UFORENELIGE STØRRELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UFORENELIGE STØRRELSER"

Transkript

1 Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt & Alkohol UFORENELIGE STØRRELSER Statens Luftfartsvæsen Flyvning

2 Flyvning & Alkohol, Statens Luftfartsvæsen (SLV). SLV er en statsvirksomhed under Trafikministeriet. Grafisk formgivning: Jytte Sonne. Fotos: Ted Fahn, Jon Nordstrøm. Tryk: SLV, Oplag: 5000 stk. Statens Luftfartsvæsen ISBN: Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 DK-2450 København SV Tlf: INDHOLD Flyvning og alkohol - UFORENELIGE størrelser 3 Hvornår er man ALKOHOL-MISBRUGER? 4 Nogle typiske faktorer, der kan indicere et ALKOHOLPROBLEM 5 HVAD SKER der når man drikker alkohol? 6 PROMILLE og forbrænding 8 GODE RÅD om dårlige alkoholvaner 9 Risiko for OPDAGELSE 11 Konsekvenser ved konstateret OVERFORBRUG 12 AFSLUTNING 15 Flyvning og alkohol - U FORENELIGE størrelser Indledning Indtagelse af alkoholiske drikke som rusmiddel er en almindelig kendt og udbredt del af vor kultur. Indtagelse sker for at opnå afslapning eller stimulans - og dette må vel, når det sker med mådehold, anses for et gode. Imidlertid har dette rusmiddel, som mange andre rusmidler, så alvorlige negative sider, at midlet bør omgås med allerstørste forsigtighed. Nedsættelse af intellektuel og motorisk formåen, tab af selvkontrol, alvorlige helbredsskader og afhængighed er nogle af de negative sider, der er forbundet med alkoholindtagelse. I forbindelse med flyvning er ingen af alkoholens negative sider acceptable. Der må derfor gøres alt hvad der er muligt for at adskille flyvning og alkohol. Luftfartslovgivningen fastsætter derfor en lav maksimumsstørrelse (0,19 promille) for indhold af alkohol i blodet ved funktioner af betydning for flyvesikkerheden, ligesom der er fastsat krav om generel ædruelighed for certifikatindehavere. Statens Luftfartsvæsen har udarbejdet nærværende folder med det formål, at videregive viden om alkohol og alkoholmisbrug, forebyggelse og afhjælpning, indikationer på mulige alkoholproblemer samt orientere om luftfartsvæsenets formulerede politik på området. Det er håbet, at denne folder kan medvirke til at den enkelte certifikatindehaver på baggrund af viden og forståelse formulerer sin egen alkoholpolitik, som kan sikre, at omgang med alkohol kan foregå uden at man kommer i konflikt med den betroede funktion i luftfarten - og dermed flyvesikkerheden. 2 3

3 Hvornår er man alkohol-m I SB R UGER? - Hvad er ALKOHOL-MISBRUG? Man har et uheldigt og skadeligt forhold til alkohol, når indtagelse af alkoholiske drikke griber forstyrrende ind i sociale-, arbejds- eller helbredsmæssige forhold. Statens Luftfartsvæsen anvender følgende definition på alkohol-misbrug: "Der er tale om alkohol-misbrug, når en persons alkoholforbrug er af en sådan størrelsesorden at vedkommendes fysik skades eller vedkommendes personlighed og sociale adfærd ændres (forstyrres), eller hvis alkoholforbrug er en forudsætning for at personen kan fungere i hverdagen". Der er et "gråt område" hvor alkoholforbruget endnu ikke er så stort, at der er tale om egentligt alkohol-misbrug, men hvor grænsen er nær. Her er der stor risiko for at forbruget tiltager yderligere og udvikler sig til et egentligt alkohol-misbrug. I dette område bør den enkelte og omgivelserne være yderst opmærksomme på, om en sådan udvikling er i gang - og om nødvendigt gribe ind. Luftfartslægen, Lægerne på Flyvemedicinsk Klinik og flyvelægerne vil altid stå til Har du svært rådighed med sagkyndig vurdering af situationen og støtte til at standse en uheldig udvikling. ved at holde Begrebet ædruelighed kan være vanskeligt at definere præcist, men ud over hvad der er nævnt under definitionen oven- op efter nogle for anser Statens Luftfartsvæsen, at der er et ædruelighedsproblem, når en certifikatindehavers alkoholforbrug er af en sådan få genstande? størrelsesorden, at det efter gængs viden må anses for godtgjort, at den pågældende på grund af alkoholens kort- og/eller langtidsvirkning har reduceret kapacitet i perioder, der er relevante for pågældende certifikatudøvelse. Endvidere når en certifikatindehaver under indflydelse af alkohol udviser en adfærd, der er uforenelig med en ansvarsbevidst og samvittighedsfuld hensyntagen til egen eller andres sikkerhed. Tøv derfor aldrig med at søge støtte og hjælp hvis alkoholforbruget er ved at blive for stort. Det er vigtigt at undgå at overskride grænsen til egentligt alkoholmisbrug - og de dermed forbundne helbreds- og arbejdsproblemer. Dertil kommer, at jo før hjælpen og støtten bliver sat ind, jo større er chancen for at bevare certifikatet. 4 Nogle typiske faktorer, der kan indicere et ALKOHOLPROBLEM Oplysninger fra personen selv eller andre om: Alkoholforbrug på mere end 21 genstande for mænd og 14 genstande for kvinder - om ugen Dom for spirituskørsel, især efter det fyldte 30. år Gentagne tilfælde af uansvarlig adfærd under påvirkning af alkohol "Black-out" tilfælde Hukommelses-/koncentrationsbesvær Gentagne mavesårs-tilfælde Kronisk mavekatar Gentagne lungebetændelser Bugspytkirtelbetændelse Sovende/stikkende fornemmelser i benene Appetitløshed - tåler dårligt sukkerholdig føde Vedvarende let forhøjet blodtryk Fund ved lægeundersøgelse: Lugter af alkohol Ryster på hænderne Røde håndflader Følelig forstørret lever Let forhøjet blodtryk Påvirket balancefunktion Fund ved blodprøver: En række abnorme blodprøveresultater kan lede tanken hen på alkoholmisbrug- /overforbrug. Ingen blodprøve udsiger noget sikkert om alkoholoverforbrug i en længere periode, men ved et overforbrug gennem længere tid vil "levertal og CDT normalt være påvirkede. Spørgsmål, hvor et bekræftende svar kan indicere et alkoholproblem: Drikker du mere end dine venner? Har du svært ved at holde op efter nogle få genstande? Drikker du alene? Har nogle af dine nærmeste klaget over dit drikkeri? 5

4 Skyller du de første drinks hurtigt ned? Undskylder du dit drikkeri, over for dem du holder af, og lover at ændre det? Kan du drikke mere end for et år siden? Har du det bedre, når du drikker, end når du er ædru? Drikker du ofte mere end planlagt? Begynder du dagen med at drikke? Undlader du at spise, når du drikker? HVAD SKER der når man drikker alkohol? Alkohol optages hurtigt i organismen, især hvis den indtages sammen med kuldioxid (som i øl, champagne eller blandet med danskvand eller tonicvand). Optagelsen forsinkes dog meget, hvis alkoholen indtages sammen med mad. En del af alkoholen, 10-20%, bindes desuden til madens nedbrydningsprodukter og bliver derfor slet ikke optaget. 1. Selv små mængder alkohol (1-2 genstande) har indvirkning på hjernens funktion. Ved en promille på 0,2-0,4 øges eksempelvis antallet af fejl ved motoriske handlinger og præcisionsrutiner markant. Af undersøgelser af alkohols effekt på pilotpræstationer fremgår det, at for både erfarne og uerfarne piloters vedkommende forringes deres ydeevne betragteligt - selv med små promiller. 2. Ved højere promiller vil alkoholpåvirkningen ofte være synlig for andre. Ved en promille på over 1,0 vil 50% være synligt påvirkede. Selvkritikken svinder, agtpågivenhed og parathed mindskes, reaktionstiden øges, og det går ud over evnen til at koncentrere sig og til at arbejde med omhu og præcision; bevægelserne bliver ukoordinerede og usikre og talen uklar og grødet, overblikket og situationsfornemmelsen reduceres osv. osv. En lille og mellemstor promille vil ofte medføre søvnighed, og det er et velkendt fænomen at fulde folk kan falde i søvn når som helst og hvor som helst. Undertiden anvendes alkohol af personer med søvnbesvær ("night cap"). Selv om indsovningen går lettere og hurtigere, bliver gennemsovningen forstyrret, søvnen overfladisk og afbrudt og søvnkvaliteten alt i alt forringet. Alkohol er derfor uegnet som sovemedicin. Alkohol kan imidlertid også virke opkvikkende og igangsættende, men kun for en kort periode; som "opstrammer" er man bedre stillet med "a nice cup of tea". Alkohol har en vis smertestillende effekt, men 1-2 aspirintabletter er lige så effektivt og bør naturligvis foretrækkes. Depressioner forstærkes som regel af alkohol. Hvis man er trist til mode er alkohol ikke løsningen på problemet eller den kriselignende tilstand man befinder sig i, og det gælder såvel på kort som på lang sigt. Alkohol har en kraftig angstdæmpende virkning og anvendes derfor ofte som "nervemedicin" - en farlig praksis som ofte fører til misbrug. Langt sundere og nok også mere effektivt er det at tale med en god ven om problemerne eller eventuelt søge hjælp hos en psykolog eller psykiater. Indtagelse af Alkohol kan forstærke virkningen af mange slags medicin og som regel på en helt uberegnelig måde; det gælder især sovetabletter, beroligende midler, søsygetabletter og midler mod allergi, men også mange andre lægemidler. over 3 genstande om dagen kan Alkohol er en del af den vestlige kultur. Et regelmæssigt medføre øget forbrug på 1-2 genstande om dagen, helst i forbindelse med måltiderne, er helt foreneligt med en optimal sundhedstilstand. Der kan næppe vindes noget ved at ned- sygelighed sætte et sådant forbrug - som måske giver en vis beskyttelse mod åreforkalkning og kredsløbssygdomme - og som givetvis kan bidrage til en psykisk og social mere tilfredsstillende tilværelse; men en forøgelse til over 3 genstande om dagen kan medføre øget sygelighed - og en indtagelse af over 6 genstande dagligt vil være klart risikabel, både fysisk, psykisk og socialt. 3. En promille mellem 0,2-0,8 er næppe farlig for helbredet. Man skal dog være opmærksom på, at hudkarrene er udvidede og varmeafgivelsen derfor betydelig. At drikke alkohol for at holde varmen er ikke kun uhensigtsmæssigt men direkte farligt. 6 7

5 Promille og FORBRÆNDING Gode råd om dårlige ALKOHOLVANER 1/2-1 time efter indtagelsen er alkoholen optaget i organismen og har fordelt sig i blodet og vævsvæskerne, hvor koncentrationen - den såkaldte promille - nu kan måles eller beregnes. Som tommelfingerregel kan man regne med, at een genstand (f.eks. 1 almindelig pilsner) = 12 g alkohol medfører en promille på ca. 0,2; der er dog store individuelle forskelle ligesom legemsvægt og køn spiller ind. Forbrændingen af alkohol foregår i leveren med konstant hastighed: i gennemsnit 0,1 g pr. kg. pr. time. Dette svarer til et fald i alkoholkoncentrationen på omkring 0,15 promille pr. time eller "1 genstand pr. 5 kvarter". Der er mange forestillinger om hvorledes man hurtigt kan skaffe sig af med en promille: Sort kaffe, varmt bad, koldt bad, muskelarbejde eller en rask spadseretur i den friske luft. Men alle disse aktiviteter ændrer intet ved leverens forbrændringshastighed, som er konstant under alle forhold. Det er hjernen, mavesækken, tarmene, leveren og nyrerne, der har det meste arbejde med alkoholen. Men overraskende er det nok for mange, at alkoholen påvirker praktisk talt hver eneste celle i kroppen. Fedtvæv og knogler bliver mindst berørt. Forbrændingen af alkohol i leveren svarer til 1 genstand pr. 5 kvarter For at kunne vurdere om ens alkoholvaner er gode eller dårlige, må man være klar over hvor meget man i gennemsnit drikker om ugen. Holder kvinder sig til ca. 14 genstande om ugen og mænd til ca. 21 genstande om ugen vil dette forbrug ikke medføre nogen former for sundhedsskader. Man bør være ærlig over for sig selv og en gang i mellem gøre op, hvor meget der drikkes på en tilfældig uge. Det kan være hensigtsmæssigt at lave et ugeskema over sit forbrug. En del vil nok overraskes over at se resultatet sort på hvidt. Hvis forbruget ligger over det ovennævnte antal genstande bør man gå sit alkoholforbrugsmønster igennem og undgå at drikke det man har mindst glæde af. Man kan samtidigt beslutte at erstatte stærke alkoholiske drikke med mindre stærke. Der vil således bedre kunne nydes den form for alkoholindtagelse, som man sætter særlig pris på. Det kan f.eks. være vinen til maden. Der kan være mange årsager til et overforbrug af alkohol. Det første og største skridt bort fra et alkoholmisbrug er eget ønske om at reducere forbruget samt erkendelse af, hvad årsagen er til et stort behov for alkohol. Finder man, at man drikker for meget er det en god idé en gang i mellem at holde en alkoholfri uge, en såkaldt "hvid" uge. Mange vil derigennem opleve, at selv et mindre dagligt alkoholforbrug tapper en for en hel del energi og aktivitet. Til gode vaner hører at man generelt ikke drikker når man er alene, og at man selv bestemmer sit forbrug og ikke "drikker med" for at tilpasse sig andres alkoholforbrug. En ændret dagligdags- og livsrytme vil kunne medvirke til et mindre forbrug af alkohol. Der er mange muligheder for at bryde de daglige vaner. Prøv selv at gennemtænke mulighederne for motions-, idræts- og andre fritidsaktiviteter. Primært må man forsøge at bryde de rytmer, som hidtil har været optakten til alkoholindtagelse. 8 9

6 Det er vigtigt at bevare selvrespekten og andres respekt. Dette kan opnås ved at være åben og ærlig og erkende sit problem. Hvis man ikke kan nedbringe sit alkoholforbrug, kan man være på vej ud i et destruktivt forbrug, der støt og roligt vokser, idet man tåler mere og mere alkohol og kræver mere og mere alkohol for at føle sig beruset og opstemt (udvikler såkaldt tolerance). I den situation bør man vælge at søge råd og vejledning hos Luftfartslægen, Flyvemedicinsk Klinik, flyvelæge, Company Doctor, egen læge eller tillidsperson blandt kolleger, gerne sammen med evt. ægtefælle eller nær ven. Flyvemedicineren eller egen læge kan bedømme om der er risiko for organskader, især nedsat leverfunktion og evt. udvikling af alkoholisk fedtlever og skrumpelever, forhøjet blodtryk og lignende. Hertil kommer muligheden for skadevirkninger på hjernen og nervesystemet - og på psyken. Heldigvis vil mange, hvis de i tide søger kvalificeret hjælp, kunne nøjes med mindre alarmerende problemer, nemlig overvægt, dårlig kondition, øget svedtendens, maveproblemer, ændret søvnrytme og irritabilitet. Disse problemer vil mindskes, hvis man holder en alkoholpause på nogle uger. På Flyvemedicinsk Klinik har man de nødvendige ressourcer for at rådgive bedst muligt med henblik på, at grænsen til alkoholisme ikke overskrides, - og de dermed følgende problemer vedrørende bevarelse af certifikat formindskes. Risiko for OPDAGELSE Der bør ikke tales om risiko, men om mulighed, idet det jo ikke drejer sig om at skjule problemet, men om at få det erkendt og afhjulpet. Information om et muligt alkoholproblem kan nå Statens Luftfartsvæsen på flere måder. Allerhelst ved henvendelse fra den pågældende selv om afklaring og afhjælpning. En anden mulighed kan være information om spritkørsel fra Rigspolitichefens Kriminalregister. Endvidere henvendelse fra kolleger, arbejdsgiver, familiemedlemmer eller andre nærtstående, som har iaggtaget et problem, og som er bekymrede for den pågældende selv og for flyvesikkerheden. Desuden fra resultaterne af de rutinemæssige helbredsundersøgelser, hvor lægen har pligt til at vurdere, om der er tegn på alkohol-overforbrug. Ved de rutinemæssige undersøgelser af professionelle certifikatindehavere foretages en såkaldt Gamma-GT undersøgelse som en mulighed for at påvise et alkoholproblem. Gamma-GT undersøgelsen baserer sig på blodanalyse og kan vise overbelastning af leveren forårsaget af medici- Information om nindtagelse, sygdom eller alkoholoverforbrug. Undersøgelsen er et muligt alkoholproblem kan nå således ikke alkoholspecifik, og unormale tal kan have andre årsager end alkohol. Det er derfor vigtigt, at lægen og den pågældende ved positive fund drøfter, hvad årsagen kan være. Statens Luftfartsvæsen på Er der en anden årsag end alkohol, og dette kan bekræftes ved gentaget eller anden undersøgelse, er der jo ingen grund til at gå videre med afkræftelse af formodning om flere måder alkoholoverforbrug. Hvis imidlertid alkoholindtagelse vurderes at kunne være årsagen, skal der snarest foretages supplerende undersøgelser for at bestemme omfanget af dette. En sådan supplerende undersøgelse vil typisk være den såkaldte CDT-undersøgelse, som ligeledes er baseret på en blodananlyse. Denne undersøgelse er til gengæld alkohol-specifik og udviser mængden af alkohol indtaget i en vis periode forud for prøven. Ved vurdering af et alkoholproblems omfang vil Statens Luftfartsvæsen altid foretage en samlet bedømmelse af alle foreliggende oplysninger og ikke basere sin vurdering på et enkelt sæt prøveresultater

7 Konsekvenser ved konstateret OVERFORBRUG Statens Luftfartsvæsens praksis Hvis Statens Luftfartsvæsen bliver bekendt med, at en certifikatindehaver har et alkoholproblem eller ved tvivl om ædruelighed, har det pligt til at undersøge om forholdet bør medføre, at certifikatet skal inddrages, fordi der foreligger en flyvesikkerhedsmæssig risiko. Hvis der er formodning herom, skal certifikatet sættes ud af kraft, indtil det er afklaret om der foreligger ugyldighedsgrund. Hvis det skønnes, at der ikke er tale om alkoholafhængighed og at den pågældende relativt let kan ophøre med overforbruget, vil der almindeligvis blive pålagt en række kontrolundersøgelser med visse intervaller til afklaring af, om der er tale om et reelt misbrugsproblem eller om årsagen er episodisk overforbrug, vanemæssigt stort forbrug på kanten af det acceptable etc. I en sådan situation er det uhyre vigtigt, at den pågældende samarbejder om afklaringen og det bedste råd, der her kan gives, er total afholdenhed i den periode, hvor man Total afholdenhed skal godtgøre, at man ikke har noget alkoholproblem. I disse tilfælde vil certifikatet, afhængigt af omstændighederne, normalt ikke blive sat ud af kraft. i den periode, hvor man skal Hvis det skønnes, at der kan være tale om et reelt misbrugsproblem, vil certifikatindehaveren normalt blive henvist til godtgøre, at man særlige undersøgelser, f.eks. udvidede helbredsundersøgelser, ikke har et undersøgelse ved speciallæge i psykiatri og eventuel testning ved psykolog etc. I sådanne tilfælde vil certifikatet altid være sat ud af alkoholproblem kraft, medens udredning foregår. Hvis resultatet af disse undersøgelser er diagnosen: "Alkohol-misbrug" og -afhængighed vil indehavere af erhvervscertifikater, der vurderes at have ringe tilbagefaldsrisiko, kunne generhverve certifikatet på de betingelser, der fremgår af Statens Luftfartsvæsens praksis (se efterstående). Privatflyvere vil som udgangspunkt først kunne generhverve certifikat efter to års alkoholfri observationsperiode uden støtte af medikamenter - f.eks. antabus. Det er endvidere praksis, at certifikatindehavere, der anden gang fradømmes førerbevis for spirituskørsel får certifikatet inddraget i samme periode som førerretten. 12 Praksis ved konstateret alkoholmisbrug med afhængighed (For Trafikflyvere, Flyvemaskinister, Flyveledere, AFIS-operatører, Kabinebesætningsmedlemmer): Tidligst tre måneder efter at et certifikat er sat ud af kraft på grund af konstateret alkoholmisbrug med afhængighed, foretager SLV ved anvendelse af AMC * en vurdering af, hvorvidt den pågældende certifikatindehavers problem kan anses for afhjulpet, og hvorvidt tilbagefaldsrisiko må anses for ringe. Følgende 5 punkter er en forudsætning for recertificering: Gennemført behandling (afgiftning) under indlæggelse på et af SLV godkendt behandlingssted (Primærbehandling min. 3-4 uger samt familiebehandling og efterbehandling (f.eks. Minnesota-modellen)). Speciallægeundersøgelse (psykiatrisk/psykologisk) ved speciallæge godkendt af SLV tidligst 4 uger efter udskrivning fra behandlingssted. Almen helbredsundersøgelse på Flyvemedicinsk Klinik umiddelbart inden behandling ved AMC. Fuldmagt fra vedkommende til at drøfte problemet med arbejdsgiveren (luftfartsselskab, flyveledertjenestested). Udtalelse fra arbejdsgiver (flyvechef/tjenestestedsleder) vedrørende alkoholrelaterede problemer i tjenesten (standardskrivelse med formaliserede spørgsmål). Betingelser og begrænsninger ved recertificering: Såfremt SLV beslutter, at recertificering kan finde sted, skal certifikatindehaveren pålægges følgende betingelser/begrænsninger: Undersøgelse ved en af SLV godkendt speciallæge i psykiatri og 48 måneder efter godkendelsestidspunktet som minimum. Undersøgelse ved Flyvemedicinsk Klinik hver 14. dag i 6 måneder, derefter * AMC - Accredited Medical Conclusion: En konklusion nået i et samråd mellem lægelige, operative, juridiske og eventuelt andre sagkyndige, alle udpeget af Statens Luftfartsvæsen. 13

8 hver 4. uge i 1/2 år og herefter hver 3. måned i 1 år - efter godkendelsestidspunktet. Rapport fra flyvechef/tjenestedsleder (FLL) hver 3. måned i 4 år (standardrapport med spørgsmål vedrørende problemer i tjenesten, præstationer ved Proficiency Check, antal sygedage, problemer under NIGHT STOPS etc.). I tilfælde hvor personen ikke er ansat i et koncessioneret selskab og derfor ikke kan opfylde kravet om erklæring fra flyvechef eller tjenestestedsleder kan denne efter SLV's bestemmelse erstattes af erklæring fra anden relevant instans eller person. Begrænsning af certifikat til tjeneste som CO-PILOT ONLY i en periode på 2 år efter godkendelsestidspunktet og herefter i endnu 2 år med begrænsningen AS OR WITH QUALIFIED CO-PILOT ONLY (OML). For flyveledere begrænses certifikatet i 4 år til ikke at måtte udføre flyvekontroltjeneste alene. For kabinebesætningsmedlemmer begrænses certifikatet til i 2 år ikke at måtte fungere som kabinechef. Tilfælde af tilbagefald vil medføre permanent underkendelse. Minnesota-kuren Den under PRAKSIS nævnte MINNESOTA-MODEL er en metode til behandling af mennesker, der er afhængige af alkohol. Behandlingen er sammensat af 3 dele: 1. PRIMÆRBEHANDLING, som finder sted på et behandlingscenter. Varighed 3-4 uger. 2. FAMILIEBEHANDLING, som inddrager pårørende, så at de kan få indsigt i problemer i forbindelse med alkoholisme. Varighed 1 uge og begyndende i 3. uge af behandlingen. 3. EFTERBEHANDLING, som strækker sig over de efterfølgende 11 måneder, hvor den pågældende og dennes familie hver 14. dag mødes med ligestillede, og hvor man i grupper diskuterer de problemer, der opstår når en familie påbegynder en ny livsstil. AFSLUTNING Der er næppe tvivl om, at erhverv som pilot, flyvemaskinist, flyveleder eller kabinebesætningsmedlem har elementer i sig som efter tilgængelig viden og erfaring kan være disponerende for alkoholproblemer, f.eks. stress, uregelmæssige arbejdsog hviletider, hyppige fravær fra hjemmet, socialt samvær borte fra vante omgivelser - for blot at nævne nogle. Det er ikke vores opfattelse, at luftfartserhvervet er præget af alkoholproblemer blandt de ansatte, men at nogle har sådanne problemer ved vi - og også at en del gradvis udvikler vaner, som kan udarte til et regulært misbrugsproblem. Det er vores håb, at denne folder kan medvirke til, at den enkelte ansatte inden for luftfart og certifikatindehavere i øvrigt får en bedre forståelse for alkoholens virkninger og de risici der er forbundet hermed, og en bedre forståelse for den kollega, der har udviklet et problematisk forhold til alkohol. Hjælp altid den kollega der har behov, eller sørg for at andre hjælper Statens Luftfartsvæsen er med en forholdsvis liberal alkoholpolitik rede til at hjælpe personer med alkoholproblemer med at bevare certifikatrettighederne, men aldrig på bekostning af flyvesikkerheden. Den enkeltes indsats er imidlertid en absolut forudsætning for at dette kan lykkes. HJÆLP ALTID DEN KOLLEGA DER HAR BEHOV, ELLER SØRG FOR AT ANDRE HJÆLPER DET ER MISFORSTÅET LOYALITET AT DÆKKE OVER EN CERTIFIKATINDEHAVER MED ALKOHOLPROBLEMER ALKOHOL MÅ IKKE VÆRE ET TABUEMNE 14 ET ALKOHOLPROBLEM LØSES ALDRIG VED AT BLIVE FOR- NÆGTET 15

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Danske unges drikkekultur

Danske unges drikkekultur UNGES FORBRUG Danske unges drikkekultur Danske unges drikkekultur er præget af, at man drikker for at blive beruset. Når man drikker på denne måde, vil en del også opleve skader som følge af en høj promille.

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? 1 Alkohols betydning for dit helbred 2 Find dine alkoholgrænser 4 Alkohol og medicin

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Den enkeltes forhold til alkohol kan symbolsk opdeles i tre områder: det grønne, det gule og det røde område.

Den enkeltes forhold til alkohol kan symbolsk opdeles i tre områder: det grønne, det gule og det røde område. 5.8. FORSVARETS ALKOHOLPOLITIK 5.8.1. Generelt. Alkoholpolitik er i meget stor udstrækning et spørgsmål om holdning hos den enkelte. En holdning, der påvirker såvel arbejdet som privatlivet. Derfor er

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Afhængighed er en sygdom. Afhængig. af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning. Tørningvej 22 6500 Vojens

Afhængighed er en sygdom. Afhængig. af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning. Tørningvej 22 6500 Vojens Afhængighed er en sygdom Afhængig af alkohol eller medicin? STIEN en værdig løsning Tørningvej 22 6500 Vojens Hvad er afhængighed? Afhængighed indrømmes ikke af alkoholikeren eller medicinmisbrugeren,

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Kort og godt Den korte opsporende samtale

Kort og godt Den korte opsporende samtale Kort og godt Den korte opsporende samtale Den korte opsporende samtale - hvis du har Udredningssamtaler Jobcentre, socialforvaltningen, familieafsnit, visitationen ved hjemmeplejen, aktiveringstilbud m.fl.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov

fraværende Selvnedgørende 1 2 3 4 5 Uforudsigelig 1 2 3 4 5 Tilgængelig 1 2 3 4 5 Opmærksom på dine behov ACATI Adult children of alcoholics trauma inventory Thomas Mackrill PhD Følgende spørgsmål handler om din opvækst: i) Drak din mor for meget? ja (1) nej (0) Hvis nej gå videre til spørgsmål ii) Hvis ja

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent.

Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. FYSISK SUNDHED JUNI 2011 DE TYNDFEDE AF PROFESSOR BENTE KLARLUND PEDERSEN Udtrykket tynd-fed er et slangudtryk for personer med normal vægt, men med en relativt høj fedtprocent. Jeg er ikke af den opfattelse,

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner

Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Oversigt over information i forbindelse med håndtering af misbrug på Hillerød Hospital inkl. udefunktioner Hillerød Hospital inklusiv udefunktioner er omfattet af Region Hovedstadens Misbrugspolitik og

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere