fødevaremagasinet Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Årets Æresslagter :: SE SIDE 5 ::

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fødevaremagasinet Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Årets Æresslagter :: SE SIDE 5 ::"

Transkript

1 #10 :: November 2012 :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset fødevaremagasinet nyt fra specialfødevarehandelen detail producenter leverandører Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Årets Æresslagter :: SE SIDE 5 ::

2 :: synspunkt :: Torsten Buhl Direktør, Danske Slagtermestre Landmødet i DSM vel overstået Læs her i november udgaven af Fødevaremagasinet om årets æresslagter, den nye bestyrelse og nye tiltag i brancheorganisationen Danske Slagtermestre. Læs om et nyt medlem i mad med mere kæden, en ny osteforretning, kantineprisen 2012, Kurts liv som pølsemager og en ny opskriftsbog baseret på mad lavet i en stegeso. Økologi Fødevaremagasinet har her i november fokus på økologi. Læs om en slagterforretning, der har været økologisk i næsten 25 år, væksten i økologi i foodservicesektoren, en nicheproduktion af gourmetgrise og meget andet. Læs også om, hvordan en netshop har samlet et bredt tilbud af frokostordninger til kontorer og virksomheder Netop nu er juleræset på vej til at sætte ind, men det er alligevel nødvendigt at bruge lidt tid på at kigge ind i det nye år allerede nu. Hvad byder 2013 på og slipper krisen snart sit tag, så detailhandelen igen får normaliseret sin omsætning? Vil fjernelsen af fedtafgiften og afskaffelsen af den planlagte forøgelse af sukkerafgifterne reducere grænsehandelen med fornyet efterspørgsel efter arbejdskraft i store dele af Danmark? Vil den planlagte afgift på husstandsomdelte reklametryksager blive indført, og vil det rykke konkurrencesituationen i detailhandelen? Efter at den sidste stump af Lukkeloven er blevet fjernet, er det spørgsmålet, hvor mange slagterforretninger, der vil begynde at holde åbent om søndagen i Ét er dog sikkert, at 2013 bliver lige så spændende, som 2012 har været! Synlighed gennem annoncer Gør din virksomhed synlig med en tekstsideannonce eller en annonce i brancheregisteret i Fødevaremagasinet, så når du ud til hele branchen. Kontakt Brian Markwall på tl eller på mail og få fem gode grunde til at annonce i fødevaremagasinet Rigtig god læselyst! Redaktionen Inden for murene En helt afgørende forudsætning for, at et samfund kan fungere, er, at der hersker respekt for autoriteterne. Når en myndighed træffer en afgørelse, skal de, som afgørelsen retter sig imod, føle sig overbeviste om, at afgørelsen baserer sig på grundige, ja nærmest adstadige overvejelser om fakta og jus. De generelt meget lange sagsbehandlingstider bidrager vel på sin vis til indtrykket af grundighed, og det kan måske i sig selv være meningen med dem. Tilbage står i hvert fald en befolkning, som i al almindelighed har tillid til, at afgørelser træffes i en atmosfære af ubestikkelig saglighed og uforstyrret visdom. Og skulle det undtagelsesvis ske, at klogskaben i en afgørelse kan betvivles, kan man få en ny vurdering af en uvildig instans, som besidder en endnu højere grad af visdom. Sådan skal vor samfundsopfattelse være og fortsætte med at være hvis Danmark stadig skal være båret af den meget høje grad af borgertillid, som kendetegner vort samfund, og som adskiller det fra de fleste andre landes. Derfor er det mildt sagt uheldigt, at politikerne ind imellem får den idé at nedsætte en undersøgelseskommission eller lignende, som har til opgave at blotlægge, hvordan arbejdsgangen har været i en eller anden sammenhæng hos en eller anden offentlig myndighed. Så kommer det nemlig for en dag, hvordan sagsbehandlingen foregår på de øverste etager, hvor niveauet for de nedre jo lægges. Så får vi indblik i den forvaltning, som det er så vigtigt, at vi har tillid til. Og hvad ser vi så? Vi ser, som nu i tilfældet med Skattekommissionen, at de øverste embedsmænd klumrer rundt på kryds og tværs og i løbet af ingen tid begår alle de fejl og dumheder, som det overhovedet er muligt at begå i et ministerium. Hvor man kunne have forventet en begavet og retlinet behandling af en såre simpel sag om en ægtefælles skattepligt i Danmark, ser vi i stedet hele ministeriets øverste lag trampe uskønt rundt i et spinatbed. Alt går galt blandt dem, som det er så vigtigt, at vi kan fæste lid til. Uden sammenligning i øvrigt var det også det billede, der tegnede sig, da Tamil-sagen rasede for 20 år siden dengang blot med Stats- og Justitsministerierne som aktører. Og til al overflod endte sagen med, at den ledende højesteretsdommer fandt anledning til et mediestunt med det resultat, at tilliden til retsvæsenet dalede i samme takt som de høje dommere, der til ære for fotograferne bar store papkasser ned ad trappen i Prins Jørgens Gård. Sådan slutter Skattekommissionen næppe sit arbejde, men den har til gengæld vist sig at bestå af medlemmer, der lækker alle hemmeligheder til pressen, og som formanden derfor ustandselig må korrekse. Vi kan selvfølgelig som borgere vælge eller prøve at isolere indtrykket af udygtighed og stilforvirring til de ministerier, som Folketinget ind til videre har valgt at åbne låget til. Vi kan i virkeligheden ikke gøre andet. Vi må og skal fastholde troen på, at ingen usaglige hensyn spiller nogen rolle uden for de blotlagte institutioner. Dette gælder også, når man en sjælden gang føler trang til at klage også selv om klagecenteret tilfældigvis har samme adresse som den institution, hvis afgørelse man har lyst til at klage til det over. 2 :: fødevaremagasinet :: #10 :: November 2012 ::

3 :: indhold :: Redaktionen / annoncer / produktion: Grafisk Produktion Odense ApS Peder Skrams Vej Odense SØ Tlf Fax Ansvarshavende: Per Aaskov Karlsen Journalist: Eivind Sønderborg Johansen Annoncer: AMS Brian Markwall Mellemtoften Jyllinge Tlf Annoncer og redaktionelt stof skal være redaktionen i hænde senest den første hverdag i udgivelsesmåneden. Abonnement: Indland kr. 675,00 + moms årligt Udland kr. 850,00 + moms årligt Abonnementet kan opsiges med en måneds skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår. Fødevaremagasinet udkommer 11 gange årligt ikke i juli måned. Mediainformation kan rekvireres. Læsere: Fødevaremagasinet er det førende magasin for specialfødevarehandelen. Magasinet henvender sig til beslutningstagere, såvel som selvstændige forretningsdrivende som disponenter, ansat i fødevarehandelen. Politiske organer, større fødevarevirksomheder, organisationer m.m. er ligeledes læsere af Fødevaremagasinet. Stof med tilknytning til fagene slagter, bager, fisk, ost, grønt og vin m.m. bliver behandlet journalistisk objektivt i årets udgaver. Fejl og reklamationer: Eventuelle reklamationer rettes skriftligt senest 5 dage efter udgivelsen. Evt. dekort kan ikke overstige annoncens aftalte pris. Det må accepteres, at mindre farveafvigelser fra modtaget farve-print kan forekomme. Erstatningskrav på grund af fejl vedr. annoncer kan på ingen måde gøres gældende. Forsidefoto: Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Åres Æresslagter 4 Ny medlemskategori i Danske Slagtermestre Organisationer og virksomheder blive medlem uden overenskomst På Danske Slagtermestres landsmøde og generalforsamling i oktober godkendte medlemmerne en vedtægtsændring, som føjer en ny medlemskategori til foreningen: medlem uden for kerneområdet eller D-medlemmer. 8 Fjordagerslagteren: 60-års fødselar og nyt medlem i mad med mere Fortsat fornyelse er Dennis Karlsens opskrift på at overleve i en bydel, hvor konkurrenterne for længst har drejet nøglen. 14 Glade grise smager bedst Hindholmgrisen er en eftertragtet gastronomisk godbid af høj kvalitet. 16 Frokost.dk står for 1½ million frokoster årligt Firmaet sørger for, at der kommer god mad på bordet til tiden i firmaer og offentlige institutioner. ISSN :: fødevaremagasinet :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: 3

4 :: aktuelt :: Ny medlemskategori i Danske Slagtermestre Organisationer kan blive medlem uden overenskomst Af Eivind Sønderborg Johansen På Danske Slagtermestres landsmøde og generalforsamling i oktober godkendte medlemmerne en vedtægtsændring, som føjer en ny medlemskategori til foreningen: medlem uden for kerneområdet eller D-medlemmer. Det første medlem af den type i DSM er SamMark, der er interesseorganisation for kreaturslagterier/ forarbejdningsvirksomheder, kreaturmarkeder og svineeksportører. SamMark meldte sig ind i DSM med virkning pr. 1. januar i år og meldte sig samtidig ud af Landbrug & Fødevarer. SamMark styrker DSM Det øger vores samlede styrke og dermed styrken af det branchepolitiske pres, vi kan udøve i forhandlinger med offentlige institutioner og myndigheder, udtalte DSM s formand Leif Wilson Laustsen i forbindelse med SamMarks indmeldelse i Danske Slagtermestre. Når organisationer indmelder sig i Danske Slagtermestre og bliver D- medlemmer, fastsættes størrelsen af deres kontingent individuelt efter en konkret forhandling mellem den pågældende organisation og DSM. Med eller uden overenskomst Slagterier og forædlingsvirksomheder (henholdsvis B- og C-medlemmer) kan vælge at være medlem af foreningen enten med eller uden DSM-overenskomst. Den valgmulighed er aktuel for Slagteriet Brørup A/S, der er overgået til DI s overenskomst, men fortsat ønsker at være medlem af Danske Slagtermestre for at trække på den vifte af ydelser, foreningen har at byde på som brancheorganisation. Danske Slagtermestres direktør Torsten Buhl, understreger, at der på ingen måde er økonomiske besparelser at hente for B- og C- medlemmer ved at være medlem uden overenskomst. Tværtimod bliver det dyrere for dem. B-medlemmer (slagterier og slagtehuse) med overenskomst betaler i dag kontingent fastsat efter omsætning og antal af medarbejdere i virksomheden, mens de uden DSM-overenskomst får deres kontingent beregnet med udgangspunkt i en afgift pr. slagtet dyr. C-medlemmer (forædlingsvirksomheder) med DSM-overenkomst får i lighed med B-medlemmer fastsat kontingentet med udgangspunkt i omsætning og antallet af medarbejdere i virksomheden, mens alene omsætningen lægges til grund for kontingentberegningen, hvis de ikke har DSMoverenskomst, men efter en anden og dyrere skala. For A-medlemmer (butikker) er det obligatorisk at høre under DSM s overenskomst. En plads mere til B- og C-medlemmer i bestyrelsen På DSM s landmøde blev yderligere en vedtægtsændring gennemført, så B- og C-medlemmer fremover på deres årlige Virksomhedsmøde kan vælge to repræsentanter til foreningens bestyrelse mod hidtil én. Det indebærer, at deltagerne på DSM s landsmøder i fremtiden kun skal vælge i alt seks medlemmer mod hidtil syv medlemmer til bestyrelsen. For at undgå, at den nye valgmetode stiller medlemmer på valg i 2013 ringere end de medlemmer, der ikke er det, er alle bestyrelsens medlemmer bortset fra de to B- og C-medlemmer - undtagelsesvis opstillet samlet til valg til de seks bestyrelsesposter næste år. FAKTA Nordjyllands Slagermesterforening har tilbudt at være vært ved næste års landsmøde. Landsmødet 2013 afholdes den oktober i Sæby. 4 :: fødevaremagasinet :: #10 :: November 2012 ::

5 :: aktuelt :: Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret som Årets Æresslagter Af Eivind Sønderborg Johansen Virksomheden åbnede i 2012 trods finanskrise en slagterbutik i Blåvand, så Slagter Theilgaard i dag tæller tre detailbutikker og en forarbejdningsvirksomhed. På Danske Slagtermestres landsmøde i oktober blev Slagter Theilgaard i Esbjerg kåret til Årets Æresslagter Slagter Theilgaard drives af brødrene Poul og Viggo Theilgaard. Det var sidstnævnte, der på virksomhedens vegne modtog prisen ved landmødet af Danske Slagtermestres formand, Leif Wilson Laustsen: - At drive både engrosvirksomhed og tre detailbutikker kræver, at I som virksomhedsejere er fremme i skoene og følger madtrenden. Det skal I være, så I til enhver tid er i stand til at tilbyde jeres kunder ikke bare traditionelle slagtervarer, men også de nyeste produkter, der efterspørges på fødevareområdet. Det har I gjort med succes. I har også været med helt fremme, når det gælder e-handel. Jeres hjemmesider er at betragte som en net-butik, hvor kunderne har mulighed for i ro og mag at bestille de varer, de ønsker, og afhente dem dagen efter. - Slagter Theilgaard, er et bevis på, at det kan lade sig gøre at åbne nye butikker og drive dem med succes selv i tider med finanskrise og hård konkurrence fra ikke mindst discountbutikkerne, sagde Leif Wilson Laustsen i sin begrundelse for valget af Esbjerg-virksomheden som Årets Æresslagter Oddesundvej i industrikvarteret i Kjersing ved Esbjerg. Samtidig gennemførte virksomheden et generationsskifte, som betød, at Viggo og Poul Theilgaard overtog ledelsen af virksomheden. Den nye, flotte forarbejdningsvirksomhed på Oddesundvej og de udsøgte varer førte mange besøg med sig fra private kunder, der henvendte sig ved bagdøren for at købe varer. Den store efterspørgsel fra private resulterede i, at Slagter Theilgaard i 2002 valgte at åbne en flot og topmoderne slagterbutik på Oddesundvej. Detailbutikken blev fra dag ét en stor succes, og på et tidspunkt blev interessen for den så stor, at Slagter Theilgaard opstillede en pølsevogn og uddelte pølser med brød til de mange kunder, der tålmodigt ventede på at blive betjent. Butik i Blåvand seneste skud på stammen Den overvældende kundetilstrømning var medvirkende til, at Slagter Theilgaard i november 2009 åbnede endnu en detailbutik, denne gang i centrum af Esbjerg. Det foreløbigt sidste skud på stammen er detailbutikken i Blåvand. Den åbnede den 2. april i år. Butikkerne i Esbjerg og Blåvand drives efter samme koncept som butikken i Kjesring med salg af kvalitetsvarer fordelt på et bredt sortiment af pølser, pålæg, kød og inspirerende køkkenklare retter. Prisen Årets Æresslagter blev indstiftet i 1990 og er gennem årene givet til en række personer, både medlemmer af DSM og ikke-medlemmer, som på forskellig vis har udmærket sig og ydet en særlig indsats til gavn for branchen. Mere end 50 år i Esbjerg Slagter Theilgaard A/S blev grundlagt for mere end 50 år siden af Erhardt Theilgaard. I 1996 byggede virksomheden nye og moderne lokaler til forarbejdning på Viggo Theilgaard får overrakt diplom og blomster af formanden Leif Wilson Laustsen. :: fødevaremagasinet :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: 5

6 :: aktuelt :: Bestyrelsesmedlemmer genvalgt Af Eivind Sønderborg Johansen Tre medlemmer af den nuværende bestyrelse var på valg ved Danske Slagtermestres landsmøde og generalforsamling i Silkeborg den oktober. Det var formanden, Leif Wilson Laustsen, Assens, Torben Nedergaard, Hørning og Ole Thøgersen, Karby. Bestyrelsen havde indstillet alle tre medlemmer til genvalg, og de blev valgt uden modkandidater. Der var også tre suppleanter på valg. Det var Christian Maltesen Birkerød, René S. Madsen, Viborg og Bjarne Andersen, Sevel. De to førstnævnte modtog genvalg, mens Bjarne Andersen ønskede at gå af. Christian Maltesen og René S. Madsen blev genvalgt til bestyrelsen, mens Niels Hørlyck, Svendborg Slagtehus, blev valgt som ny suppleant som afløser for Bjarne S. Andersen. Fødevarestyrelsens direktør var gæstetaler på årets landmøde Af Per Aaskov Karlsen I forbindelse med årets generalforsamling havde DSM inviteret direktøren for Fødevarestyrelsen (FVST) Esben Egede Rasmussen til at stille op til en diskussion om fødevarekontrollen. - I gamle dage, og det vil i praksis sige for mere end 10 år siden, var kontrollen mindre, der var ingen kontrolkampagner, ingen smileyrapporter, ingen gebyropkrævning, og det betød lavere fødevaresikkerhed, udtalte direktør Esben E. Rasmussen. - I dag foretages ca ordinære kontroller, ca. 600 ekstra kontroller i detail- og mindre engrosvirksomheder og 9480 andre kontroller på slagterierne, fortsatte han. Endvidere vurderede han, at der i dag er en bedre dialog mellem kødkontrollen og virksomhederne, og at der bliver foretaget en mere ensartet kontrol, som er opnået via en mere lige kommandostruktur i Fødevarestyrelsen. Direktøren for Fødevarestyrelsen informerede også om den kamp, som styrelsen - efter ønske fra bl.a. DSM og medlemmer af Folketinget - har haft i EU-regi for at tilpasse 1/3 regelen så detailforretninger med mindre engrossalg nu får udvidet salgsområdet fra en 50 km s grænse til 150 km s grænse (i luftlinje over land), hvilket i praksis betyder at alle virksomheder kan sælge deres produkter til alle større byer over hele landet. Man skal dog først forvente, at tilpasningen af regelen vil kunne træde i kraft i løbet af 5-8 måneder, da den først skal behandles i EU. Efter nogle lange debatter med deltagerne, opfordrede Esben E. Rasmussen til, at man generelt i fællesskab husker at fortælle den gode historie om en fødevaresikkerhed, som både branchen og FVST kan være stolt af. Esben E. Rasmussen sluttede med at love at tage både den negative og positive kritik af kødkontrollens arbejde med sig hjem. Fødevarestyrelsens direktør talte på årets landsmøde i DSM. 6 :: fødevaremagasinet :: #10 :: November 2012 ::

7 :: AKTUELT :: De 10 elever er klar til at dyste Billeder fra sidste års DM i Skills. Af Per Aaskov Karlsen Snart er det tid til danmarksmesterskaberne for slagterelever. De 10 elever er udvalgt og er i fuld gang med at gøre sig klar til DM i Skills, som i 2013 afholdes i Århus i dagene januar. Hele 6 finalister ud af de 10 konkurrerende elever er fra butikker, som er medlemmer af Danske Slagtermestre (DSM). Over 2 dage, første gang den 26. november og igen den 10. december, afholder DSM ved Nikolaj Jæger og Jonna Hugger såkaldte camp-dage hos kokken Claus Holm, Sans og Samling i Svendborg. Her rystes eleverne sammen og forberedes mentalt til mesterskabet i Århus. Træningsopholdet skal også bringe eleverne på forkant med de enkelte discipliner, der skal konkurreres i. Slagtereleverne til DM i Skills 2013 Mie Rasmussen, Stoholm Slagter, Stoholm Kaare Karaca, Kvickly, Middelfart Katrine Risbjerg Rasmussen, Føtex Roskilde Steffen Skjold Winther, Slagter Jacob, Kalundborg Martin Bager Hansen, Slagter Dyrby, Løkken Peter Lindholm Nielsen, Slagter Friis, Frederiksberg Michael Søgaard Torp, Bilka Odense M Ronni Hedegaard Abramowski, Mesterslagteren Fåborgvej, Odense SV Mark Bolin, Slagter Bo, Silkeborg Christian Wolff, F. Salling, Århus C FAKTA DM I Skills Landets dygtigste lærlinge og elever dyster januar 2013 i NRGi Park og Arena i Aarhus om titlen som Danmarksmester ved DM i Skills danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser. DM i Skills blev afholdt første gang januar Her deltog 36 fag - størstedelen af dem var med som konkurrencefag, mens en mindre gruppe af fag var med som demonstrationsfag. Alt i alt var knap 200 unge fra erhvervsskolerne med. Byen, hvor DM i Skills afholdes, skifter fra år til år. I 2011 og 2012 har det været afholdt i Odense, og i 2013 står Aarhus så for tur. :: fødevaremagasinet :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: 7

8 :: :: PORTRÆT XXXX :: :: Dennis Karlsen, 60 års fødselar. Fjordagerslagteren: 60-års fødselar og nyt medlem i mad med mere Butikken i Seden er renoveret flere gange, efter at Dennis Karlsen og Lene Holm overtog butikken i Fortsat fornyelse er Dennis Karlsens opskrift på at overleve i en bydel, hvor konkurrenterne for længst har drejet nøglen Af Eivind Sønderborg Johansen Ved første øjekast virker forstaden Seden i Odenses nordøstlige udkant som et søvnigt guldbryllupskvarter domineret af parcelhuse fra tresserne og halvfjerdserne. Men i slagtermester Dennis Karlsen forretning, Fjordagerslagteren på et lille butikstorv i bydelen, er der ikke tid til at sove tornerosesøvn. Her følger slagtermesteren nemlig nøje udviklingen i branchen og udvikler sig i takt med den. Som et eksempel på det, gik Dennis Karlsen i oktober i år ind i mad med mere-kæden. Det blev markeret med en reception den 10. oktober. Det var i øvrigt også dagen, hvor slagtermesteren både kunne fejre sin 60-års fødselsdag og butikkens 50-års jubilæum. Slagteren skifter kæde Dennis Karlsen har i mange år været medlem af Mesterslagteren, bl.a. som formand for den frivillige kæde, men nu har han altså valgt at tage springet til mad med mere. - Jeg har været meget glad for at være med i Mesterslagteren, men jeg synes, at tiden var inde til, at der skulle ske noget helt andet med nye og anderledes tiltag, siger Dennis Karlsen. Tilvalget af mad med mere begrunder han bl.a. med gode leverandøraftaler og ikke mindst den meget professionelle markedsføring, som kædens medlemmer får leveret fra medarbejdere i Danske Slagtermestres sekretariat. - Dertil kommer værdifuld inspiration til nye retter, som vi løbende får fra mad med meres dygtige kok, Nicolaj Jæger. Jeg har også noteret mig, at mange af medlemmerne i mad med mere er yngre slagtere på vej frem, ligesom det friske og moderne koncept i kæden også tiltaler de unge medarbejdere i min egen butik, konstaterer Dennis Karlsen, der gætter på, at han med sin 60 år nok er kædens alderspræsident. Fornyelse nødvendig - Det kræver meget at holde liv i en forretning i dag. Derfor har vi et par gange renoveret butikken fra gulv til loft med nyt inventar, så butikken ikke fremtræder nedslidt og umoderne, siger Fjordagerslagteren. Men det er ikke kun de ydre rammer, Dennis Karlsen sørger for at holde ved lige for at kunne lukke kunderne ind i en moderne forretning i fortsat udvikling. - Jeg gør meget ud af at få inspiration ved både at mødes med kolleger og ved at trække på den professionelle bistand og rådgivning, jeg kan få i Danske Slagtermestre. Derudover har jeg deltaget i en del fagkonkurrencer for at udvikle mig, fortæller Dennis Karlsen. Konkurrencedeltagelsen har bl.a. medført, at han i år 2011 vandt 8 :: fødevaremagasinet :: #10 :: November 2012 ::

9 :: portræt :: Fjordagerslagteren er det nyeste medlem af mad med mere. DSM s danmarksmesterskab i grillpølser - ifølge Odense Dyrskues gæster - i skarp konkurrence med 126 andre slagteres grillpølser. Konkurrenterne har lukket og slukket Da ægteparret Dennis Karlsen og Lene Holm i 1981 overtog Fjordagerslagteren, havde forretningen mere end et dusin kolleger i nabobyerne Kerteminde, Munkebo og Odenses nordøstlige bydele. Nu er han og Skibhuslagteren de eneste tilbageblevne forretninger. Færdigretter i samtalekøkkenet Siden overtagelsen i 1981 er der også sket store ændringer af, hvad det er, folk efterspørger hos slagteren i Seden. - Før i tiden var det for eksempel tværreb og store stege, vi solgte meget af. I dag er det finere udskæringer, ligesom vi også sælger store mængder køkkenklare færdigretter lige til at varme op. Det pudsige er, at salget af færdigretter er steget i takt med, at folk har investeret i stor stil i dyre, nye køkkener, konstaterer Dennis Karlsen. - Det er, tilføjer han, især først på ugen, at kunderne vælger færdigretter. Vi har dog også stor succes med vores fredagsmenu til to personer. Dem kan vi sælge 140 af på en typisk fredag. Fjordagerslagteren kan også notere det som et plus for omsætningen, at han har et godt forhold til den lokale idrætsforening, der til halarrangementer kan bestille mad til 400 personer, når det går højt. Forbrugerne vil have friskhakket kød Dennis Karlsen oplever for øjeblikket en væsentlig stigning i salget af friskhakket kød. - I takt med, at de store supermarkedskæder er gået over til gaspakning, er kunderne i stigende grad begyndt at komme til os for at få friskhakket kød. De har opdaget, at det har stor betydning for kødets kvalitet og smag, om det er friskhakket eller pakket til at kunne holde sig i lang tid i butikkernes kølediske. Jeg skal ikke beklage, at supermarkederne vælger at levere gaspakkede produkter, for det har kun gavnet vores omsætning af friskhakket kød, konstaterer mad med meres nyeste medlem, Dennis Karlsen. FAKTA Kort om Dennis Karlsen Dennis Karlsen, der fyldte 60 år den 10. oktober, blev udlært slagter i 1970 hos den daværende ejer af Fjordagerslagteren, Karl Holm. Her fik Dennis og slagtermesterens datter, Lene, der også er udlært slagter, et godt øje til hinanden og blev gift. Efter læretiden tog Dennis og Lene til Købehavn, hvor de begge arbejdede som slagtere i henholdsvis Gentofte og Virum, inden de vendte næsen hjem til Odense i 1975, da den ældste af parrets tre børn, Katrine, meldte sin ankomst. I 1981 overtog Lene og Dennis forretningen efter Karl Holm. I dag er Katrine med i forretningen og står for mad ud af huset, mens Lene tager sig af regnskaberne. Dennis Karlsen oplever stigende efterspørgsel på friskhakket kød,w efter at supermarkederne er begyndt at satse på langtidsholdbare, gaspakkede produkter. :: fødevaremagasinet :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: 9

10 :: :: portræt TEMA :: :: :: Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: - Økologi handler primært om to ting: At der ikke er overflødige tilsætningsstoffer i kødet - og om dyrevelfærd. For os begynder det på gårdene, hvor vi selv udvælger vores kødkvæg, grise og lam. Vi køber dyr hos en udvalgt gruppe af landmænd i nærområdet for at reducere transporttiden mest muligt, så dyrene ikke udsættes for unødig stress, siger Karsten Fruerskov Andersen som også er næstformand i Danske Slagtermestre. Slagtergården i Holbæk har været økologisk i næsten 25 år Karsten Frueskov Andersen var en af de første danske slagtermestre, der gik økologi-vejen Af Eivind Sønderborg Johansen Karsten Fruerskov Andersen, der driver Slagtergården i Holbæk sammen med partneren, Thomas Birch, er en af landets første økologiske slagtermestre. For snart 25 år siden, i 1988, omlagde han driften til udelukkende at fremstille og forarbejde økologisk kød. - Der blev markedsført så mange glade grise den gang, som blev kaldt det ene eller andet og rost til skyerne af producenterne selv i deres salgsfremstød. Men det røde øko-mærke var den eneste mærkeordning med garanti for, at produkterne reelt var det, de gav sig ud for. Derfor valgte vi at omlægge driften til økologi og blive godkendt til at bruge mærket, forklarer Karsten Fruerskov Andersen. Økologisk er mere end et smart ord For Slagtergården er økologisk ikke bare et smart ord, man kan klistre på sine produkter for at sætte prisen derefter. - Økologi handler primært om to ting: at der ikke er overflødige tilsætningsstoffer i kødet og om dyrevelfærd. For os begynder det på gårdene, hvor vi selv udvælger vores kødkvæg, grise og lam. Vi køber dyr hos en Økologi handler primært om to ting: at der ikke er overflødige tilsætningsstoffer i kødet og om dyrevelfærd udvalgt gruppe af landmænd i nærområde for at reducere transporttiden mest muligt, så dyrene ikke udsættes for unødig stress. Vi samarbejder med udvalgte sjællandske slagterier, som vi løbende har en tæt kontakt med. Det giver os sikkerhed for, at dyrene bliver behandlet godt, og at samarbejdspartnerne overholder vores økologiske principper, forklarer Karsten Fruerskov Andersen. Alle specialiteter, alt pålæg og alle kødprodukter fra Slagtergården er 100 procent økologiske og hjemmelavede. Ikke bare kunderne, som handler i Karsten Fruerskovs detailbutik i Holbæk, men også grossister institiutioner og kantiner på hele Sjælland nyder godt af de økologiske produkter fra forretningen i Holbæk. Leverandør til Købehavns Kommune - Jeg leverer økologiske produkter til Købehavns Kommune, hvor politikerne har besluttet at gå over til at bruge økologiske produkter i alle kommunens kantiner, køkkener og institutioner. Det vil også gavne væksten i økologien, at regeringen har en målsætning om, at 60 procent af produkterne i offentlige køkkener og 10 :: fødevaremagasinet :: #10 :: November 2012 ::

11 :: Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: :: :: portræt TEMA :: :: kantiner skal være økologiske senest i 2020, oplyser Karsten Fruerskov Andersen. Krisen har gjort øko-markedet sværere Han er meget opmærksom på, at markedet for økologi har været svært siden 2009 i forlængelse af finanskrisen: - Krisen har medført, at vi skal være skarpe til at købe rigtigt ind og til at effektivisere driften af vores virksomhed. Samtidig retter vi blikket udad for at finde nye kundesegmenter, for eksempel 60 procent af produkterne i offentlige køkkener og kantiner skal være økologiske senest i 2020 restauranter, ligesom vi er opmærksomme på, at kommunale køkkener i andre kommuner end København også går over til økologi, siger Karsten Fruerskov Andersen, der har noteret sig, at det er sværere at sælge økologi vest for Storebælt end øst for, og at salget går bedre i store byer end i små. Slagtergården har EU-autorisation til engrossalg. Foruden salget fra butikken i Holbæk sælger virksomheden økologiske produkter gennem grossister og direkte til en række detailbutikker. DSM s næstformand, Karsten Fruerskov Andersen, der driver Slagtergården i Holbæk, er en af landets første økologiske slagtermestre. :: fødevaremagasinet :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: 11

12 :: TEMA :: :: Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: Der er kommet mere økologisk ost på hylderne i detailhandelen, samtidig med er der kommet mange nye oste på markedet i de senere år, for eksempel den populære Vesterhavsost fra Thise (billedet) og Hø-osten fra Naturmælk. Kraftig vækst i økologien i foodservice-sektoren Både offentlige køkkener og private kantiner og restauranter har taget økologien til sig Af Eivind Sønderborg Johansen Trods krisen køber danskerne fortsat flere økologiske fødevarer end tidligere. I 2011 blev der solgt for 5,5 milliarder kroner økologi i danske discountbutikker, supermarkeder og varehuse. Det er en stigning på syv procent i forhold til Dertil kommer, at det for alvor går hurtigt med økologiens udbredelse i foodservice-sektoren. Her steg salget af øko-varer til de danske storkøkkener med 46 procent i Der bliver i alt omsat for to milliarder inden for foodservice. 800 mio. af de to milliarder skyldes grossisters og cateringvirksomheders salg til offentlige køkkener, skoleordninger, private kantiner og restauranter. 700 mio. omsættes via stalddørssalg, gårdbutikker og abonnementsordninger, mens de sidste 500 millioner hentes i minimarkeder og på tankstationer. Det fremgår af et markedsnotat som Økologisk Landsforening i juni 2012 fik udarbejdet med udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik og analyseinstituttet GFK. - Hidtil har de private kantiner trukket den største del af væksten, men fra 2013 vil vi se effekten af, at kommuner og offentlige kantiner lægger om til økologi som følge af regeringens målsætning om 60 pct. økologi i offentlige måltider. Vi forventer derfor en vækst for økologien i foodservice-sektoren på procent om året i de kommende år, siger Henrik Hindborg, markedschef i Økologisk Landsforening. I tallene for detailhandelens omsætning på økologi på 5,5 milliarder indgår ikke specialfødevarebutikker som slagtere og ostehandlere, da der ikke foreligger statistikker 12 :: fødevaremagasinet :: #10 :: November 2012 ::

13 :: Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: :: TEMA :: for salget af økologiske produkter i denne del af fødevaresektoren. Omsætning vokset 109 procent på otte år I perioden steg omsætningen af økologiske fødevarer i detailvarehandelen 109 procent. Væksten var størst, før finanskrisen for alvor slog igennem herhjemme. Fra 2006 til 2007 steg omsætningen med 33 procent og året efter med yderlige 29 procent. I kriseårene har omsætningen udvist stigninger på 4-7 procent årligt. I 2012 regner Økologisk Landsforening med fortsat vækst i salget af økologiske produkter i detailhandelen. - Vi forventer en vækst på ca. 5 pct. i detailhandlen i Det svarer til det niveau, vi har set i de senere år, efter finanskrisen indtraf. De danske forbrugere har taget økologien til sig som en naturlig del af hverdagen. Trods økonomisk afmatning holder de fast i rene og sunde fødevarer, som er fremstillet under hensyn til god dyrevelfærd og miljøet, siger Henrik Hindborg. Til gengæld har der været store udsving op og ned for svinekød. - Forklaringen er, at der i perioder har været decideret mangel på økologisk svinekød, hvor Danmark også på verdensplan er en af de store spillere. Der er en række nye økologiske svineproducenter på vej, og vi forventer, at der ved årsskiftet igen er balance mellem udbud og efterspørgsel, oplyser Henrik Hindborg. Antallet af slagtninger i vækst Randi Kok, kontorchef i Friland, der er landets største leverandør af økologisk svinekød, regner også med, at udbuddet er ved at matche efterspørgselen. - Især en voldsom vækst i efterspørgslen på økologisk svinekød på vores eksportmarkeder har FAKTA Mere økologi til vestjyderne Det var vestjyderne, der øgede deres økologiforbrug mest i Her steg økologiandelen af det totale dagligvareindkøb til 4,7 procent i 2011 mod 4,1 procent i Det er fortsat forbrugerne i hovedstadsområdet, der køber mest økologi. Her ligger andelen på 12,5 procent. medført, at der i perioder har været mangel på kød. Vi har haft en pæn vækst i antallet af slagtninger i år, og vi har en forventning om, at væksten bliver på 17 procent i 2013, fordi, der kommer en række nye producenter på banen. Det vil formentlig have som konsekvens, at der igen vil være sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, vurderer Randi Kok. I 2008 var detailomsætningen for økologisk svinekød på 74,4 mio. kr., og i 2011 var den faldet til 48,8 mio. kr., på grund af den periodiske mangel på svin. Mere økologisk ost på hylderne Henrik Hindborg har noteret sig, at der er kommet mere økologisk ost på hylderne i detailhandelen, og at der er kommet mange nye oste på markedet i de senere år, for eksempel den populære Vesterhavsost fra Thise og Hø-osten fra Naturmælk. Fra 2010 til 2011 er detailomsætningen for økologisk ost vokset 13,5 procent fra 185,8 mio. kr. til 210,5 mio. kr. Mangel på øko-svin ved at være udlignet Detailomsætningen for okse- og kalvekød har været nogenlunde stabilt i perioden I 2008 blev der solgt for 135,3 mio. kr. okse og kalvekød. Salget dykkede lidt i 2009 og 2010, men har rettet sig op igen i 2011 med en omsætning på 138,8 mio. kr. Der har været mangel på økologisk svinekød, men der er kommet nye producenter til, så der igen er ved at være balance mellem udbud og efterspørgsel, lyder meldingen fra Friland og fra Økologisk Landsforening. :: fødevaremagasinet :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: 13

14 :: TEMA tema :: :: Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: Glade grise smager bedst Hindholmgrisen er en eftertragtet gastronomisk godbid af høj kvalitet Af Eivind Sønderborg Johansen Hindsholmgrisen er ikke uden grund en glad og fornøjet gris med krølle på halen. Den lever et privilegeret liv uden stres og jag i guds fri natur hele året i nærmest Morten Korch-idyl på Hesthøjgård på halvøen Hindsholm nord for Kerteminde på Fyn. Her får grisene lov til at rode i jorden og finde insekter, larver og rødder at guffe i sig. Eller de tager for sig af retterne af økologisk havre, rug, byg, ærter, kløver og hestebønner. Det er foder, som de får serveret af Carla og Poul Lang Nielsen, der står bag udviklingen af Hindsholmgrisen. Naturlig vækst Til gengæld får grisene ingen former for kraftfoder og færdige foderblandinger for at fremskynde deres udvikling og vækst. De får lov til at udvikle sig naturligt uden at blive pacet frem, og det betyder, at de kun vokser halvt så hurtigt som andre grise. Det tager 7-8 måneder før grisene er færdigudviklede til en vægt på typisk kilo og er klar til at blive sendt til slagtning på Skallebølle Slagtehus uden for Odense. - Vi lægger vægt på at kunne dokumentere, at det foder, vi bruger til grisene, er 100 procent økologisk. Derfor dyrker vi det selv, så vi kan garantere sporbarheden og gennemsigtigheden, siger Poul Lang Nielsen. Det er fire år siden, at parret begyndte at udvikle produktionen af økologiske frilandsgrise på deres 13 hektar store landbrug. Poul er landbrugsuddannet, men havde Det tager 7-8 måneder før Hindsholmgrisen er færdigudviklet til en vægt på typisk kilo og er klar til at blive sendt til slagtning på Skallebølle Slagtehus uden for Odense. 14 :: fødevaremagasinet :: #10 :: November 2012 ::

15 :: Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: :: TEMA tema :: Hindsholmgrisen er ikke uden grund en glad og fornøjet gris med krølle på halen. Den lever et privilegeret liv uden stres og jag i guds fri natur hele året på halvøen Hindsholm nord for Kerteminde på Fyn. Hindsholmgrisen er 100 procent ren økologi. Den får ingen former for kraftfoder og færdige foderblandinger for at fremskynde dens udvikling og vækst. ikke den stor erfaring med svineavl, så han prøvede sig lidt frem i begyndelsen for at fremavle en økologisk kvalitetsgris. Det er efter alt at dømme lykkedes til fulde. Hæder til Hindsholmgrisen I marts i år fik Carla og Poul Lang Nielsen Det Danske Gastronomiske Akademis hædersdiplom for deres arbejde med Hindholmgrisen. Det blev begrundet med, at parret har udviklet svinekød med vægten lagt på smagskvaliteter. Hindsholmgrisen er ifølge akademiet med til løfte dansk svinekød fra en kedelig, industriel status til en velsmagende eftertragtet specialitet fuldt ud på højde med det bedste oksekød. Flere af landets bedste restauranter har da også fået øjnene op for Hindholmsgrisens kvaliteter og er aftagere af en del af de 200 grise, som bliver avlet årligt og solgt til både private og erhvervskunder. Kvaliteten tæller mest Grisen er en blanding af racen Duroc og almindelige både sorte og hvide grise. - Kødet er mørkere end almindeligt svinekød, og det er især fedtmarmoreringen og kødstrukturen, som giver Hindholmgrisen dens særlige smagskvaliteter. Når jeg skal præsentere kødet for en kok eller en anden professionel gourmet, taler jeg i begyndelsen ikke om økologi eller dyrevelfærd, for jeg ved, at fagfolk først og fremmest bedømmer kødet ud fra de kvaliteter, det repræsenterer, forklarer Poul Langs Nielsen. Læs mere om Hindsholmgrisen på hjemmesiden Ægteparret Carla og Poul Lang Nielsen har i år fået Det Danske Gastronomiske Akademis hæderspris for deres arbejde med udviklingen af Hindsholmgrisen. :: fødevaremagasinet :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: 15

16 :: TEMA :: :: Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: - Danskerne er begyndt at spise mere salat, men det er forsat frokostpakken med en lun ret, én til to salater og klassisk pålæg, der er mest afsætning på, siger Jeppe Christensen fra Frokost.dk. Frokost.dk står for 1½ million Firmaet sørger for, at der kommer god mad på bordet til tiden i firmaer og offentlige institutioner Af Eivind Sønderborg Johansen 1½ million frokoster om året står firmaet Frokost.dk for leveringen af til private virksomheder og offentlige institutioner i foreløbig Storkøbenhavn, Trekantområdet, Nordsjælland og Århus. Der er mere end 50 forskellige frokostordninger at vælge imellem fra godt 40 køkkener med mad for enhver smag. Er man til klassisk dansk frokost, er Kibers leveringsdygtig i den; det højt besungne nordiske køkken klarer Meyers Kantiner, mens Christianshavns Bistro står for den fransk inspirerede frokost. Og skal måltidet være 100 procent økologisk med masser af grønt, kan Mad Med Mening med garanti levere varen. Sikrer kvalitet og service - Frokost.dk er et mellemled mellem køkkenerne og kunderne, hvor vores rolle er salg, markedsføring og den praktiske organisering af, hvordan samarbejdet mellem køkken og virksomhed skal finde sted. Vi sørger for, at virksomhederne får lige netop den type frokostordning, de efterspørger. En af vores væsentligste opgaver er at sikre et højt serviceniveau, så kunderne samlet set får en god oplevelse ud af det, forklarer forretningsudvikler i frokost.dk, Jeppe Christensen og tilføjer: - Firmaet har eksisteret siden 2007, og netop det store antal køkkener, som indgår i samarbejdet, er en afgørende del af Frokost.dk s eksistensberettigelse. Men uanset hvor høj en kvalitet et køkken kan byde på, oplever vi, at mange kunder i længden bliver trætte af at få den samme type mad. Hos os er det let for kunderne at skifte til andre typer frokoster, fordi vi hurtigt og nemt kan flytte dem over på et andet køkken på den og fortsætte på den kontrakt, de i forvejen har indgået med Frokost.dk. Det giver kunderne variation og valgmuligheder, og vi ved af erfaring, at rigtig mange af dem sætter pris på det og benytter sig af det. Ratings og tilfredshedsundersøgelser Køkkenerne i Frokost.dk bliver udsat for ugentlige ratings og løbende tilfredshedsundersøgelser. 16 :: fødevaremagasinet :: #10 :: November 2012 ::

17 :: Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: :: TEMA :: Køkkenerne i Frokost.dk bliver udsat for ugentlige ratings og løbende tilfredshedsundersøgelser. frokoster årligt - På den måde får vi overblik over, hvilke køkkener, der performer godt. Den viden har kunderne gavn af, når de skal vælge, hvem de vil have leveret frokosten fra. På den anden side er køkkenerne glade for at få at vide, hvor de bør sætte ind for at hæve standarden, hvis ratingen og tilfredsheden ikke er helt i top. Vi gør også meget ud af at besøge de enkelte køkkener for at vurdere deres faciliteter og få lavet aftaler om, hvordan samarbejdet med den enkelte kunde skal foregå. Vi prøver nye køkkener af, men i sidste ende er det kundernes dom, der afgør om et køkken har en tilstrækkelig kvalitet til fortsat at være med i ordningen, forklarer Jeppe Christensen. Ratingen af køkkener foregår ved, at den enkelte virksomhed, der er kunde hos frokost.dk, udpeger en frokostansvarlig, som hver uge giver køkkenet point for madens kvalitet, leverandøren point for leveringen og Frokost.dk for servicen. Udover at den frokostansvarlige rater måltiderne hver uge, har den frokostspisende selv mulighed for at rate maden dagligt. Det bliver til ca ratinger om måneden. Disse ratings kan virksomheden og ikke mindst køkkenerne se hver dag, så de har overblik over, hvor godt de klarer sig i forhold til hinanden, siger Jeppe Christensen. Traditionel frokost stadig i høj kurs På spørgsmålet om, hvad det er for en type frokoster danskerne foretrækker, oplyser Jeppe Christensen, at det for eksempel er småt med efterspørgslen efter økologiske måltider. Vi er imidlertid begyndt at spise mere salat, men det er forsat frokostpakken med en lun ret, en til to salater og klassisk pålæg, der er mest afsætning på. - Der er dog forskel fra virksomhed til virksomhed. Autoværkstedet vil måske gerne have traditionel mad som for eksempel frikadeller, mens det smarte reklamebureaus medarbejdere er mere parate til perlespelt og bulgur, konstaterer Jeppe Christensen. Frokost.dk har 14 ansatte, hvoraf 6-7 medarbejdere udelukkende arbejder med kundeservice. :: fødevaremagasinet :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: 17

18 :: TEMA :: :: Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: Ostehandler: Det er svært at sælge økologisk ost Frode Baggesen sælger ost både på nettet og i sin butik i Nordjylland, men økologiske produkter udgør kun tre procent af salget Af Eivind Sønderborg Johansen Frode Baggesen sælger ost både på internettet over hele landet i gennem Net-Ost.dk og til lokalbefolkningen i sin osteforretning i det nordjyske. Nærmere bestemt i Vodskov og omegn nord for Aalborg. Hverken på nettet eller i butikken i Vodskov er økologisk ost det store trækplaster. - Et løst skøn er, at omsætningen af økologisk ost samlet udgør tre procent af det samlede salg, vurderer Frode Baggesen, og uddyber: - Det kan der være flere grunde til. En af dem kan være en tendens til, at det er dyrevelfærd, der vægtes højt for øjeblikket, mere end hvad produkterne indeholder. Og dyrevelfærden kan jo sagtens være i orden selv om det, vi spiser, ikke er økologisk. Frode Baggesen mener også, at der mangler konkurrence på økologiske mejeriprodukter, og at det medfører alt for høje priser. - Kiloprisen på at fremstille en økologisk ost er måske fem kroner højere end prisen for en konventionel ost. Men når jeg skal købe osten og betale 75 kroner for den økologiske og 50 kroner for den ikke-økologiske, hænger det ikke sammen længere eller står i forhold til forskellen på fremstillingsprisen. Den nordjyske ostehandler har noteret sig, at det ikke er nordjyderne, der er de flittigste til at købe ost via nettet. - Vi har flest kunder på Sjælland og i landets større byer. Her tror jeg tror tit, at mange køber ind på nettet af bekvemmelighedsgrunde, fordi det måske er besværligt at komme ind til en ostehandler i midtbyen og overhovedet finde en parkeringsplads. Vi har faktisk også kunder i udkantsdanmark, for eksempel på Christiansø og i Nykøbing Falster, hvor der ikke længere findes en ostehandler. Økologiske kyllinger i en ensartet kvalitet Økologiske kyllinger vokser forskelligt, og det har hidtil betydet svingende kvalitet, høje priser og tomme kølediske. Nyt forskningsprojekt skal give mere ens kyllinger. Det er svært at lave økologiske kyllinger. De kan blive solskoldede. Får de ikke de rigtige næringsstoffer, hakker de på hinanden. Og hvis kyllingerne tager mere end 35 gram på om dagen, så lever de ikke op til de økologiske krav. Det er blot nogle af de udfordringer, som kyllingeproducenterne kæmper med. Udfordringerne betyder, at prisen bliver høj, og at leverancen til supermarkedet er svingende. Et nyt forskningsprojekt ser nu nærmere på, hvordan man sikrer, at de økologiske kyllinger ikke hakker på hinanden, og at de samtidig vokser nogenlunde ens. Forskningen er støttet af Promilleafgiftsfonden gennem Fjerkræafgiftsfonden, og målet er at samle en række retningslinjer for, hvordan den enkelte producent sikrer trivsel og ensartet vækst blandt sine økokyllinger. Forbrugerne vil ikke købe grimme økokyllinger Der er helt klare udfordringer ved at producere økologiske kyllinger frem for de konventionelle. Det fastslår projektleder Brian Eskildsen fra Videncentret for Landbrug: - Økologiske kyllinger er mere levende end almindelige konventionelle kyllinger. De er mere på vingerne, og de søger mere efter føde. Men det betyder også, at produktionen er sværere at styre. Kyllingerne kan for eksempel finde på at hakke på hinanden, og der er ingen kunder, der har lyst til at købe en grim kylling, selv om den er økologisk. I projektet vil forskerne teste forskellige typer foder for herigennem at se, hvordan de økologiske kyllinger reagerer på forskellige stoffer. Målet er at skabe mere viden om, hvilken fodersammensætning der sikrer kyllingernes trivsel, så de både holder en stabil vækst under 35 gram om dagen og samtidig får nok næringsstoffer til, at de ikke hakker på hinanden. Kilde: Food & Culture 18 :: fødevaremagasinet :: #10 :: November 2012 ::

19 :: TREND :: Kantineprisen 2012 Kantineprisen 2012, der i år uddeles for 9. gang, går til køkkenchef Mikkel Karstad og hans team hos Horten Advokatpartnerselskab, Hellerup, skriver Landbrug og Fødevarer i en pressemeddelelse. Årets tema var Smag med mening, hvor indstillingskriterierne bl.a. var fokus på grænsesøgende smag, konsekvens i udførelse, holdninger til økologi og danske råvarer m.m. Kantineprisens jury har peget på Mikkel Karstad som vinder af årets pris, fordi kantinen ligger helt i top, når det gælder faglighed og nytænkning. Mikkel Karstad og hans team er med til at hæve den gastronomiske overligger, og bidrager til at højne kantinefaget. Den 31. oktober blev kantineprisvinderen hyldet ved en reception hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg. Her blev juryens begrundelse læst op, og derefter overrakte Fødevareminister Mette Gjerskov trofæ og diplom og Marie Carmen Koppel sang en fanfare. FAKTA Juryen bag Kantineprisen 2012 er: - Helge Heilskov Kristensen, køkkenchef, ATP - Ronny Isvik, kulinarisk projektleder, Madkulturen - Henrik Rosbjerg, salgschef, Danish Crown - Vickie Kristensen, markedskonsulent, Landbrug & Fødevarer Mikkel Karstads team består af 5 medarbejdere og kantinen hos Horten servicerer dagligt omkring 200 spisende kollegaer. Sidste års vinder var kantinechef Helge Heilskov Kristensen, ATP og i 2010 gik prisen til køkkenchef Paw Hay, Biogen Idec, Hillerød. Formålet med Kantineprisen er anerkendelse til kantinerne i Danmark, der med ildsjæl indestår for faglighed og innovation og fremmer den gode håndværksmæssige kvalitet. Ny opskriftsbog fra mad med mere Af Per Aaskov Karlsen Mad med mere kæden har netop - og i samarbejde med Carlsberg - udgivet en ny opskriftsbog med simremad. I forordet skriver formand for mad med mere kæden Thomas Korup Nielsen om simremads lange og historiske tradition. Øl og slagterens gode kød har i århundreder været en del af denne tradition, hedder det. Og videre: Øl s evne til at give smag og mørne er unik. De traditionelle simremads opskrifter er på ny taget op i bogen og har samtidig fået et twist af nye nuancer i kombinationen af forskellige stykker kød og velsmagende, velbrygget øl fra bryggeriet Jacobsen. En af opskrifterne i den nye opskriftsbog er svinekæber med Jacobsen Abey Ale. Succesopskrifter, der simrer med... Lækkert kød, velbrygget øl og god tid :: fødevaremagasinet :: TEMA : Økologi - og en ny inspiration til mad ud af huset :: 19

20 :: :: trend XXXX :: :: Frem med stegesoen Af Per Aaskov Karlsen Med jævne mellemrum genoplives römertopfen, terrinen eller stegesoen, som den også kaldes. Nyt Nordisk Forlag har netop udgivet bogen Frem med stegesoen, som er lavet af Hanne Birgitte og Anders Grøndahl. Bogen indeholder udelukkende opskrifter baseret på stegesoen. Hvis læseren skulle være i tvivl, så får man møre, saftige og velsmagende retter, når man bruger en stegeso. Al saft og kraft fra ingredienserne bibeholdes. Indholdet i bogen er opdelt i afsnit med de fire årstider og afsnit med tilbehør, brød og desserter. Der hører forslag til valg af vin med til de forskellige retter. Bogen afsluttes med nogle sider med tips og tricks om tilberedning og råvarer. En af de 25 opskrifter til hovedretter i bogen er Dansk kalvesteg. Grundlæggende mærkningskurser afholdt med pænt fremmøde Af Per Aaskov Karlsen I september-nummeret af Fødevaremagasinet blev der annonceret om planlagte mærkningskurser. Kurserne er nu blevet gennemført hos Uddannelsescenter Roskilde og Danish Crown i Horsens - begge i begyndelsen af oktober. Kurset henvendte sig til virksomheder, der producerer, mærker og sælger i samme virksomhed. Både slagterforretninger, forædlingsvirksomheder og ostehandler m.fl. mødte frem. En af deltagerne i kurset var slagtermester Jens Nielsen fra Skjoldborg Slagter ved Thisted. Han udtaler til Fødevaremagasinet: - Det var en meget positiv oplevelse at deltage i mærkningskurset. Vi driver en lille slagterbutik, som vi åbnede i 2004 og derfor har startet op fra bunden. Afhængigt af, om varerne skal sælges uindpakket over disken, eller fra selvbetjeningsområdet, er mærkningsreglerne forskellige. Det var godt at få strammet op omkring reglerne på kurset. Da vores vægte er ikke de meget avancerede, har vi en yderligere udfordring i forbindelse med ændring i opskrifter m.m., slutter slagtermester Jens Nielsen fra Skjoldborg Slagter. I forbindelse med kurserne var der rundvisning på Slagteriet i Horsens - og højtbelagt smørrebrød som forplejning. 20 :: fødevaremagasinet :: #10 :: November 2012 ::

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013.

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Velkommen til generalforsamling i Bryghuset Vendia. Når jeg ser tilbage på regnskabsåret 2012 / 13, ser jeg atter et meget aktivt

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund

Coop Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund Kæder og grossister / COOP / Coop Danmark DIREKTIONEN Adm. Direktør Peter Høgsted Kopncerndirektør Jan Madsen Koncerndirektør Elise Brøchner Koncerndirektør, Per Toelstang KONCERNLEDELSE Nonfooddirektør

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1 Virksomheden kan står over for udfordringer der skal løses, ved at I arbejder sammen opnås bedre resultater, udvikle virksomheds medarbejder på teambuilding kursus på Marketenderiet med Lantz. Teambuildings

Læs mere

Himmerlandskød case story

Himmerlandskød case story Case story Himmerlandskød A/S Himmerlandskød case story Catellae Farm & Food FAKTABOKS Sporbarhed fra ko til køledisk Ligesom vi danskere har et CPR-nummer, har dansk kvæg også et individuelt CKR-nummer.

Læs mere

Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus

Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus Appetit på Forandring Food Festival 2012 Aarhus En bred kreds af partnere skaber i 2012 en festival for alle de mennesker, kokke, producenter, udviklere og avlere, der forbedrer og udvikler den danske

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

PROGRAM ØKO-SHOWS PÅ DEN ØKOLOGISKE SCENE

PROGRAM ØKO-SHOWS PÅ DEN ØKOLOGISKE SCENE PROGRAM ØKO-SHOWS PÅ DEN ØKOLOGISKE SCENE COPENHAGEN FOOD FAIR 2015 SØNDAG D. 22/2 2015 10.30 Tea2You, Q Kaffe og Kakao: Kom til morgenkaffe- og teceremoni med stort Ø for Økologi. 11.30 Them Andelsmejeri,

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kirstens kamp for organisering. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Medlemmer af Fødevareforbundet NNF får min støtte hundrede procent, siger Kirsten Davidsen. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING Kollegerne hilses med et

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Firmafrugt et sundt personalegode Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Firmafrugt et sundt personalegode 2 Hvad er firmafrugt? 2 Hvorfor firmafrugt? 3 Kom godt i gang 4 Tips til mere frugt og grønt på arbejdspladsen

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører!

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører! AGs samarbejdspartnere Dine Leverandører Som medlem i AG-netværket har du adgang til attraktive priser hos de leverandører som du har brug for som restauratør. På de følgende sider finder du alle leverandørerne,

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet

En meget stor andel af vandforbruget i disse virksomheder er relateret til hygiejne og er som sådan i vidt omfang lovbefalet Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 3 Offentligt Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odense, den 21. maj 2013 Høringssvar j.nr. NST-4400-00021 Danske Slagtermestre takker for

Læs mere

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER

NORDISK LEJRSKOLE & KURSUSCENTER Side/Page/Seite 1 / 5 Forplejning Maden er det halve ophold Vort køkken, som er sammensat af faglært personale, tilbereder alle måltider af friske råvarer. Der lægges stor vægt på årstidens grøntsager,

Læs mere

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed.

Frokostkompagniet s koncept. Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. 1 Frokostkompagniet s koncept Hvad lægger vi vægt på? I Frokostkompagniets køkken laves maden fra bunden og vores ansatte har faglig stolthed. Vi bruger årstidens råvarer. Vores mad skal præsentere sig

Læs mere

Køkkenet på Aarhus Sygehus

Køkkenet på Aarhus Sygehus Køkkenet på Aarhus Sygehus Vi er 100 medarbejdere fordelt på bagere, slagtere, kokke, ernæringsassistenter, økonomaer, PBére samt catere og husassistenter Vi laver mad til 800 patienter og 1500 kunder/gæster

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST

TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST TRIL UD I NATUREN MED TRINITYS FRISKE PUST DEN SKØNNE NATUR OMKRING TRINITY - skov, vand og strand TEAM TRINIYS FRISKE PUST Ideerne spirer, og læring gror, når I mødes på Trinity. Giv næring til udvikling

Læs mere

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen.

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen. Kære Dig Tillykke med fødselsdagen. Du får talen på papir, da jeg jo ikke er som den pinlige onkel, der bare rejser sig og tager ordet til din fødselsdagsfest. Det er kun godt og så har det også den fordel

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF.

SNYDT FOR 80.000 KRONER Litauisk mejeriarbejder på Mammen Ost blev snydt af vikarbureau - fik hjælp af Fødevareforbundet NNF. LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Faglig konsulent Karl Ovesen, Fødevareforbundet NNF, hjalp mejeriarbejder Artüras Nieberka, da han blev snydt af vikarbureau.

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Sporbarhed &>Storytelling?

Sporbarhed &>Storytelling? Sporbarhed &>Storytelling? Eller: Hvordan designes et sporbarhedssystem således at det bliver mere end blot storytelling? Mere end eller andet end værdiladet! Præsentation Walther Rahbek, Salgschef, Lyngsoe

Læs mere

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin

KAPITEL 4 DIRECT MAIL SALG OG SALGSLEDELSE. Ambassadør. Fast kunde. 1. gangskøber. Varmt emne. Emne. Målgruppe(r) Totalmarked. Salgstrappens syv trin Ambassadør Fast kunde 1. gangskøber Varmt emne Totalmarked Emne Målgruppe(r) Fig. 4.1 Salgstrappens syv trin 29 Fig. 4.2 Segmentering udvælgelse af mål grup pe (r) 30 Moderne Individorienterede Fællesskabsorienterede

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Mad fra dyr Mad fra dyr tema Verdensmad og madkultur Indhold Intro Mad-logbog EAT menu Økologi og dyrevelfærd Bakterie-bal, nej tak Minimejeri Spis op eller not Mad i Danmarkshistorien Vege hvad for en? Intro En del

Læs mere

Prisen for den gode kvalitet

Prisen for den gode kvalitet Prisen for den gode kvalitet Resumé af rapport om køkkenomkostninger, synliggørelse af egenproduktion og kvalitet i Patientkøkkenet på Regionshospital Randers BDO Kommunernes Revision, 2008 Regionshospitalet

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

www.aalborgcity.dk Oplevelser og service - aldrig har det været vigtigere! Kære samarbejdspartner 20 12 I Aalborg City arbejder vi hver eneste dag året rundt hårdt på at arrangere events,

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Kold College Mad & Måltidspolitik

Kold College Mad & Måltidspolitik Kold College Mad & Måltidspolitik Stine Henriksen > Aut. Klinisk Diætist > Sundhedskonsulent Kold College Sund Skole Kantinen: > Hvor er vi? > Hvor skal vi hen? > Hvordan? Først: I har en virkelig skøn

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune

Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Økologi, Mad og Måltider i Københavns Kommune Københavns Madhus Januar 2013 Copenhagen House of Food www.kbhmadhus.dk Around 40 people staff yearly budget app. 4,5 mill EURO Indhold:

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere