Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr December Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Tillykke til Søren Gade! Jeg ønsker tillykke til vores forsvarsminister med, at han fik lov til at fortsætte som forsvarsminister. Vores minister fik et meget flot personligt valg, og det tilskriver jeg den indsats vi andre også føler, at han har ydet i sin hidtidige ministertid. Men med et så godt valg og en forventet rokade mellem ministerierne, så ved man jo aldrig, hvad der kan ske. Vi ved heller ikke, hvad der foregik bag de lukkede døre i de seneste dage i Statsministeriet. Vi har måske på fornemmelsen, at Søren Gade gerne selv ville fortsætte. Måske mener statsministeren, at det er klogt at fortsætte med en problemknuser-type minister, hvor der oftest er stor politiske bevågenhed, og hvor statsministeren måske kunne sige, at så er den flanke dækket af. Det eneste vi ved, er, at vores Forsvarsminister fortsætter. Og det er vi meget glade for. I hvert fald er jeg det, og det er det, jeg siger tillykke med. Men jeg siger også tillykke til Forsvaret med, at Forsvarsministeren fortsætter. For det er jo netop Forsvaret, det er godt for, at han fortsætter. Vores minister har gjort det fremragende, og derved har han støttet Forsvaret bedst muligt. Vi har en minister, der ikke alene har dyb indsigt i Forsvaret og alle dets kringelkroge. Han har en lige så stor forståelse for Forsvarets tarv, ligesom han har en stor forståelse for det politiske spil. Kort sagt fremstår vores minister med en meget stor troværdighed. Som person er vores minister dybt engageret i hver enkelt soldat og vedkommendes pårørende. Man fornemmer, hvor meget han kerer sig om pårørende til soldater, der såres eller, desværre, omkommer under den internationale tjeneste. Også dette, tror jeg, har sat sig dybe spor i vælgerbefolkningen. Søren Gade har også en anden meget veludviklet egenskab. Han kan det der med pressen. Det er en fornøjelse at høre og se ham forklare, hvordan tingene hænger sammen, og hvorfor man gør dette eller hint. Og det er der brug for. Vi ser alt for ofte, at pressen fokuserer mere på det negative end på det positive, og der kommer ministeren lige så ofte ind og sætter en række ting på plads. Eller vi ser pressen optræde direkte useriøst, som for eksempel for nylig på en af de store kanaler: Man ser krigshandlinger med danske soldater i Afghanistan, og reporteren, og senere TV-speakeren, fokuserer på, at de danske soldater jubler, da der tilsyneladende bliver dræbt talibanske oprørere. Jeg følte mig ilde berørt ved den scene. Jeg synes, der var tale om blufærdighedskrænkelse af de soldater. De er midt i en stressende situation, de har deres opgave, de har deres soldatermæssige færdigheder, og de har deres kammeratskab og sammenhold. Det gør sådan en situation meget intim, hvor udenforstående ikke burde blande sig, og jeg stiller spørgsmål ved det tilrådelige i, selv om teknologien er der, at bringe den slags intime situationer hjem til familiernes aftensmad foran fjernsynet. En familie kunne i værste fald måske se på fjernsynet, at deres mand, bror, barn eller far/mor blive dræbt for øjnene af dem. Jeg tror ikke sådan noget ville være hensigtsmæssigt for nogen over hovedet. Efter min mening er krig alt for alvorlig en sag til, at man skal gå så tæt på mennesker, der er under ekstremt pres. Det useriøse blev understreget af, at reporteren lod sig filme (angiveligt af kameramanden) kravlende, som om det var nødvendigt med dækning. Det er min opfattelse, at hvis situationen er så farlig, så vil det kunne forøge risikoen for vore soldater, hvis de skal bruge kræfter på at sikre en reporter og hans kameramand. Hvad værre er: Hvis situationen ikke var så farlig, så denne kravlen var nødvendig, så er det det rene skuespil og selviscenesættelse, som vi desværre også Side 1 af 10 sider

2 så en reporter gøre i Irak. Den slags tjener pressen dårligt, og jeg ville ønske, at pressen kunne se det selv. Indtil de kan det, må vi håbe, at pressens optræden ikke bliver så selvfokuserende, at det vil koste danske soldater liv eller førlighed. Jeg er sikker på, at vores minister i givet fald vil have den rette måde at kvittere på. Tillykke til os alle med den genvalgte minister. Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Tillykke! Hædersbevisninger i Landsrådet Fortjensttegn i bronze Fortjensttegn i sølv Æresplakette Ingerlise Klaris De Blå Baretter 24. oktober 2007 Landsrådet ønsker Glædelig jul og godt nytår til alle i Forsvaret, i vore landsforeninger, i samvirkerne, samarbejdspartnere og soldaterkammerater i det nordiske samarbejde, med tak for samvirke og samarbejde i På gensyn i soldaterforeningsarbejdet i 2008! Side 2 af 10 sider

3 Mindehøjtidelighed i Mindeparken i Århus Den kl er som bekendt tidspunktet for indgåelse af våbenstilstandsaftalen i 1918 som afslutning på 1. Verdenskrig. I den anledning afholdes hvert år på dette tidspunkt en mindehøjtidelighed ved monumentet i Marselisborg Mindepark i Århus. Her er navnene på de faldne dansksindede sønderjyder indhugget i monumentet. Taler i år var chefen for Søværnets Operative Kommando, kontreadmiral Nils Vang. Der blev lagt en del kranse fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Århus By, Grænseforeningen, Sønderjysk Forening, Aarhus Vaabenbroder Forening m.fl. Prinsens Livregiments Musikkorps spillede traditionen tro under arrangementet. I faneborgen fra Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger deltog også flere faner fra de Sønderjyske soldaterforeninger. Efter mindehøjtideligheden var Søværnets Operative Kommando vært ved en frokost. Ny bordstander i Landsrådet Sven-Erik Bolt Magnussen En meget smuk DSL-bordstander er nu en del af de gaveartikler, som vil kunne anvendes ved særlige lejligheder, eksempelvis ved landsmøder, jubilæer, indvielser etc., og med eller uden pladegravering. Der er udarbejdet retningslinier for tildeling af bordstanderen. Disse retningslinier vil senere indgå i Landsrådets håndbog. Bordstanderen, der som det fremgår bærer Landsrådets mærke, er tilvirket af Jysk Emblem Fabrik. Monument over Danmarks internationale indsats efter 1948 Forsvarskommandoen indkaldte i sidste uge til et forberedende møde vedrørende etablering af en komité til varetagelse af det videre arbejde med henblik på at skabe et nationalt monument, hvor deltagerne i internationale missioner kan mindes og hædres. Mødet afvikledes i dag mandag 26. november 2007 og følges op af et stiftende komitémøde onsdag 12. december. Dagsordenen for det forberedende møde var alene at få fastlagt retningslinier, herunder udkast til kommissorium og andre praktiske sammenhænge for det videre arbejde. Til dette møde var indkaldt repræsentanter for Forsvarsministeriet og Forsvaret, samt formændene for HOD, CS, HKKF, Folk & Forsvar, Danske Soldaterforeningers Landsraad, De Blå Baretter og Københavns Kommune. Et meget længe næret ønske i hele soldaterforeningsbevægelsen synes hermed på vej til at gå i opfyldelse. Side 3 af 10 sider

4 Nyhedsbrev December 2007 Glædelig jul! Folk & Forsvar ønsker vore medlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere, medlemsorganisationer og venner af huset glædelig jul og godt nytår. Tak for samarbejdet i 2007, og på gensyn i det forsvarspositive arbejde i det nye år. Ridser i skjoldet Danmarks ellers gode renommé i NATO-kredsen kan blive udhulet, hvis tendenser i dagen, som blandt andet set i valgkampen, får lov til at udvikle sig yderligere frem mod næste forsvarsforlig. At veksle F16 jagerfly til velfærd og at tale om besparelser på Forsvaret ved næste forlig, mens Forsvaret samtidig med en kæmpemæssig organisatorisk transformation forsøger at opretholde den nødvendige styrke til opfyldelse af de politisk fastlagte mål for den internationale indsats, er en giftig cocktail for forsvarstænkningen i den brede moderne forstand. Når hertil føjes, at Danmarks evne til at opfylde NATOs norm for medlemslandenes bidrag svarende til 2 % af bruttonationalproduktet er for ringe, idet tallet i øjeblikket ligger på cirka 1,4%, må man nikke bekræftende til vurderinger, som omtalt i Berlingske Tidende den 7. november fra forsker i Dansk Institut for Militære Studier, Jens Ringsmose, der går ud på, at Danmarks hidtidige stjerne i NATO kan være på vej til at falme netop på grund af de ringe investeringer. Dette kan give anledning til nogle uheldige virkninger, idet Danmark aktuelt forsøger at appellere til den gensidige solidaritet i NATO omkring krigen i Afghanistan, hvor vore unge mænd og kvinder må tage den hårde tørn, mens andre nationer holder deres tropper ude af de mere baske kamphandlinger. En anden uheldig virkning kan være, at en manglende forøget investering udover de nuværende 1,4 % og måske endog yderligere beskæring vil med et ellers veltrimmet forsvar i 2009 medføre, at visionen om soldater ude i internationale opgaver bliver illusorisk. Besparelser kan tillige øge muligheden for, at de der udsendes, kan risikere, at det sker under mindre gunstige forhold og med deraf følgende øget risiko for tab. Side 4 af 10 sider

5 Endelig er det væsentlig at påpege, at det af personellet, der vover liv og lemmer for os andre, let vil kunne opfattes som manglende opbakning med de konsekvenser det vil kunne få for rekruttering af de rigtige folk. For FOLK & FORSVAR, der betragter det som en væsentlig opgave at bidrage til bred støtte i befolkningen til Forsvaret og de kæmpende unge kvinder og mænd, er disse ridser i skjoldet et faresignal, som skal følges nøje før eventuelle uheldige virkninger på vor sikkerhedspolitiske situation. Bent Sørensen Et Folk & Forsvar i United Kingdom En gruppe tidligere forsvarschefer og andre fremtrædende personligheder i UK har ifølge BBC NEWS dannet en lobbyorganisation ved navn United Kingdom National Defence Association (UKNDA). Det aktuelle udgangspunkt for dannelsen af det FOLK & FORSVAR lignende UKNDA er konstateringen af, at det britiske forsvar er overbebyrdet og underfinansieret med det kommende års forsvarsbudget på 34 milliarder pund eller cirka 2 % af bruttonationalproduktet for øje. Det er under de af NATO anbefalede 2,2 %, men selvfølgelig langt over det danske bidrag på cirka 1,4 %. UKNDA hævder, at det nødvendige finansieringsniveau bør ligge på cirka 3 %. Præsident for organisationen er Winston Churchill, barnebarn af den britiske premierminister under Anden Verdenskrig med samme navn. Formålet med UKNDA er at fremme debatten om det britiske forsvar, og en af organisationens talsmænd, Colonel Bob Steward, kendt fra Bosnien konflikten, udtaler Vågn op og lyt, for soldaterne lider for vores skyld!. General Guthrie, som var stabschef under den Første Golfkrig, siger, at der er et stort behov for at rekruttere mandskab til alle tre værn og at holde på dem, der kommer ind. Men hvis de ser, at regeringen ikke er klar til at støtte dem, får vi ikke disse rekrutter, og vi vil ikke kunne holde på dem, og derved bliver vi ude af stand til at opretholde engagementet i Afghanistan og i Irak. Som dansker må man nikke genkendende til denne problematik og arbejde på, at de nødvendige midler bliver stillet til rådighed for den danske indsats i det fjerne, hvis vi skal leve op til vore forpligtelser overfor NATO og de kæmpende kvinder og mænd. Bent Sørensen Aktiviteter i Folk & Forsvar Folk & Forsvar i Sønderjylland deltager i Sønderborg Garnisons julegudstjeneste i Sct.Marie kirken i Sønderborg kl Folk & Forsvar afholder nytårsgudstjeneste i Kastelskirken kl Bestyrelsesmøde kl i Kastellet Folk & Forsvar arrangerer formandsmøde for amtskredsenes formænd, formændene for medlemsorganisationerne og bestyrelsen på Ryes Kaserne i Fredericia (Auditorie VEST). Mødet indledes kl og afsluttes lørdag. Gennemgående tema vil være aktuel status i Folk & Forsvar, orientering om verserende projekter, organisationens fremtidige regionale struktur m.v. Gæstetaler ved formandsmødet er chefen for SOK, kontreadmiral Nils C. Wang, der vil sætte fokus på Søværnets opgaver og rolle i dagens moderne forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold. Side 5 af 10 sider

6 Nyt fra omverdenen Tillykke til forsvarsministeren Forsvarsminister Søren Gade (V) fik et godt valg i Vestjylland. Med stemmer blev han den absolut største stemmesluger i Vestjyllands Storkreds. Et velfortjent resultat med et skulderklap til Søren Gade for dygtigt arbejde i Forsvarsministeriets problemfyldte chefstol. Hjertelig tillykke. Valget bragte endvidere Peter Juel-Jensen (V) i Folketinget. Peter Juel-Jensen, 41 år og viceskoleinspektør, bor i Pedersker og sidder i Folk & Forsvars regionale bestyrelse på Bornholm. Tillykke med valget. Gitte Lillelund Bech (V), bestyrelsesmedlem i Folk & Forsvar, fik også et flot valg og fortsætter sit politiske arbejde på Christiansborg. Tillykke med genvalget. Ulrik Kragh (V), kommitteret i Hjemmeværnet og bestyrelsesmedlem i Folk & Forsvar, var opstillet i Århus med henblik på genvalg, men måtte efter en hård valgkamp konstatere, at stemmerne ikke rakte til et fortsat medlemskab af Folketinget. Ny orlogskutter Den nye orlogskutter MK II, som afløser Barsø-klassen er en uovertruffen sejler, og skibet byder på mange forbedringer til glæde for mandskabet, beretter den tilsynsførende fra Forsvarets Materieltjenestes MK II-projektgruppe. MK II skal afløse de udtjente kuttere af Barsø-klassen. Opgaverne er farvandsovervågning og suverænitetshåndhævelse i de indre danske farvande. På prøvesejladserne har skibets sødygtighed været uovertruffen. De første orlogskuttere i Barsø-klassen blev bygget i 1969, så MK II rummer knap fyrre års udvikling og forbedring. MK II er dobbelt så store og sejler 2 ½ gang så stærkt som Barsøkutterne. Skibets sødygtighed gør, at tilværelsen for søfolkene vil blive forbedret i forhold til Barsøklassen. Beboelsesforholdene bliver mærkbart bedre, og der er kabys og vaskeri ombord. Kampvognene er nu i Afghanistan De danske Leopard 2A5 Kampvogne i Afghanistan blev indsat i sidste uge. Der blev ikke skudt, men skulle det blive nødvendigt, kan kampvognene klare opgaven, udmeldes fra Forsvarskommandoen. Der gik kun en time, fra kampvognene var ankommet til Camp Sandford, den danske bataljons fremskudte base, før de sendt i aktion. Kampvognene skulle ind i Green Zone til nogle stillinger, hvor de natten igennem observerede området med deres termiske sigtemidler. Der var den nat ingen grund til at benytte sig af kampvognenes ildkraft, men bliver det nødvendigt, kan de også klare den opgave. Kampvognene ankom til Camp Bastion midt i november og ydede eskorte til en forsyningskolonne på vejen fra Camp Bastion til Camp Sandford. Både her og under operationen i Green Zone viste kampvognene sig effektive i det afghanske terræn. Den næste periode kommer til gå med, at kampvognsbesætningerne skal lære at arbejde sammen med spejdereskadronen og det mekaniserede infanteri. De skal også lære terrænet godt at kende. Derefter vil man afgøre, hvilke operationer de skal indgå i. FKO FKO Side 6 af 10 sider

7 Set i pressen Ansvaret for vore soldater Under denne overskrift skrev formanden for Centralforeningen for Stampersonel Jesper Korsgaard Hansen et debatindlæg på valgdagen i Berlingske Tidende. Han undrede sig over, at de danske soldater slet ikke blev nævnt i valgkampen. Han skrev bl.a.: Beslutningen om at sende danske soldater ud i internationale missioner er udenrigspolitisk, men konsekvenserne er i mere end én forstand indenrigspolitiske. Det er et problem, at et stadig større antal soldater kommer hjem med fysiske eller psykiske skader. Her ser vi, at de pludselig bliver et problem, ingen orker at tale om, og som Forsvaret overlades til at løse selv. Her mener politikerne, at det må være arbejdsgivers ansvar at varetage soldatens interesse også i tilfælde, hvor soldaten ikke længere er ansat i Forsvaret eller for den sags skyld ønsker at have noget med sin gamle arbejdsgiver at gøre. Alle politikere kan blive enige om, at de danske udsendte soldater udfører et fantastisk arbejde, og at de gør det med omtanke, mod og respekt. Dette budskab hører vi ofte i medierne, og der er ingen tvivl om, at det betyder meget for soldaterne og deres familier at vide, at de er værdsat i samfundet. Derfor kan vi vel også nu med rette forvente, at politikernes løfter om en ansvarlig udenrigs- og sikkerhedspolitik i fremtiden også kommer til at omfatte det sociale ansvar over for de mange borgere i uniform, som er kommet til skade eller på anden måde har brug for hjælp til at komme tilbage til samfundet igen. Ansvaret skal ligge der, hvor beslutningen i første instans blev truffet, nemlig hos beslutningstagerne på Christiansborg. DNA-register i Forsvaret Alle danske soldater på missioner i udlandet skal registreres i et DNA-register, således at de hurtigt og nemt kan blive identificeret, hvis de omkommer i tjeneste. Sådan lød ønsket i Berlingske Tidende tidligere på måneden fra Forsvarets Sundhedstjeneste, der har søgt Forsvarskommandoen om midler til at oprette et register med genetiske oplysninger fra de ca ansatte i Forsvaret, der er udsendelsesbare og dermed kan blive udsendt på missioner i udlandet. Det var fejlopkald på telefonen Udsendte soldater og deres familier er ikke blevet truet via telefonen. Dette er udmeldingen efter en gennemført politiefterforskning i en halv snes sager om truende opringninger til pårørende. Påstandene om truende opringninger vakte betydelig opsigt tidligere på året, hvor Forsvarets Efterretningstjeneste advarede udsendte soldater om, at deres opkald til telefoner i Danmark blev sporet af irakiske oprørere og udnyttet til at true deres pårørende. En undersøgelse af de efterforskede opkald har vist, at de mere har karakter af fejlopringninger, skriver Berlingske Tidende 19. november Forsvarskommandoen har iværksat en undersøgelse, som skal klarlægge det samlede omfang af trusler. Undersøgelsens resultat forventes ca. 1. december Hvem vandt 2. verdenskrig? Nye bøger om 2. verdenskrig sætter mere fokus på den russiske hærs betydning. Hvor vestlig historieskrivning hidtil har glorificeret briterne og amerikanerne, så siger en engelsk historiker nu, at det største arbejde for at vinde krigen blev udført af russerne. Norman Davies har således skrevet bogen No simple victory, hvor han afdækker flere myter om 2. verdenskrig. Således var det ikke slaget ved El Alamein i Afrika, der var krigens vendepunkt. Det var derimod kampen på Østfronten, der varede i 46 måneder og involverede 410 divisioner. Hovedårsagen til mytedannelserne er, at ingen amerikaner kæmpede ved f.eks. Kursk, og derfor har al amerikansk og britisk litteratur været fokuseret på Vestfronten. På Østfronten døde 5.3 mill. tyske soldater, 8.7 mill. russiske soldater og 18 mill. civile. Til sammenligning døde amerikanere og britere. Side 7 af 10 sider

8 Mangel på mandskab i Søværnet Mangel på besætninger i Søværnet er årsag til, at man nu oplægger en korvet og bruger en anden til skoleskib, skriver Berlingske Tidende 21. november. Søværnet mangler mellem mand, og derfor har Søværnets Operative Kommando besluttet at bruge Olfert Fischer som skoleskib, mens Niels Juel er lagt til kaj i Korsør. Dermed er der kun én operativ korvet, nemlig Peter Tordenskjold. Valgkampen manglede udenrigspolitik Den nys overståede valgkamp bragte ikke megen udenrigspolitik ind i debatten. Frank Esmann beskæftigede sig med dette emne i en klumme i Nyhedsavisen den 9. november. De dilemmaer og problemstillinger, der er til stede omkring dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, har ikke været synlige i valgkampen. Esmann opfordrer til et nøjere eftersyn af dansk politik i stil med det, der ledte frem til Aldrig mere en 9. april. Nyt ledelsesdirektiv i Forsvaret Forsvarschef Jesper Helsø introducerede den 6. november en ny ledelsesstil i Forsvaret. Det skete på en stor chefkonference i Odense. Blandt de nye ændrede krav til lederne i Forsvaret er mere fleksibilitet og modigere ledere. Den enkelte chef skal flyttes mere i fokus gennem chefvirke. Den uafhængige journalistik umulig i indsatsområderne Kristian Mouritsen, udlandsredaktør på Berlingske Tidende, skrev den 4. november en kommentar om, at den uafhængige journalistik er blevet umulig i Irak og Afghanistan. Den almindelige nyhedsreportage, hvor journalisten rejser rundt og interviewer folk, kan ikke lade sig gøre på grund af Al-Qaeda og Taleban. Derfor aner vi i realiteten ikke, hvad der sker i de to lande, og de journalistiske oplysninger skal derfor fremskaffes på anden måde. Irans atomprogram Udenrigsminister Per Stig Møller (KF) fremhævede op til valget, at en ny dansk regering kommer til at forholde sig til Irans omstridte atomprogram. FNs sanktioner har ikke fået det iranske styre til at opgive programmet. Både USA og Frankrig har endda talt om at bruge militære midler for at stoppe iranerne. Udenrigsministeren går ind for diplomatiske og politiske løsninger. Forsvarets stabschef i Irak Chefen for Forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, besøgte i starten af november det danske helikopterbidrag i Irak. Besøget hos helikoptermandskabet varede kun ét døgn. Under opholdet fik viceadmiralen også mulighed for at møde den engelske brigadechef og fik talt med menige fra de engelske styrker. Overalt var der ros til de danske styrker. Nye bøger Folk & Forsvar sætter fokus på 800 genopbygningsprojekter: Danmark gjorde en forskel i Irak Fire års dansk arbejde i Irak er afsluttet men ikke glemt. Dansk forsvar har i tæt samarbejde med Udenrigsministeriet, koalitionspartnere og lokale irakiske byråd gjort en forskel i Irak. Over 800 såkaldte samtænkningsprojekter er blevet resultatet, og over en million irakere har fået en bedre dagligdag, takket været den store danske indsats. Omkring 265 million kroner er investeret i små, men livsvigtige og samfundsgavnlige projekter i det tidligere danske ansvarsområde omkring Basra i det sydlige Irak. Selvom danskerne trak sig ud af landet i august i år, er deres indsats ikke glemt eller stopper her. Danmark fortsætter sit engagement med den civile Side 8 af 10 sider

9 genopbygningsplan for Irak i tæt samarbejde med irakerne selv. Den menige iraker har nemlig fået ejerskab i samarbejde med danskerne og vil derfor værne om projekterne indenfor uddannelse, logistik, vand, sanitet og miljø. Desværre kom ikke alle med hjem Forsvarsminister Søren Gade i forordet til den nye bog: - De danske soldaters indsats i Irak er værd at fremhæve. De har løst opgaverne på en måde, der har skabt respekt ikke blot i Danmark, men også blandt vore koalitionspartnere og især i den irakiske befolkning. Desværre kom ikke alle soldater med hjem til Danmark. De og deres pårørende betalte den højeste pris for et nyt og bedre Irak, og der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på disse soldater. Jeg står derfor helt bag Folk & Forsvars nye bog. Således anskaffes bogen: De gjorde en forskel er udsendt fra Folk & Forsvars Sekretariat medio november direkte til alle individuelle medlemmer af Folk & Forsvar, samt til medlemsorganisationerne, sponsorer, selskaber i firmamedlemskab, pressen m.fl. Bogen vil herudover kunne rekvireres ved indsættelse af kr. 50,00 (porto og ekspeditionsgebyr) på konto i Danske Bank, eller ved fremsendelse af check kr. 50,00 til Folk & Forsvars Sekretariat, Trommesalen 3, 1614 København V. Søren Nørby og Jakob Seerup: DEN DANSKE FLÅDE som fotograferne så den Danmark er og har altid været en søfartsnation, og den danske flådes historie er mere end en fortælling om skibstyper, mandskab, våben og krig den er et stykke uomgængelig danmarkshistorie. Fra de tidligste fotografier i 1850 erne og frem til flådens sænkning i august 1943 fortælles her historien om en af de vigtigste perioder i den danske flådes historie. Om en rivende teknologisk udvikling, fra de træbyggede sejlskibe gennem dampskibenes tidsalder til de moderne skrueskibe. Om livet om bord på flådens skibe, i krig og fredstid, fra matroser til officerer. Om arbejderne på Holmen og i Nyboder. Om de kongeliges tætte tilknytning til flåden. Om overgangen fra kolonimagt til lilleputnation. Om våben og taktikker og, ikke mindst, om en flåde og en nation i krig. Bogen indeholder mere end 150 fotografier, hvoraf mange her publiceres for første gang i bogform. Motiverne er humoristiske, dramatiske samt i enkelte tilfælde tragiske. De er øjebliksbilleder fra en næsten 100-årig periode i en stolt dansk flådes historie. Søren Nørby er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet Har siden 2005 været ansat på Marinens Bibliotek. Jakob Seerup er cand. mag. i historie fra Københavns Universitet Har siden 2001 været ansat på Orlogsmuseet og Tøjhusmuseet (Statens Forsvarshistoriske Museum) som museumsinspektør. ISBN.: Omfang: 254 sider Indbinding: Hardcover med smudsomslag Pris: 349 kr. Side 9 af 10 sider

10 Nyt fra Sekretariatet Ny hjemmeside i Folk & Forsvar Et meget længe næret ønske i Folk & Forsvar har været en ny hjemmeside til afløsning af den hidtidige lidt umoderne hjemmeside, der tilmed har haft en del tekniske begrænsninger og også i nogle situationer har vist sig skrøbelig. En ny og moderne hjemmeside er en økonomisk alvorlig sag. Et forsøg på finansiering via tipslotto midlerne for et år siden gik desværre ikke gennem nåleøjet. Imidlertid er en moderne og daglig opdateret hjemmeside nu om dage en forudsætning i enhver kommunikationsstrategi, og det har været os meget magtpåliggende at få problemet løst. Udgiften tages derfor af Folk & Forsvars lidt sparsomme driftsmidler med en deling over regnskabsårene for 2007 og Den nye hjemmeside designes og udvikles af firmaet Disparweb i Odense i samarbejde med Folk & Forsvars sekretariat, og informationerne på den gamle hjemmeside konverteres til den nye om end i en anden opsætning. Hjemmesiden rummer herudover muligheder for billedupload og tekniske udvidelser hen ad vejen. Folk & Forsvars nye hjemmeside forventes efter en intern indkøringsperiode driftsklar primo Kontingentrestance En lidt rigelig stor gruppe individuelle medlemmer af Folk & Forsvar har glemt at indbetale medlemskontingentet for I starten af december udsendte sekretariatet en venlig reminder, og en del medlemmer foretog herefter indbetaling. Imidlertid er der endnu en del kontingentrestanter, som nu i julefredens måned bør huske det gode medlemskab af et aktivt arbejdende Folk & Forsvar. Ferielukning i sekretariatet Folk & Forsvars sekretariat er l u k k e t i perioden tirsdag 27. november tirsdag 11. december 2007 incl. Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Redaktionen afsluttet Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Bent Sørensen, konsulent Side 10 af 10 sider

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2005 December 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2008 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Værnepligt er andet og

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet Program for Folkemødet på Bornholm 2017 15-18 juni 2017 hjemmeværnet Torsdag den 15. juni 2016 Kl. 12.00-13.00: Åbning af Folkemødet på hovedscenen Kl. 13.00-13.30: Kl. 14.00-15.00: Åbning af Hjemmeværnets

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan?

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan? Spørgsmål og svar Her følger svar på en række aktuelle spørgsmål vedrørende dokumentarfilmen Den hemmelige krig efterfulgt af en række spørgsmål og svar vedrørende TV Avisens opfølgende dækning. Spørgsmål

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2006 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De mistede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003

REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Forsvarsministeriet REDEGØRELSE Skudepisoden i Irak den 16. august 2003 Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn den 4. september 2003 Lad mig indledningsvis slå fast, at jeg selvsagt på ingen måde har søgt at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300

ANTAL ANSATTE I FORSVARET. HÆREN Ca. 10.200. SØVÆRNET Ca. 3.300. FLYVEVÅBNET Ca. 3.500. FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 1 ANTAL ANSATTE I FORSVARET HÆREN Ca. 10.200 SØVÆRNET Ca. 3.300 Ca. 24.300 FLYVEVÅBNET Ca. 3.500 FÆLLESVÆRN Ca. 7.300 Danmarks internationale engagement 1949-2011 Bosnien-Hercegovina Makedonien Kroatien

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1

Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? STLG-1 H.O.Jørgensen 1 Hvorfor en undersøgelse om selvmordsadfærd blandt soldater? H.O.Jørgensen 1 1 Udsendte soldater Siden 1992 har Danmark haft udsendt ca. 28.000 soldater i internationale missioner. Balkan, Irak og Afghanistan

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne takke for samrådsspørgsmål P, der jo i virkeligheden dækker over en hel række af delspørgsmål.

DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne takke for samrådsspørgsmål P, der jo i virkeligheden dækker over en hel række af delspørgsmål. Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Samråd P i Forsvarsudvalget 23. juni 2016 Emne: Danske styrkers håndtering af fanger under Irak krigen

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2007 September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

På vej mod en dansk veteranpolitik?

På vej mod en dansk veteranpolitik? Executive summary Dansk veteranpolitik er for nærværende ikke-eksisterende. Tiltag og forslag har været spredt fægtning baseret mere på holdninger end på egentlig viden om behovet blandt veteraner og ikke

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

Velkommen. Kammerater

Velkommen. Kammerater Velkommen Kammerater Et stort velkommen til alle der har valgt at tilbringe denne lørdag sammen med alle os frivillige kammerater fra de frivillige brandværn, venner, gæster og samarbejdspartnere. Herzlich

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 11 2007 November Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Vi har igen mistet

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Jeg har set frem til mødet i dag. Det er afgørende for mig, at vi får givet jer en omhyggelig orientering

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2007 Oktober Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Der er grund til at

Læs mere

Tre vigtige besøg på tre dage

Tre vigtige besøg på tre dage Tre vigtige besøg på tre dage AFGHANISTAN, Helmand: - Den forgangne uge bød på tre hektiske besøgsdage i Lashkar Gah. Udenrigsministeren og to generaler kom, så og rejste igen. Af Stabselementet ved Task

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2008 August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Torsdag

Læs mere

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage

Rettigheder og pligter. som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Rettigheder og pligter som frivillig i hjemmeværnet. Vi træder frem, hvor andre viger tilbage Hjemmeværnsledelsens forord Som frivillig i hjemmeværnet har du en række rettigheder, som du bør være opmærksom

Læs mere

Åbent samråd Armadillo

Åbent samråd Armadillo Det Udenrigspolitiske Nævn 2009-10 UPN alm. del Bilag 116 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Åbent samråd Armadillo Spørgsmål: Ministeren bedes kommentere de danske soldaters optræden, som den fremgår af

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening. OLUF JØRGENSEN 29. november 2009 kronik i Information Et sort hul i en ny offentlighedslov. Sådan lyder Ulrik Dahlins dom over Offentlighedskommissionens forslag om en undtagelse for ministerbetjening.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19. Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Talen er klausuleret til den er holdt lørdag den 1. januar 2011 kl. 19.30 Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere