Indholdsfortegnelse 1. Indledning Afdelingens organisation... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afdelingens organisation... 4"

Transkript

1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Afdelingens organisation Bygningsmæssige forhold mv Generelt Rundgang Ambulatorium Daghospital Anlægget Sengeafdelingen Andre forhold Adgang til frisk luft Låsesystemet Fikseringer (Politianmeldelse af) vold mod personalet Udslusning af færdigbehandlede patienter Patientmøder Opbevaring af journaler... 22

2 Overbelægning Børn og unge Narkotika Rygning Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Kost Gennemgang af tilførsler til tvangsprotokollen Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse Tvangsbehandling Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt Beskyttelsesfiksering Opfølgning Underretning... 39

3 3 1. Indledning Den 1. januar 1997 trådte lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand i kraft. Ifølge lovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning; den tidligere eksisterende begrænsning i ombudsmandens kompetence over for (amts)kommunerne er således ophævet. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed samt ethvert tjenestested der hører under ombudsmandens virksomhed. I de almindelige bemærkninger til lovforslaget om ombudsmandsloven er det forudsat at der kommer "en vis forøgelse af inspektionsvirksomheden i forhold til det kommunale område, især af psykiatriske hospitaler og andre institutioner for mentalt handicappede". Som et led i denne inspektionsvirksomhed foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere den 14. januar 1999 inspektion af den psykiatriske afdeling på Holstebro Centralsygehus. Til stede under inspektionen var bl.a. administrerende overlæge Peter Bjulver, chefpsykolog Carsten Lund og psykiatrichef i Ringkjøbing Amt Gert Pilgaard Christensen. Inspektionen bestod af en indledende samtale med ledelse og medarbejderrepræsentanter fra det lokale samarbejdsudvalg, samtaler med patienter der havde anmodet herom, rundvisning på afdelingen og en opsamlende samtale med ledelsen. I forbindelse med inspektionen anmodede jeg om kopi af afdelingens tilførsler i tvangsprotokollen i 1998 vedrørende tvangsindlæggelse og -tilbageholdelse, tvangsbehandling, tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt samt beskyttelsesfiksering, jf. nærmere herom nedenfor

4 4 under punkt 5. Materialet blev fremsendt til ombudsmandsinstitutionen efterfølgende. Jeg bad desuden om at få udleveret et par eksempler på behandlingsplaner til senere gennemsyn og fik senere under inspektionen - efter at samtykke var indhentet fra de pågældende patienter og behandlingsplanerne var anonymiseret - udleveret to behandlingsplaner. I tilslutning til inspektionen udarbejdede jeg - et referat af det indledende møde, - et notat om iagttagelser under rundgang på afdelingen, og - et referat af den afsluttende samtale med ledelsen. Med brev af 27. januar 1999 blev dette materiale forelagt afdelingsledelsen og Ringkjøbing Amt som blev bedt om at fremkomme med eventuelle bemærkninger/rettelser inden en måned. Jeg modtog herefter brev af 25. februar 1999 fra psykiatrichef Gert Pilgaard Christensen med amtets og afdelingsledelsens bemærkninger. Bemærkningerne er indarbejdet i rapporten. Denne rapport har i en foreløbig udgave været sendt til den psykiatriske afdeling i Holstebro og Ringkjøbing Amt til eventuelle bemærkninger om faktiske forhold som den foreløbige rapport måtte give anledning til. Ringkjøbing Amt har i brev af 10. januar 2000 fremkommet med nogle bemærkninger der er indarbejdet i rapporten. 2. Afdelingens organisation Psykiatrien i Ringkjøbing Amt er samlet i en organisation Psykiatrien i Ringkjøbing Amt. Denne organisation omfatter de psykiatriske afdelinger og de socialpsykiatriske institutioner. Psykiatrien i Ringkjøbing Amt er underlagt Skole- og socialudvalget. Den psykiatriske

5 5 afdeling i Holstebro er en del af denne organisation. Afdelingen er fysisk placeret på Holstebro Centralsygehus. Psykiatrisk afdeling har 32 sengepladser til et muligt patientgrundlag på hvilket ifølge afdelingsledelsen formentlig er det forholdsmæssigt laveste antal sengepladser noget sted i landet. Afdelingens funktion er i den funktionsbeskrivelse som jeg modtog forud for inspektionen, blandt andet beskrevet således: "Psykiatrisk afdeling ved Centralsygehuset i Holstebro er udbygget til at kunne behandle voksne psykiatriske patienter fra den nordlige del af amtskommunen (knap indbyggere) - samt ungdomspsykiatriske patienter (15-18 år) fra hele amtskommunen. Behandlingen kan bestå i ambulant behandling, deldøgnsbehandling eller indlæggelse på stationær afdeling. Afdelingen er distriktspsykiatrisk organiseret med: a) et ambulatorium med udadgående virksomhed, herunder konsultativ bistand til den primære sundhedstjeneste og til social- og sundhedsforvaltninger i primærkommunerne, samt til 68-, 105- og 112, stk. 2-institutioner. b) en dagafdeling med 24 behandlingspladser, hvortil modtages patienter til primær behandling. c) en stationær afdeling bestående af 32 en-sengsstuer fordelt på 5 enheder...." Det fremgår videre af funktionsbeskrivelsen at de fem enheder udgøres af tre almene psykiatriske behandlingsenheder, en gerontopsykiatrisk behandlingsenhed og en ungdomspsykiatrisk behandlingsenhed. For så vidt angår den retspsykiatriske funktion er der derimod truffet indlæggelsesaftaler med andre amtskommuner.

6 6 3. Bygningsmæssige forhold mv Generelt Sengeafdelingen ("den stationære afdeling") er beliggende i en del af et højhusbyggeri opført som en udbygning af Holstebro Centralsygehus i 1960'- erne. Den psykiatriske afdeling er placeret i bygningens 7., 8. og 9. etage. Ambulatoriet og daghospitalet befinder sig sammen med psykiatrisk afdelings administration i en separat tre-etagers bygning med kælder andetsteds på centralsygehusets område Rundgang Rundgangen begyndte i administrationsbygningen, hvor der som nævnt desuden er ambulatorium og daghospital. Ambulatoriet er beliggende både i stuen, 1. og 2. sal. Daghospitalet ligger i kælderen Ambulatorium I stueetagen er der kontorer og møderum. Afdelingens journaler over afsluttede sager bliver opbevaret i et lille arkivrum. Arkivrummet var uaflåst på tidspunktet for inspektionen, men aflåses efter det oplyste når afdelingen lukker. Det blev oplyst at arkivet senere vil blive flyttet til et større lokale. På 1. sal er der et terapilokale, hvor der bl.a. var et bord med symaskiner og syreoler med et bord til. Desuden var der et mødebord med stole.

7 7 Herudover er der et konferencerum med et stort mødebord og stole, en stor whiteboardtavle og et TV. Der var i det ene hjørne et lille bord samt reoler med mapper. Det blev forklaret at TV-skærmen benyttes i forbindelse med lokalet ved siden af som er et AV-rum (studie) med et kamera til optagelse af samtaler mellem patienter og læge. I AV-rummet fandtes der desuden en one-way screen til et siderum hvorfra man således også kan overvære patientsamtaler. Disse faciliteter anvendes ret ofte til supervision o.l. af personalet. Dette sker alene efter informeret samtykke fra de pågældende patienter. På 2. sal er der indrettet kontorer og et gruppeterapirum. I gruppeterapirummet var der opstillet en "forsker-computer" med adgang til litteraturdatabaser mv. Under vinduet var der anbragt stole i en rundkreds Daghospital Daghospitalet i den høje kælder - som renoveret i har plads til 24 patienter. Der er normalt patienter ad gangen tilknyttet daghospitalet i en periode på gennemsnitligt seks - otte måneder. Gangen i kælderen er ifølge personalets oplysninger noget kold og fugtig.

8 8 Daghospitalets køkken findes i et nyindrettet stort lokale med et stort bord og almindelige køkkenfaciliteter. Dagligstuen var indrettet med et sofamiljø, et orgel og en reol. I den anden ende af lokalet var der endnu en sofa og et sofabord. Der er store vinduer langs den ene side af lokalet. Der er god udluftning og udgang til en udgravet terrasse med havemøbler. Et ergoterapirum bliver brugt til hobby, snedkeri og fletning af kurve m.v. Der var reoler med mange forskelligartede hobbymaterialer, et stort bord med god plads til at arbejde på samt en opslagstavle. I kælderen blev desuden fremvist et maddepot, kontorer samt et møderum. Der var endvidere to toiletter og et bad. På gangen var der opstillet en computer til brug for patienterne; den bliver efter det oplyste brugt ret ofte. Faciliteterne i administrationsbygningen (administration, ambulatorium og daghospital) giver mig ikke anledning til bemærkninger Anlægget Et mindre udendørs anlæg er beliggende i udkanten af sygehusets arealer i en gåafstand fra den psykiatriske sengeafdeling på små 10 minutter, tværs over bl.a. en parkeringsplads og en vej. Der er tale om en hjørnegrund på størrelse med en almindelig parcelhusgrund, det vil sige ca m². Arealet er beliggende ud til almindelige veje i et beboelsesområde. Det er omkranset af et blandet levende hegn,

9 9 hvorigennem der er frit indsyn fra de omkringliggende arealer og veje. Et længere stykke af hækken mod en vej er nyplantet og ganske lav. På arealet er der græsplæne. Der er nogle frugtbuske og et bålsted. I den ene ende af arealet er der placeret et mindre skur og i forbindelse hermed et halvtag/overdækket terrasse. Også til skuret (hvor der opbevares havemøbler mv.) og halvtaget er der frit indsyn fra de omliggende arealer. Arealet forekom noget uplejet (som have betragtet). Om anvendelsen af arealet til udendørs ophold for patienterne henviser jeg til det jeg har anført nedenfor under punkt Sengeafdelingen Den psykiatriske sengeafdeling ("den stationære afdeling") er som nævnt placeret på 7., 8. og 9. etage. Afdelingen er normeret til 32 patienter. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. en måned. Alle stuer - bortset fra en enkelt - er enestuer. Tre stuer har eget toilet. P1, 7. etage Afsnittet har i alt 14 sengepladser. På denne etage findes bl.a. den gerontopsykiatriske enhed. Døren ud til trappegangen og elevatordøren var aflåst. Fællesstuen som ligger i den ene ende af etagen, er holdt i blå farver på væggene og pæne blå møbler. Der forekom pænt og rent alleveg-

10 10 ne. Overalt er der skilte med "røgfrit område". Der er dog mulighed for at ryge i en lille fjernsynsstue ved siden af den store fællesstue. Fra den store fællesstue er der adgang til en stor taghave på ca. 200 m². Gulvet er af træ og der er glaspartier hele vejen rundt. Taget består af stålplader der er perforeret, således at der er luftgennemstrømning og en fornemmelse af "frisk luft". Der står store blomsterkummer rundt omkring. Der var opstillet store haveborde med stole. Taghaven er en form for udendørsareal for patienterne på alle tre etager. På gangen er der i hver ende nogle små nicher som patienter og personale benytter sig af til ophold i dagligdagen. De store fællesstuer bliver ifølge personalet derimod som regel brugt til møder eller større arrangementer blandt personale og patienter. Fire stuer efter mit valg blev besigtiget på afsnittet: Stue nr var en pæn stue med eget toilet. Der var et pænt bord med en stol til, en opslagstavle, en hospitalsseng og et skab. Der var desuden en håndvask med spejl over. Vinduerne er sikrede så de kun kan åbnes ca. 10 cm. Stue nr var et lidt mindre rum med hospitalsseng, stol, bord, skab samt en opslagstavle. Stue nr var et vinkelværelse med to vinduer, en hospitalsseng, et bord, to stole, et skab, en håndvask med koldt og varmt vand samt en opslagstavle.

11 11 Stue nr var indrettet med en hospitalsseng, et skab, bord og stol, opslagstavle, håndvask med spejl over, en reol med en whiteboardtavle samt patientens egen radio. Derudover blev lokale besigtiget. Det blev brugt til opbevaring af medicin til patienterne m.m. Medicinen opbevares i et aflåst skab. Det blev oplyst at medicin indtages under overvågning. "Snyd" forekommer formentlig, men hverken det eller handel med medicin patienterne imellem finder efter personalets opfattelse sted i noget større omfang. P1, 8. etage 8. etage er den eneste indgang til 7. og 9. etage med elevator. Brug af elevator fra 7. og 9. etage kræver således en nøgle som kun personalet har. Det er desuden også den eneste etage der efter det oplyste normalt ikke er aflåst. På tidspunktet for inspektionen var yderdøren til trappegangen imidlertid låst. Der er kun fem patientstuer på etagen - de øvrige lokaler anvendes til værksteder, motionsrum samt kontorer. I den ene ende af etagen er der et aflåst rum, som bliver benyttet til motionsrum. Det var et pænt, stort lokale med ribber på den ene side af væggen, en romaskine, bolde, en kondicykel, et stort spejl samt nogle skabe til opbevaring af måtter. Det blev oplyst at lokalet er aflåst på grund af risikoen for selvmordsforsøg o.l. ved ukontrolleret adgang, men at der normalt låses op når en patient beder om at benytte lokalet.

12 12 I rummet ved siden af er der et vaskeri til patienterne. Der er opstillet vaskemaskine, tørretumbler samt skabe. Desuden var der et træningskøkken, udstyret som et almindeligt køkken med ovn og køle/fryseskab. I et lille rum ved siden af er der indrettet en garderobe. Herudover er der på afsnittet indrettet et aflåst tekstilværksted med en computer, værktøj og stof mv. Ved siden af er der et træ- og lerværksted. Det bliver benyttet til at arbejde med ler, sten, træ og andre grovere ting. Der var en stor lerovn, en drejebænk, håndvask med sikret spejl over og reoler til de færdige lerting. Der var ventilation i loftet. Terapifaciliteterne er fælles for de tre etager. Der er seks ergoterapeuter tilknyttet afdelingen. Ved de glasdøre på gangen, som kan benyttes til at "skærme" en del af afsnittet, er der et lille tekøkken med et lille bord med stole, en skænk og et vindue. I lighed med de andre etager er der indrettet en spisestue. Da der ikke er nogen stor fællesstue på 8. etage - fordi rummet bliver anvendt til motionsrum - har man stillet et stort aflangt bord op med stole rundt om i en niche på gangen. Der er et TV samt en mønttelefon for enden af gangen. På denne etage besigtigede jeg efter mit valg to stuer:

13 13 Stue nr var en meget pæn og hjemligt indrettet stue med et lille bord, en opslagstavle med billeder, skab, en hospitalsseng, bord med stol, håndvask med et lille spejl over samt en lille whiteboardtavle. Vinduet var sikret. Over for denne stue er der indrettet toiletter, der var pæne og rene. Stue nr var et noget mindre rum med en briks, et bord med en stol, skab, håndvask med spejl over, en stol, sikret vindue med gardin samt en whiteboardtavle. P1, 9. etage Denne etage var ligesom de øvrige to etager aflåst. 9. etage er indrettet på samme måde som 7. etage - der er således ligeledes fællesstue i den ene ende af gangen og en lille TV-stue med sofaer mv. ved siden af. De små TV-stuer må efter personalets oplysninger af og til inddrages til patientstuer. Etagen er normeret til 13 patienter. Der er ligesom på 7. etage indrettet nogle nicher på gangen som patienterne og personalet benytter i det daglige sociale samvær. De store fællesstuer bliver som regel brugt til møder eller større arrangementer blandt personale og patienter. Det blev oplyst at det er vanskeligt for personalet i det daglige at få patienterne til at opholde sig i fællesstuerne. Det skyldes den lidt afsides beliggenhed der gør det vanskeligt for personalet i længere tid at opholde sig samme med patienterne i fællesstuerne.

14 14 I et kontor (lokale nr ) bliver der opbevaret journaler i hængemapper i en aflåst skuffe. Hele personalet har adgang til journalerne. I et lille rum er der et aflåst skab til opbevaring af medicin. På etagen blev endvidere besigtiget en to-sengsstue samt en ensengsstue, der var indrettet med det samme møblement som på de øvrige etager. Dog var der to brikse på to-sengsstuen. En-sengsstuen var et stort rum, som i tilfælde af overbelægning bliver brugt til tosengsstue. Der var en briks samt en hospitalsseng. De fysiske rammer på den psykiatriske afdeling var efter min opfattelse gode og i god vedligeholdelsesstand. Jeg noterede mig særligt at afdelingen (bortset fra en enkelt to-sengsstue) er indrettet med enestuer. Gangarealerne på sengeafdelingen forekommer ret mørke idet der (bortset fra lyset fra stuerne) alene kommer lys ind gennem vinduer i gavlen for enden af de lange gangarealer. 4. Andre forhold 4.1. Adgang til frisk luft Mulighederne for adgang til frisk luft for de patienter som ikke kan færdes frit på egen hånd, består i dels taghaven på 7. etage (se ovenfor punkt 3.2.4), dels haveanlægget (se ovenfor punkt 3.2.3) hvor patienter der ønsker det, kan komme ud med personale. Afdelingsledelsen oplyste at der på grund af taghaven ikke er risiko for at en patient som ønsker det, ikke kan komme ud i frisk luft den samme dag som de fremsætter ønske om det. Der kan imidlertid ikke altid gives en patient adgang

15 15 til at komme ud på det omliggende terræn umiddelbart når patienten ønsker det, ligesom der kan være problemer af ressourcemæssig art hvis der er tale om en patient der skal ledsages af mere end ét personalemedlem. En af de patienter som jeg havde en samtale med, gav udtryk for at det går patienterne på at udgangsmulighederne er så dårlige. Denne udtalelse blev efterfølgende bekræftet af afdelingsledelsen, og det blev også i den forbindelse nævnt at udgang med personale er ressourcekrævende. Det blev endvidere anført at eventuelle forbedringer af udendørsfaciliteterne ikke blot er et økonomisk spørgsmål, men også et spørgsmål om at finde et bedre egnet område at udnytte til formålet. Den 1. januar 1999 trådte lov nr. 403 af 26. juni 1998 om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien (psykiatriloven) i kraft. Med ændringsloven blev 2 sålydende: "Med henblik på i videst muligt omfang at forebygge anvendelse af tvang skal sygehusmyndigheden tilbyde sygehusophold, behandling og pleje, som svarer til god psykiatrisk sygehusstandard herunder med hensyn til de bygningsmæssige forhold, senge- og personalenormering, mulighed for udendørs ophold samt beskæftigelses-, uddannelses- og andre aktivitetstilbud." Af bemærkningerne til forslaget til ændringslov (lovforslag L 36, fremsat af Justitsministeren den 27. marts 1998) fremgår det at hensigten med denne affattelse af 2 har været at "understrege behovet for og vigtigheden af, at forholdene på de psykiatriske afdelinger forbedres, herunder navnlig de bygningsmæssige forhold" (side 16).

16 16 Det fremgår videre af bemærkningerne at regeringen i april 1997 indgik en aftale med Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg kommuner om den fortsatte udbygning af tilbudene til sindslidende, og at parterne bl.a. er enige om en målsætning om at alle patienter skal have mulighed mindst ét miljøskift om dagen, herunder mulighed for at komme ud i frisk luft dagligt (side 17 i bemærkningerne). Efter min opfattelse kan adgang til taghaven på 7. etage - selv om arealet isoleret set er en mulighed for miljøskift i løbet af dagen - ikke sidestilles med et ophold i frisk luft i den betydning dette begreb er benyttet i de nævnte bemærkninger til lovforslaget. Muligheden for egentlig friluftsophold (for patienter som ikke kan færdes uden personaleledsagelse) består således udelukkende af ture til det omtalte nærliggende haveanlæg der som nævnt ligger i en gåafstand fra hospitalet på ca. 10 minutter. Jeg forstår at det af ressourcemæssige årsager kan være vanskeligt at gennemføre sådanne ture hver dag, og i hvert fald på det tidspunkt da en patient udtrykker ønske om at komme ud. Jeg beder - under henvisning til bl.a. det ovenfor refererede om forarbejderne til psykiatrilovsrevisionen - afdelingsledelsen om at oplyse om der gennemføres i hvert fald en daglig tur udendørs med de patienter der måtte ønske det og for hvem udendørsopholdet ikke er utilrådeligt af behandlingsmæssige årsager. Særligt for så vidt angår haveanlægget bemærker jeg følgende: Det noget afsides beliggende haveanlæg (der er nærmere beskrevet ovenfor under punkt ) forekom ikke at være noget indbydende sted at opholde sig. Hertil kommer at der efter min mening i alt for høj grad er mulighed for indkig i anlægget fra forbipasserende på de offentligt tilgængelige veje langs to sider af anlægget, hvilket kan få patienterne til at føle sig "udstillet". Det samme gælder for så vidt ved den ledsagede tur fra hospitalet gennem parkeringsarealet til anlægget og tilbage.

17 17 Efter min opfattelse er forholdene ved arealet utilfredsstillende. Jeg finder at burde henstille til Ringkjøbing Amt og afdelingsledelsen at undersøge mulighederne for at etablere et alternativ til det nuværende haveanlæg. Der bør være tale om et anlæg af en væsentlig bedre standard, gerne nærmere den psykiatriske sengeafdeling, og et sted hvor patienterne kan opholde sig uden at forbipasserende der færdes på vejene udenfor, har mulighed for at kigge ind. Jeg beder om underretning om resultatet af amtets og ledelsens overvejelser Låsesystemet På forespørgsel om afdelingens låsesystemer mv. oplyste ledelsen at yderdøren til gangen på 8. etage er ulåst, mens 7. og 9. etage har låst dør efter behov. Det betyder at hvis blot én patient på en af disse to etager nødvendiggør at yderdøren låses, må andre patienter på samme etage bede om at få yderdøren låst op hvis de ønsker at komme ud. Der er klokke på døren, og døren kan kun nægtes åbnet for tvangstilbageholdte. Det blev oplyst at personalet åbner døren straks eller i løbet af ganske kort tid. På 7. og 9. etage er det hovedreglen at yderdøren er låst. Baggrunden for denne praksis skal søges i afdelingens politik hvorefter der ikke findes åbne, henholdsvis lukkede afsnit. Patienter der ellers ville være indlagt på en åben afdeling er således anbragt sammen med patienter som i givet fald skulle være på en lukket afdeling. Man har tidligere gjort forsøg med skærmede afsnit på i øvrigt åbne afsnit, men har dårlige erfaringer hermed. Ledelsen forklarede videre at fordelen ved ordningen er at patienterne ikke bliver nødt til at flytte fysisk som det er tilfældet når en patient overgår fra indlæggelse på lukket afsnit til åbent afsnit eller omvendt. Det sikrer en høj grad af kontinuitet under opholdet idet patienten ser det samme personale og

18 18 de samme medpatienter. Det er desuden den samme læge som har behandlingsansvaret under hele indlæggelsen samt i forbindelse med efterfølgende ambulant behandling. Jeg kunne under rundgangen konstatere at udover at dørene ud til trappegangen var aflåst på alle tre etager, krævedes der også nøgle for at benytte elevatoren fra etagerne. På baggrund af det oplyste om afdelingens praksis går jeg ud fra at aflåsningen af yderdøren på 8. etage var en enkeltstående undtagelse. Tilsynet i henhold til Grundlovens 71 har i forbindelse med tilsynets inspektioner af psykiatriske hospitaler også beskæftiget sig med spørgsmålet om afdelinger hvor der er både frivilligt indlagte og tvangstilbageholdte patienter. I overensstemmelse med det som tilsynet har tilkendegivet, bør en ordning som den omtalte efter min mening praktiseres således at en patient der indlægges på en psykiatrisk afdeling, og hvor der ikke er tale om at den pågældende er tvangsindlagt eller tilbageholdt, bør tilbydes en plads på en uaflåst del af den psykiatriske afdeling, at en patient der overgår fra at være tvangsindlagt til at være frivilligt indlagt tilbydes anbringelse på en uaflåst del af afdelingen, og at det kun undtagelsesvis bør forekomme at en frivilligt indlagt patient af kapacitetsmæssige grunde ikke tilbydes en plads på en uaflåst del af afdelingen sker det bør patienten hurtigst muligt tilbydes en plads på et uaflåst afsnit. Det er efter min opfattelse desuden en forudsætning for at den praktiserede ordning er i overensstemmelse med bestemmelserne i psykiatriloven om tvangstilbageholdelse at det er helt klart for den enkelte patient hvilken retlig status den pågældendes indlæggelse har (frivillig eller tvangsmæssig), at afdelingen er meget opmærksom på at der sker ophævelse af en beslutning om tvangstilbageholdelse straks når betingelserne herfor ikke længere er til stede, og at patienten i den forbindelse informeres om at indlæggelsen nu er frivillig, og at de frivilligt indlagte patienter umiddelbart har mulighed for at forlade afdelingen når de måtte ønske det.

19 19 Idet jeg på baggrund af ledelsens oplysninger går ud fra at anbringelsen af frivilligt indlagte patienter administreres i overensstemmelse hermed, har jeg ikke yderligere bemærkninger til spørgsmålet Fikseringer Antallet af fikseringer på afdelingen er svingende. Nogle gange forekommer der flere tilfælde af fikseringer på en dag. Ifølge 16 i psykiatriloven skal en patient, der er tvangsfikseret med bælte, have fast vagt. Bestemmelsen er gentaget i 14, stk. 1, i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 10. december 1998 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger (tvangsbekendtgørelsen). Den faste vagt sidder efter det under inspektionen oplyste på stuen hos den pågældende eller udenfor, men stadig således at vagten kan se patienten hele tiden. Ind imellem kan døren lukkes ud til gangen så patienten kan have lidt privatliv. Det blev oplyst at afdelingen råder over særlige fikseringssenge for at undgå selvbeskadigelse. Under rundgangen var en af patienterne på 9. etage fikseret og havde fast vagt. Vagten havde indrettet sig med en stol ude på gangen ved døren til stuen. På tidspunktet for rundgangen var vagten dog inde hos patienten. Døren stod på klem så det var muligt fra gangen at se patienten i sengen. Jeg havde øjenkontakt med patienten da jeg passerede døren. Forholdet blev uopfordret påtalt af chefpsykolog Carsten Lund.

20 20 I tvangsbekendtgørelsens 14, stk. 3, er det bestemt at tilsynet skal udføres med hensyntagen til patientens egne ønsker og med respekt for dennes værdighed og selvfølelse. I 14, stk. 4, er det videre anført at patienten skal have ret til et vist privatliv når dette ikke er uforeneligt med hensynet til patientens sikkerhed. Jeg går ud fra at det personale der varetager funktionen som vagt ved fikserede patienter, er bekendt med bekendtgørelsens bestemmelser og således i videst muligt omfang tager hensyn til patientens egne ønsker, også for så vidt angår spørgsmålet om døren ud til gangarealet skal være åben eller lukket. Jeg mener at det var uheldigt at døren ind til den fikserede patient stod åben (på klem) mens jeg og de øvrige medarbejdere fra ombudsmandsembedet var på rundgang på afsnittet. På baggrund af det oplyste om afdelingens generelle praksis i forbindelse med varetagelse af funktion som fast vagt, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet (Politianmeldelse af) vold mod personalet På mit spørgsmål om eventuelle trusler eller vold mod personalet oplyste personalet at antallet at rapporterede tilfælde af trusler eller vold er faldende fra omkring 100 tilfælde i 1996 til ca. 60 tilfælde i 1998, alt iberegnet. Baggrunden for dette fald skal formentlig bl.a. søges i indførelsen af "vedligeholdelsesinstruktører", en gruppe på 4-5 medarbejdere som er instrueret i selvforsvar (frigørelsesgreb) og forebyggelsesteknikker, og som er ansvarlige for at videregive deres viden til kollegerne. Man har desuden et meget effektivt kaldesystem. I tilfælde af alvorlige trusler eller vold er afdelingsledelsen indstillet på at foretage politianmeldelse. Holdningen er at personalet ikke skal "finde sig i" vold eller trusler herom, men der findes ikke generelle retningslinier om emnet. Politianmeldelse har kun fundet sted i et enkelt tilfælde og vedrørte en ægtefælle til en patient.

21 21 Der foretages anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen hvis en episode medfører sygedage. Psykiatrisk afdeling råder over en sygeplejerske som er særligt uddannet i at tale med personalet i sådanne situationer og evt. henvise til psykolog i ambulatoriet. Der er dog sjældent behov herfor. Selvbetalingsdelen for psykologbehandlinger dækkes i givet fald af sygehuset. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet Udslusning af færdigbehandlede patienter Jeg er bl.a. fra tidligere inspektioner bekendt med at der i visse amter er problemer med udslusning af færdigbehandlede patienter. Problemer består i at ophold på den psykiatrisk afdeling e.l. forlænges efter at den pågældende patient i øvrigt er færdigbehandlet alene på grund af manglende plads i egnede boinstitutioner mv. Jeg beder afdelingsledelsen om at oplyse om der findes problemer af denne art for så vidt angår patienter på den psykiatriske afdeling i Holstebro. I bekræftende fald beder jeg om nærmere oplysninger om problemets omfang - såvel antallet af tilfælde som den tidsmæssige udstrækning af indlæggelse(rne) efter færdigbehandling. Jeg beder desuden i givet fald om Ringkjøbing Amts bemærkninger til det af afdelingen anførte Patientmøder Ifølge 30 i psykiatriloven som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 849 af 2. december 1998 kan sundhedsministeren fastsætte regler om patientindflydelse på psykiatriske afdelinger. Med hjemmel i 30, som bestemmelsen var affattet før revisionen af psykiatriloven, der trådte i kraft den 1. januar 1999, har Sundhedsministeren udar-

22 22 bejdet bekendtgørelse nr. 708 af 20. november 1989 om patientråd og patientmøder på psykiatriske sygehuse og afdelinger. Bekendtgørelsen er fortsat gældende. Af bekendtgørelsens 1, stk. 2, fremgår det at amtsrådet skal beslutte hvorvidt der på det enkelte psykiatriske sygehus eller afdeling skal oprettes patientråd eller afholdes patientmøder. Jeg forstod under inspektionen at det for så vidt angår psykiatrisk afdeling i Holstebro er besluttet at der afholdes patientmøder, og at disse afholdes ugentligt (fredag) på de enkelte etager. Ifølge bekendtgørelsens 1, stk. 4, skal amtsrådet udfærdige nærmere retningslinier for oprettelse af patientråd og afholdelse af patientmøder, herunder om antallet af medlemmer i de nævnte organer samt disses virksomhed. Jeg beder om at modtage et eksemplar af de gældende retningslinier for patientmøder Opbevaring af journaler Som omtalt ovenfor så jeg under rundgangen i administrationsbygningen et arkivrum til opbevaring af journalerne i afsluttede sager. Arkivrummet var uaflåst, men bliver efter det oplyste låst når afdelingen lukker. På 9. etage så jeg endvidere et personalekontor hvor journaler blev opbevaret i hængemapper i en aflåst skuffe. Det blev oplyst at hele personalet har adgang til journalerne.

23 23 Jeg går ud fra at personalet er opmærksom på at sikre at patienter eller andre uvedkommende ikke får adgang til journalerne. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet Overbelægning Sengeafdelingen har 32 sengepladser. Af et sæt grafiske oversigter over det gennemsnitlige antal indlagte, som jeg modtog under inspektionen, fremgår det imidlertid at der f.eks. på visse tidspunkter i 2. halvår af 1998 har været op til indlagte patienter på afdelingen. Som nævnt ovenfor så jeg under rundgangen kun en enkelt større stue der i tilfælde af overbelægning bruges som to-sengsstue. Herudover blev det oplyst at de små TV-stuer af og til midlertidigt inddrages til patientstuer. Jeg beder afdelingsledelsen om nærmere at redegøre for omfanget af overbelægning på afdelingen. Jeg beder samtidig om nærmere oplysning om hvordan afdelingen pladsmæssigt håndterer overbelægninger der så vidt ses kan være på op til (i hvert fald) syv patienter. Jeg beder om Ringkjøbing Amts kommentarer til det af afdelingsledelsen anførte Børn og unge Det blev oplyst at afdelingen ikke har børn som patienter, men derimod unge (15-19 årige). Der er dog truffet beslutning om at børne- og ungdomspsykiatrien inden for et par år skal samles i Herning. Fagligt og ledelsesmæssigt hører det ungdomspsykiatriske team allerede nu under børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Herning. De unge patienter indlægges ifølge afdelingsledelsen ikke adskilt fra de voksne patienter. Der er gennemsnitligt 1-3 unge indlagt på afdelingen, og man forsøger at samle disse på den samme etage.

24 24 En gruppe af personalet tager sig særligt af de unge og iværksætter aktiviteter for dem. Dette personale kan også støtte i forbindelse med udskrivning fra afdelingen. Der er afsat kr til en aktivitetspulje for unge patienter. Blandt skemaerne vedrørende tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse på afdelingen som jeg modtog i tilslutning til inspektionen, var et tilfælde af tvangsindlæggelse af en dengang 16-årig (indlagt den 3. marts 1998) og to tilfælde af tvangstilbageholdelse af unge på 18 år (tilbageholdt den 28. december 1997 henholdsvis den 1. februar 1998 på 9. etage). FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (børnekonventionen) indeholder i artikel 37, litra c, bl.a. følgende bestemmelse: "Især skal ethvert barn, der er berøvet friheden, holdes adskilt fra voksne, medmindre en sådan adskillelse ikke anses at tjene barnets tarv,..." Bestemmelsen indebærer en forpligtelse til at sikre at børn der frihedsberøves som udgangspunkt holdes adskilt fra voksne (medmindre dette ikke tjener barnets tarv). Jeg beder afdelingsledelsen om at redegøre for afdelingens praksis vedrørende anbringelse af frihedsberøvede unge på afdelingen. Jeg beder desuden om ledelsens bemærkninger til de tre nævnte konkrete tilfælde af unge frihedsberøvede.

25 Narkotika Det blev på forespørgsel oplyst at der ikke er større problemer med narkotika på afdelingen; der kan dog i enkelte tilfælde findes hash på afdelingen som f.eks. besøgende har taget med. Det blev i denne forbindelse præciseret at afdelingen ikke varetager behandlingen af primære misbrugere, men at de psykiatriske patienter naturligvis kan have et sekundært misbrug. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet Rygning Det blev oplyst at sygehusets overordnede rygepolitik er at rygning er forbudt hvor det ikke særligt er tilladt. Emnet skulle i øvrigt drøftes på et samarbejdsudvalgsmøde på den psykiatriske afdeling den 18. januar Principielt ryges der ikke i ambulatoriet, medmindre det foregår bag lukket dør. På afdelingen må der ryges i den ene ende af gangene, men ikke i den anden. Afdelingssygeplejersken oplyste at eftersom fællesarealerne (gangarealerne) på afdelingen er små og dårligt ventilerede kan det være svært at begrænse røgen til den ene ende af gangen. Det er principielt ikke tilladt patienterne at ryge på stuen, selvom der er tale om enestuer. Aktivitetslokalerne på afdelingen er røgfri, og der ryges ikke under morgensamlinger mv.

26 26 Ifølge lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lignende, 2, skal amtsrådet have fastsat bestemmelser om røgfri miljøer på bl.a. amtskommunale sygehuse. Jeg beder om at modtage et eksemplar af de bestemmelser, der i den anledning er fastsat af Ringkjøbing Amt, og som vedrører den psykiatriske afdeling. Jeg beder endvidere om underretning om udfaldet af samarbejdsudvalgets drøftelse af spørgsmålet om rygepolitik den 18. januar Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Afdelingen havde på tidspunktet for inspektionen endnu ikke erfaringer med udskrivningsaftaler og koordinationsplaner efter ændringerne af psykiatriloven pr. 1. januar Chefpsykolog Carsten Lund bemærkede at reglerne ligger meget i forlængelse af afdelingens hidtidige samarbejde med de sociale myndigheder i forbindelse med udskrivning af patienter. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet Kost Det blev under rundgangen forklaret at patienternes mad leveres fra sygehusets centralkøkken, men anrettes af patienterne på etagerne. Man spiser så vidt muligt samlet sammen med en ergoterapeut. Der er hver dag to valgfri menuer - og man forsøger derudover at imødekomme særlige ønsker. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet.

27 27 5. Gennemgang af tilførsler til tvangsprotokollen Som nævnt i indledningen anmodede jeg under inspektionen om at modtage kopi af afdelingens tilførsler i tvangsprotokollen i 1998 vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt og beskyttelsesfiksering. Jeg fik efterfølgende materialet tilsendt. Jeg har ikke mulighed for at vurdere om anvendelsen af tvangsforanstaltninger i de enkelte tilfælde har været berettiget. Ved min gennemgang af materialet har jeg derfor navnlig koncentreret mig om hvorvidt proceduren i forhold til de gældende regler er blevet fulgt. Gennemgangen giver mig anledning til følgende bemærkninger: 5.1. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse Jeg har i alt modtaget 44 skemaer til brug for tilførsler i tvangsprotokollen om tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse i Heraf fremgår det at tvangsindlæggelse fandt sted i 22 tilfælde, og at der i 34 tilfælde blev truffet beslutning om tvangstilbageholdelse - med eller uden forudgående tvangsindlæggelse. I en mindre del af sagerne er frihedsberøvelsen iværksat i 1997, men fortsat i Tvangsindlæggelse sker på grundlag af en lægeerklæring der er udarbejdet af den læge som har undersøgt den pågældende med henblik på indlæggelsen. Erklæringen må ikke være udstedt af en læge der er ansat på den psykiatriske afdeling hvor indlæggelsen skal finde sted, og lægen må ikke være inhabil (psykiatrilovens 7). Det er dog overlægen på den psykiatriske afdeling der træffer den endelige administrative afgørelse om hvorvidt betingelserne for tvangsindlæggelse er opfyldt, jf. psykiatriloven 9, stk. 2 og 14, stk. 1, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 613 af 20. september 1989 om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser (fra 1. januar 1999 er-

28 28 stattet af bekendtgørelse nr. 880 af 10. december 1998). Af 14, stk. 1, 2. punktum, i den nugældende bekendtgørelse fremgår det videre at afgørelsen i overlægens fravær kan træffes af en anden læge på den psykiatriske afdeling, og at overlægen i sådanne tilfælde snarest skal tage stilling til beslutningen. Sundhedsstyrelsens (daværende) skema til brug for tilførsler i tvangsprotokollen om frihedsberøvelser giver ikke mulighed for at konstatere på hvilket tidspunkt den psykiatriske overlæge har truffet afgørelse om at betingelserne for tvangsindlæggelse er opfyldt. I en del af de fremsendte skemaer er der endvidere ikke fortrykt en rubrik til angivelse af hvilken overlæge der har godkendt en tvangsindlæggelse. Jeg beder psykiatrisk afdeling om at fremkomme med nærmere oplysninger om hvilke rutiner der følges på afdelingen for at sikre at overlægen snarest tager stilling til beslutninger om tvangsindlæggelser. Jeg har ved gennemgangen af skemaerne konstateret at rubrikkerne til angivelse af henholdsvis modtagende læge og godkendende overlæge ikke er udfyldt i forbindelse med to tvangsindlæggelser foretaget henholdsvis den 28. april 1998 og 5. november Det er beklageligt. Jeg er dog opmærksom på at der i det nugældende skema 1 til tvangsprotokoller vedrørende frihedsberøvelse (Jf. Sundhedsstyrelsens vejledning af 10. december 1998 om udfyldelse af tvangsprotokoller mv.) ikke skal oplyses om hvilken læge der har iværksat frihedsberøvelsen eller hvilken overlæge der har taget stilling hertil. Det påhviler til stadighed overlægen at påse, at frihedsberøvelse, tvangsbehandling, tvangsfiksering, fysisk magt og beskyttelsesfiksering ikke anvendes i videre omfang end nødvendigt, jf. psykiatrilovens 21, stk. 1. For så vidt angår frihedsberøvelse skal resultatet af denne efterprøvelse tilføres

29 29 tvangsprotokollen henholdsvis 3, 10, 20 og 30 dage efter at frihedsberøvelsen blev iværksat, og herefter mindst hver 4. uge, så længe frihedsberøvelsen opretholdes, jf. lovens 21, stk. 2, 1. punktum. Af skemaerne fremgår det at patienten i 24 ud af de 44 tvangsprotokoller om frihedsberøvelse enten blev udskrevet senest på tredjedagen efter frihedsberøvelsen eller at de obligatoriske prøvelsesfrister i 21, stk. 2, har været overholdt. Efterprøvelsen har i alle tilfælde været foretaget eller godkendt af en overlæge. I fire tilfælde er der sket overskridelse af lovens frister for revurdering. Det drejer sig om følgende tilfælde: 1) Tvangstilbageholdelsesbeslutning af 13. november 1997 revurdering på dag 3 fandt først sted den 17. november 1997, dvs. en dag for sent. 2) Tvangstilbageholdelsesbeslutning af den 15. december 1997 revurdering på dag 20 fandt sted den 2. januar 1998 (efter min opfattelse var dag 20 i øvrigt den 4. januar 1998). Den efterfølgende revurdering som skulle finde sted på dag 30 skete imidlertid ifølge skemaet først den 28. januar 1998, dvs. ca. to uger for sent. 3) Tvangstilbageholdelsesbeslutning af 27. december 1997 revurdering på dag 30 fandt sted den 26. januar Den næste revurdering som skulle finde sted senest fire uger efter, fandt først sted den 26. februar 1998, dvs. tre dage for sent. 4) Tvangstilbageholdelsesbeslutning af 3. februar 1998 revurdering på dag 20 fandt sted den 23. februar Revurderingen skulle finde sted på dag 30 skete den 6. marts 1998, dvs. en dag for sent.

30 30 Det er beklageligt at fristerne for revurdering af om betingelserne for frihedsberøvelse fortsat var opfyldt i de fire tilfælde ifølge skemaerne ikke blev overholdt. Jeg beder afdelingen om nærmere at redegøre for omstændighederne vedrørende det tilfælde som er nævnt under punkt 2 hvor revurderingen tilsyneladende blev foretaget ca. to uger for sent. Jeg har desuden konstateret at der i fem af skemaerne er foretaget en eller flere revurderinger, men ikke foretaget notat om efterfølgende ophør af frihedsberøvelsen. I ikke færre end ni andre tilfælde er der alene oplyst om iværksættelse af en frihedsberøvelse, mens der ikke foreligger notater om hverken revurderinger eller ophør af frihedsberøvelserne. Det er efter min opfattelse kritisabelt at så stor en del af skemaerne er mangelfuldt udfyldt. Jeg beder afdelingsledelsen oplyse hvad der vil blive gjort for at sikre at tvangsprotokollerne på dette punkt fremover udfyldes fyldestgørende. Særligt vedrørende den situation hvor en patient fremsætter anmodning om udskrivning fremgår det af psykiatrilovens 10, stk. 3, at overlægen snarest muligt og senest inden 24 timer skal meddele patienten om denne kan udskrives eller om tvangstilbageholdelse skal ske. Fremsættes anmodning om udskrivning inden for det første døgn efter at tvangsindlæggelse har fundet sted, skal overlægens beslutning meddeles senest inden 48 timer regnet fra tvangsindlæggelsen. Disse tidsfrister er i alle tilfælde overholdt.

31 Tvangsbehandling Jeg modtog 33 skemaer vedrørende beslutninger om tvangsbehandling; seks skemaer vedrørte beslutning om NCE-behandling, 24 skemaer vedrørte tvangsmedicinering og to skemaer vedrørte både NCE-behandling og medicinering. Tvangsbehandlingerne er fordelt på i alt ni patienter, og 11 tilfælde af tvangsbehandling (med medicin) vedrører én enkelt patient. En del af skemaer vedrører ikke blot én indtagelse/injektion af medicin, men flere tvangsmæssige behandlinger i et samlet forløb. Tvangsbehandling må kun anvendes over for personer der er indlagt og opfylder betingelserne for tvangstilbageholdelse, og kun når andre behandlingsmuligheder må anses for uanvendelige. Det fremgår af psykiatrilovens 12, stk. 1, og 1, stk. 1, samt 2 i Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 617 af 21. september 1989 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller mv. på psykiatriske afdelinger (tvangsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er fra den 1. januar 1999 erstattet af Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 10. december Det fremgår af 12, stk. 3, i psykiatriloven at afgørelse om tvangsbehandling træffes af overlægen der samtidig træffer bestemmelse om i hvilket omfang der om fornødent kan anvendes magt til behandlingens gennemførelse. Ved tvangsmedicinering skal der altid være en læge til stede. Det fremgår af 6 i tvangsbekendtgørelsen. Jeg har konstateret at der i to tilfælde (tvangsbehandlinger den 20. oktober og 3. november 1998) ikke er angivet nogen ordinerende overlæge på skemaet.

32 32 Dette er beklageligt. Jeg har desuden bemærket at der i et enkelt tilfælde på skemaet i rubrikken ordinerende overlæge er anført navnet M. Thysen. En overlæge med dette navn fremgår ikke af den fortegnelse over afdelingens overlæger i 1998 som jeg har indhentet fra afdelingen. Den pågældende omtales imidlertid i skemaet som konstitueret overlæge. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Der er i to tilfælde (tvangsbehandlinger den 14. marts og 24. november 1998) ikke anført om og i givet fald hvilken lægen der var til stede under tvangsbehandlingen. Dette er beklageligt. I et enkelt tilfælde (tvangsbehandling den 14. marts 1998) er tidspunktet for tvangsbehandlingen ikke angivet med klokkeslæt. Jeg går ud fra at der er tale om en enkeltstående forglemmelse og foretager ikke mere i den anledning. Af 3, stk. 2, i tvangsbekendtgørelsen fremgår det videre at tvangsmedicinering (bortset fra visse akutte, farlige situationer) forudsætter at patienten og patientens rådgiver er fuldt informeret om behandlingens formål, virkninger og mulige bivirkninger.

33 33 Jeg anmoder om nærmere oplysning om hvilken fremgangsmåde der anvendes for at sikre at kravet om information af patientrådgiveren opfyldes Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt Jeg modtog 113 skemaer til brug for tilførsler til tvangsprotokollen omhandlende 43 tilfælde der udelukkende omfattede tvangsfiksering og 32 tilfælde der udelukkende omfattede anvendelse af en eller flere former for fysisk magt (f.eks. fastholden i kombination med indgivelse af beroligende medicin). De resterende 38 skemaer vedrørte tvangsfiksering i kombination med anvendelse af fysisk magt (typisk fastholden i forbindelse med bæltefiksering). Af psykiatriloven fremgår det i 14, stk. 1, at der som midler til tvangsfiksering alene må anvendes bælte, hånd- og fodremme samt handsker. Af stk. 2 fremgår det videre at tvangsfiksering kun må anvendes i det omfang det er nødvendigt for at afværge at en patient: 1) udsætter sig selv eller andre for nærliggende fare for at lide skade på legeme eller helbred, 2) forfølger eller på anden lignende måde groft forulemper medpatienter eller 3) øver hærværk af ikke ubetydeligt omfang. Under de samme betingelser kan en indlagt person fastholdes og om fornødent med magt føres til et andet opholdssted på sygehuset, jf. psykiatrilovens 17, stk. 1. Over for personer der er frihedsberøvet efter reglerne i lovens kap. 3 kan der anvendes den magt der er nødvendig for at sikre deres fortsatte tilstedeværelse på afdelingen. Er det af afgørende betydning for bedring af en meget urolig patients tilstand, kan lægen bestemme at patienten om fornødent med magt skal have et beroligende middel, jf. lovens 17, stk. 2.

34 34 Ifølge lovens 15, stk. 1, skal tvangsfiksering besluttes af en læge efter at denne har tilset patienten. Beslutning om at der foruden bælte skal anvendes hånd- eller fodremme, skal dog træffes af overlægen, jf. stk. 2. I 23 skemaer er det oplyst at der er anvendt hånd- og/eller fodremme. I 21 af disse tilfælde er anvendelsen efter skemaernes oplysninger efterfølgende sanktioneret af en af afdelingens overlæger. Afdelingen praksis hvorefter overlægen ikke i første omgang træffer afgørelsen om anvendelse af hånd- eller fodremme, men efterfølgende sanktionerer en underordnet læges afgørelse herom, giver mig ikke anledning til bemærkninger. Jeg henviser i den forbindelse til at det nu fremgår af den tvangsbekendtgørelse som trådte i kraft den 1. januar 1999 at beslutningen i overlægens fravær kan træffes af en anden læge, og at overlægen i sådanne tilfælde efterfølgende snarest muligt skal tage stilling til beslutningen (bekendtgørelsens 12, stk. 5). Jeg henviser endvidere til det der er anført, bl.a. vedrørende retspraksis på området, i bemærkningerne til forslag til lov om ændring af psykiatriloven (lovforslag L 36, folketingsåret , 2. saml., punkt 8 om delegation af overlægens kompetence). I et skema (vedrørende fiksering påbegyndt den 28. december 1998) er der som ordinerende læge anført Søren Jensen, ovl. Der er ikke anført en læge af dette navn i den oversigt over afdelingens overlæger i 1998 som jeg har modtaget fra afdelingen. Jeg går ud fra at den pågældende læge har fungeret på afdelingen, og jeg foretager derfor ikke videre. I et andet skema (tvangsfiksering den 7. november 1998) er det ikke muligt ud fra den kopi som jeg har modtaget at afgøre om anvendelsen af hånd/fod-

35 35 remme har været sanktioneret af en overlæge; en eventuel tilførsel til den pågældende rubrik forekommer at være hvidtet ud. Jeg beder afdelingsledelsen om at oplyse om anvendelsen af hånd- og fodremme blev sanktioneret af en overlæge. I bekræftende fald beder jeg om at få oplyst baggrunden for den manglende udfyldelse/rettelsen af skemaet på dette punkt. I 12 tilfælde er der ikke i skemaet angivet nogen ordinerende læge. 11 af disse tilfælde vedrører alene fastholden og/eller tvangsflytning. Da fastholden og tvangsflytning efter lovens 17, stk. 1, ikke er blandt de tvangsindgreb som kræver beslutning af en læge, giver disse 11 skemaer mig ikke anledning til yderligere bemærkninger. Det resterende tilfælde vedrører en bæltefiksering påbegyndt den 29. juli Det fremgår af skemaet dels at der var tale om en frivillig bæltefiksering efter anmodning fra patienten, dels at fikseringen blev sanktioneret af en af afdelingens overlæger. Jeg har herefter heller ikke grundlag for at foretage mere vedrørende dette tilfælde. I 15 af de skemaer som ikke (udelukkende) angår fastholden og/eller tvangsflytning, er det ikke angivet hverken at den ordinerende læge var til stede under tvangsfikseringen eller indgivelsen af beroligende medicin eller at lægen kom til stede efterfølgende.

36 36 Det er beklageligt. Jeg bemærker særligt at fire af skemaerne vedrører indgivelse af beroligende medicin (magtanvendelser den 19., 21., og 22. maj samt 28. august 1998) hvilket efter psykiatrilovens 17, stk. 2, kræver beslutning foretaget af en læge, ligesom lægen skal være til stede når det beroligende middel gives, jf. tvangsbekendtgørelsens 19, stk. 2. Det er ikke muligt i de omtalte fire sager at kontrollere om disse krav har været opfyldt. Jeg har samtidig konstateret at det i otte af de øvrige tilfælde hvor der (bl.a.) er givet beroligende medicin under fysisk magtanvendelse, er angivet at den ordinerende læge ankom på et senere tidspunkt op til 40 minutter senere (tvangsindgreb den 4. november 1998) end da tvangsindgrebet blev påbegyndt. Jeg beder den psykiatriske afdeling om at oplyse om det forekommer at patienter med magt gives beroligende medicin uden at beslutning herom forudgående er truffet af en læge. I bekræftende fald beder jeg afdelingen udtale sig om hvorvidt denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med lovens 17, stk. 2. Jeg er opmærksom på at der i en del af de heromtalte tilfælde også blev foretaget bæltefiksering hvilket i akutte tilfælde kan iværksættes af plejepersonalet med efterfølgende godkendelse fra lægen, jf. psykiatrilovens 15, stk. 3. I ti af de øvrige tilfælde hvor der er iværksat bæltefiksering fremgår det af skemaerne at den ordinerende læge er kommet til stede en halv time eller mere - op til to timer (tvangsfikseringer den 22. februar og 2. marts 1998) - efter at tvangsfikseringen blev påbegyndt.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingernes organisation...4. 3. Bygningsmæssige forhold mv...5. 4. Samtaler med enkelte patienter...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingernes organisation...4. 3. Bygningsmæssige forhold mv...5. 4. Samtaler med enkelte patienter... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Afdelingernes organisation...4 3. Bygningsmæssige forhold mv...5 3.1. Generelt...5 3.2. Rundgang...6 3.2.1. Almen Psykiatrisk Afdeling

Læs mere

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken.

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger

UDKAST. Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 71 alm. del Bilag 11 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger I medfør

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Folketingets Ombudsmand 1. Indholdsfortegnelse

Folketingets Ombudsmand 1. Indholdsfortegnelse Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Afdelingens organisation...4 3. Bygningsmæssige forhold mv...5 3.1. Generelt...5 3.2. Rundgang...5 3.2.1. Lukket afsnit...5 3.2.2. Åbent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 2. 2. Organisation mv... 3. 3. Behandling mv... 3. 4. Bygningsmæssige forhold mv... 6 1/9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Organisation mv.... 3 3. Behandling mv.... 3 4. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv.... 7 6. Vold mv.... 8 7. Patienternes økonomiske

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. august 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingens organisation...4. 3. Bygningsmæssige forhold mv...5. 4. Samtaler med enkelte patienter...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingens organisation...4. 3. Bygningsmæssige forhold mv...5. 4. Samtaler med enkelte patienter... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Afdelingens organisation...4 3. Bygningsmæssige forhold mv...5 3.1. Generelt...5 3.2. Rundgang...5 3.2.1. Modtagelsesafsnittet...5 3.2.2.

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. 1. Indledning

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. 1. Indledning FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Den 1. januar 1997 trådte lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand i kraft. Ifølge lovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger)

UDKAST 03072015. (Til psykiatriske afdelinger) Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsnr.: 1502905 Dok. nr.: 1742700 Dato: 3. juli 2015 UDKAST 03072015 Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Ifølge ombudsmandslovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelt om Sikringsafdelingen... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelt om Sikringsafdelingen... 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt om Sikringsafdelingen... 4 3. Bygningsmæssige forhold mv... 5 3.1. Generelt... 5 3.2. Afsnittene P1, P2 og P3... 6 3.2.1. Patientstuer... 7 3.2.2. Dagligstuer...

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Organisationen af det psykiatriske område i Viborg Amt...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Organisationen af det psykiatriske område i Viborg Amt...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organisationen af det psykiatriske område i Viborg Amt...4 3. Bygningsmæssige forhold mv...5 3.1. Generelt...5 3.2. Rundgang...6 3.2.1.

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil:

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 16. marts 2006 af Psykiatrisk Børne- og Ungecenter i Næstved. I rapporten tilkendegav jeg at jeg fortsat

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 3.2.4 og 3.2.5. Birkehus (afsnit 31) og

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe.

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe. O P F Ø L G N I N G N R. 2 1/1 Den 6. juni 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 20. april 2006 af Psykiatrihospitalet Dianalund. Jeg bad enkelte steder Psykiatrihospitalet

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Inspektion af Psykiatrisk Center Ballerup den 8. oktober 2010

Inspektion af Psykiatrisk Center Ballerup den 8. oktober 2010 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2011-12 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Inspektion af Psykiatrisk Center Ballerup den 8. oktober 2010 ENDELIG Dok.nr. 12-00137-1/MV3 2/74 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 36 Offentliggørelsesdato: 30-06-1998 Folketinget Sagsforløb 1997/2 LF 36 Fylgiskjal nr 15 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 36 Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingens organisation mv...5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingens organisation mv...5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Afdelingens organisation mv....5 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 3.1. Generelt...6 3.2 Sengeafsnit...7 3.2.1. Sengestuer...7 3.2.2.

Læs mere

Inspektion af Psykiatrien Syd i Vordingborg den 24. oktober 2012

Inspektion af Psykiatrien Syd i Vordingborg den 24. oktober 2012 Inspektion af Psykiatrien Syd i Vordingborg den 24. oktober 2012 ENDELIG Dok.nr. 12/04296-20/PLS HHA 2/29 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisation... 4 3. Bygningsmæssige forhold mv.... 4

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Afdelingens organisation... 4. 3. Bygningsmæssige forhold mv... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Afdelingens organisation... 4. 3. Bygningsmæssige forhold mv... 5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afdelingens organisation... 4 3. Bygningsmæssige forhold mv.... 5 3.1. Generelt... 5 3.2. Sengeafsnit... 7 3.2.1. Sengestuer... 7 3.2.2.

Læs mere

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger)

Den fulde tekst. (Til landets psykiatriske afdelinger) Sundhedsudvalget, Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2010-11 SUU alm. del Bilag 276, 71 alm. del Bilag 88 Offentligt Den fulde tekst Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der står taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der står taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 ENDELIG Dok.nr. 12/00363/5/PH 2/53 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisation og lovgrundlag... 4 2.1. Centerets

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

1/1. Indholdsfortegnelse

1/1. Indholdsfortegnelse 1/1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.1 Generelt... 2 Ad punkt 3.2 Afsnit N16... 4 Ad punkt 3.3 Afsnit G18... 4 Ad punkt 3.4 Afsnit N22... 5 Ad punkt 5.1 Overbelægning mv.... 6 Ad punkt 5.2 Adgang til frisk

Læs mere

Inspektion af Psykiatrisk Afdeling Svendborg den 15. november 2011

Inspektion af Psykiatrisk Afdeling Svendborg den 15. november 2011 Inspektion af Psykiatrisk Afdeling Svendborg den 15. november 2011 ENDELIG Dok.nr. 12/00377-10/MV HHA 2/45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisation... 4 2.1. Afdelingens organisation mv....

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje. Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om

Læs mere

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 91 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Udkast

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Ifølge ombudsmandslovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingens organisation...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...5. 4. Samtaler med enkelte patienter...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingens organisation...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...5. 4. Samtaler med enkelte patienter... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Afdelingens organisation...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...5 3.1. Generelt...5 3.2. Rundgang...8 3.2.1. Psykiatrisk skadestue...8 3.2.2.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere