Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites"

Transkript

1 Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites

2 Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed og arbejdssituation Hensynet til at fremme et godt arbejdsmiljø Hensynet til patienter og pårørende vedr. høj kvalitet og tryghed til behandling m.v. Regionens misbrugspolitik er en overordnet politik for. På baggrund af regionens misbrugspolitik er det virksomhedernes direktioners ansvar at udmønte politikken i en lokal misbrugspolitik eller gennem lokale principper og initiativer. Til inspiration og støtte for regionens virksomheder henvises til vejledningsfolder om råd til ledere og ansatte, der får misbrugsproblemer tæt på. Målgruppen for misbrugspolitikken er samtlige virksomheder og ansatte i regionen. Formål med misbrugspolitikken Formålet med misbrugspolitikken er at skabe en personalepolitisk ramme til at forebygge at et misbrug opstår og til at hjælpe og støtte en misbruger til at komme ud af sit misbrug. Misbrugspolitikken skal ikke regulere de ansattes adgang til at nyde alkohol ved særlige lejligheder. Dette forhold fastlægges af de enkelte virksomheder og under hensyntagen til regionens fælles personalepolitik. Misbrugspolitikken er en ramme for håndtering af misbrug af legale og illegale rusmidler, som påvirker den enkelte ansatte og dennes evne til at udføre arbejdsopgaver korrekt og forsvarligt. Formålet med misbrugspolitikken er også at sikre tryghed, tillid, sundhed og sikkerhed for de ansatte og for patienter/brugere og pårørende. 2

3 s forståelse af misbrug Et misbrug kan f.eks. være af alkohol, euforiserende rusmidler (hash, amfetamin), medicin mv. Et misbrug kan både være af legale og ikke legale rusmidler. Et misbrug af illegale rusmidler er et misbrug af rusmidler, som er ulovlige i Danmark, eller det kan være receptpligtig medicin, som man har erhvervet sig på ulovlig vis. Et misbrug af legale rusmidler kan f.eks. være et overforbrug af alkohol eller lægeordineret medicin. Ved misbrug forstås et forbrug, som påvirker den enkelte på en sådan måde, at det har betydning for udførelsen af arbejdet, samarbejdet med leder og kolleger og/eller er til gene for andre. Grundlæggende principper i forhold til misbrug s grundlæggende principper i forhold til misbrug er: Ansatte med misbrugsproblemer skal ydes hjælp og støtte Misbrug er uacceptabelt og uforeneligt med arbejdet Misbrug skal forebygges Misbrug skal imødegås med en tidlig indsats Ansatte med misbrugsproblemer skal ydes hjælp og støtte Et misbrug er grundlæggende den enkelte ansattes ansvar. I tilfælde af misbrug har arbejdsstedet en vigtig opgave med at støtte den ansatte til at komme ud af sit misbrug og dermed fastholde den ansatte på arbejdspladsen. Ved misbrug blandt autoriseret sundhedspersonale bør embedslægen orienteres. Erfaringer viser, at misbrugere i kontrol opnår bedre resultater af deres behandling, og derfor er der større chance for at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen. Arbejdsstedet, ledere og kollegaer har et ansvar for i fællesskab at sikre hjælp og individuel støtte til den ansatte, der har et misbrugsproblem. Misbrug er uacceptabelt og uforeneligt med arbejdet Det er regionens holdning, at det at være misbruger og være påvirket på arbejdspladsen ikke er foreneligt med arbejdet. Misbrug er derfor ikke en privat sag for den ansatte, men et problem, som arbejdspladsen må og skal håndtere. ser det som en ufravigelig forudsætning, at ansatte ikke er påvirkede af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden. En ansat, der er påvirket, begår tjenesteforseelse og vil øjeblikkeligt blive sendt hjem med henblik på efterfølgende samtale og opfølgning. Det er den enkelte virksomheds opgave at fastlægge principper for god og korrekt håndtering af sådanne tilfælde. 3

4 Misbrug skal forebygges Den vigtigste forebyggende opgave er at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det betyder bl.a., at arbejdsstedets forhold og arbejdets udførelse er tilrettelagt således, at det begrænser risikoen for, at den ansatte kommer ud i et misbrug. Regionens virksomheder opbevarer medicin. Dette stiller krav om en særlig opmærksomhed over for misbrug af medicin. Med hensyn til opbevaring og håndtering af medicin henvises til overholdelse af gældende regler. Misbrug skal imødegås med en tidlig indsats ser det som en naturlig opgave at kunne hjælpe og støtte ansatte, som har et misbrug til at komme ud af misbruget. Dette er vigtigt både i forhold til den ansatte selv, dennes familie, kollegaer, ledere og af hensyn til arbejdet med patienter/brugere og pårørende. Tidlig indsats i forhold til misbrug forudsætter åbenhed fra såvel ledere som medarbejdere. Åbenhed opnås blandt andet ved at drøfte regionens overordnede misbrugspolitik herunder drøfte hvilken betydning politikken skal have lokalt. Åbenhed opnås også ved, at det bliver positivt modtaget på arbejdspladsen, når der bliver gjort opmærksom på et problem, og ved at ledelsen tager sig af problemet og dets løsning i samarbejde med en eventuel nøgleperson indenfor misbrug og misbrugeren. Ledernes rolle og opgaver Enhver leder i har en særlig forpligtelse til at være opsøgende og initiativtagende over for misbrugsproblemer. Ledere har et særligt ansvar for, at ansatte, der gør opmærksom på et problem, møder konstruktive reaktioner på arbejdspladsen. Ledere har ansvar for at arbejde med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, herunder forebyggelse og håndtering af misbrug hos de ansatte. Ledere skal være opsøgende, deltagende og motiverende i forhold til at få afhjulpet problemet. Ledere skal tilbyde hjælp og vejledning samt give nødvendige henvisninger til hjælp andre steder. Håndtering af et misbrugsproblem skal foregå gennem dialog med misbrugeren, og lederen skal stille krav til misbrugeren om at gøre en indsats for at løse problemet. I gennem dialog skal lederen og den ansatte indgå en skriftlig aftale om, hvordan problemet kan løses. Herunder opsætning af en skriftlig handlingsplan for forløbet, hvor det også fremgår hvordan og hvornår, der skal følges op på den skriftlige handlingsplan. 4

5 Den ansattes ansvar Den ansatte, der har et misbrugsproblem, har ansvar for at komme ud af misbruget samt at medvirke til løsning af problemet. Den ansatte skal arbejde på at finde den løsning, der er mest optimal i forhold til den foreliggende situation. Når et misbrug konstateres, er det vigtigt, at den ansatte med et misbrug indgår i en dialog om sit misbrug. Dialogen skal klarlægge problemets omfang, herunder behovet for behandling. Den ansatte med et misbrug skal bidrage til, at der aftales en handlingsplan. Den ansatte, der har et misbrugsproblem, forventes at medvirke til at overholde den aftalte plan for løsning af misbrugsproblemet. Hvis det ikke er tilfældet, kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser. De øvrige ansattes ansvar Det er et ansvar i fællesskab at hjælpe og støtte en kollega til at komme ud af et misbrug. Kolleger har endvidere en vigtig støttende rolle i forhold til at motivere misbrugeren til at komme ud af sit misbrug. Det kan være nødvendigt for en kollega at gøre ledelsen opmærksom på et misbrugsproblem. Det kan være af hensyn til, at den ansatte med et misbrug ydes hjælp, eller for at sikre patienternes/brugernes eller pårørendes tryghed og tilliden til behandlingsforholdene. 5

6 Uenighed eller konflikt Er der formodning om, at en ansat har et misbrug, er det lederens pligt at tage initiativ til de nødvendige samtaler. Den grundlæggende forudsætning er, at man lokalt gennem dialog, engagement og samarbejde får afklaret, hvorvidt den ansatte har brug for hjælp. Der kan opstå situationer, hvor der er behov for uvildig eller fortrolig støtte i egen virksomhed eller uden for virksomheden/arbejdspladsen. I de tilfælde er det lederens/virksomhedens pligt at sikre den fornødne eksterne kontakt. Det er den lokale leders opgave at søge hjælp til det videre afklaringsarbejde. Det er også den lokale leders opgave at oplyse om eventuelle ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis misbruget fortsætter. Muligheder for hjælp Den enkelte virksomhed skal sikre rammerne og tilbyde den nødvendige hjælp til en ansat i et misbrug. Det er den enkelte virksomheds opgave at iværksætte og informere om disse hjælpemuligheder. principper for den hjælp, der tilbydes den ansatte. Heri indgår overvejelser om det rette behandlingstilbud, evt. betaling af behandling, tjenestespørgsmål i forbindelse med behandlingsforløb etc. Virksomhederne skal som et led i udmøntning af misbrugspolitikken, fastlægge Evaluering af misbrugspolitikken Misbrugspolitikken evalueres senest efter 3 år. 6

7 Misbrugspolitik for Tiltrådt af regionsrådet den 24. juni 2008 Ansvarlig enhed: Koncern HR Kongens Vænge Hillerød Telefon: Hjemmeside: Grafisk tilrettelæggelse: Identitet & Design A/S

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere