3 Vi et styrker medarbejderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Vi et styrker medarbejderne"

Transkript

1 Virksomhedstyper 3 Vi et styrker medarbejderne Medarbejderne er i centrum i de gode virksomheder. Det er ikke kun ingeniørerne, der er med til at sikre virksomhedens produkt- og serviceinnovation; det er alle medarbejdere, der bidrager med gode idéer. Skal det kunne lade sig gøre, kræver det ikke blot et højt uddannelsesniveau. Mindst lige så vigtig er den erfaringsopbygning, som medarbejderne gennem arbejdet kan trække på i udviklingen af produkter og services. Erfaringen med arbejdet skaber nye løsninger internt i virksomheden, og samtidig styrker det Vi et og gør medarbejderne stolte af at være en del af et hele. Uddannelse er vigtigt, men det er ikke alt I seneste analyse pegede Cevea på, at gode virksomheder formår at skabe et Vi i virksomheden, som alle medarbejdere er en del af og bidrager til. Det giver alle medarbejdere mulighed for at bidrage til at skabe innovation i virksomheden, men det stiller også krav til, at medarbejderne netop tager et ansvar og bidrager til den udvikling, der skal bære virksomheden frem. Det stiller naturligvis høje krav til medarbejdernes kompetencer, men det er ikke kun uddannelsesmæssige kompetencer, der er afgørende. Som det fremgår af figur 1 nedenfor, er der ikke slående forskel på medarbejdernes uddannelsesniveau i gode henholdsvis mindre gode virksomheder. FIGUR 1 UDDANNELSE Gode vsh Solide vsh Udfordret vsh Svageste vsh Lang videregående uddannelse Kort eller mellemlang uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Folkeskole Kilde: MEADOW Variabel HEDU (Hvilken uddannelse har du?) 0% 20% 40% 80% 100% Kontakt Frank Skov, analysechef T Forfatter Frank Skov, analysechef E. Anna Hviid Heickendorff E. Emil Sølver Rehling E. Peter Nielsen E. Notat Tema: Erhvervspolitik Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 Figuren viser en væsentligt forskel på andelen af højtuddannede blandt de svageste virksomheder i forhold til de tre andre virksomhedstyper. Blot 9,5 pct. af medarbejderne i de svageste virksomheder har en lang videregående uddannelse, mens det gælder 15,6 pct. i de udfordrede virksomheder, 16 pct. i de solide virksomheder og hele 17,9 pct. i de gode virksomheder. Det er selvfølgelig ikke uden betydning, at andelen af medarbejdere med en lang videregående uddannelse i de gode virksomheder er næsten dobbelt så stor som i de svageste virksomheder. Alligevel kan uddannelse ikke være den eneste forklaring på, at medarbejderne i de gode virksomheder er bedre i stand til at deltage i og bidrage til udviklingen af virksomheden gennem Vi et. Det skyldes blandt andet, at andelen af ufaglærte medarbejdere faktisk er større i de gode virksomheder end i nogle af de andre tre virksomhedstyper. Hele 22,9 pct. af de ansatte i de gode virksomheder har grundskolen som højeste uddannelsesniveau, hvilket er et tegn på, at det ikke kun er kompetencer erhvervet gennem uddannelse, der er centrale for at være en del af Vi et i de gode virksomheder. Én forklaring på den tendens kan være, at de gode virksomheder i højere grad anvender on the job training, hvor medarbejderne, som en del af deres daglige arbejde, oplæres og instrueres sideløbende. Det fortæller blandt andre interviewperson Michael Hansen, der arbejder som ufaglært struktør i kloakeringsfirmaet VAM A/S. Han påpeger, at kompetencerne i mindst lige så høj grad kommer fra det daglige arbejde og samarbejde med kollegerne og den erfaring, det giver, som de kommer gennem de kurser, han har gennemgået. Set mere overordnet tegner figur 2 nedenfor også et tydeligt billede af, at de gode virksomheder i højere grad netop anvender on the job training end de mindre gode. FIGUR 2 ON THE JOB TRAINING 50% 40% 30% 20% Ja Nej 10% 0% Svageste vsh Udfordret vsh Solide vsh Gode vsh Virksomhedstyper Variabel DTRAINED_2 (De seneste 2 år: Har du i dit nuværende job fået instruktion, mens du lavede dit normale arbejde?) Som det fremgår af figur 2 har hele 54,2 pct. af medarbejderne i de gode virksomheder modtaget instruktion sideløbende med deres normale arbejde, mens det blot gælder 43 pct. af medarbejderne i de mindre gode virksomheder. Det betyder altså også, at det ikke blot er de ufaglærte, som udgør 22,9 pct. af de ansatte i de gode virksomheder, der løbende modtager instruktion for at forbedre deres indsats. Det er medarbejdere i alle dele af virksomheden. Ydermere måler on the job training ikke direkte på erfaringsopbygningen, men det virker sandsynligt, at medarbejdere, der modtager instruktion sideløbende med arbejdet eksempelvis når de støder på problemer også opbygger flere erfaringer, de efterfølgende kan trække på. Målet giver alt i 2

3 alt et godt indtryk af, at medarbejderne hjælper hinanden og får hjælp af ledelsen til at forbedre og udvikle deres kompetencer. Det skaber også en større motivation blandt medarbejderne, fortæller interviewperson Torben Bach, der er direktør i transportfirmaet Bach & Pedersen Fragt A/S, fordi virksomheden viser interesse for at løfte medarbejdernes kompetencer, hvilket også skaber større jobtilfredshed. Han påpeger netop, at medarbejderen ikke blot er en lønslave, men i høj grad er med til at sikre virksomhedens succes blandt kunderne, hvilket netop kræver de gode kompetencer, som både uddannelse og on the job training er med til at give. On the job training er ikke kun positivt, fordi det bidrager til medarbejdernes motivation. Sammenholdes on the job training med andre parametre, såsom det at lære noget nyt, bliver det klart at medarbejdere, der udvikler deres kompetencer på jobbet, også bliver bedre i stand til at lære nye ting og dermed løse flere opgaver. Figur 3 nedenfor illustrerer sammenhængen mellem on the job training og det at lære nyt på jobbet. FIGUR 3 ON THE JOB TRAINING OG LÆRER NYE TING 90% 80% 70% Lærer nye ting mindre end én gang om måneden 50% 40% 30% Lærer nye ting mindst én gang om måneden 20% 10% 0% Nej On the job training Ja Variablen DLRNNEW_1 (Hvor ofte indebærer dit job at du lærer nye ting?) Variablen DTRAINED_2 (De seneste 2 år: Har du i dit nuværende job fået instruktion, mens du lavede dit normale arbejde?) Figuren viser at hele 78,6 pct. af medarbejderne eller næsten fire ud af fem, der modtager on the job training, lærer noget nyt på jobbet mindst én gang om måneden. Omvendt er det blot 65,8 pct. af medarbejderne, der ikke modtager on the job training, som lærer noget nyt mindst én gang om måneden. Det giver en indikation af, at medarbejderne lærer på jobbet, og instruktionen fra kolleger og ledere er med til at udvikle medarbejdernes kompetencer. Den løbende instruktion giver ikke kun medarbejderne mulighed for at lære nyt, men det sætter også medarbejderne i stand til at løse flere komplekse problemer på egen hånd. Figur 4 viser sammenhængen mellem, hvorvidt medarbejderne modtager instruktion sideløbende med jobbet, og hvor ofte de løser nye eller komplekse problemer. 3

4 FIGUR 4 ON THE JOB TRAINING OG LØSE NYE ELLER KOMPLEKSE PROBLEMER 50% 40% 30% 20% "Nej" til on the job traning "Ja" til on the job traning 10% 0% Mindre end én gang om måneden Mindst én gang om måneden Løser komplekse problemer Mindst én gang om ugen Variablen DTRAINED_2 (De seneste 2 år: Har du i dit nuværende job fået instruktion, mens du lavede dit normale arbejde?) Variablen DPROBSOLVE (Hvor ofte er du stillet over for et nyt eller komplekst problem, hvor det tager mindst 30 minutter at finde en god løsning?) Figuren viser, at medarbejdere, der modtager on the job training, også oftere løser og antages det er i stand til at løse de komplekse problemer, de stilles overfor. Af de medarbejdere, som modtager løbende instruktion, er det hele 53,2 pct., der løser komplekse problemer hver eneste uge, og mere end tre ud af fire møder sådanne problemer mindst én gang om måneden. Af medarbejdere uden samme instruktion i hverdagen er det kun 44,2 pct., der løser komplekse problemer hver uge. Her kan uddannelse naturligvis spille en markant rolle for dem, der løser komplekse problemer uden at modtage instruktion, men tallene tyder på, at on the job training er med til at styrke medarbejdernes evner til at løse de problemer, de måtte møde. Ny viden skaber nye idéer I forrige afsnit var fokus på, hvorvidt medarbejdere, som modtager oplæring i jobbet, i højere grad lærer nyt og løser komplekse problemer. Det er derfor centralt, at medarbejderne i de gode virksomheder netop modtager on the job training, hvis de skal være i stand til at udvikle nye produkter og services til virksomheden. Det afspejler sig i medarbejdernes kreativitet. Figur 5 nedenfor viser, hvor stor en andel af medarbejderne i gode henholdsvis mindre gode virksomheder, der har fundet på projekter eller løsninger til virksomheden. Figuren giver en klar indikation af, at medarbejderne i de gode virksomheder i højere grad er med til at udvikle virksomheden end medarbejderne i mindre gode virksomheder. Det skyldes givetvis det dedikerede fokus på medarbejderinddragelse, styrkelsen af medarbejdernes kompetencer og skabelsen af det Vi, der kendetegner de gode virksomheder. 4

5 FIGUR 5 MEDARBEJDERINNOVATION 75% 70% 65% 55% Gode vsh Solide vsh Udfordret vsh Svageste vsh Virksomhedstyper Variablen DINNOVBEH_1-3 (Har du i løbet af det seneste år: 1) Udtænkt løsninger til forbedring af områder i dit eget arbejde, 2) Fundet på nye eller forbedrede produkter eller serviceydelser for virksomheden, og 3) Forsøgt at overtale din arbejdsleder eller chef til at støtte nye idéer). DINNOVBEH er Ja, hvis medarbejderen har svaret ja til mindst to af ovenstående spørgsmål, ellers er den nej. Figuren viser, hvorvidt medarbejderne har fået idéer til forbedringer på deres eget område, til nye produkter eller serviceydelser eller forsøgt at overtale overordnede til at støtte deres nye idéer. Medarbejderne skal have svaret ja til mindst to af spørgsmålene for at være medregnet. Hele 71,4 pct. af medarbejderne i de gode virksomheder har fået nye idéer, udviklet nye produkter eller forsøgt at overtale deres overordnede til én af de to. For de svageste virksomheder er det blot 61,8 pct. af medarbejderne. Det vil sige, at andelen af medarbejdere, der selv bidrager til udviklingen i virksomheden og af dens produkter og serviceydelser, er 15,5 pct. større end i de gode virksomheder. Medarbejderne i de gode virksomheder kommer altså ikke blot med flere idéer, men de går også i højere grad til deres overordnede med de idéer, der har. Det er med til at sørge for, at mange processer og arbejdsgange i virksomheden optimeres på medarbejdernes initiativ. Variablen måler også, hvorvidt medarbejderne rent faktisk forsøger at overtale deres chef til at støtte projektet, hvilket giver en indikation af medarbejdernes myndiggørelse i virksomheden. Det kræver stor selvstændighed af medarbejderen og stor tillid fra ledelsen, hvis medarbejderne skal forsøge at overtale lederen til at støtte et projekt, og det er netop noget af det, der kendetegner de gode virksomheder. Alligevel er medarbejdernes idéer i den grad noget, der er med til at sætte skub i virksomheden, fortæller interviewperson Jens Brøndum fra VAM A/S. Han mener, at medarbejderne kender arbejdsgangene godt, og de kan derfor ofte komme med nye og bedre metoder til at udføre en bestemt opgave på. Derfor lægger virksomheden også vægt på at have et månedligt møde, hvor alle medarbejdere kan mødes og diskutere og udveksle idéer. InterviewpersonMark Groht, der er maskinfører i VAM A/S, fortæller, at virksomheden netop har forsøgt sig med en ny empowerment eller myndiggørelsesstrategi, hvor medarbejderinddragelse er i centrum. Han påpeger desuden, at ledelsens åbenhed og synlighed er med til at skabe en tryg arbejdsplads med respekt for den enkelte medarbejders idéer og faglighed. Resultaterne ovenfor understreger, at medarbejdernes villighed og faglige kompetence til at kunne hjælpe virksomhedens udvikling på vej i dag er halvdelen af jobbet i en dansk virksomhed. Evnen til at kunne spotte potentielle forbedringer, bringe disse til ledelsen og derefter kunne deltage i udviklingen og senere implementeringen af disse nye projekter, rutiner og arbejdsgange er den anden halvdel. Netop det indkapsler 5

6 Virksomhedstyper interviewperson Carsten S. Madsen, der er IT-ansvarlig og terminalmedarbejder i Bach & Pedersen Fragt A/S, med ordene: Cheferne er der altid, hvis man har brug for det, men ellers er der tillid til, at opgaven bliver løst ordentligt af medarbejderne. Tryghed skaber initiativ, men også stolthed Det ses altså både i tallene og på baggrund af interviews, at gode virksomheder i høj grad lægger vægt på og måske endda systematiserer medarbejderinddragelsen. Det bliver en central del af at skabe et trygt arbejdsmiljø og til at udvikle virksomhedens produkter og services, der i sidste ende styrker virksomhedens bundlinje. Når medarbejderne føler sig inddraget, bidrager de med flere idéer, og det er en central drivkraft i virksomheden. Medarbejderne er ikke blot mere initiativrige, men også mere stolte i de gode virksomheder. Interviewperson Michael Hansen fra VAM A/S fortæller, at det skaber stolthed over jobbet, når man fortæller andre, om de løsninger på komplicerede opgaver man har været med til at udvikle. Stoltheden blandt medarbejderne er ikke blot evident i de interviews, Cevea har foretaget, men den kommer også til udtryk i den bredere undersøgelse af MEADOW-datasættet. Figur 6 nedenfor giver en oversigt over medarbejdernes følelse af stolthed for hver af de fire virksomhedstyper. FIGUR 6 FØLER SIG STOLT Gode vsh Solide vsh Udfordret vsh Meget enig Enig Uenig Meget uenig Svageste vsh 0% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 80% 90% 100% Variabel CJOBLIKE_3 (Er du enig eller uenig i: Jeg er stolt af at fortælle andre, hvem jeg arbejder for?) Som det ses af figuren, er størstedelen af danske medarbejdere stolte over den virksomhed, de arbejder for. Dog vidner tallene også om, at der eksisterer forskelle mellem de gode og de mindre gode virksomheder. Det er eksempelvis hele 41,6 pct. af medarbejderne i de gode virksomheder, der svarer, at de er meget enige i, at de er stolte over at fortælle om virksomheden. Det samme gælder blot 31,7 pct. af medarbejderne i de svageste virksomheder, og andelen af meget stolte medarbejdere er således 31,2 pct. større i de gode virksomheder end i de svageste virksomheder. Ikke nok med at medarbejderne i de gode virksomheder føler sig meget stolte, så viser tabellen også, at hele 17,2 pct. af medarbejderne i de mindre gode virksomheder føler sig uenige eller meget uenige i, at de er stolte over deres arbejdsplads. Det gælder blot 10,8 pct. af medarbejderne i de gode virksomheder. Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af medarbejdere i de svageste virksomheder, der ikke føler sig stolte, er hele 6

7 59,3 pct. større end blandt de gode virksomheder. Selvom forskellen måske ikke syner af meget, er andelen af medarbejdere, der ikke er stolte, altså markant mindre i de svageste virksomheder. Som medarbejder skal der givetvis meget til, før man i et survey angiver, at man er uenig eller meget uenig i, at man er stolt over at fortælle om sin arbejdsplads. Der kan selvfølgelig være mange forklaringer på medarbejdernes manglende stolthedsfølelse, men det er sandsynligt, at medarbejdere føler sig mindre stolte, hvis de i mindre grad bliver hørt og inddraget i udviklingen og tilrettelæggelsen af arbejdet. For medarbejderne i de gode virksomheder har det stor betydning, at man netop bliver inddraget som en del af det Vi, som virksomheden udgøres af. Det giver altså en indikation af, at gode virksomheder ikke kun er vigtige, fordi de skaber overskud til virksomhedsejerne og i samfundet. De er også vigtige, fordi medarbejderne i gode virksomheder i højere grad er stolte af og værdsætter den virksomhed, der arbejder i. De positive tilbagemeldinger fra medarbejderne kan bedst opsummeres med struktør i VAM A/S Michael Hansens ord: Hvis man har en god makker, nogle gode materialer og værktøjer og en god chef, så er vejret det eneste, man kan brokke sig over. 7

4 Godt arbejde er centralt

4 Godt arbejde er centralt 4 Godt arbejde er centralt Medarbejdernes gode arbejde er det, der muliggør udvikling i virksomhederne. Cevea har i gentagende analyser påpeget, at gode virksomheder klarer sig bedre end deres konkurrenter

Læs mere

2 De gode virksomheder

2 De gode virksomheder Virksomhedstyper 2 De gode virksomheder Hvad kendetegner de gode virksomheder? Efterhånden kender de fleste virksomheder til vigtigheden af innovation, men hvis virksomheder, der i dag halter efter, skal

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

HOLDÅND Cevea:Overskudsdelingiverbonuspå bundlinjen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 6. maj 2015, 05:00

HOLDÅND Cevea:Overskudsdelingiverbonuspå bundlinjen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Sektioner Søg Menu HOLDÅND Cevea:Overskudsdelingiverbonuspå bundlinjen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Det handler om at skabe et vi. De bedste virksomheder inddrager

Læs mere

Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn

Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn 1 Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn I fag hvor deltidsansættelser er udbredte, får man en lavere timeløn end i fag, hvor deltidsansættelser ikke er særligt udbredte. Samtidig

Læs mere

Asylansøgere på arbejdsmarkedet

Asylansøgere på arbejdsmarkedet 1 Asylansøgere på arbejdsmarkedet Debatten om asylansøgere har ofte et snævert fokus, hvor mulighederne for at begrænse indvandring mest muligt er i centrum. Få ser på mulighederne, og på hvordan asylansøgerne,

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Danmarks erhvervspolitiske fremtid

Danmarks erhvervspolitiske fremtid Danmarks erhvervspolitiske fremtid Den erhvervspolitiske retning i Danmark er i øjeblikket til debat. Omdrejningspunktet er, hvordan produktiviteten i samfundet og i forlængelse heraf den samlede produktion

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering

876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering 876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering Indeværende notat undersøger, hvor mange job der er i risiko for automatisering over de næste årtier. Vi finder at 31 pct. af alle job svarende til

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande

De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande I de mere lige lande er befolkningen gennemsnitligt mere tilfredse med livet som helhed. Dette skyldes ikke alene, at de fattigste har det bedre i de

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Hvis man lever i et land med lav ulighed, har man generelt mere tillid til andre mennesker, end hvis man lever i et land med høj ulighed. Dette gælder,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Christiansborg overskygger kommunalpolitikken

Christiansborg overskygger kommunalpolitikken Christiansborg overskygger kommunalpolitikken Christiansborgpolitikere dominerer. Når 51,9 pct. af danskerne oplever, at alle vigtige politiske beslutninger træffes på Christiansborg, som nye tal fra Cevea

Læs mere

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede 1 Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede Ansatte i relationsfag er udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det skaber en nedslidning af de ansatte, som føler, at de ikke kan leve op til de

Læs mere

Danskerne ønsker mere lighed i formuer

Danskerne ønsker mere lighed i formuer Danskerne ønsker mere lighed i formuer Formuer burde være ganske ligeligt fordelt, det mener 77 pct. af danskerne. 8 ud af 10 danskere er endda enige om, at den rigeste femtedel af danskerne burde have

Læs mere

Flere unge har brug for fleksuddannelse?

Flere unge har brug for fleksuddannelse? Flere unge har brug for fleksuddannelse? Knap hver femte ung f i dag ikke en ungdomsuddannelse. Det betyder, at der fra hver gang er ca. 11.000 unge, som har brug for et andet tilbud end de eksisterende

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Notat: Medierne sætter lærerne under pres

Notat: Medierne sætter lærerne under pres Notat: Medierne sætter lærerne under pres Det er afgørende at have den offentlige mening bag sig for at kunne komme stærkt ud af en forhandlingssituation. Og på det seneste er resultater fra meningsmålinger

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund NOTAT Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund 26. april 2016 Den Sociale Kapitalfond Analyse Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked Robotterne kommer- men er det det værste Arbejdsmarkedet er i forandring

Fremtidens arbejdsmarked Robotterne kommer- men er det det værste Arbejdsmarkedet er i forandring Fremtidens arbejdsmarked Robotterne kommer- men er det det værste Arbejdsmarkedet er i forandring Frank Skov, analysechef Cevea 23.06.2016 Konventum Andel af arbejdsstyrken i deltid 25 20 Andel i deltidsarbejde

Læs mere

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 2 Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Før i tiden var det selvskrevet, at når far var landmand, så skulle sønnike overtage gården en dag. Mange danske børn

Læs mere

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau 21. januar 2014 ARTIKEL Af David Elmer Flere ufaglærte arbejder på højt niveau Der er blevet markant færre ufaglærte i Danmark, men de er til gengæld blevet opkvalificeret i sådan en grad, at langt flere

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø 1 Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø Deltidsansatte oplever oftere end fuldtidsansatte psykiske belastninger i deres job. Det tyder dog ikke på, at det skyldes tidspres og andre arbejdsmæssige faktorer.

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012

Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Internt kontra eksternt salg Gennemført september/oktober 2012 Indhold Metode Hovedkonklusioner Salgsafdelingens opbygning Profiltyper i internt og eksternt salg Hvordan skaber man gode sælgere Aflønning

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo?

Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? 1 Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? Det fremføres ofte i den offentlige debat, at vi i Danmark har et højt skatteniveau sammenlignet med andre industrialiserede lande og det derfor er svært, at tiltrække

Læs mere

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2.

,0. Er du mand eller kvinde? 1. Mand ,3. 2. Kvinde ,7. Hvad er din alder? år ,2. 2. 09:55 Friday, June 17, 2016 1 I alt 1.214 100,0 Er du mand eller kvinde? 1. Mand 614 50,3 2. Kvinde 600 49,7 Hvad er din alder? 1. 16-29 år 125 23,2 2. 30-59 år 691 53,5 3. 60 år eller derover 398 23,4

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds?

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds? .04.07 Ny undersøgelse afliver myter om private opfindere - portræt af de danske opfindere En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut afliver myten om den private opfinder som en person, der arbejder

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER

BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER BRUG MEDARBEJDERNES HISTORIER HISTORIER DER FLYTTER MENNESKER STORYTELLING I FORANDRINGER KARENLUMHOLT.DK LSKOMMUNIKATION.DK 1 HVAD SIGER HISTORIERNE OS? Historierne er udtryk for organisationens kultur,

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune Indhold 1. Resultatet af den nationale trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune... 1 1.1. Kommunalt og nationalt trivselsmål... 2 1.2.

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Et hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbredet og tilknytningen til

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger.

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Vi tror på dig Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Om at være stolt af sin arbejdsplads Sparekassen Faaborg er et moderne pengeinstitut med succes. Den succes skal

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Kløften mellem land og by vokser

Kløften mellem land og by vokser 1 Kløften mellem land og by vokser Urbanisering er ikke noget nyt begreb. Men efter kommunalreformen har udviklingen for alvor taget fart. Hvor der i 1981 boede næsten ligeså mange i yderkommunerne som

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Uligheden i indkomster stiger

Uligheden i indkomster stiger Uligheden i indkomster stiger har ikke kun alene højeste disponible indkomst, de har også oplevet en væsentlig højere stigning end andre lønmodtagere. Indkomstgabet mellem topledere og lavtlønnede er steget

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Internationale perspektiver på ulighed

Internationale perspektiver på ulighed 1 Internationale perspektiver på ulighed På det seneste er der sket en interessant udvikling i debatten om økonomisk ulighed: de store internationale organisationer har kastet sig ind i debatten med et

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Skolen

Velfærdens Danmarkskort - Skolen 1 Velfærdens Danmarkskort - Skolen Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i den danske folkeskole gennem

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere