Forsøg med ny æglægningsrace og forsøg med transportable hønsehuse På Svanholm Gods år 1999 og år 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøg med ny æglægningsrace og forsøg med transportable hønsehuse På Svanholm Gods år 1999 og år 2000"

Transkript

1 Kortfattet rapport om projektet : Forsøg med ny æglægningsrace og forsøg med transportable hønsehuse På Svanholm Gods år 1999 og år 2 Udviklingsprojekter Økologisk jordbrugsproduktion j.nr. 93S-2462-Å Baggrunden for projektet. Svanholm Gods fik i foråret 1999 godkendt et græsrodsforskningsprojekt med forsøg med en ny æglægningsrace samt forsøg med transportable hønsehuse. Vi havde året før gennemført forsøg med opdræt af LaBelle slagtekyllinger i telte i vores frugtplantage. Det var erfaringerne derfra der fik OS i gang med dette projekt.: Vi havde beholdt nogen få hønniker og haner vinteren over, og de viste sig som nogen fremragende æglæggere med et godt temperament. Så vi ville godt efterforske om racen ikke indeholdt nogen muligheder som æglægningsrace. Der bruges i Damnark kun få racer til konsumæg. Vi ville prove at finde ud af, om LaBelle, som er en mere rolig og større race end de fleste andre, kan bruges til konsumag. Kyllingernes frie adfærd under de beskyttende træer forekom ideel. Teltene viste sig imidlertid at være dårlige som huse. De dannede meget kondens og fjerkræ har brug for mere solide huse, som også er nemmere at flytte mellem træerne. Så vi ville godt efterprøve om ikke vi kunne konstruere nogen huse, som bade var billige, solide og gode for hønsene og nemme at flytte rundt med. Projektet i korte træk Efter at vi havde fået godkendt projektet gik vi i gang i sommeren Vi købte 2 daggamle Scan LaBelle fra Hillstrøms rugeri. De var i begyndelsen indlogerede i en opvarmet gammel stald. Mens kyllingerne var i indendørs i stalden konstruerede vi otte honsehuse af jet-n og træ a 12 m2. De to af husene er finansieret af dette projekt. Husene er uden bund med trzesiddepinde, ophængt vandtrug og metalfoder siloer. Husene skaber god udluftning uden træk og er alligevel så lette og små, at de med en traktorkrog kan flyttes jævnligt, så godningskoncentration undgås. ( Bilag 1 a og b er henholdsvis en tegning af husene og en redegorelse for erfaringerne med husene). Efter 4-5 uger blev kyllingerne flyttet ud i de nykonstruerede huse der var stillet op i fi-ugtplantagen. Kyllingerne trivedes rigtig godt (se vedlagte billeder). Det viste sig desuden at husene er tunktionelle, sådan at honsepasserne også trivedes godt.

2 I midten af September tog vi de kommende æglæggere fra og isolerede dem i 2 af husene. De ovrige kyllinger blev slagtet og solgt eller brugt i husholdningen. De var store og meget velsmagende. I starten af december flyttede vi 3 huse og 17 æglæggere til en fold tattere pa garden. så de kunne få elektrisk lys, og så det blev nemmere at fodre og fore tilsyn om vinteren. Samtidig begyndte vi at registrere æg, foderforbrug m.m. Der blev og så indrettet æglægningsreder i de tre huse. (se vedlagte billeder). I uge 49 begyndte de at lægge æg og ugen efter (deres 23. leveuge) var produktionen så regelmæssig så anden del af forsøge gik i gang: vi startede en nøje registrering af forholdene (se skema bilag nr. 3) I april år 2 blev de flyttet tilbage til frugtplantagen, hvor de opholdt sig til slutningen af november 2 da deres agproduktion ophørte og de to uger senere blev slagtet. Undervejs blev der foretaget mange overvejelser om og ændringer af: foder, lysforhold, antallet af haner i flokken, bekampelse af fjerpilleri og samarbejde med ræven. Se vedlagte bilag nr. 2. Vores konklusion på projektet er: Racen LaBelle er gode æglæggere: En optimering af deres betingelser med lys og det rigtige foder pa de rigtige tidspunkter ville give en god ægproduktion; men de lægger store æg og det er under de nuværende markedsforhold ikke godt. Hvis man kunne få en højere pris for æggene ( kg pris i stedet for stk. pris) kunne der måske komme en fornuftig okonomi i sådan en specialproduktion. Husene er gode, der skal foretages nogen mindre konstruktionsandringer for at sikre portene mod vindstod når de star åbne; men ellers er de gode udfra en teknisk produktonsmæssig synsvinkel. Imidlertid er de konstrueret til at indgå i en produktionsform, der ikke kan blive rentabel fordi den kræver for meget arbejdstid. Det er en produktionsform der er god bade for høns og honsepassere ( og frugtplantagen); men den er ikke profitabel under de nuværende markedsforhold. På trods af ovenstående lidt pessimistiske konklusioner er vi imidlertid glade for at vi har gennemfort forsøget. Vi har nu droslet produktionen ned til selvforsyning og fritidsarbejde. Men vi overvejer fortsat om der på længere sigt vil være en mulighed for at udnytte erfaringerne til en mere kommerciel produktion.

3 havre). Pilefoder-korn blanding varierede fra 5-5% til 9-1% pilefoder til korn, og noget gange 7% eller pilefoder og 3% eller 2 korn. Fra uge 12 ti125 spiste de ca. 13 til 145 gram om dagen, og sa var det ikke stabilt igen for mange uge (se tillæg 1). Fra uge 3 har deres blanding været stabilt med 3% DHL pilefoder og 17% eget korn (med kun to uges undtagelse). I de sidste måneder har de spiste ca. 15 gram hver. Fra uge 22 ti134 fik de for lidt grovfoder. Fra uge 35 har de haft enten gulerodder eller majs ensilage næsten hver dag, før de kom ud til en ny mark under æble træ. De altid har haft koralalgekalk kalk men vi stoppede urt the i de sidste få måneder. Udover foder har de haft rigelig med halm på gulvet og østers skaller. De havde sten ved siden af indtil de var ude på marken. Jeg tror jeg tog fejl med at tvinge dem ned til 15 gram om dagen i et godt stykke af tid. Jeg tror den racer har brug for 16 til 17 også om sommer og mere om vinter. TILLÆG 3 HØNS VÆGT UGE VÆGT Dag gammel 6 gram 7 75 gram -9 1 kilo 1-l og for resten af deres liv vejede de det samme TILLÆG 4 ÆG AFFALD Af de ca. 6% ubrugelig æg er ksager folgende: 1. Prik fra hønsene= ca. 4% 2. Krak fra at være slået i opbevaring proces= ca. 25% 3. Krak fra at være lagt på halm gulv og trådt på= ca. 1-15% 4. Vinter æg eller for tynde skaller= 1 O-l 5% 5. Revne i redekasserne= ca. 5% 6. Transport uheld= ca. 5-l % Note: Ikke alle hansepassere tæller affald på det samme made. Affald tal svinge fra 2 til 12% over deres liv periode. Jeg tror den ligger omkring 6-7% som vores registrering vise.

4 KUNSTIGT LYS De fik kun kunstigt lys i begyndelsen af deres æglægnings periode. Mellem uge 22 og 42 fik de fra en til fern timer om morgen sådan at de havde i alt fra 12 timer (om midt vinter) til 16 timer (i forår). Da der var 16 timer naturligt lys så stoppede vi kunstig lys (se produktion skema). I uge 57 natur lys begyndt at falde under 16 timer. De var langt ude i æbleplantagen og det var ikke praktisk- / økonomisk muligt at indrette kunstig lys og jeg vil gerne se hvad de kunne producere med naturligt lys. Deres højeste produktion var i uge 42 med 1.% og kun 16 timer lys. Fra uge 3 til 44 havde de produktion i 7%. Fra uge 66 ti167 produktion fald fra 37.6% til 22% og de havde ca. 1 timer lys. I de sidste to uge af deres liv (69 og 7) var produktion så lav at jeg synes at det ikke gælder i projektet (-9%), så jeg har i alt regnet fra deres 23. uge til og med deres 6. uge - 46 uger i alt. Jeg tror at vi lavede et skæv eksperiment med hensyn til lyset. De skulle aldrig har haft mindre end 16 timer lys, og deres begyndelsen var så lav bl.a. fordi de kun havde 12 timer lys. SAMLET VURDERING Jeg siger dermed at vurdering af LaBelles potentiel æglægning kapacitet ikke udelukkende kan vurderes udfra i disse tal. De kan producere mere end hvad de har gjort hos OS hvis d e har mere lys. Vi slagtede dem i deres uge 71 fordi de producere så lidt. SLAGTNINGEN Ud af 147 slagtede var der kun en kasseret. Indmaden var fin i næsten alle. Kødet var fast og de var store, gennemsnits vægten var fra 2.3 kg ti12.4 kg slagtet. Der var vand blærer eller hkde svulster i ca. til 1 stykker, og 4 eller 5 var tynde eller magere. De smager godt og kan steges ved lav blus i 1.5 ti12 timer, og så er de fremragende som suppehøns. Ron Ridenour 24/1 TILLÆG 1 PRODUKTION RESISTRING SKEMA (se bilag 3) TILLÆG 2 FODER PLAN Som kyllinger fik de Carl Rasmussens 5% ØKO kylling pilefoder indtil uge 11. Det var blandet med en håndfuld af koralalgekalk. Hver dag fik de Erik Hansens urt the med 21 slags urter og hvidlæg blandet i deres friske vand. De fik lidt østers skaller, græs, fulerødder, kartofler, kål og k&ken rester i de første uge. Da de kom til marken fra uge 4 eller 5 til uge 1 fik de lidt kødbenmel og alt det græs, ukrudt, orm og insekter de kunne spiser. Fra uge 5 de fik fra 5-1% eget 1% ØKO korn, en blanding af hvede, byg og havre, med lidt rapsfrø. I 11 uger spiste de 5, kg af pilefoder og korn. Fra uge 11 til 14 spiste de en blanding af Rasmussens kylling pilefoder, eget korn og 9% OKO DLH honsepilefoder. Fra uge 15 vores eget korn de spiste er trittikale (mere rug end hvede med

5 Æglæggende høns Efter slagtning overforte vi 179 hanniker og 17 unge haner til en mindre mark uden træer men hvor vi kunne give dem kunstig lys. Der var de vinteren over. De havde rigelig plads, doble så meget som krav. De boede i tre huse. De begyndte at lægge æg i uge 22-23, lidt sent. Jeg tror at det var pa grund af kulden, at jeg gav dem for lidt kunstig lys og at de stadigvaek spiste kyllinge foder. Da de begyndte at lagge æg skiftede jeg over til hønse pilefoder (se tillæg 2). De lærte hurtig at springe op til redekasserne. Der er fern rum i hver kasse med hul i hvor æggene roller ned i en hylde af hønse tråd. De fleste æg blev lagt i kasserne. Efter en måned slagtede vi 14 af de 17 haner fordi der var for meget kamp og uro. Æg produktion fald drastisk (se produktionskurv, tillæg 1) men roen var genetablerede. De generelle observationer indtil uge 42 er følgende. Vi har ikke gjort en professionelt videnskabeligt arbejder med at være ensartede i vores behandling - især med fodring og lys. Der har været lidt for meget forskellige foder og foder spild, ujævn kvantitet af foder, og ulige pasning. Produktion svinge for meget op og ned. Jeg gav dem kun kunstig lys i de første 2 uge af æg lagnings periode og for lidt. Jeg ville gerne prove så lidt så muligt for at ikke genere deres natur, men de gav et mindre antal æg. Til gengæld kan vi konstatere at LaBelle lagge store velsmagende æg og at procent tal er ikke meget laver end de kommerciel racer, især hvis man give dem nok lys, i hvert fald 16 timer om dagen. Og hvis de spiste de samme antal af foder som de andre brun æglægger vil deres æg stadigvaek bliver større mener jeg. Man få mere for sin måltid. Det i sig selv er ikke en kommerciel fordel som vilkår er i dag men marked kan forandre sig eller bliver forandre. Det skulle ikke were så vanskeligt, for eksempel, at lave større bakke til XL æg. Redekasserne er så store at op til fern hone kan masse sig i en. Når der er mange i en kasse star en eller to star på ryggen af de andre. Den underst begynder at miste fjer pa ryggen fra de skarpe negler som skraber deres ryg. Omkring uge noterede jeg at ca. 2-25% havde miste få til mange fjer pa ryggen. Det fort ikke til kannibalisme men nogle fik solstik og sår på ryggen. De klør også og piller med sig selv. Jeg pravede forskellige hjælpemidler men der var ikke noget der virkede. Til gengæld skete der ikke noget alvorligt med dem. Nogle af de mest frygteligt udseende er de bedste æglægger. Jeg aflivede dem derfor ikke. DØDSFALD I næsten et år mistede vi 22 høns, fra 179 til 157 (7.7%). Kun tre dade af ukendte årsager. De andre aflivede jeg. I de fleste tilfælge var årsagen at de haltede for meget, at der voksende vorter pa deres fodder eller at de var magere og sløve. ÆG PRODUKTION Gennemsnit æg producent tal var 61.5 over 46 ugers produktion. (Jeg har ikke taget deres første uge- 22-med i gns tal og heller ikke uge 69 og 7). Gennemsnit æg vagt var 72.9 Gennemsnit æg masse var 44.7 grams. Gennemsnit start-else af ca. 2 æg per hone var: XL=49% L=43% M=%. Der var næsten ingen små æg kun 7 ud af 33. æg. Deres foder/kilo æg/kilo AKK var 4.3

6 Svanholm Gods OO Ron Ridenour LaBELLE HØNS PROJEKT RAPPORT Starten I sommer 2 købte vi 2 daggamle Scan LaBelle fra Hillstrøms rugeri. De var indlogerede i en opvarmede gammel stald brugt til log om vinter. Temperaturen fald gradvis fra 32 ti124 grad. De fik frisk halm til daglig, en sand bad, og lidt savsmuld i deres huse, som var kartoffel kasser. De sprang op pa små siddepinde i de første dage. Dødelighed var ca. fire procent og næsten alle i den første uge. Størst årsag til dødelighed, udover naturen, var dårlig behandling med vand. Mit næst største problem var at regulere fugtighed. Den varierede fra 55 til grad og til sidst helt op imod 1 grad. De drak vand konstant i de få august dage for de kom ud til marken. Mens de var i log stad konstruerede vi otte jern/træhønsehuse a 12 m2 og 9 træreder. Husene er uden bund med tra siddepinde, ophængt vandtrug og metalfoder siloer. Husene skaber god udluftning uden træk og er alligevel så lette og små at de med en traktorkrog kan flyttes jævnligt, så gadningskoncentration undgås. Kyllinger var livlige fra begyndelsen. De kunne åbenbart godt lide at høre klassisk og blad jazz musik. Fra uge tre havde de adgang til en lille have for vi overført dem i uge 4-5 til en stor mark af æble træer - Frugtplantagen. Hvis LaBelle får anstændige levevilkår er de rolige dyr og næsten ikke fjerpillere. I tilfælde af fjerpilning har jeg været i stand til at holde de pillede i et mørkt hospital og pilleriet har ikke gentaget sig hos det samme hold. I uge 6 var der lidt fjer pilning pa rumpen og jeg fangede og adskilte dem i hospitalet. Efter en uge var de tilbage til marken og alt gik godt. Andre har været syge eller svage eller har vredet et ben. Når jeg behandler dem og adskiller dem i hospitalet har der været gode resultater. Tretten ud af 21 blev reddet. Jeg tror LaBelle er nemmere at opdrætte med mindre kannibalisme end andre racer. De elsker at være udendørs og de har adgang 24 timer om dagen med kun storm vejr som undtagelse. De have sand bad under æble traerne og spiser orm og insekter, græs og ukrudt. De springer og flyver op på træerne. De er ikke bange for avlerne og andre mennesker. De ser ud til at være lykkelig. De er også store og smukke - en blanding af brune, hvide og røde fjer. De vejer mellem to og 2.5 kilo levende når de skal slagtes i uge og smag pragtfuld. Deres kød er fast som er deres æg. Jeg lavede en pagt med rævene. Hønsene er indespærrede i marken med en fiskenet som hegn og med el tråd. Alligevel er ræve interesserede i at finde en vej inde. Han/hun kommer hver nat. Med tidligere hold havde rævene nok at spise, fordi de fik de kyllinger som døde eller blev aflivet. Med dette hold var der meget få som døde eller blev aflivet. Fra uge 9 til 17 havde jeg indhegnet ca. 2 hønniker inklusiv 2 unge haner og begyndte at slagte de andre til vores kollektive k&ken. Efter at have slagtet ca. 7 solgt vi resten, 1, til supermarked. Den dag de skulle sendes af sted fandt ræven vej ind og slagtede ca. 45 stykker. Man skal aldrig underernære sin nabo.

7 q, [yc rs Svanholm Gods v/bo Læssøe Evaluering af 12 m2 flytbare kyllinge-/hønsehuse Konstruktionen af de flytbare huse fandt sted i forår/sommer Først blev der lavet et prototype hus, som efter en nøje vurdering for funktionsfejl og mulighed for produktionsforenkling dannede baggrund for de 7 endelige huse. De består af et skelet af rør- og vinkeljern som løse træelementer monteres pa. Husene forsynes med et skrånende panplade tag med 4 cm udhæng, og pa de høje langside monteres matterede plastic vinduer samt udluftnings lameller. Den ene endevæg består af 2 halvporte, som bruges ved fodring og rensning hos fjerkræet. Inde i husene er monteret siddepinde, 2 fodertrug og et automat vandingskar, og efter kyllingernes slagtning bliver der opsat 1 redekasser i hvert hus. Hvert hus er forsynet med beslag til pamontering af 2 hjul i den ene ende, samt et trækbeslag i den anden ende. En lille traktor kan nu flytte husene uden stort besvær. Positive erfaringer: Husene blev placeret i en del af Svanholms frugtplantage og et dobbelt så stort area1 som reglerne angiver blev indhegnet med 1,75 m højt fiskenet. På ydersiden af hegnet løb en el-tråd 2 cm over jorden, hvilket i begge afprøvningsår holdt rævene ude. Placeringen mellem frugttræerne fungerede fint. Kyllinger og høns spredte sig over hele arealet, ad græs og insekter og sandbadede under traerne, hvor jorden var 1s. Inde i husene blev der strøet med halm hvor der ikke var sandbad. Der skulle fyldes foder i trugene hver dag, og der var ca. en times arbejde med pasning og fodring dagligt. Hvis vandautomateme var justeret rigtigt, så der ikke kom vand pa det strøede gulv, var luften god i husene. Alt i alt trivedes bade kyllinger det ene år og høns det andet år vældig godt, samtidig at plantagen blev renholdt uden at det gik ud over avlen af frugt, snarere tvært imod. Negative erfaringer: Husene blev transporteret hjem i nærheden af avlsbygningerne ved vinterens komme, for at gøre pasning lettere og skaffe lys i husene til hønnikerne, som netop skulle i gang med at lægge æg. Men den store forskelstemperatur mellem ude og inde forårsagede et kraftigt vanddryp fra undersiden af taget lige ned over hønsene. Problemet blev løst ved at lægge et tykt lag hørhalm oven på tagene. Isoleringen fik problemet til at forsvinde, og halmen har været utrolig holdbar. er ikke blæst af og ligger der endnu efter halvandet år. Et andet og større problem var portenes skrøbelighed overfor vindstød. Mange hængsler har måttet rettes ud, når vinden tog fat i en port under fodringsarbejdet. En bedre sikring af portene er påkrævet, når de star åbne. Men vindstød kan også blive så kraftige at ingen sikring hjælper. Efter at husene var tømt for kyllinger, og 3 huse var flyttet hjem til hønsene kom orkanen d. 3. dec De 5 tomme huse var trillet rundt, og alle mere eller mindre skadet. 2 matte kasseres helt. Der var ikke meget vi kunne have gjort for at forhindre denne ulykke, men forhåbentlig bliver Danmark ikke ramt af lignende uvejr hvert år. Konklusion: Ud fra de økologisk målsætninger virker det rigtigt dyreetisk og dyrevelfærdsmæssigt at have fjerkræ i små enheder, og holde dem pa træbevoksede arealer. Den ekstra arbejdstid det medfører gør det desværre umuligt at konkurrere prismæssigt med andre økologer der også overholder reglerne, men som har større flokstørrelser, og mindre attraktivt udeareal. Vi vil dog fortsætte med hønsene på et mere hobbypræget plan til stor fornøjelse for mange.

8 J _ -. _. _- --

9 E P L P1 L Z S Z S l t P E E E S E S E C E P E 6 Z P E Z E S Z 6 2 Z Z O Z 6 Z 6 Z Z L Z C E S E P E 6 S L S L P 9 S P L S C S V P L S L % 6= bl Id lap4 6; 161 G 6 9st sst PSI ESI ESC ESC ES!- ESC zst CSL CSL 1st OEC OS1 OS1 Pt Ot Pt Pt Pt EPL Et E6t S61 St ZLL SLI SLZ S9Z szz s9z OEE S6Z SZ otz 2 OEC SPC szt oa 6ep/lllw6 6L.6 9E9LC O s 6oz SLt SLt osc szc osc otz ozz EEZ 6EZ ZZ zcz LLZ OPE ZEE ZZ LEE ECP SSE 9% OOE osz E9C 1 9b =?5i -pod zz 6t 1 LC 9c 9L 9c 9c SC SL PC PL PC EL EL EL OC 1 OC 1 OC P E E Z Z IWe W4sPW p '1 O'C S L O Z 2 S Z S Z S Z Ok S E O P O S S S O S O S ;_s p 4eJau I L 6 Z O c L OC Z LL O ZC S ZL S EL O PL L O SC S S1 9C S 9L S 9L O LC S LC S'LL S L1 S LC O'LL O LC s. S 9C S S1 O SL I O PL S EC O EC O EC % c O E 1 O EC O ZL O ZL O ZI O ZL O ZL cat irpzpi Jaugsk E 9 L P 9 zz L EE 2 SE 9 OE S V EZ L L 6 2 E 9 6E L'L LP 9 SP Z L OS 9 9 EP Z 6 6s L LS P 9s 2 S9 1 OL 6 11 L O ZC S6 6 9 SS 6% LP L L P 6 LL E tl L 9L 2 9 LS Z 9 6s 9 ts 6% PE S Z cz % 2 E E Z S VP E E 6Z 9 ZE P Z cz LE Z Z LC 9% SE Z E O Z t L S EP P LZ 6 S 6t S LD 2 % PIW E O 1' 1 ' Z'O Z ' C'O 1 ' CO E P'O P '1 6 O'C L'S LZ Z I 1 P 1 S 1 L Z E 1 P 1 P c 6 Z cc 9 EP S WE 9 PP 9 LP S OP S ZV 9 P 9 P L 6s 9 zs Z LC Z 9c c Z t c 6 1 El 1 El 9 6P E 9z S EP P LE E9 OC L PC EEL 61 6 EE 1 SP P9E P9 OPE P9 Z6t 9 9s - % w EP 6P L PP 6 ZL sz SE SL 9OL.1 O t zz cs L 9LC O LL 9 EZ 6 LL ZOE S 6L ZZ 9 L E 6Z 9 L EZ OCC SL LSE O PE S LL PZ 11 9L 99E O SE O LL zz SC1 LL L6E E S 9L EZ EEL 9L PEP O ZP O LL 9z WC PL LIP O ZP E LL CC 61 9 PZP O SP O LL 9z 99c EL P9P 9P Z LL 6Z 9LL OL SZP O VP 9 LL LZ ZLC OL 6OP O PP O LL 661 OL 69P 6P P LL 6Z 21 OL VW O SP O LL 6Z 6Z 69 96P O LS 9 9L 9z 9c ZL EP O SP 9 SL CP LLZ ES Z9E P SL EC OPZ 19 OSP O LS E SL ZP OEE zs SOP O ES P SL St ZLE OS ELP O PS 9 SL E 2 LS LSP O PS P SL OP 6tE PS 6ZP O ES 1 SL LP ZSE LP 9SE O LS Z PL SP ESE 6t s O ZS O PL P ZZP SP 96E O PS 6 EL OS P9P PP OLP 19 P PL IS SSP 9P 96 2 O LS 6 EL LS OSP P SZP s O PL zs CVP LP 96E c SS S EL ss ILP EP Z9E L ZS zs 9-a LP LE Z OS S ZL ss zos PP COP 6 PS S IL E9 PS 9-z PLE E CS S OL 9 6LP PE 9Z 1 9P 9 99 LPS CC 9sz Z LP S L9 OL 99 sz LCZ S LP O L9 OL 6s 9z PZZ 6 9P O L9 ZL LS oz E9C Z EP S 99 L zo9 Zt E6 Z CP S S9 LL EZL 6 2 O OS 9 EL PS9 69 O LP O P9 z9 9s P E tp O P9 OS LOP P 6Z 6 ZP S E9 zz 9cc 6 OS Z P E9 EZ O PC 3s be or I; p S ffi % 1 % 1x lue16 luej6 % 6 I41 5aslaJJelS ssew6~ JlkeA6y POG EE S L9 EL P E 1 LPI Z ZZ 6PZ 9 LE PZP LE 6ZP 9 EP 6P P PP LOS P P zss E PS oz9 % PC9 P S 999 S O9 69 Z LS ES9 P 9S EP9 9x9 6ZL t S L99 P L9 6LL s 6L9 Z S9 OEL Z 9 E6L 9 S tl te OL -2 L 69 SZ 6 L9 CO 69 9 ZL 6S L t CL6 E LL SZ6 P 6L OS6 C SL 66 P CL SL Z 69 ES 9 9L PP6 SO6 6 L9 tp P 69 OL tl 6 Z OL L Z9 L L LL6 6 EL 9Z6 Z OL 6L 6 L9 ts L PP 9s S SZ OZE 6 sti % wv fiuy16ae16ae a6r L L P Z Z6 L Z6 P P6 S S6 L6 E D OO 1 % c t Z9L E9C E E E9C E9L E9C E9L E9L P9L P9C s s9t s9c 9 99c 9 69C 69C 69C 6 69C LLL CL1 tlt CLC 9LI 9LC LL1 LLC 6Ll -xr wv UJ S? swauua6 9 OO Ot Z L9 OO Ot s9 L S P9 6 Z 9.6. LZ z9 6O Pl c9 6 LO 9 1E 6s O PZ s OU.L 1 LS 1 9s EO ss OO LO LZ PS OO LO OZ ES OO LO E 1 zs OO L 9 CS 9 6Z OS 9O ZZ 6t 9 EL P 9 LP 9 to 9P oo so sz SP OO SO. 1 VP 9 11 EP oo so Po ZP WW LZ LP oo w oz OP 7 E1 6 2 P 9 E OO EO OE LE OO EO EZ 9s x 9 1 SE OO E 6 PE EO ZO EE OO ZO PZ ZE OO ZO L t LE 21 OE 1 E 6Z CO LZ Z CO OZ LZ M)lO El 9z 1 9 sz 1 1.s PZ 66 Z C EZ EZ 66.ZC. z si owa war SUH UJ~OljUt?AS

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS ØSTERBRO LÅNEHØNS Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag, de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion blandt de førende i verden Ægproduktionen i Danmark Den danske ægproduktion er blandt de førende i verden inden for fødevaresikkerhed, kvalitet og dyrevelfærd.

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Når man kan og vil selv

Når man kan og vil selv Når man kan og vil selv Baggrund Køb fritidsbrug 1989 Omlagt til økologi i 1995 24.000 høns og 36.000 hønniker 180 Ha foderproduktion til eget forbrug Hønsegårde, grovfoder, korn, overdrev og naturarealer

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen

Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Til: Holkegårdfonden Att.: Formand Dorte Mette Jensen Jeg anmoder ved fremsendelse af nærværende materiale om et lån fra Holkegårdfonden på 525.000 kr. Formålet med lånet er at sikre ressourcer til at

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

Wilhelm Bauer. Byg et hønsehus

Wilhelm Bauer. Byg et hønsehus Wilhelm Bauer Byg et hønsehus Wilhelm Bauer Byg et hønsehus Atelier 4 Service Indhold Nogle indledende ord 6 Høns skal også have tag over hovedet 9 Specielt: Op i buskene 10 Et tilbageblik 12 En høne

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik?

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Indskoling. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Indhold Intro Madlogbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Spis op eller not Bakterie-bal, nej tak Gæt en grimasse Intro En del af den mad vi spiser stammer

Læs mere

Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri.

Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri. Produktion af fjerkræ i Danmark og EU Senest opdateret: Januar 2009 Foruden den konventionelle produktionsform, hvor fjerkræet går indendørs og slagtes, så snart det har nået den ønskede vægt, er der også

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Da Hugo slog en ski fyldt med kologi

Da Hugo slog en ski fyldt med kologi Da Hugo slog en ski fyldt med kologi Da Hugo slog en ski fyldt med kologi Hugo og Asta går i 1. klasse på Æblebakkeskolen. En dag i det store spisefrikvarter kommer Asta til at kigge ned i Hugos madkasse.

Læs mere

Otte gange om året kommer et nyt hold på 38.000 kyllinger ind i stalden hos Stefan Laursen. Fem uger efter kommer de på slagteriet.

Otte gange om året kommer et nyt hold på 38.000 kyllinger ind i stalden hos Stefan Laursen. Fem uger efter kommer de på slagteriet. 9 Otte gange om året kommer et nyt hold på 38.000 kyllinger ind i stalden hos Stefan Laursen. Fem uger efter kommer de på slagteriet. Takket være moderne avlsmetoder vokser kyllingerne hurtigere og hurtigere

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Smag for naturvidenskab

Smag for naturvidenskab Smag for naturvidenskab Når grønt bliver brunt Silje Sofie Sloth Langhave, Estrid Rose Schou Haugen og Cathrine Harbo Christiansen 4. klasse Sct. Mariæ Skole Vinteren 2015 1 Æbler bliver brune Hvorfor?

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå De forsvundne penge i smågrise- og slagtesvineproduktionen Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå 7 steder hvor pengene tabes #1. Dårlig opstart (udtørring) #2.

Læs mere

Den store kødguide Som forbruger kan du gøre en stor forskel for dyrene, når du køber ind i supermarkedet.

Den store kødguide Som forbruger kan du gøre en stor forskel for dyrene, når du køber ind i supermarkedet. Den store kødguide Som forbruger kan du gøre en stor forskel for dyrene, når du køber ind i supermarkedet. Af Lykke Wiborg Christensen, december 2012 03 Soen er fastspændt i otte uger 06 Skabt til billig

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Et landbrugsemne i matematik

Et landbrugsemne i matematik Et landbrugsemne i matematik Lavet af Christian Lund Tallerupskolen mail@chrlund.dk Frank Erichsen bedre kendt som Bonderøven bor på Kastaniegården på Djursland. Her dyrker han jorden og plejer sine dyr

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske?

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske? Kopiark A Etikspil Spørgsmål Hvordan kan man kende forskel på en god og en dårlig handling? Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Hvorfor gør man nogle gange noget

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Helstegt pattegris fra A til Z

Helstegt pattegris fra A til Z Helstegt pattegris fra A til Z Torben Aagaard 8. august 2005 Til min 30 års fødselsdag havde jeg besluttet, at menuen skulle bestå af helstegt pattegris. Mine tidligere erfaringer med svinet rakte kun

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at

Der er flere metoder, der kan tages i anvendelse for at gøre din bolig mindre attraktiv som mågebolig, f.eks. ved at Bilag 2: Metoder til at forebygge eller minimere gener fra måger Helt grundlæggende bør du naturligvis undlade at fodre måger, fjerne spiseligt affald og i øvrigt holde affaldsbeholdere lukket. Vænnes

Læs mere

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning

Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Svineproducent Torsten Troelsen, Herning Uddannet landmand, merkonomfag Købte gården i fri handel 1. juni 2002 275 søer + slagtesvin, 96 ha og 1 ansat 2.800 m2 under tag Leveregler 1. Det er fint at vide,

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to?

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to? Tillykke med din nye undulat! For at du og resten af familien får den bedst mulige start som undulatejere, får du her en lille standard pasningsvejledning med hjem. Vejledningen er en kombination af gode

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere

Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden 2011

Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden 2011 Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden 2011 vfl.dk Drivhusgasudledningen ved dansk produktion af kyllingekød beregnet via LCA metoden Udgivet: August 2011 Rapporten

Læs mere

MADSPILD OG EMBALLAGE

MADSPILD OG EMBALLAGE FORLØB NR. 6 Hvad er din madpakke pakket ind i? Det er ikke helt lige meget, hvad du eller dine forældre pakker din madpakke ind i. Det betyder nemlig noget for madens holdbarhed, og der er brugt ressourcer

Læs mere

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ

Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Lis Olesen, dyrlæge LVK Fjerkræ Mit oplæg:! Udenlandsk forældredyrsproduktion i Østrig, Schweiz og Tyskland! Sygdomsmæssige forhold hos økologiske forældredyr med økologiske konsumægshøner som sammenligningsgrundlag!

Læs mere

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Ejeroplysninger: Dato: Navn: Adresse: Telefon: Hvor mange medlemmer består familien af: Skriv navne og alder på alle: Har du haft hund før? Ja hvilken race? Har du andre

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta?

ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta? ? ØKOLOGI? Hvad er myter? Hvad er fakta? PDF udgave af Myter og fakta på: http://www.okologi.dk/virksomhed/catering/myter_og_fakta Økologisk Landsforening 2007 Hvad er myter? Hvad er fakta? Der knytter

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til det 10 nummer af Heldagsnyt i år 2010.

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til det 10 nummer af Heldagsnyt i år 2010. November 2010 Nyt fra Redaktionen Velkommen til det 10 nummer af Heldagsnyt i år 2010. HeldagsNyt er et blad med mange funktioner og en god mulighed for at finde ud af hvad der rør sig i heldagsskolen.

Læs mere

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog?

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvor mange kager? 5 15 25 X 1. Hvornår starter filmen? Kl. 18.30 Kl. 21.00 Kl. 19.00 2. Hvor mange kilo håndbagage? 6 kg 8 kg 10 kg 3. Hvor skal man skifte tog?

Læs mere

Bananfluer 1 (store og små vingeløse)

Bananfluer 1 (store og små vingeløse) Bananfluer 1 (store og små vingeløse) Opdrætsbeholder: Plastik ølglas, malerspand, eller lignende. Til ventilation bruges en nylonstrømpe eller en engangs vaskeklud af skum, Hvis man har mange vilde flyvende

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Stay strong Chris MacDonald

Stay strong Chris MacDonald 10 11 Christian Bitz og Arne Astrup har virkelig gjort et godt stykke arbejde med VBK 2.0. Denne bog følger op på deres første fremragende bog, Verdens bedste kur, og bringer os niveauet videre og fokuserer

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

NEWS DID YOU KNOW... POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i Polen MAJ 2015

NEWS DID YOU KNOW... POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i Polen MAJ 2015 MAJ 205 Alex Dybdal & Tomasz Wróblewski besøger LANDMECO kunde Gospodarstwo olno-hodowlane, hvor de første 5 huse ud af 5 snart vil være klar til produktion. POLEN: LANDMECO starter salgsafdeling op i

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Så er det lige før det hele går løs, og vi håber og tror på, at Julebasaren på lørdag, endnu engang bliver alt det store arbejde værd! I løbet af ugen bliver der arbejdet flittigt

Læs mere

Salg og udlejning af containere

Salg og udlejning af containere Salg og udlejning af containere SKIBSCONTAINERE NYE/SECOND HAND/ONE WAY KØLE- & FRYSECONTAINERE KONTOR- & MANDSKAB MILJØCONTAINERE LAGERCONTAINERE ISOLEREDE CONTAINERE Danmarks største udvalg i mini 10

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Spændende opgaver.. Foto: Tina Valbjørn. Montør: Knud Jessen

Spændende opgaver.. Foto: Tina Valbjørn. Montør: Knud Jessen 2 0 1 5 Spændende opgaver.. Filmen 1864 I august måned 2013 var Hagenskov slot, avlsbygninger og omgivelser location for filmoptagelser til Ole Bornedals storfilm og tv-serie om 1864. Foto: Tina Valbjørn

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version Arbejdsark type 1 Juni 2006 Original version Diabetes type 1 juni 2006 Kilde: Vibeke Zoffmann Tilpasset C og M, AUH Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

børn der sover i dagtilbud

børn der sover i dagtilbud Retningslinjer for børn der sover i dagtilbud I dagpleje og 0 til 5 års børnehuse Retningslinjerne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, juni 2009.

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere