Hoved- og nøgletal. Årsrapport Koncern 2010 DKK mio.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoved- og nøgletal. Årsrapport 2010. Koncern 2010 DKK mio."

Transkript

1 Årsrapport Hoved- og nøgletal Koncern EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning Forsknings- og udviklingsomkostninger Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (68) (192) (28) 65 (17) (9) (12) Årets resultat Samlede aktiver Egenkapital Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (2.040) Investeringer i materielle aktiver, brutto % % % % % % % EBIT-margin 22,7 20,8 20,3 24,1 19,2 22,7 22,7 EBITDA-margin 29,8 27,1 29,5 32,3 24,8 29,8 29,8 Afkastningsgrad 27,6 28,0 30,0 34,6 24,8 27,6 27,6 Egenkapitalforrentning 24,8 24,6 22,8 27,3 16,5 24,8 24,8 Forsknings- og udviklingsomkostninger i % af nettoomsætning 20,6 23,2 25,8 19,6 21,0 20,6 20,6 Egenkapitalandel 61,8 51,4 60,0 58,0 57,9 61,8 61,8 Formuens omsætningshastighed 82,0 80,3 92,4 91,3 80,6 82,0 82,0 Effektiv skatteprocent 25,0 24,7 27,1 29,6 31,0 25,0 25,0 DKK DKK DKK DKK DKK EUR 1 USD 2 Resultat pr. aktie (EPS) 3 12,58 10,24 8,45 9,18 5,50 1,69 2,24 Resultat pr. aktie, udvandet (DEPS) 3 12,58 10,24 8,45 9,17 5,49 1,69 2,24 Foreslået udbytte pr. aktie 3 3,77 3,07 2,30 2,56 1,57 0,51 0,67 Cashflow pr. aktie 3 16,65 15,47 14,12 13,18 6,59 2,24 2,96 Indre værdi pr. aktie 3 56,71 44,89 38,30 35,33 32,01 7,61 10,10 Markedsværdi (mio.) Gennemsnitligt antal ansatte Arbejdsulykkefrekvens (pr. 1 mio. arbejdstimer) 7,9 6,2 7,6 5,9 7,8 Råvareforbrug (tons) Vandforbrug (m 3 ) CO 2 -udledning (tons) ) Resultatopgørelsens poster omregnes til årets gennemsnitlige EUR-kurs (744,73). Balancen er omregnet til gældende EUR-kurs pr. 31. december (745,44) 2) Resultatopgørelsens poster omregnes til årets gennemsnitlige USD-kurs (562,44). Balancen er omregnet til gældende USD-kurs pr. 31. december (561,33) 3) Beregningen er baseret på en aktiestørrelse på nom. DKK 5 pr. aktie

2 Lundbeck kort fortalt Lundbeck er en specialiseret medicinalvirksomhed, der udvikler lægemidler til behandling af hjernesygdomme med udgangspunkt i egen forskning. Et globalt farmaceutisk selskab med tilstedeværelse i stort set alle dele af verden og med kompetencer og aktiviteter inden for hele værdikæden: Forskning, udvikling, produktion, markedsføring og salg. Grundlagt i 1915 af Hans Lundbeck og børsnoteret i 1999 på NASDAQ OMX Copenhagen. Største aktionær er Lundbeckfonden med 70% af aktierne. I uddelte Fonden DKK 385 mio. til videnskabelig forskning medarbejdere i 57 lande 1. Omsætningen var DKK mio. i. Ca. 20% af omsætningen investeres i forskning og udvikling i nye innovative lægemidler til behandling af hjernesygdomme. 1) Antal medarbejdere inkl. deltidsbeskæftigede ultimo Lundbeck arbejder inden for en række hjernesygdomme bl.a.: Lundbecks vision Lundbecks værdier Depression/angst Alzheimers sygdom Parkinsons sygdom Huntingtons sygdom Epilepsi Vores vision er at være en af verdens førende lægemiddelvirksomheder inden for psykiatri og neurologi. Imaginative understreger behovet for at turde være anderledes. Lundbeck tror på det nødvendige i at være åben for ny viden og alternative løsninger. Omsætning og vækst pr. produkt Lundbecks mission Vores mission er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af psykiske og neurologiske sygdomme. Passionate refererer til en mangeårig tradition for aldrig at give op. Lundbeck har historisk haft tilbageslag og vil få det igen i arbejdet med at finde nye behandlinger af hjernesygdomme. Responsible betyder, at medarbejdere i Lundbeck forventes at gøre det rigtige og handle ansvarligt over for eksempelvis kolleger, miljø og omverden. Cipralex /Lexapro Depression og angst DKK mio. +6% Ebixa Alzheimers sygdom DKK mio. +11% Azilect Parkinsons sygdom DKK mio. +34% Xenazine Huntingtons sygdom DKK 610 mio. +105% Sabril Epilepsi DKK 179 mio. (omsætning ej oplyst) Andre lægemidler DKK mio. +18%

3 Indhold Forord: Fortsat fokus på hjernesygdomme Årets resultater Forskning og udvikling Ny forskningsstrategi Fremgang i udviklingsporteføljen Forskning og udvikling Lundbeck implementerede i en ny forskningsstrategi, som tager udgangspunkt i sygdomsbiologi i udviklingen af nye innovative lægemidler. Neurodegeneration s Markeder og produkter Salgsfremgang trods udfordringer Neuroinflammation Ansvar og ledelse Et ansvarligt selskab Risikostyring God selskabsledelse Lundbeck-aktien Bestyrelse og direktion Årsregnskab Koncernregnskab Årsregnskab for moderselskabet Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Markeder og produkter Omsætning/vækst fordelt på regioner () (13%) (2%) 258 (-7%) (8%) Vækst +7% Europa USA Internationale Markeder Anden omsætning s Salget af vores hovedprodukter voksede tilfredsstillende i, og vi fortsatte med at tage markedsandele. Ansvar og ledelse s Vores målrettede arbejde med samfundsansvar, risikostyring samt selskabsledelse indebar en række nye indsatser og resultater i. Etik og adfærd Fotos I denne årsrapport bringer vi billeder af mennesker med hjernesygdomme. Læs deres historier i Lundbeck Magasinet Risikostyring Code of Conduct Forsidefoto: Melanie Baybut, Sydafrika

4 ledelsens beretning Ulf Wiinberg Koncernchef og adm. direktør 2

5 lundbeck årsrapport Fortsat fokus på hjernesygdomme Høj omsætning, solid vækst og en styrket forretning er de nøgleord, der kendetegner Lundbeck det seneste år. Jeg er glad for at kunne præsentere et tilfredsstillende resultat for. Det er et resultat, som skal ses i lyset af øget generisk konkurrence på en række markeder og en global økonomisk krise, som har tvunget regeringer i mange lande til at gennemføre sundhedsreformer, der har medført mærkbare begrænsninger på lægemiddelpriser og -tilskud. Lundbecks fremgang skyldes, at vores hovedprodukter fortsat sælger godt og vinder markedsandele, samt at omkostningerne trods et øget aktivitetsniveau er holdt i ro. I de senere år har vi forberedt os på, at vi i perioden vil miste eksklusiviteten på flere hovedprodukter. Vi har imødegået denne udfordring ved at maksimere den eksisterende forretning, intensivere udviklingen af vores senfaseprojekter samt øge fokus på opkøb, partnerskaber og indlicensering. Vi vil derfor også i transitionsperioden være et profitabelt selskab med et stærkt cashflow. Vi vil fortsat forfølge mulighederne for vækst i denne periode, samt sikre en langsigtet og positiv udvikling for selskabet. Hjernesygdomme blandt de mest invaliderende I Lundbeck har vi en vision om at være førende inden for lægemidler til behandling af hjernesygdomme. Værdiskabelsen for Lundbeck er drevet af vores evne til at opfinde, udvikle og sikre udbredelsen af innovative lægemidler. Hjernesygdomme er blandt de mest invaliderende sygdomme og også blandt de absolut dyreste for samfundet, og forekomsten ventes at stige i de kommende år. I 2030 forventes depression, demens og alkoholafhængighed at være blandt de fem sygdomme i højindkomstlande, der forårsager det højeste antal tabte leveår 1. Alene i Europa står hjernesygdomme for 35% af de samlede direkte og indirekte sundhedsomkostninger 2, og samfundets omkostninger i Europa i forbindelse med depression udgør 1% af bruttonationalproduktet. Alle, der har hjernesygdomme tæt inde på livet, ved, hvor invaliderende disse sygdomme er for den enkelte, familien og de pårørende. Hver gang vi får henvendelser fra patienter, bliver vi bekræftet i, hvor alvorlige sygdomme der er tale om, og hvor vigtigt det er, at der udvikles og tilbydes effektive behandlinger. Vi har det, der skal til I har Lundbeck offentliggjort en ny forskningsstrategi, der skal gøre os i stand til også i fremtiden at levere banebrydende lægemidler, som kan forbedre tilværelsen for patienter med hjernesygdomme. Forskning verden over har de senere år frembragt ny viden om sygdomsbiologi og de biologiske sammenhænge og mekanismer, som menes at være grundlæggende årsager til mange hjernesygdomme. Det giver os mulighed for at udvikle lægemidler, der rammer sygdommenes underliggende mekanismer, så vi dermed ikke alene kan behandle symptomerne mere effektivt, men også kan påvirke sygdommenes forløb. Den nye strategi er grundlaget for, at vi også på længere sigt kan opfinde og udvikle lægemidler, som vil kunne hjælpe og behandle biologisk definerede patientgrupper med hjernesygdomme. Det er netop sådanne lægemidler, vi forventer vil blive efterspurgt i fremtiden. 1) Mathers & Loncar Projections of Global Mortality and Burden of Disease from , ) European Brain Council Cost of Disorders of the Brain in Europe, juni

6 ledelsens beretning Det andet kernepunkt i Lundbecks nye forskningsstrategi er et øget eksternt samarbejde gennem flere partnerskaber med forskere på akademiske institutioner, læreanstalter og universiteter samt i andre biotek- og lægemiddelvirksomheder over hele verden. Forskning og udvikling inden for hjernesygdomme er forbundet med store risici, og det tager lang tid, før indsatsen udmønter sig i nye markedsførte lægemidler. En væsentlig forudsætning for at det lykkes er, at vi forvalter vores aktionærers risikovillighed og tillid med yderste respekt. På vegne af Lundbecks ledelse, bestyrelse og medarbejdere vil jeg sige tak til aktionærer, kunder og samarbejdspartnere for den interesse, de har vist os i. Ulf Wiinberg Koncernchef og adm. direktør Vigtige begivenheder i q1 Under navnet NEWMEDS går Lundbeck sammen med en række af Europas førende forskere i et stort samarbejde omkring depression og skizofreni. Lundbeck opnår markedsføringsrettighederne fra israelske Teva Pharmaceutical Industries Ltd. vedrørende Azilect til behandling af Parkinsons sygdom i udvalgte lande i Asien. Lundbeck offentliggør planer om kliniske fase III-undersøgelser med Lu AA21004 og Lu AA24530 inden for depression. Det kliniske fase III-program på Lu AA21004 sættes igang. Desmoteplase overgår til klinisk fase II til behand ling af iskæmisk slagtilfælde i Japan. q2 Lu AE04621 bliver igangsat i klinisk fase I inden for Parkinsons sygdom. Lundbeck offentliggør positive resultater fra de kliniske fase III-undersøgelser med clobazam (Onfi ) til behandling af Lennox-Gastaut syndrom. Samtidig offentliggøres planerne om at indsende registreringsansøgning på stoffet i USA inden udgangen af. q3 TEMPO-studiet understreger fordelene ved tidlig behandling af Parkinsons sygdom med Azilect. Registreringsansøgning for escitalopram til behandling af depression indsendes i Japan i samarbejde med Mochida. Lundbeck offentliggør en ny forskningsstrategi, som tager udgangspunkt i sygdomsbiologi. q4 Lundbeck indgår aftale med japanske Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. og opnår globale rettigheder til at udvikle og kommercialisere det prækliniske stof KW-6356 til behandling af bl.a. Parkinsons sygdom. Lundbeck indgår forskningssamarbejde med dansk/ amerikanske Genmab A/S om at skabe og udvikle lægemidler baseret på humane antistoffer til behandling af hjernesygdomme. Lundbeck offentliggør selskabets finansielle minimumsforventninger til Lundbeck og kinesiske Xian-Janssen Pharmaceuticals Ltd. intensiverer samarbejdet i Kina vedrørende markedsføring og salg af Lexapro til behandling af depression. Lundbeck indgår forskningssamarbejde med amerikanske Zenobia Therapeutics, Inc. og britiske Vernalis plc. vedrørende ny teknologi, som skal bruges i forskning inden for bl.a. Parkinsons sygdom. I samarbejde med japanske Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. offentliggør Lundbeck positive kliniske fase IIIresultater med escitalopram til behandling af depression i Japan. Lundbeck opnår rettighederne fra amerikanske Merck & Co., Ltd. til kommercialisering af Sycrest /Saphris til behandling af bipolar lidelse og skizofreni i alle lande undtagen USA, Kina og Japan. 4

7 lundbeck årsrapport Årets resultater Endnu et godt og begivenhedsrigt år for Lundbeck Årets omsætning på DKK mio. er selskabets højeste nogensinde Årets resultat steg 23% til DKK mio. var karakteriseret af solid vækst for Lundbecks største produkter, fortsat forbedring af indtjeningen og klare fremskridt i den kliniske udviklingsportefølje. Vi er særligt tilfredse med årets resultater set i lyset af de skærpede markedsvilkår, der som forventet blev en udfordring i. Tilfredsstillende resultater Det er med tilfredshed, at bestyrelse og direktion kan fremlægge et årsresultat for, der lever op til forventningerne. Årets omsætning steg med 7% til DKK mio. Opgjort i lokal valuta var væksten 4%. Væksten var drevet af positiv fremgang for vores tre hovedprodukter Cipralex, Ebixa og Azilect, samt af et øget salg af vores to nyeste produkter, Xenazine og Sabril, som blev lanceret på det amerikanske marked i henholdsvis 2008 og. Den positive og tilfredsstillende fremgang i årets omsætning skal ikke mindst ses i lyset af nye sundhedsreformer og tvungne prisreduktioner på flere af Lundbecks vigtige markeder. Ydermere har vi i årets løb oplevet øget generisk konkurrence. Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) var DKK mio. Resultat af primær drift (EBIT) var DKK mio., hvilket er en stigning på 17% i forhold til. Indtjeningen svarer til en EBIT-margin på 22,7% og skal sammenlignes med 20,8% i. Indtjeningen steg primært som følge af den øgede omsætning samt lavere forsknings- og udviklingsomkostninger end i. Forventningerne til årets finansielle resultater, som blev fremlagt i årsrapporten for og justeret i november, er således alle indfriet. Årets forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde DKK mio., svarende til 20,6% af den samlede omsætning og et fald på 5% i forhold til. Faldet skyldes bl.a., at omkostningerne til to projekter i klinisk fase II, henholdsvis zicronapin med potentiale inden for behandling af en række psykiske og neurologiske sygdomme og Lu AA24530 til behandling af depression, har været lavere end året før, fordi de blev afsluttet i. Derudover afholdes der ikke længere udgifter relateret til registreringsansøgningen for skizofrenilægemidlet Serdolect i USA. Skatteprocenten for var på 25,0%, svarende til den forventede skattesats på 24-25%, som vi kommunikerede i årsrapporten for. Årets resultat steg 23% til DKK mio. Lundbecks bestyrelse indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 30% af årets resultat, svarende til DKK 3,77 pr. aktie. Lundbeck har igen oparbejdet et positivt cashflow fra drift og investeringer efter købet af vores amerikanske dattervirksomhed Lundbeck Inc. i. Således var cashflow fra drift og investeringer DKK mio. i mod DKK mio. i. Ved udgangen af havde Lundbeck en nettolikviditet på DKK 430 mio. mod DKK mio. ved udgangen af. For en detaljeret gennemgang af koncernens årsregnskab for henvises til s. 54. Fremgang i udviklingsporteføljen I oplevede vi en positiv fremgang i vores udviklingsprojekter. I første halvår modtog vi positive data fra kliniske fase III-undersøgelser i Japan vedrørende escitalopram (Lexapro ) til behandling af depression, og i september indsendte vores japanske partner, Mochida Pharmaceutical Co., Ltd., en registreringsansøgning til de japanske sundhedsmyndigheder. 5

8 ledelsens beretning Med indsendelsen af registreringsansøgningen og en potentiel godkendelse af escitalopram i Japan vil vi kunne tilbyde vores hidtil mest succesfulde produkt til et stort nyt marked. Sidst på året kunne vi på baggrund af positive data fra klinisk fase III indsende registreringsansøgning for clobazam til behandling af Lennox-Gastaut syndrom til de amerikanske sundhedsmyndigheder. Under forudsætning af en godkendelse vil clobazam blive markedsført under navnet Onfi. Endvidere supporterede data fra klinisk fase III med nalmefen til behandling af alkoholafhængighed planerne om at indsende en europæisk registreringsansøgning i andet halvår af Siden midten af har vi modtaget positive data på Lu AA21004 til behandling af depression og igangsatte på den baggrund sammen med japanske Takeda Pharmaceutical Company Limited et udvidet klinisk fase III-program i maj. Vi regner med at kunne indsende registreringsansøgning i løbet af Lu AA24530, som ligeledes er til behandling af depression og ligeledes er under udvikling sammen med Takeda, har nu afsluttet klinisk fase II, hvor stoffet har vist statistisk signifikante forbedringer samt god tolerabilitet. Zicronapin er et nyt stof med potentiale i behandling af en række psykiske og neurologiske sygdomme. I klinisk fase II viste zicronapin effekt i skizofreni kombineret med en lav risiko for ekstrapyramidale bivirkninger (bevægelsesforstyrrelser), og stoffet er nu overgået til klinisk fase III. Vi indledte desuden kliniske fase I-undersøgelser med Lu AE04621, et nyt stof til behandling af Parkinsons sygdom, og inden for samme sygdomsområde indlicenserede vi i oktober rettighederne til det prækliniske stof KW-6356 fra japanske Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. Vi afbrød udviklingen af Lu AE58054 i klinisk fase II inden for skizofreni, mens stoffet fortsætter i klinisk fase II inden for Alzheimers sygdom. Herudover havde vi en langsommere patientrekruttering end ventet inden for det kliniske fase IIIprogram på desmoteplase til behandling af slagtilfælde. Øvrige kliniske undersøgelser forløb planmæssigt. Ny forskningsstrategi I implementerede vi en ny forskningsstrategi, som skal gøre Lundbeck i stand til også i fremtiden at levere innovative lægemidler til behandling af mennesker med hjernesygdomme. Med den nye strategi vil vores forsknings- og udviklingsarbejde fremover i højere grad tage udgangspunkt i de biologiske sammenhænge og mekanismer i hjernen, som menes at være grundlæggende årsager til mange hjernesygdomme. Et af elementerne i den nye strategi er øget samarbejde med eksterne parter. Således indledte vi i oktober et forskningssamarbejde med dansk/amerikanske Genmab A/S. Aftalen giver os adgang til Genmabs omfattende kompetencer inden for antistofudvikling og mulighed for at føre udvalgte antistoffer videre til klinisk udvikling. Endvidere indledte vi i december et forskningssamarbejde med amerikanske Zenobia Therapeutics, Inc. og britiske Vernalis plc. vedrørende ny teknologi, som skal bruges i forskning inden for bl.a. Parkinsons sygdom. For en detaljeret gennemgang af vores forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder den nye strategi henvises til s. 12. Styrket grundlag for vækst Ud over generisk konkurrence og sundhedsreformer er ikke mindst de kommende patentudløb på nogle af Lundbecks hovedprodukter i perioden en del af vores virkelighed. Det kan ikke undgås, at omsætningen vil blive påvirket negativt i forbindelse med disse patentudløb, men vi har i de seneste år forberedt os på situationen, og vores grundlag for fremtidig vækst er yderligere styrket i. I oktober indlicenserede vi rettighederne til asenapin (Sycrest /Saphris ) til behandling af bipolar lidelse og skizofreni fra amerikanske Merck & Co., Ltd. Lundbeck har erhvervet rettighederne i alle lande i verden undtagen USA, Kina og Japan, og stoffet er allerede godkendt i alle 27 EU-lande til behandling af bipolar lidelse under navnet Sycrest. Med en forventet lancering i 2011 ventes Sycrest at kunne bidrage positivt til vores omsætning. Flere af vores allerede markedsførte produkter er desuden blevet styrket i. Med indsendelsen af registreringsansøgningen og en potentiel godkendelse af escitalopram til behandling af depression i Japan vil vi kunne tilbyde vores hidtil mest succesfulde produkt til et stort nyt marked. Vi håber, at vi sammen med vores partner Mochida og japanske Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 1 vil 1) Mochida indgik i januar aftale med Mitsubishi om fælles markedsføring af escitalopram i Japan 6

9 lundbeck årsrapport Ny forskningsstrategi Læs om vores nye forskningsstrategi på s. 14. Lundbecks udviklingsportefølje Oversigt over vores stoffer i udvikling. Læs mere på s. 20. kunne lancere escitalopram i Japan i andet halvår af I december meddelte vi, at vi styrker vores samarbejde med kinesiske Xian-Janssen Pharmaceutical Ltd. og intensiverer vores fælles indsats omkring markedsføring og salg af Lexapro på det kinesiske marked. Endelig håber vi, at registreringsansøgningen for clobazam i USA vil føre til lancering i begyndelsen af Endvidere overtog vi i markedsføringsrettighederne til Azilect til behandling af Parkinsons sygdom i seks asiatiske lande, heriblandt Kina og Sydkorea. I løbet af året blev produktets profil yderligere styrket med offentliggørelsen af TEMPO-studiet, som viste, at der kan opnås klare fordele ved tidlig behandling med Azilect. Global tilstedeværelse Med købet af vores amerikanske datterselskab Lundbeck Inc. i og vores heraf følgende etablering på det amerikanske marked blev Lundbeck en global virksomhed med kommerciel tilstedeværelse i stort set alle markeder af betydning inden for hjernesygdomme. Blandt den række af lovende stoffer i klinisk udvikling, som vi fik adgang til med Lundbeck Inc., er clobazam i blevet færdigudviklet og registreringsansøgningen indsendt. I vores portefølje af allerede lancerede lægemidler i USA har Xenazine til behandling af Huntingtons sygdom haft tilfredsstillende vækst i, mens der har været en langsommere patientrekruttering end forventet på Sabril til behandling af epilepsi. I byggede vi videre på vores globale position i form af indgåelse af en række nye partnerskaber/samarbejdsaftaler: Vi indledte således samarbejde med Genmab vedrørende humane antistoffer, Kyowa Hakko vedrørende KW-6356, Merck vedrørende Sycrest /Saphris samt Zenobia og Vernalis vedrørende ny teknologi inden for forskning i bl.a. Parkinsons sygdom. Endvidere udbyggede vi samarbejdet med Xian-Janssen vedrørende Lexapro. den måde, hvorpå de har opnået målene. Evalueringerne vil desuden blive brugt i Lundbecks lederudviklingsprogrammer med henblik på at sikre, at lederne er rustet til selv at udvise den påkrævede adfærd og til at hjælpe deres teams med at gøre adfærden vedkommende i deres områder. Forventninger til fremtiden Forventninger til Lundbecks fremtid vil være forbundet med store usikkerheder relateret til patentudløb, sundhedsreformer og det økonomiske klima generelt. Vi mener imidlertid, at det er vigtigt at kommunikere vores forventninger til Lundbecks finansielle præstationer i de kommende år. I november offentliggjorde vi minimumsforventninger til selskabets økonomiske resultater for perioden , og vi ønsker her at præcisere forventningerne til Det forventes, at omsætningen i 2011 stiger til DKK 15,3-15,8 mia., EBIT forventes at udgøre DKK 3,3-3,6 mia. og årets resultat forventes at udgøre DKK 2,3-2,6 mia. Forventning 2011 Forventet (DKK mia.) Rapporteret () Forventet 2011 (DKK mia.) Omsætning 14,6-14, ,3-15,8 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 4,2-4, ,3-4,6 Resultat af primær drift (EBIT) 3,3-3, ,3-3,6 Årets resultat ,3-2,6 Effektiv skatteprocent 24-25% 25,0% 26-28% Som kommunikeret 3. november Yderligere målretning af medarbejdernes indsats I har Lundbeck indført en ny global high performance management proces, der i højere grad end tidligere skal sikre, at hver enkelt medarbejders mål understøtter selskabets mål. I forlængelse heraf har vi introduceret fire nye typer adfærd, som skal være med til at sikre målopnåelsen. Det betyder, at alle medarbejdere fremover ikke blot vil blive evalueret på deres grad af målopfyldelse, men også på 7

10 ledelsens beretning De langsigtede forventninger for er naturligvis forbundet med større usikkerhed end forventningerne til Af samme årsag er de udtrykt som minimumsmål. Langsigtede forventninger (DKK mia.) 2013 (DKK mia.) 2014 (DKK mia.) Omsætning >14,0 >14,0 >14,0 Resultat af primær drift (EBIT) >2,0 >2,0 >2,0 Salgs- og administrationsomkostninger i procent af omsætning 37-40% 37-40% 37-40% Forsknings- og udviklingsomkostninger i procent af omsætning ~20% ~20% ~20% Forbehold Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Det kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Forskellige faktorer kan påvirke fremtidige resultater, bl.a. rente- og valutakurssvingninger, forsinkede eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på produkter, lancering af konkurrerende produkter, Lundbecks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, ændring af tilskudsregler og statslige love, samt uventede udgiftsstigninger. Væsentlige begivenheder efter årsregnskabets afslutning I januar 2011 bekræfter kliniske fase III-undersøgelser med nalmefen til behandling af alkoholafhængighed, at stoffet er effektivt og sikkert. Data supporterer planerne om at indsende en registreringsansøgning i andet halvår af I februar 2011 får Lundbeck de kommercielle rettigheder i Canada og Latinamerika til seks produkter med indikationer inden for hjernesygdomme og kræft fra Cephalon, Inc. 8

11 lundbeck årsrapport 9

12 ledelsens beretning rené jensen, danmark René Jensen havde igennem mange år et stort alkoholforbrug. Selvom det lykkedes ham at passe sit arbejde, oplevede han, at han isolerede sig mere og mere. Syv år efter han holdt op med at drikke, betegner han livet som en gave. 10

13 lundbeck årsrapport 11

14 ledelsens beretning Forskning og udvikling Hjernesygdomme er blandt de mest belastende sygdomme i højindkomstlande, og der er stadig væsentlige udækkede behov Lundbeck har mere end 50 års erfaring med forskning i hjernesygdomme Lundbeck tager med sin nye forskningsstrategi udgangspunkt i sygdomsbiologi i udviklingen af nye innovative lægemidler. 12

15 lundbeck årsrapport Lundbecks udviklingsportefølje (antal stoffer) Klinisk fase I Klinisk fase II Klinisk fase III Under regulatorisk proces

16 ledelsens beretning Ny forskningsstrategi Vi har implementeret en ny forskningsstrategi Strategien er baseret på nyere viden om sygdomsbiologi Målet er at udvikle nye innovative lægemidler til behandling af hjernesygdomme. Vores vigtigste bidrag til omverdenen er den viden, der danner grundlaget for, at vi kan tilbyde mennesker, der er ramt af en hjernesygdom, ny medicinsk behandling. Vores produkter og viden har afgørende betydning for patienterne, som har brug for korrekt diagnose og behandling. Verdens mest belastende sygdomme Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er sygdomme i hjernen blandt de mest belastende for samfundet. Alligevel er behandlingstilbuddene stadig mangelfulde, og der er stadig mange udækkede behov. Manglen på optimale behandlinger til en lang række hjernesygdomme gør, at vækstpotentialet i markedet er stort inden for både neurologien og psykiatrien. Lundbecks lægemidler dækker kun en mindre andel af det samlede marked for behandling af hjernesygdomme, og derfor har vi fortsat stor interesse i at udvikle nye lægemidler inden for området. Verdens mest belastende sygdomme Lundbeck har været aktiv inden for udvikling og salg af lægemidler til behandling af hjernesygdomme i mere end 50 år. I den periode har vi bidraget til mange gennembrud i forskningen og har været med til at udvikle adskillige nye og bedre behandlinger. Vi ønsker fortsat at være førende på området og for at fastholde denne position og dermed vores konkurrenceevne, er vi nødt til løbende at investere i udvikling af nye og bedre produkter. Lundbeck investerede i DKK mio. i forskning og udvikling, svarende til ca. 20% af vores omsætning. Dette er højere end gennemsnittet på ca. 15% i den farmaceutiske industri 1. Lundbecks høje investeringsniveau reflekterer, at hjernesygdomme er et dyrt område at forske og udvikle inden for, og at vi har mange relativt dyre senfaseprojekter. 1. Kræft 2. Depression og angst 3. Iskæmisk hjertesygdom 4. Cerebrovaskulære sygdomme 5. Kronisk obstruktiv lungelidelse 6. Brydningsfejl i øjet 7. Høretab 8. Medfødte misdannelser 9. Alkoholafhængighed 10. Diabetes 11. Grå stær 12. Skizofreni 13. Astma 14. Slidgigt 15. Bipolar lidelse 16. Skrumpelever 17. Demens 18. Indre kirtler og hormoner 19. Øjenforkalkning 20. Nyrebetændelse og -sygdom 21. Narkotikamisbrug 22. Hypertensiv hjertesygdom 23. Epilepsi 24. Migræne 25. Reumatisk hjertesygdom 35. Parkinsons sygdom Note: DALY (disability adjusted life years), smitsomme sygdomme undtaget. Kilder: WHO World Health Report 2004 og Lundbeck. Note: Områder, hvor Lundbeck har aktiviteter, er fremhævet. 1) CMR International Institute for Regulatory Science Vi har kompetencerne Flere store farmaceutiske selskaber har gennem det seneste års tid meddelt, at de vil fokusere mindre på hjernesygdomme, især hvad angår psykiske lidelser som depression og angst, men også fx smertebehandling. 14

17 lundbeck årsrapport De tre fokusområder i Lundbecks forskningsstrategi Neurodegeneration Neurodegenerative sygdomme er kendetegnet ved gradvist tab af nervecellers struktur eller funktion. Der er et stort udækket medicinsk behov på området. Neuroinflammation Neuroinflammatoriske sygdomme er sygdomme, hvor der er betændelsesreaktioner i hjernen. Behandlingspotentialet på området er stort. Synaptisk transmission Ændring i den transmission af signaler, der foregår i og imellem nerveceller, kan resultere i et antal hjernesygdomme. Der er et betydeligt udækket medicinsk behov på området. Der er store udfordringer forbundet med forskning og udvikling i hjernesygdomme, idet hjernen er et komplekst organ. Det gør det vanskeligt at udvikle nye lægemidler med den rette virkning, og behandling bliver ydermere vanskeliggjort af udfordringen med at få lægemidlerne til at finde vej fra blodbanen ind i hjernen. Endelig er det svært at diagnosticere hjernesygdomme præcist. Også for Lundbeck er der store udfordringer i at forske i og udvikle nye lægemidler til behandling af sygdomme i hjernen. Vi mener, at vi på baggrund af vores erfaring, fokus og viden stadig kan se nye måder at finde lægemidler på. Vi er blandt de største virksomheder, der forsker i hjernen, og vi har et veletableret netværk med andre forskningsgrupper. Ny strategi med biologifokus For at styrke Lundbecks indsats inden for hjernesygdomme og for fortsat at kunne levere behandling, der er værdifuld både for omverdenen og for Lundbeck, har vi gennem længere tid arbejdet intensivt på en ny forskningsstrategi. Strategien har som mål at udvikle innovative produkter, som vil føre til bedre behandling for mennesker med hjernesygdomme og give Lundbeck fortsat vækst. Strategien er baseret på nyere viden om sygdomsbiologi og om de biologiske sammenhænge og mekanismer i hjernen, som menes at være grundlæggende årsager til mange hjernesygdomme. Denne viden giver mulighed for at udvikle lægemidler, der bedre kan behandle symptomerne og muligvis påvirke de underliggende mekanismer i sygdomsudviklingen. Vi er overbeviste om, at en bedre forståelse af den underliggende sygdomsbiologi er næste trin i udviklingen af forbedret medicin. Implementering af strategien blev iværksat i september, og Lundbecks forskning vil fremover koncentrere sig om de tre biologiske hovedområder: neurodegeneration (gradvis tab af nervecellers struktur eller funktion), neuroinflammation (betændelsesreaktioner i hjernen) og synaptisk transmission (transmission af signaler mellem nerveceller). Disse områder er relevante for en lang række hjernesygdomme, eksempelvis depression og skizofreni samt Parkinsons, Alzheimers og Huntingtons sygdomme. Øget eksternt samarbejde For at sikre at vi har adgang til de rette kompetencer, vil vi i endnu højere grad end hidtil søge samarbejde og partnerskaber med eksterne forskningsgrupper og -institutioner samt skabe fleksibilitet ved at udlicitere aktiviteter, når det er hensigtsmæssigt. Vi vil anvende vores interne ressourcer på de dele af forskningsog udviklingsarbejdet, som er de mest kritiske og værdiskabende og dermed optimere udbyttet af de midler, vi investerer i forskning og udvikling. Som konsekvens af den nye forskningsstrategi indgik vi i oktober et samarbejde med dansk/amerikanske Genmab A/S. Aftalen giver Lundbeck adgang til Genmabs omfattende kompetencer inden for antistofudvikling og mulighed for at føre udvalgte antistoffer videre i klinisk udvikling for dermed på sigt at udvikle biologiske lægemidler. Ligeledes indgik vi i december et forskningssamarbejde med amerikanske Zenobia Therapeutics, Inc. og britiske Vernalis plc. vedrørende ny teknologi, som skal bruges i forskning inden for bl.a. Parkinsons sygdom. Lundbecks væsentlige samarbejdspartnere i forskning og udvikling Biotie Therapies Corp. Genmab A/S Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. Paion AG Takeda Pharmaceutical Company Limited Zenobia Therapeutics, Inc. og Vernalis plc. Nalmefen Antistoffer KW-6356 Desmoteplase Lu AA21004 og Lu AA24530 Ny teknologi Fremtiden Der vil gå en årrække, før resultaterne af den nye forskningsstrategi vil blive til gavn for mennesker med hjernesygdomme. De opdagelser, vi gør nu, vil først kunne komme på markedet om adskillige år. I den mellemliggende periode vil den forventede række af nye produkter på markedet være baseret på opdagelser fra vores hidtidige forskningsstrategi og -indsats. 15

18 ledelsens beretning Hjernesygdomme et område med mange behandlingsbehov Hjernesygdomme dækker en række sygdomme, som kan klassificeres under psykiske og neurologiske lidelser. Lundbeck er aktiv inden for en del af disse sygdomme, og netop vores brede fokus gør, at vi har mulighed for at udnytte synergier og beslægtede muligheder i forskning og udvikling. Psykiatri (underklassificeringer) Neurologi (underklassificeringer) afhængighed angstforstyrrelser personlighedsforstyrrelser bevægelsesforstyrrelser cerebrovaskulære sygdomme demens Alkoholafhængighed Nikotinafhængighed Narkomani Købemani Ludomani Generaliseret angst (GAD) Panisk psykose Social angst Tvangstilstande (OCD) Posttraumatisk stress syndrom Paranoid personlighedsforstyrrelse (PS) Borderline PS Skizoid PS Skizotypisk sindslidelse Parkinsons sygdom Huntingtons sygdom Friedreichs ataksi Rastløse ben Tourettes syndrom Iskæmisk slagtilfælde Hjerneblødning Subaraknoidal blødning Alzheimers sygdom Vaskulær demens Frontotemporal demens Lewy Body demens Creutzfeldt-Jakobs sygdom psykoser spiseforstyrrelser stemningsforstyrrelser epilepsi nervebetændelsessygdomme smerte Skizofreni Bipolar lidelse Skizoaffektiv psykose Paranoiasygdomme Nervøs spisevægring (anoreksi) Nervøs spiseanfald (bulimi) Tvangsoverspisning Svær depression (MDD) Behandlingsresistent depression (BRD) Vinterdepression Melankoli Stress-forstyrrelser Simpel partiel epilepsi Kompleks partiel epilepsi Infantile spasmer Lennox-Gastaut syndrom Tindingelap epilepsi Dissemineret sklerose Synsnervebetændelse Guillain-Barré syndrom Charcot-Marie-Tooth sygdom Akut smerte Migræne Andre hovedpineformer Diabetisk nervebetændelse Kroniske nervesmerter udviklingsforstyrrelser søvnforstyrrelser traumatiske skader Autisme ADHD Aspergers syndrom Fragilt-X syndrom Downs syndrom Primær søvnløshed Narkolepsi Søvnapnø Traumatisk hjerneskade Rygmarvsskade 16

19 lundbeck årsrapport Udækkede behov i behandling af hjernesygdomme 2 Der er fortsat væsentlige udækkede behov inden for en lang række hjernesygdomme og dermed mangel på optimale behandlinger. Lundbeck søger aktivt at finde bedre behandlinger. alkoholafhængighed alzheimers sygdom psykoser depression/angst Flere ressourcer; antallet af behandlingssteder og uddannede læger er utilstrækkeligt Forbedret effekt; 75% af patienterne har tilbagefald inden for det første år Bedre overholdelse af behandlingsplan via patientuddannelse og øget tillid til medicin Nye behandlingsmuligheder og -mål Større sygdomsforståelse og bedre diagnoseværktøjer Sygdomsmodificerende behandlinger Behandlinger, der bremser sygdomsforløbet Forbedrede symptombehandlinger Længerevarende behandling af symptomer Bedre diagnoseværktøjer Bedre behandling af funktionsevne (kognitiv dysfunktion) Bedre behandling af negative symptomer Bedre diagnoseværktøjer Bedre bivirkningsprofil Bedre behandling af refraktære patienter Behandling af ikke-responderende patienter; kun 50-60% behandles tilstrækkeligt Sygdomsmodificerende behandlinger Øget indsættende virkning; i dag går der op til fire uger, før patienten føler symptomlindring Færre bivirkninger, især seksuelle bivirkninger Fokus på forskellige undertyper i behandling af humørforstyrrelser Bedre overholdelse af behandlingsplan via patientuddannelse og øget tillid til medicin epilepsi iskæmisk slagtilfælde parkinsons sygdom Ny og bedre behandling af svære krampeanfald Flere behandlingsvalg; særligt behov for behandlinger med forskellige reaktionsmekanismer og færre bivirkninger Bedre vilkår for klinisk afprøvning Bedre diagnoseværktøjer Bedre patienthenvisning Bedre uddannelse af læge og patient Længere behandlingsvindue Terapier, der giver beskyttelse og/eller regenererer nerveceller Reduceret risiko for hjerneblødninger som følge af behandling Terapier, der giver beskyttelse og/eller regenererer nerveceller Kontrol af levodopa-inducerede bevægelseskomplikationer Behandling af parkinsonrelateret demens Biomarkører 2) Kilder: Datamonitor, Decision Resources og Lundbeck 17

20 ledelsens beretning Fremgang i udviklingsporteføljen God fremgang i udviklingsporteføljen i To registreringsansøgninger indsendt i henholdsvis USA og Japan Et nyt stof i klinisk fase I. Lundbecks høje investeringsniveau i kliniske udviklingsprojekter har sikret bredden i vores udviklingsportefølje. Hovedparten af investeringerne har i de senere år været rettet mod vores senfaseprojekter, som vi forventer kan komme på markedet i de kommende år. Vi har således en række nye, lovende lægemiddelkandidater under udvikling inden for depression, angst og psykose samt alkoholafhængighed, epilepsi, slagtilfælde og Parkinsons sygdom. Udvikling i I kunne Lundbeck indsende registreringsansøgning for escitalopram (Lexapro ) til behandling af depression i Japan sammen med vores japanske partner Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. og for clobazam (Onfi ) til behandling af Lennox-Gastaut syndrom (epilepsi) i USA. Vi fik ligeledes data på nalmefen til behandling af alkoholafhængighed, som supporterer planerne om en registreringsansøgning i andet halvår af Vi igangsatte et udvidet klinisk fase III-program på Lu AA21004 til behandling af depression i samarbejde med vores japanske partner Takeda Pharmaceutical Company Limited. Ligeledes i samarbejde med Takeda og ligeledes til behandling af depression har Lu AA24530 afsluttet klinisk fase II, hvor det har vist statistisk signifikante forbedringer samt god tolerabilitet. Zicronapin, som har vist potentiale inden for en række psykiske og neurologiske sygdomme, viste i klinisk fase II effekt i skizofreni kombineret med en lav risiko for ekstrapyramidale bivirkninger (bevægelsesforstyrrelser) og overgik til klinisk fase III. Inden for behandling af Parkinsons sygdom igangsatte vi Lu AE04621 i klinisk fase I, og fra japanske Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. indlicenserede vi KW-6356 i præklinisk forskning. Lu AE58054, som bliver undersøgt inden for skizofreni og Alzheimers sygdom, blev i afbrudt i klinisk fase II inden for skizofreni, mens stoffet fortsætter i klinisk fase II inden for Alzheimers sygdom. Vi havde en langsommere patientrekruttering end 18 forventet inden for det kliniske fase III-program på desmoteplase til behandling af slagtilfælde. Øvrige kliniske undersøgelser forløb planmæssigt. På nuværende tidspunkt består Lundbecks udviklingsportefølje 1 af: To produkter under regulatorisk proces Fem projekter i klinisk fase III Fire projekter i klinisk fase II Tre projekter i klinisk fase I Vores udviklingsportefølje har således potentiale til at kunne levere en række nye produkter til markedet i løbet af de kommende år og dermed tilføre patienterne bedre behandling samt Lundbeck betydelig værdi. Tæt samarbejde forbereder optimal produktlancering For at understøtte fremtidige vellykkede produktlanceringer blev samarbejdet mellem udviklingsorganisationen og det kommercielle område yderligere styrket i med etableringen af en funktion for global produktstrategi og porteføljeudvikling. Desuden etablerede vi et særligt kompetenceområde, der samler epidemiologisk, medicinsk og økonomisk viden. Blandt hovedprioriteterne i dette samarbejde vil i første omgang være at forberede strategiplaner for henholdsvis Lu AA21004 og nalmefen. Andre projekter vil følge. Prioriteter i 2011 I 2011 er vores prioritet fortsat vores senfaseprojekter, dvs: sørge for optimal eksekvering af de kliniske fase III-undersøgelser for Lu AA21004 til behandling af depression forberede registrering for og optimal lancering af nalmefen til behandling af alkoholafhængighed sørge for optimal registreringsproces for og lancering af clobazam til behandling af Lennox-Gastaut syndrom i USA sørge for optimal opstart på kliniske fase III-undersøgelser for zicronapin med potentiale inden for behandling af en række psykiske og neurologiske sygdomme yderligere optimere det kliniske udviklingsprogram på Lu AA24530 til behandling af depression eksekvere kliniske fase III-undersøgelser på desmoteplase til behandling af slagtilfælde. 1) Lundbeck har en betydelig portefølje af tidlige kandidater, som vi af en række årsager ikke offentliggør. Vi har dog i offentliggjort et konkret projekt i præklinisk forskning

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme

årsrapport 2011 hoved- og nøgletal Behandling af hjernesygdomme hoved- og nøgletal Koncern DKK mio. DKK mio. 2009 DKK mio. 2008 DKK mio. 2007 DKK mio. EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 16.007 14.765 13.747 11.572 11.171 2.148 2.987 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009

HOVEDTAL ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT HOVEDTAL 2007 2006 2005 KONCERN EUR mio. 1 USD mio. 2 Nettoomsætning 13.747 11.572 11.171 9.300 9.076 1.846 2.566 Forsknings- og udviklingsomkostninger 3.196 2.990 2.193 1.956 1.782 429 596

Læs mere

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio.

resultater for 2012 årsrapport 2012 Behandling af hjernesygdomme 6.402 1.197 1.224 2.803 1.810 omsætning og vækst pr. region (dkk mio. resultater for omsætning og vækst pr. region (dkk mio.) samlet omsætning +6% 14.802 (EKSKL. LEXAPRO) europa 7.734-3% 52% af samlet omsætning int. markeder 3.768 +9% 26% af samlet omsætning usa 2.099 +29%

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com

Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf. +45 36 30 13 11 E-mail information@lundbeck.com DK-2500 Valby, Danmark Fax +45 36 43 82 62 www.lundbeck.com Pressemeddelelse Valby, December 11, 2014 Otsuka og Lundbecks

Læs mere

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom!

Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Kort og godt! Råd og tips til hverdagen, når du har Parkinsons sygdom! Januar 2011 Indholdet i denne pjece er en oversættelse af udvalgte afsnit af Guide to living with Parkinson s Disease en pjece udgivet

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation H.D. studiet Finansiering Hovedopgave forår 2009 : Vejleder: Robert Neumann Opgave nr. 37 Værdiansættelse af Køb af Ovation Handelshøjskolen i København Indhold Indledning... 4 Problemformulering... 5

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ

Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Skizofreni Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr og AMJ Epidemiologi 1 ud af 100 personer udvikler skizofreni 25.000 i DK 500 nye hvert år Debut oftest i 18-25 års alderen Starter 3 år tidligere

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26.

v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. v/ Hanne Leth Hillman, VP Director of Investor & Capital Market Relations NASDAQ OMX Aktionærarrangement i Parken København, 26. maj 2009 1 Indhold NeuroSearch Virksomhedsprofil og strategi Højdepunkter

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S

Selskabsmeddelelse. H. Lundbeck A/S H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 Tlf 36 30 13 11 E-mail investor@lundbeck.com DK-2500 Valby, København Fax 36 43 82 62 www.lundbeck.com CVR-nummer: 56759913 Selskabsmeddelelse Otsukas og Lundbecks Abilify

Læs mere

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej

Spørgeskema. Er du ansat ved en af Cryos afdelinger? ja nej. Er du dømt for en forbrydelse / har du siddet i fængsel? ja nej Cryos International Denmark ApS Vesterbro Torv 1-3, 5. 8000 Aarhus C Denmark Website: dk.cryosinternational.com E-mail: dk@cryosinternational.com Tel.: +45 8676 0699 Fax: +45 8676 0685 Spørgeskema Afleveres

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Kendelse af 13. maj 1998. 97-36.837. Dyrtidsfondens aktier i et nu børsnoteret selskab var fortsat omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.lov om Lønmodtagernes

Læs mere

DEMENS, DEPRESSION OG

DEMENS, DEPRESSION OG DEMENS, DEPRESSION OG DELIR SYGEPLEJESKOLEN FEBRUAR 2011 Lone Vasegaard Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen, som skaber sanseindtrykkene.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere