MES Korrolyseanlæg Q VEOUA. Installationsanvisning for: KROCER AQUACARE. Cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MES Korrolyseanlæg Q VEOUA. Installationsanvisning for: KROCER AQUACARE. Cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider"

Transkript

1 KROCER AQUACARE MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider Delstrøm med pumpe Gule sider (DBC) (DOV) Koldt vand ed pumpe (DBK) Blå sider Juni 2008 Krüger Aquacare AIS Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: Serviceafdelingens direkte telefonnummer: Q VEOUA WATER 5&utioq~!a rechnologies

2 KR A I nsta atïo s nvisning or: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Juni 2008 Krüger Aquacare AIS Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: Serviceafdelingens direkte telefonnummer: Q VEOUA WATER Solutlon, & Techno(ogles

3 Korrolyseanlæg, type MES, leveres som: i kasse med Kontrolenheden forsynet med: > CTS-tilslutning for registrering af vandforbrug. > CTS-tilslutning for alarm for driftsudfald af MES anlægget. ~ Datatraris-funktion for overførsel af data om anlæggets drift. 1-4 kasser med Reaktorer, hver med I stk. stikdåse. Der skal i vandsystemet være indbygget: 1 stk. Vandmåler med puls pr. 10 liter se figur I ) Bestilles separat 1 stk. Reguleringsventil, STAD, på cirkulationsledningen ) Bestilles separat (se vejledende størrelse under specifikationer) Specifikationer: Typebetegnelse MES-30 MES-60 MES-120 MES-ISO MES-240 MES-320 VVS nr Max. antal lejligheder Max. Vandforbrug m3ldøgn 4, Antal reaktorer I I Standard vandmåler: Qn 2,5 2, Plads til reaktorer Højde Målimm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved reaktor(er) 200 mm pà hver side 500 mm foran Max. højde over gulv til top at reaktor: 1800 mm Kontrolenhed: Højde Mål i mm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved kontrolenhed; 100 mm fri til hver side 50 mm fri over 100 mm fri under Kobling af reaktorer 500 mm fri foran 2-4 reaktorer kobles parallelt med vendt retur. Kobling til rørsystem Tilgang + afgang: Ya messingmuffer lodret op. Kobling til afløb Udslamningsventil med ¼ nippel lodret ned. Reguleringsventil på cirkulationsledning DN2O DN32 DN4O DN5O DN65 DN65 (Vejledende størrelse) Vandmåler: Vandmålere fra Krüger Aquacare har bygge- og tilslutningsmål efter DIN 4064/DIN del 3. lnstallationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 1 af 6

4 Figur I - Slanger OBS: Slanger skal være direkte tilsluttet til reaktor uden mellemsiddende fitting Slanger skal gå lodret op fra reaktor Slanger må ikke benyttes som vinkler eller bøjninger Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 2af6

5 Afgang (B) Afgang varmt vand SV STAD-MES c 0 AB -~ ~L. ø) ø) 0 STAD 0) CIRKUI.ATION»m II Tilgang (A) Atilomausk udslamning I. r TMES L 3LXJ Sukdåse 230V Mfl Cirkulallonspumpe Min. 30 Kpa Sløjtedåse BC Vandmålor med Reed-kontakt Tilgang koldt vand Figur 2 -TilslutnIng at MES-anlæg i en delstrom at det cirkulerende vand WS-tilslutnlnger: Samlinger: Messing- eller rødgodsnipler må ikke skrues i varmtforzinkede muffer. Reguleringsventilen: STAD Cirkulation på figur I skal være monteret. Reaktor: Hæng reaktoren op på væggen på beslaget. Flere reaktorer hænges ved siden af hinanden, og de tilsluttes med vendt returledning, se figur 2. Tilgang (A): Fra et T-stykke på cirkulationsledningen BC, imellem pumpe og kontraventil, via fuidboret kuglehane til 34 kuglehane på reaktorens bagerste studs, mærket A. Afgang (B): Fra reaktorens forreste studs med 34 STAD-MES ventil, mærket B, via fuidboret kuglehane til et T-stykke på forsyningsledningen By. Slanger: Se figur 3 Afløb: Det udslammede vand skal føres til afløb. Rør tilsluttet direkte til motorventil skal mindst være %. Afløbsrør efter luftgab skal kunne bortlede vandstrømme, som beskrevet under udslamning. Afløb skal sikres mod tilbagesugning. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 3 at 6

6 I - 4 Reaktorer T 25 T 20 SV NB! A B A B la Bl A B Princip for tilslutning afdbc Y Y Y Afløb Afløb Afløb Afløb Cirkulaflonspumpe Min. 30 Kpa Figur 3 Princip for tilslutning Anbefalede rørdimensioner. * En dimension større ved MES-320 A: Bagerste, højeste studs, tilgang. B: Forreste, laveste studs, afgang. Afslutning af WS-installation: Luk ventiler ved til- og afgang til reaktorerne, så der ikke er gennemstrømning. Krüger Aquacare indregulerer STAD-MES ventilerne på reaktorerne og STAD Cirkulation ventilen på cirkulationsledningen. Udslamning: Udslamning at reaktoren sker automatisk ved hjælp af motorventilen. Der udslammes oa. 18 liter vand i løbet af oa. 25 sekunder. Det største flow, som kun forekommer kortvarigt, afhænger af vandtrykket. Normalt er det oa. 3 liter pr. sekund. El-tilslutning: Udføres af El-installatør. Se el-diagrammer side 6 og 7. Afslutning at El-installation: Lad el-forsyningen til kontrolenheden være afbrudt. Færdigmeld el-installationen til Krüger Aquacare. Krüger Aquacare programmerer kontrolenheden og sætter anlægget i drift. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 4 at 6

7 El-diagram for I og 2 reaktorer: Klemmer i s.løjfed~se instcllotion rgt0ps~ red *mlakt L l%aktor I j [~it2tr?it 2 2z r~pjr Vøndq~~t~ m,1 2. red L Uealcfrir 2 ~ ibis udgang fra Mandm~i~ æcida I. fl nanna, ICTS udgang Im qandni&w. -~ Brun Cul iui~ Brun Klemmer~kke p6 grundprint. opcen i~arnw) ~sv OK = E3 14 *~ticl Ma Ø,54 / ~av W skittet Vondmålor med read komolct. Ca i ved rtaktor I L i ved rtckkw 2 i H~*a monteret, fl, ($ I i i Kcedm&,hed jo L -1 ilm SO II, 230V. Forum en ine4l med ma 10 Mip. fleskytbe~ ILISLUlitS t~f CL-INSTALLATØR i N 5 a, 230V. ~orsikres med mcx. 10k Beskyttes med indkekte beraring: SO 413i Neutbryder, 238V, med 3 xrnn brydeafstan4 alle paler skal monteres far kontrelenhaden. 11LSWflES at a-insrau.gøff PW-.J 7 z 1~mm fra stflcdôse ved lvyer reoma~ PMK 2 x lnmrn fra vandmåler fl(str~ubsryr: Signalkobel fra Ihenno(ølere, Figur 4-El-diagram I og 2 reaktorer Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 5af6

8 El-diagram for 3 og 4 reaktorer: Klemmer s.lejfed~se installolion ~sr 2 r Klemmer~kke p6 overprint. V,lflttôlu m, i end *amlitki~ I Re~ktar3 ~&nåia m. i med Iwittokt I ReoMor4 i L. L~aawsr 2z moktari I jx encnm~ca~tj i CTS.idpng frit 4mdmbler, Lrea f Qplobitkr P DcM~ / 35V CII = ~ittet. Mut 0,54/4W Bøj a anitti Va~mMer mcd r~4 k~l ved molito, 3 rn Ucd~nret slircdb,e i nd ruaktct 4 I I%~ (TW4IIC$IL (4)1 i ~ 0 1ILSLUTTES al EL INSTALLATØR INw5QHz, 240V. Fusikras med max, 1~. Beekyt&s med indiritkta bemring: SB 413,1 NqlSbryder, 230V, med 3 min brydeafstond olie poter 81(01 xncwtore, far konkolenhaden 1ILSLLJTTES al U. INSTAaAIØR PMK J i c 1,5~n,m fra stflemfie ved hver reakkr. P491( 2 x l,summ fra vondmåler EKSIR6IJDSTYR: Signolkabel fra ihermofølere. -i Figur 5 - El-diagram 3 og 4 reaktorer Installatiorisanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 6af6

9 RGERAQ ACA E s r Instal a lonsanvis i to Delstrom med pumpe (DBV) Juni 2008 KrOger Aquacare AIS Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: Serviceafdelingens direkte telefonnummer VEOUA WATER Solutions & Technologles

10 Korrolyseanlæg, type MES, leveres som: I kasse med Kontrolenhederi forsynet med: > CTS-tilslutning for registrering at vandforbrug. > CTS-tilslutning for alarm for driftsudfald at MES anlægget. > Datatrans-funktion for overførsel af data om anlæggets drift. 1-4 kasser med Reaktorer, hver med 1 stk. stikdase. Der skal i vandsystemet være indbygget: 1 stk. Vandmåler med puls pr. 10 liter se figur 1 ) Bestilles separat 1 stk. Cirkulationspumpe UPS25-40 el. lign, for varmt vand ) Bestilles separat Specifikationer: Typebetegnelse MES-30 MES-60 MES-120 MES-180 MES-240 MES-320 VVS nr Max. antal lejligheder Max. vandforbrug m3/dogn 4, Antal reaktorer Standard vandmåier Qn 2,5 2, Plads til reaktorer Højde Mål I mm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved reaktor(er) 200 mm på hver side 500 mm foran Max. højde over gulv til top at reaktor: 1800 mm Kontrolenhed: Højde Mal i mm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved kontrolenhed: Kobling af reaktorer Kobling til rørsystem Kobling til afløb 100 mm fri til hver side 50 mm fri over 100 mm fri under 500 mm fri foran 2-4 reaktorer kobles parallelt med vendt retur. Tilgang + afgang: ½ messingmuffer lodret op. Iidslamnlngsventil med ¾ nippel lodret ned. Vandmåler: Vandmålere fra Krüger Aquacare har bygge- og tilslutningsmål efter DIN 4064/DIN del 3. Iristallationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side I at 6

11 Tilgang (A) Afgang ~) Deisflrnapijmpo STAD-MES A B 0)00.~.~.c»m I Automatisk udslamnln9 1. ~MES Ii L ~ Blikdåse Afløb BO Slajledåse Vandmåler med Reed-koniakt Figur i - Montageskitse for varmtvandsreaktor VVS-tilslutninger: Samlinger: Messing- eller rødgodsnipler må Ikke skrues i varmtforzinkede muffer. Reaktor: Hæng reaktoreri op på væggen på beslaget. Flere reaktorer hænges ved siden at hinanden, og de tilsluttes med vendt returiedning, se figur 2. Tilgang (A): Fra et T stykke på forsyningsledningen (By), via fuldboret kuglehane og pumpe til ½ kuglehane på reaktorens bagerste studs, mærket Æ Afgang (B): Fra reaktorens forreste studs med ½ STAD-MES ventil, mærket B, via fuldboret kuglehane til et T-stykke på forsyningslednirigen BV Slanger: Se figur 3. Afløb: Det udslammede vand skal føres til afløb. Rør tilsluttet direkte til motorventil ska mindst være ¾. Afløbsrør efter luftgab skal kunne bortlede vandst ømme som beskrevet under udslamning. Afløb skal sikres mod tilbagesugning. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side 2 at 6

12 I -4 Reaktorer /8K NB! Princip for flisiutning af enten DBV eiier 08K Allob Afløb Ajløb Afløb Figur 2 Princip for tilslutning (DBV) Anbefalede rørdimensioner. * En dimension større ved MES-320 A: Bagerste, højeste studs, tilgang. B: Forreste, laveste studs, afgang Udslamning: Udsiamning af reaktoren sker automatisk ved hjælp af motorventile Der udslammes oa. 18 liter vand i løbet af oa. 25 sekunder. Det største flow, som kun forekommer kortvarigt, afhænger af vandtrykket Normalt er det oa. 3 liter pr. sekund. El-tilslutning: Udføres af El-installatør. Se el-diagrammer side 6 og 7. Afslutning af El-installation: Lad el-forsyningen til kontrolenheden være afbrudt. Færdigmeld el installationen til Krüger Aquacare. Krûger Aquacare programmerer kontrolenheden og sætter anlægget i drift. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side 3 af 6

13 0.0 Å B Figur 3 - Slanger OBS: > Slanger skal være direkte tilsluttet til reaktor uden mellemsiddende fitting > Slanger skal gå lodret op fra reaktor > Slanger mâ ikke benyttes som vinkler eller bøjninger lnstallationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side 4 af 6

14 El-diagram i 092 reaktorer: Klemmer i sløjfedase installation Klemmer~kke på grundprint, r Sbjfedånl I ~iö_ m1 «~ ka ~f~el~1 2 i lx V ~n6~er & ~ L frj~ii~r 2 t~t~tyr.s/jjj 2. 1r~kt~t ). ~a..._...ae..,,l I cdqoi,g fra vraømo1~, F lktdii~.i*2 i. 4 pce27 150mW / ~ 014 = I~-I4 ajtet. taa 0 fa / 4W Fej = 4 15 stitet Vatm6~er med ind bnta~t i ved rmkkt 1 -I Ifl. 50 b. 230V. Farsikrus ~ med max. 10 Aaw. 8e,iqttn 11LSLLJTTES ot EVNST~LLATØR 1Nr40Hz, 230V, Foraikres med mait IQA. BeslØes imod Indira ~e berrn~nq~ SS N~gIea~bryder, 23OV~ med 3 mm brydeafstand abe poler skal monteres fer kontrolenhciden. TILSW1IES al EL INSTAlLATØR P~1K-4I 7 x tymm tro sukd~ss ted hver reaktor. P~qI( 2 x I 5 mm fra vondmåler EKSTRAUDSTYR: Signalkabel fra ihesmolotere. Figur 4- El-diagram i og 2 reaktorer Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Side 5 af 6 Delstrøm med pumpe (DBV)

15 El-diagram 3 og 4 reaktorer: Klemmer i sløjfedôse installation Ifl. raed kantakt. I Reoiitar3 ri~jia&ri I Vc1dlD~In Ifl. ned Jimtat I Reditor4 i I. (3)1 (3)2 telf (3)4 ~3~5 L~L-eJ iedreômor4 i i ~ montcnt I 2 (4)2 (4) 3 4) 4 (4) 5 [~PE 2t 1reçklnri ji I ClS vdgaag fra vrdmller,?it~ i Gul cc I Gul Brun NO IC INC (3) 4 (4) 4 I ~ (4) 5 ~i Klemmenzkke på overprtnt. 3i $ II 0 ~ ø ø -9 ø -20 ~pei (~2~ NI ~ øabem 3 j (4) ~ Luk 4 I (4) i ø pzi (432~ NI (4) 3 øaben 7 r øluks ~ c~ PC827 I5êqW / r~ 01< øjuil. Use. 0,5A / 4W s)jttet I ~dmncr med med IkaMeU. RSWUE al EL INSTALLATØR *, 230V. Forslkrea med max. ba. Beskyttet imod indirekte berertng SB 413 i NegIedbrydei~ 238V~ med 3 mm blydeofstend alle polar skal monteres far kontrølenhaden L 1LSLIETTES of El. INSTAlLATØR FYIK J 7 * I,5 mm fra slikd~se ved lwer reçmor. PV1I( 2 x ),Smm fra vandmåler EKST~lJ0SwR: Signolicabel (ru t ere. Figur 5 - El-diagram 3 og 4 reaktorer Installationsanvisning - MESe Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side 6 af 6

16 KROGER AQUACARE MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Koldt vand med pumpe (DBK) Juni 2008 KrOger Aquacare AIS Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: mall: Serviceafdelingens direkte telefonnummer: VEOUA WATER Soliluoos & Tcchnolosles

17 Korrolyseanlæg, type MES, leveres som: 1 kasse med Kontrolenheden forsynet med: > CTS-tilslutning for registrering at vandforbrug. > CTS-tilslutning for alarm for driftsudfald af MES anlægget. > Datatrans-funktion for overførsel af data om anlæggets drift. 1-4 kasser med Reaktorer, hver med 1 stk. stikdåse. Der skal i vandsystemet være indbygget: I stk Vandmåler med puls pr. 10 liter se figur 1 Bestilles separat I stk. Cirkulationspumpe UPS25-40 el. lign for koldt vand Bestilles separat. Specifikationer: Typebetegnelse MES-30 MES-60 MES-120 MES-180 MES-240 MES-320 VVS nr Max. antal lejligheder Max~ vandforbrug m3/dogn 4, Antalreaktorer I Standard vandmåler: On 2,5 2, Plads til reaktorer Højde Mållmm Bredde Dybde Anbefalet fri plads 200 mm på hver side ved reaktor(er) 500 mm foran Max. højde over gulv til top af reaktor: 1800 mm Kontrolenhed- Højde Mål I mm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved kontrolen hed: Kobling at reaktorer Kobling til rørsystem Kobling til afløb ioo mm fri til hver side 50 mm fri over 100 mm fri under 500 mm fri foran 2-4 reaktorer kobles parallelt med vendt retur. Tilgang + afgang: ½ messlngmuffer lodret op. Udslamningsventll med ¾ nlppel lodret ned. Vandmåler: Vandmålere fra Krûger Aquaoare har bygge- og tilslutningsmål efter DIN 4064/DIN del 3. lnstallationsanvisn ing - MES Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side i af 6

18 HtwadmMe BK tt~øi~ Iø~i vaz%vanddott.ug Owuleuonupwnpe Upa 2440 ekii~n. fli~vand. L.._..._..._..._..._..._..._..._.._i Figur i - Montageskitse for koldtvandsreaktor VVS-tilslutninger: Samlinger: Messing- eller rødgodsnipler må ikke skrues i varmtforzinkede muffer. Reaktor: Hæng reaktoren op på væggen på besiaget. Flere reaktorer hænges ved siden af hinanden, og de tilsluttes med vendt returledning, se figur 2. Tilgang (A): Fra et T-stykke på brugsvand koldt ledningen (BK) via fuidboret kuglehane og pumpe til ½ kuglehane på reaktorens bagerste studs, mærket A. Afgang (B): Fra rea1~torens forreste studs med ½ STAD-talES ventil, mærket B, via fuidboret kuglehane til et T-stykke på brugsvand koldt ledningen (BK). Slanger: Se figur 3. Afløb: Det udslammede vand skal føres til afløb. Rør tilsluttet direkte til motorventil skal mindst være ¾. Afløbsrør efter Iuftgab skal kunne bortiede vandstrømme som beskrevet under udslamnirig. Afløb skal sikres mod tilbagesugning. Installationsanvisning - MES~ Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side 2 af 6

19 I -4 Reaktorer 8V! BK Princip ft r tilslutning al enten DBV eller 08K. Afløb Afløb Møb Afløb Figur 2 Princip for tilslutning (DBK) Anbefalede rørdimensioner. * En dimension større ved MES-320 A: Bagerste, højeste studs, tilgang. B: Forreste, laveste studs, afgang. Udslamning Udslamning at reaktoren sker automatisk ved hjælp af motorventilen. Der udsiammes oa. 18 liter vand i løbet at oa. 25 sekunder. Det største flow, som kun forekommer kortvarigt, afhænger af vandtrykket. Normalt er det oa. 3 liter pr. sekund. El-tilslutning: Udføres af El-installatør. Se el-diagrammer side 6 og 7. Afslutning at El-installation: Lad el-forsyningen til kontrolenheden være afbrudt. Færdigmeld el-instailatlonen til KrOger Aquacare. Krüger Aquacare programmerer koritrolenheden og sætter anlægget i drift. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side 3 af 6

20 . Figur 3 - Slanger OBS: > Slanger!i~i være direkte tilsluttet til reaktor uden mellemsiddende fitting ) Slanger skal gå lodret op fra reaktor > Slanger må ikke benyttes som vinkler eller bejnnger lnstallationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side4afe

21 El-diagram i og 2 reaktorer:. Klemmer i siøjfedåse iristclloeon I teedkd~kt1 1rea~tsirt I 1 ad~sa..meha.n~a.aj 4 CT~ c470ag *11 v~i*e4kr. tti!t r HO IC Kiernmerizkke p6 grundpsint. 3z~5m~ L...stir0 ~ 08 ~ +18 es : : ~ _fl. r ~ 12 i ô 13 ~ 0K= i4eutel Z 74 Sh UaO.M/41W ~ 15 JFa3~14-15sMtat1 16 i i Vaødfler øfled c~d IchiMt I-I r~j~i Kød reaktne 2 a rnt,s~ PE I 3 ~PE Ii FC [4 ~Aben~ ~J Luk 4 3 a N aaben 7 ~ Ltak B -I 11*1 50 I), fhv. forsflen niedmal0an&jmw~ ~- 3 ~ WOTII2 inswnis ot a Iksai.ATØR lhn4ohz, 230V. Fa~sflçres med max lok BaeI9tte$ Imod Indirekte bererin~: SB NegIea{bryder. 230V, med 3 mm bz~ødeafsbnd I alte pater skel monteres far kojtalsnhsderi. 1ILSUJTES at UrIN$TMiATØR PV1K,I 7 s tvmm fra suwôse nd inst rauidor~ PYIIC 2 x itmm Ira w,idmåler Ei~Tl~UDS1VR: SiqnaI~beI fra.theimofelere. Figur 4- El-diagram i og 2 reaktorer Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side5af6

22 CO ø) 0 ø ø) D (I) D 11 to c m 0) to B 3 0 to B Ḇ I til m to 3 1 CD m CD ø (00-0- (DC 0) ~ CC 0 0- ø) D 0- ~0 c3.7, pi Iws~ LP CD ci w 1o.~ I 0

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

orr.iys ani KRÜ AQAC E Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524

orr.iys ani KRÜ AQAC E Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 KRÜ AQAC E B S OM orr.iys ani g Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73 Korrolyseanlæg

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Tekniske installationer på husbåde.

Tekniske installationer på husbåde. Anders Clausen Skibbroen 1 2450 København SV E-mail: acdana@skibbro.dk Sidst rettet: 26. august 2005 Tekniske installationer på husbåde. Dette er et arbejdspapir, der jævnligt vil blive udbygget og ændret,

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

L Æ KSIKRING. i boligen

L Æ KSIKRING. i boligen L Æ KSIKRING i boligen Intet vandspild Reduceret forsikringspræmie Få eller slet ingen skader ved rørbrud og sivninger Mulighed for tilslutning til tyverialarm Mulighed for sms-besked Mulighed for tilslutning

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

DanTaet System Fjernvarme

DanTaet System Fjernvarme DanTaet Brugermanual Program 104100 func.spec 070208 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Systembeskrivelse fjernvarme...

Læs mere

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000 Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 000 trykafløbssystem LPS-trykafløbssystem fra Munck Forsyningsledninger a/s www.munck-forsyning.dk LPS enhed generelt LPS trykafløbssystemet adskiller sig

Læs mere

Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Automatiske Indreguleringsventiler ASV Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD MSV-S DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle forhold i forbindelse med installation af Biokube Mars.... 3 Ins 1 - Modtagekontrol... 4 Ins 2 - Placering af

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere