- O - - O < Q H H. cc Q --- cc; nn 1. tf w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- O - - O < Q H H. cc Q --- cc; nn 1. tf w"

Transkript

1 o ON cc - O NṈ - - cc O < Q H H cc Q CC cc; --- NN H cc NN 2S nn 1 P CC NN w tf w O tf <!

2 i evangeliet, STJERNEN MARTS 1996 ARTIKLER BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB: LYKKE - DET EVIGE MAL PRÆSIDENT THOMAS S. MONSON 2 TILTRUKKET AF SIT EGET KØN ÆLDSTE DALLIN H. OAKS 14 TILBAGE TIL SOLSKINNET WADE J. HATCH 26 BBOR ANDELIN OG VIPPEN ROBERT SHAWGO 28 SØSTRE I UNGARN: KÆRLIG OMSORG MARVIN K. GARDNER 34 MØRKET OG MÅNEN FRANK OUTCELT 44 MINE SØSTRES KÆRLIGHED JAN I MOLLOY 46 Forsiden: Den lille by Alice Springs, som ligger meget afsides i det australske vildnis, er (til hjem for mange unge sidste dages hellige. Forsiden: Yasmin Webster venstre) og Lavinia Archibald fra Alice Springs Gren sidder og hygger sig et gummitræ. Sagsiden, øverst: Grenens glade, unge piger, der finder glæde i er gode til at blive venner med nye ansigter. Nederst: Steven Yeckley (til venstre) og Ivan Munn betragter vildnisset som en dyrebar skat, der skal deles med gode venner. Se»Alice Springs«, side 10. (Omslagsfoto: Richard M. Romney). Børnesijernens forside: Har du nogensinde spekuleret på, hvordan det ville føles, hvis Frelseren så dig ind i øjnene og smilte? Hvordan ville hans stemme lyde? Hvad ville han sige til dig? Hvis du vil lære, hvordan du kan høre hans stemme, skal du læse»kristi ord«, side 1 0. (Maleri: Bjergprædikenen, af Harry Anderson). ISÆR FOR UNGE GUD KENDER MIG KAZUKO TAMAKI 9 ALICE SPRINGS RICHARD M. ROMNEY 10 EN RLINDS SYN LAURIE W. THORNTON 32 MUSIKKENS MAGT TAMARA LEATHAM OG CHRISTIE GILES 40 JEG ELSKER DIG SÅ HØJT LADAWN RISENMAY 42 FASTE PUNKTER KOMMENTARER FRA LÆSERNE 1 BESØGSLÆBEBINDEBUDSKABET:»SOM JEG ER«31 B R N E STJ E R N E N NYE VENNER: RACHEL TAN FRA SINGAPORE MILES T. TUASON 2 PRÆSTEDØMMET ÆLDSTE CHARLES DIDIER 4 FIKTION: FAMILIESPØGELSET VICKIE SCHILLEN 6 NEPHI MODTAGER PLADERNE 9 FÆLLESTID: KRISTI ORD KAREN ASHTON JO BARE FOR SJOV 12 SANG: JEG SØGER TIL HERREN JOANNE BUSHMAN DOXEY 13 LIVSFARE PÅ SNAKE RIVER KELLI EINFELDT 14

3 . MARTS årgang Nummer 3 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle KOMMENTARER FRA LÆSERNE tidsskrift. Det Første Præsidentskab: Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust De Tolvs Kvorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring Redaktør: Jack H Goaslind Vejledere: Spencer J. Condie, L. Lionel Kendrick Curriculum Department: Adm. direktør: Ronald L. Knighton Planlægning og redaktionel leder: Brian K. Kelly Grafisk leder: Allan R. Loyborg Redaktion: Chefredaktør: Marvin K. Gardner Medredaktør: R. Val Johnson Assisterende redaktør: David Mitchell Assisterende redaktør for Bømestjemen: DeAnne Walker Planlægning.- Maryann Martindale Tidsskriftsassistent: Beth Daley Design: Grafisk leder, tidsskrifter: M. M. Kawasaki Art D/rector: Scott Van Kampen Designer: Sharri Cook Produktionsleder: Jane Ann Peters Produktion: Reginald J. Matthew H. Maxwell Abonnementsafdeling: Leder: Kay W. Briggs Distributionschef: Kris Christensen Manager: Joyce Hansen Christensen, Denise Kirby, Stjernen: Redaktør: Svend Aage Andersen Kirkenyt: Susanne Perkins Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. DK-2200 København N Tlf ; fax Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge Tlf ; fax by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk og thailandsk; kvartalsvis på bulgarsk, islandsk, russisk, tjekkisk og ungarsk. STJERNEN (ISSN ) is published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, Utah USA and Canadian subscription price is $ 9.00 per year. Thirty days' notice required for change of address. When ordering a change, include address label from recent issue; changes cannot be made unless both the old address and the new are included. Send USA and Canadian subscriptions and queries to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, EO. Box 26368, Salt Lake City, Utah , USA. Subscription information telephone number: POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, EO. Box 26368, Salt Lake City, Utah , USA Abonnement: 12 numre DKK 80,- (inkl. moms og porto). Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US $ (Surface mail) Udkommer 12 gange om året Printed by: BG Offset DK-3500 Værløse Denmark ISSN GAVEABONNEMENTER Jeg har haft abonnement på Valkens (finsk), siden jeg blev døbt for 12 år siden. Mange tak for det pragtfulde tidsskrift. Det fylder mit liv med åndelighed og glæde ved evangeliet. Jeg nyder at bære mit vidnesbyrd om Kirkens guddommelighed, og Valkeus har været som en missionærkammerat for mig. Jeg sender gaveabonnementer til mine venner og lader enhver, der er interesseret, læse mit eget eksemplar. Irene Kangas Palm Beach Ward Pompano Beach Stav, Florida SMUKKE EKSEMPLER Jeg er filippiner og bor i Singapore. På grund af mit arbejde kan jeg ikke altid gå i kirke. Jeg elsker at læse Liahona (engelsk). Det er en stor styrke for mig, og det giver mig åndelig støtte. Jeg bliver bevæget, når jeg læser om de smukke eksempler, som mine brødre og søstre i andre egne af verden sætter, når de efterlever evangeliet. Erlinda L. Rojas Singapore MISSIONÆRTIDSSKRIFT Som missionær benytter jeg artikler fra A Liahona (portugisisk) som undervisningsmateriale, der kan supplere missionærlektionerne. For eksempel var der en dame, som erklærede sig enig med missionærlektionerne, men som ikke kunne beslutte sig for at blive døbt. Hun følte kærlighedens og omsorgens ånd i»jeg vidste, hun ville komme i dag«(august 1994) og blev døbt. Min kammerat og jeg begyndte at undervise en ung dame, som var blevet undervist før, men hun var endnu ikke sikker på, om Kirken var sand. Jeg bad hende om at læse to artikler om omvendelse, nemlig»ventende på et mirakel«(februar 1994) og»jeg forventede mirakler«(oktober 1993). Hun blev senere døbt. Jeg er taknemlig for et tidsskrift, der hjælper os så meget. José Ricardo B. de Madeiros Divinopolis Gren Contagem Stav, Brasilien ARTIKLERNE RØRER MIN ÅND Jeg er taknemlig for den hjælp, som Liahona (engelsk) har givet mig gennem de seks år, jeg har været sidste dages hellig. Artiklerne rører min ånd og er med til styrke mit vidnesbyrd. Aloha Clarito Tacurong Gren Marbel Distrikt, Filippinerne FRA REDAKTIONEN Vi opfordrer jer til at sende hreve, artikler og historier til os. Husk at skrive dit fulde navn, adresse, samt ward og stav. Vores adresse er: Stjernen, Hans Egedes Gade 2, L, 2200 København N. at MARTS 1996

4

5 1 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB Lykke - det evige mål Præsident Thomas S. Monson Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab i ønsker alle at være lykkelige. Profeten Joseph Smith opsummerede vore inderste følelser, da han sagde:»lykke er formålet og hensigten med vort liv og vil blive det endelige resultat, dersom vi vandrer ad den vej, der fører dertil, og denne vej eller sti er dyd, oprigtighed, trofasthed, hellighed og efterlevelse af alle Guds bud og befalinger.«måske ville vi have godt af at se nærmere på de nævnte stier og Vi har brug for beslutsomhed, trofasthed og indsigt for klart at kunne se den sti, som Jesus ønsker, vi skal følge, uden at lade os distrahere af verdslige ting eller den ondes anslag. z uj O sikre os, at vore fødder er fast og sikkert anbragt på dem, så vi kan opnå det lovede mål. For det første, dydens sti. Ordbogen definerer dyd som»efterlevelse af korrekte standarder... at udvise enestående moralsk retlinethed«, de nyttige egenskaber»styrke eller mod«og»tapperhed«. I For mange år siden støttede Kirken de unge mænd og kvinder gennem et program, som omfattede plakater og små kort med sande og opmuntrende sentenser. Serien bar overskriften»vær ærlig over for dig selv!«et afbudskaberne var den tankevækkende sandhed:»dyd bærer lønnen i sig selv.«marts

6 »Men lær, at den, der gør retfærdigheds gerninger, skal få sin løn, nemlig fred i denne verden og evigt liv i den tilkommende.«2 Fristelse er en del af livet, og enhver, som vandrer gennem dødeligheden, vil møde den på en eller anden måde. Men apostlen Paulus, der var bekendt med denne sandhed, gav os denne forsikring:»de fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.«3 Man siger, at samvittigheden advarer os som en ven, inden den straffer os som en dommer. En udtalelse fra en ung mand rummer en hel prædiken i sig selv. Da han blev spurgt, hvornår han var lykkeligst, svarede han:»jeg er lykkeligst, når jeg ikke har dårlig samvittighed.«for det andet, oprigtighedens sti. Som definition på denne sti vil jeg bruge det første vers i første kapitel i Jobs bog, som lyder:»der boede en mand i landet Us; han hed Job. Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der afholdt sig fra det, der var ondt.«jobs liv var ikke problemfrit. Skønt han var plaget af vanskeligheder, berøvet sine ejendele, tynget af sorg over tabet af sin familie og pint af smerter, nægtede han at følge opfordringen til at»forbande Gud«. I stedet lød dette fantastiske vidnesbyrd fra hans ædle sjæls inderste:»dog ved jeg, at min løser lever.«4 Dr. Karl Menninger, den fremragende forsker, som oprettede og udviklede det verdenskendte psykiatriske center i Topeka i Kansas, har sagt, at den eneste måde, hvorpå vores lidende, kæmpende og frygtsomme samfund kan gøre sig noget håb om at blive sine moralske problemer kvit, er ved at erkende, at synd er en realitet. Det er selve temaet for hans berømte bog Whatever Became of Sin? Det er en opfordring til menneskeheden til at stoppe op og se på, hvad det er, vi gør mod os selv, mod andre og mod vores univers. Dr. Menninger henviste til Sokrates, som undrende sagde:»hvordan kan det være, at menneskene ved, hvad der er godt, men alligevel gør det, der er ondt?«dr. Menninger sagde:»jeg er nået til den konklusion, at den 'alle andre gør det'-mentalitet, der kendetegner vores samfund, nedbryder mennesker. Vi må og skal tro på vores personlige ansvar for at rette op på vore egne overtrædelser - de hvide løgne, småsnyderiet og ligegyldigheden, der kendetegner vores passive eksistens.«ydermere påpegede han:»hvis begrebet personlig ansvarlighed for os selv og andre blev almindelig anerkendt, og mennesket igen kunne føle sig skyldige, når de begår synd, og omvende sig og skabe en samvittighed, som ville hindre flere synder, så ville håbet atter leve i verden.«5 Lad mig fortælle jer om en lektie, jeg lærte som barn. Gennem fem generationer har vores familie ejet et sommerhus i Vivian Park i Provo Canyon. For mig var månederne juli og august helliget vandreture, fiskeri og daglige svømmeture i floden. Midt i den stod en stor klippeblok, som vi kunne springe ud fra og derefter svømme gennem den stærke strøm, der dannede farlige strømhvirvler. De fleste svømmere sprang ud i det iskolde vand og svømmede med strømmen, som hurtigt førte dem forbi klippeblokken og videre ind i den svagere strøm ved den dejlige sandbred. Det vil sige alle, undtagen én svømmer. Han hed»beef«peterson. Hans badedragt bar påskriften»livredder«, og man kunne se på hans krop, at han var stærk. Som de fleste andre svømmede Beef hurtigt med strømmen ned gennem strømhvirvlerne, men så vendte han pludselig om og svømmede op mod strømmen. Hans kraftige svømmetag førte ham en smule fremad, men så holdt strømmen han tilbage, mens han prøvede kræfter med floden. Langsomt blev Beef træt, lod sig drive tilbage og svømmede udmattet ind til bredden. Beef Peterson blev kendt for at svømme mod strømmen. Mine brødre og søstre, jeg er sikker på, at det ofte er vores pligt og ansvar at svømme mod strømmen og kæmpe mod syndens og fristelsernes tidevand. Når vi STJERNEN 4

7 nå sit mål, hvis man planløst overvejer, om man skal gå mod øst eller mod vest. Man må træffe sine beslutninger med omhu. Lewis Carroll fortæller os, at Alice fulgte en sti gennem en skov i Eventyrland, da stien pludselig delte sig i to. Ubeslutsomt spurgte hun Filurkatten, som netop var dukket op i et træ, om hvilken vej hun skulle tage.»hvor vil du hen?«spurgte katten.»det ved jeg ikke,«sagde Alice.»Så kan det vel være lige meget, ikke?«sagde katten. 6 Vi ved, hvor vi vil hen! Men er vi beslutsomme og Da Jan Helander nærmede sig målstregen, sprang alle tilskuerne op. Vaklende, snublende og udmattet havde han fuldført løbet trods sit handicap. trofaste nok til at komme dertil? Præsident N. Eldon Tanner besvarede dette spørgsmål for sig selv, da han sagde:»jeg ville hellere vandre barfodet herfra til det celestiale rige... end lade verdslige ting holde mig ude.«7 Et af mine yndlingsdigte giver os alle en udfordring: Gå til opgaven, til den bliver en del af dig gør det, øges vores åndelige styrke, og vi bliver vores gudgivne ansvar voksent. Der står en stor sandhed på muren ved en af forlystelserne i Disneyland i Anaheim i Californien. Man får øje på det, netop som man stiger om bord i en båd, der fører en ud på en hårrejsende rutsjebanetur. Det er Onkel Remus (som fortæller om Bror Kanin, Bror Bjørn og Bror Ræv) der siger:»man kan ikke flygte fra problemerne. Der er ikke noget sted, der ligger langt nok væk.«for det tredje, trofasthedens sti. Denne sti omfatter lydighed, loyalitet og overholdelse af løfter. Som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bør vi ære hellige pagter, og det er nødvendigt for vores lykke, at vi er tro mod dem. Jeg taler her blandt andet om dåbspagten, præstedømmets pagt og ægteskabspagten. Der er ingen rastepladser langs trofasthedens sti. Vi Mange begynder, man kun få holder ud. Hæder, magt, status og hyldest kommer med tiden til den, der ikke giver op. Gå til opgaven, til den bliver en del af dig. Hæng i, sved blot, men smil også lidt, for ved sliddet og sveden og smilet opnås livets sejre efter en tid. 8 Lad os huske Prædikerens ord:»løbet afhænger ikke af de hurtige, krigen ikke af de tapre,«9 men af dem, der»holder ud indtil enden«. 10 Apostlen Paulus sagde videre:»ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den!«11 I ens egen samvittigheds inderste ligger den ånd og må følge den uafbrudt og aldrig tøve. Man må ikke forvente, at livets vej ligger helt åben foran en, inden man begynder sin rejse. Man må regne med at støde på skilleveje og omveje. Men man skal ikke regne med at MARTS beslutsomhed, der får os til at aflægge det gamle menneske og leve op til vores sande potentiel. Men vejen er barsk og ruten er krævende. Det måtte Jan Helander fra Gøteborg i Sverige sande. Jan er i dag 36 år og bevægelseshæmmet.

8 Ved en ungdomskonference i Kungsbacka i Sverige deltog Jan i et 800 meter løb. Han havde ikke skygge af chance for at vinde. Han kunne snarere vente at blive ydmyget, hånet, fornedret og spottet. Måske tænkte Jan på en anden, som levede for længe siden og langt derfra. Blev han ikke også hånet? Blev han ikke nedgjort? Blev han ikke spottet? Men han holdt ud. Han vandt sit løb. Måske kunne Jan også vinde sit. Og sikke et løb det blev! De asende og masende løbere for forbi Jan. Tilskuerne undrede sig. Hvem var den løber, der sakkede så langt bagefter? På løbets anden og sidste runde passerede løberne Jan, der endnu kun var nået halvvejs gennem sin første runde. Spændingen steg, da løberne nærmede sig målet. Hvem ville mon vinde? Hvem kom på andenpladsen? Så kom slutspurten og målsnoren blev brudt. Tilskuerne jublede. Vinderen var kåret. Løbet var forbi - eller var det? Hvem er den deltager, som fortsætter med at løbe, skønt løbet er forbi? Han passerer målstregen, men er stadig på første omgang. Er den fjollede knægt da ikke klar over, at han har tabt? Han fortsætter ufortrødent, selvom han er den eneste deltager på banen. Dette er hans løb. Dette skal blive hans sejr. Ingen af tilskuerne rejser sig. Alle øjne følger den tapre løber. Han kommer igennem det sidste sving og nærmer sig målstregen. Alle er fulde af ærefrygt og beundring. Alle tilskuere ser sig selv løbe sit livs løb. Da Jan nærmer sig målstregen, springer alle tilskuerne op. Der lyder et jublende bifald. Vaklende, snublende og udmattet, mens sejrrig bryder Jan Helander den nyopsatte målsnor. Sportsdommere er jo også mennesker. Jublen giver genlyd i miles omkreds. Og hvis man lytter godt efter, kan man måske høre den store Dommer, Herren selv, sige:»godt, du gode og trofaste tjener.«hver af os deltager i livets løb. Det er en trøst, at der er mange deltagere. Og det er rart at vide, at vores evige Dommer er forstående. Den sandhed, som vi alle må udholde, er udfordrende. Men du og jeg løber ikke alene. Den store tilskuerskare, som består af familie, venner og ledere vil hylde vores mod og bifalde vores beslutsomhed, når vi rejser os efter vores fald og fortsætter mod målet. Livets løb er ikke for sprintere, der løber på en helt plan bane. Ruten er fyldt med faldgruber og forhindringer. Vi kan hente trøst i salmen: Frygt ej, jeg er med dig, vær kun ved godt modi Thi jeg er din Gud og vil være dig god; ja, styrke dig, hjælpe dig, give dig ånd... opholde dig ved min almægtige hånd... Den sjæl, som til Jesus sin lid kun har sat, jeg ej vil forlade i mørkeste nat. Den sjæl, om al helved imod den mon stå... skal gennem min nåde sin salighed få! n Lad os skyde alle tanker om fiasko fra os. Lad os lægge enhver vane, der sinker os, bort. Lad os søge. Lad os opnå den sejrspris, som er beredt for alle, nemlig ophøjelse i Guds celestiale rige. For det fjerde, hellighedens sti. Norman Cousins skrev:»ingen behøver at frygte døden. Man bør kun frygte at dø uden at have kendt sin største kraft - nemlig kraften til frivilligt at bruge sit liv på andre. Hvis noget vækkes til live i andre takket være dig, så er du på vej mod udødelighed.«han, som overvandt døden og sonede for denne verdens synder, nemlig Jesus Kristus, har opfordret enhver af os til at følge hans eksempel.»følg mig,«lød hans venlige belæring.»kom og lær af mig,«var hans personlige tilbud om kundskab, som varer ud over dette liv og består i al evighed.»uddannelsens mål,«skrev John Sloan Dickey,»er at se mennesker blive til helstøbte personer, både i kvalifikationer og samvittighed. For at skabe kvalifikationer uden samtidig at skabe den rette vejledning til at styre STJERNEN 6

9 FiMBffiroffnTmlnffBfflWWiHWlnff de unge ind på sit kontor og drøftede formålet med uddannelse og Kirkens mål. Han gav de studerende et løfte:»i vil meget gerne bestå jeres eksamener, ikke? Jeg &3«UlHBBal vil love jer en ting. Hvis I vil hænge i med jeres studier i løbet af ugen, efterleve evangeliets principper og komme i kirke om søndagen, så lover jeg jer, at I vil bestå jeres eksamen. Jeg lover jer, at I vil være bedre og lykkeligere mennesker, end hvis I ikke går i kirke.«mange studerende bærer ydmygt og taknemligt vidnesbyrd om, at præsident Tanners løfte er blevet fuldstændigt og bogstaveligt opfyldt. Ældste John H. Grobergs kærlige brev til sine børn Da præsident N. Eldon Tanner var grenspræsident, tog han de studerende ind på sit kontor og sagde:»hvis du vil hænge i med dine studier i løbet af ugen, efterleve evangeliets principper og komme i kirke om søndagen, så lover jeg dig, at du vil blive et bedre og lykkeligere menneske, end hvis du ikke gik i kirke.«genlyder af hellighed og faderlig omsorg:»jeg håber, at vi alle kan være mere taknemlige for det, vi har, og være villige til at dele mere med andre. Der er så mange, som har behov for så meget - især evangeliets sandhed, som, når den efterleves, bringer lys, så kærlighed, så håb, så handling og til sidst opfyldelsen af vores inderligste drømme og mere til.«brugen af kundskaberne er dårlig undervisning. Det vil føre til, at kvalifikationerne bevæger sig bort fra samvittigheden.«hvordan skal vi opnå den beslutsomhed og trofasthed og indsigt, som skal til for klart at se den sti, som Jesus ønsker, vi skal følge, uden at lade os distrahere af verdslige ting eller den ondes anslag? Albert Speer, der var Hitlers arkitekt og rustningsminister, blev engang under et interview spurgt:»hvis De kendte Hitlers onde karakter, hvorfor virkede De så som hans arkitekt?«speer svarede:»det er svært at genkende Satan, når han står med hånden på din skulder.«da præsident N. Eldon Tanner var præsident for Edmonton Gren i Alberta i Canada, gav han mange gode og praktiske råd til de unge mænd og kvinder, som kom til Edmonton for at studere. Han gav meget og forventede til gengæld også meget af de unge. Han tog ofte For flere år siden deltog jeg i et præstedømmelederskabsmøde i Zurich-Miinchen-regionen, hvor jeg så dette råd, som ældste Groberg gav sine børn, ført ud i livet. Regionalrepræsentanten, den nuværende tempelpræsident Johann Wondra, rejste sig og talte til forsamlingen. Han bad bror Kuno Muller, som sad på en af de forreste rækker, om at rejse sig. Bror Wondra fortalte derefter forsamlingen:»her står den missionær, som bragte evangeliet og alt, hvad det står for, til mig og min kone. Hvor ville jeg have været uden ham?«han vendte sig så til bror Muller, og som om der ikke var andre end de to til stede, sagde han:»bror Muller, jeg elsker dig. Min familie og jeg tænker på dig hver eneste dag.«både bror Wondra og bror Muller græd. Faktisk havde vi alle fugtige øjne, som viste, at vores hjerter og sjæle var rørt. For det femte - og denne sti er omfattende - hold alle Guds befalinger.»den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal MARTS

10 elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.«13 Der er ingen grund til, at nogen af os skulle vandre alene. Vi kan se opad og bede om guddommelig hjælp.»erkendelsen af, at der findes en magt, som er større end mennesket selv, gør på ingen måde mennesket ringere. Hvis mennesket i tro tilskriver den magt, som er større end ham selv, godgørenhed og ædle hensigter, ser det i sin egen art en større fremtid og»jeg troede, at du var Gud,«forklarede barnet.»jeg hørte mor knæle ved min seng og bede Gud om at hjælpe mig hen på hospitalet, så jeg kan blive rask og lege med de andre drenge. Arbejder du for Gud?Tja, nogle gange,«sagde Joe,»men ikke fast. Jeg tror, jeg vil arbejde meget mere for ham fra nu af.«mine kære søskende, vil I det? Vil jeg? Vil vi? Det beder jeg ydmygt, men oprigtigt om, at vi vil. ædlere karaktertræk, og opmuntres derved i sin livsførelse... Mennesket må søge med tro, bøn og håb om at finde. Ingen oprigtig bønsom indsats vil gå upåagtet hen. Det er selve grundloven for troens filosofi.«14 Således sagde præsident Stephen L. Richards. En scene fra det dejlige stykke Kongen og jeg giver os opmuntring med på vejen. Siams konge lå for døden. Annas søn spørger sin mor:»var han så god... som han kunne være?«anna svarer eftertænksomt:»jeg tror ikke, at der findes noget menneske, som har været så godt... som det kunne være, men han forsøgte virkelig.«15 Jeg vil vende tilbage til profeten Joseph Smiths ord:»lykke er formålet og hensigten med vort liv og vil blive det endelige resultat, dersom vi vandrer ad den vej, der fører dertil, og denne vej eller sti er dyd, oprigtighed, trofasthed, hellighed og efterlevelse af alle Guds bud og befalinger.«lad os følge disse klart markerede stier. NOTER 1. Profeten ]oseph Smiths Lærdomme, side L&P 59: Kor 10: Job 19: Se Karl Menninger, Whatever Became of Sin? (New York: Hawthorn Books, Inc., 1973). 6. Se Alice i Eventyrland. 7. Conference Report, september-oktober 1966, side Favorite Quotations from the Collection of Thomas S. Monson, (Salt Lake City: Deseret Book Company, 1985), side Præd9:ll Nephi 13: Kor 9: Sange og salmer, nr Joh 14: Conference report, oktober 1937, side 35, Richard Rodgers og Oscar Hammerstein II, The King and I (Williamson Music, Inc., 1951). Denne korte opfordring kan hjælpe os til at gøre det:»gør hvad er ret.«joe fulgte dette råd, da han blev bedt om at stå op kl. 6 og køre et handicappet barn til et hospital, som lå 70 km væk. Han havde ikke lyst til at gøre det, men han vidste ikke, hvordan han skulle undslå sig. En kvinde bar barnet ud til bilen, anbragte det på forsædet og mumlede tak med tårevædede øjne. Joe sagde, at alt var i orden og skyndte sig så at køre. Da de havde kørt et par kilometer spurgte barnet lidt genert:»du er Gud, er du ikke?nej, desværre ikke, lille ven,«svarede Joe. FORSLAG TIL SAMTALEEMNER FOR HJEMMELÆRERNE 1. Lykke er formålet med vores eksistens. 2. Stien, som fører til lykke er - dyd, oprigtighed, trofasthed, hellighed, at holde alle Guds befalinger. STJERNEN 8

11 KENDER Kazuko Tamaki eg havde altid troet på, at kaldelser i Kirken kom fra vor himmelske Fader, og at de hjælper os til at udvikle os åndeligt. Men jeg havde ikke et vidnesbyrd om det før efter en særlig oplevelse for nogle år siden. Jeg havde netop tilbragt et år i Utah som udvekslingsstudent. Da jeg vendte hjem til Japan, fik jeg min første kaldelse i Kirken. Jeg blev præsidentinde for Rosenpigerne. Jeg skrev et brev til min værtsfamilie i Utah og fortalte dem om min nye kaldelse. Et par uger senere modtog jeg et brev fra min»værtsfar«. Han skrev:»jeg fortalte dig det ikke dengang, men en måned før du rejste hjem, sagde vores biskop: 'Vi vil gerne kalde Kazuko til præsidentinde for Rosenpigerne. Hvor længe skal hun være her?' Jeg fortalte ham, at du skulle rejse hjem den følgende måned. Derfor kaldte de dig ikke.«jeg fandt det forbløffende, at den samme kaldelse, som en biskop i Utah havde følt sig inspireret til at give mig, blev forelagt mig, da jeg vendte hjem til Japan. Det fik mig til at indse, at Gud ved alt om mig, hvad enten jeg er i Utah, Japan eller ethvert andet sted. Jeg tror, at han vidste, at jeg net* op havde brug for den kaldelse for at udvikle mig. Jeg har modtaget flere kaldelser siden da. Når jeg ser tilbage, forbavses jeg over at opdage, at hver eneste af dem på en eller anden måde har været nødvendig for at rette op på en svaghed, jeg har haft på det pågældende tidspunkt. Jeg har lært at tage imod en hvilken som helst kaldelse, også selv om den kan synes vanskelig. Jeg ved, at de kommer fra min himmelske Fader, som kender mig. MARTS 1996

12 ^ 1J^ VP 3 * NS få*$m$*<$ *iø& '&&*',,"jt ' ** ^*&fc t*i t-4 ^ "ML'- i^u*"^>mih IF TJ^k - -TVf

13 »1 %a*^m ALICE SPRINGS Richard M. Romney FOTO: FORFATTEREN Alice Springs er mere end bare porten til Australiens vildnis. Det er hjemby for SDH-teenagere, som samarbejder om at klare livets udfordringer. De turister, som kommer til Alice Springs, er som regel på vej ud til vildnisset - det barske, røde klippeland, som er indbegrebet af Australien. Men for de sidste dages hellige unge, som bor her, er Alice mere end bare en mellemstation på rejsen. Denne fredelige lille by, hvor alle synes at kende alle, er deres hjem. Og de unge sidste dages hellige er velkendte for noget af alt det, de har gjort. For eksempel: VDR Mange SDH-børn i Alice går på St. Philip's, som er en privatskole, der drives af et andet trossamfund. St. Philip's har meget strenge tøjstandarder. Der er sågar også regler for smykkebrug: Kun et par ørenringe, ingen armbånd og ingen ringe. Det med ringene var et problem for mange mormonbørn. Ligesom mange andre sidste dages hellige over hele verden, var de glade for at gå med deres VDR-ringe. Men de fik besked på at tage dem af, selvom der før var blevet gjort undtagelser med smykker, der havde»religiøs betydning«.»jeg havde forklaret, hvorfor den betød meget for mig,«siger Lavinia Archibald på 16.»Men af en mine lærerinder sagde, at jeg skulle tage den af, ellers ville hun konfiskere den.«marts

14 SDH-eleverne og deres forældre henvendte sig til skoleinspektøren, som vidste, at de unge sidste dages hellige var nogle af hans bedste elever. Han forklarede lærerne, at VDR står for»vælg det rette«og gav tilladelse til, at de sidste dages hellige kunne gå med ringene. EN KLASSE BEDRE Men det er ikke det eneste, der gør, at de unge sidste dages hellige bliver bemærket. I deres religionstimer (som er obligatoriske i australske skoler) melder mormoner sig altid frivilligt til at bede bønner, og de er altid inde i stoffet.»inspektøren og min far er venner,«fortæller Yasmin Webster på 12.»Han kom hen til min far og sagde: 'Hvad skal jeg stiller op med mine religionstimer? Jeres mormonbørn ved lige så meget som lærerne!'vi studerede Det Nye Testamente til morgenseminar, og bagefter havde vi samme emne i religionstimerne i skolen,«siger Steven Yeckley på 15.»Vi kendte alle historierne. Vi kendte alle svarene. En af lærerne bad mig endda om at fortælle klassen historien om Saulus.«GODT SAMMENHOLD Og de sidste dages hellige holder sammen.»henne i skolen er der nogen, der siger: 'Hvis du er sammen med hende, gider jeg ikke være sammen med dig,'«siger Melanie Webster på 16.»Eller også siger de: 'Du kan da ikke snakke med ham, han er så ufed.' Men vi mormonbørn holder sammen. Man skal aldrig skamme sig over sine mormonvenner.mange medlemmer af Kirken, som besøger Alice siger, at de unge her har et bedre sammenhold, end de har oplevet noget andet sted,«siger den tredje Webster- søster, den 13-årige Sherri.»Far minder os altid om, at vi er mormoner, så vi bør klæde os og opføre os derefter og sætte et godt eksempel,«siger Yasmin. Det samme gælder Marriott- drengene. 14-årige Jason og hans bror Simon på 15 er næsten uadskillige. De ligner hinanden så meget, at de kunne være tvillinger, og deres familie har været medlemmer af Kirken i tre generationer. Deres bedstemor var en af de første, der blev medlem af Kirken i Alice Springs. Deres far var grenspræsident i mange år.

15 «De unge sidste dages hellige i Alice Springs er kendt for at holde sammen - hvadenten det så gælder om at få tilladelse til at gå med deres VDR-ringe i skolen (herover), at vandre i vildnisset (til højre) eller at gå i Kirke i deres stiveste puds (til venstre).»vi undskylder ikke vores tro,«siger Jason.»Vi ville efterleve evangeliet, om vi så var helt alene,«siger Simon, og tilføjer:»for vi ved, at det er sandt.lyset ER TÆNDT IGEN«Men det er ikke kun ude i verden, at evangeliet hjælper de unge fra Alice Springs. For Ivan Munn på 18 har evangeliet givet vished om, at han kan bede Herren om hjælp.»jeg har måttet lære noget på den hårde måde,«siger Ivan.»Jeg faldt væk fra Kirken, men nu er jeg tilbage igen. Jeg er holdt op med at gøre det, der var dårligt, og jeg arbejder på at vise Herren min kærlighed. Omvendelse er hårdt, men det er umagen værd.«ivan siger, at hans venner i Kirken har været en stor hjælp.»de unge, missionærerne og lederne, de har alle sammen hjulpet mig med at komme på fode,«siger han.»men det er troen på Frelseren og vor himmelske Fader, som holder en til ilden. Mormons Bog taler om tjeneren og herren i vingården (se Jakob MARTS ). Den taler om at hugge den dårlige frugt bort, så den gode frugt kan vokse frem. Jeg tror, at det symboliserer mit liv. Med Herrens hjælp har jeg hugget den dårlige frugt bort. Jeg tror, at den gode frugt er begyndt at vokse frem. Ivan fortæller med stor overbevisning om en oplevelse, han havde som 11-årig.»Jeg var lige blevet medlem af Kirken. Vi sad nede i kirken, da lyset gik ud. En eller anden hviskede til mig: 'Kan du ikke bede en bøn, Ivan?' Så jeg knælede ned og sagde: 'Himmelske Fader, vil du ikke nok tænde lyset igen, så vi kan fortsætte.' Og så blev lyset tændt igen. Børn har ufattelig stor tro. Jeg forsøger at få tro som et barn igen. Mit liv blev mørkt. Men jeg har bedt og troet, og så blev lyset tændt igen.«et EVANGELISK EVENTYRLAND Alice Springs er nok porten til vildnisset, men den sidste dages hellige gren er porten til evangeliet. Og det er noget, som er mere fascinerende end noget jordisk landskab!

16 Tiltrukket af sit eget køn Gud skabte os som mand og kvinde. Det, som vi kalder køn, var et afgørende kendetegn i vores førjordiske tilværelse. Tiltrækningen mellem mand og kvinde er ilagt af Skaberen for at sikre jordelivets videreførelse og for at knytte ægtemand og hustru sammen i det familieforhold, som han har foreskrevet til opnåelse af sine hensigter, deriblandt opdragelsen af børn. Ældste Dallin H. Oaks De Tolv Apostles Kvorum sidste dages hellig ved, at Gud har forbudt Enhver alle seksuelle forbindelser uden for ægteskabets rammer. De fleste er også klar over, at Frelseren har belært om, at det er syndigt at se på en anden mands hustru og begære hende (se Matt 5:28; L&P 42:23; 63:16). Skaberen indstiftede tiltrækningen mellem kønnene for at sikre videreførelsen af livet på jorden og for at knytte mænd og kvinder sammen i det familieforhold, han har foreskrevet som et middel til at opnå sine hensigter, deriblandt opdragelsen af børn. Overtrædelse af Guds befalinger angående brugen af skaberkraften er en alvorlig synd. Præsident Joseph F. Smith har sagt:»seksuel forening er lovlig i ægteskabet, og hvis den udøves med den rette hensigt er den ærefuld og herliggjort. Men uden for ægteskabet er seksuel tilfredsstillelse en nedværdigende synd, afskyelig i Guddommens øjne.«1 Nogle sidste dages hellige står over for den forvirring og smerte, som opstår, når en mand eller kvinde dyrker sex med en person af samme køn, eller hvis vedkommende nærer erotiske følelser, som kan føre til en sådan adfærd. Hvordan skal Kirkens ledere, forældre og andre medlemmer af Kirken reagere, når de står over for de STJERNEN U

17 Ældste Dallin H. Oaks udfordringer af religiøs, følelsesmæssig og familiemæssig karakter, som følger med en sådan adfærd eller følelse? Hvad siger vi til et ungt menneske, som fortæller, at han eller hun er tiltrukket af eller nærer erotiske følelser for personer af sit eget køn? Hvordan skal vi reagere, når et menneske erklærer, at han er homoseksuel, eller at hun er lesbisk, og at videnskaben har»bevist«, at han eller hun er»født sådan«? Hvordan skal vi reagere, når mennesker, som ikke deler vores tro, anklager os for at være intolerante eller ubarmhjertige, når vi fastholder, at erotiske følelser for en person af samme køn er ukorrekte, og at enhver seksuel adfærd af den karakter er syndig? EVANGELISKE LÆRDOMME Vores holdning til disse spørgsmål dikteres af de evangeliske lærdomme, som vi ved er sande. 1. Gud skabte os som»mand og kvinde«(l&p 20:18; Moses 2:27; 1 Mos 1:27). Det, som vi kalder køn, var et afgørende kendetegn i vores førjordiske tilværelse Formålet med det jordiske liv og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges mission er at berede Guds sønner og døtre på deres evige skæbne, nemlig at blive som vore himmelske forældre. 3. Vores evige mål ophøjelse i det celestiale rige er kun muliggjort gennem Jesu Kristi forsoning (ved hvilken vi blev og kan forblive»uskyldige for Gud«[L&P 93:38]), og er kun mulig for en mand og en kvinde, som i Guds tempel har indgået og været tro mod det evige ægteskabs pagter (se L&P 131:1-4; 132). 4. I vor himmelske Faders barmhjertige plan vil mennesker, som har ønsket at gøre det rette, men uforskyldt har været ude af stand til at opnå et evigt ægteskab i det jordiske liv, få mulighed for at kvalificere sig til evigt liv i en tidsperiode, som følger umiddelbart efter det jordiske liv, hvis de holder Guds bud og er tro mod deres dåbspagt og de øvrige pagter Udover forsoningens rensende virkning, har Gud givet os handlefrihed, magten til at vælge mellem godt (livets sti) og ondt (den åndelige døds og undergangens sti [se 2 Nephi 2:27; Moses 4:3]). Selvom livets forhold kan begrænse vores frihed (som ved f.eks. at indskrænke vores førlighed eller vores evne til at handle under bestemte forhold), vil ingen jordisk eller åndelig magt kunne berøve os vores handlefrihed, når vi har nået ansvarlighedsalder (se Moroni 8:5-12; L&P 68:27; 101:78). 6. For at opfylde et af formålene med det jordiske liv, er det nødvendigt, at vi møder modstand, så Gud kan se, om vi vil holde hans befalinger (se 2 Nephi 2:11; Abraham 3:25-26). For at skabe den modstand har Satan og hans følgesvende fået lov til at friste os til at bruge vores handlefrihed til at vælge det onde og synde. 7. Fordi Satan ønsker, at»gøre alle mennesker ulykkelige, som han selv er«(2 Nephi 2:27), er hans ihærdigste indsats rettet mod at opfordre til at vælge handlinger, som vil forpurre Guds plan for sine børn. Han stræber efter at underminere princippet om den enkeltes ansvar, at overtale os til at misbruge vores hellige skaberkræfter, at lokke værdige mænd og kvinder fra at indgå ægteskab og føde børn og at skabe forvirring omkring, hvad det vil sige at være mand eller kvinde. MARTS

18 Vi bør udvise medfølelse med mennesker, som lider af sygdomme, deriblandt dem, som er smittet med HIV, eller som er syge af AIDS (og som måske eller måske ikke har fået smitten gennem seksuelle forbindelser). Vi bør opmuntre sådanne mennesker til at deltage i Kirkens aktiviteter. 8. Med alt dette stræber djævelen, som ikke selv har noget legeme, efter at lokke dødelige til at fordærve deres legemer ved at»vælge evig død efter kødets vilje... som giver djævelens ånd magt til at tage (dem) til fange og føre (dem) ned til helvede, så at han kan regere over (dem) i sit eget rige«(2 Nephi 2:29). 9. Det Første Præsidentskab har erklæret, at»der er forskel på (1) umoralske tanker og følelser og (2) udøvelse af umoralsk heteroseksuel eller enhver form for homoseksuel adfærd.«4 Skønt umoralske tanker er mindre alvorlige end umoralsk adfærd, skal sådanne tanker også hindres, og man skal omvende sig fra dem, for vi ved, at»vore tanker ligeledes vil fordømme os«(alma 12:14)- Umoralske tanker (og de mindre alvorlige følelser, som fører til dem) kan føre til syndig adfærd. 10. På grund af Guds store kærlighed til sine børn vil herlighed. 5 Mennesker, som har levet gode liv og modtaget de fleste af de frelsende ordinanser, men ikke har kvalificeret sig til ophøjelse gennem evigt ægteskab, vil blive frelst i en mindre grad af herlighed i det celestiale rige, hvor der ikke kan opnås evigt afkom (se L&JP 131:1-4) alle jordelivets udfordringer og valg skal vi ihukomme Frelserens befaling om at»elske hinanden«(joh 15:12, 17). Som Det Første Præsidentskab har sagt i et budskab fornylig:»vi bliver bedt om at være venligere mod hinanden, mere milde og tilgivende. Vi bliver bedt om at være mindre tilbøjelige til vrede og hurtigere til at hjælpe. Vi bliver bedt om at række hånden frem til venskab og afholde os fra at lade hævnens næve falde. Vi bliver bedt om at være Kristi sande disciple, at elske hinanden med oprigtig omsorg, for sådan har Kristus elsket os.«6 selv de værste syndere (eller de fleste af dem) i den sidste ende blive belønnet med en plads i et rige med STJERNEN 16 Venlighed, omsorg og kærlighed er stærke redskaber, der styrker os til at bære de tunge byrder, som uforskyldt pålægges os, og at gøre det, som vi ved er rigtigt.

19 og ANVENDELSE AF LÆRDOMME OG ANSVAR ikke leder os til at nære upassende tanker eller hengive os til syndig adfærd. Disse lærdomme, befalinger og ansvar vejleder os, når vi skal besvare de spørgsmål, som blev stillet tidligere i denne artikel. Vores lære fordømmer tydeligvis dem, der hengiver sig til»bøsseforfølgelse«- altså fysiske eller verbale overfald på mennesker, som menes at hengive sig til homoseksuel eller lesbisk adfærd. Vi bør udvise omsorg for mennesker, som plages af dårligt helbred, også dem, der er smittet med HIV eller er syge af AIDS (og som måske eller måske ikke har fået sygdommen gennem deres seksuelle adfærd). Vi bør opfordre sådanne mennesker til at deltage i Kirkens aktiviteter. Vi kan bruge Det Første Præsidentskabs skelnen mellem tanke og handling til at skelne mellem (1) homoseksuelle (eller lesbiske)»tanker og følelser«(som bør hindres og vendes til de rette baner), (2)»homoseksuel adfærd«(som er en alvorlig synd). Vi bør bemærke, at ordene homoseksuel, lesbisk og bøsse beskriver særlige tanker, følelser eller adfærd. Vi bør afholde os fra at benytte dem som navneord om en særlig tilstand eller særlige mennesker. Vores religiøse lære dikterer denne brug af ordet. Det er forkert at bruge disse om som betegnelsen for en tilstand, for det antyder, at et menneske er født til en skæbne, som angår et så vigtigt område som den seksuelle adfærd, uden selv at kunne gøre hverken fra eller til. Det er noget andet med følelser. Nogle følelser synes at være medfødte. Andre kan spores tilbage til oplevelser i dette liv. Atter andre følelser synes at være opstået i det indviklede spil mellem»arv og miljø«. Vi har alle følelser, som vi ikke selv har valgt, men Jesu Kristi evangelium lærer os, at vi har magt til at modstå og ændre vores følelser (efter behov) og sikre os, at de Forskellige mennesker har forskellige fysiske karaktertræk og forskellige svagheder over for de fysiske og følelsesmæssige pres, som vi udsættes for i vores barndom og i vores voksne tilværelse. Vi har heller ikke selv valgt disse svagheder, men vi vælger selv de holdninger, den adfærd og den livsstil, som vi indpoder i dem. Et vigtigt doktrinært punkt angående vores holdning til disse anliggender er forskellen mellem vores frihed og vores handlefrihed. Vores frihed kan begrænses af forskellige jordiske forhold, men handlefriheden, som er Guds gave, kan ikke begrænses af ydre kræfter, for den er grundlaget for vores ansvarlighed over for ham. Forskellen mellem frihed og handlefrihed kan illustreres af den hypotetiske udvikling fra følelse til tanke til adfærd til afhængighed. Denne udvikling kan ses inden for mange forskellige områder som for eksempel hasardspil og brug af tobak og spiritus. Ligesom nogle mennesker har følelser, der adskiller sig fra andres, er der også nogle mennesker, der synes at have en usædvanlig svaghed over for visse handlinger, reaktioner eller afhængighed. Måske er sådanne svagheder medfødte eller erhvervet, uden at man selv har valgt det eller været skyld i det, ligesom tilfældet var med den unavngivne svaghed, som Paulus kaldte»en torn i kødet, en engel fra Satan, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive for hovmodig«(2 Kor 12:7). Et menneske har måske følelser, der lokker ham til at spille, men i modsætning til dem, der blot spiller lidt for sjov, bliver vedkommende spillenarkoman. Et andet menneske har måske smag for tobak og har let ved at blive afhængig af det. En anden tiltrækkes måske af spiritus og kan let blive kastet ud i alkoholisme. Andre eksempler kunne være hidsighed, et stridbart sind, misundelse og så videre. MARTS

20 I hvert tilfælde (og i andre eksempler, som kunne være opremset) kan de følelser eller andre karakteristika, som gør en person modtagelig over for en bestemt adfærd, til en vis grad være nedarvede. Det nedarvede aspekt behøver ikke at være andet og mere end en øget sandsynlighed for, at et menneske vil tilegne sig visse følelser, hvis han eller hun møder bestemte påvirkninger under opvæksten. Men trods vores forskellige svagheder eller sårbarheder, som kun repræsenterer variationer i vores jordiske frihed (i dette liv er vi kun»fri efter kødet«[2 Nephi 2:27]), er vi dog ansvarlige for den måde, hvorpå vi benytter vores handlefrihed i de tanker, vi fordyber os i, og den adfærd, vi vælger. Jeg har forklaret denne forskel i en tale, som jeg holdt på Brigham Young University for mange år siden:»de fleste af os er født med (eller udvikler) torne i kødet, nogle mere synlige og nogle mere alvorlige end andre. Vi synes alle at have svagheder i den ene eller den anden retning, men uanset hvad vores svagheder er, har vi viljen og magten til at beherske vores tanker og handlinger. Sådan må det være. Gud har sagt, at han vil holde os ansvarlige for, hvad vi gør og tænker, så vore tanker og handlinger må være underlagt vores handlefrihed. Når vi har nået ansvarligheds alder, kan udtalelsen 'sådan er jeg født' ikke undskylde handlinger eller tanker, som ikke er i overensstemmelse med Guds befalinger. Vi må lære at leve på en sådan måde, at en svaghed, som er jordisk, ikke vil hindre os i at nå det mål, som er evigt. Gud har lovet, at han vil hellige vores lidelser og lade dem blive os til velsignelse (2 Nephi 2:2). Den indsats, vi yder for at overvinde en medfødt (eller udviklet) svaghed, giver en åndelig styrke, som vil være os til gavn i evigheden. Så da Paulus tre gange bad om, at hans 'torn i kødet' måtte blive taget fra ham, svarede Herren: Der er meget, vi ikke ved om omfanget af vores frihed set i lyset af de torne i kødet, som plager os i dette liv. Men vi ved dog, at vi alle har vores handlefrihed, og at Gud vil holde os ansvarlige for den måde, hvorpå vi benytter den i tanke og gerning. Det er helt grundlæggende. 'Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandling, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.' (2 Kor 12:9-10). Uanset hvad vores svagheder eller tendenser (følelser) er, kan de ikke påføre os evige konsekvenser, medmindre vi udnytter vores handlefrihed til at gøre eller tænke ting, som Guds befalinger forbyder. For eksempel kan en svaghed over for spiritus påvirke vedkommendes frihed til at drikke det uden at blive afhængig, mens vedkommendes handlefrihed tillader, at han helt 'Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.' Lydigt sluttede Paulus: STJERNEN 18 afholder sig fra at drikke det og derved undgår spiritussens svækkelse af sin fysik og afhængighedens nedbrydelse af sin åndelighed.

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

GUD ELSKER SINE BØRN

GUD ELSKER SINE BØRN GUD ELSKER SINE BØRN Dette budskab er tilsigtet sidste dages hellige, som kæmper med at føle sig tiltrukket af samme køn, og som til tider føler sig mismodige, men har et oprigtigt ønske om at leve et

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale

Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Jesus Kristus og det evigtvarende evangelium De studerendes læsemateriale Religion 250 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn.

Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold til vor kærlige himmelske Fader og hans Søn. Præsident James E. Faust, Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Lyset i deres øjne Oprettet: 23. september 2007 Der kommer et helligt lys i vore øjne og vores ansigt, når vi har et personligt forhold

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Helbredelsen af den blindfødte Jn. 9:1 På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. v2 Hans disciple spurgte ham:»rabbi, hvem har

Helbredelsen af den blindfødte Jn. 9:1 På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. v2 Hans disciple spurgte ham:»rabbi, hvem har Helbredelsen af den blindfødte Jn. 9:1 På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. v2 Hans disciple spurgte ham:»rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere