Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge."

Transkript

1 Takketale Der er situationer hvor mennesker kun mener, at de har deres krop tilbage at handle med, eller der er situationer hvor kroppe er den eneste efterspurgte vare. Det være sig som reservedel for rige mennesker med defekt - eller det være sig som dele af en krop - mund, skede eller anus - der for kortere eller længere tid - bruges af rigere og mere magtfulde mennesker til seksuelle udløsning Vi lader os blænde af prostitutionens myter og kalder prostitution et frit valg. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge. For at legitimere og skabe afstand kalder vi dem ved navne: Vi kalder det børneprostitution - på trods af, at børneprostitution ikke findes - det der sker, er seksuelt misbrug af børn, en forbrydelse så alvorlig, at strafferammen i vore lande går op til 6 års fængsel. Og kvinden kaldes ikke kvinde - men hun bliver til begrebet hore - skøge - luder, vi kalder hende den prostituerede, som om det er en artsbetegnelse.. De Nordiske lande har netop etablertr handleplaner imod handel med kvinder og børn - jeg skal være den første til at hilse dette initiativ velkomment, det er et initiativ som vi har ventet længe på - den danske kampagne er etableret under overskriften Stop Kvindehandel - kampagnen retter sig mod de kvinder og børn som krydser vore landegrænser. Jeg vælger at tage denne overskrift bogstavlig og vil arbejde på at sætte fokus på det der manglende, nemlig en udvidelse af kampagnen til også at omfatte salget af danske kvinder til prostitution. Hvad er det for mekanismer der gør, at vi forhindres i et helhedssyn? Jeg hører det jo igen og igen nu må du altså skille trafficking og prostitution - gør du ikke det forplumrer du begreberne nu må du altså skille kvindehandel fra lokal prostitution, der er ingen sammenligning og du kan da vel ikke for alvor mene, at narkoprostitution kan sammenlignes med bordelprostitution Jeg har stærke kræfter imod mig når jeg siger - at hvor kønshandel finder sted, ser jeg ser ingen forskel. Når handel med kvinder og børn til prostitution sker ind over vore grænser - lader det sig jo kun gøre fordi vi allerede har et velorganiseret prostitutionssystem, samt en dobbeltmoralsk holdning til selve prostitutionen. Da de amerikanske soldater forlod Vietnam - efterlod de i Thailand af kvinder som hidtil havde ernæret sig ved at prostituere sig for det amerikanske militær. Hvad skulle bagmændende i Thailand stille op med alle disse kvinder - de så ud over verden efter muligheder og øjet faldt på Tyskland, hvis velorganiserede verdenskendte prostitutionsmarked indeholdt legale såkaldte Eroscentre samt afgrænsede områder, hvor gadeprostitution var lovligt. Man havde fundet sit marked. Så det var i Tyskland for omkring 25 år siden, at vi så, den såkaldte thaiprostitution tage sit afsæt for senere at brede sig ud over det ganske Europa, og som nu i mange af vore lande udgør den mest etablerede form for prostitution der involverer udenlandske kvinder Vi skaber selv grundlaget for seksuel udnyttelse og handel med kvinder og børn ved at sige til nordiske mænd: At prostitution er i orden, men at vi for god ordens skyld helst ser, at de nøjes med at købe nordiske

2 kvinder - ja måske lige bortset fra den narkoafhængige kvinde i prostitution - købet af hende er måske ikke lige netop noget mænd praler af. Nej, med det legale køb, mener vi den danske kvinde på bordellet, den såkaldte lykkelige luder, hende der selv har valgt, nogle kalder vi endda lukusluder (jeg har så tit undret mig over hvordan en lukuskunde så ud - har hans penis en anden form- hans sæd en anden farve?) Blandt kvinder i aktiv prostitution, er det altid muligt at finde hende, man kan få til at sige, at: prostitution er et arbejde der kan sidestilles med hvilket som helst andet socialt arbejde, prostitution beskytter - os - samfundets andre kvinder imod voldtægt, prostitution beskytter os - mændenes koner og kærester - imod så urimelige krav til noget så avanceret som oralsex og græsk. Hun kalder sin funktion samfundsnødvendig som for eksempel mandepsykolog og ægteskabsrådgiver - og vi nikker samtykkende - det har vi jo hørt så ofte Med flosklen om at prostitution er kvindens ældste erhverv, har vi legitimeret prostitution som en oprindelig - og ikke mindst uforanderlig del af et arbejdsmarkedet forbeholdt kvinder. - her taler vi vel og mærke om det eneste indtægtsområde hvor vi accepterer at indtægten uanset størrelse er sort - som en højtplaceret politimand engang sagde til mig - herregud - de penge er der jo betalt skat af én gang. I mit arbejde blandt kvinder i prostitution i gennem mere end 30 år - har jeg aldrig mødt hende den såkaldte lykkelige hore. Jeg har mødt kvinder hvis eneste mulighed for at skaffe mange penge til et dagligt narkotikaforbrug - var prostitution. Jeg har mødt kvinder som har set prostitution som det eneste mulige valg. Og jeg har mødt kvinder, som har forladt prostitution og som nu arbejder på at få det seksuelle køb kriminaliseret. Deres stemme lyder sammen med vor, til fordel for den svenske lov, der ikke accepterer menneskekroppen som en salgsvare. Indenfor de sidste 3 år er der kommet 3 bøger skrevet af kvinder med langvarige prostitutionserfaringer - kvinder der har reflekteret over veje ind i prostitution - prostitutionens skadevirkninger - det er kvinder vi lytter meget lidt til - deres udsagn regnes ikke, de har ikke i samme grad pressens bevågenhed - vi ønsker ikke at få slået skår i vor fasttømrede myte om den anstændige contra den uanstændige kvinde. Vi kan forholde os til, at det er synd for dem der handles og dem der er afhængige af narkotika - for de kan jo ikke gøre for det - de er de rigtige ofre. Alligevel siges det fra politisk side, at prostitution (altså også den såkaldt lykkelige) skal bekæmpes, at prostitution ikke er et arbejde, at prostitution er udtryk for sociale problemer - som Karen sagde noget må gøres. - og hvad sker der?? Cirklen af fattigdom og udnyttelse af kvinder må brydes og det kræver en målrettet indsats - ligesom det kræver et opgør med mænds næsten grundlovssikrede ret til køb af kvindekroppe. Den nordiske velfærdsmodel er langt hen ad vejen svaret - skolegang og uddannelse, uddannelsesstøtte, arbejdsmuligheder, arbejdsløshedsforsikring, socialhjælp - nødvendig medicinsk behandling og pensioner. Alligevel ser vi igen og igen, at der mangler målrettede initiativer rettet mod de svagest stillede kvinder for at forhindre vejen ind i prostitution samt kvalificeret hjælp til dem der ønsker en vej - helt eller delvist - ud af prostitution.

3 KFUKs sociale Arbejde satte som de første fokus på kvinder i prostitution og har holdt fast og løbende skaffet de fornødne penge til at starte nye projekter og tilbud. Vi ved fra arbejdet i Reden, at det er ikke nok at tilbyde en seng at sove i, lidt mad, kondomer undervisning i sikker prostitutionsadfærd og rene sprøjter - det er nødvendige skadereducerende tilbud i en given situation, hvor misbrug og hjemløshed sætter overskriften. Men fra arbejdet på vor behandlingsinstitution og krisecenter ser vi, hvor vigtigt det er, at der sker en generel opkvalificering af tilbud der kan anvise reelle veje og muligheder ud af prostitution. Vi lukker konsekvent øjnene for, at der også blandt os findes kvindeliv i fattigdom - her skal såmænd bare nævnes: Den enlige forsørger i et lavtlønsjob, et liv med gæld, psykiske problemer, seksuelt misbrug, alkohol, medicin og narkotikamisbrug, det er ud fra situationer, som disse, at prostitution kan synes som den eneste brugbare mulighed. Den omstændighed, at staten ikke sikrer kvinders rettigheder, fører til seksuel og økonomisk udnyttelse af kvinder både i hjemmet og i samfundet - og i den nationale som den globale økonomi. Når rige lande som vore,der har ministre for ligestilling, love der skal sikre lige løn, alligevel ikke prioriterer en ligelig fordeling af økonomi og muligheder mellem mænd og kvinder, mellem de ressourcestærke og de ressourcesvage grupper i samfundet - skaber vi kvinde liv, hvor prostitution ligner en udvej. Prostitution er ingen naturlov og det er en kendsgerning, at ingen af os fødes med et specielt prostitutions gen. Og jeg ser prostitution som en hindring for reel ligestilling mellem mænd og kvinder. Og jeg ser den have indflydelse på hvordan alle kvinders stilling i samfundet vurderes. Man siger, at alle kvinder er til salg- at det kun er et spørgsmål om pris - vi der er heri dag ved, at det ikke er sandt. Mænd der det ene øjeblik for få hundrede kroner kan købe total magt over en kvinde, udviser ikke få minutter senere respekt for kvinder - eller indgår aktiv i en kamp for ligestilling. Vi i Norden definerer prostitution som et socialt problem - fordi vi ser at mange kvinders vej ind i prostitution har rod i sociale årsager. Prostitution er grundlæggende et kulturelt fænomen, som lukrerer på et samfunds uligheder, men det positive ved kulturelle fænomener er, at de ikke er stationære, men lader sig ændre over tid. Vil vi bekæmpe prostitution, betinger det således først og fremmest en kulturkamp - og at vi tør tage den. I alle lande er sandsynligheden for fattigdom større blandt kvinder end blandt mænd. Vi taler om at fattigdom er feminiseret.. Det er også generelt sværere for kvinder end for mænd at finde arbejde - og i lande hvorfra kvinder rekutteres til vor nationale sex-industri er det endog ekstremt. Diskussionen om handle med kvinder kan ikke adskilles fra diskussionen om prostitution ligesom det igen ikke kan adskilles fra den europæiske emigrationspolitik og en fælles europæisk asylpolitik. En manglende tilstedeværelse af lovlige migrations kanaler gør det i dag nærmest umuligt at komme ind i EU ad anden end illegal vej - hvilket, kaster kvinderne direkte i armene på kvindehandlerne og gør de

4 netværk der smugler kvinder styrtende rige - en ung østeuropæisk kvinde der fik hjælp fra de svenske myndigheder skønnede, at hendes bagmand havde tjent kr. på 6 uger. Mange unge kvinder loves job i private hjem, industri og hotel og restaurationsbranchen - men narres ind i prostitution - det mest paradoksale er, disse job rent faktisk findes og er ledige - vi kunne tilbyde dem en legal mulighed for arbejde og forsørgelse - i stedet bygger vi et fort omkring Europa udelukkende til glæde for de kriminelle netværk - og mænds stigende forbrug af et eksotisk udvalg af kvinder til prostitution. Prostiutiton er bl.a.: aldrig at kunne snakke med nogen om hvordan man tjener sine penge at være i stor risiko for af få seksuelt overførte sygdomme at måtte betale de høje omkostninger - fordi andre presser dig til at overskride de grænser du har sat for hvilke seksuelle ydelser du vil gå med til Altid at være på vagt overfor faresignaler om vold imod dig - og så alligevel ikke kunne beskytte sig. Altid at bede om betaling forud i fare for at blive snydt Altid være angst for at møde familie og bekendte i sexindustrien Ikke at kunne give bordellets tlf.nr. til skole og daginstitution At leve med at seksualitet og prostitution har samme udtryksform - og derved kan komme til at betyde et liv uden egen seksualitet. At forsøge at kompensere for frygt, manglende selvværd og ensomhed, ved et overforbrug af luksusvarer og staffage. At måtte leve med et samfunds foragt for den som sælger sin krop - og se at den som efterspørger og køber er usynlig. En undersøgelse foretaget af: Melissa Farleys "Prostitution in five countries: violence and Post-traumatic Stress Disorder" Er foretaget i Sydafrika, Tyrkiet, USA, Thailand og Zambia, 2 af disse lande har legaliseret prostitution. Undersøgelsen viser bl.a. 62% fortæller at have været voldtaget i prostitution 72% var nuværende eller tidligere hjemløse 73% havde brug for et sikkert sted at være 70% havde brug for arbejdsoptræning 38% havde brug for behandling for alkohol- eller narkotikamisbrug 24% mente at prostitution skulle legaliseres 92% ønskede at forlade prostitution Ingen af os fødes med et specielt prostitutions-gen - men udelukkende til ulige livsvilkår. Jeg mener: at det er umuligt at tale om et demokratisk samfund - når det selvsamme samfund betragter sine kvinder som en potentiel salgsvare. at det er et samfund langt fra ligestilling mellem kønnene, der accepter og fastholder en gruppe kvinder i en stigmatiseret subkultur. at prostitution og pornografi har indflydelse på, hvordan vi får mulighed for at leve vore liv, at det har indflydelse på mænds syn på kvinder generelt og at det bl.a. hindre ligeløn og lige muligheder i samfundet.

5 Det er en stor ære at stå her i dag som prismodtager og jeg vil benytte lejeligheden til at præsentere den gruppe med hvem jeg i dagligdagen står skulder mod skulder, gruppen med hvem jeg deler synspunkter og frustrationer - som er der, når vejen synes lang: Fra Reden og krisecentret Kvindely, afdelingsleder Mette Rasmussen og stedfortræder Ane Stenback, fra behandlingsinstitutionen Kvindekollegiet afdelingsleder Duddie Staack og stedfortræder Lone Jacobsen - samt afdelingsleder for det sidste skud på stammen Stop Kvindehandel: Hanne Helth Tak til Dansk Kvindesamfund for med denne pris at sætte fokus på prostitution, at være med til at se bag om myterne og se på hvilke sociale og samfundsmæssige forhold der for nogle af os kvinder, gjorde prostitution til et muligt valg. Må prostitution også fremover være et fast punkt på Danske Kvindesamfunds prioriterede dagsorden. Dorit Otzen Den 26. april 2003

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen side 3 Hvad er køb og salg af sex for dig? side 5 Hvad betyder samfundets normer og lovgivning

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst

Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst ISBN-nummer: 978-87-87803-11-3 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse & Europa Kvinders Pris 2008 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

Afhængig af sex. Af Stinne Andreasen stan@berlingske.dk - april 2012

Afhængig af sex. Af Stinne Andreasen stan@berlingske.dk - april 2012 .. Afhængig af sex Af Stinne Andreasen stan@berlingske.dk - april 2012 03 Flere søger behandling for sexafhængighed 06 Afhængig af sex 12 Sådan defineres en sexafhængig 13»Jeg forstår ikke, hvor den fornuftige

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Kenno Simonsen: Prostitution - et socialt problem?

Kenno Simonsen: Prostitution - et socialt problem? Kenno Simonsen: Prostitution - et socialt problem? 2) Jeg hedder Kenno Simonsen, og min faglige indfaldsvinkel til prostitutionsområdet er, at jeg er psykolog med speciale i tværkulturel psykologi og sexologi.

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK

PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK LØN: 30 KRONER I TIMEN BOLIG: CAMPINGVOGN ELLER LILLE VÆRELSE SAMMEN MED ANDRE ANSATTE INGEN RET TIL PENSION, DAGPENGE ELLER FERIEPENGE, PÅ SAMME VILKÅR ET HÆFTE OM UDENLANDSKE ARBEJDERE I DANMARK 2 UDENLANDSKE

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 1: Tre rejseberetninger... 16 Mary... 16 Fatima... 21 Susan... 24 Forskellige baggrunde, fælles vilkår... 27 2: HIV, AIDS

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

UNGE TIL SALG. Et projekt om gråzoneprostitution. blandt udsatte børn og unge. LivaRehab. Forening mod skadevirkninger af prostitution

UNGE TIL SALG. Et projekt om gråzoneprostitution. blandt udsatte børn og unge. LivaRehab. Forening mod skadevirkninger af prostitution UNGE TIL Et projekt om gråzoneprostitution blandt udsatte børn og unge SALG 26 UNGE TIL SALG Forening mod skadevirkninger af prostitution LivaRehab UNGE TIL SALG 1 Center for behandling og rehabilitering

Læs mere