Årsberetning. Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Annual Report"

Transkript

1 Årsberetning Annual Report 2014

2 Tekst: Anett Wiingaard Fotos: Jasper Simonsen og Bjarke Ørsted Layout: Eva Tryti Omslag: Eva Tryti Tryk: Clausen Grafisk ApS 2015 GODA God Alkoholkultur Løgstørgade København Ø DK Tel goda.dk og alkoholdialog.dk 2

3 GODA 2014 Sjældent har der været så stort fokus på alkohol som i 2014, hvor konferencer, mediedebatter og nye aktører satte alkohol på dagsorden. Også for GODA har det været et begivenhedsrigt år med nye samarbejdspartnere og initiativer. Derfor først og fremmest en tak til SSP-konsulenter, kommuner, gymnasier, filmproducenter og andre, der lod GODA være en del af deres projekter var også året, hvor GODA indgik i et partnerskab med VSOD, Bryggeriforeningen, Dansk Erhverv, HORESTA, Danske Restauranter og Cafeer samt De Samvirkende Købmænd. Med en bevilling fra Sundhedsministeriet vil partnerskabet i de kommende tre år lancere en række initiativer med det formål at håndhæve aldersgrænser for salg af alkohol i butikker og sikre et trygt natteliv for de unge. Med partnerskabet har GODA nu en bred vifte af aktiviteter i bestræbelserne på at arbejde for den gode alkoholkultur. Den gode alkoholkultur betyder i forhold til mindreårige ingen alkohol. Derfor er det meget glædeligt, at debutalderen i de senere år er steget, og forbruget blandt unge er faldet generelt. Helt konkret er der i dag flere, der først debuterer i alderen år (48 %), og færre, der debuterer i alderen år (41 %), hvor det for fem år siden forholdt sig omvendt. Når de begynder at drikke, er der også færre, der drikker regelmæssigt. Andelen af 15-årige, der drikker hver uge, er således i de senere år faldet ca. 50 %*. Foreløbige tal fra en igangværende udarbejdelse af en Ungeprofil fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at andelen af unge på en erhvervsuddannelse eller et gymnasium, der drikker hver weekend, nu er nede på omkring 10 %. Med andre ord: 9 ud af 10 unge på en ungdomsuddannelse drikker ikke hver weekend. For GODA er det en stor tilfredsstillelse at være blandt de aktører, der har været med til at vende udviklingen i alkoholforbruget blandt de unge. Der er sket et holdningsskift, og med de unge som frontløbere vil den positive udvikling fortsætte. En undersøgelse foretaget af GODA viser således, at to ud af tre unge ikke presser andre til at drikke, og at halvdelen ligefrem har respekt for dem, der ikke drikker. Adspurgt om årsagen til den positive udvikling peger de unge i nævnte rækkefølge på, at de er blevet bedre til at sige nej, at andre er blevet bedre til at acceptere et nej, og at det ikke længere er sejt at være fuld. GODA ønsker at fremme den gode og ansvarlige alkoholkultur og forebygge alkoholmisbrug med særligt fokus på de unge Vi bevæger os således mod en kultur, hvor der er større tolerance over for den gruppe af unge, der ikke drikker alkohol. Det er en bevægelse, som forældre, skoler og forebyggere skal bakke op om og understøtte. Mange af os både unge og forældre tror, at unge drikker mere end de egentlig gør. Det er en myte, der er med til at øge forbruget blandt unge, fordi vi gerne vil følge flertallets normer og derfor tilpasser vores adfærd efter, hvad vi tror er det normale at gøre. I alle GODA s materialer pointerer vi, at det som ung er normalt ikke at drikke eller kun at drikke lidt. Social pejling, Life Skills og motivationssamtalen er de metoder, der anvendes i materialerne. I stedet for billeder af drikkende unge sætter vi gerne modbilleder op for kun ved at fokusere på, at flertallet af de unge har skole, fritid, venner og familieliv i fokus, kan vi ændre den kollektive bevidsthed, så den gruppe af unge, der hyppigt går til fester og drikker meget, opfattes som det mindretal, de reelt er. Sekretariatschef Anett Wiingaard *Fra 50 % i 2002 til 28 % i 2010 for drengenes vedkommende og fra 39 til 19 % for pigernes vedkommende. 3

4 Grundskoler Alkoholdialog Alkoholdialog er et undervisningsmateriale til brug for folkeskolens ældste klasser. Materialet er opdelt i fire niveauer, så læreren kan tage udgangspunkt i elevernes erfaring med alkohol i stedet for klassetrin. Da materialet udkom, fik det følgende anmeldelse i Folkeskolen: Ny forskning ligger til grund for materialet, hvor man i stedet for at løfte pegefingre og moralisere med skrækkampagner har en mere pædagogisk tilgang med blandt andet vurderingsøvelser, diskussioner og situationsspil. Alkoholdialog er et meget indbydende, grundigt og gennemtænkt bud på alkoholundervisning på flere klassetrin. I Danmark er undervisningsmaterialet rekvireret i mere end eksemplarer. Alkoholdialog er desuden oversat til færøsk, og alle skoler på Færøerne underviser hvert år i uge 40 deres elever i alkohol med udgangspunkt i materialet. Novellekonkurrence 875 unge tog i foråret 2014 imod GODAs udfordring om at skrive en novelle med temaet Unge & Alkohol. Skolerne var glade for tilbuddet, og der var kamp om de tre præmier på henholdsvis 3.000, og kr. til klassekassen, da de indsendte noveller var meget velskrevne, idérige og gennemtænkte. De 12 bedste noveller blev publiceret i en novellesamling. Formålet med konkurrencen var at øge motivationen til at sætte fokus på alkohol i undervisningen, da lærerne har lettere ved at forsvare at afsætte tid til undervisning i alkohol, når der indgår en pensumopgave. Skræddersyet undervisningsmateriale til kommuner I efteråret 2014 uddannede GODA sundhedsplejerskerne i Gentofte Kommune til at undervise kommunens 9. klasser i alkohol. 11 ud af kommunens 18 skoler tog imod tilbuddet og modtog besøg i uge 40 af et team på to sundhedsplejersker, der gennemgik et forløb om alkohol i skolens klasser. Forløbet bestod af en faktuel gennemgang om alkohol, et forsøg med promillebriller og en diskussion af, hvilke regler, man kan opstille for at få et godt festforløb. Undervisningsforløbet blev positivt modtaget af eleverne, der blev bedre rustet til at møde udfordringerne, når de konfronteres med alkohol til fester. 2

5 Primary schools Alcohol dialogue Alcohol dialogue is an educational resource aimed at older children in primary school. The website is divided into four levels to allow teachers to base their classroom teaching on student experiences with alcohol rather than on the year they are in. When the resource was launched, Folkeskolen (a journal sent to all teachers in Danish state schools) published the following review:... The material is based on new research; instead of pointing fingers or moralising using fear campaigns, it rather uses educational exercises of evaluation, discussion and role-play. Alcohol dialogue is a very appealing, thorough and well thought material, offered for alcohol education at all levels of school. 7,000 copies of this educational resource has been ordered in Denmark. Furthermore, Alcohol dialogue has been translated into Faroese and all schools in the Faroe Islands teach students about alcohol based on this material each year. Short story contest In the spring of 2014, 875 young people took up GODA s challenge to write a short story on the subject of Adolescents & Alcohol. The contest was well received by schools and the three prizes of DKK 3,000, DKK 2,000 and DKK 1,000 were fiercely contested. The submitted short stories were very well written, full of ideas and well thought through. The twelve best short stories were published in an anthology. The purpose of the competition was to increase motivation among teachers to focus on alcohol awareness in class as teachers are generally more willing to set time aside for alcohol awareness when it forms part of the curriculum. Specialised teaching resources for the municipalities In the autumn of 2014, GODA trained health visitors in the Municipality of Gentofte to teach students in year 9 about alcohol. Eleven of the municipality s 18 schools took up the offer and were visited by a team of two health visitors who provided factual information about alcohol, conducted experiments with drunk simulation goggles and organised discussions about setting rules for best partying practice. The visit was positively received by students who became better equipped to face the challenges involved when they are confronted with alcohol at parties. 3

6 Forældre Alko-holdninger.dk Tre filmklip, hvor forældre konfronteres med teenageres ønske om at drikke til fester, lægger op til en diskussion på forældremøder omkring forældres rolle og de dilemmaer, som let opstår i forbindelse med de unges møde med alkohol og festkulturen. Filmene skildrer nogle typiske situationer, der fryses fast i det øjeblik, hvor situationen er mest tilspidset. Forældre står ofte i det dilemma, at de egentlig gerne ville sætte grænser for de unges alkoholforbrug, men samtidig er bange for at begrænse de unges frihed, da alkohol er en del af de unges sociale festfællesskaber. Derfor er det vigtigt, at forældre står sammen og sætter fælles rammer, så de unge ikke står alene. Kortfilmene er et godt værktøj til at få afklaret sine holdninger og afstemt dem med andre forældre, inden konflikten om alkohol opstår. De tre kortfilm på hjemmesiden alko-holdninger.dk er udviklet af SSP i Silkeborg og støttet af GODA. KvikStem om aftaler KvikStem er et interaktivt modul, hvor man svarer på en række spørgsmål ved at indsende en sms. Resultatet opdateres live som et overskueligt søjlediagram på en storskærm, så svarenes kan diskuteres løbende. Spørgsmålene omhandlende aftaler med forældre om alkohol, hjemkomsttider, holdninger til alkohol mv. stilles først til elever i en klasse, hvorefter klassens forældre besvarer tilsvarende spørgsmål til et efterfølgende forældremøde. Elevernes svar vil optræde som skyggesvar bag forældrenes, så de kan danne basis for en diskussion om holdninger og aftaler, ligesom det fremgår, om kommunikationen er klar og tydelig mellem forældre og børn. 4

7 Parents Alko-holdninger.dk Attitudes to alcohol Three film clips in which parents are confronted with their teenager s request to drink at parties can be used at parents meetings to initiate discussion on parental roles and the dilemmas that often arise when young people start to get involved with alcohol and the party culture. The clips depict typical situations that are freeze-framed at the moment when the situation becomes critical. between Schools Social services Police) and supported by GODA. KvikStem on agreements KvikStem is an electronic module in which respondents answer questions by SMS. Answers are immediately displayed on a screen in column format. Parents are often faced with the dilemma of wanting to set limits for their children s alcohol consumption and being afraid of limiting their children s freedom as alcohol forms such an important part of young people s social interaction. It is therefore important for parents to present a united front and to set agreed limits to ensure that children do not feel excluded in any way. The clips are an excellent tool for identifying attitudes and aligning expectations with other parents before conflicts about alcohol arise. The three short films at the website alko-holdninger.dk were developed by SSP (SSP is a formal partnership The questions about agreements with parents on alcohol, agreed curfew times, attitudes to alcohol etc. are initially put to students. Their parents are then asked to respond to the same questions at a subsequent parents meeting. The students responses appear as shadow figures behind the parents responses on screen. This SMS module is a good starting point for classroom discussions as well as discussions between students and their parents. The comparison of student and parent responses show whether communication between parents and their children is strong and unambiguous. 5

8 Ungdomsuddannelser KvikStem om holdninger og forbrug KvikStem er et interaktivt modul, hvor man svarer på en række spørgsmål ved at indsende en sms. Resultatet opdateres live som et overskueligt søjlediagram på en storskærm, så svarenes kan diskuteres løbende. Til brug for ungdomsuddannelser indeholder modulet en række spørgsmål om alkoholforbrug, holdninger til alkohol og hvor meget man tror, at andre drikker. Formålet er bla. at gøre op med sociale misforståelser, da unge ofte tror, at andre unge drikker mere end de gør. Ved at gøre opmærksom på, at unges alkoholforbrug har været faldende de senere år, styrkes tendensen til nedsat forbrug blandt flertallet. Modulet målrettet ungdomsuddannelser er udviklet sammen med Ung & Rus, Holbæk Kommune. Undervisningsmateriale til gymnasier Hjemmesiden alkoholdialog.dk blev i 2014 udvidet med et undersite bestående af tekster og film til brug for undervisningen i gymnasiefagene biologi, dansk, samfundsfag, psykologi og engelsk. Til alle fagene er der videnskabelige artikler krydret med debatartikler fra nyhedsmagasiner samt film til brug for diskussioner i klasserne. Både tekster og film bestående af interviews med unge, forskere og meningsdannere om alkoholkultur, ungdomsliv og identitetsdannelse er tænkt som udgangspunkt til kritiske elevdiskussioner om, hvilken rolle alkohol har i ungdomslivet. Det er ved overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, at mange unge får et regelmæssigt forbrug af alkohol, hvorfor mange gymnasier sætter alkohol som tema på dagsordenen. Undervisningssitet giver et tværfagligt bud på alkoholens mange aspekter. Hvordan har du det med meget fulde folk? 1 Det er sjovt 2 Det er jeg ligeglad med 3 Det er irriterende 4 Det er ubehageligt SMS dit svar til

9 Danish upper secondary schools KvikStem on attitudes and consumption KvikStem is an electronic module allowing respondents to answer a number of questions by sending an SMS. Responses are immediately shown on a screen in column format. The module is designed for use in the education of young adults and contains a range of questions about alcohol consumption, attitudes to alcohol and how much young adults believe other people drink. The purpose of the module is to address social misunderstandings as young people often believe that their peers drink more than they do. By drawing attention to the fact that alcohol consumption among young people has been falling in recent years, this initiative seeks to reinforce the trend towards reduced consumption among the majority of young people. The module, which is aimed at upper secondary school level (16-19-year-olds), has been developed in partnership with Ung & Rus at the Municipality of Holbæk. alkoholdialog.dk In 2014, the alkoholdialog.dk website was expanded to include a subsite consisting of texts and video for use in teaching Biology, Danish, Social Science, Psycho-logy and English at upper secondary school level (16 19 years old) in Denmark. Scientific articles and discus-sion papers from news magazines and films are provided for use in classroom discussions. Both texts and films consisting of interviews with young people, researchers and opinion-makers on alcohol culture, the lives of young people and identity formation are intended to provide a starting point for critical student discussions about the role alcohol plays in the lives of young people. As they move from secondary school to upper secondary school, many students start using alcohol on a regular basis which is why many upper secondary schools are putting alcohol on their agenda. This educational site provides a cross-disciplinary resource on the many aspects of alcohol. 7

10 Spritbilisme Godtrafikstil.dk Hjemmesiden godtrafikstil.dk, der åbnede i efteråret 2014, indeholder et computerspil, hvor unge trafikanter udsættes for forskellige trafikale udfordringer. Spillerens avatar skal træffe forskellige valg gennem forløbet og får en samlet score for sin kørsel. Spillet er tænkt til undervisningssituationer på skoler, ungdomsuddannelser, køreskoler etc., hvor det sammen med dokumentarfilm og andre materialer får de unge til at reflektere over deres adfærd i trafikken hvad enten det er som fodgænger, cyklist, knallertkører eller bilist. Ved at øve unge i at vurdere trafikale situationer og oplyse dem om mulige konsekvenser ved risikabel adfærd, som spritbilisme, vil fremtidens trafikanter være bedre rustet til at begå sig sikkert i trafikken. Materialet er produceret af Feldballe film, mens GODA sammen med Odense, Assens og Nordfyns Kommune samt Ulykkes Analyse Gruppen, OUH, Teknologisk Institut mv. har bidraget med research Turbo Andreas Thaulow har instrueret og Mads Damsbo været producer på Super16 s gribende film om en ung mand, der med promiller i blodet kører en ung far ihjel. Filmen sætter temaer som skyld, venskab og livets tilfældigheder til debat, hvor tilskueren til det sidste bliver holdt i spænding om, hvorvidt hovedpersonen vil tage ansvaret på sig. Filmen er skabt af unge og med unge skuespillere, hvilket skaber et autentisk univers, der griber tilskueren fra først til sidst. Turbo var nomineret til en Robert som Årets lange fiktion 2013, og GODA har tilladelse til at bringe den på hjemmesiden, hvor den i 2014 blev synliggjort på en ny udgave af alkoholdialog.dk. 8

11 Drink driving Godtrafikstil.dk The godtrafikstil.dk website, which launched in the autumn of 2014, consists mainly of a computer game in which young road users are faced with various challenges on the road. The player s avatar needs to make various decisions throughout the game and is given an overall score for his/ her driving. The game is intended to be used in teaching situations in schools, on youth education programmes, in driving schools etc. where it can be combined with documentaries and other resources to make students reflect on their behaviour on the road be it as a pedestrian, cyclist, moped rider or driver. By training young people to assess situations on the road and educate them in the possible consequences of risky behaviours, such as drink driving, the road users of the future will be better equipped to use roads safely. The material has been produced by Feldballe Film. In partnership with the Municipality of Assens, the Municipality of North Funen, Ulykkes Analyse Gruppen (The Accident Analysis Group), OUH and the Danish Technological Institute, GODA has contributed research to the production of the manuscript. Turbo Andreas Thaulow directed and Mads Damsbo produced MAKROPOL s touching movie about a young man who kills a young father while driving with alcohol in the blood. The movie puts such themes as guilt, fortuitousness, responsibility and friendship up for debate, and the viewer feels the suspense of not knowing whether the principal character will take responsibility for his action until the very end. The fact that the movie was made by young people and with young actors creates an authentic universe that touches the spectator from beginning to end. GODA was among those credited as consultants together with the Danish Road Safety Council and the Danish National Police. In 2014 the movie got a high position on the edited website alkoholdialog.dk. 9

12 Metoder Social pejling Sociologisk begreb udviklet i midten af 1980 erne, hvor to amerikanske forskere opdagede, at de unge på et mindre college i USA havde overdrevne forestillinger om, hvor meget alkohol deres medstuderende drak. Da mennesker ofte opfører sig, som de tror, andre gør, kan overdrevne forestillinger være problematiske. Ved at gøre de unge opmærksomme på, at deres forestillinger ikke stemmer overens med virkeligheden, kan social pejling bruges til at forebygge blandt andet overforbrug af alkohol. Ideen er, at når de unge finder ud af, at det ikke er så almindeligt at drikke, som de tror, så vil de selv skære ned på deres eget forbrug. I Danmark er metoden blandt andet brugt i det såkaldte Ringstedforsøg ligesom metoden er bredt udbredt i undervisningsmaterialer og også ligger til grund for bl.a. GODAs KvikStem modul. Life Skills WHO definerer livsfærdigheder som evner til fleksibel og positiv adfærd, der gør individet i stand til effektivt at håndtere krav og udfordringer i dagligdagen. Life Skills materialer kombinerer træning af unges selvværd med undervisning om tobak, alkohol, hash og andre stoffer. I metoden indgår interaktive øvelser og en høj grad af elevengagement, herunder klassediskussioner. Lærerens rolle er både at være planlægger, ordstyrer samt formidler af diskussioner. Alkoholdialog arbejder ud fra Life Skills metoden i at træne elevernes handlekompetencer og evne til at træffe beslutninger. Programmet bygger på aktivering af eleverne med vurderingsøvelser, diskussioner og teater. Hæftet rummer desuden guidelines til en alkoholpolitik og forældremøder på skoler. Motivationssamtalen 1983 beskriver en amerikansk professor, William R. Miller, hvordan han i kliniske samtaler har forsøgt at motivere patienten til at forandre sine drikkevaner. Siden Millers første artikel er Motivational Interviewing anvendt til at påvirke motivation for forandring af vaner eller livsstil. Mennesker med bl.a. misbrugsproblemer vil være i en indre konflikt med sig selv, da man på den ene side vil nyde et rusmiddel og på den anden side ikke vil bruge det rusmiddel, som samtidig skaber problemer. Konflikten refereres til som ambivalens. MI er en klientcentreret metode, som har som mål at opbygge en indre motivation for adfærdsændring hos klienten gennem at udforske og løse klientens ambivalens. I Skandinavien blev metoden introduceret af psykolog Tore Børtveit, der også har udviklet Fryspunkt, som GODA i samarbejde med Tore Børtveit har videreudviklet. Alkoholdialog.dk unikke besøgende var i 2014 inde på hjemmesiden alkoholdialog.dk. Hjemmesiden henvender sig både til folkeskolelærere, gymnasielærere, elever og forældre, da den er opdelt i fire undersider. Til hver målgruppe findes materialer, tips og værktøjer til at håndtere alkohol. 10

13 Methods Social norms approach A sociological concept developed in the middle of the 1980s when two American researchers discovered that young people at a small college in the United States held exaggerated beliefs about how much their fellow students drank. As people often behave in the way they think their peers do, such exaggerated beliefs may have problematic consequences. By making young people aware that their beliefs do not correspond to reality, the social norms approach can be used to prevent the abuse of alcohol. The idea is that when young people find out that drinking is not as widespread as they believe it is, they will cut down on their own consumption. In Denmark, the method has been applied in the so-called Ringsted Experiment. The method is also widely used in educational resources and forms the basis of GODA s KvikStem module. Life Skills WHO defines life skills as psychosocial abilities for adaptive and positive behaviour that enables individuals to deal efficiently with the demands and challenges of everyday life. The Life Skills resources combine the training of the self-worth of young people with training on tobacco, alcohol, cannabis and other drugs. The method includes interactive exercises and a high level of student engagement, including classroom discussions. The role of the teacher is to be the planner of these discussions as well as moderator and facilitator. Alkohol dialogue works on the basis of the Life Skills method to train students to take action and make decisions. The programme is based on the activation of students Alkoholdialog.dk In 2014, the alkoholdialog.dk website had 41,244 unique visitors. The website is aimed at secondary school teachers, upper secondary school teachers, students and parents and is divided into four subsites. Each target group is provided with resources, tips and tools for handling alcohol. using assessment exercises, discussions and theatre. The booklet also contains guidelines for an alcohol policy and school parents meetings. Motivational Interviewing In 1983, the American Professor William R Miller described how he had attempted in clinical interviews to motivate his clients to change their drinking habits. Since Miller s first article appeared, Motivational Interviewing has been used to induce motivation to change habits and lifestyles. People with abuse issues will be in conflict with themselves as, on the one hand, they want to enjoy a drug and, on the other, they do not want to use the drug that also causes them problems. This inner conflict is called ambivalence. MI is a client-centred counselling style whose aim is to build up an inner motivation to change client behaviours through exploring and solving the client s ambivalence. The method was introduced in Scandinavia by psychologist Tore Børtveit who has also developed Fryspunkt, which GODA in partnership with Tore Børtveit has developed further. 11

14 GODA 2014 Rarely has alcohol been so much in focus as it was in 2014, a year in which conferences, media debates and new players rushed alcohol to the top of the agenda. GODA has also had an eventful year acquiring new partners and launching new initiatives. We wish to thank the SSP consultants, municipalities, upper secondary schools, film producers and others who let GODA be a part of their projects was also the year when GODA entered into a partnership with VSOD, the Danish Brewers Association, the Danish Chamber of Commerce, HORESTA, the Danish Restaurants and Cafes and the Federation of Retail Grocers in Denmark. With a grant from the Danish Ministry of Health, this partnership will launch a number of initiatives in the coming three years with the purpose of enforcing age limits for the sale of alcohol in shops and ensuring a safe nightlife for young people. With this partnership, GODA now has a wide range of activities in place to promote a good alcohol culture. When we talk about minors, good alcohol culture means no alcohol. That is why it is very good news that the alcohol consumption debut age has risen in recent years and that drinking among young people has fallen in general. Currently, more young people drink their first alcoholic beverage at the age of (48%) and fewer drink alcohol for the first time at the age of (41%), whereas five years ago the reverse was true. When they start to drink, fewer young people are drinking regularly. The number of 15-year-olds drinking every week has fallen by about 50%* in recent years. Preliminary figures from a Youth Profile currently being compiled by the Danish National Institute of Public Health shows that the percentage of young people undertaking vocational training or studying at upper secondary school level and drinking every week is now down to around 10%. In other words: 9 out of 10 young people in upper secondary education do not drink every weekend. It is extremely satisfying for GODA to be among the players who have contributed to bucking the trend of alcohol consumption among young people. We have seen a change in attitudes and with young people as the front-runners this positive trend is set to continue. A survey conducted by GODA in 2013 showed that two out of three young people do not pressurise others into drinking and that half actually respect those who do not drink. Asked about the reason for this positive trend, young people pointed to the fact that they have become better at saying no, that others have become better at accepting a no and that it is no longer cool to be drunk. This means that we are moving towards a culture of greater tolerance towards young people who do not drink alcohol. This is a shift that parents, schools and social workers need to encourage and support. Many of us both teenagers and parents believe that young people drink more than they actually do. It is this myth that contributes to increasing consumption among young people as we want to conform to the standards of the majority and therefore adapt our behaviour to what we think is the norm. GODA aims at promoting a sensible and responsible alcohol culture and to prevent alcohol abuse with a particular focus on young people. All GODA s resources point out that it is normal for young people not to drink or only to drink a little. The social norms approach, Life Skills and Motivational Interviewing are the methods we use in our resources. Instead of using pictures of young people drinking, we like to highlight the opposite kind of image. Only by focusing on the fact that the majority of teenagers are occupied with school, leisure activities, friends and family can we change the collective consciousness to ensure that the teenagers who frequently go to parties and drink a lot are seen as the minority they actually are. General Manager Anett Wiingaard *From 50% in 2002 to 28% in 2010 for boys and from 39% to 19% for girls. 12

15 GODA er finansieret af vin- og spiritusbranchen. GODA ønsker at fremme danskernes gode, sunde og ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug med særligt fokus på unge. Bestyrelse og sekretariat i 2014 Michael Holm er formand for GODA s bestyrelse. Øvrige bestyrelse: Pia Dybdahl Christoffersen, Troels Husfeldt og Claus Toftkjær Sekretariatet er bemandet af sekretariatschef Anett Wiingaard. GODA is funded by Wine and Spirits Companies. GODA wishes to promote a sound, healthy and responsible alcohol culture among Danes and to prevent alcohol abuse with a particular focus on young people. Board and secretariat in 2014 Michael Holm is president for GODA s board. The other board members: Pia Dybdahl Christoffersen, Troels Husfeldt og Claus Toftkjær The secretariat is staffed by general manager Anett Wiingaard.

16 GODA deltager i et partnerskab sammen med VSOD, Bryggeriforeningen, Dansk Erhverv, HORESTA, Danske Restauranter og Cafeer samt De Samvirkende Købmænd med det formål at håndhæve aldersgrænser og sikre et trygt natteliv.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Resilience a Key Skill for Education and Job

Resilience a Key Skill for Education and Job Resilience a Key Skill for Education and Job NVL Vejledning i Arbejdslivet Nuuk Grönland 18-19, marts2014 Mål Objektive Projektets mål er at etablere modstardskraft som fokus i voksnen uddannelsen. I projektet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Unge og alkohol Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar.

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar. Årsplan 2015/2016 6. klasse We ll still be speaking English in class. Students build confidence in their language abilities through a strong emphasis on discussion, dialogue, listening and questioning

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 187 Offentligt. Årsberetning 2012

Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 187 Offentligt. Årsberetning 2012 Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 187 Offentligt Årsberetning 2012 Annual Report 2012 Tekst: Anett Wiingaard Oversættelse: Charlotte Langkilde Fotos: Promoters A/S, Jasper Simonsen

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere