DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen"

Transkript

1 DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen September 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk personale... 4 Børnemiljøvurdering... 4 Læreplaner og inklusion... 5 Dagligdagen i dagplejehjemmet... 5 Legestuer... 5 Traditioner og oplevelser... 6 Kost i dagplejen... 6 Søvn, barnevogn og sele... 6 Sygdom... 7 Dagplejers sygdom og gæstepleje... 7 Dagplejers ferie og fridage... 7 Refusion i forældrebetaling under dagplejers fravær... 8 Forsikring... 8 Fototilladelse... 8 Rygepolitik... 8 Dyrepolitik... 8 Rusmiddelpolitik... 8 Lukkedage... 9 Åbne- og lukketider... 9 Betaling for dagpleje... 9 Søskendetilskud... 9 Fripladstilskud... 9 Udmeldelse... 9 Digital Pladsanvisning Forældrerådet

3 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser i dagplejen og specielt i den lille børnegruppe, som I nu bliver en del af. Vi ved, at det følelsesmæssigt kan være rigtig svært, at skulle overlade sit barn til et pasningstilbud og vi vil gøre vores bedste for, at dagplejen bliver det udviklende og lille nære miljø, hvor I trygt kan aflevere jeres barn. Vi vægter den gode relation mellem jeres barn og dagplejeren, mellem børnene og det gode samspil mellem forældre og dagpleje. De gode relationer er af afgørende betydning for jeres barns tryghed, trivsel og læring. Dagplejepædagogerne og dagplejerene arbejder med at sikre udvikling og kvaliteten i dagplejen. Barnet er i centrum og vi arbejder med at styrke og udvikle barnets kompetencer og dermed barnets selvværd. Det er vigtigt for os, at alle børn føler sig værdifulde. Denne folder er tænkt som information om, hvad dagplejen kan tilbyde jer samt praktiske oplysninger. Venlig hilsen Stine Mannering Faglig pædagogisk leder af dagplejen 2

4 Formål og målsætning Dagplejens formål er at tilbyde dagpasning for børn i alderen ½ til 3 år. Sammen med de andre dagtilbud arbejder vi ud fra dagtilbudslovens bestemmelser og den børnepolitik der er vedtaget i Bornholms Regionskommune. Overskrifterne i den er: Inklusion Lærerplaner Trivsel og Sundhed Helhed og sammenhæng Leg og læring Vores målsætning er at se det enkelte barn og derigennem styrke barnets udvikling og selvværd. Samtidig lægger vi vægt på børnenes indbyrdes samvær for derigennem styrke deres personlige og sociale udvikling. Det er vigtigt for os, at alle børn i dagplejen oplever sig som værdifulde. Omsorg er den altdominerende faktor og omdrejnings punktet i alt, hvad vi foretager os med børnene. Barnets start Overgangen fra hjem til dagpleje stiller både barn og jer som forældre i en ny situation der er forbundet med forventninger og usikkerhed. Samarbejdet mellem jer og dagplejeren er derfor vigtigt for, at overgangen mellem hjem og dagpleje bliver så tryg som muligt for jeres barn. Jeres informationer om jeres barn kan hjælpe dagplejeren til, at forstå barnets reaktioner og lette barnets hverdag. Barnets små tegn og rutiner er vigtig information f.eks.: sovedyr, sut, kost, specielle hensyn, forhold i jeres familie, som kan være af betydning. Det er meget individuelt, hvor lang tid barnet har brug for til at vænne sig til sin hverdag i dagplejen. Vi anbefaler, at I giver jer god tid og giver barnet nogle korte dage i de første par uger og dagligt taler med dagplejeren om forløbet. Dagplejernes faglighed og uddannelse Dagplejerne er velkvalificerede og er kontinuerligt under uddannelse, dels på kurser og dels gennem faglig sparring med dagplejepædagogerne. Flere dagplejere har taget den pædagogiske grunduddannelse. Andre har deltaget i et 3 årigt projekt omkring små børn og deres familier. Alle dagplejere har en viden om LP modellen (Lærings miljø og Pædagogisk analyse), Inklusion og Læreplaner, der indgår som en del af det pædagogiske arbejde. Der er dagplejere der har en særlig viden om børn der er født for tidligt. Alle dagplejere har været på kursus i anerkendende relationer. Vi sætter faglighed højt og arbejder naturligvis også med at kvalitetssikre den læring der har fundet sted. Alle dagplejere har taget grundkursus i førstehjælp og er hvert år på opfølgningskursus. 3

5 Pædagogisk personale I dagplejen er der 3 dagplejepædagoger, som er uddannede pædagoger, efterfulgt af kontinuerlige videreuddannelser inden for dagplejefaget. De kommer i dagplejehjemmet og ser også børnene i legestuen og får derigennem et godt kendskab til det enkelte barn. De kommer både anmeldte og uanmeldt hos dagplejerne, hvor tilsynet indeholder: Børnenes trivsel og udvikling Faglig sparring til den enkelte dagplejer omkring trivsel, udvikling og læring. Børne miljø og sikkerhed Kost og hygiejne Forældresamarbejde Der samarbejdes tæt mellem forældre, dagplejere og dagplejepædagoger, hvis der er spørgsmål vedrørende børns trivsel og udvikling. Dagplejepædagogen har også mulighed for at bringe psykologer, talepædagoger, speciel pædagoger, fysioterapeuter m.fl. ind i dagplejen, hvilket altid sker i tæt samarbejde med jer og barnets dagplejere. Som forældre kan I altid rette henvendelse til dagplejepædagogerne, hvis I har spørgsmål omkring jeres barns udvikling og trivsel. Det kan være om hverdagsproblemer, noget der undre jer: søvn, appetit, almen udvikling mv. Børnemiljøvurdering Lov om børnemiljø i dagtilbud har til formål at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børns trivsel, udvikling og læring. Et godt børnemiljø skal inspirerer børnene til leg, nysgerrighed til at gå på opdagelse og pirre børnenes sanser, det indebærer blandt andet: Tryghed, omsorg og overskuelighed Anerkendelse og glæde En åben og positiv atmosfære Kulturel og værdimæssig rummelighed for alle børn God fysisk indretning, plads til leg Oplevelser i naturen Sund og alsidig kost Sikkerhed og hygiejnemæssige, forsvarlige forhold Børnemiljøvurderingen skal vurderes i et børneperspektiv og drøftes med forældrerådet. Børnemiljøvurderingen hænger synligt hos din dagplejer, hvor du kan læse hele dokumentet. 4

6 Læreplaner og inklusion Dagplejeren tilrettelægger hverdagen ud fra de 6 læreplans temaerne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Natur og natur fænomener Kulturelle udtryks former. Vores mål er at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor alle børn bliver set og hørt og give nogle gode betingelser for alle børns trivsel, udvikling og læring. Læring handler bl.a. om, at få sat ord på den pædagogik der udføres i dagligdagen. Læring er, når dagplejerne har en bevidsthed om, hvad de vil med det og hvad børnene får ud af det. Læring er at se det enkelte barn og være optaget af, at støtte barnet i, at tilegne sig og udvikle færdigheder. Dagligdagen i dagplejehjemmet Når I kommer med jeres barn og henter igen, skal der så vidt muligt være tid til at fortælle om barnets trivsel og oplevelser. Hvis barnet hentes af andre end forældrene, så husk at fortælle det til dagplejeren. Vi vil gerne have at barnet er i dagplejen senest kl. 9.00, hvis ikke andet er aftalt. Dagplejeren skal have mulighed for at tage på tur udenfor hjemmet eller arbejde med en planlagt aktivitet. I dagplejehjemmet deltager børnene i hverdagens gøremål og aktiviteter som er tilrettelagt, så børnene kan genkende den og få en glæde ved, at deltage aktivt. Her prioriterer vi den langsomme tid hvor børnene får den nødvendige tid til at løse en opgave f.eks.: tage tøj af og på, dækkebord, gøre klar til en aktivitet, tiden til at fordybe sig i en leg, gå på opdagelse, mv. Den langsomme tid er med til at udvikle børnenes selvværdsfølelse og selvtillid og få dem til at føle sig værdifulde i fællesskabet, grundlaget for inklusion. Legestuer En gang om ugen er der legestue. Legestuen foregår i lokaler rundt om på øen i dagplejens nærmiljø. I områder hvor der er en enkelt eller få dagplejer vil legestuen foregå i den lokale vuggestue. Legestuens formål er, at børnene møder andre børn og voksne, synger, laver forskellige aktiviteter og gradvis vænner sig til en større børneflok. Børnene lærer også de andre dagplejere af kende så gæstedagplejeren bliver en kendt voksen. 5

7 Legestuen er også et godt sted at øve sine sociale kompetencer, da der er jævnaldrene børn, at spejle sig i og lege med. 6 til 8 gange om året er der heldagslegestue. Det betyder, at børnene sover til middag i legestuen. Det er forskelligt hvordan dagplejerne arrangerer dagen rent praktisk. Nogle modtager børnene i legestuen og bliver der hele dagen, andre er i legestue fra kl og går hjem når børnene har sovet til middag. Formålet med heldagslegestuen for dagplejeren er, at der bliver tid til læring i den tid børnene sover til middag. Det er her vi kan drøfte nye tiltag, sparre med hinanden og give den kollegiale vejledning, for, at bevare fagligheden og kvaliteten i dagplejen. Traditioner og oplevelser Alle børn tilbydes sammen med dagplejeren en teateroplevelse. En gang om året arrangerer vi teater med professionelle der målrettet henvender sig til børn under 3 år. Dagplejerne arrangerer i deres legestuegruppe en udflugt, der ofte går til et sted med dyr eller til et sted med fokus på en anderledes oplevelse. Flere af grupperne afholder 3 dags koloni, hvor de mødes i et Skovhus. Alle legestuegrupper afholder arrangementer i forbindelse med traditionelle højtider. Flere af grupperne afholder bedsteforældredag i legestuen. Alle legestuegrupper har et arrangement omkring den årlige Dagplejedag. Kost i dagplejen Børnene får en sund og varieret kost se dagplejens pjece om kost og madkultur. Børn der kommer tidligt tilbydes morgenmad. Alle børn tilbydes et lille formiddagsmåltid. Børnene lærer gode vaner for hygiejne, såsom at vaske hænder før tilberedning af maden og måltidet. Søvn, barnevogn og sele Børn vokser fysisk og psykisk mens de sover. Børn skal sove det de har behov for og på tidspunkter der tager hensyn til det enkelte barns søvnrytme. Det skal være i en konstruktiv dialog mellem forældre og den enkelte dagplejer, hvordan dette kan tilgodeses. I skal medbringe en barnevogn og sele, vognen skal have en størrelse så barnet kan bevæge sig og ligge godt i læ for al slags vejr. Både vogn og sele skal være af godkendt mærke. 6

8 Påklædning Barnets påklædning skal være praktisk og svare til årstiden og barnets alder. Tøj barnet kan bevæge sig i og sko der passer i størrelse er nødvendigt for fysisk udfoldelse. Medbring skiftetøj fra top til tå og inde sko. Sygdom Hvis dit barn er syg, så ring og fortæl din dagplejer det. Vi har nogle retningslinjer for syge børn der skal overholdes, ikke kun af hensyn til jeres barn, men også af hensyn til de andre børn i gruppen. Et halvsløjt barn skal være hjemme. Barnet skal være rask for, at være i dagplejen og barnets almentilstand skal være i orden. Dvs. et feberfrit barn kan godt være for sløjt til at komme i dagpleje. Barnet kan ikke på samme måde som voksne give udtryk for, hvordan det har det. Derfor kan det være svært at vurdere, hvornår barnet er rask nok til at komme i dagpleje. Som tommelfingerregel kan man sige, at barnet skal være udhvilet, feberfrit og upåvirket, at det sammen med de andre børn kan deltage i dagplejens almindelige hverdag, både inde og ude. Barnet må ikke komme i dagpleje, hvis det kan smitte. Tegn på sygdom kan være feber, diarré eller opkastning, øjenbetændelse eller forkølelse. Hvis barnet bliver sygt i dagplejen, ringer vi efter jer, så barnet hurtigst muligt kan komme hjem. Medicin gives ikke medmindre det er livsvigtigt for barnet. Ved kroniske lidelser som astma m.v. gives lægeordineret medicin efter særlige regler. Dagplejers sygdom og gæstepleje Hvis dagplejeren bliver syg, vil I blive ringet op af en dagplejepædagog mellem kl.6-7 og få tilbudt en gæstepleje. Når dagplejeren er rask igen ringer vi til gæsteplejen eller hjem til jer. Vi bestræber os på, at I får tilbudt den samme gæsteplejer hver gang, hvis det er muligt eller en dagplejer fra samme legestue, som barnet kender. Gæstepleje tilbydes også, hvis barnets dagplejer holder feriedage eller skal på kursus. I som forældre kan aftale et besøge i gæsteplejen, inden barnet skal der til. Dagplejers ferie og fridage Dagplejerne arbejder 48 timer ugentlig. Derfor optjener de 7 ekstra fridage om året. Børnenes fridag/ferie Vi mener det er en god ide for barnet, at holde ferie sammen med sin mor og far. Det er også vigtigt, at barnet indimellem holder en fridag, når der er mulighed for det. Det kan være hårdt for et lille barn, at skulle dele en voksen og legetøj med 3 andre børn. 7

9 Refusion i forældrebetaling under dagplejers fravær Hvis I under dagplejers fravær selv vælger, at sørge for pasning af jeres barn, ydes fraværsgodtgørelse dog ikke for lukkedage. Transport af børnene Dagplejerne har mulighed for at tage på udflugt, køre til steder hvor der vises teater eller andre aktiviteter. I skal give skriftlig tilladelse til at børnene transporteres i bil og bus. Forsikring Det er jeres egen ulykkes forsikring der dækker barnet i dagplejen. Fototilladelse Dagplejerne bruger foto til glæde for børn og forældre, men også som dokumentation i deres arbejde. I skal give skriftlig tilladelse til, om jeres barn må blive fotograferet. Rygepolitik Dagplejeren, familien og andre der måtte være i dagplejehjemmet må ikke ryge i hjemmet i dagplejerens åbningstid. Dagplejeren må aldrig ryge i børnenes påsyn, hverken i sin have eller i andre sammenhænge. Dyrepolitik Vi har en dyrepolitik, hvor der bl.a. er beskrevet at børn og dyr ikke må være sammen uden dagplejerens fulde opmærksomhed. Vi mener det er en god ting at børn og dyr lærer at omgås hinanden med respekt. Det er dog altid dagplejerens ansvar, at både børn og dyr kan lide hinandens selskab og at ingen af parterne presses til samværet. I kan ønske et hjem uden dyr og vi vil så vidt det er muligt opfylde det. Vi tager naturligvis altid hensyn til familier med allergi. Rusmiddelpolitik Det er ikke tilladt for dagplejerne at bruge nogen former for rusmidler i arbejdstiden. Det betyder også, at familie eller besøgende i dagplejehjemmet ikke må nyde alkohol eller rusmidler i åbningstiden. 8

10 Oplever vi som personale, at I er påvirkede af alkohol eller med en adfærd der giver anledning til bekymring, er det vores pligt og ansvar, at konfrontere jer med jeres tilstand og efterfølgende at tage en samtale. Vi har som dagplejer underretningspligt der går forud for vores tavshedspligt, hvilket betyder at har vi en bekymring for et barn har vi pligt til at underrette kommunen. Lukkedage Dagplejen er lukket grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag og fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Forældrerådet drøfter årligt om der skal være yderligere lukkedage i forbindelse med julen og påsken. Det tages op i forældrebestyrelsen til endelig beslutning. Åbne- og lukketider Hvert dagplejehjem har individuelle åbnings- og lukketider. Disse tider vil dog altid ligge indenfor tidsrummet 6.00 til Hvis I får behov for at ændrede tider, så snak med jeres dagplejer om der er mulighed for det. Arbejdstiden for den enkelte dagplejer må ikke overstige 48 timer om ugen. Betaling for dagpleje Betaling for en dagplejeplads sker månedsvis forud. Finder opstart i dagpleje sted midt i en måned, kan der gå yderligere en måned før regningen modtages. Søskendetilskud Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % for de næste pladser. Fripladstilskud I har mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud via Digital Pladsanvisning. Indkomstgrænserne for tildeling af fripladstilskud kan ses der. Udmeldelse Udmeldelse skal ske via Digital Pladsanvisning med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. 9

11 Digital Pladsanvisning I finder Digital Pladsanvisning på Bornholms Regionskommunes hjemmeside: www. brk.dk. Der har I direkte adgang til at skrive jeres barn op til en plads i et dagtilbud, melde ud, søge om økonomisk fripladstilskud, se hvor barnet står på venteliste, se status på ansøgninger og meget mere. Forældrerådet Det er forældrerådets opgave at varetage dagplejens interesser. Forældrerådet består af forældre, dagplejere, dagplejepædagog og dagplejelederen. Leder for dagplejen er fast medlem og fungerer som sekretær. Forældrerådets formand sidder med i den samlede forældrebestyrelse for dagtilbud. Valg til forældrerådet afholdes hver forår. Dagorden og referater sendes ud til medlemmerne af forældrerådet og til alle dagplejere. Forældrerådet holder møder ca.4 gange årligt og arbejder bl.a. med: Kvaliteten i dagplejen Høringssvar Dialogmøder med politikere Arrangerer foredragsaften Drøfter lukkedage 10

12 Vi glæder os til at byde Jer velkommen i Dagplejen 11

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen Januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i kommunal dagpleje

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i kommunal dagpleje DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i kommunal dagpleje April 2017 Kære forældre til børn i kommunal Dagpleje. Vi håber, at I og jeres barn vil få mange gode oplevelser i

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold 1 Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. I denne folder kan du som forælder finde svar på stort set alle spørgsmål omkring Dagplejen. Indhold 1.

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune Hvem passer os? Det gør dagplejen i Brøndby kommune Lidt om os selv I dagplejen modtager vi børn i alderen fra 0 og til 2 år og 8 måneder. Børnene bliver passet i dagplejernes private hjem. Dagplejerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 9 kommunale dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. En dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen

Læs mere

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Børneby Glesborg Glesborg Bygade 81 8585 Glesborg Distriktsleder -

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik Den kommunale Dagpleje En vigtig brik Vi byder hermed dig og dit barn hjertelig velkommen til Dagplejen i Vordingborg Kommune For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær Med dette

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune Dagplejen Syd/Øst Svendborg Kommune 1 Velkommen i dagplejen Syd/Øst vi glæder os til samarbejdet. Når dit barn skal starte i dagpleje, er der sikkert mange spørgsmål, som trænger sig på. For at hverdagen

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN MORSØ KOMMUNE 3 MULIGHED FOR ORLOV 4 BARNETS PASNINGSBEHOV 5 BESKÆFTIGELSE OG UDVIKLING 5 LEGESTUE 6 RYGEPOLITIK 6 UDSTYR 6 BØRN I BILEN

Læs mere

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Helle Frimann tlf. 58 57 34 90 Afdelingsleder

Læs mere

Hvad er dagpleje? Velkommen

Hvad er dagpleje? Velkommen Nyttig viden 1 Indhold Hvad er dagpleje?... 3 Mål - mission, vision og værdier... 4 Starte i dagpleje... 6 Tavshedspligt... 8 Legestuegrupper... 9 Tværfagligt samarbejde... 10 Rygepolitik i dagplejen...

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START 1 Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige, trygge omgivelser, hvor der er tid og ro til det

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Evigglad

Velkommen i Dagplejen Evigglad Velkommen i Dagplejen Evigglad Kære forælder Nu nærmer tiden sig, hvor dit barn skal starte i dagpleje. Vi glæder os til at byde dig velkommen i Dagplejen, hvor dit barn vil få nogle gode og lærerige år.

Læs mere

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider:

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider: Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16 Administrative medarbejdere: Ingeborg Haahr tlf. 87 94 73 17 Mona Skov tlf. 87 94 73 18 Telefontider: Mandag 8.00 13.00 Tirsdag 8.00

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Velkommen i Gittes dagpleje

Velkommen i Gittes dagpleje Velkommen i Gittes dagpleje 1 Jeg hedder Gitte Gudmandsen og min mand hedder Toni. Vi har to drenge, Kasper og Lasse. Lasse er stadig hjemmeboende. Jeg vil med denne bog give jer indblik i min dagpleje.

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Pia Kruse Tramborg tlf. 58 57 36 41 Administration:

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Børnehusene Team Høng Dagplejen

Børnehusene Team Høng Dagplejen Børnehusene Team Høng Dagplejen TEAM HØNG Velkommen til den kommunale dagpleje Velkommen i dagplejen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Team Høng.

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige trygge omgivelser, der er tid og ro til det enkelte

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune.

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN dagplejen INFORMATIONSFOLDER I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN VI VIL GERNE BYDE JER OG JERES BARN VELKOMMEN I DAGPLEJEN Jeres barns start i Dagplejen

Læs mere

Velkommen i 4-Kløveren

Velkommen i 4-Kløveren Velkommen i 4-Kløveren Indholdsfortegnelse Velkommen. s.2 Telefon nr s.2 Åbningstider... s.2 Ferie og lukkedage. s.3 Personale. s.3 Forældrebestyrelsen... s.4 Vuggestuen.. s.4 Opstart i vuggestuen.. s.4

Læs mere

Dagplejen i Viby. Rosenvang Søndervang/Kjærslund/Rosenhøj Viby Vestergård/Vårkjær/Grøfthøj

Dagplejen i Viby. Rosenvang Søndervang/Kjærslund/Rosenhøj Viby Vestergård/Vårkjær/Grøfthøj 1 Indholdsfortegnelse: Dagplejen i... 2 Kontaktoplysninger... 2 Dagplejens kendetegn... 4 Præsentationsbesøg... 4 Kontaktmødet... 4 En god start... 4 Samarbejdet mellem dagplejer og forældre... 4 Komme

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

2. udgave redigeret august 2014

2. udgave redigeret august 2014 2. udgave redigeret august 2014 Indhold Velkommen til Dagplejen Holstebro...3 Bestyrelse...3 Dagplejerens uddannelse...3 Pædagogiske læreplaner...3 Lidt om dagplejen...4 Samarbejde/ gensidige forventninger...4

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Beder og Malling

Velkommen til Dagplejen i Beder og Malling Velkommen til Dagplejen i Beder og Malling Beder Dagtilbud Beder Dagplejen Beder/Malling Vuggestuen Bymosen Børnehaven Bekkasinen D.I.I. Børnehuset Grønnebakken D.I.I. Amaliegården D.I.I. Himmelblå - Hænder

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Dagtilbuddet...3 Kontaktoplysninger...3 Dagplejens kendetegn...3 Forbesøg...3 Kontaktmødet...3 En god start på dagplejelivet...4

Læs mere

FORÆLDREPJECE August 2015

FORÆLDREPJECE August 2015 FORÆLDREPJECE August 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 5 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 6 Gæstepleje...

Læs mere

2. udgave redigeret januar 2017

2. udgave redigeret januar 2017 2. udgave redigeret januar 2017 INDHOLD Velkommen til Dagplejen Holstebro...3 Bestyrelse...3 Dagplejerens uddannelse...3 Pædagogiske læreplaner...3 Lidt om dagplejen...4 Tavshedspligt/underretningspligt...4

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Velkommen til barn og forældre i dagplejen

Velkommen til barn og forældre i dagplejen Velkommen til barn og forældre i dagplejen Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Svendborg. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns videre udvikling. Vi håber,

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED - et valg med nærhed, tryghed og udvikling Kære forældre Velkommen til Dagplejen Lystrup/Elsted. Vi er en professionel dagpleje, hvor det gode børneliv hele tiden

Læs mere

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer?

Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Dagplejen Kolding kommune Jobbet som dagplejer? Denne pjece indeholder information om de kriterier der skal være opfyldt, for at du kan komme i betragtning til en stilling som kommunal dagplejer. Pjecen

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune 2012 Pædagogisk læreplan Dagplejen 1 Kolding kommune Dagtilbudsloven 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Velkommen til Guldsmeden 2015

Velkommen til Guldsmeden 2015 Velkommen til Guldsmeden 2015 Forventningsafklaring og rundvisningen i vores hus er med til at skabe tryghed, så alle børn oplever den bedste start i Guldsmeden Under rundvisningen fortæller pædagogen

Læs mere

Hverdagen i dit barns dagpleje

Hverdagen i dit barns dagpleje Hverdagen i dit barns dagpleje 1 Indhold Hvad er en dagpleje? Dagplejepædagogen Derfor er det vigtigt at gå i dagpleje Starten i dagplejen Hverdagen i dagplejen Pædagogiske læreplaner Forældresamarbejde

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I

VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I SKALS BØRNEHAVERNE VUGGESTUEN I KÆRHUSET Børnehaven Kærhuset Kærvej 11g 8832 Skals Tlf. 87871480 hg@viborg.dk Hjemmeside: Børnehaven Kærhuset Vuggestuen i Børnehaven Kærhuset

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere