Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik"

Transkript

1 Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. marts Det danske returpantsystem Europapolitik / EBCU Bryggerierne, importørerne og detailhandelen Forbrugerrådet Alkoholpolitik Datomærkning og varedeklaration Andet

2 1. Det danske returpantsystem Det nuværende danske pantsystem blev indført i forbindelse med, at øl og sodavand på dåse blev tilladt i Danmark i Systemet administreres af firmaet Dansk Retursystem A/S. Danske Ølentusiaster sidder i dag i Dansk Retursystems Kontaktudvalg, og foreningen har således en løbende dialog med virksomheden. Dette samarbejde skal fortsætte, og Danske Ølentusiaster vil løbende orientere Dansk Retursystem om forbrugernes oplevelser og eventuelle problemer med at aflevere flasker og indkasserer pant. Danske Ølentusiaster ønsker ikke at afskaffe det nuværende pantsystem. Det har været dyrt og besværligt at køre ind, men nu virker det efterhånden rimeligt de fleste steder. Systemet kan danne grundlag for et fælleseuropæisk system. Forbrugerne har dog følt, at det har taget urimeligt lang tid at få systemet til at virke. Man har tydeligvis indført et system, som ikke var teknisk udviklet, og forbrugerne har så fungeret som forsøgskaniner. Danske Ølentusiaster ønsker at få løst problemet med de store mængder pantfri emballage, der i form af blandt andet øldåser indføres via grænsehandelen, og som udgør et massivt miljømæssigt problem. Systemet er blevet lavet således, at pantautomaterne også kan modtage dåser fra for eksempel Tyskland, uden at der dog udbetales pant for disse. Det er imidlertid ikke alle butikker, der modtager dåser og flasker uden pant på, og desværre har forbrugerne ingen mulighed for at vide, hvilke butikker dette drejer sig om. Derfor mener Danske Ølentusiaster, at det skal gøres obligatorisk for alle butikker at skilte med, hvilke emballagetyper de modtager. Ud over at give forbrugeren grundlæggende informationer om pantsystemet, vil skiltningen også virke som markedsføring af mulighederne for at returnere dåser til genbrug. Ydermere finder foreningen det hensigtsmæssigt, at man på sigt gør det obligatorisk for alle butikker, der er tilmeldt Retursystemet, at modtage ikke pantgivende drikkevareemballage. Dette vil med stor sandsynlighed reducere mængden af flasker og dåser, der ender med at blive henkastet i naturen, ganske betragteligt. Som forbrugere oplever vi ofte, at automaterne tager en gyldig pantflaske, som den ikke udbetaler pant for. Ganske mange forbrugerne fortæller om oplevelser, hvor de skal gennem ubehagelige oplevelser, før de kan få deres retmæssige pant. For eksempel er nogen blevet beskyldt for at snyde, mens andre må skændes med de ansatte i butikken om, hvorvidt de overhovedet har krav på panten. I andre tilfælde er der tvivl om, hvor man skal henvende sig angående fejl ved automaten, og i flere tilfælde bliver man ikke kontaktet, når man trykker på den knap, der er opsat for at tilkalde hjælp. Danske Ølentusiaster ønsker en obligatorisk skiltning af, hvad forbrugeren gør ved fejl; hvor henvender man sig? I kiosken, ved tryk på knap, eller? Det skal ydermere stå klart ved automaten, hvilke rettigheder forbrugeren har. Dansk Retursystem har i løbet 2005 udgivet et lille kort, hvorpå reglerne for retursystemet er ridset op på en let og overskuelig måde. Det bør gøres obligatorisk for alle butikker at opsætte et lignende skilt ved deres pantautomater. Dermed får både forbrugere og detailhandel lettere ved at gennemskue reglerne, hvilket vil føre til færre misforståelser og fejl i systemet. Generelt ønsker foreningen, at der gøres større indsats for, at butikkerne selv kommer til at kende reglerne bedre, ligesom der også fortsat skal informeres om reglerne til forbrugerne. Det vil være fordelagtigt at yderligere forenkle reglerne, da hverken butikker eller forbrugere har let ved at gennemskue dem

3 55 Forbrugsmønsteret af dyre specialøl er ikke ulig det, man i mange år har kendt fra vinflasker. Danske Ølentusiaster mener derfor, at det kun er naturligt, at vinflasker og spiritusflasker også inkluderes i pantsystemet. Ydermere bør alle typer af plastikflasker også inkluderes. Fortsat samarbejde med Dansk Retursystem A/S. At bevare det nuværende pantsystem. En stop for indførsel af store mængder pantfri emballage via grænsehandelen. Obligatorisk skiltning af hvilke emballagetyper, der kan afleveres ved de enkelte pantautomater. Obligatorisk skiltning af hvad forbrugeren gør ved fejl med pantautomaten Obligatorisk skiltning af reglerne for systemet samt mere information til butikkerne om reglerne. At alle butikker pålægges at modtage ikke-pantgivende flasker og dåser. En forenkling af reglerne for pantsystemet. At vin-, spiritus- og plastikflasker inkluderes i pantsystemet.

4 2. Europapolitik / EBCU Danske Ølentusiaster vil gennem European Beer Consumer s Union (EBCU) samarbejde internationalt om for eksempel at påvirke den politiske lovgivningsproces i Europa-Parlamentet, når danske og europæiske ølforbrugere involveres. Ydermere vil foreningen udveksle erfaringer med andre europæiske ølforbrugerorganisationer om praktiske forhold som for eksempel arrangering af ølfestivaler. Herved hjælpes ølforbrugere i hele Europa til at lære mere om godt øl. Vi vil sammen med de andre ølforbrugerorganisationer promovere og støtte de europæiske bryggerier, der fremstiller kvalitetsbryg efter traditionelle principper. Dette betyder også en kamp for at modvirke den koncentration, som finder sted blandt større bryggerikoncerner, der derved får øget kontrol over markedet. Danske Ølentusiaster ønsker, at der indføres et fælleseuropæisk pantsystem. Kun ved at indføre fælles regler, kan man komme det store problem med affald henkastet i naturen til livs. Det er ydermere foreningens forhåbning, at et fælleseuropæisk system vil gøre systemet lettere at håndtere for både forbrugere og producenter. I flere lande har man defineret et særligt mål for alkohol, som forbrugere kan benytte til at beregne deres alkoholforbrug. I Danmark er en genstand defineret som 12 gram alkohol, men i England er en unit defineret som 8 gram alkohol, og i Finland er det 11 gram alkohol. I Danmark og i mange andre lande har man i flere år ført kampagner for, at forbrugerne kontrollerer deres alkoholforbrug ved at beregne det samlede antal genstande, de indtager, og netop derfor har man i Bryggeriforeningen pålagt sine medlemmer at skrive antallet af genstande på øllets etiket. Genstandsbegrebet er dermed blevet et sundhedsmæssigt nøglebegreb, og derfor mener Danske Ølentusiaster, at der skal indføres en fælleseuropæisk definition af en genstand. Det bør ydermere være et lovkrav, at alle bryggerier sammen med øllets alkoholprocent skriver flaskens eller dåsens samlede alkoholindhold beregnet i antal genstande på etiketten. Dette er særligt vigtigt set i lyset af det store danske importølsmarked, hvor det er blevet normalt at drikke øl fra udlandet, øl der vel at mærke ofte afviger fra almindelige danske pilsnerøl i både flaskestørrelse og alkoholprocent Internationalt samarbejde til fordel for de danske og europæiske ølforbrugere. Et fælleseuropæisk pantsystem. At støtte individuelle bryggerier og mindske den bryggerikoncentration der i øjeblikket finder sted. Fælleseuropæisk definition af en genstand. Obligatorisk beskrivelse af en øls alkoholindhold beregnet i antal genstande. 90

5 3. Bryggerierne, importørerne og detailhandelen Danske Ølentusiaster har gennem længere tid haft et godt forhold til Bryggeriforeningen og Foreningen af Danske Bryghuse. Det er foreningens ønske, at dette gode forhold skal bevares, og at der skal samarbejdes mest muligt foreningerne imellem. Som eksempel ønsker Danske Ølentusiaster at samarbejde med de to bryggeriforeninger om planlægningen af Øllets Dag, der afholdes den første lørdag i september hvert år. Kun via samarbejde kan man gøre dagen til en landsdækkende begivenhed, der slår igennem i befolkningen og i medierne. Danske Ølentusiaster ønsker, at de mange aktiviteter i foreningens lokalafdelinger suppleres med aktiviteter på bryggerier, i detailhandelen, i medierne samt på restauranter over hele landet. Desværre har der været utallige tilfælde, hvor små mikrobryggerier har haft problemer med kvaliteten på øllet. Flaskeøl, der ellers har en holdbarhedsdato flere måneder ude i fremtiden, er surt og dårligt. Mikrobryggerierne er fuldt ud klar over problemet, og vi er bekendt med, at der arbejdes på sagen. Danske Ølentusiaster ønsker at bidrage til at hjælpe landets mikrobryggerier med at indføre kontrol og forbedring af kvaliteten på mikrobrygget øl. Der skal være bedre kvalitet på mikrobrygget øl. Foreningen vil i dialog med bryggerier, importører og detailhandelen søge at påvirke disse til at finde et mere fornuftigt prisleje på øl, men også aktivt opfordre medlemmerne til at interessere sig for prisen og søge at påvirke denne, f.eks. gennem indkøbsvalg og gennem en prisoplysningsdatabase på foreningens hjemmeside. At samarbejde med Bryggeriforeningen og Foreningen af Danske Bryghuse. Samarbejde om afholdelse af Øllets Dag. Bedre kvalitet og kontrol af mikrobrygget øl. Et mere fornuftigt prisleje på øl.

6 Forbrugerrådet Danske Ølentusiaster har to pladser i Forbrugerrådets øverste myndighed, Rådsforsamlingen, der vedtager de overordnede politiske retningslinjer, samt vælger Forretningsudvalg og formand. Foreningen har i indeværende periode fået valgt en repræsentant til Forretningsudvalget, der er politisk initiativtager, vedtager politiske retningslinjer og strategiske mål samt varetager det økonomiske ansvar. Danske Ølentusiaster er således med til at tage stilling til mange aspekter af det forbrugerpolitiske arbejde i Danmark og til en hvis grad internationalt, idet Forbrugerrådet i Danmark er medlem af den europæiske forbrugerorganisation BEUC. Vores placering gør således, at vi ikke kun beskæftiger os med vores egne forholdsvis snævre ølpolitiske interesser, men står sammen med de andre forbrugerorganisationer (der naturligvis også har hver deres individuelle dagsorden) på områder, der er til fælles gavn for forbrugerne. Vi bakker derfor op omkring de vedtagelser og kampagner, der er besluttet i Forbrugerrådets politiske ledelse, med mindre de går imod Danske Ølentusiasters vedtægter eller fastlagte strategi. Danske Ølentusiaster er høringsberettigede i både Miljø- og Skatteministeriet. Foreningen ønsker så vidt muligt, at høringssvar koordineres med Forbrugerrådet. At bakke op om Forbrugerrådets vedtagelser og kampagner, med mindre disse går imod foreningens interesserer. At koordinere høringssvar til ministerier med Forbrugerrådet. 135

7 5. Alkoholpolitik Der har de seneste år været arbejdet på at indføre fælleseuropæiske regler for markedsføring af alkohol. Disse regler kan blandt andet medføre, at alle reklamer for øl delvist skal dækkes af en advarsel om alkohols skadelige virkninger, på samme måde som man i dag kender fra tobaksvarer. Danske Ølentusiaster kan ikke støtte dette forslag. For det første er tobak ikke at sammenligne med alkohol. Det er veldokumentet, at alkohol i små mængder faktisk er sundt. De skadelige virkninger, der trods alt er ved et overforbrug, tror vi ikke kan forhindres med skræmmekampagner. Danske Ølentusiaster ønsker, at markedsføring af alkohol i Europa foregår efter dansk model, hvor regler for markedsføring tilses af Håndhævelsesudvalget. Dette udvalg består af repræsentanter fra øl- og spiritusproducenter og handelsforeninger. Formanden er uafhængig, og Forbrugerrådet har permanent plads i udvalget. Alle kan frit indklage virksomheder for ulovlig markedsføring. Konstaterer udvalget, at reglerne er overtrådt (for eksempel ved markedsføring rettet mod børn), kan det udtale kritik af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den pågældende markedsføring. Erfaring viser, at Håndhævelsesudvalget fungerer effektivt. Ikke at reklamer for alkohol pålægges regler som kendes fra tobaksreklamer. En europæisk model for markedsføring af alkohol som svarer til det danske Håndhævelsesudvalg.

8 Datomærkning og varedeklaration En øl bliver ikke nødvendigvis for gammel, bare fordi den passerer holdbarhedsdatoen. Der findes eksempler på brygmestre, der aldrig vil drikke deres egen pilsnerøl, hvis den er ældre end 3 måneder, på trods af, at holdbarheden er sat til 1 år! Og der er folk, der foretrækker at gemme for eksempel portere, stouts og barley wines i 5-10 år eller endnu længere ud over sidste holdbarhedsdato. Endelig er der mange eksempler på, at helt små, nye mikrobryggerier ikke har ordentligt styr på kvaliteten, hvorfor øllet kan blive surt lang tid før sidste holdbarhedsdato, Inden for øllets verden er der dermed betydelig mere brug for en produktionsdato. Danske Ølentusiaster mener derfor, at sidste holdbarhedsdato på øletiketter pr. lovkrav skal suppleres med produktionsdato. Endvidere bør der på europæisk plan indføres fælles regler for oplysningerne på etiketterne, således at forbrugerne sikres for eksempel en komplet ingrediensliste uanset øllets oprindelsesland. At holdbarhedsdatoen på øletiketter suppleres med produktionsdato. Indførelse af fælleseuropæiske regler for oplysninger på øletiketter.

9 Andet Danske Ølentusiaster kræver, at værtshuse og restauranter ikke kun skilter med begreber som store og små fadøl. Mængden af fadøl, der udskænkes, skal opgives på forhånd i centiliter, og foreningen tager skarp afstand fra det bedrageri i form af underskænkning, der foretages på mange værtshuse. Forbrugeren skal vide, hvilken vare denne køber! Foreningen anbefaler, at fadøl udskænkes i volumenmærkede glas. Der har gennem de seneste år været forsket meget i alkohol og sundhed. Der er ingen tvivl om, at et overforbrug af alkohol er skadeligt, men der er også meget klar dokumentation for, at små mængder alkohol faktisk kan være sundt. Danske Ølentusiaster ønsker fortsat forskning i øl og sundhed, specielt da større forståelse på området er grundlaget for Sundhedsstyrelsens anbefalinger om maksimalt alkoholforbrug. Danske Ølentusiaster tager skarp afstand fra eksklusivaftaler og lignende, der forhindrer værtshuse og restauranter i frit at vælge, hvilke øl de kan servere. Foreningen vil i samarbejde med forskellige producenter af fadølsudstyr reklamere for initiativet Den Frie Hane, hvor værtshusene køber deres egne anlæg, som de fuldstændigt selv kan forvalte. Disse anlæg udstyres med topskilte med logo for Den Frie Hane for på den måde at signalere utilfredshed med eksklusivaftalerne. Brugen af ordet råfrugt skal forbydes. Hvis der er tilsat ingredienser som majs, ris eller andet, der i dag betegnes som råfrugt, skal ingrediensernes rette navn skrives på etiketten. Foreningen ønsker, at øletiketter altid påføres en komplet ingrediensliste, således at alle tilsætningsstoffer og krydderier udspecificeres. Mængden af fadøl, der sælges på værtshuse, skal på forhånd opgives i centiliter. Fadøl udskænkes i volumenmærkede glas. Fortsat forskning i øl og sundhed. Afskaffelse af alle eksklusivaftaler på ølområdet. Forbud mod brug af ordet råfrugt på varedeklarationer. Komplette ingredienslister på øletiketter.

Rapport over evaluering i Ølmærkeudvalget

Rapport over evaluering i Ølmærkeudvalget Rapport over evaluering i Ølmærkeudvalget September 2005 Introduktion Dansk Ølmærke skal uddeles årligt efter en forudgående bedømmelsesperiode. Alle landets værtshuse kan bedømmes, og modtagere af ølmærket

Læs mere

Om Dansk Retursystem

Om Dansk Retursystem Om Dansk Retursystem Dansk Retursystem er en non-profit miljøvirksomhed. Vi driver det danske pantsystem, som hører til blandt verdens bedste. Hvert år afleverer danskerne over 1,1 milliard engangsflasker

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen)

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER 27. juni 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER Konkurrencestyrelsen har udsendt en rapport, hvor man har analyseret prisog konkurrenceforholdene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt. Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant

Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt. Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant 1 Dansk Retursystem A/S arbejder for en renere natur Et privat selskab, der ejes af bryggerierne Drives på

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser 2008/1 BSF 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2009 af Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF),

Læs mere

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg

Skatteudvalget L 197 Bilag 10 Offentligt. Folketingets skatteudvalg Skatteudvalget 2011-12 L 197 Bilag 10 Offentligt Folketingets skatteudvalg 29. august 2012 Kraftigt fald af øl- og læskedrikke i Danmark i 2012 Salget på hjemmemarkedet falder voldsomt Øl: -9,6 % i 1.

Læs mere

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked

Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers Accociation (mio. liters) I tallene indgår ikke hvide vande med og uden smag samt iste. 5 4

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen Nuuk Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,9 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 11,7 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

Læs mere om de enkelte seminarer på vores hjemmeside. Seminarerne gennemføres som udgangspunkt på dansk.

Læs mere om de enkelte seminarer på vores hjemmeside. Seminarerne gennemføres som udgangspunkt på dansk. SEMINARER I efteråret 2015 har vi planlagt en række seminarer om nogle super spændende emner, som præsenteres af inspirerende foredragsholdere. Emnerne er: 1. Nye ingredienser - 19. oktober 2015, 15:00

Læs mere

Danske Ølentusiaster: Nyhedsbrev til tillidsfolk.

Danske Ølentusiaster: Nyhedsbrev til tillidsfolk. Side 1 af 5 På denne side vil du løbende kunne læse nyt fra Landsbestyrelsen. Så skal vi til det igen: Supplering af Landsbestyrelsen! Denne gang er det Christoffer, der gennem lang tids pres fra sit private

Læs mere

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og lusütsomrádet Postboks 1614 3900 Nuuk Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarñk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Henvendelse fra Konkurrencenævnet

Læs mere

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION

TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION TAL FRA BRYGGERFORENINGEN LÆSKEDRIKKE 214 Bryggeriforeningen THE DANISH BREWERS ASSOCIATION Medlemmernes salg på det danske læskedrikmarked (mio. liter) Danish soft drink from members of Danish Brewers

Læs mere

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2004

Bestyrelsens beretning for 2004 Bestyrelsens beretning for 2004 Fremlagt på Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling 12. marts 2005 Beretning for 2004 Side 1 Politik Forbrugerrådet Det er en fornøjelse at stå her i dag og se

Læs mere

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011

Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november 2011 Skatteudvalget 2011-12 L 33 Bilag 11 Offentligt 28. november 2011 Til Folketingets Skatteudvalg Notat udarbejdet i forbindelse med Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets skatteudvalg d. 30. november

Læs mere

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014

Returlogistik i Dansk Retursystem A/S. Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Returlogistik i Dansk Retursystem A/S Den Danske Logistikkonference - 28 oktober 2014 Dansk Retursystem A/S en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber råstoffer og en renere natur Vi gør brugte flasker

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem

Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Manual til mellemhandlere og distributører om tilmelding og rapportering i det danske pant- og retursystem Januar 2012 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet

Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Det grønne Danmarks bidrag til velfærdssamfundet Contribution to the welfare state by The green Denmark Danske bryggeriers bidrag til det danske velfærdssamfund udgør 9,95 mia. kr. Bidraget er fordelt

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

Landsbestyrelsens beretning 2013

Landsbestyrelsens beretning 2013 Landsbestyrelsens beretning 2013 Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling 22. marts 2014 Beretning 2013 Side 1 Indledning Endnu et år er gået i vores velsmagende forening. Der har været et hav

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Landsbestyrelsens beretning 2014

Landsbestyrelsens beretning 2014 Landsbestyrelsens beretning 2014 Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling 21. marts 2015 Side 1 Indledning Endnu et år er gået i vores velsmagende forening. Der har som altid været et hav af udfordringer

Læs mere

Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Bryggeriforeningens alkoholpolitik bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2014/1 LSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 22. januar 2015 af ministeren

Læs mere

Landsbestyrelsens beretning for 2006

Landsbestyrelsens beretning for 2006 Landsbestyrelsens beretning for 2006 Fremlagt på Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling 17. marts 2007 Side 1 af 10 Danske Ølentusiaster har sejret ad helvede til Er danske Ølentusiaster ved

Læs mere

Landsbestyrelsens beretning 2009

Landsbestyrelsens beretning 2009 Landsbestyrelsens beretning 2009 Fremlagt på Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling 20. marts 2010 Side 1 af 12 Visioner Som I vil se og ikke mindst høre, er der kommet er resultat ud af at vi

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed

Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S og DYT Dansk Retursystem A/S - en miljøvirksomhed Dansk Retursystem A/S skaber nye råstoffer Vi gør brugte flasker og dåser til råstoffer for nye fødevareemballager Vi sørger for

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne

Dansk Erhvervs svar på høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg 7. marts 2008 LRA/hab/tsk lra@danskerhverv.dk Att.: Jørgen Bender-Pedersen Mail: jbep@fvst.dk Dansk Erhvervs svar på høring over forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2002

Bestyrelsens beretning for 2002 Bestyrelsens beretning for 2002 Fremlagt på den ordinære generalforsamling lørdag den 8. februar 2003 Beretning for 2002. Side 1 Så er der gået endnu et år i Danmarks mest succesrige forening, og vi må

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alkoholreklamenævnet Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alle har krav på ansvarlig markedsføring Producenter, erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder er enige om, at markedsføringen

Læs mere

Landsbestyrelsens beretning 2015

Landsbestyrelsens beretning 2015 Landsbestyrelsens beretning 2015 Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling 12. marts 2016 Side 1 Indledning Ja så gik endnu et år i vores velsmagende forening. Der har som altid været et hav af

Læs mere

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde Skatteministeriet Saneringsudvalget Ingrid Hornshøj Jensen ihj@skm.dk København, den 17. maj 2016 Bidrag fra (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde I forlængelse af det første møde i Saneringsudvalget, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009. Genopfyldningssted af 1 og 2 l. flasker i Indre København

Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009. Genopfyldningssted af 1 og 2 l. flasker i Indre København Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009 Julen 2009 i restauranten Året går med raske skridt, og snart er det juletid. Der er nu mulighed for at afholde julefrokost mellem kl. 12-16.30 og kl. 17.30-22.30

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. oktober 2007 EM 2007/60 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Presset på de offentlige udgifter er stigende. Som følge heraf foreslås afgifterne på sukker,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes indkomne høringssvar fra høringen af Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatte-

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013.

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer og lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune Indhold Skanderborg Kommunes overordnede rusmiddelstrategi for børn og unge... 3 Strategiernes hieraki... 3 Fælles rusmiddelstrategi

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark) l I lov om fremstilling, præsentation og salg

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN for DANSKE ØLENTUSIASTER

UDVIKLINGSPLAN for DANSKE ØLENTUSIASTER UDVIKLINGSPLAN for DANSKE ØLENTUSIASTER Nogle påstande, som vi tog udgangspunkt i Der mangler synlighed i dag Vi mangler at udmelde klare holdninger og er derfor ikke så interessante for medierne Der mangler

Læs mere

Best Match Wine Østre Boulevard Randers NØ Denmark EN DEL AF AMKA GRUPPEN

Best Match Wine Østre Boulevard Randers NØ Denmark EN DEL AF AMKA GRUPPEN Best Match Wine Østre Boulevard 29 8930 Randers NØ Denmark +45 40508747 cpe@bestmatchwine.dk EN DEL AF AMKA GRUPPEN BEST MATCH WINE STØRRELSE OG BREDDE Best Match Wine er en selvstændig faglig leverandør

Læs mere

Referat af EBCU-møde i Liverpool, november 2009

Referat af EBCU-møde i Liverpool, november 2009 Referat af EBCU-møde i Liverpool, november 2009 I dagene 6. til 8. november blev der afholdt EBCU-møde i Liverpool. Den lokale CAMRA-afdeling, Mersey, havde lagt et stort arbeje i at mødedeltagerne skulle

Læs mere

Forskellige gebyrer og udgifter

Forskellige gebyrer og udgifter Faste gebyrer 2013 PRIS PÅ PANTETIKETTER 2013 (ekskl. moms) Pris pr. etiket Produktion af etiketter 9,0 øre Etiketters pantværdi Pant A = 80,0 øre Pant B = 120,0 øre Pant C = 240,0 øre Forskellige gebyrer

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er:

Det primære formål med ændringen af bekendtgørelsen er at skabe enklere regler og administrative lettelser. De væsentligste ændringer er: NOTAT [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Postnr.] [Postdistrikt] [Land] Jord & Affald J.nr. MST-7552-00026 Ref. thfri Den 17. november 2015 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSKs vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundhedsudvalget Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af fedme Tid og sted:

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes

Coca Cola-projekt. Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold. sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes Coca Cola-projekt Materialeliste/opgaver: Coca Cola indhold sammenligne Danmarks forbrug med de øvrige nordiske landes sammenligne forskellige drikkes indhold beregne indholdet i forskellige beholdere

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt. Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 471 Offentligt Hovedkonklusioner af fokusgrupper om Dansk Retursystem Rapport for Miljøstyrelsen af Epinion April 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om dette

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0051(CNS) 6.6.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN!

AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN! AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN! Ifølge de nye regler i Campingreglementet, som trådte i kraft sidste år, er der nu åbnet op for muligheden for at etablere campingpladser med færre end 100 enheder

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Fremlagt på Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling. 6. marts 2004

Bestyrelsens beretning for Fremlagt på Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling. 6. marts 2004 Bestyrelsens beretning for 2003 Fremlagt på Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling 6. marts 2004 Beretning for 2003. Side 1 Lad os prøve noget nyt i år og starte med et citat: Ølentusiasterne

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING ØLSMAGNING SIDE 1 AF 8 ØLSMAGNING Ved en ølsmagning er det vigtigt at bruge sanserne. Først lugtesansen, derefter synssansen og til sidst smagssansen og følesansen. FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING Det er

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Stop for udbetaling af pant på kildevand Fra den 10. marts 2014

Stop for udbetaling af pant på kildevand Fra den 10. marts 2014 Februar 2013 Stop for udbetaling af pant for engangsemballager På grund af manglende indbetaling af pant til pant- og retursystemet udbetales der ikke længere pant for følgende produkter. Ved ændringer

Læs mere

Velkommen til Tom Dåses Returskole

Velkommen til Tom Dåses Returskole Velkommen til Tom Dåses Returskole Hej, jeg hedder Glas-Mads. Velkommen til vores opgavebog. Mit navn er Petra Plast. Vi skal både regne og tegne og gætte. Jeg hedder Tom Dåse. Har du lyst til at blive

Læs mere

71. møde. Tirsdag den 19. marts 2013 (D) 1. (Fremsættelse 28.02.2013). 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 165: Forslag til lov om Offerfonden.

71. møde. Tirsdag den 19. marts 2013 (D) 1. (Fremsættelse 28.02.2013). 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 165: Forslag til lov om Offerfonden. Tirsdag den 19. marts 2013 (D) 1 (Fremsættelse 28.02.2013). 71. møde Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 121: Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig turisme

Retningslinjer for ansvarlig turisme Retningslinjer for ansvarlig turisme Rejsearrangører i Danmark (RID) April 2008 Hvorfor ansvarlig turisme? I disse år rettes fokus i stigende grad mod social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed.

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere 7 tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere Julen er hjerternes fest, og for dig, der driver en webshop, er det med stor sandsynlighed også den travleste og vigtigste tid på året.

Læs mere

Landsbestyrelsens beretning for 2007

Landsbestyrelsens beretning for 2007 Landsbestyrelsens beretning for 2007 Fremlagt på Danske Ølentusiasters ordinære generalforsamling 15. marts 2008 Side 1 af 10 Et år med tilbagegang For første gang i foreningens historie, har vi oplevet,

Læs mere

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over

2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010. Betænkning. over 2009/1 BTL 197 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Vedr. Høringssvar Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vedr. Høringssvar På vegne af brancheforeningens medlemmer, British American Tobacco Denmark A/S, Imperial Tobacco Denmark ApS og JTI Denmark A/S, takker for

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Primær mærkning af engangsemballager

Primær mærkning af engangsemballager Primær mærkning af engangsemballager Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer April 2015 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om detailsalg fra butikker

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om detailsalg fra butikker Erhvervsudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 1 Svar på Spørgsmål 157 Offentligt 21. april 2005 Sag Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om detailsalg fra butikker m.v. 1. Indledning Udkast

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere