Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet 2014-20"

Transkript

1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade København K 29. november 2011 Vedrørende EU -handlingsprogram for sundhedsområdet Danske Patienter vil hermed gerne takke for muligheden for at kommentere på Kommissionens forslag til tredje handlingsprogram for sundhedsområdet , Health for Growth, som blev vedtaget den 9. november Vi vil samtidig endnu engang bruge lejligheden til at kommentere den korte høringsfrist, som vanskeliggør muligheden for at afgive fyldestgørende høringssvar. Danske Patienter har henvendt sig i brev dateret 21. oktober 2011 til Folketingets Udvalg for Forretningsordenen om samme og med en opfordring til at Udvalget for Forretningsordenen arbejder for, at der bliver fremsat et lovforslag målrettet god lovkvalitet. Overordnede kommentarer Danske Patienter finder det både positivt og relevant, at handlingsprogrammets overordnede formål er: At fremme innovation og bæredygtighed i sundhedsvæsenet, de europæiske borgeres sundhed og at beskytte borgerne mod grænseoverskridende sundhedstrusler. En øget international arbejdsdeling samt koordination af indsatsen i retning af fælles kvalitetsstandarder og formidling af best practise, klinisk og organisatorisk, vil være en klar fordel for en lang række patientgrupper ikke mindst store patientgrupper som fx kræft- og diabetespatienter. At programmet tilmed åbner op for, at frivillige organisationer kan søge midler til formålet gør programmet særdeles prisværdigt. Danske Patienter er glade for, at der med handlingsprogrammet lægges op til at understøtte evidensbaserede beslutninger gennem etablering af sundhedsinformations- og videns-systemer. Men for at realisere dette er det nødvendigt, at finansieringen kommer direkte fra EU og ikke alene er afhængig af god vilje og løfter fra medlemsstaterne. Det er således en vigtig pointe, at 1

2 tilvejebringelsen af evidensbaserede beslutninger forudsætter EU finansiering for at undgå, at kommercielle interesser kommer til at farve beslutningsgrundlaget. Det er også positivt, at Ngo ernes ekspertise og deltagelse er fremhævet. I den sammenhæng er det vigtigt at nævne, at Ngo er som oftest er regionalt eller nationalt baserede organisationer, som vil behøve 100 pct. dækning af deres omkostninger, hvis de skal deltage i eller bidrage til projekter og aktiviteter på EU niveau. Alt i alt er det en positiv og central pointe, at tiltag, som sættes i gang under dette handlingsprogram, skal være bæredygtige og uafhængige af kommercielle interesser. Det forudsætter offentlig finansiering og derfor samarbejde på tværs af grænserne i EU og tilstrækkelig med finansiering fra EU. For at få størst effekt ud af de midler, som afsættes til handlingsprogrammet, kan Danske Patienter pege på en række områder, hvor programmet kunne styrkes yderligere: Ved at adressere, hvordan formidling af gode initiativer skal håndteres i praksis, således at der svares på spørgsmål som: Hvem er tovholder på processen, hvordan sikres det, at resultaterne af de støttede initiativer formidles til andre lande/interessenter og implementeres i de lande, hvor indsatsen ligger langt fra best practise. Ved at fokusere på et konkret sygdomsområde med henblik på at skitsere, teste og implementere et egentlig modelprojekt. Derved fremmes, at den i programmet opnåede viden kan omsættes til konkrete initiativer til gavn for de europæiske borgere og deres sundhedsvæsener. Ved at udvide definitionen på tværnationale sundhedsrisici til også at inkludere de trusler mod folkesundheden, som først manifesterer sig over tid, men som forudsætter forebyggende handling allerede i dag. Trusler som for eksempel tobak, alkohol og miljøkatastrofer som nukleare uheld. Konkrete kommentarer Objective 2.1: Developing common tools and mechanisms at EU level to address shortages of resources, both human and financial and facilitating up-take of innovation in healthcare in order to contribute to innovative and sustainable health systems Danske Patienter deler Kommissionens analyse af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor, ligesom Danske Patienter er enig i, hvilke værktøjer som kan være med til at afhjælpe den fremtidige personalemangel og finansieringssituation. 2

3 I handlingsprogrammet fremhæves E-health og etablering af et European cooperation on Health Technology Assessment som værktøj til håndtering af manglen på ressourcer i sundhedsvæsenet. Herunder er specifikt omtalt samarbejde mellem elektroniske patientregistre. For at understøtte den ønskede udvikling, mener Danske Patienter, at det er nødvendigt, at EU tilvejebringer finansiering til udvikling og vedligeholdelse af tværnationale netværk, der baserer sig på lokale patientregistre. Dette for at sikre, at kommunikationen mellem registrene er mulig, og at kvaliteten lever op til fælles standarder, således at monitorering og udnyttelsen af patientdata vil gavne både den nuværende og fremtidige patientbehandling og sygdomsforebyggelse. For Danske Patienter er det vigtigt at fremhæve, at fokus for dette arbejde er borgerne i EU, og derfor kan ansvaret for finansieringen af tværnationale netværk ikke overlades til de individuelle medlemsstater, men må være et fælles EU anliggende. Objective 2.2: Increasing access to medical expertise and information for specific conditions also beyond national borders and developing shared solutions and guidelines to improve healthcare quality and patient safety in order to increase access to better and safer healthcare for EU citizens Danske Patienter kan kun støtte, at der med dette handlingsprogram ydes støtte til tiltag, som forudsætter eller understøtter EU lovgivning og standarder for sikkerhed, effekten af blod, organ, væv og celle, farmaceutiske produkter og tværnationale patientrettigheder. Objective 2.3: Identifying, disseminating and promoting the up-take of validated best practices for cost-effective prevention measures by addressing the key risk factors, namely smoking, abuse of alcohol and obesity, as well as HIV/AIDS, with a focus on the cross border dimension, in order to prevent diseases and promote good health Danske Patienter noterer med tilfredshed, at der i handlingsprogrammet lægges vægt på anvendelsen af validerede metoder til forebyggelse af risikofaktorer. Effektiv forebyggelse af rygning, alkohol, fedme og smittekontrol forudsætter forskning i intervention, forskning i adfærd, forskning i risikofaktorer og deres samspil med omgivelserne, og monitorering af følgeeffekterne ved interventioner som screening og vaccination. Danske Patienter anbefaler, at fysisk inaktivitet og en uhensigtsmæssig kost også nævnes blandt de vigtigste risikofaktorer på samme vis, som det står i programmet side 6: at mange kroniske sygdomme kan forebygges, og at de ofte er et resultat af rygning, et stort alkoholindtag, usund kost og fysisk inaktivitet. Fysisk inaktivitet øger risikoen for en række sygdomme og er en risikofaktor i sig selv. En sund kost, med et lavt indhold af mættet fedt og højt indhold af frugt og 3

4 grønt, er med til at forebygge type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, flere kræftformer og andre sygdomme forbundet med svær overvægt og fedme. Usund kost således er en af de store syndere for udvikling af overvægt og fedme. Det er vigtigt, at der i handlingsprogrammet fokuseres på de grænseoverskridende sundhedstrusler det være sig både livsstilsfaktorer og smitsomme sygdomme der har størst betydning for folkesundheden. Øvrige kommentarer Selvom Danske Patienter er enig i, at programmets målsætninger skal adresseres nationalt, så bør indsatsen for at forebygge risikofaktorer som rygning, overforbrug af alkohol og fedme også ske på EU niveau ved regulering af pris og bevægelighed for særligt risikobetonede varer. FN s medlemslande er blevet enige om en politisk erklæring, der skal være med til at bekæmpe de ikke smitsomme sygdomme (NCD s), som primært er kræft, diabetes, lunge- og hjertesygdomme. Den globale byrde af NCD s er en af de største udfordringer for udvikling i det enogtyvende århundrede. I EU bør man derfor være opmærksom på de initiativer, der sker i FN vedrørende NCD s, og derfor er det også relevant, at NCDS nævnes det i Health for Growth Programme *. Med venlig hilsen Morten Freil Direktør *Link til den Politiske Deklaration om forebyggelse og kontrol af NCDs: 4

5 5 Nørre Voldgade 90

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Et bedre liv gennem mad og motion

Et bedre liv gennem mad og motion Et bedre liv gennem mad og motion Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet Kortversion Et bedre liv gennem mad og motion Indhold 04 07 08 13 16 21 24 Ministererklæring

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin & Venka

Læs mere

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver

OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN MOD SVÆR OVERVÆGT Forslag til løsninger og perspektiver OPLÆG TIL NATIONAL HANDLINGSPLAN

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det Nationale Forebyggelsesråd Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Udgivet af: Det Nationale Forebyggelsesråd Grafisk

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere