Hoved- og nøgletal. Årsrapport Koncern 2010 DKK mio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio."

Transkript

1 Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (68) (192) (28) 65 (17) (9) (12) Årets resultat Samlede aktiver Egenkapital Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (2.040) Investeringer i materielle aktiver, brutto % % % % % % % EBIT-margin 22,7 20,8 20,3 24,1 19,2 22,7 22,7 EBITDA-margin 29,8 27,1 29,5 32,3 24,8 29,8 29,8 Afkastningsgrad 27,6 28,0 30,0 34,6 24,8 27,6 27,6 Egenkapitalforrentning 24,8 24,6 22,8 27,3 16,5 24,8 24,8 Forsknings- og udviklingsomkostninger i % af nettoomsætning 20,6 23,2 25,8 19,6 21,0 20,6 20,6 Egenkapitalandel 61,8 51,4 60,0 58,0 57,9 61,8 61,8 Formuens omsætningshastighed 82,0 80,3 92,4 91,3 80,6 82,0 82,0 Effektiv skatteprocent 25,0 24,7 27,1 29,6 31,0 25,0 25,0 DKK DKK DKK DKK DKK EUR 1 USD 2 Resultat pr. aktie (EPS) 3 12,58 10,24 8,45 9,18 5,50 1,69 2,24 Resultat pr. aktie, udvandet (DEPS) 3 12,58 10,24 8,45 9,17 5,49 1,69 2,24 Foreslået udbytte pr. aktie 3 3,77 3,07 2,30 2,56 1,57 0,51 0,67 Cashflow pr. aktie 3 16,65 15,47 14,12 13,18 6,59 2,24 2,96 Indre værdi pr. aktie 3 56,71 44,89 38,30 35,33 32,01 7,61 10,10 Markedsværdi (mio.) Gennemsnitligt antal ansatte Arbejdsulykkefrekvens (pr. 1 mio. arbejdstimer) 7,9 6,2 7,6 5,9 7,8 Råvareforbrug (tons) Vandforbrug (m 3 ) CO 2 -udledning (tons) ) Resultatopgørelsens poster omregnes til årets gennemsnitlige EUR-kurs (744,73). Balancen er omregnet til gældende EUR-kurs pr. 31. december (745,44) 2) Resultatopgørelsens poster omregnes til årets gennemsnitlige USD-kurs (562,44). Balancen er omregnet til gældende USD-kurs pr. 31. december (561,33) 3) Beregningen er baseret på en aktiestørrelse på nom. DKK 5 pr. aktie

2 Lundbeck kort fortalt Lundbeck er en specialiseret medicinalvirksomhed, der udvikler lægemidler til behandling af hjernesygdomme med udgangspunkt i egen forskning. Et globalt farmaceutisk selskab med tilstedeværelse i stort set alle dele af verden og med kompetencer og aktiviteter inden for hele værdikæden: Forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg. Grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck og børsnoteret i 1999 på NASDAQ OMX Copenhagen. Største aktionær er Lundbeckfonden med 70% af aktierne. I uddelte Fonden DKK 385 mio. til videnskabelig forskning medarbejdere i 57 lande 1. Omsætningen var DKK mio. i. Ca. 20% af omsætningen investeres i forskning og udvikling i nye innovative lægemidler til behandling af hjernesygdomme. 1) Antal medarbejdere inkl. deltidsbeskæftigede ultimo Lundbeck arbejder inden for en række hjernesygdomme bl.a.: Lundbecks vision Lundbecks værdier Depression/angst Alzheimers sygdom Parkinsons sygdom Huntingtons sygdom Epilepsi Vores vision er at være en af verdens førende lægemiddelvirksomheder inden for psykiatri og neurologi. Imaginative understreger behovet for at turde være anderledes. Lundbeck tror på det nødvendige i at være åben for ny viden og alternative løsninger. Omsætning og vækst pr. produkt Lundbecks mission Vores mission er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af psykiske og neurologiske sygdomme. Passionate refererer til en mangeårig tradition for aldrig at give op. Lundbeck har historisk haft tilbageslag og vil få det igen i arbejdet med at finde nye behandlinger af hjernesygdomme. Responsible betyder, at medarbejdere i Lundbeck forventes at gøre det rigtige og handle ansvarligt over for eksempelvis kolleger, miljø og omverden. Cipralex /Lexapro Depression og angst DKK mio. +6% Ebixa Alzheimers sygdom DKK mio. +11% Azilect Parkinsons sygdom DKK mio. +34% Xenazine Huntingtons sygdom DKK 610 mio. +105% Sabril Epilepsi DKK 179 mio. (omsætning ej oplyst) Andre lægemidler DKK mio. +18%

3 Indhold Forord: Fortsat fokus på hjernesygdomme Årets resultater Forskning og udvikling Ny forskningsstrategi Fremgang i udviklingsporteføljen Forskning og udvikling Lundbeck implementerede i en ny forskningsstrategi, som tager udgangspunkt i sygdomsbiologi i udviklingen af nye innovative lægemidler. Neurodegeneration s Markeder og produkter Salgsfremgang trods udfordringer Neuroinflammation Ansvar og ledelse Et ansvarligt selskab Risikostyring God selskabsledelse Lundbeck-aktien Bestyrelse og direktion Årsregnskab Koncernregnskab Årsregnskab for moderselskabet Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Markeder og produkter Omsætning/vækst fordelt på regioner () (13%) (2%) 258 (-7%) (8%) Vækst +7% Europa USA Internationale Markeder Anden omsætning s Salget af vores hovedprodukter voksede tilfredsstillende i, og vi fortsatte med at tage markedsandele. Ansvar og ledelse s Vores målrettede arbejde med samfundsansvar, risikostyring samt selskabsledelse indebar en række nye indsatser og resultater i. Etik og adfærd Fotos I denne årsrapport bringer vi billeder af mennesker med hjernesygdomme. Læs deres historier i Lundbeck Magasinet Risikostyring Code of Conduct Forsidefoto: Melanie Baybut, Sydafrika

4 ledelsens beretning Ulf Wiinberg Koncernchef og adm. direktør 2

5 lundbeck årsrapport Fortsat fokus på hjernesygdomme Høj omsætning, solid vækst og en styrket forretning er de nøgleord, der kendetegner Lundbeck det seneste år. Jeg er glad for at kunne præsentere et tilfredsstillende resultat for. Det er et resultat, som skal ses i lyset af øget generisk konkurrence på en række markeder og en global økonomisk krise, som har tvunget regeringer i mange lande til at gennemføre sundhedsreformer, der har medført mærkbare begrænsninger på lægemiddelpriser og -tilskud. Lundbecks fremgang skyldes, at vores hovedprodukter fortsat sælger godt og vinder markedsandele, samt at omkostningerne trods et øget aktivitetsniveau er holdt i ro. I de senere år har vi forberedt os på, at vi i perioden vil miste eksklusiviteten på flere hovedprodukter. Vi har imødegået denne udfordring ved at maksimere den eksisterende forretning, intensivere udviklingen af vores senfaseprojekter samt øge fokus på opkøb, partnerskaber og indlicensering. Vi vil derfor også i transitionsperioden være et profitabelt selskab med et stærkt cashflow. Vi vil fortsat forfølge mulighederne for vækst i denne periode, samt sikre en langsigtet og positiv udvikling for selskabet. Hjernesygdomme blandt de mest invaliderende I Lundbeck har vi en vision om at være førende inden for lægemidler til behandling af hjernesygdomme. Værdiskabelsen for Lundbeck er drevet af vores evne til at opfinde, udvikle og sikre udbredelsen af innovative lægemidler. Hjernesygdomme er blandt de mest invaliderende sygdomme og også blandt de absolut dyreste for samfundet, og forekomsten ventes at stige i de kommende år. I 2030 forventes depression, demens og alkoholafhængighed at være blandt de fem sygdomme i højindkomstlande, der forårsager det højeste antal tabte leveår 1. Alene i Europa står hjernesygdomme for 35% af de samlede direkte og indirekte sundhedsomkostninger 2, og samfundets omkostninger i Europa i forbindelse med depression udgør 1% af bruttonationalproduktet. Alle, der har hjernesygdomme tæt inde på livet, ved, hvor invaliderende disse sygdomme er for den enkelte, familien og de pårørende. Hver gang vi får henvendelser fra patienter, bliver vi bekræftet i, hvor alvorlige sygdomme der er tale om, og hvor vigtigt det er, at der udvikles og tilbydes effektive behandlinger. Vi har det, der skal til I har Lundbeck offentliggjort en ny forskningsstrategi, der skal gøre os i stand til også i fremtiden at levere banebrydende lægemidler, som kan forbedre tilværelsen for patienter med hjernesygdomme. Forskning verden over har de senere år frembragt ny viden om sygdomsbiologi og de biologiske sammenhænge og mekanismer, som menes at være grundlæggende årsager til mange hjernesygdomme. Det giver os mulighed for at udvikle lægemidler, der rammer sygdommenes underliggende mekanismer, så vi dermed ikke alene kan behandle symptomerne mere effektivt, men også kan påvirke sygdommenes forløb. Den nye strategi er grundlaget for, at vi også på længere sigt kan opfinde og udvikle lægemidler, som vil kunne hjælpe og behandle biologisk definerede patientgrupper med hjernesygdomme. Det er netop sådanne lægemidler, vi forventer vil blive efterspurgt i fremtiden. 1) Mathers & Loncar Projections of Global Mortality and Burden of Disease from , ) European Brain Council Cost of Disorders of the Brain in Europe, juni

6 ledelsens beretning Det andet kernepunkt i Lundbecks nye forskningsstrategi er et øget eksternt samarbejde gennem flere partnerskaber med forskere på akademiske institutioner, læreanstalter og universiteter samt i andre biotek- og lægemiddelvirksomheder over hele verden. Forskning og udvikling inden for hjernesygdomme er forbundet med store risici, og det tager lang tid, før indsatsen udmønter sig i nye markedsførte lægemidler. En væsentlig forudsætning for at det lykkes er, at vi forvalter vores aktionærers risikovillighed og tillid med yderste respekt. På vegne af Lundbecks ledelse, bestyrelse og medarbejdere vil jeg sige tak til aktionærer, kunder og samarbejdspartnere for den interesse, de har vist os i. Ulf Wiinberg Koncernchef og adm. direktør Vigtige begivenheder i q1 Under navnet NEWMEDS går Lundbeck sammen med en række af Europas førende forskere i et stort samarbejde omkring depression og skizofreni. Lundbeck opnår markedsføringsrettighederne fra israelske Teva Pharmaceutical Industries Ltd. vedrørende Azilect til behandling af Parkinsons sygdom i udvalgte lande i Asien. Lundbeck offentliggør planer om kliniske fase III-undersøgelser med Lu AA21004 og Lu AA24530 inden for depression. Det kliniske fase III-program på Lu AA21004 sættes igang. Desmoteplase overgår til klinisk fase II til behand ling af iskæmisk slagtilfælde i Japan. q2 Lu AE04621 bliver igangsat i klinisk fase I inden for Parkinsons sygdom. Lundbeck offentliggør positive resultater fra de kliniske fase III-undersøgelser med clobazam (Onfi ) til behandling af Lennox-Gastaut syndrom. Samtidig offentliggøres planerne om at indsende registreringsansøgning på stoffet i USA inden udgangen af. q3 TEMPO-studiet understreger fordelene ved tidlig behandling af Parkinsons sygdom med Azilect. Registreringsansøgning for escitalopram til behandling af depression indsendes i Japan i samarbejde med Mochida. Lundbeck offentliggør en ny forskningsstrategi, som tager udgangspunkt i sygdomsbiologi. q4 Lundbeck indgår aftale med japanske Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. og opnår globale rettigheder til at udvikle og kommercialisere det prækliniske stof KW-6356 til behandling af bl.a. Parkinsons sygdom. Lundbeck indgår forskningssamarbejde med dansk/ amerikanske Genmab A/S om at skabe og udvikle lægemidler baseret på humane antistoffer til behandling af hjernesygdomme. Lundbeck offentliggør selskabets finansielle minimumsforventninger til Lundbeck og kinesiske Xian-Janssen Pharmaceuticals Ltd. intensiverer samarbejdet i Kina vedrørende markedsføring og salg af Lexapro til behandling af depression. Lundbeck indgår forskningssamarbejde med amerikanske Zenobia Therapeutics, Inc. og britiske Vernalis plc. vedrørende ny teknologi, som skal bruges i forskning inden for bl.a. Parkinsons sygdom. I samarbejde med japanske Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. offentliggør Lundbeck positive kliniske fase IIIresultater med escitalopram til behandling af depression i Japan. Lundbeck opnår rettighederne fra amerikanske Merck & Co., Ltd. til kommercialisering af Sycrest /Saphris til behandling af bipolar lidelse og skizofreni i alle lande undtagen USA, Kina og Japan. 4

7 lundbeck årsrapport Årets resultater Endnu et godt og begivenhedsrigt år for Lundbeck Årets omsætning på DKK mio. er selskabets højeste nogensinde Årets resultat steg 23% til DKK mio. var karakteriseret af solid vækst for Lundbecks største produkter, fortsat forbedring af indtjeningen og klare fremskridt i den kliniske udviklingsportefølje. Vi er særligt tilfredse med årets resultater set i lyset af de skærpede markedsvilkår, der som forventet blev en udfordring i. Tilfredsstillende resultater Det er med tilfredshed, at bestyrelse og direktion kan fremlægge et årsresultat for, der lever op til forventningerne. Årets omsætning steg med 7% til DKK mio. Opgjort i lokal valuta var væksten 4%. Væksten var drevet af positiv fremgang for vores tre hovedprodukter Cipralex, Ebixa og Azilect, samt af et øget salg af vores to nyeste produkter, Xenazine og Sabril, som blev lanceret på det amerikanske marked i henholdsvis 2008 og. Den positive og tilfredsstillende fremgang i årets omsætning skal ikke mindst ses i lyset af nye sundhedsreformer og tvungne prisreduktioner på flere af Lundbecks vigtige markeder. Ydermere har vi i årets løb oplevet øget generisk konkurrence. Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) var DKK mio. Resultat af primær drift (EBIT) var DKK mio., hvilket er en stigning på 17% i forhold til. Indtjeningen svarer til en EBIT-margin på 22,7% og skal sammenlignes med 20,8% i. Indtjeningen steg primært som følge af den øgede omsætning samt lavere forsknings- og udviklingsomkostninger end i. Forventningerne til årets finansielle resultater, som blev fremlagt i årsrapporten for og justeret i november, er således alle indfriet. Årets forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde DKK mio., svarende til 20,6% af den samlede omsætning og et fald på 5% i forhold til. Faldet skyldes bl.a., at omkostningerne til to projekter i klinisk fase II, henholdsvis zicronapin med potentiale inden for behandling af en række psykiske og neurologiske sygdomme og Lu AA24530 til behandling af depression, har været lavere end året før, fordi de blev afsluttet i. Derudover afholdes der ikke længere udgifter relateret til registreringsansøgningen for skizofrenilægemidlet Serdolect i USA. Skatteprocenten for var på 25,0%, svarende til den forventede skattesats på 24-25%, som vi kommunikerede i årsrapporten for. Årets resultat steg 23% til DKK mio. Lundbecks bestyrelse indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 30% af årets resultat, svarende til DKK 3,77 pr. aktie. Lundbeck har igen oparbejdet et positivt cashflow fra drift og investeringer efter købet af vores amerikanske dattervirksomhed Lundbeck Inc. i. Således var cashflow fra drift og investeringer DKK mio. i mod DKK mio. i. Ved udgangen af havde Lundbeck en nettolikviditet på DKK 430 mio. mod DKK mio. ved udgangen af. For en detaljeret gennemgang af koncernens årsregnskab for henvises til s. 54. Fremgang i udviklingsporteføljen I oplevede vi en positiv fremgang i vores udviklingsprojekter. I første halvår modtog vi positive data fra kliniske fase III-undersøgelser i Japan vedrørende escitalopram (Lexapro ) til behandling af depression, og i september indsendte vores japanske partner, Mochida Pharmaceutical Co., Ltd., en registreringsansøgning til de japanske sundhedsmyndigheder. 5

8 ledelsens beretning Med indsendelsen af registreringsansøgningen og en potentiel godkendelse af escitalopram i Japan vil vi kunne tilbyde vores hidtil mest succesfulde produkt til et stort nyt marked. Sidst på året kunne vi på baggrund af positive data fra klinisk fase III indsende registreringsansøgning for clobazam til behandling af Lennox-Gastaut syndrom til de amerikanske sundhedsmyndigheder. Under forudsætning af en godkendelse vil clobazam blive markedsført under navnet Onfi. Endvidere supporterede data fra klinisk fase III med nalmefen til behandling af alkoholafhængighed planerne om at indsende en europæisk registreringsansøgning i andet halvår af Siden midten af har vi modtaget positive data på Lu AA21004 til behandling af depression og igangsatte på den baggrund sammen med japanske Takeda Pharmaceutical Company Limited et udvidet klinisk fase III-program i maj. Vi regner med at kunne indsende registreringsansøgning i løbet af Lu AA24530, som ligeledes er til behandling af depression og ligeledes er under udvikling sammen med Takeda, har nu afsluttet klinisk fase II, hvor stoffet har vist statistisk signifikante forbedringer samt god tolerabilitet. Zicronapin er et nyt stof med potentiale i behandling af en række psykiske og neurologiske sygdomme. I klinisk fase II viste zicronapin effekt i skizofreni kombineret med en lav risiko for ekstrapyramidale bivirkninger (bevægelsesforstyrrelser), og stoffet er nu overgået til klinisk fase III. Vi indledte desuden kliniske fase I-undersøgelser med Lu AE04621, et nyt stof til behandling af Parkinsons sygdom, og inden for samme sygdomsområde indlicenserede vi i oktober rettighederne til det prækliniske stof KW-6356 fra japanske Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. Vi afbrød udviklingen af Lu AE58054 i klinisk fase II inden for skizofreni, mens stoffet fortsætter i klinisk fase II inden for Alzheimers sygdom. Herudover havde vi en langsommere patientrekruttering end ventet inden for det kliniske fase IIIprogram på desmoteplase til behandling af slagtilfælde. Øvrige kliniske undersøgelser forløb planmæssigt. Ny forskningsstrategi I implementerede vi en ny forskningsstrategi, som skal gøre Lundbeck i stand til også i fremtiden at levere innovative lægemidler til behandling af mennesker med hjernesygdomme. Med den nye strategi vil vores forsknings- og udviklingsarbejde fremover i højere grad tage udgangspunkt i de biologiske sammenhænge og mekanismer i hjernen, som menes at være grundlæggende årsager til mange hjernesygdomme. Et af elementerne i den nye strategi er øget samarbejde med eksterne parter. Således indledte vi i oktober et forskningssamarbejde med dansk/amerikanske Genmab A/S. Aftalen giver os adgang til Genmabs omfattende kompetencer inden for antistofudvikling og mulighed for at føre udvalgte antistoffer videre til klinisk udvikling. Endvidere indledte vi i december et forskningssamarbejde med amerikanske Zenobia Therapeutics, Inc. og britiske Vernalis plc. vedrørende ny teknologi, som skal bruges i forskning inden for bl.a. Parkinsons sygdom. For en detaljeret gennemgang af vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder den nye strategi henvises til s. 12. Styrket grundlag for vækst Ud over generisk konkurrence og sundhedsreformer er ikke mindst de kommende patentudløb på nogle af Lundbecks hovedprodukter i perioden en del af vores virkelighed. Det kan ikke undgås, at omsætningen vil blive påvirket negativt i forbindelse med disse patentudløb, men vi har i de seneste år forberedt os på situationen, og vores grundlag for fremtidig vækst er yderligere styrket i. I oktober indlicenserede vi rettighederne til asenapin (Sycrest /Saphris ) til behandling af bipolar lidelse og skizofreni fra amerikanske Merck & Co., Ltd. Lundbeck har erhvervet rettighederne i alle lande i verden undtagen USA, Kina og Japan, og stoffet er allerede godkendt i alle 27 EU-lande til behandling af bipolar lidelse under navnet Sycrest. Med en forventet lancering i 2011 ventes Sycrest at kunne bidrage positivt til vores omsætning. Flere af vores allerede markedsførte produkter er desuden blevet styrket i. Med indsendelsen af registreringsansøgningen og en potentiel godkendelse af escitalopram til behandling af depression i Japan vil vi kunne tilbyde vores hidtil mest succesfulde produkt til et stort nyt marked. Vi håber, at vi sammen med vores partner Mochida og japanske Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 1 vil 1) Mochida indgik i januar aftale med Mitsubishi om fælles markedsføring af escitalopram i Japan 6

9 lundbeck årsrapport Ny forskningsstrategi Læs om vores nye forskningsstrategi på s. 14. Lundbecks udviklingsportefølje Oversigt over vores stoffer i udvikling. Læs mere på s. 20. kunne lancere escitalopram i Japan i andet halvår af I december meddelte vi, at vi styrker vores samarbejde med kinesiske Xian-Janssen Pharmaceutical Ltd. og intensiverer vores fælles indsats omkring markedsføring og salg af Lexapro på det kinesiske marked. Endelig håber vi, at registreringsansøgningen for clobazam i USA vil føre til lancering i begyndelsen af Endvidere overtog vi i markedsføringsrettighederne til Azilect til behandling af Parkinsons sygdom i seks asiatiske lande, heriblandt Kina og Sydkorea. I løbet af året blev produktets profil yderligere styrket med offentliggørelsen af TEMPO-studiet, som viste, at der kan opnås klare fordele ved tidlig behandling med Azilect. Global tilstedeværelse Med købet af vores amerikanske datterselskab Lundbeck Inc. i og vores heraf følgende etablering på det amerikanske marked blev Lundbeck en global virksomhed med kommerciel tilstedeværelse i stort set alle markeder af betydning inden for hjernesygdomme. Blandt den række af lovende stoffer i klinisk udvikling, som vi fik adgang til med Lundbeck Inc., er clobazam i blevet færdigudviklet og registreringsansøgningen indsendt. I vores portefølje af allerede lancerede lægemidler i USA har Xenazine til behandling af Huntingtons sygdom haft tilfredsstillende vækst i, mens der har været en langsommere patientrekruttering end forventet på Sabril til behandling af epilepsi. I byggede vi videre på vores globale position i form af indgåelse af en række nye partnerskaber/samarbejdsaftaler: Vi indledte således samarbejde med Genmab vedrørende humane antistoffer, Kyowa Hakko vedrørende KW-6356, Merck vedrørende Sycrest /Saphris samt Zenobia og Vernalis vedrørende ny teknologi inden for forskning i bl.a. Parkinsons sygdom. Endvidere udbyggede vi samarbejdet med Xian-Janssen vedrørende Lexapro. den måde, hvorpå de har opnået målene. Evalueringerne vil desuden blive brugt i Lundbecks lederudviklingsprogrammer med henblik på at sikre, at lederne er rustet til selv at udvise den påkrævede adfærd og til at hjælpe deres teams med at gøre adfærden vedkommende i deres områder. Forventninger til fremtiden Forventninger til Lundbecks fremtid vil være forbundet med store usikkerheder relateret til patentudløb, sundhedsreformer og det økonomiske klima generelt. Vi mener imidlertid, at det er vigtigt at kommunikere vores forventninger til Lundbecks finansielle præstationer i de kommende år. I november offentliggjorde vi minimumsforventninger til selskabets økonomiske resultater for perioden , og vi ønsker her at præcisere forventningerne til Det forventes, at omsætningen i 2011 stiger til DKK 15,3-15,8 mia., EBIT forventes at udgøre DKK 3,3-3,6 mia. og årets resultat forventes at udgøre DKK 2,3-2,6 mia. Forventning 2011 Forventet (DKK mia.) Rapporteret () Forventet 2011 (DKK mia.) Omsætning 14,6-14, ,3-15,8 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 4,2-4, ,3-4,6 Resultat af primær drift (EBIT) 3,3-3, ,3-3,6 Årets resultat ,3-2,6 Effektiv skatteprocent 24-25% 25,0% 26-28% Som kommunikeret 3. november Yderligere målretning af medarbejdernes indsats I har Lundbeck indført en ny global high performance management proces, der i højere grad end tidligere skal sikre, at hver enkelt medarbejders mål understøtter selskabets mål. I forlængelse heraf har vi introduceret fire nye typer adfærd, som skal være med til at sikre målopnåelsen. Det betyder, at alle medarbejdere fremover ikke blot vil blive evalueret på deres grad af målopfyldelse, men også på 7

10 ledelsens beretning De langsigtede forventninger for er naturligvis forbundet med større usikkerhed end forventningerne til Af samme årsag er de udtrykt som minimumsmål. Langsigtede forventninger (DKK mia.) 2013 (DKK mia.) 2014 (DKK mia.) Omsætning >14,0 >14,0 >14,0 Resultat af primær drift (EBIT) >2,0 >2,0 >2,0 Salgs- og administrationsomkostninger i procent af omsætning 37-40% 37-40% 37-40% Forsknings- og udviklingsomkostninger i procent af omsætning ~20% ~20% ~20% Forbehold Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Det kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Forskellige faktorer kan påvirke fremtidige resultater, bl.a. rente- og valutakurssvingninger, forsinkede eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på produkter, lancering af konkurrerende produkter, Lundbecks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, ændring af tilskudsregler og statslige love, samt uventede udgiftsstigninger. Væsentlige begivenheder efter årsregnskabets afslutning I januar 2011 bekræfter kliniske fase III-undersøgelser med nalmefen til behandling af alkoholafhængighed, at stoffet er effektivt og sikkert. Data supporterer planerne om at indsende en registreringsansøgning i andet halvår af I februar 2011 får Lundbeck de kommercielle rettigheder i Canada og Latinamerika til seks produkter med indikationer inden for hjernesygdomme og kræft fra Cephalon, Inc. 8

11 lundbeck årsrapport 9

12 ledelsens beretning rené jensen, danmark René Jensen havde igennem mange år et stort alkoholforbrug. Selvom det lykkedes ham at passe sit arbejde, oplevede han, at han isolerede sig mere og mere. Syv år efter han holdt op med at drikke, betegner han livet som en gave. 10

13 lundbeck årsrapport 11

14 ledelsens beretning Forskning og udvikling Hjernesygdomme er blandt de mest belastende sygdomme i højindkomstlande, og der er stadig væsentlige udækkede behov Lundbeck har mere end 50 års erfaring med forskning i hjernesygdomme Lundbeck tager med sin nye forskningsstrategi udgangspunkt i sygdomsbiologi i udviklingen af nye innovative lægemidler. 12

15 lundbeck årsrapport Lundbecks udviklingsportefølje (antal stoffer) Klinisk fase I Klinisk fase II Klinisk fase III Under regulatorisk proces

16 ledelsens beretning Ny forskningsstrategi Vi har implementeret en ny forskningsstrategi Strategien er baseret på nyere viden om sygdomsbiologi Målet er at udvikle nye innovative lægemidler til behandling af hjernesygdomme. Vores vigtigste bidrag til omverdenen er den viden, der danner grundlaget for, at vi kan tilbyde mennesker, der er ramt af en hjernesygdom, ny medicinsk behandling. Vores produkter og viden har afgørende betydning for patienterne, som har brug for korrekt diagnose og behandling. Verdens mest belastende sygdomme Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er sygdomme i hjernen blandt de mest belastende for samfundet. Alligevel er behandlingstilbuddene stadig mangelfulde, og der er stadig mange udækkede behov. Manglen på optimale behandlinger til en lang række hjernesygdomme gør, at vækstpotentialet i markedet er stort inden for både neurologien og psykiatrien. Lundbecks lægemidler dækker kun en mindre andel af det samlede marked for behandling af hjernesygdomme, og derfor har vi fortsat stor interesse i at udvikle nye lægemidler inden for området. Verdens mest belastende sygdomme Lundbeck har været aktiv inden for udvikling og salg af lægemidler til behandling af hjernesygdomme i mere end 50 år. I den periode har vi bidraget til mange gennembrud i forskningen og har været med til at udvikle adskillige nye og bedre behandlinger. Vi ønsker fortsat at være førende på området og for at fastholde denne position og dermed vores konkurrenceevne, er vi nødt til løbende at investere i udvikling af nye og bedre produkter. Lundbeck investerede i DKK mio. i forskning og udvikling, svarende til ca. 20% af vores omsætning. Dette er højere end gennemsnittet på ca. 15% i den farmaceutiske industri 1. Lundbecks høje investeringsniveau reflekterer, at hjernesygdomme er et dyrt område at forske og udvikle inden for, og at vi har mange relativt dyre senfaseprojekter. 1. Kræft 2. Depression og angst 3. Iskæmisk hjertesygdom 4. Cerebrovaskulære sygdomme 5. Kronisk obstruktiv lungelidelse 6. Brydningsfejl i øjet 7. Høretab 8. Medfødte misdannelser 9. Alkoholafhængighed 10. Diabetes 11. Grå stær 12. Skizofreni 13. Astma 14. Slidgigt 15. Bipolar lidelse 16. Skrumpelever 17. Demens 18. Indre kirtler og hormoner 19. Øjenforkalkning 20. Nyrebetændelse og -sygdom 21. Narkotikamisbrug 22. Hypertensiv hjertesygdom 23. Epilepsi 24. Migræne 25. Reumatisk hjertesygdom 35. Parkinsons sygdom Note: DALY (disability adjusted life years), smitsomme sygdomme undtaget. Kilder: WHO World Health Report 2004 og Lundbeck. Note: Områder, hvor Lundbeck har aktiviteter, er fremhævet. 1) CMR International Institute for Regulatory Science Vi har kompetencerne Flere store farmaceutiske selskaber har gennem det seneste års tid meddelt, at de vil fokusere mindre på hjernesygdomme, især hvad angår psykiske lidelser som depression og angst, men også fx smertebehandling. 14

17 lundbeck årsrapport De tre fokusområder i Lundbecks forskningsstrategi Neurodegeneration Neurodegenerative sygdomme er kendetegnet ved gradvist tab af nervecellers struktur eller funktion. Der er et stort udækket medicinsk behov på området. Neuroinflammation Neuroinflammatoriske sygdomme er sygdomme, hvor der er betændelsesreaktioner i hjernen. Behandlingspotentialet på området er stort. Synaptisk transmission Ændring i den transmission af signaler, der foregår i og imellem nerveceller, kan resultere i et antal hjernesygdomme. Der er et betydeligt udækket medicinsk behov på området. Der er store udfordringer forbundet med forskning og udvikling i hjernesygdomme, idet hjernen er et komplekst organ. Det gør det vanskeligt at udvikle nye lægemidler med den rette virkning, og behandling bliver ydermere vanskeliggjort af udfordringen med at få lægemidlerne til at finde vej fra blodbanen ind i hjernen. Endelig er det svært at diagnosticere hjernesygdomme præcist. Også for Lundbeck er der store udfordringer i at forske i og udvikle nye lægemidler til behandling af sygdomme i hjernen. Vi mener, at vi på baggrund af vores erfaring, fokus og viden stadig kan se nye måder at finde lægemidler på. Vi er blandt de største virksomheder, der forsker i hjernen, og vi har et veletableret netværk med andre forskningsgrupper. Ny strategi med biologifokus For at styrke Lundbecks indsats inden for hjernesygdomme og for fortsat at kunne levere behandling, der er værdifuld både for omverdenen og for Lundbeck, har vi gennem længere tid arbejdet intensivt på en ny forskningsstrategi. Strategien har som mål at udvikle innovative produkter, som vil føre til bedre behandling for mennesker med hjernesygdomme og give Lundbeck fortsat vækst. Strategien er baseret på nyere viden om sygdomsbiologi og om de biologiske sammenhænge og mekanismer i hjernen, som menes at være grundlæggende årsager til mange hjernesygdomme. Denne viden giver mulighed for at udvikle lægemidler, der bedre kan behandle symptomerne og muligvis påvirke de underliggende mekanismer i sygdomsudviklingen. Vi er overbeviste om, at en bedre forståelse af den underliggende sygdomsbiologi er næste trin i udviklingen af forbedret medicin. Implementering af strategien blev iværksat i september, og Lundbecks forskning vil fremover koncentrere sig om de tre biologiske hovedområder: neurodegeneration (gradvis tab af nervecellers struktur eller funktion), neuroinflammation (betændelsesreaktioner i hjernen) og synaptisk transmission (transmission af signaler mellem nerveceller). Disse områder er relevante for en lang række hjernesygdomme, eksempelvis depression og skizofreni samt Parkinsons, Alzheimers og Huntingtons sygdomme. Øget eksternt samarbejde For at sikre at vi har adgang til de rette kompetencer, vil vi i endnu højere grad end hidtil søge samarbejde og partnerskaber med eksterne forskningsgrupper og -institutioner samt skabe fleksibilitet ved at udlicitere aktiviteter, når det er hensigtsmæssigt. Vi vil anvende vores interne ressourcer på de dele af forskningsog udviklingsarbejdet, som er de mest kritiske og værdiskabende og dermed optimere udbyttet af de midler, vi investerer i forskning og udvikling. Som konsekvens af den nye forskningsstrategi indgik vi i oktober et samarbejde med dansk/amerikanske Genmab A/S. Aftalen giver Lundbeck adgang til Genmabs omfattende kompetencer inden for antistofudvikling og mulighed for at føre udvalgte antistoffer videre i klinisk udvikling for dermed på sigt at udvikle biologiske lægemidler. Ligeledes indgik vi i december et forskningssamarbejde med amerikanske Zenobia Therapeutics, Inc. og britiske Vernalis plc. vedrørende ny teknologi, som skal bruges i forskning inden for bl.a. Parkinsons sygdom. Lundbecks væsentlige samarbejdspartnere i forskning og udvikling Biotie Therapies Corp. Genmab A/S Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. Paion AG Takeda Pharmaceutical Company Limited Zenobia Therapeutics, Inc. og Vernalis plc. Nalmefen Antistoffer KW-6356 Desmoteplase Lu AA21004 og Lu AA24530 Ny teknologi Fremtiden Der vil gå en årrække, før resultaterne af den nye forskningsstrategi vil blive til gavn for mennesker med hjernesygdomme. De opdagelser, vi gør nu, vil først kunne komme på markedet om adskillige år. I den mellemliggende periode vil den forventede række af nye produkter på markedet være baseret på opdagelser fra vores hidtidige forskningsstrategi og -indsats. 15

18 ledelsens beretning Hjernesygdomme et område med mange behandlingsbehov Hjernesygdomme dækker en række sygdomme, som kan klassificeres under psykiske og neurologiske lidelser. Lundbeck er aktiv inden for en del af disse sygdomme, og netop vores brede fokus gør, at vi har mulighed for at udnytte synergier og beslægtede muligheder i forskning og udvikling. Psykiatri (underklassificeringer) Neurologi (underklassificeringer) afhængighed angstforstyrrelser personlighedsforstyrrelser bevægelsesforstyrrelser cerebrovaskulære sygdomme demens Alkoholafhængighed Nikotinafhængighed Narkomani Købemani Ludomani Generaliseret angst (GAD) Panisk psykose Social angst Tvangstilstande (OCD) Posttraumatisk stress syndrom Paranoid personlighedsforstyrrelse (PS) Borderline PS Skizoid PS Skizotypisk sindslidelse Parkinsons sygdom Huntingtons sygdom Friedreichs ataksi Rastløse ben Tourettes syndrom Iskæmisk slagtilfælde Hjerneblødning Subaraknoidal blødning Alzheimers sygdom Vaskulær demens Frontotemporal demens Lewy Body demens Creutzfeldt-Jakobs sygdom psykoser spiseforstyrrelser stemningsforstyrrelser epilepsi nervebetændelsessygdomme smerte Skizofreni Bipolar lidelse Skizoaffektiv psykose Paranoiasygdomme Nervøs spisevægring (anoreksi) Nervøs spiseanfald (bulimi) Tvangsoverspisning Svær depression (MDD) Behandlingsresistent depression (BRD) Vinterdepression Melankoli Stress-forstyrrelser Simpel partiel epilepsi Kompleks partiel epilepsi Infantile spasmer Lennox-Gastaut syndrom Tindingelap epilepsi Dissemineret sklerose Synsnervebetændelse Guillain-Barré syndrom Charcot-Marie-Tooth sygdom Akut smerte Migræne Andre hovedpineformer Diabetisk nervebetændelse Kroniske nervesmerter udviklingsforstyrrelser søvnforstyrrelser traumatiske skader Autisme ADHD Aspergers syndrom Fragilt-X syndrom Downs syndrom Primær søvnløshed Narkolepsi Søvnapnø Traumatisk hjerneskade Rygmarvsskade 16

19 lundbeck årsrapport Udækkede behov i behandling af hjernesygdomme 2 Der er fortsat væsentlige udækkede behov inden for en lang række hjernesygdomme og dermed mangel på optimale behandlinger. Lundbeck søger aktivt at finde bedre behandlinger. alkoholafhængighed alzheimers sygdom psykoser depression/angst Flere ressourcer; antallet af behandlingssteder og uddannede læger er utilstrækkeligt Forbedret effekt; 75% af patienterne har tilbagefald inden for det første år Bedre overholdelse af behandlingsplan via patientuddannelse og øget tillid til medicin Nye behandlingsmuligheder og -mål Større sygdomsforståelse og bedre diagnoseværktøjer Sygdomsmodificerende behandlinger Behandlinger, der bremser sygdomsforløbet Forbedrede symptombehandlinger Længerevarende behandling af symptomer Bedre diagnoseværktøjer Bedre behandling af funktionsevne (kognitiv dysfunktion) Bedre behandling af negative symptomer Bedre diagnoseværktøjer Bedre bivirkningsprofil Bedre behandling af refraktære patienter Behandling af ikke-responderende patienter; kun 50-60% behandles tilstrækkeligt Sygdomsmodificerende behandlinger Øget indsættende virkning; i dag går der op til fire uger, før patienten føler symptomlindring Færre bivirkninger, især seksuelle bivirkninger Fokus på forskellige undertyper i behandling af humørforstyrrelser Bedre overholdelse af behandlingsplan via patientuddannelse og øget tillid til medicin epilepsi iskæmisk slagtilfælde parkinsons sygdom Ny og bedre behandling af svære krampeanfald Flere behandlingsvalg; særligt behov for behandlinger med forskellige reaktionsmekanismer og færre bivirkninger Bedre vilkår for klinisk afprøvning Bedre diagnoseværktøjer Bedre patienthenvisning Bedre uddannelse af læge og patient Længere behandlingsvindue Terapier, der giver beskyttelse og/eller regenererer nerveceller Reduceret risiko for hjerneblødninger som følge af behandling Terapier, der giver beskyttelse og/eller regenererer nerveceller Kontrol af levodopa-inducerede bevægelseskomplikationer Behandling af parkinsonrelateret demens Biomarkører 2) Kilder: Datamonitor, Decision Resources og Lundbeck 17

20 ledelsens beretning Fremgang i udviklingsporteføljen God fremgang i udviklingsporteføljen i To registreringsansøgninger indsendt i henholdsvis USA og Japan Et nyt stof i klinisk fase I. Lundbecks høje investeringsniveau i kliniske udviklingsprojekter har sikret bredden i vores udviklingsportefølje. Hovedparten af investeringerne har i de senere år været rettet mod vores senfaseprojekter, som vi forventer kan komme på markedet i de kommende år. Vi har således en række nye, lovende lægemiddelkandidater under udvikling inden for depression, angst og psykose samt alkoholafhængighed, epilepsi, slagtilfælde og Parkinsons sygdom. Udvikling i I kunne Lundbeck indsende registreringsansøgning for escitalopram (Lexapro ) til behandling af depression i Japan sammen med vores japanske partner Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. og for clobazam (Onfi ) til behandling af Lennox-Gastaut syndrom (epilepsi) i USA. Vi fik ligeledes data på nalmefen til behandling af alkoholafhængighed, som supporterer planerne om en registreringsansøgning i andet halvår af Vi igangsatte et udvidet klinisk fase III-program på Lu AA21004 til behandling af depression i samarbejde med vores japanske partner Takeda Pharmaceutical Company Limited. Ligeledes i samarbejde med Takeda og ligeledes til behandling af depression har Lu AA24530 afsluttet klinisk fase II, hvor det har vist statistisk signifikante forbedringer samt god tolerabilitet. Zicronapin, som har vist potentiale inden for en række psykiske og neurologiske sygdomme, viste i klinisk fase II effekt i skizofreni kombineret med en lav risiko for ekstrapyramidale bivirkninger (bevægelsesforstyrrelser) og overgik til klinisk fase III. Inden for behandling af Parkinsons sygdom igangsatte vi Lu AE04621 i klinisk fase I, og fra japanske Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. indlicenserede vi KW-6356 i præklinisk forskning. Lu AE58054, som bliver undersøgt inden for skizofreni og Alzheimers sygdom, blev i afbrudt i klinisk fase II inden for skizofreni, mens stoffet fortsætter i klinisk fase II inden for Alzheimers sygdom. Vi havde en langsommere patientrekruttering end 18 forventet inden for det kliniske fase III-program på desmoteplase til behandling af slagtilfælde. Øvrige kliniske undersøgelser forløb planmæssigt. På nuværende tidspunkt består Lundbecks udviklingsportefølje 1 af: To produkter under regulatorisk proces Fem projekter i klinisk fase III Fire projekter i klinisk fase II Tre projekter i klinisk fase I Vores udviklingsportefølje har således potentiale til at kunne levere en række nye produkter til markedet i løbet af de kommende år og dermed tilføre patienterne bedre behandling samt Lundbeck betydelig værdi. Tæt samarbejde forbereder optimal produktlancering For at understøtte fremtidige vellykkede produktlanceringer blev samarbejdet mellem udviklingsorganisationen og det kommercielle område yderligere styrket i med etableringen af en funktion for global produktstrategi og porteføljeudvikling. Desuden etablerede vi et særligt kompetenceområde, der samler epidemiologisk, medicinsk og økonomisk viden. Blandt hovedprioriteterne i dette samarbejde vil i første omgang være at forberede strategiplaner for henholdsvis Lu AA21004 og nalmefen. Andre projekter vil følge. Prioriteter i 2011 I 2011 er vores prioritet fortsat vores senfaseprojekter, dvs: sørge for optimal eksekvering af de kliniske fase III-undersøgelser for Lu AA21004 til behandling af depression forberede registrering for og optimal lancering af nalmefen til behandling af alkoholafhængighed sørge for optimal registreringsproces for og lancering af clobazam til behandling af Lennox-Gastaut syndrom i USA sørge for optimal opstart på kliniske fase III-undersøgelser for zicronapin med potentiale inden for behandling af en række psykiske og neurologiske sygdomme yderligere optimere det kliniske udviklingsprogram på Lu AA24530 til behandling af depression eksekvere kliniske fase III-undersøgelser på desmoteplase til behandling af slagtilfælde. 1) Lundbeck har en betydelig portefølje af tidlige kandidater, som vi af en række årsager ikke offentliggør. Vi har dog i offentliggjort et konkret projekt i præklinisk forskning

lundbeck årsrapport 2013 resumé årsrapport 2013 Resumé

lundbeck årsrapport 2013 resumé årsrapport 2013 Resumé lundbeck årsrapport 213 resumé årsrapport 213 Resumé 1 2 lundbeck årsrapport 213 resumé begivenheder & milepæle februar juli Selincro godkendes i Europa til behandling af alkoholafhængighed. Abilify Maintena

Læs mere

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan

Lundbeck og Otsuka Pharmaceutical indgår historisk aftale om udvikling af innovative lægemidler med fokus på psykiske sygdomme på globalt plan H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, Copenhagen Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 11. november 2011 Selskabsmeddelelse nr. 450 Lundbeck

Læs mere

2008 2007 2006 2005 2004 2008 2008 H. Lundbeck A/S Corporate Reporting

2008 2007 2006 2005 2004 2008 2008 H. Lundbeck A/S Corporate Reporting ÅRSRAPPORT 08 2008 Hovedtal 2004-2008 2007 2006 2005 2004 2008 2008 DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 11.282 10.985 9.221 9.070 9.733 1.513 2.219 Forsknings-

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport 2008 Lundbeck lever op til samtlige finansielle forventninger for 2008 og forventer fortsat vækst i 2009

Årsrapport 2008 Lundbeck lever op til samtlige finansielle forventninger for 2008 og forventer fortsat vækst i 2009 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com Selskabsmeddelelse nr. 366 4. marts 2009 Årsrapport 2008 Lundbeck lever

Læs mere

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre.

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre. Formandens beretning Generalforsamling 2009 Som formand i H Lundbeck A/S er det en glæde for mig at ønske velkommen til årets generalforsamling Før vi begynder årets generalforsamling vil jeg gerne præsentere

Læs mere

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme hoved- og nøgletal Koncern DKK mio. DKK mio. 2009 DKK mio. 2008 DKK mio. 2007 DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 2.148 2.987 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen har også i år valgt at udnævne advokat Jørgen Boe som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen har også i år valgt at udnævne advokat Jørgen Boe som dirigent for generalforsamlingen. H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Formandens beretning Generalforsamling 2011 Som

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012 Lundbeck indfrier sine forventninger, og salget af Nye Produkter stiger med over 70%

Årsregnskabsmeddelelse 2012 Lundbeck indfrier sine forventninger, og salget af Nye Produkter stiger med over 70% H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 6. februar 2013 Årsregnskabsmeddelelse 2012 Lundbeck

Læs mere

Rapport for 4. kvartal og helår 2009 Lundbeck opnår omsætningsvækst på 22% i 2009 og lever op til de finansielle forventninger til 2009

Rapport for 4. kvartal og helår 2009 Lundbeck opnår omsætningsvækst på 22% i 2009 og lever op til de finansielle forventninger til 2009 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com 4. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 397 Rapport for 4. kvartal og helår

Læs mere

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Lundbeck øger investeringerne til forskning og udvikling og forventer at indfri de finansielle forventninger til 2008

Lundbeck øger investeringerne til forskning og udvikling og forventer at indfri de finansielle forventninger til 2008 12. november indfri de finansielle forventninger til Omsætningen af Cipralex og Azilect voksede med henholdsvis 21% og 42% i lokalvaluta i 3. kvartal og Ebixa havde en vækst på 12% i 3. kvartal i forhold

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013 2013 blev et yderst godt år for Lundbeck

Årsregnskabsmeddelelse 2013 2013 blev et yderst godt år for Lundbeck H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel +45 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, Copenhagen Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 Årsregnskabsmeddelelse 2013 2013 blev et

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Lundbeck opnår høj vækst og er godt på vej til at indfri sine resultatforventninger

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Lundbeck opnår høj vækst og er godt på vej til at indfri sine resultatforventninger H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse nr. 403 6. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Takeda og Lundbeck indsender en registreringsansøgning i USA for vortioxetin, som er under udvikling til behandling af depression

Takeda og Lundbeck indsender en registreringsansøgning i USA for vortioxetin, som er under udvikling til behandling af depression H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 1. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 483 Takeda

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Omsætningen fra Internationale Markeder udgjorde DKK 901 mio., hvilket var en stigning på 20% i forhold til samme kvartal sidste år.

Omsætningen fra Internationale Markeder udgjorde DKK 901 mio., hvilket var en stigning på 20% i forhold til samme kvartal sidste år. H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 9. november 2011 Delårsrapport for 3. kvartal 2011

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Lundbeck opnår vækst på 20%, drevet af Lundbeck Inc. og hovedprodukter

Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Lundbeck opnår vækst på 20%, drevet af Lundbeck Inc. og hovedprodukter H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com Selskabsmeddelelse nr. 387 3. november 2009 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Nye produktlanceringer forløber planmæssigt, og omsætningen viser fortsat vækst, eksklusive Lexapro (USA)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Nye produktlanceringer forløber planmæssigt, og omsætningen viser fortsat vækst, eksklusive Lexapro (USA) H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 2. maj 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Nye

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

7. november 2012 Selskabsmeddelelse nr. 484

7. november 2012 Selskabsmeddelelse nr. 484 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 7. november 2012 Selskabsmeddelelse nr. 484 Delårsrapport

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2009 Lundbeck ser omsætningsfremgang på 18%. Tocifret vækst i alle geografiske områder.

Delårsrapport for 2. kvartal 2009 Lundbeck ser omsætningsfremgang på 18%. Tocifret vækst i alle geografiske områder. H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com Selskabsmeddelelse nr. 382 13. august 2009 Delårsrapport for 2. kvartal

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind

Alt om. træthed. www.almirall.com. Solutions with you in mind Alt om træthed www.almirall.com Solutions with you in mind Hvad er det? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

Lundbeck og Merck indgår eksklusiv kommercialiseringsaftale for SYCREST (asenapin) sublinguale tabletter på alle markeder uden for USA, Kina og Japan

Lundbeck og Merck indgår eksklusiv kommercialiseringsaftale for SYCREST (asenapin) sublinguale tabletter på alle markeder uden for USA, Kina og Japan H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse nr. 413 12. oktober 2010 Lundbeck

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011 Ordinær generalforsamling, Dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Marianne Philip som dirigent på generalforsamlingen 2 Agenda 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

ÅRSRAPPORT DESTINATION NEXT DECADE

ÅRSRAPPORT DESTINATION NEXT DECADE ÅRSRAPPORT 2007 DESTINATION NEXT DECADE DESTINATION NEXT DECADE Forsidebillede: Eric Wainwright er psykiater og ansat som Medical Advisor i Lundbeck Argentina, hvor hans arbejde består i at oplyse om depression

Læs mere

Den 30. marts 2017, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , på

Den 30. marts 2017, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , på H. Lundbeck A/S Den 30. marts 2017, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 56759913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Lars Rasmussen,

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Den 31. marts 2016 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675

Den 31. marts 2016 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 H. Lundbeck A/S Den 31. marts 2016 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 VI VIL FORBEDRE

ÅRSRAPPORT 2006 VI VIL FORBEDRE ÅRSRAPPORT 2006 VI VIL FORBEDRE LIVSKVALITETEN... FOR MENNESKER, DER LIDER AF PSYKISKE OG NEUROLOGISKE SYGDOMME LUNDBECK KORT FORTALT H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed med mere

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. H. Lundbeck A/S Den 29. marts 2012 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Mats Pettersson indledte

Læs mere

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck A/S Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Mats Pettersson,

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2013 Nye Produkter op med 48 %, Lundbeck øger forventninger til 2013

Delårsrapport for 1. halvår 2013 Nye Produkter op med 48 %, Lundbeck øger forventninger til 2013 H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tel +45 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, Copenhagen Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR nummer: 56759913 Delårsrapport for 1. halvår 2013 Nye Produkter

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Prana Biotechnology viser resultater,

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Værdiansættelse af Lundbeck

Værdiansættelse af Lundbeck HD Finansiering Værdiansættelse af Lundbeck Forfatter: Christina Kjær Berzelius Vejleder: Claus Bajlum Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2

Læs mere

HVAD KAN LÆGEMIDDELINDUSTRIEN OPNÅ VED EN DANSK SATSNING PÅ PERSONLIG MEDICIN? Anders Gersel Pedersen, 10 december 2014

HVAD KAN LÆGEMIDDELINDUSTRIEN OPNÅ VED EN DANSK SATSNING PÅ PERSONLIG MEDICIN? Anders Gersel Pedersen, 10 december 2014 HVAD KAN LÆGEMIDDELINDUSTRIEN OPNÅ VED EN DANSK SATSNING PÅ PERSONLIG MEDICIN? Anders Gersel Pedersen, 10 december 2014 Agenda Forskning og Udvikling hos H. Lundbeck A/S Udvikling af personspecifik medicin

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

DEMENS. Fagdage for fodterapeuter 1. og 2. november 2012. Lone Vasegaard kliniksygeplejerske Demensklinikken OUH

DEMENS. Fagdage for fodterapeuter 1. og 2. november 2012. Lone Vasegaard kliniksygeplejerske Demensklinikken OUH DEMENS Fagdage for fodterapeuter 1. og 2. november 2012 Lone Vasegaard kliniksygeplejerske Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere