BRUGSVEJLEDNING. ARG 100 Mobil ARG 130 ARG 130 TK ARG 130 K ARG 180 M ARG 200 Plus M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSVEJLEDNING. ARG 100 Mobil ARG 130 ARG 130 TK ARG 130 K ARG 180 M ARG 200 Plus M"

Transkript

1 BRUGSVEJLEDNING ARG 00 Mobil ARG 0 ARG 0 TK ARG 0 K ARG 80 M ARG Plus M Pilous pásové pily, spol. s r.o., Kšírova 8 b, 9 00 Brno, Czech Republic tel.: , fax: , e

2

3 Kære kunde, Tak fordi De købte vort produkt, som De ønskes held og lykke med. De bedes læse manualen omhyggeligt for at sætte dem ind i maskinens betjening. Ingen del af denne brugsvejledning må mangfoldiggøres under nogen form (tryk, film, kopiering og andet) eller distribueres til andre uden PILOUS udtrykkelige tilladelse. Indhold: 0. Generelt 0.. Sikkehedsforanstaltninger 0.. Anvendelse 0.. Krav til operatør 0.. Krav vedr. maskinen - sikkerhedsudstyr 0.5. Afskærmning. Transport og opbevaring.. Overfladebehandling.. Emballage.. Installation.. Nedtagning.5. Bortskaffelse. Maskindata. Tekniske data. Installation.. Pladskrav - maskindimensioner.. Installation af maskinen.. El-tilslutning 5. Beskrivelse af maskinen 5.. Klingestyr 5.. Udskiftning, spænding og justering af klinge 5.. Styrehoveder - justering 5.. Skruestik - emnefastspænding 5... Indstilling af skærevinkel 5.5. Kontrolpanel 5.. Køling. Klinger.. Klingedesign.. Valg af tænder.. Bespænding.. Indkøring af klinge.5. Faktorer der indvirker på klingens levetid.. Anbefalede skæredata 7. Ibrugtagning 7.. Sikkerhedscheck 7.. Første savning 8. Vedligeholdelse 8.. Vedligeholdelse og eftersyn 8.. Reparation 9. Fejlfinding og udbedring 0. El-skema og oversigt 0.. El-skema ARG 00 Mobil, ARG 0 (TK), ARG 0 K 0.. El-skema ARG 80 M, ARG Plus M 0.. El-udstyr oversigt ARG 80 M, ARG Plus M. Montage.. Styrehoveder.. Tomgangshjul... Tomgangshjul ARG 00 Mobil, ARG 0 (TK)(K)... Tomgangshjul ARG 80 M, ARG Plus M.. B o r d, t a p o g s k r u e s t i k... Bord, tap og skruestik ARG 00 Mobil... Bord, tap og skruestik ARG 0 (TK)(K)... Bord, tap og skruestik ARG 80 M... Bord, tap og skruestik ARG Plus M..5. Skruestik ARG Plus M.. Drev... Drev ARG 00 Mobil... Drev ARG 0 (TK)(K), ARG 80 M, ARG Plus M.5. Kølemiddelsystem ARG 0, ARG 80 M, ARG Plus M

4 0. Generelt Denne brugsvejledning giver brugeren information om PILOUS båndsavene og deres brug i henhold til formål. Manualen indeholder vigtige oplysninger om sikker, passende og økonomisk effektiv drift. Overholdelse af instruktionerne vil forebygge uheld, mindske reparationer og omkostninger og øge maskinens sikkerhed og levetid. Manualen skal altid forefindes ved maskinen. Vejledningen skal være læst og forstået af personale, der tager sig af transport og opbevaring, drift, vedligeholdelse og bortskaffelse af maskinen. Udover brugsvejledningen skal alle lokale regler og vedtægter overholdes for at undgå ulykker. Garanti - service Garantibeviset er en selvstændig del af manualen. Garantiperiode: se garantibevis Omfang og gyldighed af garantien: Maskintransport, håndtering og opbevaring i henhold til brugervejledningen. Maskinanvendelse, drift og vedligeholdelse i henhold til brugervejledningen. Nettilslutning af maskinen i henhold til brugervejledningen. *Garantien omfatter IKKE: Brugers eller tredjepersons ødelæggelse af maskinen ved vold eller andre overlagte handlinger violent and mechanical machine damage. Force majeur Maskinskader under transport Opbevaring eller anbringelse af maskinen i kemikaliefyldte eller på anden måde farlige/skadelige omgivelser. Kommentarer til garantibeviset faxes eller mailes til adressen på beviset. Data der skal opgives i forbindelse med garantisager og reparation: Maskintype Garantinummer (samme som maskinens serienummer) Udstedelsesdato for garantibevis 0.. Sikkerhedsforanstaltninger Maskinens design er i overensstemmelse med den tekniske status og de godkendte regler for sikkerhed og teknik. Alligevel kan brugeren eller tredjeperson komme til skade, maskinen eller andre forhåndenværende emner kan blive uhensigtsmæssigt påvirket ved bearbejdning med maskinen. For at forebygge sådanne uheld er det ubetinget nødvendigt at overholde sikkerhedsforskrifterne i manualen. Disse skal læses og forstås af de involverede personer, før maskinen tages i brug. Overholdes disse instruktioner ikke, kan det medføre alvorlig skade på ting eller helbred! Sikkerhedsinstruktionerne er i manualen angivet med sikkerheds- og faresymboler. Fareområde - vær forsigtig! Fare højspænding! Brug sikkerhedsbriller og høreværn Brug beskyttelseshandsker! Brug sikkerhedssko med stålindlæg i snuden og skridsikre såler Læs manualen grundigt og vær sikker på, at indholdet er forstået, inden maskinen tages i brug!

5 0.. Anvendelse Maskinen er udelukkende beregnet på savning i metal. Al anden brug anses for at være uhensigtsmæssig. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader opstået ved uhensigtsmæssig brug. Under brug svarende til formålet hører også, at instruktionerne i manualen følges og at maskinen vedligeholdes som foreskrevet. Eksempler på emnematerialer: strukturstål pakhærdet stål automatstål varmebehandlet stål antifriktions lejestål fjederstål værktøjsstål HS-stål kobber messing stålstøbt støbejern aluminium plastmaterialer 0.. Krav til operatør Maskinen må kun betjenes af personer med teknisk træning instrueret i sikkerhedsforskrifterne! Maskinen må kun anvendes, hvis den er i perfekt stand og overholder de tekniske sikkerhedskrav. Brugeren skal mindst een gang pr. skift kontrollere, at der ikke er synlige skader eller fejl. Enhver forandring, svigt eller fejl i forbindelse med afskærmning og andre ændringer ved maskinen skal straks meldes til den foresatte. Maskinen må ikke bruges, før der er taget stilling til evt. reparation og givet grønt lys for at fortsætte arbejdet. Ingen afskærmninger må fjernes, flyttes, sættes ud af drift eller ændres, når maskinen er i drift. I så fald gælder garantien ikke. Hvis en afskærmning skal fjernes under drift eller vedligeholdelse, skal det sikres, at hovedkontakten er låst i OFF position eller at strømforsyningen til maskinen er afbrudt. Kun elektrikere eller personer instrueret i elektroteknisk arbejde og overvåget af en specialist må åbne el-skabet og arbejde med det elektriske udstyr! Når der arbejdes med maskinen, fjernes alt løstsiddende tøj og langt hår dækkes til eller sættes op. Det kontrolleres, at øvrige personer er mindst 5 m væk fra savklingen, og at de er beskyttet mod spåner og evt. stumper fra ødelagte klinger. Sørg for, at alle hjælpere er bekendt med sikkerhedsreglerne Sikkerhedsreglerne skal være tydeligt angivet i arbejdsområdet Hold hænderne i tilstrækkelig afstand fra klingen og juster aldrig klingen, når motoren kører. Inden der foretages indgreb på klingen, slukkes for motoren og det sikres, at den ikke kan starte. 0.. Krav til maskinen - sikkerhedsudstyr ADVARSEL- FARE FOR SKADE! Klingen er ikke afskærmet i bearbejdningszonen! Vent til klingen står stille, før afskærmningen åbnes. FARE i svingarmens arbejdszone! Maskinen må ikke betjenes af en operatør, der er træt, overanstrengt, under indflydelse af alkohol el. andet! Den horisontale båndsav er en værktøjsmaskine. For bearbejdning skal savklingen trænge ind i emnet i det spåntagende område. Afskærmningen, som beskytter mod kontakt med klingen, må derfor kun installeres udenfor spåntagningszonen 0.5. Afskærmning Udenfor det spåntagende område er savklingen og savklingehjulene beskyttet mod kontakt. Beskyttelsesskærmene må kun fjernes, når der er slukket for hovedafbryderen eller strømmen til maskinen er afbrudt. Nødstop af maskinen foretages ved at trykke på TOTAL STOP knappen. Maskinen kan kun startes igen, efter at STOP-knappen manuelt er trykket ud igen og låst op. Manuel rengøring af maskinen og fjernelse af spåner er forbudt, når maskinen kører. Der skal forefindes en førstehjælpskasse ved maskinen. Når der arbejdes ved maskinen, skal tøj og fodtøj være sikkert og der skal anvendes beskyttelsesbriller, høreværn og handsker. Desuden skal luften være ren og der skal være tilstrækkelig plads rundt om maskinen.

6 . Transport og opbevaring RISIKO FOR SKADE Maskinen må kun løftes og transporteres med en gaffeltruck. Der må ikke anvendes kran! Standard tilbehør: bimetal klinge M (monteret) kølemiddelenhed med spånbakke længdestop 500 mm.. Overfladebehandling Maskinen leveres med primer og en to-komponent polyetanlak. Bevægelige overflader er smurt med anti-rustolie. Andre maskindele er forzinkede eller malede... Emballage Maskinen leveres i en træramme og evt. yderligere trækasse afhængig af forsendelsesmetode. Der skal beregnes ca. 00 mm frihøjde til transport og lastning med gaffeltruck. Maskinen er endvidere pakket i strækfolie for at beskytte den mod vejrlig... Installation Trærammen fjernes. Maskinen anbringes på underlaget. Maskinen justeres ved hjælp af et vaterpas og de fire stilskruer M i hjørnerne. Anti-rustbeskyttelse og støv fjernes fra de bevægelige overflader og der påføres et nyt lag olie. Længdestoppet monteres. Det kontrolleres, at strømmen er korrekt tilsluttet (se afs..). Lågen for neden åbnes og det kontrolleres, at kølemiddelslangen er monteret på tankens låg og korrekt tilsluttet. Fyld kølemiddel i maskinens tank (ca. 5 liter) Der er risiko for fare ved håndtering af kølemiddel. Derfor skal producentens og firmaets anbefalinger - i egen interesse - overholdes med hensyn til håndtering af kølemiddel... Nedtagning Spånbakke og kølemiddeltank tømmes og rengøres. Maskinen rengøres. Bevægelige overflader smøres med anti-rustolie. Det sikres, at maskinen ikke er tilsluttet el-nettet. Svingarmen beskyttes for transport. Maskinen løftes op på trærammen og skrues fast. Der sørges for ca. 00 mm frihøjde til transport og lastning med gaffeltruck. Det kontrolleres, at alle beskyttelsesskærme er skruet fast. Maskintilbehøret vedlægges. ADVARSEL: brugt kølemiddel er specialaffald! Frakobling af maskinen fra el-nettet må kun foretages af elektrikere!.5. Bortskaffelse Når maskinen skal tages helt ud af drift, skal den bortskaffes i henhold til gældende lokale regler. Det anbefales at kontakte et firma, der er specialiseret i bortskaffelse af affald.

7 . Maskindata Denne horisontale båndsav anvendes til savning af forskellige materialer. Løft af svingarm, emnetilspænding, fastspænding og fjernelse sker manuelt. En endeløs svejset klinge fungerer som saveværktøj. Klingen strammes mekanisk ved hjælp af et tilspændingshjul. Hjulet drives af et drivhjul, der igen drives af en to-trins indbygget gearkasse (ARG 00 Mobil via planet gearkasse) I saveområdet styres klingen præcist af to klingestyrehoveder. A svingarm B klinge C styrestang med fast klingestyr D gearkasse E motor F G H I skruestik drejeligt arbejdsbord konsol kølemiddelbakke/ pumpe J lås for bord ARG 00 Mobil N L O M C B K L M N O bevægelig kæbe lås for bev. klingestyr klingeopstramning kontrolhåndtag styrestang med bevægeligt klingestyr ARG 0 (TK) A E D M N L O B C A ARG 0 K D E M N L O C B A D K J F F H K J G J I K F G H G H I ARG 80 M N M K J L O B C ARG Plus M A D E N M K G J G F F H H I I L O B C A D E E

8 . Tekniske data HOVEDMOTOR PUMPEMOTOR BÅNDHASTIGHED KLINGESTØRRELSE ARM UDSVING KLINGESTØRRELSE KLINGESTYR DIAMETER SKRUESTIK ARBDJESHØJDE KØLEMIDDELTANK KAPACITEY MASKIN DIMENSIONER MASKIN VÆGT [mm] a a a a b b a 0 ARG 00 Mobil 0 V, 50 Hz 0,7 kw 90 m/min x90 5x ,5 0 mm kg ARG 0 (TK) 0 V, 50 Hz 0,55 kw 0 V, 50 Hz 0,09 kw 95 m/min x0 00x ,5 80 mm approx. 5 litres kg ARG 0 K 0 V, 50 Hz 0,55 kw 0 V, 50 Hz 0,09 kw 95 m/min x0 00x ,5 80 mm 900 mm approx 5 litres kg ARG 80 M 00 V, 50 Hz 0, / 0,5 kw 00 V, 50 Hz 0,09 kw 50 / 95 m/min x0 50x ,9 5 mm 900 mm approx 5 litres kg ARG Plus M 00 V, 50 Hz 0,75 / 0,95 kw 00 V, 50 Hz 0,09 kw 0 / 80 m/min x50 0x90 0x5 90x x0x0,9 00 mm 895 mm approx. 5 litres kg

9 . Installation.. Pladskrav Maskinen kan installeres på ethvert passende plant halgulv (betonoverflade). Vær opmærksom på max. tilladelig gulvbelastning. Maskinen fastgøres med de skruer i hjørnerne (undtaget ARG 00 og ARG 0 (TK)). Anbefalinger/forudsætninger: a) Der skal være tilstrækkelig plads til at hndtere emnematerialet og vedligeholde maskinen - the operatørens arbejdsområde bør være ca. meter rundt om maskinen og 0,5 meter rundt om rullebåndet. b) Der bør monteres rullebånd eller en kasse til afskårne stykker for at hindre ulykker i forbindelse me, at de afsavede stykker falder ned. c) Der bør installeres en løfteanordning til tunge emner. d) Sørg for godt arbejdslys. ARG 00 Mobil D A ARG 0 (TK), ARG 0 K ARG Plus M ARG 80 M 5 E F B F E H G B E F B C 0 F E 0 B ARG 0 (TK) B ARG 0 K A ARG 0 (TK) A ARG 0 K 0 0 A A ARG 00 Mobil ARG 0 (TK) ARG 0 K ARG 80 M ARG Plus M A B C D E F G H x x x x x x x x

10 .. Maskin installation Beskyt maskinen mod regn, fugt og støv! Maskinen kan benyttes ved en rumtemperatur på mellem +5 og +0 C. Gennemsnitstemperaturen må ikke overstige +5 C over en periode på timer. Ved temperaturer under +5 C skal det almindelige kølemiddel udskiftes med et kølemiddel beregnet til lavere temperaturer... Tilslutning til strømforsyning Dette arbejde må kun udføres af elektrikere! Sørg for, at den lokale netspænding, sikringer osv. svarer til kravene i afs.. Når maskinen tilsluttes til det lokale netværk NPe, 50 Hz. 00 V, TN-S skal man være meget opmærksom på farverne på kablerne : L sort, L brun, L sort, N blå, P/E gul/grøn. I tilfælde af forkert tilslutning af kablerne, kan de elektriske dele blive ødelagt og der kan ske personskade! Maskinens strømkabel skal forbindes til et beskyttet A-stik. I tilfælde af direkte tilslutning til hovedstrømforsyningen, bør kablet være forsynet med en aflåselig hovedkontakt. I tilfælde af forkert omdrejningsretning ombyttes kablerne L sort og L brun. Hvis ikke dette overholdes løber båndsavens drivmotor og kølepumpe i forkert retning og maskinen kan blive ødelagt! 5. Maskinbeskrivelse 5.. Klingestyr På begge sider af bearbejdningsområdet styres klingen af to klingestyr med excentriske lejer, der letter indstillingen af klingen i forhold til klingestyr på bevægelige hjul og hårdmetalstyr på begge sider og for oven på klingen. Det højre klingestyr er fast. Det venstre klingestyr er monteret på en bevægelig styrestang, der anbringes så tæt på emnet som muligt. Klingen er udstyret med afskærmning udenfor bearbejdningsområdet. I selve bearbejdningsområdet er klingen ikke beskyttet! 5.. Udskiftning, stramning og justering af klingen For at opnå perfekt savefunktion, overfladekvalitet og korrekte mål på emnerne er det vigtigt at udskifte klingen i rette tid. En sløv klinge giver et højere strømforbrug, skæve savninger og ruheder på savefladerne. En af de vigtigste faktorer i forbindelse med klingens levetid og savekvalitet er korrekt og tilstrækkelig klingespænding. KORREKT KLINGESTYRING FORKERT KLINGESTYRING KONTROLHUL TIL KLINGESTYR ca. 0,5- mm 0 mm SPÆNDINGSHÅNDTAG BELLEVILLE SKIVER SPÆNDINGSHJUL SKRUE KLINGEN STRAMMES KLINGEN LØSNES SKRUEN STRAMMES SKRUEN LØSNES

11 ADVARSEL! Klingeskift kan kun foretages, når der er slukket på hovedkontakten og denne er låst, eller maskinen er koblet fra hovedstrømforsyningen. ADVARSEL! Pas på de skarpe tænder. Brug beskyttelseshandsker. Rør ikke styrehjul og klinge med hænderne. TOTAL STOP knappen må ikke være blokeret. Kontakt for klingearm skal stå i position 0. Efter at HOVEDKONTAKTEN er sat på ON, trykkes på START-knappen for den hydrauliske enhed. Kontrolventilen for oliedæmper (se afs. 5.7.) aktiveres og klingearmen køres i øverste position. (se afs. 5.5.). Tryk på start-knappen og kør armen ned med kontrolventilen til den er ca. 0mm over den faste skruestik. Herefter lukkes kontrolventilen igen. Hovedkontakten drejes på OFF eller maskinen kobles fra hovedstrømforsyningen og låses. Luk for ventilen (se afs. 5.). Armen køres i øverste position og afskærmningen bagpå fjernes. Håndtaget for klingespænding og spændehjulet løsnes, hvorefter klingen løsnes. Klingen tages af hjulene og af klingestyrshovederne(se afs. 5..). En ny klinge monteres på styrene og derefter på hjulene, hvorefter håndtaget strammes igen, så bellevile skiverne presses helt sammen (ingen lysgennemtrængning). Afskærmningen lukkes, hovedkontakten drejes på ON eller maskinen tilsluttes til strømforsyningen igen. Klingehastigheden sættes på minimum. Tryk på startknappen, så klingen roterer en omgang. Sluk på hovedkontakten og lås maskinen. Luk afskærmningen op og kontroller at klingen løber rigtigt på hjulene (se foto nedenfor). Hvis ikke klingen løber rigtigt på hjulene, løsnes spændehåndtaget og med hjulet indstilles skruen rigtigt. (se nedenfor). Stram håndtaget igen. Sæt afskærmningen på plads. Kontroller igen, at klingen kører korrekt. Hovedkontakten drejes på OFF, afskærmningen åbnes og klingens løb kontrolleres. Proceduren gentages efter behov indtil klingen løber korrekt. Derefter tændes på hovedkontakten og første savning foretages. 5.. Justering af styrehoveder Korrekt justering af lejer og hårdmetalstyr har principielt indvirkning på klingens levetid og savekvaliteten. De excentriske lejer og styrehoveder skal indstilles, så klingens overflade er parallel med overfladen på hårdmetalskiverne og afstanden mellem klinge og skiver er så lille som mulig. skrue for styrehoved Fast hårdmetalstyr justerbar styreblok hårdmetalskrue styrehoved fast styreblok Excentrisk skrue fast hårdmetal styr klinge korrekt klingestyr mellem lejerne i midten Forkert klingestyr Excentriske lejer Hårdmetalskrue Hårdmetalstyr med stilskrue Justering af styrehoveder Der slukkes på hovedkontakten eller maskinen kobles fra hovedstrømforsyningen. Den hydrauliske ventil lukkes (se afs. 5..) og armen hæves 0 mm over skruestikken. Det justerbare styrehoved stilles så langt fra det faste som muligt ca. 0 cm. Kølemiddelslangerne afmonteres fra styrehovederne. Styrehovederne skrues af den faste og justerbare styrestang og drejes 80 (lejer og hårdmetalstyr vender opad) og de skrues igen på styrestængerne. Det sikres, at hovederne er lodrette og monteret i samme højde. Det kontrolleres, at hårdmetaltætningen er tæt. Tag ca. 0 cm af den gamle klinge og anbring stykket i styrehovederne mellem lejer og hårdmetalstyr. Indstil trykket på stilskruerne, så klingen glider mellem styrene uden slør og uden at gå på. Indstil lejerne, så klingen, når den føres gennem dem, rører dem uden at gå på og uden at være for løs. Lejerne skal kunne bevæge sig med klingen. Sørg for, at alle skruer er strammet korrekt. Styrehovederne afmonteres igen og monteres rigtigt på styrestængerne.klingeafskærmningen lukkes og der tændes på hovedkontakten. Kontroller, hvordan klingen løber på hjulene. Hvis ikke klingen sidder som den skal, justeres den.

12 5.. Skruestik - emnebespænding Maskinens design gør det muligt at save i flere vinkler uden at ændre bespændingen. Emnet forbliver bespændt mellem den faste og bevægelige skruestik. Justering af savevinklen foretages ved at dreje hele armen med arbejdsbord efter at håndtaget er løsnet (på vinkelmåleren).bordet og armen låses fast igen ved at stramme armen igen. Stopskruerne sikrer armen mod at svinge ud over de maximalt tilladelige skærevinkler. På maskiner af PLUS-typen kan der saves vinkler i begge retninger. Den bevægelige skruestik løsnes ved at løsne låsemøtrikkerne. Herefter kan den flyttes langs T sporet til venstre eller højre alt efter armens stilling. Kontroller altid, om emnet er korrekt bespændt inden savning. I modsat fald kan emnet blive skudt ud under savning.! 5... Indstilling af savevinkel ARG 00 Mobil Stop for arm drejning 0 Drejevinkel for arm Greb for indstilling af arbejdsbord 90-0 Vinkelskala Drejning af bord Stop for arm drejning 90 ARG 0 (TK), ARG 0 K Stop for arm drejning 0 Drejevinkel for arm Greb for arbejdsbord Vinkelskala 90-0 Stop for arm drejning 90 Drejning af bord ARG 80 M Stop for arm drejning 0 Drejevinkel for arm Vinkelskala Greb for arbejdsbord 90-0 Drejning af bord Stop for arm drejning 90

13 ARG Plus M Drejevinkel for arm Drejning af arbejdsbord 90-0 Låsegreb for arbejdsbord Vinkelskala 90-5 Greb for arbejdsbord stopskrue 5.5. Kontrolpanel Grundfunktioner Inden motoren startes, kontrolleres det, atklingen ikke berører emnets overflade. TOTAL STOP Nødstopknap for klingemotor og kølemiddelmotor. Maskinen kan kun genstartes efter at knappen er udløst (træk). På ARG 80 M og ARG PLUS M sidder knappen for nedenpå maskinen. På de andre modeller sidder den på motoren. KLINGE START - STOP START - STOP knap - Starter klingemotoren. På ARG 0 K, 0 TK, 80M og ARG PLUS modellerne styrer denne knap også kølemiddelpumpen. NB: Fare for skade! Brug beskyttelseshandsker! KONTAKT FOR SKIFT AF SAVEHASTIGHED Savehastigheden kan ændres på knappen på el-boksen på motoren (kun model ARG 80 M og ARG PLUS M) Speeds switch NB : Skærehastigheden kan kun ændres når klingen står stille ARG 80 M og ARG PLUS M har en sik- A ring for styrekredsløbet påmotorens el-box

14 5.. Kølesystem (kun ARG 0 TK, ARK 0 K, ARG 80 M og ARG Plus M modeller) Kølesystemet består af pumpe og bakke placeret i maskinens konsol. Kølemiddelbakken kan tges ud separat. Ved hjælp af pumpen ledes kølemiddel gennem slagner, ventiler og styrehoveder til klingen. Kølemiddelmængden kontrolleres af disse ventiler. Kølemidlet nedkøler klingen, smører og fjerner spåner. Pumpen starter og slukker samtidig med at klingemotoren startes og slukkes. På kølemiddeltanken er et overløbshul, der sikrer korrekt kølemiddelmængde. Samtidig beskyttes pumpen mod oversvømmelse og ødelæggelse. Hvis kølemiddelmængden bliver for stor, løber kølemidlet ud og ned under maskinen. Ved håndtering af kølemiddel er der risiko for at komme til skade. Producentens og firmaets instruktioner og anvisninger med hensyn til håndtering af kølemiddel skal overholdes. slange hane pumpe si kølemiddelbeholder overløbshul slange til fraløb bundfældningskar

15 . Savklinger.. Design HS STÅL LEGERET VARMEBEHANDLET STÅLBÆREBÅND BIMETALKLINGE For at opnå høj savestyrke anbefales det at bruge bimetalklinger. Bærebåndet er varmebehandlet stål med en høj elasticitetsgrænse. Tænderne er af HS stål i M kvalitet. M - Klinge til universel brug til savning af metal og ikke-jernholdige metaller med en hårdhed op til 5 Hrc. Klingen er velegnet til savning af massive materialer med alle tværsnit og diametre, profiler, rør og bundter. M 5 - Denne type er beregnet til materialer med en hårdhed op til 50 Hrc, stål i højere klasser, rustfri stål og syrefast stål. Også velegnet til nikkel, titan og specielle bronzelegeringer. Hårdmetal -God skæreevne i forhold til bimetalklinger. Egnet til savning af stål og metaller med et højt indhold af nikkel, krom, wolfram, titanium, rustfri stål og overfladehærdede materialer med en hårdhed op til of Hrc. Klingerne kan anvendes til alle typer materialer inkl. rustfri stål, støbejern, plastmaterialer og materialer med træfibre God varmelederevne og slidstyrke øger klingernes standtid, savehastighed og produktivitet i forhold til bimetalklinger. Design: M - Struktur: W %, Mo 0%, V %, CO 8%, tandhårdhed: 8 HRC. Til materialer med en hårdhed op til 5 HRC. Design: M 5 - Struktur: W0%, Mo %, V %, CO 0%, tandhårdhed 9 HRC. Til materialer med en hårdhed op til 50 HRC. Design: Hårdmetal - tandhårdhed 00 HV. Til materialer med en hårdhed op til HRC Udover klinger med standard tandudformning og -størrelse, fremstilles der specielle klinger med korrektion af tandfordeling, -vinkel og form. Klingen anvendes til specielle materialer. Hør forhandler om muligheder. Placering af tænderne a) Konstant - tandafstand altid den samme b) Variabel - tandafstand varierer - gentages periodisk. Det moderne klingedesign giver mulighed for større saveområde, når der anvendes en klingetype med evne til at eliminere de vibrationer, som skyldes at tænderne rammer materialet. Dette giver et renere snit og længere levetid. KONSTANT - tandstørrelse / VARIABEL - tandstørrelse / tænder tænder tænder tænder tomme tomme tomme tomme

16 .. Valg af klinge Valg af tandstørrelse har stor indflydelse på klingens levetid. Anbefalede standstørrelser til savning af massive materialer Tandstørrelser ARG 00, 0 x0,5 ARG 00, 0 x0,5 ARG 80 x0,9 ARG 80 x0,5 ARG 0x0,9 ARG 0x0,9 Materiale tværsnit antal tænder Tand kvalitet / tomme M/7-9 Hrc 8z z 0/ 8/ 0z 8z /0 z 5/8 / z z Hårdmetal 00 Hr Tand kvalitet M/7-9Hrc Hårdmetal 00 Hr Tand kvalitet M/7-9 Hrc Hårdmetal 00 Hr Ved enkeltsavning af profiler anbefales følgende tabel. Anbefalede tandstørrelser til savning af profiler Sidetykkelse i (mm) / 0/ 8/ 8/ /0 /0 /0 Rør diameter, diameter D (mm) / 0/ 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 5/8 8 0/ 0/ 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 / / 0/ 0/ 0/ 8/ 8/ /0 5/8 5/8 / / / 0/ 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 / / / 0/ 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 / / 0/ 8/ /0 /0 5/8 5/8 / / / 0/ 8/ /0 5/8 5/8 / / / / Advarsel: disse værdier gælder ikke for andre materialeprofiler. Dette afhænger af den enkelte profils form, antal emner i bundtet og diameteren. Savning af profilmateriale vil reducere klingens standtid med en tredjedel på grund af den afbrudte savning. Regel: Mindst og max. 0 tænder må være inde i emnet, når der saves.. Emnebespænding Korrekt bespænding har væsentlig indflydelse på klingens levetid, savekvaliteten og præcisionen, der gør det muligt at vælge den rigtige tandstørrelse. For at sikre optimal savning, produktivitet og standtid, anbefales nedenstående bespændingsmetoder:

17 .. Indkøring af klingen Nye klinger skal indkøres. De skarpe savtænder og ekstremt små hjørneradier gør det muligt at opnå en høj saveeffektivitet. For at opnå max. standtid skal klingen køres ind. Afhængig af den korrekte savehastighed, tilspænding og materialekvalitet køres klingen ind med op til 50 % af den normale tilspænding. På denne måde hindres det, at de ekstremt skarpe kanter brækker af. Specielt ved store emnesektioner. Disse mikrofragmenter medfører ødelæggelse af yderligere tænder. I tilfælde af vibrationer eller støj på grund af vibrationer ved indkøring af en ny klinge, nedsættes skærehastigheden en smule. Ved små emnebearbejdninger anbefales det at lade klingen køre med reduceret hastighed i 5 min. Ved store emner i 0 min. Derefter øges hastigheden gradvist til optimal værdi. Hold under alle omstændigheder øje med indkøringen! Korrekt indkørt tand Brud ved stor tilspænding.5. Faktorer, der har indflydelse på klingens levetid Klingestørrelse/tandstørrelse er ikke korrekt i forhold til emnets størrelse Klingehastigheden og hastigheden ved sænkning af armen til savepositioon er ikke valgt korrekt Klingen (hele armen) går på materialet, når klingen ikke er i saveposition. Profilmaterialet er ikke bespændt som anbefalet Klingen er ikke korrekt strammet. Klingen er ikke korrekt justeret i forhold til klingeføringshjulene (klingen kører imod hjulansatsene) Klingestyret er for langt væk fra emnet Utilstrækkeligt olieindhold i kølemidlet Forkert indkøring af klingen Utilstrækkelig vedligeholdelse af saven, utilstrækkelig fjernelse af spåner fra armen. Ovenstående fejl giver unøjagtig savning og væsentlig nedsat levetid for klingen eller ødelægger den... Anbefalede saveværdier Værdierne afhænger af emneprofil og materiale. Skærehastighedstabellen er kun vejledende. Den skal i det givne tilfælde tilpasses til materialet. ČSN numrene er vejledende og bestemmer hvilke materialetyper klingerne egner sig til. ČSN Materiale Generelt 07-0 Blylegeret stål 0-0 / Strukturstål / Overfladehærdet stål 50 / 0 / 5 0 Fjederstål 00 / 5 0 Lejestål 0 / 5 Legeret stål NIRO stål 7 5 Ventilstål Varmebestandigt stål / 5 / Varmebehandlet stål 9 50 / Bygningsstål 9 / 9 5 / 9 7 / 9 70 Legeret stål 9 Smedbart stål 9 Nitreringsstål 9 7 Legeret værktøjsstål Hurtighærdet stål INCONEL, HASELLOY, NIMONIC, INCOLOY Varmebehandlet stål N/mm Stålstøbt Gråt støbejern kobber, bronze, tinbronze Rød bronze Aluminiumbronze Aluminiumsstøbninger ren aluminium, thermoplast, plastmaterialer Anbefalet klingehastighed i m/min for Tilspændingshastighed i mm/min o 0-00 mm o mm o 0-00 mm o mm Olieindhold i kølemiddel ingen køling ingen køling ingen køling

18 7. Ibrugtagning 7.. Sikkerhedscheck Er alt i orden med hensyn til den tekniske sikkerhed? Er alle afskærmninger monteret korrekt? 7.. Første savning NB! Risiko for fare! Klingen er ikke afskærmet i bearbejdningsområdet! N J L O K A Nødstopknakken skal være afsikret (trukket ud). Arbejdsbordets låsegreb løsnes (J), armen(a) skubbes op i øverste positoin. Ved at dreje på armen indstilles den ønskede savevinkel på vinkelskalaen og låsegrebet låses igen. Den bevægelige skruestik åbnes(k) og emnet anbringes mellem kæberne. Lange og tunge emner skal efterjusteres efter indføring for at sidde korrekt. Emnelængden indstilles. Emnet spændes fast i den bevægelige skruestik (K). Den korrekte afstand mellem bevægelig skruestik og klingestyr (O) og emne indstilles (approx 5-0mm) og klingestyret låses fast med grebet (L). Savehastigheden indstilles (kun for model ARG 80 M og ARG Plus M). På save med køling indstilles den ønskede kølemiddelmængde. Klingemotoren startes ved at trykke på knappen på styregrebet. (N). Tilspændingshastigheden afhænger af trykket på betjeningsgrebet. Det er nemt at lytte sig frem til den optimale savehastighed. Klingen skal rotere uden støj og uden vibrationer. Det rette tryk findes ved at trykke mere eller mindre hårdt på betjeningsgrebet. For optimal savning er det vigtigt at finde den optimale klingehstighed og tandstørrelse. Efter endt savning slippes knappen på styregrebet.armen hæves til øverste position.

19 8. Maskinvedligeholdelse 8.. Vedligeholdelse og kontrol Advarsel! Risiko for at komme til skade. Der må kun foretages vedligeholdelsesarbejde, når der er slukket på hovedafbryderen eller strømtilførslen er afbrudt. Hvis maskinen og de forskellige dele skal blive ved med at være effektive, er det ubetinget nødvendigt at vedligeholde maskinen. Vedligeholdelsen omfatter: rengøring af maskinen fjernelse af spåner udskiftning af kølemiddel smøring af bevægelige dele og overflader kontrol af kabler for brud kontrol af skruestik Kontrol af afskærmning Maskinens afskærmninger kontrolleres for fejl og mangler med jævne mellemrum (mindst en gang om ugen). Kontrol af forbindelseskabler Kablerne kontrolleres for brug - mindst en gang om ugen. Rengøring af maskinen Maskinen rengøres grundigt mindst en gang om ugen. Der anvendes passende rengøringsmidler. Der må ikke anvendes opløsningsmidler. Der må ikke anvendes trykluft til rengøring, da fine spåner og andre urenheder kan trænge ind under de bevægelige dele. Fjernelse og bortskaffelse af spåner. Instruktioner og anbefalinger med hensyn til sikker opbevaring af affald skal overholdes Korrekte skærevinkler kan kun opnås, hvis lejeoverflader og kæber holdes fri for spåner og andre urenheder. Rengøring af kølemiddelsystem Ved håndtering af kølemidler kan der ske skade på grund af farlige stoffer. For ens egen skyld anbefales det at overholde producentens og firmaets egne regler og anbefalinger med hensyn til sikker håndtering af kølemidler. Kølemiddelbakken kan tages ud af maskinen for rengøring og vedligeholdelse. Udtagning af pumpen begrænses af forbindelseskabler og rør. Advarsel: brugt kølemiddel er specialaffald! Anbefaling: Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af kølesystemet øger pumpens levetid og driftsikkerhed. Hvis muligt anvendes vandbaserede kølemidler, der ikke irriterer huden og som har stor holdbarhed og god antirustbeskyttelse. Olieindholdet kontrolleres en gang om ugen. Optimal påfyldning af kølemiddel øger klingens standtid. Hydraulikenhed: Den hydrauliske enhed er vedligeholdelsesfri. PILOUS båndsave er påfyldt PARAMOL HM olie. Olieskift anbefales efter max arbejdstimer. Hold jævnligt øje med oliestanden. Oliestanden skal være mellem max. og min.-markeringerne på hydraulikenheden i maskinens konsol. Smøring: Regelmæssig rengøring og smøring øger maskinens levetid. Ved almindelig vedligeholdelse sørges der for, at bevægelige overflader og skruestik er velsmurte. 8.. Reparation ADVARSEL! Risiko for fare! Reparation må kun udføres, når der er slukket for hovedafbryderen eller strømtilførslen er afbrudt.

20 9. Fejlfinding og udbedring Fejl Mulig årsag Udbedring Ikke muligt at starte klingemotoren Motoren står på ON, klingen kører IKKE Der kommer ikke noget kølemiddel Vibrationer Nødstop-knappen blokeret (trykket ind) Relæet er slået fra Kun ARG 80 M og ARG PLUS M Kontakt for afskærmning slået fra Kun ARG 80 M og ARG PLUS M Der er gået en sikring Kun ARG 80 M og ARG PLUS M Klingen kører rundt på drivhjulet Klingen er knækket Anden gearkassefejl Der er ikke noget kølemiddel på systemet Kølemiddelbeholder, slanger eller haner er tilstoppede Kølemiddelpumpen er itu Forkert tilspænding Forkert tandstørrelse Forkert indstilling af styrehoveder, klingestyr eller lejer Forkert emnebespænding Nødstopknappen trækkes ud K o n t r o l l e r r e l æ e t Afskærmningen kontrolleres Sikringen udskiftes K ll i n g e n s t r a m m e s Klingen udskiftes Ring efter tekniker Kontroller kølemiddeltilstrømningen Beholder, slagner og haner rengøres Kølemiddelpumpen udskiftes Tilspænding reguleres med ± 5% Tandstørrelse og afstand kontrolleres Indstillinger korrigeres (se kap. 5.) Kontroller emnebespændingen Brækket tand sidder fast i hulrummet i materialet Start ny savning Anvend ikke ny klinge på det gamle savested, da den vil blive ødelagt Snittet er ikke rektangulært Snittet er urent og ikke firkantet Klingen knækker mellem tænderne Klingen knækker for oven Savevinkel ikke korrekt Sløv klinge forkert tandstørrelse For høj tilspænding Klingen hoppet ud af styrene Styrene sidder forkert Emnet sidder ikke vandret i skruestikken ned mod bordet Forkert tandstørrelse for høj tilspænding Forkert indstilling af klingestyr i styrehovederne Det bevægelige styrehoved er for langt fra emnet Ikke tilstrækkelig køling Forkert indstilling af drivhjulene Forkert tandstørrelse For høj tilspænding Forkert indstilling eller brud på klingestyr eller lejer i styrehovederne Det bevægelige styrehoved er for langt fra emnet Se kap. 5.. Udskift klingen Kontroller tandstørrelsen. Se afs... Juster tilspændingen Juster klingen se afs. 5.. Juster klingestyrene se afs. 5.. Juster rullebåndet Kontroller tandstørrelse. Se afs... Juster tilspænding Juster klingen. Se afs. 5.. Flyt styrehovedet. Se afs. 5.. Kølemiddelmængden øges Se afs. 5.. Se afs.r.. Reguler tilspændingen Se afs. 5.. Flyt hovedet nærmere. Se afs. 5.. Indstilling af styrehovedet hører under den almindelige vedligeholdelse af maskinen, og er ikke omfattet af garantien.

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool-group.dk

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere