MELLEM DIG OG RCI EUROPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MELLEM DIG OG RCI EUROPE"

Transkript

1 RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation af vilkår, betingelser og meddelelser offentliggjort på denne hjemmeside ("Vilkårene") udgør din anerkendelse af alle sådanne Vilkår. HVIS DU IKKE INDVILGER I DISSE VILKÅR, SÅ ER DU IKKE BEMYNDIGET TIL AT BENYTTE DENNE HJEMMESIDE. VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "JEG INDVILGER", AFSLUTTE REGISTRERINGSPROCESSEN OG DEREFTER KLIKKE PÅ KNAPPEN "FORTSÆT" ELLER, HVOR DU TIDLIGERE HAR REGISTRERET DIG, VED AT LOGGE IND PÅ DENNE HJEMMESIDE, ERKLÆRER DU AT VÆRE GYLDIGT MEDLEM AF RCI, SAMT AT DU INDVILGER I AT VÆRE BUNDET AF ALLE VILKÅRENE. Disse Vilkår gælder både for din brug af denne hjemmeside og al tilknyttet internettrafik. RCI forbeholder sig sin fulde ret til når som helst at ændre eller på anden måde opdatere disse Vilkår. Sådanne ændringer eller opdateringer træder i kraft øjeblikkeligt uden varsel. Ved at benytte denne hjemmeside, efter at RCI har givet meddelelse om sådanne ændringer eller opdateringer, indvilger du i at være bundet af sådanne reviderede Vilkår. Denne hjemmeside giver dig mulighed for at linke til mange andre hjemmesider, der muligvis er tilknyttede denne hjemmeside og/eller RCI, og som kan have vilkår, betingelser og brugsmeddelelser, der afviger fra eller indeholder vilkår, betingelser og meddelelser, der supplerer Vilkårene angivet på denne hjemmeside. Din adgang til sådanne hjemmesider gennem link bragt på denne hjemmeside er underkastet vilkår, betingelser, meddelelser og politikker for brug af disse hjemmesider og ikke denne hjemmeside. RCI garanterer ikke overførsel eller behandling af nogen oplysninger, online-håndtering eller -transaktion, der sendes til denne hjemmeside. Overførsel af oplysninger betyder ikke, at online-handlingen eller -transaktionen er blevet anerkendt eller afvist, men angiver blot, at der er blevet sat en overførsel i gang. Alle online-handlinger og -handlinger sker med forbehold for skriftlig bekræftelse. Desuden kan det serviceniveau, der er tilgængeligt på og fra denne hjemmeside, afvige, og denne hjemmeside kan i perioder være utilgængelig eller "nede". RCI forbeholder sig ret til at suspendere eller lukke denne hjemmeside helt eller delvis af forretningsmæssige eller tekniske årsager. Der er dog også adgang til RCI's medlemstjenesteydelser per telefon eller post. FORTROLIGHEDSPOLITIK Klik her for vores fortrolighedspolitik VAREMÆRKER, OPHAVSRETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER Denne hjemmeside ejes, styres og drives af RCI Europe, Kettering Parkway, Kettering, Northants, NN15 6EY, Storbritannien. Tlf.nr (0) Copyright RCI Europe. Alle rettigheder forbeholdt. Alt indhold på denne hjemmeside inklusive tekst, billeder, illustrationer, audioklip og videoklip, er beskyttet af ophavsrettigheder, varemærker, servicemærker, og/eller anden intellektuel ejendomsret (som bestyres af USA's og international ophavsretslovgivning og traktatmæssige bestemmelser, fortrolighed og offentlighedslovgivning samt bestemmelser og vedtægter for kommunikation), og ejes og styres af RCI eller dets tilknyttede eller beslægtede enheder, forretningsforbindelser eller partnere; eller af nogen tredjepart, der leverer indhold, handlende, sponsorer og licensgivere (under ét "leverandører"), der har givet RCI licens til disses indhold eller ret til at markedsføre disses produkter og/eller tjenesteydelser. A Wyndham Worldwide Company Updated January 2015

2 Indholdet på denne hjemmeside eller nogen hjemmeside, der ejes, drives, styres eller har fået licens fra RCI's forretningsforbindelser eller partnere eller leverandører er alene beregnet til din personlige, ikke-kommercielle brug. Du må udskrive en kopi af indholdet, men du må ikke på nogen måde kopiere, gengive, genudgive, uploade, poste, transmittere, distribuere og/eller udnytte indholdet eller oplysningerne (inklusive eller andre elektroniske medier) eller software involveret i at udnytte sådant indhold eller oplysninger til kommerciel brug uden forudgående skriftligt tilsagn fra RCI, dets tilknyttede eller beslægtede enheder, forretningsforbindelser eller partnere eller leverandører. Du kan anmode om tilladelse ved at faxe en anmodning til RCI's juridiske afdeling (Legal Department) på faxnr (0) Uden forudgående skriftligt tilsagn fra RCI, dets tilknyttede eller beslægtede enheder, forretningsforbindelser eller partnere eller leverandører, vil din ændring af indholdet, brug af indhold på nogen anden hjemmeside eller netværksopkoblet computermiljø eller brug af indholdet til noget formål bortset fra personlig, Ikke-kommerciel brug, udgøre en overtrædelse af rettigheder tilhørende ejerne af RCI, dets tilknyttede eller beslægtede enheder, tilknyttede virksomheders eller partneres eller leverandørers ophavsrettigheder, varemærker eller servicemærker og andre ophavsretligt beskyttede rettigheder, og er forbudt. Som en betingelse for din brug af denne hjemmeside indestår du over for RCI for, at du ikke vil benytte denne hjemmeside til noget formål, som er ulovligt eller forbudt under disse Vilkår, inklusive offentliggørelse eller transmission af truende,bagvaskende, nedgørende, obskønt, krænkende, ophidsende, pornografisk eller profant materiale. Henset til Internettets enestående karakter og behovet for at sikre RCI's systemer og ophavsretsligt beskyttede teknologi, forbeholder RCI sig ret til på egen foranledning når som helst og uanset årsag at begrænse eller forhindre adgang til denne hjemmeside for nogen bruger og især at begrænse eller forhindre adgang for brugere, der misbruger eller på usædvanlig eller upassende måde benytter denne hjemmeside, eller som overtræder disse Vilkår. Hvis du overtræder noget af disse Vilkår, ophører din tilladelse til at benytte denne del af denne hjemmeside øjeblikkeligt uden krav på noget varsel. Du må ikke på din hjemmeside benytte nogen varemærker, servicemærker eller materialer fra denne hjemmeside beskyttet af ophavsret inklusive logoer eller bogstaver uden udtrykkeligt skriftligt tilsagn fra ejeren af mærket eller ophavsretten. Du må ikke indlægge eller på anden måde indarbejde noget indhold eller andre materialer fra denne hjemmeside på din egen eller en anden hjemmeside uden forudgående skriftligt tilsagn fra RCI. RCI Europe er søstervirksomhed til Resort Condominiums International, LLC, der ejer et antal registrerede varemærker inklusive RCI og Design, RCI-logoet og domænenavnene og Andre produkt- og virksomhedsnavne anført heri kan, uanset om de er registrerede eller ej, være varemærker tilhørende disses respektive ejere. FRASKRIVNING AF GARANTI OG ANSVAR ALT INDHOLD PÅ DENNE DEL AF DENNE HJEMMESIDE ER UDSENDT "SOM DET ER" OG "SOM DET FOREFINDES" OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE. BORTSET FRA DISSE GARANTIER, SOM UNDER STORBRITANNIENS OG EU'S LOVGIVNING GÆLDENDE FOR DISSE VILKÅR, ER UNDERFORSTÅEDE LOVMÆSSIGE OG IKKE KAN FRAVIGES, INDSKRÆNKES ELLER ÆNDRES, FRASKRIVER RCI, DETS TILKNYTTEDE ELLER BESLÆGTEDE ENHEDER, FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER PARTNERE, OG LEVERANDØRER SIG ALLE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUSIVE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL EN BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET OG KRÆNKELSE. HVERKEN RCI, DETS TILKNYTTEDE ELLER BESLÆGTEDE ENHEDER, FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER PARTNERE, ELLER LEVERANDØRER, ELLER NOGEN PERSON INVOLVERET I AT SKABE, PRODUCERE OG DISTRIBUERE DENNE HJEMMESIDE, INDESTÅR FOR, AT FUNKTIONERNE PÅ DENNE HJEMMESIDE ER UDEN FORSTYRRELSER ELLER FEJLFRI, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, ELLER AT SERVEREN, DER GØR INDHOLDET TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRUS

3 ELLER ANDET SKADELIGT INDHOLD. DET INDHOLD, SOM DU FÅR ADGANG TIL PÅ DENNE HJEMMESIDE, ER UDELUKKENDE BEREGNET FOR DIN BEKVEMMELIGHED, OPLYSNINGER OG MULIGHED FOR AT FORETAGE HANDLINGER. RCI INDESTÅR PÅ INGEN MÅDE FOR DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF DENNE HJEMMESIDE, ELLER FOR PÅLIDELIGHEDEN, NØJAGTIGHED ELLER AKTUALITET AF NOGET INDHOLD, OPLYSNINGER, TJENESTEYDELSE OG/ELLER MATERIEL, SOM DU ANSKAFFER UNDER BRUG AF DENNE HJEMMESIDE. VI BESTRÆBER OS PÅ AT SIKRE, AT DET INDHOLD, SOM DU FÅR ADGANG TIL PÅ DENNE HJEMMESIDE, ER NØJAGTIGT. INDHOLDET KAN DOG OMFATTE UNØJAGTIGHEDER, SLÅFEJL OG UDELADELSER. VI VIL GØRE VORES BEDSTE FOR AT KORRIGERE FEJL OG UNDLADELSER SÅ HURTIGT SOM MULIGT EFTER AT VÆRE BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ DEM. DER FORETAGES PERIODISKE ÆNDRINGER AF INDHOLDET, SOM DU HAR ADGANG TIL PÅ DENNE HJEMMESIDE MED TILFØJELSER, SLETNINGER OG ÆNDRINGER, OG DER KAN FORETAGES FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER AF DENNE HJEMMESIDES FUNKTIONALITET, DESIGN ELLER LAYOUT. DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT BRUG AF DENNE HJEMMESIDE SKER PÅ DIT EGET ANSVAR. DEN SAMLEDE OMKOSTNING TIL NØDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION ELLER AFHJÆLPNING AF DIT SYSTEM PÅHVILER DIG (OG IKKE RCI). DU ER UDTRYKKELIGT INDFORSTÅET MED, AT HVERKEN RCI, DETS TILKNYTTEDE ELLER BESLÆGTEDE ENHEDER, FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER PARTNERE, ELLER LEVERANDØRER, ELLER NOGEN AF DISSES RESPEKTIVE ANSATTE ELLER AGENTER, ELLER NOGEN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON INVOLVERET I SKABELSEN, PRODUKTIONEN OG DISTRIBUTIONEN AF DENNE HJEMMESIDE ER ANSVARLIG ELLER FORPLIGTET OVER FOR NOGEN SOM HELST FYSISK ELLER JURIDISK PERSON FOR NOGET TAB, SKADE (UANSET OM INDIREKTE, PUNITIVE, UAGTSOM, SÆRLIG ELLER FØLGESKADE), ANSVAR ELLER NOGEN ANDEN ÅRSAG BASERET PÅ KONTRAKT, ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUG ELLER FORSØGT BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ELLER NOGEN ANDEN SIDE, DER LINKES TIL, BORTSET FRA MED HENSYN TIL ANSVAR, TAB OG ERSTATNING FOR DØD ELLER PERSONSKADE, HVOR DER IKKE GÆLDER NOGEN BEGRÆNSNING. SOM EKSEMPLER OG UDEN AT BEGRÆNSE DET GENERELLE I DET FOREGÅENDE, RCI, RCI EUROPE OG RCI POINTPARTNERE SAMT DISSES TILKNYTTEDE ELLER BESLÆGTEDE ENHEDER, FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER PARTNERE, OG LEVERANDØRER SKAL IKKE HÆFTE FOR NOGET KRAV, TAB ELLER SKADE OPSTÅ SOM FØLGE AF FUNKTIONSFEJL AF DENNE DEL AF DENNE HJEMMESIDE, FEJL, UNDLADELSE, AFBRYDELSE, SLETNING, DEFEKT, DRIFTSMÆSSIG FORSTYRRELSE, COMPUTERVIRUS, TYVERI, ØDELÆGGELSE, UBEMYNDIGET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF PERSONLIGE REGISTRERINGER ELLER ANDRE MATERIALER, DER VISES PÅ DENNE DEL AF DENNE HJEMMESIDE. DU ANERKENDER OG AFTALER UDTRYKKELIGT, AT RCI IKKE HÆFTER FOR NOGEN NEDGØRENDE, KRÆNKENDE ELLER ULOVLIG ADFÆRD FRA ANDRE ABONNENTERS ELLER TREDJEPARTS SIDE. RCI, RCI EUROPE OG RCI POINTPARTNERE SAMT DISSES TILKNYTTEDE ELLER BESLÆGTEDE ENHEDER, FORRETNINGSFORBINDELSER ELLER PARTNERE, OG LEVERANDØRER HÆFTER FOR DIREKTE TAB OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUG AF DENNE DEL AF DENNE HJEMMESIDE, UANSET OM DE ER BASEREDE PÅ KONTRAKT ELLER PÅ ANDEN MÅDE, INDTIL MAKSIMALT DEN SAMLEDE VÆRDI AF TRANSAKTIONEN, HVORUNDER DER OPSTÅR KRAV, FOR EN VILKÅRLIG BEGIVENHED ELLER RÆKKE AF SAMMENHÆNGENDE BEGIVENHEDER. DETTE AFSNIT OM ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER KUN I DET OMFANG, LOVGIVNINGEN TILLADER. DET PÅVIRKER IKKE DINE LOVMÆSSIGE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER. A Wyndham Worldwide Company

4 SKADESLØSHOLDELSE Du indvilger i at holde RCI, dets forretningsforbindelser eller partnere, og leverandører, og dets og disses funktionærer, direktører, ansatte, tilknyttede eller beslægtede enheder, agenter, licensgivere og leverandører skadesløse samt beskytte dem mod alle tab, udgifter, skader og omkostninger, inklusive rimelige sagsomkostninger, der måtte følge af nogen overtrædelse af disse Vilkår fra din side. TREDJEPARTS RETTIGHEDER Disse Vilkår gælder for RCI, dets forretningsforbindelser eller partnere, og leverandører samt dets og disses funktionærer, direktører, ansatte, tilknyttede eller beslægtede enheder, agenter, licensgivere og leverandører. Hver enkelt af disse fysiske eller juridiske personer har ret til at gøre disse Vilkår gældende direkte mod dig på sine egne vegne. LINK Denne hjemmeside kan indeholde link til andre hjemmesider ("Linkede Sider"). Linkede Sider er udelukkende medtaget for din bekvemmelighed og oplysning, og som sådanne besøger du dem på eget ansvar. Indholdet på Linkede Sider styres ikke af RCI, og RCI er ikke ansvarlig for eller anbefaler sådant indhold, uanset om RCI er tilknyttet ejerne af sådanne Linkede Sider eller ej. Du må ikke oprette hyperlink til denne hjemmeside eller oprette link, der direkte eller indirekte påstår nogen form for sponsorering eller anbefaling af din egen eller nogen anden hjemmeside fra RCI's eller dets tilknyttede eller beslægtede enheders, forretningsforbindelsers eller partneres eller leverandørers side. SERVICEHJÆLP Klik her for hjælp med spørgsmål eller problemer med denne hjemmeside. BRUG AF RCI'S BYTTEPROGRAM RCI's Bytteprogramfunktion offentliggjort på denne hjemmeside er alene beregnet til at hjælpe dig med at forny dit Medlemskab, foretage indskud, fastslå ombytningsmuligheder, anmode om ombytninger, reservere og bekræfte ombytninger samt udføre onlinehandlinger og køb og ikke til noget andet formål. Du indestår for, at du er mindst 18 år, er gyldigt Medlem af RCI og retsgyldigt kan indgå denne aftale og benytte denne hjemmeside i overensstemmelse med alle heri anførte Vilkår. Du indestår for at være finansielt ansvarlig for al din brug af denne hjemmeside (samt for andres brug af din konto, inklusive mindreårige (personer under 18 år), der bor sammen med dig). Du indvilger i at tilse al brug af denne hjemmeside i dit navn eller gennem din konto. Du indestår også for, at alle oplysninger (inklusive oplysninger, du leverer til RCI under brug af denne hjemmeside med henblik på at foretage indskud, anmode om ombytninger, foretage reservationer og udføre online-handlinger) leveret af dig eller Medlemmer af din husstand eller af tredjepart med din bemyndigelse og tilsyn, er sande og nøjagtige. Du indestår yderligere for, at ethvert kredit- eller betalingskort, som du benytter til at udføre online-handlinger, er dit eget, og at der er tilstrækkeligt indestående på sådanne kredit- og betalingskonti til at dække omkostningen ved de programmer, produkter eller tjenesteydelser, du køber. Hvis der er ændringer til de oplysninger, du har leveret, er det dit ansvar at informere RCI hurtigst muligt. Spekulative, falske eller svigagtige handlinger eller online-handlinger eller andre handlinger eller online-handlinger i forventning om efterspørgsel er forbudte. RCI's Vilkår for Medlemskab, som er særskilte vilkår i forhold til disse Vilkår, gælder for alle online-handlinger og -handlinger på og i forbindelse med RCI's Bytteprogramfunktion offentliggjort på denne hjemmeside. Du indvilger i at følge af alle sådanne vilkår for Medlemskab af RCI og/eller vilkår for nogen af RCI's forretningsforbindelser, partnere, leverandører eller leverandører og andre tredjeparter, som du vælger at handle med, inklusive betaling af alle beløb ved forfald samt at overholde alle regler og begrænsninger

5 med hensyn til rådighed, beboelse og brug af ombytningsindkvartering. RCI er ikke ansvarlig for programmer uden relation til ombytning, produkter eller tjenesteydelser, der tilbydes dig af dets forretningsforbindelser, partnere, leverandører eller leverandører og andre tredjeparter, uanset om vi i nogen henseende optræder som agenter for en sådan enhed. Du er ansvarlig for alle omkostninger, gebyrer, afgifter og ejendomsskatter, der måtte opstå som følge af brug af denne hjemmeside eller som følge af online-handlinger og -handlinger på og i forbindelse med RCI's Bytteprogramfunktion offentliggjort på denne hjemmeside. Denne hjemmeside forhindrer dig ikke i at foretage forkerte indskud, anmode om umulige ombytninger eller foretage umulige og/eller forkerte ombytningsreservationer såsom to ombytninger til forskellige ferieanlæg på samme tid. Hvis du foretager forkerte indskud eller anmoder om umulige ombytninger eller foretager umulige og/eller forkerte ombytningsreservationer, anerkender du, at ansvaret for fejlene og/eller undladelserne fuldt ud er dit, og at RCI ikke er forpligtet til at yde dig hverken hel eller delvis refusion eller løse tilfælde, hvor du foretager sådanne fejlagtige handlinger og online-handlinger. Under USA's lovgivning er bestemte lande listede som Begrænsede eller Forbudte Lande med hensyn til rejseydelser. Begrænsede lande omfatter aktuelt uden nødvendigvis at være begrænset til Cuba, Iran, Irak, Libyen og Sudan. RCI, dets tilknyttede eller beslægtede enheder, forretningsforbindelser eller partnere samt leverandører og/eller disses respektive agenter, licensgivere og leverandører kan hverken modtage indskud, behandle eller imødekomme ombytningsanmodninger eller foretage og opfylde ombytningsreservationer eller udstede bekræftelser på eller i forbindelse med RCI's Bytteprogram-funktion vist på denne hjemmeside fra RCI-Medlemmer, der er statsborgere i eller opholder sig permanent i noget af de anførte Begrænsede eller Forbudte Lande, og som ønsker at foretage en indskud til eller ombytte til noget tilknyttet ferieanlæg i USA; de kan heller ikke at behandle eller imødekomme RCI-Medlemmer, der er amerikanske statsborgere eller opholder sig permanent i USA, og som indskyder et tilknyttet ferieanlæg i noget af de anførte Begrænsede eller Forbudte Lande eller ombytter til Indkvartering deponeret i RCI's Bytteprogram af noget RCI-Medlem, der er statsborger eller opholder sig permanent i noget af de anførte Begrænsede eller Forbudte Lande. VALUTAOMREGNER Omkostningen ved fremmede produkter eller tjenesteydelser kan være underkastet valutaudsving. Valutakurserne er baserede på forskellige offentligt tilgængelige kilder og bør kun benyttes som retningslinjer. Kursernes nøjagtighed kontrolleres ikke, og de faktiske kurser kan afvige. Valutakurserne opdateres ikke hver dag. Kontrollér datoen på valutaomregner for, hvornår pågældende valuta sidst blev opdateret. Oplysningerne leveret af dette program menes at være nøjagtige, men RCI, dets tilknyttede eller beslægtede enheder, forretningsforbindelser eller partnere, og leverandører og/eller disses respektive agenter, licensgivere og leverandører garanterer ikke en sådan nøjagtighed. Ved brug af disse oplysninger til finansielle formål råder RCI dig til at forespørge en kvalificeret professionel om valutakursernes nøjagtighed. RCI, dets tilknyttede eller beslægtede enheder, forretningsforbindelser eller partnere, og leverandører og/eller disses respektive agenter, licensgivere og leverandører tillader ikke brug af disse oplysninger til noget andet formål end personlig brug og forbyder i lovens fulde omfang videresalg, videredistribution og brug af disse oplysninger til kommercielle formål. GÆLDENDE RET Denne aftale (og alle stridigheder, krav eller sager af enhver art, der måtte opstå af eller på nogen måde vedrørende brug af denne hjemmeside og/eller RCI's Bytteprogram-funktion offentliggjort på denne hjemmeside) er underkastet og skal fortolkes i overensstemmelse A Wyndham Worldwide Company

6 med engelsk lovgivning. Du erklærer dig herved indforstået med, at retsafgørelser fra Engelske domstole er enerådende i alle stridigheder, der måtte opstå af eller vedrørende brug af denne hjemmeside. Personer, der vælger at få adgang til denne hjemmeside fra steder uden for Storbritannien, er ansvarlige for at overholde den lokale lovgivning, i det omfang lokal lovgivning er gældende. Du må ikke benytte eller eksportere materialer eller indhold indeholdt på denne hjemmeside under overtrædelse af Storbritanniens eller EU's eksportlovgivning og -bestemmelser. Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår viser sig at være ulovlig, ugyldig eller uanset årsag ikke gennemførlig, så skal pågældende bestemmelse udskilles fra disse Vilkår. Du er indforstået med, at der ikke som følge af denne aftale eller brug af denne hjemmeside består noget interessentskab, partnerskab, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og RCI. DEN SAMLEDE AFTALE Bestemmelserne i disse Vilkår og hver eneste forpligtelse, der henvises til heri, udgør den samlede aftale mellem på den ene side RCI, dets tilknyttede eller beslægtede enheder, forretningsforbindelser eller partnere og leverandører og på den anden side dig og erstatter alle forudgående forslag, aftaler eller forståelser (uanset om mundtlig eller skriftlig), der ikke er indarbejdede heri. I tilfælde af, at der er nogen form for uoverensstemmelser mellem disse Vilkår og alle fremtidigt udgivne vilkår, betingelser og brugsmeddelelser eller forståelser, skal de senest udgivne Vilkår eller betingelser og meddelelser have forrang. En trykt udgave af denne aftale og enhver meddelelse, der gives i elektronisk form, skal kunne fremlægges i retslige eller administrative sager baseret på eller vedrørende denne aftale i samme omfang og på samme betingelser som andre forretningsmæssige dokumenter og registreringer, der oprindeligt er oprettet og vedligeholdt i trykt form. ALLE RETTIGHEDER, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER TILDELT HERI, FORBEHOLDES AF RCI.

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger Beskyttelse af personoplysninger Somfy registrerer både personoplysninger som gives af Dig i forbindelse med køb af produkter via Hjemmesiden og såkaldt anonym information, som f.eks. viste sider eller

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark

SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark SENETE OPDATERING: 21.1.2014 SFAFT BV S VILKÅR OG BETINGELSER Subway Franchise Advertising Fund Trust, B.V. Amsterdam, Holland www.subway.dk, Danmark 1. Accept af vilkår og betingelser 2. IP-protokoladresser

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning

Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Google Talk til BlackBerry smartphones Brugervejledning Version: 3.0 SWDT391406-1764961-0321095409-016 Indholdsfortegnelse Grundlæggende oplysninger... 3 Om Google Talk til BlackBerry-smartphones... 3

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår Betingelser og vilkår 1. INDLEDNING 1.1 Disse medlemskabsvilkår beskriver den juridisk bindende kontrakt mellem RCI Europe ( RCI eller vi ) og hver person, der har eller har haft den juridiske ret til

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

Vilkår og betingelser for EkstraFerier

Vilkår og betingelser for EkstraFerier Vilkår og betingelser for EkstraFerier Disse bestillingsbetingelser udgør sammen med vores cookies og fortrolighedspolitikker samt eventuelle andre skriftlige oplysninger, som vi har gjort dig opmærksom

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Forest Stewardship Council mellem Licensaftale for FSC-certificeringsordningen (1) FSC Global Development GmbH, Charles-de-Gaulle Strasse 5, 53113 Bonn, Tyskland, repræsenteret ved den administrerende

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR:

BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: BETINGELSER OG VILKÅR FOR SALG MED MINDRE ANDET UDTRYKKELIGT SKRIFTLIGT ER AFTALT ER ALLE SALG UNDERGIVET FØLGENDE BETINGELSER OG VILKÅR: 1. GENERELT. OXOID A/S, ("Sælger") tilbyder hermed at sælge de

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

BRUGERAFTALE (GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER)

BRUGERAFTALE (GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER) BRUGERAFTALE (GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER) 1. DIN BRUGERAFTALE Den følgende tekst beskriver de generelle forretningsbetingelser, som gælder for brug af ahandyhand.dk s tjenester (efterfølgende kaldet

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere