UFORENELIGE STØRRELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UFORENELIGE STØRRELSER"

Transkript

1 Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt & Alkohol UFORENELIGE STØRRELSER Statens Luftfartsvæsen Flyvning

2 Flyvning & Alkohol, Statens Luftfartsvæsen (SLV). SLV er en statsvirksomhed under Trafikministeriet. Grafisk formgivning: Jytte Sonne. Fotos: Ted Fahn, Jon Nordstrøm. Tryk: SLV, Oplag: 5000 stk. Statens Luftfartsvæsen ISBN: Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 DK-2450 København SV Tlf: INDHOLD Flyvning og alkohol - UFORENELIGE størrelser 3 Hvornår er man ALKOHOL-MISBRUGER? 4 Nogle typiske faktorer, der kan indicere et ALKOHOLPROBLEM 5 HVAD SKER der når man drikker alkohol? 6 PROMILLE og forbrænding 8 GODE RÅD om dårlige alkoholvaner 9 Risiko for OPDAGELSE 11 Konsekvenser ved konstateret OVERFORBRUG 12 AFSLUTNING 15 Flyvning og alkohol - U FORENELIGE størrelser Indledning Indtagelse af alkoholiske drikke som rusmiddel er en almindelig kendt og udbredt del af vor kultur. Indtagelse sker for at opnå afslapning eller stimulans - og dette må vel, når det sker med mådehold, anses for et gode. Imidlertid har dette rusmiddel, som mange andre rusmidler, så alvorlige negative sider, at midlet bør omgås med allerstørste forsigtighed. Nedsættelse af intellektuel og motorisk formåen, tab af selvkontrol, alvorlige helbredsskader og afhængighed er nogle af de negative sider, der er forbundet med alkoholindtagelse. I forbindelse med flyvning er ingen af alkoholens negative sider acceptable. Der må derfor gøres alt hvad der er muligt for at adskille flyvning og alkohol. Luftfartslovgivningen fastsætter derfor en lav maksimumsstørrelse (0,19 promille) for indhold af alkohol i blodet ved funktioner af betydning for flyvesikkerheden, ligesom der er fastsat krav om generel ædruelighed for certifikatindehavere. Statens Luftfartsvæsen har udarbejdet nærværende folder med det formål, at videregive viden om alkohol og alkoholmisbrug, forebyggelse og afhjælpning, indikationer på mulige alkoholproblemer samt orientere om luftfartsvæsenets formulerede politik på området. Det er håbet, at denne folder kan medvirke til at den enkelte certifikatindehaver på baggrund af viden og forståelse formulerer sin egen alkoholpolitik, som kan sikre, at omgang med alkohol kan foregå uden at man kommer i konflikt med den betroede funktion i luftfarten - og dermed flyvesikkerheden. 2 3

3 Hvornår er man alkohol-m I SB R UGER? - Hvad er ALKOHOL-MISBRUG? Man har et uheldigt og skadeligt forhold til alkohol, når indtagelse af alkoholiske drikke griber forstyrrende ind i sociale-, arbejds- eller helbredsmæssige forhold. Statens Luftfartsvæsen anvender følgende definition på alkohol-misbrug: "Der er tale om alkohol-misbrug, når en persons alkoholforbrug er af en sådan størrelsesorden at vedkommendes fysik skades eller vedkommendes personlighed og sociale adfærd ændres (forstyrres), eller hvis alkoholforbrug er en forudsætning for at personen kan fungere i hverdagen". Der er et "gråt område" hvor alkoholforbruget endnu ikke er så stort, at der er tale om egentligt alkohol-misbrug, men hvor grænsen er nær. Her er der stor risiko for at forbruget tiltager yderligere og udvikler sig til et egentligt alkohol-misbrug. I dette område bør den enkelte og omgivelserne være yderst opmærksomme på, om en sådan udvikling er i gang - og om nødvendigt gribe ind. Luftfartslægen, Lægerne på Flyvemedicinsk Klinik og flyvelægerne vil altid stå til Har du svært rådighed med sagkyndig vurdering af situationen og støtte til at standse en uheldig udvikling. ved at holde Begrebet ædruelighed kan være vanskeligt at definere præcist, men ud over hvad der er nævnt under definitionen oven- op efter nogle for anser Statens Luftfartsvæsen, at der er et ædruelighedsproblem, når en certifikatindehavers alkoholforbrug er af en sådan få genstande? størrelsesorden, at det efter gængs viden må anses for godtgjort, at den pågældende på grund af alkoholens kort- og/eller langtidsvirkning har reduceret kapacitet i perioder, der er relevante for pågældende certifikatudøvelse. Endvidere når en certifikatindehaver under indflydelse af alkohol udviser en adfærd, der er uforenelig med en ansvarsbevidst og samvittighedsfuld hensyntagen til egen eller andres sikkerhed. Tøv derfor aldrig med at søge støtte og hjælp hvis alkoholforbruget er ved at blive for stort. Det er vigtigt at undgå at overskride grænsen til egentligt alkoholmisbrug - og de dermed forbundne helbreds- og arbejdsproblemer. Dertil kommer, at jo før hjælpen og støtten bliver sat ind, jo større er chancen for at bevare certifikatet. 4 Nogle typiske faktorer, der kan indicere et ALKOHOLPROBLEM Oplysninger fra personen selv eller andre om: Alkoholforbrug på mere end 21 genstande for mænd og 14 genstande for kvinder - om ugen Dom for spirituskørsel, især efter det fyldte 30. år Gentagne tilfælde af uansvarlig adfærd under påvirkning af alkohol "Black-out" tilfælde Hukommelses-/koncentrationsbesvær Gentagne mavesårs-tilfælde Kronisk mavekatar Gentagne lungebetændelser Bugspytkirtelbetændelse Sovende/stikkende fornemmelser i benene Appetitløshed - tåler dårligt sukkerholdig føde Vedvarende let forhøjet blodtryk Fund ved lægeundersøgelse: Lugter af alkohol Ryster på hænderne Røde håndflader Følelig forstørret lever Let forhøjet blodtryk Påvirket balancefunktion Fund ved blodprøver: En række abnorme blodprøveresultater kan lede tanken hen på alkoholmisbrug- /overforbrug. Ingen blodprøve udsiger noget sikkert om alkoholoverforbrug i en længere periode, men ved et overforbrug gennem længere tid vil "levertal og CDT normalt være påvirkede. Spørgsmål, hvor et bekræftende svar kan indicere et alkoholproblem: Drikker du mere end dine venner? Har du svært ved at holde op efter nogle få genstande? Drikker du alene? Har nogle af dine nærmeste klaget over dit drikkeri? 5

4 Skyller du de første drinks hurtigt ned? Undskylder du dit drikkeri, over for dem du holder af, og lover at ændre det? Kan du drikke mere end for et år siden? Har du det bedre, når du drikker, end når du er ædru? Drikker du ofte mere end planlagt? Begynder du dagen med at drikke? Undlader du at spise, når du drikker? HVAD SKER der når man drikker alkohol? Alkohol optages hurtigt i organismen, især hvis den indtages sammen med kuldioxid (som i øl, champagne eller blandet med danskvand eller tonicvand). Optagelsen forsinkes dog meget, hvis alkoholen indtages sammen med mad. En del af alkoholen, 10-20%, bindes desuden til madens nedbrydningsprodukter og bliver derfor slet ikke optaget. 1. Selv små mængder alkohol (1-2 genstande) har indvirkning på hjernens funktion. Ved en promille på 0,2-0,4 øges eksempelvis antallet af fejl ved motoriske handlinger og præcisionsrutiner markant. Af undersøgelser af alkohols effekt på pilotpræstationer fremgår det, at for både erfarne og uerfarne piloters vedkommende forringes deres ydeevne betragteligt - selv med små promiller. 2. Ved højere promiller vil alkoholpåvirkningen ofte være synlig for andre. Ved en promille på over 1,0 vil 50% være synligt påvirkede. Selvkritikken svinder, agtpågivenhed og parathed mindskes, reaktionstiden øges, og det går ud over evnen til at koncentrere sig og til at arbejde med omhu og præcision; bevægelserne bliver ukoordinerede og usikre og talen uklar og grødet, overblikket og situationsfornemmelsen reduceres osv. osv. En lille og mellemstor promille vil ofte medføre søvnighed, og det er et velkendt fænomen at fulde folk kan falde i søvn når som helst og hvor som helst. Undertiden anvendes alkohol af personer med søvnbesvær ("night cap"). Selv om indsovningen går lettere og hurtigere, bliver gennemsovningen forstyrret, søvnen overfladisk og afbrudt og søvnkvaliteten alt i alt forringet. Alkohol er derfor uegnet som sovemedicin. Alkohol kan imidlertid også virke opkvikkende og igangsættende, men kun for en kort periode; som "opstrammer" er man bedre stillet med "a nice cup of tea". Alkohol har en vis smertestillende effekt, men 1-2 aspirintabletter er lige så effektivt og bør naturligvis foretrækkes. Depressioner forstærkes som regel af alkohol. Hvis man er trist til mode er alkohol ikke løsningen på problemet eller den kriselignende tilstand man befinder sig i, og det gælder såvel på kort som på lang sigt. Alkohol har en kraftig angstdæmpende virkning og anvendes derfor ofte som "nervemedicin" - en farlig praksis som ofte fører til misbrug. Langt sundere og nok også mere effektivt er det at tale med en god ven om problemerne eller eventuelt søge hjælp hos en psykolog eller psykiater. Indtagelse af Alkohol kan forstærke virkningen af mange slags medicin og som regel på en helt uberegnelig måde; det gælder især sovetabletter, beroligende midler, søsygetabletter og midler mod allergi, men også mange andre lægemidler. over 3 genstande om dagen kan Alkohol er en del af den vestlige kultur. Et regelmæssigt medføre øget forbrug på 1-2 genstande om dagen, helst i forbindelse med måltiderne, er helt foreneligt med en optimal sundhedstilstand. Der kan næppe vindes noget ved at ned- sygelighed sætte et sådant forbrug - som måske giver en vis beskyttelse mod åreforkalkning og kredsløbssygdomme - og som givetvis kan bidrage til en psykisk og social mere tilfredsstillende tilværelse; men en forøgelse til over 3 genstande om dagen kan medføre øget sygelighed - og en indtagelse af over 6 genstande dagligt vil være klart risikabel, både fysisk, psykisk og socialt. 3. En promille mellem 0,2-0,8 er næppe farlig for helbredet. Man skal dog være opmærksom på, at hudkarrene er udvidede og varmeafgivelsen derfor betydelig. At drikke alkohol for at holde varmen er ikke kun uhensigtsmæssigt men direkte farligt. 6 7

5 Promille og FORBRÆNDING Gode råd om dårlige ALKOHOLVANER 1/2-1 time efter indtagelsen er alkoholen optaget i organismen og har fordelt sig i blodet og vævsvæskerne, hvor koncentrationen - den såkaldte promille - nu kan måles eller beregnes. Som tommelfingerregel kan man regne med, at een genstand (f.eks. 1 almindelig pilsner) = 12 g alkohol medfører en promille på ca. 0,2; der er dog store individuelle forskelle ligesom legemsvægt og køn spiller ind. Forbrændingen af alkohol foregår i leveren med konstant hastighed: i gennemsnit 0,1 g pr. kg. pr. time. Dette svarer til et fald i alkoholkoncentrationen på omkring 0,15 promille pr. time eller "1 genstand pr. 5 kvarter". Der er mange forestillinger om hvorledes man hurtigt kan skaffe sig af med en promille: Sort kaffe, varmt bad, koldt bad, muskelarbejde eller en rask spadseretur i den friske luft. Men alle disse aktiviteter ændrer intet ved leverens forbrændringshastighed, som er konstant under alle forhold. Det er hjernen, mavesækken, tarmene, leveren og nyrerne, der har det meste arbejde med alkoholen. Men overraskende er det nok for mange, at alkoholen påvirker praktisk talt hver eneste celle i kroppen. Fedtvæv og knogler bliver mindst berørt. Forbrændingen af alkohol i leveren svarer til 1 genstand pr. 5 kvarter For at kunne vurdere om ens alkoholvaner er gode eller dårlige, må man være klar over hvor meget man i gennemsnit drikker om ugen. Holder kvinder sig til ca. 14 genstande om ugen og mænd til ca. 21 genstande om ugen vil dette forbrug ikke medføre nogen former for sundhedsskader. Man bør være ærlig over for sig selv og en gang i mellem gøre op, hvor meget der drikkes på en tilfældig uge. Det kan være hensigtsmæssigt at lave et ugeskema over sit forbrug. En del vil nok overraskes over at se resultatet sort på hvidt. Hvis forbruget ligger over det ovennævnte antal genstande bør man gå sit alkoholforbrugsmønster igennem og undgå at drikke det man har mindst glæde af. Man kan samtidigt beslutte at erstatte stærke alkoholiske drikke med mindre stærke. Der vil således bedre kunne nydes den form for alkoholindtagelse, som man sætter særlig pris på. Det kan f.eks. være vinen til maden. Der kan være mange årsager til et overforbrug af alkohol. Det første og største skridt bort fra et alkoholmisbrug er eget ønske om at reducere forbruget samt erkendelse af, hvad årsagen er til et stort behov for alkohol. Finder man, at man drikker for meget er det en god idé en gang i mellem at holde en alkoholfri uge, en såkaldt "hvid" uge. Mange vil derigennem opleve, at selv et mindre dagligt alkoholforbrug tapper en for en hel del energi og aktivitet. Til gode vaner hører at man generelt ikke drikker når man er alene, og at man selv bestemmer sit forbrug og ikke "drikker med" for at tilpasse sig andres alkoholforbrug. En ændret dagligdags- og livsrytme vil kunne medvirke til et mindre forbrug af alkohol. Der er mange muligheder for at bryde de daglige vaner. Prøv selv at gennemtænke mulighederne for motions-, idræts- og andre fritidsaktiviteter. Primært må man forsøge at bryde de rytmer, som hidtil har været optakten til alkoholindtagelse. 8 9

6 Det er vigtigt at bevare selvrespekten og andres respekt. Dette kan opnås ved at være åben og ærlig og erkende sit problem. Hvis man ikke kan nedbringe sit alkoholforbrug, kan man være på vej ud i et destruktivt forbrug, der støt og roligt vokser, idet man tåler mere og mere alkohol og kræver mere og mere alkohol for at føle sig beruset og opstemt (udvikler såkaldt tolerance). I den situation bør man vælge at søge råd og vejledning hos Luftfartslægen, Flyvemedicinsk Klinik, flyvelæge, Company Doctor, egen læge eller tillidsperson blandt kolleger, gerne sammen med evt. ægtefælle eller nær ven. Flyvemedicineren eller egen læge kan bedømme om der er risiko for organskader, især nedsat leverfunktion og evt. udvikling af alkoholisk fedtlever og skrumpelever, forhøjet blodtryk og lignende. Hertil kommer muligheden for skadevirkninger på hjernen og nervesystemet - og på psyken. Heldigvis vil mange, hvis de i tide søger kvalificeret hjælp, kunne nøjes med mindre alarmerende problemer, nemlig overvægt, dårlig kondition, øget svedtendens, maveproblemer, ændret søvnrytme og irritabilitet. Disse problemer vil mindskes, hvis man holder en alkoholpause på nogle uger. På Flyvemedicinsk Klinik har man de nødvendige ressourcer for at rådgive bedst muligt med henblik på, at grænsen til alkoholisme ikke overskrides, - og de dermed følgende problemer vedrørende bevarelse af certifikat formindskes. Risiko for OPDAGELSE Der bør ikke tales om risiko, men om mulighed, idet det jo ikke drejer sig om at skjule problemet, men om at få det erkendt og afhjulpet. Information om et muligt alkoholproblem kan nå Statens Luftfartsvæsen på flere måder. Allerhelst ved henvendelse fra den pågældende selv om afklaring og afhjælpning. En anden mulighed kan være information om spritkørsel fra Rigspolitichefens Kriminalregister. Endvidere henvendelse fra kolleger, arbejdsgiver, familiemedlemmer eller andre nærtstående, som har iaggtaget et problem, og som er bekymrede for den pågældende selv og for flyvesikkerheden. Desuden fra resultaterne af de rutinemæssige helbredsundersøgelser, hvor lægen har pligt til at vurdere, om der er tegn på alkohol-overforbrug. Ved de rutinemæssige undersøgelser af professionelle certifikatindehavere foretages en såkaldt Gamma-GT undersøgelse som en mulighed for at påvise et alkoholproblem. Gamma-GT undersøgelsen baserer sig på blodanalyse og kan vise overbelastning af leveren forårsaget af medici- Information om nindtagelse, sygdom eller alkoholoverforbrug. Undersøgelsen er et muligt alkoholproblem kan nå således ikke alkoholspecifik, og unormale tal kan have andre årsager end alkohol. Det er derfor vigtigt, at lægen og den pågældende ved positive fund drøfter, hvad årsagen kan være. Statens Luftfartsvæsen på Er der en anden årsag end alkohol, og dette kan bekræftes ved gentaget eller anden undersøgelse, er der jo ingen grund til at gå videre med afkræftelse af formodning om flere måder alkoholoverforbrug. Hvis imidlertid alkoholindtagelse vurderes at kunne være årsagen, skal der snarest foretages supplerende undersøgelser for at bestemme omfanget af dette. En sådan supplerende undersøgelse vil typisk være den såkaldte CDT-undersøgelse, som ligeledes er baseret på en blodananlyse. Denne undersøgelse er til gengæld alkohol-specifik og udviser mængden af alkohol indtaget i en vis periode forud for prøven. Ved vurdering af et alkoholproblems omfang vil Statens Luftfartsvæsen altid foretage en samlet bedømmelse af alle foreliggende oplysninger og ikke basere sin vurdering på et enkelt sæt prøveresultater

7 Konsekvenser ved konstateret OVERFORBRUG Statens Luftfartsvæsens praksis Hvis Statens Luftfartsvæsen bliver bekendt med, at en certifikatindehaver har et alkoholproblem eller ved tvivl om ædruelighed, har det pligt til at undersøge om forholdet bør medføre, at certifikatet skal inddrages, fordi der foreligger en flyvesikkerhedsmæssig risiko. Hvis der er formodning herom, skal certifikatet sættes ud af kraft, indtil det er afklaret om der foreligger ugyldighedsgrund. Hvis det skønnes, at der ikke er tale om alkoholafhængighed og at den pågældende relativt let kan ophøre med overforbruget, vil der almindeligvis blive pålagt en række kontrolundersøgelser med visse intervaller til afklaring af, om der er tale om et reelt misbrugsproblem eller om årsagen er episodisk overforbrug, vanemæssigt stort forbrug på kanten af det acceptable etc. I en sådan situation er det uhyre vigtigt, at den pågældende samarbejder om afklaringen og det bedste råd, der her kan gives, er total afholdenhed i den periode, hvor man Total afholdenhed skal godtgøre, at man ikke har noget alkoholproblem. I disse tilfælde vil certifikatet, afhængigt af omstændighederne, normalt ikke blive sat ud af kraft. i den periode, hvor man skal Hvis det skønnes, at der kan være tale om et reelt misbrugsproblem, vil certifikatindehaveren normalt blive henvist til godtgøre, at man særlige undersøgelser, f.eks. udvidede helbredsundersøgelser, ikke har et undersøgelse ved speciallæge i psykiatri og eventuel testning ved psykolog etc. I sådanne tilfælde vil certifikatet altid være sat ud af alkoholproblem kraft, medens udredning foregår. Hvis resultatet af disse undersøgelser er diagnosen: "Alkohol-misbrug" og -afhængighed vil indehavere af erhvervscertifikater, der vurderes at have ringe tilbagefaldsrisiko, kunne generhverve certifikatet på de betingelser, der fremgår af Statens Luftfartsvæsens praksis (se efterstående). Privatflyvere vil som udgangspunkt først kunne generhverve certifikat efter to års alkoholfri observationsperiode uden støtte af medikamenter - f.eks. antabus. Det er endvidere praksis, at certifikatindehavere, der anden gang fradømmes førerbevis for spirituskørsel får certifikatet inddraget i samme periode som førerretten. 12 Praksis ved konstateret alkoholmisbrug med afhængighed (For Trafikflyvere, Flyvemaskinister, Flyveledere, AFIS-operatører, Kabinebesætningsmedlemmer): Tidligst tre måneder efter at et certifikat er sat ud af kraft på grund af konstateret alkoholmisbrug med afhængighed, foretager SLV ved anvendelse af AMC * en vurdering af, hvorvidt den pågældende certifikatindehavers problem kan anses for afhjulpet, og hvorvidt tilbagefaldsrisiko må anses for ringe. Følgende 5 punkter er en forudsætning for recertificering: Gennemført behandling (afgiftning) under indlæggelse på et af SLV godkendt behandlingssted (Primærbehandling min. 3-4 uger samt familiebehandling og efterbehandling (f.eks. Minnesota-modellen)). Speciallægeundersøgelse (psykiatrisk/psykologisk) ved speciallæge godkendt af SLV tidligst 4 uger efter udskrivning fra behandlingssted. Almen helbredsundersøgelse på Flyvemedicinsk Klinik umiddelbart inden behandling ved AMC. Fuldmagt fra vedkommende til at drøfte problemet med arbejdsgiveren (luftfartsselskab, flyveledertjenestested). Udtalelse fra arbejdsgiver (flyvechef/tjenestestedsleder) vedrørende alkoholrelaterede problemer i tjenesten (standardskrivelse med formaliserede spørgsmål). Betingelser og begrænsninger ved recertificering: Såfremt SLV beslutter, at recertificering kan finde sted, skal certifikatindehaveren pålægges følgende betingelser/begrænsninger: Undersøgelse ved en af SLV godkendt speciallæge i psykiatri og 48 måneder efter godkendelsestidspunktet som minimum. Undersøgelse ved Flyvemedicinsk Klinik hver 14. dag i 6 måneder, derefter * AMC - Accredited Medical Conclusion: En konklusion nået i et samråd mellem lægelige, operative, juridiske og eventuelt andre sagkyndige, alle udpeget af Statens Luftfartsvæsen. 13

8 hver 4. uge i 1/2 år og herefter hver 3. måned i 1 år - efter godkendelsestidspunktet. Rapport fra flyvechef/tjenestedsleder (FLL) hver 3. måned i 4 år (standardrapport med spørgsmål vedrørende problemer i tjenesten, præstationer ved Proficiency Check, antal sygedage, problemer under NIGHT STOPS etc.). I tilfælde hvor personen ikke er ansat i et koncessioneret selskab og derfor ikke kan opfylde kravet om erklæring fra flyvechef eller tjenestestedsleder kan denne efter SLV's bestemmelse erstattes af erklæring fra anden relevant instans eller person. Begrænsning af certifikat til tjeneste som CO-PILOT ONLY i en periode på 2 år efter godkendelsestidspunktet og herefter i endnu 2 år med begrænsningen AS OR WITH QUALIFIED CO-PILOT ONLY (OML). For flyveledere begrænses certifikatet i 4 år til ikke at måtte udføre flyvekontroltjeneste alene. For kabinebesætningsmedlemmer begrænses certifikatet til i 2 år ikke at måtte fungere som kabinechef. Tilfælde af tilbagefald vil medføre permanent underkendelse. Minnesota-kuren Den under PRAKSIS nævnte MINNESOTA-MODEL er en metode til behandling af mennesker, der er afhængige af alkohol. Behandlingen er sammensat af 3 dele: 1. PRIMÆRBEHANDLING, som finder sted på et behandlingscenter. Varighed 3-4 uger. 2. FAMILIEBEHANDLING, som inddrager pårørende, så at de kan få indsigt i problemer i forbindelse med alkoholisme. Varighed 1 uge og begyndende i 3. uge af behandlingen. 3. EFTERBEHANDLING, som strækker sig over de efterfølgende 11 måneder, hvor den pågældende og dennes familie hver 14. dag mødes med ligestillede, og hvor man i grupper diskuterer de problemer, der opstår når en familie påbegynder en ny livsstil. AFSLUTNING Der er næppe tvivl om, at erhverv som pilot, flyvemaskinist, flyveleder eller kabinebesætningsmedlem har elementer i sig som efter tilgængelig viden og erfaring kan være disponerende for alkoholproblemer, f.eks. stress, uregelmæssige arbejdsog hviletider, hyppige fravær fra hjemmet, socialt samvær borte fra vante omgivelser - for blot at nævne nogle. Det er ikke vores opfattelse, at luftfartserhvervet er præget af alkoholproblemer blandt de ansatte, men at nogle har sådanne problemer ved vi - og også at en del gradvis udvikler vaner, som kan udarte til et regulært misbrugsproblem. Det er vores håb, at denne folder kan medvirke til, at den enkelte ansatte inden for luftfart og certifikatindehavere i øvrigt får en bedre forståelse for alkoholens virkninger og de risici der er forbundet hermed, og en bedre forståelse for den kollega, der har udviklet et problematisk forhold til alkohol. Hjælp altid den kollega der har behov, eller sørg for at andre hjælper Statens Luftfartsvæsen er med en forholdsvis liberal alkoholpolitik rede til at hjælpe personer med alkoholproblemer med at bevare certifikatrettighederne, men aldrig på bekostning af flyvesikkerheden. Den enkeltes indsats er imidlertid en absolut forudsætning for at dette kan lykkes. HJÆLP ALTID DEN KOLLEGA DER HAR BEHOV, ELLER SØRG FOR AT ANDRE HJÆLPER DET ER MISFORSTÅET LOYALITET AT DÆKKE OVER EN CERTIFIKATINDEHAVER MED ALKOHOLPROBLEMER ALKOHOL MÅ IKKE VÆRE ET TABUEMNE 14 ET ALKOHOLPROBLEM LØSES ALDRIG VED AT BLIVE FOR- NÆGTET 15

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Ældre & alkohol. Viden og handlemuligheder i forhold til ældres alkoholvaner. Videnscenter om Alkohol

Ældre & alkohol. Viden og handlemuligheder i forhold til ældres alkoholvaner. Videnscenter om Alkohol Ældre & alkohol Viden og handlemuligheder i forhold til ældres alkoholvaner Videnscenter om Alkohol Udgivet i samarbejde med Videnscenter på Ældreområdet Indhold Ældre mennesker tåler ikke så meget alkohol

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man?

Hvilke muligheder er der for behandling. Hvordan forebygger man? Hvad er et misbrug? Hvad er signalerne? Hvad gør personalet? Hvilke muligheder er der for behandling Hvordan forebygger man? 1 38 06 10-22849 - Trykkeriet Fyns Amt - Svanemærket. Licensnr. 541.528 Udviklingshæmmede

Læs mere

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred. Dette er en udskrift af hjemmesiden http://www.soberspace.dk/ Denne udskrift er klippe-klistret fra hjemmesiden og bearbejdet i Word. Hjemmesiden er dynamisk - bemærk venligst udskriftdato nederst på siden.

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

miljø i luften og trivsel Psykisk arbejds Branchevejledning for luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning for luftfart Psykisk arbejds miljø og trivsel i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning for luftfart Vejledningens indhold

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Værd at vide om depression

Værd at vide om depression Værd at vide om depression Til depressionsramte, pårørende, venner, kollegaer og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere