Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405."

Transkript

1 ASPECT4 HRM Releaseniveau Opdatering frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau , og forudsætter, at niveau er installeret. Dette kan kontrolleres via (0690) 'Konverteringskørsler' med 'Vis' ud for system 405. Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Indhold Denne opdatering indeholder følgende ny funktionalitet: Import af ferieanmodninger fra Feriepengeinfo Nedenstående gælder kun virksomheder, der IKKE benytter FerieKonto og heller IKKE benytter eferiekort (ACF). Det er nu muligt at importere ferieanmodninger fra Feriepengeinfo til en posteringsjournal. På Virk.dk/Feriepengeinfo skal du først downloade de anmodninger, der er kommet fra medarbejderne. Hvis nogle af anmodninger skal afvises, skal det ske inden de øvrige anmodninger downloades. Den download'ede fil navngives "Anmodninger*.csv", hvor * kan erstattes af andre tegn. Filen placeres på IFS'en i folderen /ASPECT4/Inbox/HRM/Import. Importen sker i (5134) "Import af lønposteringer". På posteringsjournalen vælges 'Overfør regneark' og der vælges derefter ABC-profilen "POSTER.FROM.FERIEPENGEINFO". Der dannes en kvitteringsliste via DocManager, der viser, hvor mange poster der er indlæst, samt hvor mange der evt. er afvist med en tilhørende forklaring. I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" er der lavet et nyt generelt register afsnit 5931 "Lønarter til import af ferieanmodninger fra Feriepengeinfo". I dette afsnit er alle p.t. kendte anmodningsårsager fra Feriepengeinfo oprettet, og der er angivet på hvilken lønart posten ønskes importeret til posteringsjournalen. Vi har i opsættet angivet lønart 8949 "Afholdt ferie, fælles lønart" (fast lønart 33) på de fleste anmodningsårsager. Desuden er der på nogle af anmodningsårsagerne angivet en kode for udbetalingsformål. Koden bliver gemt på statistikposterne fra lønkørslen, og kan evt. benyttes i en query, hvis du på et tidspunkt ønsker at se ferieposter med bestemte udbetalingsformål. Opsættet kan laves forskelligt for koncern, firma, anmodningsårsag og feriepengekode. Se evt. hjælpebeskrivelse til afsnit Med ferieanmodningen fra Feriepengeinfo følger information om både antal feriedage og feriebeløb, som der anmodes om udbetaling for. Der er derfor lavet en tilføjelse til beregningsregel 1097 (Beløb = saldo/saldo * antal ÅTD) og til beregningsregel 1098 (Beløb

2 = saldo/saldo * timer ÅTD). Det betyder, at hvis beløbet er indtastet (manuelt eller via import fra fil) benyttes det indtastede beløb og udregningen af beløb i henhold til beregningsreglen sættes således ude af kraft. Øvrige kontroller på beregningsreglerne er ikke ændret eks. kan der fortsat ikke udbetales flere feriepenge, end der er til rest. Hvis du laver en ferieregistrering, hvor du kun angiver dage eller timer, udregner beregningsreglerne selv beløbet som hidtil. HUSK! Der kan kun udbetales feriepenge med frigørende virkning, hvis det sker på baggrund af en anmodning fra Feriepengeinfo. Der er i lønsystemet ingen kontrol på, at der findes en anmodning fra Feriepengeinfo. Det er altså dig som lønbogholder, der har dette ansvar. Import af ferieanmodninger fra eferiekort (ACF) Nedenstående gælder kun virksomheder, der benytter eferiekort (ACF). Det er nu muligt at importere ferieanmodninger fra eferiekort til en posteringsjournal. På eferiekort.dk skal du først downloade de anmodninger, der er kommet fra medarbejderne. Den download'ede fil navngives "ACF_ferieanmodning*.xml", hvor * kan erstattes af andre tegn. Filen placeres på IFS'en i folderen /ASPECT4/Inbox/HRM/Import. Importen sker i (5134) "Import af lønposteringer". På posteringsjournalen vælges 'Overfør regneark' og der vælges derefter ABC-profilen "POSTER.FROM.ACF.FERIEANMODNING". Der dannes en kvitteringsliste via DocManager, der viser, hvor mange poster der er indlæst, samt hvor mange der evt. er afvist med en tilhørende forklaring. I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" er der lavet et nyt generelt register afsnit 5932 "Lønarter til import af ferieanmodninger fra ACF". I dette afsnit er der oprettet et udbetalingsformål for almindelig ferieafholdelse (værdi = '0'). På udbetalingsformålet er angivet på hvilken lønart posten ønskes importeret til posteringsjournalen. Vi har i opsættet angivet lønart 8949 "Afholdt ferie, fælles lønart" (fast lønart 33). Opsættet kan laves forskelligt for koncern, firma, anmodningsårsag og feriepengekode. Se evt. hjælpebeskrivelsen til afsnit Indberetning af afholdt ferie til eferiekort (ACF) Nedenstående gælder kun virksomheder, der benytter eferiekort (ACF). Når der i virksomheden registreres afholdt ferie, som skal indberettes til ACF, skal oplysningen indeholde dato for første feriedag samt en udbetalingsårsag. Det gælder ferieregistreringer for fratrådte funktionærer samt ferieregistreringer for timelønnede ansatte såvel som fratrådte. Dato for første feriedag angives i feltet "Dato" (PDATO) øverst på indtastningsbilledet i (5130) "Posteringsindtastning". Det er kun muligt at have oplysningen øverst på indtastningsbilledet (kaldet header), så datoen gælder for alle posteringer indtastet på billedet. Fra release 5 vil det også være muligt at have oplysningen på den enkelte linje på indtastningsbilledet (kaldet detail). Dermed kan man fra release 5 have flere ferieposteringer med forskellige datoer for først feriedage på det samme indtastningsbillede. Hvis du får ferieposterne overført fra (5156) "Vedligehold af fravær" er det startdatoen for fraværsposten, der bliver overført som første feriedag. Hvis du får ferieposterne importeret via anmodninger fra eferiekort (ACF) fremgår datoen

3 for første feriedag af anmodningen, og det er denne dato, der benyttes. Udbetalingsformålet for ferieregistreringen skal registreres i en ny inddata 32 "Udbetalingsformål" (PSTAT) på ferielønartene (se "Installationsaktiviteter efter indlæsning"). Udbetalingsformålene er defineret af eferiekort (ACF) og angives med en kode i forbindelse med indtastningen. Hvis der ikke angives nogen kode (værdien er lig '0') betragtes registreringen som almindelig ferieafholdelse, og der bliver indberettet udbetalingsformålet UDB1 til eferiekort (ACF). Hvis du får ferieposterne overført fra (5156) "Vedligehold af fravær" har udbetalingsformålet værdien '0' og bliver dermed betragtet som almindelig ferieafholdelse, og der bliver indberettet udbetalingsformål UDB1 til eferiekort (ACF). Hvis du får ferieposterne importeret via anmodninger fra eferiekort (ACF) har udbetalingsformålet værdien '0' og bliver dermed betragtet som almindelig ferieafholdelse, og der bliver indberettet udbetalingsformål UDB1 til eferiekort (ACF). I forbindelse med indberetning af afholdt ferie, er beregningsregel 1098 er udvidet således at antal automatisk tilføjes. Antal = timer omregnet til dage. Ref (5200) Lønkørsel Som beskrevet under punktet " Import af ferieanmodninger fra Feriepengeinfo" er der lavet en tilføjelse til beregningsregel 1097 (Beløb = saldo/saldo * antal ÅTD) og til beregningsregel 1098 (Beløb = saldo/saldo * timer ÅTD). Det betyder, at hvis beløbet er indtastet (manuelt eller via import fra fil) benyttes det indtastede beløb og udregningen af beløb i henhold til beregningsreglen sættes således ude af kraft. Øvrige kontroller på beregningsreglerne er ikke ændret eks. kan der fortsat ikke udbetales flere feriepenge, end der er til rest. Hvis du laver en ferieregistrering, hvor du kun angiver dage eller timer, udregner beregningsreglerne selv beløbet som hidtil. Beregningsregel 1098 er desuden udvidet således at antal automatisk tilføjes. Antal = timer omregnet til dage. Ændringen er lavet for at kunne håndtere import af ferieposter fra Feriepengeinfo samt indberetning af afholdt ferie til eferiekort (ACF), men ændringen slår igennem i alle sammenhænge, hvor beregningsreglerne benyttes. Installationsaktiviteter FØR indlæsning Ingen Installationsaktiviteter EFTER indlæsning Log på med en bruger, der har lønbiblioteket med i librarylisten og udfør (0690) 'Konverteringskørsler'. Vælg forsendelsesnr. 0 og udfør derefter konvertering for system 405. Udfør (0216) 'Changing obj. owner to EDBGRP' med angivelse af programbibliotek (typisk EGPGM). Dette punkt gælder kunder, der ønsker at importere fra Feriepengeinfo

4 I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5931 "Lønarter til import af ferieanmodninger fra Feriepengeinfo" har vi på de fleste anmodningsårsager angivet lønart 8949 "Afholdt ferie, fælles lønart". Lønarten blev taget i brug i starten af release 4, og den er meget anvendelig i denne sammenhæng, da den automatisk fører registreringen videre på den korrekte ferielønart. Hvis du endnu ikke har oprettet lønarten, eller du gerne vil læse yderligere om den, er den beskrevet i opdateringspapirerne til niveau (frigivet i juni 2013). Hvis du ønsker at importere til andre lønarter end lønart 8949 er det muligt at ændre opsættet i afsnittet. Du skal blot være opmærksom på, at de øvrige ferielønarter er forskellige alt efter feriepengekode og afholdelsestidspunkt på året. Vi anbefaler derfor at lønart 8949 benyttes. I det generelle register er der enkelte anmodningsårsager vi har valgt ikke at angive lønart for. Det drejer sig om ANM0DAGE, OVERFOER, FERIEFOND, FLYTKONTO, FLYTUDBET. Hvad årsagerne dækker over, kan du læse på virk.dk/feriepengeinfo under 'Udbetaling af feriepenge Håndtering af ansøgninger Ansøgningsårsager'. Med mindre du har en lønart i dit lønsystem, der kan benyttes til årsagerne, anbefaler vi, at du blot lader dem stå uden lønart. Hvis der kommer en anmodning med en anmodningsårsag uden lønart, vil den komme til at stå på kvitteringslisten som afvist i importen. Registeringen kan derefter håndteres manuelt. Dette punkt gælder kunder, der ønsker at importere fra eferiekort (ACF) I (5099) "Generelt register, alle HRM afsnit" afsnit 5932 "Lønarter til import af ferieanmodninger fra ACF" har vi oprettet et udbetalingsformål og angivet lønart 8949 "Afholdt ferie, fælles lønart". Lønarten blev taget i brug i starten af release 4, og den er meget anvendelig i denne sammenhæng, da den automatisk fører registreringen videre på den korrekte ferielønart. Hvis du endnu ikke har oprettet lønarten, eller du gerne vil læse yderligere om den, er den beskrevet i opdateringspapirerne til niveau (frigivet i juni 2013). Hvis du ønsker at importere til andre lønarter end lønart 8949 er det muligt at ændre opsættet i afsnittet. Du skal blot være opmærksom på, at de øvrige ferielønarter er forskellige alt efter feriepengekode og afholdelsestidspunkt på året. Vi anbefaler derfor at lønart 8949 benyttes. Dette punkt gælder for kunder, der benytter eferiekort (ACF) På de lønarter, hvor der registreres afholdt/udbetalt ferie skal inddata 32 "Udbetalingsformål" tilføjes. I (5113) "Vedligehold af lønarters styrekoder" vælges 'Inddata' på relevante ferielønarter (de lønarter, du benytter til ferieregistrering for de omtalt medarbejdere). Hvis du benytter lønart 8949 "Afholdt ferie, fælles lønart" (fast lønart 33), er det kun nødvendigt at tilføje inddataen på denne lønart. Oplysningen bliver automatisk videreført til øvrige ferielønarter. Ellers drejer det sig om følgende lønarter i EG's basis Feriedage afh. 1/5 31/12 FGG (fast lønart 17) 8941 Feriedage afh. 1/1 30/4 FGG (fast lønart 34) 8946 Ferietimer afh. 1/5 31/12 FGG (fast lønart 137) 8947 Ferietimer afh. 1/1 30/4 FGG (fast lønart 138) 8944 Nettoferiepenge udb. (fast lønart 159) I kolonnen 'Nr.' angives 32 'Udbetalingsformål' I kolonnen 'Kode' angives 0 'Inddata kan indtastes' I kolonnen 'Udskr.' Angives 0 'Udskrives ikke'

5 Hvis du kalder hjælpebeskrivelsen (F1) på feltet i kolonnen 'Nr.' får du en beskrivelse af mulige inddata. Hvis du finder inddata 32 på listen og kalder linket til beskrivelsen af PSTAT kan du se, hvilke udbetalingsformål eferiekort (ACF) har defineret. Der fremgår, hvilken kode du skal angive i ASPECT4 på ferieposten og hvilken gode det genererer i filen til eferiekort (ACF). Du kan evt. udskrive hjælpebeskrivelsen, så du har den ved hånden, hvis du får brug for at angive forskellige udbetalingsformål. På de samme lønarter skal du tilføje og komprimere inddataen for posteringsdato. Der er for at undgå, at der kommer flere ferielinjer på lønsedlen, hvis du i samme lønkørsel på en medarbejder har to eller flere ferieregistreringer med forskellig dato for første feriedag. I kolonnen 'Nr.' angives 31 'Posteringsdato'. I kolonnen 'Kode' angives 0 'Inddata kan indtastes' I kolonnen 'Udskr.' Angives 99 'Komprimering' Hvis du indtaster ferieposterne i (5130) "Posteringsindtastning" skal du huske at angive dato for første feriedag i feltet "Dato" øverst på indtastningsbilledet samt udbetalingsformålet på linjen med registreringen. Du behøver ikke at indtaste udbetalingsformålet, hvis der er tale om almindelig ferieafholdelse. Systemtekniske specifikationer Udbetalingsformål (PSTAT) på ferieposterne flyttes til feltet PA01N2 i LØNSTAT1 i forbindelse med lønkørslen. Ferieafholdelse bliver kun indberettet til ACF for poster på fast lønart 17, fast lønart 34, fast lønart 137, fast lønart 138 og fast lønart 159. Hidtil har fast lønart 137 og 138 ikke haft antal, da der er tale om ferieregistrering i timer. Da det er antal, der skal indberettes i filen til ACF, bliver der nu for beregningsregel 1098 automatisk tilsat antal. Antal = timer omregnet til dage. I filen til ACF sættes FH-koden til FH0, hvis der ikke er dannet feriekort. Teknisk tjekkes der på, om der ligger en record for året i LØNFERT1 eller LØNWFKP1. I filen til ACF bliver der nu sendt 0 feriedage og 0 kr. i feriebeløb over, hvis saldiene er i minus. Der er medsendt to nye hjælpebeskrivelser (funktionsbeskrivelser) "ACF" og "FPINFO". Med venlig hilsen EG A/S

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04

Talura. Brugervejledning for lønsystemet. Brugervejledning Egon Andersen. Dokument nr. 160-110-1 Revision 1.04 for lønsystemet Opdateret 2012-01-02 Udskrevet 2012-01-02 Side 1 af 81 Indhold 1 Introduktion 9 1.1 LetLøn og eindkomst........................ 9 2 Generelt 9 2.1 Opstart................................

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk

Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk Midlertidig vejledning til tolkebooking.dk På www.tolkebooking.dk kan du booke tolk på nettet. Er du allerede kunde hos CFD Vi lukker langsomt op, så I starten er det kun kunder der har modtaget et brugernavn

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere