BRUGSVEJLEDNING. ARG 100 Mobil ARG 130 ARG 130 TK ARG 130 K ARG 180 M ARG 200 Plus M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSVEJLEDNING. ARG 100 Mobil ARG 130 ARG 130 TK ARG 130 K ARG 180 M ARG 200 Plus M"

Transkript

1 BRUGSVEJLEDNING ARG 00 Mobil ARG 0 ARG 0 TK ARG 0 K ARG 80 M ARG Plus M Pilous pásové pily, spol. s r.o., Kšírova 8 b, 9 00 Brno, Czech Republic tel.: , fax: , e

2

3 Kære kunde, Tak fordi De købte vort produkt, som De ønskes held og lykke med. De bedes læse manualen omhyggeligt for at sætte dem ind i maskinens betjening. Ingen del af denne brugsvejledning må mangfoldiggøres under nogen form (tryk, film, kopiering og andet) eller distribueres til andre uden PILOUS udtrykkelige tilladelse. Indhold: 0. Generelt 0.. Sikkehedsforanstaltninger 0.. Anvendelse 0.. Krav til operatør 0.. Krav vedr. maskinen - sikkerhedsudstyr 0.5. Afskærmning. Transport og opbevaring.. Overfladebehandling.. Emballage.. Installation.. Nedtagning.5. Bortskaffelse. Maskindata. Tekniske data. Installation.. Pladskrav - maskindimensioner.. Installation af maskinen.. El-tilslutning 5. Beskrivelse af maskinen 5.. Klingestyr 5.. Udskiftning, spænding og justering af klinge 5.. Styrehoveder - justering 5.. Skruestik - emnefastspænding 5... Indstilling af skærevinkel 5.5. Kontrolpanel 5.. Køling. Klinger.. Klingedesign.. Valg af tænder.. Bespænding.. Indkøring af klinge.5. Faktorer der indvirker på klingens levetid.. Anbefalede skæredata 7. Ibrugtagning 7.. Sikkerhedscheck 7.. Første savning 8. Vedligeholdelse 8.. Vedligeholdelse og eftersyn 8.. Reparation 9. Fejlfinding og udbedring 0. El-skema og oversigt 0.. El-skema ARG 00 Mobil, ARG 0 (TK), ARG 0 K 0.. El-skema ARG 80 M, ARG Plus M 0.. El-udstyr oversigt ARG 80 M, ARG Plus M. Montage.. Styrehoveder.. Tomgangshjul... Tomgangshjul ARG 00 Mobil, ARG 0 (TK)(K)... Tomgangshjul ARG 80 M, ARG Plus M.. B o r d, t a p o g s k r u e s t i k... Bord, tap og skruestik ARG 00 Mobil... Bord, tap og skruestik ARG 0 (TK)(K)... Bord, tap og skruestik ARG 80 M... Bord, tap og skruestik ARG Plus M..5. Skruestik ARG Plus M.. Drev... Drev ARG 00 Mobil... Drev ARG 0 (TK)(K), ARG 80 M, ARG Plus M.5. Kølemiddelsystem ARG 0, ARG 80 M, ARG Plus M

4 0. Generelt Denne brugsvejledning giver brugeren information om PILOUS båndsavene og deres brug i henhold til formål. Manualen indeholder vigtige oplysninger om sikker, passende og økonomisk effektiv drift. Overholdelse af instruktionerne vil forebygge uheld, mindske reparationer og omkostninger og øge maskinens sikkerhed og levetid. Manualen skal altid forefindes ved maskinen. Vejledningen skal være læst og forstået af personale, der tager sig af transport og opbevaring, drift, vedligeholdelse og bortskaffelse af maskinen. Udover brugsvejledningen skal alle lokale regler og vedtægter overholdes for at undgå ulykker. Garanti - service Garantibeviset er en selvstændig del af manualen. Garantiperiode: se garantibevis Omfang og gyldighed af garantien: Maskintransport, håndtering og opbevaring i henhold til brugervejledningen. Maskinanvendelse, drift og vedligeholdelse i henhold til brugervejledningen. Nettilslutning af maskinen i henhold til brugervejledningen. *Garantien omfatter IKKE: Brugers eller tredjepersons ødelæggelse af maskinen ved vold eller andre overlagte handlinger violent and mechanical machine damage. Force majeur Maskinskader under transport Opbevaring eller anbringelse af maskinen i kemikaliefyldte eller på anden måde farlige/skadelige omgivelser. Kommentarer til garantibeviset faxes eller mailes til adressen på beviset. Data der skal opgives i forbindelse med garantisager og reparation: Maskintype Garantinummer (samme som maskinens serienummer) Udstedelsesdato for garantibevis 0.. Sikkerhedsforanstaltninger Maskinens design er i overensstemmelse med den tekniske status og de godkendte regler for sikkerhed og teknik. Alligevel kan brugeren eller tredjeperson komme til skade, maskinen eller andre forhåndenværende emner kan blive uhensigtsmæssigt påvirket ved bearbejdning med maskinen. For at forebygge sådanne uheld er det ubetinget nødvendigt at overholde sikkerhedsforskrifterne i manualen. Disse skal læses og forstås af de involverede personer, før maskinen tages i brug. Overholdes disse instruktioner ikke, kan det medføre alvorlig skade på ting eller helbred! Sikkerhedsinstruktionerne er i manualen angivet med sikkerheds- og faresymboler. Fareområde - vær forsigtig! Fare højspænding! Brug sikkerhedsbriller og høreværn Brug beskyttelseshandsker! Brug sikkerhedssko med stålindlæg i snuden og skridsikre såler Læs manualen grundigt og vær sikker på, at indholdet er forstået, inden maskinen tages i brug!

5 0.. Anvendelse Maskinen er udelukkende beregnet på savning i metal. Al anden brug anses for at være uhensigtsmæssig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader opstået ved uhensigtsmæssig brug. Under brug svarende til formålet hører også, at instruktionerne i manualen følges og at maskinen vedligeholdes som foreskrevet. Eksempler på emnematerialer: strukturstål pakhærdet stål automatstål varmebehandlet stål antifriktions lejestål fjederstål værktøjsstål HS-stål kobber messing stålstøbt støbejern aluminium plastmaterialer 0.. Krav til operatør Maskinen må kun betjenes af personer med teknisk træning instrueret i sikkerhedsforskrifterne! Maskinen må kun anvendes, hvis den er i perfekt stand og overholder de tekniske sikkerhedskrav. Brugeren skal mindst een gang pr. skift kontrollere, at der ikke er synlige skader eller fejl. Enhver forandring, svigt eller fejl i forbindelse med afskærmning og andre ændringer ved maskinen skal straks meldes til den foresatte. Maskinen må ikke bruges, før der er taget stilling til evt. reparation og givet grønt lys for at fortsætte arbejdet. Ingen afskærmninger må fjernes, flyttes, sættes ud af drift eller ændres, når maskinen er i drift. I så fald gælder garantien ikke. Hvis en afskærmning skal fjernes under drift eller vedligeholdelse, skal det sikres, at hovedkontakten er låst i OFF position eller at strømforsyningen til maskinen er afbrudt. Kun elektrikere eller personer instrueret i elektroteknisk arbejde og overvåget af en specialist må åbne el-skabet og arbejde med det elektriske udstyr! Når der arbejdes med maskinen, fjernes alt løstsiddende tøj og langt hår dækkes til eller sættes op. Det kontrolleres, at øvrige personer er mindst 5 m væk fra savklingen, og at de er beskyttet mod spåner og evt. stumper fra ødelagte klinger. Sørg for, at alle hjælpere er bekendt med sikkerhedsreglerne Sikkerhedsreglerne skal være tydeligt angivet i arbejdsområdet Hold hænderne i tilstrækkelig afstand fra klingen og juster aldrig klingen, når motoren kører. Inden der foretages indgreb på klingen, slukkes for motoren og det sikres, at den ikke kan starte. 0.. Krav til maskinen - sikkerhedsudstyr ADVARSEL- FARE FOR SKADE! Klingen er ikke afskærmet i bearbejdningszonen! Vent til klingen står stille, før afskærmningen åbnes. FARE i svingarmens arbejdszone! Maskinen må ikke betjenes af en operatør, der er træt, overanstrengt, under indflydelse af alkohol el. andet! Den horisontale båndsav er en værktøjsmaskine. For bearbejdning skal savklingen trænge ind i emnet i det spåntagende område. Afskærmningen, som beskytter mod kontakt med klingen, må derfor kun installeres udenfor spåntagningszonen 0.5. Afskærmning Udenfor det spåntagende område er savklingen og savklingehjulene beskyttet mod kontakt. Beskyttelsesskærmene må kun fjernes, når der er slukket for hovedafbryderen eller strømmen til maskinen er afbrudt. Nødstop af maskinen foretages ved at trykke på TOTAL STOP knappen. Maskinen kan kun startes igen, efter at STOP-knappen manuelt er trykket ud igen og låst op. Manuel rengøring af maskinen og fjernelse af spåner er forbudt, når maskinen kører. Der skal forefindes en førstehjælpskasse ved maskinen. Når der arbejdes ved maskinen, skal tøj og fodtøj være sikkert og der skal anvendes beskyttelsesbriller, høreværn og handsker. Desuden skal luften være ren og der skal være tilstrækkelig plads rundt om maskinen.

6 . Transport og opbevaring RISIKO FOR SKADE Maskinen må kun løftes og transporteres med en gaffeltruck. Der må ikke anvendes kran! Standard tilbehør: bimetal klinge M (monteret) kølemiddelenhed med spånbakke længdestop 500 mm.. Overfladebehandling Maskinen leveres med primer og en to-komponent polyetanlak. Bevægelige overflader er smurt med anti-rustolie. Andre maskindele er forzinkede eller malede... Emballage Maskinen leveres i en træramme og evt. yderligere trækasse afhængig af forsendelsesmetode. Der skal beregnes ca. 00 mm frihøjde til transport og lastning med gaffeltruck. Maskinen er endvidere pakket i strækfolie for at beskytte den mod vejrlig... Installation Trærammen fjernes. Maskinen anbringes på underlaget. Maskinen justeres ved hjælp af et vaterpas og de fire stilskruer M i hjørnerne. Anti-rustbeskyttelse og støv fjernes fra de bevægelige overflader og der påføres et nyt lag olie. Længdestoppet monteres. Det kontrolleres, at strømmen er korrekt tilsluttet (se afs..). Lågen for neden åbnes og det kontrolleres, at kølemiddelslangen er monteret på tankens låg og korrekt tilsluttet. Fyld kølemiddel i maskinens tank (ca. 5 liter) Der er risiko for fare ved håndtering af kølemiddel. Derfor skal producentens og firmaets anbefalinger - i egen interesse - overholdes med hensyn til håndtering af kølemiddel... Nedtagning Spånbakke og kølemiddeltank tømmes og rengøres. Maskinen rengøres. Bevægelige overflader smøres med anti-rustolie. Det sikres, at maskinen ikke er tilsluttet el-nettet. Svingarmen beskyttes for transport. Maskinen løftes op på trærammen og skrues fast. Der sørges for ca. 00 mm frihøjde til transport og lastning med gaffeltruck. Det kontrolleres, at alle beskyttelsesskærme er skruet fast. Maskintilbehøret vedlægges. ADVARSEL: brugt kølemiddel er specialaffald! Frakobling af maskinen fra el-nettet må kun foretages af elektrikere!.5. Bortskaffelse Når maskinen skal tages helt ud af drift, skal den bortskaffes i henhold til gældende lokale regler. Det anbefales at kontakte et firma, der er specialiseret i bortskaffelse af affald.

7 . Maskindata Denne horisontale båndsav anvendes til savning af forskellige materialer. Løft af svingarm, emnetilspænding, fastspænding og fjernelse sker manuelt. En endeløs svejset klinge fungerer som saveværktøj. Klingen strammes mekanisk ved hjælp af et tilspændingshjul. Hjulet drives af et drivhjul, der igen drives af en to-trins indbygget gearkasse (ARG 00 Mobil via planet gearkasse) I saveområdet styres klingen præcist af to klingestyrehoveder. A svingarm B klinge C styrestang med fast klingestyr D gearkasse E motor F G H I skruestik drejeligt arbejdsbord konsol kølemiddelbakke/ pumpe J lås for bord ARG 00 Mobil N L O M C B K L M N O bevægelig kæbe lås for bev. klingestyr klingeopstramning kontrolhåndtag styrestang med bevægeligt klingestyr ARG 0 (TK) A E D M N L O B C A ARG 0 K D E M N L O C B A D K J F F H K J G J I K F G H G H I ARG 80 M N M K J L O B C ARG Plus M A D E N M K G J G F F H H I I L O B C A D E E

8 . Tekniske data HOVEDMOTOR PUMPEMOTOR BÅNDHASTIGHED KLINGESTØRRELSE ARM UDSVING KLINGESTØRRELSE KLINGESTYR DIAMETER SKRUESTIK ARBDJESHØJDE KØLEMIDDELTANK KAPACITEY MASKIN DIMENSIONER MASKIN VÆGT [mm] a a a a b b a 0 ARG 00 Mobil 0 V, 50 Hz 0,7 kw 90 m/min x90 5x ,5 0 mm kg ARG 0 (TK) 0 V, 50 Hz 0,55 kw 0 V, 50 Hz 0,09 kw 95 m/min x0 00x ,5 80 mm approx. 5 litres kg ARG 0 K 0 V, 50 Hz 0,55 kw 0 V, 50 Hz 0,09 kw 95 m/min x0 00x ,5 80 mm 900 mm approx 5 litres kg ARG 80 M 00 V, 50 Hz 0, / 0,5 kw 00 V, 50 Hz 0,09 kw 50 / 95 m/min x0 50x ,9 5 mm 900 mm approx 5 litres kg ARG Plus M 00 V, 50 Hz 0,75 / 0,95 kw 00 V, 50 Hz 0,09 kw 0 / 80 m/min x50 0x90 0x5 90x x0x0,9 00 mm 895 mm approx. 5 litres kg

9 . Installation.. Pladskrav Maskinen kan installeres på ethvert passende plant halgulv (betonoverflade). Vær opmærksom på max. tilladelig gulvbelastning. Maskinen fastgøres med de skruer i hjørnerne (undtaget ARG 00 og ARG 0 (TK)). Anbefalinger/forudsætninger: a) Der skal være tilstrækkelig plads til at hndtere emnematerialet og vedligeholde maskinen - the operatørens arbejdsområde bør være ca. meter rundt om maskinen og 0,5 meter rundt om rullebåndet. b) Der bør monteres rullebånd eller en kasse til afskårne stykker for at hindre ulykker i forbindelse me, at de afsavede stykker falder ned. c) Der bør installeres en løfteanordning til tunge emner. d) Sørg for godt arbejdslys. ARG 00 Mobil D A ARG 0 (TK), ARG 0 K ARG Plus M ARG 80 M 5 E F B F E H G B E F B C 0 F E 0 B ARG 0 (TK) B ARG 0 K A ARG 0 (TK) A ARG 0 K 0 0 A A ARG 00 Mobil ARG 0 (TK) ARG 0 K ARG 80 M ARG Plus M A B C D E F G H x x x x x x x x

10 .. Maskin installation Beskyt maskinen mod regn, fugt og støv! Maskinen kan benyttes ved en rumtemperatur på mellem +5 og +0 C. Gennemsnitstemperaturen må ikke overstige +5 C over en periode på timer. Ved temperaturer under +5 C skal det almindelige kølemiddel udskiftes med et kølemiddel beregnet til lavere temperaturer... Tilslutning til strømforsyning Dette arbejde må kun udføres af elektrikere! Sørg for, at den lokale netspænding, sikringer osv. svarer til kravene i afs.. Når maskinen tilsluttes til det lokale netværk NPe, 50 Hz. 00 V, TN-S skal man være meget opmærksom på farverne på kablerne : L sort, L brun, L sort, N blå, P/E gul/grøn. I tilfælde af forkert tilslutning af kablerne, kan de elektriske dele blive ødelagt og der kan ske personskade! Maskinens strømkabel skal forbindes til et beskyttet A-stik. I tilfælde af direkte tilslutning til hovedstrømforsyningen, bør kablet være forsynet med en aflåselig hovedkontakt. I tilfælde af forkert omdrejningsretning ombyttes kablerne L sort og L brun. Hvis ikke dette overholdes løber båndsavens drivmotor og kølepumpe i forkert retning og maskinen kan blive ødelagt! 5. Maskinbeskrivelse 5.. Klingestyr På begge sider af bearbejdningsområdet styres klingen af to klingestyr med excentriske lejer, der letter indstillingen af klingen i forhold til klingestyr på bevægelige hjul og hårdmetalstyr på begge sider og for oven på klingen. Det højre klingestyr er fast. Det venstre klingestyr er monteret på en bevægelig styrestang, der anbringes så tæt på emnet som muligt. Klingen er udstyret med afskærmning udenfor bearbejdningsområdet. I selve bearbejdningsområdet er klingen ikke beskyttet! 5.. Udskiftning, stramning og justering af klingen For at opnå perfekt savefunktion, overfladekvalitet og korrekte mål på emnerne er det vigtigt at udskifte klingen i rette tid. En sløv klinge giver et højere strømforbrug, skæve savninger og ruheder på savefladerne. En af de vigtigste faktorer i forbindelse med klingens levetid og savekvalitet er korrekt og tilstrækkelig klingespænding. KORREKT KLINGESTYRING FORKERT KLINGESTYRING KONTROLHUL TIL KLINGESTYR ca. 0,5- mm 0 mm SPÆNDINGSHÅNDTAG BELLEVILLE SKIVER SPÆNDINGSHJUL SKRUE KLINGEN STRAMMES KLINGEN LØSNES SKRUEN STRAMMES SKRUEN LØSNES

11 ADVARSEL! Klingeskift kan kun foretages, når der er slukket på hovedkontakten og denne er låst, eller maskinen er koblet fra hovedstrømforsyningen. ADVARSEL! Pas på de skarpe tænder. Brug beskyttelseshandsker. Rør ikke styrehjul og klinge med hænderne. TOTAL STOP knappen må ikke være blokeret. Kontakt for klingearm skal stå i position 0. Efter at HOVEDKONTAKTEN er sat på ON, trykkes på START-knappen for den hydrauliske enhed. Kontrolventilen for oliedæmper (se afs. 5.7.) aktiveres og klingearmen køres i øverste position. (se afs. 5.5.). Tryk på start-knappen og kør armen ned med kontrolventilen til den er ca. 0mm over den faste skruestik. Herefter lukkes kontrolventilen igen. Hovedkontakten drejes på OFF eller maskinen kobles fra hovedstrømforsyningen og låses. Luk for ventilen (se afs. 5.). Armen køres i øverste position og afskærmningen bagpå fjernes. Håndtaget for klingespænding og spændehjulet løsnes, hvorefter klingen løsnes. Klingen tages af hjulene og af klingestyrshovederne(se afs. 5..). En ny klinge monteres på styrene og derefter på hjulene, hvorefter håndtaget strammes igen, så bellevile skiverne presses helt sammen (ingen lysgennemtrængning). Afskærmningen lukkes, hovedkontakten drejes på ON eller maskinen tilsluttes til strømforsyningen igen. Klingehastigheden sættes på minimum. Tryk på startknappen, så klingen roterer en omgang. Sluk på hovedkontakten og lås maskinen. Luk afskærmningen op og kontroller at klingen løber rigtigt på hjulene (se foto nedenfor). Hvis ikke klingen løber rigtigt på hjulene, løsnes spændehåndtaget og med hjulet indstilles skruen rigtigt. (se nedenfor). Stram håndtaget igen. Sæt afskærmningen på plads. Kontroller igen, at klingen kører korrekt. Hovedkontakten drejes på OFF, afskærmningen åbnes og klingens løb kontrolleres. Proceduren gentages efter behov indtil klingen løber korrekt. Derefter tændes på hovedkontakten og første savning foretages. 5.. Justering af styrehoveder Korrekt justering af lejer og hårdmetalstyr har principielt indvirkning på klingens levetid og savekvaliteten. De excentriske lejer og styrehoveder skal indstilles, så klingens overflade er parallel med overfladen på hårdmetalskiverne og afstanden mellem klinge og skiver er så lille som mulig. skrue for styrehoved Fast hårdmetalstyr justerbar styreblok hårdmetalskrue styrehoved fast styreblok Excentrisk skrue fast hårdmetal styr klinge korrekt klingestyr mellem lejerne i midten Forkert klingestyr Excentriske lejer Hårdmetalskrue Hårdmetalstyr med stilskrue Justering af styrehoveder Der slukkes på hovedkontakten eller maskinen kobles fra hovedstrømforsyningen. Den hydrauliske ventil lukkes (se afs. 5..) og armen hæves 0 mm over skruestikken. Det justerbare styrehoved stilles så langt fra det faste som muligt ca. 0 cm. Kølemiddelslangerne afmonteres fra styrehovederne. Styrehovederne skrues af den faste og justerbare styrestang og drejes 80 (lejer og hårdmetalstyr vender opad) og de skrues igen på styrestængerne. Det sikres, at hovederne er lodrette og monteret i samme højde. Det kontrolleres, at hårdmetaltætningen er tæt. Tag ca. 0 cm af den gamle klinge og anbring stykket i styrehovederne mellem lejer og hårdmetalstyr. Indstil trykket på stilskruerne, så klingen glider mellem styrene uden slør og uden at gå på. Indstil lejerne, så klingen, når den føres gennem dem, rører dem uden at gå på og uden at være for løs. Lejerne skal kunne bevæge sig med klingen. Sørg for, at alle skruer er strammet korrekt. Styrehovederne afmonteres igen og monteres rigtigt på styrestængerne.klingeafskærmningen lukkes og der tændes på hovedkontakten. Kontroller, hvordan klingen løber på hjulene. Hvis ikke klingen sidder som den skal, justeres den.

12 5.. Skruestik - emnebespænding Maskinens design gør det muligt at save i flere vinkler uden at ændre bespændingen. Emnet forbliver bespændt mellem den faste og bevægelige skruestik. Justering af savevinklen foretages ved at dreje hele armen med arbejdsbord efter at håndtaget er løsnet (på vinkelmåleren).bordet og armen låses fast igen ved at stramme armen igen. Stopskruerne sikrer armen mod at svinge ud over de maximalt tilladelige skærevinkler. På maskiner af PLUS-typen kan der saves vinkler i begge retninger. Den bevægelige skruestik løsnes ved at løsne låsemøtrikkerne. Herefter kan den flyttes langs T sporet til venstre eller højre alt efter armens stilling. Kontroller altid, om emnet er korrekt bespændt inden savning. I modsat fald kan emnet blive skudt ud under savning.! 5... Indstilling af savevinkel ARG 00 Mobil Stop for arm drejning 0 Drejevinkel for arm Greb for indstilling af arbejdsbord 90-0 Vinkelskala Drejning af bord Stop for arm drejning 90 ARG 0 (TK), ARG 0 K Stop for arm drejning 0 Drejevinkel for arm Greb for arbejdsbord Vinkelskala 90-0 Stop for arm drejning 90 Drejning af bord ARG 80 M Stop for arm drejning 0 Drejevinkel for arm Vinkelskala Greb for arbejdsbord 90-0 Drejning af bord Stop for arm drejning 90

13 ARG Plus M Drejevinkel for arm Drejning af arbejdsbord 90-0 Låsegreb for arbejdsbord Vinkelskala 90-5 Greb for arbejdsbord stopskrue 5.5. Kontrolpanel Grundfunktioner Inden motoren startes, kontrolleres det, atklingen ikke berører emnets overflade. TOTAL STOP Nødstopknap for klingemotor og kølemiddelmotor. Maskinen kan kun genstartes efter at knappen er udløst (træk). På ARG 80 M og ARG PLUS M sidder knappen for nedenpå maskinen. På de andre modeller sidder den på motoren. KLINGE START - STOP START - STOP knap - Starter klingemotoren. På ARG 0 K, 0 TK, 80M og ARG PLUS modellerne styrer denne knap også kølemiddelpumpen. NB: Fare for skade! Brug beskyttelseshandsker! KONTAKT FOR SKIFT AF SAVEHASTIGHED Savehastigheden kan ændres på knappen på el-boksen på motoren (kun model ARG 80 M og ARG PLUS M) Speeds switch NB : Skærehastigheden kan kun ændres når klingen står stille ARG 80 M og ARG PLUS M har en sik- A ring for styrekredsløbet påmotorens el-box

14 5.. Kølesystem (kun ARG 0 TK, ARK 0 K, ARG 80 M og ARG Plus M modeller) Kølesystemet består af pumpe og bakke placeret i maskinens konsol. Kølemiddelbakken kan tges ud separat. Ved hjælp af pumpen ledes kølemiddel gennem slagner, ventiler og styrehoveder til klingen. Kølemiddelmængden kontrolleres af disse ventiler. Kølemidlet nedkøler klingen, smører og fjerner spåner. Pumpen starter og slukker samtidig med at klingemotoren startes og slukkes. På kølemiddeltanken er et overløbshul, der sikrer korrekt kølemiddelmængde. Samtidig beskyttes pumpen mod oversvømmelse og ødelæggelse. Hvis kølemiddelmængden bliver for stor, løber kølemidlet ud og ned under maskinen. Ved håndtering af kølemiddel er der risiko for at komme til skade. Producentens og firmaets instruktioner og anvisninger med hensyn til håndtering af kølemiddel skal overholdes. slange hane pumpe si kølemiddelbeholder overløbshul slange til fraløb bundfældningskar

15 . Savklinger.. Design HS STÅL LEGERET VARMEBEHANDLET STÅLBÆREBÅND BIMETALKLINGE For at opnå høj savestyrke anbefales det at bruge bimetalklinger. Bærebåndet er varmebehandlet stål med en høj elasticitetsgrænse. Tænderne er af HS stål i M kvalitet. M - Klinge til universel brug til savning af metal og ikke-jernholdige metaller med en hårdhed op til 5 Hrc. Klingen er velegnet til savning af massive materialer med alle tværsnit og diametre, profiler, rør og bundter. M 5 - Denne type er beregnet til materialer med en hårdhed op til 50 Hrc, stål i højere klasser, rustfri stål og syrefast stål. Også velegnet til nikkel, titan og specielle bronzelegeringer. Hårdmetal -God skæreevne i forhold til bimetalklinger. Egnet til savning af stål og metaller med et højt indhold af nikkel, krom, wolfram, titanium, rustfri stål og overfladehærdede materialer med en hårdhed op til of Hrc. Klingerne kan anvendes til alle typer materialer inkl. rustfri stål, støbejern, plastmaterialer og materialer med træfibre God varmelederevne og slidstyrke øger klingernes standtid, savehastighed og produktivitet i forhold til bimetalklinger. Design: M - Struktur: W %, Mo 0%, V %, CO 8%, tandhårdhed: 8 HRC. Til materialer med en hårdhed op til 5 HRC. Design: M 5 - Struktur: W0%, Mo %, V %, CO 0%, tandhårdhed 9 HRC. Til materialer med en hårdhed op til 50 HRC. Design: Hårdmetal - tandhårdhed 00 HV. Til materialer med en hårdhed op til HRC Udover klinger med standard tandudformning og -størrelse, fremstilles der specielle klinger med korrektion af tandfordeling, -vinkel og form. Klingen anvendes til specielle materialer. Hør forhandler om muligheder. Placering af tænderne a) Konstant - tandafstand altid den samme b) Variabel - tandafstand varierer - gentages periodisk. Det moderne klingedesign giver mulighed for større saveområde, når der anvendes en klingetype med evne til at eliminere de vibrationer, som skyldes at tænderne rammer materialet. Dette giver et renere snit og længere levetid. KONSTANT - tandstørrelse / VARIABEL - tandstørrelse / tænder tænder tænder tænder tomme tomme tomme tomme

16 .. Valg af klinge Valg af tandstørrelse har stor indflydelse på klingens levetid. Anbefalede standstørrelser til savning af massive materialer Tandstørrelser ARG 00, 0 x0,5 ARG 00, 0 x0,5 ARG 80 x0,9 ARG 80 x0,5 ARG 0x0,9 ARG 0x0,9 Materiale tværsnit antal tænder Tand kvalitet / tomme M/7-9 Hrc 8z z 0/ 8/ 0z 8z /0 z 5/8 / z z Hårdmetal 00 Hr Tand kvalitet M/7-9Hrc Hårdmetal 00 Hr Tand kvalitet M/7-9 Hrc Hårdmetal 00 Hr Ved enkeltsavning af profiler anbefales følgende tabel. Anbefalede tandstørrelser til savning af profiler Sidetykkelse i (mm) / 0/ 8/ 8/ /0 /0 /0 Rør diameter, diameter D (mm) / 0/ 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 5/8 8 0/ 0/ 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 / / 0/ 0/ 0/ 8/ 8/ /0 5/8 5/8 / / / 0/ 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 / / / 0/ 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 / / 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 / / / 0/ 8/ /0 5/8 5/8 / / / / Advarsel: disse værdier gælder ikke for andre materialeprofiler. Dette afhænger af den enkelte profils form, antal emner i bundtet og diameteren. Savning af profilmateriale vil reducere klingens standtid med en tredjedel på grund af den afbrudte savning. Regel: Mindst og max. 0 tænder må være inde i emnet, når der saves.. Emnebespænding Korrekt bespænding har væsentlig indflydelse på klingens levetid, savekvaliteten og præcisionen, der gør det muligt at vælge den rigtige tandstørrelse. For at sikre optimal savning, produktivitet og standtid, anbefales nedenstående bespændingsmetoder:

17 .. Indkøring af klingen Nye klinger skal indkøres. De skarpe savtænder og ekstremt små hjørneradier gør det muligt at opnå en høj saveeffektivitet. For at opnå max. standtid skal klingen køres ind. Afhængig af den korrekte savehastighed, tilspænding og materialekvalitet køres klingen ind med op til 50 % af den normale tilspænding. På denne måde hindres det, at de ekstremt skarpe kanter brækker af. Specielt ved store emnesektioner. Disse mikrofragmenter medfører ødelæggelse af yderligere tænder. I tilfælde af vibrationer eller støj på grund af vibrationer ved indkøring af en ny klinge, nedsættes skærehastigheden en smule. Ved små emnebearbejdninger anbefales det at lade klingen køre med reduceret hastighed i 5 min. Ved store emner i 0 min. Derefter øges hastigheden gradvist til optimal værdi. Hold under alle omstændigheder øje med indkøringen! Korrekt indkørt tand Brud ved stor tilspænding.5. Faktorer, der har indflydelse på klingens levetid Klingestørrelse/tandstørrelse er ikke korrekt i forhold til emnets størrelse Klingehastigheden og hastigheden ved sænkning af armen til savepositioon er ikke valgt korrekt Klingen (hele armen) går på materialet, når klingen ikke er i saveposition. Profilmaterialet er ikke bespændt som anbefalet Klingen er ikke korrekt strammet. Klingen er ikke korrekt justeret i forhold til klingeføringshjulene (klingen kører imod hjulansatsene) Klingestyret er for langt væk fra emnet Utilstrækkeligt olieindhold i kølemidlet Forkert indkøring af klingen Utilstrækkelig vedligeholdelse af saven, utilstrækkelig fjernelse af spåner fra armen. Ovenstående fejl giver unøjagtig savning og væsentlig nedsat levetid for klingen eller ødelægger den... Anbefalede saveværdier Værdierne afhænger af emneprofil og materiale. Skærehastighedstabellen er kun vejledende. Den skal i det givne tilfælde tilpasses til materialet. ČSN numrene er vejledende og bestemmer hvilke materialetyper klingerne egner sig til. ČSN Materiale Generelt 07-0 Blylegeret stål 0-0 / Strukturstål / Overfladehærdet stål 50 / 0 / 5 0 Fjederstål 00 / 5 0 Lejestål 0 / 5 Legeret stål NIRO stål 7 5 Ventilstål Varmebestandigt stål / 5 / Varmebehandlet stål 9 50 / Bygningsstål 9 / 9 5 / 9 7 / 9 70 Legeret stål 9 Smedbart stål 9 Nitreringsstål 9 7 Legeret værktøjsstål Hurtighærdet stål INCONEL, HASELLOY, NIMONIC, INCOLOY Varmebehandlet stål N/mm Stålstøbt Gråt støbejern kobber, bronze, tinbronze Rød bronze Aluminiumbronze Aluminiumsstøbninger ren aluminium, thermoplast, plastmaterialer Anbefalet klingehastighed i m/min for Tilspændingshastighed i mm/min o 0-00 mm o mm o 0-00 mm o mm Olieindhold i kølemiddel ingen køling ingen køling ingen køling

18 7. Ibrugtagning 7.. Sikkerhedscheck Er alt i orden med hensyn til den tekniske sikkerhed? Er alle afskærmninger monteret korrekt? 7.. Første savning NB! Risiko for fare! Klingen er ikke afskærmet i bearbejdningsområdet! N J L O K A Nødstopknakken skal være afsikret (trukket ud). Arbejdsbordets låsegreb løsnes (J), armen(a) skubbes op i øverste positoin. Ved at dreje på armen indstilles den ønskede savevinkel på vinkelskalaen og låsegrebet låses igen. Den bevægelige skruestik åbnes(k) og emnet anbringes mellem kæberne. Lange og tunge emner skal efterjusteres efter indføring for at sidde korrekt. Emnelængden indstilles. Emnet spændes fast i den bevægelige skruestik (K). Den korrekte afstand mellem bevægelig skruestik og klingestyr (O) og emne indstilles (approx 5-0mm) og klingestyret låses fast med grebet (L). Savehastigheden indstilles (kun for model ARG 80 M og ARG Plus M). På save med køling indstilles den ønskede kølemiddelmængde. Klingemotoren startes ved at trykke på knappen på styregrebet. (N). Tilspændingshastigheden afhænger af trykket på betjeningsgrebet. Det er nemt at lytte sig frem til den optimale savehastighed. Klingen skal rotere uden støj og uden vibrationer. Det rette tryk findes ved at trykke mere eller mindre hårdt på betjeningsgrebet. For optimal savning er det vigtigt at finde den optimale klingehstighed og tandstørrelse. Efter endt savning slippes knappen på styregrebet.armen hæves til øverste position.

19 8. Maskinvedligeholdelse 8.. Vedligeholdelse og kontrol Advarsel! Risiko for at komme til skade. Der må kun foretages vedligeholdelsesarbejde, når der er slukket på hovedafbryderen eller strømtilførslen er afbrudt. Hvis maskinen og de forskellige dele skal blive ved med at være effektive, er det ubetinget nødvendigt at vedligeholde maskinen. Vedligeholdelsen omfatter: rengøring af maskinen fjernelse af spåner udskiftning af kølemiddel smøring af bevægelige dele og overflader kontrol af kabler for brud kontrol af skruestik Kontrol af afskærmning Maskinens afskærmninger kontrolleres for fejl og mangler med jævne mellemrum (mindst en gang om ugen). Kontrol af forbindelseskabler Kablerne kontrolleres for brug - mindst en gang om ugen. Rengøring af maskinen Maskinen rengøres grundigt mindst en gang om ugen. Der anvendes passende rengøringsmidler. Der må ikke anvendes opløsningsmidler. Der må ikke anvendes trykluft til rengøring, da fine spåner og andre urenheder kan trænge ind under de bevægelige dele. Fjernelse og bortskaffelse af spåner. Instruktioner og anbefalinger med hensyn til sikker opbevaring af affald skal overholdes Korrekte skærevinkler kan kun opnås, hvis lejeoverflader og kæber holdes fri for spåner og andre urenheder. Rengøring af kølemiddelsystem Ved håndtering af kølemidler kan der ske skade på grund af farlige stoffer. For ens egen skyld anbefales det at overholde producentens og firmaets egne regler og anbefalinger med hensyn til sikker håndtering af kølemidler. Kølemiddelbakken kan tages ud af maskinen for rengøring og vedligeholdelse. Udtagning af pumpen begrænses af forbindelseskabler og rør. Advarsel: brugt kølemiddel er specialaffald! Anbefaling: Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af kølesystemet øger pumpens levetid og driftsikkerhed. Hvis muligt anvendes vandbaserede kølemidler, der ikke irriterer huden og som har stor holdbarhed og god antirustbeskyttelse. Olieindholdet kontrolleres en gang om ugen. Optimal påfyldning af kølemiddel øger klingens standtid. Hydraulikenhed: Den hydrauliske enhed er vedligeholdelsesfri. PILOUS båndsave er påfyldt PARAMOL HM olie. Olieskift anbefales efter max arbejdstimer. Hold jævnligt øje med oliestanden. Oliestanden skal være mellem max. og min.-markeringerne på hydraulikenheden i maskinens konsol. Smøring: Regelmæssig rengøring og smøring øger maskinens levetid. Ved almindelig vedligeholdelse sørges der for, at bevægelige overflader og skruestik er velsmurte. 8.. Reparation ADVARSEL! Risiko for fare! Reparation må kun udføres, når der er slukket for hovedafbryderen eller strømtilførslen er afbrudt.

20 9. Fejlfinding og udbedring Fejl Mulig årsag Udbedring Ikke muligt at starte klingemotoren Motoren står på ON, klingen kører IKKE Der kommer ikke noget kølemiddel Vibrationer Nødstop-knappen blokeret (trykket ind) Relæet er slået fra Kun ARG 80 M og ARG PLUS M Kontakt for afskærmning slået fra Kun ARG 80 M og ARG PLUS M Der er gået en sikring Kun ARG 80 M og ARG PLUS M Klingen kører rundt på drivhjulet Klingen er knækket Anden gearkassefejl Der er ikke noget kølemiddel på systemet Kølemiddelbeholder, slanger eller haner er tilstoppede Kølemiddelpumpen er itu Forkert tilspænding Forkert tandstørrelse Forkert indstilling af styrehoveder, klingestyr eller lejer Forkert emnebespænding Nødstopknappen trækkes ud K o n t r o l l e r r e l æ e t Afskærmningen kontrolleres Sikringen udskiftes K ll i n g e n s t r a m m e s Klingen udskiftes Ring efter tekniker Kontroller kølemiddeltilstrømningen Beholder, slagner og haner rengøres Kølemiddelpumpen udskiftes Tilspænding reguleres med ± 5% Tandstørrelse og afstand kontrolleres Indstillinger korrigeres (se kap. 5.) Kontroller emnebespændingen Brækket tand sidder fast i hulrummet i materialet Start ny savning Anvend ikke ny klinge på det gamle savested, da den vil blive ødelagt Snittet er ikke rektangulært Snittet er urent og ikke firkantet Klingen knækker mellem tænderne Klingen knækker for oven Savevinkel ikke korrekt Sløv klinge forkert tandstørrelse For høj tilspænding Klingen hoppet ud af styrene Styrene sidder forkert Emnet sidder ikke vandret i skruestikken ned mod bordet Forkert tandstørrelse for høj tilspænding Forkert indstilling af klingestyr i styrehovederne Det bevægelige styrehoved er for langt fra emnet Ikke tilstrækkelig køling Forkert indstilling af drivhjulene Forkert tandstørrelse For høj tilspænding Forkert indstilling eller brud på klingestyr eller lejer i styrehovederne Det bevægelige styrehoved er for langt fra emnet Se kap. 5.. Udskift klingen Kontroller tandstørrelsen. Se afs... Juster tilspændingen Juster klingen se afs. 5.. Juster klingestyrene se afs. 5.. Juster rullebåndet Kontroller tandstørrelse. Se afs... Juster tilspænding Juster klingen. Se afs. 5.. Flyt styrehovedet. Se afs. 5.. Kølemiddelmængden øges Se afs. 5.. Se afs.r.. Reguler tilspændingen Se afs. 5.. Flyt hovedet nærmere. Se afs. 5.. Indstilling af styrehovedet hører under den almindelige vedligeholdelse af maskinen, og er ikke omfattet af garantien.

BRUGSVEJLEDNING. ARG 180 ARG 200 Plus ARG 220 Plus ARG 230 Standard ARG 230 ARG 230 Plus ARG 240 ARG 240 Plus ARG 290 Plus

BRUGSVEJLEDNING. ARG 180 ARG 200 Plus ARG 220 Plus ARG 230 Standard ARG 230 ARG 230 Plus ARG 240 ARG 240 Plus ARG 290 Plus BRUGSVEJLEDNING ARG 80 ARG 00 Plus ARG 0 Plus ARG 0 Standard ARG 0 ARG 0 Plus ARG 0 ARG 0 Plus ARG 90 Plus Pilous pásové pily, spol. s r.o., Kšírova 8 b, 9 00 Brno, Czech Republic tel.: 00 0 0 0, fax:

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL 1065 COMBI Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1065 COMBI EF-overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool.dk Tlf: 98 23 60

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44. SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Danmark Tel.: +45 98 23 60 88 Fax.: +45 98 23 61 44 SCANTOOL Manual pladevalse MBR-modeller EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool.dk

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge

MODEL: LOG SAW 400 Art.: Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107680 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

PRODUKTNYHEDER VÆRKSTEDSUDSTYR I / Gnist med system R. Bestil nu i Online Shop! OPSPÆNDNINGS UDSTYR

PRODUKTNYHEDER VÆRKSTEDSUDSTYR I / Gnist med system R. Bestil nu i Online Shop!  OPSPÆNDNINGS UDSTYR PRODUKTNYHEDER VÆRKSTEDSUDSTYR I / 2017 Bestil nu i Online Shop! www.meusburger.com Gnist med system R OPSPÆNDNINGS UDSTYR System R Opspændnings udstyr til gnist, nu også med system R til eksisterende

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Båndsav - Fareklasse Mellem

Båndsav - Fareklasse Mellem Båndsav - Fareklasse Mellem Husk at afstemme materialehøjden med styr og afskærmning. Løsen håndtag på højreside og skru op/ned på store dreje hjule bag på båndsaven. Tænd/sluk på via den lyseplastkasse.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift 2014 4 Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE))

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere