ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER"

Transkript

1 Denne bog er en af to små bøger af Nadeem Irani, der forklarer centrale begreber fra islam. Den anden bog er Islam og den islamistiske ideologi. En kort introduktion. DIIS 2008 ISBN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER NADEEM IRANI ISLAMISK LOV OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER

2

3 NADEEM IRANI ISLAMISK LOV OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER

4 København 2008 DIIS, Strandgade København K Tlf: Web: ISBN: Redaktør: Anni Kristensen Grafisk design: Carsten Schiøler Fotos: s. 4 AFP, Musa al-shaer s. 9 AP, Ghassan al-yassiri s. 15 AP, Hadi Mizban s. 21 AP, François Mori Tryk: Gullanders Bogtrykkeri A/S Pris: 40,00 kr. inkl. moms Bogen kan bestilles på eller på Nordisk Bog Center A/S Bækvej Haslev Telefon Fax FORORD Islamiske begreber som sharia og fatwa bliver livligt brugt i de danske medier, uden at alle nødvendigvis er klar over, hvad de dækker over. Håbefulde muslimske politikere er blevet afkrævet svar om deres holdninger til sharia som led i en form for godkendelsesproces, der skulle vise deres eventuelle loyalitet til det danske samfund. Og i forlængelse af Muhammedkrisen oplever vi, hvordan fatwaer bliver udstedt mod de danske bladtegnere. Denne publikation tilstræber at redegøre for de juridiske aspekter af islam. Den gennemgår kort grundprincipperne i sharialoven, hvordan den skal fortolkes, og hvem der kan udlede islamisk lov fra Koranen. Alt sammen i håb om at skabe en bedre forståelse af, hvad begreberne dækker over, og hvordan de bruges. Nadeem Irani December 2007

5 SHARIA

6 KILDER TIL ISLAMISK LOV Sharia, ofte brugt som synonym for islamisk lov, er det arabiske ord for Guds endegyldige og uforanderlige vilje for menneskeheden. Denne vilje er udmøntet i Koranen og i sunna, overleveringer om Profetens sædvaner og levevis. Sharia, Guds regler for mennesker, omfatter alle aspekter af livet og gælder i både den offentlige og private sfære. Selve ordet sharia betyder på arabisk den vej vandet løber, og referer til vejen gennem livet og virkelighedens verden. Den islamiskjuridiske lov udledes traditionelt fra fire kilder, usul al-fiqh. Den første og primære kilde til islamisk lov er Koranen, (som den er blevet åbenbaret igennem profeten Muhammed.) Den anden primære kilde udgøres af sunna og hadith, der er normative fortællinger om Profetens udredninger af Guds ord til menneskeheden. En hadith er en fortælling om profetens sædvaner, f.eks. hvad han sagde, hvad han undlod at sige, hvad han gjorde og undlod at gøre. Den kan angive en eller flere sunna. Sunna er den handling eller den ikke-handling, som Profeten ifølge fortællingen udtrykte. Fortællingerne er ordnet efter meget grundige systemer, der klassificerer grundlaget for den enkelte fortællings pålidelighed. Før en hadith kan bruges som kilde til at udlede islamisk lov, skal den eksempelvis være verificeret som en sandfærdig beretning fra Profeten selv. Den tredje kilde, qiyas, er en forlængelse af de to førstnævnte, baseret på analogier, og kan bruges til at tage stilling til situationer, der ikke omtales i Koranen eller i nogen hadith, men hvor der findes noget sammenligneligt. Den sidste kilde til islamisk lov er ijma, en historisk opstået konsensus mellem islamiske lærde om forskellige emner. Derudover bruges også ijtihad, som er en lærds (eller flere lærdes) overvejelser i en given sag, hvor de med afsæt i de to første kilder og eventuelt med hensyntagen til noget, der findes i den tredje og den fjerde kilde finder en mulig løsning. De første to har størst vægt, mens de sidste to kan sammenlignes med præcedens. Endeligt findes der i særlige tilfælde eller hvis omstændighederne kræver det, en lov, maslahah, der kan bruges til at træffe afgørelser, 6 7

7 der er i den brede befolknings interesse, f.eks. når noget skal tillades eller forbydes, afhængigt af om det tjener befolkningens interesser og velfærd eller ej. Der findes flere forskellige hadithsamlinger. Sunnimuslimer (som udgør ca. 85 % af verdens muslimer), anser bl.a. samlingerne lavet af Muhammad ibn al-bukhari (f. år 870 e.kr) og Muslim ibn al-hajjaj (f. år 875 e.kr) for klassiske og kanoniske, og dermed de mest troværdige og autoritative. De er tematisk opdelt og giver en uddybning af Koranens tekster. I disse hadithsamlinger kan muslimer blandt andet finde svar på konkrete problemstillinger. Blandt shiamuslimer (de resterende 15% af verdens muslimer) findes der også store hadithsamlinger, der beretter om Profetens sædvaner. Shiamuslimer anser det politiske og religiøse lederskab, som trådte i kraft i årene efter Profetens død i år 632, som ufejlbarligt, og derfor indgår disse overhoveders sædvaner også som kilde i den shiaislamiske retstradition. De mest kendte shiamuslimske hadithsamlinger er samlet af Ibn Babuya (f. år 991 e.kr) samt al-tusi (f. år 1067 e.kr). 8

8 FORSKELLIGE RETSSKOLER OP GENNEM 800-TALLET For at undgå modstridende fortolkninger og domsafsigelser efter profeten Muhammeds død udviklede islamiske retslærde op gennem 800-tallet en islamisk retsvidenskab kaldet fiqh. Den skulle ved hjælp af ijma og qiyas skabe konsensus, udrede og standardisere brugen af islamisk lov. Blandt sunnimuslimerne etablerede der sig en lang række retsskoler, hvoraf fire kom til at få større vægt i eftertiden end de øvrige. Disse retsskoler kaldes madhahib, og de fire mest kendte er opkaldt efter deres stiftere: den hanafitiske retsskole efter Abu Hanifa, den malkitiske retsskole efter Malik ibn Anas, den shafiitiske retsskole efter al-shafi i og den hanbalistiske retsskole efter Ahmad ibn Hanbal. Disse fire retsskoler har siden de blev stiftet været dominerende i hver deres del af den moderne islamiske verdens. Malikiretsskolen har været dominerende i Nord- og Vestafrika og den hanafitiske har været det i de tyrkiske dele af Centralasien samt i Indien og Pakistan. I den arabiske verden såsom, Egypten, Syrien, Irak, Libanon og Jordan, er den shafiitiske, den hanafitiske og den hanbalistiske retsskole repræsenteret. På samme måde etablerede shiamuslimer shiitiske retsskoler, der ligeledes ud fra hver deres fortolkninger forsøgte at udrede og standardisere den islamiske jura inden for shiaislam. Dog har de fleste muslimske lande, med undtagelse af Iran og Saudi-Arabien, i dag indført moderne retssystemer

9 KORANVERS MED JURIDISK RELEVANS Af Koranens vers er cirka 350 at betegne som juridisk lovbestemmende vers. Det vil sige vers, der i deres helhed har en juridisk relevans eller funktion. Ud af disse 350 vers er der 140 vers, der omhandler rituelle forhold, 70 om ægteskabelige/civile forhold (ægteskabspagt, skilsmisse, arv etc.), 70 om handel, kontrakter mv., 30 om kriminelle forhold, 30 om generelle forhold vedrørende retfærdighed, bevisførelse, rettigheder og forpligtigelser for borgere og endelig 10 om økonomiske og sociale forhold, herunder fattigdom, rettigheder for arbejdere mv. 180 ud af disse 350 lovbestemmende vers kaldes for qati, hvilket vil sige klare juridiske love, hvor muligheden for fortolkninger er begrænset. Resten kaldes for zanni, det er love, der kan udlægges forskelligt efter fortolkning og altså ikke fremstår klare og afgrænsede i deres form. For eksempel nævnes det i Koranen, at God will not take you to task for a slip in your oaths, but he will take you to task for such bonds as you have made by oaths, the penalty for this is to feed ten poor persons, clothe them, set free a slave, or fast for three days. Loven er klar og skal følges, men er der her tale om brud på aftale af ond vilje eller bare af glemsomhed? Og hvis man vælger at faste i tre dage skal det så være tre sammenhængende dage? Forskellige udlægninger er mulige, og det gør det til et zannilovvers, åbent for fortolkning. I tvivlstilfælde som dette er man nød til at gøre brug af de andre former for kilder, som benyttes i islamisk lov. I det specifikke tilfælde findes der overleveringer i form af en hadith fra Profeten, der klarlægger fremgangsmåden for ovennævnte problemstilling. De forskellige retsskoler har dog hver deres opfattelse af, hvordan ovennævnte eksempel skal behandles og fortolkes. Derudover har man i islamisk jura generelle lovvers, ammah, og specifikke lovvers, khassah, der igen kan påvirke klarheden selv i de absolutte lovvers

10 SHARIA BYGGER PÅ FORTOLKNING Det at udlede islamisk jura, dvs. sharia, er en proces, hvor det ikke kan udelukkes, at resultatet kan variere. Som tidligere nævnt er sharia ikke en nedfældet og færdigudarbejdet lovsamling, men en samling, hvoraf loven skal fortolkes, udvindes og udarbejdes Den uklarhed, der er forbundet med den islamiske jura, er således ikke blot en af årsagerne til, at visse regler og påbud bliver fortolket og praktiseret forskelligt muslimer imellem, men også grunden til, at for eksempel militante islamister kan argumentere for, at deres handlinger har dække i sharia. 14

11 FATWA Et andet begreb, der ofte bliver brugt i sammenhæng med sharia, er fatwa. Fatwa betyder kendelse og er en autoritativ juridisk vurdering afsagt af en islamisk lærd, for eksempel af en mufti. En fatwa er en religiøs anvisning givet i forbindelse med et konkret spørgsmål, som er blevet stillet af et individ eller af en islamisk domstol.en fatwa er en udtalelse,der hverken er bindende eller forpligter individer generelt. Dens gyldighed beror på den individuelle lærdes kvalifikationer og status i det pågældende miljø. Hvis vedkommende, der har bedt om en fatwa, ikke er tilfreds med eller overbevist af fatwaen, står det ham frit for at opsøge en anden islamisk lærd for at få en ny fatwa. En fatwa er således blot en juridisk meningstilkendegivelse, en opinion om juridiske forhold, og ikke nogen endegyldig eller officiel dommerkendelse. DEN PRIVATE FATWA En privat fatwa er typisk en, hvor en privat person henvender sig til en lærd eller en imam med et konkret spørgsmål, som han/hun ønsker svar på. Det kan være et spørgsmål af rituel eller religiøs karakter. Svaret til personen gives af den lærde i en fatwa, altså i et autoritativt juridisk svar. Denne proces kræver ikke involvering af de islamiske domstole og kan afgøres privatpersonen og den lærde imellem. Der findes generelt tre typer af fatwaer: private, juridiske og politiske fatwaer. Alle har den samme funktion, men forholder sig til forskellige situationer

12 DEN JURIDISKE FATWA En juridisk fatwa er den mest udbredte type. Den bliver typisk fremsat under en islamisk retssag, efter ønske fra de involverede parter. Det stillede spørgsmål skal typisk være af en abstrakt karakter og må ikke indeholde detaljer vedrørende den konkrete sag. Spørgsmålet kan for eksempel være formuleret: Hvad siger islamisk lov om utroskab under disse og disse omstændigheder? Den lærdes svar gives i en fatwa, hvori han for eksempel konkluderer, at hvis der er tale om utroskab ud fra disse og disse kriterier, så er sanktionen sådan og sådan. Den islamiske lærde har ikke ansvar for retssagen og skal ikke udtale sig på baggrund af bevisførelsen, men blot redegøre for sin udlægning af islamisk lov, hvis han bliver spurgt. Det er så op til dommeren i sagen at vurdere bevismaterialet og at tage stilling til, om han vil bruge den lærdes fatwa ved domsafsigelsen. DEN POLITISKE FATWA Den politiske fatwa er en variant af den private fatwa. Den bliver typisk fremsat efter ønske fra politiske ledere, regenter eller andre politiske enheder, der ønsker religiøs støtte til deres handlinger. Der har i de senere år været talrige eksempler på, at politiske enheder har brugt fatwaer, der fordømmer visse grupper af muslimer for ikke at være sande muslimer eller mod politiske modstandere. Den mest kendte politiske fatwa blev udstedt af ayatollah Khomeini i 1989 mod forfatteren Salman Rushdie. Også i Danmark har vi på det seneste, i forbindelse med Muhammedkrisen, oplevet brugen af politiske fatwaer, da der blev udstedt fatwaer mod de 12 tegnere. Disse fatwaer har dog ingen juridisk relevans. De har ingen tilknytning til den islamiske jura og er således blot politiske ytringer

13 FOR ELLER IMOD SHARIA? Islamisk lov er mere kompliceret end som så. Derfor er spørgsmålet, om man er for eller imod sharia, intetsigende for en muslim. Spørgsmålet bliver ofte fremsat i debatten, men set fra et muslimsk perspektiv er det intetsigende. Der er nemlig ikke en klar definition på, hvad sharia dækker over. Sharia indeholder tusindvis af love og regler, og muslimer kan ikke med en enkelt håndbevægelse tage stilling til dem alle. Og det er netop kompleksiteten af islamisk jura, der medfører, at så mange forskellige og modstridende holdninger forsøges legitimeret med islam. 20

14 ORDLISTE Abu Hanifa 10 Ahmed ibn Hanbal 10 al Shafi i 10 al-tusi 8 ammah, generelle lovvers 13 ayatollah Khomeini 19 fatwa, islamisk juridisk udtagelse 16 Den private 16, 17 Den juridiske 16, 18 Den politiske 16, 19 figh, islamisk retsvidenskab 10-11, (14), (19) hadith, normative fortællinger om profetens udredninger 6-8, 13 Ibn Babuya 8 ijma, konsensus 7, 10 ijtihad, individuel udredning 7 iman 17 islamisk domstol 16, 17 jura 20, 6 lov, sharia 6, 7, 10, (11), (14), (19), 20 retssag 18 retsvidenskab, figh 10-11, (14), (19) islamiske lærde 7, 10, 16, 17, 18 islamister, militante 14 kendelse 16 khassah, specifikke lovvers XX Khomeini, ayatollah 19 Koranen 6, 7, 8, koranvers lederskab, politisk og religiøst 8 lovvers madhabib, retsskoler 10-11, 13 Malik ibn Anas 10 maslahah, lov om varetagelse af den brede befolknings interesse 7 militante islamister 14 mufti, en person der kan udstede fatwaer 16 Muhammad ibn al-bukhari 8 Muhammed, profeten 6-7, 13 død 8, 9 sædvaner og levevis 6-7, 8 Muhammedkrisen 19 Muslim ibn al-hajjaj 8 politisk og religiøst lederskab 8 Profeten Muhammed 6, 7, 8, 9, 13 død 8, 9 sædvaner og levevis, sunna 6-7,

15 præcedens 7 qati, klar juridisk lov 12 qiyas, analogisk argumentation 7, 10 religiøst og politisk lederskab 8 retsskoler, madhahib 10-11, 13 den hanafitiske den hanbalistiske den malkitiske den shafiitiske retsvidenskab, islamisk, figh 10 sharia, islamisk lov 6, 7, 10, (11), (14), (19), 20 shiamuslimer 8 shiitiske retsskoler 11 sunna, profeten Muhammeds sædvane og levevis 6-7, 8 sunnimuslimer 8, 10 sædvane og levevis, profeten Muhammeds 6-7, 8 usul al-fiqh, islamisk retsvidenskab, fra hvilken al islamsk lov udledes 6 zanni, lov der kan underlægges forskellige fortolkninger 12 24

ISLAM OG DEN ISLAMISTISKE IDEOLOGI

ISLAM OG DEN ISLAMISTISKE IDEOLOGI Denne bog er en af to små bøger af Nadeem Irani, der forklarer centrale begreber fra islam. Den anden bog er Islamisk lov. Om sharia og andre begreber, DIIS 2008 ISBN 978-87-7605-260-7 9 7 8 8 7 7 6 0

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag 2 J.nr. 2006-41-0151 15. marts 2006 Islam og profeten Muhammed 1. Indledning Dette bilag indeholder en kort beskrivelse af islam og

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk INDFØRING I ISLAMISKE BEGREBER OG KRIGSFØRELSE Nadeem Irani DIIS Working

Læs mere

tekst: Jakob Skovgaard-Petersen

tekst: Jakob Skovgaard-Petersen tema: sharia Jakob Skovgaard-Petersen er dr. phil. ved Carsten Niebuhr-Instituttet, Universitetet i København. Hvad er islams syn på kommunisme, på onani, på gevinstopsparing, eller organdonation? Hvis

Læs mere

Islam & Demokrati 2009

Islam & Demokrati 2009 1. Indledning:...4 1.1 Motivation og indledning...4 1.2 Problemformulering...5 1.3 Afgrænsning og metode...5 1.3.1 Projektdesign...8 2. Begrebsafklaringer...9 3. Islam...11 3.1 Introduktion...11 3.2 Sunni-

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Militant islamistisk radikalisering

Militant islamistisk radikalisering 28. april 2016 Militant islamistisk radikalisering Sammenfatning Militant islamistisk radikalisering kan beskrives som en dynamisk proces, hvor et individ konverterer til en radikal fortolkning af islam.

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Vestre Landsret 5. afdeling

Vestre Landsret 5. afdeling Vestre Landsret 5. afdeling PRESSEMEDDELELSE J.nr. V.L. B-2423-06. Den 19. juni 2008. FRIFINDELSER I MUHAMMEDSAGEN Vestre Landsret har i dag den 19. juni 2008 afsagt dom i sagen, der i offentligheden er

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution STUK Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Religion C Jesper Kikkenborg 2C Oversigt

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Muhammedkrisen. set indefra. Middle_East_Rep_skab_Mar_2006

Muhammedkrisen. set indefra. Middle_East_Rep_skab_Mar_2006 Muhammedkrisen set indefra 1 Arla Foods i Mellemøsten Syrien Arla Foods, Libanon Joint venture salg og distribution Libanon Danya Foods, Saudi-Arabien Total supply chain inkl. lokalproduktion og eksport

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Vestens unuancerede billede af islam

Vestens unuancerede billede af islam Interview Maj 2009 Vestens unuancerede billede af islam Interview med Dietrich Jung af Lars Ole Knippel Den nyudnævnte professor ved Center for Mellemøststudier, Dietrich Jung, siger, at mange glemmer,

Læs mere

Kampen om jihad. September Executive summary. Anne Kirstine Waage Beck

Kampen om jihad. September Executive summary. Anne Kirstine Waage Beck Executive summary I de vestlige bestræbelser på at imødegå al-qaedas budskab florerer ideen om at man kan udnytte intern ideologisk uenighed blandt muslimer i indsatsen. Særligt anvendeligt virker det,

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Introduktion til Koranen

Introduktion til Koranen Introduktion til Koranen Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Koranen?... 1 2 Hvordan Koranen er blevet bevaret... 1 3 Recitationer af Koranen... 3 4 Koranen

Læs mere

Oversigt over Hanafi-madhab

Oversigt over Hanafi-madhab Oversigt over Hanafi-madhab Indholdsfortegnelse 1 Hanafi-madhab... 1 2 Den historiske udvikling af Hanafi-madhab... 2 3 Den praktiske udvikling af Hanafi-madhab... 3 4 Vigtige tekster i Hanafi-madhab...

Læs mere

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark

Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark 08. januar 2013 Tegningesagens fortsatte betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Udgivelsen af de 12 tegninger af profeten Muhammed i Jyllands-Posten i 2005 og genoptrykningen af tegningerne

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august ISAGHOJI - MANTIQ 1 Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august 2017 E-mail: zeshan@saifi.dk Islamstudier 1 (2017, 2. halvår) al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm Tlf.: 30 58

Læs mere

Introduktion til en Madhab

Introduktion til en Madhab Introduktion til en Madhab Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer idéen om en madhab fra?... 1 2 En anden vinkel... 4 3 Hvorfor følger man så en madhab?...

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM):

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM): Islam - kort fortalt Islam og muslimer Budskabets sammenhæng Islams "fem søjler" Mennesket og den frie vilje Koranen og Hadith Meningen med tilbedelsen Islamisk livsførelse Det historiske perspektiv Islams

Læs mere

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi Downloaded from: justpaste.it/manhajym Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi SPREDNINGEN AF DEN KORREKTE MANHAJ. Spredning af islamisk viden, gi folk

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Parallelle retsopfattelser i Danmark 29-11-2011

Parallelle retsopfattelser i Danmark 29-11-2011 Parallelle retsopfattelser i Danmark Et kvalitativt studie af privatretlige praksisser Gå-hjem-møde, 28. november, 2011 Anika Liversage, Seniorforsker, SFI Tina Gudrun Jensen, Seniorforsker, SFI Camilla

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

RELIGION I DANMARK 2017

RELIGION I DANMARK 2017 RELIGION I DANMARK 2017 Danmarks nye muslimske intellektuelle en ny islamisk autoritet? Af Malik Christian Reimer Larsen, cand.mag. i Religionsvidenskab maliklarsen@hotmail.com Intellektuelle har altid

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

En fatwa mod Islamisk Stat

En fatwa mod Islamisk Stat En fatwa mod Islamisk Stat Både Al-Qaeda og Islamisk Stat drømmer om jihad i Indien. Det er hinduismens arnested og de vantros højborg, og Slaget om Indien er en forudsætning for den islamiske dommedag.

Læs mere

ebog ISBN 9788799348411 *hii7j9 TUYURr

ebog ISBN 9788799348411 *hii7j9 TUYURr ebog ISBN 9788799348411 *hii7j9 TUYURr Sendebudet Historien om profeten Muhammed og islam Amér majid TRONEN Sendebudet Historien om profeten Muhammed og islam. Udgivet første gang i 2004 af Forlaget Gyldendal.

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien

UKLASSIFICERET. Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien 26. juni 2014 Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at antallet af udrejste fra Danmark til konflikten i Syrien nu overstiger 100 personer,

Læs mere

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole

Rawdhah. Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah Taiba Moskeens Weekendskole Rawdhah i TAIBA MOSKEEN Intro I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Af lovforslagets fremsættelse den 19. december 2008 fremgår det af afsnit 4.2, at bestemmelsen:

Af lovforslagets fremsættelse den 19. december 2008 fremgår det af afsnit 4.2, at bestemmelsen: Afdeling: Koncern HR, Jura og Forhandling Journal nr.: 16/40737 Dato: 28. marts 2017 Juridisk vurdering af forslag fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige om krav til Region Syddanmarks sundhedspersonale

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Bismillah ir-rahman ir-rahim I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn.

Bismillah ir-rahman ir-rahim I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn. Forord til Islam Koran, Hadith, Sharia (2015) Bismillah ir-rahman ir-rahim I Guds, den Allernådigstes, den Allerbarmhjertigstes navn. Tak, fordi du siger højt, hvad jeg og mange andre muslimer tænker,

Læs mere

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende :

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende : Retsvæsenet i Islam Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet,

Læs mere

Al-Qaidas propagandateknik og argumentation

Al-Qaidas propagandateknik og argumentation Al-Qaidas propagandateknik og argumentation 25. november 2009 Sammenfatning Al-Qaidas (AQ) propagandavideoer er blevet mere sofistikerede i de seneste år samtidig med, at de når ud til et bredere publikum

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

Kristendom. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 Kristendom & Islam Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Kristendom & Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sandheder udelukker ikke hinanden Konfliktarbejder: Hvorfor

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE TROSSAMFUND

2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE TROSSAMFUND 2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE TROSSAMFUND Religiøs undervisning af børn og unge i Danmark Det er et velkendt faktum, at børn, der har modtaget en eller anden form for religiøs opdragelse, har

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Irans rolle overfor shiamuslimske grupper i Mellemøsten

Irans rolle overfor shiamuslimske grupper i Mellemøsten Executive summary Dette brief er en undersøgelse af Irans rolle overfor forskellige shiamuslimske grupper i Mellemøsten. Forskellen og forholdet mellem shia- og sunnimuslimer skitseres. Derefter opridses

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Selam Friskole. Koran. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Koran. Målsætning og læseplan Selam Friskole Koran Målsætning og læseplan September 2009 Koranlæsning, recitation og -forståelse Formål: Ordet Koran (arabisk Quran) betyder egentligt fremsigelse eller deklamation, og de første ord

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Irak: religionskrig eller politisk konflikt?

Irak: religionskrig eller politisk konflikt? DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Irak: religionskrig eller politisk konflikt? Søren Schmidt August 2007 Søren

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt RIGSADVOKATEN J.nr. RA-2006-41-0151 15. marts 2006 Afgørelse om eventuel strafforfølgning i sagen om Jyllands-Postens artikel Muhammeds ansigt 1. Indledning

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Introduktion Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

ISLAMS MØDE MED VESTEN

ISLAMS MØDE MED VESTEN ISLAMS MØDE MED VESTEN - TYRKIET OG SEKULARISERINGEN Gruppe 10: Sarah Egeris Groth Stine Hansen Karina Lundorff Bo Jeppe Madsen Katrine Raahauge Nygaard Marta Gramstrup Rasmussen Coralie Viaud Vejleder:

Læs mere

Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København

Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København I hvilken retning udvikler islam sig i Danmark? Er det muligt at være

Læs mere

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002

DO henviser til den autoriserede danske oversættelse af Bibelen, Det danske Bibelselskab 2002 Forord Dette er en bog om nådegaver. Den er kort og har et begrænset sigte: at definere hvad en nådegave er ud fra Det nye Testamente (NT) og at beskrive de 18 nådegaver, der omtales i NT. Ofte beskriver

Læs mere

Anerkendelse og mission og folkekirken. Theodor Jørgensen

Anerkendelse og mission og folkekirken. Theodor Jørgensen Anerkendelse og mission og folkekirken Theodor Jørgensen I forbindelse med sin 60-års fødselsdag har lektor Hans Raun Iversen fremlagt et digert værk med titlen Grundtvig, folkekirken, mission, Anis, der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Tina

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE Præsentation Min baggrund er palæstinenser. Gift med en dansk kvinde og vi har to børn sammen. Pædagog i 2004. Gadeplansmedarbejder i København, Nordvest, med aldersgruppen

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Ijtihad og den modernistiske metode I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Da den osmanniske Khilafah officielt blev nedlagt den 3. marts 1924 af Allahs fjende, den britiske agent, Mustafa Kemal,

Læs mere

Apropos terroren i Paris: Hvad er islam?

Apropos terroren i Paris: Hvad er islam? Apropos terroren i Paris: Hvad er islam? Uddrag af Mogens Camre, Lars Hedegaard og Ole Hasselbalch Der var et Yndigt land. Købes via Den Danske Foreningens hjemmeside 1.5. Islam En massiv del af indvandrerne

Læs mere

Retskilder og juridisk metode

Retskilder og juridisk metode Retskilder og juridisk metode Jura for kortere videregående uddannelser 2. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Retskilder og juridisk metode Jura for kortere og videregående uddannelser 2. udgave

Læs mere

Religiøs forfølgelse

Religiøs forfølgelse Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (1. samling) UUI Alm.del Bilag 52 Offentligt Religiøs forfølgelse Bidrag til åben høring i Folketingets Udenrigsudvalg 12.11.14 Religionsfrihed og

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere