UFORENELIGE STØRRELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UFORENELIGE STØRRELSER"

Transkript

1 Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt & Alkohol UFORENELIGE STØRRELSER Statens Luftfartsvæsen Flyvning

2 Flyvning & Alkohol, Statens Luftfartsvæsen (SLV). SLV er en statsvirksomhed under Trafikministeriet. Grafisk formgivning: Jytte Sonne. Fotos: Ted Fahn, Jon Nordstrøm. Tryk: SLV, Oplag: 5000 stk. Statens Luftfartsvæsen ISBN: Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 DK-2450 København SV Tlf: INDHOLD Flyvning og alkohol - UFORENELIGE størrelser 3 Hvornår er man ALKOHOL-MISBRUGER? 4 Nogle typiske faktorer, der kan indicere et ALKOHOLPROBLEM 5 HVAD SKER der når man drikker alkohol? 6 PROMILLE og forbrænding 8 GODE RÅD om dårlige alkoholvaner 9 Risiko for OPDAGELSE 11 Konsekvenser ved konstateret OVERFORBRUG 12 AFSLUTNING 15 Flyvning og alkohol - U FORENELIGE størrelser Indledning Indtagelse af alkoholiske drikke som rusmiddel er en almindelig kendt og udbredt del af vor kultur. Indtagelse sker for at opnå afslapning eller stimulans - og dette må vel, når det sker med mådehold, anses for et gode. Imidlertid har dette rusmiddel, som mange andre rusmidler, så alvorlige negative sider, at midlet bør omgås med allerstørste forsigtighed. Nedsættelse af intellektuel og motorisk formåen, tab af selvkontrol, alvorlige helbredsskader og afhængighed er nogle af de negative sider, der er forbundet med alkoholindtagelse. I forbindelse med flyvning er ingen af alkoholens negative sider acceptable. Der må derfor gøres alt hvad der er muligt for at adskille flyvning og alkohol. Luftfartslovgivningen fastsætter derfor en lav maksimumsstørrelse (0,19 promille) for indhold af alkohol i blodet ved funktioner af betydning for flyvesikkerheden, ligesom der er fastsat krav om generel ædruelighed for certifikatindehavere. Statens Luftfartsvæsen har udarbejdet nærværende folder med det formål, at videregive viden om alkohol og alkoholmisbrug, forebyggelse og afhjælpning, indikationer på mulige alkoholproblemer samt orientere om luftfartsvæsenets formulerede politik på området. Det er håbet, at denne folder kan medvirke til at den enkelte certifikatindehaver på baggrund af viden og forståelse formulerer sin egen alkoholpolitik, som kan sikre, at omgang med alkohol kan foregå uden at man kommer i konflikt med den betroede funktion i luftfarten - og dermed flyvesikkerheden. 2 3

3 Hvornår er man alkohol-m I SB R UGER? - Hvad er ALKOHOL-MISBRUG? Man har et uheldigt og skadeligt forhold til alkohol, når indtagelse af alkoholiske drikke griber forstyrrende ind i sociale-, arbejds- eller helbredsmæssige forhold. Statens Luftfartsvæsen anvender følgende definition på alkohol-misbrug: "Der er tale om alkohol-misbrug, når en persons alkoholforbrug er af en sådan størrelsesorden at vedkommendes fysik skades eller vedkommendes personlighed og sociale adfærd ændres (forstyrres), eller hvis alkoholforbrug er en forudsætning for at personen kan fungere i hverdagen". Der er et "gråt område" hvor alkoholforbruget endnu ikke er så stort, at der er tale om egentligt alkohol-misbrug, men hvor grænsen er nær. Her er der stor risiko for at forbruget tiltager yderligere og udvikler sig til et egentligt alkohol-misbrug. I dette område bør den enkelte og omgivelserne være yderst opmærksomme på, om en sådan udvikling er i gang - og om nødvendigt gribe ind. Luftfartslægen, Lægerne på Flyvemedicinsk Klinik og flyvelægerne vil altid stå til Har du svært rådighed med sagkyndig vurdering af situationen og støtte til at standse en uheldig udvikling. ved at holde Begrebet ædruelighed kan være vanskeligt at definere præcist, men ud over hvad der er nævnt under definitionen oven- op efter nogle for anser Statens Luftfartsvæsen, at der er et ædruelighedsproblem, når en certifikatindehavers alkoholforbrug er af en sådan få genstande? størrelsesorden, at det efter gængs viden må anses for godtgjort, at den pågældende på grund af alkoholens kort- og/eller langtidsvirkning har reduceret kapacitet i perioder, der er relevante for pågældende certifikatudøvelse. Endvidere når en certifikatindehaver under indflydelse af alkohol udviser en adfærd, der er uforenelig med en ansvarsbevidst og samvittighedsfuld hensyntagen til egen eller andres sikkerhed. Tøv derfor aldrig med at søge støtte og hjælp hvis alkoholforbruget er ved at blive for stort. Det er vigtigt at undgå at overskride grænsen til egentligt alkoholmisbrug - og de dermed forbundne helbreds- og arbejdsproblemer. Dertil kommer, at jo før hjælpen og støtten bliver sat ind, jo større er chancen for at bevare certifikatet. 4 Nogle typiske faktorer, der kan indicere et ALKOHOLPROBLEM Oplysninger fra personen selv eller andre om: Alkoholforbrug på mere end 21 genstande for mænd og 14 genstande for kvinder - om ugen Dom for spirituskørsel, især efter det fyldte 30. år Gentagne tilfælde af uansvarlig adfærd under påvirkning af alkohol "Black-out" tilfælde Hukommelses-/koncentrationsbesvær Gentagne mavesårs-tilfælde Kronisk mavekatar Gentagne lungebetændelser Bugspytkirtelbetændelse Sovende/stikkende fornemmelser i benene Appetitløshed - tåler dårligt sukkerholdig føde Vedvarende let forhøjet blodtryk Fund ved lægeundersøgelse: Lugter af alkohol Ryster på hænderne Røde håndflader Følelig forstørret lever Let forhøjet blodtryk Påvirket balancefunktion Fund ved blodprøver: En række abnorme blodprøveresultater kan lede tanken hen på alkoholmisbrug- /overforbrug. Ingen blodprøve udsiger noget sikkert om alkoholoverforbrug i en længere periode, men ved et overforbrug gennem længere tid vil "levertal og CDT normalt være påvirkede. Spørgsmål, hvor et bekræftende svar kan indicere et alkoholproblem: Drikker du mere end dine venner? Har du svært ved at holde op efter nogle få genstande? Drikker du alene? Har nogle af dine nærmeste klaget over dit drikkeri? 5

4 Skyller du de første drinks hurtigt ned? Undskylder du dit drikkeri, over for dem du holder af, og lover at ændre det? Kan du drikke mere end for et år siden? Har du det bedre, når du drikker, end når du er ædru? Drikker du ofte mere end planlagt? Begynder du dagen med at drikke? Undlader du at spise, når du drikker? HVAD SKER der når man drikker alkohol? Alkohol optages hurtigt i organismen, især hvis den indtages sammen med kuldioxid (som i øl, champagne eller blandet med danskvand eller tonicvand). Optagelsen forsinkes dog meget, hvis alkoholen indtages sammen med mad. En del af alkoholen, 10-20%, bindes desuden til madens nedbrydningsprodukter og bliver derfor slet ikke optaget. 1. Selv små mængder alkohol (1-2 genstande) har indvirkning på hjernens funktion. Ved en promille på 0,2-0,4 øges eksempelvis antallet af fejl ved motoriske handlinger og præcisionsrutiner markant. Af undersøgelser af alkohols effekt på pilotpræstationer fremgår det, at for både erfarne og uerfarne piloters vedkommende forringes deres ydeevne betragteligt - selv med små promiller. 2. Ved højere promiller vil alkoholpåvirkningen ofte være synlig for andre. Ved en promille på over 1,0 vil 50% være synligt påvirkede. Selvkritikken svinder, agtpågivenhed og parathed mindskes, reaktionstiden øges, og det går ud over evnen til at koncentrere sig og til at arbejde med omhu og præcision; bevægelserne bliver ukoordinerede og usikre og talen uklar og grødet, overblikket og situationsfornemmelsen reduceres osv. osv. En lille og mellemstor promille vil ofte medføre søvnighed, og det er et velkendt fænomen at fulde folk kan falde i søvn når som helst og hvor som helst. Undertiden anvendes alkohol af personer med søvnbesvær ("night cap"). Selv om indsovningen går lettere og hurtigere, bliver gennemsovningen forstyrret, søvnen overfladisk og afbrudt og søvnkvaliteten alt i alt forringet. Alkohol er derfor uegnet som sovemedicin. Alkohol kan imidlertid også virke opkvikkende og igangsættende, men kun for en kort periode; som "opstrammer" er man bedre stillet med "a nice cup of tea". Alkohol har en vis smertestillende effekt, men 1-2 aspirintabletter er lige så effektivt og bør naturligvis foretrækkes. Depressioner forstærkes som regel af alkohol. Hvis man er trist til mode er alkohol ikke løsningen på problemet eller den kriselignende tilstand man befinder sig i, og det gælder såvel på kort som på lang sigt. Alkohol har en kraftig angstdæmpende virkning og anvendes derfor ofte som "nervemedicin" - en farlig praksis som ofte fører til misbrug. Langt sundere og nok også mere effektivt er det at tale med en god ven om problemerne eller eventuelt søge hjælp hos en psykolog eller psykiater. Indtagelse af Alkohol kan forstærke virkningen af mange slags medicin og som regel på en helt uberegnelig måde; det gælder især sovetabletter, beroligende midler, søsygetabletter og midler mod allergi, men også mange andre lægemidler. over 3 genstande om dagen kan Alkohol er en del af den vestlige kultur. Et regelmæssigt medføre øget forbrug på 1-2 genstande om dagen, helst i forbindelse med måltiderne, er helt foreneligt med en optimal sundhedstilstand. Der kan næppe vindes noget ved at ned- sygelighed sætte et sådant forbrug - som måske giver en vis beskyttelse mod åreforkalkning og kredsløbssygdomme - og som givetvis kan bidrage til en psykisk og social mere tilfredsstillende tilværelse; men en forøgelse til over 3 genstande om dagen kan medføre øget sygelighed - og en indtagelse af over 6 genstande dagligt vil være klart risikabel, både fysisk, psykisk og socialt. 3. En promille mellem 0,2-0,8 er næppe farlig for helbredet. Man skal dog være opmærksom på, at hudkarrene er udvidede og varmeafgivelsen derfor betydelig. At drikke alkohol for at holde varmen er ikke kun uhensigtsmæssigt men direkte farligt. 6 7

5 Promille og FORBRÆNDING Gode råd om dårlige ALKOHOLVANER 1/2-1 time efter indtagelsen er alkoholen optaget i organismen og har fordelt sig i blodet og vævsvæskerne, hvor koncentrationen - den såkaldte promille - nu kan måles eller beregnes. Som tommelfingerregel kan man regne med, at een genstand (f.eks. 1 almindelig pilsner) = 12 g alkohol medfører en promille på ca. 0,2; der er dog store individuelle forskelle ligesom legemsvægt og køn spiller ind. Forbrændingen af alkohol foregår i leveren med konstant hastighed: i gennemsnit 0,1 g pr. kg. pr. time. Dette svarer til et fald i alkoholkoncentrationen på omkring 0,15 promille pr. time eller "1 genstand pr. 5 kvarter". Der er mange forestillinger om hvorledes man hurtigt kan skaffe sig af med en promille: Sort kaffe, varmt bad, koldt bad, muskelarbejde eller en rask spadseretur i den friske luft. Men alle disse aktiviteter ændrer intet ved leverens forbrændringshastighed, som er konstant under alle forhold. Det er hjernen, mavesækken, tarmene, leveren og nyrerne, der har det meste arbejde med alkoholen. Men overraskende er det nok for mange, at alkoholen påvirker praktisk talt hver eneste celle i kroppen. Fedtvæv og knogler bliver mindst berørt. Forbrændingen af alkohol i leveren svarer til 1 genstand pr. 5 kvarter For at kunne vurdere om ens alkoholvaner er gode eller dårlige, må man være klar over hvor meget man i gennemsnit drikker om ugen. Holder kvinder sig til ca. 14 genstande om ugen og mænd til ca. 21 genstande om ugen vil dette forbrug ikke medføre nogen former for sundhedsskader. Man bør være ærlig over for sig selv og en gang i mellem gøre op, hvor meget der drikkes på en tilfældig uge. Det kan være hensigtsmæssigt at lave et ugeskema over sit forbrug. En del vil nok overraskes over at se resultatet sort på hvidt. Hvis forbruget ligger over det ovennævnte antal genstande bør man gå sit alkoholforbrugsmønster igennem og undgå at drikke det man har mindst glæde af. Man kan samtidigt beslutte at erstatte stærke alkoholiske drikke med mindre stærke. Der vil således bedre kunne nydes den form for alkoholindtagelse, som man sætter særlig pris på. Det kan f.eks. være vinen til maden. Der kan være mange årsager til et overforbrug af alkohol. Det første og største skridt bort fra et alkoholmisbrug er eget ønske om at reducere forbruget samt erkendelse af, hvad årsagen er til et stort behov for alkohol. Finder man, at man drikker for meget er det en god idé en gang i mellem at holde en alkoholfri uge, en såkaldt "hvid" uge. Mange vil derigennem opleve, at selv et mindre dagligt alkoholforbrug tapper en for en hel del energi og aktivitet. Til gode vaner hører at man generelt ikke drikker når man er alene, og at man selv bestemmer sit forbrug og ikke "drikker med" for at tilpasse sig andres alkoholforbrug. En ændret dagligdags- og livsrytme vil kunne medvirke til et mindre forbrug af alkohol. Der er mange muligheder for at bryde de daglige vaner. Prøv selv at gennemtænke mulighederne for motions-, idræts- og andre fritidsaktiviteter. Primært må man forsøge at bryde de rytmer, som hidtil har været optakten til alkoholindtagelse. 8 9

6 Det er vigtigt at bevare selvrespekten og andres respekt. Dette kan opnås ved at være åben og ærlig og erkende sit problem. Hvis man ikke kan nedbringe sit alkoholforbrug, kan man være på vej ud i et destruktivt forbrug, der støt og roligt vokser, idet man tåler mere og mere alkohol og kræver mere og mere alkohol for at føle sig beruset og opstemt (udvikler såkaldt tolerance). I den situation bør man vælge at søge råd og vejledning hos Luftfartslægen, Flyvemedicinsk Klinik, flyvelæge, Company Doctor, egen læge eller tillidsperson blandt kolleger, gerne sammen med evt. ægtefælle eller nær ven. Flyvemedicineren eller egen læge kan bedømme om der er risiko for organskader, især nedsat leverfunktion og evt. udvikling af alkoholisk fedtlever og skrumpelever, forhøjet blodtryk og lignende. Hertil kommer muligheden for skadevirkninger på hjernen og nervesystemet - og på psyken. Heldigvis vil mange, hvis de i tide søger kvalificeret hjælp, kunne nøjes med mindre alarmerende problemer, nemlig overvægt, dårlig kondition, øget svedtendens, maveproblemer, ændret søvnrytme og irritabilitet. Disse problemer vil mindskes, hvis man holder en alkoholpause på nogle uger. På Flyvemedicinsk Klinik har man de nødvendige ressourcer for at rådgive bedst muligt med henblik på, at grænsen til alkoholisme ikke overskrides, - og de dermed følgende problemer vedrørende bevarelse af certifikat formindskes. Risiko for OPDAGELSE Der bør ikke tales om risiko, men om mulighed, idet det jo ikke drejer sig om at skjule problemet, men om at få det erkendt og afhjulpet. Information om et muligt alkoholproblem kan nå Statens Luftfartsvæsen på flere måder. Allerhelst ved henvendelse fra den pågældende selv om afklaring og afhjælpning. En anden mulighed kan være information om spritkørsel fra Rigspolitichefens Kriminalregister. Endvidere henvendelse fra kolleger, arbejdsgiver, familiemedlemmer eller andre nærtstående, som har iaggtaget et problem, og som er bekymrede for den pågældende selv og for flyvesikkerheden. Desuden fra resultaterne af de rutinemæssige helbredsundersøgelser, hvor lægen har pligt til at vurdere, om der er tegn på alkohol-overforbrug. Ved de rutinemæssige undersøgelser af professionelle certifikatindehavere foretages en såkaldt Gamma-GT undersøgelse som en mulighed for at påvise et alkoholproblem. Gamma-GT undersøgelsen baserer sig på blodanalyse og kan vise overbelastning af leveren forårsaget af medici- Information om nindtagelse, sygdom eller alkoholoverforbrug. Undersøgelsen er et muligt alkoholproblem kan nå således ikke alkoholspecifik, og unormale tal kan have andre årsager end alkohol. Det er derfor vigtigt, at lægen og den pågældende ved positive fund drøfter, hvad årsagen kan være. Statens Luftfartsvæsen på Er der en anden årsag end alkohol, og dette kan bekræftes ved gentaget eller anden undersøgelse, er der jo ingen grund til at gå videre med afkræftelse af formodning om flere måder alkoholoverforbrug. Hvis imidlertid alkoholindtagelse vurderes at kunne være årsagen, skal der snarest foretages supplerende undersøgelser for at bestemme omfanget af dette. En sådan supplerende undersøgelse vil typisk være den såkaldte CDT-undersøgelse, som ligeledes er baseret på en blodananlyse. Denne undersøgelse er til gengæld alkohol-specifik og udviser mængden af alkohol indtaget i en vis periode forud for prøven. Ved vurdering af et alkoholproblems omfang vil Statens Luftfartsvæsen altid foretage en samlet bedømmelse af alle foreliggende oplysninger og ikke basere sin vurdering på et enkelt sæt prøveresultater

7 Konsekvenser ved konstateret OVERFORBRUG Statens Luftfartsvæsens praksis Hvis Statens Luftfartsvæsen bliver bekendt med, at en certifikatindehaver har et alkoholproblem eller ved tvivl om ædruelighed, har det pligt til at undersøge om forholdet bør medføre, at certifikatet skal inddrages, fordi der foreligger en flyvesikkerhedsmæssig risiko. Hvis der er formodning herom, skal certifikatet sættes ud af kraft, indtil det er afklaret om der foreligger ugyldighedsgrund. Hvis det skønnes, at der ikke er tale om alkoholafhængighed og at den pågældende relativt let kan ophøre med overforbruget, vil der almindeligvis blive pålagt en række kontrolundersøgelser med visse intervaller til afklaring af, om der er tale om et reelt misbrugsproblem eller om årsagen er episodisk overforbrug, vanemæssigt stort forbrug på kanten af det acceptable etc. I en sådan situation er det uhyre vigtigt, at den pågældende samarbejder om afklaringen og det bedste råd, der her kan gives, er total afholdenhed i den periode, hvor man Total afholdenhed skal godtgøre, at man ikke har noget alkoholproblem. I disse tilfælde vil certifikatet, afhængigt af omstændighederne, normalt ikke blive sat ud af kraft. i den periode, hvor man skal Hvis det skønnes, at der kan være tale om et reelt misbrugsproblem, vil certifikatindehaveren normalt blive henvist til godtgøre, at man særlige undersøgelser, f.eks. udvidede helbredsundersøgelser, ikke har et undersøgelse ved speciallæge i psykiatri og eventuel testning ved psykolog etc. I sådanne tilfælde vil certifikatet altid være sat ud af alkoholproblem kraft, medens udredning foregår. Hvis resultatet af disse undersøgelser er diagnosen: "Alkohol-misbrug" og -afhængighed vil indehavere af erhvervscertifikater, der vurderes at have ringe tilbagefaldsrisiko, kunne generhverve certifikatet på de betingelser, der fremgår af Statens Luftfartsvæsens praksis (se efterstående). Privatflyvere vil som udgangspunkt først kunne generhverve certifikat efter to års alkoholfri observationsperiode uden støtte af medikamenter - f.eks. antabus. Det er endvidere praksis, at certifikatindehavere, der anden gang fradømmes førerbevis for spirituskørsel får certifikatet inddraget i samme periode som førerretten. 12 Praksis ved konstateret alkoholmisbrug med afhængighed (For Trafikflyvere, Flyvemaskinister, Flyveledere, AFIS-operatører, Kabinebesætningsmedlemmer): Tidligst tre måneder efter at et certifikat er sat ud af kraft på grund af konstateret alkoholmisbrug med afhængighed, foretager SLV ved anvendelse af AMC * en vurdering af, hvorvidt den pågældende certifikatindehavers problem kan anses for afhjulpet, og hvorvidt tilbagefaldsrisiko må anses for ringe. Følgende 5 punkter er en forudsætning for recertificering: Gennemført behandling (afgiftning) under indlæggelse på et af SLV godkendt behandlingssted (Primærbehandling min. 3-4 uger samt familiebehandling og efterbehandling (f.eks. Minnesota-modellen)). Speciallægeundersøgelse (psykiatrisk/psykologisk) ved speciallæge godkendt af SLV tidligst 4 uger efter udskrivning fra behandlingssted. Almen helbredsundersøgelse på Flyvemedicinsk Klinik umiddelbart inden behandling ved AMC. Fuldmagt fra vedkommende til at drøfte problemet med arbejdsgiveren (luftfartsselskab, flyveledertjenestested). Udtalelse fra arbejdsgiver (flyvechef/tjenestestedsleder) vedrørende alkoholrelaterede problemer i tjenesten (standardskrivelse med formaliserede spørgsmål). Betingelser og begrænsninger ved recertificering: Såfremt SLV beslutter, at recertificering kan finde sted, skal certifikatindehaveren pålægges følgende betingelser/begrænsninger: Undersøgelse ved en af SLV godkendt speciallæge i psykiatri og 48 måneder efter godkendelsestidspunktet som minimum. Undersøgelse ved Flyvemedicinsk Klinik hver 14. dag i 6 måneder, derefter * AMC - Accredited Medical Conclusion: En konklusion nået i et samråd mellem lægelige, operative, juridiske og eventuelt andre sagkyndige, alle udpeget af Statens Luftfartsvæsen. 13

8 hver 4. uge i 1/2 år og herefter hver 3. måned i 1 år - efter godkendelsestidspunktet. Rapport fra flyvechef/tjenestedsleder (FLL) hver 3. måned i 4 år (standardrapport med spørgsmål vedrørende problemer i tjenesten, præstationer ved Proficiency Check, antal sygedage, problemer under NIGHT STOPS etc.). I tilfælde hvor personen ikke er ansat i et koncessioneret selskab og derfor ikke kan opfylde kravet om erklæring fra flyvechef eller tjenestestedsleder kan denne efter SLV's bestemmelse erstattes af erklæring fra anden relevant instans eller person. Begrænsning af certifikat til tjeneste som CO-PILOT ONLY i en periode på 2 år efter godkendelsestidspunktet og herefter i endnu 2 år med begrænsningen AS OR WITH QUALIFIED CO-PILOT ONLY (OML). For flyveledere begrænses certifikatet i 4 år til ikke at måtte udføre flyvekontroltjeneste alene. For kabinebesætningsmedlemmer begrænses certifikatet til i 2 år ikke at måtte fungere som kabinechef. Tilfælde af tilbagefald vil medføre permanent underkendelse. Minnesota-kuren Den under PRAKSIS nævnte MINNESOTA-MODEL er en metode til behandling af mennesker, der er afhængige af alkohol. Behandlingen er sammensat af 3 dele: 1. PRIMÆRBEHANDLING, som finder sted på et behandlingscenter. Varighed 3-4 uger. 2. FAMILIEBEHANDLING, som inddrager pårørende, så at de kan få indsigt i problemer i forbindelse med alkoholisme. Varighed 1 uge og begyndende i 3. uge af behandlingen. 3. EFTERBEHANDLING, som strækker sig over de efterfølgende 11 måneder, hvor den pågældende og dennes familie hver 14. dag mødes med ligestillede, og hvor man i grupper diskuterer de problemer, der opstår når en familie påbegynder en ny livsstil. AFSLUTNING Der er næppe tvivl om, at erhverv som pilot, flyvemaskinist, flyveleder eller kabinebesætningsmedlem har elementer i sig som efter tilgængelig viden og erfaring kan være disponerende for alkoholproblemer, f.eks. stress, uregelmæssige arbejdsog hviletider, hyppige fravær fra hjemmet, socialt samvær borte fra vante omgivelser - for blot at nævne nogle. Det er ikke vores opfattelse, at luftfartserhvervet er præget af alkoholproblemer blandt de ansatte, men at nogle har sådanne problemer ved vi - og også at en del gradvis udvikler vaner, som kan udarte til et regulært misbrugsproblem. Det er vores håb, at denne folder kan medvirke til, at den enkelte ansatte inden for luftfart og certifikatindehavere i øvrigt får en bedre forståelse for alkoholens virkninger og de risici der er forbundet hermed, og en bedre forståelse for den kollega, der har udviklet et problematisk forhold til alkohol. Hjælp altid den kollega der har behov, eller sørg for at andre hjælper Statens Luftfartsvæsen er med en forholdsvis liberal alkoholpolitik rede til at hjælpe personer med alkoholproblemer med at bevare certifikatrettighederne, men aldrig på bekostning af flyvesikkerheden. Den enkeltes indsats er imidlertid en absolut forudsætning for at dette kan lykkes. HJÆLP ALTID DEN KOLLEGA DER HAR BEHOV, ELLER SØRG FOR AT ANDRE HJÆLPER DET ER MISFORSTÅET LOYALITET AT DÆKKE OVER EN CERTIFIKATINDEHAVER MED ALKOHOLPROBLEMER ALKOHOL MÅ IKKE VÆRE ET TABUEMNE 14 ET ALKOHOLPROBLEM LØSES ALDRIG VED AT BLIVE FOR- NÆGTET 15

OM ALKOHOL. Fakta om alkohol

OM ALKOHOL. Fakta om alkohol OM ALKOHOL Fakta om alkohol Der er meget at vinde ved at drikke med måde Vi drikker for meget i Danmark. Men vores alkoholkultur er under konstant forandring. Én ting har dog ikke ændret sig: Et væsentligt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Få mere at vide om alkohol Fakta om alkohol

Få mere at vide om alkohol Fakta om alkohol Få mere at vide om alkohol Fakta om alkohol Der er meget at vinde ved at drikke med måde Alkohol er et risikabelt rusmiddel, som skal omgås med forsigtighed. Jo mindre du drikker jo bedre. Drikker du sjældent

Læs mere

Danske unges drikkekultur

Danske unges drikkekultur UNGES FORBRUG Danske unges drikkekultur Danske unges drikkekultur er præget af, at man drikker for at blive beruset. Når man drikker på denne måde, vil en del også opleve skader som følge af en høj promille.

Læs mere

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa.

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa. 11 ÆLDRE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser ældres alkoholvaner. Både i forhold til forbrug, men også sygelighed, sygehuskontakter og død som følge af alkohol samt behandling for alkoholoverforbrug, belyses.

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 363 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 19. maj 2006 Rev. 29. september 2006 Sags.nr. 20-10/XXTM-165 Notat om tilsyn

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? 1 Alkohols betydning for dit helbred 2 Find dine alkoholgrænser 4 Alkohol og medicin

Læs mere

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN

SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN SOCIALE OG FAMILIEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF ALKOHOLPROBLEMER FAMILIEINTERAKTION, ÆGTEFÆLLE OG BØRN Kursus for ledere i offentlig ambulant alkoholbehandling 24-27 april 2012 Helene Bygholm Risager Lidt tal

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Dette er et uddrag fra Sundhedsstyrelsens udgivelse: Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen fra 2008. Du finder hele udgivelsen her.

Dette er et uddrag fra Sundhedsstyrelsens udgivelse: Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen fra 2008. Du finder hele udgivelsen her. Dette er et uddrag fra Sundhedsstyrelsens udgivelse: Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen fra 2008. Du finder hele udgivelsen her. Uddraget indeholder: Alkoholproblemer på arbejdspladsen

Læs mere

Forklaringer på test i rapport

Forklaringer på test i rapport Forklaringer på test i rapport Kolesterol Det anbefales af hjerteforeningen, at totalkolesterol ligger under 5mmol/l. Forhøjet kolesterol kan i sig selv, eller i kombination med livsstilspåvirkninger,

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center

Urinsyregigt. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Reumatologisk Center Urinsyregigt Du har fået stillet diagnosen Arthritis Urica, som på dansk kaldes Urinsyregigt. Det er

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

RUSMIDLER OG MISBRUG

RUSMIDLER OG MISBRUG RUSMIDLER OG MISBRUG Fælles ramme for en personalepolitik om støtte, handling og åbenhed på arbejdspladsen Indledning I Hjørring Kommune har vi den holdning, at arbejde og rusmidler ikke hører sammen,

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Sundt arbejdsliv Sundt liv Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Mit oplæg Hvad er 3F Generelt om et større sundhedsprojekt Projektets arbejde med Alkohol 3F s generelle arbejde med Alkohol

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Rudersdal kommunes alkoholpolitik

Rudersdal kommunes alkoholpolitik Alkoholpolitik Rudersdal kommunes alkoholpolitik Medarbejderne er den vigtigste ressource for Rudersdal kommune og indtagelse af alkohol samt brug af rusmidler er ikke foreneligt med arbejdspladsen mål

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol

FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED. Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol FORBRUG KONTRA AFHÆNGIGHED Mette Kronbæk Ph.d. og sociolog Adjunkt på Institut for Socialt arbejde Metropol PLAN Misbrug og afhængighed Rekreativt og problematisk forbrug af rusmidler. Hvorfor tager unge

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen

Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Lev livet - længere - om arbejdsmiljø og sundhed i hotel- og restaurationsbranchen Arbejdsmiljøcirkel GODT ARBEJDSMILJØ Tekst: Foto: Design: Peter T. Petersen og Signe Bonnén Magnesium Topp AD ISBN: 87-7904-124-8

Læs mere

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde

lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde lev bedre med natarbejde tips til dig med natarbejde 1 Lev bedre med 2 natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry Nielsen

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Nyt selvværd, øget selvrespekt og evnen til at tage ansvar

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole.

skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole. Alkoholpolitik på Dronninggårdskolen Mål Dronninggårdskolens alkoholpolitik skal medvirke til at: skabe en sund alkoholkultur for såvel ansatte som andre aktører omkring skole. være medvirkende til at

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Sjælland LÆNKE-AMBULATORIERNES TILBUD Vores tilbud...

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009 Den første, samlede undersøgelse af danskernes opfattelser af alkoholproblemer og holdninger til alkoholpolitik. Undersøgelsen består af en kvalitativ del og en kvantitativ del: Den kvalitative del omfatter

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Den enkeltes forhold til alkohol kan symbolsk opdeles i tre områder: det grønne, det gule og det røde område.

Den enkeltes forhold til alkohol kan symbolsk opdeles i tre områder: det grønne, det gule og det røde område. 5.8. FORSVARETS ALKOHOLPOLITIK 5.8.1. Generelt. Alkoholpolitik er i meget stor udstrækning et spørgsmål om holdning hos den enkelte. En holdning, der påvirker såvel arbejdet som privatlivet. Derfor er

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Bilag 2 Revideret nov. 2014 Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Af hensyn til medarbejdernes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdspladsens image og effektivitet,

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen

Alkohol på arbejdspladsen Alkohol på arbejdspladsen Hvorfor skal vi nu tale om det? Fordi.. Det er på alle arbejdspladser. Program Omfang af alkoholforbrug i Danmark Definitioner på alkoholforbrug Signaler på alkoholproblemer Faser

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Personlig stof- og alkoholpolitik

Personlig stof- og alkoholpolitik Recke & Hesse 2003 c Kapitel 2 Personlig stof- og alkoholpolitik Tvivl, muligheder og ambivalens Et menneske som anvender rusmidler, og som oplever at der er problemer forbundet hermed, kan sagtens være

Læs mere

Ældre og alkohol. Temadag den 10.februar 2010 kl.09.30 15.00

Ældre og alkohol. Temadag den 10.februar 2010 kl.09.30 15.00 Ældre og alkohol Temadag den 10.februar 2010 kl.09.30 15.00 Hvad vil det sige at drikke for meget? Sundhedsstyrelsen siger 14 genstande for kvinder og 21 for mænd om ugen. Men meninger om hvornår man drikker

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA

ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA ASI-Forsorg RAPPORT FOR OPFØLGNINGSSKEMA Borgerens navn: Borgerens CPR-nr.: Borgerens alder: Knirke - Dato for indskrivning (dd.mm.år): Dato for opfølgning (dd.mm.år):.... Generel information Hvis skemaet

Læs mere