårdmetal - tandhårdhed 00 HV. Til materialer med en hårdhed op til HRC Udover klinger med standard tandudformning og -størrelse, fremstilles der specielle klinger med korrektion af tandfordeling, -vinkel og form. Klingen anvendes til specielle materialer. Hør forhandler om muligheder. Placering af tænderne a) Konstant - tandafstand altid den samme b) Variabel - tandafstand varierer - gentages periodisk. Det moderne klingedesign giver mulighed for større saveområde, når der anvendes en klingetype med evne til at eliminere de vibrationer, som skyldes at tænderne rammer materialet. Dette giver et renere snit og længere levetid. KONSTANT - tandstørrelse / VARIABEL - tandstørrelse / tænder tænder tænder tænder tomme tomme tomme tomme

16 .. Valg af klinge Valg af tandstørrelse har stor indflydelse på klingens levetid. Anbefalede standstørrelser til savning af massive materialer Tandstørrelser ARG 00, 0 x0,5 ARG 00, 0 x0,5 ARG 80 x0,9 ARG 80 x0,5 ARG 0x0,9 ARG 0x0,9 Materiale tværsnit antal tænder Tand kvalitet / tomme M/7-9 Hrc 8z z 0/ 8/ 0z 8z /0 z 5/8 / z z Hårdmetal 00 Hr Tand kvalitet M/7-9Hrc Hårdmetal 00 Hr Tand kvalitet M/7-9 Hrc Hårdmetal 00 Hr Ved enkeltsavning af profiler anbefales følgende tabel. Anbefalede tandstørrelser til savning af profiler Sidetykkelse i (mm) / 0/ 8/ 8/ /0 /0 /0 Rør diameter, diameter D (mm) / 0/ 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 5/8 8 0/ 0/ 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 / / 0/ 0/ 0/ 8/ 8/ /0 5/8 5/8 / / / 0/ 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 / / / 0/ 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 / / 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 / / / 0/ 8/ /0 5/8 5/8 / / / / Advarsel: disse værdier gælder ikke for andre materialeprofiler. Dette afhænger af den enkelte profils form, antal emner i bundtet og diameteren. Savning af profilmateriale vil reducere klingens standtid med en tredjedel på grund af den afbrudte savning. Regel: Mindst og max. 0 tænder må være inde i emnet, når der saves.. Emnebespænding Korrekt bespænding har væsentlig indflydelse på klingens levetid, savekvaliteten og præcisionen, der gør det muligt at vælge den rigtige tandstørrelse. For at sikre optimal savning, produktivitet og standtid, anbefales nedenstående bespændingsmetoder:

17 .. Indkøring af klingen Nye klinger skal indkøres. De skarpe savtænder og ekstremt små hjørneradier gør det muligt at opnå en høj saveeffektivitet. For at opnå max. standtid skal klingen køres ind. Afhængig af den korrekte savehastighed, tilspænding og materialekvalitet køres klingen ind med op til 50 % af den normale tilspænding. På denne måde hindres det, at de ekstremt skarpe kanter brækker af. Specielt ved store emnesektioner. Disse mikrofragmenter medfører ødelæggelse af yderligere tænder. I tilfælde af vibrationer eller støj på grund af vibrationer ved indkøring af en ny klinge, nedsættes skærehastigheden en smule. Ved små emnebearbejdninger anbefales det at lade klingen køre med reduceret hastighed i 5 min. Ved store emner i 0 min. Derefter øges hastigheden gradvist til optimal værdi. Hold under alle omstændigheder øje med indkøringen! Korrekt indkørt tand Brud ved stor tilspænding.5. Faktorer, der har indflydelse på klingens levetid Klingestørrelse/tandstørrelse er ikke korrekt i forhold til emnets størrelse Klingehastigheden og hastigheden ved sænkning af armen til savepositioon er ikke valgt korrekt Klingen (hele armen) går på materialet, når klingen ikke er i saveposition. Profilmaterialet er ikke bespændt som anbefalet Klingen er ikke korrekt strammet. Klingen er ikke korrekt justeret i forhold til klingeføringshjulene (klingen kører imod hjulansatsene) Klingestyret er for langt væk fra emnet Utilstrækkeligt olieindhold i kølemidlet Forkert indkøring af klingen Utilstrækkelig vedligeholdelse af saven, utilstrækkelig fjernelse af spåner fra armen. Ovenstående fejl giver unøjagtig savning og væsentlig nedsat levetid for klingen eller ødelægger den... Anbefalede saveværdier Værdierne afhænger af emneprofil og materiale. Skærehastighedstabellen er kun vejledende. Den skal i det givne tilfælde tilpasses til materialet. ČSN numrene er vejledende og bestemmer hvilke materialetyper klingerne egner sig til. ČSN Materiale Generelt 07-0 Blylegeret stål 0-0 / Strukturstål / Overfladehærdet stål 50 / 0 / 5 0 Fjederstål 00 / 5 0 Lejestål 0 / 5 Legeret stål NIRO stål 7 5 Ventilstål Varmebestandigt stål / 5 / Varmebehandlet stål 9 50 / Bygningsstål 9 / 9 5 / 9 7 / 9 70 Legeret stål 9 Smedbart stål 9 Nitreringsstål 9 7 Legeret værktøjsstål Hurtighærdet stål INCONEL, HASELLOY, NIMONIC, INCOLOY Varmebehandlet stål N/mm Stålstøbt Gråt støbejern kobber, bronze, tinbronze Rød bronze Aluminiumbronze Aluminiumsstøbninger ren aluminium, thermoplast, plastmaterialer Anbefalet klingehastighed i m/min for Tilspændingshastighed i mm/min o 0-00 mm o mm o 0-00 mm o mm Olieindhold i kølemiddel ingen køling ingen køling ingen køling

18 7. Ibrugtagning 7.. Sikkerhedscheck Er alt i orden med hensyn til den tekniske sikkerhed? Er alle afskærmninger monteret korrekt? 7.. Første savning NB! Risiko for fare! Klingen er ikke afskærmet i bearbejdningsområdet! N J L O K A Nødstopknakken skal være afsikret (trukket ud). Arbejdsbordets låsegreb løsnes (J), armen(a) skubbes op i øverste positoin. Ved at dreje på armen indstilles den ønskede savevinkel på vinkelskalaen og låsegrebet låses igen. Den bevægelige skruestik åbnes(k) og emnet anbringes mellem kæberne. Lange og tunge emner skal efterjusteres efter indføring for at sidde korrekt. Emnelængden indstilles. Emnet spændes fast i den bevægelige skruestik (K). Den korrekte afstand mellem bevægelig skruestik og klingestyr (O) og emne indstilles (approx 5-0mm) og klingestyret låses fast med grebet (L). Savehastigheden indstilles (kun for model ARG 80 M og ARG Plus M). På save med køling indstilles den ønskede kølemiddelmængde. Klingemotoren startes ved at trykke på knappen på styregrebet. (N). Tilspændingshastigheden afhænger af trykket på betjeningsgrebet. Det er nemt at lytte sig frem til den optimale savehastighed. Klingen skal rotere uden støj og uden vibrationer. Det rette tryk findes ved at trykke mere eller mindre hårdt på betjeningsgrebet. For optimal savning er det vigtigt at finde den optimale klingehstighed og tandstørrelse. Efter endt savning slippes knappen på styregrebet.armen hæves til øverste position.

19 8. Maskinvedligeholdelse 8.. Vedligeholdelse og kontrol Advarsel! Risiko for at komme til skade. Der må kun foretages vedligeholdelsesarbejde, når der er slukket på hovedafbryderen eller strømtilførslen er afbrudt. Hvis maskinen og de forskellige dele skal blive ved med at være effektive, er det ubetinget nødvendigt at vedligeholde maskinen. Vedligeholdelsen omfatter: rengøring af maskinen fjernelse af spåner udskiftning af kølemiddel smøring af bevægelige dele og overflader kontrol af kabler for brud kontrol af skruestik Kontrol af afskærmning Maskinens afskærmninger kontrolleres for fejl og mangler med jævne mellemrum (mindst en gang om ugen). Kontrol af forbindelseskabler Kablerne kontrolleres for brug - mindst en gang om ugen. Rengøring af maskinen Maskinen rengøres grundigt mindst en gang om ugen. Der anvendes passende rengøringsmidler. Der må ikke anvendes opløsningsmidler. Der må ikke anvendes trykluft til rengøring, da fine spåner og andre urenheder kan trænge ind under de bevægelige dele. Fjernelse og bortskaffelse af spåner. Instruktioner og anbefalinger med hensyn til sikker opbevaring af affald skal overholdes Korrekte skærevinkler kan kun opnås, hvis lejeoverflader og kæber holdes fri for spåner og andre urenheder. Rengøring af kølemiddelsystem Ved håndtering af kølemidler kan der ske skade på grund af farlige stoffer. For ens egen skyld anbefales det at overholde producentens og firmaets egne regler og anbefalinger med hensyn til sikker håndtering af kølemidler. Kølemiddelbakken kan tages ud af maskinen for rengøring og vedligeholdelse. Udtagning af pumpen begrænses af forbindelseskabler og rør. Advarsel: brugt kølemiddel er specialaffald! Anbefaling: Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af kølesystemet øger pumpens levetid og driftsikkerhed. Hvis muligt anvendes vandbaserede kølemidler, der ikke irriterer huden og som har stor holdbarhed og god antirustbeskyttelse. Olieindholdet kontrolleres en gang om ugen. Optimal påfyldning af kølemiddel øger klingens standtid. Hydraulikenhed: Den hydrauliske enhed er vedligeholdelsesfri. PILOUS båndsave er påfyldt PARAMOL HM olie. Olieskift anbefales efter max arbejdstimer. Hold jævnligt øje med oliestanden. Oliestanden skal være mellem max. og min.-markeringerne på hydraulikenheden i maskinens konsol. Smøring: Regelmæssig rengøring og smøring øger maskinens levetid. Ved almindelig vedligeholdelse sørges der for, at bevægelige overflader og skruestik er velsmurte. 8.. Reparation ADVARSEL! Risiko for fare! Reparation må kun udføres, når der er slukket for hovedafbryderen eller strømtilførslen er afbrudt.

20 9. Fejlfinding og udbedring Fejl Mulig årsag Udbedring Ikke muligt at starte klingemotoren Motoren står på ON, klingen kører IKKE Der kommer ikke noget kølemiddel Vibrationer Nødstop-knappen blokeret (trykket ind) Relæet er slået fra Kun ARG 80 M og ARG PLUS M Kontakt for afskærmning slået fra Kun ARG 80 M og ARG PLUS M Der er gået en sikring Kun ARG 80 M og ARG PLUS M Klingen kører rundt på drivhjulet Klingen er knækket Anden gearkassefejl Der er ikke noget kølemiddel på systemet Kølemiddelbeholder, slanger eller haner er tilstoppede Kølemiddelpumpen er itu Forkert tilspænding Forkert tandstørrelse Forkert indstilling af styrehoveder, klingestyr eller lejer Forkert emnebespænding Nødstopknappen trækkes ud K o n t r o l l e r r e l æ e t Afskærmningen kontrolleres Sikringen udskiftes K ll i n g e n s t r a m m e s Klingen udskiftes Ring efter tekniker Kontroller kølemiddeltilstrømningen Beholder, slagner og haner rengøres Kølemiddelpumpen udskiftes Tilspænding reguleres med ± 5% Tandstørrelse og afstand kontrolleres Indstillinger korrigeres (se kap. 5.) Kontroller emnebespændingen Brækket tand sidder fast i hulrummet i materialet Start ny savning Anvend ikke ny klinge på det gamle savested, da den vil blive ødelagt Snittet er ikke rektangulært Snittet er urent og ikke firkantet Klingen knækker mellem tænderne Klingen knækker for oven Savevinkel ikke korrekt Sløv klinge forkert tandstørrelse For høj tilspænding Klingen hoppet ud af styrene Styrene sidder forkert Emnet sidder ikke vandret i skruestikken ned mod bordet Forkert tandstørrelse for høj tilspænding Forkert indstilling af klingestyr i styrehovederne Det bevægelige styrehoved er for langt fra emnet Ikke tilstrækkelig køling Forkert indstilling af drivhjulene Forkert tandstørrelse For høj tilspænding Forkert indstilling eller brud på klingestyr eller lejer i styrehovederne Det bevægelige styrehoved er for langt fra emnet Se kap. 5.. Udskift klingen Kontroller tandstørrelsen. Se afs... Juster tilspændingen Juster klingen se afs. 5.. Juster klingestyrene se afs. 5.. Juster rullebåndet Kontroller tandstørrelse. Se afs... Juster tilspænding Juster klingen. Se afs. 5.. Flyt styrehovedet. Se afs. 5.. Kølemiddelmængden øges Se afs. 5.. Se afs.r.. Reguler tilspændingen Se afs. 5.. Flyt hovedet nærmere. Se afs. 5.. Indstilling af styrehovedet hører under den almindelige vedligeholdelse af maskinen, og er ikke omfattet af garantien.

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40

SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Søjleboremaskine EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER

INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER INSTRUKTIONSBOG MINI 17, MINI 26, MINI 29 MINI 33, MINI 44, MINI 55 MARINE DIESEL MOTORER Instruktionsbog kan også bestilles på følgende andre sprog ENG This operator s manual is available in English.

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere