MES Korrolyseanlæg Q VEOUA. Installationsanvisning for: KROCER AQUACARE. Cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MES Korrolyseanlæg Q VEOUA. Installationsanvisning for: KROCER AQUACARE. Cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider"

Transkript

1 KROCER AQUACARE MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Cirkulation med indregulerings ventil Grønne sider Delstrøm med pumpe Gule sider (DBC) (DOV) Koldt vand ed pumpe (DBK) Blå sider Juni 2008 Krüger Aquacare AIS Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: Serviceafdelingens direkte telefonnummer: Q VEOUA WATER 5&utioq~!a rechnologies

2 KR A I nsta atïo s nvisning or: Cirkulation med indregulerings ventil (DBC) Juni 2008 Krüger Aquacare AIS Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: Serviceafdelingens direkte telefonnummer: Q VEOUA WATER Solutlon, & Techno(ogles

3 Korrolyseanlæg, type MES, leveres som: i kasse med Kontrolenheden forsynet med: > CTS-tilslutning for registrering af vandforbrug. > CTS-tilslutning for alarm for driftsudfald af MES anlægget. ~ Datatraris-funktion for overførsel af data om anlæggets drift. 1-4 kasser med Reaktorer, hver med I stk. stikdåse. Der skal i vandsystemet være indbygget: 1 stk. Vandmåler med puls pr. 10 liter se figur I ) Bestilles separat 1 stk. Reguleringsventil, STAD, på cirkulationsledningen ) Bestilles separat (se vejledende størrelse under specifikationer) Specifikationer: Typebetegnelse MES-30 MES-60 MES-120 MES-ISO MES-240 MES-320 VVS nr Max. antal lejligheder Max. Vandforbrug m3ldøgn 4, Antal reaktorer I I Standard vandmåler: Qn 2,5 2, Plads til reaktorer Højde Målimm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved reaktor(er) 200 mm pà hver side 500 mm foran Max. højde over gulv til top at reaktor: 1800 mm Kontrolenhed: Højde Mål i mm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved kontrolenhed; 100 mm fri til hver side 50 mm fri over 100 mm fri under Kobling af reaktorer 500 mm fri foran 2-4 reaktorer kobles parallelt med vendt retur. Kobling til rørsystem Tilgang + afgang: Ya messingmuffer lodret op. Kobling til afløb Udslamningsventil med ¼ nippel lodret ned. Reguleringsventil på cirkulationsledning DN2O DN32 DN4O DN5O DN65 DN65 (Vejledende størrelse) Vandmåler: Vandmålere fra Krüger Aquacare har bygge- og tilslutningsmål efter DIN 4064/DIN del 3. lnstallationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 1 af 6

4 Figur I - Slanger OBS: Slanger skal være direkte tilsluttet til reaktor uden mellemsiddende fitting Slanger skal gå lodret op fra reaktor Slanger må ikke benyttes som vinkler eller bøjninger Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 2af6

5 Afgang (B) Afgang varmt vand SV STAD-MES c 0 AB -~ ~L. ø) ø) 0 STAD 0) CIRKUI.ATION»m II Tilgang (A) Atilomausk udslamning I. r TMES L 3LXJ Sukdåse 230V Mfl Cirkulallonspumpe Min. 30 Kpa Sløjtedåse BC Vandmålor med Reed-kontakt Tilgang koldt vand Figur 2 -TilslutnIng at MES-anlæg i en delstrom at det cirkulerende vand WS-tilslutnlnger: Samlinger: Messing- eller rødgodsnipler må ikke skrues i varmtforzinkede muffer. Reguleringsventilen: STAD Cirkulation på figur I skal være monteret. Reaktor: Hæng reaktoren op på væggen på beslaget. Flere reaktorer hænges ved siden af hinanden, og de tilsluttes med vendt returledning, se figur 2. Tilgang (A): Fra et T-stykke på cirkulationsledningen BC, imellem pumpe og kontraventil, via fuidboret kuglehane til 34 kuglehane på reaktorens bagerste studs, mærket A. Afgang (B): Fra reaktorens forreste studs med 34 STAD-MES ventil, mærket B, via fuidboret kuglehane til et T-stykke på forsyningsledningen By. Slanger: Se figur 3 Afløb: Det udslammede vand skal føres til afløb. Rør tilsluttet direkte til motorventil skal mindst være %. Afløbsrør efter luftgab skal kunne bortlede vandstrømme, som beskrevet under udslamning. Afløb skal sikres mod tilbagesugning. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 3 at 6

6 I - 4 Reaktorer T 25 T 20 SV NB! A B A B la Bl A B Princip for tilslutning afdbc Y Y Y Afløb Afløb Afløb Afløb Cirkulaflonspumpe Min. 30 Kpa Figur 3 Princip for tilslutning Anbefalede rørdimensioner. * En dimension større ved MES-320 A: Bagerste, højeste studs, tilgang. B: Forreste, laveste studs, afgang. Afslutning af WS-installation: Luk ventiler ved til- og afgang til reaktorerne, så der ikke er gennemstrømning. Krüger Aquacare indregulerer STAD-MES ventilerne på reaktorerne og STAD Cirkulation ventilen på cirkulationsledningen. Udslamning: Udslamning at reaktoren sker automatisk ved hjælp af motorventilen. Der udslammes oa. 18 liter vand i løbet af oa. 25 sekunder. Det største flow, som kun forekommer kortvarigt, afhænger af vandtrykket. Normalt er det oa. 3 liter pr. sekund. El-tilslutning: Udføres af El-installatør. Se el-diagrammer side 6 og 7. Afslutning at El-installation: Lad el-forsyningen til kontrolenheden være afbrudt. Færdigmeld el-installationen til Krüger Aquacare. Krüger Aquacare programmerer kontrolenheden og sætter anlægget i drift. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 4 at 6

7 El-diagram for I og 2 reaktorer: Klemmer i s.løjfed~se instcllotion rgt0ps~ red *mlakt L l%aktor I j [~it2tr?it 2 2z r~pjr Vøndq~~t~ m,1 2. red L Uealcfrir 2 ~ ibis udgang fra Mandm~i~ æcida I. fl nanna, ICTS udgang Im qandni&w. -~ Brun Cul iui~ Brun Klemmer~kke p6 grundprint. opcen i~arnw) ~sv OK = E3 14 *~ticl Ma Ø,54 / ~av W skittet Vondmålor med read komolct. Ca i ved rtaktor I L i ved rtckkw 2 i H~*a monteret, fl, ($ I i i Kcedm&,hed jo L -1 ilm SO II, 230V. Forum en ine4l med ma 10 Mip. fleskytbe~ ILISLUlitS t~f CL-INSTALLATØR i N 5 a, 230V. ~orsikres med mcx. 10k Beskyttes med indkekte beraring: SO 413i Neutbryder, 238V, med 3 xrnn brydeafstan4 alle paler skal monteres far kontrelenhaden. 11LSWflES at a-insrau.gøff PW-.J 7 z 1~mm fra stflcdôse ved lvyer reoma~ PMK 2 x lnmrn fra vandmåler fl(str~ubsryr: Signalkobel fra Ihenno(ølere, Figur 4-El-diagram I og 2 reaktorer Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 5af6

8 El-diagram for 3 og 4 reaktorer: Klemmer s.lejfed~se installolion ~sr 2 r Klemmer~kke p6 overprint. V,lflttôlu m, i end *amlitki~ I Re~ktar3 ~&nåia m. i med Iwittokt I ReoMor4 i L. L~aawsr 2z moktari I jx encnm~ca~tj i CTS.idpng frit 4mdmbler, Lrea f Qplobitkr P DcM~ / 35V CII = ~ittet. Mut 0,54/4W Bøj a anitti Va~mMer mcd r~4 k~l ved molito, 3 rn Ucd~nret slircdb,e i nd ruaktct 4 I I%~ (TW4IIC$IL (4)1 i ~ 0 1ILSLUTTES al EL INSTALLATØR INw5QHz, 240V. Fusikras med max, 1~. Beekyt&s med indiritkta bemring: SB 413,1 NqlSbryder, 230V, med 3 min brydeafstond olie poter 81(01 xncwtore, far konkolenhaden 1ILSLLJTTES al U. INSTAaAIØR PMK J i c 1,5~n,m fra stflemfie ved hver reakkr. P491( 2 x l,summ fra vondmåler EKSIR6IJDSTYR: Signolkabel fra ihermofølere. -i Figur 5 - El-diagram 3 og 4 reaktorer Installatiorisanvisning - MES Korrolyseanlæg - Cirkulation med indreguleringsventil (DBC) Side 6af6

9 RGERAQ ACA E s r Instal a lonsanvis i to Delstrom med pumpe (DBV) Juni 2008 KrOger Aquacare AIS Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: Serviceafdelingens direkte telefonnummer VEOUA WATER Solutions & Technologles

10 Korrolyseanlæg, type MES, leveres som: I kasse med Kontrolenhederi forsynet med: > CTS-tilslutning for registrering at vandforbrug. > CTS-tilslutning for alarm for driftsudfald at MES anlægget. > Datatrans-funktion for overførsel af data om anlæggets drift. 1-4 kasser med Reaktorer, hver med 1 stk. stikdase. Der skal i vandsystemet være indbygget: 1 stk. Vandmåler med puls pr. 10 liter se figur 1 ) Bestilles separat 1 stk. Cirkulationspumpe UPS25-40 el. lign, for varmt vand ) Bestilles separat Specifikationer: Typebetegnelse MES-30 MES-60 MES-120 MES-180 MES-240 MES-320 VVS nr Max. antal lejligheder Max. vandforbrug m3/dogn 4, Antal reaktorer Standard vandmåier Qn 2,5 2, Plads til reaktorer Højde Mål I mm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved reaktor(er) 200 mm på hver side 500 mm foran Max. højde over gulv til top at reaktor: 1800 mm Kontrolenhed: Højde Mal i mm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved kontrolenhed: Kobling af reaktorer Kobling til rørsystem Kobling til afløb 100 mm fri til hver side 50 mm fri over 100 mm fri under 500 mm fri foran 2-4 reaktorer kobles parallelt med vendt retur. Tilgang + afgang: ½ messingmuffer lodret op. Iidslamnlngsventil med ¾ nippel lodret ned. Vandmåler: Vandmålere fra Krüger Aquacare har bygge- og tilslutningsmål efter DIN 4064/DIN del 3. Iristallationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side I at 6

11 Tilgang (A) Afgang ~) Deisflrnapijmpo STAD-MES A B 0)00.~.~.c»m I Automatisk udslamnln9 1. ~MES Ii L ~ Blikdåse Afløb BO Slajledåse Vandmåler med Reed-koniakt Figur i - Montageskitse for varmtvandsreaktor VVS-tilslutninger: Samlinger: Messing- eller rødgodsnipler må Ikke skrues i varmtforzinkede muffer. Reaktor: Hæng reaktoreri op på væggen på beslaget. Flere reaktorer hænges ved siden at hinanden, og de tilsluttes med vendt returiedning, se figur 2. Tilgang (A): Fra et T stykke på forsyningsledningen (By), via fuldboret kuglehane og pumpe til ½ kuglehane på reaktorens bagerste studs, mærket Æ Afgang (B): Fra reaktorens forreste studs med ½ STAD-MES ventil, mærket B, via fuldboret kuglehane til et T-stykke på forsyningslednirigen BV Slanger: Se figur 3. Afløb: Det udslammede vand skal føres til afløb. Rør tilsluttet direkte til motorventil ska mindst være ¾. Afløbsrør efter luftgab skal kunne bortlede vandst ømme som beskrevet under udslamning. Afløb skal sikres mod tilbagesugning. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side 2 at 6

12 I -4 Reaktorer /8K NB! Princip for flisiutning af enten DBV eiier 08K Allob Afløb Ajløb Afløb Figur 2 Princip for tilslutning (DBV) Anbefalede rørdimensioner. * En dimension større ved MES-320 A: Bagerste, højeste studs, tilgang. B: Forreste, laveste studs, afgang Udslamning: Udsiamning af reaktoren sker automatisk ved hjælp af motorventile Der udslammes oa. 18 liter vand i løbet af oa. 25 sekunder. Det største flow, som kun forekommer kortvarigt, afhænger af vandtrykket Normalt er det oa. 3 liter pr. sekund. El-tilslutning: Udføres af El-installatør. Se el-diagrammer side 6 og 7. Afslutning af El-installation: Lad el-forsyningen til kontrolenheden være afbrudt. Færdigmeld el installationen til Krüger Aquacare. Krûger Aquacare programmerer kontrolenheden og sætter anlægget i drift. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side 3 af 6

13 0.0 Å B Figur 3 - Slanger OBS: > Slanger skal være direkte tilsluttet til reaktor uden mellemsiddende fitting > Slanger skal gå lodret op fra reaktor > Slanger mâ ikke benyttes som vinkler eller bøjninger lnstallationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side 4 af 6

14 El-diagram i 092 reaktorer: Klemmer i sløjfedase installation Klemmer~kke på grundprint, r Sbjfedånl I ~iö_ m1 «~ ka ~f~el~1 2 i lx V ~n6~er & ~ L frj~ii~r 2 t~t~tyr.s/jjj 2. 1r~kt~t ). ~a..._...ae..,,l I cdqoi,g fra vraømo1~, F lktdii~.i*2 i. 4 pce27 150mW / ~ 014 = I~-I4 ajtet. taa 0 fa / 4W Fej = 4 15 stitet Vatm6~er med ind bnta~t i ved rmkkt 1 -I Ifl. 50 b. 230V. Farsikrus ~ med max. 10 Aaw. 8e,iqttn 11LSLLJTTES ot EVNST~LLATØR 1Nr40Hz, 230V, Foraikres med mait IQA. BeslØes imod Indira ~e berrn~nq~ SS N~gIea~bryder, 23OV~ med 3 mm brydeafstand abe poler skal monteres fer kontrolenhciden. TILSW1IES al EL INSTAlLATØR P~1K-4I 7 x tymm tro sukd~ss ted hver reaktor. P~qI( 2 x I 5 mm fra vondmåler EKSTRAUDSTYR: Signalkabel fra ihesmolotere. Figur 4- El-diagram i og 2 reaktorer Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Side 5 af 6 Delstrøm med pumpe (DBV)

15 El-diagram 3 og 4 reaktorer: Klemmer i sløjfedôse installation Ifl. raed kantakt. I Reoiitar3 ri~jia&ri I Vc1dlD~In Ifl. ned Jimtat I Reditor4 i I. (3)1 (3)2 telf (3)4 ~3~5 L~L-eJ iedreômor4 i i ~ montcnt I 2 (4)2 (4) 3 4) 4 (4) 5 [~PE 2t 1reçklnri ji I ClS vdgaag fra vrdmller,?it~ i Gul cc I Gul Brun NO IC INC (3) 4 (4) 4 I ~ (4) 5 ~i Klemmenzkke på overprtnt. 3i $ II 0 ~ ø ø -9 ø -20 ~pei (~2~ NI ~ øabem 3 j (4) ~ Luk 4 I (4) i ø pzi (432~ NI (4) 3 øaben 7 r øluks ~ c~ PC827 I5êqW / r~ 01< øjuil. Use. 0,5A / 4W s)jttet I ~dmncr med med IkaMeU. RSWUE al EL INSTALLATØR *, 230V. Forslkrea med max. ba. Beskyttet imod indirekte berertng SB 413 i NegIedbrydei~ 238V~ med 3 mm blydeofstend alle polar skal monteres far kontrølenhaden L 1LSLIETTES of El. INSTAlLATØR FYIK J 7 * I,5 mm fra slikd~se ved lwer reçmor. PV1I( 2 x ),Smm fra vandmåler EKST~lJ0SwR: Signolicabel (ru t ere. Figur 5 - El-diagram 3 og 4 reaktorer Installationsanvisning - MESe Korrolyseanlæg Delstrøm med pumpe (DBV) Side 6 af 6

16 KROGER AQUACARE MES Korrolyseanlæg Installationsanvisning for: Koldt vand med pumpe (DBK) Juni 2008 KrOger Aquacare AIS Fabriksparken Glostrup Telefon: Telefax: mall: Serviceafdelingens direkte telefonnummer: VEOUA WATER Soliluoos & Tcchnolosles

17 Korrolyseanlæg, type MES, leveres som: 1 kasse med Kontrolenheden forsynet med: > CTS-tilslutning for registrering at vandforbrug. > CTS-tilslutning for alarm for driftsudfald af MES anlægget. > Datatrans-funktion for overførsel af data om anlæggets drift. 1-4 kasser med Reaktorer, hver med 1 stk. stikdåse. Der skal i vandsystemet være indbygget: I stk Vandmåler med puls pr. 10 liter se figur 1 Bestilles separat I stk. Cirkulationspumpe UPS25-40 el. lign for koldt vand Bestilles separat. Specifikationer: Typebetegnelse MES-30 MES-60 MES-120 MES-180 MES-240 MES-320 VVS nr Max. antal lejligheder Max~ vandforbrug m3/dogn 4, Antalreaktorer I Standard vandmåler: On 2,5 2, Plads til reaktorer Højde Mållmm Bredde Dybde Anbefalet fri plads 200 mm på hver side ved reaktor(er) 500 mm foran Max. højde over gulv til top af reaktor: 1800 mm Kontrolenhed- Højde Mål I mm Bredde Dybde Anbefalet fri plads ved kontrolen hed: Kobling at reaktorer Kobling til rørsystem Kobling til afløb ioo mm fri til hver side 50 mm fri over 100 mm fri under 500 mm fri foran 2-4 reaktorer kobles parallelt med vendt retur. Tilgang + afgang: ½ messlngmuffer lodret op. Udslamningsventll med ¾ nlppel lodret ned. Vandmåler: Vandmålere fra Krûger Aquaoare har bygge- og tilslutningsmål efter DIN 4064/DIN del 3. lnstallationsanvisn ing - MES Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side i af 6

18 HtwadmMe BK tt~øi~ Iø~i vaz%vanddott.ug Owuleuonupwnpe Upa 2440 ekii~n. fli~vand. L.._..._..._..._..._..._..._..._.._i Figur i - Montageskitse for koldtvandsreaktor VVS-tilslutninger: Samlinger: Messing- eller rødgodsnipler må ikke skrues i varmtforzinkede muffer. Reaktor: Hæng reaktoren op på væggen på besiaget. Flere reaktorer hænges ved siden af hinanden, og de tilsluttes med vendt returledning, se figur 2. Tilgang (A): Fra et T-stykke på brugsvand koldt ledningen (BK) via fuidboret kuglehane og pumpe til ½ kuglehane på reaktorens bagerste studs, mærket A. Afgang (B): Fra rea1~torens forreste studs med ½ STAD-talES ventil, mærket B, via fuidboret kuglehane til et T-stykke på brugsvand koldt ledningen (BK). Slanger: Se figur 3. Afløb: Det udslammede vand skal føres til afløb. Rør tilsluttet direkte til motorventil skal mindst være ¾. Afløbsrør efter Iuftgab skal kunne bortiede vandstrømme som beskrevet under udslamnirig. Afløb skal sikres mod tilbagesugning. Installationsanvisning - MES~ Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side 2 af 6

19 I -4 Reaktorer 8V! BK Princip ft r tilslutning al enten DBV eller 08K. Afløb Afløb Møb Afløb Figur 2 Princip for tilslutning (DBK) Anbefalede rørdimensioner. * En dimension større ved MES-320 A: Bagerste, højeste studs, tilgang. B: Forreste, laveste studs, afgang. Udslamning Udslamning at reaktoren sker automatisk ved hjælp af motorventilen. Der udsiammes oa. 18 liter vand i løbet at oa. 25 sekunder. Det største flow, som kun forekommer kortvarigt, afhænger af vandtrykket. Normalt er det oa. 3 liter pr. sekund. El-tilslutning: Udføres af El-installatør. Se el-diagrammer side 6 og 7. Afslutning at El-installation: Lad el-forsyningen til kontrolenheden være afbrudt. Færdigmeld el-instailatlonen til KrOger Aquacare. Krüger Aquacare programmerer koritrolenheden og sætter anlægget i drift. Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side 3 af 6

20 . Figur 3 - Slanger OBS: > Slanger!i~i være direkte tilsluttet til reaktor uden mellemsiddende fitting ) Slanger skal gå lodret op fra reaktor > Slanger må ikke benyttes som vinkler eller bejnnger lnstallationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side4afe

21 El-diagram i og 2 reaktorer:. Klemmer i siøjfedåse iristclloeon I teedkd~kt1 1rea~tsirt I 1 ad~sa..meha.n~a.aj 4 CT~ c470ag *11 v~i*e4kr. tti!t r HO IC Kiernmerizkke p6 grundpsint. 3z~5m~ L...stir0 ~ 08 ~ +18 es : : ~ _fl. r ~ 12 i ô 13 ~ 0K= i4eutel Z 74 Sh UaO.M/41W ~ 15 JFa3~14-15sMtat1 16 i i Vaødfler øfled c~d IchiMt I-I r~j~i Kød reaktne 2 a rnt,s~ PE I 3 ~PE Ii FC [4 ~Aben~ ~J Luk 4 3 a N aaben 7 ~ Ltak B -I 11*1 50 I), fhv. forsflen niedmal0an&jmw~ ~- 3 ~ WOTII2 inswnis ot a Iksai.ATØR lhn4ohz, 230V. Fa~sflçres med max lok BaeI9tte$ Imod Indirekte bererin~: SB NegIea{bryder. 230V, med 3 mm bz~ødeafsbnd I alte pater skel monteres far kojtalsnhsderi. 1ILSUJTES at UrIN$TMiATØR PV1K,I 7 s tvmm fra suwôse nd inst rauidor~ PYIIC 2 x itmm Ira w,idmåler Ei~Tl~UDS1VR: SiqnaI~beI fra.theimofelere. Figur 4- El-diagram i og 2 reaktorer Installationsanvisning - MES Korrolyseanlæg Koldt vand pumpe (DBK) Side5af6

22 CO ø) 0 ø ø) D (I) D 11 to c m 0) to B 3 0 to B Ḇ I til m to 3 1 CD m CD ø (00-0- (DC 0) ~ CC 0 0- ø) D 0- ~0 c3.7, pi Iws~ LP CD ci w 1o.~ I 0

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

orr.iys ani KRÜ AQAC E Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524

orr.iys ani KRÜ AQAC E Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 KRÜ AQAC E B S OM orr.iys ani g Drif si struktion Januar2011 Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 Serviceafdelingens direkte telefonnummer: 43 26 34 73 Korrolyseanlæg

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme

Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Filskov Energiselskab A.m.b.a. Principdiagrammer for tilslutning af fjernvarme Komponentforklaring til normaldiagram for fjernvarmeinstallationer til mindre anlæg - Direkte anlæg. Tegning FV 1000 Pos.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk.

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk. Vinkler 90 63 58 58 108 L 1072507 077701067 477701067 C5-1-2 139,00 75 28 73 127 L 1075338 077701079 477701079 C5-1-2 188,00 90 20 82 154 L 1052093 077701094 477701094 C5-1-2 243,00 110 15 91 153 L 1033653

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50

I 302-0 I 302-0 SIGNATURER: STUEETAGE, GULVVARME, 1:50 1 GULVVARME, FREM GULV RT, B5 RT, B6 B6 GULVVARMEKREDS 6 TIL FORDELERSKAB B B1 B5 B6 RT,B, A RUMTERMOSTAT FOR KREDS B OG B AFLØB FDU, B AFLØB FØRT I GULV ELLER VÆG BRUGSVAND, KOLDT RT, B1 RT, B BRUGSVAND,

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Varenr. Varebeskrivelse DIM. mm Pris kr.

Varenr. Varebeskrivelse DIM. mm Pris kr. BRØNDE BRØNDE 901050001 Råvandsstation Type A 16.50 901050002 Råvandsstation Type B 19.50 901050010 Råvandsstation Type D 901050020 Råvandsstation Type E 1/207 BRØNDE Brønde 193324095 193325050 193325100

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1 .................................... 0... Side Side køleanlæg i bygninger ( Norm for varme- og Side Side Side Side BV BC BK VVB VV VF FF VR M FR 0 FORSYNINGENS LSLUTNINGSDIAGRAM SIGNATURFORKLARING: 0 Forsyningens

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Energifanger til varmepumpesystemer

Energifanger til varmepumpesystemer Energifanger til varmepumpesystemer Sept. 2011 Beskrivelse med priser og dimensionering www.solarventi.dk 200 cm Energifanger element 200 x 100 cm for 50 meter PP ribberør Ø = 25 mm Samles således 32 cm

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

L Æ KSIKRING. i boligen

L Æ KSIKRING. i boligen L Æ KSIKRING i boligen Intet vandspild Reduceret forsikringspræmie Få eller slet ingen skader ved rørbrud og sivninger Mulighed for tilslutning til tyverialarm Mulighed for sms-besked Mulighed for tilslutning

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel

BANO GRÆNSESNIT KONSTRUKTIONER VVS EL INNHOLDSFORTEGNELSE DANSK KON VVS EL. Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel DANSK BANO GRÆNSESNIT STRUKTIONER INNHOLDSFORTEGNSE Side 2-6 Hygiejnevask m. højdejustering og dæksel Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Side 7-10 Toiletmodul/ cisterne Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

RainBrain Planlægning og installation.

RainBrain Planlægning og installation. RainBrain Planlægning og installation. Intelligent brusekomfort. Takket være RainBrain, bliver brusebadet intelligent og brusefornøjelsen bliver endnu større. Via RainBrain kan en lang række funktioner

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

PVC dele 4-30. 110081 x ½" indv. gevind 10 bar PVC union 25mm limemuffe. 110082 x 3/4" indv. gevind 10 bar PVC union 32mm limemuffe

PVC dele 4-30. 110081 x ½ indv. gevind 10 bar PVC union 25mm limemuffe. 110082 x 3/4 indv. gevind 10 bar PVC union 32mm limemuffe PVC union 20mm limemuffer 10. 110071 PVC union 25mm limemuffer 10. 110072 PVC union 32mm limemuffer 10. 110073 PVC union 40mm limemuffer 10. 110074 PVC union 50mm limemuffer 10. 110075 PVC union 63mm limemuffer

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

PRÆSTEGAARD MODULAR SYSTEM. katalog 2 DK fittings 2014.01

PRÆSTEGAARD MODULAR SYSTEM. katalog 2 DK fittings 2014.01 PRÆSTEGAARD MODULAR SYSTEM katalog 2 DK fittings 2014.01 INDHOLD 01 02 04 06 08 12 16 17 21 25 salgs- og leveringsbetingelser hylder, metal skråtstillet hylder, metal små hylder, metal hylder - indsats,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Varekatalog for filter

Varekatalog for filter 0 Varekatalog for filter Opdateret den 25. marts 2013 Filter Skimmer og Filtermateriale: Måtter Svampe Medie Varekatalog 1 Vare : Easy Pod m/luftpumpe Nexus Easy 210 Vare nr : 3301 3302 Beskrivelse : Max

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! LEGIONELLA Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! Hvad er Legionella? Legionellabakterier Legionella er en hel familie af bakterier. Den type, der oftest giver legionærsyge,

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

VAFOS Målerbrønde og armaturer

VAFOS Målerbrønde og armaturer plug and play versioner og armaturer Et montagevenligt kvalitetsprodukt Fuldisoleret i helstøbt PU Korrugeret PE/PP anlægsrør VAFOS Vand- og afløbsprodukter VISION Ulefos NV A/S vil være det stærkeste

Læs mere

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KLIK-INNOVATION HURTIGERE. STØRRE. MERE FLEKSIBELT. REHAU tilbyder RAUGEO CLICK modulfordeler

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere