MES Korrolyseanlæg Q VEOUA. Installationsanvisning for: KROCER AQUACARE. Cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MES Korrolyseanlæg Q VEOUA. Installationsanvisning for: KROCER AQUACARE. Cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider"

Transkript

1 KROCER AQUACARE MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider Delstrøm med pumpe Gule sider (DBC) (DOV) Koldt vand ed pumpe (DBK) Blå sider Juni 2008 Krüger Aquacare AIS Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: Serviceafdelingens direkte telefonnummer: Q VEOUA WATER 5&utioq~!a rechnologies

2 KR A I nsta atïo s nvisning or: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Juni 2008 Krüger Aquacare AIS Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: Serviceafdelingens direkte telefonnummer: Q VEOUA WATER Solutlon, & Techno(ogles

3 Korrolyseanlæg, type MES, leveres som: i kasse med Kontrolenheden forsynet med: > CTS-tilslutning for registrering af vandforbrug. > CTS-tilslutning for alarm for driftsudfald af MES anlægget. ~ Datatraris-funktion for overførsel af data om anlæggets drift. 1-4 kasser med Reaktorer, hver med I stk. stikdåse. Der skal i vandsystemet være indbygget: 1 stk. Vandmåler med puls pr. 10 liter se figur I ) Bestilles separat 1 stk. Reguleringsventil, STAD, på cirkulationsledningen ) Bestilles separat (se vejledende størrelse under specifikationer) Specifikationer: Typebetegnelse MES-30 MES-60 MES-120 MES-ISO MES-240 MES-320 VVS nr Max. antal lejligheder Max. Vandforbrug m3ldøgn 4, Antal reaktorer I I Standard vandmåler: Qn 2,5 2, Plads til reaktorer Højde Målimm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved reaktor(er) 200 mm pà hver side 500 mm foran Max. højde over gulv til top at reaktor: 1800 mm Kontrolenhed: Højde Mål i mm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved kontrolenhed; 100 mm fri til hver side 50 mm fri over 100 mm fri under Kobling af reaktorer 500 mm fri foran 2-4 reaktorer kobles parallelt med vendt retur. Kobling til rørsystem Tilgang + afgang: Ya messingmuffer lodret op. Kobling til afløb Udslamningsventil med ¼ nippel lodret ned. Reguleringsventil på cirkulationsledning DN2O DN32 DN4O DN5O DN65 DN65 (Vejledende størrelse) Vandmåler: Vandmålere fra Krüger Aquacare har bygge- og tilslutningsmål efter DIN 4064/DIN del 3. lnstallationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 1 af 6

4 Figur I - Slanger OBS: Slanger skal være direkte tilsluttet til reaktor uden mellemsiddende fitting Slanger skal gå lodret op fra reaktor Slanger må ikke benyttes som vinkler eller bøjninger Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 2af6

5 Afgang (B) Afgang varmt vand SV STAD-MES c 0 AB -~ ~L. ø) ø) 0 STAD 0) CIRKUI.ATION»m II Tilgang (A) Atilomausk udslamning I. r TMES L 3LXJ Sukdåse 230V Mfl Cirkulallonspumpe Min. 30 Kpa Sløjtedåse BC Vandmålor med Reed-kontakt Tilgang koldt vand Figur 2 -TilslutnIng at MES-anlæg i en delstrom at det cirkulerende vand WS-tilslutnlnger: Samlinger: Messing- eller rødgodsnipler må ikke skrues i varmtforzinkede muffer. Reguleringsventilen: STAD Cirkulation på figur I skal være monteret. Reaktor: Hæng reaktoren op på væggen på beslaget. Flere reaktorer hænges ved siden af hinanden, og de tilsluttes med vendt returledning, se figur 2. Tilgang (A): Fra et T-stykke på cirkulationsledningen BC, imellem pumpe og kontraventil, via fuidboret kuglehane til 34 kuglehane på reaktorens bagerste studs, mærket A. Afgang (B): Fra reaktorens forreste studs med 34 STAD-MES ventil, mærket B, via fuidboret kuglehane til et T-stykke på forsyningsledningen By. Slanger: Se figur 3 Afløb: Det udslammede vand skal føres til afløb. Rør tilsluttet direkte til motorventil skal mindst være %. Afløbsrør efter luftgab skal kunne bortlede vandstrømme, som beskrevet under udslamning. Afløb skal sikres mod tilbagesugning. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 3 at 6

6 I - 4 Reaktorer T 25 T 20 SV NB! A B A B la Bl A B Princip for tilslutning afdbc Y Y Y Afløb Afløb Afløb Afløb Cirkulaflonspumpe Min. 30 Kpa Figur 3 Princip for tilslutning Anbefalede rørdimensioner. * En dimension større ved MES-320 A: Bagerste, højeste studs, tilgang. B: Forreste, laveste studs, afgang. Afslutning af WS-installation: Luk ventiler ved til- og afgang til reaktorerne, så der ikke er gennemstrømning. Krüger Aquacare indregulerer STAD-MES ventilerne på reaktorerne og STAD Cirkulation ventilen på cirkulationsledningen. Udslamning: Udslamning at reaktoren sker automatisk ved hjælp af motorventilen. Der udslammes oa. 18 liter vand i løbet af oa. 25 sekunder. Det største flow, som kun forekommer kortvarigt, afhænger af vandtrykket. Normalt er det oa. 3 liter pr. sekund. El-tilslutning: Udføres af El-installatør. Se el-diagrammer side 6 og 7. Afslutning at El-installation: Lad el-forsyningen til kontrolenheden være afbrudt. Færdigmeld el-installationen til Krüger Aquacare. Krüger Aquacare programmerer kontrolenheden og sætter anlægget i drift. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 4 at 6

7 El-diagram for I og 2 reaktorer: Klemmer i s.løjfed~se instcllotion rgt0ps~ red *mlakt L l%aktor I j [~it2tr?it 2 2z r~pjr Vøndq~~t~ m,1 2. red L Uealcfrir 2 ~ ibis udgang fra Mandm~i~ æcida I. fl nanna, ICTS udgang Im qandni&w. -~ Brun Cul iui~ Brun Klemmer~kke p6 grundprint. opcen i~arnw) ~sv OK = E3 14 *~ticl Ma Ø,54 / ~av W skittet Vondmålor med read komolct. Ca i ved rtaktor I L i ved rtckkw 2 i H~*a monteret, fl, ($ I i i Kcedm&,hed jo L -1 ilm SO II, 230V. Forum en ine4l med ma 10 Mip. fleskytbe~ ILISLUlitS t~f CL-INSTALLATØR i N 5 a, 230V. ~orsikres med mcx. 10k Beskyttes med indkekte beraring: SO 413i Neutbryder, 238V, med 3 xrnn brydeafstan4 alle paler skal monteres far kontrelenhaden. 11LSWflES at a-insrau.gøff PW-.J 7 z 1~mm fra stflcdôse ved lvyer reoma~ PMK 2 x lnmrn fra vandmåler fl(str~ubsryr: Signalkobel fra Ihenno(ølere, Figur 4-El-diagram I og 2 reaktorer Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 5af6

8 El-diagram for 3 og 4 reaktorer: Klemmer s.lejfed~se installolion ~sr 2 r Klemmer~kke p6 overprint. V,lflttôlu m, i end *amlitki~ I Re~ktar3 ~&nåia m. i med Iwittokt I ReoMor4 i L. L~aawsr 2z moktari I jx encnm~ca~tj i CTS.idpng frit 4mdmbler, Lrea f Qplobitkr P DcM~ / 35V CII = ~ittet. Mut 0,54/4W Bøj a anitti Va~mMer mcd r~4 k~l ved molito, 3 rn Ucd~nret slircdb,e i nd ruaktct 4 I I%~ (TW4IIC$IL (4)1 i ~ 0 1ILSLUTTES al EL INSTALLATØR INw5QHz, 240V. Fusikras med max, 1~. Beekyt&s med indiritkta bemring: SB 413,1 NqlSbryder, 230V, med 3 min brydeafstond olie poter 81(01 xncwtore, far konkolenhaden 1ILSLLJTTES al U. INSTAaAIØR PMK J i c 1,5~n,m fra stflemfie ved hver reakkr. P491( 2 x l,summ fra vondmåler EKSIR6IJDSTYR: Signolkabel fra ihermofølere. -i Figur 5 - El-diagram 3 og 4 reaktorer Installatiorisanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 6af6

9 RGERAQ ACA E s r Instal a lonsanvis i to Delstrom med pumpe (DBV) Juni 2008 KrOger Aquacare AIS Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: Serviceafdelingens direkte telefonnummer VEOUA WATER Solutions & Technologles

10 Korrolyseanlæg, type MES, leveres som: I kasse med Kontrolenhederi forsynet med: > CTS-tilslutning for registrering at vandforbrug. > CTS-tilslutning for alarm for driftsudfald at MES anlægget. > Datatrans-funktion for overførsel af data om anlæggets drift. 1-4 kasser med Reaktorer, hver med 1 stk. stikdase. Der skal i vandsystemet være indbygget: 1 stk. Vandmåler med puls pr. 10 liter se figur 1 ) Bestilles separat 1 stk. Cirkulationspumpe UPS25-40 el. lign, for varmt vand ) Bestilles separat Specifikationer: Typebetegnelse MES-30 MES-60 MES-120 MES-180 MES-240 MES-320 VVS nr Max. antal lejligheder Max. vandforbrug m3/dogn 4, Antal reaktorer Standard vandmåier Qn 2,5 2, Plads til reaktorer Højde Mål I mm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved reaktor(er) 200 mm på hver side 500 mm foran Max. højde over gulv til top at reaktor: 1800 mm Kontrolenhed: Højde Mal i mm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved kontrolenhed: Kobling af reaktorer Kobling til rørsystem Kobling til afløb 100 mm fri til hver side 50 mm fri over 100 mm fri under 500 mm fri foran 2-4 reaktorer kobles parallelt med vendt retur. Tilgang + afgang: ½ messingmuffer lodret op. Iidslamnlngsventil med ¾ nippel lodret ned. Vandmåler: Vandmålere fra Krüger Aquacare har bygge- og tilslutningsmål efter DIN 4064/DIN del 3. Iristallationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side I at 6

11 Tilgang (A) Afgang ~) Deisflrnapijmpo STAD-MES A B 0)00.~.~.c»m I Automatisk udslamnln9 1. ~MES Ii L ~ Blikdåse Afløb BO Slajledåse Vandmåler med Reed-koniakt Figur i - Montageskitse for varmtvandsreaktor VVS-tilslutninger: Samlinger: Messing- eller rødgodsnipler må Ikke skrues i varmtforzinkede muffer. Reaktor: Hæng reaktoreri op på væggen på beslaget. Flere reaktorer hænges ved siden at hinanden, og de tilsluttes med vendt returiedning, se figur 2. Tilgang (A): Fra et T stykke på forsyningsledningen (By), via fuldboret kuglehane og pumpe til ½ kuglehane på reaktorens bagerste studs, mærket Æ Afgang (B): Fra reaktorens forreste studs med ½ STAD-MES ventil, mærket B, via fuldboret kuglehane til et T-stykke på forsyningslednirigen BV Slanger: Se figur 3. Afløb: Det udslammede vand skal føres til afløb. Rør tilsluttet direkte til motorventil ska mindst være ¾. Afløbsrør efter luftgab skal kunne bortlede vandst ømme som beskrevet under udslamning. Afløb skal sikres mod tilbagesugning. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side 2 at 6

12 I -4 Reaktorer /8K NB! Princip for flisiutning af enten DBV eiier 08K Allob Afløb Ajløb Afløb Figur 2 Princip for tilslutning (DBV) Anbefalede rørdimensioner. * En dimension større ved MES-320 A: Bagerste, højeste studs, tilgang. B: Forreste, laveste studs, afgang Udslamning: Udsiamning af reaktoren sker automatisk ved hjælp af motorventile Der udslammes oa. 18 liter vand i løbet af oa. 25 sekunder. Det største flow, som kun forekommer kortvarigt, afhænger af vandtrykket Normalt er det oa. 3 liter pr. sekund. El-tilslutning: Udføres af El-installatør. Se el-diagrammer side 6 og 7. Afslutning af El-installation: Lad el-forsyningen til kontrolenheden være afbrudt. Færdigmeld el installationen til Krüger Aquacare. Krûger Aquacare programmerer kontrolenheden og sætter anlægget i drift. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side 3 af 6

13 0.0 Å B Figur 3 - Slanger OBS: > Slanger skal være direkte tilsluttet til reaktor uden mellemsiddende fitting > Slanger skal gå lodret op fra reaktor > Slanger mâ ikke benyttes som vinkler eller bøjninger lnstallationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side 4 af 6

14 El-diagram i 092 reaktorer: Klemmer i sløjfedase installation Klemmer~kke på grundprint, r Sbjfedånl I ~iö_ m1 «~ ka ~f~el~1 2 i lx V ~n6~er & ~ L frj~ii~r 2 t~t~tyr.s/jjj 2. 1r~kt~t ). ~a..._...ae..,,l I cdqoi,g fra vraømo1~, F lktdii~.i*2 i. 4 pce27 150mW / ~ 014 = I~-I4 ajtet. taa 0 fa / 4W Fej = 4 15 stitet Vatm6~er med ind bnta~t i ved rmkkt 1 -I Ifl. 50 b. 230V. Farsikrus ~ med max. 10 Aaw. 8e,iqttn 11LSLLJTTES ot EVNST~LLATØR 1Nr40Hz, 230V, Foraikres med mait IQA. BeslØes imod Indira ~e berrn~nq~ SS N~gIea~bryder, 23OV~ med 3 mm brydeafstand abe poler skal monteres fer kontrolenhciden. TILSW1IES al EL INSTAlLATØR P~1K-4I 7 x tymm tro sukd~ss ted hver reaktor. P~qI( 2 x I 5 mm fra vondmåler EKSTRAUDSTYR: Signalkabel fra ihesmolotere. Figur 4- El-diagram i og 2 reaktorer Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Side 5 af 6 Delstrøm med pumpe (DBV)

15 El-diagram 3 og 4 reaktorer: Klemmer i sløjfedôse installation Ifl. raed kantakt. I Reoiitar3 ri~jia&ri I Vc1dlD~In Ifl. ned Jimtat I Reditor4 i I. (3)1 (3)2 telf (3)4 ~3~5 L~L-eJ iedreômor4 i i ~ montcnt I 2 (4)2 (4) 3 4) 4 (4) 5 [~PE 2t 1reçklnri ji I ClS vdgaag fra vrdmller,?it~ i Gul cc I Gul Brun NO IC INC (3) 4 (4) 4 I ~ (4) 5 ~i Klemmenzkke på overprtnt. 3i $ II 0 ~ ø ø -9 ø -20 ~pei (~2~ NI ~ øabem 3 j (4) ~ Luk 4 I (4) i ø pzi (432~ NI (4) 3 øaben 7 r øluks ~ c~ PC827 I5êqW / r~ 01< øjuil. Use. 0,5A / 4W s)jttet I ~dmncr med med IkaMeU. RSWUE al EL INSTALLATØR *, 230V. Forslkrea med max. ba. Beskyttet imod indirekte berertng SB 413 i NegIedbrydei~ 238V~ med 3 mm blydeofstend alle polar skal monteres far kontrølenhaden L 1LSLIETTES of El. INSTAlLATØR FYIK J 7 * I,5 mm fra slikd~se ved lwer reçmor. PV1I( 2 x ),Smm fra vandmåler EKST~lJ0SwR: Signolicabel (ru t ere. Figur 5 - El-diagram 3 og 4 reaktorer Installationsanvisning - MESe Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side 6 af 6

16 KROGER AQUACARE MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Koldt vand med pumpe (DBK) Juni 2008 KrOger Aquacare AIS Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: mall: Serviceafdelingens direkte telefonnummer: VEOUA WATER Soliluoos & Tcchnolosles

17 Korrolyseanlæg, type MES, leveres som: 1 kasse med Kontrolenheden forsynet med: > CTS-tilslutning for registrering at vandforbrug. > CTS-tilslutning for alarm for driftsudfald af MES anlægget. > Datatrans-funktion for overførsel af data om anlæggets drift. 1-4 kasser med Reaktorer, hver med 1 stk. stikdåse. Der skal i vandsystemet være indbygget: I stk Vandmåler med puls pr. 10 liter se figur 1 Bestilles separat I stk. Cirkulationspumpe UPS25-40 el. lign for koldt vand Bestilles separat. Specifikationer: Typebetegnelse MES-30 MES-60 MES-120 MES-180 MES-240 MES-320 VVS nr Max. antal lejligheder Max~ vandforbrug m3/dogn 4, Antalreaktorer I Standard vandmåler: On 2,5 2, Plads til reaktorer Højde Mållmm Bredde Dybde Anbefalet fri plads 200 mm på hver side ved reaktor(er) 500 mm foran Max. højde over gulv til top af reaktor: 1800 mm Kontrolenhed- Højde Mål I mm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved kontrolen hed: Kobling at reaktorer Kobling til rørsystem Kobling til afløb ioo mm fri til hver side 50 mm fri over 100 mm fri under 500 mm fri foran 2-4 reaktorer kobles parallelt med vendt retur. Tilgang + afgang: ½ messlngmuffer lodret op. Udslamningsventll med ¾ nlppel lodret ned. Vandmåler: Vandmålere fra Krûger Aquaoare har bygge- og tilslutningsmål efter DIN 4064/DIN del 3. lnstallationsanvisn ing - MES Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side i af 6

18 HtwadmMe BK tt~øi~ Iø~i vaz%vanddott.ug Owuleuonupwnpe Upa 2440 ekii~n. fli~vand. L.._..._..._..._..._..._..._..._.._i Figur i - Montageskitse for koldtvandsreaktor VVS-tilslutninger: Samlinger: Messing- eller rødgodsnipler må ikke skrues i varmtforzinkede muffer. Reaktor: Hæng reaktoren op på væggen på besiaget. Flere reaktorer hænges ved siden af hinanden, og de tilsluttes med vendt returledning, se figur 2. Tilgang (A): Fra et T-stykke på brugsvand koldt ledningen (BK) via fuidboret kuglehane og pumpe til ½ kuglehane på reaktorens bagerste studs, mærket A. Afgang (B): Fra rea1~torens forreste studs med ½ STAD-talES ventil, mærket B, via fuidboret kuglehane til et T-stykke på brugsvand koldt ledningen (BK). Slanger: Se figur 3. Afløb: Det udslammede vand skal føres til afløb. Rør tilsluttet direkte til motorventil skal mindst være ¾. Afløbsrør efter Iuftgab skal kunne bortiede vandstrømme som beskrevet under udslamnirig. Afløb skal sikres mod tilbagesugning. Installationsanvisning - MES~ Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side 2 af 6

19 I -4 Reaktorer 8V! BK Princip ft r tilslutning al enten DBV eller 08K. Afløb Afløb Møb Afløb Figur 2 Princip for tilslutning (DBK) Anbefalede rørdimensioner. * En dimension større ved MES-320 A: Bagerste, højeste studs, tilgang. B: Forreste, laveste studs, afgang. Udslamning Udslamning at reaktoren sker automatisk ved hjælp af motorventilen. Der udsiammes oa. 18 liter vand i løbet at oa. 25 sekunder. Det største flow, som kun forekommer kortvarigt, afhænger af vandtrykket. Normalt er det oa. 3 liter pr. sekund. El-tilslutning: Udføres af El-installatør. Se el-diagrammer side 6 og 7. Afslutning at El-installation: Lad el-forsyningen til kontrolenheden være afbrudt. Færdigmeld el-instailatlonen til KrOger Aquacare. Krüger Aquacare programmerer koritrolenheden og sætter anlægget i drift. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side 3 af 6

20 . Figur 3 - Slanger OBS: > Slanger!i~i være direkte tilsluttet til reaktor uden mellemsiddende fitting ) Slanger skal gå lodret op fra reaktor > Slanger må ikke benyttes som vinkler eller bejnnger lnstallationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side4afe

21 El-diagram i og 2 reaktorer:. Klemmer i siøjfedåse iristclloeon I teedkd~kt1 1rea~tsirt I 1 ad~sa..meha.n~a.aj 4 CT~ c470ag *11 v~i*e4kr. tti!t r HO IC Kiernmerizkke p6 grundpsint. 3z~5m~ L...stir0 ~ 08 ~ +18 es : : ~ _fl. r ~ 12 i ô 13 ~ 0K= i4eutel Z 74 Sh UaO.M/41W ~ 15 JFa3~14-15sMtat1 16 i i Vaødfler øfled c~d IchiMt I-I r~j~i Kød reaktne 2 a rnt,s~ PE I 3 ~PE Ii FC [4 ~Aben~ ~J Luk 4 3 a N aaben 7 ~ Ltak B -I 11*1 50 I), fhv. forsflen niedmal0an&jmw~ ~- 3 ~ WOTII2 inswnis ot a Iksai.ATØR lhn4ohz, 230V. Fa~sflçres med max lok BaeI9tte$ Imod Indirekte bererin~: SB NegIea{bryder. 230V, med 3 mm bz~ødeafsbnd I alte pater skel monteres far kojtalsnhsderi. 1ILSUJTES at UrIN$TMiATØR PV1K,I 7 s tvmm fra suwôse nd inst rauidor~ PYIIC 2 x itmm Ira w,idmåler Ei~Tl~UDS1VR: SiqnaI~beI fra.theimofelere. Figur 4- El-diagram i og 2 reaktorer Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side5af6

22 CO ø) 0 ø ø) D (I) D 11 to c m 0) to B 3 0 to B Ḇ I til m to 3 1 CD m CD ø (00-0- (DC 0) ~ CC 0 0- ø) D 0- ~0 c3.7, pi Iws~ LP CD ci w 1o.~ I 0

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73.

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73. MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Delstrøm med pumpe (DBV) Juni 2008 Krüger Aquacare A/S Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 43 45 16 76 Telefax: 43 45 35 24 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk

Læs mere

MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Serviceafdelingens direkte telefonnummer:

MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Serviceafdelingens direkte telefonnummer: MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Juni 2008 Krüger Aquacare A/S Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 43 45 16 76 Telefax: 43 45 35 24 E-mail: aquacare@kruger.dk

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: KRÜGER AQUACARE. Koldt vand med pumpe (DRK) VEOLIA WATER. Juni 2008

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: KRÜGER AQUACARE. Koldt vand med pumpe (DRK) VEOLIA WATER. Juni 2008 KRÜGER AQUACARE MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Koldt vand med pumpe (DRK) Juni 2008 Krüger Aquacare AfS Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 43 45 35 24 E-mail: aquacare@kruger.dk

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme Roskilde Varme A/S Januar 2015 Vejledende forindstillinger sd swbilag 5.5 side 1 af 1 Vejledende forindstillinger til radiatorer i enfamiliehuse Areal,

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil VEOUA WATER. Juni 2008

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil VEOUA WATER. Juni 2008 KRÜG R AQUA A E MES Korrolyseanlæg nstallatonsanvsnng for: Crkulaton med ndregulerngs ventl (DBC) Jun 2008 KrOger Aquacare AS Fabrksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 43 45 16 76 Telefax: 4345 35 24 E-mal:

Læs mere

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR

SOLVARME UNITS Creating hot water YK STORMTR Creating hot water SOLVARME UNITS Solvarme beholdere Units GODKENDELSER Godkendelse type 2685 med 2 spiraler uden el-patron Prøvestationen for Solvarme: D 3077, VA nr. 3.21/DK 13836 Godkendelse type 2242

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Danfoss Link + Online kit...til fjernstyring og overvågning...68. Danfoss link HP kit...til indbygning i væske/vand...66

Danfoss Link + Online kit...til fjernstyring og overvågning...68. Danfoss link HP kit...til indbygning i væske/vand...66 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...66 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...66 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G.

Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. fjernvarmeunit. Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G. Wavin Fjernvarmeunits wavin.dk Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit 6560914/051113 Modelfoto Installationsvejledning for Convena Isol Convena Isol BB.V-TD / Isol BB.V-TD-G fjernvarmeunit

Læs mere

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01 Installationsplan Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP da - DK 08.11 09 235 190 / 01 09 235 190 / 01 2 Teknisk datablad Vaskemaskine: Opvarmningstype: PW 5082 AV/LP El (EL) Signaturforklaring Forkortelser

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BILAG 2 V I V V KALUNDBORG FORSYNING TLF. 59 57 17 00 KALUNDBORG FORSYNING A/S HOLBÆKVEJ 189B, 4400 KALUNDBORG

BILAG 2 V I V V KALUNDBORG FORSYNING TLF. 59 57 17 00 KALUNDBORG FORSYNING A/S HOLBÆKVEJ 189B, 4400 KALUNDBORG .23 0.0.20 0.8 3.0.20 2. 9.0.0.90.0.30 8.30 2.80 0.0 F/R - 0/ - C.20 23.80 2.0.0 2.0.0.0.0 3.0 0.0 F/R - /93 - Aquawarm 27 23.0.0.30 8.90 F/R - 0/ - C ngen varmeinstalation K.80.0 2 A F/R - /93 - Aquaw

Læs mere

orr.iys ani KRÜ AQAC E Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524

orr.iys ani KRÜ AQAC E Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 KRÜ AQAC E B S OM orr.iys ani g Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73 Korrolyseanlæg

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion

FlexTechnic. VLHC- Installation i væksthuse. Instruktion FlexTechnic VLHC- Installation i væksthuse Instruktion 1 Placering af maskinen Maskinen skal placeres op til en af siderne I væksthuset, dog så man kan komme omkring maskinen (mindst 50 cm). Maskinen skal

Læs mere

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER

VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Creating hot water VANDVARMERE CENTRALVARME 60-110 -160 LITER Konstruktion 60-110-160 liter med kabinet 110 liter uden kabinet 110 liter med kabinet SIGNATURFORKLARING A B C D E F G H L Centralvarme frem/ind

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Convena BV vandvarmer

Convena BV vandvarmer Nr. 6560917 / 050609 Convena BV vandvarmer Installationsvejledning for Convena BV VANDvarmeR Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 3 Oversigtstegning... 4 Driftsvejledning...

Læs mere

PROCESBESKRIVELS: SYSTEM INSTALLATION

PROCESBESKRIVELS: SYSTEM INSTALLATION PROCESBESKRIVELS: SYSTEM INSTALLATION PROCESOVERSIGT PRODUKT PROCESNAVN UDARBEJDET AF: BB/VT Vandta geanlæg System installation Jonas K Nielsen STATUSOVERSIGT Inden selve opsætningen af vandta geanlægget

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Nyhed. Kan tilsluttes Toilet med P-lås (6 l/skyl) Afløbsdiameter 22/28/32 mm. Temperatur Max 35 C Vægt 5,8 kg

Nyhed. Kan tilsluttes Toilet med P-lås (6 l/skyl) Afløbsdiameter 22/28/32 mm. Temperatur Max 35 C Vægt 5,8 kg NYHED VVS-nr.. SANIACCESS findeler afløbsmassen fra et toilet og pumper det til eksisterende afløb. Vor nye kværn/pumpe med Easy Access har kværnesystem og elektronik adskilt. Enkelt installation uden

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Water Sculpture Monterings- og driftsvejledning Drikkefontæne fra Water Sculpture 91911 model 1, 2 og 3 Water Sculpture a/s Østerled 28 4300 Holbæk Tlf.: +45 5944 0565 www.watersculpture.com CVR nr: 2505

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT

DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT 20039-10.qxd 23-03-01 10:06 Side 2 Hvad er katolyse Katolyse er en proces, som er udviklet på basis af de kendte principper for elektrolytisk korrosionsbeskyttelse.

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839.

Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839. Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839. Faklen monteres på vægbeslag (Kosan Gas varenr. F-gas 28783, N-gas 28791) eller på et standerrør (Kosan Gas

Læs mere

Installationsplan / Installation plan

Installationsplan / Installation plan Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Piano di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Komponentforklaring til normaldiagram for fjernvarmeinstallationer til mindre anlæg - Direkte anlæg. Tegning FV 1000 Pos.

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk.

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk. Vinkler 90 63 58 58 108 L 1072507 077701067 477701067 C5-1-2 139,00 75 28 73 127 L 1075338 077701079 477701079 C5-1-2 188,00 90 20 82 154 L 1052093 077701094 477701094 C5-1-2 243,00 110 15 91 153 L 1033653

Læs mere

Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med sandfilter. Offentlig model, 6 personer pr. time.

Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med sandfilter. Offentlig model, 6 personer pr. time. Industrivej 18 DK 6840 Oksbøl Denmark Tel: +45 75 27 23 33 Fax: +45 75 27 21 11 Homepage: www.im-image.com E-mail: info@im-image.com Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med

Læs mere

MES or lyseanlæg. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider

MES or lyseanlæg. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider CA MES or lyseanlæg for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sider Delstrom på koldt brugsvand med pumpe Blå sider

Læs mere

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50 1 GULVVARME, FREM GULV RT, B5 RT, B6 B6 GULVVARMEKREDS 6 TIL FORDELERSKAB B B1 B5 B6 RT,B, A RUMTERMOSTAT FOR KREDS B OG B AFLØB FDU, B AFLØB FØRT I GULV ELLER VÆG BRUGSVAND, KOLDT RT, B1 RT, B BRUGSVAND,

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter

Samling af C-Dax Sprayrider sprøjter Trin 1: Start med at holde sprøjten lodret og tømme den for løse dele. Du skal have en lanse, en fastgøringsrem, et ledningssæt samt en manual som vist på billedet. Ryst sprøjten, så du er sikker på at

Læs mere

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Brugsvand / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Installationsvejledning KRAPPAN 300

Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning KRAPPAN 300 Installationsvejledning DANSK Indhold Beregn antal samt placering af sugekontakter... 4 Installering af rørsystemet.. 5 - Montering af Y- og T-stykker... 5 - Typiske

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler brugermanual. Side 1. brugermanual. MINICOOLER giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler brugermanual brugermanual Side 1 MiniCooler brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Før du tilslutter MiniCooler og før MiniCooler tages i brug, anbefaler vi at installations og

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX TERMIX COMPACTSTATION TYPE VVX med varmeveksler og gennemstrømningsvandvarmer til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varme og varmt brugsvand.

Læs mere

Vejledende installatør prisliste april 2015. Penta-Universalrør. Brugsvandssystem. Sanikobling. Radiatorsystemer.

Vejledende installatør prisliste april 2015. Penta-Universalrør. Brugsvandssystem. Sanikobling. Radiatorsystemer. Vejledende installatør prisliste april 2015 Penta-Universalrør Brugsvandssystem Sanikobling Radiatorsystemer Gulvvarmesystemer Fittings & tilbehør E-mail: salg@danskvvsimport.dk www.danskvvsimport.dk INDHOLD:

Læs mere

5 - armatur, fjernstyring

5 - armatur, fjernstyring 5 - armatur, fjernstyring Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: Mellemventil Bundventil Kontraklapventil Skydeventil Kuglehane muffe /muffe side 5-2 side 5-3 side 5-3 side

Læs mere

K üger Elektrolyseanlæg

K üger Elektrolyseanlæg KR G R AQUACA K üger Elektrolyseanlæg Type 1KM iftsins ruktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation

Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation August 2009 HJ Montage og brugervejledning for: SV14 Hybrid med 80 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg m/selvcirkulation (Se desuden standardvejledning for montage af SV14 på tag eller væg) SolarVenti..rykker

Læs mere

Termix Booster / trykforøger med Grundfos UPS pumpe og flowswitch for Termix Novi og Termix unitter med TPV

Termix Booster / trykforøger med Grundfos UPS pumpe og flowswitch for Termix Novi og Termix unitter med TPV GEMINA TERMIX Monteringsvejledning Termix Booster / trykforøger med Grundfos UPS pumpe og flowswitch for Termix Novi og Termix unitter med TPV Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 2 El-tilslutning...

Læs mere