- O - - O < Q H H. cc Q --- cc; nn 1. tf w

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- O - - O < Q H H. cc Q --- cc; nn 1. tf w"

Transkript

1 o ON cc - O NṈ - - cc O < Q H H cc Q CC cc; --- NN H cc NN 2S nn 1 P CC NN w tf w O tf <!

2 i evangeliet, STJERNEN MARTS 1996 ARTIKLER BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB: LYKKE - DET EVIGE MAL PRÆSIDENT THOMAS S. MONSON 2 TILTRUKKET AF SIT EGET KØN ÆLDSTE DALLIN H. OAKS 14 TILBAGE TIL SOLSKINNET WADE J. HATCH 26 BBOR ANDELIN OG VIPPEN ROBERT SHAWGO 28 SØSTRE I UNGARN: KÆRLIG OMSORG MARVIN K. GARDNER 34 MØRKET OG MÅNEN FRANK OUTCELT 44 MINE SØSTRES KÆRLIGHED JAN I MOLLOY 46 Forsiden: Den lille by Alice Springs, som ligger meget afsides i det australske vildnis, er (til hjem for mange unge sidste dages hellige. Forsiden: Yasmin Webster venstre) og Lavinia Archibald fra Alice Springs Gren sidder og hygger sig et gummitræ. Sagsiden, øverst: Grenens glade, unge piger, der finder glæde i er gode til at blive venner med nye ansigter. Nederst: Steven Yeckley (til venstre) og Ivan Munn betragter vildnisset som en dyrebar skat, der skal deles med gode venner. Se»Alice Springs«, side 10. (Omslagsfoto: Richard M. Romney). Børnesijernens forside: Har du nogensinde spekuleret på, hvordan det ville føles, hvis Frelseren så dig ind i øjnene og smilte? Hvordan ville hans stemme lyde? Hvad ville han sige til dig? Hvis du vil lære, hvordan du kan høre hans stemme, skal du læse»kristi ord«, side 1 0. (Maleri: Bjergprædikenen, af Harry Anderson). ISÆR FOR UNGE GUD KENDER MIG KAZUKO TAMAKI 9 ALICE SPRINGS RICHARD M. ROMNEY 10 EN RLINDS SYN LAURIE W. THORNTON 32 MUSIKKENS MAGT TAMARA LEATHAM OG CHRISTIE GILES 40 JEG ELSKER DIG SÅ HØJT LADAWN RISENMAY 42 FASTE PUNKTER KOMMENTARER FRA LÆSERNE 1 BESØGSLÆBEBINDEBUDSKABET:»SOM JEG ER«31 B R N E STJ E R N E N NYE VENNER: RACHEL TAN FRA SINGAPORE MILES T. TUASON 2 PRÆSTEDØMMET ÆLDSTE CHARLES DIDIER 4 FIKTION: FAMILIESPØGELSET VICKIE SCHILLEN 6 NEPHI MODTAGER PLADERNE 9 FÆLLESTID: KRISTI ORD KAREN ASHTON JO BARE FOR SJOV 12 SANG: JEG SØGER TIL HERREN JOANNE BUSHMAN DOXEY 13 LIVSFARE PÅ SNAKE RIVER KELLI EINFELDT 14

3 . MARTS årgang Nummer 3 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle KOMMENTARER FRA LÆSERNE tidsskrift. Det Første Præsidentskab: Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust De Tolvs Kvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring Redaktør: Jack H Goaslind Vejledere: Spencer J. Condie, L. Lionel Kendrick Curriculum Department: Adm. direktør: Ronald L. Knighton Planlægning og redaktionel leder: Brian K. Kelly Grafisk leder: Allan R. Loyborg Redaktion: Chefredaktør: Marvin K. Gardner Medredaktør: R. Val Johnson Assisterende redaktør: David Mitchell Assisterende redaktør for Bømestjemen: DeAnne Walker Planlægning.- Maryann Martindale Tidsskriftsassistent: Beth Daley Design: Grafisk leder, tidsskrifter: M. M. Kawasaki Art D/rector: Scott Van Kampen Designer: Sharri Cook Produktionsleder: Jane Ann Peters Produktion: Reginald J. Matthew H. Maxwell Abonnementsafdeling: Leder: Kay W. Briggs Distributionschef: Kris Christensen Manager: Joyce Hansen Christensen, Denise Kirby, Stjernen: Redaktør: Svend Aage Andersen Kirkenyt: Susanne Perkins Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. DK-2200 København N Tlf ; fax Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge Tlf ; fax by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk og thailandsk; kvartalsvis på bulgarsk, islandsk, russisk, tjekkisk og ungarsk. STJERNEN (ISSN ) is published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, Utah USA and Canadian subscription price is $ 9.00 per year. Thirty days' notice required for change of address. When ordering a change, include address label from recent issue; changes cannot be made unless both the old address and the new are included. Send USA and Canadian subscriptions and queries to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, EO. Box 26368, Salt Lake City, Utah , USA. Subscription information telephone number: POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, EO. Box 26368, Salt Lake City, Utah , USA Abonnement: 12 numre DKK 80,- (inkl. moms og porto). Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US $ (Surface mail) Udkommer 12 gange om året Printed by: BG Offset DK-3500 Værløse Denmark ISSN GAVEABONNEMENTER Jeg har haft abonnement på Valkens (finsk), siden jeg blev døbt for 12 år siden. Mange tak for det pragtfulde tidsskrift. Det fylder mit liv med åndelighed og glæde ved evangeliet. Jeg nyder at bære mit vidnesbyrd om Kirkens guddommelighed, og Valkeus har været som en missionærkammerat for mig. Jeg sender gaveabonnementer til mine venner og lader enhver, der er interesseret, læse mit eget eksemplar. Irene Kangas Palm Beach Ward Pompano Beach Stav, Florida SMUKKE EKSEMPLER Jeg er filippiner og bor i Singapore. På grund af mit arbejde kan jeg ikke altid gå i kirke. Jeg elsker at læse Liahona (engelsk). Det er en stor styrke for mig, og det giver mig åndelig støtte. Jeg bliver bevæget, når jeg læser om de smukke eksempler, som mine brødre og søstre i andre egne af verden sætter, når de efterlever evangeliet. Erlinda L. Rojas Singapore MISSIONÆRTIDSSKRIFT Som missionær benytter jeg artikler fra A Liahona (portugisisk) som undervisningsmateriale, der kan supplere missionærlektionerne. For eksempel var der en dame, som erklærede sig enig med missionærlektionerne, men som ikke kunne beslutte sig for at blive døbt. Hun følte kærlighedens og omsorgens ånd i»jeg vidste, hun ville komme i dag«(august 1994) og blev døbt. Min kammerat og jeg begyndte at undervise en ung dame, som var blevet undervist før, men hun var endnu ikke sikker på, om Kirken var sand. Jeg bad hende om at læse to artikler om omvendelse, nemlig»ventende på et mirakel«(februar 1994) og»jeg forventede mirakler«(oktober 1993). Hun blev senere døbt. Jeg er taknemlig for et tidsskrift, der hjælper os så meget. José Ricardo B. de Madeiros Divinopolis Gren Contagem Stav, Brasilien ARTIKLERNE RØRER MIN ÅND Jeg er taknemlig for den hjælp, som Liahona (engelsk) har givet mig gennem de seks år, jeg har været sidste dages hellig. Artiklerne rører min ånd og er med til styrke mit vidnesbyrd. Aloha Clarito Tacurong Gren Marbel Distrikt, Filippinerne FRA REDAKTIONEN Vi opfordrer jer til at sende hreve, artikler og historier til os. Husk at skrive dit fulde navn, adresse, samt ward og stav. Vores adresse er: Stjernen, Hans Egedes Gade 2, L, 2200 København N. at MARTS 1996

4

5 1 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB Lykke - det evige mål Præsident Thomas S. Monson Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab i ønsker alle at være lykkelige. Profeten Joseph Smith opsummerede vore inderste følelser, da han sagde:»lykke er formålet og hensigten med vort liv og vil blive det endelige resultat, dersom vi vandrer ad den vej, der fører dertil, og denne vej eller sti er dyd, oprigtighed, trofasthed, hellighed og efterlevelse af alle Guds bud og befalinger.«måske ville vi have godt af at se nærmere på de nævnte stier og Vi har brug for beslutsomhed, trofasthed og indsigt for klart at kunne se den sti, som Jesus ønsker, vi skal følge, uden at lade os distrahere af verdslige ting eller den ondes anslag. z uj O sikre os, at vore fødder er fast og sikkert anbragt på dem, så vi kan opnå det lovede mål. For det første, dydens sti. Ordbogen definerer dyd som»efterlevelse af korrekte standarder... at udvise enestående moralsk retlinethed«, de nyttige egenskaber»styrke eller mod«og»tapperhed«. I For mange år siden støttede Kirken de unge mænd og kvinder gennem et program, som omfattede plakater og små kort med sande og opmuntrende sentenser. Serien bar overskriften»vær ærlig over for dig selv!«et afbudskaberne var den tankevækkende sandhed:»dyd bærer lønnen i sig selv.«marts

6 »Men lær, at den, der gør retfærdigheds gerninger, skal få sin løn, nemlig fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende.«2 Fristelse er en del af livet, og enhver, som vandrer gennem dødeligheden, vil møde den på en eller anden måde. Men apostlen Paulus, der var bekendt med denne sandhed, gav os denne forsikring:»de fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.«3 Man siger, at samvittigheden advarer os som en ven, inden den straffer os som en dommer. En udtalelse fra en ung mand rummer en hel prædiken i sig selv. Da han blev spurgt, hvornår han var lykkeligst, svarede han:»jeg er lykkeligst, når jeg ikke har dårlig samvittighed.«for det andet, oprigtighedens sti. Som definition på denne sti vil jeg bruge det første vers i første kapitel i Jobs bog, som lyder:»der boede en mand i landet Us; han hed Job. Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der afholdt sig fra det, der var ondt.«jobs liv var ikke problemfrit. Skønt han var plaget af vanskeligheder, berøvet sine ejendele, tynget af sorg over tabet af sin familie og pint af smerter, nægtede han at følge opfordringen til at»forbande Gud«. I stedet lød dette fantastiske vidnesbyrd fra hans ædle sjæls inderste:»dog ved jeg, at min løser lever.«4 Dr. Karl Menninger, den fremragende forsker, som oprettede og udviklede det verdenskendte psykiatriske center i Topeka i Kansas, har sagt, at den eneste måde, hvorpå vores lidende, kæmpende og frygtsomme samfund kan gøre sig noget håb om at blive sine moralske problemer kvit, er ved at erkende, at synd er en realitet. Det er selve temaet for hans berømte bog Whatever Became of Sin? Det er en opfordring til menneskeheden til at stoppe op og se på, hvad det er, vi gør mod os selv, mod andre og mod vores univers. Dr. Menninger henviste til Sokrates, som undrende sagde:»hvordan kan det være, at menneskene ved, hvad der er godt, men alligevel gør det, der er ondt?«dr. Menninger sagde:»jeg er nået til den konklusion, at den 'alle andre gør det'-mentalitet, der kendetegner vores samfund, nedbryder mennesker. Vi må og skal tro på vores personlige ansvar for at rette op på vore egne overtrædelser - de hvide løgne, småsnyderiet og ligegyldigheden, der kendetegner vores passive eksistens.«ydermere påpegede han:»hvis begrebet personlig ansvarlighed for os selv og andre blev almindelig anerkendt, og mennesket igen kunne føle sig skyldige, når de begår synd, og omvende sig og skabe en samvittighed, som ville hindre flere synder, så ville håbet atter leve i verden.«5 Lad mig fortælle jer om en lektie, jeg lærte som barn. Gennem fem generationer har vores familie ejet et sommerhus i Vivian Park i Provo Canyon. For mig var månederne juli og august helliget vandreture, fiskeri og daglige svømmeture i floden. Midt i den stod en stor klippeblok, som vi kunne springe ud fra og derefter svømme gennem den stærke strøm, der dannede farlige strømhvirvler. De fleste svømmere sprang ud i det iskolde vand og svømmede med strømmen, som hurtigt førte dem forbi klippeblokken og videre ind i den svagere strøm ved den dejlige sandbred. Det vil sige alle, undtagen én svømmer. Han hed»beef«peterson. Hans badedragt bar påskriften»livredder«, og man kunne se på hans krop, at han var stærk. Som de fleste andre svømmede Beef hurtigt med strømmen ned gennem strømhvirvlerne, men så vendte han pludselig om og svømmede op mod strømmen. Hans kraftige svømmetag førte ham en smule fremad, men så holdt strømmen han tilbage, mens han prøvede kræfter med floden. Langsomt blev Beef træt, lod sig drive tilbage og svømmede udmattet ind til bredden. Beef Peterson blev kendt for at svømme mod strømmen. Mine brødre og søstre, jeg er sikker på, at det ofte er vores pligt og ansvar at svømme mod strømmen og kæmpe mod syndens og fristelsernes tidevand. Når vi STJERNEN 4

7 nå sit mål, hvis man planløst overvejer, om man skal gå mod øst eller mod vest. Man må træffe sine beslutninger med omhu. Lewis Carroll fortæller os, at Alice fulgte en sti gennem en skov i Eventyrland, da stien pludselig delte sig i to. Ubeslutsomt spurgte hun Filurkatten, som netop var dukket op i et træ, om hvilken vej hun skulle tage.»hvor vil du hen?«spurgte katten.»det ved jeg ikke,«sagde Alice.»Så kan det vel være lige meget, ikke?«sagde katten. 6 Vi ved, hvor vi vil hen! Men er vi beslutsomme og Da Jan Helander nærmede sig målstregen, sprang alle tilskuerne op. Vaklende, snublende og udmattet havde han fuldført løbet trods sit handicap. trofaste nok til at komme dertil? Præsident N. Eldon Tanner besvarede dette spørgsmål for sig selv, da han sagde:»jeg ville hellere vandre barfodet herfra til det celestiale rige... end lade verdslige ting holde mig ude.«7 Et af mine yndlingsdigte giver os alle en udfordring: Gå til opgaven, til den bliver en del af dig gør det, øges vores åndelige styrke, og vi bliver vores gudgivne ansvar voksent. Der står en stor sandhed på muren ved en af forlystelserne i Disneyland i Anaheim i Californien. Man får øje på det, netop som man stiger om bord i en båd, der fører en ud på en hårrejsende rutsjebanetur. Det er Onkel Remus (som fortæller om Bror Kanin, Bror Bjørn og Bror Ræv) der siger:»man kan ikke flygte fra problemerne. Der er ikke noget sted, der ligger langt nok væk.«for det tredje, trofasthedens sti. Denne sti omfatter lydighed, loyalitet og overholdelse af løfter. Som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bør vi ære hellige pagter, og det er nødvendigt for vores lykke, at vi er tro mod dem. Jeg taler her blandt andet om dåbspagten, præstedømmets pagt og ægteskabspagten. Der er ingen rastepladser langs trofasthedens sti. Vi Mange begynder, man kun få holder ud. Hæder, magt, status og hyldest kommer med tiden til den, der ikke giver op. Gå til opgaven, til den bliver en del af dig. Hæng i, sved blot, men smil også lidt, for ved sliddet og sveden og smilet opnås livets sejre efter en tid. 8 Lad os huske Prædikerens ord:»løbet afhænger ikke af de hurtige, krigen ikke af de tapre,«9 men af dem, der»holder ud indtil enden«. 10 Apostlen Paulus sagde videre:»ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den!«11 I ens egen samvittigheds inderste ligger den ånd og må følge den uafbrudt og aldrig tøve. Man må ikke forvente, at livets vej ligger helt åben foran en, inden man begynder sin rejse. Man må regne med at støde på skilleveje og omveje. Men man skal ikke regne med at MARTS beslutsomhed, der får os til at aflægge det gamle menneske og leve op til vores sande potentiel. Men vejen er barsk og ruten er krævende. Det måtte Jan Helander fra Gøteborg i Sverige sande. Jan er i dag 36 år og bevægelseshæmmet.

8 Ved en ungdomskonference i Kungsbacka i Sverige deltog Jan i et 800 meter løb. Han havde ikke skygge af chance for at vinde. Han kunne snarere vente at blive ydmyget, hånet, fornedret og spottet. Måske tænkte Jan på en anden, som levede for længe siden og langt derfra. Blev han ikke også hånet? Blev han ikke nedgjort? Blev han ikke spottet? Men han holdt ud. Han vandt sit løb. Måske kunne Jan også vinde sit. Og sikke et løb det blev! De asende og masende løbere for forbi Jan. Tilskuerne undrede sig. Hvem var den løber, der sakkede så langt bagefter? På løbets anden og sidste runde passerede løberne Jan, der endnu kun var nået halvvejs gennem sin første runde. Spændingen steg, da løberne nærmede sig målet. Hvem ville mon vinde? Hvem kom på andenpladsen? Så kom slutspurten og målsnoren blev brudt. Tilskuerne jublede. Vinderen var kåret. Løbet var forbi - eller var det? Hvem er den deltager, som fortsætter med at løbe, skønt løbet er forbi? Han passerer målstregen, men er stadig på første omgang. Er den fjollede knægt da ikke klar over, at han har tabt? Han fortsætter ufortrødent, selvom han er den eneste deltager på banen. Dette er hans løb. Dette skal blive hans sejr. Ingen af tilskuerne rejser sig. Alle øjne følger den tapre løber. Han kommer igennem det sidste sving og nærmer sig målstregen. Alle er fulde af ærefrygt og beundring. Alle tilskuere ser sig selv løbe sit livs løb. Da Jan nærmer sig målstregen, springer alle tilskuerne op. Der lyder et jublende bifald. Vaklende, snublende og udmattet, mens sejrrig bryder Jan Helander den nyopsatte målsnor. Sportsdommere er jo også mennesker. Jublen giver genlyd i miles omkreds. Og hvis man lytter godt efter, kan man måske høre den store Dommer, Herren selv, sige:»godt, du gode og trofaste tjener.«hver af os deltager i livets løb. Det er en trøst, at der er mange deltagere. Og det er rart at vide, at vores evige Dommer er forstående. Den sandhed, som vi alle må udholde, er udfordrende. Men du og jeg løber ikke alene. Den store tilskuerskare, som består af familie, venner og ledere vil hylde vores mod og bifalde vores beslutsomhed, når vi rejser os efter vores fald og fortsætter mod målet. Livets løb er ikke for sprintere, der løber på en helt plan bane. Ruten er fyldt med faldgruber og forhindringer. Vi kan hente trøst i salmen: Frygt ej, jeg er med dig, vær kun ved godt modi Thi jeg er din Gud og vil være dig god; ja, styrke dig, hjælpe dig, give dig ånd... opholde dig ved min almægtige hånd... Den sjæl, som til Jesus sin lid kun har sat, jeg ej vil forlade i mørkeste nat. Den sjæl, om al helved imod den mon stå... skal gennem min nåde sin salighed få! n Lad os skyde alle tanker om fiasko fra os. Lad os lægge enhver vane, der sinker os, bort. Lad os søge. Lad os opnå den sejrspris, som er beredt for alle, nemlig ophøjelse i Guds celestiale rige. For det fjerde, hellighedens sti. Norman Cousins skrev:»ingen behøver at frygte døden. Man bør kun frygte at dø uden at have kendt sin største kraft - nemlig kraften til frivilligt at bruge sit liv på andre. Hvis noget vækkes til live i andre takket være dig, så er du på vej mod udødelighed.«han, som overvandt døden og sonede for denne verdens synder, nemlig Jesus Kristus, har opfordret enhver af os til at følge hans eksempel.»følg mig,«lød hans venlige belæring.»kom og lær af mig,«var hans personlige tilbud om kundskab, som varer ud over dette liv og består i al evighed.»uddannelsens mål,«skrev John Sloan Dickey,»er at se mennesker blive til helstøbte personer, både i kvalifikationer og samvittighed. For at skabe kvalifikationer uden samtidig at skabe den rette vejledning til at styre STJERNEN 6

9 FiMBffiroffnTmlnffBfflWWiHWlnff de unge ind på sit kontor og drøftede formålet med uddannelse og Kirkens mål. Han gav de studerende et løfte:»i vil meget gerne bestå jeres eksamener, ikke? Jeg &3«UlHBBal vil love jer en ting. Hvis I vil hænge i med jeres studier i løbet af ugen, efterleve evangeliets principper og komme i kirke om søndagen, så lover jeg jer, at I vil bestå jeres eksamen. Jeg lover jer, at I vil være bedre og lykkeligere mennesker, end hvis I ikke går i kirke.«mange studerende bærer ydmygt og taknemligt vidnesbyrd om, at præsident Tanners løfte er blevet fuldstændigt og bogstaveligt opfyldt. Ældste John H. Grobergs kærlige brev til sine børn Da præsident N. Eldon Tanner var grenspræsident, tog han de studerende ind på sit kontor og sagde:»hvis du vil hænge i med dine studier i løbet af ugen, efterleve evangeliets principper og komme i kirke om søndagen, så lover jeg dig, at du vil blive et bedre og lykkeligere menneske, end hvis du ikke gik i kirke.«genlyder af hellighed og faderlig omsorg:»jeg håber, at vi alle kan være mere taknemlige for det, vi har, og være villige til at dele mere med andre. Der er så mange, som har behov for så meget - især evangeliets sandhed, som, når den efterleves, bringer lys, så kærlighed, så håb, så handling og til sidst opfyldelsen af vores inderligste drømme og mere til.«brugen af kundskaberne er dårlig undervisning. Det vil føre til, at kvalifikationerne bevæger sig bort fra samvittigheden.«hvordan skal vi opnå den beslutsomhed og trofasthed og indsigt, som skal til for klart at se den sti, som Jesus ønsker, vi skal følge, uden at lade os distrahere af verdslige ting eller den ondes anslag? Albert Speer, der var Hitlers arkitekt og rustningsminister, blev engang under et interview spurgt:»hvis De kendte Hitlers onde karakter, hvorfor virkede De så som hans arkitekt?«speer svarede:»det er svært at genkende Satan, når han står med hånden på din skulder.«da præsident N. Eldon Tanner var præsident for Edmonton Gren i Alberta i Canada, gav han mange gode og praktiske råd til de unge mænd og kvinder, som kom til Edmonton for at studere. Han gav meget og forventede til gengæld også meget af de unge. Han tog ofte For flere år siden deltog jeg i et præstedømmelederskabsmøde i Zurich-Miinchen-regionen, hvor jeg så dette råd, som ældste Groberg gav sine børn, ført ud i livet. Regionalrepræsentanten, den nuværende tempelpræsident Johann Wondra, rejste sig og talte til forsamlingen. Han bad bror Kuno Muller, som sad på en af de forreste rækker, om at rejse sig. Bror Wondra fortalte derefter forsamlingen:»her står den missionær, som bragte evangeliet og alt, hvad det står for, til mig og min kone. Hvor ville jeg have været uden ham?«han vendte sig så til bror Muller, og som om der ikke var andre end de to til stede, sagde han:»bror Muller, jeg elsker dig. Min familie og jeg tænker på dig hver eneste dag.«både bror Wondra og bror Muller græd. Faktisk havde vi alle fugtige øjne, som viste, at vores hjerter og sjæle var rørt. For det femte - og denne sti er omfattende - hold alle Guds befalinger.»den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal MARTS

10 elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.«13 Der er ingen grund til, at nogen af os skulle vandre alene. Vi kan se opad og bede om guddommelig hjælp.»erkendelsen af, at der findes en magt, som er større end mennesket selv, gør på ingen måde mennesket ringere. Hvis mennesket i tro tilskriver den magt, som er større end ham selv, godgørenhed og ædle hensigter, ser det i sin egen art en større fremtid og»jeg troede, at du var Gud,«forklarede barnet.»jeg hørte mor knæle ved min seng og bede Gud om at hjælpe mig hen på hospitalet, så jeg kan blive rask og lege med de andre drenge. Arbejder du for Gud?Tja, nogle gange,«sagde Joe,»men ikke fast. Jeg tror, jeg vil arbejde meget mere for ham fra nu af.«mine kære søskende, vil I det? Vil jeg? Vil vi? Det beder jeg ydmygt, men oprigtigt om, at vi vil. ædlere karaktertræk, og opmuntres derved i sin livsførelse... Mennesket må søge med tro, bøn og håb om at finde. Ingen oprigtig bønsom indsats vil gå upåagtet hen. Det er selve grundloven for troens filosofi.«14 Således sagde præsident Stephen L. Richards. En scene fra det dejlige stykke Kongen og jeg giver os opmuntring med på vejen. Siams konge lå for døden. Annas søn spørger sin mor:»var han så god... som han kunne være?«anna svarer eftertænksomt:»jeg tror ikke, at der findes noget menneske, som har været så godt... som det kunne være, men han forsøgte virkelig.«15 Jeg vil vende tilbage til profeten Joseph Smiths ord:»lykke er formålet og hensigten med vort liv og vil blive det endelige resultat, dersom vi vandrer ad den vej, der fører dertil, og denne vej eller sti er dyd, oprigtighed, trofasthed, hellighed og efterlevelse af alle Guds bud og befalinger.«lad os følge disse klart markerede stier. NOTER 1. Profeten ]oseph Smiths Lærdomme, side L&P 59: Kor 10: Job 19: Se Karl Menninger, Whatever Became of Sin? (New York: Hawthorn Books, Inc., 1973). 6. Se Alice i Eventyrland. 7. Conference Report, september-oktober 1966, side Favorite Quotations from the Collection of Thomas S. Monson, (Salt Lake City: Deseret Book Company, 1985), side Præd9:ll Nephi 13: Kor 9: Sange og salmer, nr Joh 14: Conference report, oktober 1937, side 35, Richard Rodgers og Oscar Hammerstein II, The King and I (Williamson Music, Inc., 1951). Denne korte opfordring kan hjælpe os til at gøre det:»gør hvad er ret.«joe fulgte dette råd, da han blev bedt om at stå op kl. 6 og køre et handicappet barn til et hospital, som lå 70 km væk. Han havde ikke lyst til at gøre det, men han vidste ikke, hvordan han skulle undslå sig. En kvinde bar barnet ud til bilen, anbragte det på forsædet og mumlede tak med tårevædede øjne. Joe sagde, at alt var i orden og skyndte sig så at køre. Da de havde kørt et par kilometer spurgte barnet lidt genert:»du er Gud, er du ikke?nej, desværre ikke, lille ven,«svarede Joe. FORSLAG TIL SAMTALEEMNER FOR HJEMMELÆRERNE 1. Lykke er formålet med vores eksistens. 2. Stien, som fører til lykke er - dyd, oprigtighed, trofasthed, hellighed, at holde alle Guds befalinger. STJERNEN 8

11 KENDER Kazuko Tamaki eg havde altid troet på, at kaldelser i Kirken kom fra vor himmelske Fader, og at de hjælper os til at udvikle os åndeligt. Men jeg havde ikke et vidnesbyrd om det før efter en særlig oplevelse for nogle år siden. Jeg havde netop tilbragt et år i Utah som udvekslingsstudent. Da jeg vendte hjem til Japan, fik jeg min første kaldelse i Kirken. Jeg blev præsidentinde for Rosenpigerne. Jeg skrev et brev til min værtsfamilie i Utah og fortalte dem om min nye kaldelse. Et par uger senere modtog jeg et brev fra min»værtsfar«. Han skrev:»jeg fortalte dig det ikke dengang, men en måned før du rejste hjem, sagde vores biskop: 'Vi vil gerne kalde Kazuko til præsidentinde for Rosenpigerne. Hvor længe skal hun være her?' Jeg fortalte ham, at du skulle rejse hjem den følgende måned. Derfor kaldte de dig ikke.«jeg fandt det forbløffende, at den samme kaldelse, som en biskop i Utah havde følt sig inspireret til at give mig, blev forelagt mig, da jeg vendte hjem til Japan. Det fik mig til at indse, at Gud ved alt om mig, hvad enten jeg er i Utah, Japan eller ethvert andet sted. Jeg tror, at han vidste, at jeg net* op havde brug for den kaldelse for at udvikle mig. Jeg har modtaget flere kaldelser siden da. Når jeg ser tilbage, forbavses jeg over at opdage, at hver eneste af dem på en eller anden måde har været nødvendig for at rette op på en svaghed, jeg har haft på det pågældende tidspunkt. Jeg har lært at tage imod en hvilken som helst kaldelse, også selv om den kan synes vanskelig. Jeg ved, at de kommer fra min himmelske Fader, som kender mig. MARTS 1996

12 ^ 1J^ VP 3 * NS få*$m$*<$ *iø& '&&*',,"jt ' ** ^*&fc t*i t-4 ^ "ML'- i^u*"^>mih IF TJ^k - -TVf

13 »1 %a*^m ALICE SPRINGS Richard M. Romney FOTO: FORFATTEREN Alice Springs er mere end bare porten til Australiens vildnis. Det er hjemby for SDH-teenagere, som samarbejder om at klare livets udfordringer. De turister, som kommer til Alice Springs, er som regel på vej ud til vildnisset - det barske, røde klippeland, som er indbegrebet af Australien. Men for de sidste dages hellige unge, som bor her, er Alice mere end bare en mellemstation på rejsen. Denne fredelige lille by, hvor alle synes at kende alle, er deres hjem. Og de unge sidste dages hellige er velkendte for noget af alt det, de har gjort. For eksempel: VDR Mange SDH-børn i Alice går på St. Philip's, som er en privatskole, der drives af et andet trossamfund. St. Philip's har meget strenge tøjstandarder. Der er sågar også regler for smykkebrug: Kun et par ørenringe, ingen armbånd og ingen ringe. Det med ringene var et problem for mange mormonbørn. Ligesom mange andre sidste dages hellige over hele verden, var de glade for at gå med deres VDR-ringe. Men de fik besked på at tage dem af, selvom der før var blevet gjort undtagelser med smykker, der havde»religiøs betydning«.»jeg havde forklaret, hvorfor den betød meget for mig,«siger Lavinia Archibald på 16.»Men af en mine lærerinder sagde, at jeg skulle tage den af, ellers ville hun konfiskere den.«marts

14 SDH-eleverne og deres forældre henvendte sig til skoleinspektøren, som vidste, at de unge sidste dages hellige var nogle af hans bedste elever. Han forklarede lærerne, at VDR står for»vælg det rette«og gav tilladelse til, at de sidste dages hellige kunne gå med ringene. EN KLASSE BEDRE Men det er ikke det eneste, der gør, at de unge sidste dages hellige bliver bemærket. I deres religionstimer (som er obligatoriske i australske skoler) melder mormoner sig altid frivilligt til at bede bønner, og de er altid inde i stoffet.»inspektøren og min far er venner,«fortæller Yasmin Webster på 12.»Han kom hen til min far og sagde: 'Hvad skal jeg stiller op med mine religionstimer? Jeres mormonbørn ved lige så meget som lærerne!'vi studerede Det Nye Testamente til morgenseminar, og bagefter havde vi samme emne i religionstimerne i skolen,«siger Steven Yeckley på 15.»Vi kendte alle historierne. Vi kendte alle svarene. En af lærerne bad mig endda om at fortælle klassen historien om Saulus.«GODT SAMMENHOLD Og de sidste dages hellige holder sammen.»henne i skolen er der nogen, der siger: 'Hvis du er sammen med hende, gider jeg ikke være sammen med dig,'«siger Melanie Webster på 16.»Eller også siger de: 'Du kan da ikke snakke med ham, han er så ufed.' Men vi mormonbørn holder sammen. Man skal aldrig skamme sig over sine mormonvenner.mange medlemmer af Kirken, som besøger Alice siger, at de unge her har et bedre sammenhold, end de har oplevet noget andet sted,«siger den tredje Webster- søster, den 13-årige Sherri.»Far minder os altid om, at vi er mormoner, så vi bør klæde os og opføre os derefter og sætte et godt eksempel,«siger Yasmin. Det samme gælder Marriott- drengene. 14-årige Jason og hans bror Simon på 15 er næsten uadskillige. De ligner hinanden så meget, at de kunne være tvillinger, og deres familie har været medlemmer af Kirken i tre generationer. Deres bedstemor var en af de første, der blev medlem af Kirken i Alice Springs. Deres far var grenspræsident i mange år.

15 «De unge sidste dages hellige i Alice Springs er kendt for at holde sammen - hvadenten det så gælder om at få tilladelse til at gå med deres VDR-ringe i skolen (herover), at vandre i vildnisset (til højre) eller at gå i Kirke i deres stiveste puds (til venstre).»vi undskylder ikke vores tro,«siger Jason.»Vi ville efterleve evangeliet, om vi så var helt alene,«siger Simon, og tilføjer:»for vi ved, at det er sandt.lyset ER TÆNDT IGEN«Men det er ikke kun ude i verden, at evangeliet hjælper de unge fra Alice Springs. For Ivan Munn på 18 har evangeliet givet vished om, at han kan bede Herren om hjælp.»jeg har måttet lære noget på den hårde måde,«siger Ivan.»Jeg faldt væk fra Kirken, men nu er jeg tilbage igen. Jeg er holdt op med at gøre det, der var dårligt, og jeg arbejder på at vise Herren min kærlighed. Omvendelse er hårdt, men det er umagen værd.«ivan siger, at hans venner i Kirken har været en stor hjælp.»de unge, missionærerne og lederne, de har alle sammen hjulpet mig med at komme på fode,«siger han.»men det er troen på Frelseren og vor himmelske Fader, som holder en til ilden. Mormons Bog taler om tjeneren og herren i vingården (se Jakob MARTS ). Den taler om at hugge den dårlige frugt bort, så den gode frugt kan vokse frem. Jeg tror, at det symboliserer mit liv. Med Herrens hjælp har jeg hugget den dårlige frugt bort. Jeg tror, at den gode frugt er begyndt at vokse frem. Ivan fortæller med stor overbevisning om en oplevelse, han havde som 11-årig.»Jeg var lige blevet medlem af Kirken. Vi sad nede i kirken, da lyset gik ud. En eller anden hviskede til mig: 'Kan du ikke bede en bøn, Ivan?' Så jeg knælede ned og sagde: 'Himmelske Fader, vil du ikke nok tænde lyset igen, så vi kan fortsætte.' Og så blev lyset tændt igen. Børn har ufattelig stor tro. Jeg forsøger at få tro som et barn igen. Mit liv blev mørkt. Men jeg har bedt og troet, og så blev lyset tændt igen.«et EVANGELISK EVENTYRLAND Alice Springs er nok porten til vildnisset, men den sidste dages hellige gren er porten til evangeliet. Og det er noget, som er mere fascinerende end noget jordisk landskab!

16 Tiltrukket af sit eget køn Gud skabte os som mand og kvinde. Det, som vi kalder køn, var et afgørende kendetegn i vores førjordiske tilværelse. Tiltrækningen mellem mand og kvinde er ilagt af Skaberen for at sikre jordelivets videreførelse og for at knytte ægtemand og hustru sammen i det familieforhold, som han har foreskrevet til opnåelse af sine hensigter, deriblandt opdragelsen af børn. Ældste Dallin H. Oaks De Tolv Apostles Kvorum sidste dages hellig ved, at Gud har forbudt Enhver alle seksuelle forbindelser uden for ægteskabets rammer. De fleste er også klar over, at Frelseren har belært om, at det er syndigt at se på en anden mands hustru og begære hende (se Matt 5:28; L&P 42:23; 63:16). Skaberen indstiftede tiltrækningen mellem kønnene for at sikre videreførelsen af livet på jorden og for at knytte mænd og kvinder sammen i det familieforhold, han har foreskrevet som et middel til at opnå sine hensigter, deriblandt opdragelsen af børn. Overtrædelse af Guds befalinger angående brugen af skaberkraften er en alvorlig synd. Præsident Joseph F. Smith har sagt:»seksuel forening er lovlig i ægteskabet, og hvis den udøves med den rette hensigt er den ærefuld og herliggjort. Men uden for ægteskabet er seksuel tilfredsstillelse en nedværdigende synd, afskyelig i Guddommens øjne.«1 Nogle sidste dages hellige står over for den forvirring og smerte, som opstår, når en mand eller kvinde dyrker sex med en person af samme køn, eller hvis vedkommende nærer erotiske følelser, som kan føre til en sådan adfærd. Hvordan skal Kirkens ledere, forældre og andre medlemmer af Kirken reagere, når de står over for de STJERNEN U

17 Ældste Dallin H. Oaks udfordringer af religiøs, følelsesmæssig og familiemæssig karakter, som følger med en sådan adfærd eller følelse? Hvad siger vi til et ungt menneske, som fortæller, at han eller hun er tiltrukket af eller nærer erotiske følelser for personer af sit eget køn? Hvordan skal vi reagere, når et menneske erklærer, at han er homoseksuel, eller at hun er lesbisk, og at videnskaben har»bevist«, at han eller hun er»født sådan«? Hvordan skal vi reagere, når mennesker, som ikke deler vores tro, anklager os for at være intolerante eller ubarmhjertige, når vi fastholder, at erotiske følelser for en person af samme køn er ukorrekte, og at enhver seksuel adfærd af den karakter er syndig? EVANGELISKE LÆRDOMME Vores holdning til disse spørgsmål dikteres af de evangeliske lærdomme, som vi ved er sande. 1. Gud skabte os som»mand og kvinde«(l&p 20:18; Moses 2:27; 1 Mos 1:27). Det, som vi kalder køn, var et afgørende kendetegn i vores førjordiske tilværelse Formålet med det jordiske liv og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges mission er at berede Guds sønner og døtre på deres evige skæbne, nemlig at blive som vore himmelske forældre. 3. Vores evige mål ophøjelse i det celestiale rige er kun muliggjort gennem Jesu Kristi forsoning (ved hvilken vi blev og kan forblive»uskyldige for Gud«[L&P 93:38]), og er kun mulig for en mand og en kvinde, som i Guds tempel har indgået og været tro mod det evige ægteskabs pagter (se L&P 131:1-4; 132). 4. I vor himmelske Faders barmhjertige plan vil mennesker, som har ønsket at gøre det rette, men uforskyldt har været ude af stand til at opnå et evigt ægteskab i det jordiske liv, få mulighed for at kvalificere sig til evigt liv i en tidsperiode, som følger umiddelbart efter det jordiske liv, hvis de holder Guds bud og er tro mod deres dåbspagt og de øvrige pagter Udover forsoningens rensende virkning, har Gud givet os handlefrihed, magten til at vælge mellem godt (livets sti) og ondt (den åndelige døds og undergangens sti [se 2 Nephi 2:27; Moses 4:3]). Selvom livets forhold kan begrænse vores frihed (som ved f.eks. at indskrænke vores førlighed eller vores evne til at handle under bestemte forhold), vil ingen jordisk eller åndelig magt kunne berøve os vores handlefrihed, når vi har nået ansvarlighedsalder (se Moroni 8:5-12; L&P 68:27; 101:78). 6. For at opfylde et af formålene med det jordiske liv, er det nødvendigt, at vi møder modstand, så Gud kan se, om vi vil holde hans befalinger (se 2 Nephi 2:11; Abraham 3:25-26). For at skabe den modstand har Satan og hans følgesvende fået lov til at friste os til at bruge vores handlefrihed til at vælge det onde og synde. 7. Fordi Satan ønsker, at»gøre alle mennesker ulykkelige, som han selv er«(2 Nephi 2:27), er hans ihærdigste indsats rettet mod at opfordre til at vælge handlinger, som vil forpurre Guds plan for sine børn. Han stræber efter at underminere princippet om den enkeltes ansvar, at overtale os til at misbruge vores hellige skaberkræfter, at lokke værdige mænd og kvinder fra at indgå ægteskab og føde børn og at skabe forvirring omkring, hvad det vil sige at være mand eller kvinde. MARTS

18 Vi bør udvise medfølelse med mennesker, som lider af sygdomme, deriblandt dem, som er smittet med HIV, eller som er syge af AIDS (og som måske eller måske ikke har fået smitten gennem seksuelle forbindelser). Vi bør opmuntre sådanne mennesker til at deltage i Kirkens aktiviteter. 8. Med alt dette stræber djævelen, som ikke selv har noget legeme, efter at lokke dødelige til at fordærve deres legemer ved at»vælge evig død efter kødets vilje... som giver djævelens ånd magt til at tage (dem) til fange og føre (dem) ned til helvede, så at han kan regere over (dem) i sit eget rige«(2 Nephi 2:29). 9. Det Første Præsidentskab har erklæret, at»der er forskel på (1) umoralske tanker og følelser og (2) udøvelse af umoralsk heteroseksuel eller enhver form for homoseksuel adfærd.«4 Skønt umoralske tanker er mindre alvorlige end umoralsk adfærd, skal sådanne tanker også hindres, og man skal omvende sig fra dem, for vi ved, at»vore tanker ligeledes vil fordømme os«(alma 12:14)- Umoralske tanker (og de mindre alvorlige følelser, som fører til dem) kan føre til syndig adfærd. 10. På grund af Guds store kærlighed til sine børn vil herlighed. 5 Mennesker, som har levet gode liv og modtaget de fleste af de frelsende ordinanser, men ikke har kvalificeret sig til ophøjelse gennem evigt ægteskab, vil blive frelst i en mindre grad af herlighed i det celestiale rige, hvor der ikke kan opnås evigt afkom (se L&JP 131:1-4) alle jordelivets udfordringer og valg skal vi ihukomme Frelserens befaling om at»elske hinanden«(joh 15:12, 17). Som Det Første Præsidentskab har sagt i et budskab fornylig:»vi bliver bedt om at være venligere mod hinanden, mere milde og tilgivende. Vi bliver bedt om at være mindre tilbøjelige til vrede og hurtigere til at hjælpe. Vi bliver bedt om at række hånden frem til venskab og afholde os fra at lade hævnens næve falde. Vi bliver bedt om at være Kristi sande disciple, at elske hinanden med oprigtig omsorg, for sådan har Kristus elsket os.«6 selv de værste syndere (eller de fleste af dem) i den sidste ende blive belønnet med en plads i et rige med STJERNEN 16 Venlighed, omsorg og kærlighed er stærke redskaber, der styrker os til at bære de tunge byrder, som uforskyldt pålægges os, og at gøre det, som vi ved er rigtigt.

19 og ANVENDELSE AF LÆRDOMME OG ANSVAR ikke leder os til at nære upassende tanker eller hengive os til syndig adfærd. Disse lærdomme, befalinger og ansvar vejleder os, når vi skal besvare de spørgsmål, som blev stillet tidligere i denne artikel. Vores lære fordømmer tydeligvis dem, der hengiver sig til»bøsseforfølgelse«- altså fysiske eller verbale overfald på mennesker, som menes at hengive sig til homoseksuel eller lesbisk adfærd. Vi bør udvise omsorg for mennesker, som plages af dårligt helbred, også dem, der er smittet med HIV eller er syge af AIDS (og som måske eller måske ikke har fået sygdommen gennem deres seksuelle adfærd). Vi bør opfordre sådanne mennesker til at deltage i Kirkens aktiviteter. Vi kan bruge Det Første Præsidentskabs skelnen mellem tanke og handling til at skelne mellem (1) homoseksuelle (eller lesbiske)»tanker og følelser«(som bør hindres og vendes til de rette baner), (2)»homoseksuel adfærd«(som er en alvorlig synd). Vi bør bemærke, at ordene homoseksuel, lesbisk og bøsse beskriver særlige tanker, følelser eller adfærd. Vi bør afholde os fra at benytte dem som navneord om en særlig tilstand eller særlige mennesker. Vores religiøse lære dikterer denne brug af ordet. Det er forkert at bruge disse om som betegnelsen for en tilstand, for det antyder, at et menneske er født til en skæbne, som angår et så vigtigt område som den seksuelle adfærd, uden selv at kunne gøre hverken fra eller til. Det er noget andet med følelser. Nogle følelser synes at være medfødte. Andre kan spores tilbage til oplevelser i dette liv. Atter andre følelser synes at være opstået i det indviklede spil mellem»arv og miljø«. Vi har alle følelser, som vi ikke selv har valgt, men Jesu Kristi evangelium lærer os, at vi har magt til at modstå og ændre vores følelser (efter behov) og sikre os, at de Forskellige mennesker har forskellige fysiske karaktertræk og forskellige svagheder over for de fysiske og følelsesmæssige pres, som vi udsættes for i vores barndom og i vores voksne tilværelse. Vi har heller ikke selv valgt disse svagheder, men vi vælger selv de holdninger, den adfærd og den livsstil, som vi indpoder i dem. Et vigtigt doktrinært punkt angående vores holdning til disse anliggender er forskellen mellem vores frihed og vores handlefrihed. Vores frihed kan begrænses af forskellige jordiske forhold, men handlefriheden, som er Guds gave, kan ikke begrænses af ydre kræfter, for den er grundlaget for vores ansvarlighed over for ham. Forskellen mellem frihed og handlefrihed kan illustreres af den hypotetiske udvikling fra følelse til tanke til adfærd til afhængighed. Denne udvikling kan ses inden for mange forskellige områder som for eksempel hasardspil og brug af tobak og spiritus. Ligesom nogle mennesker har følelser, der adskiller sig fra andres, er der også nogle mennesker, der synes at have en usædvanlig svaghed over for visse handlinger, reaktioner eller afhængighed. Måske er sådanne svagheder medfødte eller erhvervet, uden at man selv har valgt det eller været skyld i det, ligesom tilfældet var med den unavngivne svaghed, som Paulus kaldte»en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive for hovmodig«(2 Kor 12:7). Et menneske har måske følelser, der lokker ham til at spille, men i modsætning til dem, der blot spiller lidt for sjov, bliver vedkommende spillenarkoman. Et andet menneske har måske smag for tobak og har let ved at blive afhængig af det. En anden tiltrækkes måske af spiritus og kan let blive kastet ud i alkoholisme. Andre eksempler kunne være hidsighed, et stridbart sind, misundelse og så videre. MARTS

20 I hvert tilfælde (og i andre eksempler, som kunne være opremset) kan de følelser eller andre karakteristika, som gør en person modtagelig over for en bestemt adfærd, til en vis grad være nedarvede. Det nedarvede aspekt behøver ikke at være andet og mere end en øget sandsynlighed for, at et menneske vil tilegne sig visse følelser, hvis han eller hun møder bestemte påvirkninger under opvæksten. Men trods vores forskellige svagheder eller sårbarheder, som kun repræsenterer variationer i vores jordiske frihed (i dette liv er vi kun»fri efter kødet«[2 Nephi 2:27]), er vi dog ansvarlige for den måde, hvorpå vi benytter vores handlefrihed i de tanker, vi fordyber os i, og den adfærd, vi vælger. Jeg har forklaret denne forskel i en tale, som jeg holdt på Brigham Young University for mange år siden:»de fleste af os er født med (eller udvikler) torne i kødet, nogle mere synlige og nogle mere alvorlige end andre. Vi synes alle at have svagheder i den ene eller den anden retning, men uanset hvad vores svagheder er, har vi viljen og magten til at beherske vores tanker og handlinger. Sådan må det være. Gud har sagt, at han vil holde os ansvarlige for, hvad vi gør og tænker, så vore tanker og handlinger må være underlagt vores handlefrihed. Når vi har nået ansvarligheds alder, kan udtalelsen 'sådan er jeg født' ikke undskylde handlinger eller tanker, som ikke er i overensstemmelse med Guds befalinger. Vi må lære at leve på en sådan måde, at en svaghed, som er jordisk, ikke vil hindre os i at nå det mål, som er evigt. Gud har lovet, at han vil hellige vores lidelser og lade dem blive os til velsignelse (2 Nephi 2:2). Den indsats, vi yder for at overvinde en medfødt (eller udviklet) svaghed, giver en åndelig styrke, som vil være os til gavn i evigheden. Så da Paulus tre gange bad om, at hans 'torn i kødet' måtte blive taget fra ham, svarede Herren: Der er meget, vi ikke ved om omfanget af vores frihed set i lyset af de torne i kødet, som plager os i dette liv. Men vi ved dog, at vi alle har vores handlefrihed, og at Gud vil holde os ansvarlige for den måde, hvorpå vi benytter den i tanke og gerning. Det er helt grundlæggende. 'Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandling, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.' (2 Kor 12:9-10). Uanset hvad vores svagheder eller tendenser (følelser) er, kan de ikke påføre os evige konsekvenser, medmindre vi udnytter vores handlefrihed til at gøre eller tænke ting, som Guds befalinger forbyder. For eksempel kan en svaghed over for spiritus påvirke vedkommendes frihed til at drikke det uden at blive afhængig, mens vedkommendes handlefrihed tillader, at han helt 'Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.' Lydigt sluttede Paulus: STJERNEN 18 afholder sig fra at drikke det og derved undgår spiritussens svækkelse af sin fysik og afhængighedens nedbrydelse af sin åndelighed.

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Uforanderlige sandheder i skiftende tider

Uforanderlige sandheder i skiftende tider Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Uforanderlige sandheder i skiftende tider Oprettet: 25. september 2007 Vi, som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige,

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere