Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015"

Transkript

1 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for

2 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside hvortil der også vil være henvist i nedenstående afsnit. Info-håndbogen giver nogle generelle retningslinjer og nyttige informationer, som gerne skulle gøre det lettere for os alle i klubben. 01) Bestyrelsens sammensætning 02) Udvalg og kontaktpersoner 03) Kontoret åbningstider, adresser, opgaver m.v. 04) Ind og udmeldelser samt spillerbenyttelse. 05) Kontingent. 06) Transport til kampe. 07) Baner. 08) Træningskampe, kampe, ændring i afvikling af kampe, aflysninger m.v. 09) Holdkort og resultatformidling. 10) Når et hold trækkes. 11) Omklædningsrum, tyveri m.v. 12) Parkering. 13) Materiel. 14) Klubkamera (digitalt). 15) Dommer, dommerafregning m.v. 16) Information til trænere og ledere. 17) Forsikringer. 18) Klubhuset/Cafeteriet/Mødelokale. 19) Værested med lektiecafe 20) Afslutningsfester. 21) Præsentation af hold og spillere på stadion. 22) Sponsorer/sponsorater m.v. 23) Tøjsponsorater m.v. 24) Klubdragt 25) Adgangskort til stadion. 26) Retningslinjer for tildeling af erkendtligheder. 27) Klubinformation i NIF Nyt 28) Opstartsmøder i de enkelte afdelinger. 29) Pokaler, vimpler m.v. 30) Bolddrenge. 31) Indefodbold 32) Leveregler 33) Politikker 34) Diverse 35) Hjertestarter 36) NIF på Tour 37) Anvendelse af holdbudget 38) Træneruddannelse 2

3 01) Bestyrelsens sammensætning: Klik her Se fodboldafdelingens hjemmeside, Bestyrelsen holder omkring 8-10 bestyrelsesmøder om året. Punkter, som ønskes behandlet af bestyrelsen, skal fremsendes til formanden senest 5 dage inden mødet og gerne som (mailadresse: 02) Udvalg og kontaktpersoners opgaver: Klik her Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg: Udvalg Formand Sammensætning Administrationsudvalget Thomas Larsen Sportsligt Udvalg Brian Christiansen Facilitetsudvalget Kjeld Vestergaard Vis Vis Vis Materialeudvalget Medieudvalget Sponsorudvalget Henrik Haupt Hansen Thomas Larsen Mette Restrup Vis Vis Vis Stævneudvalget Anders Stauner Vis Administrationsudvalgets opgaver: Kluboffice DBU/DBU Sjælland, DGI, medlemsregistrering, medlemskartotek Overordnet ansvar for økonomi, betalinger, bogføring, restanceopfølgning, kontingentopkrævning, fakturering af sponsorer Resultatindsamling, kampstatistik, kampændringer, certifikater etc. Holdtilmeldinger 3, 5, og 8 mands hold, diverse ad-hoc Sager med juridisk indhold. Kontorartikler, nøgler, adm. ved koncerter Sekretariatet (kontoret) har som udgangspunkt åbent hver mandag fra kl med undtagelse af månederne november, december og januar. Udvalgets sammensætning kan ses på fodboldafdelingens hjemmeside: Sportsligt Udvalgs opgaver: Udvalget refererer direkte til bestyrelsen og er over for bestyrelsen ansvarlig for at koordinere og beslutte forhold vedrørende fodbolden i NIF fodbold, konkretiseret ved U4 til Veteraner, drenge og piger. 3

4 Facilitetsudvalgets opgaver: Udvalget varetager alle sager, som vedrører faciliteter i NIF fodbold, klubhus/cafeteria, teknik lys, alarm, projekter, kiosken på Bauhaus Arena, bane og klubområde, rengøring og diverse forefaldende opgaver. Cafe Niffen: Link til Café Materialeudvalgets opgaver: Udvalget varetager indkøb og udlevering af materialer, kamptøj, tøj til trænere og ledere. Materialeforvalter: Arne Jensen, Medieudvalgets opgaver: Udvalget har som sine primære opgaver at sørge for produktion og udgivelse/udsendelse af: NIF nyt: Thomas Larsen, NIF fodbold hjemmeside: Thomas Larsen, Generel kommunikation via presse etc: Thomas Larsen,, Sponsorudvalgets opgaver: Udvalget har til opgave at tegne den salgsmæssige profil i klubben. Stævneudvalgets opgaver: Udvalget har til opgave at udføre de opgaver, som er forbundet med afholdelse af diverse stævner - herunder bl.a. Pinse-Cup, St. Bededags- Cup osv. 03) Kontoret åbningstider, adresse, opgaver m.v. Kontoret har, som udgangspunkt, åbent hver mandag kl med undtagelse af månederne november, december og januar. Kontoret kan altid kontaktes via formularen Åbningstider mv. Ses her: Af sikkerhedsmæssige årsager har kun personer fra Administrationsudvalget og medlemmer af bestyrelsen adgang til klubbens kontorfaciliteter og EDB. 04) Ind- og udmeldelser samt spillerbenyttelse Indmeldelse link Udmeldelse link Ind- og udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til kontoret. 4

5 Indmeldelse Indmeldelse af nye medlemmer sker ved at udfylde en indmeldelsesblanket, som kan fås på kontoret eller her. Blanketten skal i udfyldt stand afleveres på kontoret eller i postkassen på klubhuset. Nye medlemmer, som har spillet i en anden klub, skal også aflevere spillercertifikat. I modsat fald er spilleren ikke spilleberettiget. Det er herefter kontoret, som sørger for den videre ekspedition til DBU Sjælland/DBU. Hvis der indmeldes en spiller, som tilkendegiver, at han ikke har spillet fodbold inden for det sidste og foregående år, skal der udfyldes en spillererklæring, som ligeledes udleveres på kontoret. Kontoret indsender herefter spillererklæringen til DBU Sjælland, der skal attestere den, før det nye medlem er spilleberettiget. Udmeldelse Anmodning om udmeldelse skal afleveres på kontoret, eller indtastes via dette link. Spillercertifikatet udleveres kun, såfremt et medlem ikke er i kontingentrestance eller ikke omfattet af nogen form for karantæne eller så snart eventuel restance er betalt/karantæne udløbet. Eventuelle andre restancer over for klubben skal være udlignet, og udleveret materiel skal være tilbageleveret. Spillerbenyttelse Vær opmærksom på DBU Sjællands regler om spillerbenyttelse, bl.a. er der særlige regler i de sidste tre kampe ( 9.5 i turneringsreglementet). Fra klubbens side er det tillige et krav, at medlemmet har betalt kontingent. 05) Kontingent Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentsatserne fremgår af fodboldafdelingens hjemmeside. Kontingent opkræves halvårligt. Det tilstræbes at være den 1. marts og den 1. august. Nye medlemmer, der ikke er medlem fra opstarten af en halvsæson, opkræves kontingent efter følgende retningslinjer: Indmeldes inden den 1. juni betales for 1. halvår. Indmeldes efter den 1. juni betales for 2. halvår. Indmeldes inden den 15. september betales for 2. halvår. Indmeldes efter den 15. september er 2. halvår kontingentfrit. Hvis der spilles indendørs i efterårs/vintersæsonen kan der opkræves særskilt kontingent, I de situationer, hvor der kun har været trænet med i slutningen af et forår eller efterår og ikke spillet kampe, vil kontingent blive individuelt 5

6 vurderet. I disse situationer skal der rettes henvendelse til kontoret ved indmeldelsen. Ved udmeldelse midt i en sæson, sker det uden nogen form for refusion af betalt kontingent. 06) Transport til kampe Transport til kampe skal som hovedregel ske for Børne- og Ungdomsfodbold via forældres kørsel. NIF Fodbold ønsker at pointere over for forældre og klubbens seniorspillere, at den danske færdselslov til enhver tid skal følges ved forældrekørsel. Det forventes, at al forældrekørsel sker med tanke på det ansvar, der er ved at køre for de personer, der er med i bilen Til forældre: Når der køres med andre folks børn, forventes det, at føreren af køretøjet er bevidst om, at han/hun har det fulde ansvar for de personer, der transporteres. Føreren af køretøjet må aldrig tillade, at flere personer, end der er seler til i bilen, kører med Føreren af køretøjet bør altid være opmærksom på, at alle spillere i bilen har sele på Børn under 140 cm må IKKE sidde på passagersædet foran i bilen, hvis der er airbag Hastighedsgrænserne skal til enhver tid overholdes (også selvom tidsplanen skrider) Føreren bør ALTID køre efter forholdene (tæt trafik, tåge, sne mv.) Føreren bør være frisk og veludhvilet, og naturligvis ikke være påvirket af nogen former for rusmidler Køretøjet bør være i en sådan stand, at det ikke udsætter passagerne for unødig fare Til træneren/holdlederen: Lav inden sæsonen en plan over, hvilke forældre der skal køre til hvilke kampe (vær opmærksom, på at ikke alle forældre har seler til 4 spillere i køretøjet) Undersøg hvor lang tid køreturen normalt vil tage, og afsæt gerne ekstra tid til transport, da dårligt vejr (tåge, sne m.m.), tæt trafik og andet kan påvirke transporttiden Gør inden sæsonen forældrene opmærksomme på, at du forventer, at de overholder foreningens trafikpolitik Spillere, der henvender sig vedr. utryghed i forbindelse med transport, bør altid tages seriøst, og du bør derfor udvise ansvar og tage kontakt til den pågældende forælder (nævn aldrig den pågældende spillers navn) 6

7 Foreningen yder ikke nogen form for kørselsgodtgørelse til forældrene; men fra bestyrelsens side opfordres der til, at alle spillere betaler kr. 20,- pr. udekamp for at køre med. Køreren kan i samarbejde med træner/leder opkræve op til max. Kr. 50,- pr. spiller, hvis transporten er ekstra lang. Hvis det en sjælden gang ikke lykkes at skaffe privatkørsel til en udekamp, kontaktes: Kassereren. Kassereren skal være med i beslutningsprocessen, hvis der f.eks. skal bestilles bustransport. Hver spiller opkræves kr. 50,00 til træneren/lederen for holdet, som afregner med kassereren. 07) Baner (se også under Faciliteter på hjemmesiden Banerne kan benyttes i det omfang, de er blevet tildelt af kommunen, og som Sportsligt Udvalg har fordelt internt. Det er klubben, der fordeler banerne, og det kan derfor ikke hjælpe, at den enkelte træner/leder henvender sig til stadion-inspektøren for at få mere træningstid. Det er suverænt stadioninspektøren, som afgør, om de kommunale baner kan benyttes. Evt. aflysninger skal respekteres. Fodboldafdelingen betaler for at benytte banerne. Det betyder, at de baner, som vi har fået tildelt, også skal benyttes, da vi ellers kommer til at betale for noget, som vi ikke bruger. Når en afdeling har fået træningstid såvel udendørs som indendørs, skal den derfor benyttes. I modsat fald opfordres man til at rette henvendelse til de ansvarlige for det sportslige område, så den tildelte tid kan fordeles til andre. Er dette ikke muligt, vil tiden blive afmeldt hos kommunen. Hvis et hold/årgang ikke kan benytte den tildelte træningstid i Harboe Hallen (f.eks. fordi holdet skal spille træningskamp på udebane), er det trænerens ansvar at få tiden besat ved at tilbyde tiden til andre årgange/hold. Det er ikke tilladt at flytte de fastgjorte mål fra banerne, idet det kan være forbundet med livsfare, hvis målene vælter af en eller anden årsag. Et medlem af Materialeudvalget (Busser) er kontaktperson mellem fodboldafdelingen og kommunen (stadionpersonalet). Det vil sige, at hvis kommunen aflyser træning på anlægget, er det Busser, som får besked. Busser giver herefter besked til samtlige trænere og ledere. Til enkeltstående kampe (f.eks. træningskampe) finder den enkelte træner selv bane og giver besked til Morten Sørensen og/eller Keld Jensen af hensyn til koordination og tildeling af omklædningsrum. 7

8 08) Træningskampe, kampe, ændring i afvikling af kampe, aflysninger m.v. Træningskampe Ved planlægning af træningskamp er det træneren for holdet, som har ansvaret for at finde en ledig bane. Dette skal ske ved henvendelse til Jørn Damgaard på tlf.: , han er ansvarlig for booking af banerne til træningskampe Herefter skal der gives besked til: Kampe Erik Pedersen, Cafeteriaforpagteren Kontoret og Sportsligt Udvalg Kontaktpersonen for hver afdeling vil før sæsonstarten modtage en kampoversigt til sæsonens kampe for hvert tilmeldt hold. Kampprogram under DBU og DBU Sjælland kan tillige ses på internetsiden samt Alle planlagte kampe under DBU, DBU Sjælland samt DGI har stadioninspektøren på forhånd kendskab til, idet kontoret udleverer kampoversigten direkte til stadioninspektøren. Generelt i relation til ændring i afvikling af kampe: Tilrettelæggelse eller ændring og afvigelser i afvikling af kampe har konsekvenser for flere, og i denne forbindelse er det derfor vigtigt, at følgende orienteres: Jørn Damgaard , eller Erik Pedersen, Cafeteriaforpagteren Kontoret eller Sportsligt Udvalg. Flytning af kampe Flytning af DBU/DBU Sjælland/DGI-kampe skal foregå via kontoret. Træner/holdleder har ansvaret for, at der indledningsvis aftales en ny kampdag/tidspunkt med modstanderen. Hvis det er en hjemmekamp, skal der forinden indhentes en accept fra Morten Sørensen/Keld Jensen på ny dato eller nyt afviklingstidspunkt. 8

9 Herefter indleveres anmodningen om flytningen til kontoret med oplysning om følgende; a) Den nye kampdato b) Hvem det er aftalt med c) Baggrunden for flytningen Kontoret sender ansøgningen til DBU/DBU Sjælland/DGI og afventer endelig godkendelse, der videregives til afdelingens kontaktperson, så snart svar modtages retur. En flytteansøgning til DBU Sjælland-kampe skal være DBU Sjælland i hænde senest 14 dage før kampens oprindelige tidspunkt - eller 14 dage før det nye tidspunkt, hvis dette ligger før det oprindelige tidspunkt. Hvis vi ikke overholder tidsfristen, koster det kr. 200,00, som det enkelte hold skal betale. Det er ærgerlige penge at smide ud ad vinduet så husk det! Fristen for DBU-kampe er 28 dage. Fristen for DGI-kampe: Spørg på kontoret Trænere og holdledere bedes derfor gennemgå de enkelte holds kampprogram med spillerne, så I er sikre på, at de kan spille de pågældende dage. Afbud til kamp Hvis et hold ikke er i stand til at stille hold til en enkeltstående kamp skal træner/holdleder sørge for at: Modstanderen kontaktes pr. tlf. DBU/DBU Sjælland/DGI kontaktes for aflysning af eventuel dommer og registrering af det vindende hold. Orienterer Jørn Damgaard, eller Erik Pedersen, Orienterer cafeteriaforpagteren Orienterer Kontoret eller Sportsligt Udvalg. Holdkort skal afleveres på kontoret med afkrydsning for, om det er hjemmeeller udeholdet, der er udeblevet. Aflysning af kamp. Hvis en kamp aflyses, dvs. afvikling af kampen ikke er mulig pga. banens beskaffenhed m.v., skal hjemmeholdets træner/holdleder følgende: Modstanderen kontaktes pr. tlf. Aftale nyt spilletidspunkt med modstander DBU/DBU Sjælland kontaktes (inden fredag kl. 15,00) for aflysning af eventuel dommer. Ved DGI-kampe ringes til dommerfordeler. Orienterer Jørn Damgaard, eller Erik Pedersen, Orienterer cafeteriaforpagteren Orienterer Kontoret eller Sportsligt Udvalg 9

10 DBU/DBU Sjælland/DGI skal altid have oplysning om nyt spilletidspunkt. Flytning af dommerløse kampe Der skal ikke indhentes tilladelse til flytning, medmindre kampen ønskes spillet senere end den af DBU Sjælland/DGI fastsatte dato! Ved flytning skal træneren/holdlederen sørge for at: Orienterer Jørn Damgaard, eller Erik Pedersen, Orienterer cafeteriaforpagteren Orienterer Kontoret eller Sportsligt Udvalg. Internationale kampe og turneringer (bilag 4 i turneringsreglementet) Hvis der skal spilles kampe i udlandet eller mod udenlandske hold i Danmark, skal det præciseres, at Sportsligt Udvalg skal godkende deltagelsen, ligesom følgende regler skal overholdes: B4.1: Til kampe mod udenlandske hold skal skriftlig ansøgning på særskilt blanket altid indsendes til DBU, så snart kampen(e) er aftalt - jfr. det internationale fodboldforbunds bestemmelser herom. Følgende bestemmelser gælder: a) Enkeltstående kampe i ind- og udland: Tilladelse til sådanne kampe/turneringer skal indhentes hos lokalunionen/dbu på særskilt blanket. Ansøgningen skal være lokalunionen i hænde senest 4 uger før det pågældende arrangement. Ansøgningen videresendes med ja/nej fra lokalunionen til DBU inden 5 dage. Den ansøgende klub får herefter direkte besked fra DBU og med kopi til lokalunionen senest 2 uger før det pågældende arrangement. b) Turneringer i udlandet: Her gælder samme regler og procedurer som for enkeltstående kampe i ind- og udland. Ved overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan DBUs bestyrelse skride ind over for den pågældende lokalunion eller klub. c) Internationale ungdomsturneringer i Danmark: 1. I henhold til artikel 10, stk. 1 i FIFA-regulativerne, skal FIFA give tilladelse til alle ungdomsturneringer. 10

11 2. Den arrangerende klub eller lokalunion skal tilsende turneringsregulativ til FIFA for godkendelse, og dette skal ske gennem det nationale forbund. Turneringsregulativet skal være FIFA i hænde senest 2 måneder før turneringens start. FIFA har ret til at forlange ændringer i det fremsendte turneringsregulativ, hvis det ikke er i overensstemmelse med FIFA's betingelser/regler. 3. De deltagende klubber skal være tilsluttet deres nationale forbund og have skriftlig tilladelse på deltagelse i den pågældende turnering (iflg. artikel 9, stk. 1 i FIFA's regulativer). 4. De deltagende klubber skal tegne forsikring for deres spillere (sygdom, uheld, skader etc.). 5. Arrangøren skal tegne forsikring dækkende tredjepart (dommere, officials, tilskuere etc.). 6. Turneringen må ikke arrangeres af personer uden tilknytning til forbundet, men af tilsluttede klubber eller lokalunioner. Sidstnævnte må dog ansætte arrangører udefra, men ansvaret påligger klubben/lokalunionen. Alle klubber, der ønsker at arrangere sådanne ungdomsturneringer, skal derfor ansøge DBU herom, og senest 3 måneder før turneringens start. For at opnå en sådan tilladelse skal indsendes de i cirkulæret nævnte oplysninger, samt til DBU indbetale det af DBU fastsatte beløb. 7. Gældende regler/aftaler fra DBU/Lokalunioner om dommerpåsætning skal følges. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre sanktioner, der står i forhold til den bøde, DBU vil blive idømt af FIFA (p.t s.fr. = ca d.kr.) overfor den pågældende lokalunion eller klub. B4.2 Ansøgningsskema fås hos lokalunionen eller DBU. 9) Holdkort og resultatformidling DBU Sjællands turneringsreglement 18: Generelt Udfylderen af holdkortet skal være: Oprettet som medlem og tildelt klubhvervet 'holdkortindberetter' eller KampKlar via klubbens adgang til KlubOffice Godkendt af lokalunionen for at kunne udfylde det elektroniske holdkort via app eller KampKlar. Når disse to forhold er i orden, så har personen mulighed for at udfylde elektroniske holdkort for klubben via DBU's Fodbold App og KampKlar. 11

12 Spilleren skal være: Medlem af klubben Registreret som fodboldspiller i KlubOffice af den klub, han/hun repræsenterer Godkendt at DBU Sjælland. Spilleberettiget Det skal klubberne gøre før kampen: Såfremt der anvendes trøjenumre, skal disse være i overensstemmelse med de påførte numre på kampkortet. Fødselsdata (dd-mm-åå) påføres for Old Boys og ældre spillere Fødselsår for ungdomsspillere påføres, dog skal der påføres fødselsår/måned for spillere brugt i.f.m. speciel spillerbenyttelse Det skal klubberne gøre efter kampen: Hjemmeholdet påfører kampens resultat. Begge hold er ansvarlige for at, ikke benyttede spillere slettes fra holdkortet. Resultatet skal af hjemmeholdet indrapporteres umiddelbart og senest en time efter kampens afslutning. Resultatet kan indtastes via eller via App en KampKlar s18.2 Er resultatet fra en kamp ikke modtaget senest 3 dage efter henholdsvis forårs- eller efterårsturneringens afslutning, dømmes hjemmeholdet (som ansvarlig for indberetning af resultatet) som udeblevet, og resultatet ansættes til 0-3. Hjemmeholdet idømmes bøde for udeblivelse og kan almindeligvis ikke blive puljevinder eller rykke op i en højere række (jf. turneringsreglementets 16.2). Fodboldafdelingens retningslinjer for at efterleve ovenstående: Resultatformidling Resultatformidling gælder alle kampe under DBU Sjælland/DBU. Ved hjemmekampe skal træner/holdleder rapportere om udeblivelse eller holdets resultater, der indtastes senest en time efter kampen. Dette sker via app en KampKlar. I tilfælde af, at modstanderholdet udebliver, skal dette også indberettes til DBU Sjælland. 10) Når et hold trækkes fra resten af en turnering Træneren/holdlederen kontakter Sportsligt Udvalg, inden holdet trækkes. Kontoret formidler den skriftlige trækning. Træneren/holdlederen skal selv sørge for at ringe til de næste tre modstandere og orientere herom. 12

13 Ovennævnte skal gøres uanset, hvilken række holdet spiller i. Ved trækning skal træneren/holdlederen tillige sørge for at: Orientere Jørn Damgaard, eller Erik Pedersen, Orientere cafeteriaforpagteren Orientere Kontoret eller Sportsligt Udvalg. 11) Omklædningsrum og tyveri m.v Omklædningsrum tildeles af Erik Pedersen, og det kan ses på informationstavlen, hvilke rum man har fået tildelt til træning og kamp. Dette skal selvfølgelig respekteres. Omklædningsrummene skal behandles ordentligt af alle brugere, og det betyder i princippet, at trænerne klæder om sammen med spillerne for at undgå hærværk, støvlevask i baderum/håndvaske og lignende svineri. Hvis omklædning sammen med spillerne ikke kan lade sig gøre, er det trænerens ansvar, at omklædningsrummet bliver efterset efter hver benyttelse. Tobaksrygning og medbragte flasker i omklædningsrum er ikke tilladt. Vi har desværre været plaget af en del tyveri fra omklædningsrummene, som ønskes stoppet. Hvis omklædningsrum ikke aflåses, så sørg for at værdigenstande samles sammen og tages med fra omklædningsrummene. Fodboldafdelingen dækker ikke tyveri. Den enkelte skal anmelde tyveri til politiet og derefter henvende sig til eget forsikringsselskab. 12) Parkering Det er ikke tilladt at parkere foran klubhuset og omklædningsrummene. Der henvises til p-pladserne ved Næstved Hallerne og Gymnasiet. 13) Materiel Ved løbetræning efter mørkets frembrud uden for træningsanlægget, SKAL der benyttes refleksveste. Der skal også benyttes refleksveste, når spillerne skal fra klubhusets omklædningsrum til Harboe 13

14 Hallen og/eller Idrætsanlægget ved Nygårdsvej efter mørkets frembrud. Refleksveste kan rekvireres hos materialeforvalteren. Spilletøj, som skal benyttes til kamp, afhentes i kælderen, hvor der er adgang til aflåseligt skab. Klubbens tøj benyttes også til indestævner og kampe, som ikke står på kampoversigten i de tilfælde, hvor holdet deltager som NIF-hold. Det vil i princippet sige i DBU Sjælland-stævner. Dette skal bestilles særskilt hos materialeforvalteren. Det er ikke tilladt at benytte NIF-tøj til privatstævner. Hvis I har tøj, som er gået i stykker, så få det byttet hos materialeforvalterne, så det kan blive repareret i henhold til sponsoraftale. Spillerne skal beholde støvlerne på, indtil de er nået til omklædningsrummet. Strømperne ødelægges for hurtigt, hvis man smider støvlerne og går på strømpesokker. Læg mærke til, at der står til ikke ind i - omklædningsrummene. Strømpetape skal tages med ind fra banerne af hensyn til græsslåning. Træner/holdleder har ansvaret for, at holdet har skiftetrøjer med, når det er nødvendigt. Skiftetrøjer bestilles hos materialeforvalteren. Alt udleveret materiel (bolde, veste, toppe m.m.) skal afleveres på rette sted af trænerne efter endt brug. Det vil sige i årgangenes skabe. Fodboldafdelingens fællesmateriel må ikke låses inde i jeres skabe. Der er også andre, der skal bruge det. Store kegler og stiger skal afleveres i den store kasse, som står uden for boldrummet. Nøglen til denne kasse hænger inde i et lille skab i boldrummet. Nøglen til boldrummet kan også bruges til dette skab. 14) Klubkamera (digital) Klubben har et digitalt kamera, der opbevares på kontoret. Kameraet kan udlånes til trænere og ledere efter ønske. Så er der behov for at skyde et billede i forbindelse med en kamp/begivenhed m.v. til senere brug for en artikel i medlemsbladet, fest, holdbillede, m.v., så kontakt kontoret, der styrer udlåning m.v. 14

15 15) Dommer, dommerafregning m.v. I skal selv skaffe dommere til dommerløse kampe. Find evt. en dommer på klubbens hjemmeside, og kontakt denne. Til de dommerløse kampe kan kontoret bestille dommer via DBU Sjællands dommerhjælp, hvis det drejer sig om 11-mandsfodbold. I nødstilfælde når ALLE muligheder er opbrugt, kan kontoret også bestille en sort dommer til 8-mandsfodbold. Honoraret til ikke-sorte dommere er en øl eller vand + sandwich i klubhuset. Husk at give besked til cafeteriaforpagteren, når I bruger en ikke-sort dommer, så de ved, hvem de skal udlevere til. Trænere/ledere skal selv skaffe dommere til dommerløse kampe i børne- og ungdomsfodbold. Endvidere skal I også selv skaffe dommere til træningskampe og kampe i DGI s turneringer med undtagelse af Veteranholdet i DGI. Generelt henstilles der til at begrænse brugen af sorte dommere til træningskampe, da dette er forholdsvis dyrt for klubben. Som udgangspunkt er det altid kontoret, som bestiller sorte dommere. HUSK at dommeren er en kollega - ikke en fjende. Dommerne skal derfor behandles ordentligt. Trænere og lederes opførsel smitter af på spillerne, og bestyrelsen tolererer ikke dårlig opførsel over for dommerne. Det gælder også spillernes opførsel over for dommerne. Dommerne bør bydes velkommen af træner eller holdleder. Husk at takke dommeren efter kampen. Hvis en dommer udebliver til en af jeres kampe, skal DBU Sjælland have besked via vores indberetningsskema, som kan fås på kontoret. Begge hold har pligt til at vente ½ time på dommeren. Det er hjemmeholdets hovedansvar at fremskaffe en anden dommer. Diverse Modstanderne/holdet bør bydes velkommen af træner eller holdleder og henvises til omklædningsrum. 16) Information til trænere og ledere Alt relevant materiale fra bestyrelse, udvalg, union m.v. meddeles via mail og postbokssystemet, hvor alle afdelinger har en postboks. Der vil i de kommende år blive arbejdet på en løsning, hvor alle trænere og ledere får 15

16 fremsendt informationen elektronisk til en adresse. Trænere og ledere skal meddele deres mailadresse til kontoret. Det er endvidere muligt af få tilsendt et gratis abonnement på DBU Sjælland informationer via . Gå ind på DBU Sjællands hjemmeside og opret dig selv. Årgangskoordinatoren har adgang til boksen og sørger for, at boksen tømmes, så vi kan være rimelig sikre på, at diverse meddelelser når de rigtige personer i rette tid. Udsendelse af breve til forældre/spillere angående store stævner og rejser til udlandet, skal inden udsendelse godkendes af Sportsligt Udvalg. Betaling for deltagelse i store stævner/rejser skal ske via afdelingens kontaktperson, der skal have det godkendt af Sportsligt Udvalg, som afleverer besked til kassereren. Hvis en spiller bliver syg ved stævner, skal forældre kontaktes. Ansøgning om ekstra tider i Harboe Hallen kan kun ske via Sportsligt Udvalg. Der skal udføres spillerstatistik for alle 11- mands hold. Tidligere har alle afdelinger fået udleveret en SBU-håndbog. Informationerne fra SBU-håndbogen, som ikke eksisterer mere, vil være tilgængelig via internettet på som det eneste sted. Sørg for at sætte jer ind i regler og vilkår, så vi undgår kedelige episoder. Eventuelle tvivlsspørgsmål skal rettes til kontoret. Protester af enhver art til union eller organisation må ikke indgives uden bestyrelsens samtykke. Udvisning giver altid mindst 1 dags karantæne. Kontoret skal have besked herom. NIF s hovedafdeling har indført en procedure om skadeundersøgelse. Det fremgår heraf, at Hovedafdelingen betaler halvdelen af konsultationen, dog max. kr. 600,00. Blanket udleveres på kontoret. 17) Forsikringer DIF og Tryg har indgået en kollektiv forsikringsaftale, der i væsentlig omfang imødegår de forskellige risici, som i vid udstrækning sikrer de mange personer, der på en eller anden måde har en opgave at udføre i en forening. Der er tegnet følgende forsikringer: 16

17 1) Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring: Forsikringen er tegnet for samtlige personer, der er ansat i DGI/DIF regi. Den sikrer, at foreninger og forbund er dækket ind i de situationer, hvor der ydes erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. Arbejdsskadeforsikringen dækker følger af uheld, der opstår, mens den ansatte arbejder for foreningen. Arbejdet behøver ikke at være lønnet. 2) Ansvarsforsikringen: Dækker det erstatningsansvar, foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter, herunder som ejer eller bruger af den ejendom aktiviteten drives fra. Skade forvoldt af det enkelte medlem skal dækkes af dennes private ansvarsforsikring. 3) Ulykkesforsikringen: Aftalen sikrer, at bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i foreninger er dækket ind ved ulykkestilfælde, der måtte indtræffe under arbejde for foreningen. 4) Retshjælpsforsikringen: Dækker omkostninger i forbindelse med visse retslige konflikter. 5) Rejseforsikringen: Dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører og personale. De kollektive forsikringer er tegnet gennem Tryg, som står til rådighed, hvis der skulle være eventuelle forsikringsmæssige spørgsmål. Spillere er ikke omfattet af klubbens forsikringer. Endvidere er foreningens indbo/løsøre og bygninger forsikret via 1848 DiBa Forsikring A/S. 18) Klubhuset/cafeteriet/mødelokale Klubhuset Klubhuset må kun benyttes til møder og lignende efter aftale med cafeteriaforpagteren. Mødelokale v/kontoret 17

18 Mødelokalet i tilknytning til kontoret er forbeholdt bestyrelses- og udvalgsmøder. Lokalet kan reserveres. Dette gøres på tavlen, som hænger på døren. 19) Værested med lektiecafe I en del af klubhuset er indrettet et værested med lektiecafe opkoblet til internettet. 20) Afslutningsfester Afdelingsfester Når trænere og ledere deltager ved holdenes afslutningsfester i klubhuset, betaler klubben maden, hvorimod drikkevarer er for egen regning til cafeteriets sædvanlige priser. Årets træner- og lederfest Årets fest for trænere- og ledere afvikles sidst på året med en julefrokost i klubhuset. Maden leveres uden beregning, hvorimod drikkevarer er for egen regning. 21) Præsentation af hold og spillere på stadion Præsentation sker som udgangspunkt halvårligt, når: et hold har vundet sin pulje/række et hold har vundet en pokalfinale et hold har vundet SM/DM en spiller har haft landsholdsdebut. Herudover efter ønske eller konkret beslutning af bestyrelsen ved særlige lejligheder. Årgangskoordinatoren giver besked til kontoret, hvor nærmere aftales, herunder at holdene ved præsentationen skal være iført ens træningsdragter eller lignende. 22) Sponsorer, sponsorater m.v. 18

19 Klubben har kontakt til en bred kreds af sponsorer, der deltager på forskellig vis i følgende sponsorattyper: Skiltesponsor på opvisningsbanen eller ved klubhuset. NIF hovedsponsor, VIP, Guld, eller sølv Koncertsponsor Mediesponsor Tøjsponsor Henvendelse til potentielle sponsorer skal som hovedregel ske via de ansvarlige for sponsorområdet. Har man derfor kendskab til, at der er nogen, som ønsker at være sponsor, så kontakt én fra sponsorudvalget. Sponsorerne har en stor betydning for klubbens samlede økonomi, og de gør det muligt at realisere forskellige initiativer og indsatser på det sportslige område i klubben. Støt dem de støtter os! Vi opfordrer derfor til, at medlemmerne anvender klubbens sponsorer i det omfang, det er muligt. Det skal i denne sammenhæng præciseres, at såfremt der tilmeldes hold til indendørsturneringer, som optræder på klubbens vegne, så skal klubbens spilledragt anvendes. 23) Tøjsponsorater m.v. Al sportsbeklædning skal være af mærket Mitre i klubbens WebShop. Foruden sponsorens reklame påtrykkes alle trøjer logo på brystet med Sydbank. Har nogen kendskab til interesserede sponsorer, kontaktes én fra sponsorudvalget, hvorefter der rettes henvendelse til sponsoren for nærmere aftale af bestilling, betaling m.v. Vedr. træningsdragter skal de købes NIF s WebShop. Træningsdragterne vil være af mærket Mitre. Alle sponsorer skal godkendes af et medlem fra Sponsorudvalget. 5- og 8-mandshold. Som tøjsponsorer til 5- og 8-mandshold skal der alene betales for udgifterne til tøjet samt reklametryk. 19

20 Det er en betingelse, at det tøj, der sponsoreres til 5- og 8-mands hold, købes i samme størrelse. Dette er et krav, da der kan være stor forskel på størrelse af de enkelte i disse årgange. Da der sker op- og nedrykning af spillere, er denne løsning den mest hensigtsmæssige. 24) Klubdragt Alle medlemmer tilbydes en klubtræningsdragt og tøj til en favorabel pris. Se NIF s WebShop. Det er bestyrelsens håb, at mange vil benytte sig af tilbuddet, således at dette kan blive et tilbagevendende tilbud til klubbens medlemmer. Benyttelse af klubdragt til (inde)stævner DBU- og DBU Sjælland-stævner: Holdet stiller op i NIF-navn, i NIF-tøj og med en officiel NIF træner/leder. Private stævner: HVIS holdet stiller op i NIF-navn, skal det være med NIF-tøj og med NIF træner/leder HVIS holdet stiller op i andet navn, må det ikke være i NIF-tøj og ikke nødvendigvis med en NIF- træner/leder. 25) Adgangskort til Stadion Alle medlemmer har gratis adgang til divisionsholdets hjemmekampe mod forevisning af gyldigt medlemskort. Medlemskortet udleveres KUN en gang pr. ½ år, så pas godt på det. Tidligere bestyrelsesmedlemmer får tillige et gratis adgangskort i en periode efter deres fratrædelse. Perioden er fastsat til at være lige så lang som den periode, hvor de har deltaget i bestyrelsesarbejdet. 26) Retningslinier for erkendtligheder. I anledning af oprykning, kreds- eller puljemesterskaber er følgende honoreringer vedtaget: Oprykning Seniorhold: Kr. 500,- Kreds- og puljevinder DBU Sjælland Senior og Kr. 500,- ungdomshold: Kreds- og puljevinder DGI Senior og ungdomshold: Kr. 250,- Sjællandsmesterskab Senior og ungdomshold: Kr. 750,- Danmarksmesterskab elitehold (DBU): Kr , Danmarksmesterskab indenfor DGI: Kr ,- Pokalvindere senior og ungdom: Kr. 750,- 27) Vores klubinformation NIF Nyt 20

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2014. NIF Fodbold Info Håndbog 2014 1

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2014. NIF Fodbold Info Håndbog 2014 1 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2014 NIF Fodbold Info Håndbog 2014 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i N.I.F. Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk,

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Elektroniske holdkort. Dansk Boldspil-Union DBU IT

Elektroniske holdkort. Dansk Boldspil-Union DBU IT Elektroniske holdkort Elektroniske holdkort Hvor udfyldes de? Holdkort kan udfyldes via: 1. DBU s Fodbold app 2.KlubOffice 3.KampKlar (Mit DBU) Hvordan kobles spillere på? Kun registrerede fodboldspillere

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice.

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Nye digitale værktøjer til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Det skal de, fordi det giver klubberne nogle nye muligheder og værktøjer,

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Nye digitale værktøjer. Dansk Boldspil- Union DBU IT

Nye digitale værktøjer. Dansk Boldspil- Union DBU IT Nye digitale værktøjer Historikken Spillerregistrering som krav fra UEFA DBU s bestyrelse besluaer, at det skal komme klubberne Cl gavn Alle spillere skal registreres inden 31.12.13 Situa.onen Alle fodboldspillere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Arrangører: Svendborg SportsCollege, Svendborg Erhvervsskole & Svendborg Forenede Boldklubber Velkommen

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere