Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr adresse: Selvejende institution efter 109 i Serviceloven. Driftsaftale med Horsens Kommune, under Center for Social Udsatte (CSU). Daglig leder: Bestyrelsesforkvinde: Inge-Lise Jensen Susanne Stoklund Formål: "Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, der er upolitisk, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder - med eller uden børn - samt at yde fysisk og psykisk støtte til disse - hjælp til selvhjælp. Endvidere er det institutionens formål at udbrede kendskab til problemet samt at arbejde med forebyggende og opfølgende aktiviteter i tilknytning til krisecentret." 2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres eventuelle børn. Antal pladser: 7 kvinder med børn. 1

2 3. Fysiske rammer: Kommunalt ejet villa i roligt kvarter nær centrum. 7 beboerværelser, 4 opholdsrum, 2 legerum, 1 køkken, 4 toiletter, 2 baderum samt et vagtområde med kontor, soverum, bad og toilet. Afskærmet have med legemuligheder for større og mindre børn. Beboere tilbydes eneværelse, hvortil der udleveres nøgle. I kælderetagen er der adgang til vaskefaciliteter, møderum/, besøgslokale, og legerum. Der er mulighed for at låne computer og gratis internetadgang. Sikkerhed: Af sikkerhedsmæssige årsager er krisecenterets døre låste døgnet rundt. Adgang til krisecentret sker via samtaleanlæg. 4. Ydelser: Tilbud til voksne: Døgnåbent tilbud om anonym vejledning og rådgivning omkring problemstillingen vold, også til pårørende. Midlertidigt botilbud - der som udgangspunkt max. kan vare op til 3 måneder. Socialfaglig bistand, praktisk støtte og medmenneskelig omsorg. Bistand til henvendelse til diverse myndigheder omkring ansøgninger, procedurer og sagsgange. Etniske kvinder sikres mulighed for tolkebistand. Tilbud til børn: Mulighed for gennem samtale og samvær med socialpædagogisk medarbejder, med særlig kompetence i samtale med børn, at få sat ord på deres oplevelse af den foregåede vold. Målet er, at barnet skal føle sig set, hørt og mødt. Krisecenterets tilbud bliver tilrettelagt i forhold til det enkelte barn ud fra ønsket om at give børnene succesoplevelser. Den aktuelle børnegruppe afholder børnemøde onsdage. Her er der mulighed for at tale om emner som mobning, chikane, oplevede følelser som skam, skyld og ensomhed, eller hvad børnene måtte have brug for. 2

3 Som et særligt tilbud kan børn efter afsluttet ophold telefonisk kontakte krisecenteret på en særlig børnetelefon. Børnene får ved afrejse særlig information og materiale herom. Tilbud efter ophold: Mulighed for at komme på besøg hver tirsdag eftermiddag mellem klokken 13:00-16:00. Tidligere beboere kan komme og deltage i socialt samvær og/eller iværksatte aktiviteter. Kvinderne har mulighed for selv at bidrage med ønsker til julearrangement, bowling, vandreture osv. Kvinderne kan modtage begrænset rådgivning, og der kan søges fonde til ferie og ekstra økonomi. Som egentligt efterværn og rådgivning henvises der til koordinerende familierådgivere SL En typisk hverdag: Målsætning: At opretholde en atmosfære med mulighed for fysisk og psykisk ro. At stimulere kvindernes selvværd. At øge kvindernes bevidsthed og mestring i forhold til egne handleog valgmuligheder. Midler/metoder: Der arbejdes på at skabe så normal en dansk dagligdag som muligt. Formålet er at skabe en tryg og forudsigelig dag for kvinder og børn, hvor flest mulige forhold er kendt. Dagligdagen: Klokken 06:00-08:25 Morgenmad. Klokken 08:30- Husmøde hvor der træffes aftaler for dagen, evt. løses konflikter mv. Der er mødepligt. Klokken 09:30-12:00 Beboerne varetager de praktiske arbejdsopgaver i huset, foretager henvendelse til myndigheder eller institutioner, afholder samtaler med personalet. De praktiske opgaver forudsættes varetaget før klokken 12:00. Klokken 12:00 Frokost Klokken 17:30/18:00 Aftensmad, tilberedt af husets beboere efter en turnusordning. Personalet kan bistå med praktisk hjælp og vejledning. 3

4 Beboerne kan frit tilrettelægge deres gøremål, passe deres arbejde, og deltage i aktiviteter både i og udenfor huset. Børn der kommer fra lokalområdet kan benytte deres sædvanlige institutioner. Ved ankomst udleveres en velkomstpjece. 6. Kost og opholdsbetaling: Egenbetaling for ophold: 90 kr. for voksne pr. døgn. 50 kr. for børn under 12 år pr. døgn. Opholdsbetalingen inkluderer fuld kost og forplejning. Brug af vaskemaskine, tørretumbler, samt trådløst internet er gratis. 7. Personalepolitik: Målet er at fremme et sundt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, og at drage omsorg for den enkelte medarbejder. Der er fastlagte regler og procedurer omkring tjenestefrihed, sygefravær, omsorgssamtaler og misbrug. En gang årligt afholdes der medarbejderudviklingssamtaler. (MUS) Personaler: 6 fastansatte: En leder/socialrådgiver, en socialpædagog/voksenansvarlig, en socialpædagog/børneansvarlig, 3 tilsynsførende husassistenter. Herudover er der tilknyttet psykolog til beboerne 1 x ugentligt. Personalet er på arbejde alle hverdage mellem klokken 07:00-17:15 Frivillige vagter: ca. 50 frivillige vagter med forskellig baggrund holder krisecenteret åbent hverdage mellem klokken 17:00 og frem til klokken 07:00 samt weekender og helligdage. De frivillige vagter varetager suverænt dækning af deres vagtplan. Der er altid min. en frivillig vagt på krisecenteret, samt mulighed for at tilkalde en bagvagt. Der har gennem de seneste år været fokuseret på pleje af frivillige vagter. De tilbydes kompetenceudviklende tilbud og har mulighed for at deltage i diverse temadage. De frivillige vagter er en forudsætning for driften af krisecenteret. Mangfoldigheden blandt de frivillige vagters forskellige kompetencer og personligheder bidrager til, at krisecenteret ikke 4

5 institutionspræges, og de mange sociale berøringsflader øger beboernes muligheder for tilbud fra lokalområdet. Både mænd og kvinder kan tilknyttes huset som frivillige vagter. Langt overvejende er de frivillige dog kvinder. Samarbejde: Tager udgangspunkt i ønsket om at etablere et miljø, hvor mulighed for personlig vækst fremmes. At de ansattes og de frivillige vagters faglige og personlige kompetence integreres i det tilbud, krisecenteret giver kvinder og børn. Nøgleord herfor er positiv kommunikation, respekt for forskellighed, vilje til refleksion og samarbejde. 8. Værdier og normer: Værdigrundlag: Hver enkelt kvinde ses som et unikt væsen, der ud fra egne ønsker og behov søger afklaring omkring problemet vold. Vi respekterer den enkelte kvindes ressourcer og beslutninger. Ansatte og frivillige vagter søger at skabe rammer, der tager udgangspunkt i et respektfuldt menneskesyn præget af nedenstående værdier Nøgleord for værdier: Respekt, åbenhed, ligeværd og tolerance. Værdier i praksis: Gennem åben dialog, hvor den enkelte kvinde/barn bliver mødt og respekteret hvor, og i forhold til den hun er. Pligter/ansvar: Mødre har ansvaret for pasningen af egne børn. Alle varetager mindre daglige rengøringsopgaver, herunder deltagelse i madlavningsturnus. Deltagelse i det daglige husmøde. Forventninger/krav: At kvinden er voldsramt og ønsker hjælp omkring denne problemstilling. At kvinden er selvhjulpen. Det vil sige i stand til at hjælpe sig selv, og at der ikke er væsentlige mentale, fysiske eller psykiske forhold, der er til hinder herfor. At husværdier og retningslinier beskrevet i krisecenterets velkomstpjece overholdes. At kvinden respekterer de øvrige medbeboeres behov for anonymitet og sikkerhed. Bortvisning: Bortvisning kan ske. Vold mod børn, medbeboere eller ansatte er uacceptabelt Indtagelse af alkohol og narkotika samt overforbrug af medicin er 5

6 forbudt. Grænseoverskridende og racistisk adfærd tolereres ikke, og indgåede aftaler skal overholdes. Særlige forhold: På grund af sikkerhedsregler åbnes og lukkes krisecenterets døre af personale. Beboere skal orientere sig om øvrige sikkerhedsregler, f. eks hvor der findes brandslukningsmateriel og flugtveje. Der må kun ryges i rygekabinen. 9. Brugerindflydelse: Rettigheder: Fuld selvbestemmelse omkring eget ophold og beslutninger vedrørende fremtiden. Beboerrådsmøder afholdes den første onsdag hver måned, uden deltagelse af personale, hvorefter ønsker og forslag kan fremsættes. Tidligere beboere kan indgå i et brugerråd. Dette indkaldes 2 gange årligt eller efter behov. Brugerrådet kan fremsætte ønsker og forslag til bestyrelsen og daglig leder, og kan bistå beboerne på beboerrådsmøderne med praktisk bistand. Brugerrådet kan inddrages når der skal træffes generelle beslutninger, der har praktisk betydning for et ophold på krisecenteret. 10. Klageadgang: Klager vedrørende: 6

7 1. Afgørelser, der er truffet efter den sociale lovgivning, kan påklages til Det Sociale Nævn. 2. Overskridelse af tidsfrister for sagsbehandling efter lovens bestemmelser eller efter amtets bestemmelser kan påklages til Det Sociale Nævn. 3. Det generelle serviceniveau, f.eks. hvilke tilbud og pladser, der er til rådighed og taksterne for disse, kan påklages til socialudvalget. 4. Bistandsudøvelsen, hvorved forstås den faktiske gennemførelse af amtets opgaver efter den speciale lovgivning og de beslutninger, der træffes i forbindelse med denne, kan påklages til socialudvalget. 5. Personalets optræden kan påklages til socialudvalget. 6. Magtanvendelse. På dette område findes særlige klageregler. Typisk er det sådan, at klage over afgørelser truffet af kommunen. kan indbringes for Det Sociale Nævn. Klager fremsendes til socialforvaltningen i Horsens Kommune, der videresender til rette instans. 7

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune

Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Hvem gør hvad? Et oversigtshæfte over tilbuddene til socialt udsatte i Herning Kommune Udarbejdet af Sundhedsafdelingen i Herning Kommune December 2008 Akutte instanser AA s vagttelefon (Anonyme alkoholikere)...70

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere