Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri"

Transkript

1 Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

2 ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt, farer rundt på utilpasset vis, svært ved at være stille. Impulsivitet: Taler for meget uden situationsfornemmelse, afbryder, kan ikke vente på tur etc.

3 Diagnose Symptomerne skal være debuteret i førskolealderen, være til stede i flere forskellige situationer, forårsage betydelig funktionshæmning ved sociale, skole- og beskæftigelsesmæssige aktiviteter, og ma ikke udelukkende skyldes andre tilstande, såsom angst og depression, gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autisme spektrum tilstande) eller skizofreni.

4 Komorbiditet Psykiatrisk komorbiditet er meget hyppig. Op til 80 % af patienter med ADHD har mindst én anden komorbid psykiatrisk lidelse, og ca. 60 % har mindst to komorbide lidelser. Adfærdsforstyrrelse, søvnforstyrrelse, angst, tics, OCD (obsessiv-compulsiv lidelse), affektive lidelser og misbrug er de hyppigste komorbide tilstande.

5 Differentialdiagnoser Belastningsreaktion Mental retardering Autismespektrumforstyrrelse Adfærdsforstyrrelse

6

7 Udredning i børne- og ungdomspsykiatrisk regi Udredning og diagnostik af barnets vanskeligheder indgår i en bredere sammenhæng med vurdering af hele familiens situation. Der bør foretages interviews vedrørende ADHD- kernesymptomer, differentialdiagnoser og komorbiditet:

8 Symptomer og adfærd Der bør indhentes oplysninger fra lærere og pædagoger om: ADHD kernesymptomer, indlæringsvanskeligheder og øvrige vanskeligheder samt almen funktion Disse oplysninger kan suppleres med standardiserede vurderingsskalaer

9 Observation af symptomer og adfærd: Førskolebørn: Der bør foretages observation af barnet i daginstitution. Der kan suppleres med hjemmebesøg. Skolebørn og unge: Der kan foretages observation i skole eller institution.

10 Vurdering af sværhedsgraden Den samlede vurdering af sværhedsgraden udgøres af følgende elementer Forældrene: ADHD kernesymptomer og øvrige vanskeligheder bør vurderes ved hjælp af spørgeskemaet ADHD-RS 4. ADHD-RS er dog ikke standardiseret for børn under 6 år. Der kan suppleres med andre skemaer fx BRIEF Lærer/pædagog Kernesymptomer og øvrige vanskeligheder bør vurderes ved hjælp af spørgeskemaet ADHD-RS Der kan suppleres med fx BRIEF Kliniker: Psykosocial belastning vurderes ved kliniker

11 Anamnese Der optages anamnese der indeholder oplysninger om: Graviditet og fødsel Fødselskomplikationer og neonatalforløb Somatiske lidelser, symptomer og eventuel medicinsk behandling Familiære dispositioner, særligt disposition til ADHD, andre psykiatriske tilstande samt hjerte/karlidelse Symptomer på andre psykiatriske lidelser hos barnet Ved større børn og unge: tobaks-, alkohol- og/eller brug af euforiserende stoffer. Hjerte-karsygdomme Besvimelser

12 Anamnese Mental udvikling, mental retardering, generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder Sprogudvikling Psykomotorisk udvikling, herunder hvornår milepæle blev opnået Social udvikling og evne til kontakt og samspil Andre voksne og jævnaldrene, legeevne Skole- og institutionsforhold Psykosociale situation og trivsel

13 Psykologisk undersøgelse Intelligenstest hvis en sådan ikke er foretaget ved PPR TOVA- Test of Variables of Attention Computerbaseret test som måler koncentration, impulskontrol, respons og variation over tid. Der kan måles både på den visuelle og auditive opmærksomhed.

14 Somatisk undersøgelse Der foretages i børne- ungdomspsykiatrisk regi en lægeundersøgelse indeholdende en somatisk anamnese, en somatisk undersøgelse samt en motorisk og neurologisk screening.

15 Relevante undersøgelser vedrørende differential-diagnostik Case: Mads og Mikkel- 2 drenge med ADHD

16 Særlige forhold vedr. udredning af førskole-børn ADHD- alle drenge har det Studier tyder pa at ADHD hos førskolebørn medfører større grad af symptombelastning, herunder oppositionel og aggressiv adfærd, sammenlignet med skolebørn, og at forældrebarn samspillet og relationen er negativt påvirket Det bør vurderes om der er behov for støtte / behandling af forældre-barn samspil og familiefunktion

17 Unge i alderen år, som skal udredes og behandles for ADHD, udgør en særlig gruppe. ADHDkernesymptomerne ændrer sig i denne periode, den synlige del af hyperaktiviteten aftager og der ses mere indre uro/rastlsøhed og de eksekutive vanskeligheder bliver tydligere De komorbide symptomer ændres ogsa. Unge med ADHD har en øget risiko for udvikling af depression, misbrug og kriminalitet. Det er vigtigt både i udredning og opfølgningen af behandlingen at have fokus pa dette. Desuden får mange unge med ADHD mere modstand mod behandlingen og compliance reduceres.

18 Henvisninger Pædagogisk Psykologisk -rådgivning (PPR) og børne- familieafdeling kan selv henvise til børnepsykiatrisk afdeling. Henvisningen behøver således ikke at gå via barnets praktiserende læge. Det forventes, at henvisningen er så udførlig, at lægerne på børnepsykiatrisk afd. kan visitere efter henvisningen.

19 Inden henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien Barnet/den unge skal vurderes med henblik på graden af belastning og der bør foretages en bred vurdering, herunder vurdering af barnets/den unges kognitive funktionsniveau (dette kan med fordel foretages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunen (PPR)) Afprøvning af, om pædagogiske tiltag kan afhjælpe symptomerne.

20 Henvisningen bør gerne indeholde Anamnese Beskrivelse af aktuelle funktion i hjem, skole og daginstitution Beskrivelse af kognitive funktionsniveau Beskrivelse af effekt af pædagogiske tiltag Oplysninger om tidligere undersøgelser Oplysninger om vigtige helbredsmæssige og psykosociale forhold

21 Medicinsk behandling

22 Medikamentel behandling Medikamentel behandling foregår efter følgende principper: Før påbegyndelsen og i monitoreringen af den medicinske behandling: Udføres somatisk undersøgelse, inklusiv måling af puls og blodtryk, vægt og højde Optages en grundig kardiel anamnese Hvis der er symptomer pa, anamnese med, eller disposition til hjerte-kar lidelse henvises til relevant udredning for dette, før påbegyndelse eller fortsættelse af medicinering Spørges ind til tilstedeværelse af, eller forværring af tics Indhentes information om eventuelle bivirkninger. Det anbefales at foretage basis rating

23 Behandling med centralstimulerende medicin Methylphenidat ordineres som korttidsvirkende eller som depotpræparater. Methylphenidat hæmmer genoptagelsen af dopamin, mens dexamfetamin ogsa øger den præsynaptiske udskillelse af dopamin. Centralstimulerende medicin fører dermed til en øgning af dopamin i synapsespalterne.

24 Dosering Langsom opstart for at undgå bivirkninger Meget forskellig doser til forskellige børn

25 Bivirkninger Appetitnedsættelse hvorfor vejledning vedr. kost er vigtig Indsovningsbesvær- særligt ved depotpræp med 8-12 timers varighed Irritabilitet Tristhed Tics Mave/hovedpine Sjældent: Angst og psykose

26 Cardiovaskulær risiko Behandling med centralstimulerende medicin øger puls og blodtryk signifikant i forhold til placebo, men oftest klinisk ubetydeligt( < 10 slag/min, < 5mmHg), og uden at medføre forandringer i EKG % af børn og unge der behandles med centralstimulerende medicin har dog atypisk respons og større øgning i puls og blodtryk

27 Effekt af langtidsbehandling Risikoen for pludselig uventet hjertedød ved behandling med centralstimulerende medicin, er ikke større end i baggrundsbefolkningen. Der er ikke indikation for at foretage rutine Der er ikke indikation for at foretage rutine EKG før iværksættelse af behandling med centralstimulerende medicin.

28 Atomoxetin Atomoxetin blokerer præsynaptisk noradrenalin transporteren og hæmmer dermed re-optagelse af noradrenalin, men ogsa af dopamin præfrontalt.

29 Strattera (Atomoxetin) Atomoxetin er angivet som andet valg. Ved bivirkninger pa centralstimulerende behandling, herunder hos børn med Tourettes syndrom, angst eller depressive symptomer. Ved behov for en mere kontinuerlig døgndækning, samt ved misbrug.

30 Monitorering af behandling Effekten af behandlingen monitoreres minimum hver 6. måned ved: Anvendelse af spørgeskemaet ADHD-RS Kontrol af vægt og højde, blodtryk og puls Interview vedr. bivirkninger og cardielle symptomer Interview vedr. almen funktion i skole, fritid og hjem Ved børn over 12 år: Interview om rygning, brug af alkohol, euforiserende stoffer og utilsigtet anvendelse af den ordinerede medicinske behandling

31 Medicinpauser Lægemiddelstyrelsens produktresumeer anbefaler at der årligt holdes pause i den medikamentelle behandling.

32 Behandling af førskole-børn Methylphenidat er godkendt til behandling af børn fra 6 år men kan benyttes til behandling af førskolebørn, med forsigtig titrering til optimal dosis. Effekt, bivirkninger og farmakokinetiske forhold er anderledes i forhold til skolebørn, idet effekten er mindre og svækkes ved tilstedeværelse af komorbide lidelser. Bivirkninger er generelt sværere bl.a. grådlabilitet og irritabilitet og medfører oftere ophør med behandlingen,

33 Særlige forhold vedr. misbrug og behandling Patienter med ADHD har i sammenligning med andre jævnaldrende en øget risiko for udvikling af problemer med overforbrug af alkohol og/eller brug af euforiserende stoffer. Nogen evidens for reduktion af misbrug ved medicinsk behandling. Misbrug af methylphenidat

34 BEHANDLING VED KOMORBIDITET Tics/Tourettes syndrom Autismespektrumforstyrrelse Angst og OCD Affektiv lidelse

35 Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Det er en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeopgave at vurdere, hvornår et barn eller en ung med psykisk lidelse har behov for medikamentel behandling og at indlede denne. I særlige tilfælde kan indikationen dog også stilles af andre læger med kendskab til den pågældende lidelse hos børn og unge, fx pædiatere. I akutte tilfælde kan speciallæger i almen medicin påbegynde behandlingen efter konference med en børneeller ungdomspsykiater. Barnet skal altid samtidig henvises til en børne- og ungdomspsykiatrisk specialafdeling.

36 Sundhedsstyrelsens retningslinier Hvis den praktiserende læge overtager den fortsatte medikamentelle behandling, vedligeholdelsesbehandlingen, kan dette ske efter konkret aftale og i samråd med speciallægen, og efter at speciallægen i børne- og ungdomspsykiatri har opstillet en plan for behandlingen, herunder kontrol.

37 Wow, you re working on your report already? It s not due till thursday! Yeah, I know.. Mom says the pills must be working.. Well, it s snowing outside. I thought maybe we could.. I don t know. You tell me. Sorry, I wasn t Sorry, I wasn t listening. I really have to finish this.

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

for unipolar depression hos voksne

for unipolar depression hos voksne Referenceprogram for unipolar depression hos voksne 2007 Referenceprogram for unipolar depression hos voksne Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes

Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Kliniske retningslinier for behandling af Børn med Type 1 diabetes Sundhedsstyrelsens Diabetesstyregruppe har ønsket kortfattede behandlingsretningslinier rettet til diabetesbehandlere. Man har ikke ønsket

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Kan ADHD afhjælpes uden medicin?

Kan ADHD afhjælpes uden medicin? Kan ADHD afhjælpes uden medicin? Af Jonna Jepsen, forfatter, foredragsholder og specialkonsulent i Rafael Centeret Som det har været hyppigt omtalt i pressen, henvises voldsomt mange børn og unge til psykologisk

Læs mere

Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling

Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling Niels Bilenberg, M.D., Professor, Ph.D. Child and Adolescent Psychiatric Department University of Southern Denmark Cathriona

Læs mere

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet 2010 Unges sociale problemer, i samspil eller

Læs mere

Funktionelle lidelser

Funktionelle lidelser Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Funktionelle lidelser Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92462-82-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-92462-83-1

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871

Værd at vide om ADHD. www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Værd at vide om ADHD www.novartis.dk RIT-12/2009-38 RI.1871 Før du læser videre Hæftet henvender sig til forældre til børn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), tidligere DAMP (Deficits

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten

Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fosterskadende effekter af alkoholforbrug under graviditeten Marts 2015 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer 1 Forskningsrapport 2014 Virkningen af 'De Utrolige Års' forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Anegen Trillingsgaard & Tea Trillingsgaard Center for ADHD & Aarhus Universitet 2 Resumé

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Sundhed blandt børn

Læs mere

Kompendium i. Socialmedicin

Kompendium i. Socialmedicin Kompendium i Socialmedicin God læselyst Malene Sommeren 2006 Redigeret i 2008 af Andreas Indholdsfortegnelse Love... 3 Den Socialmedicinske journal... 4 Efter sygehuset... 6 Almen praksis... 7 Generelt...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere