&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September årgang. Læs historien på side 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2015-59. årgang. Læs historien på side 8"

Transkript

1 SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!.... s. 2 Adresser s. 2 Kirkelige handlinger s. 3 Ildebrand på Bjerregrav Kirkegård s. 3 Kæmp for dit ægteskab s. 4 Forskelligt s. 5 Grundlovsmødet s. 6 Duomo di Pisa - Domkirken i Pisa, Italien s. 8 Blæsten gik frisk over s.10 Meddelelser s.11 Gudstjenesteliste s.12 Duomo di Pisa - Domkirken i Pisa, Italien Læs historien på side 8

2 Kære allesammen! Ja, så er dette kirkeår snart gået, og det er slet ikke til at forstå. Vi har jo heller ikke rigtig haft noget forår, det har jo næsten været efterår hele foråret. Der har heller ikke rigtig været noget sommer undtagen lige nu, men som en pige fra 2 Adresser: Lederen Adresser HERSOM KIRKE Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Jeg kan også træffes på Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste fridag, der henvises til sognepræst Robert Ryholt, Tostrup tlf.: Graver og kirketjener: Birgit S. Jes per sen, Gl. Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Mobil: Organist: Vakant. Kirkesanger: Henning Pedersen, Tegl gård vej 24, Hersom, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Jens Niel sen, Nørre - heden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Tlf Mobil Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Åse Myrthue Nørskov, Teglgårdvej 13, Hersom, 9500 Hobro. Tlf V. BJERREGRAV KIRKE Graver og kirketjener: Else Iversen, Kirketoften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup. Mobil: Organist: Se Hersom. Kirkesanger: Bettina Thoft Jensen, Klejtrupvej 103, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Birte Bergman, Nordskoven 21, V. Bjerre grav, 9632 Møldrup. Tlf Regnskabsansvarlig: Kristian Nørskov, Herreds - vejen 69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf Regnskabsfører: Esther Nielsen (se Hersom). Kirkeværge: Bodil Andersen, Langmosevej 13, 9632 Møldrup. Tlf KLEJTRUP KIRKE Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Mobil: Organist: Se Hersom. Kirkesanger: Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Menighedsrådets formand: Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken 20, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf PRÆSTEGÅRDSUDVALGET Formand: Jens Niel sen, Nørre heden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Tlf Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom). min kones dagplejegruppe sagde til mig den anden dag,»du kan bare trække i de korte bukser«, og det er da også rigtig. Det er jo ikke vejret, der gør det, men tøjet. Det er sjovt, at når man ikke helt ved, hvad man skal skrive, kan man bare skrive om vejret, det er der jo hele tiden. Jeg ved nu lidt om, hvad jeg vil skrive i denne leder. Jeg vil starte med at beklage optrinet under Grundlovsmødet, men som man kan læse under artiklen, har arrangørerne fået en undskyldning for optrinet. Derudover vil jeg siger, at det er meget hyggeligt med vores Grundlovsmøder, og det er glædeligt, at de unge mennesker vil tage del i denne tradition. De skal jo føre traditionen videre efter os. De må godt sørge for, at der kommer flere med, for det kan vi sagtens være. Arbejdsgruppen er langt henne i planlægningen for Grundlovsmødet Som man også kan se i bladet har der været et lille uheld med en gasbrænder i Bjerregrav. Vi er jo underlagt de offentlige myndigheder, og der sprøjter man ikke bare med gifte, da det forurener jorden, og men tænker sig også om, når der bruges åben ild på offentlige steder - specielt i tørre perioder. I Klejrup og Bjerregrav har man haft en friluftsgudstjeneste hvor man hyggede sig bagefter med bl.a. kaffe og kage. Det er et aktivt pastorat, vi bor i, som menighed. Det kan vi bl.a. takke vores sognpræst for, men også sandelig vores aktive menighedsrødder. Hersom Kirkes våbenhus har i flere år trængt til nyt tag, og det sker nu. Diverse tilladelser er nu fremkommet, og arkitekten har sat det i licitation, som afsluttes her sidst i august, og der er forskellige krav, de forskellige myndigheder stiller op med bl.a. specielle tagsten. Arbejdet forventes igangsat i uge 37 og færdigmeldes i uge 40. Graveren har ønsket dette længe, for så behøver hun ikke rende rundt med spande, og våbenhuset har heller ikke godt af alt det vand, det får. Til slut vil jeg lige orientere menighederne om organistsituationen. Det er sådan, at menighedsrådene har besluttet sig for en ansættelse, men den sidste forhindring skal lige overståes, og det er i den dyre ende, som jo er lønnen. Det er jo sådan i dag, at menighedsrådene skal forhandle løn med vedkommendes faglige organisation, og det er noget, der godt kan trække ud. De er ikke så hurtige til at melde tilbage, men vi regner med, at hun starter her til den 1. september. Jeg havde håbet på en præsentation her i dette blad, for første tilbud blev afsendt fra os ultimo juni og vi fik svar primo august. Der har selvfølgelig været ferie. Jeg vil her til slut ønske bladets læsere en rigtig god sensommer og et prima efterår. Jens Nielsen Ansvarshavende redaktør Salmesang i Klejtrup Kirke Salmesang for dagplejebørn i Klejtrup kirke 7 onsdag formiddage kl. 10 fra onsdag den 4. november til onsdag den 16. december. Birthe Korsbæk

3 Kirkelige handlinger fra Døde i Klejtrup sogn: Kim Vinther Fabricius Herdis Bach (begravet i Bjerregrav sogn) Ejvind Ditlev Poulsen Dåb i Klejtrup kirke: Malthe Emil Axelsen Dåb i Hersom kirke: Nanna Ashley Lausten Brøndum Jensen Vielse i Vester Bjerregrav kirke: Karina Kristensen og Alex Holck Meldgaard Maja Dorothea Pedersen Røer og Mads Boesen Vielse i Klejtrup kirke: Grethe Odgaard Frøslev og Gert Odgaard Frøslev Ildebrand på Bjerregrav Kirkegård Ja, man skal ikke bruge en gasbrænder til at fjerne ukrudt på sit gravsted, som denne gravstedsejer har gjort. Han var så uheldig at tage gravstederne ved siden af med i branden, men heldigvis var det kun planter, det gik udover, som jo skulle erstattes. De to gravere, der går på kirkegården, udtaler,»at det er forbudt at benytte gasbrændere samt sprøjte mod ukrudt på Hersom og Bjerregrav kirkegårde, selv om det er det nemmeste. Skulle man have problemer med at vedligeholde sit gravsted selv, står de gerne til rådighed mod betaling til kirkekassen.«redaktøren KIRKEBIL De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse med vore gudstjenester, skal ringe til nærmeste taxa senest om søndagen kl. 8:00. Kirkebilen er gratis. TELESLYNGE Der er teleslynge i alle vore tre kirker. Det betyder, at kirkegængere med høreapparat må huske at stille apparatet på T, så skulle lydniveauet være optimalt. KONFIRMATIONER Konfirmationsdagene ligger fast år for år: 2014 Bededag: Flg. søndag: 2016 Bjerregrav/Hersom Klejtrup 2017 Klejtrup Hersom/Bjerregrav 2018 Bjerregrav/Hersom Klejtrup 2019 Klejtrup Hersom/Bjerregrav SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange om året. Bladet er gratis, men øko nomisk støtte modtages gerne på konto-nr Uden sogns kan tegne abonnement: 100 kr. - Bladets adresse: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nør heden, 9500 Ho bro. REDAKTIONEN består af Anna Rohde, Ejvind Sørensen og Kirsten Krab Koed. Jens Nielsen er ansvarshavende redaktør. Lay-out: Jens Nielsen. Sats og tryk: LSD-grafisk, Lokalhistoriske medarbejdere: Ragna Kolind og Birthe Korsbæk. Hvor intet andet er nævnt, er illustrationer i dette blad hentet fra kirkelige publi - kationer, blade og håndbøger. Næste nummer: 1. december Sidste frist for indlevering af stof er 20. oktober 2015 til ansvarshavende redaktør Jens Nielsen, Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: 3

4 Kæmp for dit ægteskab... Kæmp for dit ægteskab (1) Hvis ikke herren bygger huset, arbejder bygmesteren forgæves. Det er nemt at huske hvor og hvornår, man blev gift, men somme tider kan det være svært at huske hvorfor! Gud skabte Eva, fordi han vidste, at Adam følte sig alene og manglede noget. Hvis meningen med ægteskabet er»nærhed«, så må»afstand«være ægteskabets fjende. Der vil opstå problemer, hvis du tror, at din ægtefælle kan opfylde alle dine behov. Det kan kun Gud! En mand spurgte en ven:»hvorfor er du egentlig aldrig blevet gift?«vennen svarede:»fordi jeg leder efter den helt rigtige kvinde.»»og hende har du aldrig fundet?» vennen svarede:» jo, selvfølgelig, men det var bare så heldigt, at hun også ledte efter den helt rigtige mand.«hallo! I biblen står der:»mænd, elsk jeres koner, ligesom Kristus har elsket kirken, og givet sig hen til den.«mon et ægteskab nogensinde kan være helt perfekt? Nej! Men hvis to mennesker bestemmer sig for at give sig helt og fuldt til hinanden, kan det nærme sig det»næsten«perfekt. En undersøgelse, hvor man har spurgt et tusinde par, gives der ti grunde til, at de ikke er lykkelige! 1. de tænker forskelligt på mange områder. 2: De ved for lidt om hinandens følelser. 3: Der bliver sagt sårende bemærkninger til hinanden. 4: Man føler sig ikke elsket. 5: Man føler sig ikke værdsat. 6: Der mangler nogen, at kunne betro sig til. 7: Begge parter mener, at de hver især giver mere end den anden gør. 8: Man roser alt for sjældent hinanden. 9: Der ønskes mere ømhed. 10: Man kan ganske enkelt ikke tale ordentligt sammen. Nu når vores Gud, indstiftede det første ægteskab, kunne det måske være en god idé, at søge råd om dit ægteskab hos ham? 4 Kæmp for dit ægteskab (2) Mange ægteskabelige nederlag kan skyldes økonomiske problemer. En lille sød historie om en kirketjener, der ved et kirkebryllup, gik rundt med kirkebøssen, og én af gæsterne gjorde indvendinger, svarede kirketjeneren:»jeg forstår godt, hvad du siger og føler, men brudens far har brug for pengene.«på førstepladsen af listen over årsager til skilsmisse nu om dage, står der»penge«. Det kan godt virke lidt mærkeligt, da vi har flere penge nu, end vi har haft nogensinde tidligere. Hvad kan problemet mon så være? Det er ganske enkelt: Vores livsstil. Jo mere vi får, jo mere ønsker vi, og jo mere er vi villige til at gældsætte os for at få. Denne livsanskuelse kan jo virke godt nok, så længe der er gode tider, men gennem de sidste mange år, har vi jo oplevet flere perioder med lavkonjunktur. En stærk person kan klare dette, men den svage kan ikke. Vi har igen måttet sande og lære af de gamle ord om nøjsomhed og sparsommelighed. Det betyder at man kun køber det, man har råd til. Bibelen siger:»kosteligt forråd og olie er i den vises bolig, men et tåbeligt menneske, æder det op.«gennem det sidste årti, er mange blevet ramt hårdt, så det kan gøre rigtig ondt. Det vil sige, at vi har lært, at hemmeligheden i ægteskabelig lykke absolut ikke ligger i at bruge alle sine penge, men i at spare op, og så ellers give sig tid, til at glædes over det, man har. Kæmp for dit ægteskab (3)»Ægteskabet skal holdes i ave... for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere...«en kvinde ved navn Clara fortæller:»børnene i min søndagsskole-klasse skulle læse»de tid bud«. Da vi kom til»du må ikke bryde et ægteskab/være utro«, tænkte jeg på, om dette eventuelt skulle forklares. Selvfølge rakte en syvårig pige hånden i vejret og spurgte:»hvad betyder det?«dit ægteskab vil lide, hvis du lever efter impuls i stedet for efter forpligtelser, og dette ord forklares bedst gennem dine ægteskabsløfter. Husker du dem? Vil du have (brudens eller brudgommens navn) som hos dig står, til din ægtehustru/ægtemand? Vil du elske og ære hende/ham, og leve med hende/ ham, både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand/hustru bør leve med sin ægtehustru/ægtemand, indtil døden skiller jer ad. Dette svarer man ja til i kirken, for både Gud og mennesker. Et stort hotel havde sat et opslag på gavlen, så alle, der kørte forbi, kunne se det og læse;»nyd din næste affære her hos os«. Det bliver bare ikke så sjovt, hvis man tænker på følgerne! En kendt psykiater har udtalt:»jeg har været rådgiver for tusindvis af ægtepar og har aldrig endnu truffet en lykkelig ægteskabsbryder.«utroskab og ægteskabsbrud resulterer altid i det samme; skam, frygt, tab, ensomhed og depression. Når man er i strid med sin egen samvittighed, kan man ikke holde ud at være i sin egen krop. Man skal ikke lade sig narre af alle de kendte, der kan læses om i bladene, om hvor tit de skifter partner. Nøglen til den store lykke i ægteskabet ligger ikke i at finde den rette mand eller kvinde, men i»at blive«den rette mand og kvinde. Bibelen siger, at man skal tage sig af ægtefællens åndelige, følelsesmæssige, materielle og seksuelle behov. Start med at diskutere disse emner, og søg hjælp, hvis det bliver for svært at tale om, Dit ægteskab er værd at kæmpe for! Kæmp for dit ægteskab (4) Én fælles tro og besiddelse af tolerance over for hinanden skal jo være det, der holder sammen på et ægteskab i problemfyldte perioder; men hvis den ene part ikke er troende, kan det være meget vanskeligt for den anden. Om ægteskab sagde Jesus:»... hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.»tænk godt over ordene,»hvad Gud har sammenføjet«. Altså ethvert forhold, som Gud har etableret,

5 Kæmp for dit ægteskab... skulle kunne står distancen. Paulus skriver, at en kvinde, som mister sin mand, er»... fri til at gifte sig, med hvem hun vil, blot det sker i Herren«. Altså at vedkommende også elsker Herren. Hvis din partner ikke deler din tro, kan det ende i et tovtrækkeri. Paulus husker også på, at vore legemer er Kristi lemmer. Derfor skal vi passe godt på vore legemer og behandle dem med omtanke, og ikke give dem væk til hvem som helst. Det betyder selvfølgelig ikke, at du skal elske din ægtefælle mindre fordi han/hun er ikke troende. Tværtimod skal du faktisk elske ham/hende endnu mere. Angående ikke-troende partnere skri ver Peter, at de»... kan blive vundet, uden ord... når de får syn for jeres rene, gudfrygtige liv«. Peter mener, at en troendes livsførelse kan vende en ikke-troende for Jesus. Men i sidste ende, er der kun én ting, som gælder:... Kærligheden... tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Så kæmp for dit ægteskab! Kæmp for dit ægteskab (5)»Vældige vande kan ikke slukke kærligheden«. En af de største trusler mod ægteskaber er: Egoisme, selviskhed! En mor forklarer sin lille søn fordelene ved ikke at være egoistisk. Hun endte sin tale med at sige:»vi er alle her i denne verden for at hjælpe andre.«drengen tænkte lidt over det og sagde så:»godt nok, men, hvad så med de andre! Hvorfor er de her?«to mennesker som sætter sine egne behov og ønsker højest er på en kollisionskurs. Lad os se nogle eksempler. 1: Svigerfamilien. Det er tegn på selviskhed og umodenhed, hvis du hele tiden slår på, hvad dine forældre plejede at sige, og hvordan de klarede tingene. Det er ikke fair overfor din partner, og det vil skade jeres forhold. 2: Uoverensstemmelser: Vær ikke som kvinden, der fortalte til sin veninde følgende:»vi har været gift i tyve år uden at skændes én eneste gang. Hvis der opstår en uenighed, og jeg har ret, bøjer min mand sig.«veninden spurgte:»og hvad så, hvis han har ret?«uden tøven kom svaret:»det er aldrig sket!«3. Pornografi: Salmisten skrev:»nederdrægtigheden vil jeg ikke se for mine øjne...«pornografi kan være ligeså vanedannende som heroin, og mange ægteskaber er kuldsejlet på grund af den. Den fremkalder en følelse af skam hos dig selv og nedbryder din partners selvværdsfølelse. 4: Manglende bønnestunder: 90% af kristne ægtepar læser ikke bibelen sammen og beder ikke sammen. Gør I det? Hvis Kristus er en af de vigtigste i jeres liv, bør I også fryde jer over at dele denne tro med hinanden. Når forelskelsen og den fysiske skønhed blegner vil jeres fælles kærlighed til Kristus holde jer oppe i livets storme. Så kæmp for dit ægteskab! Bodil Andersen FORSKELLIGT FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen. Er forældrene gift, skal de ikke foretage sig yderligere. Hvis der ikke medvirker en jordemoder ved fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen. Er forældrene ikke gift, skal de selv indlevere en»omsorgs- og ansvarserklæring«til sognepræsten, hvor faderen anerkender faderskabet. Herved får forældrene fælles forældremyndighed. Blanketten skal underskrives af begge forældre samt to vitterlighedsvidner. Blanketten skal være sognepræsten i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Du finder yderligere oplysninger om registrering af et barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Herfra kan du også udskrive blanketten. DÅB: Et barn skal døbes eller navngives senest seks måneder efter fødslen. Når barnet er døbt, er det optaget i den kristne menighed og medlem af folkekirken. Derfor fejres dåben normalt ved søndagens guds - tjeneste. Barnets forældre kontakter sognepræsten for at aftale en dato for dåben. Præsten og forældrene mødes herefter til en dåbssamtale. Samtalen kan finde sted i præstegården, men sognepræsten besøger også gerne de nybagte forældre i hjemmet. Forældrene finder 2-5 faddere til barnet. En fadder skal være døbt og have nået konfirmationsalderen. Læs mere om dåb på folkekirken.dk - det er aldrig for sent at blive døbt! NAVNGIVNING: Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navngives. Børn skal navngives, inden de fylder et halvt år. Forældrene sender blanketten»navngivning«til sognepræsten. Blanketten skal underskrives af begge forældre. BRYLLUP: Ved brylluppet siger parret ja til at leve som ægtefolk og til at elske og ære hinanden til døden skiller dem. Når I har besluttet jer for at blive gift, kontakter I sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for brylluppet og en samtale før vielsen. For at blive viet i folkekirken skal mindst den ene af jer være medlem. Før brylluppet skal I også henvende jer til ægteskabskontoret i bopælskommunen. Her udstedes en»prøvelsesattest«. Attesten dokumenter over for præsten, at ægteskabet kan indgås på lovlig vis. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel den dag, brudeparret siger ja til hinanden. DØDSFALD: Et dødsfald skal senest efter to hverdage anmeldes til sognepræsten. Ofte kontakter de efterladte en bedemand, der udfylder dødsanmeldelsen og sender den til præsten. Man aftaler også en dato for begravelse eller bisættelse med sognepræsten. Inden begravelsen har de nærmeste pårørende en samtale med præsten. NAVNEÆNDRING: Ønsker du at ændre navn, skal du sende blanketten»navneændring«til sognepræsten. En navneændring koster 470,00 kr. Du kan læse om navneændringer på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Du kan også ringe til sognepræsten for yderligere oplysninger. SAMTALE MED PRÆSTEN: Præsten har tavshedspligt, og man kan altid ringe eller sende en , hvis man har brug for en snak. Så finder I sammen et tidspunkt for et besøg. Præsten foretager også hjemmealtergang. BLANKETTER: På personregistrering.dk kan du udskrive blanketter. Du kan også ringe til sognepræsten, så finder hun de nødvendige blanketter til dig. 5

6 Grundlovsmødet Igen i år afholdte de tre menighedsråd i pastoratet det årlige Grundlovsmøde i præstegårdens have. I år havde man igen sat et stort telt op, så man kunne sidde i tørvejr eller i skygge for solen. Der deltog ca. 70 borgere i arrangementet som startede med en gudstjeneste som blev forrettet af vores sognepræst Kirsten Krab Koed. I år blev der spillet til salmerne af orgel og trompet. Vi syntes, det lød rigtig godt. Efter gudstjenesten var menighedsrådene vært ved et kaffebord hvor Bodil Andersen fra Bjerregrav Menighedsråd havde bagt til, som menighedsrådene siger hende tak for. Derefter var det så årets grundlovstaler, Henning Kjær Thomsen s tur til at komme på»scenen«. Han er biskoppens teologiske rådgiver, og han er en 6

7 glimrende taler, som tryllebandt publi - kum. Derefter blev det årets underholders tur, her plejer man at have et musikalsk indslag, men det havde man ikke i år, der havde man fået ikke ringer end Lotte Heise til at komme og underholde med et humoristisk foredrag om hendes mødrende ophav lige fra sig selv til hendes oldemor. Det var et rigtigt godt foredrag som underholdt deltagerne ligesom taleren havde gjort. Hun kan det der med underholdning. Der var desværre et afbræk i arrangementet, da der opstod nogle misforståelser mellem arrangørerne og Lotte Heise, men det blev klare. og Lotte Heise har også over for arrangørerne undskyldt optrinet. Planlægningen til næste år er i fuld gang. Redaktøren Grundlovsmødet

8 Duomo di Pisa - Domkirken i Pisa, Italien Dette kirkeblad har som forside et billede af et af Europas flotteste og største Domkirker Domkirken i Pisa. Den er ubeskrivelig flot og stor, men dengang havde katolikkerne jo også økonomi til at bygge stort og flot. Vi kunne ikke dy os for at skulle se kirken, når vi nu var på ferie i Italien. Foran Domkirken har man dengang placeret dåbskapellet samt bagved står jo det skæve tårn i Pisa. Jeg har fundet lidt historie fra stedet som jeg her gengiver: Midt på Piazza dei Miracoli ligger der et imponerende eksempel på romansk arkitektur, et af de helligste steder i Italien. Denne domkirke, der ligger midt på Piazza dei Miracoli i Pisa, er sammen med det tilhørende fritstående skæve tårn en af de meste fotograferede bygninger i Italien. Domkirken er stadig en fungerende kirke. Gå rundt om den kæmpestore bygning for at danne dig et indtryk af, hvor stor den egentlig er. Den italienske arkitekt, Buscheto, tegnede domkirken og for at ære ham, blev han efter sin død begravet bag en blændet bue i marmorfacaden. Da den første sten i denne kolossale domkirke blev lagt i 1093, var det begyndelsen til den pisansk-romanske arkitektur. Næsten år senere kan denne arkitektoniske stil ses i hele Toscana. Men Duomo di Pisa anses stadig som stilens mesterværk. Træd ind i midterskibet gennem San Ranieri-bronzedørene, der ligger tættest på Det Skæve Tårn. Indenfor kan du beundre de smukke marmorgulve og den betagende prædikestol, der er skabt af den berømte billedhugger, Giovanni Pisano, som engang blev kaldt»den første moderne billedhugger«. Mange af de middelalderkunstværker, der prydede domkirken, blev ødelagt i en brand i I dag er domkirkens udsmykning en fantastisk blanding af middelalderog renæssanceværker. Gå ned ad et af de to sideskibe til alteret. Læg mærke til Giambolognas krucifiks og apsis med den storslåede mosaik 8

9 Duomo di Pisa - Domkirken i Pisa, Italien fra det 13. århundrede. Kig også på de to bronzeengle, der markerer indgangen til koret. Hvis du kommer en søndag, kan du deltage i en søndagsmesse og høre det 38 mand store kor. Det er en meget speciel oplevelse at høre stemmernes resonans under domkirkens hvælvede loft. (højre indgang til koret) og naturligvis Giovanni Pisanos fantastiske prædikestol ( ) med reliefscener fra Det Nye Testamente (øverst i venstre sideskib). Redaktøren Duomo di Pisa ligger på Piazza dei Miracoli i udkanten af Pisas middelaldercentrum. En anden historiker skriver om Domkirken: Turisterhvervet behøver nu ikke være så bekymret, for selv uden Det Skæve Tårn ville turister flokkes til Pisa for at se domkirken, påbegyndt i Domkirken er arketypen på alle pisanske romanske kirker og den første, som blev beklædt med sort og hvid marmor i de karakteristiske striber. Indgangen er normalt gennem syddøren, Portale di San Ranieri, hvis prægtige bronzedøre (1180) er støbt af Bonanno, Det Skæve Tårns oprindelige arkitekt. Meget af interiøret måtte restaureres efter en storbrand i 1595, men heldigvis overlevede nogle af de største mesterværker luerne. Mest bemærkelsesværdige er kejser Henrik VII s gravmæle (1315) af Tino da Camaino (til venstre i sydlige korsarm),»en Santa Agnese«i overdådig ramme af Andrea del Sarto 9

10 Blæsten gik frisk over... ikke Limfjordens vande, men Klejtrup sø den aften Klejtrup menighedsråd og Kirsten K. Koed holdt udendørs gudstjeneste. Der var heldigvis en del mennesker, der ikke lod sig skræmme af blæsten, og mange havde medbragt tæpper og andre remedier, der kunne»isolere«i det tiltagende blæsevejr. Vores kirketjener, Leif måtte opgive at pynte alteret, som han plejer, og under altergangen måtte der holdes godt fat i engangsbægerne, ellers var de forsvundet hen over græsset. Kirsten K. Koed holdt sin prædiken med bravur selv om blæsten hev voldsomt både i præstekjolen og manuskriptet med hendes prædiken. Efter gudstjenesten var der kaffe og kage, og kaffekanderne blev tømt til sidste dråbe; det var godt med lidt varmt til halsen denne tidlige sommeraften, hvor solen endnu ikke havde fået ordentligt fat. Efter kaffen var det koret Kulturrødderne fra Rødding, der skulle underholde. Desværre var der en del af publikum, der havde forladt stedet pga. blæsevejret, men de resterende syntes, det var en utrolig god oplevelse, at høre koret synge de forskellige sommersange. Menighedsrådet synes dog, det er en synd, at ikke flere fik chancen for at høre det dygtige kor, så derfor er koret inviteret til at synge julen ind, så sæt kryds i kalenderen ved tirsdag den 1. december. Her kommer koret på besøg i Klejtrup kirke. Tidspunktet vil blive oplyst i lokalpressen. Tak til dem der trodsede vind og vejr. 10

11 Meddelelser... Menighedsrådsmøder Datoer for næste møder: Hersom: 3. september 2015 kl. 19:00 Menighedsrådsmøde 3. november 2015 kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Møderne er i Præstegården Bjerregrav: 2. september 2015 kl. 19:00 Menighedsrådsmøde 5. november 2015 kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Møderne holdes i Bjerregrav Ældrecenter Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag kl. 14:00-16:30 - eller efter aftale med foreningens formand, Ragna Kolind, på tlf Indre Mission i Klejtrup September: Onsdag d. 2.: Bibeltime Oktober: Onsdag d. 7.: Bibeltime November: Onsdag d. 4.: Bibeltime Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne. Gratis - Gratis - Gratis Kop og Øre - mød et medmenneske Har du brug for én, der vil... - drikke en kop kaffe/the sammen med dig? - lytte til dig? - være din samtalepartner i en times tid? - bede en bøn med dig, hvis du ønsker det? Så er du velkommen indenfor i vores hjem. Tlf.: Kærlig hilsen Dorte Bertelsen Holger Sørensens Vej 6 Klejtrup Se kirkernes hjemmesider - på: Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Klejtrup modtager med tak alt brugbart - og dødsboer afhentes. Åbent man.-fre. kl Tlf Tør du u give dig selv en udfordring, u sætte dig et mål og u har du det, der skal til? SPEJDERNE i KLEJTRUP ER KLAR IGEN PÅ TOFTEHØJ, VIBORGVEJ 39 KOM OG VÆR MED: Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes mandag kl. 17:00-18:30. H Ulvene (2.-4. kl.): Mødes mandag kl. 18:30-20:00. H Spejderne (5.-7. kl.): Mødes tirsdag kl. 18:30-20:30. H Seniorerne ( kl.): Mødes tirsdag kl. 19:00-21:00. H Rovere (17 år -): Aftaler selv møder. Du kan finde flere oplysninger om os på: Indskrivning til konfirmationsforberedelse Onsdag d. 16. sept. kl. 19:00 inviterer jeg konfirmander og forældre fra Møldrup Skole til en kort velkomstaften og indskrivning til konfirmation i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Torsdag d. 17. sept. kl. 19:00 inviterer jeg ligeledes konfirmander og forældre fra Bjerregrav Friskole til en kort velkomstaften og indskrivning til konfirmation i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Jeg glæder mig til at hilse på jer Kirsten Krab Koed Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Tlf.: Mail: Indsamlinger i Hersom Kirke September: DSUK Oktober/November: Dansk Røde Kors December: Børnesagens Fællesråd Januar: Det danske Bibelselskab Indsamlinger i V. Bjerregrav Kirke Pinse: Folkekirkens Nødhjælp Høstgudstj.: DSUK Juleaften: Børnesagens Fællesråd Nytårsdag: Det danske Bibelselskab Indsamlinger i Klejtrup Kirke Nytårsdag: Bibelselskabet Påskedag: Danske Sømandsog Udlandskirker Høstgudstjeneste: Kofoeds Skole Juledag: Kirkens Korshær Planlagte gudstjenester på Kløvermarken og Blåbærhaven Torsdag den 17. september Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) Søren Christensen? Blåbærhaven kl. 16:00 (kaffe før gudstjenesten) Søren Christensen? Torsdag den 15. oktober Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) Pontoppidan Kløverbakken kl. 16:00 Pontoppidan Torsdag den 5. november Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) Blåbærhaven kl. 16:00 Torsdag den 3. december Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) Søren Christensen? Kløverbakken kl. 16:00 Søren Christensen? Tirsdag den 22. december Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) Blåbærhaven kl. 16:00 11

12 Gudstjenesteliste Dato HERSOM. V. BJERREGRAV KLEJTRUP Søndagens navn SEPTEMBER sept. 14:00 Søren Christensen 14. s. e. Trinitatis Altergang 13. sept KKK afløser 15. s. e. Trinitatis i Hvam og Roum 20. sept. 15:30 Søren Christensen 16. s. e. Trinitatis Altergang 27. sept. 09:30 Høst- 11:00 Høst- 14:30 Høst- 17. s. e. Trinitatis gudstjeneste gudstjeneste gudstjeneste Kaffe med brød med frokost med kaffebord OKTOBER okt :00 Dåb 18. s. e. Trinitatis 11. okt s. e. Trinitatis 18. okt. 14:00 Robert Ryholt 20. s. e. Trinitatis 25. okt. 11:00 BUSK gudstj. 21. s. e. Trinitatis NOVEMBER nov. 11:00 Alle Helgen 19:00 Alle Helgen 17:00 Alle Helgen Alle Helgen 8. nov s. e. Trinitatis 15. nov s. e. Trinitatis 22. nov. 14:00 Robert Ryholt Sidste søndag i kirkeåret 29. nov. 19:00 Lysgudstjeneste 1. s. i Advent DECEMBER dec. 14:00 Søren Christensen 2. s. i Advent 13. dec s. i Advent 20. dec. KKK afløser i Tostrup s. i Advent 24. dec :30 Søren Christensen Juleaften 14:45 Kirsten Krab Koed 25. dec Juledag 26. dec Juledag 27. dec. Henviser til Hvam Kirke Henviser til Hvam Kirke Henviser til Hvam Kirke Julesøndag Gudstjenester kl er som hovedregel med altergang! De tre menighedsråd har besluttet, at der vil være kaffe/te i våbenhuset efter gudstjenesterne kl LSD-grafisk Mail:

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

&KIRKE SOGN. Gospelgudstjeneste INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang

&KIRKE SOGN. Gospelgudstjeneste INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2015-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!.......... s. 2 Adresser............................ s. 2 Nyt fra Hersom Sogns Menighedsråd.....

Læs mere

&KIRKE SOGN. Alle i sognene ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår! INDHOLD

&KIRKE SOGN. Alle i sognene ønskes en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår! INDHOLD SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - Dec. 2015 / Jan.-Febr. 2016-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!...... s. 2 Adresser........................ s. 2 Kirkelige handlinger..............

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts-April-Maj 2016-60. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts-April-Maj 2016-60. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts-April-Maj 2016-60. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!...... s. 2 Adresser........................ s. 2 Kirkelige handlinger..............

Læs mere

&KIRKE SOGN. Sandslotte i solnedgang - hvad er sandhed? - læs historien på side 3

&KIRKE SOGN. Sandslotte i solnedgang - hvad er sandhed? - læs historien på side 3 SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

&KIRKE SOGN. Jesu Kristi opstandelse påskemorgen INDHOLD. - set med konfirmandernes øjne

&KIRKE SOGN. Jesu Kristi opstandelse påskemorgen INDHOLD. - set med konfirmandernes øjne SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 1 - Marts 2015-59. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!.......... s. 2 Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

&KIRKE SOGN. Grundlovsfest. i præstegårdshaven INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN. Grundlovsfest. i præstegårdshaven INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Hej med jer..!............. s. 2 Sæsonstart for børnekor

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

&KIRKE SOGN. Din sommerkirke? INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni-Juli-August årgang

&KIRKE SOGN. Din sommerkirke? INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni-Juli-August årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni-Juli-August 2016-60. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!...... s. 2 Adresser........................ s. 2 Kirkelige handlinger..............

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269

Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 1 Prædiken 2. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 10. december 2017 kl. 10.00. Salmer: 123/268/612/85//271/439/569/269 Åbningshilsen Vi glæder os i denne tid, for vi er i advent på vej mod jul. Ja, og

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

&KIRKE SOGN. De brændende tornebuske

&KIRKE SOGN. De brændende tornebuske SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - Sept.-Okt.-Nov. 2016-60. årgang INDHOLD LEDEREN: Kære allesammen!....... s. 2 Adresser......................... s. 2 Bliver det efterår i Paradis...........

Læs mere

&KIRKE SOGN. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Hej med jer!.............. s. 2 Kop og øre - mød et medmenneske......

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2010

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2010 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2010 47. årg. Først skal der lyde et tillykke til årets konfirmander Forsiden viser et udpluk af de kors, konfirmanderne har lavet.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

&KIRKE SOGN. Du kan se mange flere billeder fra Grundlovsmødet længere inde i bladet...

&KIRKE SOGN. Du kan se mange flere billeder fra Grundlovsmødet længere inde i bladet... SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2012-56. årgang INDHOLD Siden sidst Forskelligt (informationer) s. 2 Fyld Din Kirke - til høstgudstjeneste s. 2 Adresser Kære konfirmander

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

bæres til dåb (eller en voksen vælger at blive døbt) i Andst kirke, vil der blive hængt et rødt æble på træet. På æblet vil stå dåbskandidatens

bæres til dåb (eller en voksen vælger at blive døbt) i Andst kirke, vil der blive hængt et rødt æble på træet. På æblet vil stå dåbskandidatens Af Helle Torp. Midt i november fik vi indviet kirkens dåbstræ. Fremover, når et barn bæres til dåb (eller en voksen vælger at blive døbt) i Andst kirke, vil der blive hængt et rødt æble på træet. På æblet

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere