er skæbneår for banesporten -,.,. ... Autocross for alle og enhver -... '"' ") ) . "' Seminar om banesportens problemer ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- - 1979 er skæbneår for banesporten -,.,. ... Autocross for alle og enhver -... '"' ") ) . "' Seminar om banesportens problemer ..."

Transkript

1 .,.s ""'.o.,. tii<p c1 Dngb3det WO Ror.i:dr, dm "o<aaciff etu unat 1100 KOBENHAVN E OSTER G ADE 57 TEI.EFON (O) S _III!' 9f! VHi. Ut<p Q/ Dagb.ade 1100 EØBENIIAVK 1: ØSTERGADE t TELEFON (O) !i 4000 Rnrcidt:, den ionoahih uono _._ i 79 Seminar om banesportens probemer 1979 er skæbneår for banesporten Ri)CTO bv moon.ponvbie r Rng Ou.Q;nd i">tt bihirtuo) f.rk HoHr batbu III hee bnd tnodog dca 11. :amnr får ae cbnten ti proh med derc egen bi pi den k bane i Tommt'rup. Autocross for ae og enhver..,c.,.,.. 1m biver!'\ skæbnens år or den danske 1'1 på astatbane. h:.r t srueme gtet. men dt k' er at Rm: r>umnd wrer, oi<.onortu.«dårhgt. at ', i.dæ tror nwogct på 'b P" t.ne 1 I!Fi9 [)( Rar heer Ikke for! or yi Wds mm tnxi> at bedre. 53 DAt:'s pdem Kebm3nd H. C. :uo;>n 1 en nytårss:mae mtd DAG BLADET motormedarbejder år dete!r sagt om den pusk e banesport s.\ er der Likusk næstm kun utter opun\w11e uba:,. fra au LOmobisportem forstemand 1 Danmar\t: Ray. Ordbane(Db, onemen OR karuntob er grene a1 d!' d:m.ske mot.o!'!i'port der er rivende udvk.ng. eg må c:w. ut vi nok a W at sa mere på ro Iy, tor her kan v1 jo 101\n' topnu\'tc Så rten er nede 1 m bogt"daa, f>< r dt>r Ikke p/ c:11>nne fronl Også 0 eb 1 g)kart Pr d'r fn: mgang. ger H.C Nu L.,.'f. Ring Dur.iand har w"t på en dispensation 1 19'78. Asfat.cn er for dårig n('t'c farige steder. og OAU har Ikke at Lid banm fort m:d at afvtkk t1b hvu k):p dettt> kart$ H.C: NC!scn har op!o dt at fortæe ornknng marbeæt rreem dr a.ndre uruoner FMOU, MO og DMU, h\.'or de måute s.crgt krubcr med den gode V<' I'TII'f'm DAU og DMU. dc r er dc' tohuedeunwn. [)(>ror har vi panagt et ('f'tut.r U 'ft.cr11.ret 1979, hvor vi ;,ønpth, n t.ui drofte Ungt>ne 1 Vt Aka Ikke Ubag' W isu nchnr beg)'tdebpn a me, hvor vi idw!rum tae sammen. Vi må '\do<p p.i SUITUTC? h:mrnc. OS m1n!'r dig m u111on 1'0('(1 ul!(t Ir'nc under sarnrrv,'dr)( men hm" \3r jeg rnoc;.t'&>n:, b;a m1n egen union O o'< DMU,.ccr a e Neæn Baneseminar!fn var d<>r tnrt' probem:!r 1 raysporten [)( bi'v a.1 med ct :IILm!IUI r j.muar 1 iar Nu vi man Kf'n\.UI({' ck>tia' for banfosx>i"tt'f '"'.. "' D>r 10\'itereS ae imnpiærede parter med Bane')t're. obsedere krere og sponsorer.!at 00 mennesker den 17 & februar V1 er kørt fast. og kan 1kke komme ud a1 stedel uden snak med ae pari!!' Hvordan ser trernt!den ud med Hedeand.projå,.tet Ikke rbg yst. Her V1 ;eg S:: 01L Roskide Amtsrad er >'Være at tae med De har ugt ct pro)cct på bordet. som a er for ie for det påbegynde;, 01: det er kun e korek anæg. setvom Københavns AmLrad og Fn!denksbarg Amtsrad er posuve or panerne, at der skue \"æn: muighed ror 1:!0 bane ogs;s [)(,t er HO\f'åstads:rådc\ også, men det ser ud ti at!dbe ud wnckt!ordi en am!.sborgi't'i'st.cr gerne vi se si navn sa rast i historien hur muhgt. ec v1 meget stænn urod. mger C Nie $('11. pg Catter ikæ der ikke har re; ig en st.emrung mod de paner Rodude Amtsrad har agt på bordet. En sjæand.k barw kan nemig.kkp Ligge undre sta!der end Hedeand FIAmandatet DAU har de seneste år kdr Po imt namand<n. 110m g\'t'f,., ti 141\.'khng a motorob. [)(>t bk'v udånt a KDAK. der nu er væk. Nu. ska DA's spedeue probem Ikke mere ti debat hvn år i Pans. H. C. NieiSCt"'!'r Indvagt CSI, der er den t.ekn >ke korrute undpr f1a. Her sker der SIOre u n g 1 csse dagp Den n)' franske torm;md. har t.ag.? U cmmæe rnx forme i«'rrt'mr og konstruktoreme. V1 kan hiw det er koreroe der dnvr <:po"tt'n. Derfor er FLA bipve ændret I.di;di tær C. O Carstad, DAU. er ndtrtdt 1 F'IA's CIKkomte, der styrer gokart sporten, så der er tor a \"'r k.ociøi!t danske btfok rood 1 edesen af ckn tntemauonae firehuede motorsport. Dit st.0rst.e nytårsonske? Det må være ot vt finder s.rnrrcn Dansk Motoports Hid. så vt kan hjroi(x' hinanden i stedet for dt modsotte Oeror vart seminar U efteriret 1'9 Endi'Ig er tk'r ban sporten. [)c;t er et!or k!pte d:t. Da VI havde repr=tnntsk!bsmøde i november bt"v roodet a!vikt:i. så roigt, at jeg!agde ti mig se v de kun kkl> være ngt:t. der ingen probemer er De har U&i(:t og uret under overfaden og tot \ed it comrn tnm capy?1. nu, Heit:"n> koiiøiw &ai fr dt>t er tor!n. suttom" abrrond H. C. N!,.!ooC!n U DAGBUDET k ") ). Banesporten ær sort ud, men det ær miske endnu værre ud med udsigterne tor f'n ny sjæandsk bane, siger DA U's præsident Købmand H C. Niesen, Kogt' Sportsmotorkubben Odin indbyder ti Tommerupøb Ly,punktc: 1 et dier mørkt dr ror dan! motor,pan hh:v rayrcro,, Rme Durand tr.tk ncrc ubuere end no gen <;ffide for ti de \Ide: ub tor bir Raycro. kor O pa en ba ne med >kttndc Ord og.o fatbeæsning Men der er både høre og n,tr's\ mg, karpe og bøde u n er. Autocro' er 1 grundideen neagugt det :tmme der cr bot jord under d.t'hene banen rundt. Og har du tyt 111 at pro\ o:: o::n omgang auto.:ro"o har du chancen '0ndag den 21. 3nuar. Da mdbyder \port\rnotordubben Odin nemig ae 111 at pro\c!ubben\ bane 1 Tommerup. Det en">h: dr træ\c, af bierne er,.u de har norma udt.:xi V4Irat Fyns Tiden de 5000 Odtnsr im 1\Udtntf.'t:he udrn.,.,,.ar nnp og 'ik.erhcd>st'cr. Syn hem o andet ud5t\ r åner. ubben u ti tewnc: COBENHAVN 1: ØSTERGADE I 'REDESTEN " Urik AubertnOxhom. Asfatøb sut på Ring Djursand eg har vidst. at D. u sued> store krav om ny asfat p. Ring DjW'Sand i Ar Det kan jeg 1kæ sef, ka med 1\)' beægning. Derfor har es meddet kor ø ne. banens t'jer Rene Koors. og staten. at dpr S1ckert ikke kires asfateb på Ru11 D jurs)and r. sicer txmrns.spor1sh,e 1eær rik AubertnOxhom efttr vor artike tomyug. hvor DAtra præs1dt>nt købmand H. C. Niesen retteig sqde, a t der var store probemer. s Men vi kører ray aa. den hct store!t1 i r. Ae DMtæende øb, sam derudo\'er cø nogt' uctwctngsøb med tyske r. VI har muigvis paner om at udvide antai.'t at ray CW ob. der jj) er den I store sm. Når den københavnsc.e poiubetjent, Urik Aubertin Oxhom, har henwndt q U os. skydes det, a\ det Øk"""t tor kunne"' ud øn am. at banen set kom IIMI t r Det peder Mfau.b, mm a ikke pi ray c:nwa fran 18\. Det ska evrit 1n'a, a utatebine Od. Inde 11oft i*ubedei boderimdet Swa ee. Hvis m a.ne Idrit Cpi awr 1y c:nwa dt det'

2 1100 KØSENHA VN K ØSTERGADE 7 I.Ww." jyandsposten,\\orgenavisen,161) \ ibg j, dtn,,u.,, O j ursand 1100 toben'havn K ØSTEROADE 87 TELEFON (O) 1281,drn 3 FEB. 1!79 1C4rana'''f' udtn n..ar Djursands Motorkub igen bag roret på Ring Djursand CDOA.du' ty D 11po61t enagt at tydrfs:.: d!!n pi tf. o}finicup kab rughed mdua. o,w.ta.odt dij punki'r, hor d"'" har \'i! M.OI.OI'Idob og _IKuo at. Rin L stam1 Ier mmdrn proie. For et bh:e bodmt i f.m. Dwsand, Lrik Auhmio Oz rnor Minicup ka manda bom. om to koncnkt Cøt HHx tuca:!mte ICIOOn pi genormfci"' mindst frm a/d') sootn 191'9. Køotr.eo tr uo Rnr 0ut'11and bivar trods tinge!". Af i:rta oue ab vu d dcrsae' et. og det u btrtfr den ru<' spotuigt i!im. fim bedst, resu"'?"',. iget;om &da ir Djut'andt c r a nn et a!ror'. ide Dere med. bedmmtx r otordub. der tka s for af d., gode 2 C\ kcii'cr! bæv " / dan epon.o;gt komkw n/ k der, ut du har mmdst &0.000 Ung a øbene pa Ring Durs kr tiw>d<' ha. mncna c:hc. hmd. Unk Aubt"rtinOxhom For ot kunn. 11tvku ubenn "o.l dnj<.'r,;g 1 1u1Ke koremes uden probt:rnf.f, vi Djur!anda UIIMm)nd, Kurt Sr.hnre, Tom Motorkub uddonno nyt offi mrup. øm præm.'p<>ne. som da.s, d't kubben ikuo kon kororne :r kw't. berettiget t i regne med. ut ø!> W nuvn.'"n Anhod t.i obtmott Uhni.(Sreg. de vu c:r;cdc ta hvrr enr w!tor <urt Scho.rfø opyeer, ot weekend, hvor der ko o. ''" rokk o kn'mt i den auc Der Or OM ft.'i"ø offica,.fccn C n; 2 C\i kfm'm!' OV'"VCjcr øu. der 'Ieni fomyt RIIInæ: Kontrakten. de.r <r und "c:n 0u,.,II'Ucb :">101.1'rkub nfviker vel agner do!oit'gi>nd< hr 1 mn");cn, onada11, cl onc:nleen fæ d<!. men man har dott nnpc'ib,'whmcup. der tru kkr 11 <nrr 10 u r!">t"ia:n (br fra G md Kro tcnt pa ah.o N! n og de karu 1 da fi'! kas&er: vbet!:> nr'r btk)'ndcr. W110r naor Ae kasso:r kn<r om ' ' ' '! f! f! e e e e e e e e 1100 KOBENHAVN ØS'TERG.rtDE 57 n:lefon (O) Ukr ø Aktuet /)6 j Kbmhavn, dm KHdtaøceiM udo ""'nr f EMafdeing i Danmark 8 En af dan3k naø\onport popurre kbucr forme 1600 tår den koi1u'i\rnde.,.,son c>n adcna a! vuropammtt rnt.dbet på d nsk c;rund yandsrncens Grand T'r1.t d < n 18 nugut biver cm aofd, n& n t d,.t uo1fic,.ue F.:.! pf ci ktc!' op r ordnng frø f'ord T)skaDd, der atar 1o0m hovs,onsor n k, n r.ttn<. vnr nn'1' r a!dt' ing n. men bev urvut, dn Oonmur k v1 e 1nrcsse med OjuM!and Motcor Kubs bnntoho.!dtng øom bo V<'Utn\1'1 NitnOL funt (I11.111f bhw )' tr.nct.ringens Løbsd.atQ den 2..spr41 udpege\ som dansk Isæt de 1 a seks E!ofa!cie Unger. IAør obn Lundbcrp ntttener d )Agædende da koderede tmderud med dia:ae panu or skue det rua være øvet. at vt ærer EMafdeng den 18. medd!er fonnanden for DI.nd Moator Kube bt. oeeb4fdeng, Bruno Tkeb F"orme 1800 Dnnmø.rit nok bew., kendt som Forme.Ford t!t en a! de nu:er VOg$kauer, du pd.ner xod: U. de danite bnner Som en mtnudgnve C! Forme 3 er d! arnå roceere med ca. 110 tuttkru.'ft<'r om skr'ddt1"5)'edc tu Djunand oa 1 rrdtum!c yiiidirn«cn, dt'r p6 rw1d a! bnntcrtmeu beakatenh\'"ci er v.u.t som arnner ar den diuskt EMafdena Bandt d!' dntke kan. der vu.aue p6 forme IGOOk.asseo dtn kumnwnde rurion er es )\: r Wumten. Bnrn.ap, Anden Suahr. Odder, Ove Skov, A!borg, And<'n Bach. \t.n.ap, oa Hans Topp, Tortund yands Rnen hu r for!' b L en pnmi.'wn pi kroner for u t 1wn nomf11ro nrrnnrcmentc. (>h w Kønbaktom Ring Djursand EBELTOFT: Den aportsu dvkn af et.ne p! Rn(!)unand er overdr&p Djursand Wot.ordub, der har skrevet kontraet med baneeeer Urik Au bertin Oxhcrn for sa:aoncn Hvo:r omfate.nde obene biver, er endnu Ikke U nt IIIS"C. Der er et økonomak meemværende C. 11dse d.r, hvor 2 CV kon:rno )revdcr at have mindat ISO.OOO kr \U rode boa banechofen. Muø" vs røt'cr de U ø.g&an 1 5' t ( r )

3 1100 tobenra VN : OSTERC\DE 5 7 TELEFON (O) 138'130 ('At." a Aarhuus Stiftstidende S()(I().frh11s. d 11 Ktdraa1f.,w ndf"n enner ' ØSTERCADE ST TELEFON (O) 128'130 t b()() k i." ren e jdr nck at u u i den komn'nd<' "C'.ton. To udcnand,ke 1 urrwnnger hrht!der for c.t køre race. Store muigheder for Forme 1600køreme K tu deca.9e i to store internationae serier, : t> t Roskide Tidende 14 ÆB_. 979 r _ r \a \ wr to re muigbedrr r at prfh' kræfterne r"r dr dnn,ke Forme Fon:! 11110knnn: denne S!e$On. 11.ka hn ubcne pi de hjemr.c bnner, kan de delage i. I H por i \ Udvoget indenfur )jurnnds Motoridub h"r r t top mudtoget medde d,t ""' to tore oternatonnh 8C'rt r, h\or de også har naui:hr drr for at komme m NI tnc bo unse.se, rorur, r fono<.t<o for baneporsudva!, t Bruno Tik;ob, er n de har int.ematiora ic'\.'1\s, or. den er ikke o\'t!'t nt mfh:. Bot krævh de. a de har detaget i mmd1 fem ob indmfor de 1d u 12 m6neck>r. og denne bcuns.c it."vcr de feste op u. De to store uner cr Euro IX' n Trophy forme Ford 1&00, der ct og ret gæder uurop:nnct:' kabct, og Goden L.ton Trophy. Ikke m1ndøt d n tadsli.' rie kan dc:r 'zcrc tore pcng.' at hnt. hv1s 4h:r1 man er i stnnt U it pacere sig. Forc:niir,: er præmiepujen pi D mnrk, O den vokser $od!o dt:n rorttc serie vi ur hvert fod være 1000 ().mørk t 1\Ummcr t"t. i hver Df dl k ob, ICricn stræk kcors1gov r. S<. r'n om Europnme!terfik,bct O't: pi føgende "k! ban r Zetweg Østng. :od r 1 Urif n, Nirburgring i Vesttyskand. Zandvoort i Hoand, vores '!'<'n yandsringen og Donmt ton Park i Engand. Goden Lion Trophy '* gyndcr 9. marts pa Zodc:r banen, derefter 5.i. moj pd Fassbergbancn 1 Vesttysk and, moj p Sazburgring i Østrig Uni pa Hoc:kenheimnnr. 1 Vc,tysdand, Uni p Mru:nzFinhen 1 Vest ty ;k Land, Niirburgnng 7.8. UI, Zoder igen ougwt or. ti sut Nirburgnng IIICO september. Banesport&udv;,r,N r i cr.rigt. med fort.rostnm den nye 5æ$Ot i IIDde, fortæer Bruno Tikjob videre. Dor er kommet S nye kort:rc t1, mem IO CT &åe fra. En:.t'n fordi de er hodt op, eer ogd fordi de V pruvc kræfter i andre k.auc:r. Bn. venter VI os mc&c 111 den tidigere danm11rksmt" ster i 250 ttm goca11. orgcn Niesen. Han er 1 ovn broder W Formc 3kun rt:n ohn Nic5en fro Vo) ns, og han ska nok vide ø fore sir f:rcm. Ogaå en okomand som.anders St.æhr, Odtor, venter kubben sis nogc ur. Eers er de stærke n o v n r: r ru i f jor Ove Schou on t:po r Vh.unsen st.ad!g mer. Vi OTbcjdcr 1 Oebhkkt: på at stabe ct nordisk rh' sterskob på bt.nen,., og 1 dnn anedning har vi Coresporf1 er Norge. Svenge og f1n und. V1 kunne tænke os to ;afdchngtr korl 1 Svene og Lo hcrhemm'. Desuden sat M.'r vi på andskampen mod Svcrttc. Od var.!n succes i f;or. At også koreroe suser pi swsoncn 1979 fortæer u n kt'nds(rmnti, u der mdt1 nu er sogt. rk kc mindre cnu 9 formet F'ord IGOO bcr U Oanmork. Der ska være ''"tunsm<' t>wdc. tur man ofrer de iS.OOO kr., en s6dun r aet. r kos r. T1 de ston antcrnouonue ob må V regne med at $kui c v ære eever 1 de f orste år. autt.cr Bruno Tik.ob. v, 5k:. m"< for a f!rc. Så kan v1 om no!' ir b< :)'nde nt a:tse pa mestenka!t,r. d D r. ' Aigeve asfatøb på Djursand MOTORSPORT: Trods ot! dytro rorudantsbr og e p tiso ytran:cr yncs dut ai QO\'c at bhu u nogn med ufahnbenc p6 Ring Djur.o and donna swson. For h\ s 1Uc dot an bi\'8 på ondcn mådo. &6 \'i Du"and Mo 12L I. u b ae v p6tako sio ga\'on [)(t bt!k.rw!t Bruno Tt knb. dor sidder 0ursond Motor t.:ub.' b.tno.1portsudva, og er tasmand for don dtno.e f'onna booka:.t. og,.11 Uko kommentere don ont tv tid.rh or om.rn Ring Djur\anc os Urio. Au>nn Chhom, dør hdi hnr umtnj('r! ub p honon. mun US an i!e. a twa!.:t nndru vi k or:1 usnub RI ni( Duomu, sa vi \ ir v UoMk motor port htr IU 11 n\ d III u t und \'wr tic o:;fuinb. drr nr pnntgt ti 111!jur.ni., hhu r.,rt på Ring st'r 13run Tiøb f'obig synes det, efter h\"ad Aftcnansen ertarer fra anduo side. ikke at npre så adees udeuet. a det vi tyos for Uri..o\ubertin Oxhom at reaisere sme paner om tro asfatøb des den 16 apri, den s. august og sandsyn.ig\1s den :!. september Menendnu manger \'ts.'i6 ung at fade på pads Det gtnde.r b.a Ri8 D)orsnn tist.and Banen ska godkandes af DA 's banesportsud\'ag. før der \un køres på don. Dot from g!r af et udvagsrofernt. at bantns 3'taodard ska være pi hojde med den tis tand, hvori don befan dt sig i dtm sidste ha,de ør sæsonen t 97i. Og ecter hvad Aran avson etfu:rer s:ue d!t dte vodo noget uovervindeigt probem. Noge reparationer på usft bt!æg ningen s uue være nok. '

4 ØSTERGA DE S7 TELEFON' (O ) utc t Herning Fokebad 1100 KØBENHAVN X ØSTERGADE 57 VtiAI <o1 Fyns Amts Avis 7400 fan/n/. det, IUdranaht.f uh eon, Der 1 r travhed med ray på Ring Djursand.: htr vidst, at DAU!&'<i Lore krav om nv aca po Rm& Dursand 'i.or. Dctt.c kan jcs akke sev tdarc med ny bcæ:iting. Ocrfor htar j!! meddet kønmc. bant! Ccr Rene Koors. OG staten. at dc:r sikk r tkkc kui'\,'s asfatob på RmA Dursand i 3.r. sigtr bonens po r.si c eder Urik A ubt>rt.moxhom efter vor ttrtko fornyig. hv(r OAU præsident købmand I. C. N 1'< n rdte is sagde, t dt:r var store probemer. Men v a korer ray er()ss 1 dt n wt torc st11 år. Ae 0\.1tu: ('nde ob, sam derudowr o.:\ now' udvekstn!; eb rmod ty'ike baner. Va har muhc'is paner om at ud,ride antatt af rov eros& ob. d:r jo,.,. den h('it stor(' SUt'C'S, si,::r Oxhom. Nar dt n k.,bcnhavnkc poitabccn. Unk AubcrtnOxhom har henvendt sig ti os skyd's d', at d' sikkert ror n o: r kunn1 11d som om, ot bon n R't ikke kom 1 gun,:: i {ir. Od g;todcr nsronb. m'n nit;\ ikke p5 rn.y eros fronten. Det ska t ovrigt nn:vns,!' asfaobfnc ot:så er tndc 1 store probcm'r 1 bnxkr andet Sv.'rt;:I.'. Hv1s 'n bane ikke ORsf over rity cross ob. har de det svær O':Så hmsdnn 5und'. ØSTER CAD E 5 7 ''EL.EFON (O) Udkip øt Roskide Tidert 4000 Rokfdt. dn 4H Kdronthchc udrø ansnr Raycross på Ring Djursand 8'U,Ø8;. N 1. rvpe 1181 øn.;fu" tt>mob ;>t Ro Usunbrod ttt:nom U.o.t Autuntor tpmtt Uninn n fat braut rt ktt, at IOd' b.srt n '"' det,., wmm"i R\' at.h r!m1 t 1 r n. rt.r.o.t.,r n NQi cahq 110\IAII po dn i. Af "'"".mrt nn1':h1.rn. \,f1\t!'ndr bot" UO <iax110 nmpp h >t 1!1<11 "'"b. ntn (hboru d1 1 hor \e ht d" )'a i oiik 11\d}hrf \'11 r'.f'1t. thr ao dn,,. w. dn S')'\11''' "".Qr raur HIIL$ 1)) R1nM. UtLu...ood n ondnu har I)AI I tk N01'i.eRr1 nutf11 nprqiprf UO'II t.:dr;: om b\ot\'111 \u"" to.o.iti>im t.,,,.,. r.tt..,nt h.n twr ;e tii.tt do:t td,.n her t.m\ t\ug (1,11 'f, don k!ni>ci1an.at, Banesporten 1979: Pengerekoret i 2 CV kassen Op mod kroner ti 2 CV cross kørerne i 1979sæsonen. hvor der er to internationae begivenheder. Herning repræsenteret med to erossracere Sumstormerkassen t dansk banesport, den restuge C troen 2 CVcross rorsamung, Pr høft gear denne sæson Med en bemærkelsesværdhi enighed er kørere 011 spo rer besuttet på at ae se ska sættes td ogen diskussion om at den sove og acu\ e kasse er kommet ror at buve da:)k banesport. h\or det eer$ Ikke er ror restigt. b\ erken ror korere. baner eer pub kum Den danske Ctroen UTI ponor. Automobies Ctroen. ansår at der i.den nye szson \11 bive spenderet ea :! kroner på 2 C\kasseo. 011 det er rekord Både 2 CV korerne oa \' er enige om. at sa manae korere som muigt ska b:a, e noget ud a at være med. siger kas seos ntiathtager og praki ske eder io!ormatonsche! hos Ctroen, Oe VIersted Kobenhavn Derror b\er der kroner som den hdt storste præmiesum herhjemm$ at kore om de otte ob eup'en. Koreme får points i cup'en efter en ponisskaa h\ ert ob er der en kontant forstc øræme p kroner. m erts beøbet (or var kroner Men førstepræmien er sat ned ror at stort set ae korere skat kunne få øenae Henf kommer resepenge ti dem der ska rejse anøt tor at være med. og en række forbrugsvarer. som kørerne ru 0\'Cn i kobet Sport og show Der er \ist Udtc megen dis kusston om. at :! C\ kacn har udf; tdt et tomrum 1 dansk motorpon. siger Oe \.'IIer sted \'1 æiier vægt på at det!orst 011 fremmest er en 5porsha spændende kasse, men ae ser naturhg\ s oøs\ gerne både Idt ctrkus og me gen underhodning. Denmod!IIer ''i Ikke så mcaen vært r1å. hvad kassen rckumemæssgt kan gh e os. \'i kun akkc Hde kassen op med et mcrasg. og det er heer kko meningen!\en nu.turig,!! bor vi nt\!1 mod at så mungo om muigt ser. hvad en C rik'n :! CV atså o11:.å kun bru gt'., IH 2 C\' kqrernt: (ir nu ogs stor r<' ndf) d/st> på kossen end bidti Pi et mode 1 Kobtn h.:n n toredtft be\ nedsat ct udvu g der 8k styre akth eterne Det tæer to r'prre <;entantcr ror Automobies C troen og trf' korer<'. Fritz ertsen Stn Nen oa Kurt Sc:h:trfe, oa rpre.entert'r ede d<' ca GO korere. som nu er med 12 C\' 6 timers fransk øb kassen ser man rrcm ti t.o tntemaona' beghenheder forbindese med!t sabdt! C\' \ erdenssueme 1 Dan mark. h\'ortf HOeS :000 :! C\ ere. vi der bhe kom ero 1. ui på Sæand. 08 en nrkre udenand5ie kører!!,.11 bu:e In\' ieret med Seh &b en f'\ipøe danste korere ti M! d ran:rti 22 sepu!mber. hvor tørere for de syv nationer. som kører 2 cv CI'OSI, mades et seu timers ob. Danskerne \i mode med o bier oa 21 korerc. som &w dunne sn tenms, og ud\æ aetsen sker naturiavis pi baggrund nr!'/r.onens 'euia ter. sa der 01r51\ her er noaet at kor e dit> r. t o r dct er m e nngen. a de or<onomsc skat hode:. noaentundc $kndcshi rorbndei:m.' med andskompen Frankrig Een. i)'d<'r pr()61tmmet pa Danmnrkpnmt>re I m. oa ror<'nb 'entci "tart!'n at fnd' t!'d på RI III Dursand Hv dt'nnc ban. har E ra h c:' d1 nne dato. 14r:! C\' k as;,<' n rorment hø t k k.! IO\ ti at \'/re m1d, 011 sa habrr dun p.a :at kunne kurt' pn mereob p.'! y :ands RnGI!'n Forudsat d.' n m dth :.k c ban < som vcntd '1 ko!" e erosskasser Ar yands Rinr5en med 2 CV kasse o ha e[er premieren den 13 '.1aj besuttet sia ti foøc nde program ror deres 19i!H: Up 10 juni Rn Djursaoo. 17 i uni Nssertn gen. 3(1 un. e rnedasbanen. 12 august: : 1 issering en, 2. seøtember ru ng Knutstorp S\Crge 16 se ptember Ørneda.5ba.nen oa 30. september Ctnae på Ring Djursand. yands Rms :en er ikke med på denne is <e. ror iaaed ved mdnu om :er buva ray eross p4 de mtdtn ske bade ien Iobsan a.ngør ohn Lund siger erotn ti OAUIAdet Autoo rente"ing. at som andet t&ter j ojebkke. er a.n nest n sit.er på. a t y WdsR.in gen iører Citroen! C\' ray cross åhniqsobet den ' a. apri. Der \'i bi e køn på græs og IISiatun deraa på en bane, der aueredc Ugg u p tegnebordet Hvis det b er S41cces. nu. eg så trrrre afgørese om banen ska ygges, sa den er orden (] Of :sa a tage de store ray er s bier. Det v kunne sce rra de ene øb ti det andet. sigt ;r ytandsrtnge.os Lobsar 'i 18.01' Hf :min& i 1 ''' ere repræsenteret med to 2 C Veross bier. begge udrus tet n! C'Oe! 1 Hern.tng og rom a to n! 'rmaets mekan kere. Det er Wiiam Niesen, der kørte en syvend!'(ads hjem DM sidste szson trods IIU&C uhed. O Gunnar Niesen. som år!r sin debut en ny 2 CVcross'er rra Hei'U.IDII gorm

5 HERNING FOLKEBLAD 1100 XOBSNHAVN E ØSTERGADE S ' N(01) Danske asfatbaner ttt ""' v "" t'oair., Herning Fokeb Avt udki, Ad.,s:s 71(1(1 ftrnng, dm ICII.tArtfhrtr udø onar Dagbadet FEB. 8I KOBENRAVN K Ø S TERGADE 5 7 TELEFON (O) s Fa tsn.:()(o Rv icidt, drn _ t;udth u tm u4ui., midt i en mørketid Endnu ukarhed om, hvem der vi køre hvad og hvoredes, og både Ring Djursand og yandsringen bejer nu ti raycross, der tisyneadende kan trække tiskuere Det er karakteriauak for den danske banesport på asfatbaoe, at man endnu Ikke ved. hvor edes sæsunen ska artbes an S\iatede tiskuerne asfabnneme t het katastrota arad er bevet 1tadt 'krbndret for banes)orten. som må oa ska finde udvee. b\'i probemerne su 1n1noe oses Sort!er det ud øjebukket for den probematiske banesport. O meaet aer fremtid må Dansk Automobisports Gnoo finde frem ti. h\ or edes man tenker sis sonen a h1ket Probemerne drejer sg først oa fremmest om Rog Dursand. som e fter maoges mening har for dr nstatbeægnng oa korte på en dispensaion den torbindeise Der e r for mange farige steder på bnnen. og DA U er Ikke umiddebart fndstet på fiy Gatkørse ved Præstø DER ER vrk't gna 1 ukuvttet.eme dm ie motorkub. 1'nk. 01 Omt>cns Motorkub for Udm. moret!'!\ :Tr.\j,'I:'U kubb'' cako kursus for ae tnia.'n"6a'n.'ci! på Præsto Fjord Cra k U k på Gn5daa df>n 7. C.:bruar hoder man kubactcn. hvor Rode Koner tn\'1 't't for at &IV4! &nstrukuon t den 't'tia.' fortthju!p vt.'< trabkuhcd. Det fort.øar på Tågerup Skoe voo Ka k, Kubbcru ctv( rormand Torben Fac:k Hoi'o('n opy r, at nue der d)'r«'r ('n grt't1 ar mo>'!<porun bor vaon dwi me< rtrst.eh:rp. For c.oiic'r oetwn twn d't bh w d.g. dr sko yde hjci'ip ti n!ti.odt.ru!knt, s;cr f?ock fioru.on. NI< ntcrt IIS('rNI<' <'r vekomne 'fi kurset 1 morgen pi Præst.o Fjord. kommer m.m IN Ii tsbanen på forden v< at i:tgc de gue pie med FOM pår.rykt vt:1 Uodrrsvodve syd tor VindbyhoL Banen er beim:ende ved Sive t::tsvæit' ærer man ikke endnu at køre bi på en gatbane her 1 andet. Kun 1 yand tindes dc:r wret.ekniske anæg. po. yuandsrin&en og Ri 0U1"51:md. mens der her ikke endnu er dbs:e '.1æg. Man mn uden n sko detage. Udskndrungeme vt kce skabe ande end ære d tag>mp at styre bi ngtgt de gnt.c vintervejr vi har nu. Kubben opkræver 7 mnd'y!' beob ti at cw;;kkc OTI\koSin n gemt: ot ade bamn fortsæt.o mt'd a kote ob. hvis der k.k.e gøres noget Ingen ny asfat nu Men banens obsarranaor. Urich AubertnQxhom. er tte odstiet at æs&e ny u raibea>nni på. Der be\' agt ny asfat pa so pet. a ba nen oa det har ikke (ået pengene Ind ror end nu. Så da DAU meddette ma. at de onstede 00 pet ny bezgn!ng. svarede eg. a ea Ikke Vie tøff asaiuob. men aene raycross 'o'ed åbn1ni obet den 16. apri, siger Au bettnqxbom. OUce har eg Ikke fået svar. men uot! cet er eg orcnte om. at eg kkc må køre cross uden også at kore asaob. HerUI svarer jeg at DAU må nccep tere banen stort set som den er. og den er brugeig, VI hor åe eo EMatdeng 1 rayc i r ohn Luadber nfvenrende. ross deo t3. ma oa de er første gang overhovedet, der i:ores en ægte a.(deni beritemme a! e e uropæisk me.stc " sknb, og det vi vi gerne æg ge op ti med roycross ved Mutnpfbetden 16. aprt Urc1 AubertnQxbom. der nerop har Uet «!n partner 110m ebøarraoaøt, Øreder ved Borges Reaame Arbua. Oe S90diård. understreer. a bab (Qretræknr a køre to U faw.t> tm12110oen. 4bntaptøbet t aøri oc Grand Pd.x den 4.5. aucuat. Mere Iran banen Ikke bære. ra)'cross ener 11au oøty, nfdaer bidti bar kunnet ive GVenkud. oc ban er Indsti på. at bive ved bvertfad end ou et ar. Evts R1n8 Djursand. der efes a dekmportør Rene og bruaes ar Transport Qpen ti dai. derimod Ikte må kere asfau.b. er deuue de af banesporten efter bana e111d8 ded Oaørøark. yandsringen venter Der er imidertid ozppe tviv om at DAU vi stnee sa :adgt for at ko'ne obsarrangøreo møde. Automobsportsmrooens aenerase.kret.ær. C. O. Ca:st.a.d. Koben ha\'11. (!iver over tor Hernina Fokebad udtty.k for. at man så \1.d mutg vi søae at få probemet med asfatbe2& oi!gen karet, så der kan keres!b. For ogs4 OAU indser bet;'dnngeo af mindst to ba aer Danmark. DAUs aeoerasekretær setter penoni(t L. februar som frist ror eo a eøn!se om Ring DursAnd. men probemet er bot. at man eodn1 ikke kender baæeeemcs tosta!d Det kan qe;ot.g facs1 atseres. otr.t!t6en er o\'1!r'saet 03 det sker iberttad Ikke februar.)it.anmruneeos ebsarranaør. obn Lunciber. forfioder si mentende. Han har for ivet ud.')'t for a han finder mest tøe1k 1. at yuands Rineen kører astatm 01 Rina Dursand ray. Men år Rina Djursand Uadeist fi tun at kere asfatob ved åboing.sobe.t 16. aprt. de: der næppe t1 v om. at den midtyske bane spekuerer pt at køre ra ty<:ross ved sit b1d8søb den 2:2 apr. Har pan ka r Panerne ti en k.roner:s raross bane pi y ands Ringn tiger aerede kar. Den Ur føae DAUbt.det,.Autoortenter" eo ser U& speedwaybeepina O teagde pa S meter. heraf 575 meter pt deo bo:sacode asfat. Der vu rwne vere 12 bier pa baen pi samme Ud om Umdber' st>er t ba det. at der er Øvet pwat Iya ror at en sadan bane m! ave. pa.yuanctsriiien. Hu bar tmt m&e bedt at de' w r CIID ra)cros 01 er aestea bet swer Dt. at ytadcdr"s Urer Cttroeø 2 cvu ved ak Mmfnø!eb pa. O fat bvcarefter rda t "' at succes kan trde am den dyre erg øn ra bues.

6 , Vrrdensmesteren har kr ti gode fur at koresport 2000 pa Ring Dursand Ot Osen t nh n hed IP M' ' h<tykur,.r r porn 111 at,!a: Hin11 0 ur ond8 nbrutrwnt, porb'm en n k A ahfrlin O>hom i r uen f or at f6 ham O al waic ::O.IOU kr. 'tn,;t:ne hor t>eedwoy& 1 jo:rnen ta OOi ru HaniC UUI'$1and c;r1nd Prn: 1 t uhog, n af ui, hhc Oe Obcn aad bo& raut 1 tn "'."'' K.I,ptt4,, UU!p o/ Ekstra Badet 1100 KØBENHAVN.: Ø S T E RG ADE 8 7 TEL.EFON (O) $.50 Keb.:ntotn,.U n 1\Udrantt,.cbe ud.en anaar Den truede motorobsarrangor OLE OLSEN HAR FÅET HVAD EG SKYLDER n(f' p. n,orpen:e Puii4istmt Urik Auh<rn Oxt!m mi bt w. "' 'd h n,;k) h r. h' i.! h,u, k ø urh.t'1, 1in h"hb' U>m f, Irangv r pi Rmg"DUt.:md. Een\ Dj r a.n d 1 tor Kub tkr er dt n of'kut' nrraor, ikke kcf' unk Auwmohikporu Unjvus b! temp<. fk, ty rdmtd.'m Bruno Trkor. \1 rep m rt r Hnroodde n 11[ knrnnt', ii\ \'i mi kr:n ', ø de fcr do res rh:udt.,.vt'nde. tr \1 tcaftr ti d('me Li wb. :'>t'f'd ø)konn Oe 01 * er i kkr ene om t kr I'\' O )en:<'. Samth(" 2 C\ kon ro har \ '!'TIL( eido:n i. SC}Cm IHr pi 3 fi udbeuiit at kr fvr deres korse t>< ba.neo. D k f4 dcrt penge 20. februar n6r t't k<>tmm r ibage fri frio. BCLttinijtD er trukittot ud, fordi hnr bt prubemn mod. Cå i hus, furuk r t.; rik Aubertin Oxh,m,.om for tiden er p. 'krt rrc a del r.)'dice S h', it. \tn jog btotatr ikke Ot O btn, f,r b i t> r pr a rtr r,., en konmkt med min und n.kri n. eg h.n be tal ritri "L for at k<>te Uun marh hu rtite mund. Ettt d"a fon.te afde in fik Oe Oen O: kompatnr 3ri.OOO kr og ''r den addin;:. um han kr'e'o er nt: ur, fik r i <' n ide mand.iuc demnn.!5.000 kr i tontancr. HAR OFRET EN HALV MILLION S jt mene r, &. M har hete tibtrækteift. og d et bar ''IIIIOr Oe Osens manager Aogo Sondcrgfcd OP mærk110m pa "' Kun \'t:d døn for to of dcint s krc\' j()! per uni: knntr.1kt mt>t (,. Oen. D'n næ t e afde in i o!rhin dt c med Crn ' rin,.ur f n. nnrjene, (' '"(tnr o.e 1\ 'm.wn, ': d IIf a t.d er b).,, ;urt t'eunrk. tt't 'nk Artn O. hurn, c< r i >nmme 6ndtdræ nrtu rr, at hu b bh' O >om hhsotrran.!(>r u doto har ko t h,un.n hsh mron kroner! pc' t' r "'.,, øst "'LT U. Ukr at Ekstra Badet Ktrknhotn, dtn Kd. na1 Tte u.d n an t ' er 1100 KØBENHAVN.: ØSTERGA D E 5 7 TELEFON (01) AARHUUS STIFTSTIDENDE T ORSDAG 8. FEBRU AR e i modvind hos kørere Speedwaystjernen Oe Osen og en række Citroinkorere kræver store beøb hos banechef Urik AubertinOxhom 1100 ROBENRAVN!t ØSTEftGADE!I TELEFON (01) AUercde Inden øorten pa 6reS moonportssæson vinu det med ryt.e r om korerboykot of Ring [)jurs IROd Adki«c ke med speedwo)vcrdensme > r:1'1 Oe O«n spidsen hævder ot h\'e pen,ge Li.rode fro sd e øson hot Ring Dursiids øb$nnan!(ør. pot11sshtent Urik Au b.'rtnoxho m. Oe O11en ophoder 5i 1 ocbikkc'l i Aur&u:n. men h:uu mnnnt<:r, Aae Sond,r trutrd. opycr ti Aø.rhuus Sufutdende. D han og spcedwayetjemcn hor ofldit at ov.'rg.ve O' Osens Uv.odt>hDvffd<! W ncasso efter!ipt<' forgæv, hcn\'f'td'cr u Oxhom. at cn'\'tor Oe Osc.n kr. Cor am ddt.agei<' 1 det tudste Sport 2.000ob, dt>r brv kørt p RUA Djwsand. Fr11 crt vinnport.aated i I'Ciswes; t«unk Auber Oe Os.n chef ti inco. r i s.mde bant"

7 ."..,$ u41"., Ekstra Badet 1$j0 KIHnunm, n I.:UdfDIIt ud11.,,ar 1100 tobenhavn : OS TER C A DE 8 7 TELEFON (O) i ie ' ti wu,"., Dagbadet 1100 ØBENHAVN 1: ØSTERCADE Ringsted, dn f Kdu.ocrtoo &U&r 2 fes, g79 Har ikke fået derespenge Ring Djurs!.and skyder stadig penge for øbene sidste år :,!) :'> D 01\NMARKSPREMIERE Søndag d.16. apri k.14 OLSEN 11and Så er der Igen probemer omknng (konomten pi Ring Djursand. Mange kørert> har swdg tigode etter cb &idste Ar, oc samtidig kan EkstntBmdct opyn, at den oprekamercc:e serie cm Danma.rks mande pi tre hu med e:n samet prmn!esum på CQ.(XX) kr var det rene fup. Pm8enc eksisterede kun banens pr an:::reidecr,er, der atid har ovet au1d og grønne skove Den eneste mand seskøbctc om andets hurtpte mnnc1, der har fået penge er Oe Osen. EgaaxU, Ertk Høyer og ac:. f\ee I'TW\n, har Intet fået. S1dstnævntc har dog fået II meget ud nt det. at han opnåede at ntroducen! en ny e!1e buer, men nt ancet om en tøreste præmie på kr., en and!npræme W :K.OOO er. og trec:tpræme ti kr. var fup. Oe Oses: havde en Pengene eksisterede kun i Ring Djursands pressemedde "' eser D r«ec1r 'a rc b rtig t. r c.::.!!!2.!!!pr!!! 2 2.!Ong Dur:.and har t.'get de t:ubte uoa.te motorsporli itkue re wd næst:n. to; mi kt mt" omtatf' an11ngnneon pi ban n Danmar h\tripte mond om kr. \ar t kam fop. ; Eh1a Bad kun i d11r af1ore,a1 den "or(' prt.omic i; aum nidrig hot; i tern kun 1 baneco pnmedde I'!ser. Htr fc:.na;es, at kntrn" i ntn Danbr:.a turt:te mand >eu:r Egrd, 1:0 kar kor er 1 Oe O hen, ve:rdmu brcktc 1!11ikorcr, F.rik }iuyu, au. tkont:n oe.ac NM!emonn, rormc; 3kortr, krm om t n sømet p rid Iii:SUm pi 100 ((() kr. for det p4 :.0 OC'i kr 111 inde>t <!D, kr, t nr. o, 20.COO ti nr. r_! og ingtntin t!f;.t.:: Stren "anmar brigate and =d Peter Es6rd, Ot Oeen, Era Hoyer o ac Ne e. h\r en easet Pieøua p6 oo.ooo kr.?1ndrn!ar.ooo kr. r 2!r }o.ooo kr. nr.!r 'o. ooo kr. og nr. 4 og øisc!ar nw,entns. Pd for.idrn af Rt'nx Diurond propam.fortate man om mrrnnodct tm tr. og 1 "!1 pr"' mrdd<r fro bon"n kr.tm! man æe om d., e IIOr! pnim'ob. M!'n PfiiQCitr 1ar odnt: 1 utrn 111.id t' td. Der her adrig været te om I)C'ngt!prcrmier 011 der er at 1kka nedfædet n<>:tt p pipit um dette. O. t er "D' t R.nc Ojun;and har opfund.t, tij:tr idemnnren t i D11nmcarka hurupte mand ac XeUØn. St;rten bev knrt for at intrnduct're en ny kbsi4! og for ot ekaffe banespotten rekame. Oe Osen var t>ne om ø t f1i pcngf' for 111 knrc, fordi ho:n 'kue hnn rn faat &Lif<' SAcån ar af&dieme. Og hvor tr det y pi.k for Urik Aubt rtin Ohom a t spie.c)fup r \ id:ro. De 2.51)0() tr. e, fik efkr Ue ns Grand P rt:r \ &r ide ti Danmarka huru.,.te m1111d, IIM' th de 12 Sport :!ooo. korrrø {ro En:nnd og s, r ri ce,.c)t! L'g 5k&fe<fe OV('f for Ii/dp af Ekstra Badet I$0 KoHnhovn, dn KUdt&n hte udt.o a.uuar at redde han Grand P rix. Sut.ninat n for Dnnroorkt hurtg t m11nd kuutakc ti or O C m& f Sondergoard, ai&o r ac Nt tmann. ec indr.mmrr atm', at Dunmarkt burtipte mnnd ':n et Oop. Men d et er tkkc mi(, dn nndt pa n ft.'heubn. OH er kommo r11 r 1\ctmann, aittt U rik Auberin Oahum 1>4er ØSTERCAD E B TELEPON (O) '' rra 1971 LØBSLEDER MISTER LICENS EFTER FALSK REKLAME Rin Djursands r>bsarrnn.c:or.:rik AubcrinOxhom,o;/w så swerct og d fortæe om Dannwrhs wrtgstc man t om /(r, dc'r adrig har ckm::otcrc Lobrd<'r Kurt Ehcrd, \'h id, hnr f Me inddrøtet ot i, t'n, furdi Une 0 )ur"od' htb"'rranicer, QDP;Orej a )oitnss1stentcn 'rk Aubertin Oxhom har a e t rabk r'khm('. Dn.ruok AUiumubibp.>r Union kn:.dtde bom ro :!:f' it fsun r at ove mne tnd han kunne hode u trf<>r de fa trof'! motor prt m 1 enssered. $41ne utdu1 han et ar c!ent 'fonnt' n.iva', ieh um dh ikke \.r en for merac1!r mtrt tnd p6 andre b. citc Et andt uranc rftn bit\' bidt "Mat ftaa e' h om den koakunerede ham andsftinpn kort' DM finøe da,. M nere Kurt aard er cjort ad s"'!rig for dt'n fawte r.ka m', tnri DUnnd Motor Kub er den <ffu:aee arrad o U 11 i ohkf'nden vi I>A. '''r snnkkf' av11rit med Urik Auht'rtinOshom om O.n mnrko hurhpte mand. tier 1rnrdt' tiikucorne p''men" nt k<1rrm d)'tt'de um 100. OitO kr. Men \tiiiene har kun ek!ste,. i Ri\ Duta'nd prt!im!meddeeher u adpmanden ac N.U: mønr111 fai\a '" _ VI bar notop f()r"!: &amarbejdtt meci Urik mea pnnc.r r. b\'11. rrk am_<"! føt. S& bh!ø dk btprtm O&bom., kørt ftere b

8 KØBENHAVN 11: OSTERGADE 57 TELEFON (01) KØBENHAVN 1: ØSTERGA:>B 8 7 TELEFON (01) ØSTERGADE 67. ". ""'. (_t_ t <A r, Aarhuus Stiftstidende 7 MBS_ 1979 ".ir.,. 4t" u ff' tit" a n\._, u"''" Ekstra Badet WO K"O."IIovn, å" 1 2 MRS \Udtetht:b udr:o.,. '<n:t,, Randers Amtsavis 7 HRS.1979 sikrer øb på Ring Djursand 'Djursrace ApS stifet i Gr enå med anpartskapita på kr. En kred at med'mcr Indm for DjanaDd' Mr.!.i' A\tomobafdcn har daønct et nyt anparwc:skab. ckr ska k a der ('ft'r,.u bh kørt motorb p6 Rn Duffiand. Od n)e anpart.sdkab 'ka dnuden sta for driten :r banens cafeteri:. t er hm,:tc"n. a d d n) 5eskab ska sta 50m en mu ha: i'bsarr.,r. hvs tkko: andre ensker 11t arran:cre t'benc. Desuden,.i det ee banen p6 oe tkkcob5d"" enten t1 træning eer OI!Si for M fremeje W nnd.re motorkubber St1ftet.cn ar de nye &d skab er sket efter en omfa umde tegnmt; o( nnpart r bnndt kubbens mcdmmer. Det er yk.kede a fa. e: G'C c a m et be ab på,:odt kr. ti den suttende,;en af orsammg. Omu in: 30 anpartshovere, 8 r mo>dt frem ved &en(!caordmnn. h>>or den fcr $U! best;.t:ise "agtes beståcnde 11f O, c.o Thomsen. Mork.:. Pou Bang. Grenå. K jed G. Ot5cn. Sob}' \'. Trusn.p, Knud Laursen. Ko.md. mens Torben Larscn. Grenå. br' va1g ti at re )r:t: ;cntere DMKA i bestyreten. Det bev besutu!t a sesxn bets navn skue ''ære Djurs.racc ApS i set for det opnndehge fors! med "DM.KA raetng ApS. Bcs;tyrescn har i ovngt dter generaforsamingen konstitueret sig med Orv Thomsen som fonnand o Pou Bangsom kasserer. \1egionpanen gemte gokart sporten De unge, der byyger!}okorts irituu kubber og ungdonuskotr, ;ska het t1 Ikast eer Grindsted for atkummepci bane Cok cut!!porten er :"emt rgonp ancn tor Arhua Amt Oet fremgik nf AArhuu.! Stftstd'ndu hørn;, og det bety der, at nere hundrede unit n dtn,(tuuon. A de kke ko.n ft fud fomøjete :i den gokar, U har bytr:et en fr dkub eer untdom,.kub. AmU<rkt'k! ud Cbn Wkp Aarhuus Stiftstidende,!i; nscn opyste som IVW" L' :;po:rgsmå stiet nf G1.1.nnir ensen fra Arhus Automobisport., 11t mo.n kk: b;;vde V'Ti.'t opmex!rk om pa denne 5])orur.rcns p:obcmer. men :"B\' snmtidit o! U! om. at s.21;cn v.c bb tii.i':ci op U 0\'('I'VC dv". rc:onpanen kit"rct er do.t forskehv.e mu:g hcgtr for pams: at ØQtO<banr og køretmtm '" mæs:. mm i<' om!o:t:r am de :ohju'dt ØSTERGADE 67 80t() Arun. dm I! Udunr udtn ano r Rift om racerkører 41/4'.nhn Rødm, kcnd riici'rko r r j('nf'm 4r, der ' fjor hi'\ nummer 10 1 den popu ært' Sp<ort 2iOO ka. c med prut u p< h it r pi donh "f.: w nake bnner. hnr dd d "(' clu: adees fnnro:ffeij.\t. Året dnnkc munpor prt'miery fkt'r dtn IG. apri p6 Rm.: >\U'!Iand. 01t.ohn Riden hor 1 Otbhkket trvh kor II r 1kk\' d.: hn hut,d Gocn. P(II". n k:tn u.hv\"o o.! unr.t' fro IO for <11 opdt.r. D''for er dt:,.,, w. dm' hi' 'tor incr,.,. kommunerne kub hv. nw11 nr cni'un er by,iw. aku mnn wt 1.!1 GnndtNI dt. r tn ror nt kc!mmt 1 trmnmn rvr kønkurrr,et Pcer og hn.n!i konirmo.tionsgn' c Et k"m):!; Pdc r Cr\'' '"'" Akrcn:n 36. t:;å, Lru1:tL 11m konrirmauons I'<'':' pa a byg,c. m :oo uh Unr,domako., or. d<n kom ti at st6 hrm 1 CiOO ront r. D<t er en 100 kuukc<'mc:tc'i', d knn na '"' tophastir.md r.t cmkrnn 100 komct('r i 1 '''" m'"' han har k.k<' rim kommt' med 1 kon i' rrcrtei d to Omre hsn h;,.r haft den. S\artt'1 '"''.:k> m1u1.,.n tio bane i t'aunkov \'<,d adatm, tn<' d n er ukkt1, ford1 cc c n ie' S\'tnC I f«!.i. ved hmnn<c:n. or. rorci den \'U' for h>rh1:. tn!j Durwd,:n r r.n k ki. Of Tyt..tnt n:n ""r ir, kun f11r d< <tor.: j!øk5 ml. "''"""' ou 2:10 kuuikcm uno tr. om kr«<'\"1'1' hct.'n, "11 m11n kn do:rfor Vrt' iithi III Ar'. Mvn nu vcn<'r ti '"'''' '"' 0 18 r pi, u ;o!hiiiiih O MU bivi )U r.o on. md modtr rundt om i nn drt. Det er med 6ponMrt'r. d r Ae er interesseret i o f\ drrf' irrnaprodukter mar kt'rt med,.ueamerc' pi han:. rappe racer. Mo.n er nemh ikke i tvh om. a1 han i ten i ar vi p!n et' n 1: i pui.n o! 6reLS manj:e SIOr' 200(). 'b. e.:;., Beringske Tidende Gode resutater af køreteknj,sk træning på Ri:rig Djursand PEUSTRUP Den koao træning rar øabichaut (ru pa Ring Oju:mhmd ved PeniiVp w givrt gode resu. tater rar.nfikackah. Af en "" &a and t111d5p011.8koicn. der Uger sig o udda!uit'i.s& ro. aanspon. og rn!unpt. fmngår. &L 1100 KOBENHAVN X OS TE RGADE 57 TEIEFON (O) III.' Krbnha 11, u 8 NRS Ur.a.oth tip Udto 81t er x Seks kvæstet Y ved busuhed det gatte fd u der p6 kun 36 imer sket tre avorige uykker i Københ.a''D. h\'or BTbiiSer har \'rt Upit. 1 'år rormidd& be''!m passagerer og en chautfer n'æitet. da en i.nc. 16 kørte op 1 w inie 5 t kr) diet Nørogo.deHdmda.bgade. tnykken skete. da dn forreste bu.s sagtnede farten, o.r den bagved kørende ikke ede at bn!!e. Ved s&mmemtddet bev f>tt' ar de stående pas:o.aceret 1 Iie b!er vætet omkud th r k!utet ind mod sæd!!r og tmng.,r, Fem f'"ft,t:ercr måtte ti behandn! pd R 'Pt'berg Hospita, mn kunne seocre udskrives. Chnuffdren CIM. furre bu: bev behandet tor k\ubs 1 hoved.t. Det gatte fdte \'3r og,, reec tu en dødsuykkt <'nt to rad a R atten. En HTbu.s &:u'ed ud undr.or en opbmsmac pi Frederik:S!undta} og r.unte en mo<kt!"nde bi, hvis 1\\rcr bev dr:rbt p& stedot. På Ios.epadsve) p5. Arnater b('v en hyre\'fjpue ha u tf"" frtooag atten 11 _ rgt h.ettet, da hans \'"OIO bv T&mt at en HT bu,, de.r atred ud et '1114: Otktør K N. A.nde:"S"n. RT, opi)'si'r U Btringsk Scind.:. 11t ae chaufførerne er mtrue.ret om at kpre yderst!orna:tigt det eatte fure Ae. nye ehautfdr cennt!mer SM'Cito tat!økurser p' Rf Dunand De una.te k4 ene oa: aene 111. k.rves dn ekstremt 11att f,re. der har overraaket man. ne øatte \'f'e b<'tyder, 11t bu.sst.me k<rer n'nisommrre, og det jt\'"r tor;nktc'r,!ord kd rt'rtn'me tkkt j'r Indrettet p dct ht'trde vrh:rvi.'t, s Mr d1rt>ktør K. N. Andersen. ta'rdse!dengen p6 Poitigården København &f'r m:n. at der yderst I')Wdent aker uykker mf'd d' københavnske butp.r. Vi bar t'neret de bttdett t'rhnnaer med HT, b4deo tn ad if4r c:t:u.utrpru og muter1e. betrattnn ta det store anta kmttt'r. buu'mt' kør>r, sker 7 der rr>f';et ti uhed,. IICer pohtiasmten.ycum der i 1978 vor 802 eever ti den kcrer.ekruske træning, dmforegår et nqiem andtriuisportøcdien 01 Djun!aDda Spedaarbejderko, 80tD ad min in E E kli.i'mi'de. Af mbetetninpn fremgv VI døre. 8t bnmchesxvageæ O direu1rata ror arbtoid.omu tumuddannebeme i ma:t ' fjr. m mint.tn un a1 22 chauffodbytu.r tni:dingen. Cbauf føreruf vv a I øue.abbeme. bo.v rrafik.eakab og Faci:. (Ner 81) pct. af Sva.rent' \V positive, b\'ike b«yder. at bar (!Vet c:hautf. romæ udbyue t.i gavn for cko dagige ktne. B e. va.m c.baufførpme, t do har opn.6ec. 5tem sik.w.rhod atv ærgt'tc! nik brem.sg og,;yring. Kun 4.5 pct.. at de :ke har opnået rtorre rikkerbod. en svensk rupport Træning i kritiske situutionur biwr det opyst, a.t 93.8 pct. a1 ae uykker. hvnr et bagfra kom mende kører.øj med b Aste bju kører md i et fmu.o væreode uft. INMe bae væn!t andgået iedmm m. Frne f i sømme k.ebado ti 1 t1'0ds far a der \V pad.e ti.1 at Y'' deo om og den ed undgå kohaion. En :appon Cm Pin!md &. t!r; gwer 11tm samme bi!ø. og en k rapport &a poht ICC. Ca.fomia High'> Patra vier. a1. k rae!misk bar nrd bragt poiåbieroe! indban ding i uykker pr. 6.r &a 63 Li.;3 pc Benzin. og oicbrmc:hens 111' bejd.sgiveriorening opyser, & den gennemsnitigt uhedsfft. k."i!ns antaet e! uhed pr.!t! an for da.n ske t.mkb.cr er f1det fra 1.48 i 19'r.! ti o. T3 i IA'ti.e ti.skrives b. IL chauffo\!'nc$ detagem i den k(i"qt.ccnwte tnening på Ring Dwånd Skoøn i derfor i de kommen du 6.r styrke deonf.' træiwig bedder det i 6.rsrapportcn '

9 u._., Aktuet 64,.,,r,11tavr: tn L114f'Uthrb ttdf'a f'h r 1100 XOiBNHAVN X OSTERC A DE 8 7 'felefon (O) ]! SPORT too KØBSNHA VN OSTERCADE 57 TEI.Ef'ON (O) u.r;.,. at Hostebro Dagbad :),!> i );votorsport IASkørere vinder spee{tnanprøver seks itid r ra Ho.<;eb:o.'\"U) $p<rt dt>t i W«'ken den 1 den!on;to at do t at ();Le a!dr tomands 'a. 'P:"O'CTnC. To mand. wc ;rov n.u:.!'! ko:m Ar tor 1 :s< tgesnn det c.r [ dar e: <:s:re\t et DM d<::nnf k ntu: 1 euce. "! s de%og omc:rin: bod! k dt:t.,. OU t' P"\. tre grus fem.på asfat. bt1a% do re rort P\R!æ D!n e t: HA."!ok t Lcwu Nt's Be!t. BM\\ 11:00 51& Id 1tasse G :U io g: i b o æ \"hrdt tt m 11 E ;, &tm!pont. :s.a.rnme POinWI ha>"o v1dd ren :.! }:1. 0'1 er &!I ccm ff O!'TI PouL"'1'1, Keorup, f(a(h!u. 0 to ma.nd.s;;:; ber u.u."" øf Oagbadc C11tt1 donor tør 4000 m./idt. tn Ktdtnte uden f.tyar BU"Pnd5ae 1 seuet a;nssement." De ø resutater!or RAScoreme bier. k :1r() C'CD vr r Rox'r. Amn:d 01., R.m:U!; nr. 6 med o::: p. Samme k:;;,e nr. 10 Steeo Pou19PO;'ens P. Bjerrena.rd. HO!d:. Ci':'.c 1031 po Enctehc de Bø"f(' Pedesen og Ketty o. sen t en ():)e Ksdett K! <wer 1600 ccm e:;r. I W. SidoreocofE Uen Syber:. Fat 13! nr. 2 r:v:n 9:!0 St'" pomt_ KIB.'III!I ba' som om. Wt \'UIIdtt I! o:geo Pou. >,!n K 11 1'!01\.11)00 <:cm ru 11 Tn11u A\ :es B mrw I SOO nr. med tr:!.fpo1n Lobet var atr<ige:& D;UT."nd Motor Sportdv h. Oir C:t bev IIM.ket petiek:t k 1100 KØBENHAVN 1: ØSTERCADE 87 TELEFON (01) RS. 1979, 1 Djursandringen ti 11 eksamen DET SAMLEDE b.uporuudvag under OAU var tort< den pi Inspektion p:. run; Djursand. DAU'ø h<."'!tyn!.<' sm behande rapporum arten p:. e rnide Dc r har Udi gere været probictt('r mc:.'<. banem IIS!at, OK man h4r meddet b;rru:ns rder Ur1k Aub!.'ninOx.hom. nt der måtte ko hvis n!fut< n ikke var dtr!gfro 1nd wdi< år. Der er øvrigt I<.Omm' Pn n.y bagmand Ind biut'<c t p.1 denyske ba.rw. En dktor fur e re.dtune.ureau y and. Dc bev opy på DA U's ban m r for('<' u Svon Engstram har martet smide 1 O kio for at (unno være Vognen. (Foto: Per Daugurd) Af Hans ensen eg hø.r matet smide 10 kio for at kunne være 1 den vogn. Men det er bestemt ogea umagen vmrd, sngdc r acerkoreren Sven Eng rom, da bnn går gik overrakt en spntemy Loa Sport 2000 og samtidig pro karnerede et me back pa de d&mke racerbaner efter godteyv å.rs (ravær Sven Engatrom hodt op og kunne dengang se tibae p! en overvædende aejrar!kke Inden for motor aporten. Det at.&rtede med ".naertoh A gokart. stockcar m.m. Ind Imeem væddeobene har du ogs! vrret tid ti at optræde aom øtuntmao Oere danske tm. Mc.o det vigtigste var, n!r hans firehjuede racu VOTI atrøg [oret ovu ma etregen. Det er forkert at sige. at der har været mihed om krng Sven Engrom. si den han tr ile eg Itbage ao tid. Han kaied e er b.a. over gti\.mo!onndu 11ren øg h Cr nået a Ind npc fi re g'nmmofonpa der, b.11. hvor de kendto so skende, Lucia or.uc'tenne detager. apansk sponsor Ly.sten ti racerob hr atid værn der, sige t 10 dr g o Sven Engstrom. eg har Lnd Imeem t\nt eer ejet mig frem ti en bi, men ordenuge sager hn1 der adrig værettae om Fere n mine venner har nd Imeem pufct ti mig og sagt. a Sport 2000 netop var e.o opgave tor mr It tage op. Ti sidst svarede jeg nærmest som en mor somhed, at kunne man ovenae det apanske ra dio or TV frma. Htach. som jeg kendte gennem mne ndapnnger. ti It optræde som sponsor, a. var det orden. VIe de Ikke, j11 så h\de Sven Eng strom køn at sidste ob! Og sandeug om Htach kce sagde a. De takkede mg endda for det! Og aå var der Ikke andet at fore end a p pa en a.vorg aan.kekur. eg har faet dm engeske Loa ever et kvit og tr. apanerno hnr bot IetingeL sg, at er eter op ae de ar rnngom e t r,,. er pt\ d11.nak grund ivu twsr udenandske ob, j. aa er dot op! '»!':. aev, hvad jeg vi være med. Nyt produkt Der grer naturigvis en form ror pr. når \ n\'e sterer d mange penge en rftct'r ti Sven Enptrom. a ger direktør Lauo VI n fra Htacht. VI ancerer ojebkket ven:en.s bung ate toratærker p! markedet. og d synes vi. at en hurtig rorstærker og en ra cerbi harmonerer godt sammen. VI har en et!r g kontrakt med Engstrom. men en C\ en tuet rorenge6e af hænger Ikke, om v! næste r ko.n IC 'n StiTIUg \'Qrt rndo og TV sag. VI har ønsket at være med ti nt etotto r acrrportrn Da.n mnrk. og det er a tsi sket nu. Ingen ader Ado:amassgt tocr jeg mig bestemt Ikke tyn got. sgor Sven Enptrom. Ra cersport har ikke kun noget med mod nt gore. Den o\>e.rmodge og dum dr!$tge kore.r at Cor otte ar en. mens den mere er teme ko.rer en teknik og ttnt<'.r sn egen rytme. Det er må.ske Udt S\'8.'rt a t fork1u1! to.r det Ugesom ridder kt4qppcn p! en. er ka.o ror ek.s. tortæe dig, at jeg u æ om at vænne mg i en ban:c. ifens a.odre kørere bruger to tre U m er. s! må jeg ote op p! det dobbete. rør jeg ieider b tipm godl Or er gi\' u mg de.o ttd. der er nødvendig, se\ om de unp urere ofte.star hovecry. stende det ene hwne med smf på. æbern&. Ti e.ogæd har e a. d:rg oogen de kart at ba nen. bortset tra cterarq hvor mit ene tju a, men det er o en bet IDdea h.atore. Famiiemæssigt bar!aet opba.k.n.n«nde.o mit come back på Rjp Djur. Iai den 16. aprii.'iu!e fi. tac'11'1 Yere &PQn.sor, var der kar fag tra. mt.o konu tide. ha

10 DM i biorientering 79: "ri' Opry eme Mondag d>n 2. apri 1979 Afteøavåsft Roskide Tidende 21 C,M,, Roskide Tidende ØS T ERG A DE Roskide, dn 2 APR agde godt ud ViborgLøbet t.,_,_ &a A edrd 011 Ae Kirketerp. Habro. ede bare t 1 pom, d b.nde de starte i semorkassen med eo ejr i det fime DMt.h. MOTORSPORT : Brnt Frosthom og Petes Sander gaard [rn Th). dttnmar.smns:tre i bogyodctko'iss('o for førte s ig godt [rem det f'stc DM nb i biori!edng i dennf sæson r Viborg. Det sommo gjordr1 ju niormr.strcnc rro 1 for. Age ensen og Ac Ku ieterp fro Hobro S!I'Ootr.nssc.n. OØ cnd ogen e f dem dog kom het i tops. Dn gjorde dt!r mod c an dm opq kit o eg' nderhod. Ove og Ib Madsen fro Djurs and, (or i UM w'!tficn ob do nemhg mod mesterskabspwnene r toppacruiogen omend de bev O \ ergotis af rhnar An derseo og tenoog 1n fra : jectu p De fi t.rn 10 gen DMpoiDt. fordi de C' rv;iet ned fra $eiocuasrs ti 1Un1oreme. Så FrosthomSOndcrgaard bev g a oskc vist ku:o o u mm et tre. men fi dog DMpoint for en andunpads uuionnestreoc )!scu Kirkcerp bev kun o vcrgiet o f sidste irs mestre i scniorki3sscn. S vend Abenhus og ørgen S kjøt fn R11odC'S. De tidigere mestre M01d.s og )a o Søndi:rga.ørd f"'i:( Itnst var derimod Ikke sa godt kurende som eters. Det gik for tærk t. og de misede S}"' rute onroer. )c endte som oummer 15. Vi tog nor. for et på det og m1e for hur1igt rgeoocm Vi brugte kun 16 minuer p4 ttd. men det ostede atw for mange I'UiekontroUer. sagde jan Sindet gntd eer øbet. e speandse bud i Udt." at Bering s k Tidende I 2 Kbtnovn. dt!n Kdranah ud on UUt 1100 KOBENiA VN K ØSTERGADE 67 1'ELEFON (O) oonorkossen <.om fru 'wi Erik 'cdnr(n ng Ih tnhi!n fts Doru p. son uede f syvendepadsen Vi horginbet t:rrtdf' tntt rekorddøto,;r nu'f a, hod. det nstr anhtudt i et oricrhenngnb Ar"''"''n er unionssumar,.jtt 1ndrn for b1.sporicn tt h,f ohtw adgang for I<.ubnrnrt. mrnn fra den j.ske og h nsc u m on. MO O fmo\. ug Cra disse om aen t " hud Senior O tuitffuio rnt g i gennem omrid PI ',.,, Hjarbæ Fjord og forho den c i terrænet,."' i th" c r n b4rdr vinter titrnd< oo.un fu måtte ud og <uhb<' bagp,\ bierne. Ener øbet be' der ag1 fem prot'.>!r, O! do ir o bev!!odagc. men< d<"n femte der Radt r:n kom retning. bev "fvis n f port sdommcr Bjarne Modbt n frn Has. Begyndurne.nrf om kring Ho,cdvoj 1:1 O! imtr ved Bjerrrcgnrv korn munp ga! afsted med vcjforu.:11 ningcr og hruge m(ci ItU på o finde dt>n rottu vtj rundt. Det ' 'D ' ror uritnh ring Vibmgnb(t vor de forste OM Io1 1 \'r borgubxn" h1tom. "11 det sap den in frn Ht,u.t et af o.ubhodonkurrtn cen er endnu ir' rntt men det trgnt>r ttt <'r meem RoandPr O( ubru Heer ri.e dpt.tn ii'ct ndeme være med Btgyndenuesrene fna i for. frosthom og Sfndaard rro Thy Ok en fin drb u i funiorkassen og coredc DMpoint 1 '"" on«'n" forstc Dr øb i Viborg. R untfr fro Rt!gynder. ssc f.uah Vbor ( i.øbe: g iom Dn'3borI. Vbnrj. 101 n ur. v<nd Ah'nhus)orRUt ip. erry Sc;hmh/fonn Chr :i i" KandoH!i, Å III en oosen. ArhUjj. 2fO 11p. 1 ogo '"'' "I" o.rtuf, ahro, 1112 Hiwnussenf'oc< nt;on;n, h!rtc Mtrunta/Mortrn tondess. 214 fip Antrn 'ThiAh'<. 12i N)bogyndr 'et UitniRo unut hmn /\ru tuiid Knudse.n. Arhu. 35 'P <'nonnnø Frtborg.._Ie ;n tgrnsp.etf m(rnsn ru t ;t P, Ow M.d,cnb Rand! e. t2 p or n Mm n. Aohua. 141.sp. cn Nieben!Nicø Et orro, n:!:,:":. '"'hotm/1 1 1"'!>ond,. RAid. Od=. 51 sp 1hth1. 141\ ap fnn < o Nr årgang Lø.u ag er, 2,35 Tre brødre bygger ray erossracer og tager icens 1 r br d"' fra Bryrup og Kovborg hør 1 'ier 1 fi: I., kub by.:g,t I'D C1tt'O<'n :! C\' om t1 n ff' hi r a} eros s racer ro Ak dt um5tor merracrr S1dste W'!kcnd 'ar du pa uc:r1koe på Ring >)Utbond og ae tre bestod prøven og bar au r111y cross hccns Foreohig mi de tro br&drr, d r p.\ bi.dot fra vtnolro 11r Chrrs. E:raad og Sv"n Erik, gore ordoao som bn1dro vi dee ti deres. Mt>n en ny 2 CV ro Iy c roes racer er pi vej, O måot er niilu'igvis t r \'oi{dii.ws mure om di tro broor. toum om e11dnu ti i>ka rucorkoror. P110 Kjær, Lundum, pi &portesidmeo. '1., Af,.ø. uo.''" ø iorns Fokebad 1100 KØBENHAVN 1: ØSTERGADE U TELEFON (01) Horsms, das 't APR '. 4, F o ræret racer ti kr. ffi"i" er 11 IIU\!t'tC O f: duhge \'O:nc og tiio'\ r tr ' rt (\>r 0\'1'1' stn g:'n,!qc!:ngro dror for ny hg rundt>d' d",,n,,.,. <.': h.1r ktr1 1 ntc Vt'1 nt, tur dt' t' t n dyr rtu.rt u rh mn nrhih!)u \r)i an m 'F.n \ Dj IIIIIi dno oo bodt> 3 otr, 1111.'11 1: r ti. >< kort' tn no'ro 1'11(1 1 o :,I'<Onf 1 ><ot k<knmc r h U o I IC t 11)1 L fr<n t u!o 1 o "' tt" k ""'"" ' t het trm n!.or o rui:ko ft\ r do'i\ UUit!'" o j e endnu bar ui! 1 f hn L V:""Kie uue s }'nis!rirn

11 Ø S TER G A D E 57 ;) ;) ;, :>!> :> :) :> Tn! bn.>dn! God.W.n fra Bryrvp og Ko, bora har i vinter haft tnnit med at b.,\ en Gitroen Z C\' om tit:n ray c:rotos bi en f C6t i2 racer. du har r6e kcena net uum(nntrmc:ef'!n. Vos:n'n rr ou kar ti sa.sonp"f'mitn pi run,w Djunand i pasktn, Oi det er de t.rt brodre Erand, Sved Erik og Chris God sko o..>e bur Wt"ek enden I"Mgåt Or st.et racen;koen på Rina Djursand, oa de: hnr nu Dnsk Automobi!tport Unions bå smpr ti a stie op i rah C'05" hib. Bandt d' 3i dch aanc M cenkoan ar i ontt 'ndnu dtr fra Horscn,egnen, nem:tz Pou i: ær, d r bor Lundum Ogd ban betod ba cepro e: og har Aot hc na, c::n art u ti an ht.il andrn Gren af bane por! r n, n e 1111!,i ro=e Fe: d 1600 IIDnen En sjov racer timåpenge Ot! uc brødre: Godkeun tr boga\'toh11 tj;n opdrattt t n at IDU.r('stcr' at: for motcr tpon De 'ar C) kr.ku"\' ad,rcn du dtc (it 1010 dcm mrd U tnotcrcyo:' 11b pft Hem Odde O p6 Frt'denre yt ntcrsat'n tor )'C'd " ey bar de &Udh, mn det r r e v,. biabonc r trækkir m'' or. d, har Hrd tmat t> kulrt". v,.,j [.,!,, "" på bad RID >' i r a r d o,: yanda Rino: n c: datt r duk ko d riiy en ro: ah or op t dank mo tor< pc :t, 011: tkkt tit n d'! C trw:1 knueo be' en aconn aao:ce!xnne kasse! uu op6 de tre brvdrt. Her ur mu.;,;h'd far en ajov form for tike I buh P<'Di:e. fe.sab s.,nc! kubte Erand. Erik O! Chris on c. u Z C\' &rni 1974, og 'wu.ro.! e b hnr de dch bjem."'e euai'n d b hoe en noed i Grmdnn:p brut friu =e t at a' o n tumstor u :&cu Do Lre brodru profestion rr htnhodavas Amrf'r murer oc chauffør. d h1r bot vn fagmand. mft DIAer Bennr 1\:f!en. u al scne '1' m en de.r erbo do 3anoy N iten har a\' rrt ø.or orferma mod Ctroun C\ rnay cro bin. d(l non uh kerer kaurn. 01 1icht.t! tr,.., bnd d bedat.e rn4x! f o amo ayvendopade.»som brødre de deeu E f t< r \'e oventht ban(' rro opat.tr nu probrmtt: ti"' oka uom b!' Mtn or d t.ro D)"' racerkorere ay n:s dat ikke 111 v111rc nocel uo ' rakucatt probem. Oe ti a b"!'yndc mt1d pr de ordene aom orod,. vi do! t H dtr. E.odu Ctroen 2 CV rciy Cf')n e: ved at b e f:g in art, tnen den D i v er DAPICI ferdik tu IIUOD)r& m.tre Maet er naturiiii n umawrmer racar u b't'tr a! br81inno 2 CV ray cro er aom Ut bevet 't ydent )(opur,;ano, O p& ucerekoto pt R:14;. Djurtand bev proven bettet af 1 oye korrt. Her 'ft.er trer kiaend koren En anden af motouport.tne popuero fduatr " Forme Ford 1600, der f r oad kom mer Li at tiie omkrn40 ak tivo kerero. F.n do of keromo d11nn k11t" røtruttoroa fra øo cart ka orno, OK p6 røcer titoen ie U aovcr op U pruv). To af dom b &tod Ikke pro ven. Duo ene vor oo ho dtof for a.ng.,m O( Mv V'd bfnopr! vtn bcn\ct med el por om pnge af sine kurtui koaor. Da han dtauden Ikke vor h 1kkt>r Ocenes betydrun bod dommerne htm tte op ti en ny prve. Ftaene ar den tnmt.e k'rnmunaunntmu gbed oh1c1oa hu ti ko rtm(' og det er kart. at maa, " : Pou(jr u/,.n ø og b11ns mekeiker, Tddy Ptt'rf'n, Gnodstrd. fora!f>cr, at koreroe ska,. re 11kro 1 faenu betyd ni n.; [t n a nden kør ' r d, r m g! pra\'d om, ha\ de uhed med tid vod under prw!af e ttco. Moton n i hans "otro bo\ de udsætter. og derfor ndrtde oeia ad agu,rud. Han ftk Imidertid ov Li at kort' cot heat mere eft.er al u" rpornrrt p motoren, men dnn tang ob ban L.er for bromaevæakt>, og for ham uttc.de raccrskoo:m en.mdvod 21årig fra Cundum bandt de nye i Forme Ford 1600 h n bandt de Form: r ard 1600 kørere. der bctod. ndda i nydee 1i var Pou Kurr. Luodum. Haa har i et par ir kort 10 eart 125 ecm ku.un, 01 det var ved bane,,.vcn tydeat at!a, st Poo 1\ar tr kar ovar, b vad sagen dre)tr 11g om, IHr a: mt ttor tab'd meem korse med eo Urt 01 Form(>) f ord, og de korere, der etarur en mowr aportakarrt>re m'd co cart, bar &ntke IIVet<'tU'r a: Gi ind Forme Ford ke6un. Men Pou KIPr 01 ae de andre nye Forme Ford kørere aka rtfn' med, at konkurren un biv1r uamnde!a hird i keuen år. fo'cre af d11 bodsa kareort fra edtt.o h moder op med nye oø mcg8t hurtige voane Det nfskrook'ker mig nu kkt. si11or den 21 11rge Pou K a r dt r er a gereksped!n i tn horhtnaianak tammt:rhan dt 'to rt:tt\i'r breemt ikke mt:d D \'II!C; bndt de bt:d:ote t b. D<'L føret, &r f kassen. er nok et r, bvor man. aka aame video O' erranog. og den,ft.er kan mad mbk.e f>e. Ir> nde at pre a cædeode \Qpj)'O, tg bar kort 10 cart Onod1 et par r, men nu kunne jer tanke m1g at komme et tkndt videre, og hr er formt. F'ord kaeseo d', eia. r Pou Kjær. Det u Ikke fordi drt c.r stærkere Forme P'ord. for er;: tror d mtnd at u go cart er ige a6 h urt a. men vi man ' dero f. eka. ti forme F'ord e6 er dtt nok kof't at ade vejon & over Forme 160<) ka' ten Bruger du hee ovt:rskud del af din Ion motorsport? Do er.kke mcael gat, og 1 I dædo bruaoe heo!ri U ian. Endnu bar jeg ikke for "'gt al fa en apooøor. s6 det. er kart, al det er menøa p.onge, dtr tkei bruaea 01d ud over uve an1kaffch!eo af vonea. i hu ti min fønt.e aæaon i kanen cøbt en brugt vogn b 'aoc 1916, O' aam.meugnet mod do n ye dyre vogne, der kommar t i et art 6r, er det n ato r gv Ikke oopn vinder vojp\. Men dtt gør nu ikke aa meaet. Dor ke O atid k11'u k \'afk otaoneheat. oa om kko andet at kommer man O mod d t r. ca o, Tidi&er< danmarr5mtc r 1 u tndtrdo;.yf! C.::u Han!fen, Horsen. ur dommer\ pre C. It: r GC'nncunKAr ban df.'iuger )i!u!d. ammen med mrruktor Ctr Er,k Ctroøt<'n:>en, Hobro ogta. en k'nd motorcrcr. '.. Pou K1r konct!ntrrrr!f, t oden h11n k/ ud og fg;. b1ne / PTIIVe., u.tcø., Horsens Fokebind /oruru, dn 1Cch nche udf n a.tenu ØSTERG ADE 57,, ' cming f okebad 7400 /1011/ng, dm IU.,r.u,u & o4ea.'"".,, Engstrøm får egen racer 'f\ Efter ød ki" r p1use er S\'en Enitrom tbaa dank meonsport ian dbu rcr 16 aør på Rtn Durs and t en spinterny tsq 000 kroners Loa SpOrt 2000 En radioimportør har st't bien h radvhcd tor ham 1 denm! sæ50n og den tyrrt':\rf' m'd u d.1nkc memi'r'<kb'r ba sf ø'der S U a st art<! n p pi n) motoriiporten Han bar,.,ret mod 12 år 01 pro\'1/1 ntr:!>ten at. <kr kunn' bmn&*' at rue. o11 det er ke med nwv'n <'mrn m< n!ud!odc TIDCNDT, Fyns Tidende (,/, n <kn Ud, anch,. " udf'ft a.øaar 1100 KØBENRA VN X ØS T ER GADE S7 TEL.E:F'ON (O ) 1287a0 Engstrøm 1 ny racer!'>'t a t.no)ntm bar b'<uk aurr at ddcqe i bieb. Ha rra n1 japaad. radioiii TI fabri cmiiii&ft tt1 piet'q 1 1 Lo 111 Spon " ' " t:aa"',. rr 10dobbd D rtr nw. GI baa fir.a fehte art B)e,_ p.u.,. 16. apri.

12 r. 6 AARHUUS STIFTSTIDENDE LOROI'G 7. APRIL 19i OBD.''HAVN OSTERGADE 57 TELEFON (0 1) 1387 r.n.t." Aarhuus SOfrstidende M 1;(1 1 r Ir u r, nr t:u4taocth' gdto M L4jemmeavet racerbi: Medmotoren o æ ene p a Specia Saoon biver en af årets spændende bikasser på asfatxzneme H er præsenterer vi en af de virkeige hars/æ vogne 1100 KØBENHAVN 1: ØSTE R GADE 5 7 TELEFON (O) MOTORSPORT Af Hege Laursen Man ska sm)i!then vrerc Udt a med vide racennotorcr for frhiiart nt anbrine si i en ombyqd Vovo, hvor den ene dobbetkarbunatot boptaii tat Ugger pa kørerens højre ir. Mekaniker Torben Chritionun fra Birkerod er n af bisportens gae mænd, der frivi.i.gt underkuter si: den aø betingeser. Tu ni overfod hor uan sev indrettet buen sadan. at h1 nærme æner gg op ad en broendc,optunet motor. Torben Cbrsti4$Cn ko"cr apeca saoon cor or. den kusse kan man ikke kobe en færdig bil Mnn aver den sev, og det hor pa {,\ fir gjort kossen popuær på de to danske asfatban'r. Hcr moder man de store, budrende bier, bygget op t.t at korc afsmdigt stærkt or. med dt.>t.d.jer, der rummer den ie ekstra sneraf fartvanvid. som de rigtige cnthusostt!r 511vner i de mejet ensnrtedc,.hushodning5 kasscr. Mekarukeren fra Bukerod bcvtste i d.n snm.mc Vovo s1dstc r. o t d dan en traktor godt kan :ore sig gædt'nde p de to sn!r'vre jyske ufotbancr. Med en tu Vovomotor p 210 HK satw den b;mrr.,kord pa Ring Djursand OE: yands Rin :cn. V o h n har f akti&k bcdrto S\ingi"g(n&kaber. end man nminddi«vs \urdlrer den ti som brucsvo101. Oi: den har rrnfor dt nogen sohde Of itre brcm.sec,::cr. str.cr Torb<;n Chri skar. sansen. Urt f1k mie: a forso:e på at tort d4:n endnu hurtar.erc, or: dter en testkors:! på Rm; Dunand s1dste son:!t! må )c: sir:e. at dct er 1:,kk ed es. 0,; h\ ordnn er dt>t så ykkcde8 Simpethen ved. at han har skåret et mægtigt hu i kros!'ripnden undcr vindspeo t tor at skaffe motorrum nok ti en sckscymd.rh htr BMWmotor, som er tunr:.t op tt t ydt! ca. 300 HK. o var noch endigt.:! k11:rc hu, for at skaffe pa t u motor n. fortæer Torben Christiansen, men somt.hhi' rummer dd dn iorde, a! motoren redt hr.ger Irengere t1bage end 1.,., norma Vovo, og d!:t ijcrner næsten 111e Lendenser h undcrstynng. Her betyder det natu: igvis OR4 noget, a vognen er ettet for 300 qr, st den ut vejer 900 kt mod en norma Vovo 2t2's c:o2ons. Trækkraften er vu"kt'ig enorm 1 dn opbygrunt, som har ko«t 2300 tunera friicaarbede OS! en in vestcrin,; på ca kr. Sevom vognen VIrker nor, vi jet: tro. at den n'r t.op!art på VOM! korte an,;s1der med den aktuee gean.na, og det i S:e ca. 200 kmt. På 1U1devejen kunne dc:n nok gt>ares op u 250 km't., mener Torben Chr\AnM'n. Hnns Vovo/BMW kommer 1 fin <onkurrnce 1 kas!.cn, der 1 ar.eer omkring 2S spn;ndende vogne, f. eks. Pc:r :!!111'son fra Bommmyst 1 e" mej.!et [mt modificeret Ope Corrunodore, der efter stende rummer speeaudstyr for kr. Pekr H ;m,mn, Hobæk, i Toyot.3 Scnccn Turbo, en yderst sjæd1m fug her i Europa. Aa 1athiasen. V1borg. ih re gan mester pj Crdb.mc. 1 1 <dvfogehg> SU. 0 t er forstc gang OrdbanekonS:''11" suer op 1 specia saoon, og kender man ham ret, er det Ikke i oocn hdt 11mmdeug NSU. Kassen kommer forse gan; 1 kamp 2. påskcd.g pa DO' t n ikke rwgct h.f t )dmst U!cab at hove igt' op ad e. HM W moaren dc't ()) HK. De11 er i ØL'rig: f't!$t' uong! nae \'ovode ' BMW Votoen. Seit' dcn amindeige gmrka.ue ed n 11kkNes cu kam b v.("!' e m w v m.a.sci Rm Dursand. or.r udskrt\'ct seks spt.>ca saoonob hcrhemin' 1 somrr.ert"ns hb. m n desuden.,. h de kossen :nvh<:r<t i) Svf'rir:e!or It kort'!d øb. DerovTe har mnn nemhg s"'t Ikke sådann" t'kspcnmcntakn.:rr oa proj'tamr.'t L To spændende fonncfecr o'ormc.vognsko$mc itomm. r utvtv51mt u t< t same betydt>hg mtcrcnt 1.1 Dt>n mmd,tc, F armt. i' o. t ee: et re'kordstor. tc.t, omknn hnh't hu.,dredt!. En ha. sr.es nt de bedste dansk:e har iwb hdt nye \'O"'', så da bu\'ci' 1amp i toppt n. Her må man iovrigt kig:e forgæves etur sidste rrs dnmirksmestcr Kaus PctcrSL', Kobcnha :n d:r har iwbt en Forme Denne koss(, der kommer W at tæe vogne. vandt!rets tra&tionec s.a:små. i Dansk A utoidobsports t; ru o n om a bhe tir.ctk."'dt som ny 0:0.!idasse, o,; det : k ud 0\'&!r Sport 2000, 1 år ma ore som ()p'v$nmskasse. Det \'O' den ktiac ac. N:Uemann s.dstc år an rurcde, b. 11. med spet'<iway\t:rdcnsmest.tren Oe Osen om d to,:ter 1 et par, b. Enådist bhvc: t!cr, iore!gbg ponagt. et pa.r ob 1 forme S\per VEE. hvor :;andt andet forri:e m forme 1600mcs:.e: fuui Mi.ing h:1r parc:r om at st.arte. denne kasse korcr b. <t. ogsa forme 1:r.estcren i 19iS, oim N:scn. \ o jens. t t:a., Husum Badet Brønshøj Fokeb ad j ', ' DET HA VDI:.'.WAN O PA 10R*V/:.,\IMELSE!V HE E TI DL. O ot1c r11 \u' Efi,StrØm 1ckt 1 trnrden.unnf' hud WPÅ. fro sm tbedr mrmmport.' ' børr hrr. Sddrndt pd konttn a/ tn )pmterny t:nj!f's! L o/a SportOOOi{r!tun tth\ u dtgt kør 111 u stiit n p pd RmR DUr!.ond d t> n /6. d 'kt t r d' <f'rii\å c trt/11 og TVfrmø HITACHI der rtir hor pm;c>kret. de har o/rt /50.(){)() kr f}(} \01!1'11 o ar frwn 111 ttr succesfud sæwm for Sven Engstrøm. På httd'!\ dtn IO CIIH!t' motoi'ktpøc'tt 1 søpojstitmt. mtdtm fru L'ft' hor tii'c'riu!t' rtttet t tit n IIII f"' tø.,, 1100 B:ØBENHA VN X ØSTERG ADE 117 TELEFON (O) u.tu.p Q/ Roskide Tidende 2 APR Roscdt, den Kh,.nuavei.e ud,n n \t x1'aotor SPORT "'' Engstrom ommcx q:c:n Den ttct Ir,. r.u!nke Torben Chmtumsm )d Rinp D;W'iand, hvor rog"mn ti ha!u pac!e ristf rig bd!u at t e b&! t:ant gode IVmg og br&!nuugkab '' efcr omb11grring'1t. OFod/atstet er fint, bl a. C4kket 'C'TI! de m "SSet!Tredc og u.swdtangatpro)'<!rme ickdæk. most'i \nrntricc, S E.nsTØU, 1:ob. n h!\ o, Lommer ttndnu cn!(&oi III!øg ib.mdr dt u ti\ n Ot<nn;. nq i Sr1nr1.!OOU 'I.I, sctl E orfp11 11 m. II n udownrc t' pnt'ti\.o<a, :>tu ban. a km c Cm det jnpun se rddomn ckn hch& 1 Danmar S'un EntSom ath r Co.ra e 8nR pa Ring Djursand h\ IS aso de panao:r ibnrngoh kommtr kart progr;unm.tsii:t

13 , en Eng trom. 'i gør come back: Sven Engstrøms ustru er igeså gad for motorøb.\uu>mobi rortundirren og!i1uid'i0ron<rjcmen tnr r tmk' back "'nt nu.crknn)r. oid1\rigc Å111 En'tmm. Nordre t)rujtøt'h'j. u1r efter ( p't Otf (t O \ h111(' ro rrt"' 'nimi) Loo Sport ()(\. i ' h 11 f:\ct der 'f'"' '" r.uio,.e p, f1rnu Hn.:ch1,.,111'1 5f''bN deri N h.!r cnne f:pn t r. r 1k:e ko,tc:t S't11 enm m en re ec 1\,u m!ucr.m1dr u tg. ((i at).tru. denne CXf\op!!.1 f n, m er,i p "' nt 1o rcr \en. f, rt''bt timdd.,.,,,h C )t" S\'cn :.n!;:'tri'm der o.1 Ø U bforrt"ioioi! på "'"''ru"c :.r.!!ir "''\. D : H n.cmt"ic tu n I. \t'f htm 1 tn d ter 1\ rftcn.g 1 ".:c.ndc' men r hn '\1ntorinh:n.crcr hu,rru LA t c r 111L',, ( h"it\ic:' :'r er bt'tf'tr.:t " riilr.,t Avi rncn ru h r s' en n u ki r. \ f"'ru huru. Lene; \";"ti!i med ti.t r\res:' det 0\Crr: kende comeb.ck.. Lene svnes motorsren er,k.tgt. ''8 hun er næsten rncn: 1100 KOBENHAVN Y. OST ERGADE 57 TE!. on BYE::: e730 ' \id mrd motn""pon end )e!! un r.,tger ae motnr\"'h, (!,; g:tdc:r ø. Øf!."" 111 t arten c.en < urnt p<\ Ring.?ur, unt.,utter S\ en F.ng.)trftm, AAihr, ""' f Sven Engstrørn starter pa o Ring Djursand i Hitachiracer Da det \Iore japanske radio og TVfirma Hi1ncht erfarede, at S"en Eng\trøm for avor vie 1 i a kor e race igen, 'ar det en.ærk<mmc:n anedning r for ftnc: jttng at v.crc sponor Hd et dan\o. moror ob. Og med en p m1erny engesk Loa, spon 2000, må :11 Huach1 har '''et det ige. da tckfobbce d<.nmarksmesrc:r 'tr. c hg gode kort på hdrn for 1grn :11 g\rc: s1g gædende bandt de bedste. Den fremragende engeske racervogn bev overrakt tors dog den 29. marts ti Sven Cngtrøm, der har pri vat bopæ i Dragør. Som bekendt har Sven Eng r Mrom efterhånden prøvet det metc: inden for motorsporren Køn n:ienob. go,an. toc. cnr. optrådt som stunt man 1 iere danske fim. svæ "c: "'er jordrn i raket. go can. For ikke at tae om ae de forskeige racervogne han har køn ej r hjem i. Først e sum de: n n y e Hitachiracer biver på Ring Djursand den 16. apri. \ HELSINGe t du:.t Amager Badet,der.:_.,, r k11 4,._.Pa.,.1 act a,., KOBENHAVN X Ø STE RC A DE 57 TELEFON BYEN 8730 t.tu., "' Hesingør Dagbad OOO Ht:singør, tkn iadr n r heh: ud.c.o..ar r /Y jj?' KØBENHAVN 1: Ø ST ER GA DE 57 Ford og ft/ ErikHøyer satser på tre Danmarksmesterskaber tia:o., nr' 1100 KØBE. HAVN K Ø STERGADE 57 TELEFON BYEN """'.. Sven Engstrøm starter på Ring Djursrand i Hitachiracer Da det Øf'( >.Nr rud,,,.,_ Vfirno huc:h1 erf;arcde..d$\ Eng."U hr avr \i e u at wn: rutr gct '.1r de en L:rk.ommc:n anrdruns 111 for CII'\tr g;tng it,.re ron:or \'ed C <'0r1<h Og med en!iphncmy engc:bk Loa. bpon 20CQ md de ge" ucu har!et den kkhbc:tr chnm.rumtcr 1r.cht. b"c.urt p:. hinden ror j;c::n søn: qg g;rden.de blindt de brd.tc. Den fremr: gende rnge\ke rucerogn b o c1. 'cd m reception Adm1ru otc. torsdag den 29 mrt.\ For os er der mgen "'''om at er her er Udedt c perfd.c samatbqdc. <OITI beuc p.ner 00 (t g:rde ar fremmrr Som bcendt har scn <' cterh.\nden 'I\1\CI det me.te truenfor motof'\'xncn K<n kmi.iert.øb. go<ar. "'oc.car optcdt som \IU\01O nt:rc danske fim. SV.t'\'CI IWCI Or den i ruket goc,n For i.kc u1 e om ne de for.i egc m cer'ogne hon havde kw1 I>CIC h jern i. 1979aæ&onen v.u FORD S.\tac på a t hjembr:!nge tre anmarksmeste rnknber. Dat er ø om sæd vanig med f; rk Hoyer ved mttet og Pou Hc>chendorif tu at ka. re dn nw knni&ke og vognen tr den»gamec Escon RS 2000, men denhar tiet en ny og kmturt Gr. t pus motor YdcrUgere er OUNLOP år rn:d som S'pOi.IIOr, hvuket er o. tor betydn.ng. da Erk sk.a. kø,re både asfat og jordbnnetøb aamt natur. Ugvts ra.uyci'oiia. >Det er må :ske et tor a mb tost program, v1 pr ir, t8gcr F ord.s racerchef H.C. ensen, men da Erik ae de har vu:n d U d.anmartumc st'rsca. syne v, ct.t runne vært sprndde at. om det er muugt at vinde Y derugcre tre me.t.erataber på bot eet r Og vi $ku1e k.eode Sven mcget dårigt. hvi hnn 1.k.k1" Oider toptnmmct u s1n ''' "'" st;ut 1 sin nye htach1 mcer R.mg Djursand den 16 o.rn \ nrd

14 PIA.p,, Skagens r\ vis 1100 KØBBNAVN K ØSTERCADE 57 TEL"'EFON (01) Abniogs 'tt' p Djursand føg r r offi cie rnr.dd!!!sc fra Oand ; Automobi spotu Union ct.u11!r den danske be1us:11$on 2 wg den 16 opr med øb pi Rng Djursand Der er udsb e ob Cor ae mtkasserne s;m dom n}e Uanmari.s Trofa:kasse for vogne Indi 11SO ccm gruppt 6 vognene i Spor! 2000 Trofæ. S\'OCI' ku I! meget endnu Mo\ii.a forr den ik ke er bevet promote særig! offeh t ar DAU. Pen,_ pi tre Oonmorh,.otortrober. 17toa.A>non vi Ford Tm/ Cootro.ot.o p.s ot hem INk u tre D w:=. _ter&cotw. Dot UO<n Ivan ig.t Erik IWyor ved tottot Pou H<oh:hon. _tuet k 'w,, 'tonko, og og non OT don ngomf b<ort RS mon don hor f&ot en ny og et;& o.. pi. Yuorf ro e r Dunop 6T mod aom 1ponsor. hviket er of a tor betydning. rt1a _. e.6uo adot og ordboneob aomt noturgvh roycrou. no.t er misco et for., prour.n. Y pr 6r«, ag Fon:s roearehof H. C. ensen, nmon do Erc oarode har ww dot 12 Da wuw:k_,.u.otor, synes vi, dot kunne vare spaneonde at ø, om dotormuigt ot.,..,_.eoro tre 'uomr bot_, o:r_ ftueft '" Rine Dursand t. påskedog bar Pou Hoch.tndorf {t i hou'o) haft vognen ti ot ;a w +wnah oft.,;y og :r, ud ti at bodo Erik K,. og Fonb rocor<hof H. C. onoon er. t,._.,.,, 1100 KOBENiA V1 K ØSTERCAPE 157 TELEFON (01) u. o up"' Roskide Tidende 4()1)0 R Midt, dn IUI.,D:t t f'm od«: a.,.,., Ring Djursand åbner sæsonen:. Ae DMkasser med 2. påskedag Ø S TE RC A DE 57 TE.L.EFON (O) ua.u""' Rand.:rs Amtsavi:; 8'1()() R mr dn 11 APR. 79 IUI.a., Uticp af Roskide Tidende 1100 KOBENHAVN K Ø STER O ADE 8 7 TELEFON (01) RosU /ø, n 9 IL 1979 ot n c,.,. Y/ tj. Debutanten er favorit MOTORSPORT: Men u rebror ohn N>øn 1um01 s11 den hurti(e formu Su. per Voe U.aso 11ftor.orttVI'I IMI'ne 'orme, komm 1111 f8on No icn, Vujonø, i n d 1 formei.1011eu For ea U( t. dnn m haa bentfcuns pj )jun 11 ud R.na, bvor han en aptnerny Vao UtmMm 1' 111< k_,o pi Ider nar t.nr.re.a. Oø si Va voønem aridieodcu au. M op ri r.:: o.for bet. M.,ua. d. ia. sorcbrodr reu b r en forid 1 ttno. køring, som favorit ti sejion r 1600 k essen z. I "'AkrduK p Rng Djur, and..suvom ban fukts).; er di!uuan. Don rdigtø dun e gok.trrr OH!ster er øvrigt ko.e cn"ic dcburøn i den kos5e, tf!r eft4"tbmden tm nr omtrr n R N b.avt hundri)(c d;and u km'ro er Niesen fra Vojens.d id :.unstøtredr v oiemro.racar. PEDERSTRU P. Ring Djursand ska åbne banet. por.sresoncn år. D er biver 16. apri. 2. påskedag, ob med ae DM kasser. Timedingen e ndnu ikke. kendes n IN\ "'''" m6 rn SQ'S()neru sum >om sif om ka.scn ka d,., anmo.ri<s Trofæt>. ud <kn. L of UA' for at tmod, kdmrne bonrint.en:!e!'ede kert>æ, d1 r 1kkt k1111 ru ''11 in\' 10t1 re de Lort b.ob 1 sporten. Kass<' n '1' for nando.rth ogne pi (). 11 &O cm homoog em. 1 gr t o{ som har et 'ægt; o:fk furhod p1. mmdst kg ti\ Desuden k1111 der kun ck c.øn>.n. der 1 arene t974 7b 1kke <:1' pcert'!. bedn' end pi c n 5ei.IA.:pads 1 det samed n.,.utat a! 0 \1. cup s ier hgnc ode Ka.sen r ID dbut pa R.mg I) U Miand o. vt'keh{e ra:crkoseer ror \entæ 11 bive w 5. o;pan :.'000 og rortn(' Ford 1'600. F'orm Ftrd ki1is(n ho.r haft unurm fr1111!811k d scnesoo to t!iod'' Of( i ia.r 8ti.r hov hundnodi' korer kar ti SU'801WM ob, hcruf de mesie II "" nes hct nyø M\nc. Der 1r o: fi hab om. at der kan w be en rormo.! WOO.kS\ pu bncnp 1 ' Ry(('r o.m. at in11 Oju:rsønd t;kue hod M mt:ge ov proru i 6r, maner 6Lævnesrmt.au Urik i\urt1.0.t.hom i j ardm mtd et PrQ8TiiD der by der p6 Sunbem Cup iboinjf&i!nt 2. p65kedig ra h 13. moj O( O. joni. Gnmd Prix 1. 5 aug u t. 'IT ob 8. 9, &pimhcr O( ra.v Crti5S 30. &ep tt'itber \ Sven Engstrøm starter i Hitachio racer pa Ring Djursand S t o n Eng1tnm "'kor U t<d'11krung. ''dk/p øf Vesterbrobadet Kubcncwn, dm tr:udnoahd,. OkD.,.,,, Da de' store :pan.ske rad:o O T\ rma Hitachi erfar'<!{', 1t Sven Enestrøm fot' :avor v u It kc!"e rnce IGt:n, '"' drt en kærkommen anedmng ti for fars te 1:111\1; Dt være sponsor nd <:rt dansk moor1ub. 0&: med en aphntem m Rcsk Lon. I)Ort!!000. ØSTERCADE S1 TELEFON BYEN 8730 \Å. \.( ').' \ det s1ges. a t Huach har (vet den todobbete donmarksmester v.'kehg fod!!' kort på handen for ien at gear sig gdende bandt de &.>dste. Den frmragt'dde e n geske ucervogn b!11v owrrak:t ved en receptton Adm.ara Hote torsdas: den 29. mare s. For er der ten ww om. at der her er tndt>dt!t perfekt samarbede, som bet:ge parter nok ka fi (;.'rde ai fn!mor S<.m bekend: r S\'njo efrhånden pru:<'t t ID.eSt> mden for motorsporun. Kon knacroob, coan.,toct<:ar, optrid som stuntman i fere d a Uke fim, svævet CNf!r onicn 1 rur:. goart For ikke 1ot tae om '!Ie de for skdi:e racem.'o!;ne. han har kar se ri! hjem 1. Og ' skue knck S1111n rrn!!'(et darhgt. hvb h '" Ikke moder toptn anmo:t tt S' fon:tc ta rt 1 5 Ln nye, H1U du r : c<?r p;\ Rms_ Ojun 1 den ti.!f' il _. / j.

15 : 13., 3 :f :t ";, GOcartmester i.f orrneracer P a, eda.m:$ åre \ fr 11 asfatub for btcr ni\ Rin Djunand. \ d,\1he.<i11: deburnr, C'8 bandt dnc: mi man betr;).t.' hrecn Nu:x:n, \'o ens om den, der har de bc: d.ste diannr..qrn d<'t b1': asm i iden d.'ei.re rra raccrotc:n. en nmdhbt \an DK"mcn 'ormet 16(10.,,nc han r.\ud,"t. ocr n.1: rmedc s. banercordc:n. <1C11 er 1 ''" om, 31 M" gen ' ".:n 1 kc: bk'.:r b.ndt <e: bc:go re debutanter, m. n os ta, oru 111 j ren Møen Niesns pm:sratio ner \ar rog il.ke het uventede. For de IN\Ie kommer orgcn fra c:n motonporbfamiie han '1' broder ti den!.endte formc wer ohn 1"1ehen og dern;rt. andr han D:mmarksme nmkabct for 150 ccm go\.ans rmd $':! r 1!91, h' or h3n samudi;: å på m,j;o.er :2. pads i \ \ 1. sndcn han b subbct ai banen :11m and orer. Forudo:n D:>1ampcn sa urgn "1:1chrn 1 ar delage i do:t Nor d i s! 1\kste"!!kab sam "! se i>b i kampen om burop <me.srcrsabet. er på ur kure s.' m;mge nb om mutør. SIAer ørgen Niesen. Den enate "'' frem er trænina. træruna oø at er træning og denne opnir man un ' ed at w e 1b. for.: 'tg saucr ;q p.1 de: nords.e 3rraniememer. men det er ie usan<b) nigt, a1 C& m d 1mc:Utm. er n:.:sc:n ned 1 T) dand c:uer Benew.andenc: for a t e, om t>s L. ;m a.re m1a der Både/på jord og asfatbane Erik Høytr, indt'haver a 12 Danmarksmnteråa t bisport, starter df'' ny bane&potuii!ion med hb om at tage tre Danmarbmest!'kabtr hj ti Ford 4r: Afat DM, ordbane OM o«dm i Ray Cros$. Dqt er nok at ttabe" idt ve højt, m un bivt'r godt kørmdc Escort RS 2000 med en ny ott krafti(o gruppe pus motor. Sæj()ncn Aboos med øb på RDU);unand 2. Pskeda&"1\v"""'Erik Heyer ITOCkr op me trofeste edsagert": Forcis rhef H. C. n. OR motoreksperuon Pou Heicitendorff. er Dunop p med 10m &pon50'. H C.r.urn, EnkHø11og Pou HrM:hrndorf md EX'O'Tt mhtr si«1 i dt,, ur' 1100 KOBENHAVN Ir ØSTERGADE 57 TELEFON (O) ØSTER GADE 87 U I!' '"" 'id en th.: t((' " "''"" "'""' wu" ør Næstved Tidende.f700 N«smd, dm 11 AfR 1979 oid u octeu odta aonu E'OBENHA VN K OS.,.ERGADE 57 TELEFON (C!) r 1 Aaruu S tift.tidcndc / \ARHUUS ST1FTST IDEN DE TORSDAG 12. A PRI L 1979 \\ Kasseøse racere Leif Petersen, Arhus, og Preben Kristoffersen., Odder, i kedeig situationfør sæsonpremieren I MOTORSPORT To af Oanmii'Iu mett kendte atandarch oansktren er no ret rystede C ør aæsonprem.,_ n m pi R nr Oju.nand 1. pbkedac. Bec;e hnr ovetteret romemt tunede ktutvogne oc d er drr pud ieig Ikke no!en kaa.se t dm. Dttnk Atitomob port Unona bnesportsud vos var t>ndnu engung bøjt't nf for prcø tro en m ogtfud I"PPC og havde gemt øne ørttr. Sor/per i spiet biver Lctf Po.'ratn, Haueor.'r, og Prcb\:n Kristoff rgcn, Odder. BeGPc har i Vntrena o> opbyga fornemme racer vogne ti den tunt'de trtan rdvocnskiu<' under 2 h kr. Nu har de mgc:n kasse a kort 1. Et væd ar Porsc:hdtOrMt' over i a te uancsportsudvag om, a der var mete guf 1 en k.as5e over 2! ter. or. sa bev d= ik adf. I. time. LeU P. har ou 1 el arunedl SU SpHu 5oroc:co som speoa saoon. Preben Knst.offersen matte finde en anden ud<ej, fordi hn 16ventiede topstykke ikke kunne få ov at køre den kasse, 5å han et i d.iuo timer pf vej ti Sverige fo r a L!4 1!'0 11torre motor hos 5in RGmc ven. BMW specidiøtcn Bo 11Boneu Emma nucsson. Og i aftes hnvde Rin11 Djursands 'b5ehef Urjk Aubertin Oxhobn ti sin»tore gruppes kasse arunedcc fra 3 Por$ehcr. Spurgsmået er, om der overhovedet biver et DM 1 den k.aue i ir. Summuum.urum: Arets,wr te tunede std.ndø.rdvocukasse er "crkuddassen. specia saoon. Her er cn snes vogne anmedt. Det er ugt. dette her. 11 eif Pedersen. eg har protest"ret II DA U o e!au dc:t mkts1ccnd s''"' fra formanden. Aage Bueh LaT.n: DA U m,.mr a have &Ort det n6(ugt'. Det kan mm!' spon50rcr O Ikke ve tjent mt'd, a eg matte tago koncckvenscn. mt'de f i den tmeat.e kasse, jrg kunne deoge i. Kore vie ett hwrt f a d. O a C' tror ikke dd er uma1.wn vccrd at forføge ILI(;Cn yd rhgcrc. Dette her vtst'r bore endnu engang, ut mon ky.c sko tro på DAU, ndr de over, n.non knn korc et brst.:mt unto sæson.'r i vn dyr bi, dc:r 1.'1' købt ti n bt>stemt kasse. Er Leif P. akufr', har pubikum U f:"nræ d nout't a gæde Sf ti. Nu 1ko dtt dg bhve IOV nt se cn sooon, hvor hnn r. eo; (6r konkurrence af Arh\U.innt''en orn Uuon i t:n 'P'Obygf" Opd Aseona mtd hc!mmdav krumtap os 200 HK under hemen. Erik Hny\'T' pt eom back 1 dm store &rupic + kue Sven Engstrmn, Københivn, gør come back 1 sport 200, kassen der ikke bev DMkasse i Ar. På Ring Djursund køres desuden fonne1600 med det hidti største dctngcranta. samt formt OVt'r 1600 ecm og ccnmder > iver <kr akarp konkurrence. VW Goemc bv prøv,'kortc som gruppe + sidste Ar. og det rctutende 1 m Go Cup Ar, hvor b. a Ernst Sc:hr6ter, Grindated,!t.art!r. Han kørw Wft'kt>n den. aev om Gotktan.. offu:i.e prenien venter ti yands Riqeaa Attq be

16 1100 tobenha VN X ØSTERGAD E 57 TELEFON (01) u Itemog Fokebind 1, APR #O Hrn nr. d ""'." ' D4, U<IAIr., Aktuet ØSTERG A DE 87 TELEPON (O ) M K t>tnhon, dm 1 r, r O 1 7_9 k d' "htim udtn an.ar 1100 KØBENHAVN Ø STERGA DE 117 'I'ELEPON (01) u.tkty. t F rederiksborg Arn ts A vis )100 HuPi, dtn '' _,_,. APR. 97a y. ØRGEN _Nt;;LSEN er band t d6 h,'ngo dt"bu ta.ntr r. når H.nf Djurø IIIid 2. paaked&k åbmr for 18aonena roratc ur111t ob. erge n Nieøen kom mer Cra Vajena og hn har tdgcr ' va godt" r autatcr Scnt"a d11 h11n tor H dage adco tog an ba neteens fra rocrrakof'n en nyndkobt Va.n Die m rorme tgoo kortr ha.n pa ider, der rmr de air banerekorden. end d a m forkert gearing trarutmaaoncn. A den nd rrrner man ørgen Nit"Iien ror en ar obe favoritter æand Y t '.. j ' Taentudcor&en Nie. 'ocns.,.cd Sn n} e racer Mest Raycross på Djursand Men szsonpremen på asfat banesporten 2. piskedag P Rng Djursand Rmg Dursand Indede r bane SpOrtens sæson med premiereob 2 påskeda. b\"'r ad sci!ge nye korere debuterer Men eers rar ufa krerne Ue meget at cere øa den est rske bane, der foruden.bnncsotwo deo 16 a pri kun bar berammet e ndnu et as faw.o I form a st grand ønx den 4 5 aucuu Der kan do& bive t3e om en tands t.amp Forme f ord 16i0 iesom!fjor. Mest cees bar Rine Dun tand ban med R: y<:s. oa den [ces op 1 r med ob den 13 ma. den 10 j uo O den 30 september Desuden keres der Road Rneng med motor cyker den 8 9 september med nternaona d et.a(e. og dttte ob tæer ti TT søort.ens dans ke mesterskab A1 nyheder pa banen kan na:v øecs at den store. gu te bygning ryttergå.rden nu er het å b ne't for pubikum. oe det sku te atve bedre cafetcrtntorhod og servcetac tetcr Desuden cenopbyues den o11erste eta ae pi dommertåroet. og her sames speaterteneste oa tidtaan.a umme okae Taentfud debutant Ba.Ddt debutanteroe 2 ptkt' da er er1eo :iesea. Vo eøa. rormentti en af dt meu IPP!!dende For 14 daae 'den tog han baneeens på rac'crskoen en nytndkobt Van Oemen Fonnet Ford 1600 og 10. tæ pb baoeueensen Ran er bror ti den kendte Forme korer ohn 1'\etseo og \'Bodt det danske mesterskab t aocart Her a ban samodis en sitker &odenpads VM mden bao bev skubbetahanen Foruden DM øbene sra or aeo esen ir detage det oordke mestenbb samt eo / roøamest.erskabseb Ring Djursand p å mandag: 00 n dtr dm 1 t:4a.ah#t.p ad o at, 1100 KOBENHAVN K OSTERGADE 67 TELEFON (O) Kend te ansigter under hjemene PEDEII.STRUP 2. p6#kedaø 111W Ring DW"Biandø harit PfW\'ede A8!aU ægge bwid W a ay!te W. Det bu"er t:t D'd. t buc.wi med de Øeø.! DM k 'th'_.,ic'\'t og ke u.pr,_ aacatyrbei og BimdL v ger s.,i!d Enør.r for Ud ved hviken Pie._, Det sur III Sport aøoo, den Ube. Wd bc k ad'f' III r'«tiabed a1 jopnne.kc h' fimm. A n 11r en.oo som Dnnmnrks h r n!rt!iui. km;. i Form!1, 'T'horkd Thyrring, hør Ud kobl for Sp<m!()ron Sv!n Engtf.rm mtn<r v, a ba.n er be <! het uabi Ii Ii 1'1')'1'1'.ota en, og d, tit u1n (>gs.it brua for RandL mod standtime 1 feu.t er fok.om Sven Aggd'hom og an H gov L'suupr.rm>n Andma Bach, bar købt D'\ D'dcrir! ta 1.1&. toen f orme 000 dft hed ric!h, f'omw FOrd O Came S'en Egounnn 1 oy bi rt der _. ud i D bive popu.t.r her wn d ator tiwutning. KIAIMn r pi \"t' t.i It bive "" a anc:ku 111.cr 60 kcw\'r' fqi'\,t.big re (tuotr'n r jti'uiid a ur Ut' int.:rem! for kaa P gnppe med mo IAxw und r 2000 cc bar Preben Knstoff""''n Di uf Ped!r.n m6utl ø andrt> gnce.gm 1'n n KnøLUCft'I1t'n h.a.r ug. "" :!0.000 krunera molor i sin OM W :2t, sa han kin gure fg IIWhhmc. den :store grupfk' i, rtk t,.i! 1'\'rsen!tt. tr or i S)oe Snoø.n CArii, twor htm fir hwndem. fudo. Hu modl r m ' r u mærkvami btr. forwnyu; re.ndc wtky h(hodrr mod mysu.kc DUISki n r undt r h mr n t\ndn Mvw u11 Djurs and 'bnngob.:r F.:rk H r IM'Iv(of;tig, Em5t Schmt.'4'" "'r ohn Ntcwn. d hat.r v" "., 1 \'\IDg:t U at su. vp dm umta H'III, som abtf.!t ham DM drn ie IP'UPI't' aidt. Ar Om VI' ogsi hut1c nok:.. 1 u h :ra b.a. m het ny db utant.kasse for buer rra O ti cc:m med tt forhod mem Veta u ta. DN BK pi m.ndst S k( vopatrct p r. DIN Bt. kusrn der b.a. ra.uyterum Bene e O.seD tra t'e:nprs 1 m Lanea A 112 E. Spænding før start på dansk racersæson morren 2 psked.\f sr ckd da.dste raee.o med.bnnptib pt Rnr Duntud PA forband bar t bsart1or ren, pouubejen ta 1.11r.k Au bertn Oxhom, Aierod. q't op U m aærdees øæodende bni:opd;rs Nye brert ska saedes PrttVC uufte r, 01 rame motorsport.vetcnmer v e:odr tibage. Aende tro k 8!!ker der noget på banen, dt der er trærung og tdtoen\i. oa cve øbet beeyndn k. 14. bu ver t'rt t.ukme!or Forme 2000, Sport 2000, Fonne 1600, scandnrchocne G1600 c:cm gruppe stand&rdvoe over 1600 ean gnppe 01 3, Speei.a Saoon Cen. aam1 1 den n)"e debut.an t,<n c:cm INPPI.' ka.:n ror Sport 2000, dv.s. bne raqt!rvofp)e. biver der et patndende I.;CIU)'t med motorsportavet.eranm S'.n So.ptnm. Ran.uer op en spinen)' t':ek Loa Sport 200, O som kobbe cw\&k mesr aca han nok kunne gøre sc pcdmde 1 topope,._ re L I dt.>n nye debutantkasse h'rster der noten usitkt rhed om, hvem d komnr U start, men Cna Nordajtand kornmc!' toreobit to vorne:. Det er det gume M.ty. oa r eerteum fn1 rege'i)i'u, Eic Team, der ha.r nn\'etdt to Ion c:n A. t2 E. Debutnnt.kus('n r ftxn for.m.indciie hve:rdapbui'r fra O ti 1150 c:on Enc.te bt'iit'i'n runa er a torhodet meem Ve(tft\ oe an.a DINHK s.k \'æ 't' p nundst 15 q vocn væjit pr DINHK. Man k.ø.n 5!. edes stie op i en ang række IIOfnt)/er. K3SSen er uruder. Id kun Aben tor kørere, dr tct' Udtiere har kørt baneøb, oa de to v"oip'e fra Eae Team er dertor beman.det med to kendte raykdre't' Bent Egede Osen og an Wo.rkent.tn O(IU ondre norci.i:æands.ke motorspoiu!odc fr debut. Det er den kun s.rae an H.ers\Aid A.ndenen. son at den kendte ra.uycører Fierornini f.jera G\.'ft. an Hjersted, der Udieft med stor succes har kdrt DM 1.:okan. stier op 1 en Porsc:he 911 Ca.rrera gruppe 3 t:ndrr nu:enko!f. kers.e 1 Sdste weekend ftk ban urudert!d kieagt S.n icotb&n. motor. d. han n<! s1n Por. che t.l ruykø:reren Ouf Ra dorf, m'is ecen Vauxha Che vetie var brudt samrom wn1d debart for. der stue t!æa ges banep"!ver. Ti a hed har an H,jersted kunnet!fane cm erstatninasmotor Og den u.nae Hj4!>1'$U!d sko nok tå nof!t a t.l. tw hans k.nsse er b LIL E:nk Høyer. Resutar Ha.n bar Ikke m.uu1:r'! end : danm&rktmeswskaber bq sic. 01 r st.ier han dter rt' ti.!de ban ikke aene sakr pa uauiib, men op stin op t.i1 ;oro. bane oc ra.v.:roø. A sammen 1 de samme Fore Eiton 2000RS..,. "

17 1100 KØBENHAVN t ØST ER CADE 57 Igen fud fart på 1notorbanerne: {:..'oto: Kur t W. So''cn$en..._., ""' Udki' ni j yandpostcnmorg enavisen.]f)( H/11,' """ 15 APRT.979 K: IIn n.htt ' 'aden ata" ' Vi være mester i museumsbi.1'\f t'cin PhiiPS'" a Trod. Id ki hg ") ter om de t modsn Ie åbner dims k motqr"rp<i"\5 bt.nes:son :. påskt'd:.g pi Ojurs;ond U.bsArnngar C'uk.\ubcrtinOxhom cr :.rods \'Diskc.;bcdcr dr f("('gt.mu.fe Ar kar 'I 1n tr'dj" <V. "SOn pi ban"n D<n dnnke n taiupqrt hor de sc:uere år \ a re: nde 1 t! krise no: Auberunoxbotm o c h n koegø på ands!ungen. \1hn.undbcr.: drr rutrt'r >t!!oncn n:tste "e kend, k n d,. r! r kun gædo.: g 0\'(r 411 o n muru to b<.'dtc bko!"crt, r k11r tt er m<: ba<k t:nk!1,1\cr, d r t(bt for kun:entnr<d om r ycross, Oft f>y,b.rr Knofftr H n, d, r md 1"1!d1.:t h r npg\ etpu 1111 om n prtoft 51<mc1 'knrncn r 1drndct c:r ' H r mo;.d k tnr n 1m<.nmarkDues n Ubt, p <>' ia F orrie a!dei.ns ka'cf p.a Ring Dursand m:mdag.!\em; t.:nk Høycr dan.c mester :!. gang"'kører 1 :<10 \'e<c:odtl. h'\1de Ford 1::.' cort, itfier Pnben Knstotf<'rat'n op i eo oy racer 1ndkobt på et musewn :\ekanikenm!ra Odd<'r har handet med bmu:æt.>t i :\amt" der!orud ædre modcuc.r Ots.A tæer mod<.rnc' rar'\'og'it' En t dem,,r PO BMW 320 soro Preben Knstoftersec bandede s1g tt stedet star nu > den,. ttdhgere b\rest;:.''ede BMW pi d t t<vene museum Pr,.,. meget idt mueums;gtgt over Prebc>n Kr't.<>t!ecns nye, ogn. dt:r md.,huder ;.t d<>t ekstraud 6yr, en n:h:erkorer kan (ordn Bn b;:>v da ogs 1 s1rst.: sc:son brugt 1 adski. f e VMob.f den kt;,nd V< ru.w ko n r, Bo!: mm " 1.miTinu 1.)n "'m ånte den a muse t dcc D}C vogn med \00 h<"stekru.:tur hbcr Pn:bcn Kri>ooffN11itn uthr ut bv dansk mt:st'r on td, h.m s.d.t \."Ønd 1 rn f'ohr fnr to Ar siden Do t b<tydcr en de h'r mig at biv<' dan k nwst,r, ton.a.,r Prcbtn KrtstnU r scn s hir tndnu Ikke op gwn pbncmt.! om at knre som profcssun" 1 ud.bndct eftc.r d<:t uhcdts;c. f or.b Sdste fu Et damk mc5hr 11kab V være et &tort r.krdt på \.'C< n u at!kr.bo den 'konomsk baggrund St:v om <'K suter på DM. v1 tg fun.at kr t n de øb 1 udandd, tort,.u ttc r den jysk ' k'"t'r de.!it red< twr prvvct sin ny1 vutn p' Zodcrbantn i kttn H bev ht nummer 10 u( :!.st.n r1.cnd<'. Prc><.n Krst"CfPrwn ambiuntr mu urspurpn und!'ntrpi\1'' ;r( <ti hun fnrt tt h tr <>rov n1 1'nck '.uoeon. Ot u:u kk,,!kr 'kk< ham. L d< atort' pam r fjor b'v odengt. dd en vestt y5k m'dknrcr smndrcde h,ms Turbo P orscbe e Uhd, dc.r kostede Kri&toffr;,n 1: koner Ots/1 sonc.n i år biver,.n dyr o.ua;re. P ttudd ar for bt" tsutn biver der Ikke kørt OM 1 dec ie gruppc :kasae ccm. Dt tydu, at Preben Kn touct!en for at være konkurn:ncedyt; i dtn store.,;ruppc :>kasse må in V< ster kroner 1 en 2.2!crs motor T1 ptsk<ns øb på Ring D uraand konr ban s!g dog med en motor 'ot a!boemmanuc<on På Ring Dun>and b!ver Pn;wn Krbto!fersens værsi t konkurrent sikkert or ttn Pou:>cn, Anp. MegeL pudsigt. Idet fynboc> k0 d n Pochc, :;om Yden 1977 bev dansk mester i. Erik Høyer satser på det hee 1100 KØBENHAVN : ØSTE R GADE 5 7 eg ma A:r nt odnmme, n t t:g r '11<!1 afait Inbene Det er O t n t wrc jo:dbanc og m.y c r05s m'n det rr trods ot på r t. d"r ko"c.'s rgt4;t motor b S."dun fork! n r d::onsk b ru nw111 vtnd ndt knrcr, Erik Høycr. Sn<'kk<not<. n. h\'oror h1n <!te r et An; pou e \'C:ndor Ub og! III u tat OriCmc O, t ker < t' n store gruppe 1 ki:i,, '"' r 1600 = pi R1ng Djursand '2 pbskt.:d E:ik Ho1cr ader sig do! 1kke N>e med ::s!ait.m. år tngcr han munden fud og øaucr p at Ha..,,, også un: )ordbane og ray cross 1 samm<" b1 Der f.' r min!jerde &a=>n 1 E.scortcn. Og den st'r dd mt:et p<.n ud, og med ny mu<r tror jc.g at den k n e Ib re Orabad."'rne Men det bvtr can$ke gfvct dens 61ch:C!ir.!<On, BIC'!r Erik Huer og sendr r sin \UIIn. dtr med mf!kankrcn Pou HckC"ndorft bur: rottf't tt atoes r>6 Rng Dursand, t ka:rhf{ bik D'r er opst!"'' t' kcrrtgh<'dsforhod mch m drn 40 t:ir: k" re r og tuuu. vogn o, h or gnncm(å<'t rn<'a:ct tttmmen og kt>mrrur ikkt mnd't U de r. d der biv<'r hb h\'t"r eneste v.eekcnd undwt:n jui måned Rtsu::> et kan da også meget,.,., bive. at den dygtr:c kmer \fudtr at og kan send<' s.n \'d}entt vogn på pension mt:d yderitgere rtdanke mc.'ster:kabcr t::n stor mundfud, men m "cn sku undre Si!, h'is den 11s og konkurrencegade vetrun karer den r..: P o1 Ekstra Badet ISO < bn.o,n, ån Kdta.o hd o4td ar ordaq den 14. ep. U 1979 LER FORA T CE Ring Dju rand bt?tner Speedztayuerdensmesteren Oe Osen r. og hpper for retssag..< dur r,mur n tnk \u!'rtin Oxhoh hur i d t f(o,o,{ 'r vrn I' c 111 IH! n ( t> t ur ut ho III\ nf kuro ''ittrc mtd tjnj( II rhhtnd $ f)ct<iw1t v vtrdt'1'1 n t'o\ t.! r t>n U Os n, d< r trut d ; uhd rt'"o:, hur u i U t if!otdt\\ I'CIIi ()I :!1\ f W). r 011 cv. kurnn h " hid t re kra\' på r.oo kr Uøn:.k Autumuor purh 'nion hnr t1 K n.: r "'"' runt }' fur o h tiann do,; kun i hrh r L>co nf'<hdtt ohc r um dannet u f' rhd bøno r.gn\'r. da ant t nrr te dtr k.<' knn o ' a k. SA \'j tu c.!'rn c hc t m mn om t i rok AubcrtmOx hnm sko sh\ portønt np p! fifntc DjtNinn d 2. P 4.icdnt: rnd OMøb på pro{tmm.'. Stun.t øptendnt: 'r der i wuppe 5 k\5114!n, hw P rexn <r!.toffenen, Odder, ha r ofret kr. p6 en n) mutor ti ain BM\\. Han biver en a\'ori konkwfc!nt U den danae mester orøen PouMn, Aarup i Poi"'Che. Andre Øde K Brik H o1.rr. Snckktrsen, Pord Eior, 1:rnht Schrod, Grin\1tcd, Gntr, or Sv.a Rng"t r,m, Kobenbavn Sport!.>t((. >e w forate W uden kunkurrt>nce i kbua. m cos s, en EnKttrem ' tu&!wa>rt i &i cum buk. k"ndtt> korere er III=.) tæ::t i denne i k ''e. Hoa FomC'I IIIIder eø inter1 'M nemia.waea ti5, Webror d kwftcm.oha

18 ØSTERGADE KØBENHAVN : ØS TE RG A DE 81 TELEFON (O) "'r.u.,. 1/<ttcp, Randers Amtsavis )()() Ranr. en " '". rtu. ' Å 7S u<u." øt Ekstra Badet 1550 KIKnhorm, dm _j]_ Af S7 IUI4taaatniM øtø,.,., \ TOPKØRERFORTRØD. R'" b aduaa. ir._.. o. arcftr P.,. dn., n,._.roco eyu,r\rde under Ring Ojt1' 1 1"dH 6bojopb j "" besegt c.roda bicæ!ck kod ' ind. og, f'hnma H.;er 'W h ma ttrr bort h IDO f.,. itut.m.ao IAII'tamwo Iean IIiD kadr. dm. m Itiøcrdig med j!ode spon.sg.,.u. 181«. men me idt dn 0>4U. i\1en! om øb!t Ind j baml SIT ARVEL Ler/ P der.:f% t tc sr,o/!t' bir f Hin!! Dur:;iand Hf'n, t'n roceo Spi" I.TI, uverhrtt Mii( i d V('i,., motor purt,bhad. 'rlc'd a r oi ti!i.uuit r>roark 't:d""n H a II!:f<. 117<' aange damk n 1t r \. r itrnt. ts b k\'stt rnnttr "r.n. dn DA K"".ned >m t Ida rne Hnn >d aknt 111 1\ n md!<>htr b "'' :noppe unrir 2 ht<>t KW. '"'"',,n<ct a pnø\ n 0 rcf'n Kn,.f'f.en. t )idn '" tr.1t knl:r t n Atnrtt ni t t, n \kt' L 1 k"ta,.,,,.,.! h t r. Ind r n re t k i onnr i IIII 'tnrt'n.,.i\.iih'.at L u "'n. ca"ror.t 11 'etur n h< øutnon Dt,, n mmhf' nt. ond C<>rt at &",,f'd Nu kur 1 han 1 ttxo mm 1,, 1;1 H n b rn ""rrn Id,._,rdtcr,fOd toa1<1nai!mn.:vn ii H m= i U and, hvr I D o.<ort.vund r fra runi!h o;on kotrr,.ro.,ri:,.d "" H hun umdt mrd :39 ;chund1r pa b I!Ot r r.,nd < r mtn" o. nkurrrnrr. at; c tnrn :'' O" N o drr,. n nr 'n ''" di., thp nkt d, m (\(r \ 1e 11 "' r11 <' 1 e ø. Id r In,,, "" u :nden IIIIII r.vt r r,,, må 1n.: :"11 ku' r 1h>A rnd nun r 11 & n1 rt tfuh h! kno (o.; g dn r k Lk netfn :d.:t. t,;rr I.,t P "r,.n Uan t td.mnod 0(:A E.rac Ho\<f. :: 1rr'n.<:.rd :1 \It U.nn 1 >;tn kiao,; H3n egt' dt' m'<! c nitutro n I' r c1h.r an man n t"t u.,.1e ru M:n P.irup p,._h rnt :chr od"r. (,rand1f'd C. f o.. hou. ut.!]: 1 rmco H.tiO.:,oren Aucorh m K.bt:nu n. 1pr1 \!()O H wt o z 1M., ::>r:nt En' trnm Ko IY.nh\n kun trdr 1 m<' back. LE> Sportsig succes på Ring Djursand: tit n o a rung PEDERSTRt:P OjU"51w>d& 6boin[CIIIb 2. p aktdag bev n 8ponUg auc ces, stiv om fryod ti smt<re ikuo bev oph ec a d, itore d.rw.n:uuu futku!r. Kø hinit fcw DM rerne ørwjded poidne. ør se u er men du bk kat pttt. og burrue bit\ &t.an!et uoda't. T n 111.rum2.t.Orerne or Leif > r.ton o. Prebo!n Kri.swffur. """, :Um b.'t(e <COrtod",PQint i kr. h, or d egenug ikke hørw hemm P ::r.md tt rr.sngendo tisuuung 1 den 1 t gruppt> m uu u.r 1.,. d.:n "P o 'and t ::ptocw soon C. mrru Pn tx."' Kri 't.on be' n=tbc.odm dansker 1 dn s!.oro gntf'' i' 111 fnrnu jix) h,., '",.<or i utmnt U der muu La k 1 ". hhkionsh f>t U 'I" dn k C \Af i[.ii:)oit \b<>f\ k"'ticd O,,H:ou, and L fcr:t o n, tr.tn ISi> onciru ' t n k""'"' tona!n 1 ra, ro de.,: W i u W< n t knry op ::ok'm d't m<,n. c1 t!to <!I.< r!! E:! ubt>ndnuu.: b! :ns>:'. :uro (Ii Sd.<o pad.;cn \ tt'r&\h., n 1:.Cst.""'mn onr " r. u ;on dc!.i.h,. _'!))) ' and Le ' ""'n \{:: rt> ir d 1 n te "!Wtd3"d 'ogn.'ds!c:r 'ar Em h«r g F.rU:!IC!) er,1,. H <UiUII< mo! rormc 1 ti(_,, \ IP S k nu Per Gut.a.fn SI, 3. O" Sur ens<'i h 1. 1 r.nn Sdui:tt>r ::!. '""r \) 11Urd, 3 AIgid ie.;en n., Enk Hi.;.er 2. Pettr Hht D.. an H y.,, ormd.'000 Ur:.! nsc11. :. o., \ <und. fi.au.5 P t.r.on ::>per; ::000 S«t n \r hu:rr., :! r.i:\ :.r Car, B.,n F ar< t )),, 1\ M,;en P"UL. H= Chr U. w n L Pdxn Kr.,LOffe ::,."' u,,r ien. «T" "h.n"t.qn.5tt" 3 a: :. s En t) pi:. k iuation fra a) d.snhognen tort< taaco: Pren Mbtoo i h.rrnr på Han b Otr ':tg Ø; oageu Poubie'o.,' j ' 1 1,. T og arbejde i T y skiand for at få råd ti race ØS TERGAD E 67 TELEFON (O ) OSTERGADE 67 TBLEYON (O) "",, ' ' ', "! atså nt ti n thy a. Fur11tt Ford.c :Fru 1!'n" 0 der er!1)'111!1 mtd 111 Tytkand, h o r ricl t.øuuiih!: fte o, a\ f rmc hrdddh!cn kun a1.k r 11 o\' er dc' 11' ctn.k1!' :.tpb. O.: eom ftt map:., I.Kthodcr hnr un.: dendt kontro med, ate ncnr: r:u oø forvnnde: ti orød. cg ikke tc'rbt:t ucne. 11rpm 4 UIIIUip o( B T ///] KMnhovn, dm Uid r n f" e v dro e.t.t H' 1 6 R. u.atup at Randers Amtsavis 8900 RoD<r. den T 1 A ; U4.M.Ir.,M u:a.,. 1 ]

19 . UI<IU. f BT 1100 KOBENiA VN r: ØSTERGADE 57 TELEFON (O) APR 1979 B Ipees K>,nha> " d NI E.,uct.a., &Aaar 2 Aftenavsei Rosd.de Tidende Tirsdag den 17. apri 1979 Erik H_øyer bor O ankøret o[ Fords prcsschcc 1. C onson, t.v., og Ford ddklomn >oo Uoiokendotf' ikke spiet for IIdi op forud for scsonstortcn, men erdære:r sg som kandidat ti tre DMttor. 11bkens 11>o.npøb p ng Dursand havde han nær Iet sig m o.,.e.rnske. do Femming D. Osen f'a Roskide stak af fra b.øm sin game Vawcha, indti der kom knas geankot. Erik Hoyor von d t ger p& Ring Ojunond, og makon:cer Pou Heichendorff er så gad, O gad. (Foto Erik ep,en). ERIK HØYER, 12 GANGE DANSK MESTER: F. " DM på bane 79: Feii rtring D. nær ved at overraske Erik Høyer MOTORSPORT: Trods strid vid d og borskotemperaturer!ituad omkring sruete for ot overvrora sæsonsw1en pa Rng Djurs and. og de var pa nippe ti at f den aore overraskese serveret. da Femming D OseD fra RoakUde i Hoger KnudseD.S a!daoedø game Vaux.haU nær havde faet duket Kong Erik for Abe.Dt tæppe, efter den mangedobbete dadsko me11m frø Snekkeraten bar erk.iøi!i'et sit kandidatur ti tre DMtiter i denneon Men Ertk He.Y kom Ikke ti at se VawchaU'aru baghju i det ange eb denne omgang. foz oden da kom der knaø gearkuss:en pa roskideo.a.rens vogn. Han havde eers troet sig fri or 0!'8 meenitet bryderer efter at morozon fornyig bræodte sammen pi gru.od af et defekt koe\andster momerer og var bevet ud skifte! mod en DY 16ventet 2.3 iters Vawchomask!e. Men dot kommer mosko nar øte gang. F'or det vat tr.ke en 1ifædig bnonstø.rt, aom bragte remrruog Oaen foran Ede Høycr dot første høet Aerede under cgnngc! var roskideoseren godt mod Han var andeobw11gat efter øyar. aom fortaet t)'tet ø!n Escart RS øom dog bar været igennem et gennem gribende 11fterayn boa motordokter Pou Hecken dorf{. Foruden jugten padrm Iou gruppe 1 + kassen for vogne over 1600 ccm. s.4 er Kong Eri k opsat p A et bespge tronen ogsi pi jordbene 98 rayaoss. Der er skam tm btonar 1 det der Fordforetagende. Sevom dar var mangtb er ryttergården så var der dog Ikke bim nok U at skabe Btore sevstænci.ge vognfcter. s4 do to gruppe d.auer idt gruppe 3vognene b' a.aet sm men en ator gruppe. Det samme skete med gruppe 5bieme og SSCvognene. den aide!!g agde Anders Kostrup for mød endnu et drama! b: Id tagoingøuhed. fjor øod ban af med et ordentigttrag og moøstrerede sid ve trimmode Mini, der bøh tydegtgk forrygende stærkt. men benbari ogaå for stærkt, ror den gæ:ve Ko strup kør1e den ud af baoon Igen. men døn.oo gang utco den somme omfattende! r& voge 111 føge. Eert vs1e ørgen iou Isen frø Arup sig at VI)ro urørig Porseben frø oz. som forta gir kokkerent. piskøn var det med Hen.s Chr )Qrgensen og Preben._,btoffersen baghjuene. SSCLaun tog Leif Peder acn a g af sejren efter it ben matte opgive at It.øre den ie gruppe scasse, som IHe kunne afvikes i DM reg. å ban madtp sig t I tu.rt ssc Formø 1600 køsson bev som ventet både underho dende og begivenhedsrig med masser af spin og et par enkete styrtdy.l ud ar buet skoven og p6 afveje. Ove Schou. som sog en gevadig kobøtte ved den of.cee trænog pi ya.odt R og an fornyug, var kor pa ny og vaddt foran svenacer en Custovsaon og Ove Sørt,.Dseo sport 2000 dukkede don tid I gere F orme 3korer Søren Aggerhom op og feeda enhve:r gåuos omkring ee de øvrige kassen ti ade med e sejr foren don igeodes tidigere FOOe 3 k rer!g\er Karsson fra S vo rgo efterfugt af adatø!ra Ars Sport 2000v1ndor Bjorn For n. Banesportant nyo dobu tnntuosse for atandrd vogne op ti 1150 ccm fadt tu )Qrdeo med et huh dren Bortet fza at udtuvo kosson. bar Dansk Automobi sporta Union fudtuendigt oegf!ttot don, IA cor #III odc kun tro b1or, hvouf kun do to kom ud u k to for ovoz. Da er en møgoo d Ar ig promoion af e nytn auv. dar primært bæ ti bonsigt o geodo nye tam IM Ind dan< banport Man mie formode. n t IAU si det som s! fornemste op gave at satse ooorgd p6 en stidan sag. Abnng.søbet pa Dun!and, Sunbeom bev afvk., udøn Rnø C p. IIØTO probemer, men tidtagningen foregik kke beh syn kroat mød storto'st.iingorno og meddoeaeo af disse. Ti gengæd var der poste.ret startdommare Ded angs fetet, sa starterne bev afviket ganske god ro og cnen uden de buede og moseode sammenstiminger dat forste sving efter starten. som sa ofte fer bar ptæget starterne, bvoz fetets bagtrop h.ør været i bevæge 8, for frontinen er røget af. sted dam Su.nam Cup 78, Rn Oju.n!Aod: StaodordvOjDC ndui 1.50 ccm BQn EIIOO" Oøm1. mre"prih,!anno t 12 E. on Wnrentin. Hior\CI..nnMa t I E. Staodardotnendt600 cc. '' : Ernst Schrder Crnfred. CofGTI 2.!rt Indborø. Htbfo'!, GoU GT 3, A rji Nioson, iumn.!atuo Europo. Sta.odardvogoe ovor 1600 ec. II' 1: Eri: Hevur. SneUnnion. Escørt RS Poar Bnx:h Vurtys<and Escart RS øn Hi',od. Ho!.irUtboi'R. Poo Q)rror Standord"otno 0\.or 2000 co. II' 5:. htn Pou.I.Mn. Arup. Po Y M Co rr't'f 2 Hans ChriUoniBI'.mL R.nabu,I. Por.ch" Turbo 3 Pnt.n Critoforscn. Oddn R.\IW 320 Speda Saoon Can: t Podo.on. Arhus. VW Spiuts Scrocwo 2. orn Ch rtiønm. Uwwn. 1hnt 3 )ør!nntttum n. Sawrso. Vo110 Sport2000 Ser<m Af<'thom. Kbonunn. Tigt r 2 fsiy8r Knri!IIOn, Svorgc. Tij!or, 131om Po'81, ' nmtrvp. gor P orm o 600; t Ova 'k hou, Atoor V nn Oemen 2. Por Cuawft on. SVCH'Ife. Rf1\ oht 3 OY1' Sro»(tt, t:abonum1. VAn Oi,.mon Forme 2000: t Li'if f\ii'iiooai'n Kebombuvn. Dot 2. On V'und. K!.>bonhu110. v an Diornan 3 K<us Pn'"'"n. Kebo'fwvn Deta. o nar.tf TOM'I Ltnd.srcnr Erk Høyt:r. 12 gan:e d:m marksmester i b!. \'ir mimden. der kunne få RID DUr ands U!kU<''' t at gt m\kekudc:n. S< v om han er rykket np motorsportens od boys k:. " med en n ig 0\'erst;\. t 40!\!pdscsdag, t:r Erik HoyEr stado& en nt de t.1 dartke t ncerkørerc. der Ieon 1{1\'1' >Ubcum mcdr\ cnck> '*'bhke inn kende, det gydne s.:kund, h\'or cantt'n er der 1 motortq>ort. Og han udnytter den hver onestc gang. r gir ('I hctrd. nwn fnr knmp med EnSt Schi<ter rn G rindsted. Se, nu suicr t.epou SQL1\ en w. Er de ikkt dejhgt S. ' dt'r nog't \'cd at komme t depotet ng ht\'e vundet < Øb,. si:o.:r Enk Hu) er egendarisk makkerpar Erik H øy<'r <>t U II' Pou HI'ICh( ndo H c t egendw'uk mak k c rpoo r 1 daru:k banrt Smtdcn. øy< r 50D ek\,br :tn ude på u:.tcn.. LtcPouc!Qm den uindakr."nktdt wt11kt r O\'CT m'knnrkkrn D.! <'r gc nn mprofesstoncc 1 bt portshund\''.''kc. 01: ur F.r!k oyers 12 dnmurkrntatc"'kabt'r h111 Pou t'it'hcnuorff en o. k!c 1 78 iiykker.. epou ant:rkt'nddt" r t.\prre bcinnm«for :nd saten end præmierne Pokuf'r er døde tmg. Orm har f:rk i11yi't bunk, r nf (vi\ t'jr.n. Bogatw t:t tat De fyder sf; Wam1 und 1 )!ed rr.e b, Ford E&'Ort scn:en hemme 1 upergær. :000 mt'd 180 hesterrr!u:r de. kager han. Erik Hp) er hu! r ptft et :.'.Iak.k.erskabet mcum de at bive dobbet'er p to :ik:u stå s1n b!.rdes p1 o 1 et r. u har h:m cancen \'e i Ar. h\'or Ford har an im: at srore hatt.:ick. moit Erik Hoycr 111 dan eg udf1rdrer adrig marksmesterskab tre bi skæbnen m<'<! at udtae mit sportsdiscipiner: AsC111ba1 om cbao.;erne, F!:;e. En k ne. Ordbane og rocross HPyer KOBENHAVN K ØSTERCADE 57 TELEFON (O) t28730 uktp at Roskide T idende 17 AP.L SZS 4000 Roskfd. den idoaa.aim a.d.eo anv

20 1M u., wr '*' 7 Fo VI w.ar.a&o, wi d.., d n dr w Dørk AI' +DLIIDL'I8 Uaioa Uke r tf.t dea Dfe katm 1 'D 11 art,u. p4. for kun U$ YV &dl to DVeaDd, usdtrk. bvor S.eL Djursand H4, pa E!.' to O. epnpri. uodt forø,aa Warkentn, Hie DCI Eopi.Nim veadte U' baae U brneenf!did en fjantttce rport mn Leif Pedrnen. Arhut. kunne ao 1 rre eucctou ved,in f.nte ILU\ j ka on for Spe: cia Saoon Ca M. A Podar' H D euu.ede p orawpodøn be Si eekundor forin don anøefte &ouurnn erpnh D. KobenhaY. 1. Oe Vauad, tebenhavu, 3. Caua Pete,._, Kenheva. Ford 1600:. Ove Scbou,,\bora. 2. Per Gu ttaf on, Sveri\'. 3 Ovt< Se: renaan. KebenhaVD. Standenivoene over 2:000 ec. 111UP)41 11., n!ou MB, Anp. 2. Hu ChriÅ Orpnan. Fneboo;. 3. Pr& ben Krat.orftreen, Odder,. Spee1a Saoon Can:. 1Aii p.dermn. Arhus. 2..m Cbrintanen. Bæum. 3 ertn ntrd. Søe. Udti 16GO Sandsrdvogno ec grupp' 1 + :. Ernst Sbrer, Gnndsted. 2. Erik Lndb9r(!, Eabjug, 3. Argi Nc111n. t>ming. S.ndardvogno over 1600 c:c, IITUPPe : 1. Eric Hoyar, &&'Irde, 2. Pt!A>r Brec.bt, Voettyakend, 3. on HerøU!d. OuT"ru. ØSTERGADE 67 ttlefon (O) '"'.,., A.t. ""' t;' 300 pa Rin:;! Dnr.and trods de bcndc 'Vejr wup ø Horsenø Fokebad 87()() oruru. dtn.,;u,aøh'h" u4t:f' enu 1100 KØBENHAVN!: ØSTERGADE 87 TELEFON (O ) 128'1 t w,,, Poitiken t Hn Kobcntavn. dn k.hd tu nehd ud.,, Dn''"" ØSTERGADE }1ft. W9 u., Viborg Stifts Fokebad 1100 KØBENHAVN ØSTE RG AD E 87 TELEFON (01) b ()() VtboT6, d'n 1 8 APR. 1979, d,h dnt ti motorøb t"; ; på Ring Djursand Df.o. b nde V(' )r O ide storm rur atru n hodt. uden t \i VI 11U\iU menn<'11ter væk rra mt,orpremcrm pa. ao;. fatbn" men agove randt 300 rrumnfikcr vo ti Rtng D U'and. T.sT>er.dendø bar Dan Motor Union tk.k.e mar{ed."!n d!1 11)'0 t.al, bhspon s:rru. co<1l. tor wn to roana vnr denne b:}'c!erkaiim pt,. rur,. Dursand hvor Bent Eiede Osen, æcc11pi'1s. YVIdt I o r.n an WarknUn..H trrød. 5 Ud E'&.st rørn 1.'d!e U bact! ti ba.nro :ned!"::: ferdcpad.s ".P0:1. :!()()(1 Leif p.\:hu. Kmne notc:p stene s ed Ida to atan t tauen ror s!ai sa4oon t:a."'s, Le! P<'dI'5Cn u p4 te p bee 39 to: an den o:rrrnes:tc konkunent. Rf'" 'LTATER'E S'POrt. WQi. Siren Aøtrbom. Københ.'\vn \r KArL'IOn. Senzø :1. Børn For1. Taa.o;tnrp. Formet noo 1, I!I! orgun.scn, Koben. havn. 2 OIP. V'\ju Kø!X'nhavn 3. Caus PeU!r.!it!, Koben ha,, Fort1'W 1600 ]. 0te Schou. Aborg 2. Per Ot.5tA!6!10n. Svcr ue 3. Ove Soren. Købtnhnvn. St.andardvognc over cc o Pou. Å:1111 " Hza8 Christian UI'Ct"MMI. F!'n!!bu ;;' 3 Preben Chnwften;en. Odde: s $oon ean. 1 U>U Pedei''en. Arhas t"m Chr.:.suanscn B:!::i.L':.:øfP!!D em«, Sa4: S:.andaniv!ndtO 1600 ()(' 1. Erns.t Scrder. G nnds z. Er:t LmdbttT Esb "!'K 3. Ari1 Ste Hcrn,.g StandardVQSne 161)1) cc, 1. Er t Hø, er, I'P!r< " Pet.c:r BhL. Vr:;t.' u rud 3 un.i.ers. C:urrv.t v u,' Beringske Tiden 11/1 K bn: o vn. den t.drutrittbt UdD.., 79 U41Up øt Midtjyands Avis 1100 KØBENHAVN 1:. ØSTERGADE 5 7 TELE:FON (O) , den 1 7 APR tidtaru.,,". Udp øf BT Ring Djursand: "'/' Kasse en fiasko fonu at11n 1 kd.i!itm fo r Spec Dot bid80nde vejr og ano stonn ur starten bodt ud6n tviv n:t8\' DCMOk)r Vk tn. moorpremqrcn pi. :'tut baoe, men aigo..:1!11.ndt :1300 rncn.ooaker ve U Ring DjuMI ad. nynee.dcnde ha r Da.nk Motor Un1C Ikke mo.rkoa.ert den nye ku.e b.port IIU Ug godt. far kw O vogne var anmedt denne b<!c)'ndatku: se p Rn Djunand. hvor Bent Egede OIKn. prtprta, vdt foran an WIU'II'nUn. Berod. Svend Enp.I'Um vcnd.e U bake W bantobene mad m fjerdepads.port men te1 Peden n. ÅrhWI, kunne notc:re t'te IIUCCe ved &III Ø STERG ADE Kttnuwn. dm 1 APR. IWdrantt.o odro,., u Suoon Cnra. Lc.f Pedorsen auttode h forstcpndscn hee 39 aekuncr forn.n don nmnneato konkurrent. RuutGtome: Sport. 1 Sertn A88crnom. Kben havn. 2. Ingvu Kara.on. Sverige. a. Bom o ont. TA.anp. o'omut Lct orgenkn, Køben havn :t 0111 \'ejund. Kobenha,n. 3 Cau PeterRn. Koben M''D Fonnd 11100: 1 O" c: Scnou. Åborg :!, Per Cua1afN«<, s. er\6., 3. Ove Son:niCn. Koben\a\'11. UdiIP o Aktuet Standardvomc over 2000 c c. 1. ørgen Pouien, Årup. 2. Hans Chrsrut o.rgcnsen. F1cnsborg. 3. PNben Chr1!ott:erson. Od øer. Spe c a Saoon Cri.re: 1. Le.f Pedorsen. ÅrhWI.!!. om Chrsanscn, Beum s. ørgen en.imid. Se ae. Ste.n.nh'Ogne nduiiooo cc L Erna SchrdC!r. G rtnd sted, 2. Erik Undberg, Eberg. 3. Arg1. Neten. Aemng Standardvogne <', cc gr'!ppe 1. Ertk Aøyer, II!M:Ie, 2. Peter Bn!<:bt, \'ettya&. and. 3. an Aertt:d. Gurre, 1100 KØBENHAVN I: ØST ERG AD E 87 TE:I.EPON (O) )04 Kbtniovn, dn 1\hraocdu uem aonar 17 Nft Det besendt, ej r og sne atorm for starten hodt uden vw me menne 'aku kfnr IDO O pi Ewie' 0 pi utatbane. men a gcve fa.nd 3:500 mennesker ve U Rng Djursand Tsyoeadendc har Danak Motor Union Ikke markødeføn den nye kuse biaport særigt godt. tor kun o vogne VIU' anmd denne bcgyndcrk88e pa Ring Dju.'sand, hvor Bent!!:ged o Oae ægenrprua. vandt foran IU\ Warkcnn. Hie rod. Svend Engatrom vendt.e ibage ti maøbtne med ton!trdepaca 1 apon mm t Pederatn. Århua. kuone notere atom euetta ved an fame &r1 1 Ua n for Specta Saoon Can. Leif PederMn aunede p4 ferwtepad.en hee 38 aekwider foran den n2rmeste IIOakWTeø R emt.aterne: Spon!000: L S.ren AgC'at hom, Kebenha'.! nf' ar Var!&Vo &e 3 8jara F Tau.r\p. Forme :000: L LeU rr un. Kobenhav n.!. Oe \"e u.od. Kebenb\n. S Caus P teram, Kobeoht\n. Forme \ e Schou. Abor& Z. Per 0\&uon. Svt'r!.r'e a. 0\c: Sorton.en, K, benavn. Sta.nda.!;'dvoif qver!000 cc: 1. OI.'I:tn Pouaeon. Arup. :t Han. Chrat.a.n urganaan. 'Fe!Uiburg, B. Prtoben Chr 1totter.en. Odder Sa Ba.oon Car. 1. Lo Ptdenm, ArbWI. s ern Chratanaen..Bæum a er gen enwn, Sagee. St&nd&rdvo(te ndui ce: L E.rn.et Scbroeder, Ortnd ated. 2. Ent UOdbu. Ba: :?..s. Arf! Net.n. Her Si!C!rd 1100 c:c crupe 1:. Erik IW. E.per,_cc, :t Peter Brec:bt, VMU)"'kn4 1. aa Her ated.ourre

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA

KLASSISKEPIZZA SPECIALPIZZA BEDERS KLASSISKEPIZZA 1.M(omooo 2.omooon 3.omooopppon 4.omoonohmpnon 5.omoononn 6.omooppponohmpnon 7.omoopppononn 8.omooph oødo SPECIALPIZZA 9.ConUno(ndb omooph ødo 10.ConDuo(ndb omoonhmpnon 11.omoonnn

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01274.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01274.01 Frednngen vedrører: Hurup Krke Domme a ksatons kom m ss onen Naturkagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 10-05-1951 Kendeser Dekaratoner FREDNNGSNÆVNET> ~

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = BILTYPEKODER E = REAR AXLE C4 F = AKSELAFSTAND G = TYPE CODES G1 = VERSION H = MOTORTYPEKODER

B = BILENS SERIENUMMER C1 = TILLADT TOTALVÆGT D = BILTYPEKODER E = REAR AXLE C4 F = AKSELAFSTAND G = TYPE CODES G1 = VERSION H = MOTORTYPEKODER lik på VI-pladen nedenfor for at gå til det ønskede afsnit. = TYEGOEEEOE FO = IE EIEUE = TIT TOTVÆGT = TOTVÆGT FO I OG ÆGE = TIT FOEETIG C5 = TIT GEETIG = ITYEOE E = E XE F = EFT FOO - TIT 2000 ETTE EEVEETOG

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere