FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR"

Transkript

1 FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU

2 VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S Oplag: 1800 FADLS VAGTBUREAU BLEGDAMSVEJ KØBENHAVN N TLF TELEFONEN ER ÅBEN FOR VAGTFORMIDLING Alle dage døgnet rundt, dog kun akutte opkald fra kl ADRESSER DIREKTØR Peter Andersen REGNSKABSCHEF Betina Pilborg Hansen BOGHOLDER Gitte Rasmussen - LØNBOGHOLDER Gyda Kromann IT PROJEKTLEDER Torben Swilley-Hansen EKSPEDITION Charlotte Frølund ÅBNINGSTIDER I RECEPTIONEN: Mandag torsdag kl Fredag KURSUSAFDELING /ÅBNINGSTIDER: KURSUSKOORDINATOR: Tina Berthou Jepsen Tlf LEDENDE SYGEPLEJERSKE Gry Orkelbog-Andresen Tlf ADMINISTRATIV SYGEPLEJERSKE Astrid Rosenkrantz Bruun Tlf Vi glæder os endnu en gang til at byde velkommen til et nyt semester, hvor vi fra Vagtbureauet kan tilbyde dig såvel vagtkurserne og akkrediteringen samt de mange mange vagtmuligheder, der er året rundt. Dette semesterhæfte giver dig en indsigt i vores arbejde og de muligheder, du får som aktiv vagttager. Vi arbejder tæt sammen med regionernes hospitaler og psykiatri, og derigennem sørger, for at der er den relevante viden og kompetence til rådighed. Vagtformidlingen har over de senere år gennemgået en omfattende digitalisering til fordel for alle; dig som vagttager, hospitalerne og os selv. Der investeres fortsat mange ressourcer i en fortsat udbygning af vores kursus- og vagtsystemer, og der vil gennem semesteret blive introduceret nye features for både FADL-vagterne og de mange hospitalsafdelinger. Der er en tæt sammenhæng mellem regionernes økonomiske situation,og mængden af vagter. Vi oplever således en stigning i disse år, som kommer til udtryk på både løse vagter som holdvagterne. Specielt på vagtholdsiden oprettes nye og attraktive hold, hvor der er højt til loftet hvad angår kompetence og arbejdsopgaver. Du kan finde meget mere information på Vagtbureauets hjemmeside; og du er ligeledes velkommen til at kontakte os, hvis du skulle have spørgsmål som du ikke umiddelbart kan finde svarene på. FADLs Vagtbureau København har alle dage, siden etableringen i 1964 været non-profit (det vil sige, at der ikke genereres overskud fra vagtformidlingen), og er som en in-house institution for Regionerne Hovedstaden og Sjælland underlagt de overenskomster og driftsaftaler, der er indgået mellem regionerne og FADL på hhv. SPV / VT og lægevikarområdet. Denne tætte tilknytning til regionerne, og dermed hospitalerne og psykiatrien, er en værdifuld del af grundlaget for hele vagtarbejdet. Det giver samtidig dig særdeles praktiske erfaringer, der kommer til nytte efter endt studie. Vi ser frem til et spændende semester sammen med alle nuværende og kommende vagttagere! Peter Andersen Direktør i Vagtbureauet ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag: kl og Fredag: Lukket 2

3 DU SKAL HAVE ET GYLDIGT AKKREDITERINGSKORT DU ARBEJDER UNDER VAGTBUREAUETS INSTRUKSER HVILKE MULIGHEDER HAR DU I FADLs VAGTBUREAU I øjeblikket er der over 2000 aktive vagttagere tilknyttet Vagtbureauet i København. Vagtbureauet har mulighed for at tilbyde dig arbejde hvor du får faglige udfordringer, samtidig har du mulighed for at planlægge dit arbejde så det passer med dit studie og din fritid. For at blive oprettet som vagttager, skal du først tilmelde dig til Vagtbureauet. Du finder alle oplysninger herom på og under fanen Om arbejdet klikker på Tilmelding. Når du er ny-uddannet SPV er har du mulighed for at arbejde som løs vagttager. Som løs vagttager har du flere muligheder: OPSKRIVNINGSVAGTER: Med opskrivningsvagter har du mulighed for, at planlægge et månedligt forløb med endnu større chancer for valg af afdeling og sted. CHANCEVAGTER: For dig som ikke ønsker at planlægge dine vagter lang tid frem i tiden, er chancevagterne et godt alternativ. DISPENSATIONSAFTALE: Når du har overstået din bindingsperiode på 96 timer, kan du få en dispensationsaftale. Du fungerer som fast afløser på en afdeling. Du og afdelingen aftaler selv hvornår og hvor meget du vil og kan arbejde. Aftalen kan være baseret på, at du har et fast antal vagter pr. mdr. eller, at afdelingen tilkalder dig når de har brug for ekstra hænder. Det er op til Jer, dig og afdelingen, hvordan I aftaler vagterne. Læs mere på side 16. VAGTHOLD: Når du har overstået din bindingsperiode på 96 timer, har du mulighed for at søge en stilling på et af de faste hold som fungerer på de forskellige hospitaler. Der er forskellige krav til hvor mange SPV-timer stillingen kræver. Der er mange fordele ved at arbejde på et fast hold. Du arbejder på samme afdeling, du har kolleger som du lærer godt at kende, du får en højere løn, og du får nogle kompetencer som du kan bruge som færdig uddannet læge. Når man arbejder på hold er der nogle krav man skal efterleve og de gælder for alle. Alle hold har deres egne interne holdregler. Når man vælger at arbejde på fast hold skal man gøre op med sig selv om man er indstillet på, at blive på holdet i en længere periode. Dette forventes af såvel afdelinger som holdmedlemmer. Du skal være opmærksom på, at mange af holdene har en forventning om, at man bliver på holdet mindst 6 mdr. til et år. HVAD KAN JEG ELLERS? Når du har fået udbetalt løn for 400 timer som SPV er og bestået 3. semester er der mulighed for, at uddanne sig til ventilatør (VT). Som nyuddannet VT er arbejder du først på flyver VT-hold, derefter har du mulighed for at søge et af de VT-hold som arbejder fast på en afdeling. Søger du et af de mere specialiserede hold forventes det ofte, at du bliver på holdet i længere tid, da både afdeling og hold bruger mange ressourcer på introduktion og oplæring af nye holdmedlemmer. Det er vigtigt, at dine kvalifikationer er i orden, da nogle af de opgaver som ligger på holdene er opgaver som normalt ligger hos andre faggrupper, og derfor er der stor fokus på kvaliteten af arbejdet. Alle hold som ønsker nye holdmedlemmer slår deres ledige stillinger op på Vagtbureauets hjemmeside og i MOK. Der er mange muligheder for at arbejde gennem FADLs Vagtbureau, Det er op til dig at vælge hvad der passer dig bedst. 3

4 dk/preview/ female-doctor-holding-thermometer.jpg htt ps://www.colourbox SYGEPLEJEVIKARKURSUS (SPV-KURSUS) Sygeplejevikarkurset giver dig de basale færdigheder til at arbejde som sygeplejevikar. Efter endt kursus skal man selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger, under en sygeplejerskes ansvar. KOMPETENCEOMRÅDE EFTER ENDT SYGEPLEJEVIKARKURSUS: Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af somatiske og psykiatriske patienter. Udviklet en sygeplejefaglig forståelse for patientens behov, og kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for SPVvagtens kompetenceområde. SYGEPLEJEVIKARKURSET BESTÅR AF CA. 83 TIMERS PRAKTISK OG TEORETISK UNDERVISNING. Du skal være aktivt deltagende i alle moduler. Undervisningen varetages af erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter og FADL vagter som medundervisere. Pensum er bogen Sygeplejevikar håndbogen samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Der er 100 % mødepligt på sygeplejevikarkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af SPV-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. (Nøjagtig dato for frameldingsfrist kan ses i det modtagede kursusbrev) Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et SPV-kursus i resten af semestret samt de to efterfølgende semestre. Fysioterapeuter og sygeplejersker kan på visse betingelser få meritoverført dele af deres tidligere studium til SPV-kurset. Vurderingen er individuel. Dokumentation skal afleveres i kursusafdelingen på Vagtbureauet. TILDELING AF SEMESTRETS SYGEPLEJEVIKARKURSUS Hvert hold består af 16 deltagere. Ansøgerne fordeles ved lodtrækning og modtager skriftlig bekræftelse med alle praktiske oplysninger. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Sygeplejevikar Håndbogen, Kursushæfte og øvrigt materiale på Vagtbureauet. Ved afhentning af kursusmaterialet skal du aflevere et eksamensudskrift (oversigt over bestående eksamener på KU). Hvis du ikke har været til eksamen endnu, afleveres en kopi af din indskrivningsbekræftelse fra KU. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har bestået de krav, der stilles til en sygeplejevikar. KRAV Du skal være aktiv lægestuderende for at kunne deltage i et sygeplejevikarkursus. Tilmelding foregår via Vagtbureauets hjemmeside på Under tilmelding SPV. 4

5 INDHOLD SYGEPLEJEVIKARKURSET ER MODUL-OPBYGGET, OG BESTÅR AF I ALT 20 MODULER. NEDENSTÅENDE MODULBESKRIVELSE ER OVERORDNEDE EKSEMPLER PÅ KURSUSINDHOLDET. HUSK AT AFLEVERE LØNSEDLER SENEST DEN 16. I MÅNEDEN KL MODUL A - ADGANGSTEST (1 TIME): Adgangstesten er en multiple-choice test baseret på bogen Sygeplejevikar Håndbogen. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten på modul A, skal du kontakte ledende sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen for aftale om en ny tid til adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. MODUL B INTRODUKTION TIL SYGEPLEJEVIKARKURSUS. (2,5 TIMES UNDERVISNING) Kort om en typisk SPV-vagt SPV-vagtens ansvar og kompetenceområde Sygepleje og grundlæggende behov Nøglebegreber i sygeplejen Omsorgsbegreber Tavshedspligt Arbejdsskader Dokumentation i sygeplejen Den gode rapport Fordeling af følgevagter og eksamenstidspunkt. MODUL D HUD OG INFEKTIONER (3,5 TIMERS UNDERVISNING): Huden/slimhinder Decubitus Hospitalsinfektioner og forebyggelse af disse. Den infektiøse patient Skyllerum og dets funktion Smerter Medicin I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. MODUL F HJERNE OG KOMMUNIKATION (3,75 TIMERS UNDERVISNING): Livsforløb og udviklingsfaser i menneskets liv Kommunikation og pædagogik til patienter Kulturforståelse og tværkulturel kommunikation Påvirkninger af hjerne og bevidsthed De hyppigst forekommende sygdomme (ex: Demens, Apoplexi, Parkinsons sygdom) Den konfuse og urolige patient I ovenstående indgår observationer, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. MODUL G ERNÆRING OG UDSKILLELSE (4,25 TIMERS UNDERVISNING): Ernæring til patienter (inkl. sondeernæring) Væskebalance Diverse væskeudskillelser Defækation Infusioner Dræn I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. MODUL H KREDSLØB (3,5 TIMERS UNDERVISNING) Kredsløb Teoretisk gennemgang af blodtryk og pulstagning. Den akutte patient /choktyper Søvn og hvile for den indlagte patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. MODUL I PRAKTISK REPETITION (4,5 TIMERS UNDERVISNING) Praktisk og teoretisk repetition af de på nuværende tidspunkt gennemgåede emner indenfor: Huden/slimhinder Hjerne og kommunikation Ernæring og udskillelse Kredsløb Respiration Hygiejne MODUL J RESPIRATION OG DØDEN (3,25 TIMERS UNDERVISNING) Den normale respiration Den respiratorisk dårlige patient inkl. lejring De hyppigst forekommende respiratoriske sygdomme Iltterapi Døden og den døende I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. MODUL K HYGIEJNE (4,5 TIMERS UNDERVISNING) Personlig hygiejne Immobilitetskomplikationer Lejring til den immobile patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Du skal påregne, at du skal vaske andre og selv blive vasket af andre. 5

6 MODUL E OG O FORFLYTNINGSKURSUS (3, TIMERS UNDERVISNING) Begge moduler er praktisk og teoretisk opbygget. Det forventes derfor, at man deltager aktivt. Husk praktisk tøj og fodtøj. Kort om anatomi Det naturlige bevægemønster Løfte- og arbejdsprincipper teoretisk Praktiske vægtoverførings principper Praktisk patientløft Mobilisering til den immobile patient Introduktion til hjælpemidler Pædagogiske principper MODUL L REPETITION 2 (2,25 TIMERS UNDERVISNING, HOLDOPDELT) Praktisk repetition af alle modulers indhold ud fra cases Introduktion til behovsopgave Introduktion til modul Q eksamen MODUL M1-M2 OG N PSYKIATRI (3+6+5 TIMERS UNDEVISNING) Introduktion til det psykiatriske speciale, i forhold til psykiatriske afdelinger, samarbejdspartner Psykiatrilovgivningen og sygepleje i forbindelse med tvang Psykiatriske diagnoser Psykiatriske grundbegreber og psykiatrisk sygepleje Konflikthåndtering og kommunikation Praktisk psykiatri (casebaseret undervisning+ supervision) I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejebehandlinger, SPV-kompetence områder og dokumentation samt rapportgivning. FØLGEVAGTER Efter den praktiske og teoretiske modulundervisning tages følgevagter: To dage à 8 timer på en somatisk afdeling. De to dage er sammenhængende. På følgevagten får du muligheden for at afprøve/øve dig i den praktiske sygepleje, guidet af afdelingens sundhedspersonale Der gøres opmærksom på, at man ikke kan bytte afdeling kursisterne imellem Efter følgevagterne skrives en behovsopgave med udgangspunkt i kommunikation og praktisk sygepleje til en af dine patienter. MODUL P BEHOVSOPGAVE OG REP.3 (4 TIMER) Ved modul P start skal du afleverer en A4 side med en disposition over de valgte fokusområder. Med udgangspunkt i praktiktidens 2 følgevagter, og den afleverede disposition skal du lave et mundtligt oplæg på ca minutters varighed. Det mundtlige oplæg skal fremlægges for dine medkursister samt den undervisende sygeplerske. Dette skal bestås. MODUL X ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE (3 TIMER) AKKREDITERINGSKRAV Gennemgang af de mest hyppige årsager til hospitalsbrande Korrekt alarmering Bekæmpelse af div. typer brande Nødflytning m.m Husk praktisk tøj. MODUL Q EKSAMEN SPV-eksamen består i ca. 45 min. praktisk og mundtlig prøve. Du evalueres af erfarne sygeplejersker/fadl vagter. Du har i alt 2 forsøg til at bestå eksamen. Består du ikke den første eksamen, kan du tildeles ekstra moduler, som du skal gennemføre, før du kan gå til eksamen igen. Du skal kontakte kursusafdelingen dagen efter din eksamen for tid til de ekstra moduler og ny eksamen. Består du ikke anden gang, har du mulighed for at gentage hele kurset i næste semester. MODUL C ORIENTERING PÅ VAGTBUREAUET (2,5 TIMER) Gennemgang af vagtbestilling og vagttyper De forskellige muligheder for vagtarbejde (Opskrivningsregler, chancevagter) Løn Sygedagpengeregler m.m. Alle kursister får udleveret et akkrediteringskort ved aflevering af underskrevet og evalueret kursushæfte. BINDINGSVAGTER Efter bestået Sygeplejevikarkursus, skal du arbejde 96 timer (ca. 12 vagter) inden for tre måneder. Bindingsvagter betragtes som en del af sygeplejevikarkurset, og kurset kan derfor annulleres uden yderligere varsel ved manglende vagtbinding. KURSUSLØN Hvis du inden for et år efter orienteringstimen afholder 200 vagttimer, får du kursusløn efter gældende overenskomst svarende til 41 timers SPV dagtimeløn. Der kan ikke dispenseres for perioden. Hvis der er spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , Gry Orkelbog- Andresen på mail eller på Tina Berthou Jepsen på mail TILMELDING FOREGÅR VIA HJEMME- SIDEN Tilmeldingen for kurserne er åben for alle. Tildeling af kursuspladser foregår ved lodtrækning. Tilmeldingsfristerne finder du nederst i kursusplanen på side

7 SPV-VAGTENS NORMALE KOMPETENCEOMRÅDER Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Sygeplejevikaren skal kunne deltage i flg. arbejdsområder: KLINISK OBSERVATION OG RAPPORT: Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, f.eks. cirkulatoriske og respiratoriske forandringer registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, cerebrale forandringer eller psykisk uklarhed. Temperatur-og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling. Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hutsonmaske, anlagte dræn, kath. o.lign. Rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftlig og mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten. PRAKTISK SYGEPLEJE: Varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad), mundpleje (bl.a. sugning i mundhule), øjen- og næsepleje, frisering og barbering samt tøjskifte. Sengeredning med og uden patient i sengen. Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose samt kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, fratagning af urin- og afføringsprøver. Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler. Almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter. Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær. Assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab. Assistance til indtagelse af medicin administreret af sygeplejerske. Målrettet kommunikation med patienter og pårørende. Omsorg for særlige patientgrupper, f.eks. børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen. Besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer. Assistance ved hjerte- og respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske. Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen. Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport. Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinier. Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer. Istandgørelse af døde og omsorg for efterladte. Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning. 7

8 AKKREDITERING ER DIT ANSVAR! ALLE VAGTTAGERE nye som gamle og uanset hvornår brand- og håndhygiejnetesten sidst er gennemført SKAL i perioden den februar forny brand- og håndhygiejnetesten. Fornyr du ikke dine tests, vil din webprofil blive spærret, så du ikke kan skrive dig op til nye vagter, eller blive tilbudt vagter. Du skal samtidig også oploade dit sidste bestående semestertrin på din vagtprofil. Hvis ikke du har mulighed for at oploade det på din profil, kan det sendes til eller afleveres til Charlotte Frølund. Du skal ikke længere hente et nyt akkrediteringskort, da det du har fået udleveret i 2014 vil være gyldigt resten af din tid som vagttagere gennem FADLs Vagtbureau. NB: HUSK du må ikke tage på vagt UDEN du har dit akkrediteringskort synligt på dig. Dette gælder også dig der er på HOLD eller arbejder via dispensation. STAMKORT DEN ÅRLIGE BRANDOG HÅNDHYGIEJNETEST! Der er fælles akkrediteringsregler for alle hospitaler i Region Hovedstaden. Det betyder, at der ikke er muligt at tage vagter gennem FADLs Vagtbureau i København, hvis du ikke har et gyldigt stamkort/akkrediteringskort. For dig som har en dispensationsaftale eller arbejder på et hold gælder samme regler, uanset hvor holdet arbejder. For at opfylde akkrediteringskravene skal du have gennemgået de tre akkrediteringskurser; brandforebyggelse, dobbeltindlagte patienter og håndhygiejne. Derudover skal du en gang om året gennemføre TrygFondens elektroniske brandtest og Region Hovedstadens elektroniske håndhygiejnetest. Find test og vejledninger på Hertil skal vi kunne indhente studietrinoplysninger fra KU. VAGTBUREAUET KAN IKKE DiSPENSERE FOR DISSE AKKREDITERINGSKRAV. STUDERER DU I ODENSE, AARHUS OG AALBORG? Vagttagernr.: Denne vagttager er udsendt af FADLs Vagtbureau, København med bestående FADL-kursus: SPV. Bestående akkrediteringsgrundkurser: Hjertestop, Brandkursus og Dobbeltindlagt. Årlige akkrediteringskurser: Brandopfølgning og Håndhygiejne. Aktuel akkrediteringsinformation forefindes på: booking.fadlvagt.dk/?vnr=119999, ved scanning af QR-kode eller ved kontakt til FADLs Vagtbureau på Forsvundne kort bedes indleveres til FADLs Vagtbureau, Blegdamsvej 26, 2200 Kbh N 8 Ønsker du at blive oprettet som vagttager i København, skal du opfylde de samme krav, som studerende i København skal efterkomme. Derudover skal du før hver semesterstart aflevere en bekræftelse fra universitetet på, at du er aktiv studerende (Bekræftelsen skal være underskrevet og stemplet fra universitet), hvilket semestertrin du sidst har bestået, en kopi af dit studiekort, en underskreven bekræftelse fra dit vagtbureau omkring din SPV-kursusdato og dine optjente timer fordelt på SPV, PSYK m.fl. (se for flere oplysninger) HAR DU MISTET DIT STAMKORT? Mød op i Vagtbureauets reception vi laver et nyt til dig på 30.sek. Det koster kr. 20. (Du skal naturligvis have gennemført de elektroniske tests til tiden). Hvis du har spørgsmål til stamkortet eller akkreditering generelt, er du altid velkommen til at ringe til vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden, eller sende en mail til

9 OPSKRIVNINGEN FOREGÅR OVER TO TRIN Når du så er logget ind, kan du døgnet rundt skrive dig op, redigere og slette dine opskrivninger efter de hidtidige regler. 1. Vælg dato, antal dage, vagttid (dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) og skriv evt. en bemærkning til opskrivningen (fx har bil). 2. Godkend dit valg. Her vil du få at vide, hvis opskrivningen ikke kan registreres. Det kunne fx være, fordi den overlapper en eksisterende opskrivning. Eller opskrivningsdagen er lukket for flere opskrivninger. SKRIV DIG OP TIL FADL-VAGTER PÅ FADLVAGT.DK På den faste opskrivning kan du skrive dig op til vagter 30 dage frem i tiden, og den nye dag bliver sat fri kl. 6:00 om morgenen. Du skal selv skrive dig op på chancelisten. Chancelisten er altid åben, og du kan løbende skrive dig op til tre vagter frem i døgnet. Du vil få besked om forskellige hændelser via e- mail og sms. Det er derfor vigtigt, at du ændrer din -adresse inde på din profil, hvis vi har registreret en adresse, som du ikke læser jævnligt. Du får , når: du har fået tildelt vagt. du bliver seponeret fra en vagt. Derudover kan du også få en sms ved tildeling og seponering af vagt. Du kan skrive dig op 30 dage frem i tiden. Du kan slette og redigere i dine opskrivninger indtil 48 timer før de træder i kraft. Ved redigering vil du miste din placering, hvis du ændrer startdato, vagttid (dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) eller forøger antallet af dage i din opskrivning. Står du på opskrivningen og får tilbudt vagt, forventes det, at du accepterer vagttildelingen. Hvis vi har registreret, at du ikke har gennemført den årlige TRYG-brandtest og håndhygiejnetest eller ikke har et gyldigt stamkort, vil du ikke kunne få tildelt vagter fra opskrivningen eller chancelisten. TRYG-brandtest- og håndhygiejnetest og stamkortdatoen vil i så fald stå med rødt på din HUSK AT SLETTE DINE OPSKRIVNINGER, HVIS DU ALLIGEVEL IKKE KAN TAGE VAGTER. profil. Hvis der er tale om fejl eller manglende opdatering af vores system, skal du sende en mail til SYGDOM Har du fået tildelt en vagt eller er du opskrevet til vagt, meddeles sygdom hurtigst muligt til vagtafdelingen, minimum 4 timer før vagtstart. Skulle du blive akut syg før vagtstart, ringer du naturligvis så hurtigt du kan! Du bevarer din opskrivning, således at hvis du f.eks. er opskrevet til 5 vagter i træk og bliver syg de første 2 dage, har du stadig væk 3 dages opskrivning tilbage osv. Du logger ind på fadlvagt.dk (linket Vagtopskrivning). Brugernavn er dit cpr-nr. (uden bindestreg) og koden er de sidste fire cifre af dit cpr-nr. (al datatransmission bliver krypteret, og du vil første gang du logger dig ind blive bedt om at ændre koden til en ny valgfri kode). 9

10 SPECIFIK KURSUSP MODUL F15-DD F15-EE F15-01 F15-02 F15-03 A + B VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag Test og introduktion. 16:30 20:00 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 VB/ 3,5 4,25 time D Hud og infektioner PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag Somatik. 3,5 timer 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 PANUM/ E A2: Onsdag A2: Onsdag A2: Tirsdag A2: Onsdag A2: Mandag Forflytning I. 3,75 time 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB/ALPHA 2 F Hjerne/kommunikation PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Onsdag Somatik. 3,75 timer 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 PANUM/ G Ernæring/udskillelser A2: Onsdag A2: Onsdag A2: Tirsdag A2: Tirsdag A2: Torsdag Somatik. 4,25 timer 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 FRB/ALPHA 2 H Kredsløb PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Onsdag Somatik. 3,5 time 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 PANUM/ I Repetition 1 + BT RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Tirsdag Somatik. 4,5 timer 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 RH/ J PA: Mandag PA: Torsdag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Torsdag Somatik. 3,25 time 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 PANUM/ K Hygiejne RH: Mandag RH: Mandag RH: Mandag RH: Onsdag RH: Tirsdag Somatik. 4,25 timer 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 RH/ L Repetition 2 A1: Onsdag A1: Onsdag A1: Onsdag A1: Tirsdag A1: Onsdag Somatik. 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller Holdopdelt 2,25 timer 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 FRB/ALPHA 1 M1 PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Tirsdag Psykiatri. 3 timer 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 PANUM/ M2 A2: Lørdag RH: Lørdag A2: Lørdag RH: Lørdag A2: Lørdag Psykiatri. 6 timer 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 RH eller FRB N A2: Søndag RH: Søndag A2: Søndag RH: Søndag A2: Søndag Praktisk psykiatri. 5 timer 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 RH eller FRB ALPHA 2 O A2: Mandag A2: Tirsdag A2: Mandag A2: Mandag A2: Onsdag Forflytning II. 3 timer 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 FRB/ALPHA 2 P RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag RH: Mandag Behovsopgave + Rep. 4 t. 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 RH/ Q - Eksamen. 1 time RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Torsdag RH/ Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag Orientering. 2,5 timer 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 VB/ X Tirsdag Torsdag Onsdag Torsdag Onsdag Brand. 3 timer R Følgevagter Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Følgevagter 2 x 8 timer TILMELDINGSFRIST: Torsdag den Torsdag den Torsdag den Torsdag den Torsdag den kl kl kl kl kl

11 LAN FORÅR 2015 F15-04 F15-05 F15-06 F15-07 F15-08 F15-09 F15-10 VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag :30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:30 16:30 20:45 16:30 20:45 PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Mandag :15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 A2: Torsdag A2: Tirsdag A2: Tirsdag A2: Mandag A2: Onsdag A2: Onsdag A2: Onsdag :00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Tirsdag :15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 A2: Onsdag A2: Tirsdag A2: Torsdag A2: Tirsdag A2: Tirsdag A2: Torsdag A2: Torsdag :30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Onsdag :15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Tirsdag :30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 PA: Onsdag PA: Mandag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Torsdag :15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 RH: Mandag RH: Lørdag RH: Onsdag RH: Mandag RH: Onsdag RH: Mandag RH: Mandag :45 21:00 09:00 13:15 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 A1: Tirsdag A1: Onsdag A1: Mandag A1: Onsdag A1: Onsdag A1: Mandag A1: Onsdag :45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Tirsdag :15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 RH: Lørdag A2: Lørdag A2: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag A2: Lørdag :00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 RH: Søndag A2: Søndag A2: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag A2: Søndag :00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 A2: Mandag A2: Tirsdag A2: Tirsdag A2: Mandag A2: Mandag A2: Mandag A2: Tirsdag :00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Onsdag RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag RH: Mandag :30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 RH: Onsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Torsdag Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag :30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 Tirsdag Torsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Tirsdag Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Torsdag den Torsdag den Torsdag den Torsdag den Torsdag den Torsdag den Torsdag den kl kl kl kl kl kl kl

12 VENTILATØRKURSUS (VT-KURSUS) På ventilatørkurset er der fokus på de kritiske syge patienter, børn og voksne, med hovedvægt på de respiratoriske problemstillinger. Som VT er, har du mulighed for at komme rundt på forskellige hospitalsafdelinger og se forskellige specialer. Du vil ofte komme på hospitalernes intensive afdelinger, men også sengeafsnit benytter sig af VT erens kompentencer. KURSET Ventilatør kurset består af 26 timers teoretisk og praktisk undervisning. Derudover skal du på tre følgevagter. To dage på intensiv afdeling og en dag på flyverhold. Du planlægger sammen med holdleder for flyverholdet hvornår din følgevagt på flyverholdet skal afholdes. Du kan ikke afholde selvstændige vagter på flyverholdet før du har haft alle følgevagter, og kursushæftet er afleveret i Vagtbureauets kursusafdeling. Undervisningen på kurset bliver varetaget af erfarne Fadl vagter. Pensum udover undervisningen er Ventilatørhåndbogen KRAV OG TILMELDING Have et gyldigt akkrediteringskort. Du skal have optjent 400 SPV timer. Det skal være timer som du har fået løn for. Stikketimer, lægesekretærtimer og psykiatriske vagter må max udgøre 1/4 af de 400 timer, dvs. de 300 timer skal være taget i somatikken. 12 OM HOLDARBEJDE Du vil ved kursusstart blive holdsat på et flyverhold. Hvor det forventes, at du minimum arbejder 3 måneder. Du skal deltage i det først kommende holdmøde efter din eksamen. Du vil af holdlederen blive introduceret til holdstrukturen og planlægningen af vagter. Som ventilatør får du en bedre løn, men der stilles også større krav til dig både fagligt og kollegialt. Holdet er kollektivt forpligtede til at dække hele døgnet. Det har den praktiske betydning at holdmedlemmer dækker hinandens vagter ved sygdom, og at man bliver på vagten indtil der kommer en afløser. Man er forpligtiget til at dække 4 vagter pr. måned. Framelding skal ske 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen (nøjagtig dato for frameldingsfrist kan ses i det modtagede kursusbrev). For sen eller manglende framelding betyder, at du ikke kan deltage på et VT-kursus i resten af semestret samt næste semester. Tilmeldingen foregår via efterårets kursusplaner, tilmelding VT-kursus. Du skal have bestået 3. semester, eksamensudskrift skal afleveres ved afhentning af kursusmateriale. Er der flere kvalificerede ansøgere er det dem med flest SPV timer som holdsættes først. Der er 100 % mødepligt til kurset. Du skal derfor tjekke om du kan alle de planlagte kursusdage. Du vil modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger når du er optaget på kurset.

13 INDHOLD Kurset indeholder teori og praktiske øvelser. De praktiske øvelser vægtes højt da der fra afdelingernes side stilles store krav til ventilatørens praktiske færdigheder. Der vil på kurset blive præciseret hvilke opgaver og kompetencer man har som ventilatør. Undervisningen foregår på Hvidovre Hospital, hvor der er mulighed for at veksle mellem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på en intensiv stue. Undervisningen foregår i hold af 12 personer, men på nogle af modulerne inddeles holdet i to grupper af 6 personer. ORIENTERINGSTIMEN: Du bliver introduceret til kurset og ventilatørarbejdet. Der er en adgangstest som skal bestås for at kunne forsætte på kurset. Du har to forsøg til at bestå testen. Består du ikke første gang skal du kontakte Astrid Rosenkrantz Bruun, eller dk for at aftale tid for en ny test. MODUL 1: Ventilatørarbejdet. Observationsskemaer Samarbejdet med andre faggrupper Pleje og observation af patienten Principper for ernæring til den kritiske syge patient MODUL 2: Respiration. Iltterapi og overtryksventilation Indikationer, bivirkninger og udstyr til basal iltterapi Respiratorbehandling Niv behandling Cpap behandling Principperne for tracheal sugning gennemgås samt praktiske øvelser Pleje og observation af den respiratoriske patient MODUL 3: Hjerte og kredsløb. Hjerte og kredsløbs fysiologi og patologi Hvordan hjertet og kredsløb monitoreres, hvilke faktorer der påvirker kredsløbet hos den kritiske syge patient EKG analyse og blodgas analyse Genoplivning MODUL 4: Det respiratoriske dårlige barn. Hvorfor børn bliver indlagt Hvilke arbejdsredskaber bruges til observation af børn. Det respiratoriske dårlige barn Årsager til respirations insufficiens Symptomer, Rf, indtrækninger osv. Behandling og observationer MODUL 5: Det cirkulatorisk dårlige barn Årsager til cirkulatorisk svigt, kardielle sygdomme Symptomer på cirkulatorisk svigt. Behandling og observationer Gennemgang af genoplivning af børn Psykisk pleje til barn og forældre MODUL 6: Gennemgang og repetition af de praktiske dele fra kurset f.eks.. Stuegennemgang A gas Cpap Respirator Hjertestopbehandling MODUL 7: Prøven indeholder en teoretisk og praktisk prøve. Begge prøver skal bestås. Består man ikke, skal man dagen efter tage kontakt til kursusafdelingen for at aftale tid til en ny prøve. Man har to forsøg til at bestå VT-prøven. FØLGEVAGTER: Når kurset er bestået skal du afholde to følgevagter på en intensiv afdeling. De skal være afholdt to uger efter VTprøven er bestået. Du planlægger sammen med holdleder for flyverholdet hvornår din følgevagt skal afholdes. Du kan ikke afholde selvstændige vagter på dit flyverhold før du har haft alle følgevagter, og kursushæftet er afleveret i vagtbureauets kursusafdeling. VAGTBINDING: Efter endt kursus skal du tage mindst 12 vagter (96 timer) indenfor 6 måneder. Derefter er kurset godkendt. Såfremt dette ikke sker annulleres kurset uden yderligere varsel. KURSUSLØN: Dit kursus bliver honoreret med 20 timers grundløn, hvis du et år efter afsluttet kursus har afholdt 200 VT-timer. Der kan ikke dispenseres for perioden. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kursusafdelingen på telefon , Astrid Rosenkrantz Bruun på mail eller på Tina Berthou Jepsen på mail 13

14 VT-VAGTENS NORMALE KOMPETENCEOMRÅDER VENTILATØREN, DER ER TILDELT ARBEJDE GENNEM FADLS VAGTBUREAUER, ARBEJDER ALTID UNDER EN SYGEPLEJERSKES TILSYN OG LEDELSE. VENTILATØREN SKAL KUNNE UDFØRE ALMENT SPV-ARBEJDE OG VED AFSLUTTET VT-KURSUS HAVE OPNÅET FÆRDIGHEDER I OG VIDEN OM: Respirationsanatomi og -fysiologi, samt kredsløbsfysiologi og kardiologi. Basal syre-base fysiologi, a-punkture og vurdering af disse. Specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop og CVP. Respirator modus, herunder volumenog trykkontrolleret. Apparatur til brug ved manuel ventilering, samt udførelse heraf. CPAP- og PEEP behandling, til børn og voksne. Sugning i nedre luftveje. Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang med tube og sølvkanyle samt decubitusprofylakse. Observation og pleje af patienter i Niv-bendling. Fysisk og psykisk pleje, til børn og voksne. Specielle forhold når børn er patienter. Kommunikation med intuberede patienter. Choktyper og behandling heraf. Hjertestopprocedure. Kommunikation med pårørende. HOLD A Orientering Onsdag 11/ VB Lektion 1: Torsdag 12/ HVH Lektion 2*: Lørdag 14/ HVH Søndag 15/ HVH Lektion 3*: Mandag 16/ HVH Tirsdag 17/ HVH Lektion 4*: Onsdag 18/ HVH TILMELDINGSFRIST: Torsdag 19/ HVH ONSDAG DEN Lektion 5*: Lørdag 21/ HVH KL via Søndag 22/ HVH Lektion 6*: Mandag 23/ HVH 23/ HVH Prøve*: Tirsdag 24/ HVH 24/ HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 2 dage på følgevagt: 28/ /03 eller /03 1 dag på følgevagt med dit flyverhold. (Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) HOLD B Orientering Onsdag 25/ VB Lektion 1: Torsdag 26/ HVH Lektion 2*: Lørdag 28/ HVH Søndag 01/ HVH Lektion 3*: Mandag 02/ HVH Tirsdag 03/ HVH Lektion 4*: Onsdag 04/ HVH TILMELDINGSFRIST: Torsdag 05/ HVH ONSDAG DEN Lektion 5*: Lørdag 07/ HVH KL via Søndag 08/ HVH Lektion 6*: Onsdag 09/ HVH 09/ HVH Prøve*: Torsdag 10/ HVH 10/ HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 2 dage på følgevagt: /03 eller /03 1 dag på følgevagt med dit flyverhold. (Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) 14

15 VT KURSER FORÅR 2015 HOLD C Orientering Onsdag 11/ VB Lektion 1: Torsdag 12/ HVH Lektion 2*: Lørdag 14/ HVH Søndag 15/ HVH Lektion 3*: Mandag 16/ HVH Tirsdag 17/ HVH Lektion 4*: Onsdag 18/ HVH TILMELDINGSFRIST: Torsdag 19/ HVH ONSDAG DEN Lektion 5*: Lørdag 21/ HVH KL via Søndag 22/ HVH Lektion 6*: Mandag 23/ HVH 23/ HVH Prøve*: Tirsdag 24/ HVH 24/ HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 2 dage på følgevagt: /03 eller /04 1 dag på følgevagt med dit flyverhold. (Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) HOLD D Orientering Onsdag 15/ VB Lektion 1: Torsdag 16/ HVH Lektion 2*: Lørdag 18/ HVH Søndag 19/ HVH Lektion 3*: Mandag 20/ HVH Tirsdag 21/ HVH Lektion 4*: Onsdag 22/ HVH TILMELDINGSFRIST: Torsdag 23/ HVH ONSDAG DEN Lektion 5*: Lørdag 25/ HVH KL via Søndag 26/ HVH Lektion 6*: Mandag 27/ HVH 27/ HVH Prøve*: Tirsdag 28/ HVH 28/ HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer:2 dage på følgevagt: /05 eller /05 1 dag på følgevagt med dit flyverhold. (Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) HOLD E Orientering Onsdag 29/ VB Lektion 1: Torsdag 30/ HVH Lektion 2*: Lørdag 02/ HVH Søndag 03/ HVH Lektion 3*: Mandag 04/ HVH Tirsdag 05/ HVH Lektion 4*: Onsdag 06/ HVH TILMELDINGSFRIST: Torsdag 07/ HVH ONSDAG DEN Lektion 5*: Lørdag 09/ HVH KL via Søndag 10/ HVH Lektion 6*: Mandag 11/ HVH 11/ HVH Prøve*: Tirsdag 12/ HVH 12/ HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer:2 dage på følgevagt: /05 eller /05 eller /06 1 dag på følgevagt med dit flyverhold. (Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) 15

16 AKTUELLE HOSPITALS / AFD. HOLD PR. AUGUST 2014 SPV AFDELINGSHOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 1500 SPV RHEL Dagvagt i hverdage 1406 SPV-Ass B Herlev Hospital Hæmatologisk Klinik (Blodtransfusionshold) Dagtid i hverdage 1614 SPV RH Klinisk Neurofysiologisk afd. Dagvagt torsdag fredag 1617 SPV Glostrup Hospital, Øjenafdeling Dagvagt mandag fredag 1616 SPV Rigshospitalet (Patologi afdelingen) Dagvagt i hverdage 1800 SPV Psykiatrisk Center Rigshospitalet Aften- og nattevagter 1615 SPV Rigshospitalet (Patologisk afd..) Dagvagt i hverdage Min. 200 SPV timer, plus stikke erfaring Min. 400 SPV timer, bestået 7. Semester Min. 200 SPV timer, bestået 4. Semester Min. 200 SPV timer, bestået 6. Semester Min. 200 SPV timer Min. 200 SPV timer, Min. 200 SPV timer, bestået 4. Semester SPV STIKKE/EKG HOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 1623 SPV Stikke Frederiksberg/Bispebjerg Hospital Dagvagt mandag fredag 1601 SPV/EKG/Stikke Rigshospitalet Onkologisk afd Dagvagter mandag fredag kl SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk biokemiske afd. Dagvagter kl i weekender og på helligdage 1603 SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk biokemiske afd. Hverdage fra kl SPV Stikke Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk afd. Dagvagt/aftenvagt samt arbejde i weekender 1606 SPV Stikke Hvidovre Klinisk Biokemiskafdeling Weekender og S/H 1607 SPV Stikke Hillerød Hospital Klinisk Biokemisk afdeling Aftenvagt mandag fredag 1612 SPV Stikke Hvidovre Gastro enhed Aftenvagter alle ugens dage 1620 SPV Stikke Frederiksberg/Bispebjerg Dagvagt/weekend 1621 SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk Biokemisk afdeling Dagvagt mandag fredag 1622 SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk Biokemisk afdeling Dagvagt mandag fredag Min. 200 SPV timer, Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 200 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 200 SPV timer, bestået 4. Semester Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer 16

17 SPV LÆGESEKRETÆRHOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 1704 Lægesekretær Amager Hospital Dagvagt / aftenvagt hverdage Min. 200 SPV timer, bestået 5. Semester VT AFDELINGSHOLD- AFDELINGSHOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 4409 VT Rigshospitalet Neurologi afd Aften- og nattevagt hver anden uge og dagvagter i weekender. 400 VT timer BVT HOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 4301 BVT Rigshospitalet Neonatal GN 5023 Aften- og nattevagt alle ugens dage, samt få dagvagter 250 VT timer, 28 vagter på de første 4 mdr. derefter 4 vagter pr. md. BIOPSIHOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 1608 Biopsi Rigshospitalet Hæmatologisk klinik afd Dagvagt mandag fredag 1611 Biopsi Herlev Hæmatologisk afd. L Dagvagt man fredag 400 SPV/VT timer, bestået 7. Semester 300 SPV/VT timer, bestået 7. Semester LÆGEVIKARHOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 7701 Lægevikar Rigshospitalet Thorax kirurgisk afd Dagvagter i hverdagene 7702 Lægevikar Rigshospitalet Gastro. Kir. Ambulatorium C Dagvagter på hverdage 7704 Lægevikar Rigshospitalet Hjertemedicinsk klinik B dagvagter på hverdage Minimum holdsat på 9. semester Minimum holdsat på 9. semester Minimum holdsat på 9. semester 7707 Lægevikar Gentofte Hospital Hjertemedicinsk afd. P. Minimum holdsat på 9 semester 7708 Lægevikar Psykiatri Syd, Vordingborg Minimum holdsat på 10. semester 7709 Lægevikar Holbæk Psykiatri Minimum holdsat på 10. semester 7710 Lægevikar Glostrup Hospital Øjenklinikken Dagvagt i hverdage 7711 Lægevikar Rigshospitalet (Operations ass.) Dagvagt i hverdage Minimum holdsat på 10. semester Minimum holdsat på 10. semester. Min. 100 lægevikar timer FOR AT ARBEJDE PÅ HOLD ER DER NOGLE KRAV SOM DU SKAL OVERHOLDE Du skal have bestået relevante FADL kurser Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du skal tage minimum 4 vagter pr. mdr. På oversigten over holdene kan du se hvilke vagthold der er for øjeblikket. Du skal være opmærksom på, at der hver måned sker ændringer f.eks. at der kommer nye hold til. HUSK AT HOLDE DIG LØBENDE ORIENTERET OM DE NYE HOLD, DER OPRETTES. LÆS MERE PÅ OG I MOK. 17

18 HVAD INDEBÆRER EN DISPENSATIONSAFTALE? FOR FADL-VAGTEN: Du fungerer som fast afløser på en afdeling. Du og afdelingen aftaler selv hvornår og hvor meget du vil og kan arbejde. Aftalen kan være baseret på, at du har et fast antal vagter pr. måned eller, at afdelingen tilkalder dig når de har brug for ekstra hænder. Det er op til Jer, dig og afdelingen, hvordan I aftaler vagterne. Det eneste som vagttageren forpligtiger sig til, er at overholde de indgåede aftaler med afdelingen. Du er således ikke forpligtet til at tage vagter, der ikke på forhånd er aftalt. REGLER FOR DISPENSATIONSVAGTER: Lønforhold for vagterne følger de generelle lønsatser for FADL-vagter for tilsvarende vagtarbejde og lønnen ekspederes gennem Vagtbureauet via lønsedler som de øvrige FADL-vagter. Derudover gælder de samme regler for dispensationsvagter, som for øvrige vagter gennem FADL: Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du arbejder under FADLs instrukser Du skal have gennemført din vagtbinding (96 timer indenfor 3 måneder) HVEM GIVER DISPENSATIONERNE? Det er Vagtbureauet, der giver dispensationerne, da man ikke må aftale vagter uden om Vagtbureauet. Du får også en tilknytningsskrivelse for din dispensation, med oplysning om dispensationsnummer. HVILKE FORDELE ER DER ELLERS VED EN DISPENSATIONSAFTALE? Først og fremmest er det en stor fordel at arbejde samme sted. Du lærer efterhånden stedet og personalet bedre at kende, så du får følelsen af at være en fast del af personalegruppen. Du kan have flere dispensationsaftaler, ligesom du naturligvis sideløbende med dispensationsvagterne kan tage løsvagter eller komme på vagthold. HVORDAN OPSIGER JEG DISPENSATIONSAFTALEN? Du kan til enhver tid ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning, ligesom Vagtbureauet også kan ophæve aftalen med afdelingen. I tilfælde af opsigelse henstiller vi til at aftalte vagter overholdes. FADL-vagten skal også én gang om året inden den 1. april meddele Vagtbureauet om den pågældende dispensation fortsat er aktiv og skal være gældende for den kommende periode. FOR AFDELINGEN: Der sikres en nem og fleksibel adgang til at benytte FADL-vagten i en vagtplanlægning, hvor der dels kan aftales faste vagtforløb og også kan indgå aftale om tilkaldevagter. Vagttyperne er typisk SPV-vagtarbejde eller lægesekretærvikar arbejde. FADLs Vagtbureau sørger for lønadministrationen, dispensationsaftale og sikrer også at FADL-vagten opfylder de gældende akkrediteringskrav, der er aftalt med Regionen. Der er for denne dels vedkommende ingen forskel over til de almindelige løsvagter, som kan rekvireres gennem Vagtbureauet. De aktuelle seponeringsfrister for vagterne på 4 timer, gælder også for dispensations-vagter, men vi henstiller til at evt. aflysninger gives i god tid forinden. Ved sygdom for planlagte vagter sørger FADL for administration af sygedagpenge i henhold til gældende regler. Vagtkontoret på FADL kan være behjælpelig med at finde en evt. afløser. En gang om året beder vi FADL-vagten om at meddele os, hvis dispensationsaftalen ikke skal fortsætte, ligesom begge parter til en hver tid kan opsige aftalen. Der følger således ingen forpligtigelse for afdelingen ved at indgå en dispensationsaftale med FADL. Afdelingen vil modtage kopi af dispensationsaftalen med FADL-vagten ligesom vagtforbruget kan opgøres løbende. Ønsker du at få en dispensationsaftale med en afdeling, skal afdelingen sende en mail til: med oplysninger om dit navn, fødselsdato og hvilken type arbejde du skal udføre. 18

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL EFTERÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset

Læs mere

Semester. forår. Københavns Vagtbureau

Semester. forår. Københavns Vagtbureau Semester forår 2014 Københavns Vagtbureau Velkommen til forårssemesteret 14 Vi byder nu igen velkommen til et nyt FADL semester og ser især frem til at møde vores nye Russere, og til at informere om de

Læs mere

Velkommen til forårssemesteret 09!

Velkommen til forårssemesteret 09! SemesterHÆFTE forår 2009 1 Velkommen til forårssemesteret 09! Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2.900 F

Læs mere

forår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

forår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester forår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 9 Akkreditering.

Læs mere

Velkommen til forårssemesteret 10!

Velkommen til forårssemesteret 10! SemesterHÆFTE Forår 2010 1 Semesterhæftet udleveres til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2.900 F A D L s V a g t b u r e a u Blegdamsvej

Læs mere

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau Semester Efterår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

Velkommen til Efterårsemesteret 09!

Velkommen til Efterårsemesteret 09! SemesterHÆFTE Efterår 2009 1 Velkommen til Efterårsemesteret 09! Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2.900

Læs mere

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n F o r å r 2 0 0 8 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 Tillidsrepræsentanterne side 18 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser

Læs mere

Forår. Semester. indholdsfortegnelse. Københavns Vagtbureau

Forår. Semester. indholdsfortegnelse. Københavns Vagtbureau Semester Forår 2012 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SV-kursus kursusindhold. 7 SV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

forår Semester Københavns Vagtbureau

forår Semester Københavns Vagtbureau Semester forår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2015

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2015 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2015 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus

Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus Hold 21 - Aarhus Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus A Introduktion og adgangstest Tirsdag 22. september 18.15 22.15 3. sal B Hospitalsinfektioner/hygiejne Lørdag 26. september 8.00 12.00 2. sal +

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion Sygeplejevikarkursus FORÅR 2016 Aarhus Hold 3 Aarhus Tirsdag 23. februar 18.15 22.15 3. sal B Den kredsløbspåvirkede Lørdag 27. februar 8.00 12.00 2. sal + 3. sal C Den nyopererede Lørdag 27. februar 12.30

Læs mere

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion og adgangstest Tirsdag 23. februar sal

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion og adgangstest Tirsdag 23. februar sal Sygeplejevikarkursus FORÅR 2016 Aarhus Hold 3 Aarhus A Introduktion og adgangstest Tirsdag 23. februar 18.15 22.15 3. sal B Hospitalsinfektioner og hygiejne Lørdag 27. februar 8.00 12.00 2. sal + 3. sal

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER Vikarbestilling Quickguide Version 4.0 Kære Vikarbestiller, Psykiatriens Vikarcenter vil med denne lille pjece gerne give dig et redskab, der hurtigt hjælper dig med at bestille

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Ortopæd- og kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Brørup Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1 Hjælpeskema til beskrivelse og planlægning af praktikforløbet for social og sundhedsassistentelever i somatisk praktik på Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital NBG/THG Udarbejdet af:

Læs mere

Emneområder og studiespørgsmål

Emneområder og studiespørgsmål Emneområder og studiespørgsmål EMNE UGE TOVHOLDER Hygiejniske principper, personlig hygiejne og hudpleje Ernæring, væske og udskillelse Mobilisering, lejring, søvn/hvile og aktivering. Kredsløb, respiration

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt

Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt Indholdsfortegnelse: 1. Opsætning af arbejdstidsplan for at bestille vikarer... 1 2. Bestilling af vikar... 2 3. Bestillingsbilledet... 3 4. Oplysningerne

Læs mere

Medicinsk afdeling Card-IMA

Medicinsk afdeling Card-IMA Medicinsk afdeling Card-IMA Udarbejdet juli 2088 souschef Karin Østergaard Forord: Dette program er udarbejdet for at du kan få bedst mulige udbytte af dit 10 ugers kliniske kursus i grundlæggende sygepleje

Læs mere

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus

Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Neurologisk afdeling 652 Sydvestjysk Sygehus Sygeplejestuderende på Modul 2 1.kliniske periode. Sygepleje, Anatomi & fysiologi Sundheds- og sygdomsbegreber : Hygiejne: Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser.

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 forår 2015 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Kvalitative besvarelser fra studerende i

Læs mere

Kroniske respiratorbrugere og deres hjælpere på sygehus

Kroniske respiratorbrugere og deres hjælpere på sygehus Side 1 af 8 Af Karen Nebel og Mette Rimmen, sygeplejersker Blad nr. 8/2008 Kroniske respiratorbrugere og deres hjælpere på sygehus Artiklen henvender sig til sygeplejersker, der yder sygepleje til kroniske

Læs mere

HandicapCenter Herning. Vikarer - funktionsbeskrivelse

HandicapCenter Herning. Vikarer - funktionsbeskrivelse HandicapCenter Herning Vikarer - funktionsbeskrivelse Baggrund HandicapCenter Herning er Herning Kommunes tilbud til børn og unge med forskelligartede handicaps. Centret tilbyder døgn- og aflastnings pladser

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende)

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende) Kære nye studerende I mailen her får du information om, hvordan din studiestart på sygeplejerskeuddannelsen på UCC kommer til at forløbe. OBS: Hvis du er på orlov eller af andre årsager først skal starte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt

At se patienten som helhed i forhold til den medikamentelle behandling At anvende de forskellige administrationsformer korrekt Opgaver: Lungernes anatomi og fysiologi. Obs. af pt en; (fysisk) Rygning, respiration (overfladisk, asymmetrisk) Frekvens, farver, smerter BT, P, TP og saturation (psykisk) Angst, reaktioner (hyperventilation,

Læs mere

EFTERÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion

EFTERÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion EFTERÅR 2016 Aarhus Hold 10 Aarhus Mandag 26. september 18.15 22.15 3. sal B Den kredsløbspåvirkede Onsdag 28. september 18.15 22.15 2. sal + 3. sal I Forflytning del 1 Søndag 2. oktober 9.00 12.00 3.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 Forår 2016 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit

Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit Velkommen til Hæmatologisk Sengeafsnit Kære Dette introduktionsprogram har til formål, at give dig den bedst mulige start på din ansættelse her i hæmatologisk sengeafsnit. Selve introduktionen strækker

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Mulige læresituationer på modul 2.1

Mulige læresituationer på modul 2.1 Sydvestjysk Sygehus Mulige læresituationer på modul 2.1 FAM Observation, refleksion og deltagelse i 32 timer Der skal under forløbet udarbejdes en praksisbeskrivelse (praksisbeskrivelsen skal anvendes

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 2. periode Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sengeafdelinger 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke som områder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog Klinisk undervisning Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester Hold 2012 1 Hensigten med de kliniske undervisningsdage

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere