STATISTISK TIÅRSOVERSIGT Tema: De unges levevilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 2013. Tema: De unges levevilkår"

Transkript

1 STATISTISK TIÅRSOVERSIGT 213 Tema: De unges levevilkår

2 Statistisk Tiårsoversigt 213 Tema: De unges levevilkår - Video: Unge på kontanthjælp 5 års samfundsudvikling Mennesker Erhvervslivet Økonomien En verden udenfor Økonomisk-politisk kalender Læs mere De unges levevilkår

3 De unges levevilkår Af Preben Etwil Siden offentliggørelsen er der tilføjet en præcisering i afsnittet Flere unge er kommet på offentlig forsørgelse. Ændringen er markeret med rød skrift. Indledning Denne temartikel giver et indblik i udviklingen i de unges levevilkår i Danmark i det seneste tiår. Levevilkår kan dække mange forskellige aspekter af tilværelsen. Her belyses de unges bosætning, tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet, indkomst og forbrug samt kriminalitet. Afslutningsvis kan du læse om en række andre muligheder for at belyse unges forhold i Danmark og internationalt. Unge mellem 18 og 27 år befinder sig i overgangen fra børn til voksne. De frigør sig fra deres forældre: flytter hjemmefra, tjener egne penge og får et selvstændigt økonomisk råderum. De etablerer sig som enlige eller par og begynder og når måske også at afslutte - en erhvervsuddannelse. Omkring 2-årsalderen flytter de fleste unge hjemmefra og bor i og omkring de store byer. Denne udvikling har været relativ stabil i de seneste ti år. De unge får i stigende grad en længerevarende uddannelse og fravælger traditionelle erhvervsuddannelser. Unge der tager en længerevarende uddannelse starter typisk med en lav indkomst, men overhaler indkomstmæssigt deres jævnaldrende på arbejdsmarkedet omkring 27- årsalderen. Unge, der har taget en studentereksamen, har som regel gennemført deres erhvervskompetencegivende uddannelse efter otte-ni år. De unge, der er på SU, supplerer i væsentlig grad deres indkomst med erhvervsarbejde. Over halvdelen af deres indkomst stammer fra erhvervsarbejde, men andelen er mindre end for ti år siden. Fra 2 til 21 er de unges andel af indkomsterne faldet mere end deres andel af forbruget. De unge forbruger en relativt større del af deres indkomst end gennemsnittet på husleje, transport, restaurantbesøg og elektronisk udstyr. Derimod forbruger de relativt mindre end gennemsnittet på alkohol, afbetaling på ejerboliger samt medicin og briller. Under den økonomiske krise er de unge i stigende grad kommet på offentlig forsørgelse, da de har haft problemer med at finde ledige job på arbejdsmarkedet. De unge, der er på kontanthjælp, er gennemgående mere arbejdsmarkedsparate end gennemsnittet af kontanthjælpsmodtagere. Stigningen i de unges arbejdsløshed har været større end resten af befolkningens, og de unge arbejdsløse er blevet aktiveret i langt højere grad end andre arbejdsløse. De unge især de unge mænd - er mere kriminelle end resten af befolkningen. Især er de overrepræsenteret med hensyn til overtrædelser af straffeloven. Unge efterkommere med indvandrerbaggrund dømmes oftere for kriminalitet end resten af befolkningen, mens indvandrere generelt er på niveau med de øvrige danskere. De unge bor i byerne Andelen af unge 18 til 27-årige har i de seneste ti år stort set været konstant på lige over 12 pct. af befolkningen. De unge er geografisk fordelt meget ulige. Der er tyndt befolket af unge mennesker i danske ø-kommuner som Læsø (3,9), Samsø (4,9) og Fanø (5,4), mens store uddannelseskommuner som Aalborg (17,2), København (2,4) og Århus (21,2) er de store trækplastre, når det gælder unges bosætning. Placering af uddannelsessteder spiller en stor rolle for de unges valg af bopælskommune. Rigtig mange unge, der bor uden for de store uddannelsesbyer, flytter tættere på uddannelsesstederne. Kommunerne rundt om Købehavn samt Esbjerg, Herning og Horsens, der også er store uddannelsesbyer, kommer i næste række, når man ser på ungeandelen af indbyggere i kommunen.

4 De åriges bosætning i 212 Andel årige Over 14 pct. 12,24-13,9 pct. 1, - 12,23 pct. Under 1 pct Geodatastyrelsen I 212 havde 86 af landets i alt 98 kommuner en ungeandel under landsgennemsnittet på 12,2 pct. I 55 kommuner udgør unge mindre end 1 pct. af befolkningen. Det vidner om, at større uddannelsesbyer er med til at udtynde landdistrikterne. Unge kvinder flytter først hjemmefra De unges selvstændiggørelse starter blandt andet med, at de flytter hjemmefra for at prøve kræfter med voksenlivet. Andel hjemmeboende i 212 fordelt efter køn 9 8 Andel, der bor hjemme Mænd I alt Kvinder Alder Fraflytningen tager kraftigt til i 19-årsalderen, og når de unge er omkring 2 år, bor mere end halvdelen for sig selv. Ved 25-årsalderen er mere end 9 pct. flyttet hjemmefra. Mønsteret har ikke ændret sig nævneværdigt i de seneste ti år. Undersøgelser viser, at det ikke er helt ualmindeligt, at unge, der er flyttet hjemmefra, flytter hjem igen for en kortere periode. Færre vælger erhvervsuddannelser, flere vælger lange uddannelser Det har i mange år været et stærkt politisk ønske, at så mange som muligt fik en uddannelse, og at dem, der gik i gang, blev færdige hurtigst muligt.

5 Andel af de 27-årige med udvalgte typer uddannelse 4 Pct Erhvervsuddannelser 25 2 Grundskole Lange videregående uddannelser Når unge er 27 år, er der stadig lidt under 2 procent, der kun har fået en grundskoleuddannelse altså ufaglærte. Denne andel har været relativt stabil i de senere år. Andelen af de 27-årige, der har fået en håndværkerlignende uddannelse (erhvervsuddannelse), er faldende. I 26 havde 34 pct. af de 27-årige en erhvervsfaglig grunduddannelse. Denne andel var faldet til 27 pct. i 212. I samme periode er andelen, der har taget en akademisk uddannelse (lang videregående uddannelse), steget fra 5,4 pct. til 7,5 pct. Akademisk uddannede overhaler jævnaldrendes indkomster som 27-årige Uddannelsesvalg har en betydning for de unges fremtidige indkomstmuligheder. Mens studerende i studieårene ofte tjener mindre end deres jævnaldrende på arbejdsmarkedet, har de en stigende indkomst efter endt uddannelse. Hvis man følger en enkelt årgang, der er født i 1984, fra 21 til 211, kan man se, at personer, der i 211 kun havde en grundskoleuddannelse, har haft en højere gennemsnitlig indkomst end personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, helt frem til årsalderen. Men indkomststigningen for de grundskoleuddannede aftager omkring 23-årsalderen. Den akademisk uddannede, der kommer fra et relativt lavt indkomstleje i årsalderen, hvor vedkommende stadig er under uddannelse, passerer allerede omkring det 27. år den grundskoleuddannede, håndværkeren og den mellemuddannede indkomstmæssigt.

6 En årgang 1984 ers indkomstudvikling fra 21 til Tusinde kr. 2 Erhvervsuddannelser 15 Grundskole 1 5 Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Alder Flere kvindelige efterkommere får en uddannelse Lidt under 7 pct. af de 27-årige med dansk oprindelse får en erhvervskompetencegivende uddannelse. Niveauet har stort set været stabilt lige siden 24. Blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund i samme aldersgruppe er andelen steget fra 37 pct. i 24 til 47 pct. i 212. Den stigende andel med en erhvervskompetencegivende uddannelse skyldes primært, at flere kvinder uddanner sig. De uddanner sig både i højere grad end tidligere og længere end mændene. Blandt mænd med dansk oprindelse har andelen, der får en uddannelse, været stagnerende de seneste år, mens den uddannede del af de mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund kun er steget moderat fra et i forvejen meget lavt udgangspunkt. Kønsforskellen er især stor og stigende blandt efterkommere. Andel af de 27-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse Pct. 8 Kvinder, dansk oprindelse I alt, dansk oprindelse 7 6 Mænd, dansk oprindelse Kvinder, ikke-vestlige efterkommere I alt, ikke-vestlige efterkommere Mænd, ikke-vestlige efterkommere Flest kvinder færdige ti år efter studentereksamen Det er en bred politisk målsætning, at studenter kort tid efter at have fået studenterhuen påbegynder og færdiggør en erhvervskompetencegivende uddannelse. Følger man fx en årgang studenter (stx) fra 22, er 7 pct. af kvinderne tre år efter deres eksamen i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Efter ti år er omkring 8 pct. af en studenterårgang enten i gang med eller har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse. Omkring 65 pct. af kvinderne har ti år efter deres studentereksamen gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens dette kun gælder lidt under 6 pct. af mændene.

7 Uddannelsesstatus for studenter (stx) fra 22 på videregående uddannelser 7 6 Pct. Kvinder, fuldførte 5 4 Mænd, fuldførte Kvinder, i gang Mænd, i gang 3 mdr. 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 1 år periode efter stx De unge forbruger anderledes end resten af befolkningen De unges indkomst- og forbrugsmønstre er for manges vedkommende vævet ind i forældrenes økonomi. Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelse måler danskernes forbrug. Den omfatter dog kun unge med en såkaldt selvstændig husholdning, dvs. unge der ikke bor hjemme, på institution eller kollegium. Og da det først er omkring 25-årsalderen, at mere end 9 pct. af de unge er flyttet hjemmefra og dermed har fået en selvstændig økonomi, bygger dette afsnit på de åriges forbrug. De unges husholdninger havde både i 2 og i 21 en samlet disponibel indtægt (til forbrug og opsparing), som udgjorde 73 pct. af gennemsnittet for alle husholdninger. Forbruget er også relativt stabilt. De åriges forbrug lå både i 2 og 21 på 82 procent af befolkningens gennemsnitlige forbrug. Men da de unge gennemsnitligt bor færre i en husholdning end befolkningen generelt, er forskellene i den enkeltes forbrugsmuligheder mindre. De unges forbrugsmønstre adskiller sig dog en del fra, hvordan den øvrige befolkning sammensætter forbruget. De unges indtægter er mindre end gennemsnittet, men de bruger en relativt større del af den på husleje til leje- og andelsboliger, transportydelser (ikke biler, men typisk offentlig transport), restaurantbesøg samt udgifter til telefon og elektrisk udstyr. De unges udgifter til telefon og elektronisk fritidsudstyr er dog faldet relativt i forhold til 2. Da hele befolkningens udgifter til elektronik er steget i perioden, dækker udviklingen over, at det var de unge, der i første omgang købte elektronisk udstyr i stort omfang, hvorefter resten af befolkningen sidenhen har fulgt trop. De unge har dermed som det ses inden for mange nyere forbrugsområder været first movere på dette område.

8 De åriges relative merforbrug Pct Husleje, fast leje af sommerhus mv. Køb af transportydelser Restaurant, hotel mv. Køb af telefon og elektronisk fritidsudstyr mm. De unge bruger både relativt og absolut mindre end gennemsnittet af befolkningen på alkoholiske drikkevarer, afbetaling på ejerboliger (da de ofte bor til leje), samt udgifter til medicin og briller. For eksempel forbrugte de unge familier i gennemsnit 3.5 kr. om året på alkoholiske drikke i 2 mod 4.9 kr. i samtlige familier. I 21 var beløbet for de unge steget til 3.8 kr. mod 4.6 kr. for alle familier. Man skal dog her igen være opmærksom på, at de unge familier størrelsesmæssigt er mindre end gennemsnitsfamilien. Statens Uddannelsesstøtte (SU) står ikke alene Udgifterne til SU er vokset betragteligt siden 21, hvor 245. personer tilsammen modtog 6,7 mia. kr. I 211 var dette tal vokset til, at 388. personer tilsammen modtog 14,9 mia. kr. Der er både flere, der modtager SU, og modtagerne får et større beløb på grund af højere takster. Alligevel udgør SU en stadig under halvdelen af de unge uddannelsessøgendes samlede indkomst. Indkomster for uddannelsessøgende mellem år, der modtager SU Pct Øvrig indkomst Dagpenge, kontanthjælp mv. Erhvervsindkomst SU SU-andelen af de unge uddannelsessøgendes indkomst er vokset fra at udgøre 38 pct. af den samlede indkomst i 21 til 42 pct. i 211. Så selv med en forhøjet SU i perioden, har de unge et betydeligt omfang af supplerende indkomst. Flere unge er kommet på offentlig forsørgelse Siden den økonomiske krise slog igennem omkring 28, har stadig flere haft svært ved at forblive på arbejdsmarkedet. Antallet af mennesker i den erhvervsaktive alder, der er på offentlig forsørgelse, er steget 5 pct. fra 794. i 27 til 832. i 212. Men blandt de unge er andelen steget mere, hvilket indikerer, at krisen i høj grad har ramt de unge på vej ind på arbejdsmarkedet. I 27 var 61. unge på år på offentlig forsørgelse. Dette tal var i 212 steget til 92. personer, en stigning på

9 næsten 5 pct. I denne forbindelse skal det huskes, at disse tal ikke dækker uddannelsessøgende på SU. De åriges andel af offentligt forsørgede 3 25 Pct. Kontanthjælp (matchgruppe 2 + 3) 2 15 Registrede ledige i alt 1 5 I alt Støttet beskæftigelse i alt Førtidspension Hvor de unge i 27 udgjorde 8 pct. af alle på offentlig forsørgelse, var andelen steget til 11 pct. i 212. I starten af perioden udgjorde de unge en stærkt stigende andel af de arbejdsløse (nettoledige, se afsnittet Stigende ungdomsarbejdsløshed nedenfor), men de unges andel faldt omkring 29. Dog ligger ungdomsledigheden stadig højere i 212 end i 27. I kølvandet på den økonomiske krise er et stigende antal unge kommet på kontanthjælp. I 27 var 21 pct. af de ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3, dvs. ikke umiddelbart jobklare, unge mellem år. Dette tal var i 212 steget til 28 pct. Ud af samtlige kontanthjælpsmodtagere udgjorde de årige 24 pct. i 27, mens dette steg til 3 pct. i 212. Andelen af unge kontanthjælpsmodtagere, som vurderes umiddelbart arbejdsmarkedsparate, er væsentlig større end for befolkningen som helhed. Under krisen er andelen af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere faldet for alle, dog mest for de unge. Stigende ungdomsarbejdsløshed Nettoledigheden faldt fra et højdepunkt på 5,8 pct. i 24 til et lavpunkt på 1,8 pct. af arbejdsstyrken i 28. Nettoledighed omfatter personer, der modtager dagpenge fra en a-kasse, og jobklare kontanthjælpsmodtagere, mens bruttoledighed også omfatter de registrerede aktiverede, som skønnes at være jobklare. Med den økonomiske krise fra og med 28 kom der en gradvis stigning i nettoledigheden, så den i 212 lå på 4,4 pct. af arbejdsstyrken. Der er ikke den store forskel i udviklingen i nettoledigheden mellem de unge på 18 til 27 år og til det samlede arbejdsmarked. Når ledigheden går ned, omfatter det også de unge, og omvendt når ledigheden generelt går op, bliver de unge også ramt.

10 Netto- og bruttoledigheden Pct år, netto I alt, netto år, brutto I alt, brutto Forskellen ligger primært i bruttoledigheden. De unges ledighed er fra bundniveauet i 28 til i dag steget mere end ledigheden på resten af arbejdsmarkedet. Det skyldes, at langt flere af de arbejdsmarkedsparate arbejdsløse unge bliver aktiveret i forhold til resten af de arbejdsløse. Antallet af aktiverede unge steg fra 28 til 212 med 173 pct., hvilket skal sammenholdes med, at det samlede antal arbejdsmarkedsparate aktiverede i samme periode steg med 91 pct. Unge ramt særligt hårdt af den økonomiske krise Beskæftigelsen toppede for hele arbejdsmarkedet i 27 med 2,7 mio. beskæftigede, mens de åriges beskæftigelse toppede et år senere med,5 mio. beskæftigede. I 212 var den samlede beskæftigelse faldet til 2,5 mio. personer, mens den for de årige var faldet til,4 mio. personer. Der er dermed forsvundet 184. arbejdspladser fra hele arbejdsmarkedet siden 27. Heraf er 58. arbejdspladser for unge mellem 18 og 27 år forsvundet. Mens det samlede arbejdsmarked har mistet 6,4 pct. af deres arbejdspladser, har de unge mistet 12,4 pct. og dermed en dobbelt så stor andel. De unge er altså beskæftigelsesmæssigt blevet ramt særligt hårdt under den økonomiske krise i forhold til det samlede arbejdsmarked. Ungeandelen af de beskæftigede er dermed faldet fra 17 pct. i 28 til 15 pct. i 212, hvilket også presser flere over i uddannelse. Beskæftigelsen i alt og blandt de årige 6 Tusinde Beskæftigede årige Unges beskæftigelsesandel (højre akse) Pct

11 Brancher inden for handel og transport har den største andel af unge beskæftigede, men ungeandelen er faldet fra 25 pct. i 22 til 24 pct. i 212. Andelen af unge i industrien er faldet voldsomt fra 14 pct. til 9 pct. i perioden, mens andelen af unge i landbruget forblev relativt konstant på ca. 16 pct. De åriges beskæftigelsesandel i brancher Pct Landbrug mm. Industri mm. Bygge og anlæg Handel og transport Information og erhvervsservice Offentlig administration, undervisning, kultur mm. I alt De unge er mere kriminelle end resten af befolkningen I forhold til kriminaliteten i hele befolkningen er de årige mere end dobbelt så kriminelle åriges overkriminalitet i forhold til befolkningen som helhed Indeks Straffelov Færdselslov I alt Særlov Overrepræsentationen af unge er især stor inden for straffelovsafgørelser, der bl.a. dækker sædlighedsforbrydelser og vold. I 21 var denne form for kriminalitet tre gange større for de årige end for befolkningen som helhed. Merkriminaliteten steg frem til 27, hvorefter den er faldet lidt. Inden for særlovene, der bl.a. dækker euforiserende stoffer og våbenovertrædelser, er kriminaliteten blandt unge stadig høj op til dobbelt så høj som for den øvrige befolkning. Her er de unges merkriminalitet dog betydelig mindre end for straffelovsovertrædelsernes vedkommende. Efterkommere af indvandrere er overrepræsenteret i statistikkerne, mens indvandreres kriminalitet ligger lige under niveauet for personer af dansk herkomst. Opgørelsen er korrigeret for forskelle i gruppernes sociale og økonomiske status.

12 Kriminalitetsindeks for de 2-29 årige fordelt efter herkomst Indeks 3 Danskere 24 Danskere 211 Efterkommere 24 Efterkommere Straffelov Færdselslov Særlov Efterkommere udøver 2,5 gange så meget voldskriminalitet som jævnaldrende danskere. Denne andel faldt en smule fra 24 til 211, men ligger fortsat mere end dobbelt så højt som for personer af dansk herkomst. Der er også sket et fald i efterkommernes overtrædelser af særlovene. Til gengæld er der en stigning både i ejendoms- og færdselslovskriminaliteten blandt efterkommere. Den mest markante stigning i efterkommernes overrepræsentation ses inden for overtrædelse af færdselslovene. Vil du vide mere? Til denne artikel er der udvalgt nogle centrale sider af de unges levevilkår i Danmark. Er du blevet nysgerrig efter at vide mere, kan du blandt andet søge og sammensætte tal om unge opgjort på alder i Danmarks Statistiks database Blandt nyere undersøgelser kan i øvrigt nævnes, at SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har udgivet publikationen Børn og unge i Danmark Velfærd og trivsel 21 om 3-19-årige. De lidt ældre årige og deres (mis-)trivsel er emnet for rapporten Når det er svært at være ung i Danmark, som er udgivet af CEFU, Center for Ungdomsforskning, i 211. For europæiske sammenligninger har EU s statistiske kontor Eurostat i 29 udgivet publikationen Youth in Europe a statistical portrait. Du kan udtrække nyere tal opdelt på alder i Eurostats omfangsrige database på hjemmesiden Har du brug for hjælp til databasen, kan du kontakte Danmarks Statistiks Informationsservice på eller telefon

13 5 års samfundsudvikling Tilbage Økonomisk vækst Økonomisk vækst måles normalt som den procentvise ændring i bruttonationalproduktet (BNP) angivet i faste priser, dvs. uden inflation. Der var høje vækstrater og en egentlig højkonjunktur fra sidst i 195'erne til den første oliekrise i 1973 dog med store udsving. Først i 198 erne var der igen fem år med høje vækstrater frem til midten af 198'erne. Væksten gav dog et betydeligt underskud på betalingsbalancen. Økonomien blev strammet, og syv års lavvækst fulgte frem til 1993, hvor et nyt længere opsving startede. Efter en kort periode med lav vækst i årene efter årtusindskiftet fulgte et økonomisk opsving, som i 28 blev afløst af finanskrise, økonomisk nedgang og et historisk stort fald i BNP. Efter to års negativ vækst steg BNP igen lidt i 21 og 211 for atter at falde til minus,5 pct. i 212. Årlig ændring i procent Betalingsbalance, investeringer og opsparing Figuren viser saldoen på betalingsbalancens løbende poster, Danmarks bruttoinvesteringer (opretholdelse og udbygning af produktionsapparatet) og bruttoopsparingen. Opsparingen angiver, hvor stor en del af investeringerne, vi som samfund selv har finansieret. Frem til 199 var der et permanent underskud på betalingsbalancens løbende poster, hvilket betød, at bruttoinvesteringerne oversteg bruttoopsparingen. Derved finansierede udlandet en del af investeringerne. En markant stigning i eksporten af varer og tjenester kombineret med stagnation i importen førte fra 199 til et overskud på betalingsbalancens løbende poster og dermed et opsparingsoverskud. Overskuddet er med undtagelse af 1998 opretholdt siden og udgjorde 5,2 pct. af BNP i 212. Procent af BNP 4 3 Bruttoinvesteringer 2 Bruttoopsparing 1 Betalingsbalance Udlandsgæld og -formue Danmarks nettoformue over for udlandet afhænger i høj grad af udviklingen på betalingsbalancens løbende poster. Alt andet lige stiger udlandsgælden, når der er underskud på betalingsbalancens løbende poster og omvendt. Størrelsen af gælden eller formuen påvirkes dog også af justeringer af aktie- og obligationskurser samt valutakurser. Betalingsbalanceunderskud i årene drev gælden i vejret, så den i årene omkring 199 udgjorde næsten 4 pct. af BNP. Overskud på betalingsbalancen fra 199 og fremefter reducerede gælden, så Danmark i 25 for første gang siden 2. verdenskrig havde nettoformue over for udlandet. I 212 havde Danmark et tilgodehavende over for udlandet svarende til 35 pct. af BNP. Procent af BNP Betalingsbalancen -1-2 Nettoformue

14 Løn og inflation Udviklingen i forholdet mellem forbrugerpriser (inflation) og timeløn er en indikator for reallønnen - et udtryk for den mængde varer og tjenester, der kan købes for lønnen. 196'erne og frem til midten af 197'erne var en periode præget af en betydelig reallønsfremgang, hvor timelønnen steg væsentlig mere end forbrugerpriserne. Denne udvikling vendte i slutningen af 197'erne, da prisstigningerne mere end slugte lønstigningerne. Midt i 198'erne vendte billedet igen med stigende reallønninger. Siden 199'erne har situationen været kendetegnet af lave stigninger i både lønninger og priser, men da lønningerne er steget stærkere end priserne, er der i en årrække sket en forbedring af reallønnen. I 211 krydsede kurverne dog, så priserne er steget mere end lønnen de seneste to år. Årlig ændring i procent 25 Løn i industrien Forbrugerpriser Arbejdsmarkedet Arbejdsløsheden var historisk lav i 196'erne. Efter den første oliekrise i starten af 197'erne steg arbejdsløsheden frem til højkonjunkturen midt i 198'erne. Efter skattereform og kartoffelkur i 1986 steg arbejdsløsheden igen frem til 1994 og faldt derefter frem til midten af 28, hvor den økonomiske og finansielle krise startede. Arbejdsløsheden nåede det laveste niveau i mere end 3 år i juni 28 med 1,7 pct. eller 45. nettoledige, dvs. arbejdsløse der ikke er i aktivering. Fra 28 til 21 blev arbejdsløsheden mere end fordoblet, men har siden været uændret. De seneste år er antallet af efterlønsmodtagere faldet, særligt blandt de 6-62-årige. Dels er det blevet økonomisk attraktivt at vente et par år, dels er pensionsalderen blev nedsat fra 67 til 65 år. Senest er ordningen justeret, så retten til efterløn nedtrappes til at vare kortere og starte ved højere alder for yngre medlemmer af ordningen. Tusinde personer 4 Arbejdsløse Efterløn mv Det offentliges gæld Overskuddet på de offentlige finanser i 196'erne førte til en reduktion af statsgælden, og i begyndelsen af 197'erne var staten stort set gældfri. Med den første oliekrise i 1973 vendte udviklingen drastisk. Gælden voksede eksplosivt frem til 1984, hvorefter den offentlige sektor igen viste overskud, og gælden faldt. Ny forværring af statsfinanserne i begyndelsen af 199'erne fik igen gælden til at stige. Stigningen i renteudgifterne frem til 1985 var et resultat af gældsudviklingen. Faldet i rentebyrden siden 1985 skyldes, ud over en nedbringelse af gælden, et faldende renteniveau. Siden 1993 er de offentlige finanser forbedret og gælden faldet frem til 28, hvor den atter begyndte at stige, fordi den økonomiske krise har medført et offentligt underskud. I 212 svarede den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden) til 46 pct. af årets bruttonationalprodukt. Pct. af BNP 9 Offentlig bruttogæld Offentlig nettogæld Offentlige renteudgifter

15 Mennesker Tilbage I kapitlet Mennesker lægger tabeller og grafik et tiårsperspektiv på mange af livets aspekter. Fx hvor gamle vi kan forvente at blive, hvilke uddannelser vi tager, og hvad vi bruger penge på. Befolkning og uddannelse Danskerne bliver ikke bare flere, den danske befolkning bliver også stadig ældre. Fra 23 til 213 er andelen af ældre på mindst 65 år steget fra 14,8 pct. til 17,8 pct. Den danske folkekirke får færre nye medlemmer hvert år, og tre gange så mange melder sig ud årligt som for ti år siden. 79 pct. af befolkningen er medlemmer. Befolkningens aldersfordeling 213 Fremskrivning 25 Mænd Alder Kvinder Mænd Alder Kvinder Tusinde personer I bogen kan du bl.a. også læse om: fertilitet og aborter vielser og skilsmisser indvandrere, efterkommere og asylansøgere familietyper flytninger elever i skolerne uddannelsesniveau Kultur og medier Siden 23 er andelen af befolkningen, der ordner bankærinder digitalt i netbank mere end fordoblet til 82 pct. Trods stadig flere digitale konkurrenter bliver der udgivet flere skønlitterære bøger end for ti år siden. Biograferne viste det laveste antal film i ti år, men der blev alligevel solgt det højeste antal billetter i perioden, nemlig 13,6 mio. Befolkningens brug af internet Procent af befolkningen Salg Spille/downloade spil og musik Internetbank Søge information om varer og tjenester I bogen kan du bl.a. også læse om: udgivelser af bøger og aviser museer og teatre idræt film og tv danskernes digitale vaner elektronik i hjemmet

16 Arbejdsmarked og sociale forhold Fra et meget lavt niveau på 2,7 pct. arbejdsløse (bruttoledige) i 28 er arbejdsløsheden steget til 6,1 pct. i 212. På ti år er der sket et stort fald i, hvor mange der dør af hjertesygdomme fra 23 pct. til 14 pct. af årets dødsfald i 211. Til gengæld dør lidt flere af kræftsygdomme end tidligere, nemlig 29 pct. Arbejdsløshed tre tal I bogen kan du bl.a. også læse om: beskæftigelse a-kasser og fagforeninger løn pendling overførselsindkomster pension og efterløn boligstøtte børneinstitutioner sygdomme og dødsårsager Indkomst, forbrug og bolig Siden 21 har der været en stigning på 25 pct. i hvor mange mennesker, der er i risiko for fattigdom i Danmark. Det gælder hver fjerde enlige uden børn, men kun en ud af 17 i et par med børn. Samtidig sparer vi i gennemsnit væsentlig mere op end for ti år siden, men bruger en lidt mindre del af vores indkomst på mad og drikke. Risiko for fattigdom, under 6 pct. af medianindkomsten ækvivaleret disponibel indkomst Procent af gruppen Enlige uden børn Enlige med børn Familier Personer i alt Par I bogen kan du bl.a. også læse om: fordelingen af danskernes indkomster på alder, uddannelse og geografi alkohol og tobak sammensætning af forskellige familietypers forbrug boligers alder og type

17 Kriminalitet og trafikulykker Der er sket en halvering af både antallet af trafikdræbte og personer, der kommer til skade i ved færdselsuheld på ti år. Næsten 2. personer kom til skade ved biluheld, som dermed skadede flest. Der faldt 12. domme for overtrædelser af færdselsloven i 212, og det er 52 pct. flere end i 22. Personskader ved trafikulykker Personer Førere og passagerer i biler mv. Cyklister Knallert-3 Fodgængere Motorcyklister Knallert-45 I bogen kan du bl.a. også læse om: overtrædelser af straffelov, færdselslov og særlove trafikulykker tilskadekomne og dræbte i trafikken

18 Erhvervslivet Tilbage Lær om udviklingen i det danske erhvervsliv de seneste ti år indenfor fx landbrug, byggeri og turisme. Tabeller viser tal for en lang række sider af dansk erhvervsliv fra antallet af ansatte i de danske firmaer til, hvor mange biler der kører på vejene og antallet af grise i staldene. Erhvervslivet på tværs Danske firmaer har størst omsætning inden for handel og transport efterfulgt af Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. Over halvdelen af de danske firmaer har ingen ansatte, mens færre end 1 pct. har mere end 1. Udenlandske firmaer i Danmark er noget større. Her udgør firmaer uden ansatte 16 pct. og dem med mindst 1 på lønningslisten 13 pct. Omsætning Milliarder kroner Kultur, fritid og anden service Offentlig administration, undervisning og sundhed Erhvervsservice Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Information og kommunikation Handel og transport mv. Bygge og anlæg Industri, råstofindvinding og 5 forsyningsvirksomhed Landbrug, skovbrug og fiskeri I bogen kan du bl.a. også læse om: ansatte i forskellige brancher privat og offentlig forskning og udvikling (FoU) ejerformen på danske firmaer værditilvækst i forskellige brancher Landbrug og fiskeri Landbruget bidrager ikke i samme grad som tidligere til den økonomiske vækst i Danmark, men landbrugsproduktion spiller stadig en vigtig rolle - ikke mindst for eksporten. På ti år er andelen af bedrifter på mindst 1 ha vokset fra 15 pct. til 2 pct., men samtidig er andelen af små bedrifter på op til 1 ha også vokset til 26 pct. Landbrugsbedrifter fordelt efter det dyrkede areals størrelse Tusinde bedrifter ,-4,9 ha 5,-9,9 ha 1,-19,9 ha 2,-29,9 ha 3,-49,9 ha 5,-99,9 ha 1, ha + I bogen kan du bl.a. også læse om: landbrugets og fiskeriets nøgletal høstudbytte husdyr i landbruget eksport og forbrug af animalske produkter fiskefartøjer fangst af forskellige slags fisk

19 Industri, byggeri og omsætning af fast ejendom Industrien har øget sin omsætning med 26 pct. fra 2 til 21, men har samtidig fået 3 pct. færre ansatte. Også i byggeriet har der været færre beskæftigede siden 28. Den gennemsnitlige købesum på et enfamilieshus varierede i 211 geografisk fra 7. kr. på Lolland til 6,9 mio. kr. på Frederiksberg. Gennemsnitlig købesum pr. enfamiliehus i almindelig fri handel fordelt efter kommuner. 211 Over 3 mio. kr. 2,5-2,99 mio. kr. 2, - 2,49 mio. kr. 1,5-1,99 mio. kr. 1, - 1,49 mio. kr. Under 1 mio. kr. Geodatastyrelsen I bogen kan du bl.a. også læse om: nøgletal for industri og bygge og anlægsbranchen produktionsindeks for industribrancher geografisk fordeling af byggeriet salg af fast ejendom tvangsauktioner Handel og transport I 213 er 14 pct. af danskernes personbiler mindre end to år gamle, og det er en stigning på 37 pct. siden 23. Til gengæld fylder de gamle biler på mindst 1 år også mere og udgør fire ud af ti biler på vejene. Inden for detailhandlen blev der omsat 4 pct. mere i 21 end i 2. Personbilers alder Tusinde år eller mere 5-9 år 1-4 år Under 1 år I bogen kan du bl.a. også læse om: nøgletal for engros- og detailhandel omsætning og beskæftigelse i handel køretøjer og kørte km på danske veje godstransport transport med tog og fly

20 Turisme I 212 tilbragte en tredjedel flere natten på et dansk hotel end i gange blev der sagt godnat, lidt flere gange af en dansker end en udenlandsk gæst. Overnatninger fordelt efter nationaliteter 25 Millioner Danmark Tyskland Norge Sverige I bogen kan du bl.a. også læse om: turisternes nationaliteter overnatninger på feriehuse, campingpladser mv. turisterhvervets nøgletal

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft Den Danske Model - en europæisk succeshistorie Mogens Lykketoft Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlovsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77 11 E-mail: ae@ae.dk www.ae.dk

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

KAPITEL II OPSPARING

KAPITEL II OPSPARING Dansk Økonomi forår 2008 KAPITEL II OPSPARING II.1 Indledning Opsparing kan forøge velfærden Fokus på husholdningernes opsparing I sidste ende er formålet med al økonomisk aktivitet at kunne forbruge.

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 12 December 2011 Det sorte guld Skiftende danske regeringer har forgyldt olieselskaber Den nye regering har nu bebudet et servicetjek af de famøse aftaler. Det

Læs mere

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Mumia af Malik Seneferu FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Krigsherren på Esplanaden s. 2 Danmark, dejligst s. 3 Finanslov og asociale

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere