Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik"

Transkript

1 Danske Ølentusiasters forbrugerpolitik Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. marts Det danske returpantsystem Europapolitik / EBCU Bryggerierne, importørerne og detailhandelen Forbrugerrådet Alkoholpolitik Datomærkning og varedeklaration Andet

2 1. Det danske returpantsystem Det nuværende danske pantsystem blev indført i forbindelse med, at øl og sodavand på dåse blev tilladt i Danmark i Systemet administreres af firmaet Dansk Retursystem A/S. Danske Ølentusiaster sidder i dag i Dansk Retursystems Kontaktudvalg, og foreningen har således en løbende dialog med virksomheden. Dette samarbejde skal fortsætte, og Danske Ølentusiaster vil løbende orientere Dansk Retursystem om forbrugernes oplevelser og eventuelle problemer med at aflevere flasker og indkasserer pant. Danske Ølentusiaster ønsker ikke at afskaffe det nuværende pantsystem. Det har været dyrt og besværligt at køre ind, men nu virker det efterhånden rimeligt de fleste steder. Systemet kan danne grundlag for et fælleseuropæisk system. Forbrugerne har dog følt, at det har taget urimeligt lang tid at få systemet til at virke. Man har tydeligvis indført et system, som ikke var teknisk udviklet, og forbrugerne har så fungeret som forsøgskaniner. Danske Ølentusiaster ønsker at få løst problemet med de store mængder pantfri emballage, der i form af blandt andet øldåser indføres via grænsehandelen, og som udgør et massivt miljømæssigt problem. Systemet er blevet lavet således, at pantautomaterne også kan modtage dåser fra for eksempel Tyskland, uden at der dog udbetales pant for disse. Det er imidlertid ikke alle butikker, der modtager dåser og flasker uden pant på, og desværre har forbrugerne ingen mulighed for at vide, hvilke butikker dette drejer sig om. Derfor mener Danske Ølentusiaster, at det skal gøres obligatorisk for alle butikker at skilte med, hvilke emballagetyper de modtager. Ud over at give forbrugeren grundlæggende informationer om pantsystemet, vil skiltningen også virke som markedsføring af mulighederne for at returnere dåser til genbrug. Ydermere finder foreningen det hensigtsmæssigt, at man på sigt gør det obligatorisk for alle butikker, der er tilmeldt Retursystemet, at modtage ikke pantgivende drikkevareemballage. Dette vil med stor sandsynlighed reducere mængden af flasker og dåser, der ender med at blive henkastet i naturen, ganske betragteligt. Som forbrugere oplever vi ofte, at automaterne tager en gyldig pantflaske, som den ikke udbetaler pant for. Ganske mange forbrugerne fortæller om oplevelser, hvor de skal gennem ubehagelige oplevelser, før de kan få deres retmæssige pant. For eksempel er nogen blevet beskyldt for at snyde, mens andre må skændes med de ansatte i butikken om, hvorvidt de overhovedet har krav på panten. I andre tilfælde er der tvivl om, hvor man skal henvende sig angående fejl ved automaten, og i flere tilfælde bliver man ikke kontaktet, når man trykker på den knap, der er opsat for at tilkalde hjælp. Danske Ølentusiaster ønsker en obligatorisk skiltning af, hvad forbrugeren gør ved fejl; hvor henvender man sig? I kiosken, ved tryk på knap, eller? Det skal ydermere stå klart ved automaten, hvilke rettigheder forbrugeren har. Dansk Retursystem har i løbet 2005 udgivet et lille kort, hvorpå reglerne for retursystemet er ridset op på en let og overskuelig måde. Det bør gøres obligatorisk for alle butikker at opsætte et lignende skilt ved deres pantautomater. Dermed får både forbrugere og detailhandel lettere ved at gennemskue reglerne, hvilket vil føre til færre misforståelser og fejl i systemet. Generelt ønsker foreningen, at der gøres større indsats for, at butikkerne selv kommer til at kende reglerne bedre, ligesom der også fortsat skal informeres om reglerne til forbrugerne. Det vil være fordelagtigt at yderligere forenkle reglerne, da hverken butikker eller forbrugere har let ved at gennemskue dem

3 55 Forbrugsmønsteret af dyre specialøl er ikke ulig det, man i mange år har kendt fra vinflasker. Danske Ølentusiaster mener derfor, at det kun er naturligt, at vinflasker og spiritusflasker også inkluderes i pantsystemet. Ydermere bør alle typer af plastikflasker også inkluderes. Fortsat samarbejde med Dansk Retursystem A/S. At bevare det nuværende pantsystem. En stop for indførsel af store mængder pantfri emballage via grænsehandelen. Obligatorisk skiltning af hvilke emballagetyper, der kan afleveres ved de enkelte pantautomater. Obligatorisk skiltning af hvad forbrugeren gør ved fejl med pantautomaten Obligatorisk skiltning af reglerne for systemet samt mere information til butikkerne om reglerne. At alle butikker pålægges at modtage ikke-pantgivende flasker og dåser. En forenkling af reglerne for pantsystemet. At vin-, spiritus- og plastikflasker inkluderes i pantsystemet.

4 2. Europapolitik / EBCU Danske Ølentusiaster vil gennem European Beer Consumer s Union (EBCU) samarbejde internationalt om for eksempel at påvirke den politiske lovgivningsproces i Europa-Parlamentet, når danske og europæiske ølforbrugere involveres. Ydermere vil foreningen udveksle erfaringer med andre europæiske ølforbrugerorganisationer om praktiske forhold som for eksempel arrangering af ølfestivaler. Herved hjælpes ølforbrugere i hele Europa til at lære mere om godt øl. Vi vil sammen med de andre ølforbrugerorganisationer promovere og støtte de europæiske bryggerier, der fremstiller kvalitetsbryg efter traditionelle principper. Dette betyder også en kamp for at modvirke den koncentration, som finder sted blandt større bryggerikoncerner, der derved får øget kontrol over markedet. Danske Ølentusiaster ønsker, at der indføres et fælleseuropæisk pantsystem. Kun ved at indføre fælles regler, kan man komme det store problem med affald henkastet i naturen til livs. Det er ydermere foreningens forhåbning, at et fælleseuropæisk system vil gøre systemet lettere at håndtere for både forbrugere og producenter. I flere lande har man defineret et særligt mål for alkohol, som forbrugere kan benytte til at beregne deres alkoholforbrug. I Danmark er en genstand defineret som 12 gram alkohol, men i England er en unit defineret som 8 gram alkohol, og i Finland er det 11 gram alkohol. I Danmark og i mange andre lande har man i flere år ført kampagner for, at forbrugerne kontrollerer deres alkoholforbrug ved at beregne det samlede antal genstande, de indtager, og netop derfor har man i Bryggeriforeningen pålagt sine medlemmer at skrive antallet af genstande på øllets etiket. Genstandsbegrebet er dermed blevet et sundhedsmæssigt nøglebegreb, og derfor mener Danske Ølentusiaster, at der skal indføres en fælleseuropæisk definition af en genstand. Det bør ydermere være et lovkrav, at alle bryggerier sammen med øllets alkoholprocent skriver flaskens eller dåsens samlede alkoholindhold beregnet i antal genstande på etiketten. Dette er særligt vigtigt set i lyset af det store danske importølsmarked, hvor det er blevet normalt at drikke øl fra udlandet, øl der vel at mærke ofte afviger fra almindelige danske pilsnerøl i både flaskestørrelse og alkoholprocent Internationalt samarbejde til fordel for de danske og europæiske ølforbrugere. Et fælleseuropæisk pantsystem. At støtte individuelle bryggerier og mindske den bryggerikoncentration der i øjeblikket finder sted. Fælleseuropæisk definition af en genstand. Obligatorisk beskrivelse af en øls alkoholindhold beregnet i antal genstande. 90

5 3. Bryggerierne, importørerne og detailhandelen Danske Ølentusiaster har gennem længere tid haft et godt forhold til Bryggeriforeningen og Foreningen af Danske Bryghuse. Det er foreningens ønske, at dette gode forhold skal bevares, og at der skal samarbejdes mest muligt foreningerne imellem. Som eksempel ønsker Danske Ølentusiaster at samarbejde med de to bryggeriforeninger om planlægningen af Øllets Dag, der afholdes den første lørdag i september hvert år. Kun via samarbejde kan man gøre dagen til en landsdækkende begivenhed, der slår igennem i befolkningen og i medierne. Danske Ølentusiaster ønsker, at de mange aktiviteter i foreningens lokalafdelinger suppleres med aktiviteter på bryggerier, i detailhandelen, i medierne samt på restauranter over hele landet. Desværre har der været utallige tilfælde, hvor små mikrobryggerier har haft problemer med kvaliteten på øllet. Flaskeøl, der ellers har en holdbarhedsdato flere måneder ude i fremtiden, er surt og dårligt. Mikrobryggerierne er fuldt ud klar over problemet, og vi er bekendt med, at der arbejdes på sagen. Danske Ølentusiaster ønsker at bidrage til at hjælpe landets mikrobryggerier med at indføre kontrol og forbedring af kvaliteten på mikrobrygget øl. Der skal være bedre kvalitet på mikrobrygget øl. Foreningen vil i dialog med bryggerier, importører og detailhandelen søge at påvirke disse til at finde et mere fornuftigt prisleje på øl, men også aktivt opfordre medlemmerne til at interessere sig for prisen og søge at påvirke denne, f.eks. gennem indkøbsvalg og gennem en prisoplysningsdatabase på foreningens hjemmeside. At samarbejde med Bryggeriforeningen og Foreningen af Danske Bryghuse. Samarbejde om afholdelse af Øllets Dag. Bedre kvalitet og kontrol af mikrobrygget øl. Et mere fornuftigt prisleje på øl.

6 Forbrugerrådet Danske Ølentusiaster har to pladser i Forbrugerrådets øverste myndighed, Rådsforsamlingen, der vedtager de overordnede politiske retningslinjer, samt vælger Forretningsudvalg og formand. Foreningen har i indeværende periode fået valgt en repræsentant til Forretningsudvalget, der er politisk initiativtager, vedtager politiske retningslinjer og strategiske mål samt varetager det økonomiske ansvar. Danske Ølentusiaster er således med til at tage stilling til mange aspekter af det forbrugerpolitiske arbejde i Danmark og til en hvis grad internationalt, idet Forbrugerrådet i Danmark er medlem af den europæiske forbrugerorganisation BEUC. Vores placering gør således, at vi ikke kun beskæftiger os med vores egne forholdsvis snævre ølpolitiske interesser, men står sammen med de andre forbrugerorganisationer (der naturligvis også har hver deres individuelle dagsorden) på områder, der er til fælles gavn for forbrugerne. Vi bakker derfor op omkring de vedtagelser og kampagner, der er besluttet i Forbrugerrådets politiske ledelse, med mindre de går imod Danske Ølentusiasters vedtægter eller fastlagte strategi. Danske Ølentusiaster er høringsberettigede i både Miljø- og Skatteministeriet. Foreningen ønsker så vidt muligt, at høringssvar koordineres med Forbrugerrådet. At bakke op om Forbrugerrådets vedtagelser og kampagner, med mindre disse går imod foreningens interesserer. At koordinere høringssvar til ministerier med Forbrugerrådet. 135

7 5. Alkoholpolitik Der har de seneste år været arbejdet på at indføre fælleseuropæiske regler for markedsføring af alkohol. Disse regler kan blandt andet medføre, at alle reklamer for øl delvist skal dækkes af en advarsel om alkohols skadelige virkninger, på samme måde som man i dag kender fra tobaksvarer. Danske Ølentusiaster kan ikke støtte dette forslag. For det første er tobak ikke at sammenligne med alkohol. Det er veldokumentet, at alkohol i små mængder faktisk er sundt. De skadelige virkninger, der trods alt er ved et overforbrug, tror vi ikke kan forhindres med skræmmekampagner. Danske Ølentusiaster ønsker, at markedsføring af alkohol i Europa foregår efter dansk model, hvor regler for markedsføring tilses af Håndhævelsesudvalget. Dette udvalg består af repræsentanter fra øl- og spiritusproducenter og handelsforeninger. Formanden er uafhængig, og Forbrugerrådet har permanent plads i udvalget. Alle kan frit indklage virksomheder for ulovlig markedsføring. Konstaterer udvalget, at reglerne er overtrådt (for eksempel ved markedsføring rettet mod børn), kan det udtale kritik af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den pågældende markedsføring. Erfaring viser, at Håndhævelsesudvalget fungerer effektivt. Ikke at reklamer for alkohol pålægges regler som kendes fra tobaksreklamer. En europæisk model for markedsføring af alkohol som svarer til det danske Håndhævelsesudvalg.

8 Datomærkning og varedeklaration En øl bliver ikke nødvendigvis for gammel, bare fordi den passerer holdbarhedsdatoen. Der findes eksempler på brygmestre, der aldrig vil drikke deres egen pilsnerøl, hvis den er ældre end 3 måneder, på trods af, at holdbarheden er sat til 1 år! Og der er folk, der foretrækker at gemme for eksempel portere, stouts og barley wines i 5-10 år eller endnu længere ud over sidste holdbarhedsdato. Endelig er der mange eksempler på, at helt små, nye mikrobryggerier ikke har ordentligt styr på kvaliteten, hvorfor øllet kan blive surt lang tid før sidste holdbarhedsdato, Inden for øllets verden er der dermed betydelig mere brug for en produktionsdato. Danske Ølentusiaster mener derfor, at sidste holdbarhedsdato på øletiketter pr. lovkrav skal suppleres med produktionsdato. Endvidere bør der på europæisk plan indføres fælles regler for oplysningerne på etiketterne, således at forbrugerne sikres for eksempel en komplet ingrediensliste uanset øllets oprindelsesland. At holdbarhedsdatoen på øletiketter suppleres med produktionsdato. Indførelse af fælleseuropæiske regler for oplysninger på øletiketter.

9 Andet Danske Ølentusiaster kræver, at værtshuse og restauranter ikke kun skilter med begreber som store og små fadøl. Mængden af fadøl, der udskænkes, skal opgives på forhånd i centiliter, og foreningen tager skarp afstand fra det bedrageri i form af underskænkning, der foretages på mange værtshuse. Forbrugeren skal vide, hvilken vare denne køber! Foreningen anbefaler, at fadøl udskænkes i volumenmærkede glas. Der har gennem de seneste år været forsket meget i alkohol og sundhed. Der er ingen tvivl om, at et overforbrug af alkohol er skadeligt, men der er også meget klar dokumentation for, at små mængder alkohol faktisk kan være sundt. Danske Ølentusiaster ønsker fortsat forskning i øl og sundhed, specielt da større forståelse på området er grundlaget for Sundhedsstyrelsens anbefalinger om maksimalt alkoholforbrug. Danske Ølentusiaster tager skarp afstand fra eksklusivaftaler og lignende, der forhindrer værtshuse og restauranter i frit at vælge, hvilke øl de kan servere. Foreningen vil i samarbejde med forskellige producenter af fadølsudstyr reklamere for initiativet Den Frie Hane, hvor værtshusene køber deres egne anlæg, som de fuldstændigt selv kan forvalte. Disse anlæg udstyres med topskilte med logo for Den Frie Hane for på den måde at signalere utilfredshed med eksklusivaftalerne. Brugen af ordet råfrugt skal forbydes. Hvis der er tilsat ingredienser som majs, ris eller andet, der i dag betegnes som råfrugt, skal ingrediensernes rette navn skrives på etiketten. Foreningen ønsker, at øletiketter altid påføres en komplet ingrediensliste, således at alle tilsætningsstoffer og krydderier udspecificeres. Mængden af fadøl, der sælges på værtshuse, skal på forhånd opgives i centiliter. Fadøl udskænkes i volumenmærkede glas. Fortsat forskning i øl og sundhed. Afskaffelse af alle eksklusivaftaler på ølområdet. Forbud mod brug af ordet råfrugt på varedeklarationer. Komplette ingredienslister på øletiketter.

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Alkoholpolitisk Appel

Alkoholpolitisk Appel Alkoholpolitisk Appel til regeringen og Folketinget Vi skal hermed opfordre regering og Folketing til at påtage sig et politisk lederskab for at dæmpe de negative sider af danskernes alkoholkultur, skære

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Forslag. Lov om et professionelt forsvar UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Forord. God læsning! Benny Engelbrecht forbrugerordfører. Side 2

Forord. God læsning! Benny Engelbrecht forbrugerordfører. Side 2 Side 1 Forord Man skal ikke lovgive om alt, men Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt har slået fast, at politikere skal have mod til, at blande sig i samfundets udvikling. Vi skal ikke være

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Reklamer får unge til at drikke

Reklamer får unge til at drikke Magasinet 012011 Tema: Markedsføring 5. årgang marts 2011 Reklamer får unge til at drikke Industrien nedtoner effekten, men alkoholreklamer er medskyldig i danskernes store alkoholforbrug, viser anerkendt

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere