Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her] Side 8: Sjællandsmesterskabet for børn og juniorer Side 9: Skak er blevet dillen i Hyllen Faxe Skakklub i offensiven Side 11: Løvspring og Løvfald. 2 traditions-emt er i Ringsted [artikel ej her] Side 2 Ved starten af den nye sæson. En ny sæson truer. Ikke et særligt optimistisk udsagn at byde velkommen til jubilæumssæsonen 2002/2003 med. Men sandheden er, at vi er meget hårdt pressede for tiden. Det drejer sig både om medlemmer, men også om økonomi. Vores medlemstal ligger for tiden og roder rundt omkring de 700, og det er absolut utilfredsstillende. Man sporer en vis træthed og en manglende entusiasme i mange klubber, der før kunne markere sig med deres mange spillere. Ingen tvivl om, at det er svært at vende udviklingen. Det vil sikkert også tage lang tid. Men hvis man ikke snart gør noget, kunne jeg godt frygte for en del klubbers ve og vel. I den seneste tid har vi set, at men godt kan skaffe sig medlemmer. Der er faktisk mange, der gerne vil spille. Her bliver jeg nødt til at gentage noget, jeg har skrevet de sidste mange år. Få dog gang i noget børneskak og juniorskak. De klubber, der har satset her, har fået valuta for indsatsen. Når vi ser på unges deltagelse bl. a. i vores JGP-serie, må vi erkende, at der efterhånden er mange engagerede og trofaste ungdomsspillere rundt omkring. Men der kunne sagtens være mange flere. Jeg bliver mere og mere overbevist om, at det er børn og unge, vi skal fokusere på. At satse på arrangementer som f. eks. skakkens dag, skak med store brikker på gader og torve samt uddeling af informationsmaterialer - ofte med tilskud af diverse vækstkontomidler, synes ikke at kaste noget særligt af sig. Fælles for disse arrangementer er, at de er rettet mod voksne mennesker, og de er svære at få til at spille skak. Måske skulle man kun bruge vækstkontomidler til at fremme børne- og junioraktiviteter!? Mange forældre vil godt have, at deres børn spiller skak. Hvis bare det er en aktivitet, der er veltilrettelagt og forældrene oplever, at deres børn får nogle gode oplevelser, så kan vi få mange kunder her. Og det er efterhånden ikke så svært at skaffe fornødent Side 1 af 7

2 undervisningsmateriale og inspiration. Dansk Skak Union har en hel del, ligesom hovedkredsbestyrelsen vil være behjælpelig med gode råd og henvisninger. Der er efterhånden samlet mange erfaringer sammen, som man kan trække på. Generelt kan man vel sige, at der i hovedkredsen er to måder at drive børneskak på: I DSUregi og uden for DSU-regi. En del klubber har børne-afdelinger, hvor de unge mennesker er meldt ind i DSU som børnemedlemmer. Andre har børneafdelinger, hvor man ikke er medlem af noget som helst. I begge tilfælde får man ofte tilskud fra unionens juniorinstruktørmidler. For mig at se, må det rigtigste være, at klubberne melder deres børn ind i unionen. Det er der flere grunde til. Som formand ser jeg selvfølgelig, at vi styr- Side 3 ker vores medlemstal, men jeg mener også, at vi skal bakke op om unionens og navnlig hovedkredsens politik på området. Det er min opfattelse, at får man tilskud fra f. eks. juniorinstruktørmidlerne, så bør man også sørge for, at børnene er medlem af den lokale skakklub. Med indførelsen af børnekontingentet var det meningen, at tilskynde klubberne til at få meldt børnene ind. Det har man hidtil ikke været særligt gode til. I påsken lykkedes det at få forhindret børnekontingentets afskaffelse. Nu synes jeg, at vi skal vise, at vi mener noget med det ved at få meldt alle børnene ind. Alt andet er ikke troværdigt. Jeg er hvert fald ikke indstillet på at slås for børnekontingentet én gang til, hvis vi ikke bakker op om dette særlige medlemskab. Økonomi I ly af sommerferien har de to store amter i 2. Hovedkreds, Vestsjælland og Storstrøm, som et led i deres spareplaner bebudet, at de fra starten af 2003 fjerner deres tilskud til 2. HK (og en række andre organisationer). Det betyder, at vi i forhold til vores oprindelige budget for næste år kommer til at mangle ca kr.. Det er ganske mange penge. Lige her og nu står vi ikke og mangler pengene. Vi har en formue på ca kr., som vi er indstillet på at sænke noget. Samtidigt vil vi søge at skære i udgifterne, hvor vi kan; men hvis vi vil opretholde vores aktivitetsniveau, skal der simpelthen flere penge i kassen. Hovedkredsbestyrelsen vil derfor stille forslag om kontingentforhøjelse på næste delegeretmøde. Hovedkredsens kontingenter er for tiden: senior 44 kr., pensionist og junior 32 kr. og børn 12 kr. Fra 1. juli 2003 foreslås flg. satser: senior 66 kr., pensionist og junior 48 kr. og børn 24 kr. Kontingentforhøjelser er aldrig populære; men vi håber, at der er forståelse herfor ude i klubberne. Målt i forhold til så meget andet, må man sige, at det med et højere kontingent stadig er meget billigt at spille skak. Nu er klubberne varslet, så man kan tage højde for en kontingentstigning i sine budgetter for det kommende år. På trods af disse lidt dystre ord, vil jeg ønske alle klubber i hovedkredsen en god og fremgangsrig sæson og håbe, at vi alle vil få mange gode stunder ved skakbrættet. Niels Steen Larsen Side 2 af 7

3 Side 5 Dansk Skak Union Sidste weekend i august afholdtes hovedbestyrelsesmøde i Dansk Skak Union. Der var på forhånd lagt op til et meget afgørende møde, hvor bl. a. budgettet for det kommende år skulle fastlægges. Hvis man har penge nok, er den slags møder jo rene ekspeditionssager. Men det har unionen lige netop ikke. Et af de tunge punkter på mødet var udgifter til information. Det vil i praksis sige Skakbladet og DSU s hjemmeside. Den andel af kontingentmidlerne, man bruger til at udgive Skakbladet har været jævnt stigende vel ikke så underligt, når medlemstallet er dalende. Samtidigt har der også været et udtalt ønske om at ændre Skakbladet så det fik et andet (og mere indbydende) udseende. I en tid hvor flere og flere medlemmer henter aktuelle oplysninger om skakbegivenheder på nettet, kunne man godt overveje, om Skakbladets traditionelle rolle i det danske skakliv som primær nyhedsformidler skal ændres. Der er vel ikke nogen grund til, at de samme begivenheder skal behandles både i Skakbladet og på nettet. Den samme problemstilling har vi også oplevet her i 2. HK, hvor vi hidtil har haft Sidste Nyt som eneste informationskanal til medlemmerne. Men efter starten af vores meget fine hjemmeside, bringer Sidste Nyt ikke længere alle de traditionelle nyheder. De findes hurtigere og lettere på nettet. Samtidigt har vi skåret ned på udgivelserne fra tidligere 8 til nu kun 4 numre om året. Sidste Nyt er et herefter et mere naturligt forum for baggrundsartikler, partistof og kommentarer. En lignende udvikling må vi også forvente finder sted med Skakbladet. Det var nogle af de overvejelser, der var til debat på HB-mødet. Helt færdig med sagen blev vi dog ikke. Men det besluttedes dog, *at Skakbladet fra 2003 udkommer 8 gange om året. *at bladet udkommer i et mindre format (165*210 mm). *at bladet udkommer på pænere glittet papir. Der er dog stadig en del løse ender, som skal behandles på næste møde. F. eks. kan der kan selv med en udvidelse af sidetallet ikke komme nær så meget stof med som hidtil. Det skal begrænses. Hvilke områder, der skal nedprioriteres, er der endnu ikke taget stilling til. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det nye skakblad ikke lige er min livret. Jeg synes, at det er for dyrt, og at besparelserne, som var vi også skulle tilgodese, er meget svære at få øje på. Men alligevel håber jeg, at medlemmerne vil blive tilfredse med det nye skakblad og den nye informationspolitik i DSU. Side 3 af 7

4 *Pokalturneringen var også til debat. Det har længe været en torn i øjet på mange, at bredderækken ikke havde no- Side 6 gen øvre ratinggrænse. Ofte har man set elitehold med et ratingsnit på langt over 2000 vinde ved finalen i bredderækken. Men det har aldrig været meningen med pokalturneringen. Nu kommer der en grænse (vedtages på januarmødet), så det ikke fremover kan lade sig gøre. Om det så er nok til at øge interessen for pokalturneringen, ja det er en hel anden snak. * Kamplederlicens bliver et nyt begreb. Man kan nu vælge mellem at blive turneringsleder (TL) og kampleder (KL). En kamplederuddannelse gør det muligt at lede divisions og holdkampe. En kampleder har et grundigt kendskab til skakreglerne og kan overvåge partiernes gang. Det kan en TL selvfølgelig også; men derudover har TL også kendskab til ratingberegning, indberetningsprocedurer og alt det praktiske omkring afvikling af turneringen. Forslaget er afstedkommet af mangel på kompetente folk til at lede divisionskampe. *Påskestævnerne var til debat. Et udvalg er barslet med nogle tanker om den fremtidige afvikling af stævnerne. Hovedbestyrelsen vil gerne have mere styr på udgifterne. Fremover vil man gerne, at arrangørerne stilles et fast maksimumbeløb til rådighed (75000 kr.), hvoraf de kr. skal bruges til præmier i LH-klassen. Hotelophold til topspillerne bliver der ikke tilskud til med mindre arrangørerne selv kan få et arrangement med lokale hoteller i stand. Selve LH-klassen skulle være åben for alle med et kandidatresultat samt de bedste juniorer og afvikles enten som schweizerturnering eller knockout turnering. Unægtelig en helt ny måde at gribe DM an på. Endelig beslutning finder også her sted i januar. *Jubilæum er året, hvor Dansk Skak Union fejrer sin 100 års fødselsdag. Unionen har en del midler, som er blevet sparet op gennem mange år, og som nu skal bruges til forskellige arrangementer i Det drejer sig selvfølgelig først og fremmest om turneringer, der kan sætte Danmark på det internationale skak-landkort, men også om tilskud, der kan begunstige den almindelige skakspiller. I den forbindelse skal vi naturligvis henlede opmærksomheden på, at der i hver hovedkreds i løbet af vinteren afvikles en særlig EMT. Denne EMT har 8 ratinggrupper med spring på 200 points. Vinderen af en ratinggruppe får en værdicheck på 1000 kr., der indløses, hvis man deltager i påskestævnet 2003 i Horsens. I 2. Hovedkreds bliver en af de turneringer, der i forvejen afvikles, tilbudt denne særlig status. For yderligere informationer: se Skakbladet nr s. 27. Niels Steen Larsen Side 8: SM på hjemmebane Side 4 af 7

5 I år var det 2.hovedkreds tur til at arrangere Sjællandsmesterskabet, de store Grand Prixfinale for børn og juniorer fra de tre hovedkredse øst for Storbælt. Som sædvanlig når det har været hos os foregik det i Ringsted, og som sædvanlig var der 108 deltagere. Det er egentlig lidt pudsigt, men de sidste 4 år har der været nøjagtig 108 deltagere hver gang, selv om hver hovedkreds må stille med 48. I år stillede 8.hk kun med 20 spillere og 1.hk med 41 mens vi som sædvanlig var så godt som fuldt hold med 47. Og vi havde kun ganske få afbud blandt de kvalificerede. Sidste år var jeg generelt ikke imponeret over de resultater, hovedkredsens spillere opnåede ved SM, men kunne så trøste mig med at mine egne Ringsted spillere leverede adskillige flotte resultater. Sådan gik det slet ikke i år. Trods hjemmebanen spillede de lokale deltagere langt under vanlig standard og leverede ikke en eneste topplacering. På hovedkredsplan var der derimod lidt fremgang at spore. Vi fik 10 top 5-placringer mod 8 sidste år. Og vi fik 2 SM-titler mod 1 sidste år. Kristian Hovmøller vandt som ventet suverænt i B-gruppen, og vores spillere satte sig tungt på F-gruppen, hvor SM-titlen efter et tæt opløb noget overraskende gik til Frederik Jensen fra Jyderup, der kvalificerede sig på det yderste mandat, men også havde advaret sine konkurrenter ved at vinde et af de sidste GP-stævner. Vi har i denne sæson haft en meget stor og talentfuld F-gruppe, som virkelig giver interessante perspektiver for fremtiden mange af de stærkeste har endda endnu et år tilbage i F-gruppen. Jeg håber at lederne kan holde dampen oppe og holde poderne til ilden i de kommende år, for den udvikling, der er kommet i gang blandt de yngste ser meget, meget spændende ud. 2.hk s top 5-placeringer: Gruppe A (5 runder): 5. Oksana Vovk, Næstved 3 p Gruppe B (5 runder): 1 Hovmøller. Dianalund 5 p Gruppe C (6 runder): 3. Jesper Hoffmann, Køge 4 p, 4. Jimmy Carlsen, Gislinge 4p. Gruppe D (6 runder): 4.Sune Jakobsen, Brydebjerg 4 p Gruppe E (8 runder): 3. Janus Olsen, Tingsted 6 p 5.Mads Jensen, Bobjerg 5 p Gruppe F (8 runder): 1. Frederik Jensen, Jyderup 6½ p, 2. Paw Petersen, Forlev 6p og 3. Andreas Lynggård, Tingsted 6 p. Poul Buhl Side 9: Jubilæer i 2. Hovedkreds Det er ikke kun Dansk Skak Union, der har jubilæum i nær fremtid. Også på lokal plan skal vi fejre jubilæum. I dette efterår fejrer Sk 1927 Ringsted sit 75 års-jubilæum. Mange lokale aktiviteter er sat i gang. Følg med på Ringsteds hjemmeside: Side 5 af 7

6 2003 hejses Dannebrog i Næstved i anledning af klubbens 100 års fødselsdag. 100 år er en høj alder for en dansk skakklub. Dermed er Næstved er en af DSU`s ældste klubber. Det skal selvfølgelig fejres. Næstved har lagt billet ind at arrangere nordisk mesterskab i 2003 og håber, at det samtidigt kan blive en del af DSU`s jubilæumsarrangement. Lad os håbe, at Næstved Skakklub, som har gode erfaringer med internationale turneringer, får dette arrangement. Vi hører nærmere! 2004 er det Slagelses tur til at fejre 100 års fødselsdag. Hvad det indebærer, venter vi ligeledes spændt på. Endelig skal vi som hovedkreds også markere, at DSU har jubilæum. Meget snart håber vi at kunne løfte sløret for disse aktiviteter. Skak er blevet dillen i "Hyllen" Det var overskriften på Fakse/Rønnede siden i Dagbladet lørdag den 21.september... Vi tillader os at citere artiklen, der fylder 1/4 side med to fine farvebilleder: Spillerne er 9-10 år, og de har talent Fakse Ladeplads: Pludselig er der gået mode i at spille skak. Det begyndte med, at formanden for Faxe Skakklub Svend-Erik Wehlast blev ringet op af en dame, der præsenterede sig som Simons mor. Hun ville vide, om der var et sted, hvor nybegyndere som hendes egen søn kunne gå hen og lære spillet. Og kort efter fik Wehlast en henvendelse fra en dame, der præsenterede sig som Simons mor. Vi har da vist hilst på hinanden før, sagde han; men det var en ny Simon, og så kom der en henvendelse fra Esbens mor, og inden Svend-Erik Wehlast fik set sig om, ja så var der ikke mindre end 16 drenge og piger i 9-10 års alderen, som var så ivrige efter at lære at spille skak, at han fandt ud af, at han lige så godt kunne samle dem og lære dem noget på en gang. Han kontaktede Henrik og Bent Bertram i var en god idé, så nu tager Svend-Erik Wehlast til Fakse Ladeplads og underviser børnene i skak foreløbig hver onsdag eftermiddag i fem uger. Den ons- Side 10 dag, Dagbladet kiggede ind, var de 16 elever blevet til 17 plus én fraværende, og klubformanden var begyndt at tænke i turneringsbaner. De unge spillere har nemlig talent. Tre af dem Højlund Østsjællands Skakmester 2001! Det foregik i en simultandyst, hvor Wehlast spillede med dem alle sammen på én gang. Hvem af jer kan reglerne?, spurgte han og hans medhjælper Bjarne fra skakklubben den første gang, de mødtes. Vi kan ikke! sagde alle de seks piger. Side 6 af 7

7 Vi kan godt! sagde alle de 10 drenge, og det viste sig at være en sandhed med modifikationer. Men nu kan de. Og et par stykker var på forkant med situationen, da de i denne uge skulle lære, hvordan man sætter sin modstander skakmat, hvis han eller hun kun har kongen tilbage, og man selv kun har kongen og et tårn. Det kan man nemlig. Det kræver maksimalt 16 træk. Har man en dronning i stedet for tårnet, kan det gøres på otte. Men med en enkelt løber eller springer kan det ikke lade sig gøre, fik spillerne at vide. Undervisningen, der kører i skakklubbens regi er gratis, dvs. at lærerne selv betaler for at komme fra Fakse til Fakse Ladeplads. Det er jo her den nye trend er opstået, og han synes, at det ville være lidt akavet at transportere de 16 også, at nogle af børnene senere skulle få lyst til at melde sig ind klubben. Her er de i øjeblikket godt en snes, der mødes regelmæssigt. Mandag aften er klubaften. Klubbens yngste medlem er 17 år, og ret meget yngre skal man nok heller ikke være, hvis man vil have det fulde udbytte af sammenkomsterne, der kan trække ud til henad midnat. Men der er andre muligheder for at mødes. Fire af forældrene til skakspillere har tilbudt at køre de unge ud til stævner og turneringer, hvis det skulle blive aktuelt, og det er det faktisk allerede blevet. Svend-Erik Wehlast har kigget fire-fem af ungerne ud til deltagelse i et stævne i Køge på næste lørdag, den 28. september. Hvem det bliver får de at vide på onsdag. E.N. [dette var et udklip af nogle af de bragte artikler i Sidste Nyt 4, september 2002] Såfremt du ønsker at læse hele bladet må du henvende dig til formanden i klubberne i 2.hovedkkreds og få de ønskede publikationer. Dog kun såfremt de findes på lager og efter nærmere aftale. Side 7 af 7

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG 26. ÅRGANG NOVEMBER 2000 85 Indhold: Information Holdkampe 2000-2001 Referater fra holdturneringen Efterårsturneringen Partier fra klubturneringen Spilletid i klubturneringen På vejen igeeen...! Kvalifikation

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned Klubblad August 2011 AALBORG SKAKFORENING AF 1889 Så prøver vi med et klubblad igen! Du sidder nu og læser i Aalborg Skakforenings klubblad for august 2011. Det er næsten uendeligt længe siden, der sidst

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 JYSK FODBOLD Oktober 2010 Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46 Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 Samarbejde og utraditionelle seniorhold på Læsø. Side 52 Jysk Fodbold er Jydsk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3

BORDTENNISAFDELINGENS MEDLEMSORIENTERING BLADET DER GÅR LIGE TIL KANTEN. 26. årgang 2010/11 Nr. 3 changing the future of diabetes Diabetes er godt på vej til at blive en del af fremtiden for flere og flere unge mennesker verden over. Derfor er det vigtigt at gøre en indsats i dag, da diabetes i nogle

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Kære udelukkede og fortvivlede kolleger medlemmer af Danmarks Lærerforening Vi skriver i dag tirsdag den 16. april, vi er i gang med lockoutens 3. uge, vi

Læs mere