Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet"

Transkript

1 Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal man regner med. Her er en intuitiv forklaring på hvad vi gerne vil konstruere. Lad os sige at en mængde personer ansat i en virksomhed gerne vil vide hvad de tjener i gennemsnit. Ingen af dem er i midlertidig villig til at afsløre for de andre hvor meget de tjener (men har det per sagens natur OK med at gennemsnittet bliver offentliggjort). Vi kunne naturligvis få resultatet ved at alle fortalte en særlig betroet person hvad de får i løn, så vedkommende kunne regne gennemsnittet ud og fortælle de andre resultatet. Med det kræver jo unægtelig at men har meget stor tillid til én bestemt person. I stedet kunne vi gøre følgende: vi anbringer en lommeregner i en kasse der kun har en lille åbning således at man kan stikke en hånd ind og trykke på tasterne; men man kan ikke se hvad der står på displayet. Nu går man efter tur hen til kassen, stikker sin hånd ind, taster sin løn, og trykker på plus tasten (vi antager at folk godt kan fornemme hvor tasterne sidder). Den sidste person trykker på = -tasten. Herefter åbner vi kassen og ser hvad der står på displayet. Lad n være antallet af personer der er med, og lad s være summen på displayet. Det gennemsnit g vi er ude efter kan alle nu beregne som g = s/n. Det vi er ude efter her er at holde de private data så private som muligt, i den forstand at den eneste nye information der bliver frigivet, er det resultat vi er ude efter. Den metode vi bruger for at beregne resultatet siges at være sikker hvis den opfylder denne betingelse. Opgave 1.1: Med denne definition af sikkerhed, er det så et problem at det vi ser på lommeregneren, når vi åbner kassen, ikke er g, men s? Det er ikke voldsomt praktisk at skulle håndtere kasser og lommeregnere, og slet ikke hvis man ikke kan mødes men istedet må kommunikere over f.eks. internettet. Heldigvis findes der mere praktiske løsninger og vi skal i resten af denne note se på én af dem. Løsningen antager at der er tre personer P 1, P 2, og P 3 som ønsker at lave en sikker beregning sammen. Vi går udfra at de kan være nysgerrig for at lære 1

2 de andres private input men alligevel er ærlige nok til at følge forskrifterne (protokollerne). Dette er selvfølgelig ikke altid en realistisk antagelse, men at beskytte imod afvigende parter gør løsningen noget mere indviklet. For at gøre det nemmere at regne på, antager vi også at der er en øvre grænse for hvor stort det endelige resultat af en beregning kan blive; konkrete antager vi at det endelig resultatet aldrig bliver større end 100 men denne grænse kan selvfølgelig vælges så stor som man har lyst til. 2 Sikker Deling Af Værdi Den første protokol vi skal kigge på tillader en person P i at dele hans private værdi x med de andre således at de kan regne på x uden at kende den. Det lyder umuligt, men vi skal se at det faktisk ikke er så slemt. I eksemplet fra introduktionen kunne x være P i s løn. Det første P i gør er, at vælge to tilfældige tal x 1 og x 2 modulo 100 dvs. at x j er tilfældigt valgt fra intervallet [0..99]. Han sætter efterfølgende x 3 = x (x 1 +x 2 ) mod 100 således at x = (x 1 + x 2 + x 3 ) mod 100 og samler disse tre tal i tre dele d 1, d 2, og d 3 som blot er lister: d 1 = [, x 2, x 3 ] d 2 = [x 1,, x 3 ] d 3 = [x 1, x 2, ] hvor blot indikerer en tom plads i listen. Til sidst sender han d i til P i på en hemmelig måde, dvs. f.eks. krypteret med RSA. Bemærk at P i også selv modtager en del d i (i stedet for at sende den til sig selv gemmer han den naturligvist blot). Vi siger at de tre dele d 1, d 2, d 3 tilsammen udgør en deling af x. Opgave 2.1: Et taleksempel. Antal at i = 1 og x = 23. Lad os også antage at P 1 har valgt tilfældige tal x 1 = 50 og x 2 = Vis at x 3 = Vi kan se at følgende dele er blevet delt ud: P 1 har [, 76, 97], P 2 har [50,, 97], og P 3 har [50, 76, ]. Antag nu at P 3 forsøger at regne ud hvad x er. Bemærk at han ikke bare kan regne værdien ud direkte: han har fået x 1 og x 2 men mangler x 3. Nu spekulerer han på om x f.eks. kunne være 1. Hvis nu x = 1, hvad skulle x 3 så være for at det passede med at P 3 ville modtage [50, 76, ]? Samme spørgsmål for x = 2? 3. Argumenter generelt for at P 3 ingen anelse har om hvad værdien af x er. (Bemærk at men samme argument kan man vise at P 2 heller ikke har nogen som helst information om x.) 2

3 Før : én af personerne, P i, kender en privat værdi x Efter : tilsammen kender de tre personer en deling af x, dvs. P 1 kender del d 1 = [, x 2, x 3 ], P 2 kender del d 2 = [x 1,, x 3 ], P 3 kender del d 3 = [x 1, x 2, ], hvor det gælder at x = x 1 + x 2 + x 3 mod 100 Metode : P i vælger to tilfældige tal x 1 og x 2, sætter x 3 = x (x 1 + x 2 ) mod 100, og sender d 1 til P 1, d 2 til P 2, og d 3 til P 3 Figur 1: Delings-protokol Lad os nu kort gå tilbage til eksemplet med at regne løn-gennemsnittet ud. Lad s i være P i s løn. Alle tre laver nu en sikker deling af deres løn, således at f.eks. P 1 ender op med dele [, s 1,2, s 1,3 ] fra P 1 s løn s 1, [, s 2,2, s 2,3 ] fra P 2 s løn s 2, og [, s 3,2, s 3,3 ] fra P 3 s løn s 3. Opgave 2.2: Skriv en komplet liste over de dele folk har modtaget. Dette kan med fordel gøres ved at tegne en trekant med de tre P i er og deres dele i hjørnerne. 3 Sikker Addition I forrige afsnit så vi en protokol for at lave en sikker deling af en værdi x, og vi argumenterede for at en del intet røber om x. Så langt så godt, men vi har stadig ikke lavet nogen beregning på vores data. I dette afsnit kigger vi derfor på en additions-protokol. Antag at de tre personer har delt to værdier x og y imellem sig f.eks. har P 1 del [, x 2, x 3 ] og [, y 2, y 3 ]. Det er ikke vigtigt hvor x og y kom fra oprindeligt, men det kunne f.eks. være at det var hhv. P 1 s og P 2 s input (P 3 er blevet snydt for input i denne omgang og må nøjes med blot at hjælpe de to andre). Vi ønsker nu en protokol der sikkert kan lægge x og y sammen, dvs. kan give os en deling af z = x + y mod 100. Opgave 3.1: Lad z i = x i + y i mod 100. Vis at [, z 2, z 3 ] er en korrekt del af en deling af z = x + y mod 100 for P 1. Vis det tilsvarende for P 2 og P 3. (Hint: 3

4 Før : de tre personer kender en deling af x og en deling af y, dvs. P 1 kender del [, x 2, x 3 ] og [, y 2, y 3 ], P 2 kender del [x 1,, x 3 ] og [y 1,, y 3 ], P 3 kender del [x 1, x 2, ] og [y 1, y 2, ], hvor x = x 1 + x 2 + x 3 mod 100 og y = y 1 + y 2 + y 3 mod 100 Efter : de tre personer kender en deling af z = x + y mod 100, dvs. P 1 kender del [, z 2, z 3 ], P 2 kender del [z 1,, z 3 ], P 3 kender del [z 1, z 2, ], hvor det gælder at z = z 1 + z 2 + z 3 mod 100 Metode : P i lægger blot sine dele sammen Figur 2: Additions-protokol Hvilket forhold gælder der mellem x og x 1, x 2, x 3, og mellem y og y 1, y 2, y 3?) Opgave 3.2: Argumenter for at additions-protokollen kan udføres uden at personerne snakker med hinanden. Opgave 3.3: Argumenter for at additions-protokollen er sikker, altså hvorfor ingen af personerne kender værdien af z. Vi vender nu igen tilbage til eksemplet om beregning af løn-gennemsnittet. Lad t l = (s 1,l + s 2,l + s 3,l ) mod 100 for l = 1, 2, 3. Med de dele P 1 har modtaget, er det klart at han kan beregne t 2 og t 3. Opgave 3.4: Brug jeres liste fra opgave 2.2 og vis at P 2 kan beregne t 1 og t 3, og at P 3 kan beregne t 1 og t 2. Lad s = s 1 + s 2 + s 3 mod 100 være den sum vi er interesseret i at finde (som nævnt i introduktionen kan gennemsnittet så findes ved blot at dividere med 3) og lad t = t 1 + t 2 + t 3 mod 100 være den værdi som de tre personer nu har en deling af. Opgave 3.5: Argumenter for at s = t, og altså at de tre personer nu har en deling af det gennemsnit de ønsker at finde. 4

5 Før : de tre personer kender en deling af x, dvs. P 1 kender del [, x 2, x 3 ], P 2 kender del [x 1,, x 3 ], P 3 kender del [x 1, x 2, ], hvor x = x 1 + x 2 + x 3 mod 100 Efter : de tre personer kender alle værdien x Metode : alle personer sender blot sine dele til de andre Figur 3: Åbnings-protokol 4 Åbning Af Sikker Deling Vi har nu set hvordan de tre personer først kan lave sikre delinger af deres lønninger s i med hinanden, og dernæst kan beregne en sikker deling af den ønskede sum s = s 1 + s 2 + s 3 mod 100 vha. additions-protokollen. Omvendt har vi også set at deling intet fortæller om den underliggende værdi så selvom de nu godt nok har beregnet s, er der ingen af dem der ved hvad denne værdi er! Hvad vi mangler er en protokol til at åbne delinger med. Bemærk at dette nødvendigvis må medføre at personerne skal udveksle information med hinanden, og derfor skal blive enige om at åbne samt enige om hvilke delinger der skal åbnes. Åbningsprotokollen er uhyggelig simpel: personerne sender simpelthen blot deres delinger til hinanden. Vi så før at P 1 kunne beregne t 2 og t 3 ; når de ønsker at åbne t = t 1 + t 2 + t 3 mod 100 sender P 1 derfor blot t 2, t 3 til P 2 og P 3 (som ligeledes sender deres). Opgave 4.1: Vis at alle nu kan beregne s. Spørgsmålet er nu om denne løsning er sikker i samme forstand som den med lommeregneren i kassen. Vi har allerede set at i delings-protokollen blev der ikke afsløret noget: ifølge opgave 2.1 har ingen af personerne nogen som helst information om hvad de andre tjener, selv efter at de har modtaget s i,j erne fra de andre. Ligeledes så vi i opgave 3.3 at ingen af dem har lært noget ved at addere deres delinger. Det eneste nye der sker til sidst er at t 1, t 2, og t 3 er blevet offentliggjort. Lad os se på situationen fra P 3 s synspunkt: han ved allerede hvad t 1 og t 2 er. Så det eneste nye han får at vide er t 3. Husk at sikkerhed her betyder at det eneste nye vi har lov at afsløre er s, for det er det resultat vi gerne vil beregne. 5

6 Opgave 4.2: Vis at hvis P 3 fik s udleveret i stedet for t 3, så kunne han nemt selv beregne t 3. Vi kan derfor konkludere at hvis P 3 får værdien af s at vide (og det var jo det der var meningen), så kan han nemt selv regne ud hvad t 3 er, hvorfor det ikke røber for meget hvis P 1 og P 2 giver ham denne. 5 Sikker Multiplikation I det forrige har vi kigget på hvordan vi kan lave en metode til at lægge tal sammen på en sikker måde. Vi tilføjer nu en fjerde protokol der kan gange tal sammen. Med andre ord, hvis de tre personer allerede har delingerne af x og y, hvordan kan de så sikkert finde en deling z = x y mod 100? Vi skal først huske på at en sikker deling af x består af tre tal x 1, x 2, x 3 således at x = x 1 + x 2 + x 3 mod 100. Tilsvarende for y. Det betyder at x y mod 100 = (x 1 + x 2 + x 3 ) (y 1 + y 2 + y 3 ) mod 100 = (x 1 y 1 + x 1 y 2 + x 1 y 3 + x 2 y 1 + x 2 y 2 + x 2 y 3 + x 3 y 1 + x 3 y 2 + x 3 y 3 ) mod 100 og hvis vi kigger efter kan vi se at for ethvert produkt x i y j er der mindst én af personerne der kan beregne denne. Opgave 5.1: Vis at når personerne kender en deling af x og y, så kan P i beregne et tal u i således at x y mod 100 = (u 1 + u 2 + u 3 ) mod 100. Dette betyder at vi kan finde en deling af det ønskede resultat z hvis vi på en sikker måde kan finde summen af u 1, u 2, og u 3 men det er jo netop hvad vores to andre protokoller tillader os at gøre! Med andre ord, så er multiplikationsprotokollen simpelthen blot: 1. P i beregner u i udfra de værdier han kender per opgave P i bruger delings-protokollen til at lave en sikker deling af u i 3. de bruger additionsprotokollen til at beregne en deling af u = u 1 + u 2 + u 3 mod 100 Opgave 5.2: Hvor meget kræver multiplikations-protokollen at personerne snakker med hinanden? 6

7 Før : de tre personer kender en deling af x og en deling af y, dvs. P 1 kender del [, x 2, x 3 ] og [, y 2, y 3 ], P 2 kender del [x 1,, x 3 ] og [y 1,, y 3 ], P 3 kender del [x 1, x 2, ] og [y 1, y 2, ], hvor x = x 1 + x 2 + x 3 mod 100 og y = y 1 + y 2 + y 3 mod 100 Efter : de tre personer kender en deling af z = x y mod 100, dvs. P 1 kender del [, z 2, z 3 ], P 2 kender del [z 1,, z 3 ], P 3 kender del [z 1, z 2, ], hvor det gælder at z = z 1 + z 2 + z 3 mod 100 Metode : P i beregner u i som i opgave 5.1, P i laver en deling af u i, de tre laver en sikker addition af de tre u i delinger Figur 4: Multiplikations-protokol Opgave 5.3: Argumenter for hvorfor multiplikations-protokollen er sikker, altså hvorfor ingen af personerne kender værdien af z. Opgave 5.4: Hvis z = x y faktisk var det endelige resultat, hvordan får de så dette resultat at kende? 6 Dating for Dataloger Afslutningsvist skal vi bruge vores nye multiplikations-protokol til at hjælpe to generte personer med at spørge hinanden ud på date. Alice og Bob har lige mødt hinanden, og Alice overvejer om hun vil på date med Bob, som overvejer noget lignende med Alice. Men ingen af dem er sikre på hvad den anden tænker, og er derfor begge alt for generte til bare at spørge det ville jo være frygtelig pinligt hvis hun/han sagde nej! Heldigvis kan vi med vore multiplikations-protokol hjælpe Alice og Bob til at finde ud af om der er gensidig interesse, uden at det bliver pinligt for nogen. Det kan gøres således. Alice vælger et tal a sådan at a = 1 hvis hun er interesseret i Bob, og a = 0 ellers. På samme måde vælger Bob et tal b. Det er nu nemt at indse, at a b = 1 præcis hvis begge er interesseret, og ellers er a b = 0. 7

8 Opgave 6.1: Hvilke tre trin indgår i dating-protokollen? Opgave 6.2: Vis at hvis Alice har valgt a = 0, så ved hun hvad resultatet er allerede inden vi har udført beregningen. Brug dette til at argumentere for, at hvis vores protokoller fra tidligere er sikre, og hvis Alice ikke er interesseret, så finder hun aldrig ud af om Bob var interesseret eller ej. Vores multiplikations-protokol er for tre deltagere, så det kræver at Alice og Bob har en tredje person til at hjælpe sig. Men bemærk at den tredje person ikke får nogen som helst information udover resultatet, og vi behøver derfor ikke stole på at han er diskret. Der findes andre metoder der kun kræver at to personer er med, men det kræver andet kryptografi end hvad vi har set på her, og er en del mere indviklet. 8

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 Udarbejdet af: Vejleder: Tomas Rasmussen Mads Rosendahl. Abstract Dette projekt har til formål at undersøge

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Problem-Based Learning (PBL) - som undervisningsmetode i dansk og tysk teknisk oversættelse

Problem-Based Learning (PBL) - som undervisningsmetode i dansk og tysk teknisk oversættelse Problem-Based Learning (PBL) - som undervisningsmetode i dansk og tysk teknisk oversættelse På disse sider vil jeg beskæftige mig med fire aspekter af PBL. 1. Nogle karakteristiske træk ved 2. Underviser-

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere