Kleinsvej Maribo Tlf Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk"

Transkript

1 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej Maribo Tlf Fax RevisorInformerer Juli 2006 Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten Små selskaber skal ikke længere indregne leasede aktiver og de tilhørende leasingforpligtelser i årsrapporten. Det er nu tilstrækkeligt at oplyse om forpligtelserne i noterne. Kravet kan opfyldes ved at oplyse om de månedlige leasingydelser og kontraktens løbetid. Når man bruger de nye regler, skal den årlige leasingydelse indregnes i årsrapportens resultatopgørelse som en omkostning. Det gælder, uanset om leasingaftalen er finansiel eller operationel. Mellemstore og store selskaber skal stadig indregne finansielle leasingkontrakter i balancen. Nye regler kan ændre det finansielle billede Når du fjerner de indregnede leasingkontrakter fra balancen, vil virksomhedens egenkapital sandsynligvis ændre sig. Den samlede sum af aktiver og passiver bliver formindsket, og en række af de finansielle nøgletal, som netop beregnes ud fra aktiver og passiver, forandrer sig dermed. Alt i alt kan det ændre det billede, som regnskabsbrugeren får af din virksomhed, når han eller hun læser din årsrapport

2 Det kan derfor være nødvendigt at oplyse om nogle forhold, som årsregnskabsloven ikke umiddelbart kræver. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis virksomheden har indgået væsentlige finansielle leasingkontrakter, som ikke er indregnet i balancen. Det kan rykke på billedet af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Transaktioner med nærtstående parter Det er ikke længere et krav, at små selskaber skal oplyse om transaktioner med nærtstående parter i årsrapporten. Det skal heller ikke fremgå, hvem der er hovedanpartshavere og dermed har den bestemmende indflydelse i selskabet. Det skal dog stadig fremgå af aktieselskabers årsrapporter, hvem der ejer aktier i selskabet. Ekstraordinært udbytte Bestyrelsen i et aktie- eller anpartsselskab kan udlodde ekstraordinært udbytte til aktionærer eller anpartshavere i løbet af et regnskabsår. Som noget nyt kan generalforsamlingen én gang for alle give en tilladelse hertil. Selskabets vedtægter skal tilsvarende kun ændres én gang. Når bestyrelsen udlodder ekstraordinært udbytte, skal den skriftligt erklære, at der ikke udloddes mere, end selskabets økonomi kan bære. Er der råd til at udlodde? Det er et krav, at der skal udarbejdes en mellembalance efter principperne i årsregnskabsloven, når man overvejer at udlodde udbytte. Mellembalancen viser, om der er råd til at udlodde. I de fleste tilfælde skal en godkendt revisor tjekke mellembalancen og afgive en review-erklæring. Større selskaber skal fortsat oplyse om nærtstående parter og transaktioner med disse. Kontakt din revisor for yderligere information. Eksempler på øvrige ændringer i selskabslovgivningen Lempeligere regler om kapitaltab i anpartsselskaber Aktieselskaber kan opløses på samme uformelle måde som anpartsselskaber Ikke længere krav om indledende likvidationsregnskab Ikke længere krav om fusionsregnskab og spaltningsregnskab Ændrede regler om revisors erklæring ved kapitalnedsættelse. 2

3 Brug din revisor aktivt Brug din revisors kompetencer din revisor kan meget andet end at revidere din årsrapport. En ny lov betyder, at nogle mindre virksomheder kan slippe for at få foretaget revision. Det lyder måske besnærende, men vælger du revisionen fra, kan det få konsekvenser, der kan koste dig dyrt både i tid og kroner. Bankerne vil også fremover lægge stor vægt på, at dit regnskab er skrevet under af en revisor. Du skal oplyse skattemyndighederne om, hvorvidt dit regnskab er revideret, når du afleverer selvangivelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som offentliggør årsrapporterne, mener også, at en revisionspåtegning fortsat vil være et godt signal, fordi omverdenen får en garanti for, at regnskabets indhold er i orden. Din revisor kan fortælle dig, hvilke selskaber der kan vælge revisionen fra efter de nye regler. Hvis du vil vælge revisionen fra Hvis du overvejer at vælge revisionen fra, kan din revisor orientere dig om, hvordan du skal ændre vedtægterne, hvordan fravalget skal beskrives i årsrapporten, og hvilke ansvarsregler du er underlagt, hvis du afleverer en årsrapport, uden at din revisor har foretaget revision. Revisor din daglige sparringspartner Lovpligtig revision eller ej, så hjælper revisor typisk med at gøre regnskabet klart, når året er slut. Du kan også have fordel af, at revisor sørger for at bogføre i det daglige og håndtere beregningen af momsen, så du kan koncentrere dig om at drive din forretning. Måske foretrækker du at lave det meste af regnskabet selv, men har alligevel brug for at vende nogle tekniske detaljer med din revisor. Sig skat til din revisor Din revisor kan naturligvis også rådgive dig i skattespørgsmål, så du ikke risikerer at disponere forkert. Hvis der opstår uenighed med SKAT, kan revisor hjælpe dig med at håndtere din sag. Ofte er der mulighed for, at du kan få udgifterne til revisorrådgivning refunderet. Og så alt det andet Revisor kan hjælpe dig med at gennemskue tingene og kan svare på en lang række spørgsmål, f.eks.: budgetter for din virksomhed tjek af budgetter ved huskøb regnskab, når forældre køber lejligheder til deres børn pensionsopsparing og skatteregler for selvstændige deltagelse i ejendomsprojekter planlægning af generationsskifte økonomisk rådgivning ved dødsfald eller skilsmisse valg af selskabsform/virksomhedsform valg af økonomi- og lønsystemer vurdering og værdifastsættelse etablering af interne kontroller skatteregler ved aktiehandler rationalisering og ledelsesrådgivning. Brug din revisor aktivt Din revisor er omfattet af regler om kvalitetskontrol og får med jævne mellemrum kontrolleret, at kvaliteten af erklæringsopgaverne er i orden. Medlemmerne af FRR skal løbende gennemføre efteruddannelse, og det er din garanti for, at revisor er ajour med den sidste nye viden. Din revisor kender dig og din virksomhed og kan tage udgangspunkt i denne viden, når du har opgaver, der skal løses. Brug derfor din revisor aktivt som din daglige allround rådgiver i spørgsmål om revision, skat og meget mere. 3

4 Giv andre lov til at kigge i din skattemappe Den 1. februar 2006 åbnede SKAT for, at du kan give din revisor, bank eller ægtefælle adgang til din skattemappe via TastSelv Borger på SKATs hjemmeside. Du skal aftale med din revisor, bank eller ægtefælle, hvilke menupunkter de får lov til at kigge i. Du kan give adgang til følgende dele i din TastSelv-menu: profiloplysninger indberetning og beregning skattemappen. Autorisation Du kan give autorisation til et CVR-nummer, SE-nummer eller cpr-nummer. Autorisationen er tidsbegrænset, og du bestemmer suverænt, hvor længe autorisationen skal vare. Den skal mindst gives for en dag og kan maksimalt løbe i fem år. En autorisation ophører automatisk på udløbsdatoen. Hvis du vil ændre en autorisation Du kan uden problemer ændre eller slette en autorisation inden udløbsdatoen. Det gør du ved at gå ind på det skærmbillede, hvor alle dine autorisationer bliver vist. Du fjerner eller sætter markeringer til menupunkterne på det CVR-nummer, SEnummer eller cpr-nummer, du vil ændre. Adgang sker med digital signatur Revisor eller andre, som du giver autorisation, skal bruge deres digitale signatur for at logge sig på din TastSelv-menu. Logbog I logbogen under skattemappen kan du se, hvem og hvilke menupunkter du har givet autorisation til. Hver gang en med autorisation logger sig ind, bliver det automatisk noteret i logbogen. Du kan derfor altid følge med i, hvilke eventuelle ændringer der bliver foretaget, hvem der har foretaget dem, og hvornår det er sket. Længere momsfrist i sommerferietiden Folketinget har besluttet at udskyde fristen for afregning af moms i sommerferietiden. Du kan derfor vente til den 17. august med at betale og indberette momsen. Hvem har glæde af den forlængede frist Mellemstore virksomheder, der afregner moms hvert kvartal, kan udskyde momsen for april kvartal. Store virksomheder, der indbetaler moms hver måned, kan udskyde momsen for juni måned. 4

5 Husk ægtepagt ved gaver mellem ægtefæller I Danmark hylder vi normalt princippet om, at alle aftaler er gyldige også de mundtlige. Det gælder bare ikke aftaler om gaver mellem ægtefæller. Disse aftaler kræver en tinglyst gaveægtepagt. Gaver kræver ægtepagt Når ægtefæller aftaler at give hinanden gaver, kræver reglerne, at der foreligger en tinglyst ægtepagt. Det er af hensyn til gavegiver, kreditorer og arvinger. Hvis manden f.eks. vil forære sin hustru halvdelen af anparterne i sit selskab, er det ikke nok, at han blot skriver det i anpartshaverfortegnelsen eller udfylder et A4-ark med aftalen. Gaven er først gyldig, hvis der foreligger en tinglyst gaveægtepagt. Det betyder, at både kreditorer, giverægtefællen og givers arvinger kan kræve, at gaven bliver tilsidesat, eller at modtageren betaler et beløb svarende til gavens værdi. Kravet om ægtepagt gælder dog ikke fødselsdags- og julegaver, som står i rimeligt forhold til givers økonomi. Hvordan opretter man en ægtepagt? Ægtepagten skal være skriftlig, og begge ægtefæller skal personligt underskrive pagten. Der er ikke krav om vitterlighedsvidner. Tinglysning i personbogen Ægtepagter skal tinglyses i personbogen. Personbogen ligger på edb ved retten i Århus. Tinglysning, når du ønsker det Der er ingen tidsfrister for, hvornår en ægtepagt skal tinglyses. Den kan derfor sendes til tinglysning lang tid efter, at I har skrevet den. Hvis du og din ægtefælle f.eks. før jeres bryllup har underskrevet en ægtepagt om skilsmissesæreje, vil I have almindeligt formuefællesskab i jeres ægteskab, så længe ægtepagten ikke er tinglyst. I kan imidlertid hver for sig og når som helst sende ægtepagten til tinglysning. Når ægtepagten er tinglyst, træder særejet i ægteskabet i kraft. Statsamterne skal ikke længere godkende ægtepagter. Der er altså ingen offentlig kontrol af indholdet i ægtepagter. Tinglysningskontoret kan dog i særligt grove tilfælde nægte at tinglyse en ægtepagt. Hvad koster en ægtepagt? Tinglysningsafgiften ligger på kr. Hvis du ved tinglysningen af ægtepagten samtidig overdrager f.eks. dit sommerhus til din ægtefælle, skal du også betale afgift efter reglerne i tinglysningsafgiftsloven. Afgiften ligger på 0,6 pct. af skødesummen, dog mindst af den nyeste ejendomsværdi. Da overdragelse af fast ejendom skal tinglyses i både personbogen og tingbogen, skal du betale tinglysningsafgift to gange. Kontakt rådgiver Kontakt din rådgiver, hvis du overvejer at oprette en ægtepagt eller har brug for rådgivning. 5

6 Skattefri rejsegodtgørelse Medarbejdere kan få udbetalt skattefri rejsegodtgørelse ved midlertidig udstationering. Reglerne og satserne gælder også hovedaktionærer og selvstændige, uanset om arbejdet foregår i Danmark eller udlandet. Faktiske udgifter eller standardsatser Skattefri rejsegodtgørelse kan udbetales som udlæg efter regning eller efter statens standardsatser. Ved udlæg efter regning refunderer arbejdsgiveren de faktiske udgifter til kost og logi. Arbejdsgiveren kan, ud over de dokumenterede udgifter, også udbetale op til 25 pct. af standardsatsen til medarbejderen skattefrit. Godtgørelse efter statens standardsatser kræver ikke dokumentation. Godtgørelsen må dog ikke overstige de satser, som staten har fastsat for det pågældende år. I 2006 er satserne: Kost: 417 kr. pr. døgn. Logi: 179 kr. pr. døgn. Derudover er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Rejse på mindst 24 timer Rejsen skal mindst vare i 24 timer. Hvis du f.eks. kører hjemmefra mandag kl og vender tilbage tirsdag kl. 7.00, udløser det ikke skattefri godtgørelse selvom du evt. overnatter undervejs. Afstand mellem bopæl og arbejdssted Afstanden mellem bopæl og midlertidigt arbejdssted skal være så lang, at det er umuligt at overnatte i eget hjem. Generelt mener Landsretten, at man skal kunne nå at tilbringe 11 timer i eget hjem ud over den samlede arbejds- og transportid. Hvis dette ikke er muligt, bliver det betragtet, som om du er på rejse, hvis du overnatter ude. Afstand mellem bopæl og arbejdssted Afstanden mellem bopæl og midlertidigt arbejdssted har givet anledning til en del skattesager. Sager, hvor den enkelte skulle bevise, at det var umuligt at overnatte i eget hjem. Østre Landsret har i en nyere dom taget stilling i en konkret sag om to ansatte på Metro-projektet i København. De boede på Vestsjælland, men overnattede i campingvogne i nærheden af byggeriet. Det tog ca. 1,5 timer at køre fra deres hjem til byggepladsen. I de perioder, hvor de to ansatte arbejdede mellem 10 og 14 timer på byggeriet, fandt Landsretten, at det var umuligt at overnatte i eget hjem. Dårlige offentlige transportmuligheder En anden afgørelse viser, at det ikke er et argument, at der er dårlige forbindelser med offentlige transportmidler mellem hjem og arbejdssted. At man ikke har bil kan altså ikke bruges som et argument for at få skattefri rejsegodtgørelse udbetalt. Midlertidigt arbejdssted Arbejdsstedet skal være midlertidigt. Du kan ikke få skattefri godtgørelse, hvis du f.eks. har fast job i København, men af familiemæssige årsager vælger at blive boende i Aalborg. Til gengæld kan du i prøvetiden få skattefri rejsegodtgørelse. Der skal her være tale om en fast stilling på et fast arbejdssted i en anden by, end hvor du bor. Midlertidigt arbejdssted Hvis jobbet på forhånd er aftalt til at vare kort tid, bør der normalt ikke være problemer med at få udbetalt skattefri godtgørelse. Arbejdspladser, som efter deres natur er midlertidige, f.eks. byggepladser, bør heller ikke give problemer. Maksimalt 12 måneder Ifølge loven er et arbejdssted maksimalt midlertidigt i de første 12 måneder af en ansættelse. Den objektive 12-månedersgrænse bliver afbrudt, hvis en person skifter arbejdsplads. Et arbejdspladsskifte defineres sådan: arbejdsskifte til en ny arbejdsplads mindst 8 km fra den foregående arbejdsskifte til et helt nyt arbejdsprojekt arbejdsskifte til en helt ny arbejdsgiver. 6

7 SKAT har bevisbyrden i sager om gulpladebiler Landsskatteretten har i en ny kendelse slået fast, at skattemyndighederne skal bevise, om en firmabil på gule plader er brugt til privat kørsel. Sagen kort fortalt En erhvervsdrivende, der drev sin virksomhed fra sin bopæl, købte to varebiler i sin virksomhed. Bilerne var indregistreret på gule plader og behandlet 100 pct. erhvervsmæssigt. Skatteyder havde ikke betalt moms, da de to varebiler blev købt, og havde heller ikke ført kørebog for kørsel i bilerne. Desuden havde skatteyderen en Harley Davidson-motorcykel, som var indregistreret i perioden 14. juni oktober i det pågældende år. skatteyder har kørt privat i firmabilerne. Landsskatteretten bemærker også, at der ikke kan være tale om kørsel mellem hjem og arbejde, da skatteyderens bopæl og arbejdsplads ligger på samme adresse. Landsskatteretten konkluderer derfor, at der ikke er grundlag for at beskatte værdien af fri bil. Kørebog ikke længere nødvendig I 2002 blev bevisbyrden vendt 180 grader. Skattemyndighederne skal tro på en skatteyder, der tilkendegiver, at en varebil på gule plader udelukkende bliver brugt til erhvervsmæssig kørsel, medmindre skattemyndighederne kan bevise det modsatte. Skatteankenævnet mente, at skatteyder skulle beskattes af værdien af fri varebil. Skatteyder måtte have brugt varebilerne til privat kørsel, da skatteyder ikke havde andre biler til rådighed, og nævnet lagde til grund, at motorcyklen ikke måtte bruges til helårskørsel. Landsskatteretten frikender skatteyder Skatteyder klager derefter til Landsskatteretten, som omvendt mener, at der ikke er grundlag for beskatning af værdien af fri bil. Tilkendegivelsen sker ved, at den selvstændige fratrækker momsen på købesummen eller ikke betaler tillægsafgift for privat brug efter vægtafgiftsloven. Skatteyder behøver derfor ikke føre kørebog som dokumentation. Skattemyndighederne har bevisbyrden Man har frygtet, at bevisbyrden alligevel lå hos skatteyderen i de tilfælde, hvor skatteyder driver sin virksomhed fra sin bopæl, og bilen af den grund altid er parkeret ved bopælen. Landsskatteretten bemærker, at reglerne om beskatning af firmabiler på gule nummerplader med virkning fra 1. januar 2002 er blevet ændret. Det betyder, at en firmabil ikke længere skal beskattes, hvis der er tale om en varebil på gule nummerplader, og skatteyder ikke har trukket moms fra anskaffelsessummen eller har betalt tillægsafgift for privat brug af firmabilen efter vægtafgiftsloven. Begge betingelser er opfyldt i sagen. Efter Landsskatterettens opfattelse har skattemyndighederne ikke dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at Landsskatterettens seneste kendelse viser, at bevisbyrden også i sådanne tilfælde ligger hos skattemyndighederne. Kendelsen er derfor principiel, i og med at den klart fastslår, at det er skattemyndighederne, der skal bevise, om bilen har været brugt til privat kørsel, selvom bilen til daglig er parkeret ved bopælen, og der ikke er ført kørebog. Hvis virksomheden og bopælen havde forskellige adresser, var afgørelsen nok faldet anderledes ud, da kørsel mellem bolig og arbejdsplads anses for privat kørsel. 7

8 Vigtige datoer 2006 Juni 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 26. Moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Juli 2. Selvangivelse selvstændige 3. Frivillig indbetaling restskat under kr. 10. A-skat + AM-bidrag lønmodt. (små). Feriekonto 14. ATP August 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 15. Endelig lønsumsafgift 2005 personlige virksomheder 17. Moms (mellem og store) NB: Forlænget frist rykket fra September 1. Moms (små) 11. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige. Restskat 25. Moms (store) 17. Lønsumsafgift den 10. august 29. A-skat + AM-bidrag 20. B-skat + AM-bidrag selvst. 21. B-skat + AM-bidrag selvst. lønmodtagere (store) 31. A-skat + AM-bidrag 25. Moms (store) lønmodt. (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store) Dagpenge 2006 Max. pr. dag Max. pr. uge Sygedagpenge 2006 Max pr. uge Diskontoen Godt at vide 667 kr kr kr. 2. december ,25 pct. 6. juni pct. 7. marts ,50 pct. 6. december ,75 pct. 9. november ,25 pct. 18. september ,75 pct. 31. august ,25 pct. For yderligere oplysninger tjek: Befordringsfradrag km km 1,78 kr. Over 100 km 0,89 kr. Kørselsgodtgørelse 2006 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km 3,30 kr. Over km 1,78 kr. Egen cykel eller knallert pr. km 0,40 kr. Rejsegodtgørelse 2006 Logi efter regning eller pr. døgn 179 kr. Fortæring pr. døgn 417 kr. Tilsluttende døgn pr. time 17,40 kr. Fri morgenmad 62,55 kr. Fri frokost 125,10 kr. Fri middag 125,10 kr. 25 pct. godtgørelse 104,25 kr. Mindsterenten 1. januar juni pct. For yderligere oplysninger tjek: Nettoprisindeks 2005/2006 Marts ,8 Februar ,4 Januar ,3 December ,6 November ,5 Oktober ,8 September ,9 August ,0 Juli ,0 Juni ,2 Maj ,1 April ,2 For yderligere oplysninger tjek: RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf , fax , Redaktion: Henrik Brusgaard Sørensen (redaktør), Mette Kingod (red.sekretær), Michael Rugaard, Jan Brødsgaard, Jacob Buss, Jørgen Frausing, Mads Grønnegaard, Claus Pio Pedersen, Henrik Carmel og Gitte Jensen. RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i eks. Tryk: Rounborgs grafiske hus. ISSN X. Redaktionen er afsluttet 27. april Eftertryk er ikke tilladt. Foreningen Registrerede Revisorer FRR

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010

RevisorInformerer. NemID står for døren. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2010 3. kvartal 2010 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor NemID står for døren Bankerne har sammen med en række offentlige tjenesteudbydere udviklet NemID. Denne nye digitale løsning sikrer alle danskere

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

RevisorInformerer. Ændringer i arbejdsmiljøloven på vej. Temanummer 2007

RevisorInformerer. Ændringer i arbejdsmiljøloven på vej. Temanummer 2007 RevisorInformerer Temanummer 2007 Folketinget behandler et lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven. De væsentligste ændringer bliver gennemgået her. Grundigere screening af arbejdsmiljøet Arbejdstilsynets

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322

NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 HANSTHOLM Tlf. 9796 2600 HURUP Tlf. 9795 1711 HVIDBJERG Tlf. 9787 1755 NYKØBING MORS Tlf. 9771 1322 ROSLEV Tlf. 9757 1322 STRUER Tlf. 9785 0599 Tlf. 9785 0844 THISTED Tlf. 9792 5500 RevisorInformerer Kundemagasin

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Samarbejdserklæring til borgerne

Samarbejdserklæring til borgerne Samarbejdserklæring til borgerne Det vil vi gerne Retssikkerhed i Skatteministeriet Retssikkerhed i Skatteministeriet Alt, hvad vi laver i Skatteministeriet, skal gerne give borgere og virksomheder oplevelsen

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 32/2013 06.06 19.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 32/2013 06.06 19.06.2013 Konsekvenser ved for sent indsendelse af regnskab til Erhvervsstyrelsen Side 1 Beskatning af kapitalindkomst 2013 Side 2 Beskatning af biler på gule plader Side 2 Nye regler for køb af solceller Side 3

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT.

Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. SELVANGIVELSEN 2006 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til SKAT. 1. LØNMODTAGERE Du vil, som de fleste andre lønmodtagere, i løbet af marts og april måned 2006

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

RevisorInformerer. Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed. Temanummer 2008. - fokus på den attraktive arbejdsplads

RevisorInformerer. Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed. Temanummer 2008. - fokus på den attraktive arbejdsplads RevisorInformerer Temanummer 2008 Personalehåndbogen skaber trivsel og tryghed - fokus på den attraktive arbejdsplads En personalehåndbog giver professionelle rammer for et godt arbejdsmiljø. Derfor er

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere