LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А"

Transkript

1 LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/ На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13. став 2. Одлуке о месним заједницама ( Службени лист Општина Бачка Паланка, број 26/2008, 2/2010 и 29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/2013- пречишћен текст) и члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 42. седници, одржаној дана 30. октобра године, донело је следеће Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на измене Финансијског плана Месне заједнице Деспотово Деспотово за годину I Даје се сагласност на измене Финансијског плана Месне заједнице Деспотово Деспотово за годину, који је Савет Месне заједнице Деспотово Деспотово усвојио на седници одржаној дана 02. септембра године, под бројем 105/2013. Бачка Паланка 07. новембар године II Ово решење објавити у Службеном листу Општине Бачка Паланка. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III-401-5/ октобaр године БАЧКА ПАЛАНКА 291 Председник Општинског већа Општине Бачка Паланка, Александар Ђедовац, с.р. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13. став 2. Одлуке о месним заједницама ( Службени лист Општина Бачка Паланка, број 26/2008, 2/2010 и 29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/2013- пречишћен текст) и члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 42. седници, одржаној дана 30. октобра године, донело је следеће

2 736 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на измене Финансијског плана Месне заједнице Дунав Бачка Паланка за годину I Даје се сагласност на измене Финансијског плана Месне заједнице Дунав Бачка Паланка за годину, који је Савет Месне заједнице Дунав Бачка Паланка усвојио на седници одржаној 06. септембра године, под бројем 160/2013. II Ово решење објавити у Службеном листу Општине Бачка Паланка. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III-401-9/ октобар године БАЧКА ПАЛАНКА 292 Председник Општинског већа Општине Бачка Паланка, Александар Ђедовац, с.р. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13. став 2. Одлуке о месним заједницама ( Службени лист Општина Бачка Паланка, број 26/2008, 2/2010 и 29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/2013- пречишћен текст) и члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 42. седници, одржаној дана 30. октобра године, донело је следеће Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на измене Финансијског плана Месне заједнице Карађорђево Карађорђево за годину I Даје се сагласност на измене Финансијског плана Месне заједнице Карађорђево Карађорђево за годину, који је Савет Месне заједнице Карађорђево Карађорђево усвојио на седници одржаној 03. септембра године, под бројем 128. II Ово решење објавити у Службеном листу Општине Бачка Паланка. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III / октобар године БАЧКА ПАЛАНКА 293 Председник Општинског већа Општине Бачка Паланка, Александар Ђедовац, с.р. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13. став 2. Одлуке о месним заједницама ( Службени лист Општина

3 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 737 Бачка Паланка, број 26/2008, 2/2010 и 29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/2013- пречишћен текст) и члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 42. седници, одржаној дана 30. октобра године, донело је следеће Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на измене Финансијског плана Месне заједнице Нова Гајдобра Нова Гајдобра за годину 294 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13. став 2. Одлуке о месним заједницама ( Службени лист Општина Бачка Паланка, број 26/2008, 2/2010 и 29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/2013- пречишћен текст) и члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 42. седници, одржаној дана 30. октобра године, донело је следеће I Даје се сагласност на измене Финансијског плана Месне заједнице Нова Гајдобра Нова Гајдобра за годину, који је Савет Месне заједнице Нова Гајдобра Нова Гајдобра усвојио на седници одржаној 06. септембра године, под бројем 133/ II Ово решење објавити у Службеном листу Општине Бачка Паланка. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III / октобaр године БАЧКА ПАЛАНКА Председник Општинског већа Општине Бачка Паланка, Александар Ђедовац, с.р. Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на измене Финансијског плана Месне заједнице Параге Параге за годину I Даје се сагласност на измене Финансијског плана Месне заједнице Параге Параге за годину, који је Савет Месне заједнице Параге Параге усвојио на седници одржаној 02. септембра године, под бројем 101- а/2013. II Ово решење објавити у Службеном листу Општине Бачка Паланка. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III / октобaр године БАЧКА ПАЛАНКА

4 738 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године 295 Председник Општинског већа Општине Бачка Паланка, Александар Ђедовац,с.р. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13. став 2. Одлуке о месним заједницама ( Службени лист Општина Бачка Паланка, број 26/2008, 2/2010 и 29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/2013- пречишћен текст) и члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 42. седници, одржаној дана 30. октобра године, донело је следеће Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на измене Финансијског плана Месне заједнице Tоваришево Товаришево за годину I Даје се сагласност на измене Финансијског плана Месне заједнице Tоваришево Товаришево за годину, који је Савет Месне заједнице Tоваришево Товаришево усвојио на седници одржаној 23. септембра године, под бројем II Ово решење објавити у Службеном листу Општине Бачка Паланка. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III / октобaр године БАЧКА ПАЛАНКА 296 Председник Општинског већа Општине Бачка Паланка, Александар Ђедовац, с.р. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13. став 2. Одлуке о месним заједницама ( Службени лист Општина Бачка Паланка, број 26/2008, 2/2010 и 29/2011), члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/2013- пречишћен текст) и члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 42. седници, одржаној дана 30. октобра године, донело је следеће Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на измене Финансијског плана Месне заједнице Визић Визић за годину I Даје се сагласност на измене Финансијског плана Месне заједнице Визић Визић за годину, који је Савет Месне заједнице Визић Визић усвојио на седници одржаној 02. септембра године, под бројем 46/2013.

5 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 739 II Ово решење објавити у Службеном листу Општине Бачка Паланка. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III / октобaр године БАЧКА ПАЛАНКА 297 Председник Општинског већа Општине Бачка Паланка, Александар Ђедовац, с.р. На основу члана 65. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/ пречишћен текст), члана 33а Одлуке о месним заједницама ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 26/2008, 2/2010 и 29/2011) и члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 42. седници, одржаној дана 30. октобра године, донело је следеће Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Одлуку Савета Месне заједнице Товаришево Товаришево о финансирању једног запосленог средствима буџета Општине Бачка Паланка I Даје се сагласност на Одлуку о финансирању једног запосленог средствима буџета Општине Бачка Паланка, коју је донео Савет Месне заједнице Товаришево Товаришево, на својој 13. седници, одржаној дана 09. октобра године. II Ово решење објавити у Службеном листу Општине Бачка Паланка. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III-4-2/ октобaр године БАЧКА ПАЛАНКА 298 Председник Општинског већа Општине Бачка Паланка, Александар Ђедовац, с.р. На основу члана 177. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник Републике Србије, број 57/2011, 80/2011-испр., 93/2012 и 124/2012), члана 58. став 1. тачка 5. и 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/2013-пречишћен текст) и члана 15. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 13/2006), председник Општине Бачка Паланка дана 31. октобра године, донео је Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности I Даје се сагласност на Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије, коју је донео Управни одбор

6 740 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године ДП Нови Сад Гас Нови Сад на 104. седници одржаној дана 4. јуна године. II Ово решење објавити у Службеном листу Општине Бачка Паланка. ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА П Р Е Д С Е Д Н И К Број: I / октобар године БАЧКА ПАЛАНКА 299 П р е д с е д н и к Општине Бачка Паланка, Александар Ђедовац, с.р. На основу члана 59. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 13/2006) и члана 26. Тарифног систем за обрачун испоручене топлотне енергије и извршених услуга ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 4/2007 и 25/2010) председник Општине Бачка Паланка дана 31. октобра године, донео је Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности I Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цена грејања из Топлане Партизан Бачка Паланка и котларнице Мали Ритић Челарево, коју је донео Управни одбор ДП Нови Сад Гас Нови Сад на 107. седници одржаној дана 21. октобра године. A. Блок "Партизан" Бачка Паланка за стамбени простор 6,020 дин/ кwh + 207,840 дин/кw инсталисане снаге за повлашћене потрошаче 9,030 дин/кwh + 311,761 дин/кw инсталисане снаге за пословни простор 9,030 дин/ кwh + 311,761 дин/кw инсталисане снаге Б. Блок "Мали Ритић" Челарево Наплата грејања за кориснике грејања из котларнице блока "Мали Ритић" у Челареву ће се вршити расподелом трошкова за утрошен енергент (гас). Кључ за израчунавање припадајуће количине гаса за зграду је преузета количине енергије сваке појединачне зграде, очитано са калориметра у подстаници зграде, у односу на укупну количину преузете енергије свих зграда у Блоку "Мали Ритић". Кључ расподеле припадајуће количине гаса унутар зграде је квадратура стана/локала у односу на укупну квадратуру зграде или број импулса очитаних са делитеља топлоте. Делитеље топлоте уграђују станари самоиницијативно уз сагласност Скупштине зграде. Цена гаса се обрачунава према Одлуци ДП "Нови Сад-Гас" бр од 7. августа године. У складу са ставом 2. члана 3. Уредбе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије ( "Сл. гласник РС" бр. 37/2013) локална самоуправа одобрава субвенцију за стамбени простор и школе у износу од 0,45 дин/кwh испоручене топлотне енергије. Износ субвенције дистрибутер ће на месечном нивоу фактурисати локалној самоуправи. Субвенцирана цена без ПДВ-а износи: - - за стамбени простор 5,570 дин/ кwh+207,840 дин/кw инсталисане снаге

7 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 741 за повлашћене потрошаче 8,580 дин/кwh + 311,761 дин/кw инсталисане снаге Први део цене (дин/кwh) ће се наплаћивати само зими у периоду грејања, а други део (дин/кw) ће се наплаћивати у летњем периоду - шест месеци ( мај-октобар). Горе наведене цене су без ПДВ-а. II Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење бр. I-352-3/2013 од 28. фебруара године које је објављено у Службеном листу Општине Бачка Паланка бр. 9/2013. III Ово решење објавити у Службеном листу Општине Бачка Паланка. OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА ПРЕДСЕДНИК Број: I / октобар године БАЧКА ПАЛАНКA 300 П р е д с е д н и к Општине Бачка Паланка, Александар Ђедовац,с.р. На основу члана 178. ст. 1. Закона о енергетици ( Службени гласник Републике Србије бр. 57/2011, 80/2011-испр., 93/2012 и 124/2012), члана 58. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ( Службени лист Општине Бачка Паланка бр. 13/2006) и члана 58. ст. 1. т. 5. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка бр. 24/2013-пречишћен текст), председник Општине Бачка Паланка, на предлог Општинског већа Општине Бачка Паланка, дана 31. октобра године, донео је Измене и допуне Тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије и извршених услуга Члан 1. У Тарифном систему за обрачун испоручене топлотне енергије и извршених услуга ("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр. 4/2007 и 25/2010), у члану 19. став 5. мења се и гласи: "Купцима се одобрава расподела испоручене количине топлотне енергије очитане са заједничког калориметра у топлотној подстаници и на основу очитаног стања са уграђених уређаја за мерење сопствене потрошње топлотне енергије (у даљем тексту: делитеља). Обрачун испоручене количине топлотне енергије ће се вршити на основу стања са делитеља, уколико је делитељ уградио најмање 75% купаца, који се снабдевају топлотном енергијом преко заједничког калориметра. Уколико неки од купаца одустану од обрачуна на основу делитеља и број купаца којима се обрачун врши на основу делитеља буде мањи од 50%, расподела испоручене количине топлотне енергије очитане са заједничког калориметра ће се вршити на основу инсталисане снаге купаца." После става 5. додаје се нови став 6. који гласи: "У зградама где се обрачун испоручене количине топлотне енергије врши на основу расподеле према очитаном стању са делитеља, за купце који немају уграђене делитеље трошкова, обрачун се врши по кључу загревне површине и њихова површина се увећава са корективним фактором 1,5. Добијени износ трошкова се одузима од укупног трошка

8 742 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године за загревање свих простора на заједничком месту преузимања, а остатак се дели између осталих корисника у складу са очитаним односима потрошње.". Досадашњи став 6. постаје став 7. Члан 2. Ове Измене и допуне Тарифног система ступају на снагу осмог дана од објављивања у "Службеном листу Општине Бачка Паланка". OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА ПРЕДСЕДНИК Број: I / октобар године БАЧКА ПАЛАНКA 301 Председник Општине Бачка Паланка Александар Ђедовац, с.р. На основу члана 177. Закона о енергетици ( Службени гласник Републике Србије, бр. 57/11, 80/11-исправка и 93/12) Управни одбор ДП НОВИ САД ГАС Нови Сад, на седници број 104 одржаној дана године доноси: ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије садрже техничке захтеве за градњу топловодне мреже и топлотних подстaница као и за прикључење зграда/објеката на топловодни систем (у даљем тексту: Правила о раду) и важе за прикључивање и рад унутрашњих топлотних уређаја (у даљем тексту: топлотни уређаји) Купаца, који се прикључују или су већ прикључени на топловодну мрежу ДП НОВИ САД ГАС (у даљем тексту: Енергетски субјекат). Члан 2. Намена Правила о раду је да се ускладе и поједноставе пројектовање, извођење, прикључење, руковање и одржавање дистрибутивне мреже, прикључних топловода, топлотних подстаница и унутрашњих топлотних уређаја и инсталација. Члан 3. Технички захтеви дефинисани у овим Правилима о раду су саставни део уговорног односа између Купаца и Енергетског субјекта. Снабдевање топлотном енергијом, права, обавезе и одговорности Енергетског субјекта и Купца топлотне енергије су уређени у Одлуци о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Бачка Паланка (у даљем тексту: Одлука о условима снабдевања). Члан 4. Енергетски субјект може обезбедити несметан рад топлотних уређаја Купца, ако су изведени и раде у складу са овим Правилима о раду. Енергетски субјект може обуставити испоруку топлотне енергије Купцу до отклањања недостатака, ако топлотни уређаји Купца не испуњавају услове Правила о раду и нису сигурни за рад.

9 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 743 Члан 5. Нејасноће у погледу примене Правила о раду, које би се појавиле пре почетка пројектовања и пре извођења радова на топлотним уређајима, потребно је разрешити заједно са Енергетски субјектом. Члан 6. Техника даљинског грејања се непрекидно развија, прилагођава развоју и општим стремљењима у Енергетском сектору, као и конкурентности различитих извора енергије. Енергетски субјект зато задржава право на измену неких техничких решења, ако би се показало да су иста објективно боља. Инвеститор односно пројектант, који наступа у његово име, мора пре почетка пројектовања од Енергетског субјекта прибавити пројектне услове, којима ће бити одређени најбитнији посебни захтеви и то како у погледу градње и прикључења зграде на топловодну мрежу тако и у погледу унутрашњих топлотних уређаја и инсталација. Потребан услов за прикључење објекта колективног становања стамбених зграда на топлификациони систем је да минимум 50% од укупне грејне површине буде прикључено на систем даљинског грејања. Дефиниције појмова Члан 7. Поред појмова из Одлуке о условима снабдевања топлотном енергијом, у овим Правилима о раду су посебно наглашени појмови са следећим значењем: систем даљинског грејања је јединствен техничко-технолошки систем међусобно повезаних енергетских објеката који служи за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије. Систем даљинског грејања састоји се од топлотног извора, топловодне мреже, предајних станица и (унутрашњих) кућних топлотних инсталација. Кућне инсталације нису у надлежности енергетског субјекта. дистрибутивни систем је део система даљинског грејања који чини топловодна мрежа (примар + секундар) за дистрибуцију топлотне енергије тарифним купцима: топловоди (подземни и надземни) уређаји и постројења који су њихови саставни делови топлотна подстаница - склоп опреме, који вреловодну/топловодну мрежу повезује са унутрашњим топлотним уређајима Купаца; директна топлотна подстаница - топлотна подстаница, код које јавна топловодна мрежа није физички одвојена од унутрашњих топлотних уређаја Купца (загревна вода из топловодне мреже је присутна у унутрашњим топлотним уређајима Купаца); индиректна топлотна подстаница - топлотна подстаница, код којe су јавна вреловодна/топловодна мрежа и унутрашњи топлотни уређаји Купца физички одвојени измењивачем топлоте; прикључна подстаница - део топлотне подстанице, који дефинише предајно место; одређује је регулација протока, односно мерење називног протока грејног медија (топле воде); кућна подстаница - део топлотне подстанице, намењен преносу топлоте од прикључне подстанице на интерне топлотне уређаје Купца; инсталисана топлотна снага - топлотна снага зграде, добијена као збир називних снага уграђених унутрашњих топлотних уређаја;

10 744 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године прикључна снага инсталисана снага, коригована по одредбама Енергетског субјекта; главни топловод - топловод, који топлом водом снабдева више од једне зграде; приључни топловод део топловодне мреже од главног топловода до топлотне подстанице у згради; примарна страна топлотне подстанице - део топлотне подстанице у склопу са топлом водом из јавне топловодне мреже; секундарна страна топлотне подстанице - део топлотне подстанице у склопу са топлом водом унутрашњих топлотних уређаја Купца; унутрашњи топлотни уређаји - инсталације, које обезбеђују одговарајуће услове живота и рада у зградама (грејање, проветравање и климатизацију) мерни уређаји на секундару- делитељи или појединачни мерачи за сваку стамбену или пословну јединицу. Прилози као саставни део Правила о раду Члан 8. Прилози дати уз Правила о раду чине његов саставни део, и то: Прилог 1: Клизни дијаграм температуре воде у топловодној мрежи (110/70 C) Прилог 2: Шема директне топлотне подстанице (електроповезивање се изводи као и код шеме за индиректне подстанице Прилог 3) Прилог 3: Шема индиректне топлотне подстанице Прилог 4: Шема индиректне топлотне подстанице, више циркулационих кругова са главном пумпом Прилог 5: Шема индиректне топлотне подстанице више циркулационих кругова без главне пумпе Прилог 6: Димензије канала за предизоловани цевовод Прилог 7: Начин уградње мерних инструмената у подстаници Прилог 8: Начин уградње мерних температурних сонди II ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Члан 9. Пројектна документација мора бити изведена по важећим прописима. Енергетском субјекту се доставља Елаборат Енергетске ефикасности зграде као саставни део техничке документације (у складу с Правилником о Енергетској ефикасности зграда ''Службени гласник РС'' 61/2011). Енергетском субјекту се доставља примерак пројектне документације у штампаној и у електронској форми. Приликом одређивања топлотног конзума објекта придржавати се следећих смерница: спољна пројектна температура за Бачку Паланку је -15 о C, температура грејних просторија у зависности од намене. 1. Пројекат централног грејања Члан 10. Пројекат централног грејања, за добијање сагласности за прикључење, мора да садржи:

11 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 745 пројектни задатак; технички опис; термички и хидраулични прорачун термотехничких инсталација и водова; укупно инсталисану топлотну снагу и инсталисану топлотну снагу, одвојено по појединачним грејним системима, у W; основне податке за прорачун топлотних губитака по EN или DIN 4701 уз поштовање рачунате спољне температуре -15 C. У случају, да је у питању део зграде са постојећим грејним системом (додатна прикључења, одржавање), потребно је поштовати исте параметре као код обнове постојеће инсталације; методе техничких прорачуна и њихове резултате (топлотни губици, температура развода и поврата, протока грејне воде у m 3 /h, пад притиска, изрегулисаност цевне мреже, систем заштите код затворених и отворених система и сл.); састав топлоте, који је основа за одређивање прикључне снаге, садржи најмање следеће податке: ознаке простора, унутрашњу температуру, стандардне губитке топлоте, уграђена грејна тела, инсталисану снагу уграђених грејних тела; спецификацију материјала и радова, цртеже: ситуациони приказ положаја зграде у простору, оријентацију објекта закључно са уцртаном топловодном мрежом на основи катастра у размери 1:500, функционалну шему грејних система и уређаја са техничким подацима, све тлоцрте у размери 1:50 или изузетно 1:100 са уцртаним распоредом система и уређаја са техничким подацима и њиховим међусобним повезивањима те повезивањима на постојеће уређаје, шеме излазних водова са уцртаним системом заштите и опреме за одзрачивање, шеме мерења и регулације. Пројекат топлотне подстанице Члан 11. Пројекат топлотне подстанице мора да садржи пројект машинских и електро инсталација. - Пројекат машинских инсталација- Пројекат машинских инсталација, за добијање сагласности за прикључење, мора да садржи: пројектни задатак, техничке описе са описаним режимом рада, укупно инсталисану топлотну снагу и инсталисану топлотну снагу одвојено по појединачним кућним подстаницама у W са наведеним проточним количинама у m 3 /h; методе техничких прорачуна и њихове резултате (елементи топлотне подстанице, температура развода и поврата, падови притиска топлотне подстанице, система заштите код затворених или отворених система и сл.); - - спецификацију материјала и радова,

12 746 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године цртеже: ситуацијски приказ положаја зграде у простору закључно са уцртаном топловодном мрежом на основи катастра у размери 1:500 и уцртану локацију топлотне подстанице, функционалну шему топлотне подстанице са техничким подацима и температурним дијаграмима, све тлоцрте и потребне пресеке у размери 1:50 или изузетно 1:100 са уцртаним распоредом елемената топлотне подстанице са техничким подацима и њиховом међусобном повезивању, уређај за мерење потрошње топлотне енергије према европским нормама, шему мерења, регулације и заштите, детаље. - Пројекат електроинсталација- Пројект електроинсталација, за добијање сагласности за прикључење, мора да садржи: пројектни задатак, технички опис, методе техничких прорачуна и њихове резултате, детаље ликалне регулације и даљинског управљање, спецификацију материјала и радова, предмер и предрачун радова, цртеже: све тлоцрте у размери 1:50 или изузетно 1:100 са уцртаним распоредом елемената топлотне подстанице са техничким подацима и њиховим међусобним електричним повезивањима, шеме веза. Пројекат топловодне мреже Члан 12. Машински и грађевински део пројекта (примарни, секундарни и прикључни топловод), за добијање сагласности за прикључење, мора да садржи: пројектни задатак, технички опис, методе техничких прорачуна и њихове резултате (хидраулични и статички прорачун мреже или навођење начина контроле чврстоће/ статике), спецификацију материјала и радова, предмер и предрачун радова, цртеже: ситуацијски приказ положаја и оријентације зграде у простору закључно са уцртаном топловодном мрежом на основи катастра у размери 1:500, са уцртаним осталим комуналним водовима и карактеристичним тачкама трасе, уздужни профил трасе, распоред елемената појединачних деоница, детаље одвајајућих и прикључних места и укрштања, детаље одзрачивања, испуста, подпорних елемената, прикључака на топлотне подстанице, детаље уградње предизолованих цевовода у каналу, детаље чврстих тачака, лира и сл., детаље чврстих тачака.

13 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 747 елементе система за надзор влажности изолације предизолованих топловода. остале грађевинске детаље. Уз пројекте из претходних тачака прилажу се комплетни технички прорачуни а не само методе и резултати. III ИЗГРАДЊА ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ И ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА Члан 13. Изградња топловодне мреже и топлотних подстаница може изводити само стручно оспособљен извођач. На радовима се мора поштовати важеће законодавство из подручја изградње објеката и уређења простора и насељених места. Најмање 14 дана пре почетка радова инвеститор/извођач је дужан да од Енергетског субјекта наручи одговарајући надзор над изградњом. Енергетски субјекат у току изградње надзире испуњавање важећих прописа, стандарда и других захтева или услова, који су одређени у овим Правилима о раду. Члан 14. Због изједначавања услова између постојећих и нових купаца, Енергетски субјекат уважава прикључну снагу, одређену на основу: - прорачуна топлотних губитака у складу са ЕН , односно ДИН 4701/83 при рачунској спољној пројектној температури са одговарајућом корекцијом инсталисане снаге у односу на спољњу температуру према важећим пројектним условима (температурске зоне), - 10% додатка на инсталисану топлотну снагу грејних, вентилационих и климатизационих система ради топлотних губитака разводне мреже. 1. Прикључна снага централног грејања зграде Члан 15. Прорачун топлотних губитака, што је основа за димензионисање грејних инсталација и уређаја и одређивања прикључне снаге, мора бити изведен у складу са ЕН , односно ДИН 4701/83 односно у складу са важећим прописима и стандардима за непрекидни дневни рад (функционисање). Посебни додаци, одређени у старијим издањима ДИН 4701, код прорачуна топлотних губитака нису довољни, па се примењују други прописи. За додатна прикључивања или делимичне преправке постојећих зграда потребно је прорачун топлотних губитака, димензионисање топлотних уређаја и одређивање прикључне снаге извести под једнаким условима као и у основном пројекту. За постојеће зграде са већ изведеном унутрашњом инсталацијом, које се прикључују на топловодну мрежу, прикључна снага се одређује из топлотне снаге уграђене унутрашње инсталације. За издавање сагласности за прикључење инвеститор мора приложити документацију пројекте за извођење или пројекте изведених радова унутрашњих инсталација. Ако су топлотни губици за постојећу зграду били израчунати са додатком за грејање са прекидима, што је видљиво из приложеног постојећег прорачуна, нова прикључна снага се одређује рачунски на основу новог прорачуна топлотних губитака са уважавањем непрекидног грејања. У односу на нову вредност топлотних губитака одређује се

14 748 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године смањење температуре довода и повратка загревне воде топлотних уређаја, међутим највише до температурног режима, који омогућава покривање топлотних губитака у свим просторијама. Топлотне проводљивости грађевинских конструкција морају одговарати пројектним захтевима. Код просторија са природним и механичким проветравањем важе прорачуни топлотних губитака у складу са ДИН 4701/83. Код унутрашњих санитарних и осталих просторија без прозора, које се проветравају, потребно је при прорачуну топлотних губитака уважавати прописану измену ваздуха. 2. Измена прикључне снаге Члан 16. Измена прикључне снаге је дозвољена Одлуком о условима снабдевања. Купац обавештава Енергетски субјект о намерама за промену прикључне снаге због: промене топлотне заштите зграде, промене намене и употребе зграде или дела зграде, промене намене и коришћења топлотних уређаја, проширења топлотних уређаја, модернизације топлотних уређаја, која има за последицу рационалнију потрошњу топлотне енергије, уклањање или делимично уклањање топлотних уређаја, прорачунских грешака код утврђивања прикључних снага или разлика међу прорачунима у појединачним фазама изградње. Захтеване измене прикључне снаге утичу на: - уговорену прикључну снагу, - максимални проток, - на тачност мерења и регулисања испоруке топлотне енергије 3.1. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА 1. Опште Члан 17. Топловодном мрежом Енергетског субјекта испоручује се Купцу топлотна енергија сходно Одлуци о условима снабдевања. Енергетски субјекат обезбеђује Купцу на месту преузимања потребну количину загревне воде односно топлотне енергије за рад топлотних уређаја Купца са прикључном снагом, која је договорена уговором о продаји топлотне енергије. Редовне и ванредне обуставе испоруке топлотне енергије су регулисане Одлуком о условима снабдевања. Трасирање топловода Члан 18. Топловоде на јавним и засебним земљиштима потребно је трасирати по законским захтевима и захтевима у погледу на локацију и одстојање по одредбама ових Правила о раду. Кад год је то могуће, најбоље је да се у урбаним насељима главни топловоди полажу на јавна земљишта и у тротоаре или што ближе ивици коловоза. Пре почетка градње топловода потребно је са власником земљишта склопити уговор о утврђивању услова изградње, рада, одржавања и надзора топловода за сваког појединачног власника или оператора топловодне мреже. У уговору је потребно одредити потребне мере сигурности за сигуран рад топловода

15 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 749 те омогућити оператору мреже прилаз до земљишта за потребе руковања и одржавања. Уговор мора осигурати да на сигурносном појасу земљишта око топловода не буде других интервенција/радњи које би могле угрозити топловод. У случају да предвиђени радови у близини топловода представљају несигурност за топловод, оператор мреже, има право захтевати одговарајуће измене начина извођења или заустављања радова у случају када су радови већ почели. Ако се топловод полаже надземно, треба га распознатљиво поставити и одговарајући начин заштитити од спољних утицаја (као на пр. временски утицаји, УВ зрачења, топлотна ширења, оптерећења, оштећења идр.). Начин заштите одређује пројектант у сагласности са Енергетским субјектом. У заштићеном подручју подземних и надземно вођених цевовода нису дозвољени надградња, зазиђивања и сађење дрвећа, жбуња и осталог ниског растиња. Уколико изградњу топловода финансира Купац, по изградњи, обавезан га је пренети Енергетском субјекту као основно средство. 2. Технички подаци Члан 19. Технички подаци топловодне мреже Енергетског субјекта су: ПРИМАРНА МРЕЖА: називни притисак 16,0 bar разводна / повратна температура 110 / 70 0 C пад притиска на месту преузимања p = 0,50 bar СЕКУНДАРНА МРЕЖА: називни притисак 6,0 bar разводна / повратна температура 85 / 65 0 C Пад притиска на месту преузимања је различит и зависи од димензије прикључног топловода, оптерећења топловодне мреже и удаљености места преузимања од производног извора односно пумпне станице. Енергетски субјект обезбеђује Купцу пад притиска мин. 50 kpa (0,50 bar). Сума падова притиска елемената примарног дела топлотне подстанице не сме прелазити наведене вредности. У топловодној мрежи за дистрибуцију топлотне енергије употребљава се хемијски припремљена вода, која је загрејана на захтевану температуру. Воду из топловодне мреже није дозвољено употребљавати за пуњење унутрашњих топлотних уређаја купаца или у друге намене без предходне дозволе Енергетског субјекта. Температура топле воде у мрежи је зависна од спољње температуре (прилог 1). 3. Технички захтеви за топловодну мрежу Члан 20. Топловодна мрежа Енергетског субјекта је изведена као двоцевни систем са разводним и повратним цевоводом. Цевне водове топловода треба распоредити и обележити тако да разводни вод буде са леве а повратни са десне стране гледајући у смеру ка Купцима односно у смеру кретања топлијег флуида. Успоне, односно падове цевовода топловодне мреже прилагодити терену и графички дефинисати. Нагибом цевово-

16 750 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године да мора се обезбедити испуштање ваздуха и пражњење топловодне мреже. На местима где се врши испуст ваздуха, одмуљивање топловодне мреже и где се врши уградња арматуре или аксијалних компензатора топлотних дилатација, обавезно предвидети бетонске шахте. У прикључном бетонском шахту на потис и поврат огранка обавезно поставити равне запорне вентиле PN16, дренажну јаму са челичном решетком и пењалицама. Велики шахтови морају имати и систем за природну вентилацију ваздуха. Енергетски субјект, зависно од карактеристика појединачних система и положаја на терену, задржава себи право да изабере систем и начин извођења топловода. Топловодна мрежа од предизолованих цеви Машински радови Члан 21. Трасу топловода у случају подземно постављеног цевовода треба радити предизолованим црним бешавним челичним цевима. Уграђени материјали предизолованих цеви морају одговарати следећим стандардима: предизоловане цеви: ЕН 253 предизоловани фазонски комади: ЕН 448 спојеви за предизоловане цеви: ЕН 489 Цевоводи од предизолованих челичних цеви се полажу непосредно у земљу. Дебљина изолације предизолованих цевовода је серије 1. На предизолованим секторима топловода се уграђује арматура PN 16 за температуру до 110 C. Вретено славине/ вентила мора бити заштићено са уличним поклопцем на армиранобетонској темељној плочи. За славине димензије DN 150 и веће треба предвидети погон са дограђеним редукторoм. Крај вретена са наставком за кључ може бити маx. 30 cm испод нивоа уличног поклопца. Спојеве цеви и фазонских комада предизолованог топловода потребно је извести са термоскупљајућим спојницама, приређеним за заливање са полиуретанском изолацијском пеном. Спојница мора бити опремљена са најмање две термоскупљајућа рукавца на крајевима. У случају вођења топловода по влажном терену обавезно је постављање треће спојнице преко чепа отвора за наливање изолацијске масе. Захтеви за употребу и монтажу су наведени у упутству произвођача предизолованих цевовода и треба их се доследно придржавати. Посебну пажњу извођач мора посветити квалитетном извођењу спојева предизолованих цеви, што је основни предуслов за достизање очекиваног животног века топловода. Челични цевни водови се морају међусобно спајати за пречнике цеви до DN 50 гасно пламеним заваривањем за пречнике цеви преко DN 50 ручно - електролучним заваривањем. Обавезна је реадиографска контрола 30% заварених спојева који се полажу у земљу. За топловодну мрежу, уколико је потребно, предвидети прописно уземљење.

17 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 751 Грађевински радови - Члан 22. Грађевинске радове треба изводити по прописима за ту врсту радова и упутстава произвођача цеви. Напомена: У посебним случајевима, кад топловод пролази кроз слабо носеће тле и прикључује се на зграде, које су дубоко утемељене (нпр. на шиповима), потребно је прибавити мишљење пројектанта или геомеханичара. Земљани радови Димензије ископног профила су зависне од пречника пројектованих топловодних цеви (прилог 6). На одговарајуће сабијену подлогу ископа најпре се угради пешчана постељица (крупноћа Φ 0-4 mm, без оштрорубних делова), затим се полажу цеви, које се са свих страна осигуравају (обасипају) са песком исте крупноће. Заштитна дубина између врха цеви и терена мора бити преко 50 cm, оптимална дубина износи 70 cm. Ако ову заштитну дубину није могуће постићи и ако је терен над теменом цеви оптерећен још са прометним оптерећењем, потребно је цеви додатно заштитити (нпр. са армиранобетонском плочом). На компензацијским кривинама топловода потребно је обезбедити могућност одговарајућег помака ради топлотних ширења топловода. Ово је могуће извести са уградњом еластичних јастука или са обасипањем цеви са песком исте крупноће Φ 8-10 или Φ mm без оштрорубних делова. Фиксне тачке Фиксне тачке су изведене из предфабрикованих елемената у армиранобетонском темељу одговарајућих димензија, које даје произвођач при одређеним претпоставкама везаним за карактеристике земље. Ако карактеристике у конкретном случају битно одступају од ових претпоставки, потребно је димензије темеља проверити. Најбоље је користити бетон МБ 20 и арматуру ГА 40/50. Зидни пролази Посебну пажњу треба посветити пролазу предизолованих топловодних цеви кроз темељне зидове зграде и шахти. Зидни пролаз мора бити одговарајуће забетониран, да је обезбеђена заптивност пролаза. Вођење топловода по зградама Члан 23. Због процене изградње, као и из других техничких разлога, а где је то могуће и не представља опасност да се цевоводи оштете, топловодну мрежу је могуће водити кроз зграде (подруми, ходници и сл.) или кроз друге заједничке нестамбене просторе уз претходну сагласност власника зграде и добијања права коришћења. Због могућности прегледа, одржавања и оправљања квара, цевоводи морају бити лако и сигурно доступни. Топловодна мрежа мора бити изведена тако, да се уважавају сва механичка оптерећења и температурне дилатације у складу са предвиђеним техничким решењем по пројектној документацији. Испусти и одзрачивања морају бити спроведени у одводни сливник, са канализационим одводом у топлотној подстаници.

18 752 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године Захтеви за материјале топловода, вођене у каналима, зградама или надземно Цеви и фазонски комади Члан 24. Топловоди, вођени у каналима, у зградама или надземно до димензије DN200, морају бити израђени од бешавних челичних цеви, које одговарају следећим стандардима: ENV ен: DIN 2448: DIN 1629: мере, масе мере, масе услови набавке/испоруке Топловоди већих димензија се израђују из челичних спирално варених цеви, дефинисаних у следећим стандардима: DIN 2458: DIN 1626: мере, масе услови испоруке Цевни лукови морају одговарати DIN и бити облика 5 (r =~2,5 d). Материјал цеви је St P235GH (Č1212) Арматуре Члан 25. Блокадна арматура на топловодној мрежи у каналима, зградама или на топловодима вођеним надземно, до димензије DN 150 су лоптасте славине PN 16 са прирубничким спојем, без редуктора, а преко DN 150 лоптасте славине PN 16 са прирубничким спојем, са ручним редуктором. Локацију и врсту блокадне арматуре, као и начин уградње одређује Енергетски субјекат. Као главни блокадни орган испред топлотне подстанице се употребљавају лоптасте славине PN 16 са прирубничким спојем или равни запорни вентили са прирубничким спојем. Члан На местима где се врши испуст ваздуха или одмуљивање топловодне мреже и где се врши уградња арматуре или уградња аксијалних компензатора предвидети шахте одговарајућих димензија за несметан приступ, у складу са статичким прорачуном за такву врсту објеката. 2. Димензије шахти условљене су машинским делом пројекта и исте морају да омогуће адекватан смештај запорних и компензационих елемената, као и несметан приступ ради интервенције. На дужини трасе магистралног вреловода на већој од 150 м предвидети класичну армирано бетонску шахту у складу са прописима за такве врсте грађевинских објеката у којој ће бити смештени запорни органи. 3. На месту силаза за сваку стандардну шахту предвидети ливени шахтпоклопац квадратног облика димензија 60/60 cm или 80/80 cm зависно од предвиђене арматуре и опреме у шахти. Тип шахт поклопца у зависности је од врсте и величине саобраћајног оптерећења и мора бити дефинисан грађевинским пројектом. Сваки силаз у шахту мора бити опремљен стандардним гвозденим или ливеним пењалицама. Заптивање поклопаца мора бити такво да спречава продор атмосферских вода и пропуштање соли и песка у зимским условима.

19 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна Ради одводњавања, дно стандардних шахти сифонским чепом повезати са кишном канализацијом, или предвидети рупу квадратног пресека за црпљење воде (димензије цм). 5. Сви грађевински радови на изради канала, шахти и завршних радова, морају се извести према главном пројекту, детаљима и статичком прорачуну под стручним надзором овлашћеног инжењера Топлане. Сав употребљени матријал мора да одговара техничким условима за бетон и армирани бетон сходно прописима БАБ 87. Извођач радова је дужан да поднесе доказе о квалитету уграђеног материјала. 6. Ако на дужини вреловода већој од 100 m не постоје шахте стандардних димензија, пројектом треба предвидети тзв. ревизионе шахте. Ревизионе шахте пројектовати изнад саме трасе магистралног и прикључних водова мреже, на местима предизоловане запорне арматуре, на начин који омогућава контролу стања исправности вреловода у погледу цурења (мерна места индикаторских спојница, места уградње предизолованих вентила и сл.). Топлотна изолација Члан 27. При извођењу топлотне изолације цевовода, арматуре, измењивача топлоте, одзрачних и експанзионих посуда потребно је уважавати одговарајуће стандарде и нормативе. Топлотна изолација се изводи по завршеној монтажи и успешно обављеним испитивањима на притисак те двоструким наношењем основне заштитне боје. Осим заштите основном бојом потребно је извршити заштиту металних површина бојом отпорном на влагу. Заштитна боја мора бити примерена за температуру до 110 C. Не сме постојати могућност појаве хемијске реакције између антикорозивне заштите и цевовода. Цевоводе вођене по зградама, на отвореном и у каналима треба изоловати одвојено (развод и поврат) са плочама изолационог материала од минералних влакана, ојачаним са поцинкованом жичаном мрежом или алуминијумском фолијом. Материјал мора по могућем навлаживању омогућавати потпуно исушивање. Изолациони материјали не смеју мењати хемијска и физичка својства током времена и под утицајем повишених температура до 110 C. У случају навлаживања изолациони материјал мора имати способност задржавања првобитних хемијских и физикалних својстава и геометријског облика. Заштита изолационог материјала од механичких оштећења мора бити предвиђена. Топлотна проводљивост изолационог материјала мора на 25 C износити маx. 0,040 W/mК. Плоче морају бити сапете на растојању маx. 0,3 m са поцинкованом жицом или пластичним тракама минималне дебљине 4 mm. При изолацији дебљине од 50 до 100 mm потребно је извести изолацију са дуплим плочама. Уздужни и попречни спојеви првог слоја морају бити прекривени са другим слојем плоче. Изолациони слој цевовода, вођених по зградама или на отвореном, мора бити заштићен са плаштом алуминијумског или поцинкованог челичног лима. Дебљина алуминијумског лима, у зависности од пречника цевовода, мора износити између 0,8 и 1 mm. Лим мора бити

20 754 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године сапет минимално 6 пута по дужном метру са нерђајућим вијцима или нитнама. Изолацију је потребно одговарајуће прилагодити у подручју вешања, арматуре и других елемената цевних водова. У подручју завршних капа изолације, потребно је наместити изолацијску траку ширине 20 mm, која спречава прелазак топлоте из цеви на алуминијумски плашт. Облагање топловода на отвореном простору мора бити изведено водонепропусно, прописно и заштићено од крађе. Арматуре је потребно изоловати са изолационим капама. Капе морају бити изведене тако, да омогућавају несметану демонтажу по отварању везних спона. Потребна минимална дебљина изолације је дата у следећој табели. Топловодна мрежа Интерни водови Минимално растојање DN Купаца изолац.од Канали На отвореном армаруре Потис Поврат Потис Поврат Дов.-Пов. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (m) / / / / / Димензије цевовода Члан 28. Енергетски субјекат задржава право да пропише димензије топловода у погледу на хидрауличне односе у мрежи и планирано ширење снабдевања топлотном енергијом. Инвеститор односно пројектант или планер за локални план је дужан код Енергетског субјекта прибавити пројектне услове за прикључивање зграде на топловодну мрежу.

21 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна Одзрачивања и испусти Члан 29. Локацију и извођење одзрачивања и испуста пројектант мора претходно ускладити са Енергетским субјектом. На најнижим тачкама између два преградна органа морају постојати места за пражњење - одмуљивање, а на највишим тачкама места за испуст ваздуха из цевовода. Органи за пражњење - одмуљивање морају бити изведени као равни запорни вентили према следећим димензијама: Димензија топловода Димензија одзрачивања Димензија испуста до DN 32 DN 15 DN 20 до DN 50 DN 15 DN 25 до DN 80 DN 20 DN 25 до DN 150 DN 25 DN 50 изнад DN 150 DN 25 DN Означавање елемената Члан 30. Позицију и тип уграђених елемената у топловодној мрежи је потребно означити са позицијским таблицама у складу са DIN 4065 или DIN Одстојање од других комуналних водова и осталих објеката Oпште Члан 31. При пројектовању топловодне мреже морају бити узети у обзир сви утицаји околине, као што су други положени водови, померање/клизање земље, дрвеће, зграде или саобраћај и сведени на најнижи могући прихватљив ниво. Код укрштања и упоредног вођења топловода са другим комуналним водовима потребно је поштовање важећих прописа те захтеве испоручиоца топлотне енергије и оператора других комуналних водова. Изузетно се може са посебним сигурносним мерама и уз сагласност са оператором комуналних водова, растојање између водова смањити у односу на прописано. Код пројектовања зграде или другог грађевинског објекта, чија је ивица или габарит грађевинске јаме у непосредној близини постојећег топловода, потребно је пројектом предвидети мере, које ће неспорно обезбедити сигурно и неометано функционисање топловода за време градње. Радови морају бити изведени тако, да не проузрокују механичка оштећења на постојећем топловоду. У случају проузрокованог оштећења топловода инвеститор грађевинског објекта је дужан обезбедити санацију топловода, која се спроводи под надзором Енергетског субјекта. Пројектно решење мора потврдити Енергетски субјекат.

22 756 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године Захтевана одстојања Члан 32. Захтевана одстојања су дата у следећој табели: Зграда / комун. вод Гасовод до 5 bar Гасовод преко 5 bar Укрштање / упоредно вођене до 5 m Чисто одстојање (cm) Упоредно вођене преко 5 m По одредбама правилника о техничким захтевима за изградњу, рад и одржавање гасовода са радним притиском дo и укључив 16 bar Водовод Други топловод Канализација Сигнални кабл, телеком, кабл до 1 kv 10 kv каблови или један 30 kv кабл Преко 30 kv каблови или кабл преко 60 kv Минимално одстојање зграде од постојећег топловода Минимално одстојање топловода од постојеће зграде Геодетски снимак топловодне мреже Члан 33. По изведеним монтажним радовима и пре засипања канала потребно је извести геодетско снимање топловодне мреже. Поред положаја у простору (локацијски, висински) геодетски снимак мора такође садржати податке о димензијама и изведби топловода те уграђеним елементима (фиксним тачкама, компензаторима, спонама). 9 Испирање топловодне мреже Члан 34. Посебном ставком предмера радова предвидети и прописати чишћење и испирање топловодне мреже пре пуштања у погон.

23 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА 1. Опште Члан 35. Прикључење објеката на топловодну мрежу се врши преко топлотних подстаница. Топлотна подстаница је везивни члан између топловодне мреже Енергетског субјекта и топлотних уређаја Купаца. Топлотне подстанице представљају скуп уређаја у којима се врши предаја топлотне енергије, мерење и регулација протока и температуре воде и мерење укупног утрошка топлотне енергије за Купца. Топлотне подстанице су у надлежности Енергетског субјекта. Топлотну подстаницу Купац може предати у трајно власништво Енергетском субјекту под условима које заједнички договоре. Енергетски субјект преузима само оне подстанице које су у потпуности у складу са овим правилима. Уколико подстаница није у складу са овим правилима Купац је дужан да је усклади овим правилима. На топловодну мрежу Енергетског субјекта дозвољено је прикључивати објекте само преко индиректних топлотних подстаница. Изузетно, на топловодну мрежу локалних котларница дозвољено је прикључивати објекте преко директних топлотних подстаница. У случају, да се за постојећу зграду, која се прикључује на топловодну мрежу, оставља сопствени Енергетски извор као резервни извор или се код нових зграда пројектује додатни резервни извор, овај мора бити прикључен на топлотне уређаје Купца паралелно, и то са кућном подстаницом, као и са блокадном арматуром одвојен од елемената и функционалних веза топлотне подстанице. Елементи и цевна повезивања морају бити у највећој могућој мери изоловани. За дебљину изолације најбоље је да се користи табела из члана 27. ових Правила о раду. Код пословно-стамбених зграда потребно је извести раздвајање секундарног дела топлотне подстанице за стамбени и пословни део тако да се омогући одговарајућа регулација и функционисање унутрашњих топлотних уређаја Купца, као и тачну поделу трошкова грејања. За сваку зграду предвидети сопствену топлотну подстаницу. За сваку засебну функционалну јединицу, у склопу заједничког грађевинског комплекса, предвидети сопствену топлотну подстаницу. Изузетно, у случајевима када грађевинском дозволом, тј. идејним пројектом није у објекту дефинисана просторија за смештај топлотне подстанице, може се омогућити прикључивање више кућних подстаница на једну прикључну подстаницу. Конкретне услове за прикључивање одређује Енергетски субјект са пројектним условима, које морају инвеститор или пројектант прибавити пре почетка пројектовања. Топлотна подстаница мора да буде опремљена са ултразвучним мерачем потрошње топлоте и са свом потребном арматуром према шемама датим у прилогу бр Место предаје енергије Купцу, односно место преузимања енергије од Енергетског субјекта је граница инсталације објекта Купца и Енергетског субјекта. Одржавање топлотне подстанице врши Енергетску субјект о трошку Купаца. Одржавање може вршити и служба коју најми Купац, а што ће документовати уговором Купац-служба.

24 758 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године Пројектни параметри за димензионисање топлотних подстаница Нове или реконструисане зграде Члан 36. Сходно одредбама Правилника о Енергетској ефикасности зграда, пројектна температура за Бачку Паланку је 15 C. За све зграде са унутрашњим топлотним уређајима, димензионисаним на спољњу температуру 15 C, користе се следећи параметри: температурни режим на примару (топловодна страна): 110/70 C температурни режим на секундару (интерни уређаји Купаца): 85/65 C Елементи топлотне подстанице на примару морају бити изведени за температуру до 110 C и PN 16. Зграде са постојећим унутрашњим водовима Члан 37. За зграде са унутрашњим топлотним уређајима, димензионисаним за спољњу пројектну температуру према важећим пројектним условима (климатске зоне), користе се следећи параметри: температурни режим на примару (топловодна страна): 110/70 C температурни режим на секундару (интерни уређаји Купаца): 85/65 C 2. Простор и постављање топлотне подстанице Члан 38. Топлотна подстаница се по правилу поставља у заједнички нестамбени простор. Инвеститор односно Купац је дужан обезбедити простор бесплатно. Величина простора је зависна од: називне топлотне снаге топлотне подстанице, унутрашњих топлотних уређаја. Минималне димензије просторије топлотне подстанице су приказане у табели: Топлотна снага (kw) Димензије подстанице (m) До 50 3 x x x x 5 Преко x 5 Грађевинско-технички захтеви за простор топлотне подстанице Члан 39. Простор топлотне подстанице мора бити затворен и што ближе уласку прикључног топловода у зграду. Простор мора бити доступан за овлашћене раднике Енергетског субјекта у сваком тренутку без сметње. Улаз у просторију топлотне подстанице мора бити независан у смислу приступа (спољни улаз или улаз из заједничког простора). Улазна врата морају бити метална, димензија 100x200 cm са отварањем у смеру излаза. Врата морају бити одговарајуће означена логотипом предузећа ДП НОВИ САД - ГАС. Поред улаза у простор зграде потребно је на видном и доступном месту поставити апарат за гашење S-9. Простор топлотне подстанице треба да је тако организован да омогући несметан и безбедан унос опреме за подстаницу приликом њене монтаже и евентуалне демонтаже и замене. Висина простора мора бити минимално 210 cm. Под простора мора

25 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 759 бити бетонски, водонепропустан, са нагибом од 0,5% према сливнику. Коришћење простора за друге намене, осим за заједничку подстаницу, није дозвољено. Потребно је придржавати се важећих прописа о топлотној изолацији уређаја и о заштити од буке. Простор мора бити изграђен са зидовима и плафоном од чврстог материјала отпоран на пожар, звучно изолован према суседним просторијама према важећим прописима за те просторе. Најбоље је да простор топлотне подстанице у стамбеним зградама не буде постављен поред или испод спаваћих соба или других просторија где се захтева повећана заштита од буке. Простор мора бити одговарајуће природно или принудно проветраван, тако да температура у простору не прелази 35 C, односно да нема опасности од спољњег атмосферског утицаја и замрзавања. Отпадни ваздух из топлотне подстанице се такође може убацивати у суседне помоћне просторе. Простор топлотне подстанице мора да буде осветљен, са сијалицама распоређеним тако да омогућава несметано очитавање мерних инструмената, чије укључивање се врши инсталационим прекидачем постављеним у просторији по дста ни це, поред улазних врата, на висини 1,50 m од пода. Простор мора имати изведен прикључак на канализацију или сливну јаму, минималних димензија 40x40x40 cm, за постављање потопне пумпе. Најбоље је да одвод буде лоциран што ближе улазу прикључног топовода у простор топлотне подстанице. На улазним вратима изводи се праг, који осигурава остале просторе од неконтролисаног излива воде. У простору топлотне подстанице најбоље је извести прикључак хладне воде са славином и прикључком за флексибилно црево, намењен за пуњење топлотних уређаја, а по потреби и умиваоник. На зиду, на којем ће бити лоцирана топлотна подстаница, мора бити изведена одводна цев, повезана с једне стране сабирном посудом, а са друге стране отпадним сифоном, одводним сливником или дренажном јамом. На сабирну посуду треба да буду прикључени видно сви одмуљно одзрачни водови како подстанице тако и унутрашњих инсталација. Упутство за руковање и одржавање, шема подстаница, шема успонских водова и трајне ознаке уређаја морају бити постављени на видном месту. 3. Прикључна подстаница Опште Члан 40. Прикључна подстаница је место преузимања уговорене количине загревне воде односно топлотне енергије. Уграђени елементи морају бити изабрани у складу с овим Правилима о раду, односно препорукама Енергетског субјекта. Састављена је из следећих елемената: блокадне и остале арматуре, одмуљно одзрачних посуда обавезно са прирубничким спојем на дну посуде, хватач нечистоће, регулатора разлике притиска (у случају потребе), регулатора протока са ограничењем протока, мерног уређаја/топлотног бројила,

26 760 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године уређаја за мерење притиска и температуре, топлотне изолације. Блокадна и остала арматура Члан 41. Арматура мора бити изабрана за називни притисак PN 16 и температуру 110 C. Прикључци арматуре су са прирубницама. Као блокадна арматура могу се користиту лоптасте славине са прирубницом. Уградња гумених компензатора није дозвољена. Материјал арматуре до PN 16 је сива, челична или обојена легура. Бојама морају бити обележени и точкови вентила за затварање, на одговарајућим цевоводима (уколико се као цевни затварачи уграђују вентили). Регулатор пада притиска и протока Члан 42. Регулатор пада притиска регулише разлику притиска између Потиса и поврата на примарној страни прикључне подстанице. Уграђује се на подручјима, где наступа велика разлика притиска између Потиса и поврата топловодне мреже. Захтеве за уградњу даје Енергетски субјект са пројектним условима. Регулатор протока је намењен за одржавање највећег протока загреване воде, који је одређен на основу прикључне снаге топлотних уређаја са уважавањем достизања што нижих температура повратка загреване воде на примарној страни. Постављени проток на регулатору протока је пломбиран. Пломбе регулатора разлике притиска и протока се не смеју оштећивати или одстрањивати. Тип регулатора протока мора бити такав да задовољи следеће: мора да буде регулатор протока са функцијом механичког ограничавања протока мора да има додатни електрични погон. Уколико се пројектним условима захтева уградња регулатора пада притиска, вентил треба да буде компактно пројектован - регулатор диференцијалног притиска и вентил са електро погоном у истом кућишту комби вентил. Део вентила који делује као регулатор диференцијалног притиска одржава константан пад притиска на контролном вентилу, тиме одржавајући константан задати проток. Жељени проток се подешава позиционирањем контролног вентила. Ограничење протока се постиже ограничавањем хода контролног вентила. Електромоторни погон (актуатор) регулационог вентила - Није дозвољено користити вентиле код којих се (након уградње) актуатор налази испод регулационог вентила због ризика од оштећења у случају цурења на вентилу или споју са цевоводом. Актуатор мора да има могућност за ручно подешавање механичко. Мерни уређај за испоручену топлотну енергију / Топлотно бројило Члан 43. Мерни уређај/топлотно бројило се уграђује на потисном воду на примарној страни топлотне подстанице. У изузетним случајевима мерни уређај може се уградити на повратном воду на примарној страни топлотне подстанице. Овај мерни уређај је једино обрачунско ме-

27 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 761 рило за одређивање потрошње топлотне енергије зграде. Енергетски субјект је дужан мерни уређај/бројило редовно одржавати и мењати, а дозвољена је само уградња мерних уређаја по препоруци Енергетског субјекта. Искључиво се користе мерни уређаји/бројила са ултразвучним принципом мерења протока, класе тачности 2. Ради унифицирања опреме и лакшег одржавања дозвољена је уградња мерних уређаја произвођача Kamstrup, Danfoss или Actaris. Мерни уређај мора имати одобрење типа и атест. Посебна тестирања, провере и издавање одобрења типа мерача уређено је одговарајућим прописима и законом. Пломбе мерног уређаја се не смеју оштећивати или одстрањивати. Тип, величина и начин уградње мерног уређаја одређује пројектант по упутствима и уз сагласност Енергетског субјекта. При пројектовању и уградњи мерног уређаја потребно је придржавати се упутства произвођача у погледу одговарајућих равних дужина топловода испред и иза мерача, као и начина прикључивања обрачунске јединице. Обрачунска јединица мерног уређаја мора омогућавати даљински пренос података. Прво постављање мерног уређаја на мерно место у прикључној подстаници обавља Енергетски субјект о трошку Купца. Сви наредни радови у вези са поправкама и заменама мерних уређаја обавља Енергетски субјект или од његове стране овлашћено лице. Мерни уређаји на секундару (у склопу унутрашњих топлотних уређаја Купца) су интерног значаја и служе међусобним поделама потрошене топлотне енергије, очитане на обрачунском мерном уређају / топлотном бројилу (на примарној страни топлотне подстанице). У случају уградње унутрашњих мерних уређаја прикључених на исту топлотну подстаницу, уграђују се ултразвучни мерачи истог произвођача код свих Купаца, а према захтеву Енергетског субјекта. 4. Кућна подстаница Члан 44. Кућна подстаница је веза изме у прикључне подстанице и топлотних уређаја потрошача и служи за пренос топлотне енергије. Састоји се од следећих елемената: блок арматуре, арматуре за регулацију протока, хватач нечистоће, арматуре и уређаја за температурну регулацију, измењивача топлотне енергије, пумпе, разделника, сигурносне арматуре, експанзионе посуде, уређаја за мерење притиска и температуре, мерила топлоте електричних водова. уређаја за визуелно и телеметријско мерење притиска и температуре контролних мерних уређаја/ топлотних бројила са модулом за Мбус комуникацију, електричних водова. Предвидети пуњење и допуњавање секундарне инсталације хемијски припремљеном водом из примарне топловодне мреже. Кратку везу допуне сис-

28 762 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године тема урадити према приложеној шеми топлотне подстанице. За подстанице индивидуалних корисника не уграђивати прикључак за допуњавање секундарне инсталације хемијски припремљеном водом из примарне топловодне мреже. Приликом распоређивања опреме у подстаници и дефинисања кућне инсталације обавезно треба обезбе дити равне делове цевовода, без локалних отпора и места за одузимање воде - места за мерне пруге дужине 15 20xDN на огранку кућне инста лације, намењене за мерење протока воде. Праве деонице цевовода, предвиђене као мерне пруге, обавезно треба изоловати тако да се изолација лако демонтира и поново монтира. На прикључцима за одмуљивање и прикључцима за испуст ваздуха из инсталације могу се применити као арматура и лоптасте славине. Директна топлотна подстаница Члан 45. Директна топлотна подстаница је она, код које интерни топлотни уређаји Купца и јавна топловодна мрежа нису раздвојени са преносником/измењивачем топлоте. Постојеће директне кућне подстанице је обавезно реконструисати и прилагодити на индиректни систем грејања. Прикључивање са новим директним подстаницама у топловодној мрежи није дозвољено. Додатна прикључивања или смањивање прикључне снаге на постојећим директним топлотним подстаницама је могуће само онда, када измена прикључне снаге не прелази 10 % укупне постојеће прикључне снаге топлотне подстанице. У сваком другом случају, то јест код додатних прикључивања, смањења прикључне снаге, реконструкције топлотне подстанице (нпр. замени регулационе опреме), других посебно битних унутрашњих топлотних уређаја или реконструкцији укупне зграде потребно је топлотну подстаницу преуредити на индиректни систем. Унутрашњи топлотни уређаји Купца морају бити атестирани за највиши радни притисак, од 6 bar. Морају бити израђени од материјала постојаног на хемијски састав загреване воде из топловодне мреже. Разводну мрежу кроз заједнички простор и у стану обавезно извести видно од челичних цеви. Коришћење аутоматских одзрачних вентила није дозвољено. Индиректна кућна подстаница Опште Члан 46. Индиректна кућна подстаница је она, код које је загревана вода топловодне мреже на примарној страни са измењивачем топлоте раздвојена од загреване воде на секундарној страни. Индиректни начин прикључивања је обавезан за све будуће купце, који се буду прикључивали на топловодну мрежу Енергетског субјекта. Измењивач топлоте Члан 47. Површину измењивача топлоте је потребно димензионисати на највећу снагу топлотних уређаја Купаца при изaбраној температури загреване воде на

29 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 763 примарној и секундарној страни измењивача. Уграђују се плочасти измењивачи. Код димензионисања измењивача топлоте потребно је поред техничке поставке топлотне подстанице такође узети у обзир потребно расхлађивање загреване воде на примарној страни топлотне подстанице у свим радним условима. Између примарне и секундарне називне повратне температуре не сме бити мања температурна разлика од 5 К. Примарна страна мора бити димензионисана и изведена за називни притисак од 16 bar (PN 16) и температуру 110 C, секундарна страна мора бити димензионисана и изведена за захтеване максималне радне притиске и температуре топлотних уређаја Купаца. Прорачунату снагу измењивача треба повећати за 20% у односу на прорачун због могуће запрљаности истог у току рада и сл. Изврштити прорачун топлотних перформанси измењивача топлоте за режим спољашње пројектне температуре од +5 C (потребне податке узети из клизног дијаграма). Циркулационе пумпе Члан 48. У циљу штедње електричне енергије и због побољшања хидрауличних односа у мрежи топлотних уређаја Купаца обавезна је уградња циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом броја обртаја. У оквиру хидрауличког прорачуна цевне мреже предвидети падове притиска кроз мерила топлоте која ће се накнадно уграђивати испред сваке стамбене/пословне јединице. Обавезна је уградња антивибрационих спојница испред/иза циркулационих пумпи у топлотној подстаници. У предмеру радова и опреме укључити резервну циркулациону пумпу као магацинску резерву. Температурна регулација Члан 49. За покривање потреба топлотних уређаја изводи се главна температурна регулација, а у зависности од спољње температуре, на примарној страни топлотне подстанице и утиче на промену протока загреване воде из топловодне мреже. При овом се мора достићи што је могуће нижа повратна температура. Извршни орган главне температурне регулације на примару је проточни регулациони вентил са електромоторним погоном, а уграђен је у поврат примара. На секундарној страни кућне подстанице је могуће извести додатну регулацију појединачних кругова унутрашње инсталације у складу са различитим радним режимима, који се појављују код система за снабдевање зграда са топлотном енергијом. Неопходна је такође додатна локална регулација на појединачним топлотним уређајима са термостатским вентилима. Регулациони вентил мора бити одабран тако, да поуздано ради и у граничним подручјима (максимални и минимални проток). Ради рационализације приоритетно се користе комбиновани регулациони вентили за регулацију протока и температуре. Електронски контролер мора да обезбеди најмање следеће функције: - - могућност независног регулисања најмање два круга грејања

30 764 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године подешава/поставља температуру загреване воде у потису секундара у зависности од спољне температуре а деловањем на регулациони вентил уграђен у повратном воду примарног дела топлотне подстанице ограничава највишу температуру у потису секундара, омогућава управљање преко криве грејања од минимум 9 тачака, која се задаје преко преносног терминала, SCAD-е или било ког интернет претраживача омогућава дневно, недено и месечно програмирање рада појединачних грејних кругова, сат и датум реалног времена са батеријским бекапом, обезбеђено батеријско напајање, могућност комуникације са фреквентно регулисаним циркулационим пумпама могућност аутоматског одржавања притиска у секундару помоћу електромагнетног вентила уграђеног на воду за допуну могућност повезивања са ручним преносним терминалом за локално подешавање обезбеђен софтвер (OPC сервер) за приступ постојећем систему за даљински надзор и управљање ''Wондерwаре Run Time in Touch SCADA могућност приступа контролеру преко стандардног интернет претраживача ( MS Internet explorer,mozila Fire Fox, Google Chrome, ) могућност комуникације са диспечерским центром (Ethernet прикључак) могућност слободног креирања графичког приказа топлотне подстанице приликом wеб приступа могућност комуникације са мерилима троплоте (RS232 серијска веза или Мbus комуникација) одговарајући број аналогних улаза основног модула (температура Pt1000, притисак 0-10 V, или 4-20 mа) одговарајући број аналогних излаза основног модула (електромоторни вентил, фреквентни регулатор) одговарајући број дигиталних улаза основног модула (испад пумпе, нивостат) одговарајући број дигиталних излаза основног модула (електромоторни вентил, за сваку од радних циркулационих пумпи засебан излаз, електромагнетни вентил допуне) Електронски регулатор контролер који врши управљање радом у топлотној подстаници треба да буде слободно програмабилан, модуларног типа тј. са могућношћу проширења основног модула са улазно излазним јединицама тј. комуникационим модулима. Израда апликативног софтвера за повезивање топлотне подстанице на постојећи SCAD-а систем је обавеза Енергетског субјекта. Температурни сензори - Члан 50. У топлотној подстаници неопходно је уградити температурне сензоре за мерење: температуре воде у потису секундара

31 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 765 температуре воде у поврату секундара у сваком грејном кругу температуре воде у потису и поврату примара (прихватљиво је да ове температуре регулатор преузима са мерила топлоте) температуре спољашњег ваздуха (сензор уградити на северној фасади на висини од 2,5 m од коте терена). Такође је неопходно уградити трансмитере притиска и то: на потису примара на поврату примара на повратном воду секундара Сви температурни сензори морају бити директно везани на регулатор. Сигурност рада Члан 51. За обезбеђивање сигурности рада топлотних уређаја, Купац се треба придржавати одредби DIN 4747 (новембар 2003) и DIN Осигурање топлотних уређаја Купца од превисоког притиска Члан 52. У ову сврху се могу употребљавати затворена експанзиона посуда са сигурносним вентилом или отворена експанзиона посуда са припадајућим сигурносним водом. Прелив отворене експанзионе посуде мора бити спроведен у простор топлотне подстанице и завршити се са прикључивањем у одводни левак. Могућа је такође употреба аутоматских уређаја за одржавање притиска у комбинацији са одзрачивањем и аутоматским контролисаним пуњењем топлотних уређаја. Ради спречавања растапања кисеоника из ваздуха у води и последично повећане опасности од корозије, препоручује се употреба затворених експанзионих посуда. 5. Означавање цевних водова Члан 53. Означавање цевних водова је прописано у DIN Различито означавање цевних водова по врсти медија је у интересу сигурности, одржавања и заштите од пожара. Означавање мора упозоравати на опасност у циљу спречавања несреће. Скала боја за означавање цевних водова је одређена на основу DIN 2403 и наведена у следећој табели. Ознаке боја RAL су садржане у регистру боја RAL 840 HR. ВРСТА МЕДИЈА БОЈА ОЗНАКА ПО RAL БОЈА ТАБЛИЦЕ Грејање-примар-потис Црвена RAL 3000 црвена Грејање-примар-повратак плава RAL 5019 плава Грејање-секундар-потис Тамно црвена RAL 3002 црвена

32 766 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године Грејање-секундар-одвод Тамно плава RAL 5013 плава Санитарна хладна вода Зелена RAL 6001 зелена Санитарна топла вода оранж RAL 2008 оранж Санитарна вода-циркулација љубичаста RAL 4005 љубичаста Испуст браонмаслинасто RAL 6003 браон зелена Природни гас жута RAL 1012 жута Лож уље Светло браон RAL 8001 браон Компримовани ваздух Сива RAL 7037 сива Одзрачни вод Боја медија / Конзоле црна RAL 9005 / 6. Означавање цевних водова морају бити изведена сва електро повезивања; Опште Члан 54. на доводном каблу мора бити уграђена главна склопка. Склопка мора бити означена са натписом ГЛАВНА СКЛОПКА; Просторија топлотне подстанице мора бити опремљена прикључком за електричну енергију, За потребе топлотне подстанице предвидети засебно трофазно електрично бројило са лимитаторима (min 16А) и одговарајућом ZUDS (FID) склопком (према техничким условима Електродистрибуције). Склопка може бити лоцирана и у топлотној подстаници. Електрично повезивање пумпе за избацивање воде из топлотне подстанице је саставни део електрорадова. Електроинсталација компактне топлотне подстанице (КТП) Члан 55. Захтеви за извођење електроинсталација компактне топлотне подстанице (КТП) су: КТП мора бити опремљена са комплетним електро ормарићем са: контакторима за напојне пумпе, осигурачима (пумпе, аутоматика, резерва), троположајном преклопном склопком за пумпе, са којом је омогућен преклоп пумпи (ручно укључено - искључено - аутоматски укључено). Појединачни положаји склопке морају бити означени са натписима РУЧНО, ИС- КЉУЧЕНО, АУТОМАТСКИ; мора бити изведено електрично премошћавање прирубница са зубчастом подлошком. Вијак мора бити означен са црвеном бојом; на конструкцији КТП мора бити изведена сабирна шина за изједначавање потенцијала; - - произвођач односно испоручилац мора прибавити изјаву овлашћене организације да електрична инсталација КТП одговара тренутно

33 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 767 важећим прописима у Републици Србији; извођач је дужан пре предаје КТП поставити аутоматику. Електрични водови за прикљичење топлотне подстанице Члан 56. Електрични водови морају бити изведени по важећим прописима за влажне просторе (ЈУС Н. Б2.751, ЈУС Н.Б2.730, ЈУС Н.А5.070). У простору мора бити постављена утичница за потребе радова на одржавању. Осветљење простора мора бити задовољавајуће и мора омогућавати несметано очитавање мерних и контролних уређаја. Купац мора обезбедити прикључивање електричних регулационих ормара и мерних уређаја. При извођењу електроинсталација топлотне подстанице потребно је доследно поштовати пројектну документацију. Члан 57. Прикључење топлотне подстанице на електричне водове зграде и уопште електроинсталације у простору топотне подстанице морају бити изведене по следећим начелима: сви каблови морају бити положени у кабловске канале или цеви за механичку заштиту, мора бити уграђен додатни разводни електро ормарић по пројекту, уземљивачко уже мора бити повезано на кућиште у погледу на изведбу морају бити уземљена врата и ограда топлотне подстанице, мора бити изведено изједначавање потенцијала са P/F жицом 16 mm 2 и са зубчастим подлошкама под вијак. Вијци морају бити означени са црвеном бојом. Електрична мерења Члан 58. По изведеним електроинсталационим радовима потребно је обавити мерења на електроинсталацијама: контролу непрекидности главног и заштитног проводника те проводника за изједначавање потенцијала, контролу заштите од превеликог струјног оптерећења, мерење отпорности галванских веза, мерење постављене отпорности уземљења. О обављеним мерењима потребно је у склопу документације топлотне подстанице приложити предметне записнике са измереним резултатима. Документација топлотне подстанице Члан 59. Извођач мора приложити следећу документацију: спецификацију опреме топлотне подстанице, атестну документацију уграђене опреме у топлотној подстаници - - упутства за руковање и одржавање,

34 768 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године шему веза електро инсталација топлотне подстанице те шему аутоматике. IV УНУТРАШЊИ ТОПЛОТНИ УРЕЂАЈИ КУПАЦА 1. Опште Члан 60. У топлотне уређаје Купаца спадају сви уређаји, који су везани на топлотну подстаницу и предају топлоту за грејање. У погледу на начин предаје топлоте искључиво је допуштено двоцевно радијаторско грејање (ЦГ РАД) и подно грејање (ЦГ ПОД). За случај полагања цеви у под морају се обавезно и искључиво применити бакарне цеви пресвучене ПВЦ облогом или алуминијумске са двоструком пластичном облогом, без прекида, наставака и спојева. Унутрашњи топлотни уређаји Купаца морају бити пројектовани и изведени по важећим општим нормативима и стандардима, као и овим Правилима о раду. Енергетски субјект не одговара за радне/функционалне сметње, које настају ради неисправности унутрашњих топлотних уређаја Купаца. У зградама са топлотним уређајима за пословне просторе и становање морају бити разводне мреже изведене одвојено. 2. Грејни уређаји Радијаторско грејање Члан 61. Температурни режим радијаторског грејања мора бити изабран у складу са наведеним максималним режимом (могућ је нижи температуски режим од оног који је наведен у поглављу о топлотним подстаницама), док температуре повратка не смеју прелазити наведене вредности. Подно грејање Члан 62. У просторијама стамбеног и пословног простора се дозвољава подно грејање само у случајевима мерења потрошње топлотне енергије мерилом топлоте. Подно грејање не сме бити везано директно на топлотну подстаницу. Потребно је обезбедити одговарајућу заштиту/осигурање од прекорачења највише дозвољене температуре у разводу. Опрема за регулацију подног грејања се смешта ван прикњучног ормарића и није предмет ангажовања Енергетског субјекта. Није дозвоњена уградња подног грејања код система који су прикњучени преко директних топлотних подстаница. Разделни систем Члан 63. Заједнички развод од кућне подстанице до појединачних јединица потребно је да буде изведен двоцевно од челичних бешавних цеви. Успонске водове обавезно водити кроз заједнички степенишни простор, ван станова или пословних просто ра, одакле могу да се при кључе.

35 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 769 Цевоводи кроз негрејане просторије морају се изоловати од губитака топлоте. За извођење изолације придржавати се следећих одредби: Топлотна изолација се изводи по завршеној монтажи и успешно обављеним испитивањима на притисак те двоструким наношењем основне заштитне боје. Осим заштите основном бојом потребно је извршити заштиту металних површина бојом отпорном на влагу. Заштитна боја мора бити примерена за температуру до 100 C. Не сме постојати могућност појаве хемијске реакције између антикорозивне заштите и цевовода. Цевоводе треба изоловати одвојено (потис и поврат) Изолацију је потребно одговарајуће прилагодити у подручју вешања, арматуре и других елемената цевних водова. Као Изолациони материјали могу се користити: хемијски неутрални према околини и материјалима од којих је изграђена кућна инсталација, постојани у трајној експлоатацији на пројектним температурама воде у кућним инсталацијама, заштићени од продирања влаге у току монтаже и експлоатације, топлотна проводљивост изолационог материјала мора на 25 C износити маx. 0,040 W/mK, отпорни на хабање са алуминијумском фолијом као завршним слојем изолације, прописно постављени и бандажирани са предвиђеном заштитом изолационог материјала од механичких оштећења. Број грана на разделнику и сабирнику у топлотној подстаници предвидети према врсти Купаца (стамбени или пословни). У случају кад се из топлотне подстанице снабдева више улаза, сваки улаз мора имати свој циркулациони круг. На свакој грани предвидети циркулациону пумпу за савладавање укупног пада притиска и остваривање принудне циркулације у инсталацији. Поједина одвајања у топлотној подстаници и прикључци на разделнике морају бити на поврату опремљени са регулационим вентилима за одржавање протока, на разводном и повратном воду са термометрима и манометрима као и арматуром за пуњење и пражњење система. За достизање одговарајуће хидрауличне уравнотежености и последично оптималног рада грејног система, препоручљиво је у цевну мрежу уградити арматуру за хидрауличну изрегулисаност система. Грејни кругови за сваки стан или пословни простор, морају да имају посебну могућност регулације протока воде и затварања у прикључном ормарићу постављеном поред стана, односно пословног простора у степенишном простору зграде. Инсталације на последњем спрату обавезно пројектовати са доњим разводом и одзрачним славинама на грејним телима. Прикључни ормарићи се смештају у оквиру заједничких просторија (степеништа, ходници) и могу бити посебни за сваку стамбену или пословну јединицу или заједнички за све стамбене или пословне јединице на једној етажи. Димензије прикњучних ормарића треба да буду

36 770 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године такве да омогуће једноставну монтажу и интервенцију приликом одржавања. Прикључни ормарићи морају бити метални са унифицираном бравом за затварање (један кључ отвара све ормариће). У ормариће у којима је смештено више прикључака обавезно трајно обележити бројеве станова или пословног простора. Прикључне ормариће са дефинисаном арматуром у њима поставити за све станове без обзира да ли се прикључују на систем даљинског грејања или не. У случају подног развода до грејних тела, у сваком стану предвидети ормарић који је повезан са прикључним ормарићем и из кога ће се остварити веза са сваким грејним телом. Грејна тела Члан 64. Грејна тела морају бити димензионисана у складу са потребном топлотном снагом, која је одређена прорачуном топлотних губитака простора. Температурни режим за димензионисање грејних тела је дефинисан у члану ових Правила о раду. Температуру загреваног простора и изабрани температурни режим потребно је узети у обзир при одређивању инсталисане снаге грејних тела. Корекцијске факторе даје техничка документација произвођача грејних тела. При избору материјала грејних тела, прикључених на директну топлотну подстаницу, потребно је уважавати одредбу из члана 45. ових Правила о раду. Такође је неопходно обезбедити следеће: Свако грејно тело мора бити опремљено термостатским радијаторским вентилом са термо-главом, навијком за затварање на повратном воду и славином за одзрачивање. Вентили са термостатском главом морају имати аутоматску заштиту од смрзавања. Сваки циркулациони вод мора да има могућност да се затвори и испразни, да се из њега испусти ваздух и регулише проток воде. Регулација температуре простора Члан 65. За регулацију температуре простора се, у складу са прописима о топлотној заштити зграда и рационалној потрошњи енергије, употребљавају термостатски радијаторски вентили или зонски вентили, који ограничавају проток загреване воде кроз грејна тела. Термостатски вентили морају бити таквог квалитета, да одржавају температуру простора у толеранцији ± 1 К. Постављање термостатског вентила је обавезно на свим грејним телима. Одзрачивање топлотних уређаја Члан 66. Топлотне уређаје треба на највишим местима инсталације правилно одзрачити, да се при пуњењу у вишим деловима уређаја не би сакупио ваздух, који би спречио проток загреване воде или да их при пражњењу настајање потпритиска не би оштетило. Одзрачивање успонског вода вертикале извршити преко одзрачних посуда (мин. димензије ф100x200 mm) и одзрачних водова DN15 које треба довести у простор топлотне подстанице. Одзрачне посуде поставити на највишој

37 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 771 етажи унутар објекта. Неопходно је адекватно решити одзарчивање највише етаже. Минимално растојање од прикључка стамбене/пословне јединице на највишој етажи на заједнички развод до доње ивице одзрачне посуде је 2 m. Интерни мерни уређај за испоручену топлотну енергију Мерило топлоте Члан 67. Неопходно је у прикључном ормару за сваку стамбену/пословну јединицу уградити интерно мерило испоручене количине топлоте. Испред и иза мерила неопходно је уградити органе за затварање. Мерни уређаји на секундару (у склопу унутрашњих топлотних уређаја Купаца) су интерног значаја и служе међусобним поделама потрошене топлотне енергије, очитане на обрачунском мерном уређају/топлотном бројилу (на примарној страни топлотне подстанице). Искључиво се користе мерни уређаји/бројила са ултразвучним принципом мерења протока. Ради унифицирања опреме и лакшег одржавања дозвољена је уградња мерних уређаја произвођача Kamstrup, Danfoss или Actaris. Интерна мерила топлоте се могу уграђивати искључиво ван грејне сезоне. Изузетно интерна мерила топлоте могу се уграђивати у току грејне сезоне само за купце који нису прикључени на систем топлификације, тј. нису у систему обрачуна топлотне енергије за текућу грејну сезону и то под условом да се не ремети испорука топлотне енергије осталих корисника. Код уградње интерног мерила топлоте у постојећим ормарима у којима нема места за смештај мерила, реконструкцијом се морају остварити сви потребни услови за уградњу мерила топлоте као и органа за затварање испред и иза мерила топлоте. То значи да се уколико је неопходно мора извршити преправка свих прикључних веза, колектора и прикључних ормарића. Због унификације интерних мерила топлоте техничке услове за уградњу и избор мерила топлоте, на захтев корисника врши Енергетски субјект. Трошкове набавке и уградње мерила топлоте као и евентуалне реконструкције постојеће инсталације сноси Купац. За интерну расподелу утрошене топлотне енергије на грејна тела се могу уградити уређаји за мерење сопствене потрошње топлотне енергије ( у даљем тексту делитељи топлоте). У овом случају деловник трошкова испоручене количине топлотне енергије, Енергетском субјекту доставља служба са којом је Скупштина зграде склопила уговор. Услове за уградњу делитеља топлоте даје Енергетски субјект. 3. Заштита од буке Члан 68. При димензионисању и изградњи уређаја потребно је поштовати важеће прописе и стандарде са подручја заштите од буке. Правилан избор локације топлотне подстанице и других постројења у згради може значајно допринети заштити од буке у просторима у којима се борави, као што су на пример спаваће собе и сл. Са правилним извођењем изолације цевовода и уређаја код причвршћивања на или проласку кроз грађевинске конструкције мора се спречити пренос звука на грађевинску конструкцију.

38 772 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 69. Ова Правила о раду примењују се за све нове изградње и реконструкције, које се односе на дистрибутивни систем топлотне енергије, прикључне топловоде, топлотне подстанице, као и унутрашње топлотне уређаје и инсталације. Ова Правила о раду примењиваће се и код поправки и преправки постојећих инсталација. Члан 70. Сви топлотни уређаји, који су били прикључени у складу с претходним техничким условима, радиће у сагласности са Енергетским субјектом. Изградња прикључних топловода, топлотних подстаница и унутрашњих топлотних уређаја и инсталација, као и одговарајуће реконструкције, за које су издати Технички услови по важећим прописима, пре ступања на снагу ових Правила о раду, извршиће се и прикључити на топловодни систем под тим условима. Члан 71. До усвајања, односно увођења у употребу стандарда ЕУ, а који су наведени у овим Правилима о раду, примењиваће се постојећи важећи стандарди и техничке норме. Члан 72. Рокови за уградњу система за мерење испоручене топлотне енергије (на прагу топлане и у топлотним подстаницама) на постојећим системима даљинског грејања, одређени су у Одлуци о условима снабдевања топлотном енергијом. Члан 73. Ступањем на снагу ових Правила о раду престају да важе Технички услови за израду инсталација и испоруку топлотне енергије ПДП Комуналпројект бр. 05-4/12-90 од Члан 74. Ова Правила о раду доноси Управни одбор ДП НОВИ САД - ГАС, а уз прибављену сагласност надлежног градског органа, а ступају на снагу осмог дана по објављивању у Службеном листу Општине Бачка Паланка. ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ДП НОВИ САД - ГАС Др. Јован Гуцуња

39 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 773 ПРИЛОГ бр.1 ВРЕДНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗА КЛИЗНИ ДИЈАГРАМ t s ( 0 C) tr ( 0 C) tp ( 0 C) t s ( 0 C) tr( 0 C) tp( 0 C) ,0 70, ,0 65, ,9 72, ,5 64, ,8 71, ,1 63, ,7 70, ,6 62, ,6 69, ,1 61, ,5 67, ,6 60,4-9 97,4 66,8-9 76,1 59,5-8 95,2 65,7-8 74,5 58,5-7 93,0 64,6-7 73,0 57,6-6 90,9 63,5-6 71,4 56,6-5 88,7 62,4-5 69,9 55,6-4 86,5 61,2-4 68,3 54,6-3 84,2 60,0-3 66,7 53,6-2 82,0 58,8-2 65,1 52,5-1 79,7 57,6-1 63,5 51,5 0 77,4 56,4 0 61,9 50,4 1 75,1 55,1 1 60,2 49,4 2 72,8 53,8 2 58,5 48,3 3 70,4 52,5 3 56,9 47,1 4 68,1 51,2 4 55,1 46,0 5 65,6 49,9 5 53,4 44,8 6 63,2 48,5 6 51,7 43,7 7 60,7 47,0 7 49,9 42,5 8 58,2 45,6 8 48,1 41,2 9 55,7 44,1 9 46,2 39, ,1 42, ,4 38, ,4 40, ,4 37, ,7 39, ,5 35, ,9 37, ,4 34, ,1 35, ,4 32, ,1 33, ,2 31, ,0 31, ,0 29, ,8 29, ,6 27, ,3 27, ,0 25, ,4 24, ,1 23, ,0 20, ,0 20,0

40 774 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године

41 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 775

42 776 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године

43 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 777

44 778 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године ПРИЛОГ бр. 6

45 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 779

46 780 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године

47 07 новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 34/ страна 781

48 782 страна - Број 34/2013 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 07 новембар године

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN 36 10 Година X број 36. јул - дец 2013. ISSN 1451-5393 Издаје : Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда Палмотићева 30 Телефон : 333 1 502 www.urbel.com За издавача и главни и одговорни

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Датум: 05.05.2017.г. Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић Одлуком Наставно-научног већа факултета

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГАЛАКТОЦЕНТРИЧНИХ ОРБИТА ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ ВАРИJАЦИJОМ ОБЛИКА ПОТЕНЦИJАЛА ГАЛАКСИJЕ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГАЛАКТОЦЕНТРИЧНИХ ОРБИТА ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ ВАРИJАЦИJОМ ОБЛИКА ПОТЕНЦИJАЛА ГАЛАКСИJЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Милан Р. Стоjановић ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГАЛАКТОЦЕНТРИЧНИХ ОРБИТА ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ ВАРИJАЦИJОМ ОБЛИКА ПОТЕНЦИJАЛА ГАЛАКСИJЕ докторска дисертациjа

Læs mere

П Л А Н У П Р А В Љ А Њ А

П Л А Н У П Р А В Љ А Њ А Специјални резерват природе КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ П Л А Н У П Р А В Љ А Њ А 2012-2021. 1 ПЛАН УПРАВЉАЊА СРП КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ Аутор: ЈП Војводинашуме Прерадовићева 2 21 131 Петроварадин

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019. ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ... 4 2. ШКОЛА НЕКАД И САД... 5 3. РЕСУРСИ... 11 Материјално-технички

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere