Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015"

Transkript

1 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for

2 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside hvortil der også vil være henvist i nedenstående afsnit. Info-håndbogen giver nogle generelle retningslinjer og nyttige informationer, som gerne skulle gøre det lettere for os alle i klubben. 01) Bestyrelsens sammensætning 02) Udvalg og kontaktpersoner 03) Kontoret åbningstider, adresser, opgaver m.v. 04) Ind og udmeldelser samt spillerbenyttelse. 05) Kontingent. 06) Transport til kampe. 07) Baner. 08) Træningskampe, kampe, ændring i afvikling af kampe, aflysninger m.v. 09) Holdkort og resultatformidling. 10) Når et hold trækkes. 11) Omklædningsrum, tyveri m.v. 12) Parkering. 13) Materiel. 14) Klubkamera (digitalt). 15) Dommer, dommerafregning m.v. 16) Information til trænere og ledere. 17) Forsikringer. 18) Klubhuset/Cafeteriet/Mødelokale. 19) Værested med lektiecafe 20) Afslutningsfester. 21) Præsentation af hold og spillere på stadion. 22) Sponsorer/sponsorater m.v. 23) Tøjsponsorater m.v. 24) Klubdragt 25) Adgangskort til stadion. 26) Retningslinjer for tildeling af erkendtligheder. 27) Klubinformation i NIF Nyt 28) Opstartsmøder i de enkelte afdelinger. 29) Pokaler, vimpler m.v. 30) Bolddrenge. 31) Indefodbold 32) Leveregler 33) Politikker 34) Diverse 35) Hjertestarter 36) NIF på Tour 37) Anvendelse af holdbudget 38) Træneruddannelse 2

3 01) Bestyrelsens sammensætning: Klik her Se fodboldafdelingens hjemmeside, Bestyrelsen holder omkring 8-10 bestyrelsesmøder om året. Punkter, som ønskes behandlet af bestyrelsen, skal fremsendes til formanden senest 5 dage inden mødet og gerne som (mailadresse: 02) Udvalg og kontaktpersoners opgaver: Klik her Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg: Udvalg Formand Sammensætning Administrationsudvalget Thomas Larsen Sportsligt Udvalg Brian Christiansen Facilitetsudvalget Kjeld Vestergaard Vis Vis Vis Materialeudvalget Medieudvalget Sponsorudvalget Henrik Haupt Hansen Thomas Larsen Mette Restrup Vis Vis Vis Stævneudvalget Anders Stauner Vis Administrationsudvalgets opgaver: Kluboffice DBU/DBU Sjælland, DGI, medlemsregistrering, medlemskartotek Overordnet ansvar for økonomi, betalinger, bogføring, restanceopfølgning, kontingentopkrævning, fakturering af sponsorer Resultatindsamling, kampstatistik, kampændringer, certifikater etc. Holdtilmeldinger 3, 5, og 8 mands hold, diverse ad-hoc Sager med juridisk indhold. Kontorartikler, nøgler, adm. ved koncerter Sekretariatet (kontoret) har som udgangspunkt åbent hver mandag fra kl med undtagelse af månederne november, december og januar. Udvalgets sammensætning kan ses på fodboldafdelingens hjemmeside: Sportsligt Udvalgs opgaver: Udvalget refererer direkte til bestyrelsen og er over for bestyrelsen ansvarlig for at koordinere og beslutte forhold vedrørende fodbolden i NIF fodbold, konkretiseret ved U4 til Veteraner, drenge og piger. 3

4 Facilitetsudvalgets opgaver: Udvalget varetager alle sager, som vedrører faciliteter i NIF fodbold, klubhus/cafeteria, teknik lys, alarm, projekter, kiosken på Bauhaus Arena, bane og klubområde, rengøring og diverse forefaldende opgaver. Cafe Niffen: Link til Café Materialeudvalgets opgaver: Udvalget varetager indkøb og udlevering af materialer, kamptøj, tøj til trænere og ledere. Materialeforvalter: Arne Jensen, Medieudvalgets opgaver: Udvalget har som sine primære opgaver at sørge for produktion og udgivelse/udsendelse af: NIF nyt: Thomas Larsen, NIF fodbold hjemmeside: Thomas Larsen, Generel kommunikation via presse etc: Thomas Larsen,, Sponsorudvalgets opgaver: Udvalget har til opgave at tegne den salgsmæssige profil i klubben. Stævneudvalgets opgaver: Udvalget har til opgave at udføre de opgaver, som er forbundet med afholdelse af diverse stævner - herunder bl.a. Pinse-Cup, St. Bededags- Cup osv. 03) Kontoret åbningstider, adresse, opgaver m.v. Kontoret har, som udgangspunkt, åbent hver mandag kl med undtagelse af månederne november, december og januar. Kontoret kan altid kontaktes via formularen Åbningstider mv. Ses her: Af sikkerhedsmæssige årsager har kun personer fra Administrationsudvalget og medlemmer af bestyrelsen adgang til klubbens kontorfaciliteter og EDB. 04) Ind- og udmeldelser samt spillerbenyttelse Indmeldelse link Udmeldelse link Ind- og udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kontoret. 4

5 Indmeldelse Indmeldelse af nye medlemmer sker ved at udfylde en indmeldelsesblanket, som kan fås på kontoret eller her. Blanketten skal i udfyldt stand afleveres på kontoret eller i postkassen på klubhuset. Nye medlemmer, som har spillet i en anden klub, skal også aflevere spillercertifikat. I modsat fald er spilleren ikke spilleberettiget. Det er herefter kontoret, som sørger for den videre ekspedition til DBU Sjælland/DBU. Hvis der indmeldes en spiller, som tilkendegiver, at han ikke har spillet fodbold inden for det sidste og foregående år, skal der udfyldes en spillererklæring, som ligeledes udleveres på kontoret. Kontoret indsender herefter spillererklæringen til DBU Sjælland, der skal attestere den, før det nye medlem er spilleberettiget. Udmeldelse Anmodning om udmeldelse skal afleveres på kontoret, eller indtastes via dette link. Spillercertifikatet udleveres kun, såfremt et medlem ikke er i kontingentrestance eller ikke omfattet af nogen form for karantæne eller så snart eventuel restance er betalt/karantæne udløbet. Eventuelle andre restancer over for klubben skal være udlignet, og udleveret materiel skal være tilbageleveret. Spillerbenyttelse Vær opmærksom på DBU Sjællands regler om spillerbenyttelse, bl.a. er der særlige regler i de sidste tre kampe ( 9.5 i turneringsreglementet). Fra klubbens side er det tillige et krav, at medlemmet har betalt kontingent. 05) Kontingent Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentsatserne fremgår af fodboldafdelingens hjemmeside. Kontingent opkræves halvårligt. Det tilstræbes at være den 1. marts og den 1. august. Nye medlemmer, der ikke er medlem fra opstarten af en halvsæson, opkræves kontingent efter følgende retningslinjer: Indmeldes inden den 1. juni betales for 1. halvår. Indmeldes efter den 1. juni betales for 2. halvår. Indmeldes inden den 15. september betales for 2. halvår. Indmeldes efter den 15. september er 2. halvår kontingentfrit. Hvis der spilles indendørs i efterårs/vintersæsonen kan der opkræves særskilt kontingent, I de situationer, hvor der kun har været trænet med i slutningen af et forår eller efterår og ikke spillet kampe, vil kontingent blive individuelt 5

6 vurderet. I disse situationer skal der rettes henvendelse til kontoret ved indmeldelsen. Ved udmeldelse midt i en sæson, sker det uden nogen form for refusion af betalt kontingent. 06) Transport til kampe Transport til kampe skal som hovedregel ske for Børne- og Ungdomsfodbold via forældres kørsel. NIF Fodbold ønsker at pointere over for forældre og klubbens seniorspillere, at den danske færdselslov til enhver tid skal følges ved forældrekørsel. Det forventes, at al forældrekørsel sker med tanke på det ansvar, der er ved at køre for de personer, der er med i bilen Til forældre: Når der køres med andre folks børn, forventes det, at føreren af køretøjet er bevidst om, at han/hun har det fulde ansvar for de personer, der transporteres. Føreren af køretøjet må aldrig tillade, at flere personer, end der er seler til i bilen, kører med Føreren af køretøjet bør altid være opmærksom på, at alle spillere i bilen har sele på Børn under 140 cm må IKKE sidde på passagersædet foran i bilen, hvis der er airbag Hastighedsgrænserne skal til enhver tid overholdes (også selvom tidsplanen skrider) Føreren bør ALTID køre efter forholdene (tæt trafik, tåge, sne mv.) Føreren bør være frisk og veludhvilet, og naturligvis ikke være påvirket af nogen former for rusmidler Køretøjet bør være i en sådan stand, at det ikke udsætter passagerne for unødig fare Til træneren/holdlederen: Lav inden sæsonen en plan over, hvilke forældre der skal køre til hvilke kampe (vær opmærksom, på at ikke alle forældre har seler til 4 spillere i køretøjet) Undersøg hvor lang tid køreturen normalt vil tage, og afsæt gerne ekstra tid til transport, da dårligt vejr (tåge, sne m.m.), tæt trafik og andet kan påvirke transporttiden Gør inden sæsonen forældrene opmærksomme på, at du forventer, at de overholder foreningens trafikpolitik Spillere, der henvender sig vedr. utryghed i forbindelse med transport, bør altid tages seriøst, og du bør derfor udvise ansvar og tage kontakt til den pågældende forælder (nævn aldrig den pågældende spillers navn) 6

7 Foreningen yder ikke nogen form for kørselsgodtgørelse til forældrene; men fra bestyrelsens side opfordres der til, at alle spillere betaler kr. 20,- pr. udekamp for at køre med. Køreren kan i samarbejde med træner/leder opkræve op til max. Kr. 50,- pr. spiller, hvis transporten er ekstra lang. Hvis det en sjælden gang ikke lykkes at skaffe privatkørsel til en udekamp, kontaktes: Kassereren. Kassereren skal være med i beslutningsprocessen, hvis der f.eks. skal bestilles bustransport. Hver spiller opkræves kr. 50,00 til træneren/lederen for holdet, som afregner med kassereren. 07) Baner (se også under Faciliteter på hjemmesiden Banerne kan benyttes i det omfang, de er blevet tildelt af kommunen, og som Sportsligt Udvalg har fordelt internt. Det er klubben, der fordeler banerne, og det kan derfor ikke hjælpe, at den enkelte træner/leder henvender sig til stadion-inspektøren for at få mere træningstid. Det er suverænt stadioninspektøren, som afgør, om de kommunale baner kan benyttes. Evt. aflysninger skal respekteres. Fodboldafdelingen betaler for at benytte banerne. Det betyder, at de baner, som vi har fået tildelt, også skal benyttes, da vi ellers kommer til at betale for noget, som vi ikke bruger. Når en afdeling har fået træningstid såvel udendørs som indendørs, skal den derfor benyttes. I modsat fald opfordres man til at rette henvendelse til de ansvarlige for det sportslige område, så den tildelte tid kan fordeles til andre. Er dette ikke muligt, vil tiden blive afmeldt hos kommunen. Hvis et hold/årgang ikke kan benytte den tildelte træningstid i Harboe Hallen (f.eks. fordi holdet skal spille træningskamp på udebane), er det trænerens ansvar at få tiden besat ved at tilbyde tiden til andre årgange/hold. Det er ikke tilladt at flytte de fastgjorte mål fra banerne, idet det kan være forbundet med livsfare, hvis målene vælter af en eller anden årsag. Et medlem af Materialeudvalget (Busser) er kontaktperson mellem fodboldafdelingen og kommunen (stadionpersonalet). Det vil sige, at hvis kommunen aflyser træning på anlægget, er det Busser, som får besked. Busser giver herefter besked til samtlige trænere og ledere. Til enkeltstående kampe (f.eks. træningskampe) finder den enkelte træner selv bane og giver besked til Morten Sørensen og/eller Keld Jensen af hensyn til koordination og tildeling af omklædningsrum. 7

8 08) Træningskampe, kampe, ændring i afvikling af kampe, aflysninger m.v. Træningskampe Ved planlægning af træningskamp er det træneren for holdet, som har ansvaret for at finde en ledig bane. Dette skal ske ved henvendelse til Jørn Damgaard på tlf.: , han er ansvarlig for booking af banerne til træningskampe Herefter skal der gives besked til: Kampe Erik Pedersen, Cafeteriaforpagteren Kontoret og Sportsligt Udvalg Kontaktpersonen for hver afdeling vil før sæsonstarten modtage en kampoversigt til sæsonens kampe for hvert tilmeldt hold. Kampprogram under DBU og DBU Sjælland kan tillige ses på internetsiden samt Alle planlagte kampe under DBU, DBU Sjælland samt DGI har stadioninspektøren på forhånd kendskab til, idet kontoret udleverer kampoversigten direkte til stadioninspektøren. Generelt i relation til ændring i afvikling af kampe: Tilrettelæggelse eller ændring og afvigelser i afvikling af kampe har konsekvenser for flere, og i denne forbindelse er det derfor vigtigt, at følgende orienteres: Jørn Damgaard , eller Erik Pedersen, Cafeteriaforpagteren Kontoret eller Sportsligt Udvalg. Flytning af kampe Flytning af DBU/DBU Sjælland/DGI-kampe skal foregå via kontoret. Træner/holdleder har ansvaret for, at der indledningsvis aftales en ny kampdag/tidspunkt med modstanderen. Hvis det er en hjemmekamp, skal der forinden indhentes en accept fra Morten Sørensen/Keld Jensen på ny dato eller nyt afviklingstidspunkt. 8

9 Herefter indleveres anmodningen om flytningen til kontoret med oplysning om følgende; a) Den nye kampdato b) Hvem det er aftalt med c) Baggrunden for flytningen Kontoret sender ansøgningen til DBU/DBU Sjælland/DGI og afventer endelig godkendelse, der videregives til afdelingens kontaktperson, så snart svar modtages retur. En flytteansøgning til DBU Sjælland-kampe skal være DBU Sjælland i hænde senest 14 dage før kampens oprindelige tidspunkt - eller 14 dage før det nye tidspunkt, hvis dette ligger før det oprindelige tidspunkt. Hvis vi ikke overholder tidsfristen, koster det kr. 200,00, som det enkelte hold skal betale. Det er ærgerlige penge at smide ud ad vinduet så husk det! Fristen for DBU-kampe er 28 dage. Fristen for DGI-kampe: Spørg på kontoret Trænere og holdledere bedes derfor gennemgå de enkelte holds kampprogram med spillerne, så I er sikre på, at de kan spille de pågældende dage. Afbud til kamp Hvis et hold ikke er i stand til at stille hold til en enkeltstående kamp skal træner/holdleder sørge for at: Modstanderen kontaktes pr. tlf. DBU/DBU Sjælland/DGI kontaktes for aflysning af eventuel dommer og registrering af det vindende hold. Orienterer Jørn Damgaard, eller Erik Pedersen, Orienterer cafeteriaforpagteren Orienterer Kontoret eller Sportsligt Udvalg. Holdkort skal afleveres på kontoret med afkrydsning for, om det er hjemmeeller udeholdet, der er udeblevet. Aflysning af kamp. Hvis en kamp aflyses, dvs. afvikling af kampen ikke er mulig pga. banens beskaffenhed m.v., skal hjemmeholdets træner/holdleder følgende: Modstanderen kontaktes pr. tlf. Aftale nyt spilletidspunkt med modstander DBU/DBU Sjælland kontaktes (inden fredag kl. 15,00) for aflysning af eventuel dommer. Ved DGI-kampe ringes til dommerfordeler. Orienterer Jørn Damgaard, eller Erik Pedersen, Orienterer cafeteriaforpagteren Orienterer Kontoret eller Sportsligt Udvalg 9

10 DBU/DBU Sjælland/DGI skal altid have oplysning om nyt spilletidspunkt. Flytning af dommerløse kampe Der skal ikke indhentes tilladelse til flytning, medmindre kampen ønskes spillet senere end den af DBU Sjælland/DGI fastsatte dato! Ved flytning skal træneren/holdlederen sørge for at: Orienterer Jørn Damgaard, eller Erik Pedersen, Orienterer cafeteriaforpagteren Orienterer Kontoret eller Sportsligt Udvalg. Internationale kampe og turneringer (bilag 4 i turneringsreglementet) Hvis der skal spilles kampe i udlandet eller mod udenlandske hold i Danmark, skal det præciseres, at Sportsligt Udvalg skal godkende deltagelsen, ligesom følgende regler skal overholdes: B4.1: Til kampe mod udenlandske hold skal skriftlig ansøgning på særskilt blanket altid indsendes til DBU, så snart kampen(e) er aftalt - jfr. det internationale fodboldforbunds bestemmelser herom. Følgende bestemmelser gælder: a) Enkeltstående kampe i ind- og udland: Tilladelse til sådanne kampe/turneringer skal indhentes hos lokalunionen/dbu på særskilt blanket. Ansøgningen skal være lokalunionen i hænde senest 4 uger før det pågældende arrangement. Ansøgningen videresendes med ja/nej fra lokalunionen til DBU inden 5 dage. Den ansøgende klub får herefter direkte besked fra DBU og med kopi til lokalunionen senest 2 uger før det pågældende arrangement. b) Turneringer i udlandet: Her gælder samme regler og procedurer som for enkeltstående kampe i ind- og udland. Ved overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan DBUs bestyrelse skride ind over for den pågældende lokalunion eller klub. c) Internationale ungdomsturneringer i Danmark: 1. I henhold til artikel 10, stk. 1 i FIFA-regulativerne, skal FIFA give tilladelse til alle ungdomsturneringer. 10

11 2. Den arrangerende klub eller lokalunion skal tilsende turneringsregulativ til FIFA for godkendelse, og dette skal ske gennem det nationale forbund. Turneringsregulativet skal være FIFA i hænde senest 2 måneder før turneringens start. FIFA har ret til at forlange ændringer i det fremsendte turneringsregulativ, hvis det ikke er i overensstemmelse med FIFA's betingelser/regler. 3. De deltagende klubber skal være tilsluttet deres nationale forbund og have skriftlig tilladelse på deltagelse i den pågældende turnering (iflg. artikel 9, stk. 1 i FIFA's regulativer). 4. De deltagende klubber skal tegne forsikring for deres spillere (sygdom, uheld, skader etc.). 5. Arrangøren skal tegne forsikring dækkende tredjepart (dommere, officials, tilskuere etc.). 6. Turneringen må ikke arrangeres af personer uden tilknytning til forbundet, men af tilsluttede klubber eller lokalunioner. Sidstnævnte må dog ansætte arrangører udefra, men ansvaret påligger klubben/lokalunionen. Alle klubber, der ønsker at arrangere sådanne ungdomsturneringer, skal derfor ansøge DBU herom, og senest 3 måneder før turneringens start. For at opnå en sådan tilladelse skal indsendes de i cirkulæret nævnte oplysninger, samt til DBU indbetale det af DBU fastsatte beløb. 7. Gældende regler/aftaler fra DBU/Lokalunioner om dommerpåsætning skal følges. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre sanktioner, der står i forhold til den bøde, DBU vil blive idømt af FIFA (p.t s.fr. = ca d.kr.) overfor den pågældende lokalunion eller klub. B4.2 Ansøgningsskema fås hos lokalunionen eller DBU. 9) Holdkort og resultatformidling DBU Sjællands turneringsreglement 18: Generelt Udfylderen af holdkortet skal være: Oprettet som medlem og tildelt klubhvervet 'holdkortindberetter' eller KampKlar via klubbens adgang til KlubOffice Godkendt af lokalunionen for at kunne udfylde det elektroniske holdkort via app eller KampKlar. Når disse to forhold er i orden, så har personen mulighed for at udfylde elektroniske holdkort for klubben via DBU's Fodbold App og KampKlar. 11

12 Spilleren skal være: Medlem af klubben Registreret som fodboldspiller i KlubOffice af den klub, han/hun repræsenterer Godkendt at DBU Sjælland. Spilleberettiget Det skal klubberne gøre før kampen: Såfremt der anvendes trøjenumre, skal disse være i overensstemmelse med de påførte numre på kampkortet. Fødselsdata (dd-mm-åå) påføres for Old Boys og ældre spillere Fødselsår for ungdomsspillere påføres, dog skal der påføres fødselsår/måned for spillere brugt i.f.m. speciel spillerbenyttelse Det skal klubberne gøre efter kampen: Hjemmeholdet påfører kampens resultat. Begge hold er ansvarlige for at, ikke benyttede spillere slettes fra holdkortet. Resultatet skal af hjemmeholdet indrapporteres umiddelbart og senest en time efter kampens afslutning. Resultatet kan indtastes via eller via App en KampKlar s18.2 Er resultatet fra en kamp ikke modtaget senest 3 dage efter henholdsvis forårs- eller efterårsturneringens afslutning, dømmes hjemmeholdet (som ansvarlig for indberetning af resultatet) som udeblevet, og resultatet ansættes til 0-3. Hjemmeholdet idømmes bøde for udeblivelse og kan almindeligvis ikke blive puljevinder eller rykke op i en højere række (jf. turneringsreglementets 16.2). Fodboldafdelingens retningslinjer for at efterleve ovenstående: Resultatformidling Resultatformidling gælder alle kampe under DBU Sjælland/DBU. Ved hjemmekampe skal træner/holdleder rapportere om udeblivelse eller holdets resultater, der indtastes senest en time efter kampen. Dette sker via app en KampKlar. I tilfælde af, at modstanderholdet udebliver, skal dette også indberettes til DBU Sjælland. 10) Når et hold trækkes fra resten af en turnering Træneren/holdlederen kontakter Sportsligt Udvalg, inden holdet trækkes. Kontoret formidler den skriftlige trækning. Træneren/holdlederen skal selv sørge for at ringe til de næste tre modstandere og orientere herom. 12

13 Ovennævnte skal gøres uanset, hvilken række holdet spiller i. Ved trækning skal træneren/holdlederen tillige sørge for at: Orientere Jørn Damgaard, eller Erik Pedersen, Orientere cafeteriaforpagteren Orientere Kontoret eller Sportsligt Udvalg. 11) Omklædningsrum og tyveri m.v Omklædningsrum tildeles af Erik Pedersen, og det kan ses på informationstavlen, hvilke rum man har fået tildelt til træning og kamp. Dette skal selvfølgelig respekteres. Omklædningsrummene skal behandles ordentligt af alle brugere, og det betyder i princippet, at trænerne klæder om sammen med spillerne for at undgå hærværk, støvlevask i baderum/håndvaske og lignende svineri. Hvis omklædning sammen med spillerne ikke kan lade sig gøre, er det trænerens ansvar, at omklædningsrummet bliver efterset efter hver benyttelse. Tobaksrygning og medbragte flasker i omklædningsrum er ikke tilladt. Vi har desværre været plaget af en del tyveri fra omklædningsrummene, som ønskes stoppet. Hvis omklædningsrum ikke aflåses, så sørg for at værdigenstande samles sammen og tages med fra omklædningsrummene. Fodboldafdelingen dækker ikke tyveri. Den enkelte skal anmelde tyveri til politiet og derefter henvende sig til eget forsikringsselskab. 12) Parkering Det er ikke tilladt at parkere foran klubhuset og omklædningsrummene. Der henvises til p-pladserne ved Næstved Hallerne og Gymnasiet. 13) Materiel Ved løbetræning efter mørkets frembrud uden for træningsanlægget, SKAL der benyttes refleksveste. Der skal også benyttes refleksveste, når spillerne skal fra klubhusets omklædningsrum til Harboe 13

14 Hallen og/eller Idrætsanlægget ved Nygårdsvej efter mørkets frembrud. Refleksveste kan rekvireres hos materialeforvalteren. Spilletøj, som skal benyttes til kamp, afhentes i kælderen, hvor der er adgang til aflåseligt skab. Klubbens tøj benyttes også til indestævner og kampe, som ikke står på kampoversigten i de tilfælde, hvor holdet deltager som NIF-hold. Det vil i princippet sige i DBU Sjælland-stævner. Dette skal bestilles særskilt hos materialeforvalteren. Det er ikke tilladt at benytte NIF-tøj til privatstævner. Hvis I har tøj, som er gået i stykker, så få det byttet hos materialeforvalterne, så det kan blive repareret i henhold til sponsoraftale. Spillerne skal beholde støvlerne på, indtil de er nået til omklædningsrummet. Strømperne ødelægges for hurtigt, hvis man smider støvlerne og går på strømpesokker. Læg mærke til, at der står til ikke ind i - omklædningsrummene. Strømpetape skal tages med ind fra banerne af hensyn til græsslåning. Træner/holdleder har ansvaret for, at holdet har skiftetrøjer med, når det er nødvendigt. Skiftetrøjer bestilles hos materialeforvalteren. Alt udleveret materiel (bolde, veste, toppe m.m.) skal afleveres på rette sted af trænerne efter endt brug. Det vil sige i årgangenes skabe. Fodboldafdelingens fællesmateriel må ikke låses inde i jeres skabe. Der er også andre, der skal bruge det. Store kegler og stiger skal afleveres i den store kasse, som står uden for boldrummet. Nøglen til denne kasse hænger inde i et lille skab i boldrummet. Nøglen til boldrummet kan også bruges til dette skab. 14) Klubkamera (digital) Klubben har et digitalt kamera, der opbevares på kontoret. Kameraet kan udlånes til trænere og ledere efter ønske. Så er der behov for at skyde et billede i forbindelse med en kamp/begivenhed m.v. til senere brug for en artikel i medlemsbladet, fest, holdbillede, m.v., så kontakt kontoret, der styrer udlåning m.v. 14

15 15) Dommer, dommerafregning m.v. I skal selv skaffe dommere til dommerløse kampe. Find evt. en dommer på klubbens hjemmeside, og kontakt denne. Til de dommerløse kampe kan kontoret bestille dommer via DBU Sjællands dommerhjælp, hvis det drejer sig om 11-mandsfodbold. I nødstilfælde når ALLE muligheder er opbrugt, kan kontoret også bestille en sort dommer til 8-mandsfodbold. Honoraret til ikke-sorte dommere er en øl eller vand + sandwich i klubhuset. Husk at give besked til cafeteriaforpagteren, når I bruger en ikke-sort dommer, så de ved, hvem de skal udlevere til. Trænere/ledere skal selv skaffe dommere til dommerløse kampe i børne- og ungdomsfodbold. Endvidere skal I også selv skaffe dommere til træningskampe og kampe i DGI s turneringer med undtagelse af Veteranholdet i DGI. Generelt henstilles der til at begrænse brugen af sorte dommere til træningskampe, da dette er forholdsvis dyrt for klubben. Som udgangspunkt er det altid kontoret, som bestiller sorte dommere. HUSK at dommeren er en kollega - ikke en fjende. Dommerne skal derfor behandles ordentligt. Trænere og lederes opførsel smitter af på spillerne, og bestyrelsen tolererer ikke dårlig opførsel over for dommerne. Det gælder også spillernes opførsel over for dommerne. Dommerne bør bydes velkommen af træner eller holdleder. Husk at takke dommeren efter kampen. Hvis en dommer udebliver til en af jeres kampe, skal DBU Sjælland have besked via vores indberetningsskema, som kan fås på kontoret. Begge hold har pligt til at vente ½ time på dommeren. Det er hjemmeholdets hovedansvar at fremskaffe en anden dommer. Diverse Modstanderne/holdet bør bydes velkommen af træner eller holdleder og henvises til omklædningsrum. 16) Information til trænere og ledere Alt relevant materiale fra bestyrelse, udvalg, union m.v. meddeles via mail og postbokssystemet, hvor alle afdelinger har en postboks. Der vil i de kommende år blive arbejdet på en løsning, hvor alle trænere og ledere får 15

16 fremsendt informationen elektronisk til en adresse. Trænere og ledere skal meddele deres mailadresse til kontoret. Det er endvidere muligt af få tilsendt et gratis abonnement på DBU Sjælland informationer via . Gå ind på DBU Sjællands hjemmeside og opret dig selv. Årgangskoordinatoren har adgang til boksen og sørger for, at boksen tømmes, så vi kan være rimelig sikre på, at diverse meddelelser når de rigtige personer i rette tid. Udsendelse af breve til forældre/spillere angående store stævner og rejser til udlandet, skal inden udsendelse godkendes af Sportsligt Udvalg. Betaling for deltagelse i store stævner/rejser skal ske via afdelingens kontaktperson, der skal have det godkendt af Sportsligt Udvalg, som afleverer besked til kassereren. Hvis en spiller bliver syg ved stævner, skal forældre kontaktes. Ansøgning om ekstra tider i Harboe Hallen kan kun ske via Sportsligt Udvalg. Der skal udføres spillerstatistik for alle 11- mands hold. Tidligere har alle afdelinger fået udleveret en SBU-håndbog. Informationerne fra SBU-håndbogen, som ikke eksisterer mere, vil være tilgængelig via internettet på som det eneste sted. Sørg for at sætte jer ind i regler og vilkår, så vi undgår kedelige episoder. Eventuelle tvivlsspørgsmål skal rettes til kontoret. Protester af enhver art til union eller organisation må ikke indgives uden bestyrelsens samtykke. Udvisning giver altid mindst 1 dags karantæne. Kontoret skal have besked herom. NIF s hovedafdeling har indført en procedure om skadeundersøgelse. Det fremgår heraf, at Hovedafdelingen betaler halvdelen af konsultationen, dog max. kr. 600,00. Blanket udleveres på kontoret. 17) Forsikringer DIF og Tryg har indgået en kollektiv forsikringsaftale, der i væsentlig omfang imødegår de forskellige risici, som i vid udstrækning sikrer de mange personer, der på en eller anden måde har en opgave at udføre i en forening. Der er tegnet følgende forsikringer: 16

17 1) Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring: Forsikringen er tegnet for samtlige personer, der er ansat i DGI/DIF regi. Den sikrer, at foreninger og forbund er dækket ind i de situationer, hvor der ydes erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. Arbejdsskadeforsikringen dækker følger af uheld, der opstår, mens den ansatte arbejder for foreningen. Arbejdet behøver ikke at være lønnet. 2) Ansvarsforsikringen: Dækker det erstatningsansvar, foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter, herunder som ejer eller bruger af den ejendom aktiviteten drives fra. Skade forvoldt af det enkelte medlem skal dækkes af dennes private ansvarsforsikring. 3) Ulykkesforsikringen: Aftalen sikrer, at bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i foreninger er dækket ind ved ulykkestilfælde, der måtte indtræffe under arbejde for foreningen. 4) Retshjælpsforsikringen: Dækker omkostninger i forbindelse med visse retslige konflikter. 5) Rejseforsikringen: Dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører og personale. De kollektive forsikringer er tegnet gennem Tryg, som står til rådighed, hvis der skulle være eventuelle forsikringsmæssige spørgsmål. Spillere er ikke omfattet af klubbens forsikringer. Endvidere er foreningens indbo/løsøre og bygninger forsikret via 1848 DiBa Forsikring A/S. 18) Klubhuset/cafeteriet/mødelokale Klubhuset Klubhuset må kun benyttes til møder og lignende efter aftale med cafeteriaforpagteren. Mødelokale v/kontoret 17

18 Mødelokalet i tilknytning til kontoret er forbeholdt bestyrelses- og udvalgsmøder. Lokalet kan reserveres. Dette gøres på tavlen, som hænger på døren. 19) Værested med lektiecafe I en del af klubhuset er indrettet et værested med lektiecafe opkoblet til internettet. 20) Afslutningsfester Afdelingsfester Når trænere og ledere deltager ved holdenes afslutningsfester i klubhuset, betaler klubben maden, hvorimod drikkevarer er for egen regning til cafeteriets sædvanlige priser. Årets træner- og lederfest Årets fest for trænere- og ledere afvikles sidst på året med en julefrokost i klubhuset. Maden leveres uden beregning, hvorimod drikkevarer er for egen regning. 21) Præsentation af hold og spillere på stadion Præsentation sker som udgangspunkt halvårligt, når: et hold har vundet sin pulje/række et hold har vundet en pokalfinale et hold har vundet SM/DM en spiller har haft landsholdsdebut. Herudover efter ønske eller konkret beslutning af bestyrelsen ved særlige lejligheder. Årgangskoordinatoren giver besked til kontoret, hvor nærmere aftales, herunder at holdene ved præsentationen skal være iført ens træningsdragter eller lignende. 22) Sponsorer, sponsorater m.v. 18

19 Klubben har kontakt til en bred kreds af sponsorer, der deltager på forskellig vis i følgende sponsorattyper: Skiltesponsor på opvisningsbanen eller ved klubhuset. NIF hovedsponsor, VIP, Guld, eller sølv Koncertsponsor Mediesponsor Tøjsponsor Henvendelse til potentielle sponsorer skal som hovedregel ske via de ansvarlige for sponsorområdet. Har man derfor kendskab til, at der er nogen, som ønsker at være sponsor, så kontakt én fra sponsorudvalget. Sponsorerne har en stor betydning for klubbens samlede økonomi, og de gør det muligt at realisere forskellige initiativer og indsatser på det sportslige område i klubben. Støt dem de støtter os! Vi opfordrer derfor til, at medlemmerne anvender klubbens sponsorer i det omfang, det er muligt. Det skal i denne sammenhæng præciseres, at såfremt der tilmeldes hold til indendørsturneringer, som optræder på klubbens vegne, så skal klubbens spilledragt anvendes. 23) Tøjsponsorater m.v. Al sportsbeklædning skal være af mærket Mitre i klubbens WebShop. Foruden sponsorens reklame påtrykkes alle trøjer logo på brystet med Sydbank. Har nogen kendskab til interesserede sponsorer, kontaktes én fra sponsorudvalget, hvorefter der rettes henvendelse til sponsoren for nærmere aftale af bestilling, betaling m.v. Vedr. træningsdragter skal de købes NIF s WebShop. Træningsdragterne vil være af mærket Mitre. Alle sponsorer skal godkendes af et medlem fra Sponsorudvalget. 5- og 8-mandshold. Som tøjsponsorer til 5- og 8-mandshold skal der alene betales for udgifterne til tøjet samt reklametryk. 19

20 Det er en betingelse, at det tøj, der sponsoreres til 5- og 8-mands hold, købes i samme størrelse. Dette er et krav, da der kan være stor forskel på størrelse af de enkelte i disse årgange. Da der sker op- og nedrykning af spillere, er denne løsning den mest hensigtsmæssige. 24) Klubdragt Alle medlemmer tilbydes en klubtræningsdragt og tøj til en favorabel pris. Se NIF s WebShop. Det er bestyrelsens håb, at mange vil benytte sig af tilbuddet, således at dette kan blive et tilbagevendende tilbud til klubbens medlemmer. Benyttelse af klubdragt til (inde)stævner DBU- og DBU Sjælland-stævner: Holdet stiller op i NIF-navn, i NIF-tøj og med en officiel NIF træner/leder. Private stævner: HVIS holdet stiller op i NIF-navn, skal det være med NIF-tøj og med NIF træner/leder HVIS holdet stiller op i andet navn, må det ikke være i NIF-tøj og ikke nødvendigvis med en NIF- træner/leder. 25) Adgangskort til Stadion Alle medlemmer har gratis adgang til divisionsholdets hjemmekampe mod forevisning af gyldigt medlemskort. Medlemskortet udleveres KUN en gang pr. ½ år, så pas godt på det. Tidligere bestyrelsesmedlemmer får tillige et gratis adgangskort i en periode efter deres fratrædelse. Perioden er fastsat til at være lige så lang som den periode, hvor de har deltaget i bestyrelsesarbejdet. 26) Retningslinier for erkendtligheder. I anledning af oprykning, kreds- eller puljemesterskaber er følgende honoreringer vedtaget: Oprykning Seniorhold: Kr. 500,- Kreds- og puljevinder DBU Sjælland Senior og Kr. 500,- ungdomshold: Kreds- og puljevinder DGI Senior og ungdomshold: Kr. 250,- Sjællandsmesterskab Senior og ungdomshold: Kr. 750,- Danmarksmesterskab elitehold (DBU): Kr , Danmarksmesterskab indenfor DGI: Kr ,- Pokalvindere senior og ungdom: Kr. 750,- 27) Vores klubinformation NIF Nyt 20

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 JYSK FODBOLD Oktober 2010 Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46 Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 Samarbejde og utraditionelle seniorhold på Læsø. Side 52 Jysk Fodbold er Jydsk

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Basketligaens Hvidbog 2015

Basketligaens Hvidbog 2015 Basketligaens Hvidbog 2015 Basketligaen blev etableret i 1997 med det formål at skabe en platform for udvikling af den bedste mandlige herrerække. Ligaens primære fokus er på udvikling af alt der sker

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere