Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn."

Transkript

1 Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt al udsende en årlig orientering til vores medlemmer, travlhed med mange andre opgaver har forsinket dette, men her ligger så det første nr., som vi håber i vil tage godt imod. Du modtager to nr. af dette blad, vi anmoder dig om, at overbringe det ene eksemplar til en god ven eller bekendt, med håbet om, at han/hun vil blive medlem af foreningen. Et studespand ved Brande Marked 1953 med en lille flok af markedets piger i folkedragt. Kusken er Mathias Jensen, Brandlund.

2 Hvem er hvem? Lokal og slægtshistorisk forening / Lokalhistorisk arkiv / Brande Museum. For mange er det svært al skelne mellem disse tre enheder i Brande sogns lokalhistorie, og det er ikke underligt, at folk blander begreberne sammen, det er helt naturligt. Jeg skal forsøge, at forklare sammenhængen, eller rettere adskillelsen mellem dem. Lokal og slægtshistorisk forening er en selvstændig forening, som blev stiftet i Foreningens hovedformål er at støtte interessen for arbejdet med lokal og slægtshistorie på egnen ved at arrangere kurser, ekskursioner og foredrag m. v. samt at være behjælpelig med indsamling af lokalhistorisk materiale. Det indsamlede materiale indgår herefter i Lokalhistorisk arkiv, der er en del af Brande bibliotek. Siden slarten i 1982 har foreningen arbejdet i tæt kontakt til Lokalhistorisk arkiv og forsynet det med materialer og apparatur af forskellig karakter. Samtidig har foreningen udgivet en lang række gårdhistorier samlet i de enkelte ejerlav, samt foretaget renskrivning af en lang række folketællinger fra Brande sogn. Herudover er udgivet 4. hefter om Brande by s bebyggelse: Husenes historie og deres ejere fra ca Sideløbende hermed står foreningen for udstillinger og foredrag/udflugter i lokalområdet, i samarbejde med Brande Bladet offentliggøres hver uge billeder fra det gamle og nye Brande i ugeavisen. Lokalhistorisk arkiv hører under Brande bibliotek og er tilgængelig i bibliotekets åbningstid, her findes bl.a. en stor samling af Lokalhistorisk litteratur, kirkebøger, folketællinger, matrikelkort lokale aviser, udklipssamlinger, lokalhistoriske billeder m. v. Arkivet råder over mikrofilm Iæseapparat og mikrofichelæseapparat. l løbet af de senere år er der blevet bevilget ar

3 bejdstimer til arkivet, p.t. 5 timer pr. uge, disse timer er iførste omgang prioriteret til scanning og registrering af billeder, en del af disse billeder vil herefter blive lagt over på internettet, hvor de kan søges på adressen Se også bibliotekets hjemmeside: Medlemmer af Lokalhistorisk forening kan træffes på arkivet tirsdage mellem og Brande Museum er en selvstændig forening, som har til huse i lokaler ved siden af biblioteket. Museet samler fortrinsvis på redskaber, genstande og lignende. Foreningen har et fint samarbejde med Brande museum. Lokal og slægtshistorisk forenings publikationer: I 1989 påbegyndte foreningen udgivelsen af en række gårdhistorier. Brande sogns gårdhistorie er en fortsættelse og supplement til det arbejde, der blev påbegyndt af gårdmand Peder Larsen i Dørslund. Et arbejde der udmøntede sig i en håndskrevet bog (peder Larsens protokol). En bog hvori Peder Larsen genfortæller de oplysninger, som han har samlet om gårdene i Brande sogn. De første hefte er udarbejdet som en slags registratur over gårdenes ejere og beboere i de enkelte ejerlav. Det er planen, at der herefter følges op med hefter, som i større grad fortæller om livet på gårdene, arbejdsforholdene og gårdenes opbygning m.m., samt personskiidringer fra egnen. Materialet til Brande sogns gårdhistorie er indsamlet og bearbejdet af en gruppe lokale beboere i samarbejde med lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn, som gerne vil udtrykke en stor tak til alle der har hjulpet med arbejdet. Selvom det er udført så omhyggeligt som muligt, vil der kunne opstå fejlagtige og mangelfulde oplysninger. Foreningen modtager gerne rettelser og tilføjelser, som vil blive indført i senere udgivelser.

4 Kildemateriale til gårdhistorie: Folketællinger Nørvang-Tørrild herreds skifteprotokoller. Nørvang-Tørrild herreds skøde-og panteprotokoller. Brande sogns kirkebøger Matrikelarkivalier Koldinghus amts arkiv Godsarkivaliver vedr. Brandholm, Hastrup, Kolding hospital og Neder Donnerop. Ryttergodsarkiverne for Koldinghus og Skanderborg amt. Fra højre ses daværende ejer Kristen P.M.J. Christensen og hustru Ane Kirstine, derefter to tjenestepiger med datteren Christensen Arvad og sønnen Jørgen Christensen Arvad p'8 Til venstre ses ejerens far Jørgen Christensen, der var født i 1835 og ejer af Arvadgaard fra 1868 tl I 1911 blev gården solgt til Jens Madsen Vium Krog. Brande sogns gårdhistorie: Nr. 1. -Arvad. Lundfod og Agård oplag oplag 1997.

5 Nr. 2. -Dørslund, Harri/d, Blæshjerg og Usseltoft 1994 Nr. 3. -Borup 1995 Rev. udgave Nr. 4.-del 1 Sandfeld 1996 Nr. 4.-del 2. Flø 1997 Nr. 5.-Hyvild, Drantum og Risbjerg 1994 Nr. 6.-Skerris, Askjær og Langkær (dobbelthefte) 1994 Rev. udgave 1997 Nr. 7-. Skærlund og Brogård (dobbelthefte) 1991 Nr. 8.-Grarup 1990 Nr. 9. -Brand/und 1997 Nr. 10 Landsbyen Brande 1993 Rev. udgave Nr. 11. Brand-holm, Kragsig og Tarp 1994 Nr. 12. Uhre (dohbelthefte) 1992 Rev. udgave l tilslutning til ovennævnte gårdhistoriehefter er udgivet: Uhre ejerlavs historie gennem 250 år. Hefte /2000 Brande by 's bebyggelse: Husenes historie, deres ejere og beboere ca Hefte Hefterne kan købes på biblioteket. Herudover har foreningen forestået renskrivning af folketællingerne for Brande sogn for årene , disse folketællinger er samlet i hefter, som kan ses på lokalhistorisk arkiv. For tiden arbejdes der med renskrivning af folketællingerne for og Efterhånden som folketællingerne er renskrevet bliver de inddateret til Dansk Data Arkiv, de kan herefter søges på internet adressen DDD.DDA.DK.

6 Lokalhistorie: Lokalhistorisk arbejde er det mest spændende puslespil der findes. Det er en afdækning af fortiden, den nære og fjerne historie, såvel i det store som i det små. Lokalhistorie er arbejde med kirkebøger, lægdsruller, folketællinger, mikrofilm af aviser, bøger, erindringer og meget meget mere - ah sammen brikker til puslespillet - men der mangler altid brikker. Et meget vigtigt materiale er billeder - nye såvel som gamle, jo flere oplysninger der kan føjes til billedernes indhold des bedre. Moderne digitalteknik har gjort det muligt at registrere og gemme billeder i scannet tilstand, hvad der gør benyttelsen særdeles nem og skåner originalbillederne. Et sådant arbejde pågår p.t. i arkivet. Du kan indlevere dit billede og få det scannet, hvorefter du får originalen tilbage igen. Arkivets arbejde er meget afhængig af de afleveringer der kommer fra lokalbefolkningen, det kan være aftægtskontrakter, skifter, dagbøger, skudsmålsbøger, breve og billeder samt foreningsprotokoller m.m. Alt sammen kaster det lys over den fortid vi alle er resultater af, måske har du netop den brik der mangler i en bestemt sammenhæng. Vi står alle sammen, historisk set, på hinandens skuldre, så hjælp foreningen og arkivet med at gøre vore skuldre bredere. Tænk på arkivet, når kommodeskufferne skal tømmes, prøv også at se på loftet og i kasser har stående efter jeres forældre! Sidste nyt: I løbet af 2001 fik vi overdraget flere store afleveringer, her skal især nævnes fotograf Lunds arkiv bestående afca negativer og glasplader helt tilbage fra århundredskiftet, for perioden J952 til 1984 findes der protokol over samlingen. Det var et stort arbejde, at f å de mange glasplader og negativer flyttet ned fra loftet og sat på plads i arkivet.

7 Fra pastor Rasmussen og boet efter provst Otte fik vi afleveret en stor mængde konfirmandbilleder, som dækkede perioden 1932 til Der manglede nogle stykker som vi heldigvis kunne supplere ved hjælp af Lunds arkiv. Herefler kom så det store arbejde med at sætte navn på konfirmanderne ca personer, hertil måtte vi have hjælp fra gamle konfirmander, som vi skylder en stor tak for deres hjælpsomhed Vi har nu en samling på ca. 250 billeder der er forsynet med navne. Udstillinger: Konfirmandbilleder. I løbet af efteråret vil der blive lavet en udstilling af de nævnle konfirmandbilleder, vi håber så på, at vi kan få oplysning om nogle af de navne der mangler. Konfirmander i Brande kirke efteråret 1940

8 Skolebilleder: Til næste år har vi så planer om en udstilling af skolebilleder fra alle skolerne i Brande sogn, her vil vi gerne have hjælp fra lokal befolkningen, især med hensyn til billeder og beretninger om de små skoler der lå rundt omkring i sognet. Bestyrelsen 2002, Hans Andersen, Krøsbærvej 4 (formand) tlf Kristian Julsgaard, Hyvildvej 50 B (næstformand) tlf Torkild Kjær, Torvegade 15, l. sal tv (kasserer) tlf Tove Nielsen, Engtoften 51 (sekretær) tlf Gunnar Lilholm, Brogaardvej 12, Uhre, tlf Kontingent På foreningens generalforsamling blev kontingentet for 2002 fastsat til kr. 50,00. Betalingsfristen er Kan indbetales i banker, sparekasser og på posthuse. Kan evt. befales i forbindelse med sommerudjlugten eller privat til bestyrelsens med/emmer {husk ind betalings!wrt}. Sommerudflugten Aftenudflugt den 14. august til Landbrugsmuseet, Stakrogevej 23 i Blåhøj, ved Erna og Ove Christensen. Mødetid kl ved landbrugsmuseet, medbringende madkurv, afgang fra parkeringspladsen ved Brande bibliotek kl Der er ingen fast entre, men der er betales efter eget skøn. I må gerne tage bekendte medpå luren. Fortsat god sommer!

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen

Hjælp til begyndere i slægtsforskningen Hjælp til begyndere i slægtsforskningen DIS-Danmark Forsidebilledet viser de seks ældste børn af slagtermester Mikael Gotfred Nitzske Terkilsen Jensen i Holsted, ca. 1912 (ikke dateret) Fotograf: Karl

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang nr. 1 2015 ASRAs formand gennem 8 år, Andreas Iversen, takker af på den kommende generalforsamling, som afholdes den 25. februar 2015 hos

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2009 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992 SLÆGT & DATA 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992 Indholdsfortegnelse Brothers Keeper version 5.1... 5 Soundex... 7 Tingbøger...9 Brothers Keeper nyt...11 SAKI/KOKI...14 Noget om modem...,1 8 Virus... 23 Godt kursus

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING. 33. årgang nr. 3 September 2014

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING. 33. årgang nr. 3 September 2014 LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 33. årgang nr. 3 September 2014 Aktiviteter i Lintrup 2014 Bestyrelsen 2014 Formand: Lene Nordvang Hansen Vimtrupvej 4 6660 Lintrup Tlf.: 60 48 79 64 sija@dbmail.dk

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang

Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Nr. 89 14. november 2007 15. årgang Grønbjerg Gymnastik- og Ungdomsforenings 100-års jubilæumsreceptionen Fredag eftermiddag d. 2. november præcis 100 år efter den stiftende generalforsamling i 1907 havde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013 Borgerbladet Nr. 2 35. årgang April 2013 Billede er taget da de var 6.klassens elever, da 7. klasse (konfirmanderne) nu ikke er på Starup Skole længere... Side 4: Affaldsindsamling Side 7: Konfirmation

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere