Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger"

Transkript

1 Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning til virksomheden. I denne guide kan du læse om følgende: Hvorfor skal man oprette brugere? Virksomhedsadministratorens rolle og ansvar Sådan opretter du en bruger Roller og rettigheder Trin for trin oprettelse af brugere Oprettelse af ekstra administrator Hvorfor skal man oprette brugere? Adgang til personfølsomme oplysninger DA Statistik har fået et nyt system, som medfører ændring af procedurer for indberetning/upload af filer fra og med Med det nye system etablerer vi på mulighed for, at du kan se de medarbejderspecifikke/personidentificerbare data, der hver statistikperiode indberettes for jeres virksomhed ligesom virksomheden fremover vil blive informeret om datakvaliteten. Dette uanset om jeres virksomhed i dag indberetter statistikdata selv eller via et lønservicebureau. Adgangen til indberetning.da.dk kræver brugerid og password. Kun brugere oprettet i vores system kan få adgang og disse skal oprettes af jer i vores brugeradgangsmodul. Brugere med roller/rettigheder, der giver adgang til personfølsomme oplysninger skal være indforstået med, at adgangen alene må anvendes med henblik på at kvalitetssikre virksomhedens indberetninger til DA Statistik, og derved forbedre kvaliteten af den eller de statistikker, som virksomheden tilbydes fra sin arbejdsgiverorganisation. Den hidtidige virksomhedsadgang mange har benyttet indtil 2012 udgår derfor som følge af adgangen til personfølsomme data, og erstattes af personspecifikke brugeradgange, som kun bør tildeles personer med relevant tilknytning til virksomheden. Opret andre brugere end virksomhedsadm. For at kommunikationen mellem DA Statistik og virksomheden bliver så målrettet som muligt anbefaler vi, at der udover virksomhedsadministrator som DA Statistik har oprettet som den første bruger via autorisationsblanketten oprettes en eller flere brugere. Dette sikrer at vi altid kan komme i kontakt med virksomheden samt målrettet korrespondance i forbindelse med anmodninger, rykkere, tilbagemeldinger m.m.

2 Side 2 Virksomhedsadministrators rolle og ansvar Rollen som virksomhedsadministrator er tildelt en person, som virksomhedens ledelse betror kendskab til løn- og fraværsoplysninger for samtlige medarbejdere i virksomheden. Tilsvarende skal administrator have kendskab til de personer med tilknytning til virksomheden, som skal oprettes som brugere. Sidstnævnte gælder også for superbrugeren. Virksomhedsadministrator kan placere ansvaret for virksomhedens data hos sig selv, og det indebærer, at vedkommende vil blive DA Statistiks kontaktperson ved anmodninger, evt. rykker og tilbagemeldinger på indberettede data. Virksomhedsadministrator kan også vælge at uddelegere adgange til relevante personer med tilknytning til virksomheden både internt og eksternt, f.eks. en lønbogholder eller en ekstern lønkonsulent. Sådan opretter du en bruger Oprettelse af virksomhedens brugere og administration af deres rettigheder og adgange foretages af virksomhedsadministrator eller superbruger via brugeradministrationsmodulet på indberetning.da.dk, som du får adgang til ved at logge på med dit brugerid og password. Roller og rettigheder Roller og rettigheder De roller, der kan vælges i brugeradministrationsmodulet er fastlagt på forhånd og implicit i disse roller er der lagt rettigheder. Hierarkiet er som følgende: Administrator er øverst i hierarkiet. Har fuld adgang til alle data for alle statistikker for virksomheden på indberetning.da.dk ligesom administrator har adgang til samtlige brugere og kan oprette alle typer. En administrator kan oprette en ekstra administrator via modulet, hvis der er behov for det. Alle administratorer på samme virksomhed har samme rettigheder, og hvis ingen andre brugere oprettes vil administratorerne være sidestillede i forhold til DA Statistiks kontakt til virksomheden. Administrator er den eneste der kan oprette personer med superbrugeradgang. Superbruger Superbrugeren kan oprette andre brugere med rollen læseadgang eller indberetteradgang. Der er ikke mulighed for at superbruger kan oprette andre superbrugere. Superbrugeren har adgang til både at se data og uploade/indberette filer. Adgangen til at se data kan være begrænset på p-nummer eller lønmodtagergruppeniveau. Læseadgang for brugere med læseadgang er der kun adgang til at se data samt indberette data/uploade filer. Læseadgangen kan begrænses på p-nummer eller lønmodtagergruppeniveau. Bruger med læseadgang har ikke mulighed for at oprette andre brugere. Indberetteradgang indberetter kan uploade/indberette filer, der er hverken mulighed for at se indberettede data eller at oprette andre bru-

3 Side 3 gere. Virksomheden har et servicebureau For virksomheder, der anvender servicebureau i deres løn- eller fraværsadministration er det kun i visse tilfælde nødvendigt at tildele disse bureautyper indberetteradgang til jeres virksomhed. Lønservicebureauet har deres egen adgang til indberetning af statistik. Selv om virksomheden anvender et lønservicebureau, er det nødvendigt at oprette brugere til statistikken Øvrige Medarbejderomkostninger, da indberetning til denne hovedsageligt drejer sig om oplysninger som lønservicebureauet ikke kender i tilstrækkeligt omfang. Trin for trin oprettelse af brugere Oprettelsen af brugere er som følgende: Trin 1 På forsiden af indberetning.da.dk klikker du på Opret ny bruger i højre side af skærmen. Trin 2 - Login Trin 3 - kontaktoplysninger for bruger Log ind med dit brugerid samt password. Hvis det er første login anvender du password modtaget på brev. Du bliver herefter promptet for ændring af password, vælg et du kan huske, da det fremover skal anvendes ved login på indberetning.da.dk. Når du er logget ind dirigeres du direkte til brugeradministrationsmodulet. Afhængig af virksomhedens statistikdeltagelse vil der være op til fem skærmbilleder, du skal igennem før brugeren er oprettet. Du vil bl.a. blive guidet igennem brugerens kontaktoplysninger, hvilke statistikker og roller brugeren skal tilknyttes og efterfølgende om brugerens adgang eventuelt skal begrænses til enkelte arbejdssteder (p-numre) eller lønmodtagergrupper. Der skal registreres kontaktoplysninger for brugeren til brug for bl.a. fremsendelse af password.

4 Side 4 CVRnr., brugeren skal tilknyttes. Nedenunder vises P-nummer samt adressen, som password sendes til. Hvis virksomheden har flere P-numre kan anden postadresse vælges via drop-down alternativt skal adressen tastes manuelt. Dette gøres ved at sætte hak i boksen, hvorefter anden adresse kan indtastes. Særligt om BrugerId/ brugere er kendt i forvejen anvendes som brugerid. Når du indtaster adresse valideres denne i vores database. Findes ikke i forvejen, så skal du udfylde øvrige obligatoriske felter fornavn, efternavn og telefon. Er kendt i forvejen betyder det at brugeren allerede har en adgang til enten eller indberetning.da.dk. I disse tilfælde skal du ikke udfylde fornavn, efternavn og telefon, men kun vælge CVRnr., brugeren skal have adgang til. Valg af CVR-nummer - Du kan kun oprette brugere på CVR-numre, du selv har adgang til som administrator eller superbruger. Disse vil være listet i drop-down menuen. Default vises det CVR-nummer, du er logget ind på. Valg af P-nummer - Der vises p-numre for virksomheden. Der skal vælges et p-nummer, hvor password for brugeren skal sendes hen. P-nummerets adresse bliver brugerens postadresse. Manuel indtastning af adresse - Hvis brugerens password skal sendes til en anden postadresse end virksomhedens, skal du sætte hak i boksen og ufylde denne manuelt. Trin 4 - Statistikdeltagelse Tildeling af roller De statistikker virksomheden skal indberette til er vist. Der er op til fire statistikker lønstatistik, fraværsstatistik, øvrige medarbejderomkostninger og ulykkesstatistik. Brugere til ulykkesstatistikken kan først oprettes i løbet af februar Virksomheder, der deltager i ulykkesstatistikken får besked fra DA statistik, når brugere kan oprettes. Alle virksomheder skal som minimum indberette til lønstatistikken. For en eller flere af de viste statistikker skal brugeren have en rolle, som definerer, hvad brugeren har adgang til i forhold til virksomhedens data hos DA Statistik. Default har brugeren Ingen adgang/rolle.

5 Side 5 Superbruger: Brugeren har adgang til at se personfølsomme data, brugeren kan indberette statistikoplysninger samt oprette andre brugere på virksomheden, der skal have læse- eller indberetteradgang. Læseadgang: Brugeren får adgang til at se personfølsomme data, og kan indberette/uploade filer. Indberetter: Brugeren får kun adgang til at uploade/indberette filer, der er ikke adgang til personfølsomme oplysninger. Data for øvrige medarbejderomkostninger er p.t. skema, der skal udfyldes når brugeren er logget ind. For denne statistik er det tilstrækkeligt at tildele en bruger enten indberetter- eller superbrugeradgang. Indberetteradgangen vil i dette tilfælde give adgang til at udfylde skemaet, mens superbrugeradgangen udover at indberette/udfylde skemaet også giver mulighed for at oprette ekstra brugere på statistikken. Trin 5 valg af adgange for lønstatistik I trin 5 skal du tage stilling til, hvilke lønmodtagergrupper samt p-numre brugeren skal have adgang til. Det er også i dette trin, du kan begrænse brugerens adgang til enkelte p-numre eller lønmodtagergrupper. Default er intet valgt. Du kan manuelt afkrydse i tabellen med virksomhedens p-numre eller du kan benytte kvikvalg oven over tabellen: Vælg alle medarbejdere i virksomheden - Ved valg af denne afkrydses alle kolonner for alle p-numre. Brugeren får adgang til at se alle lønmodtagere for alle p-numre. Vælg alle fastlønnede - Ved valg af denne afkrydses fastlønnede for alle p-

6 numre. Brugeren får adgang til at se alle fastlønnede for alle p-numre. Side 6 Vælg alle timelønnede - Ved valg af denne afkrydses timelønnede for alle p- numre. Brugeren får adgang til at se alle timelønnede for alle p-numre. Vælg alle øvrige - Valg af denne afkrydses øvrige for alle p-numre. Brugeren får adgang til at se alle øvrige for alle p-numre. OBS. Afgrænsningen af fastlønnede, timelønnede og øvrige følger lønstatistikvejledningens definitioner for aflønningsform i personoplysning 0800: Fastlønnede er lønmodtagere med koderne 3, 4 eller 5. Timelønnede er med koderne 1 eller 2, og Øvrige er lønmodtagere med koderne Manglende/inaktive P- numre Trin 6 - valg af adgange for fraværsstatistik Trin 7 - opsummering af brugerens adgange Mangler du p-numre for din virksomhed i tabellen eller er der p-numre på listen, der ikke er aktive længere kontakt venligst DA Statistik for oprettelse/inaktivering af disse. Trin 6 vedrører adgange til fraværsstatistik, hvor der skal træffes de samme valg som for lønstatistikken. Øvrige medarbejderomkostninger er et skema, der skal udfyldes og vedrører virksomheden som samlet juridisk enhed, derfor er det unødvendigt at begrænse brugerens adgang på lønmodtager- eller P-nummer niveau. Den valgte rolle superbruger eller indberetter giver automatisk adgang til hele virksomheden. På sidste trin vises en kort opsummering af brugerens adgange med roller og rettigheder samt kontaktoplysninger. Ved at trykke Godkend accepteres data og brugeren oprettes. Alternativt vælges Tilbage, og data kan rettes inden godkendelse. Når de indtastede data er godkendt, modtager brugeren en med brugerid og link til indberetning.da.dk. Password afsendes kun efterfølgende som personligt brev hvis brugeren ikke er kendt i forvejen. Information om dette vil stå i en til brugeren. Oprettelse af ekstra administrator Virksomhedsadministrator har som den eneste bruger mulighed for at oprette ekstra administrator, som er sidestillet i rettigheder med allerede oprettede administratorer. I boksen med brugeradministrationen findes et særskilt punkt til oprettelse af administrator. Oprettelsen består kun af to steps, et til at udfylde brugerid samt navn og telefonnummer samt et til at vælge cvrnr., brugeren skal være administrator for.

7 Side 7 I feltet med virksomhed vises drop-down med de cvrnr. administrator selv har adgang til og kan tildele adgang til for andre administratorer Når cvrnr. er valgt trykkes Udfør for at acceptere registreringen, hvorefter den oprettede bruger modtager en med brugerid og link til indberetning.da.dk. Hvis personens brugerid er kendt i forvejen navn og tlf. skal dermed ikke udfyldes på skærmbillede 1 så skal brugeren anvende det password, der allerede benyttes på kompetencefonde.dk/indberetning.da.dk. I modsat fald sendes personligt brev med midlertidigt password. Bemærk, at uanset administrators relationer til virksomheden, så vil password blive sendt til virksomhedens hovedadresse.

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/.

For at påbegynde administration af brugere, skal du på ind på websiden https://kundeadmin.ski.dk/. Bilag 2 VEJLEDNING I BRUGERADMINISTRATION PÅ SKI.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Brugeradministrations portal...1 3. Oprette brugere...2 3.1 Forhåndsoprettede brugere...2 Slet forhåndsoprettede

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Log ind... 2 Glemt kodeord... 2 Ny bruger... 2 Tilmeld dig et møde... 3 Arrangementsdetaljer... 4 Valg af priser og ydelser... 5 Valg af betalingsadresse...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere