FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR"

Transkript

1 FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU

2 VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S Oplag: 1800 FADLS VAGTBUREAU BLEGDAMSVEJ KØBENHAVN N TLF TELEFONEN ER ÅBEN FOR VAGTFORMIDLING Alle dage døgnet rundt, dog kun akutte opkald fra kl ADRESSER DIREKTØR Peter Andersen REGNSKABSCHEF Betina Pilborg Hansen BOGHOLDER Gitte Rasmussen - LØNBOGHOLDER Gyda Kromann IT PROJEKTLEDER Torben Swilley-Hansen EKSPEDITION Charlotte Frølund ÅBNINGSTIDER I RECEPTIONEN: Mandag torsdag kl Fredag KURSUSAFDELING /ÅBNINGSTIDER: KURSUSKOORDINATOR: Tina Berthou Jepsen Tlf LEDENDE SYGEPLEJERSKE Gry Orkelbog-Andresen Tlf ADMINISTRATIV SYGEPLEJERSKE Astrid Rosenkrantz Bruun Tlf Vi glæder os endnu en gang til at byde velkommen til et nyt semester, hvor vi fra Vagtbureauet kan tilbyde dig såvel vagtkurserne og akkrediteringen samt de mange mange vagtmuligheder, der er året rundt. Dette semesterhæfte giver dig en indsigt i vores arbejde og de muligheder, du får som aktiv vagttager. Vi arbejder tæt sammen med regionernes hospitaler og psykiatri, og derigennem sørger, for at der er den relevante viden og kompetence til rådighed. Vagtformidlingen har over de senere år gennemgået en omfattende digitalisering til fordel for alle; dig som vagttager, hospitalerne og os selv. Der investeres fortsat mange ressourcer i en fortsat udbygning af vores kursus- og vagtsystemer, og der vil gennem semesteret blive introduceret nye features for både FADL-vagterne og de mange hospitalsafdelinger. Der er en tæt sammenhæng mellem regionernes økonomiske situation,og mængden af vagter. Vi oplever således en stigning i disse år, som kommer til udtryk på både løse vagter som holdvagterne. Specielt på vagtholdsiden oprettes nye og attraktive hold, hvor der er højt til loftet hvad angår kompetence og arbejdsopgaver. Du kan finde meget mere information på Vagtbureauets hjemmeside; og du er ligeledes velkommen til at kontakte os, hvis du skulle have spørgsmål som du ikke umiddelbart kan finde svarene på. FADLs Vagtbureau København har alle dage, siden etableringen i 1964 været non-profit (det vil sige, at der ikke genereres overskud fra vagtformidlingen), og er som en in-house institution for Regionerne Hovedstaden og Sjælland underlagt de overenskomster og driftsaftaler, der er indgået mellem regionerne og FADL på hhv. SPV / VT og lægevikarområdet. Denne tætte tilknytning til regionerne, og dermed hospitalerne og psykiatrien, er en værdifuld del af grundlaget for hele vagtarbejdet. Det giver samtidig dig særdeles praktiske erfaringer, der kommer til nytte efter endt studie. Vi ser frem til et spændende semester sammen med alle nuværende og kommende vagttagere! Peter Andersen Direktør i Vagtbureauet ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag: kl og Fredag: Lukket 2

3 DU SKAL HAVE ET GYLDIGT AKKREDITERINGSKORT DU ARBEJDER UNDER VAGTBUREAUETS INSTRUKSER HVILKE MULIGHEDER HAR DU I FADLs VAGTBUREAU I øjeblikket er der over 2000 aktive vagttagere tilknyttet Vagtbureauet i København. Vagtbureauet har mulighed for at tilbyde dig arbejde hvor du får faglige udfordringer, samtidig har du mulighed for at planlægge dit arbejde så det passer med dit studie og din fritid. For at blive oprettet som vagttager, skal du først tilmelde dig til Vagtbureauet. Du finder alle oplysninger herom på og under fanen Om arbejdet klikker på Tilmelding. Når du er ny-uddannet SPV er har du mulighed for at arbejde som løs vagttager. Som løs vagttager har du flere muligheder: OPSKRIVNINGSVAGTER: Med opskrivningsvagter har du mulighed for, at planlægge et månedligt forløb med endnu større chancer for valg af afdeling og sted. CHANCEVAGTER: For dig som ikke ønsker at planlægge dine vagter lang tid frem i tiden, er chancevagterne et godt alternativ. DISPENSATIONSAFTALE: Når du har overstået din bindingsperiode på 96 timer, kan du få en dispensationsaftale. Du fungerer som fast afløser på en afdeling. Du og afdelingen aftaler selv hvornår og hvor meget du vil og kan arbejde. Aftalen kan være baseret på, at du har et fast antal vagter pr. mdr. eller, at afdelingen tilkalder dig når de har brug for ekstra hænder. Det er op til Jer, dig og afdelingen, hvordan I aftaler vagterne. Læs mere på side 16. VAGTHOLD: Når du har overstået din bindingsperiode på 96 timer, har du mulighed for at søge en stilling på et af de faste hold som fungerer på de forskellige hospitaler. Der er forskellige krav til hvor mange SPV-timer stillingen kræver. Der er mange fordele ved at arbejde på et fast hold. Du arbejder på samme afdeling, du har kolleger som du lærer godt at kende, du får en højere løn, og du får nogle kompetencer som du kan bruge som færdig uddannet læge. Når man arbejder på hold er der nogle krav man skal efterleve og de gælder for alle. Alle hold har deres egne interne holdregler. Når man vælger at arbejde på fast hold skal man gøre op med sig selv om man er indstillet på, at blive på holdet i en længere periode. Dette forventes af såvel afdelinger som holdmedlemmer. Du skal være opmærksom på, at mange af holdene har en forventning om, at man bliver på holdet mindst 6 mdr. til et år. HVAD KAN JEG ELLERS? Når du har fået udbetalt løn for 400 timer som SPV er og bestået 3. semester er der mulighed for, at uddanne sig til ventilatør (VT). Som nyuddannet VT er arbejder du først på flyver VT-hold, derefter har du mulighed for at søge et af de VT-hold som arbejder fast på en afdeling. Søger du et af de mere specialiserede hold forventes det ofte, at du bliver på holdet i længere tid, da både afdeling og hold bruger mange ressourcer på introduktion og oplæring af nye holdmedlemmer. Det er vigtigt, at dine kvalifikationer er i orden, da nogle af de opgaver som ligger på holdene er opgaver som normalt ligger hos andre faggrupper, og derfor er der stor fokus på kvaliteten af arbejdet. Alle hold som ønsker nye holdmedlemmer slår deres ledige stillinger op på Vagtbureauets hjemmeside og i MOK. Der er mange muligheder for at arbejde gennem FADLs Vagtbureau, Det er op til dig at vælge hvad der passer dig bedst. 3

4 dk/preview/ female-doctor-holding-thermometer.jpg htt ps://www.colourbox SYGEPLEJEVIKARKURSUS (SPV-KURSUS) Sygeplejevikarkurset giver dig de basale færdigheder til at arbejde som sygeplejevikar. Efter endt kursus skal man selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger, under en sygeplejerskes ansvar. KOMPETENCEOMRÅDE EFTER ENDT SYGEPLEJEVIKARKURSUS: Kendskab til de teoretiske og praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse med observationer og pleje af somatiske og psykiatriske patienter. Udviklet en sygeplejefaglig forståelse for patientens behov, og kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje inden for SPVvagtens kompetenceområde. SYGEPLEJEVIKARKURSET BESTÅR AF CA. 83 TIMERS PRAKTISK OG TEORETISK UNDERVISNING. Du skal være aktivt deltagende i alle moduler. Undervisningen varetages af erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter og FADL vagter som medundervisere. Pensum er bogen Sygeplejevikar håndbogen samt den praktiske og teoretiske undervisning på kurset. Der er 100 % mødepligt på sygeplejevikarkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af SPV-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. (Nøjagtig dato for frameldingsfrist kan ses i det modtagede kursusbrev) Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et SPV-kursus i resten af semestret samt de to efterfølgende semestre. Fysioterapeuter og sygeplejersker kan på visse betingelser få meritoverført dele af deres tidligere studium til SPV-kurset. Vurderingen er individuel. Dokumentation skal afleveres i kursusafdelingen på Vagtbureauet. TILDELING AF SEMESTRETS SYGEPLEJEVIKARKURSUS Hvert hold består af 16 deltagere. Ansøgerne fordeles ved lodtrækning og modtager skriftlig bekræftelse med alle praktiske oplysninger. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes bogen Sygeplejevikar Håndbogen, Kursushæfte og øvrigt materiale på Vagtbureauet. Ved afhentning af kursusmaterialet skal du aflevere et eksamensudskrift (oversigt over bestående eksamener på KU). Hvis du ikke har været til eksamen endnu, afleveres en kopi af din indskrivningsbekræftelse fra KU. Bogen og hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din og vores dokumentation for, at du har bestået de krav, der stilles til en sygeplejevikar. KRAV Du skal være aktiv lægestuderende for at kunne deltage i et sygeplejevikarkursus. Tilmelding foregår via Vagtbureauets hjemmeside på Under tilmelding SPV. 4

5 INDHOLD SYGEPLEJEVIKARKURSET ER MODUL-OPBYGGET, OG BESTÅR AF I ALT 20 MODULER. NEDENSTÅENDE MODULBESKRIVELSE ER OVERORDNEDE EKSEMPLER PÅ KURSUSINDHOLDET. HUSK AT AFLEVERE LØNSEDLER SENEST DEN 16. I MÅNEDEN KL MODUL A - ADGANGSTEST (1 TIME): Adgangstesten er en multiple-choice test baseret på bogen Sygeplejevikar Håndbogen. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten på modul A, skal du kontakte ledende sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen for aftale om en ny tid til adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. MODUL B INTRODUKTION TIL SYGEPLEJEVIKARKURSUS. (2,5 TIMES UNDERVISNING) Kort om en typisk SPV-vagt SPV-vagtens ansvar og kompetenceområde Sygepleje og grundlæggende behov Nøglebegreber i sygeplejen Omsorgsbegreber Tavshedspligt Arbejdsskader Dokumentation i sygeplejen Den gode rapport Fordeling af følgevagter og eksamenstidspunkt. MODUL D HUD OG INFEKTIONER (3,5 TIMERS UNDERVISNING): Huden/slimhinder Decubitus Hospitalsinfektioner og forebyggelse af disse. Den infektiøse patient Skyllerum og dets funktion Smerter Medicin I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. MODUL F HJERNE OG KOMMUNIKATION (3,75 TIMERS UNDERVISNING): Livsforløb og udviklingsfaser i menneskets liv Kommunikation og pædagogik til patienter Kulturforståelse og tværkulturel kommunikation Påvirkninger af hjerne og bevidsthed De hyppigst forekommende sygdomme (ex: Demens, Apoplexi, Parkinsons sygdom) Den konfuse og urolige patient I ovenstående indgår observationer, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. MODUL G ERNÆRING OG UDSKILLELSE (4,25 TIMERS UNDERVISNING): Ernæring til patienter (inkl. sondeernæring) Væskebalance Diverse væskeudskillelser Defækation Infusioner Dræn I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. MODUL H KREDSLØB (3,5 TIMERS UNDERVISNING) Kredsløb Teoretisk gennemgang af blodtryk og pulstagning. Den akutte patient /choktyper Søvn og hvile for den indlagte patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. MODUL I PRAKTISK REPETITION (4,5 TIMERS UNDERVISNING) Praktisk og teoretisk repetition af de på nuværende tidspunkt gennemgåede emner indenfor: Huden/slimhinder Hjerne og kommunikation Ernæring og udskillelse Kredsløb Respiration Hygiejne MODUL J RESPIRATION OG DØDEN (3,25 TIMERS UNDERVISNING) Den normale respiration Den respiratorisk dårlige patient inkl. lejring De hyppigst forekommende respiratoriske sygdomme Iltterapi Døden og den døende I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. MODUL K HYGIEJNE (4,5 TIMERS UNDERVISNING) Personlig hygiejne Immobilitetskomplikationer Lejring til den immobile patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer og dokumentation. Du skal påregne, at du skal vaske andre og selv blive vasket af andre. 5

6 MODUL E OG O FORFLYTNINGSKURSUS (3, TIMERS UNDERVISNING) Begge moduler er praktisk og teoretisk opbygget. Det forventes derfor, at man deltager aktivt. Husk praktisk tøj og fodtøj. Kort om anatomi Det naturlige bevægemønster Løfte- og arbejdsprincipper teoretisk Praktiske vægtoverførings principper Praktisk patientløft Mobilisering til den immobile patient Introduktion til hjælpemidler Pædagogiske principper MODUL L REPETITION 2 (2,25 TIMERS UNDERVISNING, HOLDOPDELT) Praktisk repetition af alle modulers indhold ud fra cases Introduktion til behovsopgave Introduktion til modul Q eksamen MODUL M1-M2 OG N PSYKIATRI (3+6+5 TIMERS UNDEVISNING) Introduktion til det psykiatriske speciale, i forhold til psykiatriske afdelinger, samarbejdspartner Psykiatrilovgivningen og sygepleje i forbindelse med tvang Psykiatriske diagnoser Psykiatriske grundbegreber og psykiatrisk sygepleje Konflikthåndtering og kommunikation Praktisk psykiatri (casebaseret undervisning+ supervision) I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejebehandlinger, SPV-kompetence områder og dokumentation samt rapportgivning. FØLGEVAGTER Efter den praktiske og teoretiske modulundervisning tages følgevagter: To dage à 8 timer på en somatisk afdeling. De to dage er sammenhængende. På følgevagten får du muligheden for at afprøve/øve dig i den praktiske sygepleje, guidet af afdelingens sundhedspersonale Der gøres opmærksom på, at man ikke kan bytte afdeling kursisterne imellem Efter følgevagterne skrives en behovsopgave med udgangspunkt i kommunikation og praktisk sygepleje til en af dine patienter. MODUL P BEHOVSOPGAVE OG REP.3 (4 TIMER) Ved modul P start skal du afleverer en A4 side med en disposition over de valgte fokusområder. Med udgangspunkt i praktiktidens 2 følgevagter, og den afleverede disposition skal du lave et mundtligt oplæg på ca minutters varighed. Det mundtlige oplæg skal fremlægges for dine medkursister samt den undervisende sygeplerske. Dette skal bestås. MODUL X ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE (3 TIMER) AKKREDITERINGSKRAV Gennemgang af de mest hyppige årsager til hospitalsbrande Korrekt alarmering Bekæmpelse af div. typer brande Nødflytning m.m Husk praktisk tøj. MODUL Q EKSAMEN SPV-eksamen består i ca. 45 min. praktisk og mundtlig prøve. Du evalueres af erfarne sygeplejersker/fadl vagter. Du har i alt 2 forsøg til at bestå eksamen. Består du ikke den første eksamen, kan du tildeles ekstra moduler, som du skal gennemføre, før du kan gå til eksamen igen. Du skal kontakte kursusafdelingen dagen efter din eksamen for tid til de ekstra moduler og ny eksamen. Består du ikke anden gang, har du mulighed for at gentage hele kurset i næste semester. MODUL C ORIENTERING PÅ VAGTBUREAUET (2,5 TIMER) Gennemgang af vagtbestilling og vagttyper De forskellige muligheder for vagtarbejde (Opskrivningsregler, chancevagter) Løn Sygedagpengeregler m.m. Alle kursister får udleveret et akkrediteringskort ved aflevering af underskrevet og evalueret kursushæfte. BINDINGSVAGTER Efter bestået Sygeplejevikarkursus, skal du arbejde 96 timer (ca. 12 vagter) inden for tre måneder. Bindingsvagter betragtes som en del af sygeplejevikarkurset, og kurset kan derfor annulleres uden yderligere varsel ved manglende vagtbinding. KURSUSLØN Hvis du inden for et år efter orienteringstimen afholder 200 vagttimer, får du kursusløn efter gældende overenskomst svarende til 41 timers SPV dagtimeløn. Der kan ikke dispenseres for perioden. Hvis der er spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , Gry Orkelbog- Andresen på mail eller på Tina Berthou Jepsen på mail TILMELDING FOREGÅR VIA HJEMME- SIDEN Tilmeldingen for kurserne er åben for alle. Tildeling af kursuspladser foregår ved lodtrækning. Tilmeldingsfristerne finder du nederst i kursusplanen på side

7 SPV-VAGTENS NORMALE KOMPETENCEOMRÅDER Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Sygeplejevikaren skal kunne deltage i flg. arbejdsområder: KLINISK OBSERVATION OG RAPPORT: Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, f.eks. cirkulatoriske og respiratoriske forandringer registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, cerebrale forandringer eller psykisk uklarhed. Temperatur-og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling. Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hutsonmaske, anlagte dræn, kath. o.lign. Rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftlig og mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten. PRAKTISK SYGEPLEJE: Varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad), mundpleje (bl.a. sugning i mundhule), øjen- og næsepleje, frisering og barbering samt tøjskifte. Sengeredning med og uden patient i sengen. Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose samt kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, fratagning af urin- og afføringsprøver. Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler. Almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter. Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær. Assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab. Assistance til indtagelse af medicin administreret af sygeplejerske. Målrettet kommunikation med patienter og pårørende. Omsorg for særlige patientgrupper, f.eks. børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen. Besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer. Assistance ved hjerte- og respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske. Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen. Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport. Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinier. Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer. Istandgørelse af døde og omsorg for efterladte. Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning. 7

8 AKKREDITERING ER DIT ANSVAR! ALLE VAGTTAGERE nye som gamle og uanset hvornår brand- og håndhygiejnetesten sidst er gennemført SKAL i perioden den februar forny brand- og håndhygiejnetesten. Fornyr du ikke dine tests, vil din webprofil blive spærret, så du ikke kan skrive dig op til nye vagter, eller blive tilbudt vagter. Du skal samtidig også oploade dit sidste bestående semestertrin på din vagtprofil. Hvis ikke du har mulighed for at oploade det på din profil, kan det sendes til eller afleveres til Charlotte Frølund. Du skal ikke længere hente et nyt akkrediteringskort, da det du har fået udleveret i 2014 vil være gyldigt resten af din tid som vagttagere gennem FADLs Vagtbureau. NB: HUSK du må ikke tage på vagt UDEN du har dit akkrediteringskort synligt på dig. Dette gælder også dig der er på HOLD eller arbejder via dispensation. STAMKORT DEN ÅRLIGE BRANDOG HÅNDHYGIEJNETEST! Der er fælles akkrediteringsregler for alle hospitaler i Region Hovedstaden. Det betyder, at der ikke er muligt at tage vagter gennem FADLs Vagtbureau i København, hvis du ikke har et gyldigt stamkort/akkrediteringskort. For dig som har en dispensationsaftale eller arbejder på et hold gælder samme regler, uanset hvor holdet arbejder. For at opfylde akkrediteringskravene skal du have gennemgået de tre akkrediteringskurser; brandforebyggelse, dobbeltindlagte patienter og håndhygiejne. Derudover skal du en gang om året gennemføre TrygFondens elektroniske brandtest og Region Hovedstadens elektroniske håndhygiejnetest. Find test og vejledninger på Hertil skal vi kunne indhente studietrinoplysninger fra KU. VAGTBUREAUET KAN IKKE DiSPENSERE FOR DISSE AKKREDITERINGSKRAV. STUDERER DU I ODENSE, AARHUS OG AALBORG? Vagttagernr.: Denne vagttager er udsendt af FADLs Vagtbureau, København med bestående FADL-kursus: SPV. Bestående akkrediteringsgrundkurser: Hjertestop, Brandkursus og Dobbeltindlagt. Årlige akkrediteringskurser: Brandopfølgning og Håndhygiejne. Aktuel akkrediteringsinformation forefindes på: booking.fadlvagt.dk/?vnr=119999, ved scanning af QR-kode eller ved kontakt til FADLs Vagtbureau på Forsvundne kort bedes indleveres til FADLs Vagtbureau, Blegdamsvej 26, 2200 Kbh N 8 Ønsker du at blive oprettet som vagttager i København, skal du opfylde de samme krav, som studerende i København skal efterkomme. Derudover skal du før hver semesterstart aflevere en bekræftelse fra universitetet på, at du er aktiv studerende (Bekræftelsen skal være underskrevet og stemplet fra universitet), hvilket semestertrin du sidst har bestået, en kopi af dit studiekort, en underskreven bekræftelse fra dit vagtbureau omkring din SPV-kursusdato og dine optjente timer fordelt på SPV, PSYK m.fl. (se for flere oplysninger) HAR DU MISTET DIT STAMKORT? Mød op i Vagtbureauets reception vi laver et nyt til dig på 30.sek. Det koster kr. 20. (Du skal naturligvis have gennemført de elektroniske tests til tiden). Hvis du har spørgsmål til stamkortet eller akkreditering generelt, er du altid velkommen til at ringe til vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden, eller sende en mail til

9 OPSKRIVNINGEN FOREGÅR OVER TO TRIN Når du så er logget ind, kan du døgnet rundt skrive dig op, redigere og slette dine opskrivninger efter de hidtidige regler. 1. Vælg dato, antal dage, vagttid (dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) og skriv evt. en bemærkning til opskrivningen (fx har bil). 2. Godkend dit valg. Her vil du få at vide, hvis opskrivningen ikke kan registreres. Det kunne fx være, fordi den overlapper en eksisterende opskrivning. Eller opskrivningsdagen er lukket for flere opskrivninger. SKRIV DIG OP TIL FADL-VAGTER PÅ FADLVAGT.DK På den faste opskrivning kan du skrive dig op til vagter 30 dage frem i tiden, og den nye dag bliver sat fri kl. 6:00 om morgenen. Du skal selv skrive dig op på chancelisten. Chancelisten er altid åben, og du kan løbende skrive dig op til tre vagter frem i døgnet. Du vil få besked om forskellige hændelser via e- mail og sms. Det er derfor vigtigt, at du ændrer din -adresse inde på din profil, hvis vi har registreret en adresse, som du ikke læser jævnligt. Du får , når: du har fået tildelt vagt. du bliver seponeret fra en vagt. Derudover kan du også få en sms ved tildeling og seponering af vagt. Du kan skrive dig op 30 dage frem i tiden. Du kan slette og redigere i dine opskrivninger indtil 48 timer før de træder i kraft. Ved redigering vil du miste din placering, hvis du ændrer startdato, vagttid (dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) eller forøger antallet af dage i din opskrivning. Står du på opskrivningen og får tilbudt vagt, forventes det, at du accepterer vagttildelingen. Hvis vi har registreret, at du ikke har gennemført den årlige TRYG-brandtest og håndhygiejnetest eller ikke har et gyldigt stamkort, vil du ikke kunne få tildelt vagter fra opskrivningen eller chancelisten. TRYG-brandtest- og håndhygiejnetest og stamkortdatoen vil i så fald stå med rødt på din HUSK AT SLETTE DINE OPSKRIVNINGER, HVIS DU ALLIGEVEL IKKE KAN TAGE VAGTER. profil. Hvis der er tale om fejl eller manglende opdatering af vores system, skal du sende en mail til SYGDOM Har du fået tildelt en vagt eller er du opskrevet til vagt, meddeles sygdom hurtigst muligt til vagtafdelingen, minimum 4 timer før vagtstart. Skulle du blive akut syg før vagtstart, ringer du naturligvis så hurtigt du kan! Du bevarer din opskrivning, således at hvis du f.eks. er opskrevet til 5 vagter i træk og bliver syg de første 2 dage, har du stadig væk 3 dages opskrivning tilbage osv. Du logger ind på fadlvagt.dk (linket Vagtopskrivning). Brugernavn er dit cpr-nr. (uden bindestreg) og koden er de sidste fire cifre af dit cpr-nr. (al datatransmission bliver krypteret, og du vil første gang du logger dig ind blive bedt om at ændre koden til en ny valgfri kode). 9

10 SPECIFIK KURSUSP MODUL F15-DD F15-EE F15-01 F15-02 F15-03 A + B VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag Test og introduktion. 16:30 20:00 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 VB/ 3,5 4,25 time D Hud og infektioner PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag Somatik. 3,5 timer 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 PANUM/ E A2: Onsdag A2: Onsdag A2: Tirsdag A2: Onsdag A2: Mandag Forflytning I. 3,75 time 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB/ALPHA 2 F Hjerne/kommunikation PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Onsdag Somatik. 3,75 timer 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 PANUM/ G Ernæring/udskillelser A2: Onsdag A2: Onsdag A2: Tirsdag A2: Tirsdag A2: Torsdag Somatik. 4,25 timer 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 FRB/ALPHA 2 H Kredsløb PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Torsdag PA: Tirsdag PA: Onsdag Somatik. 3,5 time 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 PANUM/ I Repetition 1 + BT RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Tirsdag Somatik. 4,5 timer 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 RH/ J PA: Mandag PA: Torsdag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Torsdag Somatik. 3,25 time 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 PANUM/ K Hygiejne RH: Mandag RH: Mandag RH: Mandag RH: Onsdag RH: Tirsdag Somatik. 4,25 timer 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 RH/ L Repetition 2 A1: Onsdag A1: Onsdag A1: Onsdag A1: Tirsdag A1: Onsdag Somatik. 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller Holdopdelt 2,25 timer 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 FRB/ALPHA 1 M1 PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Tirsdag Psykiatri. 3 timer 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 PANUM/ M2 A2: Lørdag RH: Lørdag A2: Lørdag RH: Lørdag A2: Lørdag Psykiatri. 6 timer 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 RH eller FRB N A2: Søndag RH: Søndag A2: Søndag RH: Søndag A2: Søndag Praktisk psykiatri. 5 timer 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 RH eller FRB ALPHA 2 O A2: Mandag A2: Tirsdag A2: Mandag A2: Mandag A2: Onsdag Forflytning II. 3 timer 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 FRB/ALPHA 2 P RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag RH: Mandag Behovsopgave + Rep. 4 t. 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 RH/ Q - Eksamen. 1 time RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Torsdag RH/ Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag Orientering. 2,5 timer 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 VB/ X Tirsdag Torsdag Onsdag Torsdag Onsdag Brand. 3 timer R Følgevagter Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Følgevagter 2 x 8 timer TILMELDINGSFRIST: Torsdag den Torsdag den Torsdag den Torsdag den Torsdag den kl kl kl kl kl

11 LAN FORÅR 2015 F15-04 F15-05 F15-06 F15-07 F15-08 F15-09 F15-10 VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag :30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:30 16:30 20:45 16:30 20:45 PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Mandag :15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 A2: Torsdag A2: Tirsdag A2: Tirsdag A2: Mandag A2: Onsdag A2: Onsdag A2: Onsdag :00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Tirsdag :15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 17:15 21:00 A2: Onsdag A2: Tirsdag A2: Torsdag A2: Tirsdag A2: Tirsdag A2: Torsdag A2: Torsdag :30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 16:30 20:45 PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Torsdag PA: Onsdag :15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 17:15 20:45 RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Torsdag RH: Tirsdag :30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 PA: Onsdag PA: Mandag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Torsdag :15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 17:15 20:30 RH: Mandag RH: Lørdag RH: Onsdag RH: Mandag RH: Onsdag RH: Mandag RH: Mandag :45 21:00 09:00 13:15 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 16:45 21:00 A1: Tirsdag A1: Onsdag A1: Mandag A1: Onsdag A1: Onsdag A1: Mandag A1: Onsdag :45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Tirsdag :15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 17:15 20:15 RH: Lørdag A2: Lørdag A2: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag A2: Lørdag :00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 RH: Søndag A2: Søndag A2: Søndag RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag A2: Søndag :00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 A2: Mandag A2: Tirsdag A2: Tirsdag A2: Mandag A2: Mandag A2: Mandag A2: Tirsdag :00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Onsdag RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Tirsdag RH: Mandag :30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 RH: Onsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Torsdag RH: Onsdag RH: Torsdag Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag :30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 Tirsdag Torsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Tirsdag Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Torsdag den Torsdag den Torsdag den Torsdag den Torsdag den Torsdag den Torsdag den kl kl kl kl kl kl kl

12 VENTILATØRKURSUS (VT-KURSUS) På ventilatørkurset er der fokus på de kritiske syge patienter, børn og voksne, med hovedvægt på de respiratoriske problemstillinger. Som VT er, har du mulighed for at komme rundt på forskellige hospitalsafdelinger og se forskellige specialer. Du vil ofte komme på hospitalernes intensive afdelinger, men også sengeafsnit benytter sig af VT erens kompentencer. KURSET Ventilatør kurset består af 26 timers teoretisk og praktisk undervisning. Derudover skal du på tre følgevagter. To dage på intensiv afdeling og en dag på flyverhold. Du planlægger sammen med holdleder for flyverholdet hvornår din følgevagt på flyverholdet skal afholdes. Du kan ikke afholde selvstændige vagter på flyverholdet før du har haft alle følgevagter, og kursushæftet er afleveret i Vagtbureauets kursusafdeling. Undervisningen på kurset bliver varetaget af erfarne Fadl vagter. Pensum udover undervisningen er Ventilatørhåndbogen KRAV OG TILMELDING Have et gyldigt akkrediteringskort. Du skal have optjent 400 SPV timer. Det skal være timer som du har fået løn for. Stikketimer, lægesekretærtimer og psykiatriske vagter må max udgøre 1/4 af de 400 timer, dvs. de 300 timer skal være taget i somatikken. 12 OM HOLDARBEJDE Du vil ved kursusstart blive holdsat på et flyverhold. Hvor det forventes, at du minimum arbejder 3 måneder. Du skal deltage i det først kommende holdmøde efter din eksamen. Du vil af holdlederen blive introduceret til holdstrukturen og planlægningen af vagter. Som ventilatør får du en bedre løn, men der stilles også større krav til dig både fagligt og kollegialt. Holdet er kollektivt forpligtede til at dække hele døgnet. Det har den praktiske betydning at holdmedlemmer dækker hinandens vagter ved sygdom, og at man bliver på vagten indtil der kommer en afløser. Man er forpligtiget til at dække 4 vagter pr. måned. Framelding skal ske 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen (nøjagtig dato for frameldingsfrist kan ses i det modtagede kursusbrev). For sen eller manglende framelding betyder, at du ikke kan deltage på et VT-kursus i resten af semestret samt næste semester. Tilmeldingen foregår via efterårets kursusplaner, tilmelding VT-kursus. Du skal have bestået 3. semester, eksamensudskrift skal afleveres ved afhentning af kursusmateriale. Er der flere kvalificerede ansøgere er det dem med flest SPV timer som holdsættes først. Der er 100 % mødepligt til kurset. Du skal derfor tjekke om du kan alle de planlagte kursusdage. Du vil modtage skriftlig besked med alle praktiske oplysninger når du er optaget på kurset.

13 INDHOLD Kurset indeholder teori og praktiske øvelser. De praktiske øvelser vægtes højt da der fra afdelingernes side stilles store krav til ventilatørens praktiske færdigheder. Der vil på kurset blive præciseret hvilke opgaver og kompetencer man har som ventilatør. Undervisningen foregår på Hvidovre Hospital, hvor der er mulighed for at veksle mellem teoretisk undervisning og praktiske øvelser på en intensiv stue. Undervisningen foregår i hold af 12 personer, men på nogle af modulerne inddeles holdet i to grupper af 6 personer. ORIENTERINGSTIMEN: Du bliver introduceret til kurset og ventilatørarbejdet. Der er en adgangstest som skal bestås for at kunne forsætte på kurset. Du har to forsøg til at bestå testen. Består du ikke første gang skal du kontakte Astrid Rosenkrantz Bruun, eller dk for at aftale tid for en ny test. MODUL 1: Ventilatørarbejdet. Observationsskemaer Samarbejdet med andre faggrupper Pleje og observation af patienten Principper for ernæring til den kritiske syge patient MODUL 2: Respiration. Iltterapi og overtryksventilation Indikationer, bivirkninger og udstyr til basal iltterapi Respiratorbehandling Niv behandling Cpap behandling Principperne for tracheal sugning gennemgås samt praktiske øvelser Pleje og observation af den respiratoriske patient MODUL 3: Hjerte og kredsløb. Hjerte og kredsløbs fysiologi og patologi Hvordan hjertet og kredsløb monitoreres, hvilke faktorer der påvirker kredsløbet hos den kritiske syge patient EKG analyse og blodgas analyse Genoplivning MODUL 4: Det respiratoriske dårlige barn. Hvorfor børn bliver indlagt Hvilke arbejdsredskaber bruges til observation af børn. Det respiratoriske dårlige barn Årsager til respirations insufficiens Symptomer, Rf, indtrækninger osv. Behandling og observationer MODUL 5: Det cirkulatorisk dårlige barn Årsager til cirkulatorisk svigt, kardielle sygdomme Symptomer på cirkulatorisk svigt. Behandling og observationer Gennemgang af genoplivning af børn Psykisk pleje til barn og forældre MODUL 6: Gennemgang og repetition af de praktiske dele fra kurset f.eks.. Stuegennemgang A gas Cpap Respirator Hjertestopbehandling MODUL 7: Prøven indeholder en teoretisk og praktisk prøve. Begge prøver skal bestås. Består man ikke, skal man dagen efter tage kontakt til kursusafdelingen for at aftale tid til en ny prøve. Man har to forsøg til at bestå VT-prøven. FØLGEVAGTER: Når kurset er bestået skal du afholde to følgevagter på en intensiv afdeling. De skal være afholdt to uger efter VTprøven er bestået. Du planlægger sammen med holdleder for flyverholdet hvornår din følgevagt skal afholdes. Du kan ikke afholde selvstændige vagter på dit flyverhold før du har haft alle følgevagter, og kursushæftet er afleveret i vagtbureauets kursusafdeling. VAGTBINDING: Efter endt kursus skal du tage mindst 12 vagter (96 timer) indenfor 6 måneder. Derefter er kurset godkendt. Såfremt dette ikke sker annulleres kurset uden yderligere varsel. KURSUSLØN: Dit kursus bliver honoreret med 20 timers grundløn, hvis du et år efter afsluttet kursus har afholdt 200 VT-timer. Der kan ikke dispenseres for perioden. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kursusafdelingen på telefon , Astrid Rosenkrantz Bruun på mail eller på Tina Berthou Jepsen på mail 13

14 VT-VAGTENS NORMALE KOMPETENCEOMRÅDER VENTILATØREN, DER ER TILDELT ARBEJDE GENNEM FADLS VAGTBUREAUER, ARBEJDER ALTID UNDER EN SYGEPLEJERSKES TILSYN OG LEDELSE. VENTILATØREN SKAL KUNNE UDFØRE ALMENT SPV-ARBEJDE OG VED AFSLUTTET VT-KURSUS HAVE OPNÅET FÆRDIGHEDER I OG VIDEN OM: Respirationsanatomi og -fysiologi, samt kredsløbsfysiologi og kardiologi. Basal syre-base fysiologi, a-punkture og vurdering af disse. Specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop og CVP. Respirator modus, herunder volumenog trykkontrolleret. Apparatur til brug ved manuel ventilering, samt udførelse heraf. CPAP- og PEEP behandling, til børn og voksne. Sugning i nedre luftveje. Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang med tube og sølvkanyle samt decubitusprofylakse. Observation og pleje af patienter i Niv-bendling. Fysisk og psykisk pleje, til børn og voksne. Specielle forhold når børn er patienter. Kommunikation med intuberede patienter. Choktyper og behandling heraf. Hjertestopprocedure. Kommunikation med pårørende. HOLD A Orientering Onsdag 11/ VB Lektion 1: Torsdag 12/ HVH Lektion 2*: Lørdag 14/ HVH Søndag 15/ HVH Lektion 3*: Mandag 16/ HVH Tirsdag 17/ HVH Lektion 4*: Onsdag 18/ HVH TILMELDINGSFRIST: Torsdag 19/ HVH ONSDAG DEN Lektion 5*: Lørdag 21/ HVH KL via Søndag 22/ HVH Lektion 6*: Mandag 23/ HVH 23/ HVH Prøve*: Tirsdag 24/ HVH 24/ HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 2 dage på følgevagt: 28/ /03 eller /03 1 dag på følgevagt med dit flyverhold. (Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) HOLD B Orientering Onsdag 25/ VB Lektion 1: Torsdag 26/ HVH Lektion 2*: Lørdag 28/ HVH Søndag 01/ HVH Lektion 3*: Mandag 02/ HVH Tirsdag 03/ HVH Lektion 4*: Onsdag 04/ HVH TILMELDINGSFRIST: Torsdag 05/ HVH ONSDAG DEN Lektion 5*: Lørdag 07/ HVH KL via Søndag 08/ HVH Lektion 6*: Onsdag 09/ HVH 09/ HVH Prøve*: Torsdag 10/ HVH 10/ HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 2 dage på følgevagt: /03 eller /03 1 dag på følgevagt med dit flyverhold. (Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) 14

15 VT KURSER FORÅR 2015 HOLD C Orientering Onsdag 11/ VB Lektion 1: Torsdag 12/ HVH Lektion 2*: Lørdag 14/ HVH Søndag 15/ HVH Lektion 3*: Mandag 16/ HVH Tirsdag 17/ HVH Lektion 4*: Onsdag 18/ HVH TILMELDINGSFRIST: Torsdag 19/ HVH ONSDAG DEN Lektion 5*: Lørdag 21/ HVH KL via Søndag 22/ HVH Lektion 6*: Mandag 23/ HVH 23/ HVH Prøve*: Tirsdag 24/ HVH 24/ HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 2 dage på følgevagt: /03 eller /04 1 dag på følgevagt med dit flyverhold. (Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) HOLD D Orientering Onsdag 15/ VB Lektion 1: Torsdag 16/ HVH Lektion 2*: Lørdag 18/ HVH Søndag 19/ HVH Lektion 3*: Mandag 20/ HVH Tirsdag 21/ HVH Lektion 4*: Onsdag 22/ HVH TILMELDINGSFRIST: Torsdag 23/ HVH ONSDAG DEN Lektion 5*: Lørdag 25/ HVH KL via Søndag 26/ HVH Lektion 6*: Mandag 27/ HVH 27/ HVH Prøve*: Tirsdag 28/ HVH 28/ HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer:2 dage på følgevagt: /05 eller /05 1 dag på følgevagt med dit flyverhold. (Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) HOLD E Orientering Onsdag 29/ VB Lektion 1: Torsdag 30/ HVH Lektion 2*: Lørdag 02/ HVH Søndag 03/ HVH Lektion 3*: Mandag 04/ HVH Tirsdag 05/ HVH Lektion 4*: Onsdag 06/ HVH TILMELDINGSFRIST: Torsdag 07/ HVH ONSDAG DEN Lektion 5*: Lørdag 09/ HVH KL via Søndag 10/ HVH Lektion 6*: Mandag 11/ HVH 11/ HVH Prøve*: Tirsdag 12/ HVH 12/ HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer:2 dage på følgevagt: /05 eller /05 eller /06 1 dag på følgevagt med dit flyverhold. (Planlægges med holdet når du har været på de første følgevagter) 15

16 AKTUELLE HOSPITALS / AFD. HOLD PR. AUGUST 2014 SPV AFDELINGSHOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 1500 SPV RHEL Dagvagt i hverdage 1406 SPV-Ass B Herlev Hospital Hæmatologisk Klinik (Blodtransfusionshold) Dagtid i hverdage 1614 SPV RH Klinisk Neurofysiologisk afd. Dagvagt torsdag fredag 1617 SPV Glostrup Hospital, Øjenafdeling Dagvagt mandag fredag 1616 SPV Rigshospitalet (Patologi afdelingen) Dagvagt i hverdage 1800 SPV Psykiatrisk Center Rigshospitalet Aften- og nattevagter 1615 SPV Rigshospitalet (Patologisk afd..) Dagvagt i hverdage Min. 200 SPV timer, plus stikke erfaring Min. 400 SPV timer, bestået 7. Semester Min. 200 SPV timer, bestået 4. Semester Min. 200 SPV timer, bestået 6. Semester Min. 200 SPV timer Min. 200 SPV timer, Min. 200 SPV timer, bestået 4. Semester SPV STIKKE/EKG HOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 1623 SPV Stikke Frederiksberg/Bispebjerg Hospital Dagvagt mandag fredag 1601 SPV/EKG/Stikke Rigshospitalet Onkologisk afd Dagvagter mandag fredag kl SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk biokemiske afd. Dagvagter kl i weekender og på helligdage 1603 SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk biokemiske afd. Hverdage fra kl SPV Stikke Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk afd. Dagvagt/aftenvagt samt arbejde i weekender 1606 SPV Stikke Hvidovre Klinisk Biokemiskafdeling Weekender og S/H 1607 SPV Stikke Hillerød Hospital Klinisk Biokemisk afdeling Aftenvagt mandag fredag 1612 SPV Stikke Hvidovre Gastro enhed Aftenvagter alle ugens dage 1620 SPV Stikke Frederiksberg/Bispebjerg Dagvagt/weekend 1621 SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk Biokemisk afdeling Dagvagt mandag fredag 1622 SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk Biokemisk afdeling Dagvagt mandag fredag Min. 200 SPV timer, Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 200 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 200 SPV timer, bestået 4. Semester Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer 16

17 SPV LÆGESEKRETÆRHOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 1704 Lægesekretær Amager Hospital Dagvagt / aftenvagt hverdage Min. 200 SPV timer, bestået 5. Semester VT AFDELINGSHOLD- AFDELINGSHOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 4409 VT Rigshospitalet Neurologi afd Aften- og nattevagt hver anden uge og dagvagter i weekender. 400 VT timer BVT HOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 4301 BVT Rigshospitalet Neonatal GN 5023 Aften- og nattevagt alle ugens dage, samt få dagvagter 250 VT timer, 28 vagter på de første 4 mdr. derefter 4 vagter pr. md. BIOPSIHOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 1608 Biopsi Rigshospitalet Hæmatologisk klinik afd Dagvagt mandag fredag 1611 Biopsi Herlev Hæmatologisk afd. L Dagvagt man fredag 400 SPV/VT timer, bestået 7. Semester 300 SPV/VT timer, bestået 7. Semester LÆGEVIKARHOLD HOLDNR TYPE HOSPITAL KRAV 7701 Lægevikar Rigshospitalet Thorax kirurgisk afd Dagvagter i hverdagene 7702 Lægevikar Rigshospitalet Gastro. Kir. Ambulatorium C Dagvagter på hverdage 7704 Lægevikar Rigshospitalet Hjertemedicinsk klinik B dagvagter på hverdage Minimum holdsat på 9. semester Minimum holdsat på 9. semester Minimum holdsat på 9. semester 7707 Lægevikar Gentofte Hospital Hjertemedicinsk afd. P. Minimum holdsat på 9 semester 7708 Lægevikar Psykiatri Syd, Vordingborg Minimum holdsat på 10. semester 7709 Lægevikar Holbæk Psykiatri Minimum holdsat på 10. semester 7710 Lægevikar Glostrup Hospital Øjenklinikken Dagvagt i hverdage 7711 Lægevikar Rigshospitalet (Operations ass.) Dagvagt i hverdage Minimum holdsat på 10. semester Minimum holdsat på 10. semester. Min. 100 lægevikar timer FOR AT ARBEJDE PÅ HOLD ER DER NOGLE KRAV SOM DU SKAL OVERHOLDE Du skal have bestået relevante FADL kurser Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du skal tage minimum 4 vagter pr. mdr. På oversigten over holdene kan du se hvilke vagthold der er for øjeblikket. Du skal være opmærksom på, at der hver måned sker ændringer f.eks. at der kommer nye hold til. HUSK AT HOLDE DIG LØBENDE ORIENTERET OM DE NYE HOLD, DER OPRETTES. LÆS MERE PÅ OG I MOK. 17

18 HVAD INDEBÆRER EN DISPENSATIONSAFTALE? FOR FADL-VAGTEN: Du fungerer som fast afløser på en afdeling. Du og afdelingen aftaler selv hvornår og hvor meget du vil og kan arbejde. Aftalen kan være baseret på, at du har et fast antal vagter pr. måned eller, at afdelingen tilkalder dig når de har brug for ekstra hænder. Det er op til Jer, dig og afdelingen, hvordan I aftaler vagterne. Det eneste som vagttageren forpligtiger sig til, er at overholde de indgåede aftaler med afdelingen. Du er således ikke forpligtet til at tage vagter, der ikke på forhånd er aftalt. REGLER FOR DISPENSATIONSVAGTER: Lønforhold for vagterne følger de generelle lønsatser for FADL-vagter for tilsvarende vagtarbejde og lønnen ekspederes gennem Vagtbureauet via lønsedler som de øvrige FADL-vagter. Derudover gælder de samme regler for dispensationsvagter, som for øvrige vagter gennem FADL: Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du arbejder under FADLs instrukser Du skal have gennemført din vagtbinding (96 timer indenfor 3 måneder) HVEM GIVER DISPENSATIONERNE? Det er Vagtbureauet, der giver dispensationerne, da man ikke må aftale vagter uden om Vagtbureauet. Du får også en tilknytningsskrivelse for din dispensation, med oplysning om dispensationsnummer. HVILKE FORDELE ER DER ELLERS VED EN DISPENSATIONSAFTALE? Først og fremmest er det en stor fordel at arbejde samme sted. Du lærer efterhånden stedet og personalet bedre at kende, så du får følelsen af at være en fast del af personalegruppen. Du kan have flere dispensationsaftaler, ligesom du naturligvis sideløbende med dispensationsvagterne kan tage løsvagter eller komme på vagthold. HVORDAN OPSIGER JEG DISPENSATIONSAFTALEN? Du kan til enhver tid ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning, ligesom Vagtbureauet også kan ophæve aftalen med afdelingen. I tilfælde af opsigelse henstiller vi til at aftalte vagter overholdes. FADL-vagten skal også én gang om året inden den 1. april meddele Vagtbureauet om den pågældende dispensation fortsat er aktiv og skal være gældende for den kommende periode. FOR AFDELINGEN: Der sikres en nem og fleksibel adgang til at benytte FADL-vagten i en vagtplanlægning, hvor der dels kan aftales faste vagtforløb og også kan indgå aftale om tilkaldevagter. Vagttyperne er typisk SPV-vagtarbejde eller lægesekretærvikar arbejde. FADLs Vagtbureau sørger for lønadministrationen, dispensationsaftale og sikrer også at FADL-vagten opfylder de gældende akkrediteringskrav, der er aftalt med Regionen. Der er for denne dels vedkommende ingen forskel over til de almindelige løsvagter, som kan rekvireres gennem Vagtbureauet. De aktuelle seponeringsfrister for vagterne på 4 timer, gælder også for dispensations-vagter, men vi henstiller til at evt. aflysninger gives i god tid forinden. Ved sygdom for planlagte vagter sørger FADL for administration af sygedagpenge i henhold til gældende regler. Vagtkontoret på FADL kan være behjælpelig med at finde en evt. afløser. En gang om året beder vi FADL-vagten om at meddele os, hvis dispensationsaftalen ikke skal fortsætte, ligesom begge parter til en hver tid kan opsige aftalen. Der følger således ingen forpligtigelse for afdelingen ved at indgå en dispensationsaftale med FADL. Afdelingen vil modtage kopi af dispensationsaftalen med FADL-vagten ligesom vagtforbruget kan opgøres løbende. Ønsker du at få en dispensationsaftale med en afdeling, skal afdelingen sende en mail til: med oplysninger om dit navn, fødselsdato og hvilken type arbejde du skal udføre. 18

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører FADL 2014 Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører 1 Indhold Forord................................................... 4 En SPVer/VTer fortæller...................................... 5 En SPVer

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XVI 9 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift OVERENSKOMST '05 BEDRE LØN - BEDRE ARBEJDSVILKÅR IGEN ER DET TID TIL OVERENSKOMSTFORHANDLINGER

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXIX 30 maj 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009. Løgene Udenpå MOK Issn 1903-3400.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 24 15. April 41. årgang 2008-2009 Dumt Design Nye beviser på at Gud ikke findes - illustreret ved Lars Løkke... Løgene Udenpå -

Læs mere

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN

Nr.XXVIII 19. maj ISSN 0907-5658. Årg. 31-1999 I FORM TIL EKSAMEN Nr.XXVIII 19. maj Årg. K 31-1999 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 I FORM TIL EKSAMEN 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADL SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2014 HVORFOR ARBEJDE FRIVILLIGT FOR FADL? FÅ SVARET PÅ SIDE 7 2014 ÅRET, HVOR FADL FYLDTE 60! LÆS MERE PÅ SIDE 8-9 GÅ IKKE GLIP AF ARRANGEMENTERNE! SE OG LÆS MERE PÅ SIDE 5 KØBENHAVNS

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

J-DAG ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11. (vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene er så sjove...) I STUDENTERKLUBBEN

J-DAG ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11. (vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene er så sjove...) I STUDENTERKLUBBEN Nr.X 11. nov Årg. K 31-1998 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift -Mads ISSN 0907-5658 J-DAG ONSDAG DEN 11/11 KL. 11-NÆSTEN11 (vi lukker altså først ca. kl. 04, men vi synes 11-tallene

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt.

Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt. Nr. VI 6. okt. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Filmklubben P8 n præsenterer Kung-Fu Tema-Fest På torsdag kl. 20:00 Filmklubben P8'n præsenterer

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nr. XXV 20. april 37. årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift DU KAN OGSÅ TJENE 200 KRONER VED AT LAVE EN FORSIDE TIL MOK. VI TAGER OGSÅ IMOD SJOVE

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere